Inleiders dagprogramma presenteren zichzelf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiders dagprogramma presenteren zichzelf"

Transcriptie

1 Inleiders dagprogramma presenteren zichzelf

2 Inleiders dagprogramma presenteren zichzelf Een aantal gerenommeerde instanties hebben toegezegd deel te nemen aan het symposium. Ze verzorgen allen een presentatie op hun vakgebied en in het verlengde van het dagthema. De instanties worden vertegenwoordigd door een aantal vakspecialisten en deze krijgen hier de gelegenheid om wat meer te vertellen over hun bijdrage deze dag. Daarnaast zijn er nog een aantal marktpartijen die hun kennis, kunde,producten en diensten met u delen deze dag. Ook hierbij aanwezig een aantal gemeenten met best practises- voorbeelden. Gegevens en informatie sprekers Dagvoorzitter Prof. dr. Frans van Knapen (Institute for Risk Assessment Sciences, Divisie Veterinaire Volksgezondheid, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht) Toelichting Functie: Titel(s) Voornaam: Tussenvoegsel: Achternaam: Hoogleraar veterinaire volksgezondheid aan de Universiteit Utrecht Man Prof. dr. Frans van Knapen Hoogleraar veterinaire volksgezondheid aan de Universiteit Utrecht. Hoofd van de IRAS Divisie Veterinaire Volksgezondheid. Adviseert en geeft onderwijs over voedselveiligheid, waterhygiëne, zoönosen, verantwoord huisdierbezit, risico's leefomgeving gerelateerd aan huisdieren, ongedierte en wild. Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek over risico s voor de gezondheid van de mens door blootstelling aan mogelijk ziekteverwekkende microbiële en niet-microbiële contaminanten in het milieu, via de voedselketen of als beroepsinfectie. Sedert 35 jaar onderzoek en onderwijs over de twee belangrijkste parasitaire zoönosen in Nederland als het gaat over gezondheid mens: Toxoplasma en Toxocara. Kennis over gezondheidsrisico s zijn niet of nauwelijks bekend bij de medische professie en derhalve worden veel infecties / ziektegevallen onder-gediagnosticeerd. Wat is kort maar krachtig de boodschap die u wilt vertellen? Een gemeentelijke dierenarts, al dan niet gestationeerd bij de GGD is een vereiste om volksgezondheidsrisico s door dieren in te kunnen schatten en preventief maatregelen te kunnen nemen.

3 Gemeente Leeuwarden (Gjalt Faber) Thema presentatie: Hondenbeleid: een praktijkvoorbeeld van hoe het (ook) kan! Functie waaronder hondenbeleid) Voornaam Achternaam Beleidsadviseur sector Wijkzaken (o.a. groen, water, flora- en faunawetgeving, dierenbeleid, Man Gjalt Faber Korte omschrijving functie: Geven van adviezen aan directie, college en raad; opstellen beleidsnota s, afhandelen brieven, klachten en meldingen, onderhouden netwerken betrokken disciplines, burgers en wijkpanels; geven van voorlichting intern en extern. Beleidsterreinen zijn o.a. dierenbeleid algemeen, hondenbeleid, faunabeheer, contracten visvergunningen, vogelbeleid, overeenkomsten dierenambulance, dierenopvang en politie inzake zwerfdieren, dode dieren en dierenopvang, werken met gedragscode Flora- en faunawet. Zwerfafval, trekken projecten, groenadviseur, opsteller plan watersport Leeuwarden enz. Gemeente Leeuwarden: C.a inwoners. Werk bij sector Wijkzaken team BOND als Beleidsadviseur. Sector Wijkzaken doet het beheer en onderhoud van openbare ruimte i.o.m. burgers en wijk- en dorpspanels. Het team BOND bestaat uit Beleidsadviseurs en Ondersteuners (secretaresses, kwaliteits medewerkers en financiële staf Wijkzaken). Waarom aansluiting thema? Leeuwarden heeft in 2006/2007 hondenbeleid voorbereid i.s.m. actiegroepen, doelgroepen, wijkpanels en hondenbezitters. De V s van Voorlichting, Voorzieningen en Verbaliseren zijn speerpunt in het beleid. Daarnaast proberen wij de hondenbezitters met de V van verantwoordelijkheid te sturen op hun gedrag. Boodschap: Neem de stedelijke hondenproblematiek serieus en ga met hondenbezitters en hondenorganisaties in gesprek wat hun wensen zijn. Ga dan samen kijken wat er binnen de beschikbare middelen in jou gemeente mogelijk is. Betrek mensen goed bij het beleid en de uitvoering daarvan. De eerste vereiste is een goede communicatie ( 1ste V), kijk daarna welke Voorzieningen (2de V) gewenst zijn (poepbakken, losloopterreinen, opruimmiddelen). Als het gedrag dan nog niet goed is dan is handhaving beslist noodzakelijk om je doelen te bereiken. Evalueer het beleid regelmatig aan de hand van meldingen, monitoring, schouwen en met betrokkenen).

4 VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (Rosalie van Heijst) Thema presentatie: Hondenbelasting: Doelbelasting of Melkkoe Functie: Senior beleidsmedewerker belastingen vrouw Titel(s) mr. Voornaam: Rosalie Tussenvoegsel: van Achternaam Heijst Functie: senior beleidsmedewerker belastingen bij het Expertisecentrum Gemeentefinanciën van de VNG. Werkzaamheden: behartigen van belangen en dienstverlening aan gemeenten (o.a. adviseren van gemeenten over heffing/invordering van gemeentelijke belastingen, verzorgen van modelverordeningen, ondersteunen van gemeenten bij belastingprocedures). Naast mijn werk bij de VNG ben ik redacteur van de Kennisbank Lokale Heffingen (o.a. onderdeel hondenbelasting). De VNG is een dienstverlenende organisatie die een platform voor opinievorming en vernieuwing. De dienstverlening van de VNG bestaat onder andere uit het adviseren en informeren van gemeenten over actuele ontwikkelingen. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. Omdat de VNG beschikt over ruime kennis van en ervaring met wet- en regelgeving op het gebied van de hondenbelasting en van de heffing en invordering daarvan. Wij zijn daarbij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen / jurisprudentie.

5 Bestia et Lex, adviesbureau voor praktisch dierenrecht (Iaira Boissevain) Thema presentatie: Hondenbeleid: wetenschap en (rechts)praktijk Functie: eigenaar vrouw Titel(s mr ing. Voornaam Iaira Voorletter I. Achternaam Boissevain Mijn functie bestaat uit het geven van juridisch advies, onderwijs en lezingen met betrekking tot praktisch dierenrecht en al het recht waar houders van dieren mee te maken (kunnen) hebben. Tevens het voeren van processen. Vanuit de rechtspraktijk, maar ook vanuit mijn functie aan de UU, heb ik ruimschoots ervaring met de praktijk en heb ik kennis van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van beleid, handhaving en problemen. Het is interessant om te kijken naar efficiëntie en effectiviteit van het hondenbeleid. Sinds begin jaren 90 kent Nederland steeds meer gemeenten die een hondenbeleid voeren, omdat hondenpoep ergernis nummer 1 zou zijn. Twintig jaar later is die ergernis er nog steeds. Klopt dat en hoe kan dat? Wat is kort maar krachtig de boodschap die u wilt vertellen? Hondenbeleid heeft een vierde dimensie nodig: de wetenschap. Hebben de beleidskeuzes een wetenschappelijke basis, en zo ja, welke? Komt deze kennis overeen met het beleid, en wordt deze kennis wel aangewend om het doel te bereiken? Zijn regels en straffen een doel of een middel?

6 Institute for Risk Assessment Sciences, Divisie Veterinaire Volksgezondheid, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht Thema presentatie: Hondenpoep meer dan overlast alleen! Functie: Titel(s) Voornaam: Voorletter: Tussenvoegsel: Achternaam: Dierenarts - microbioloog / docent - onderzoeker Man dr. ing Paul P Overgaauw Verricht onderzoek en geeft onderwijs op het gebied van zoönosen (infecties die van dieren overgaan naar de mens). Voornamelijk zoönosen van gezelschapsdieren. Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek over risico s voor de gezondheid van de mens door blootstelling aan mogelijk ziekteverwekkende microbiële en niet-microbiële contaminanten in het milieu, via de voedselketen of als beroepsinfectie. Wij doen al sinds 20 jaar onderzoek op het gebied van zoönosen van hond en kat, met name spoelwormen en Toxoplasma. We hebben veel expertise opgebouwd over de gevaren die ontlasting van gezelschapdieren met zich meebrengt. Het kennisniveau van gemeenten en GGD is op dit gebied nog veel te laag. De overlast en de ergernis die hondenpoep met zich meebrengt zorgt ervoor dat het regelmatig onder de aandacht wordt gebracht. Wij vinden dat er veel meer speelt rondom dit thema! Wat is kort maar krachtig de boodschap die u wilt vertellen? Dat er bij het beleid op het gebied van honden- en kattenontlasting ook belangrijke volksgezondheidsaspecten een rol spelen. Daarnaast zou dit beleid landelijk moeten zijn, zodat niet iedere gemeente het wiel hoeft uit te vinden. Het symposium is derhalve naast mensen die zich met hondenbeleid bezig houden ook uitermate interessant en zinvol voor medewerkers GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Dus gemeenten: medewerkers van de gemeentelijke GGD zijn uiteraard ook welkom op het congres.

7 Expertisecentrum Dier-en-zorg van de KATHO, campus Roeselare (België) Thema presentatie: Hondenbeleid, onderzoek en ervaringen in Vlaanderen Functie: Begeleiden van studenten bachelor dierenzorg voor stage en eindwerk (voornamelijk in functie van lopende projecten) V Titel(s) Bachelor dierenzorg en Bachelor Lager Onderwijs Voornaam: Lies Voorletter: L Tussenvoegsel: Achternaam: Depuydt Namens het expertisecentrum het begeleiden van studenten bachelor dierenzorg voor stage en eindwerk (voornamelijk in functie van lopende projecten). Hogeschoolonderwijs is de kernopdracht: Verpleegkunde en Agro- en Biotechnologie. Onderzoeksprojecten: hoofdzakelijk innovatief onderzoek, het implementeren van bestaande (academische) kennis in reële praktijksituaties, ondersteunen van projecten die maatschappelijk relevant zijn. Vorig jaar is er door Hogeschool Katho, in opdracht van de OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij), een project omtrent de honden(poep) thematiek uitgevoerd (literatuurstudie, een enquête en dieptegesprekken). Er is een beeld geschetst van de hondenpoepproblematiek (en aanpak) in Vlaanderen. Alternatieven voor verwijdering van hondenpoep via restafval werden onder de loep genomen. Wellicht dat de Hogeschool Katho in de toekomst aanspreekpunt wordt voor Vlaamse gemeenten die zich bezig (gaan) houden met hondenbeleid. De eerste gesprekken hiertoe zijn reeds gevoerd. Wat is kort maar krachtig de boodschap die u wilt vertellen? Bespreking van de resultaten van diverse onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door de Hogeschool. Er wordt een overzicht gegeven van reeds bestaande initiatieven in Vlaanderen en de wetgeving die van toepassing is in Vlaanderen. Ook is de hogeschool betrokken in het verleden bij het opzetten en uitvoeren van projecten die te maken hebben met bijtpreventie van honden bij jonge kinderen (blauwe hond).

8 Van Hall Larenstein (Inge Koenis) Thema presentatie: Communicatie & voorlichting en handhaving hondenbeleid: pak het positief op! Functie Voornaam Achternaam Docent Vrouw Inge Koenis Informatie volgt zo spoedig mogelijk

9 Sponsor: Gepp Producten & Advies (Mark de Haas) Aanwezig in stand op het symposium: Oplossingen aanpak overlast hondenpoep in de praktijk: o.a. inzetten van social media Functie Voornaam Voorletter Tussenvoegsel Achternaam Manager Man Mark M de Haas Functie: eigenaar consultant van familiebedrijf Gepp Producten & Advies en adviseur bij HAWE Media & Advies. Jarenlang ervaring in projecten op het gebied van Leisure en Tourism (projectleider bij Stenden Hogeschool). Als consultant voor het familiebedrijf Gepp Producten & Advies bij vele tientallen gemeenten om tafel gezeten inzake aanpak overlast hondenpoep en het leveren van diverse voorzieningen die gerelateerd zijn hieraan. Gepp Producten & Advies is ontstaan nadat vader (Pieter de Haas) een hondentoilet had uitgevonden welke aangesloten kan worden op het riool. Sindsdien is het bedrijf zich gaan verdiepen in (steeds) meer aspecten die de hondenpoepproblematiek met zich meebrengt. In de afgelopen jaren zijn er diverse en verschillende aspecten van hondenbeleid onderzocht en zijn er steeds meer producten & diensten ontwikkeld op dit specifieke gebied. Dankzij de opgedane kennis wordt Gepp Producten & Advies steeds vaker als adviseur benaderd voor zaken die gerelateerd zijn aan hondenbeleid en dan met name toegespitst op de aanpak overlast hondenpoep. Opvallend is dat de laatste jaren er een trend zichtbaar is waar gemeenten door actiegroepen (hondenbezitters) worden uitgedaagd diervriendelijk hondenbeleid te (gaan) voeren. We zijn uiteraard in staat om een uitstekend verhaal te vertellen over onze voorzieningen en onze diensten die leveren of kunnen leveren. Echter we hebben de stoute schoenen aangetrokken en tezamen met een aantal specialisten op het gebied van onderzoek, online marketing en social media eens nagedacht hoe we de krachten kunnen bundelen en hoe we uiteindelijk deze drie zaken kunnen bewerken zodat er een krachtig instrument ontstaat welke gemeenten maar ook individuele burgers in staat moet stellen om kennis te verwerven, zijn of haar gal te spuwen én uiteindelijk betrokkenen motiveert om gezamenlijk na te denken waar we naartoe moeten met het hondenbeleid in de toekomst. Hoe dit eruit komt te zien presenteren we graag op het symposium.

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Participatie 2.0 in 030

Participatie 2.0 in 030 Participatie 2.0 in 030 3 juli 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. De projectopdracht e-participatie en social media 1 opdracht 2 uitvoering 3 opbouw rapport 2. Digitale participatie in 030 1 ambities 2

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Nieuwsbrief AWP NN. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland (AWPG NN) is een samenwerkingsverband van:

Nieuwsbrief AWP NN. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland (AWPG NN) is een samenwerkingsverband van: Nieuwsbrief AWP NN Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland Nr. 1, juni 2013 Achtergrond De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland (AWPG NN) is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2014-2015 Actieve masterclasses Locatie: Carlton President, Utrecht (dag 1 t/m 4) MBO Raad Woerden (5) Informatiebeveiliging voor de MBO sector Aanleiding:

Nadere informatie

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem Verder in gesprek Haarlemse stijl van communiceren Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem februari 2014 1 Inleiding Op 20 juni 2013 heeft de commissie Bestuur het voortbestaan van de Stadskrant besproken.

Nadere informatie

Wij zijn een makelaar met toegevoegde waarde

Wij zijn een makelaar met toegevoegde waarde ida haisma, directeur ccv: Wij zijn een makelaar met toegevoegde waarde Voor een onafhankelijk expertisecentrum is het belangrijk dat de beschikbare informatie wetenschappelijk is onderbouwd. Vandaar dat

Nadere informatie

Modelaanpak Veilig Fietsen

Modelaanpak Veilig Fietsen Modelaanpak Veilig Fietsen Een handreiking voor het opstellen of versterken van een lokale aanpak veilig fietsen Melanie Schultz van Haegen, Minister van Infrastructuur en Milieu Voorwoord Rapportage Modelaanpak

Nadere informatie

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan Welkom! DCTF op weg naar een MasterPiece! Wat is er gebeurd nadat het MasterPlan op het DCTF congres van 2012 is

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Van Centrum naar Netwerk Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Colofon Auteur(s): Roos Scherpenzeel & Cecil Scholten Datum: december 2013 Overname van informatie uit deze publicatie

Nadere informatie