Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID"

Transcriptie

1

2

3 Oktober 2009 nr 8 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Job Day Europe lokt kandidaten DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT Verplaatsingen en fiscaliteit DOSSIER VEILIGHEID Meer fraude door de crisis?

4 JWT Group SOCIAL ADMIN in nieuwe kantoren te Merode Securex Merode Tervurenlaan Brussel - tel : fax : HR SERVICES HEALTH & SAFETY HR INSURANCE HR CONSULTING SOCIAL ADMIN HR RESEARCH

5 editoriaal Emmanuel van Innis, Voorzitter van Beci Brussels Metropolitan Region BMR is vandaag in een fase van concretisering, zoals Ian Morsomme verderop in dit blad onderstreept. Ian Morsomme is secretaris-generaal van de vzw BMR, een gezamenlijk initiatief van de vier patronale organisaties die hun schouders onder dit project zetten. Het BMR concept heeft nog veel duiding nodig, getuige de weerklank in de pers. BMR draait om vernieuwing en geestdrift, ver weg van de traditionele regionale reflexen die tot vandaag doorwegen op de economische politiek in dit land en zijn drie gewesten. Het is in dit licht dat we hier een recht op antwoord aan het weekblad Knack richten, dat zich in een vorig Voorwoord flink verslikt heeft in de doelstellingen en de beweegredenen van BMR. Samen denken, durven en doen, schrijven de 4 werkgeversorganisaties VOKA, BECI, UWE en het VBO in hun visiedocument over de toekomst van de hoofdstad van Europa en haar directe omgeving, het Business Route 2018 for Metropolitan Brussels of kortweg BMR: Brussels Metropolitan Region. Voor de bedrijfswereld is het evident dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn economisch hinterland onderling sterk verweven zijn en functioneel een geheel vormen.( ) De Brusselse metropool heeft dringend nood aan een globale visie voor zijn sociaal-economische ontwikkeling op lange termijn. Omdat deze metropool de economische motor is voor heel het land. BMR is geen project van de Federale regering. Het is geen politiek paard van Troje. Integendeel. Het is een project van de werkgevers in en rond Brussel. Het is geen politiek project om een nieuwe politieke entiteit of de uitbreiding van Brussel te realiseren. Dat is het juist niét. Het betreft een economisch project, waar het bedrijfsleven met concrete initiatieven nieuwe economische activiteiten en jobs wil creëren in de Brusselse metropool. Van de betrokken overheden vragen we wel om samen te werken om dit mee mogelijk te maken, over de gewestgrenzen heen. Zonder die samenwerking of minstens afstemming van het beleid kunnen een aantal knelpunten voor de economische en sociale ontwikkeling in deze zone moeilijk verholpen worden, ondermeer op vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening en werkgelegenheid. Samen werken om de uitdagingen van vandaag en morgen van een antwoord te voorzien. Want die uitdagingen spelen zich af in een geglobaliseerde economie, die niet stopt aan gemeente- of gewestgrenzen. 80% van de bedrijven in Brussel gebruikt minstens 3 talen met hun klanten Vlamingen en Walen komen dagelijks in hun hoofdstad werken. We willen van het hele gebied een aantrekkelijke, bruisende en leefbare metropool maken, inzetten op onze troeven en op economische groeiniches, samen zorgen voor een duurzame ontwikkeling en samen werkelijk de hoofdstad van Europa zijn. Dáár gaat het om. Omtrent de afbakening van de Brusselse metropool zijn ere en aantal misverstanden ontstaan. Nogmaals, het is absoluut niet de bedoeling om nieuwe politieke grenzen te gaan tekenen. Wel hebben we een sociaaleconomische realiteit willen in beeld brengen. We hebben ons daarbij gebaseerd op studies van economische geografen (onder meer van de KU Leuven), gevalideerd door een gereputeerd buitenlands onderzoekscentrum gespecialiseerd in het benchmarken van metropolen, Bak Basel Economics. Daaruit blijkt dat de sociaaleconomische interactie met Brussel het meest uitgesproken is in een zone die het grootste deel van de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Nijvel bestrijkt. Uiteraard zijn er in deze arrondissementen enkele perifere gemeenten waar de interactie beperkt is. Er werd echter gekozen voor het arrondissement als analyse-eenheid, omdat enkel op dit niveau voldoende statistieken voorhanden zijn voor een internationale benchmarking. Uiteraard zijn er ook belangrijke interacties met andere delen van het land, zoals Leuven of Antwerpen of Namen. Deze interacties zijn van een andere dimensie en veelal gerelateerd aan pendelbewegingen, terwijl de interactie met Halle-Vilvoorde en Nijvel ook sterk te maken heeft met verhuisbewegingen van personen en bedrijven. Moet Brussel zich intern beter organiseren? Ongetwijfeld. Moet het BHV-probleem opgelost? Absoluut. Stoort de bedrijfswereld zich aan de institutionele patstelling? Dagelijks. Maar die problemen oplossen is niet de taak van het BMR-project. Politieke problemen moeten door politici opgelost worden. Dit project gaat over de corebusiness van haar opstellers: business. Daarbij hopen wij dat initiatieven die vanuit de samenleving worden genomen om welvaart en welzijn te genereren, een eerlijke kans krijgen en niet meteen worden geklasseerd als verdachte politieke maneuvres. Of kan er in dit land echt niets meer bewegen? 1

6 inhoud OKTOBER 09 BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE & INDUSTRY 1 Editoriaal 4 Interview Ian Morsomme, Brussels Metropolitan Region 12 Whyte Corporate Affairs Lobbying helpt politieke besluitvorming vooruit 16 Leden trefpunt 26 Mondial Telecom Mobiele telefonie aan wifi-prijzen! 27 In de kijker 28 Member to Member 30 BECI Executive Interviews 33 In de kijker Job Day Europe lokt kandidaten 60 Agenda 62 Toetredingsaanvragen - Index pub DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 29 Toolbox 32 BizzBox DOSSIER Transport & Mobiliteit 35 Geolocalisatie evolueert 38 BILC: genoeg gepalaverd 41 Verplaatsingen en fiscaliteit 42 Green mobility bij Europcar 43 Interview met Herman Vyverman 45 Brussels Airport: de lowcost terminal komt er nog deze winter 48 De sneldienst van De Post krijgt versterking 49 Actiris kiest voor interregionale mobiliteit DOSSIER Veiligheid 51 Alle bedrijven een continuïteitsplan? 53 Meer fraude door de crisis? 54 Camera s houden meer dan een oogje in het zeil 55 Maatregelen tegen de griep maken deel uit van een goed bedrijfsbeheer 58 De privacycommissie als spelbreker? Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Louizalaan Brussel t f Redactie Verantwoordelijke: Roel Veyt Medewerkers: Patrick Anspach Guy Bernard Jean Blavier Thandiwé Cattier Vincent Delannoy Arnaud Dellicour Olivier Duquesne Olivier Kahn Hélène Legrand Jacqueline Remits Luc Rivet Harold Schuiten Carline Taymans Productie & Abonnementen Administratie: Roel Veyt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: Wouter Devriese/Pascale Swaelen Cover foto: Pascal Broze/Reporters Alle rechten voorbehouden Nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T F Véronique Legein T F ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre December 2009 Internationale handel Uiterste datum: 15 november 2009 Januari 2010 Bedrijfsvoertuigen Stock en archivering Uiterste datum: 15 december 2009 Structurele partners van Beci

7

8 opinie INTERVIEW MET IAN MORSOMME, BRUSSELS METROPOLITAN REGION Laten we samen de muur rond Brussel slopen Brussel als marketing brand is honderden miljoenen euro s waard. Laten we die troef toch voluit uitspelen, verdorie! Ziehier de nieuwe Secretaris-generaal van Brussels Metropolitan Region, Ian Morsomme. Een portret van een man die popelt van ongeduld om zijn taak aan te vatten. 4 Ian Morsomme, Secretaris-generaal van Brussels Metropolitan Region. Het is zo voor de hand liggend dat het bijna een grap is De bazen van dit land laten hun gezond boerenverstand en een geruststellende frisheid aan het woord als ze een economische benadering voorstaan in plaats van de institutionele oplossingen voor Brussel en haar hinterland. In plaats van de praatjesfabriek die België geworden is na de regionalisatie en de oneindige communautaire twisten, geven BECI, VOKA, UWE en het VBO er de voorkeur aan om Brussel en haar hinterland (Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant) te ontwikkelen door de politieke en communautaire verdeeldheid te overstijgen. Veertig pragmatische maatregelen Pascal Broze/Reporters werden er opgesteld aan de hand van een diepgaande benchmarking van 15 Europese metropolitane zones. Deze studie mondde uit in de Business Route 2018 dat gebaseerd is op het bekende voorbeeld Business route 128 dat Boston, Harvard en het MIT omvat en ook beter gekend is als de Silicon Valley in San Francisco. Back to basics, daar komt het voor Brussel in zekere zin op neer. Brussel blijft in het buitenland de grootste troef van ons kleine landje: Brussel is daar wel goed gekend, België al wat minder en de twee andere gewesten al helemaal niet. Laten we dus onze troef uitspelen, hameren onze werkgeversorganisaties erin! Zal Brussels Metropolitan Region op een dag evenveel weerklank hebben als Washington DC (District of Columbia), de GLC (Greater London Council) of Silicon Valley? IAN MORSOMME: Laten we het hoofd koel houden. De bedoeling is niet om de instellingen te vervangen maar om ervoor te zorgen dat onze hoofdstad, onze belangrijkste troef, kan ademen en zich kan ontwikkelen op economisch vlak. De economie doet leven, dat is het bloed in onze aders, dat is de werkgelegenheid van de toekomst, dat is de dynamiek die investeerders aantrekt, ongeacht of ze nu importeren of exporteren. Een bruggenhoofd in Brussel, in het International District, hebben, dat moet een must worden voor Chinese bedrijven die naar Europa willen exporteren en die er hun logistieke centrum aan het uitbouwen zijn. Maar ook Europese bedrijven moeten er hun algemeen hoofdkwartier of financieel centrum onderbrengen. Zelf verkies ik om het over Brussels ID te hebben: Brussels International District. Ideeën om van Brussel het kruispunt van Europa te maken, hebben we genoeg en onze grote bedrijfsleiders zijn voor alles uiterst realistische ondernemers. U merkt zeker op dat VOKA, UWE en BECI goed overeenkomen en ongecompliceerd de dialoog aangaan. Voeg daar ook nog het VBO aan toe en de overtuigingskracht, onder andere door het voorbeeld te geven, zal ertoe leiden dat we onze onderlinge verschillen kunnen overstijgen waardoor we onze streek, tot buiten de grenzen van het Brussels gewest, zullen kunnen ontwikkelen. Of het nu over 80 of 85 gemeenten gaat, maakt niet veel uit, iedereen weet waarover we het hebben.

9 SOCIAL ADMIN Om de administratie van uw personeel en uw sociaal statuut te optimaliseren, biedt Securex u de beste oplossingen. Uw administratie vereist een grondige en nauwkeurige aanpak. Dat vraagt tijd. Tijd die u als zelfstandige niet altijd heeft. Of het nu gaat om uw loonadministratie, het betalen van uw sociale bijdragen, inkomensverzekeringen of sparen voor uw pensioen, Securex heeft de meest efficiënte oplossingen om al uw administratieve verplichtingen na te komen en uw sociaal statuut te versterken. KMO, zelfstandige of starter? Securex is de ideale partner voor uw human capital management. Meer info op HR SERVICES HEALTH & SAFETY HR INSURANCE HR CONSULTING SOCIAL ADMIN HR RESEARCH

10 opinie Jeep Novak/Danny Gys/Tim Dirven - Reporters Brussel mag geen ingeslapen provinciestadje worden : Brussel moet bruisen! 6 Om BMR van start te laten gaan, beschikt u over flink wat ruggesteun. Kan u dat even verklaren? IAN MORSOMME: Het is inderdaad zo dat de onvoorwaardelijke steun van de vier belangrijkste werkgeversorganisaties van ons land en vooral de unieke terreinervaring van de 150 ondernemers die in ons Comité van wijzen zitten ons zal toelaten om snel vorderingen te maken. Of het nu over topfinanciers gaat of over KMObedrijfsleiders, u kan altijd vertrouwen op hun concrete inzichten! Ik heb vastgesteld dat werkgelegenheid de grote prioriteit is en dat er een verband is met onze productiviteit. Dit is zowel het geval voor de tertiaire sector met al haar verschillende soorten dienstverlening als voor de logistieke of de industriële productiesectoren. De grote Europese metropolen zijn in een strijd om talenten verwikkeld. Wij moeten deze naar Brussel lokken en hier houden. Onze universiteiten zijn opmerkelijke excellentiecentra die tegenwoordig heel goed met de bedrijfswereld samenwerken. De Belgen lachen graag met zichzelf en ze huiveren bij idee zichzelf in de bloemetjes te zetten, het is waarschijnlijk daardoor dat onze beste ambassadeurs de buitenlanders zijn die in Brussel leven. Ze kunnen niet stoppen met de loftrompet over Brussel en België te steken. De naam Brussel is op marketingvlak honderden miljoenen, wat zeg ik, miljarden euro s waard. Laten we onze troeven uitspelen! Wij zijn de toegangspoort tot Europa, veel meer dan Marseille, Londen of Rijsel het ooit zullen zijn. Wij hebben dezelfde aantrekkingskracht als Singapore, New York of Buenos Aires. Dat helpt ons om onze talenten binnenshuis te houden en om er nieuwe aan te trekken. Kijk naar de inspanningen die Londen levert of de promotie die Spanje maakt. Bilbao, Sevilla en Barcelona zijn er samen in geslaagd om van Spanje een zeer gewilde plaats te maken. En dan is er ook nog de cultuur: we moeten eerst een Magrittehype creëren vooraleer we inzien welke culturele schatten we in de hoofdstad van Europa allemaal onderdak bieden. Sommigen zeggen over Brussel dat het een jobless story is, dat alle mooie praatjes over Brussels Metropolitan Region nauwelijks werkgelegenheid zullen opleveren. Wat antwoordt u op deze kritieken? IAN MORSOMME: Maar de werkgelegenheidsproblematiek is net het brandpunt van onze prioriteiten. Wij weten dat onderwijs en vorming essentieel zijn om onze jonge Brusselaars aan de slag te krijgen. De werkloosheid in deze groep is bij de hoogste van heel België. Waarom moet de zoektocht naar werk stoppen aan de gewestgrenzen? De industriezones van Vilvoorde en Waver mogen voor hen niet langer onbekend terrein blijven. De agentschappen voor arbeidsbemiddeling van Brussel, Vlaanderen en Wallonië moeten samenwerken om uit dit werkgelegenheidsreservoir te putten en zo open vacatures in te vullen. Kijk maar even naar het succes van de Job days van BECI. De praktische benadering werpt meteen vruchten af. Het werkgelegenheidsvraagstuk is ook gebaat bij wat lateral thinking. Het is niet door altijd binnen de bestaande kaders te blijven dat we een oplossing gaan vinden. Think out of the box! En wat de talenkwestie betreft, vinden wij dat in Brussel Engels de derde officiële taal moet worden. Een internationale organisatie die in Brussel gevestigd is, moet de mogelijkheid hebben om haar jaarverslag in het Engels in te dienen zonder daarmee de wet te overtreden... Wat zijn de troeven van BMR? IAN MORSOMME: We hebben een aantal troeven die heel bekend zijn en die voortdurend benadrukt worden zoals het feit dat Brussel heel centraal in Europa gelegen is, onze meertaligheid, het wegennetwerk, etc. Ik zal er daar nog vier aan toevoegen: Wij excelleren op informaticavlak: wie weet dat het gsm-uurwerk in België werd ontwikkeld en uitgetest? Wij hebben ook de chipkaart geïntroduceerd. Banksys heeft wereldwijd als voorbeeld gediend. Ook de informatisering van de communicatie tussen de burgers en de gezondheidszorgdiensten door middel van een kaart wordt op dit ogenblik ingevoerd. De kwaliteit van onze medische sector en ook van de organisatie van onze gezondheidszorg is zeer goed en dat werpt weliswaar onopvallend zijn vruchten af. Doordat we uitblinken in cardiologie, radiologie... komen er patiënten uit Rusland, Taiwan en de Perzische golf om zich hier te laten verzorgen. Onze ziekenhuizen hebben een goede reputatie. Deze troef wordt niet voldoende uitgespeeld. De financiële dienstverlening: het lijkt paradoxaal maar de financiële crisis die we langzaamaan achter ons aan het laten zijn is voor Brussel een voordeel. Financiële draaischijven zoals Londen of Zwitserland hebben een deel van hun aantrekkingskracht ver-

11 Professionele energie op uw maat Luminus is de tweede grootste leverancier van elektriciteit en gas op de Belgische energiemarkt. Wij produceren zelf elektriciteit en investeren in hernieuwbare energie. Speciaal voor ondernemingen, overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen hebben we Luminus Business opgericht. Dagelijks vertalen wij het ingewikkelde marktaanbod naar een reeks van heldere producten en diensten op uw maat. Bovendien kan u genieten van een persoonlijke en pro-actieve begeleiding. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van de laatste marktvoordelen. Meer energieadvies voor uw onderneming? Vraag vrijblijvend uw offerte aan. Postbus 47000, 1000 Brussel 1 Tel.:

12 * Maandelijkse huurprijzen in Verhuur op Lange Termijn Full Service Volkswagen Lease voor: de nieuwe Golf BlueMotion 1.6 L TDI 105 pk (3-deurs). Huurprijs incl. BTW: 505,14 /maand, de nieuwe Passat Variant BlueMotion ThinkBlue 1.6 L TDI 105 pk. Huurprijs incl. BTW: 583,79 /maand, de nieuwe Polo Trendline 1.6 L TDI 75 pk (3-deurs). Huurprijs incl. BTW: 396,90 /maand en de Golf Trendline 1.6 L TDI 90 pk (3-deurs). Huurprijs incl. BTW: 457,07 /maand.

13 Verlicht uw fiscale druk, dankzij Volkswagen. De nieuwe Golf BlueMotion 1.6 L TDI 105 pk (3-deurs): 4,0 L/100 km en 104 g CO 2 /km. CO 2 -bijdrage: 31,04. Fiscale aftrekbaarheid: 90 %. 90 % aftrekbaar De nieuwe Polo Trendline 1.6 L TDI 75 pk (3-deurs): 4,2 L/100 km en 109 g CO 2 /km. CO 2 -bijdrage: 35,19. Fiscale aftrekbaarheid: 80 %. Vanaf 425 /maand excl. BTW in Verhuur op Lange Termijn*. Vanaf 335 /maand excl. BTW in Verhuur op Lange Termijn*. De Golf Trendline 1.6 L TDI 90 pk (3-deurs): 4,5 L/100 km en 118 g CO 2 /km. CO 2 -bijdrage: 42,68. Fiscale aftrekbaarheid: 75 %. De nieuwe Passat Variant BlueMotion ThinkBlue 1.6 L TDI 105 pk: 4,5 L/100 km en 119 g CO 2 /km. CO 2 -bijdrage: 43,51. Fiscale aftrekbaarheid: 75 %. INBEGREPEN PACK met een klantenvoordeel tot Vanaf 385 /maand excl. BTW in Verhuur op Lange Termijn*. Vanaf 490 /maand excl. BTW in Verhuur op Lange Termijn*. Aanbiedingen berekend op basis van 60 maanden en km. Aanbiedingen voorbehouden aan professionele gebruikers en geldig tot Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier (CBFA ca). Prijzen op Getoonde modellen met opties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004):

14 opinie 10 loren. Dankzij de aanwezigheid van bedrijven uit de financiële dienstensector zoals Swift, MasterCard en Banksys in Brussels International District kan Brussel opnieuw meespelen. We gaan nooit de nieuwe City worden maar we kunnen onze rol als financieel centrum zeker vergroten. Op logistiek vlak: twintig jaar geleden zou iedereen gevraagd hebben wat dat was, logistiek. Ondertussen is Brussel en zeker BMR met drie nabije luchthavens een gigantisch en uiterst gesofistikeerd distributiecentrum aan het worden. Opslag, distributie of transport, binnen deze sectoren zijn onze bedrijven ISO-gecertificeerde Europese kampioenen. De globalisering van de import- en exporthandel kan en moet onze werkgelegenheid binnen de logistieke sector een boost geven. Het is een sector die op laaggeschoolde arbeidskrachten een beroep kan doen en hen snel verder kan opleiden. De leef- en werkkwaliteit in Brussel en omstreken, in dit internationaal district in het hart van ons land, is ook een voordeel. Het is vreemd om te moeten vaststellen dat het de hier wonende buitenlanders zijn die België enthousiast promoten. Een deel van dat enthousiasme wordt door onze goede mobiliteit in de hand gewerkt. De ring zit natuurlijk wel verstopt maar bent u al eens tijdens de spitsuren Parijs of Londen ingetrokken? Samen kunnen we trouwens ook de doorstroming op de buitenring verbeteren. Zowel de fiets als elektrische voertuigen kunnen helpen om verplaatsingen in Brussel gemakkelijker te maken. Maar dan moet er diepgaand over het mobiliteitsvraagstuk nagedacht worden en daarvoor zijn de dimensies van BMR ideaal. Laten we ook niet vergeten dat ook wireless en telewerken een antwoord kunnen bieden... Brussel moet voorkomen om zoals Bonn te worden. Wij zullen nooit een ingeslapen provinciestadje worden. We hebben nood aan leven in de brouwerij: bruisend Brussel! Een bruggenhoofd in Brussel, in het International District, hebben, moet een must worden voor Chinese bedrijven die naar Europa willen exporteren en die er hun logistieke centrum aan het uitbouwen zijn. Maar ook Europese bedrijven moeten er hun algemeen hoofdkwartier of financieel centrum onderbrengen. Kan u ons enkele projecten die in Brussels International District in de steigers staan uit de doeken doen? IAN MORSOMME: Op financieel vlak heeft Febelfin al het Brussels Financial Institute boven het doopvont gehouden. Bravo! Wij steunen hen daar voor 100% in, uiteraard! Wij zijn trouwens aan het denken over iets dat een beetje dezelfde richting uitgaat: een intercultureel managementcentrum. De 27 EU-lidstaten hebben allemaal hun eigen cultuur en daarom moeten er managers opgeleid worden die een Europese ingesteldheid hebben: buitenlandse topmanagers geloven hun oren niet als wij hen de Belgische Renaultwet uit de doeken doen. Een HR-directeur die in Litouwen aan de slag moet, heeft nood aan meer inlichtingen dan gewoon enkele academische gegevens. Er moet een Master komen binnen het kader van een Instituut voor Europese Studies dat we samen met onze universiteiten moeten oprichten. Dat is ook een idee waarop we broeden: een soort van Europees Yale of Harvard... En laten we ook het technisch onderwijs niet over het hoofd zien. Het moet gedaan zijn met dat als een school voor mislukkingen te beschouwen. Leren binnen begeleidingscircuits zoals de Meileurs ouvriers de France is ook een interessante benadering. Wij mikken zowel op het platform BMR als op wat het inhoudt, op een Lanceringsevent en een BMRtrofee. Wij moeten ons initiatief bekend maken, net zoals een positieve houding. Het actieplan werd pas door onze Raad van Beheer goedgekeurd en we gaan daar binnenkort ruchtbaarheid aan geven. De naam Brussel is op marketingvlak honderden miljoenen, wat zeg ik, miljarden euro waard. Laten we onze troeven uitspelen! Ian MORSOMME CV Express Luc Rivet Geboren in 1968 Met een Vlaamse vader en een Waalse moeder en geboren in het Hôpital français in Brussel is Ian Morsome perfect tweetalig. Hij is gelukkig getrouwd met een Vlaamse. Hij heeft zijn opleiding Politieke wetenschappen aan de ULB vervolledigd met een licentie Buitenland handel aan het Instituut L. Cooremans en aan het ISC Saint-Louis (groep ICHEC-ISC Saint-Louis ISFC). Hij werkt eerst als journalist en freelancer voor de Franse pers tot hij in Ulysse Consulting opricht en zich al snel als een aanwervingsspecialist en headhunter binnen bepaalde domeinen zoals IT opwerkt. Hij heeft overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewoond: Schaarbeek, Woluwe, Oudergem, Etterbeek. Op dit ogenblik woont hij in Groot-Bijgaarden en werkt hij in Diegem. Het is moeilijk om meer BMR te zijn. Sinds september 2009 is hij Algemeen Secretaris van Brussels Metropolitan Region Pascal Broze/Reporters

15 Uw werk krijgt meer aandacht op A3. Met de nieuwe Brother MFC-6490CW print, scant en kopieert u voortaan alles op A3-formaat, voor werk of privé. Deze multifunctional met 3,3 lcd-kleurenscherm en dubbele papierlade is al verkrijgbaar vanaf 349. Dit toestel kan uitgerust worden met hoge capaciteitspatronen om kosten te besparen. Ontdek de hele range op brother.be of bel 02/

16 opinie ADVIESBUREAU WHYTE CORPORATE AFFAIRS BEVRAAGT 60 PARLEMENTSLEDEN Lobbying helpt politieke besluitvorming vooruit Rond lobbying hangt een hardnekkige paradox. Dat is de conclusie van het Brusselse communicatieadviesbureau Whyte Corporate Affairs. Uit een bevraging bij 60 regionale parlementsleden blijkt dat 8 op 10 volksvertegenwoordigers meer proactieve communicatie van ondernemingen vragen, maar dat die ondernemingen vaak onvoldoende en te laat communiceren. Terwijl betere communicatie de politieke besluitvorming ten goede komt, zegt Joris Bulteel, partner van Whyte Corporate Affairs. 12 Wat was de aanleiding voor deze studie? JORIS BULTEEL: De turbulente economische context bracht de relatie tussen het bedrijfsleven en de politieke wereld de voorbije maanden extra onder de aandacht. Managers en politieke besluitvormers hadden elkaar nodig. Samen moesten ze op zoek naar oplossingen. Soms voor het oog van de camera, vaak in de beslotenheid van de achterkamers van de Belgische politiek en economie. Nieuw zijn de contacten tussen de privésector en de politiek uiteraard Joris Bulteel, partner van Whyte Corporate Affairs. niet. In het Belgisch overlegmodel worden werknemers- en werkgeversorganisaties formeel betrokken in de besluitvorming. De typisch Belgische consensus, met bijhorende compromissen, is niet alleen een product van de politiek maar ook van het sterk uitgebouwde middenveld, waarin de werkgevers sterk vertegenwoordigd zijn. Niet nieuw dus, maar de voorbije jaren en maanden stonden er diverse economische dossiers hoog op de politieke agenda. Het belang van een goed overleg tussen de verschillende actoren wordt steeds groter. Hoe is Whyte Corporate Affairs tewerk gegaan? JORIS BULTEEL: Naar aanleiding van de verkiezingen van 7 juni, organiseerde Whyte Corporate Affairs een bevraging bij zestig parlementsleden van het Vlaamse Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Parlement en het Parlement van de Franstalige Gemeenschap. De bevraging geeft een duidelijker inzicht in de houding van de parlementsleden ten opzichte van lobbying door ondernemingen. En hoe scoren de bedrijven vandaag qua lobbying? JORIS BULTEEL: In managers- en ondernemerskringen wordt vaak gezucht dat de media en de politiek weinig van hun dossiers en belangen begrijpen. Je kan de vraag echter ook omkeren. Wat begrijpen onze ondernemingen van de media en, meer bepaald, de politiek? Hoe gaan ze ermee om? Zien ze de politieke besluitvorming als een bedreiging, of ook als een opportuniteit? Eén grote vaststelling: Lobbying zit duidelijk nog in de taboesfeer, en wordt onvoldoende gebaseerd op proactieve communicatie tussen ondernemingen en politieke besluitvormers. Het is aan de ondernemingen om hun belangen efficiënter te behartigen. Daar duikt die paradox op. JORIS BULTEEL: Jawel. Enerzijds zijn parlementsleden vragende partij voor een meer directe communicatie van ondernemingen. Zij staan open voor lobbying. Dit komt de beide partijen ten goede, alsook de politieke besluitvorming. Anderzijds hebben de parlementsleden het gevoel dat ondernemingen de impact van de politiek onderschatten. Bedrijven lijken de weg naar de regionale parlementsleden nog niet te hebben gevonden. Ze zien de parlementariërs meestal als een laatste noodstop voor het oplossen van hun problemen. Ze zijn zich onvoldoende bewust van wat de regionale parlementsleden voor hen kunnen betekenen. Bedrijven communiceren ook vaak te laat, zegt u. JORIS BULTEEL: Het tijdsaspect is een uitermate belangrijke factor.

17 opinie Tim Dirven/Wim Beddegenoodts - Reporters Het probleem van de nachtvluchten rond Brussels Airport of de hertekening van het energielandschap, het zijn maar enkele economische dossiers op de politieke agenda. Bedrijven moeten de politieke besluitvorming van dichtbij opvolgen, zodat ze niet te laat komen met hun communicatie. Wanneer ontwerpen van decreten al in een finale fase zitten, is het voor bedrijven meestal te laat om nog te reageren. Bedrijven die de activiteiten van de regionale parlementen opvolgen, kunnen korter op de bal spelen. Public affairs en lobbying draaien meer dan ooit rond communicatie. Persoonlijke contacten zijn en blijven belangrijk in elke vorm van communicatie, maar door de toenemende rotatie binnen zowel de politieke wereld als het bedrijfsleven, wint een systematische, goed gestructureerde communicatie-aanpak aan belang. Hoe doen BECI en de andere werkgeversorganisaties het? JORIS BULTEEL: Bij de parlementsleden heerst grote tevredenheid over de werking van werkgeversorganisaties en sectorfederaties Op zowat alle punten scoren de sectorfederaties en werkgeversorganisaties zoals Voka, UWE, BECI, VBO en UNIZO opmerkelijk beter dan de individuele bedrijven. Ze communiceren voldoende en spelen meestal erg kort op de bal. In tegenstelling tot de bedrijven, komen de sectorfederaties met duidelijke en gerichte communicatie op een moment dat het nog niet te laat is. Ik wil benadrukken dat de meeste parlementsleden zeer tevreden zijn over het contact met de federaties. Zij benaderen ons meestal op een positieve en constructieve manier, aldus een Brussels parlementslid. Wat beveelt u de bedrijven aan? JORIS BULTEEL: De bal ligt in het kamp van de ondernemingen. De communicatie van de sectorfederaties en werkgeversorganisaties wordt geapprecieerd door de regionale parlementsleden. Deze communicatie is meestal zeer gericht. Ze vat een trend of probleem binnen een volledige sector samen, waardoor de communicatie overload beperkt wordt. Toch is Politici aan het woord: het nuttig om als individueel bedrijf meer specifieke informatie te verspreiden. Bedrijven moeten dus naast de communicatie van werkgeversorganisaties zelf initiatieven nemen om persoonlijk te communiceren met regionale parlementsleden. Meer info: Roel Veyt Bedrijven worden pas wakker geschud na een stemming. Het is belangrijk al van bij de eerste plannen een stem te laten horen. Als de stemming al op de agenda staat, of erger nog, als ze al voorbij is, dan is het te laat. Ik heb het gevoel dat veel bedrijven niet weten waar ze naar toe moeten met hun communicatie. Federaal of regionaal, dat ligt precies moeilijk. Daarom bereikt communicatie ons soms te laat. De bedrijven moeten zoveel mogelijk open kaart spelen. We kunnen er alleen uit leren. Ze noemen dat lobbying, met een vies woord. Maar ik vind het OK. Lobbying kan. Het is dan aan ons politici om daar gepast op te reageren en die informatie met een kritisch oog te verwerken. 13

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven November 2008 nr 11 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven Ernstig Dynamisch én stabiel, zelfstandig én teamplayer,

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen? Oktober 2008 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry FINANCIËLE BESLOMMERINGEN Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! DOSSIER VERVOER & MOBILITEIT Zet de dure aardolie het

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus.

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus. BECI organiseert De Week van de KMO 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! FISCus RSZ concurrent 100 concurrent 1 29 november > 03 december Kijk snel op pagina 17! November 2010 n 11 Maandblad van Beci Brussels

Nadere informatie

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans Mei 2010 nr 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Jean-Michel Courtoy VP SME Belgacom Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s SECOND CHANCE Het faillissement: een

Nadere informatie

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen Februari 2009 nr 2 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Immobiliën Focus op zes grote dossiers in Brussel Dossier Banken & Verzekeringen Het vertrouwen in het bankwezen

Nadere informatie

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk?

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? December 2009 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER INTERNATIONALE HANDEL: Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? VOXBONE & BECI BIKE PROJECT Fietsen

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2013 nr. 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Gewest maakt binnenkort automobilisten het leven zuur Actiris: een stap in de goede richting Overheid echte wanbetaler Overal

Nadere informatie

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry p.505379 April 2014 nr.04 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren bank en financiën EDITORIAAL

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT # 201 Januari > maart 2013 INGOnderneming ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT Bemiddeling: een doeltreffende conflictbeheersingsmethode

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

# 183 DIRK CORNELIS GANDA HAM. CRM Plaats uw klantenrelaties centraal in uw strategie

# 183 DIRK CORNELIS GANDA HAM. CRM Plaats uw klantenrelaties centraal in uw strategie HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 183 APRIL MEI 2008 CRM Plaats uw klantenrelaties centraal in uw strategie TRADE FINANCE SERVICES Een mix van competenties voor uw import-export RULING IN FISCALE

Nadere informatie

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Wie wordt Energiekampioen 2012? Geert Versnick (Eandis) over KMO s en energie Van leerjongen tot general manager Jaargang 66 - oktober/november/december

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

o p o p mens e n werk

o p o p mens e n werk 22 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P303742 o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken dossier Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren shutterstock.com Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken EmployerBranding.indd 1 21/09/10 12:02 2 dossier Social

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarverslag 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant 1 Een uitdagend jaar, dat is het minste wat Mobistar kan zeggen over 2012. De telecomsector onderging grote veranderingen, die een belangrijke

Nadere informatie

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf Woord vooraf Toen ik drie jaar geleden met mijn opleiding startte, leek het eindwerk mijn uiteindelijke doel. Vandaag is het zover! Dit eindwerk vorm het sluitstuk binnen mijn opleiding als Maatschappelijk

Nadere informatie

Onze internationale kansen Machine-to-Machine communicatie Gewoontedier of avonturier? NR 06 SEPTEMBER 2010

Onze internationale kansen Machine-to-Machine communicatie Gewoontedier of avonturier? NR 06 SEPTEMBER 2010 MICHELE DI FAZIO MANAGER FIELD OPERATION & INFRASTRUCTURE SERVICES, GETRONICS ZWITSERLAND (ZÜRICH) NR 06 SEPTEMBER 2010 Onze internationale kansen Machine-to-Machine communicatie Gewoontedier of avonturier?

Nadere informatie