1 Investeren en Bezuinigen Investeren Bezuinigingen Sociale en economische zaken Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Investeren en Bezuinigen... 3 1.1 Investeren... 3 1.2 Bezuinigingen... 3 2 Sociale en economische zaken... 4 2.1 Algemeen... 4 2."

Transcriptie

1 1 Investeren en Bezuinigen Investeren Bezuinigingen Sociale en economische zaken Algemeen Economisch Business Plan Brain Drain bestrijden Grootschalige en perifere detailhandel versus de binnenstad Horeca en toerisme Kansrijke sectoren Normalisering sociale voorzieningen Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) Verkeer en vervoer Een tram: Ja, maar niet zo! Groningen Airport Eelde: snelle baanverlenging Duurzaamheid Milieu en leefomgeving Duurzame ontwikkeling Milieu & Leefomgeving Openbare orde en veiligheid Binnenstad Wonen Studentenhuisvesting Tekort Geluidsoverlast en asociaal gedrag Onderwijs Verzelfstandiging Sport Welzijn Samenhang in zorgaanbod Cliënt centraal Vrijwilligers Cultuur Verdeling budgetten Publieksevenementen Financiële risico s Grote projecten Groninger Forum Realistische bezoekersaantallen... 16

2 Voorwoord bij het verkiezingsprogramma Volgt nog. Geen onderdeel formele deel verkiezingsprogramma. VVD Zeker nu 2

3 VVD STAD VERKIEZINGSPROGRAMMA Investeren en Bezuinigen Geef onze kinderen niet de schuld van de crisis, zegt de VVD! In de huidige tijden moeten huishoudens en ondernemers de broekriem aanhalen. Het kan niet zo zijn dat dat niet geldt voor de gemeente, die ook te maken heeft met dalende inkomsten. Dit mag niet afgewenteld worden op diezelfde huishoudens en ondernemers door de lasten te verhogen. De gemeente moet bezuinigen. Als we niets doen lopen de tekorten op tot 34 miljoen Euro in Uiteraard is de VVD voor een sluitende gemeentelijke boekhouding. Een gemeente mag van de VVD niet rood staan. De VVD pleit al langer voor een kerntakendiscussie bij de gemeente met een duidelijke bezuinigingsdoelstelling. Wat moet de gemeente wel doen en wat mag de gemeente niet doen? We gaan voor een kleiner maar veel doelmatiger gemeentelijk apparaat. Meer doen met minder geld! In het kort komt de lijn van de VVD fractie neer op: 1.1 Investeren Wat moet de gemeente juist wél doen? De gemeentelijke lasten moeten omlaag, dus ook de OZB. Huizen dalen in waarde en de gemeente moet net als iedereen de tering naar de nering zetten. Hogere tarieven om de inkomsten van de gemeente op peil te houden zijn nadelig voor stadjers en ondernemers. A We investeren in onderhoud en energiemaatregelen voor scholen en buurtcentra (conform voorstel VVD 2002)en betere gemeentelijke basisvoorzieningen waaronder sportaccommodaties, buurtcentra en scholen. Versnellen wat we kunnen versnellen om de lokale economie te stimuleren: het opknappen van het Stadspark en eerder plegen van onderhoud aan scholen. De woningmarkt stimuleren door het voorkomen van dubbele woonlasten door kwijtschelding van de 2de OZB bij vertraging in de verkoop van het oude huis. De hoge bouwleges moeten omlaag. De gemeente moet een beter voorwaardenscheppend beleid voeren voor bestaande bedrijventerreinen, waarbij leegstaande kantoren kunnen worden omgevormd tot studentenwoningen. Geen verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers en bewoners. In de huidige economische tijd kost dit de stad bezoekers en daar schiet niemand iets mee op. Van groot belang is om wél te blijven investeren in opleiding en training van de gemeentelijke medewerkers. Het gemeentelijk takenpakket verandert. Interne doorstroming van medewerkers is dan van levensbelang. We moeten investeren en, met het oog op de vergrijzende organisatie, jonge mensen aantrekken. 1.2 Bezuinigingen Bezuinigen in de gemeentelijke organisatie en een takendiscussie. Welke taken kan de gemeente afstoten? Heeft de gemeente werkelijk een ingenieursbureau nodig? De gemeente Groningen is de derde gemeente in Nederland kijkend naar de omvang van het gemeentelijk apparaat, maar de 8ste in inwonertal! 3

4 De VVD is voor de tram, maar zal kritisch kijken naar de begroting van de tram. Als de exploitatie van de tram te hoog uitvalt, ten opzichte van andere vormen van openbaar vervoer, dan moet er een alternatief worden gezocht. Wat betreft het traject is de VVD niet voor een dubbel spoor in de Oosterstraat. Minder geld naar megalomane projecten. Het Groninger Forum wordt geen Socialistisch Cultuurpaleis. Het Groninger Forum is veel te afhankelijk van belastinggeld dat de stadjers moeten opbrengen. Het bedrijfsplan moet anders. Commerciële activiteiten moeten de betaalbaarheid vergroten. En het bedrijfsplan moet uitgaan van realistische bezoekersgetallen. We versoberen de sociale voorzieningen. De gemeente heeft niet tot taak om ieder huishouden te voorzien van luxe goederen, zoals een laptop en een wasdroger. We leggen liever de nadruk op economische ontwikkeling en het creëren van banen. Mensen die een baan hebben, doen veel minder een beroep op sociale voorzieningen. VVD heeft voorgesteld om 1 mei te schrappen als vrije dag voor de medewerkers van de gemeente (levert bij benadering al gauw , op). De VVD is altijd tegen het Uitkeringspaleis van 70 miljoen Euro op het Europapark geweest. Dit is te ver van de binnenstad, en gaat ten koste van de bezoekersaantallen en de levendigheid in de binnenstad. Een eigen fitnessruimte in dit gemeentelijke pand voor het personeel is bijvoorbeeld een volstrekt overbodige luxe. We onderzoeken hoeveel het kost om deze verhuizing ongedaan te maken. Als dit te duur blijkt, dan versoberen we het plan aanzienlijk. Behoud van de parkeerplaatsen aan de Diepenring. Deze parkeerplaatsen leveren geld en bezoekers op. 2 Sociale en economische zaken Werken aan werk in plaats van uitkeringen 2.1 Algemeen De beste sociale voorziening is een vaste baan. De ondernemer is daarmee van groot belang voor de sociale samenhang in Nederland en cruciaal in het creëren van banen. Dat mag ook wel eens gezegd worden! Economische en sociale zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom wil de VVD dat de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de afdeling Economische Zaken van de dienst RO/EZ veel nauwer met elkaar samenwerken. Dat begint in het college: Er moet één wethouder komen van Sociale Zaken en Economische zaken. Alleen zo garanderen we een optimale samenwerking tussen de diensten. Daarnaast is het voor een objectief financieel beleid ongewenst dat de wethouder financiën meerdere portefeuilles heeft (personeel en organisatie eventueel uitgezonderd). 2.2 Economisch Business Plan Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Vanzelfsprekend alleen op plaatsen waar dit kan en waar dit gewenst is. Groningen heeft, als economische hoofdstad van Noord Nederland, hier een voortrekkersrol. Door bedrijven de ruimte te geven in de stad, voorkomen we dat het mooie Groninger landschap verrommelt. Dat betekent tegelijk dat we verouderde bedrijventerreinen in samenwerking met de ondernemers moeten opknappen (in het jargon: revitaliseren). In het zeer succesvolle project Terreinwinst doet de gemeente dit al. Terreinwinst moet meer geld krijgen uit de gemeentelijke begroting. Dat betekent dat er meer geld wordt gereserveerd voor investeringen in het Economische Business Plan (EBP). En daarnaast: de rijksbezuinigingen mogen niet eenzijdig afgewenteld worden op de rijksdiensten die in Groningen (het Noorden) gevestigd zijn. 4

5 2.3 Brain Drain bestrijden Groningen is één van de grote studentensteden van Nederland, maar na hun studie trekken veel van deze studenten weg naar de Randstad. Deze braindrain is ongunstig voor de regio. Er moeten voldoende banen zijn voor deze starters op de arbeidsmarkt, ook in Groningen. De gemeente moet zorgen voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven en ook voor gunstiger voorwaarden voor startende ondernemers. Voor iedere baan voor een hoogopgeleide in de stad, ontstaan minimaal twee banen voor lager opgeleiden. Kortom: iedereen profiteert! De gemeente moet in samenwerking met RuG, Hanzehogeschool, UMCG en andere partijen hier meer vorm aan geven. 2.4 Grootschalige en perifere detailhandel versus de binnenstad Stad vaart wel bij de komst van Ikea, Saturn en andere grootschalige winkels die zich vestigen op bedrijventerreinen. Maar veel andere winkels mogen dit niet. Om de binnenstad te beschermen, heeft de gemeente besloten om niet of nauwelijks detailhandel toe te staan op de bedrijventerreinen. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de meubelboulevard aan het Hoendiep onvoldoende ruimte heeft om uit te groeien tot een bovenregionaal meubelcentrum. De VVD wil ruimere mogelijkheden voor detailhandel op deze bedrijventerreinen. Dat betekent niet dat alles maar moet mogen, maar wel dat detailhandelformules die geen bedreiging vormen voor de binnenstad (tuincentra, meubelzaken) meer kans krijgen dan nu. De binnenstad is niet alleen een winkelgebied, maar ook een gebied waar het prettig verblijven is. Dat is een unieke kwaliteit en de kracht van onze binnenstad. Van oneerlijke concurrentie door perifere detailhandel zal dan ook geen sprake zijn. 2.5 Horeca en toerisme De horeca is belangrijk voor Groningen. Deze sector mag geen melkkoe worden van de gemeente. Vergunningen worden zoveel mogelijk afgeschaft en vervangen door algemeen geldende regels. De toeristenbelasting dient te worden afgeschaft. Bij ingrijpende bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld rond het Groninger Forum, moeten de ondernemers tijdig geïnformeerd en betrokken worden. Daarnaast moeten ze worden gecompenseerd voor gemiste inkomsten. En natuurlijk handhaven we het voor Groningen zo kenmerkende beleid van de onbeperkte sluitingstijden voor de uitgaansgelegenheden. Groningen verdient aantrekkelijke evenementen het hele jaar door. Deze evenementen ontstaan vaak op particulier initiatief. De gemeente moet initiatiefnemers faciliteren met subsidies, vrijstellingen van leges en heffingen en het wijzen op aantrekkelijke accommodaties. Marketing Groningen speelt een grote rol in het bevorderen van de komst van toeristen naar Groningen. Marketing Groningen maakt jaarlijks een bij te stellen acquisitieplan met meetbare streefcijfers. Daar wordt zij ook naar beloond. Nederland is zich nog te weinig bewust van het aantrekkelijke karakter van Groningen. Groningen als toeristische trekpleister moet meer gepromoot worden. Niet alleen door reclame. Maar ook bijvoorbeeld door goede doorgaande vaarwegen in de provincie. Bij de vaststelling van beleid hierover is een goede afstemming tussen gemeente en provincie gewenst. De bedieningstijd van de bruggen wordt daarnaast bijvoorbeeld beter afgestemd op de behoeften van de pleziervaart. Het Stadspark, de drafbaan en de kinderboerderij moeten sterk verbeterd worden. Het park wordt aantrekkelijker als er veel evenementen worden georganiseerd tegen betaalbare tarieven, het schoon is en voor ieder wat wils biedt. 5

6 2.6 Kansrijke sectoren Groningen blijft zich inzetten voor de kansrijke economische sectoren Energie (Energy Valley) en ICT ondermeer in het project Draadloos Groningen. Stad moet zorgen voor voldoende moderne en goed bereikbare bedrijventerreinen. Ieder bedrijf dat zich vestigt op een bedrijventerrein in de stad, moet zich welkom voelen. Procedures moeten snel en soepel verlopen. Het bedrijvenloket moet hierin een grotere rol spelen dan dat het nu doet. Het is de schakel tussen ondernemer en gemeente, en niet alleen tussen ondernemer en afdeling Economische Zaken. Het speelt een grote rol in het vinden van verborgen werkgelegenheid en het koppelen van mensen in uitkeringssituaties aan bedrijven die personeel zoeken. Inderdaad: in nauwe samenwerking met SoZaWe. In tegenstelling tot het huidige linkse college, wil de VVD wel écht investeren in de lokale economie. Een zeer kansrijk project als Creatieve Stad, waarmee het Ebbingekwartier moet uitgroeien tot een smeltkroes van creatieve industrie en creatieve economie, verdient meer dan de die het nu krijgt. De VVD wil ook dat het creatieve onderwijs een grote rol speelt in dit project. 2.7 Normalisering sociale voorzieningen Iedereen heeft recht op ondersteuning als het tegenzit. Deze ondersteuning kan financieel zijn (een uitkering) of bestaan uit allerlei trajecten, opleidingen en begeleiding. Maar laten we alsjeblieft wel gewoon blijven doen. De sociale voorzieningen zijn bedoeld als vangnet, niet als hangmat. De VVD vindt bijvoorbeeld niet dat een flatscreen televisie noodzakelijk is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dit soort luxe voorzieningen ondergraven het draagvlak van de verzorgingsstaat en zijn bovendien onrechtvaardig ten opzichte van andere stadjers die het ook niet breed hebben. Soberheid is het sleutelwoord. De VVD wil dat het niet gebruik van voorzieningen wordt tegengegaan. Iedereen moet krijgen waar hij recht op heeft. Projecten die goed werken moeten worden uitgebreid, projecten die niet goed werken moeten worden gestopt. Dat lijkt logisch, maar dat is het in een politieke omgeving, waar persoonlijk aanzien en persoonlijke belangen de discussie kunnen beïnvloeden, niet altijd. 2.8 Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) De VVD kiest voor een financieel gezondere DSW, die (deels) commercieel opereert. Dit gaat niet ten koste van de sociale doelstelling. Integendeel, mensen die hier werken, voelen zich nuttiger, meer gewaardeerd en dus beter. Wij willen Meer geld voor versterking van de lokale economie via bijvoorbeeld Terreinwinst, het EBP en de Creatieve Stad. Meer geld voor de verschillende wijkwinkelcentra die een opknapbeurt nodig hebben Een betere bereikbaarheid van het nieuwe bedrijventerrein Driebond Meer parkeerplaatsen voor bezoekers èn bewoners in de binnenstad, bij voorkeur onder de grond Betere samenwerking tussen SoZaWe en EZ onder één verantwoordelijke wethouder Iedereen die een uitkering krijgt doet daar, als hij/zij daartoe in staat is, minimaal twintig uur per week iets voor terug Afschaffen van de toeristenbelasting en verlaging van de precariobelasting 6

7 3 Verkeer en vervoer 3.1 Algemeen De Zuidelijke ringweg wordt verdiept aangelegd. Bovenop de Rijksinvesteringen is de VVD er voorstander van dat er nog 100 miljoen Euro extra wordt gezocht, om meer plateaus (deksels) over deze ringweg aan te brengen. Groningen Zuid kan daardoor een fraaiere aanblik krijgen. 3.2 Een tram: Ja, maar niet zo! De VVD heeft zich verzet tegen de aanleg van de veel te grote regiotram. De huidige variant heeft de grootte van een trein. De VVD vindt het onjuist dat er een dubbelspoor komt door de Oosterstraat, omdat deze zware regiotram geen scherpe bochten kan maken. De VVD is voorstander van een systeem van bussen naar de Grote Markt. Of geleidebussen (de Translohr). De Translohr is een systeem waarbij compartimenten aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot max. 350 personen. Deze lange trambus kan daardoor de kleinere bochten van de Gelkingestraat nemen en is minder breed. Dubbelspoor in de Oosterstraat is dan niet nodig. De VVD is in ieder geval voor een laagdrempelig OV systeem waarbij de ritkosten evenredig zijn aan de huidige, bestaande ritkosten. 3.3 Kabelbaan De VVD is voorstander van een kabelbaan tussen de Euroborg en het Groninger Forum, als dat laatste mocht worden gebouwd. In elk geval is de VVD voorstander van een kabelbaan tussen Euroborg en het UMCG. Een kabelbaan kost relatief weinig, kan veel mensen vervoeren, is gemakkelijk aan te leggen (en weer af te breken) en milieuvriendelijk. 3.4 Autoverkeer Naast moderne openbare vervoerssystemen blijft het autoverkeer in Groningen van het grootste belang. De gemeente zorgt per saldo voor meer en betaalbare parkeerplaatsen. De Diepenring blijft een belangrijke aan en afvoerroute met vier rijstroken. De parkeerplaatsen aan de Diepenring blijven. Parkeerplaatsen maken de bereikbaarheid van de binnenstad optimaal. De parkeergarage in de Haddingestraat blijft open voor iedereen. De ontsluiting van de stad wordt verbeterd met een nieuwe N361 richting Winsum. De aantakking van de N361 gebeurt via de bestaande aansluiting. Het bestaande tracé Adorp Groningen wordt opgewaardeerd. De Koningslaagte wordt gespaard. Dit is van belang omdat de gemeente Groningen niet veel natuurgebieden kent. 3.5 Groningen Airport Eelde: Snelle baanverlenging Het is van belang de huidige positie van de luchthaven te behouden en te versterken voor de economie van Groningen. Een snelle verlenging van de landingsbaan is noodzakelijk. Het geld is er immers al voor gereserveerd. Een versterkt Groningen Airport Eelde draagt bij aan het verbeteren van de Groningse concurrentiepositie in Nederland en de Euregio. De gemeente Groningen moet als aandeelhouder de plannen voor baanverlenging vlot proberen te trekken. 7

8 De VVD is verder voorstander van Realtime parkeren, betalen voor werkelijk geparkeerde tijd, dus niet per uur. De auto niet als melkkoe. Wij willen realistische en concurrerende parkeertarieven die het binnenstadsbezoek aantrekkelijk maken en houden. De auto is geen betaalmiddel maar een vervoermiddel. Alleen betaald parkeren in de schilwijken als er draagvlak is in de wijk. Zorgen voor goede en betaalbare parkeergarages voor de bewoners in de binnenstad en tegen verdubbeling van de huidige tarieven in de buurtstallingen. Meer fietsparkeervoorzieningen in en rondom het centrum. Aanleg van de Sontbrug naar Meerstad. Aanleg van een dynamisch parkeerverwijzingssysteem en P route bij binnenkomst van de stad. P en R voorzieningen aan de randen van de stad met faciliteiten zoals de Infostopzuil (routeplanning, toeristische informatie en actuele informatie over de stad), sanitaire voorzieningen, en een fietsenberging. Uitbreiding van het fietspadennet en verbetering van het onderhoud van de fietspaden en de overige infrastructuur. Meer aandacht voor verkeersveiligheid en maatregelen tegen te snel rijden, te weten verkeersremmende maatregelen in plaats van beboeten. Een verbeterde treinverbinding met Duitsland. Eindelijk de zo lang gewenste baanverlenging Eelde. 4 Duurzaamheid Milieu en leefomgeving 4.1 Duurzame ontwikkeling Het begrip duurzaamheid wordt vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt, terwijl we ons af moeten vragen wat nu daadwerkelijk duurzaam is. Duurzame energie en het reduceren van (koolstofdioxide) CO 2 zijn onderdeel van het gemeentelijk beleid. Meer duurzame energie zorgt voor minder belasting van het milieu en de leefomgeving. Het is goed een mix te hebben van meerdere energiesoorten. Ook de ambitie om CO 2 te reduceren is belangrijk, ook al is het naief om te denken dat we in Groningen meer betekenen dan een hele kleine spreekwoordelijke druppel op een immense gloeiende plaat. Aan de andere kant kan een doorslaand CO2 beleid schade toebrengen aan onze lokale economie. Daarom zegt de VVD: Duurzaam JA, maar de Groningse regelgeving zal nooit eisen stellen boven de wettelijke norm. 4.2 Milieu & Leefomgeving Het verbeteren van het milieu en het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving zijn belangrijk. Het milieubewustzijn bij de stadjers moet groeien en verzachtende maatregelen moeten waar nodig worden toegepast. Het recyclen van producten moet worden gestimuleerd, veel producten kunnen opnieuw worden gebruikt of opnieuw worden verwerkt tot nieuwe producten. Als in dit geval de grondstoffen voor dergelijke producten ook duurzaam worden ingekocht kan de productie van nieuwe producten als het recyclen van deze producten in een later stadium voldoen aan de Cradle to Cradle filosofie (afval is voedsel principe). Op deze manier wordt de hoeveelheid afval drastisch gereduceerd. 8

9 Groenvoorzieningen dragen bij aan het leefklimaat. Het stedelijk groen dient daarom zoveel mogelijk behouden te blijven. Daar waar blijvende activiteiten plaatsvinden binnen groenvoorzieningen moeten de mogelijkheden van compenserende maatregelen onderzocht worden. Om bewustwording bij de gebruikers te bevorderen dient de gemeente zelf het goede voorbeeld te geven en de successen van het beleid naar de stadjers over te brengen. Dit werkt met name goed als veranderingen makkelijk zijn door te voeren en als daarbij aangetoond kan worden dat dit ook in de portemonnee kan schelen bij de gebruikers. DE VVD WIL Verantwoorde duurzame ontwikkelingen. Misschien is de moderne, schone dieselbus een waardige vervanger van de tram. Dit levert bovendien Nederlandse arbeidsplaatsen op. Verantwoorde CO2 reductie Mix van meerdere energiesoorten Beloning van ondernemers die duurzaam ondernemen Duurzaamheid moet een rol spelen bij aanbesteding Voorbeelden Gemeentelijk wagenpark: zo milieu vriendelijk mogelijk Energie uit eigen restafval: de stad voorziet in zijn eigen energie Gebruik van aardwarmte, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, nieuwe woonwijken en herstructureringsprojecten. 5 Openbare orde en veiligheid Een van de kerntaken van de overheid is te zorgen voor veiligheid. De burgemeester is hiervoor verantwoordelijk. Hij legt bij de taakuitoefening verantwoording af aan de gemeenteraad, die op haar beurt de burgemeester ter verantwoording roept als dat nodig is. De gemeenteraad geeft als volksvertegenwoordigend orgaan haar prioriteiten aan in het optreden door de politie. De VVD vindt dat er meer blauw op straat moet en minder blauw achter het bureau. De Stadjers moeten ook dicht bij huis aangifte kunnen doen bij een loket, niet alleen via internet. De politie dient zichtbaar in de binnenstad, maar ook in de wijken aanwezig te zijn. De VVD wil meer controle op verkeersonveilige situaties veroorzaakt door brommers en scooters. Veel brommers en scooters rijden te hard, en maken te veel lawaai. Op wegen die zich lenen voor hardrijden worden effectieve snelheidsbeperkende maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben direct effect op de snelheid, in tegenstelling tot boetes achteraf. De VVD is verder voorstander van Strenger straffen van geweldsmisdrijven en vernielingen. Hardere aanpak van inbraak, straatroof, en winkelcriminaliteit. Cameratoezicht in het uitgaansgebied. Preventief fouilleren in situaties die daar om vragen. Voortzetting van de aanpak van veelplegers. Slachtofferhulp, meerdere wijkbureaus waar aangifte kan worden gedaan. Intensivering aanpak jeugd en jongerenwerk in probleemgebieden, eventueel snelrecht. 9

10 De anti kraakwet wordt in Groningen onverkort uitgevoerd, als hij wordt aangenomen. De VVD wil dat de criminaliteit rond growshops wordt aangepakt, desnoods met een vergunningstelsel. Daarnaast moet de gemeente een actiever anti graffitibeleid voeren, de vernielingen rondom oud en nieuw en weekendvandalisme steviger aanpakken. De vernieler betaalt, niet de gemeenschap. 6 Binnenstad De VVD is voor een levendige binnenstad, waarin het goed toeven is voor bewoners, ondernemers, werknemers en andere bezoekers. De VVD is voorstander van: Herontwikkeling van de Oostwand én de Noordwand. Uitbreiding aantal ondergrondseparkeerplaatsen is niet alleen bespreekbaar, maar zelfs wenselijk (zie voorstel VVD 2004) Behoud van belangrijke voorzieningen in de binnenstad zoals de dienst Sozawe. Winterterrassen met schotten die de horecaondernemers kunnen en mogen plaatsen om de warmte vast te houden. Realtime parkeren, betalen voor werkelijk geparkeerde tijd. De auto niet als melkkoe maar realistische en concurrerende parkeertarieven die het binnenstadsbezoek aantrekkelijk maken en houden, de auto is geen betaalmiddel maar een vervoermiddel. Zorgen voor goede en betaalbare parkeergarages voor de bewoners in de binnenstad en tegen verdubbeling van de huidige tarieven in de buurtstallingen. Goede laad en los faciliteiten voor alle ondernemers (ook voor hotels!) in de binnenstad. Meerdere fietsenstallingen in de aanloopgebieden naar het centrum. Meer groen in het centrum. Handhaving van het bedelverbod. Compensatie voor ondernemers tijdens grote gemeentelijke bouwprojecten, waarbij ook de bereikbaarheid gewaarborgd moet zijn. Behoud van belangrijke evenementen in de binnenstad zoals de Landenweek en Wintercity. 7 Wonen De woningmarkt in Groningen laat zich verdelen in koopwoningen, huurwoningen en krakerswoningen. Over de laatste woonvorm is de VVD zeer stellig. Kraken is een vorm van diefstal, uitgevoerd door mensen die niet op hun beurt kunnen wachten. De op handen zijnde anti kraakwet moet dan ook direct in Groningen worden toegepast. 7.1 Koopwoningen in stad Ten aanzien van koopwoningen is de stad nog steeds bezig de achterstand in het aanbod van grondgebonden woningen in te lopen. Door de economische crisis dreigt er een stagnatie op te treden. De VVD wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om deze markt weer in beweging te krijgen. In algemene zin valt hier te denken aan de volgende tijdelijke maatregelen: 10

11 verantwoorde garantstellingen, het verlagen van de grondprijs bij de uitgifte van gronden op nieuw te ontwikkelen gebieden. Overigens is de VVD voor afschaffing van erfpacht in de binnenstad. De bewoners worden hier dubbel gepakt, via de verhoogde OZB maar ook door de verhoging van de vergoeding die ze voor de erfpacht moeten betalen, de canon. Als instrument om ontwikkelingen van de grond te krijgen is erfpacht ongeschikt. Er zijn andere instrumenten voorhanden. Daarnaast vindt de VVD dat de gemeente zich moet focussen op de ontwikkeling van Meerstad. Als deze ontwikkeling stagneert levert dit zeer grote financiële risico s op voor de gemeente Groningen. Focussen op Meerstad houdt in dat andere bouwprojecten in de regio eerst niet verder ontwikkeld worden en dat Meerstad in het kader van een gemeentelijke herindeling bij de gemeente Groningen gaat behoren. 7.2 Bouwen voor doelgroepen Specifieke bouwprojecten in de stad Groningen dienen er vooral te komen voor studenten en senioren. De bouwcapaciteit van de stad dient afgestemd te worden op de ambities van de Hanzehogeschool en de Universiteit van Groningen. Senioren hebben weer andere woonwensen. Hier moeten zelfstandigheid en zorg in de woonsituatie worden samengebracht. De gemeente moet op de vergrijzing en de daarmee veranderende vraag naar woningen inspelen. Op de markt voor huurwoningen zijn de woningcorporaties de belangrijke aanbieders. De doorstroming vanuit de huursector naar de koopsector is te laag. Er is sprake van scheefgroei op de woningmarkt. De woningcorporaties moeten worden gestimuleerd om woningen voor starters te bouwen of huurwoningen tegen een startertarief te verkopen. Met de hieruit verkregen gelden kan dan weer worden geïnvesteerd. De bouwactiviteit kan worden gestimuleerd door: Verlaging van de bouwleges Geen extra eisen boven landelijke regelgeving Verkorten van de bouwprocedures en afstappen van bouwbelemmerend beleid. Met name de norm dat de parkeerruimte bepalend is voor het aantal te (ver)bouwen woningen is niet erg zinvol in een studentenstad. Er moet daarom gekeken worden naar de versoepeling van de parkeernormen bij bouwprojecten. Geen parkeerplaatsen waar ze niet gebruikt worden. 8 Studentenhuisvesting In een studentenstad moeten studenten en stadjers niet alleen naast elkaar kunnen leven, maar vooral ook met elkaar. Daarom hecht de VVD veel waarde aan de volgende punten. 8.1 Tekort Met de toename van het aantal studenten en vooral het aantal internationale studenten de komende jaren wacht Groningen een flink tekort aan woningen voor studenten. Daarom wil de VVD: Meer zelfstandige wooneenheden voort studenten: Meer starterswoningen Snellere procedures bij de verbouw van bijvoorbeeld kantoorpanden Meer plekken in de stad aanwijzen voor studentenhuisvesting De leegstandswet gebruiken om leegstand aan te pakken 11

12 8.2 Geluidsoverlast en asociaal gedrag VVD is voorstander van strenger handhaven. Vooral in september en oktober, als er veel nieuwe studenten zijn. Desnoods moet de gemeente meer bestuurlijke boetes opleggen. Werken met een waarschuwingssysteem. Gele en rode kaarten uitdelen. Meer politie inzet en toezicht in de schilwijken. Stimuleren van contact tussen stadjers door leuke initiatieven te ondersteunen en buurtbemiddeling in te zetten wanneer nodig. Meer fietsenrekken plaatsen zoals bij de succesvolle pilot in de Korrewegwijk Uitbreiding van het zwerffietsenbeleid Meer aandacht voor de schoonmaakactie lentekriebels onder studenten o.a. via de Universiteitskrant Fietsenkelder met toezicht op het Academieplein, in samenwerking met de Universiteit van Groningen zoals bij de medische faculteit Meer gezamenlijke straataanpak zoals in de Korrewegwijk om verloedering tegen te gaan 9 Onderwijs Rust, reinheid en regelmaat is een beproefde onderwijs en opvoedmethode. De VVD laat zich bij het vormgeven van het onderwijsbeleid dan ook leiden door deze principes. Dit houdt zeker niet in dat er geen verbeteringen of veranderingen in het onderwijs zijn door te voeren. Maar de VVD is zich er van bewust dat drastische veranderingen in het onderwijs de kwaliteit van het onderwijs niet bevorderen. Daarnaast is de VVD voor adequate huisvesting volgens wettelijke normen. De VVD is tevreden over het concept Vensterschool. De VVD ziet graag dat dit concept, waarbij basisscholen samenwerken met de kinderopvang, culturele instellingen en sportclubs wordt uitgebreid, uitgewerkt en verbeterd. 9.1 Verzelfstandiging De verzelfstandiging van de openbare middelbare scholen heeft tot gevolg dat deze nu onder een stichtingsbestuur vallen. De VVD is nog niet tevreden over de mate van invloed en zeggenschap en wil de statuten van de overkoepelende stichting veranderen. Dit moet tot het volgende leiden: De VVD wil dat ook na de verzelfstandiging de locale overheid aanspreekbaar blijft op de kwaliteit en het functioneren van de openbare scholen. Deze aanspreekbaarheid mag ruim geïnterpreteerd worden. Het bevat niet alleen de kwaliteit van de lessen en de reinheid van de gebouwen maar ook vroegtijdig school verlaten, spijbelen en analfabetisme. De VVD wil dat ook op dit niveau de onderwijssector samenwerkt met de sport, cultuur en welzijnsector. De VVD is een sterk voorstander van pluriformiteit van scholen in bestaande en nieuwe wijken en een transparante verslaggeving van het functioneren van deze scholen. Hiermee moet het mogelijk zijn dat ouders zelf bepalen waar hun kind naar school gaat. Dit wordt niet door een overkoepelend stichtingsbestuur bepaald. 12

13 De rapportages van de Onderwijsinspectie worden in gemeenteraad besproken. De gemeente Groningen betaalt meer dan 100 miljoen euro per jaar aan het onderwijs. Wie betaalt, die bepaalt! Allerlei organisatorische zaken mogen wat de VVD betreft in een verzelfstandiging worden vormgegeven. Maar er wordt jaarlijks wel kwalitatief en financieel afgerekend! De VVD wil dat in het Stichtingsbestuur van de verzelfstandigde scholen ook ouders zitting kunnen nemen. De VVD wil dat de praktische afdelingen van het VMBO meer gestalte krijgt. Er is een veel gehoorde behoefte aan vaklieden! De VVD wil daarom gaan investeren in centrale praktijklokalen. De relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs wordt aangetrokken. De VVD pleit voor herinvoering van het speciaal onderwijs voor kinderen met leerproblemen en voor hoogbegaafde kinderen. Daar waar het mogelijk is juicht de VVD het geven van meertalig onderwijs toe. De introductie daarvan laat zij echter aan de scholen over en wordt niet opgelegd door de gemeente. 10 Sport Groningen afficheert zich graag als sportstad en dit kan zij ook worden als daartoe een offensief beleid wordt ingezet met plannen voor korte en langere termijn. De beleidsvoornemens op korte termijn betreffen: Accommodaties voor de breedtesport. Tachtigduizend mensen doen aan sport in gemeentelijke accommodaties. Dat zal in 10 jaar tijd met toenemen. Er ligt te veel druk op de accommodaties in de wijken. Deze zijn te gering in aantal en nieuwe grootscheepse plannen ontbreken. De VVD vindt dus gewoon dat er nieuwe accommodaties moeten komen! Om te beginnen met een nieuwe sporthal in Groningen Zuid. Ook in de noordelijke wijken zijn relatief weinig sportvoorzieningen. Groninger sportverenigingen en bonden die een beeldbepalend internationaal evenement of jaarlijks nationaal kampioenschap naar Groningen weten te halen worden organisatorisch en financieel ruimhartig ondersteund. De VVD wil graag studenten(sport)verenigingen betrekken en waarderen voor het bereiken van (sportieve) doelen die gemeente zich heeft gesteld. Indien bijvoorbeeld studentenvoetbalverenigingen Forward of the Knickerbockers een zomerkamp organiseren worden de studenten of hun vereniging hiervoor financieel beloond. Een goede mogelijkheid om de grote studentenpopulatie actief te maken in een stad waar zij slechts een korte tijd wonen. De VVD wil dat het mogelijk is dat sportverenigingen initiatieven kunnen ontwikkelen en sportgebouwen geschikt gemaakt kunnen worden voor kinderopvang. De VVD bepleit een langere openstelling van de Papiermolen met zeker twee weken. In de plannen van Meerstad wordt definitief vastgelegd dat er een nieuwe roeibaan komt. De VVD wil uitbreiding van het aantal kunstgrasvelden. Ook voor de topsport heeft de VVD grote plannen. Groningen moet een sportvisie op 2020 en verder ontwikkelen. De VVD neemt al een voorschot op deze discussie en vindt dat er een nieuwe grote multifunctionele sportaccommodatie op het terrein van de voormalige SuikerUnie dient te komen. 13

14 Daar kunnen Groninger verenigingen en sporters zich in hun sport verder ontwikkelen en kunnen nationale kampioenschappen en internationale sportevenementen georganiseerd worden. 11 Welzijn De VVD is van mening dat in de gemeente Groningen de wettelijke budgetten die er zijn voor zorg en welzijn volledig ten goede moeten komen aan die groepen die er behoefte aan hebben. De zorg in Groningen is net zoals overal in Nederland gebaseerd op de volgende financieringslijnen; AWBZ, WMO en zorgverzekeringswet. Voor de goede en correcte uitvoering van de huishoudelijke hulp, onderdeel van de WMO, is de gemeente als aanbesteder volledig verantwoordelijk. Door bezuinigingen en verschuivingen in de AWBZ richting de WMO zal de komende jaren de druk op de WMO toenemen. De VVD is van mening dat stadjers hier niet de dupe van mogen worden. In de ogen van de VVD moeten verschuivingen en/of bezuinigingen er niet toe leiden dat de keuzevrijheid van de cliënt ondermijnd wordt. Keuzevrijheid en participatie in de samenleving is een groot goed. Transparantie in het aanbod van zorg (inclusief de aanbesteding) is in het belang van de zorgvrager. Wij zijn van mening dat specifieke (zorg) budgetten niet aangewend mogen worden om financiële problemen elders op te lossen Samenhang in zorgaanbod Bij zorg en welzijn is vaak sprake van samengestelde pakketten zorgverlening waarbij verschillende instanties samenwerken. Het inhoudelijk samenwerken kan soms complex zijn omdat er van verschillende (zorg) financieringsvormen gebruikt gemaakt moet worden om de cliënt een product of dienst aan te bieden. De VVD vindt dat de gemeente moet zorgen voor het realiseren van samenhang tussen de verschillende aanbieders van zorg. Door zorg uit de verschillende financieringsvormen goed bij elkaar aan te laten sluiten krijgt de cliënt snel de zorg waar hij recht op heeft, zonder dat daarvoor extra kosten gemaakt worden. Tevens kan de cliënt bij een transparant aanbod zijn keuzes goed maken Cliënt centraal De VVD is van mening dat de cliënt centraal moet staan. De VVD wil dat de thuiszorg in de gemeente Groningen goed toegankelijk, betrouwbaar en kwalititatief goed georganiseerd is voor zijn burgers. De zorgvrager moet een vertrouwensband kunnen opbouwen met de hulpverlener die dagelijks thuis komt. Dit zijn essentiële randvoorwaarden bij huidige en toekomstige aanbestedingen in het kader van de WMO. Bij aanbouw, renovatie en onderhoud in wijken moet permanent rekening gehouden worden met de voorzieningen voor gehandicapten en mensen die slecht ter been zijn. De Jeugdhulpverlening in de stad Groningen verloopt goed maar dit zou beter gaan als de bij jeugdzorg betrokken instanties (politie, scholen, verslavingszorg etc.) nauwer samenwerken en tot een integrale aanpak komen. De partner die nog in deze zorgketen ontbreekt, is de gemeentelijke sociale dienst. Doelstelling is om kinderen met minimaal een startkwalificatie van school te laten 14

15 gaan. Zonder opleiding is er vooral in de huidige omstandigheden geen of weinig zicht op een toekomstperspectief. In de stad Groningen is de naschoolse opvang redelijk goed geregeld en dit is zeker het geval bij de Vensterscholen. De VVD streeft echter naar een harmonisatie van sport en kinderopvang en ondersteunt sportverenigingen die hiertoe het initiatief hebben genomen Vrijwilligers Welzijnsinstanties, scholen en sportverenigingen zijn mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De vrijwilligersvacaturebank dient meer gepromoot te worden en zich ook op nieuwe doelgroepen te richten. Nog lang niet alle organisaties en verenigingen, maar ook niet alle potentiële vrijwilligers weten de site te vinden. Hier moet verandering in komen, ook bij studenten waar nog een heel groot potentieel zit aan vrijwilligers. Betrokkenheid via vrijwilligerswerk is goed voor de cohesie/samenhang in de stad. Om vrijwilligers betrokken te houden moet er goede begeleiding zijn, een goede onkostenvergoeding en een faciliterende instelling vanuit de gemeente. In buurten en wijken is grote behoefte aan buurtconciërges. Professionaliteit van deze vrijwilligers is van groot belang. De MJD (Maatschappelijk Juridische Dienstverlening) draagt zorg voor goede instructies. 12 Cultuur Voor een stad als Groningen is cultuur van groot belang. Het aanbod binnen de culturele sector dient veelzijdig en van hoog niveau te zijn. Op cultuur wordt niet bezuinigd maar het geld wordt wel anders verdeeld. Cultuur is er namelijk voor iedereen. De VVD wil minder cultuur met de grote C! Dit wil de VVD op twee manieren bereiken verandering in de verdeling van de budgetten stimuleren van publieksevenementen 12.1 Verdeling budgetten De gemeente waakt er voor dat binnen het beperkte budget niet te veel geld gaat naar enkel grote instellingen zoals het Groninger Forum en het Groninger Museum. De VVD heeft geconstateerd dat deze partijen eigenlijk altijd meer geld krijgen toebedeeld zonder dat er een zichtbare betere prestatie en verantwoording tegenover staat. Deze grote instanties worden aangestuurd door stichtingen waarop de gemeente wat betreft de samenstelling van het stichtingsbestuur maar weinig invloed heeft. Gezien de grote financiële stromen die richting deze stichtingen gaan zou wel meer invloed kunnen en moeten zijn vanuit de gemeente. Het cultureel ondernemerschap is bij deze grote instanties ver te zoeken. Belangrijker vindt de VVD het dat de culturele pluriformiteit wordt gestimuleerd door kleinschalige activiteiten. De VVD voelt zich dan ook meer verbonden bij kleinere cultuurinstanties waarbij het cultureel ondernemerschap nog wel aan de dag wordt gelegd. Daarnaast heeft de VVD grote waardering voor die instanties die zich bewezen hebben als (cultureel) ondernemer. Dit zijn bijvoorbeeld Noorderzon en Noorderslag. De VVD wil vooral deze instellingen in het begin (financieel) ondersteunen bij het uitbreiden van hun plannen. Er komen dus minder vaste en meer variabele budgetten. En voor het verkrijgen van budget moet er zichtbaar gepresteerd worden. 15

16 12.2 Publieksevenementen Het aantal publieksfestivals in de stad verdient nog wel enige ondersteuning en uitbreiding. De gemeente ligt vaker dwars dan het ondersteunt bij het organiseren van grote evenementen. Het kan niet zo zijn dat door gemeentelijk beleid populaire evenementen zoals Winter City beleid niet meer kunnen worden georganiseerd. Winter City is een zeer succesvol evenement, geeft tienduizenden mensen schaatsplezier op de Grote Markt en zorgt voor een feeërieke sfeer in de kersttijd. De VVD wil de evenementen zoals de Landenweek en Swingin Groningen weer op de agenda. Er komt een eenduidig beleid voor het organiseren van activiteiten in het Stadspark. Evenementen vergunningen worden vlot afgegeven. Organisatoren weten waar ze aan toe zijn. Er komt een gemeentelijk evenementenbureau, vergelijkbaar met het ondernemersloket, gevestigd in het centrum van de stad. 13 Financiële risico s In beleidsnotities moet tegenwoordig een risicoparagraaf worden opgenomen en de VVD voldoet hieraan omdat zij het belangrijk vindt dat de inwoners van Groningen inzicht hebben in de financiële risico s die de stad loopt. Deze risico s zijn zeer groot Grote projecten In Groningen spelen namelijk enkele grote projecten die een onevenredig beslag op de gemeentelijke begroting leggen. Zo kreeg de PvdA het Groninger Forum, Groen Links de Tram en de SP een nieuwe behuizing van de sociale dienst. Daarnaast is de ontwikkeling van Meerstad in de huidige huizenmarkt een financieel risico, alhoewel dat zich over zeer lange tijd kan spreiden Groninger Forum Het Groninger Forum vergt een financiële risicoparagraaf op zich, nu ingedeeld in financiering, investering en exploitatie. De investeringsbegroting voor de oostwand en het Groninger Forum bedraagt een bedrag van in totaal 180 miljoen. De gemeente stelt een bedrag van 31,25 miljoen ( miljoen toegestane overschrijding) beschikbaar. Ook de gemeentelijke bezittingen aan de Oostwand worden in de herontwikkeling gestopt. Onder andere wordt hiervan de nieuwbouw van Vindicat gefinancierd. Hier komt bij geld uit een vergoeding van de Rijksoverheid voor het niet aanleggen van de Zuiderzeelijn. De VVD zou er liever de voorkeur aan geven dat de ZZL gelden bestemd worden voor grote infrastructurele werken, zoals bruggen en wegen, die de verkeersproblemen rond de stad de komende 20 jaar moeten gaan oplossen. Maar het grootste probleem met het Groninger Forum is de exploitatie. Alle functies die in het Groninger Forum worden ondergebracht zijn afhankelijk van gemeentelijk geld. De VVD wil bij de exploitatie commerciële partijen betrekken Realistische bezoekersaantallen Men verwacht bezoekers. Een ongekend aantal mensen voor een zeer dure bibliotheek, bioscoop en archief. En is dit nu het bruisende concept die levendigheid en extra bezoekers moet opleveren. Hoogleraren regionale en stedelijke marketing kijken met verbazing naar deze aantallen die volgens hen niet reëel zijn. Hiermee zou het Groninger Forum in de top terecht komen van toeristische attracties en eindigt het boven het Van Gogh Museum en Slagharen. Deze investering in de huidige tijd, zonder de aanwezigheid van commerciële partijen volstrekt onacceptabel. 16

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding Resultaten bewonersonderzoek Visie 2025 door Woongemeenschap Vervolgstappen 2 Inleiding 3 Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid Amendementen en preadviezen Donderdag 12 december stelt de ALV het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Zuid vast. In dit document treft

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

*Z007B8D4FF3* documentnr.: INT/C/14/08883 zaaknr.: Z/C/14/08258

*Z007B8D4FF3* documentnr.: INT/C/14/08883 zaaknr.: Z/C/14/08258 *Z007B8D4FF3* documentnr.: INT/C/14/08883 zaaknr.: Z/C/14/08258 Raadsinformatiebrief Onderwerp Aard : de Wet Markt en Overheid : Actieve informatie Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen Datum college :

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012-2013 1. In welke gemeente is uw onderneming gehuisvest? (bij meerdere vestigingen graag de hoofdvestiging vermelden) 2. Welk rapportcijfer

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen

Vragen/suggesties 2016 en antwoorden. Woningen Locatie De Star Vragen/antwoorden nieuwbouw locatie De Star naar aanleiding van Inloopavond 23 februari 2017. De ontvangen reacties zijn in het overzicht van vraag en antwoord vooral feitelijk beantwoord.

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Parkeren Bruisende Binnenstad. Informatieavond gemeenteraad 15-3

Parkeren Bruisende Binnenstad. Informatieavond gemeenteraad 15-3 Parkeren Bruisende Binnenstad Informatieavond gemeenteraad 15-3 programma 1. De aanleiding 2. De vragen 3. Het proces 4. De resultaten 5. Het voorstel 1. aanleiding Oosterhoutse binnenstad: minder bezoekers,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

We lichten het Manifest heel graag verder toe en bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen.

We lichten het Manifest heel graag verder toe en bij vragen kan u altijd contact met ons opnemen. Van: ONL voor Ondernemers [mailto:info@onl.nl] Verzonden: vrijdag 14 maart 2014 12:05 Aan: ONL voor Ondernemers Onderwerp: Verzoek voor doorsturen Ondernemersmanifest Geachte griffier, In de bijlage van

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

De VVD heeft de ambitie om De Wolden verder op de kaart te zetten als een gemeente waar het prettig en veilig wonen, werken en leven is.

De VVD heeft de ambitie om De Wolden verder op de kaart te zetten als een gemeente waar het prettig en veilig wonen, werken en leven is. Algemene beschouwingen Kadernota 2017 Fractie VVD gemeente De Wolden Marcel Hulst Hilda Mulder Henny Scheper Speerpunten van de VVD Een veilige leefomgeving Hoog voorzieningenniveau Stimuleren van economische

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Foto: Pieter Musterd - (cc) - Flickr Het Oude Centrum is een wijk die de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een moderne en levendige centrumwijk.

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Regiotaxi Het realiseren van een stadsbusdienst in Tiel is helaas niet aan de orde. Als alternatief is daarvoor de Regiotaxi opgezet.

Regiotaxi Het realiseren van een stadsbusdienst in Tiel is helaas niet aan de orde. Als alternatief is daarvoor de Regiotaxi opgezet. Opening: Geachte voorzitter, college, raadsleden en aanwezigen op de tribune. Wij staan aan het begin van een roerige periode. Door de maatregelen uit Den Haag weten wij niet volledig wat ons te wachten

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- B

Voorstel Gemeenteraad VII- B Voorstel Gemeenteraad VII- B Onderwerp Wet Markt en Overheid 2014 Portefeuillehouder Eelco Eerenberg agendaletter (B)) Programma CS Aangeboden aan Raad 2 september 2014 Stuknummer Corsanummer 1400232177

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Minder geld, meer initiatief!

Minder geld, meer initiatief! AB 12 Minder geld, meer initiatief! Voorzitter, Bezuinigingen, crisis, forse tekorten minder geld maar verplichtingen te over. Het komt, zeker nu, op eigen initiatief en inventiviteit aan. Niet meer de

Nadere informatie

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde Ambitiedocument Omgevingswet Stadsronde 30-5-2017 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Procesaanpak Maastricht Ambitiedocument (januari - juni 2017) Hoe gaat de gemeente om met de bestuurlijke

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie