Zorgvastgoed. Vastgoedstrategie: de nieuwe norm in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgvastgoed. Vastgoedstrategie: de nieuwe norm in de zorg"

Transcriptie

1 strategie: de nieuwe norm in de zorg

2 strategie: de nieuwe norm in de zorg Ons zorgstelsel is volop in beweging. Zorginstellingen moeten voortaan hun uitgaven bekostigen met eigen inkomsten uit geleverde zorg. Ook de lasten voor zorgvastgoed komen niet langer voor rekening van de overheid. Dit verlangt van zorginstellingen een andere vastgoedstrategie, voor de lange termijn. Deze stelselwijziging in de zorg legt de regie over het eigen vastgoed bij de zorginstellingen zélf. Voor haar bestuurders betekent dit dat een vastgoedstrategie moet worden vastgesteld waarin ook aandacht moet zijn voor profijtelijke vormen van samenwerking met marktpartijen. Mits zorgvuldig vormgegeven, zijn de voordelen hiervan bekend. Zorginstellingen houden grip op de zorg en kunnen hun cashflow verbeteren. Marktpartijen kunnen met stabiele rendementen investeren in een door de vergrijzing al maar groeiende zorgmarkt. Maar het is wellicht nog belangrijker dat samenwerkende partijen zich ieder volledig bezig kunnen houden met hun core business: zorginstellingen leveren goede zorg aan patiënten en private partijen exploiteren en ontwikkelen vastgoed, terwijl ondertussen beide partijen kansen en risico s kunnen delen. In andere situaties kan een eigen vastgoedstrategie binnen de organisatie of met andere zorginstellingen, met een efficiënte taakverdeling en scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een betere oplossing zijn. Kortom, hoe dan ook is een goede zorgvastgoedstrategie belangrijker dan ooit! Maatwerk Welke zorgvastgoedstructuur biedt voor uw organisatie de meeste voordelen? En met welke complexe juridische regels krijgt u te maken bij de implementatie van de meest passende structuur? Voor het maken van de juiste keuzes is gespecialiseerde juridische en fiscale expertise essentieel. Evenals uitgebreide kennis van de zorgmarkt. Ons Team, bestaande uit advocaten, fiscalisten en notarissen, heeft alle benodigde kennis en ervaring in huis. Wij begeleiden u graag bij het vinden van de meest efficiënte zorgvastgoedoplossingen, vanuit de optiek van zowel de zorginstelling als de marktpartij. Wij bieden u maatwerk, net als in de zorg.

3 Samenwerken in zorgvastgoed: de voordelen Zowel zorginstellingen als marktpartijen profiteren van een samenwerking op het gebied van zorgvastgoed. In het kort zetten wij de voordelen voor u op een rij: Voordelen voor zorginstellingen Voordelen voor marktpartijen Verbetering vermogenspositie en cashflow. Beter beheersbare kapitaallasten, afgestemd op de zorgproductie. Eenvoudiger aantrekken van kapitaal (financiering) door het spreiden van kansen en risico s. Behoud van zeggenschap in geval van afstoting zorgvastgoed. Geen fiscaal slechtere positie. De verwachte sterke jaarlijkse groei maakt de zorgmarkt aantrekkelijk om in te investeren. De zorgmarkt kent voor investeringsbeslissingen een laag risicoprofiel. Stabiele rendementen. De samenwerkingsvormen Zorginstellingen en marktpartijen kunnen op verschillende momenten en manieren samenwerken. Bij de realisatie van nieuw zorgvastgoed of bij grootschalige renovatie, maar ook voor bestaand vastgoed, als onderdeel van een (te ontwikkelen) vastgoedstrategie. De samenwerkingsmogelijkheden zijn talrijk. Wij wijzen u op twee hoofdvormen: het joint venture model en de sale and lease back. Deze hoofdvormen zetten wij (al dan niet gecombineerd) om in een concrete maatwerkoplossing die past bij de samenwerking die zorginstellingen en marktpartijen nastreven. Joint venture model Bij deze samenwerkingsvorm wordt het zorgvastgoed ingebracht in een nieuw op te richten joint venture, waarvan de zorginstelling(en) en één of meer marktpartijen aandeelhouder zijn. Via een huur- of erfpachtconstructie krijgt de zorginstelling een langdurig gebruiksrecht van het zorgvastgoed. Bovendien profiteert zij als aandeelhouder van eventuele waardestijgingen van het zorgvastgoed. Door haar aandeelhouderschap, in combinatie met eventueel bestuurderschap en degelijke contracten tussen partijen, is de zeggenschap van de zorginstelling ten aanzien van zorgbeslissingen goed vorm te geven. Marktpartijen hebben als voordeel dat zij niet de gehele eigendom van het zorgvastgoed hoeven te verwerven, maar gericht voor een bepaald percentage kunnen investeren. Alleen, of in een consortium. Ook voor grote bouwondernemingen is participatie in een joint venture interessant als investering, mogelijk in combinatie met bijvoorbeeld de uitvoering van het vastgoedonderhoud. Anders dan de sale and lease back zijn in het joint venture model de mogelijke waardestijgingen en waardedalingen van het zorgvastgoed in de regel over meerdere partijen verdeeld. Het verkrijgen van een financiering voor zorginstellingen wordt hierdoor een stuk eenvoudiger.

4 Sale and lease back Bij deze samenwerkingsvorm draagt een zorginstelling haar zorgvastgoed (nieuw of bestaand) over aan een marktpartij. De zorginstelling neemt het zorgvastgoed vervolgens voor langere tijd in gebruik, bijvoorbeeld door terughuur of erfpacht. Deze samenwerkingsvorm heeft als grootste voordeel dat de vastgoedexploitatie bij de partij ligt die daarin is gespecialiseerd. De lasten voor de zorginstelling zijn ondertussen, voor langere termijn, goed in te schatten en te beheersen. Ook verbetert de vermogenspositie en cashflow van de zorginstelling en wordt een zorginstelling aan het einde van de afschrijvingstermijn niet met boekverliezen geconfronteerd. Overigens hoeft de sale and lease back niet te leiden tot een verlies van zeggenschap van de zorginstelling en zijn regelingen denkbaar waarbij de zorginstelling kan meedelen in een waardestijging van het zorgvastgoed. Het Loyens & Loeff Team : integraal maatwerk Diepgaande kennis van de zorgmarkt en de aan zorgvastgoed gerelateerde expertise binnen ons kantoor - regulatory, vastgoed, fiscaliteit, financiering en aanbesteding - hebben wij gebundeld. Ons Team staat daarmee voor een integrale inzet van zorgvastgoedoplossingen voor uw organisatie. Onze aanpak? Pragmatisch en efficiënt. Regulatory De markttransitie van de zorgsector is omgeven met regels en beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar ook van toezichthouders als de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit. Alle zorginstellingen hebben bijvoorbeeld een toelating nodig om zorg te mogen verlenen. Verder mag kapitaal dat in een door de overheid gefinancierd stelsel is opgebouwd, niet weglekken uit de zorg (de winstklem) en moet de zeggenschapsstructuur binnen een zorginstelling zorgvuldig worden ingeregeld met een medezeggenschapsrol van patiënten en andere stakeholders. Deze regels maken meer dan ooit noodzakelijk dat een zorginstelling een deugdelijke en toekomstbestendige vastgoedstrategie ontwikkelt, waarbij samenwerking met marktpartijen een belangrijke rol kan spelen. Binnen het regulatoire kader kan ons Team creatieve oplossingen aanbieden en implementeren. Dit gebeurt vaak in samenspraak met het Ministerie van VWS, de verschillende toezichthouders in de zorg en, indien nodig, met de Belastingdienst. Wat betekent de nieuwe zorgvastgoedstructuur voor de zeggenschap? Een zorginstelling moet immers een stem hebben in de manier waarop het zorgvastgoed het beste kan worden aangewend voor het leveren van zorg. Marktpartijen moeten uiteraard een belangrijke stem hebben bij investeringsbeslissingen die met het zorgvastgoed te maken hebben. Moet de zeggenschapsstructuur worden vormgegeven als joint venture? Of via een erfpachtconstructie of via een huurovereenkomst? Wij verstaan de kunst om een juiste balans te vinden die een langdurige en vruchtbare samenwerking mogelijk maakt.

5 Fiscaal De verandering van de vennootschapsstructuur van een zorginstelling kan fiscale gevolgen hebben. Overdracht van vastgoed tussen stichtingen of vennootschappen binnen de groep kan meestal zonder heffing van overdrachtsbelasting plaatsvinden, maar er zijn valkuilen. Ook de btw-heffing op interne prestaties kan soms voor een lastenverzwaring zorgen, maar er zijn oplossingen die we kunnen bieden. Daarnaast dient steeds nauwlettend in de gaten gehouden te worden of de activiteiten onder de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting blijven vallen. De vrijstelling voor zorginstellingen in de vennootschapsbelasting is per 1 januari 2012 aangepast. De vrijstelling voor lichamen die zich bezighouden met het verschaffen van een onderkomen aan bejaarden, gebrekkigen en wezen vervalt. Dientengevolge komen instellingen die slechts voorzien in huisvesting niet meer voor de vrijstelling in aanmerking. Maakt de huisvesting echter deel uit van de genezing en verzorging, dan kan onder voorwaarden een wooncomponent (wel) deel uitmaken van de vrijstelling. Belangrijk is dan dat de verzorging en wooncomponent in één rechtspersoon zijn ondergebracht. De bijzondere expertise en ervaring op fiscaal terrein die vereist zijn voor het structureren van samenwerkingsvormen, zijn bij uitstek kwaliteiten waar Loyens & Loeff van oudsher voor staat. Financiering Als marktpartijen in zorgvastgoed investeren, wordt het voor een zorginstelling doorgaans eenvoudiger om nieuwbouw of renovatie te financieren. De lasten voor een nieuw gebouw zijn net na ingebruikname hoger dan na bijvoorbeeld twintig jaar exploitatie. De opbrengsten van een zorginstelling, waaruit de lasten in het nieuwe zorgstelsel moeten worden voldaan, zijn doorgaans echter constant of groeien licht. Het is van groot belang om bij de financiering rekening te houden met deze onevenwichtigheid van lasten en opbrengsten.

6 Financiering van zorgvastgoed is dan ook maatwerk, waarbij kennis van de zorgmarkt en de bekostigingssystematiek van zorginstellingen onmisbaar is. Daarnaast hebben wij de expertise om te assisteren bij het aanbesteden van de financiering, het structureren van de financiering en het uitonderhandelen van de financieringsdocumentatie. Aanbesteding Bij de nieuwbouw en de renovatie van een zorginstelling zal een zorginstelling vaak een aanbestedingsprocedure volgen om tot opdrachtverlening aan een aannemer te komen. Het is vanzelfsprekend zaak die aanbestedingsprocedure ook in te richten op de gekozen zorgvastgoedstructuur en de contractvoorwaarden met de aannemer op die structuur af te stemmen. Is het aantrekkelijk ook de financiering van de nieuwbouw of renovatie, of zelfs de selectie van een participerende marktpartij, door middel van een aanbestedingsprocedure vorm te geven? Of kan een aanbestedingsprocedure in sommige gevallen juist ongewenst zijn? Een adequate risicoanalyse van het achterwege laten van een aanbesteding is cruciaal. Overige expertise Naast onze expertise op het gebied van zorgvastgoed adviseren wij ook op andere thema s die relevant zijn voor de zorgsector, zoals het structureren en begeleiden van (bestuurlijke en juridische) fusies en samenwerkingsverbanden, het opzetten van zelfstandige behandelcentra, het begeleiden en opstellen van modellen voor Wmo-aanbestedingen, beoordelen van samenwerkingsverbanden tussen medisch specialisten en helaas de laatste tijd zeer sterk in de aandacht het mededingingsrechtelijk proof maken van onderlinge samenwerking. Profiel Loyens & Loeff Loyens & Loeff geeft hoogwaardig juridisch en fiscaal advies aan internationale ondernemingen, financiële instellingen en overheden. Dankzij de nauwe samenwerking van onze juridische en fiscale praktijk hebben wij een unieke en zeer solide positie in de markt opgebouwd. Verschillende specialisten behandelen vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken. Zo krijgt u het beste advies en wel zo efficiënt mogelijk. Met wereldwijd meer dan medewerkers, onder wie ruim 400 fiscalisten en ongeveer evenveel juridische experts, kunnen wij zowel binnenlandse als internationale vraagstukken effectief structureren en begeleiden. Wij verlenen onze diensten vanuit zes Benelux-kantoren en elf vestigingen in de belangrijkste internationale financiële centra. Awards In Chambers Europe en Legal 500, twee toonaangevende gidsen die juridische dienstverleners evalueren, behaalt zowel onze fiscale als onze vastgoedpraktijk ieder jaar opnieuw een tier 1 -notering. Legal 500 meldt over onze fiscale praktijk: Loyens & Loeff is outstanding, with its width of services and large network of almost 400 tax specialists. Over onze vastgoedpraktijk zegt Chambers Europe: With its large real estate practice, Loyens & Loeff is without doubt one of the strongest firms in the market.

7 Kantoren BENELUX AMSTERDAM 1) Fred. Roeskestraat ED Nederland Telefoon Fax arnhem 4) (oosterbeek) Utrechtseweg AJ Oosterbeek Nederland Telefoon Fax brussel 3) Woluwe Atrium Neerveldstraat Brussel België Telefoon Fax eindhoven 2) Parklaan 54a 5613 BH Eindhoven Nederland Telefoon Fax luxemburg 3) 18-20, rue Edward Steichen K-Point Building 2540 Luxemburg Luxemburg Telefoon Fax RotterdaM 1) Blaak GA Rotterdam Nederland Telefoon Fax INTERNATIONAaL ARUBA 4) ARFA Building (Suite 201) J.E. Irausquin Boulevard 22 Oranjestad, Aruba Telefoon Fax CURAÇAO 4) Landhuis Arrarat Presidente Romulo Betancourt Blv 2 Willemstad, Curaçao Telefoon Fax DUBAI 1) Dubai International Financial Centre (DIFC) Gate Village, Building # 10, Level 2 P.O. Box Dubai, Verenigde Arabische Emiraten Telefoon Fax genève 4) Rue du Rhône 59 (1st floor) 1204 Genève Zwitserland Telefoon Fax HONG KONG 3) 28th Floor, 8 Wyndham Street Central, Hong Kong Telefoon Fax londen 1) 26 Throgmorton Street Londen EC2N 2AN Verenigd Koninkrijk Telefoon Fax new york 1) 555 Madison Avenue 27th Floor New York, NY USA Telefoon Fax parijs 1) 1, Avenue Franklin D. Roosevelt Parijs Frankrijk Telefoon Fax (legal) Fax (tax) singapore 3) 80 Raffles Place # UOB Plaza 1 Singapore Singapore Telefoon Fax tokio 3) 15F Tokyo Bankers Club Bldg Marunouchi, Chiyoda-ku Tokio Japan Telefoon zürich 4) Dreikönigstrasse Zürich, Zwitserland Telefoon Fax ) advocaten, belastingadviseurs en notarissen 2) belastingadviseurs en notarissen 3) advocaten en belastingadviseurs 4) belastingadviseurs NL-ZV

8 Contactpersonen Regulatory, aanbesteding en mededinging Tom van Helmond T M Timo Huisman T M BTW/Overdrachtsbelasting Jérôme Germann Belastingadviseur T M Financiering Gianluca Kreuze T M

9 Teamleden Ondernemingsrecht Ruud van Bork Notaris T M E Ondernemingsrecht Frank Leijdesdorff T M E Regulatory, aanbesteding en mededinging Maurice Essers T M Bram Linnartz T M Jan Maarten Gerretsen T M Regulatory, aanbesteding en mededinging Gert-Wim van de Meent T M Wilfred Groen Notaris T M BTW René van der Paardt Belastingadviseur Rotterdam T M Financiering Willem Jarigsma T M Fiscaal Bartjan Zoetmulder Belastingadviseur T M

Team Openbaar Vervoer en Mobiliteit

Team Openbaar Vervoer en Mobiliteit Kantoren Loyens Loeff geeft hoogwaardig juridisch en fiscaal advies aan internationale ondernemingen, financiële instellingen en overheden. Dankzij de nauwe samenwerking tussen onze juridische en fiscale

Nadere informatie

Uw Partner bij Corporate &Trust

Uw Partner bij Corporate &Trust Uw Partner bij Corporate &Trust Onze Diensten : Financiële bedrijfsplanning Corporate & Trustdiensten Bedrijfsoprichtingen Tax Planning Virtuele Kantoren Buitenlandse Bankrekeningen Wereldwijde Corporate

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011

Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011 Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011 In deze uitgave Fiscaal Vrijstelling overdrachtbelasting bij verkrijging van aandelen in onroerende-zaaklichaam Hoge Raad stelt prejudiciële vragen inzake btw-heffing

Nadere informatie

Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement

Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement ARR 2009 BWK 4268 Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement Afstudeeronderzoek Technische Universiteit

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie.

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 3811 LM AMERSFOORT uw kenmerk ons kenmerk datum -- JvE/EP/mb 26 mei 2011 bijlagen onderwerp e-mail 1 Advies acquisitiebeleid

Nadere informatie

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening

Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Kennisdossier All-inclusive pensionvoorziening Samenstelling Actiz: Dirk Holtkamp Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: Penny Senior Platform31: Netty van Triest, Annemiek Lucas, Annette Duivenvoorden

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

De volgende stap in duurzame groei

De volgende stap in duurzame groei Getting you there. Verslag Duurzaam ondernemen 2007 De volgende stap in duurzame groei Over dit verslag Het Fortis Verslag Duurzaam ondernemen 2007 richt zich op de prestaties van ons bedrijf in het afgelopen

Nadere informatie

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 G E A C H T E R E L AT I E Met genoegen breng ik onze kwartaalnieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aandacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief o.a aandacht

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES Maatschappelijk rendement: nut en noodzaak JUNI 2012 Omdat mensen tellen. BDO BRANCHEGROEP WONINGCORPORATIES De specifieke kennis en kunde op het gebied van woningcorporaties

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie