Voorwoord Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen Living apart together in uw eigen personal holding!...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 1. Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen. 1.1. Living apart together in uw eigen personal holding!..."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen 1.1. Living apart together in uw eigen personal holding! Fiscaal bestaat het gezegde: één BV is géén BV. Om een goede structuur te hebben, is het meestal veel praktischer en voordeliger om voor iedere aandeel houder een aparte holdingvennootschap op te richten. Helaas wordt deze wijsheid niet altijd gevolgd. Er zijn nog steeds ondernemers die gezamenlijk direct aandeelhouder zijn in de BV waarin de onderneming wordt uitgeoefend. Ze lopen tegen veel problemen aan, met name op het gebied van beloningen. Hoe lost u dit probleem op? 1.2. Pensioen voor DGA vereenvoudigen... 7 Als DGA bouwt u een pensioen op in eigen beheer. Meestal vindt dit plaats op basis van een middelloonregeling of een eindloonregeling. Dergelijke pensioen regelingen op basis van diensttijd kennen echter ook grote nadelen, zoals het verschil tussen de fiscale en de commerciële waardering. Hierdoor wordt de ruimte voor de BV om dividend uit te keren, sterk beperkt. Daarnaast is er een groot verschil tussen het voorziene vermogen en dat wat vereist is als het pensioen bij een derde moet worden afgestort. Is hier nu niets aan te doen? 1.3. Na jaren ondernemen opnieuw starten? U onderneemt al enkele jaren door middel van een BV. Vroeger bent u begonnen met een eenmanszaak, maar doordat uw onderneming groeide en de winstgevendheid goed was, heeft u ooit besloten een BV-structuur op te zetten. De laatste jaren gaat het, door de economische crisis, een stuk minder. De winsten van de onderneming zijn dusdanig dat het ondernemen in de vorm van een eenmanszaak eigenlijk aantrekkelijker is. Dit vanwege de mogelijkheid om dan de ondernemersaftrekken toe te passen. U zou uw BV geruisloos kunnen omzetten in een eenmanszaak, maar u ziet op tegen deze procedure. Op welke manier pakt u dit het beste aan? 1.4. Verlies verrekenen doe je zo! De afgelopen jaren hebben veel bedrijven verlies gedraaid. Vervelend genoeg, maar gelukkig levert dat fiscaal voordeel op als uw BV weer winst maakt. Verliesverrekening is aan strenge regels gebonden. Door hier slim op in te spelen kunt u uw voordeel maximaliseren. Hoe pakt u dit aan? I

2 1.5. Giften via de BV De overheid trekt zich terug. Steeds meer verenigingen en instellingen zijn aangewezen op de giften van particulieren en bedrijven. Als ondernemer zult u ook regelmatig hiervoor gepolst worden. Om giften te stimuleren is er een fiscale aftrek mogelijk, zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Maar waarvan profiteert u het meeste? Met andere woorden: kunt u beter privé of zakelijk een gift doen? Hoofdstuk 2 - Interactie DGA en BV 2.1. Besparen op box De inkomstenbelasting kent sinds 2001 verschillende boxen. Uw spaar tegoeden en beleggingen worden sinds die tijd belast door middel van de vermogens rendementsheffing in box 3. Over uw vermogen wordt een forfaitair rendement van 4% in aanmerking genomen. En daarover bent u 30% belasting verschuldigd. Sinds enige tijd zijn de rendementen op spaartegoeden echter flink lager dan 4%. Hierdoor stijgt de effectieve belastingdruk in box 3 naar grote hoogte. Valt hier niets aan te doen? 2.2. Partner op loonlijst BV Als DGA ontvangt u salaris uit uw eigen BV. Als u een partner heeft die niet werkt, kan het aantrekkelijk zijn haar/hem in dienst te nemen van uw BV. Haar/zijn salaris wordt dan relatief beperkt belast. En zij/hij kan bovendien aanspraak maken op extra heffingskortingen. Haar/zijn inkomen zorgt ervoor dat uw salaris ook wat kan zakken. Hoe pakt u dit goed aan zodat de fiscus hiermee geen problemen heeft? 2.3. Zonnepanelen van de BV op het dak van de DGA? Zonnepanelen worden steeds efficiënter en daarmee financieel interessanter. Om daarvan te profiteren overweegt u om op het dak van uw woning dergelijke panelen te laten plaatsen. Maar wist u dat het nog voordeliger kan door dit door uw BV te laten regelen? 2.4. Salaris DGA aanpassen? Als DGA kunt u op verschillende manieren geld uit uw BV halen. Als werknemer ontvangt u een salaris dat progressief wordt belast in de inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u natuurlijk ook dividend uitkeren. Wat is fiscaal het voordeligst? En welke mogelijkheden zijn er om de meest ideale situatie te bereiken? 2.5. Hypotheek bij eigen BV Als DGA heeft u wellicht de laatste jaren in uw BV een mooi vermogen opgebouwd. U kunt dit geld op verschillende manieren beleggen. Wanneer u kiest voor investeringen met een laag risico levert dit echter weinig rendement op. Een aantrekkelijke mogelijkheid is uw eigen woning door uw BV te laten financieren. Op welke manier is dit fiscaal voordelig? II

3 2.6. Eigen bijdrage AWBZ en een BV Voor ouderen die worden opgenomen in een zorginstelling geldt een eigen bijdrage. De eerste zes maanden van het verblijf is deze nog relatief beperkt, maar daarna kan deze fors oplopen. Zeker wanneer u over enig vermogen in box 3 beschikt. Valt hier nu niets aan te doen? 2.7. Wat met de vordering op de BV? Wanneer u als DGA geld leent aan uw BV, dan valt deze lening onder de terbeschikkingstellingsregeling. Dit betekent dat zowel de rente hierover als de waardeveranderingen ervan tegen het progressieve belastingtarief worden belast. Ook een waardedaling van de lening, bijvoorbeeld als uw BV slecht draait, is progressief aftrekbaar. Hoe zorgt u er nu voor dat een latere waardestijging van deze lening niet wordt belast tegen 52%? Hoofdstuk 3 - Auto, waar zijn de minst belaste routes? 3.1. Tweedehands zeker geen tweede keus Wanneer u een auto koopt van de zaak waarmee u ook privé rijdt dan wordt u geconfronteerd met een bijtelling. Om in aanmerking te komen voor de lagere bijtellingspercentages moet een auto aan bepaalde uitstooteisen voldoen. Deze eisen worden steeds verder aangescherpt. Hoe kunt u toch aanspraak maken op een laag percentage? 3.2. Zo ontgaat u de bijtelling voor de bestelauto! De bijtelling auto van de zaak is voor velen een doorn in het oog. Zeker wanneer het gaat om bestelauto s. De berijder betaalt voor het privé gebruiken van een dergelijke auto in beginsel evenveel belasting als over een personenauto met dezelfde cataloguswaarde. Terwijl het toch zeker aantrekkelijker is om in een personenauto uw privékilometers te maken dan in een vieze, stoffige werkbus Auto van de zaak of privé? Veel IB-ondernemers rijden zowel zakelijk als privé in hun auto van de zaak. Administratief gezien is dit ook het makkelijkst. Maar of dit financieel ook het geval is? Zeker naarmate uw auto ouder wordt of u veel meer zakelijke dan privékilometers maakt, wordt het aantrekkelijker om de auto niet meer in de zaak te houden maar over te dragen naar privé. III

4 Hoofdstuk 4 - Onroerend goed ook fiscaal goed? 4.1. Afwaarderen vastgoed Veel vastgoedbeleggers hebben last van leegstand, slecht betalende huurders en dalende vastgoedprijzen. Deze dalende prijzen wilt u fiscaal in aanmerking kunnen nemen Verlaag nettokosten eigen woning via erfpacht Sinds 1 januari 2013 zijn de regels voor hypotheekrenteaftrek (wederom) aan gescherpt. Voor nieuwe hypotheekschulden geldt dat u wordt geacht annuïtair af te lossen op de lening. Dit betekent dat het jaarlijks aftrekbare bedrag aan hypotheekrente daalt. Uw fiscale voordeel wordt daardoor ieder jaar minder. Zijn er mogelijkheden om dit nadeel te beperken? 4.3. Beheer-BV als tussenschot plaatsen U bent privé actief met het verhuren van onroerend goed. Op dit moment nog op bescheiden schaal, maar u bent van plan uw activiteiten uit te breiden. Toename van deze activiteiten kan ertoe leiden dat u niet langer als box 3-belegger wordt aangemerkt maar als ondernemer in box 1. Hoe kunt u dit voorkomen? 4.4. Vormen en benutten herinvesterings regeling (HIR) Bij verkoop van één of meer onderdelen van uw bedrijf, bijvoorbeeld uw bedrijfs pand, kunnen stille reserves vrijkomen waarover direct met de fiscus moet worden afgerekend. Hoe kunt u dit voorkomen? 4.5. WOZ-aanslag kritisch bekijken Ieder jaar ontvangt u een WOZ-beschikking. De daarop vermelde waarde van uw eigen woning of pand heeft invloed op diverse regelingen. Het is dan ook verstandig eens kritisch te kijken naar deze waardering. Hoofdstuk 5 - Het bedrijfspand, de BV en de belastingen 5.1. Bedrijfspand herpositioneren U verhuurt vanuit privé een pand aan uw BV. Hierdoor heeft u fiscaal te maken met de terbeschikkingstellingsregeling. Dat kan nadelig zijn. Bovendien zijn de regels omtrent deze terbeschikkingstellingsregeling de laatste jaren veranderd. En ook op de vastgoedmarkt zijn de omstandigheden gewijzigd. Het is dan ook verstandig om periodiek uw situatie opnieuw te beoordelen. Wellicht moet u uw bedrijfs pand herpositioneren. Op welke zaken moet u hierbij letten? IV

5 5.2. Schuiven met aan BV verhuurd pand U verhuurt vanuit privé een bedrijfspand aan uw eigen BV. De waarde van het pand is de afgelopen jaren door de economische crisis behoorlijk afgenomen. U verwacht dat deze in de toekomst wel weer zal stijgen. Kunt u dit tijdelijke verlies fiscaal te gelde maken? 5.3. Wat met aan eigen BV verhuurd bedrijfspand? Wanneer u vanuit privé een bedrijfspand verhuurt aan uw eigen BV, ontkomt u niet aan de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling. Hierdoor vormt niet alleen de huur belast inkomen, maar is ook nog eens de waardestijging gedurende de tbs-periode progressief belast. Op deze fiscale nadelen zit u uiteraard niet te wachten. Kunt u hier iets aan doen? 5.4. Inkomstenbelasting terugharken U heeft uw onderneming ondergebracht in een BV. Het bedrijfspand verhuurt u vanuit privé aan deze BV. De winst van uw onderneming is nu, wellicht door de economische omstandigheden, lager dan voorheen. Mogelijk is ondernemen via een IB-onderneming (eenmanszaak, Vof of maat schap) fiscaal voordeliger. Kunt u ten aanzien van het bedrijfspand hiermee ook voordeel behalen? Hoofdstuk 6 - Estate planning. Schenken en erven met oog voor de fiscale gevolgen 6.1. Geef mijn gift terug! Het is mogelijk om onder de huidige wetgeving een zogenaamde herroepelijke schenking te doen. Een dergelijke schenking heeft enerzijds het voordeel dat u op een later moment, wanneer u daaraan behoefte heeft, uw vrijgevigheid kunt terug draaien. Daarnaast kan hiermee ook fiscaal een leuk voordeel worden behaald! 6.2. Profiteer van hypotheekconstructie kind/ ouder Een koopwoning is voor veel starters onbetaalbaar. Ouders die zelf wat vermogen achter de hand hebben, kunnen hun kinderen echter op een fiscaal aantrekkelijke wijze helpen. Op welke manier doet u dat? 6.3. Nieuwe lijfrenteturbo met de kids! U heeft door jaren hard te werken een aardig vermogen opgebouwd. U heeft geen zin om bij uw overlijden de fiscus te spekken en u kijkt naar fiscale mogelijkheden om de erfbelasting te beperken. Mogelijk zou dit kunnen met een lijfrente bij uw eigen kinderen. Hoe pakt dit uit? V

6 6.4. Geschonken overdracht U bezit een bedrijfspand en u wilt dit overdragen aan uw kinderen door middel van een schenking. U verwacht namelijk dat het pand de komende jaren behoorlijk in waarde gaat stijgen. Om uw nalatenschap niet te groot te laten worden, is het gunstiger deze waardestijging bij uw kinderen te laten plaatsvinden. Hoe pakt u dit het beste aan? 6.5. Gratis wonen zonder schenkbelasting U heeft een tweede of derde woning. Eén van uw kinderen zou graag met zijn gezin hiervan tijdelijk gebruikmaken, bijvoorbeeld tot het moment dat hun nieuwbouwwoning gereed is. Maar zij kunnen de huur niet betalen. En wanneer u deze schenkt, loopt u tegen schenkbelasting aan. Hoe lost u dit op? 6.6. Via uw BV uw beleggingen overhevelen U bent enig aandeelhouder van een holding-bv waaronder een werk-bv hangt met een prachtige onderneming. Deze onderneming draait al jarenlang prima. Uw aandelenbelang is dus heel wat waard en binnen de onderneming zijn de nodige overtollige liquide middelen opgebouwd. Een vriend van u adviseerde u om deze over te brengen naar privé. Daar kunt u namelijk fiscaalvriendelijk beleggen onder de vermogensrendementsheffing van box 3. Maar wat is het verstandigst met het oog op uw erfenis? 6.7. De (notariële) papieren schenking Wanneer u komt te overlijden, erven uw kinderen uw vermogen. Een dergelijke erfenis wordt belast met erfbelasting. Naarmate uw kinderen meer erven, betalen ze meer belasting. Om die reden is het vaak aantrekkelijk om tijdens uw leven reeds kleinere schenkingen aan uw kinderen te doen. Maar hoe doet u dat wanneer uw vermogen niet liquide is? Bijvoorbeeld wanneer het in uw huis zit? 6.8. Bij overlijden box 2 vermijden Stel, u bent getrouwd en directeur-grootaandeelhouder van een BV. Als onder nemer bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Immers, dit was bij de start van uw onderneming het advies van uw adviseur. Maar welke gevolgen heeft dit voor de vererving van uw aandelen? En hoe kunt u deze fiscale gevolgen beperken? VI

7 Hoofdstuk 7 - Eenmanszaak/Vof/maatschap 7.1. Bosbouwvrijstelling nu ruim te benutten Het staken van een IB-onderneming kan een dure aangelegenheid zijn. Wanneer er geen opvolger is waarnaar de fiscale boekwaarden kunnen worden doorgeschoven, zit er niets anders op dan af te rekenen met de fiscus over de stakingswinst. Dit is de winst die u behaalt met de staking van uw onderneming. Denk hierbij aan goodwill, een fiscale oudedagsreserve en stille reserves op bijvoorbeeld een bedrijfspand. Hoe kunt u nu deze heffing beperken? 7.2. Fiscaal afrekenen? Ik ben toch niet gek! Stel, u wilt over niet al te lange tijd stoppen met uw bedrijf. Uw schaapjes zijn bijna op het droge en uw pensioen komt in zicht Zonder man-vrouwfirma toch voordeel Sinds 2001 kijkt de fiscus zeer kritisch naar samenwerkingsverbanden tussen echt genoten. Beide echtelieden kunnen alleen gebruikmaken van de onder nemers faciliteiten indien zij daadwerkelijk allebei ondernemer zijn voor de inkomsten belasting Fiscus betaalt mee aan de werkruimte thuis Als zelfstandig ondernemer werkt u vanuit thuis. U heeft een kamer in uw eigen woning omgebouwd tot kantoor en van daaruit bouwt u uw onderneming op. Zeker voor startende ondernemers een aantrekkelijke wijze van huisvesting, aangezien de kosten hiervan beperkt zijn. Uiteraard maakt u voor dit kantoor aan huis kosten. De inrichting van een kantoor kan kostbaar zijn. Kunt u hier fiscaal iets mee? 7.5. Wat denkt u van winstspreiding? U heeft een succesvolle onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De winst is aanzienlijk, maar niet voldoende om de overgang naar een BV-structuur te rechtvaardigen. Uw partner werkt ook binnen de onderneming, maar ontvangt hier voor geen vergoeding. Op welke manier kunt u dit gebruiken om minder inkomsten belasting te betalen? 7.6. Werkruimte in huurwoning aftrekbaar Wanneer u als ondernemer een werkruimte in uw eigen woning heeft, kunt u slechts in bepaalde gevallen de kosten hiervan in mindering brengen op uw winst. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwkundig zelfstandig onderdeel van de eigen woning. Veelal is hiervan geen sprake en komt u niet toe aan aftrek van de kosten. Maar wat nu wanneer u een werkruimte in een huurwoning heeft? Kunt u daar wellicht fiscaal wel iets mee? VII

8 7.7. Afschrijven als starter gunstiger Met enige regelmaat biedt de overheid ondernemers de mogelijkheid om ver sneld af te schrijven op hun bedrijfsinvesteringen. Doel hiervan is het stimuleren van investeringen. Dit heeft onder meer plaatsgevonden in 2011 en Deze regelingen waren uiteraard erg aantrekkelijk. Het kan echter nóg mooier! Hoe? Hoofdstuk 8 - Ook privé fiscaal scoren 8.1. Hypotheekrente vooruitbetalen Voor veel mensen is de aftrek van hypotheekrente hun voornaamste aftrekpost. Ondanks de politieke discussies hierover is de aftrekbaarheid hiervan nog steeds (grotendeels) intact. Stel nu dat u in een bepaald jaar een fors extra inkomen ontvangt. Hierdoor is uw belastbaar inkomen flink hoger en betaalt u dus tegen het maximale tarief van 52% belasting. Zou het niet mooi zijn om dit eenmalige hogere inkomen te verlagen door middel van extra hypotheekrenteaftrek? 8.2. Aflossen kleine hypotheek loont Stel, u bent eigenaar van een woning waarop nog een beperkte hypotheekschuld rust. Daarnaast beschikt u ook over wat spaargeld. U vraagt zich af wat de beste manier is om uw geld te verdelen. Moet u uw hypotheek aflossen of niet? De rente is toch aftrekbaar, dus dat lijkt niet verstandig om te doen. Of tóch wel? 8.3. Denk aan middeling Wanneer uw inkomen over de jaren sterk wisselt in hoogte, is het mogelijk dat u door de tariefopbouw in de inkomstenbelasting meer belasting betaalt dan wanneer u over dezelfde jaren evenveel inkomen zou verwerven, maar dan gelijkmatig verdeeld over de jaren. Door gebruik te maken van de mogelijkheid van middeling kunt u bij sterk wisselende inkomens mogelijk een voordeel behalen Afkoop alimentatie zo gek nog niet Als u uw ex-partner alimentatie moet betalen, kunt u overeenkomen deze verplich ting af te kopen. Dit heeft fiscaal zowel voor- als nadelen. Niet alleen voor u maar ook voor uw ex. Hoe pakt u dit nu het slimste aan? 8.5. Benut onbekende mogelijkheden giftenaftrek Veel mensen in Nederland verstrekken jaarlijks giften aan goede doelen. Naast de kleine bijdrage aan vrijwilligers die van deur tot deur gaan, gaat het soms ook om grotere bedragen. Deze bedragen zijn in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Echter, deze aftrek is beperkt. Hoe zorgt u ervoor dat u de maximale belastingaftrek voor uw gift krijgt? VIII

9 Hoofdstuk 9 - Fiscaalvriendelijk investeren en innoveren 9.1. Uren. Grens RDA optimaal benutten U houdt zich binnen uw onderneming bezig met innovatieve projecten. Hiervoor vraagt u Research en developmentaftrek (RDA) aan. Voor kleinere onder nemingen is de administratieve last van deze regeling verminderd door het invoeren van een forfaitaire regeling. Hoe zorgt u ervoor dat deze regeling niet in uw nadeel werkt? 9.2. Laat uw investeringsaftrek niet verloren gaan Als u investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u aanspraak maken op de Klein schalig heidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze regeling biedt u een extra aftrekpost van maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. U moet echter wel voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot ingebruikneming en betaling. Hoe zorgt u ervoor dat u dit fiscale voordeel niet misloopt? Welke regels zijn belangrijk om in de gaten te houden? 9.3. Investeringsaftrek op software claimen Uw onderneming gaat investeren in een nieuw softwarepakket. U bent op dit moment in gesprek met diverse leveranciers. Hierbij heeft u de keuze tussen verschillende licenties en contracten. Welke moet u kiezen om toch Klein schalig heidsinvesteringsaftrek (KIA) te kunnen claimen? 9.4. Desinvesteren ook met beleid Als u als ondernemer bedrijfsmiddelen koopt, kunt u onder voorwaarden aan spraak maken op investeringsaftrek. Denk hierbij aan de Kleinschalig heids investerings aftrek (KIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investe rings aftrek (EIA). Wanneer deze bedrijfsmiddelen vervolgens weer worden verkocht, kunt u te maken krijgen met een fiscale correctie op de eerder genoten investerings aftrek. Dit noemt men de desinvesteringsbijtelling. Hoe voorkomt u deze correctie? 9.5. Investeringen handig splitsen U onderneemt met behulp van een BV-structuur. Om de kosten van investeringen binnen uw BV te drukken, maakt u graag gebruik van de Kleinschalig heids investeringsaftrek (KIA). Helaas kan hiervan geen gebruik worden gemaakt op het moment dat u investeringen doet van meer dan ,-. Zijn er mogelijkheden om toch (deels) gebruik te maken van de KIA? IX

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Inkomens- en vermogensplanning

Inkomens- en vermogensplanning Kennisdocument Inkomens- en vermogensplanning Financiële kansen en risico s U kent het vast wel van de reclame: het Zwitserleven-gevoel. Het staat voor onbezorgd genieten van het leven. Utopie of binnen

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR Voor u ligt de Eindejaarsadviseur van 2013. Daarin staan allerlei aandachtspunten die zo aan het eind van het jaar of juist aan

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV

Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV Uw TBS-pand: in 2010 belastingvrij naar de BV 14 september 2010 De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die vanuit privé een pand aan zijn BV verhuurt, valt met dat pand onder de terbeschikkingstellingsregeling

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Eindejaarstips top 10

Eindejaarstips top 10 Eindejaarstips top 10 Met de fiscale eindejaarstips 2016 van accon avm weet u precies wat u dit jaar nog kunt doen om fiscaal slim te ondernemen en waarmee u beter in 2017 kunt starten. Alle tips kunt

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 Paul en Esther Prins Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 1 Verkiezing Theorietoets met 10 MC vragen en 3 open vragen Inventarisatiegesprek Adviespresentatie 2 Casus Prins Paul en Esther Prins, beiden

Nadere informatie

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] )

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Voor veel ondernemers vertegenwoordigt het bedrijfspand een substantieel deel van het vermogen. Voor de financieel planner is het dan

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Ondernemen vanuit uw eigen woning

Ondernemen vanuit uw eigen woning Ondernemen vanuit uw eigen woning Het ondernemen vanuit het eigen huis, het "thuiswerken", wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar.

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 INKOMSTENBELASTING / PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 - U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf... 2 - Bijtellingscategorieën auto

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

Onderneming en ondernemerschap

Onderneming en ondernemerschap FFEBLR0133 Syllabus HES Rotterdam School Financial Management Onderneming en ondernemerschap Bij het beoordelen van de vraag, of er sprake is van een (objectieve) onderneming kijkt de rechter o.a. naar:

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Deel 1 Merkeuzevragen

Deel 1 Merkeuzevragen Versie: 30 okt 2010 Wijzigingen: Lay-out Oefententamen BLR4.1 Deel 1 Merkeuzevragen Inkomstenbelasting Vraag 1 Welke stelling is juist? a. De geruisloze omzetting in een BV is een soepele bedrijfsopvolgingsfaciliteit,

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

Actiepunten najaar 2017

Actiepunten najaar 2017 Actiepunten najaar 2017 Inleiding Naast de acties die nodig zijn in verband met de Belastingplannen 2018 zijn er jaarlijks terugkerende acties die u voor het einde van het jaar moet ondernemen, maar die

Nadere informatie

Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen

Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Kijk op www.brummans.biz Inhoudsopgave: Tip 1: Schenk vrijgesteld aan kinderen Tip 2: In 2017 extra schenken voor eigen woning Tip 3: Rond onderhoud/verbetering

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie