Voorwoord Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen Living apart together in uw eigen personal holding!...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 1. Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen. 1.1. Living apart together in uw eigen personal holding!..."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen 1.1. Living apart together in uw eigen personal holding! Fiscaal bestaat het gezegde: één BV is géén BV. Om een goede structuur te hebben, is het meestal veel praktischer en voordeliger om voor iedere aandeel houder een aparte holdingvennootschap op te richten. Helaas wordt deze wijsheid niet altijd gevolgd. Er zijn nog steeds ondernemers die gezamenlijk direct aandeelhouder zijn in de BV waarin de onderneming wordt uitgeoefend. Ze lopen tegen veel problemen aan, met name op het gebied van beloningen. Hoe lost u dit probleem op? 1.2. Pensioen voor DGA vereenvoudigen... 7 Als DGA bouwt u een pensioen op in eigen beheer. Meestal vindt dit plaats op basis van een middelloonregeling of een eindloonregeling. Dergelijke pensioen regelingen op basis van diensttijd kennen echter ook grote nadelen, zoals het verschil tussen de fiscale en de commerciële waardering. Hierdoor wordt de ruimte voor de BV om dividend uit te keren, sterk beperkt. Daarnaast is er een groot verschil tussen het voorziene vermogen en dat wat vereist is als het pensioen bij een derde moet worden afgestort. Is hier nu niets aan te doen? 1.3. Na jaren ondernemen opnieuw starten? U onderneemt al enkele jaren door middel van een BV. Vroeger bent u begonnen met een eenmanszaak, maar doordat uw onderneming groeide en de winstgevendheid goed was, heeft u ooit besloten een BV-structuur op te zetten. De laatste jaren gaat het, door de economische crisis, een stuk minder. De winsten van de onderneming zijn dusdanig dat het ondernemen in de vorm van een eenmanszaak eigenlijk aantrekkelijker is. Dit vanwege de mogelijkheid om dan de ondernemersaftrekken toe te passen. U zou uw BV geruisloos kunnen omzetten in een eenmanszaak, maar u ziet op tegen deze procedure. Op welke manier pakt u dit het beste aan? 1.4. Verlies verrekenen doe je zo! De afgelopen jaren hebben veel bedrijven verlies gedraaid. Vervelend genoeg, maar gelukkig levert dat fiscaal voordeel op als uw BV weer winst maakt. Verliesverrekening is aan strenge regels gebonden. Door hier slim op in te spelen kunt u uw voordeel maximaliseren. Hoe pakt u dit aan? I

2 1.5. Giften via de BV De overheid trekt zich terug. Steeds meer verenigingen en instellingen zijn aangewezen op de giften van particulieren en bedrijven. Als ondernemer zult u ook regelmatig hiervoor gepolst worden. Om giften te stimuleren is er een fiscale aftrek mogelijk, zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Maar waarvan profiteert u het meeste? Met andere woorden: kunt u beter privé of zakelijk een gift doen? Hoofdstuk 2 - Interactie DGA en BV 2.1. Besparen op box De inkomstenbelasting kent sinds 2001 verschillende boxen. Uw spaar tegoeden en beleggingen worden sinds die tijd belast door middel van de vermogens rendementsheffing in box 3. Over uw vermogen wordt een forfaitair rendement van 4% in aanmerking genomen. En daarover bent u 30% belasting verschuldigd. Sinds enige tijd zijn de rendementen op spaartegoeden echter flink lager dan 4%. Hierdoor stijgt de effectieve belastingdruk in box 3 naar grote hoogte. Valt hier niets aan te doen? 2.2. Partner op loonlijst BV Als DGA ontvangt u salaris uit uw eigen BV. Als u een partner heeft die niet werkt, kan het aantrekkelijk zijn haar/hem in dienst te nemen van uw BV. Haar/zijn salaris wordt dan relatief beperkt belast. En zij/hij kan bovendien aanspraak maken op extra heffingskortingen. Haar/zijn inkomen zorgt ervoor dat uw salaris ook wat kan zakken. Hoe pakt u dit goed aan zodat de fiscus hiermee geen problemen heeft? 2.3. Zonnepanelen van de BV op het dak van de DGA? Zonnepanelen worden steeds efficiënter en daarmee financieel interessanter. Om daarvan te profiteren overweegt u om op het dak van uw woning dergelijke panelen te laten plaatsen. Maar wist u dat het nog voordeliger kan door dit door uw BV te laten regelen? 2.4. Salaris DGA aanpassen? Als DGA kunt u op verschillende manieren geld uit uw BV halen. Als werknemer ontvangt u een salaris dat progressief wordt belast in de inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u natuurlijk ook dividend uitkeren. Wat is fiscaal het voordeligst? En welke mogelijkheden zijn er om de meest ideale situatie te bereiken? 2.5. Hypotheek bij eigen BV Als DGA heeft u wellicht de laatste jaren in uw BV een mooi vermogen opgebouwd. U kunt dit geld op verschillende manieren beleggen. Wanneer u kiest voor investeringen met een laag risico levert dit echter weinig rendement op. Een aantrekkelijke mogelijkheid is uw eigen woning door uw BV te laten financieren. Op welke manier is dit fiscaal voordelig? II

3 2.6. Eigen bijdrage AWBZ en een BV Voor ouderen die worden opgenomen in een zorginstelling geldt een eigen bijdrage. De eerste zes maanden van het verblijf is deze nog relatief beperkt, maar daarna kan deze fors oplopen. Zeker wanneer u over enig vermogen in box 3 beschikt. Valt hier nu niets aan te doen? 2.7. Wat met de vordering op de BV? Wanneer u als DGA geld leent aan uw BV, dan valt deze lening onder de terbeschikkingstellingsregeling. Dit betekent dat zowel de rente hierover als de waardeveranderingen ervan tegen het progressieve belastingtarief worden belast. Ook een waardedaling van de lening, bijvoorbeeld als uw BV slecht draait, is progressief aftrekbaar. Hoe zorgt u er nu voor dat een latere waardestijging van deze lening niet wordt belast tegen 52%? Hoofdstuk 3 - Auto, waar zijn de minst belaste routes? 3.1. Tweedehands zeker geen tweede keus Wanneer u een auto koopt van de zaak waarmee u ook privé rijdt dan wordt u geconfronteerd met een bijtelling. Om in aanmerking te komen voor de lagere bijtellingspercentages moet een auto aan bepaalde uitstooteisen voldoen. Deze eisen worden steeds verder aangescherpt. Hoe kunt u toch aanspraak maken op een laag percentage? 3.2. Zo ontgaat u de bijtelling voor de bestelauto! De bijtelling auto van de zaak is voor velen een doorn in het oog. Zeker wanneer het gaat om bestelauto s. De berijder betaalt voor het privé gebruiken van een dergelijke auto in beginsel evenveel belasting als over een personenauto met dezelfde cataloguswaarde. Terwijl het toch zeker aantrekkelijker is om in een personenauto uw privékilometers te maken dan in een vieze, stoffige werkbus Auto van de zaak of privé? Veel IB-ondernemers rijden zowel zakelijk als privé in hun auto van de zaak. Administratief gezien is dit ook het makkelijkst. Maar of dit financieel ook het geval is? Zeker naarmate uw auto ouder wordt of u veel meer zakelijke dan privékilometers maakt, wordt het aantrekkelijker om de auto niet meer in de zaak te houden maar over te dragen naar privé. III

4 Hoofdstuk 4 - Onroerend goed ook fiscaal goed? 4.1. Afwaarderen vastgoed Veel vastgoedbeleggers hebben last van leegstand, slecht betalende huurders en dalende vastgoedprijzen. Deze dalende prijzen wilt u fiscaal in aanmerking kunnen nemen Verlaag nettokosten eigen woning via erfpacht Sinds 1 januari 2013 zijn de regels voor hypotheekrenteaftrek (wederom) aan gescherpt. Voor nieuwe hypotheekschulden geldt dat u wordt geacht annuïtair af te lossen op de lening. Dit betekent dat het jaarlijks aftrekbare bedrag aan hypotheekrente daalt. Uw fiscale voordeel wordt daardoor ieder jaar minder. Zijn er mogelijkheden om dit nadeel te beperken? 4.3. Beheer-BV als tussenschot plaatsen U bent privé actief met het verhuren van onroerend goed. Op dit moment nog op bescheiden schaal, maar u bent van plan uw activiteiten uit te breiden. Toename van deze activiteiten kan ertoe leiden dat u niet langer als box 3-belegger wordt aangemerkt maar als ondernemer in box 1. Hoe kunt u dit voorkomen? 4.4. Vormen en benutten herinvesterings regeling (HIR) Bij verkoop van één of meer onderdelen van uw bedrijf, bijvoorbeeld uw bedrijfs pand, kunnen stille reserves vrijkomen waarover direct met de fiscus moet worden afgerekend. Hoe kunt u dit voorkomen? 4.5. WOZ-aanslag kritisch bekijken Ieder jaar ontvangt u een WOZ-beschikking. De daarop vermelde waarde van uw eigen woning of pand heeft invloed op diverse regelingen. Het is dan ook verstandig eens kritisch te kijken naar deze waardering. Hoofdstuk 5 - Het bedrijfspand, de BV en de belastingen 5.1. Bedrijfspand herpositioneren U verhuurt vanuit privé een pand aan uw BV. Hierdoor heeft u fiscaal te maken met de terbeschikkingstellingsregeling. Dat kan nadelig zijn. Bovendien zijn de regels omtrent deze terbeschikkingstellingsregeling de laatste jaren veranderd. En ook op de vastgoedmarkt zijn de omstandigheden gewijzigd. Het is dan ook verstandig om periodiek uw situatie opnieuw te beoordelen. Wellicht moet u uw bedrijfs pand herpositioneren. Op welke zaken moet u hierbij letten? IV

5 5.2. Schuiven met aan BV verhuurd pand U verhuurt vanuit privé een bedrijfspand aan uw eigen BV. De waarde van het pand is de afgelopen jaren door de economische crisis behoorlijk afgenomen. U verwacht dat deze in de toekomst wel weer zal stijgen. Kunt u dit tijdelijke verlies fiscaal te gelde maken? 5.3. Wat met aan eigen BV verhuurd bedrijfspand? Wanneer u vanuit privé een bedrijfspand verhuurt aan uw eigen BV, ontkomt u niet aan de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling. Hierdoor vormt niet alleen de huur belast inkomen, maar is ook nog eens de waardestijging gedurende de tbs-periode progressief belast. Op deze fiscale nadelen zit u uiteraard niet te wachten. Kunt u hier iets aan doen? 5.4. Inkomstenbelasting terugharken U heeft uw onderneming ondergebracht in een BV. Het bedrijfspand verhuurt u vanuit privé aan deze BV. De winst van uw onderneming is nu, wellicht door de economische omstandigheden, lager dan voorheen. Mogelijk is ondernemen via een IB-onderneming (eenmanszaak, Vof of maat schap) fiscaal voordeliger. Kunt u ten aanzien van het bedrijfspand hiermee ook voordeel behalen? Hoofdstuk 6 - Estate planning. Schenken en erven met oog voor de fiscale gevolgen 6.1. Geef mijn gift terug! Het is mogelijk om onder de huidige wetgeving een zogenaamde herroepelijke schenking te doen. Een dergelijke schenking heeft enerzijds het voordeel dat u op een later moment, wanneer u daaraan behoefte heeft, uw vrijgevigheid kunt terug draaien. Daarnaast kan hiermee ook fiscaal een leuk voordeel worden behaald! 6.2. Profiteer van hypotheekconstructie kind/ ouder Een koopwoning is voor veel starters onbetaalbaar. Ouders die zelf wat vermogen achter de hand hebben, kunnen hun kinderen echter op een fiscaal aantrekkelijke wijze helpen. Op welke manier doet u dat? 6.3. Nieuwe lijfrenteturbo met de kids! U heeft door jaren hard te werken een aardig vermogen opgebouwd. U heeft geen zin om bij uw overlijden de fiscus te spekken en u kijkt naar fiscale mogelijkheden om de erfbelasting te beperken. Mogelijk zou dit kunnen met een lijfrente bij uw eigen kinderen. Hoe pakt dit uit? V

6 6.4. Geschonken overdracht U bezit een bedrijfspand en u wilt dit overdragen aan uw kinderen door middel van een schenking. U verwacht namelijk dat het pand de komende jaren behoorlijk in waarde gaat stijgen. Om uw nalatenschap niet te groot te laten worden, is het gunstiger deze waardestijging bij uw kinderen te laten plaatsvinden. Hoe pakt u dit het beste aan? 6.5. Gratis wonen zonder schenkbelasting U heeft een tweede of derde woning. Eén van uw kinderen zou graag met zijn gezin hiervan tijdelijk gebruikmaken, bijvoorbeeld tot het moment dat hun nieuwbouwwoning gereed is. Maar zij kunnen de huur niet betalen. En wanneer u deze schenkt, loopt u tegen schenkbelasting aan. Hoe lost u dit op? 6.6. Via uw BV uw beleggingen overhevelen U bent enig aandeelhouder van een holding-bv waaronder een werk-bv hangt met een prachtige onderneming. Deze onderneming draait al jarenlang prima. Uw aandelenbelang is dus heel wat waard en binnen de onderneming zijn de nodige overtollige liquide middelen opgebouwd. Een vriend van u adviseerde u om deze over te brengen naar privé. Daar kunt u namelijk fiscaalvriendelijk beleggen onder de vermogensrendementsheffing van box 3. Maar wat is het verstandigst met het oog op uw erfenis? 6.7. De (notariële) papieren schenking Wanneer u komt te overlijden, erven uw kinderen uw vermogen. Een dergelijke erfenis wordt belast met erfbelasting. Naarmate uw kinderen meer erven, betalen ze meer belasting. Om die reden is het vaak aantrekkelijk om tijdens uw leven reeds kleinere schenkingen aan uw kinderen te doen. Maar hoe doet u dat wanneer uw vermogen niet liquide is? Bijvoorbeeld wanneer het in uw huis zit? 6.8. Bij overlijden box 2 vermijden Stel, u bent getrouwd en directeur-grootaandeelhouder van een BV. Als onder nemer bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Immers, dit was bij de start van uw onderneming het advies van uw adviseur. Maar welke gevolgen heeft dit voor de vererving van uw aandelen? En hoe kunt u deze fiscale gevolgen beperken? VI

7 Hoofdstuk 7 - Eenmanszaak/Vof/maatschap 7.1. Bosbouwvrijstelling nu ruim te benutten Het staken van een IB-onderneming kan een dure aangelegenheid zijn. Wanneer er geen opvolger is waarnaar de fiscale boekwaarden kunnen worden doorgeschoven, zit er niets anders op dan af te rekenen met de fiscus over de stakingswinst. Dit is de winst die u behaalt met de staking van uw onderneming. Denk hierbij aan goodwill, een fiscale oudedagsreserve en stille reserves op bijvoorbeeld een bedrijfspand. Hoe kunt u nu deze heffing beperken? 7.2. Fiscaal afrekenen? Ik ben toch niet gek! Stel, u wilt over niet al te lange tijd stoppen met uw bedrijf. Uw schaapjes zijn bijna op het droge en uw pensioen komt in zicht Zonder man-vrouwfirma toch voordeel Sinds 2001 kijkt de fiscus zeer kritisch naar samenwerkingsverbanden tussen echt genoten. Beide echtelieden kunnen alleen gebruikmaken van de onder nemers faciliteiten indien zij daadwerkelijk allebei ondernemer zijn voor de inkomsten belasting Fiscus betaalt mee aan de werkruimte thuis Als zelfstandig ondernemer werkt u vanuit thuis. U heeft een kamer in uw eigen woning omgebouwd tot kantoor en van daaruit bouwt u uw onderneming op. Zeker voor startende ondernemers een aantrekkelijke wijze van huisvesting, aangezien de kosten hiervan beperkt zijn. Uiteraard maakt u voor dit kantoor aan huis kosten. De inrichting van een kantoor kan kostbaar zijn. Kunt u hier fiscaal iets mee? 7.5. Wat denkt u van winstspreiding? U heeft een succesvolle onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De winst is aanzienlijk, maar niet voldoende om de overgang naar een BV-structuur te rechtvaardigen. Uw partner werkt ook binnen de onderneming, maar ontvangt hier voor geen vergoeding. Op welke manier kunt u dit gebruiken om minder inkomsten belasting te betalen? 7.6. Werkruimte in huurwoning aftrekbaar Wanneer u als ondernemer een werkruimte in uw eigen woning heeft, kunt u slechts in bepaalde gevallen de kosten hiervan in mindering brengen op uw winst. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwkundig zelfstandig onderdeel van de eigen woning. Veelal is hiervan geen sprake en komt u niet toe aan aftrek van de kosten. Maar wat nu wanneer u een werkruimte in een huurwoning heeft? Kunt u daar wellicht fiscaal wel iets mee? VII

8 7.7. Afschrijven als starter gunstiger Met enige regelmaat biedt de overheid ondernemers de mogelijkheid om ver sneld af te schrijven op hun bedrijfsinvesteringen. Doel hiervan is het stimuleren van investeringen. Dit heeft onder meer plaatsgevonden in 2011 en Deze regelingen waren uiteraard erg aantrekkelijk. Het kan echter nóg mooier! Hoe? Hoofdstuk 8 - Ook privé fiscaal scoren 8.1. Hypotheekrente vooruitbetalen Voor veel mensen is de aftrek van hypotheekrente hun voornaamste aftrekpost. Ondanks de politieke discussies hierover is de aftrekbaarheid hiervan nog steeds (grotendeels) intact. Stel nu dat u in een bepaald jaar een fors extra inkomen ontvangt. Hierdoor is uw belastbaar inkomen flink hoger en betaalt u dus tegen het maximale tarief van 52% belasting. Zou het niet mooi zijn om dit eenmalige hogere inkomen te verlagen door middel van extra hypotheekrenteaftrek? 8.2. Aflossen kleine hypotheek loont Stel, u bent eigenaar van een woning waarop nog een beperkte hypotheekschuld rust. Daarnaast beschikt u ook over wat spaargeld. U vraagt zich af wat de beste manier is om uw geld te verdelen. Moet u uw hypotheek aflossen of niet? De rente is toch aftrekbaar, dus dat lijkt niet verstandig om te doen. Of tóch wel? 8.3. Denk aan middeling Wanneer uw inkomen over de jaren sterk wisselt in hoogte, is het mogelijk dat u door de tariefopbouw in de inkomstenbelasting meer belasting betaalt dan wanneer u over dezelfde jaren evenveel inkomen zou verwerven, maar dan gelijkmatig verdeeld over de jaren. Door gebruik te maken van de mogelijkheid van middeling kunt u bij sterk wisselende inkomens mogelijk een voordeel behalen Afkoop alimentatie zo gek nog niet Als u uw ex-partner alimentatie moet betalen, kunt u overeenkomen deze verplich ting af te kopen. Dit heeft fiscaal zowel voor- als nadelen. Niet alleen voor u maar ook voor uw ex. Hoe pakt u dit nu het slimste aan? 8.5. Benut onbekende mogelijkheden giftenaftrek Veel mensen in Nederland verstrekken jaarlijks giften aan goede doelen. Naast de kleine bijdrage aan vrijwilligers die van deur tot deur gaan, gaat het soms ook om grotere bedragen. Deze bedragen zijn in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Echter, deze aftrek is beperkt. Hoe zorgt u ervoor dat u de maximale belastingaftrek voor uw gift krijgt? VIII

9 Hoofdstuk 9 - Fiscaalvriendelijk investeren en innoveren 9.1. Uren. Grens RDA optimaal benutten U houdt zich binnen uw onderneming bezig met innovatieve projecten. Hiervoor vraagt u Research en developmentaftrek (RDA) aan. Voor kleinere onder nemingen is de administratieve last van deze regeling verminderd door het invoeren van een forfaitaire regeling. Hoe zorgt u ervoor dat deze regeling niet in uw nadeel werkt? 9.2. Laat uw investeringsaftrek niet verloren gaan Als u investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u aanspraak maken op de Klein schalig heidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze regeling biedt u een extra aftrekpost van maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. U moet echter wel voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot ingebruikneming en betaling. Hoe zorgt u ervoor dat u dit fiscale voordeel niet misloopt? Welke regels zijn belangrijk om in de gaten te houden? 9.3. Investeringsaftrek op software claimen Uw onderneming gaat investeren in een nieuw softwarepakket. U bent op dit moment in gesprek met diverse leveranciers. Hierbij heeft u de keuze tussen verschillende licenties en contracten. Welke moet u kiezen om toch Klein schalig heidsinvesteringsaftrek (KIA) te kunnen claimen? 9.4. Desinvesteren ook met beleid Als u als ondernemer bedrijfsmiddelen koopt, kunt u onder voorwaarden aan spraak maken op investeringsaftrek. Denk hierbij aan de Kleinschalig heids investerings aftrek (KIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investe rings aftrek (EIA). Wanneer deze bedrijfsmiddelen vervolgens weer worden verkocht, kunt u te maken krijgen met een fiscale correctie op de eerder genoten investerings aftrek. Dit noemt men de desinvesteringsbijtelling. Hoe voorkomt u deze correctie? 9.5. Investeringen handig splitsen U onderneemt met behulp van een BV-structuur. Om de kosten van investeringen binnen uw BV te drukken, maakt u graag gebruik van de Kleinschalig heids investeringsaftrek (KIA). Helaas kan hiervan geen gebruik worden gemaakt op het moment dat u investeringen doet van meer dan ,-. Zijn er mogelijkheden om toch (deels) gebruik te maken van de KIA? IX

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor zzp ers, eenmanszaken en vof s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

december 2010 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten

december 2010 Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten Accountants Belastingadviseurs Bedrijfsadviseurs Overnamespecialisten Salarisadministrateurs Estate Planners Recoveryspecialisten 2011 Informatiebrochure met daarin onder meer: - wijzigingen die in 2011

Nadere informatie

Lodder Nieuws. Profiteer van investeringsaftrek in 2010. Let op! De kosten van een energieadvies komen ook voor aftrek in aanmerking.

Lodder Nieuws. Profiteer van investeringsaftrek in 2010. Let op! De kosten van een energieadvies komen ook voor aftrek in aanmerking. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 1 - MAART 2010 Profiteer van investeringsaftrek in 2010 Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie