Juryrapport Beste Binnenstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juryrapport Beste Binnenstad 2011-2013"

Transcriptie

1 Juryrapport Beste Binnenstad

2

3 Algemeen Ontwikkeling binnensteden staat centraal Detailhandel Nederland vraagt met de verkiezing Beste Binnenstad aandacht voor de kwaliteiten van onze binnensteden. Detaihandel Nederland doet dit in samenwerking met het Platform Binnenstadsmanagement. Het winnen van de titel Beste Binnenstad is van grote waarde en levert landelijke erkenning op. In 2011 is de verkiezing voor de vijfde maal georganiseerd. Wie worden de opvolgers van Breda, Roermond en Leerdam? Vergelijkbaar aan de vorige editie zijn de deelnemers verdeeld over drie categorieën: 1. Dorpskernen: < inwoners 2. Middelgrote binnensteden: Grote binnensteden: > inwoner Van doorslaggevende betekenis bij de beoordeling van de genomineerden is de ontwikkeling van de binnenstad gedurende de periode Wat de gemeente de laatste 2 jaar heeft gedaan binnen de mogelijkheden. De bereikte resultaten worden kritisch beoordeeld en in relatie gebracht tot visie en beleid. De jury heeft de genomineerde binnensteden beoordeeld op basis van diverse zorgvuldig geselecteerde indicatoren. De genomineerde gemeenten zijn in de categorie Dorpskernen: Hulst, Schagen en Venray. Voor de catergorie Middelgrote binnensteden zijn: Goes, Gouda en Hoogeveen genomineerd. En in de derde catergorie Grote steden zit tussen Eindhoven, Haarlem en Tilburg de Beste Binnenstad. Voorbeelden daarvan zijn de ruimtelijkeconomische ontwikkeling, uitstraling, de aanpak van leegstand, veiligheid en mate van samenwerking tussen de binnenstedelijke actoren. Om tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen heeft de jury de beschikking gehad over een breed scala aan gegevens. Zo hebben de steden een uitgebreide motivatie met ondersteunend beeldmateriaal opgesteld, maar zijn ook feiten en cijfers in de binnenstadsbarometer van het Platform Binnenstadsmanagement opgenomen. Door de brede expertise van de jury was het bovendien mogelijk de binnensteden in de volle breedte te beoordelen. De ruimtelijke en economische ontwikkeling van de afgelopen twee jaar komt in de winnende steden volgens de jury het beste tot uiting. Durf en doorzettingsvermogen zijn begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met de investeringen die hebben plaatsgevonden. De volgende gemeenten mogen zich de komende twee jaar de Beste Binnenstad van Nederland noemen: Venray, Hoogeveen en Eindhoven. De juryleden zijn: mevr. E. Bakker-Derks, HBD dhr. P. van den Berg dhr. B. Brayé, Harvard University dhr. J.G. Bruijniks, Detailhandel Nederland (voorzitter vakjury) dhr. S. Riedstra, Ministerie van Infrastructuur en Milieu dhr. L. van der Grinten, KHN dhr. J. J. Meerman, Detailhandel Nederland dhr. F. Wigman, Platform Binnenstadsmanagement dhr. G. van Woerkom, ANWB

4 Venray: dorpskern ontstegen De titel Beste Binnenstad in de categorie dorpskernen komt volgens een jury toe aan de gemeente Venray. De jury beloont met deze titel de ontwikkeling die het centrum heeft doorgemaakt. De recente investeringen getuigen van visie en hebben het economisch klimaat versterkt. Anno 2011 heeft Venray een eigentijds centrum met diverse historische parels. Venray telt weer mee in Noord-Limburg! Vernieuwingsslag De afgelopen jaren is het centrum van Venray compleet vernieuwd. Het centrumplan Centrum op de schop heeft als katalysator gediend van de ruimtelijke vernieuwing. Daarbij is zorgvuldig aandacht geweest voor het historiserend karakter. Alle elementen in de openbare ruimte zijn aangepakt: bestrating, verlichting, groen, kunst en verkeerszaken. Bovendien zorgen pandeigenaren ervoor dat de gevels aansluiten bij het straatbeeld. De jury waardeert de uniforme uitstraling met het behoud van het eigen karakter van straten en pleinen en de professionele aanpak waarbij de beleving van de gast centraal staat. Kernwinkelgebied vrij van verkeer Pleinen en winkelstraten zijn na de herinrichting het domein van de voetganger. Al in een vroegtijdig stadium is dit als een belangrijk uitgangspunt geformuleerd. Het kernwinkelgebied is fysiek afgesloten voor gemotoriseerd- en fietsverkeer. Desondanks is het centrum toegankelijk. Aan de rand van het centrum zijn voor auto s en fietsers parkeervoorzieningen gerealiseerd. Een dynamisch parkeerverwijssysteem leidt bezoekers naar vrije plaatsen. Veelzijdig aanbod Venray mag trots zijn op haar brede voorzieningenaanbod in het centrum. Ruim 200 winkelen horecabedrijven, aangevuld met cultuurhistorie, vormen een aantrekkelijk decor voor bezoekers uit de regio. De diversiteit in het voorzieningenaanbod is groot en alles is op loopafstand te bereiken. Circa 150 evenementen zorgen er bovendien voor dat het centrum een groot gedeelte van het jaar bruist.

5 Nieuw enthousiasme bij ondernemers De investeringen hebben geleid tot nieuwe publiek-private samenwerkingsprocessen. Met de middelen hebben de ondernemers een professionele centrummanager kunnen aanstellen. Inspirerend werkt de introductie van een innovatiefonds door gemeente en ondernemers. Uit het fonds worden vernieuwende ideeën ten aanzien van de uitstraling van het centrum bekostigd. Tot slot is in 2009 het Toeristisch Recreatief Platform Venray opgericht om het centrum van Venray beter op de kaart te zetten. De jury prijst de hoge organisatiegraad en krachtige samenwerking. Met de uitverkiezing van Venray geeft de jury het signaal af dat er ook voor kleinere kernen voldoende kansen zijn voor een professionele en beheersmatige aanpak van het centrum.

6 Hoogeveen: Drentse bescheidenheid verleden tijd De titel Beste Binnenstad in de categorie middelgrote binnensteden komt volgens de jury toe aan Hoogeveen. De jury prijst de bestuurlijke ambitie en aanpak ten aanzien van de kwaliteitsversterking van het centrum. Lef, doorzettingsvermogen en onderlinge samenwerking liggen ten grondslag aan dit succes. De titel dient voor de partijen als stimulans om de ingeslagen weg te vervolgen. Daarnaast geeft de jury met de uitverkiezing van Hoogeveen het signaal af dat er ook voor moderne (voormalig industriële) steden voldoende ontwikkelingskansen zijn. Flinke inhaalslag Hoogeveen is de laatste jaren uitgegroeid tot dé winkelstad in de regio. Waar de stad tot voor de herinrichting als kleurloos kon worden betiteld, wordt de bezoeker anno 2011 verrast. Hoogeveen heeft sfeer gekregen, karakter en een gezonde dosis zelfbewustzijn. Het centrum van de stad is een echt stadshart met een divers aanbod aan voorzieningen. Enkele straten zijn heringericht en er is veel groen toegevoegd. Door de lintbebouwing zijn parkeren en bereikbaarheid daarbij prima georganiseerd. Met als resultaat dat de functies in Hoogeveen centraal staan. Hoofdstraat bruisend middelpunt De Hoofdstraat, waar het water in ere is hersteld in de vorm van het langste kunstwerk van Europa, heeft zich ontwikkeld tot het bruisende centrum van de stad. Over een lengte van 250 meter creëert het stromende water een bijzonder verblijfsklimaat. Twee bruggen en een brugplateau verbinden de beide zijden van de winkelstraat. Terrassen, evenementen en de warenmarkt zorgen voor levendigheid en een verlenging van de verblijfsduur.

7 Vooruitstrevend Binnensteden waarin historie ontbreekt, dienen andere middelen in te zetten om bezoekers aan te trekken. In Hoogeveen geven kunst, cultuur en evenementen karakter aan het centrum. De nieuwe openbare straatverlichting kent vernieuwende elementen, waaronder projectie op bestrating. Het centrummanagement draagt bij aan een jaarrond evenementenprogramma, waarbij de Noorderlichtjesparade internationaal in de prijzen is gevallen. Investeringen hebben geleid tot dynamiek Onderzoeken tonen aan dat de vernieuwing van de binnenstad als een stimulans heeft gewerkt voor het economisch klimaat; de dynamiek in de vorm van nieuwe winkels is groot, de leegstand beperkt, bezoekersaantalen stijgen en bestedingen nemen toe. Eerste BIZ in Nederland De ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum heeft geleid tot het juiste gevoel bij ondernemers. In december 2009 is dit tot uiting gekomen in de eerste Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Nederland. Alle ondernemers betalen mee aan een schoon, heel en veilig centrumgebied. Verspreid over een aantal jaar worden via deze financieringsstructuur miljoenen geïnvesteerd. Bovendien werken zij samen binnen de Stichting Centrummanagement. Hoogeveen laat zien dat samenwerken loont!

8 Eindhoven: toonaangevend door vernieuwing De jury heeft Eindhoven uitgeroepen tot Beste Binnenstad in de categorie grote binnensteden. Deze prijs heeft de stad vooral te danken aan de grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de eenheid die het centrum daardoor uitstraalt. Tijdens de vorige edities van de verkiezing waren enkele ontwikkelingen nog volop in uitvoering, met als gevolg dat de titel destijds te vroeg kwam. Twee jaar later is de jury van mening dat het centrum van Eindhoven dankzij de investeringen nationaal en internationaal op de kaart staat. Onderscheid door vernieuwing In de stad is de recente vernieuwing op alle fronten duidelijk zichtbaar. De gebiedsontwikkeling Rond de Admirant en de herinrichting van het 18 Septemberplein zijn iconen van binnenstedelijke vernieuwing. Het 18 Septemberplein, met het futuristische gebouw De Blob, heeft zich ontwikkeld tot een aantrekkelijke binnenstedelijke schakel tussen de hoofdwinkelstraat en de grootschalige winkels in het overdekte Piazza Center. De warenmarkt krijgt de kans zich hier verder te ontwikkelen. De vernieuwing komt niet alleen tot uiting in ruimtelijke ingrepen. Ook de herinvulling van het industriële erfgoed en de aanpak van citymarketing en mobiliteit zijn voorbeelden van innovatie. Kernwaarden centraal De jury prijst de heldere positionering van de stad en de vastberadenheid van publieke en private partners om de stad verder te ontwikkelen. Kennis, innovatie, technologie en creativiteit zijn kernwaarden die voortdurend houvast bieden en richting geven. De kernwaarden worden opgepakt door ondernemers waardoor regelmatig nieuwe

9 retail- en horecaconcepten worden gepresenteerd aan het publiek. Internationale waardering Niet alleen nationaal, ook internationaal oogst de stad lof. Zo is Eindhoven recentelijk uitgeroepen tot Europese stad van de toekomst en Intelligent Community of the Year De stad doet ook internationaal goede zaken bij het aantrekken van bezoekers, kenniswerkers en studenten. Aansprekende evenementen Eindhoven groeit uit tot een echte evenementenstad. Inmiddels zijn de Dutch Design Week en het festival GLOW toonaangevende evenementen op het gebied van design en lichtkunst. Eindhoven Winterstad is voorzien van een boost door het succes van het Glazen Huis van 3FM op de Markt. Volgens de jury is Eindhoven met deze evenementen grensverleggend en doelbewust. Alertheid gevraagd Een stad die zich op de kaart zet als de Stad van de Toekomst, mag geen moment verslappen. De jury doet dan ook een oproep om te blijven investeren in vernieuwing rondom de thema s innovatie, technologie en creativiteit.

10 Tot slot Over Detailhandel Nederland Detailhandel Nederland is de overkoepelende organisatie van de totale detailhandel in Nederland. Doel is om de belangenbehartiging van de detailhandel in Den Haag en Brussel te optimaliseren en te versterken. Detailhandel Nederland behartigt de gemeenschappelijke sociale en economische belangen van de detailhandel namens de winkeliers. De doelstelling van Detailhandel Nederland is een optimaal functionerende detailhandel. Een aantal projecten van Detailhandel Nederland wordt ondersteund door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Speerpunten van Detailhandel Nederland Detailhandel Nederland heeft als belangrijkste speerpunten Vestigingsvraagstukken, Betalingsverkeer, Europa, Sociale Zaken en Winkelcriminaliteit. Daarbij neemt Detailhandel Nederland standpunten in met betrekking tot actuele zaken. Kwesties waar Detailhandel Nederland zich intensief mee bezighoudt zijn de verlaging van de kosten van het betalingsverkeer, de bereikbaarheid en bevoorrading van de detailhandel, de bestrijding van winkelovervallen en winkeldiefstallen. Ook wordt het werkprogramma van de EU nauwlettend gevolgd om zo vroeg mogelijk te signaleren wat er in Brussel gaat spelen en te anticiperen op de effecten hiervan op de detailhandel. Met de uitbreiding van de Europese Unie wordt de invloed van Brussel steeds groter. Voor de behartiging van de algemene werkgeversbelangen is Detailhandel Nederland met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid betrokken via MKB-Nederland en VNO-NCW. De Nederlandse detailhandel In de Nederlandse detailhandel werken bijna mensen in winkels. Hiermee is de detailhandel de grootste werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2009 circa 81 miljard. In de hele Europese Unie werken ongeveer 31 miljoen mensen in de detailhandel in 6,2 miljoen bedrijven met een totale omzet van ongeveer miljard. Lobby en communicatie Detailhandel Nederland is de spreekbuis van de winkeliers van Nederland. Overleg met de overheid en andere overlegstructuren zorgen ervoor dat de stem van de detailhandel wordt gehoord.

11 Colofon Detailhandel Nederland Overgoo JZ Leidschendam Platform Binnenstadsmanagement Bosscheweg WV Boxtel Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuw Parklaan LE Den Haag Samenstelling en redactie: Platform Binnenstadsmanagement, Detailhandel Nederland Vormgeving en realisatie: Detailhandel Nederland Marina Roos-Jansen Mits met bronvermelding en toestemming van Detailhandel Nederland kunt u de informatie uit deze publicatie gebruiken. De verkiezing Beste Binnenstad worden mede mogelijk gemaakt door: HBD Hoofdbedrijfschap Detailhandel

12

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018

Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 9 februari 2015 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Economie 2 Inhoud Inleiding......3 1. Ambitie [WAT WILLEN WE EN WAAROM?]...4 1.1. Den Haag

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Leiden, stad van haring, wetenschap of gastvrijheid

Leiden, stad van haring, wetenschap of gastvrijheid Leiden, stad van haring, wetenschap of gastvrijheid Een weloverwogen keuze van ranglijsten Deel I en Deel II Ranglijsten Leiden, stad van ontdekkingen Een weloverwogen keuze van ranglijsten Hier de voorkant

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Binnenstad als City Lounge

Binnenstad als City Lounge Binnenstad als City Lounge BINNENSTADSPLAN 2008-2020 101 informatie: Bureau Binnenstad telefoon (010) 440 0728 Binnenstad als City Lounge www.rotterdam.nl/binnenstad oktober 2008 BINNENSTADSPLAN voor de

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Inhoud 5 Van stadsdebat naar stadsvisie 9 Van volgend naar sturend - Geschiedenis

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN 2010-2015 We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers

ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN 2010-2015 We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers Voorwoord Met trots presenteer ik u namens de bestuursleden van

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

HET Limburgse Winkelrapport

HET Limburgse Winkelrapport Bijlage bij het belang van Limburg van 11 maart 2015 commerciële bijlage, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie HET Limburgse Winkelrapport Limburgers zijn massaal klant bij de Limburgse

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

1. Naam. Stadsdeel Zuidoost, gebied Amstel III / ArenAPoort

1. Naam. Stadsdeel Zuidoost, gebied Amstel III / ArenAPoort April 2014 Gebiedsanalyse / ArenAPoort Strategie en Beleid Stadsdeel Zuidoost 1. Naam Stadsdeel Zuidoost, gebied / ArenAPoort 1 2. Algemene beschrijving is een belangrijk werkgebied binnen en voor de metropoolregio

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030 Smaakmakend Veghel Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden Deel A Visie 2030 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Toekomstvisie en ontwikkelstrategie...4 2. Profiel Veghel...6 3. Veghel in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie