Maak t in Zeeland! Daar krijgen uw ambities de ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak t in Zeeland! Daar krijgen uw ambities de ruimte"

Transcriptie

1 Daar krijgen uw ambities de ruimte

2 1 2 Zeeland de provincie van aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden Ondernemen in Zeeland betekent zaken doen in een dynamische provincie met talrijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw bedrijf. In Zeeland krijgen uw ambities de ruimte en kunt u voordeel halen uit de enorme diversiteit die deze provincie kenmerkt. U vindt er een unieke combinatie van factoren die een succesvolle omgeving voor uw onderneming vormen. Vestigen in Zeeland is voor uw bedrijf aantrekkelijk: De grondprijzen liggen in Zeeland tot wel 50% lager dan in andere provincies. Zeeland heeft een ruim aanbod aan bedrijventerreinen. Er zijn geen fi les! Zeeland en haar diepzeehavens Vlissingen en Terneuzen liggen zeer gunstig tussen die van Rotterdam en Antwerpen. Goede verbindingen met het achterland, door middel van water, spoor en weg. Zeeland kent een gunstig vestigingsklimaat voor logistieke dienstverleners en internationaal georiënteerde bedrijven in de chemie en in de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het gemiddeld opleidingsniveau in Zeeland is hoog. Zeeland biedt prima woon- en leefmogelijkheden voor uw werknemers. Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om uw bedrijf in Zeeland te vestigen, neem dan contact op met de ontwikkelingsmaatschappij voor Zeeland, de N.V. Economische Impuls Zeeland, bereikbaar onder telefoonnummer +31 (0) of per Deze brochure laat u verder in vogelvlucht zien wat het dynamische Zeeland u als ondernemer te bieden heeft en wat het tot een aantrekkelijke regio voor bedrijfs vestiging maakt. De keuze voor een optimale bedrijfs locatie is uiteraard geen sinecure. Om een gefundeerde keuze te maken, zijn toegespitste informatievoorziening en persoonlijk advies essentieel. Hiervoor kunt u rekenen op de deskundigheid van de medewerkers van de N.V. Economische Impuls Zeeland. dynamisch kansen ambities ruimte diversiteit

3 3 4 Zeeland en de N.V. Economische Impuls Zeeland Zeeland... de provincie voor ondernemers Zeeland biedt u tal van voordelen die uw onderneming ten goede komen. Economische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op, er zijn voldoende grote hoogwaardige bedrijven terreinen en kantoorlocaties voorhanden, bedrijven zijn door de aanleg van de Westerschelde tunnel en filevrije wegen snel te bereiken. Voeg hier de goed geschoolde Zeeuwse arbeidsbevolking, de prachtige woon- en leefomgeving met bruisende steden, het ruimtelijke landschap én de perfecte ligging in Europa aan toe en u heeft de ideale locatie voor uw onderneming gevonden! De belangrijkste doelstelling van de N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) is het versterken van de economische structuur van Zeeland. Centraal staat het versterken van het concurrentievermogen op lange termijn. Dat doen we door te focussen op de huidige sterke sectoren in Zeeland én te investeren in de ontwikkeling van kansrijke sectoren voor de toekomst. Verder staat centraal het versterken van de mogelijkheden om voor de Zeeuwse beroepsbevolking banen te creëren én toegankelijk te maken, die ook op langere termijn uitdaging en perspectief bieden. Impuls als brug tussen de oude en de nieuwe economie. Centrale ligging Zeeland ligt in het zuidwesten van Nederland. Deze uitgekiende ligging in Noord-Europa, tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen, is een ideale basis voor bedrijvigheid. Niet voor niets hebben vele bedrijven hun weg naar Zeeland al gevonden. In Zeeland is bovendien nog ruimte om te ondernemen. De steden Middelburg, Vlissingen, Goes, Zierikzee en de kanaalzone bij Terneuzen bieden plaats aan kleine en grote (industriële) bedrijven. In de kleinere gemeenten kunnen MKB-ondernemers zich vestigen op moderne bedrijventerreinen. Uitstekende verbindingen over land en water De provincie bestaat uit een aantal schiereilanden en een strook vasteland langs de grens met België. De verbindingen met het achterland en tussen de verschillende schiereilanden en het vasteland van Zeeland zijn uitstekend. Hier zorgt een goed onderhouden netwerk van wegen, bruggen en tunnels voor. Auto- en vrachtverkeer kan in Zeeland rekenen op fi levrije wegen. Ook heeft Zeeland prima openbaar vervoer per bus en trein. Goederenvervoer per spoor is eveneens mogelijk in Zeeland, via de Sloelijn naar de havenstad Vlissingen. Impuls is ook de brug tussen betrokken mensen van binnen en buiten Zeeland. Om Zeeland te ontwikkelen tot een in alle opzichten innovatieve en gezonde provincie is het noodzakelijk om de krachten te bundelen. Samenwerken is mensenwerk. Impuls onderscheidt zich dan ook door haar persoonlijke benadering. De persoonlijke benadering van Impuls komt in alle drie de kerntaken tot uiting. De kerntaak Economische structuurversterking ontwikkelt en realiseert innovatieve projecten op het gebied van onder meer procesindustrie, maintenance, duurzame energie, toerisme en logistiek. In de kerntaak Kenniseconomie ontwikkelen we projecten gericht op effectieve kennisontwikkeling en -uitwisseling en willen we realiseren dat het aantal gekwalifi ceerde mensen in Zeeland toeneemt. Zeker ook bij de derde kerntaak, Acquisitie & Promotie, is een op relaties gerichte benadering cruciaal. in Zeeland willen vestigen, is adequate informatie essentieel. Of het nu gaat om informatie over de Zeeuwse arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, fi scale voordelen of de zeker in Zeeland ruimschoots aanwezige kwaliteit van leven. Deze brochure geeft een eerste beeld van de mogelijkheden van Zeeland. Maar van Impuls mag u méér verwachten! Persoonlijke ondersteuning bij het zoeken naar en selecteren van de juiste locatie voor uw bedrijf. Persoonlijke introductie in de hechte Zeeuwse netwerken. Persoonlijke aandacht als u zich eenmaal gevestigd heeft in Zeeland en business gaat doen, want: Companies go where they are wanted and stay where they are appreciated! Maak t in Zeeland! Acquisitie & Promotie richt zich op het naar Zeeland halen van nieuwe bedrijvigheid. Voor bedrijven die zich groei en financiering regionale projecten bedrijfsvestiging

4 5 6 esterscheldetunnel centrale ligging filevrij industrie en dienstverlening Zeeland... de provincie van sterke sectoren De vijf sterkste sectoren in Zeeland zijn: industrie en dienstverlening, havens, landbouw- akkerbouw, visserij en aquacultuur en recreatie en toerisme. In totaal zijn ongeveer bedrijven en instellingen in Zeeland gevestigd. In een provincie zo waterrijk als Zeeland neemt scheepvaart een belangrijke plaats in. De grootste goederenstromen binnen Europa lopen over water vanuit Nederland en België via de Rijn naar Duitsland, Oost-Frankrijk en Zwitserland. De havens van Vlissingen en Terneuzen langs de Wester schelde spelen op dit traject een belangrijke rol door hun open verbinding met de Noordzee. Via het Schelde-Rijn- Kanaal zijn Rotterdam en Antwerpen gemakkelijk met binnenvaartschepen te bereiken. Het Kanaal van Gent naar Terneuzen biedt daarnaast een link tussen de Westerschelde en de Belgische havenstad Gent. beroepsonderwijs gaat, vindt veel samenwerking met het bedrijfsleven plaats om een zo optimaal mogelijke afstemming tussen onderwijs en beroepspraktijk te realiseren. Voorop in maatschappelijk verantwoord ondernemen Zeeland loopt voorop op het gebied van duurzaam ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onderwijs en bedrijfsleven ondernemen talrijke initiatieven om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsvoering niet ten koste gaat van een goede balans tussen Industrie en dienstverlening Zeeland is in vergelijking met andere Nederlandse provincies sterk geïndustrialiseerd. In de relatief landelijke provincie Zeeland neemt de industrie- en havensector ten opzichte van de overige sectoren de belangrijkste plaats in. De haven- en industriegebieden in Vlissingen en de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen zijn de motor achter de Zeeuwse economie. Sterk vertegenwoordigde bedrijfstakken in de havengebieden zijn onder andere de chemische industrie, de metaalindustrie en de elektro-industrie. Buiten de havengebieden levert ook de voedings- en genotsmiddelenindustrie een belangrijke bijdrage aan de Zeeuwse economie. De laatste jaren neemt het aandeel van transport, logistiek en export toe. De zakelijke dienstverlening speelt sinds de komst van internet een steeds prominentere rol in Zeeland. Het is voor bedrijven niet meer noodzakelijk om zich in de Randstad te vestigen en daarom kiezen veel onder nemers voor de voordelen die een meer landelijke omgeving met zich meebrengt. De gunstige ligging van Zeeland ten opzichte van de rest van Nederland en Europese landen zoals België, Frankrijk en Engeland trok al menig internationaal georiënteerd bedrijf naar de regio. Ook de niet-commerciële dienstverlening, zoals de zorg en het onderwijs, fl oreert. Circa een kwart van de Zeeuwen is daarin werkzaam. De havens van Zeeland Seaports De havens van Vlissingen-Oost en Terneuzen vormen samen Zeeland Seaports. De havens, die aan weers zijden van de Westerschelde liggen, zijn nauw met elkaar verbonden en complementair aan elkaar. Samen verwerken de havens grote hoeveelheden goederen uit de zeevaart. Jaarlijks gaat het om meer dan 30 miljoen ton. Daarnaast draagt ook de binnenvaart zorg voor het vervoer van nog eens 30 miljoen ton aan goederen. Hiermee is Zeeland Seaports de op twee na grootste haven van Nederland. In het havengebied van Zeeland Seaports zijn ongeveer 250 bedrijven gevestigd. Het gaat hier om hoogwaardige industrie en om havengerelateerde ondernemingen. De havenautoriteit Zeeland Seaports speelt hier een essentiële rol. Zorgdragen voor goed gekwalificeerd personeel begint bij de Zeeuwse onderwijsinstellingen. Hoogwaardig onderwijs en gekwalificeerd personeel Goed gekwalifi ceerd personeel is onmisbaar voor vrijwel iedere onderneming. De Zeeuwse onderwijsinstellingen dragen zorg voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Samen komen deze instellingen tegemoet aan de vraag naar competente arbeidskrachten. Ze bieden een breed scala aan opleidingsmogelijkheden en zeker waar het om people, planet en profi t. Het Zeeuwse bedrijfsleven wordt in Zeeland gestimuleerd door een betrokken overheid. De Provincie steunt ondernemers met plat formen, projecten en initiatieven zoals de Milieubarometer, Masterclass Grote Industriële Bedrijven en Duurzame Innovatie.

5 7 8 Landbouw De landbouwsector in Zeeland telt circa bedrijven. Meer dan de helft van de agrarische bedrijven is gevestigd in de regio Zuid-Beveland en in Zeeuws- Vlaanderen. Tezamen gebruiken deze ondernemingen ongeveer hectare van de Zeeuwse grond. Het grootste deel van de landbouw bestaat uit akkerbouw. Er wordt vooral tarwe, aardappelen, gerst, erwten, bonen, graszaad, uien en suikerbieten geteeld. Ook veehouderij, tuinbouw en fruitteelt zijn goed vertegenwoordigd in Zeeland. Visserij en aquacultuur Zeeland en de visserij zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tegenwoordig is nog altijd een groot aantal Zeeuwen werkzaam in de visserij, de kweek van vis- en schelpdieren en de visverwerking. Naast de zee- en kustvisserij staat Zeeland vooral bekend als distributeur van schelpdieren. Met name de Zeeuwse mosselen en oesters zijn wereldberoemd. Aquacultuur, het kweken van vis, schaal- en schelpdieren en gewassen, neemt een steeds belangrijkere plaats in in Zeeland. Het aantal biologische bedrijven is de afgelopen jaren toegenomen. Agrarische bedrijven spelen in op de veranderende houding van de consument die zich in toenemende mate bewust is van het milieu en daardoor meer behoefte heeft gekregen aan biologische producten. Zeeland telt ongeveer veertig bedrijven die zich met biologische landbouw bezighouden en de verwachting is dat het aantal blijft groeien. Vooral ondernemers in de tuinbouw- en intensieve veehouderijbedrijven schakelen over naar biologische bedrijfsvoering. Technische vernieuwingen in de aquacultuur worden door de Zeeuwse overheid gestimuleerd. Het schone water in de Oosterschelde is zeer geschikt voor de kweek van zoutwatervissen. Ook wordt er geëxperimenteerd met het telen van zoutminnende planten als zeekraal en lamsoor. Aquacultuur kan een oplossing bieden voor problemen zoals overbevissing. De Zeeuwse overheid stimuleert technische vernieuwingen in de aquacultuur. mosselen milieubewust landbouw tuinbouw visserij en aquacultuur oesters

6 N9 N290 9 Recreatie en toerisme Zeeland is als vakantiegebied sterk ontwikkeld. Met de uitgestrekte natuur, historische steden, pittoreske dorpen, mooie vakantieparken, leuke attracties, watersportfaciliteiten en brede stranden trekt de provincie sinds jaar en dag vele toeristen en recreanten aan. Ondernemers in de toeristische sector richten zich veelal op gezinnen met jonge kinderen. Campings en bungalowparken zijn er in overvloed. Ook watersportliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij de vele vormen van watersport die de provincie te bieden heeft. Zeeland wordt door binnenlandse en buitenlandse duikers als meest gewaardeerd duikgebied van Nederland betiteld. Zeeland is als vakantiegebied sterk ontwikkeld. MKB Het Zeeuwse Midden- en Kleinbedrijf bestaat uit een zeer diverse groep bedrijven. Zeeuwen zijn ondernemend en actief in allerlei sectoren. Het Midden- en Kleinbedrijf biedt werk aan circa personen en is daarmee goed voor 46 procent van de Zeeuwse werkgelegenheid. Kenmerkend is het relatief grote aantal kleine bedrijven. Vlissingen Middelburg Westerschelde Terneuzen Goes 10 Cadzand-Bad Hoorn Retranchement Terhofstede Donk Sluis Sint Rita Westkapelle Cadzand Draaibrug N251 O o Middelburg N410 Maldegem Kleit N44 Zuidzande N O O N288 Zoutelande s t Meliskerke Groot Valkenisse Nieuwvliet-Bad Aardenburg Nieuwvliet Oosterschelde Dishoek Groede Aagtekerke Z E E U W S - Grijpskerke Gapinge Sint Laurens W A L C H E R E N V L A A N D Serooskerke E R E N Westenschouwen Zanddijk Buttinge Brigdamme Kleverskerke Biggekerke Schoondijke Waterlandkerkje Eede Bentille g Adegem Domburg a t Oostburg St.-Margriete N9 R D Z N287 N288 VLISSINGEN Vrouwenpolder Waterland-Oudeman Sint Laureins Oostkapelle MIDDELBURG Breskens Eeklo N287 Kaprijke E E Oost- Souburg Ritthem W e s t e IJzendijke N456 Lembeke H o n Watervliet Veere Arnemuiden Nieuw en Sint Joosland Hoofdplaat België Oosteeklo Nieuw-Haamstede t e r s c Biervliet Boekhoute Bassevelde Haamstede Kamperland Lewedorp Oost-Vlaanderen N456 N254 N255 N458 Nieuwdorp N254 Borssele Assenede Ertvelde Renesse Burgh Noordwelle Serooskerke Wissenkerke Geersdijk Oud-Sabbinge Colijnsplaat S C H O U W E N - N O O R D - B E V E L A N D Z U I D - B E V E L h e l Hoek 's-heerenhoek Philippine Rieme Ovezande Driewegen Zandstraat Sas van Gent O o s Kortgene N62 N255 d e Sluiskil N252 Wolphaartsdijk 's-heer Hendrikskinderen s-heer Arendskerke Heinkenszand Nisse Oudelande Ellewoutsdijk N252 Westdorpe Scharendijke Kerkwerve 's-heer Abtskerke A N D Kwadendamme TERNEUZEN ZELZATE N449 t e N256 N253 A256 Baarland Spui Kats Den Osse Wilhelminadorp Ouddorp Kloetinge Langeweegje Zuiddorpe Overslag Schuddebeurs ZIERIKZEE r s c h E34 N256 GOES G O E R E E - Goedereede Zonnemaire Noordgouwe Dreischor D U I V E L A N D Kattendijke 's-gravenpolder Hoedekenskerke Zaamslag Axel G r Brouwershaven Stavenisse Biezelinge Schore Hansweert Kruiningen Hengstdijk Kloosterzande Vogelwaarde Kuitaart Ter Hole De Wal Stellendam O V E R F L A K K E E Herkingen Lamswaarde Z E E U W S - V L A A N D E R E N Koewacht Kruisstraat Moerbeke e v e l d e W N258 Kapelle e l e s t Oosterland Nieuwerkerk Sint-Maartensdijk Scherpenisse Yerseke Walsoorden Hulst Clinge Sint-Jansteen Heikant De Klinge E34 Wemeldinge i MAASVLAKTE EUROPOORT n e r N689 N290 Stekene N15 Rockanje Melissant Sirjansland N690 N215 Oostvoorne g e N290 N403 Waarde Kemzeke Puivelde Dirksland n Zierikzee ST. PHILIPSLAND T H O L E N Meuleken Bruinisse St. Annaland Verdronken Land v an Saeftinge Paal Graauw Zandberg Nieuwe-Tonge St. Philipsland Middelharnis Sommelsdijk Poortvliet Krabbendijke Rilland Nieuw-Namen Kieldrecht Meerdonk Verrebroek Sint-Gillis-Waas SINT-NIKLAAS Brielle HELLEVOETSLUIS Oude-Tonge Nieuwkerken-Waas MAASSLUIS Abbenbroek Bath Prosperdorp Vrasene Stad aan t Haringvliet Oud- Vossemeer Tholen De Lier Rozenburg H a r i n g v l i e t s c N658 h N403 N286 e l N218 N656 d N257 e A11 N15 VOORNE PUTTEN N215 N215 Koudekerke Noord- Brabant N656 N659 Bosschenhoofd Zegge Nieuw- Vossemeer BERGEN OP ZOOM Doel Beveren N70 N658 N485 N213 E25 N286 A20 Zuidland Goudswaard N257 R2 N218 Lepelstraat Lillo Kallo Maasland Oudendijk Melsele HOEKSE WAARD Den Bommel Achthuizen Halsteren Schipluiden VLAARDINGEN SPIJKENISSE Woensdrecht A4 N450 N259 A4 Berendrecht Zwijndrecht Nieuw-Beijerland Piershil Dinteloord Steenbergen Heerle Hoogerheide Ossendrecht R2 A12 Hoboken HOOGVLIET Poortugaal N217 Wouw Wouwse Plantage Huijbergen A4 Putte A29 Stabroek Pernis N641 N11 Hoeveren E19 ANTWERPEN A13 SCHIEDAM Rhoon Oud-Beijerland A29 A29 Oud Gastel Kruisland Kapellen R1 Ekeren Numansdorp Merksem BORGERHOUT R1 Berchem A59 Heinenoord Mijnsheerenland Klaaswaal Willemstad A17 Fijnaart ROOSENDAAL N262 N209 ROTTERDAM A15 Essen E19 Kalmthout Brasschaat R11 A20 Schoten A13 E34 Puttershoek Strijen Klundert Noordhoek Nieuwe a/d IJ CAPEL IJS BARENDRE Havengebied Vlissingen- Oost A1 Heerj Zevenb Oudenbosc E19 Hoev S Wille Rucphen N117 N6 Wuust N1 Sint-Job-in s Grave Schild Wommelgem Rans Reisafstanden: Middelburg - Amsterdam ± 203 km / Middelburg - Rotterdam ± 104 km / Middelburg - Brussel ± 137 km / Middelburg - Antwerpen ± 84 km

7 Noordzee Amsterdam Nederland Rotterdam Middelburg Vlissingen Eindhoven Duitsland Terneuzen Antwerpen Gent Brussel Frankrijk België N.V. Economische Impuls Zeeland Postbus LA Middelburg Buitenruststraat 225 Middelburg T +31 (0) F +31 (0)

Overzicht bedrijventerreinen a

Overzicht bedrijventerreinen a Overzicht bedrijventerreinen a b d c e i m f k o g l n j h p q r t s u x v w y z ab ae aa ad ac Kaart a Renesse Ellemeet Elkerzee Noordwelle Serooskerke Burgh-Haamstede Kaart b Brouwershaven Looperskapelle

Nadere informatie

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 De nieuwe dienstregeling van Connexxion voor heel Zeeland is bekend. Deze gaat in op 1 maart. Het nieuwe openbaar vervoersnetwerk is ontstaan uit een

Nadere informatie

Haltes van de haltetaxi Provincie Zeeland (op aanvraag)

Haltes van de haltetaxi Provincie Zeeland (op aanvraag) Haltes van de haltetaxi Provincie Zeeland (op aanvraag) Regio Haltenaam Straatnaam Noord-Beveland Colijnsplaat, Havelaarstraat Havelaarstraat Noord-Beveland Colijnsplaat, Zeelandbrug Noordlangeweg Noord-Beveland

Nadere informatie

Zeeland in bedrijf Alle elementen voor een ideaal vestigingsklimaat

Zeeland in bedrijf Alle elementen voor een ideaal vestigingsklimaat Zeeland in bedrijf Alle elementen voor een ideaal vestigingsklimaat Schouwen-Duiveland/Tholen Walcheren De Bevelanden Zeeuws-Vlaanderen N9 N290 MAASVLAKTE N15 EUROPOORT Schouwen-Duiveland/Tholen Oostvoorne

Nadere informatie

Alsjeblieft. de delta in een oogopslag Nieuwe Waterweg Calandkanaal VAARROUTEBOEKJE. Je persoonlijk vaarrouteboekje!

Alsjeblieft. de delta in een oogopslag Nieuwe Waterweg Calandkanaal VAARROUTEBOEKJE. Je persoonlijk vaarrouteboekje! 28-09-2011 VAARROUTEBOEKJE Alsjeblieft Je persoonlijk vaarrouteboekje! Uit een keur aan routes ben je tot een keuze gekomen. Een vaarroute die leuk is als je met kinderen vaart, of een route die het predikaat

Nadere informatie

Bibliobussen Halteplaatsen

Bibliobussen Halteplaatsen Bibliobussen Halteplaatsen Alfabetisch overzicht Bus = 1 De Columbus Bus 4 = Biblioservicebus ew = even weken ow = oneven weken ** = alleen op onderstaande data A Aagtekerke Agathastraat dinsdag 19.15

Nadere informatie

van TERNEUZEN naar GOES

van TERNEUZEN naar GOES maandag t/m vrijdag 20a van TERNEUZEN naar GOES plaats en halte ritnr. 1 3 5 7 9 11 13 15 1 1 1 Terneuzen, Ziekenhuis V 5 51 6 21 6 51 7 03 7 13 7 21 7 33 7 51 Terneuzen, Zeldenrustlaan 5 53 6 23 6 53

Nadere informatie

TARIEVENKAART 2015. rabantwerkt.nl. elke WeeK. edities. WWW.iNTerNeTBode.Nl. Volg ons ook op TwITTER EN facebook. de bode, IN de REgIo

TARIEVENKAART 2015. rabantwerkt.nl. elke WeeK. edities. WWW.iNTerNeTBode.Nl. Volg ons ook op TwITTER EN facebook. de bode, IN de REgIo TARIEVENKAART 2015 elke WeeK 18 edities Volg ons ook op TwITTER EN facebook rabantwerkt.nl WWW.iNTerNeTBode.Nl de bode, helemaal ThuIs IN de REgIo VooR het laatste AcTuElE lokale NIEuws 450.000 KEER huis

Nadere informatie

TARIEVENKAART 2016. rabantwerkt.nl. elke WeeK. edities. WWW.iNTerNeTBode.Nl. Volg ons ook op TwITTER EN facebook. de bode, IN de REgIo

TARIEVENKAART 2016. rabantwerkt.nl. elke WeeK. edities. WWW.iNTerNeTBode.Nl. Volg ons ook op TwITTER EN facebook. de bode, IN de REgIo TARIEVENKAART 2016 elke WeeK 18 edities Volg ons ook op TwITTER EN facebook rabantwerkt.nl WWW.iNTerNeTBode.Nl de bode, helemaal ThuIs IN de REgIo VooR het laatste AcTuElE lokale NIEuws 450.000 KEER huis

Nadere informatie

Windenergie in Zeeland

Windenergie in Zeeland Windenergie in Individuele locaties windturbines in Individuele Windmolens 28 27 29 55 52 276 278 26 30 151 153 2 81 84 87 88 125 83 5153 54 85 86 76 80 79 82 77 p 78 1 302 3 152 301 101 6 176 177 4 251

Nadere informatie

TOERNOOI KALENDER 2016

TOERNOOI KALENDER 2016 Zaterdagavond 12 Maart 2016 E Groote Lindt Zwijndrecht Zaterdagavond 12 Maart 2016 F Groote Lindt Zwijndrecht Zaterdag 26 Maart 2016 ME Paastoernooi GFA Sinaai Sinaai 5 * 5 ME1 Zaterdag 26 Maart 2016 MC

Nadere informatie

133a van MIDDELBURG naar OUDE TONGE

133a van MIDDELBURG naar OUDE TONGE maandag 10 mei 2010 133a van MIDDELBURG naar OUDE TONGE plaats en halte ritnr. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Middelburg, Station V 6 23 7 03 7 41 Middelburg, Nieuwe Haven 6 25 7 05 7 43 Middelburg, Koestraat 6

Nadere informatie

Provincie Zeeland Update 09-12-2010

Provincie Zeeland Update 09-12-2010 84.11250 74.31250 PI Torentijd Middelburg 145.60000 145.00000 PI3ZVL zendamateur relais Overslag-Westdorpe 145.72500 145.12500 TQ 88.5 PI3GOE zendamateur relais Zierikzee 145.78750 145.18750 TQ 88.5 PI3VLI

Nadere informatie

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Sint-Niklaas, 01 januari 2007 Nieuwe prijzen luchthavenvervoer van 01 januari 2007 Exclusief en uitsluitend

Nadere informatie

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Sint-Niklaas, 01 januari 2008 Aangepaste prijs luchthavenvervoer van 01 januari 2008 Exclusief en uitsluitend

Nadere informatie

MOO-locaties. Noordzee Noordzee Noordzee. Waddenzee Texel 't Horntje 206 207. Rijnmond Oostvoornse meer Westvoorne 302 303. Lok-nr Lokatie X Y

MOO-locaties. Noordzee Noordzee Noordzee. Waddenzee Texel 't Horntje 206 207. Rijnmond Oostvoornse meer Westvoorne 302 303. Lok-nr Lokatie X Y MOO-locaties Lok-nr Lokatie X Y 203 204 Wrak 'Gulf op Panama' 100.73 551.73 Wrak 'Sylvia' 109.45 574.44 Noord-Holland Huisduinen 205 233 West-kapelle West-Kapelle 272 Vluchthaven 307 Kaaphoofd 110.80 553.00

Nadere informatie

EMBARGO TOT DONDERDAG 20 MEI 2010 12.00 UUR.

EMBARGO TOT DONDERDAG 20 MEI 2010 12.00 UUR. EMBARGO TOT DONDERDAG 20 MEI 2010 12.00 UUR. Blauwe vlag locaties 2010 Stranden. = nieuw strand in 2010. Locatie Naam Strand. FRIESLAND 1. Ameland Buren 2. Ameland Nes 3. Ameland Hollum NOORD-HOLLAND 4.

Nadere informatie

Cursusjaar 2011/2012. Kwaliteitsonderzoek Scholierenvervoer Zeeland. Cursusjaar 2011 2012

Cursusjaar 2011/2012. Kwaliteitsonderzoek Scholierenvervoer Zeeland. Cursusjaar 2011 2012 Cursusjaar 20/202 Kwaliteitsonderzoek Scholierenvervoer Zeeland Cursusjaar 20 202 Goes, Juni 202 Colofon Stichting Scholieren Vervoer Zeeland: Calvijn College (Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen)

Nadere informatie

De Deltawerken Wereldwonder in Zuidwest-Nederland

De Deltawerken Wereldwonder in Zuidwest-Nederland De Deltawerken Wereldwonder in Zuidwest-Nederland De Deltawerken Hoe het water onze vriend werd Zuidwest-Nederland onder water De watersnoodramp van 1953 zette grote delen van Zeeland, Noord-Brabant en

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I Leefomgeving Opgave 7 Proefproject Zandmotor langs de Delflandse kust Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 1p 25 Hoe wordt het type kustbeheer genoemd waarvan

Nadere informatie

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. Westhinder VC Zeebrugge VHF 60 Approach Scheur 2 VC VC Zeebrugge VHF 65 Scheur 2 Westpit / Wielingen 4 VC Zee Brugge VC Zeebrugge VHF 69 Westpit

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

REV2 VV Terneuzen Toernooikalender 2015 Datum Dag Leeftijd Dagdeel Teams VVT Vereniging Plaats Naam toernooi Bijzonderheden extra info

REV2 VV Terneuzen Toernooikalender 2015 Datum Dag Leeftijd Dagdeel Teams VVT Vereniging Plaats Naam toernooi Bijzonderheden extra info 4-apr-15 zat F WHS St Annaland Int kwalificatie toernooi U10 4-apr-15 zat D morgen SK Wachtebeke Wachtebeke Paastornooi 4-apr-15 zat C middag SK Wachtebeke Wachtebeke Paastornooi 6-apr-15 ma Mini F morgen

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Getijdencentrale. Brouwersdam. Deltatechnologie impuls voor regionale economie

Getijdencentrale. Brouwersdam. Deltatechnologie impuls voor regionale economie Getijdencentrale Brouwersdam Deltatechnologie impuls voor regionale economie Getijdencentrale Brouwersdam De provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswater staat en de gemeenten Goeree- Overflakkee en

Nadere informatie

;ucc.m. 1101166. iw. 1 ZAAK W. CLAS.

;ucc.m. 1101166. iw. 1 ZAAK W. CLAS. Brugstraat 51, 4475 AN Wilhelminadorp Postbus 25,4450 AA Heinkenszand Telefoon: 01 13-5691 10; fax: 01 13-5691 11 E-mail: info@hetzeeuwselandschap.nl ABN AMRO: 51.03.36.167 ING: 245740 Belaië: Kredietbank

Nadere informatie

MeldpuntErfgoedZeeland

MeldpuntErfgoedZeeland Jaarverslag MeldpuntErfgoedZeeland 2011 www.meldpunterfgoedzeeland.nl Doel van het Meldpunt De doelstelling van het Meldpunt is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het behoud van karakteristieke,

Nadere informatie

Voordeligste advertentietarieven! Tarieven. Beste bereik in de regio

Voordeligste advertentietarieven! Tarieven. Beste bereik in de regio Voordeligste advertentietarieven! Tarieven Beste bereik in de regio Alstublieft, de voordelen van Woonstijl 3 Grootste woonmagazine van Nederland 3 Gratis huis-aan-huis verspreid 3 Grootste regionale woonbereik

Nadere informatie

Kies je eigen Regio-Abonnement

Kies je eigen Regio-Abonnement Kies je eigen Regio-Abonnement Te koop in onze webshop Nieuw in uw regio: het Regio Abonnement! Per 13 december wordt Connexxion de nieuwe vervoerder in de Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee. Connexxion

Nadere informatie

Kenmerken per buslijn

Kenmerken per buslijn Kenmerken per buslijn Lijn 104 Renesse Hellevoetsluis (-Spijkenisse) Lijn 104 biedt de verbinding tussen Renesse - Ouddorp Hellevoetsluis en ontsluit de westkant van Goeree-Overflakkee. Lijn 104 stopt

Nadere informatie

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NETHERLANDS SOUTH: KATWIJK TO OOSTENDE Number Code Release Date Price Class Status * L228 M-EN- M061.07 17 Feb 2011 Local SCALE CODE CHART NAME STATUS ** 00 910A05N World Background - A 00 910A04W World

Nadere informatie

Regels en vaargebieden voor snelle motorboten

Regels en vaargebieden voor snelle motorboten Regels en vaargebieden voor snelle motorboten Regio Zeeland Regels en vaargebieden voor snelle motorboten Regio Zeeland Wie met een snelle motorboot vaart, moet zich houden aan regels en voorschriften.

Nadere informatie

Hoeve Del Campo. Landelijk wonen voor jong en oud. Sluisweg 8, Anna Jacobapolder

Hoeve Del Campo. Landelijk wonen voor jong en oud. Sluisweg 8, Anna Jacobapolder Hoeve Del Campo Landelijk wonen voor jong en oud Sluisweg 8, Anna Jacobapolder Ook in de verkoop: 3 unieke kavels aan de Langeweg te Sint Philipsland p. 11 Een rijke historie Hoeve del Campo ontleent zijn

Nadere informatie

INVENTARIS. van het. archief, de bibliotheek en verzamelingen van de vereniging. De Zeeuwse Molen

INVENTARIS. van het. archief, de bibliotheek en verzamelingen van de vereniging. De Zeeuwse Molen INVENTARIS van het archief, de bibliotheek en verzamelingen van de vereniging De Zeeuwse Molen 1974 2009 1 Inleiding Zeeland telde in 1808 145 molens. Door de groei van de bevolking groeide ook het aantal

Nadere informatie

Rijkswaterstaat functietoekenning 2014 Nummer Provincie Rijkswaterstaat zwemwaterlocatie badseizoen 2014

Rijkswaterstaat functietoekenning 2014 Nummer Provincie Rijkswaterstaat zwemwaterlocatie badseizoen 2014 Rijkswaterstaat functietoekenning 2014 Nummer Provincie Rijkswaterstaat zwemwaterlocatie badseizoen 2014 1 FLEVOLAND ABBERTSTRAND 2 FLEVOLAND SURFSTRAND ALMERE HAVEN 3 FLEVOLAND ZWEMSTRAND ALMERE HAVEN

Nadere informatie

Onderwijs ons goed. Afnemende leerlingenaantallen in Zeeland. in opdracht van Platform Primair Onderwijs Zeeland

Onderwijs ons goed. Afnemende leerlingenaantallen in Zeeland. in opdracht van Platform Primair Onderwijs Zeeland Onderwijs ons goed Afnemende leerlingenaantallen in Zeeland in opdracht van Platform Primair Onderwijs Zeeland Onderwijs ons goed Afnemende leerlingenaantallen in Zeeland Deze uitgave is mede mogelijk

Nadere informatie

SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven en instellingen die belangen hebben in deze regio.

SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven en instellingen die belangen hebben in deze regio. SCHELDE DELTA EXPO + PORTS, TRANSPORT & EQUIPMENT 2013 Twee elkaar versterkende evenementen gelijktijdig op één locatie de Zeelandhallen te Goes. SCHELDE DELTA EXPO. Het contact-platform voor bedrijven

Nadere informatie

Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen. 10 juni 2011, gewijzigd 22 juni

Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen. 10 juni 2011, gewijzigd 22 juni Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen 10 juni 2011, gewijzigd 22 juni Nu 2021, Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen is een project van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen en is mede mogelijk

Nadere informatie

Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied

Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. GEBIED van tot VTS POST MARIFOON Westhinder Wandelaar / Middelkerkebank Wandelaar

Nadere informatie

VAL. NOÉ DE LA Zie: Laval, Noé de

VAL. NOÉ DE LA Zie: Laval, Noé de VAERWIJCK, ANTHONIS JANSE Schoolmeester, voorzanger en koster te Oudelande, 1597. ZA, Rekenkamer B, inv.nr. 31972 Drost, Overzicht, 49; De Ruiter, Oudelande, 39, 42. VAL. NOÉ DE LA Zie: Laval, Noé de VAL,

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 april 2015

Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planning van aanbieden van de slimme meter tot 2020 Drenthe COEVORDEN 7741 Enexis 2015 Kwartaal 1 41,3% Groningen GRONINGEN 9746 Enexis 2015 Kwartaal 1 54,1% Groningen

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Meldpunt Erfgoed Zeeland 2012-2014. www.meldpunterfgoedzeeland.nl

J a a r v e r s l a g. Meldpunt Erfgoed Zeeland 2012-2014. www.meldpunterfgoedzeeland.nl J a a r v e r s l a g Meldpunt Erfgoed Zeeland 2012-2014 www.meldpunterfgoedzeeland.nl 1.Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Woord vooraf 3. Doel en opzet Meldpunt 4. Aantal meldingen 5. Overleggen voorzitter

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 oktober 2015

Planningsoverzicht per 1 oktober 2015 Planningsoverzicht per 1 oktober 2015 Planning van aanbieden van de slimme meter tot 2020 Noord-Brabant BREDA 4822 Enexis 2015 Kwartaal 1 76,9% Noord-Brabant BREDA 4823 Enexis 2015 Kwartaal 1 46,6% Noord-Brabant

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

De Zeeuwse haven LADINGEN 2007 DE MOTOR VAN DE ECONOMIE

De Zeeuwse haven LADINGEN 2007 DE MOTOR VAN DE ECONOMIE De Zeeuwse haven DE MOTOR VAN DE ECONOMIE De motor van de regionale economie Wist u dat Zeeland Seaports, het havengebied van Borsele, Terneuzen en Vlissingen het derde grootste havengebied van Nederland

Nadere informatie

Dienstregeling 2015-2016

Dienstregeling 2015-2016 Zeeland Tholen Dienstregeling 2015-2016 Geldig vanaf 30 augustus 2015 Kernnet 102 Bergen op Zoom - Tholen - Oude-Tonge 107/108 Bergen op Zoom - St. Maartensdijk Buurtbus 214/614 Anna Jacobapolder - Steenbergen

Nadere informatie

De sociale draagkracht van de dorpen in Borsele

De sociale draagkracht van de dorpen in Borsele De sociale draagkracht van de dorpen in Borsele Frans Thissen Universiteit van Amsterdam Myrthe Vooraf Leefbaarheid, sociale cohesie en community care: Moeilijke begrippen voor betrekkelijk gewone zaken

Nadere informatie

KABOS, NINGETJE Schoolvrouw te Sommelsdijk, -1752, vertrokken naar Middelharnis SA Goeree-Overflakkee, Gemeente Sommelsdijk, inv.nr. XXX (8.4.1752).

KABOS, NINGETJE Schoolvrouw te Sommelsdijk, -1752, vertrokken naar Middelharnis SA Goeree-Overflakkee, Gemeente Sommelsdijk, inv.nr. XXX (8.4.1752). KAALJE (Koelijs), CORNELIS, geb. s-heer Arendskerke 24.9.1742 Zoon van Crijn Caelje en Catelijntje Catsman Ondermeester te Yerseke, (1766-1768) Sollicitant naar de vacature te Kloetinge, 1766; idem te

Nadere informatie

CENTRAAL STEMBUREAU. De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zeeland;

CENTRAAL STEMBUREAU. De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zeeland; CENTRAAL STEMBUREAU Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zeeland De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van

Nadere informatie

Havens & ligplaatsen. in de Zeeuwse Delta

Havens & ligplaatsen. in de Zeeuwse Delta Havens & ligplaatsen in de Zeeuwse Delta Havens en ligplaatsen in de Zeeuwse Delta Inhoudsopgave Inleiding Westerschelde 3 Breskens 4 Terneuzen 5 Sas van Gent 5 Perkpolder 6 Walsoorden 6 Paal 7 Hansweert

Nadere informatie

Regio Zeeland. Dienstregeling 2013

Regio Zeeland. Dienstregeling 2013 Dienstregeling 2013 Geldig vanaf 9 december 2012 Regio Zeeland 102 Bergen op Zoom }Oude-Tonge 107 Bergen op Zoom }Stavenisse 108 Bergen op Zoom }St. Annaland 214 Anna Jacobapolder }Steenbergen 414 Anna

Nadere informatie

Terneuzen. Terneuzen, Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat, http://beeldbank.rws.nl)

Terneuzen. Terneuzen, Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat, http://beeldbank.rws.nl) Terneuzen Terneuzen, Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat, http://beeldbank.rws.nl) Terneuzen (Bron: Wikipedia) Introductie De stad Terneuzen is met ruim 24.000 inwoners

Nadere informatie

GEBRUIK GGD LAPTOP HANDLEIDING. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Cluster ICT. Versienummer 1.0 vastgesteld op 23 augustus 2011

GEBRUIK GGD LAPTOP HANDLEIDING. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Cluster ICT. Versienummer 1.0 vastgesteld op 23 augustus 2011 GEBRUIK GGD LAPTOP HANDLEIDING Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Cluster ICT Versienummer 1.0 vastgesteld op 23 augustus 2011 G:\Middelen\-secr\automatisering\11-2181 INHOUDSOPGAVE 1. De Laptopaansluitingen...

Nadere informatie

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Bijlage 7 Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Redvoertuigen:... 3 Taken voor een redvoertuig:... 3 Gebieden waar een redvoertuig vereist is voor een snelle

Nadere informatie

Zorgaanbieders AWBZ begeleiding groep en individueel

Zorgaanbieders AWBZ begeleiding groep en individueel Zorgaanbieders AWBZ begeleiding groep en individueel 1. "Eilandzorg Schouwen-Duiveland, Zorgcentrum De Wieken Zierikzee 2. Aan de hand, Scharendijke 3. ABC coaching/begeleiding 4. ABT Zeeland 5. ACT Advies,

Nadere informatie

Provinciale Impuls Wonen Projecten gesubsidieerd uit de derde ronde (2015) Provinciale Impuls Wonen 2013-2019 Provincie Zeeland

Provinciale Impuls Wonen Projecten gesubsidieerd uit de derde ronde (2015) Provinciale Impuls Wonen 2013-2019 Provincie Zeeland Provinciale Impuls Wonen Projecten gesubsidieerd uit de derde ronde (2015) Provinciale Impuls Wonen 2013-2019 Provincie Zeeland Datum: 7 juli 2015 Versienummer: Definitief rapport Auteur: Yolanda van den

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Getijdencentrale. Brouwersdam. Deltatechnologie impuls voor regionale economie

Getijdencentrale. Brouwersdam. Deltatechnologie impuls voor regionale economie Getijdencentrale Brouwersdam Deltatechnologie impuls voor regionale economie Getijdencentrale Brouwersdam De provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswater staat en de gemeenten Goeree- Overflakkee en

Nadere informatie

Week 50 Ontvangen pin transacties

Week 50 Ontvangen pin transacties Week 50 Ontvangen pin transacties 1 Inhoudsopgave 2 Inhoud Herdenking 2014 25 oktober: Zeeuws-Vlaanderen - Zuid-Beveland Bergen op Zoom 01 november: Zeeuws Vlaanderen, Zuid-Beveland - Walcheren Programma

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122294 Middelburg, Wolphaartsdijk en Nieuw- en Sint Joostland

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122294 Middelburg, Wolphaartsdijk en Nieuw- en Sint Joostland Fietsroute 122294 Middelburg, Wolphaartsdijk en Nieuw- en Sint Joostland Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats maria- en havenpolder Pasdam Sluis Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

Dorpskern Naam vereniging/stichting Aantal stemmen Bedrag

Dorpskern Naam vereniging/stichting Aantal stemmen Bedrag Dorpskern Naam vereniging/stichting Aantal stemmen Bedrag Aardenburg ACS De Nachtuuln 221 426,71 Aardenburg Aardenburgse fanfare 187 361,06 Aardenburg Zwembad Aardenburg 153 295,41 Aardenburg Jongerenkoor

Nadere informatie

Vlaamse Motorrijders Federatie VMF vzw VMF TOER 2015 (Nederland)

Vlaamse Motorrijders Federatie VMF vzw VMF TOER 2015 (Nederland) Vlaamse Motorrijders Federatie VMF vzw VMF TOER 2015 (Nederland) door Bart Van den Steen www.vmf vzw.be www.mtc vlaanderen.be versie 1.1 laatste aanpassing 21 juni 2015 door Bart Van den Steen VMF Toer

Nadere informatie

UW DROOMHUIS IN ZEEUWS-VLAANDEREN

UW DROOMHUIS IN ZEEUWS-VLAANDEREN UW DROOMHUIS IN ZEEUWS-VLAANDEREN WESTDORPE Westdorpe is een dorp gelegen in de gemeente Terneuzen, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het dorp, met 1968 inwoners (2014), ligt tegen de Belgische grens

Nadere informatie

DAAMS, ELISABETH Schoolvrouw te Middelburg, 1613- ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten, 1955-1990, inv.nr. 1975.28.

DAAMS, ELISABETH Schoolvrouw te Middelburg, 1613- ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinsten, 1955-1990, inv.nr. 1975.28. DAAMS, ELISABETH Schoolvrouw te Middelburg, 1613- DAANSEN, JACOB, geb. Heille c. 1772, overl. Batavia Als wees opgevoed in het Weeshuis te Aardenburg Ondermeester te Herkingen, (1793)-1794; schoolmeester

Nadere informatie

Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten en lijstencombinaties

Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten en lijstencombinaties Model I 4 Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten en lijstencombinaties Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin is besloten over: de geldigheid

Nadere informatie

Ladiesrun Goes 5 km. 1 Lindy van Anrooij Kapelle 0:20:13. 2 Shirin van Anrooij Kapelle 0:20:58. 3 Mieke Valk Goes 0:21:49

Ladiesrun Goes 5 km. 1 Lindy van Anrooij Kapelle 0:20:13. 2 Shirin van Anrooij Kapelle 0:20:58. 3 Mieke Valk Goes 0:21:49 Ladiesrun Goes 5 km 1 Lindy van Anrooij Kapelle 0:20:13 2 Shirin van Anrooij Kapelle 0:20:58 3 Mieke Valk Goes 0:21:49 4 Marieke Nelis Wolphaartsdijk 0:22:39 5 Natalie Sinke Vlissingen 0:22:50 6 Anne Krijger

Nadere informatie

Wet l a n g d u rig e zo rg (W l z) 2015

Wet l a n g d u rig e zo rg (W l z) 2015 Wet l a n g d u rig e zo rg (W l z) 2015 Uit welke zorgaanbieders kan ik kiezen? Regio Zeeland Legenda Hieronder ziet u gekleurde blokjes die u ook in het zorgaanbodgedeelte bij de instellingen in deze

Nadere informatie

Kent, een geweldige plek om zaken te doen

Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent is de beste plek om zaken te doen in het Verenigd Koninkrijk. Gelegen in Zuidoost-Engeland is Kent de regio die het dichtst bij het vasteland van Europa ligt.

Nadere informatie

Huidige Arriva lijnen Connexxion lijnen per 13-12

Huidige Arriva lijnen Connexxion lijnen per 13-12 Inleiding 13 december aanstaande wijzigt de dienstregeling in de regio Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee. In onderstaande tabel vind u een overzicht van de huidige Arriva lijnen en de Connexxion lijnen

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

TE KOOP 239.000 K.K. Burgemeester Overdorpstraat 49. 3244 XB Nieuwe-Tonge

TE KOOP 239.000 K.K. Burgemeester Overdorpstraat 49. 3244 XB Nieuwe-Tonge TE KOOP 239.000 K.K. Burgemeester Overdorpstraat 49 3244 XB Nieuwe-Tonge Burgemeester 3244 XB Nieuwe-Tonge Inleiding In rustige straat gelegen, goed onderhouden VRIJSTAANDE WONING MET AANGEBOUWDE HOBBYSCHUUR

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Zuiddijk 61 A/65. 3255 LV Oude-Tonge TE KOOP 104.500 K.K.

Zuiddijk 61 A/65. 3255 LV Oude-Tonge TE KOOP 104.500 K.K. Zuiddijk 61 A/65 3255 LV Oude-Tonge TE KOOP 104.500 K.K. Zuiddijk 61 A/65 3255 LV Oude-Tonge Inleiding Geheel in de bebossing verscholen, UITGEBOUWDE, VRIJSTAANDE RECREATIEBUNGALOW met centrale verwarming,

Nadere informatie

Oosterscheldekering Brouwersdam Grevelingendam Zeelandbrug Noord- Beveland Schouwen- Duiveland Goeree- Overflakkee Schouwen- Duiveland

Oosterscheldekering Brouwersdam Grevelingendam Zeelandbrug Noord- Beveland Schouwen- Duiveland Goeree- Overflakkee Schouwen- Duiveland De voorbije 3 seizoenen fietsten we telkens de Zeeland Classic, die door de leden erg geliefd was omwille van de vele dijken en vrije gedeeltes, en omwille van de prachtige omgeving van vooral de Oosterschelde.

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland

Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland Netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen Zeeland Opdrachtgevers: Provincie Zeeland Rijkswaterstaat Zeeland Zeeland Seaports ECORYS Nederland BV Rotterdam, juni 2008 ECORYS Nederland BV Postbus 4175

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief. GS brief over GSM bereik in Zeeland. Naam voorstel 14005111

Griffier van de Staten. Geleidebrief. GS brief over GSM bereik in Zeeland. Naam voorstel 14005111 Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel 14005111 GS brief over GSM bereik in Zeeland Betreft vergadering Provinciale Staten van 25 april 2014 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 28 maart

Nadere informatie

Leven na de middelbare school

Leven na de middelbare school Leven na de middelbare school Na de middelbare school breekt er een nieuwe fase aan in het leven van je tiener. Je kind gaat een keuze maken tussen het zoeken van een baan, verder studeren of gaan reizen.

Nadere informatie

Ruzie over geld kan veel ellende in gezinnen geven, daarom volgen hier wat tips om met deze uitdagingen om te gaan.

Ruzie over geld kan veel ellende in gezinnen geven, daarom volgen hier wat tips om met deze uitdagingen om te gaan. Geld en Werken Ruzie over geld kan veel ellende in gezinnen geven, daarom volgen hier wat tips om met deze uitdagingen om te gaan. Bespreek een duidelijke regeling: Het is belangrijk om duidelijke afspraken

Nadere informatie

Duotocht met de Eigenwijs, 23 sept t/m 27 sept 2015 Schipper : Remko van der Velden Maat : Theo van der Kuijl

Duotocht met de Eigenwijs, 23 sept t/m 27 sept 2015 Schipper : Remko van der Velden Maat : Theo van der Kuijl Schipper - Maat gezocht - Zeeuwse Duotocht www.duotocht.nl/duotocht-2015/schipper-maat-gezocht.html Op zoek naar een schipper of maat voor de Zeeuwse Duotocht? Dit is je kans om mee te doen aan het zwaarste

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

reiziger en chauffeur aan het woord 4

reiziger en chauffeur aan het woord 4 april 2014 reiziger en chauffeur aan het woord 4 steeds meer buurtbussen 8 ÉÉn busvervoerder voor zeeland 9 voorwoord De provincie Zeeland staat aan de vooravond van een grote verandering. Vanaf 14 december

Nadere informatie

Sint Annaland - Weekmarkt - kleine warenmarkt met 9 kramen - Adres: Havenplein, Sint Annaland

Sint Annaland - Weekmarkt - kleine warenmarkt met 9 kramen - Adres: Havenplein, Sint Annaland Page 1 of 30 Evenementenkalender donderdag 28 juni 2012 vrijdag 29 juni 2012 zaterdag 30 juni 2012 - Weekmarkt - De markt op dinsdag heeft allerlei kramen, op 10:00-14:00 - De enige biologische weekmarkt

Nadere informatie

N.B. Als hij te Arnemuiden overleed in 1653 is dat geweest tussen 4.3 en 8.4. ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 21 (4.3, 8.4..1653).

N.B. Als hij te Arnemuiden overleed in 1653 is dat geweest tussen 4.3 en 8.4. ZA, Stad Arnemuiden, inv.nr. 21 (4.3, 8.4..1653). MAAGD, JAN (Johannes/ Johannes Jacobus) DE Landmeter, admissie, 1766 Schoolmeester te Veere, 1768-1777; schoolmeester in de Segeerstraat te Middelburg, 1777- (1786), gaf tevens les in de meet-, zonnewijzer-,

Nadere informatie

Blauwe Vlag jachthavens en stranden 2014

Blauwe Vlag jachthavens en stranden 2014 Blauwe Vlag jachthavens en stranden 2014 Nieuwe Blauwe Vlag deelnemers jachthavens 2014 1 Jachthaven Nauerna Assendelft nh 2 Jachthaven Grashaven Hoorn nh 3 Jachthaven WV Aalsmeer Aalsmeer nh 4 Jachthaven

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht X E F G I L J K Thuistopo. oem de letter (behalve de X) en zeg welke provincie het is. = Friesland, = oord-olland, = Utrecht, = Zuid-olland, E = Groningen, F = renthe, G = Flevoland, = Gelderland, I =

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO TE KOOP NIEUW TE REALISEREN LOGISTIEK GEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO Bent u op zoek naar een

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Een unieke locatie, weg van de hectiek van alledag, met de rust van de zee als inspiratie

Een unieke locatie, weg van de hectiek van alledag, met de rust van de zee als inspiratie Een unieke locatie, weg van de hectiek van alledag, met de rust van de zee als inspiratie Bereikbaarheid en ligging Hotel de Blanke Top is uniek gelegen op de top van de Zeeuws Vlaamse duinen. U kunt genieten

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden)

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Genealogische bronnen (bijgewerkt tot 18-09-2014) Schouwen-Duiveland Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Bommenede Bevolkingsregister Bommenede 1810

Nadere informatie

Maatwerk in Brandweerzorg

Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Het Algemeen Bestuur verzoeken: 1. Kennis te nemen van de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen in reactie

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland

Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland Het ontdekken waard! Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland Het ontdekken waard! Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland De dijken, polders en kreekruggen. De wijde blik en restanten van historische verdedigingswerken.

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie