Vrije burgers, sterke Limburgers. VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije burgers, sterke Limburgers. VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019"

Transcriptie

1 Vrije burgers, sterke Limburgers VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg Samenstelling verkiezingsprogrammacommissie: Joost van den Akker (voorzitter) Martin de Beer Joey Engelen (secretaris) Paul Grubben Anton Kirkels Erik Koppe Als vastgesteld door de Algemene Jean-Pierre Schouwenaars Ledenvergadering op 29 oktober

2 Voorwoord Beste lezer, Aan mij de eer om als uw lijsttrekker voor de VVD Limburg de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in te gaan. "Werk voor Limburg!" is de slogan van onze campagne. U kan 'm uitleggen zoals u wil. Voor mij betekent deze slogan vooral dat we moeten investeren in werk voor alle Limburgers. In deze economisch pittige tijden zijn het banen en een toekomstperspectief waar mensen naar op zoek zijn. De slogan is natuurlijk ook een oproep: ben actief voor Limburg, als werknemer, werkgever of vrijwilliger. Ten slotte benadrukt "Werk voor Limburg!" dat alles wat de VVD Limburg doet, vóór Limburg is. De politiek is altijd dienstbaar aan de samenleving: die weet tenslotte zelf het beste wat ze wil. Waar ga ik mee de campagne in? Met een gemotiveerd team van Limburgse VVD'ers, en met een vijftal kernpunten die ik belangrijk vind voor de toekomst van onze provincie. Het eerste punt noemde ik al: een Limburg met meer banen en meer Limburgers aan het werk. Er zijn op dit moment zo'n Limburgers op zoek naar een baan. Het aantrekken van nieuwe bedrijven, of het optimaal ondersteunen van uitbreidingen, is dus een topprioriteit. Vanzelfsprekend hoort hier ook excellent onderwijs bij: studenten van alle opleidingsniveaus zorgen voor een vitale en kennisintensieve provincie. Ik zie Limburg ook steeds aantrekkelijker worden voor internationale kenniswerkers, een trend die we moeten doorzetten. Een tweede kernpunt is toerisme en recreatie. Met een jaarlijkse omzet van 3,5 miljard is dit een sector van groot economisch belang. Een groeisector, ook als het gaat om toekomstige werkgelegenheid: de vele hardwerkende en innovatieve ondernemers in deze branche zorgen er nu al voor dat toeristen hun bezoek aan Limburg met een dikke 8 waarderen. We moeten meer investeren in deze sector, zodat nog meer buitenlandse toeristen onze provincie bezoeken. Een reis naar Limburg wordt ook plezieriger gemaakt dankzij een andere grote kwaliteit: bereikbaarheid. Onze infrastructuur is goed, maar nog steeds staan er elke dag teveel Limburgers in de file. Dit kost tijd en geld. Onze bloeiende transportsector vraagt eveneens om extra aandacht. Ik wil daarom fors investeren om alle logistieke knelpunten op te lossen. Mijn vierde speerpunt sluit hierbij aan: het vechten tegen de Duitse tolplannen. Een Europa zonder grensbelemmeringen is een groot goed, en onze internationale handel en de vele grensoverschrijdende arbeiders vormen een kernkracht van onze regio. De tolplannen vormen een ernstige belemmering. Ik zal me natuurlijk ook verzetten tegen andere lastenverzwaringen voor Limburgse bedrijven en burgers. We betalen immers al meer dan genoeg belasting! Een laatste kernpunt: essentieel voor een welvarende provincie is een stabiel en daadkrachtig bestuur. Met volle overtuiging vertegenwoordig ik alle Limburgers. Al jaren werk ik met plezier in het openbaar bestuur, en doe dat met een herkenbare stijl: daadkrachtig, dicht bij de mensen en samen met partners in het veld. In mijn ogen zijn dit ook de eigenschappen van de provincie van de toekomst: een daadkrachtige en betrouwbare middenspeler. Met deze kernpunten en dit verkiezingsprogramma in de hand ga ik de campagne in. Dankzij de positieve visie op Limburg waar u in dit programma over kunt lezen, ben ik ervan overtuigd dat we op 18 maart 2015 een prima uitslag hebben! Twan Beurskens, lijsttrekker 2

3 Inhoudsopgave Inleiding en uitgangspunten... 4 Een partnerstaat, geen betuttelstaat... 4 Naar een Maasregionaal model... 4 Bevolkingsverandering: zorg voor elkaar Economie: werk voor Limburg... 6 MKB als economische motor... 6 Ports of Limburg: kennis, banen en bedrijvigheid Bereikbaarheid: sneller op weg... 9 Dynamische vestiging, geen bureaucratische stilstand... 9 Infrastructuur... 9 Vaarwegen Openbaar vervoer op maat Limburgs spoor als poort van Europa Ruimte en Leefbaarheid: ons Limburgs land Wonen en werken Betaalbare energie, geen geldverslindende ideologie Ruimte voor land- en tuinbouw Natuur en recreatie Veiligheid en handhaving Cultuur en Sport: tradities in beweging Sport Cultuur en erfgoed Bestuur en Financiën: slank, transparant en dienstbaar Grensverleggend Limburg Een integere overheid Gemeenten: modern toezicht met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel

4 Inleiding en uitgangspunten Een partnerstaat, geen betuttelstaat Als liberale partij hecht de VVD veel waarde aan de individuele vrijheid van de Limburger. De provincie bevordert daarom de keuzevrijheid als het gaat om wonen, werken, reizen, studeren en recreëren. Dit betekent dat de provincie werkt voor Limburg met woningen op maat en ruim baan maakt voor infrastructuur en bedrijvigheid. Dát zet de Limburgers in hun kracht. Wanneer burgers initiatieven ontvouwen, willen wij hen daarin ondersteunen. Het gouvernement moet de burgers dienen, niet de burgers het gouvernement. We hebben dus geen betuttelstaat nodig, maar een partnerstaat. De overheid als partner naast het onderwijs, het zakenleven en de ondernemer die je niet in de steek laat bij grote levensrisico s maar je in het dagelijks leven met rust laat. De VVD ziet voor de provincie de rol van libero. Ze houdt overzicht, ze grijpt in wanneer anderen falen en er risico s voor Limburg opduiken. Zij rukt vervolgens op, speelt de andere spelers in onze samenleving de bal toe om hen zélf te laten scoren. Hierbij zijn vrijheid en verantwoordelijkheid de kernbeginselen voor het liberale handelen. Echte vrijheid gaat daarom samen met het rekening houden met de vrijheid van anderen en de omgeving waarin men leeft. Daarvoor is politiek nodig die weloverwogen de juiste kaders stelt. Daarom is onze politiek pragmatisch, oplossingsgericht en dicht bij de Limburgers. De VVD heeft de afgelopen jaren werk gemaakt van een provincie die zich richt op kerntaken. Daar willen we richting 2025 in volle vaart mee doorgaan. Er is orde op zaken gesteld. We moeten nu met verstand van zaken doorzetten. Naar een Maasregionaal model Wat de VVD betreft ligt de focus de komende tijd op kerntaken om de Limburgse structuurversterking internationaal te vermarkten om ons vestigingsklimaat te versterken. Uitgangspunt hierbij is dat de provincie haar positie in de regio verstevigt en zich inzet voor een sterke regionale economie en infrastructuur en dat er sprake is van minder bestuurlijke drukte. Met de steeds sterkere positie van het internationale bedrijfsleven, multinationals, gemeenschappen, belangenorganisaties, is de provincie niet meer het klassieke middenbestuur van de vorige eeuw. Met eerst een steeds meer uitdijend takenpakket - waardoor het maatschappelijk middenveld overlopen dreigde te worden, zien wij nu een terugtrekkende en bezuinigende provinciale organisatie. Limburg moet terug naar haar kerntaken. Voor de VVD liggen die binnen de volgende vijf kaders: 1. Economie en Werkgelegenheid 2. Bereikbaarheid en Infrastructuur 3. Ruimte en Leefbaarheid 4. Cultuur en Sport 5. Bestuur en Financiën Limburg bevindt zich in deze grensstreek in een Maasregionaal model, nadrukkelijk ingebed in onze internationale omgeving. De Limburgse samenleving, structuur en historie kenmerken zich immers door hun regionale positie aan weerszijden van de Maas. In dit model dient de provincie de juiste maat te houden: - maatgevend: voor de toekomst van provincies in Nederland met een eigen profiel en bestuur; - op maat: landsdelen zijn niet de toekomst van ons land, provincies met hun identiteit wel; - met mate: met lage lasten, een kleine krachtige provincie besturend op kerntaken; niet het bestuur van de middelmaat dat zich overal mee bemoeit. Het Maasregionaal model ontstaat door net als bij beeldhouwen het overvloedige doelgericht weg te bikken en om zo de dikke staat slanker te maken. De VVD staat niet voor een 4

5 provincie als klagende overheid, die vooral naar Den Haag wijst en om hulp roept, maar voor een Provincie die uitdraagt trots te zijn op wat zij kan bereiken. De VVD wil dan ook de bureaucratie afbouwen, vergunningverlening vereenvoudigen en met belastingverlaging de private investeringskracht versterken. Bevolkingsverandering: zorg voor elkaar Het aanjagen van de regionale economie is nodig om ons voorzieningenniveau in stand te houden en de vergrijzende bevolking van een goede oude dag te voorzien. Welvaart biedt de beste garantie voor welzijn! Door de verbinding met studie en kenniseconomie te maken, kunnen we voorkomen dat jongeren wegtrekken die noodzakelijk zijn voor de pijlers onder onze regionale economie. Sterker nog, Limburg wordt daardoor aantrekkelijker voor jongeren van elders om zich in Limburg te vestigen. De demografische ontwikkeling van onze samenleving vraagt van ieder een nieuwe houding en handelingswijze. Voor ouderen wordt het vanzelfsprekend om langer door te werken, maar ook van jongeren om zich in hun vrije tijd meer voor hun oudere naasten in te zetten. Engagement voor en door ouderen is een verrijking van onze samenleving, net zoals de (internationale) studenten aan de universiteit en hogescholen. De overheid begeleidt dit vergrijzingsproces via de drie decentralisaties van Jeugdzorg, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De provincie heeft oog voor verzorging dichtbij huis: van de dagelijkse behoeften tot een veelzijdig aanbod van recreatieactiviteiten die ook ouderen aanspreken. Voor wie niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, zorgt de Limburgse samenleving. Jeugdzorg is niet langer een taak van de provincie. Wel moet Limburg als medeoverheid erop toezien dat onze gemeenten in staat zijn en worden gesteld om de zorgtaken adequaat te kunnen uitvoeren. Welvaart en welzijn komen uiteindelijk door innovatie en ondernemerschap, niet van een uitdijende overheid die alsmaar meer uitgeeft aan sociale zekerheid en zorg. De staat kan en mag niet alles regelen. We moeten van een verzorgingsstaat naar een verdienende en ondernemende samenleving. Daarom heeft Limburg ook behoefte aan een sterke volkspartij voor vrijheid en democratie. Voor vrije en sterke Limburgers heeft onze provincie een sterke VVD nodig. 5

6 1. Economie: werk voor Limburg Onze economie stabiliseert. De export trekt aan, de particuliere investeringen stijgen, het consumentenvertrouwen gaat weer omhoog en daardoor zal ook de werkgelegenheid weer toenemen. De signalen zijn optimistisch, maar de geopolitieke ontwikkelingen nopen ons tot verstandig beleid om onze energie en handel, en daarmee onze welvaart zeker te stellen. Nu komt het erop aan om de groei van de economie om te zetten in een groei van werkgelegenheid. We staan voor een omslag: economische groeicijfers van 3 tot 6 procent uit de tweede helft van de 20 e eeuw zijn in de eerste decennia van de 21 e eeuw helaas geen automatisme. We moeten daarom onze markteconomie opnieuw ordenen door kaders te stellen om het verdienvermogen en de concurrentiekracht en exportvolume van Limburg te vergroten. In Limburg hebben immers tienduizenden mensen, die willen en kunnen werken, geen baan. Dat kan alleen als de overheid de banenmotor van ons land optimaal ondersteunt. Groei komt immers van ambitieuze ondernemers met innovatiekracht. Bedrijven zorgen voor economische groei en meer banen in de verschillende sectoren waarin onze provincie expertise heeft: van landbouw tot transport, biotechnologie, ICT en life sciences. MKB als economische motor Liberaal beleid zet kaders die meer banen mogelijk maken. Daarbij concurreren we -in Limburg, maar ook nationaal en internationaal- om investeringen en om de slimste en creatiefste mensen. De overheid moet diegenen die iets voor elkaar willen krijgen niet in de weg zitten, maar juist het pad effenen om het welzijn van de Limburgers te verzekeren. Dit betekent voor de VVD dat bedrijven de ruimte moeten krijgen om te ondernemen. Als liberale partij heeft de VVD vrije openingstijden voor ondernemers gerealiseerd: de mensen bepalen met hun koopgedrag immers wanneer de winkels het beste geopend kunnen zijn. De provincie draagt hieraan bij door ruimte te scheppen met goede infrastructuur en een heldere kaders. Daarom is de belangrijkste taak van de provincie om te zorgen voor een sterke regionale economie: - Goede regionale infrastructuur, lagere provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting en minder regels; - Een passend arbeidsmarktbeleid; - Ruimte voor ondernemers door te zorgen voor een uitstekend vestigingsklimaat; - Beperkte regelgeving door te snoeien in onnodige regelgeving. De VVD kiest er voor om het bedrijfsleven structureel te helpen door de provinciale belastingen verder te verlagen. Zo wordt Limburg koploper met de laagste provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Het schrappen in subsidieregelingen maakt hiervoor geld vrij. De provinciale bouwleges worden op initiatief van de VVD helemaal niet geheven in 2014 en Een dergelijke tax holiday werkt slechts als deze tijdelijk is. Zolang de bouwsector onvoldoende aantrekt en de provincie relatief weinig belastingheffing misloopt, kan het nultarief van de bouwleges geheel of gedeeltelijk worden voortgezet. Naarmate de bouw aantrekt kunnen de bouwleges weer naar kostendekkendheid toegroeien. Beter dan subsidies die het eigen vermogen op kunnen vijzelen zijn ondernemingsversterkingskredieten. Die helpen een MKB er om een uitvinding in de markt te zetten. De provincie kan via garantiefondsen en kredietunies een rol spelen bij de financiering van MKB-ondernemingen. Subsidies zijn er enkel om bijvoorbeeld gemeenten financieel te ondersteunen bij de aanleg van een weg, agrariërs te compenseren die naast hun bedrijf zorgen voor beheer en onderhoud van natuur, of te zorgen voor goed onderwijs in de regio. Het MKB heeft behoefte aan ondersteuning bij financieringsvraagstukken en de voorbereiding op financieringsaanvragen. Een zgn. MKB-Financieringspoort kan de ondernemers voorlichten over innovatie- en groeifinancieringsvormen. De Financieringsdesk van de Kamer van Koophandel neemt hierbij het voortouw met LIOF en MKB Limburg. 6

7 Nu op initiatief van de VVD een Studiefonds voor het bedrijfsleven en een Opleidings- en omscholingsfonds zijn opgericht, wordt het tijd daadwerkelijk meer leerwerkplaatsen in het MKB mogelijk te maken. Zo vergroten we kansen voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Een passend arbeidsmarktbeleid richt zich dan ook in het bijzonder op de jeugd en vijftigplussers. Maar ook over de grens liggen duizenden banen in bijvoorbeeld de zorg en kinderopvang in het verschiet. Daarom wil de VVD dat de databases van het UWV en Duitse en Belgische equivalenten gekoppeld worden zodat werkzoekenden een volledig beeld krijgen van de vacatures die openstaan aan de andere kant van de landsgrens. Voor dit alles is kennis van talen van onze buurlanden onontbeerlijk. Daarom bevordert de VVD het leren van Duits en/of Frans vanaf de basisschool. Ports of Limburg: kennis, banen en bedrijvigheid Een succesvol regionaal economisch beleid is gericht op een scherper en actiever acquisitieen international relationsbeleid. De overheid stelt kaders en verleidt bedrijven om zich hier te vestigen. Het inversteringsprimaat ligt echter bij de ondernemers zelf. Limburg heeft door zijn grensligging een zeer open economie. Onze export drijft op kennis en innovatie. De provincie moet bijdragen aan het bevorderen van export van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het ondersteunen van handelsmissies. De VVD is voorstander van deze handelsmissies als ze voldoen aan een vraag vanuit het bedrijfsleven en worden gecoördineerd met de andere overheden (ook om geldverspilling te voorkomen). Daarbij hebben missies in Europese landen prioriteit boven het aanknopen van banden met Rusland, China en India. De langetermijnstrategie om het verdienvermogen van Limburg BV te vergroten schept ruimte voor publieke investeringen in kennis en innovatie. Het gaat dan om economische structuurversterking: waar zijn we goed in? De VVD zet die structuurkaders langs de verschillende Ports of Limburg de toegangspoorten naar het Europese achterland: Binnen het Limburgs topsectorenbeleid van chemie, life sciences en health rond deze ports maakt de provincie 250 miljoen euro vrij in een Ports of Limburg fund richting Investeringen hiervoor geschieden altijd met 50% cofinanciering vanuit onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Ten minste 50% van deze investeringen is financieel renderend om ook na 2020 investeringscapaciteit te behouden. We moeten verder kijken ná Brainport Greenport Venlo geldt als de voortrekker in de agribusiness in Limburg. Onze landen tuinbouw is essentieel voor de economie en de voedselvoorziening van ons land. Nederland is de tweede voedselexporteur in de wereld. De agrarisch ondernemers zorgen voor 60% van het totale handelsoverschot, 10% van de banen en 10% van het Bruto Nationaal Product. Trade Port-Noord is als logistieke hotspot de aanjager om de multimodal shift van goederentransport te verwezenlijken. De Maastricht Health campus is de vernieuwer voor de Limburgse zorgsector. De Chemelot campus in de geldt als uithangbord van de Ports of Limburg en dient de kennisontwikkeling van chemie en materialen in te zetten. In Midden-Limburg geldt Keyport als de sleutel voor het MKB naar innovatievermogen van de maakindustrie, logistiek, leisure & retail. De natuurlijke samenwerking tussen Keyport en de regio Eindhoven juicht de VVD van harte toe. Het is beter over provinciegrenzen heen als tandem samen te werken en elkaars kennis en kunde te gebruiken dan zich erachter terug te trekken in termen van wie aan de fietsbel zit en wie op de bagagedrager. De grootste potentie voor de regio ziet de VVD echter in de échte ontwikkeling van de Maasplassen tot zeer toegankelijk watersport, fiets, wandel en recreatiegebied. Dit 7

8 vergt op korte termijn grootschalige acquisitie-inspanningen en investeringen in infrastructuur en marketing van ondernemers en overheid via het LIOF. Zo geeft een fietsbrug tussen het Eiland in de Maas richting de Belgische Maasplassen extra ontsluiting aan dit gebied. Het Smart-Services initiatief in Parkstad draagt bij aan vermindering van en innovatie in de bureaucratie bij overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De aansluiting op 4G en straks 5G-breedband is hiervoor vandaag de dag als vestigingsfactor net zo belangrijk als ooit de ontsluiting van onze regio op de spoorwegen. Naast doorstroming op de weg willen we z.s.m. 100%-dekking van eenvoudige en supersnelle internettoegang bereiken via cofinanciering door de netwerkbedrijven, de private belanghebbenden en de overheid. Een kernpunt van het economisch beleid van de provincie is het verbinden van bedrijven aan kennisinstellingen als een universiteit of hogeschool. De VVD is trots op het academisch ziekenhuis en internationale topuniversiteit in onze hoofdstad Maastricht. Het is daarom goed dat de universiteit, evenals de hogescholen, haar kennisontwikkeling in heel de provincie inzet. Dit stimuleert innovatief en duurzaam ondernemerschap en maakt van Limburg een slimme regio. Hier ligt volgens de VVD een duidelijke rol voor de campusontwikkeling. Een campus is alleen een campus als er daadwerkelijk kennisontwikkeling plaatsvindt en als er waardevolle verbindingen worden gelegd. Een campus moet dus tegelijkertijd een voedingsbodem voor nieuwe bedrijvigheid zijn die verbonden is met de buitenwereld. Anders is het een veredeld en eenzaam bedrijventerrein. De campussen moeten investeren in sterke, innovatieve sectoren als chemie, life sciences en biotechnologie. Voor de VVD geldt dat de campussen alleen een financiële bijdrage kunnen ontvangen indien de markt voor minimaal de helft participeert en de bijdrage niet wordt besteed aan bureaucratie en duurbetaald personeel. Het provinciale toezicht op de campusontwikkeling moet scherp en transparant zijn. Het kan niet zo zijn dat de provincie de afboekingen van de riskante grondpolitiek van gemeenten gaat overnemen of afdekken. Wat dat betreft moet de provinciale bank dus ook nee kunnen verkopen. High-tech, automotive en life technology kunnen echter alleen leiden tot succesvolle maakindustrie wanneer we de knappe koppen hier houden en de vaardige handen óók hier aan het werk krijgen. Elk mens moet gelijke kansen hebben om zijn eigen talenten en ideeën te ontplooien, om van zijn eigen werk te leven en op zijn eigen manier gelukkig te worden. Een schooldiploma voor iedereen biedt gelijke kansen op basis van ieders inzet en talent, met perspectief op een baan. Daarom moet voor elke scholier/student in Limburg een stageplaats bij een bedrijf of een (semi)overheidsinstelling beschikbaar zijn.. De zgn. Limburg Traineeships en -programma s worden hiervoor uitgebreid. Zo kunnen jongeren voor Limburg behouden blijven en instromen voordat de grote uitstroom door de vergrijzing begint. Of het nu gaat om helpen in de bedrijfskantine, op school of in een gemeente; jongeren leren zo een organisatie kennen en ondervinden wat werkritme is. Ook wil de VVD dat de provincie het initiatief van de Startersbeurs met de gemeenten actief ter hand neemt zodat net afgestudeerden (van MBO tot WO) meteen aan de slag kunnen. De steun bij de redding van NedCar is een voorbeeld waar overheidsingrijpen wél succesvol leidt tot banen, investeringen, innovatie en versterking van ons vestigingsklimaat. Voor Maastricht Aachen Airport zoekt de provincie voor 2017 een exploitant voor het passagiersvervoer. De luchthaven is volgens de VVD alleen levensvatbaar op de lange termijn wanneer er in de Maasregio een gelijk speelveld is van luchthavens. In turbulente tijden moet de overheid kaders kunnen stellen en als marktmeester optreden bij een ongelijk speelveld. 8

9 2. Bereikbaarheid: sneller op weg Mobiliteit hoort bij een vrije en dynamische samenleving. Limburgers verwachten terecht dat ze hun waardevolle tijd niet in de file verdoen. Voor de VVD is bereikbaarheid de belangrijkste voorwaarde voor economische ontwikkeling. Dynamische vestiging, geen bureaucratische stilstand Ondernemers en niet de overheid zorgen voor economische groei en meer banen. Dat stelt ook eisen aan infrastructuur. Ook grote bedrijven hechten grote waarde aan onder andere goed opgeleid personeel en een goede bereikbaarheid. De VVD wil dat er ruimte blijft voor bestaande bedrijven in steden, dichtbij consumenten en werknemers. De loodgieter en elektricien moeten niet tegen hun zin uit de stad of het dorp verbannen worden. Daarnaast moet er ruimte zijn voor nieuwe bedrijvigheid, bijvoorbeeld door bestaande detailhandel ruimte te geven uit te breiden in steden, op bedrijventerreinen en op het platteland om de leefbaarheid en werkgelegenheid op peil te houden. Grote nationale en internationale bedrijven stellen steeds hogere eisen aan nieuwe vestigingslocaties. Niet alleen qua bereikbaarheid, maar ook qua deskundig personeel, fiscaal klimaat en stimuleringsmaatregelen. Een goede infrastructuur trekt nieuwe bedrijven aan om zich te vestigen. Op bedrijfsterreinen moet voldoende ruimte zijn voor verschillende bedrijven, ook in hoge milieucategorieën. Daarom investeert de VVD in goede en waar nodig betere ontsluiting van steden, bedrijventerreinen en stedelijke kernen. Na de regelgeving over fijnstof en externe veiligheid, hebben we nu de verstikkende regelgeving op het gebied van stikstofdepositie. De provincie is hierin hoofdrolspeler in het toetsen en afgeven van vergunningen. De VVD wil een provincie die deze problemen oplost en procedures versnelt daar waar deze regelgeving realisatie en ontwikkeling vertraagt, bij de aanleg van wegen, spoorwegen en havens. Infrastructuur Ook voor veel middenstanders zijn de files in Limburg een te grote belasting die een bedreiging vormen voor groeikansen en banen. De VVD wil daarom fors investeren om knelpunten in bereikbaarheid op te lossen: de Buitenring Parkstad Limburg, de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven en de A73/A67 bij Venlo. De A2 is Nederlands economische slagader, waaraan veel economische ontwikkelingen plaatsvinden. De noodzaak tot verbreding is groot: dagelijks staan aan beide kanten van de provinciegrens bij Weert vele kilometers file. De VVD wil dat Limburg met Brabant optrekt opdat het Rijk de weg verbreedt tot 2 x 3 rijstroken. Dergelijke maatregelen zijn ook nodig op de A67 van Eindhoven tot de Duitse grens bij Venlo. De VVD ziet duidelijk het probleem van een groeiend aantal parkerende vrachtwagens langs onze snelwegen. Hiertegen dienen langs de A67 bij Tradeport Venlo, de A2 bij Nederweert en St. Joost, en de A76 de vrachtwagenparkeerplaatsen worden uitgebreid zodat onze vervoerders veilig langs onze snelwegen kunnen overnachten. De VVD wil dat initiatiefnemers die willen investeren in dergelijke Autohof -achtige voorzieningen, ondersteuning verdienen van de provincie Limburg en bij voorkeur ook van de EU. In plaats van uniforme snelheidsbeperkingen is de VVD voor intelligente begeleidingssystemen die een betere verkeersdoorstroming tot gevolg hebben: - 60 of 70 km/u op doorgaande wegen in de steden - 90/100 km/u op brede provinciale wegen - een laadpuntennetwerk voor elektrische auto s en fietsen - dynamische adviessnelheid op drukke wegen met een groene golf als resultaat - een pilot waarbij verkeerslichten (net als in Duitsland) eerst op geel springen en dan op groen, zodat het licht korter op rood staat en de doorstroming verbetert. 9

10 De VVD wil dat mensen sneller en beter geïnformeerd moeten worden over alternatieve routes als verstopping op wegen dreigt. Daarmee kunnen mensen een bewuste keuze maken voor bijvoorbeeld een andere route of voor ander vervoer. Om dit te realiseren moet de provincie meer samenwerken met marktpartijen, andere overheden, veiligheidsregio s en wegbeheerders. Het programma voor beheer en onderhoud moet worden voortgezet en, waar nodig, geïntensiveerd. Goede landschappelijke inpassing en beperking van de overlast voor omwonenden zijn voor de VVD voorwaarden bij aanleg en onderhoud van infrastructuur. Indien een keuze tussen beide aspecten noodzakelijk blijkt dan geeft de VVD -na zorgvuldige afweging- in principe prioriteit aan de leefbaarheid van omwonenden boven landschappelijke inpassing. Vaarwegen Om de bereikbaarheid te bevorderen is het noodzakelijk dat wordt doorgepakt met het verbeteren van de bereikbaarheid over het water en door de lucht van de regio. Inlandterminals en regionale luchthavens dragen daaraan bij. Nu de Maassluizen zijn aangepast en 24/7 open blijven, moet de Limburgse Havennetwerkvisie 2030 versneld uitgevoerd worden om meer goederentransport over het water en spoor te laten plaatsvinden. Door de aanleg van binnenhavens kan een deel van het vrachtverkeer van de weg naar het water worden verplaatst. Waterwegen kennen naast een vervoersfunctie steeds meer een recreatieve functie. Indien mogelijk dienen waterwegen aantrekkelijk te worden gemaakt voor recreatie; met name de verwijzingen naar en toegankelijkheid van de Maasplassen. Openbaar vervoer op maat Goed openbaar vervoer betekent volgens de VVD snel, goedkoop, aangenaam en veilig van A naar B. De reiziger staat centraal. Het vervoer per bus en trein wil de VVD door particuliere bedrijven laten uitvoeren. Meer concurrentie op het spoor levert de Nederlandse schatkist jaarlijks 300 miljoen euro op en zorgt voor meer reizigers en betere service in de trein en op het station. Meer marktwerking is daarom goed voor het openbaar vervoer, ook in Limburg. De groeiende vervoersvraag op de Maaslijn is daar een voorbeeld van. De reiziger krijgt meer waar voor zijn geld terwijl de overheid daar relatief minder subsidie op toelegt. Dit betekent ook dat het risico voor haltes, materieel, spoor en stations bij de vervoerder ligt. De VVD is voor vraag-gestuurd openbaar vervoer gericht op grote vervoersstromen. Dus geen lege bussen die alleen maar lucht verplaatsen, maar vervoer op maat met passagiers. De VVD is tegen gratis openbaar vervoer of een sociale functie van openbaar vervoer. Mindervalide mensen moeten, met hulp van anderen, net zo gemakkelijk van het OV kunnen gebruik maken, en minder als doelgroep worden benaderd. Voor de nachtelijke uren waarop geen bus of trein rijdt, wil de VVD de ruimte bieden aan andere private vervoersinitiatieven. Deze kunnen bijvoorbeeld voor het uitgaansleven vraaggericht in en tussen de steden, grensoverschrijdend busvervoer bieden. Daarnaast moeten bij substantiële vraag de nachtintercity s doorrijden naar Heerlen, Venlo en Maastricht zodat Limburg dag en nacht ontsloten is met de rest van het land. Op voorstel van de VVD krijgt elke bus of trein gratis Wi-Fi. Dit alles met een transparant tariefsysteem met een passende prijs-kwaliteitsverhouding. Dus een Euregionale OVchipkaart, en buitenlandse kaartautomaten op de grote en grenstreinstations, zolang deze nog papieren treinkaartjes hebben; maar geen dubbele opstaptarieven of een handvol OVchippaaltjes op een station. Limburgs spoor als poort van Europa De VVD wil voor 2020 een rechtstreekse intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken en Eindhoven-Venlo-Düsseldorf realiseren. Daarnaast wil de VVD een rechtstreekse 10

11 treinverbinding tussen Antwerpen-Hamont-Weert, Aken-Heerlen-Maastricht-Luik met snelle overstap op het TGV-netwerk naar Brussel, Berlijn, Londen en Parijs. Deze treinen moeten tot het eind van de avond blijven rijden. De VVD wil nagaan of privatisering mogelijk is van grensoverschrijdende spoorlijnen, zoals dat op de lijn Düsseldorf-Arnhem gebeurt. Ook voor het goederenvervoer wordt met de bouw van de railterminals bij Chemelot en Trade Port Noord de logistiek versterkt. Kleine kernen Waar het gaat om de bereikbaarheid van kleine kernen kan gekozen worden voor alternatieve vormen van openbaar vervoer. Initiatieven vanuit de samenleving zoals flex- en wensbussen, naar voorbeeld van de Duitse Bürgerbusse, worden daarbij gestimuleerd en indien nodig gefaciliteerd. Via Facebook-groepen zien we al dat bijvoorbeeld studenten elkaar moeiteloos weten te vinden om tussen Maastricht en Keulen te pendelen op een door hen gewenst tijdstip. Ook particulieren kunnen via een Greenwheels-systeem op gezette tijden samen gebruik maken van OV-busjes. Met zulke voorbeelden kan op basis van vraag en aanbod de bereikbaarheid van kleine kernen behouden blijven. 11

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Christen-democratische waarden en idealen: een betrokken samenleving Het CDA geeft in dit verkiezingsprogramma een antwoord op de veranderingen, uitdagingen en oplossingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 VVD, D66, CDA en SP Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker 1 Inhoud Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker... 3 Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland... 4 Infrastructuur...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie