Geïntegreerde aanpak voor het beste resultaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerde aanpak voor het beste resultaat"

Transcriptie

1 De elektrotechnische installatie is een onmisbaar gegeven in onze gebouwen. De (nood)verlichting, toegangscontrole, het gebouwenbeheer, maken het gebouw functioneel, veilig, comfortabel en soms zelfs energiezuinig. Staat de bouwheer voldoende open voor die mogelijkheden en hoe worden de elektrotechnieken in nieuwe aanbestedings- en bouwformules behandeld? De antwoorden op die vragen waren de inzet van een rondetafelgesprek over elektrotechnieken bij het Leuvense studiebureau STABO. Frank Mellaerts - Diensthoofd technieken & bestuurder bij STABO ingenieurs Geïntegreerde aanpak voor het beste resultaat Ieder bouwproject begint bij de opdrachtgever. Hij laat zijn verwachtingen vertalen in een bouwprogramma. In hoeverre heeft hij ook al een duidelijk beeld op de elektrotechnieken in zijn bouwwens? Alles is afhankelijk van het type bouwheer dat je voor je krijgt, menen de specialisten rond de tafel. Volgens Mark Decat merk je al een groot verschil in aanpak en verwachting tussen een opdrachtgever die vaker bouwt of een bouwheer die een eenmalig project heeft. Die eerste groep weet duidelijk wat ze wil en heeft ook een goede kennis van wat er op de markt is. Op een beurs voor de zorgsector in Duitsland kwam ik bijvoorbeeld vertegenwoordigers van Belgische ziekenhuizen tegen. Dat toont aan dat ze met de materie bezig zijn en de behoefte hebben om te verbeteren. Daar tegenover staan de opdrachtgevers die één keer bouwen. Zij staan in hun kennis vaak niet verder dan wat ze in de pers hebben vernomen. Frank Mellaerts is het eens met die visie en trekt ze ruimer open. Buiten de zorgsector heb je enerzijds de professionele initiatiefnemers die beroepsmatig meermaals bouwen voor de verkoop of de verhuurmarkt en anderzijds de eigenaars die een eigen bedrijfsgebouw oprichten. Het grote verschil is dat de eerste groep in veel gevallen geen idee heeft welke verwachtingen of eisen de uiteindelijke gebruiker heeft. Ze bouwen dan ook zo dat het gebouw geschikt is voor een grote gemene deler van potentiële klanten. Uitgesproken keuze op het vlak van elektrotechnieken zijn dan minder opportuun. De bouwheer die in eigen beheer bouwt daarentegen heeft niet alleen een langere horizon, maar heeft ook een goed idee hoe hij het gebouw wil gebruiken. Dat inzicht in de bouwheer is belangrijk om te weten hoe je hem kunt dienen. Binnen Architectenvennootschap AR-TE en STABO hebben we een definitie van de verschillende opdrachtgevers gemaakt. Dat leidt tot vier categorieën: een groep die kostenbeperkend bouwt en enkel aan de wettelijke minimumeisen wil voldoen. Daarnaast onderscheiden we de pragmatische bouwheer: hij wil wel extra investeren op voorwaarde dat hij een realistische terugverdientijd voor die investering ziet. Een derde groep zijn de imago -bouwers: zij laten zich al sneller verleiden door snufjes. Alles draait om de waarneembare perceptie. Het blitse touch screen in de vergaderzaal is met andere woorden belangrijker dan de verwarmingsketel. De laatste groep is de 94

2 ideologische opdrachtgever. Hij bouwt vanuit een overtuiging van maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid en kiest vanuit die drijfveer bijvoorbeeld bewust voor een passief gebouw. Ieder type bouwheer heeft andere verwachtingen bij het gebouw en dus ook bij het ontwerp van de technieken. Investeren om te besparen De verwachtingen zijn nog heel wat anders dan de kennis. De doorsnee opdrachtgever blijkt niet echt op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die de techniek kan bieden. De rol van het studiebureau technieken mag dan ook niet ondergewaardeerd worden, meent Filip Peys. Ik heb al meegemaakt dat het verpleegoproepsysteem in een nieuw woonzorgcentrum (WZC) na twee jaar al wordt vervangen. Wanneer de bouwheer zich degelijk laat begeleiden kan dat vermeden worden. De techniek kan volgens Michel Grosemans drie doelen heiligen: veiligheid, functionaliteit & comfort en energiebesparing. Ieder type opdrachtgever zal in andere mate op deze doelen inzetten. Een privéinvesteerder weet wel wat hij verwacht en kan hier gericht invulling aan geven. Een projectontwikkelaar zorgt dan weer voor een basisfunctionaliteit omdat hij de eindgebruiker niet 95

3

4 kent. Alleen de toplocaties in Brussel blijken een uitzondering op die regel. Om daar een gebouw verhuurd te krijgen, moet je gebouw een hoog kwaliteitsniveau hebben, ook de technieken. Is de bouwheer bereid te investeren in een hoger niveau voor de elektrotechnieken, of is dit eerder een besparingspost? Hier ziet Eric Bettonville een onderscheid tussen de projectontwikkelaars en de bouwheer of eindgebruiker. Die laatste groep denkt al vaker vanuit energiebesparing en wil daarom wel meer investeren. Klopt helemaal, stelt Matthijs Beckers. Op vraag van de eindgebruiker is een ontwikkelaar wel bereid te investeren. Daarom is het volgens mij belangrijk dat we als installateur vanaf de eerste stappen worden betrokken in het bouwproces. Zo kunnen we maximaal meedenken. Michel Om daar een gebouw verhuurd te krijgen, moet je gebouw een hoog kwaliteitsniveau hebben Grosemans en Frank Mellaerts stellen wel al een wijzigende mentaliteit bij de promotoren vast. Ze merken ook dat hun klanten zich beter laten begeleiden in het selecteren van een kantoorruimte en daarbij ook afwegingen maken op basis van het energieverbruik. Bovendien is er nu een overaanbod op de kantorenmarkt, waardoor de eindgebruikers ruime keuze hebben. Ze moeten dus geen vrede nemen met een energieverslindend gebouw. Attesten zoals het EPC of BREEAM spelen daarin ook een rol. Total cost of ownership In hoeverre houdt de opdrachtgever in het samenstellen van zijn pakket elektrotechnieken rekening met de totale kost over de volledige levensduur (total cost of ownership)? Steve Demeyere meent dat almaar meer opdrachtgevers op lange termijn beginnen kijken. In zijn concreet geval zit noodverlichting met een fragiel aspect: de batterij. Daar wordt dan ook aandacht aan besteed in de selectie. Ook Eric Bettonville merkt dat een bouwheer die voor eigen gebruik bouwt meer belang hecht aan een goedkopere gebruikskost en daar initieel ook meer voor wil betalen. Maar total cost of ownership (TCO) is ruimer dan het besparen op het energieverbruik, het is ook besparen op personeels- of onderhoudskosten. Led-verlichting bespaart bijvoorbeeld niet enkel op het verbruik, maar ook in onderhoudskosten omdat de verlichting een veel langere levensduur heeft. Paul Van Aerschot heeft dan weer een intelligent deurconcept waarbij de componenten zijn uitgerust met een sensor en een chip. Die geven via het gebouwbeheersysteem aan welke onderdelen aan onderhoud toe zijn of defect zijn. Zo kun je kostenbesparend werken. De meerkost is op 5 à 6 jaar terugverdiend, maar toch kiest de opdrachtgever voor het klassieke systeem. Onbekend is onbemind. Frank Mellaerts stelt dat energiebesparing wel vrij exact becijferd kan worden, maar dat dit voor de onderhoudskosten afhankelijk is van de specifieke situatie. Is het onderhoud in eigen handen of wordt het uitbesteed? In het 97

5 eerste geval veroorzaakt een punctuele onderhoudsactie geen extra externe kosten. Is er vanuit het standpunt van DBFMformules geen behoefte om die kostprijs beter in te schatten? Frank Mellaerts: Er zijn weinig partijen in ons land die op basis van cijfers kunnen aantonen welk systeem nu zuiniger is in onderhoudskosten. Doorgaans verloopt dat heel empirisch. Matthijs Beckers beaamt die visie. We spelen bij het inschatten van de onderhoudskosten over een langere periode veelal op veilig. Het zit in de uren en niet zozeer in de keuze van de componenten. Servicecontracten De gesprekspartners zien wel een nieuwe tendens op onderhoudsvlak: de servicecontracten. Eric Bettonville ziet ze vaker We spelen bij het inschatten van de onderhoudskosten over een langere periode veelal op veilig opduiken. Maar wel pas na de aanbesteding van het gebouw. En dat is zonde, want zo heeft het onderhoudsaspect geen invloed op de kwaliteit. Wanneer van bij de aanbesteding rekening wordt gehouden met het onderhoud kan de onderhoudsmanager in het ontwerp al zijn stempel drukken op het concept. Zo kan hij de materiaalkeuze sturen met het oog op een lagere onderhoudskost. Maar dat zien de opdrachtgevers nog niet voldoende in en dat is een gemiste kans. Filip Peys stelt dan weer vast dat een onderhoudscontract zelden als optie wordt gekozen. Volgens de andere partijen ligt de reden daarvoor veeleer in het feit dat de gebouweigenaar ontzorgd wil worden door het onderhoud bij één partij te stoppen. De technische kennis aan opdrachtgeverszijde is vaak ook beperkt. Dat kan tot ongewenste effecten leiden. De specialisten bij STABO merken bijvoorbeeld dat gebouweigenaars vaak te weinig gebruik maken van de capaciteiten van hun beheersysteem. Logischerwijs kijkt men vooral naar het resultaat en zolang de installatie het nodige comfort levert, is er niemand die zich vragen stelt bij de werking ervan. Het kan dan bijvoorbeeld perfect zijn dat het systeem 10 tot 15% zuiniger kan werken met een goede afstelling. Of dat de condensatieketel - die in back up van een warmtepomp werkt - continu draait omdat er een storing is op de warmtepomp. We proberen onze klanten daar dan ook in bij te staan om dergelijke verspilling te vermijden. Rol in design & build? Een belangrijke evolutie in het bouwgebeuren is het werken in bouwteam via verschillende design & build-formules. In hoeverre worden de technieken al volwaardig in deze ontwerptrajecten betrokken? Frank Mellaerts erkent een dubbel gevoel te hebben bij deze samenwerkingsformules. Als we over de afgelopen 10 jaar kijken, zien we dat vooral het ruwbouwaspect in deze werkwijze in onderling overleg wordt uitgediept. De ontwerpers en ingenieurs kunnen overleggen met de aannemer ruwbouw- 99

6 werken en kunnen ontwerp en uitvoering zo diepgaand op elkaar afstemmen. Maar voor de technieken ontbreekt die wisselwerking. Er zitten doorgaans geen aannemers technieken of sanitair aan tafel met wie we als ingenieurs de uitvoering al in de ontwerpfase kunnen afstemmen. Die aannemers worden vaak via offertevraag pas in uitvoeringsfase in het project betrokken. Al moet ik erkennen dat er hier ook stilaan verandering in komt. Tegenwoordig komt het al wel voor dat we in overleg met de uitvoerders kunnen ontwerpen. En de fabrikanten, hebben zij een rol in dergelijke samenwerkingen? Ja, maar vaak te laat, klinkt het aan tafel. Steve Demeyere geeft daarbij aan dat fabrikanten vaak pas laattijdig worden betrokken en daardoor nog maar weinig invloed kunnen hebben op het concept. Michel Grosemans is van oordeel dat de kennis in eerste instantie bij het studiebureau technieken zit en dat zij het concept uitwerken. Bij detailvragen zullen ze de fabrikanten contacteren. Vroeger zag je dan dat de fabrikanten in een latere fase tegen elkaar werden uitgespeeld voor de meest prijsgunstige oplossing. Nu merk ik toch ook dat firma s al in het begin van het traject een keuze maken en je onmiddellijk als partner betrekken. Eric Bettonville merkt nog maar weinig van die trend. We zien nog vaak dat er 10 tot 15 prijsvragen gedaan worden. Zo neigt zo n bouwteamformule ook al weer snel naar een klassieke aanbesteding. Prestatiebestek, neen dank u Een voor de hand liggende piste om het maximale uit de elektrotechnische installatie te halen, is de keuze voor een prestatiebestek. Toch blijken de partijen rond de tafel niet warm te lopen voor deze piste. Frank Mellaerts geeft aan dat het studiebureau sowieso al terughoudend zal zijn in het kiezen voor deze piste wanneer de wetgeving op overheidsopdrachten van toepassing is. Zo n puntensysteem vraagt niet alleen heel wat tijd in de beoordeling, maar er hangt ook een groter risico op juridische procedures aan vast. Daardoor dreig je als opdrachtgever op het einde van de rit nog met lege handen te komen staan, ook al zijn de bedoelingen van het prestatiebestek goed. Michel Grosemans vraagt zich af wie garandeert dat een prestatiebestek een betere kwaliteit biedt. Je hebt immers geen garantie dat de (hoofd)aannemer zijn onderaannemers niet zal kiezen voor een minderwaardig alternatief en wat is de definitie van die kwaliteit? Frank Mellaerts oppert dat dit risico weggenomen wordt door het project op te delen in verschillende percelen. Dan nog vraagt Michel Grosemans zich af hoe je kunt vermijden dat je met een minder kwalitatieve oplossing in zee gaat. Omschrijvingen moeten voldoende breed zijn om alternatieven toe te laten en de concurrentie te laten spelen. Fabrikanten kunnen veel beweren over kwaliteit, maar ze moeten ook de daad bij het woord voegen. Dan kun je wel een onderscheid maken. Misschien is het zinvol dat de fabrikanten of leveranciers gebonden worden aan een meerjarig all inclusive onderhoudscontract. Zo moeten ze hun woorden hard maken, en krijg je als opdrachtgever zekerheid over de geboden kwaliteit. Opleidingsrapport Om af te ronden: hoe zit het met de kennis aan uit- Omschrijvingen moeten voldoende breed zijn om alternatieven toe te laten en de concurrentie te laten spelen 100

7 Misschien is het zinvol dat de fabrikanten of leveranciers gebonden worden aan een meerjarig all inclusive onderhoudscontract voerderszijde? Zijn de aannemers mee? En hoe is het gesteld met de kennis van de instromende jongeren? Voor de specialisten op de vloer is het een hele opgave om de snelle evolutie van de technieken te blijven bijbenen. We proberen regelmatig opleiding te volgen en de hoogst noodzakelijke kennis door te geven aan de jongens op de werf. We dienen immers op de hoogte te zijn van de installaties, stelt Matthijs Beckers. Michel Grosemans stelt zich hardop de vraag of de technische installatie zo complex moet zijn. Houdt er iemand wel rekening met de jongens op de werf die het concept in de praktijk moeten vertalen? Die mannen en vrouwen krijgen onbekende nieuwe systemen in handen met een complexe handleiding waarmee ze een uur moeten puzzelen voor ze ermee aan de slag kunnen. Als zij mogen kiezen, nemen ze de technieken die ze kennen. Zo bouwen ze zekerheid voor zichzelf in. Het is ook belangrijk dat ze begrijpen welk concept er achter de technische installatie zit. Maar daar zijn ze zelden voor opgeleid. Volgens Glen Steenhout nemen de elektrotechnische bedrijven meer gespecialiseerde mensen in dienst om hier net een antwoord op te kunnenbieden. Maar dat heeft zijn kostprijs, merkt Eric Bettonville op. Je ziet dus ook de tendens dat de bedrijven kennis gaan zoeken bij de leveranciers en zich door hen laten begeleiden in het studiewerk of de werfvergaderingen. De kennis bij de schoolverlaters vinden de gesprekspartners onvoldoende. De jongeren zijn niet mee in de nieuwe technieken. Al proberen sommige scholen wel bij te benen meent Glen Steenhout. We krijgen regelmatig vragen van scholen naar de laatste stand in de technieken. Soms geven we ook presentaties op school. Maar vaak blijft het dan bij dat eenmalige contact. Frank Mellaerts is van oordeel dat we niet van de scholen kunnen verwachten dat ze leerlingen afleveren die volledig op de hoogte zijn. Het volstaat wanneer studenten of leerlingen een brede basis hebben waarmee ze met wat bijkomende scholing door hun werkgever kunnen inpikken op de praktijk. Mark Decat volgt die denkpiste, maar hij maakt toch een kanttekening bij de attitude van de jongeren. Hun verwachtingen zijn heel hoog, ze willen een bedrijfswagen, willen zich niet meer vuil maken, maar de eigen motivatie en inbreng die ze daar tegenover zetten is eerder mager. Matthijs Beckers maakte het al meer dan eens mee dat een jongere komt solliciteren voor een job als elektricien en daarbij onomwonden aangeeft dat hij enkel leidingen in de muur wil plaatsen, maar de kap- en slijpwerken niet voor zijn rekening wilde nemen. Je moet het al durven in een sollicitatie. De mentaliteit van de jongeren is volgens mij niet meer zoals vroeger. Toen ik 12 jaar geleden ging solliciteren, was ik blij dat ik een job kreeg. Zwijg stil dat ik dergelijke eisen zou durven stellen tijdens het gesprek. Maar het is een kwestie van vraag en aanbod. De instroom in de technische richtingen is te laag. En dat vertaalt zich naar de instroom op de werkvloer. Het is de kunst er de parels uit te kiezen. Tekst: TiM Vanhove Fotografie: Marc Sourbron 101

8 Wie is wie? Mark Decat Bestuurder van Essec healthcare De verwachtingen van de jongeren zijn hoog, maar ze zijn niet bereid daar zelf veel tegenover te zetten Sommige scholen proberen wel bij te blijven in de nieuwe stand van de techniek. Maar vaak slagen ze er niet in om hun leerlingen meer dan een eenmalig kennismakingsmoment te bieden Michel Grosemans COO bij Gia Systems Glen Steenhout Business consultant bij Honeywell Building Solutions De elektrotechnische installatie heeft drie doelen: veiligheid, energiebesparing en comfort en functionaliteit. Iedere opdrachtgever vult die op een andere manier in In het ontwerp wordt nog te weinig rekening gehouden met het onderhoudsaspect. Dat zou de gebruikskost gunstig kunnen beïnvloeden Matthijs Beckers Projectleider bij EL Systems Eric Bettonville Accountmanager bij Axioma Het is een hele uitdaging om de snelle evolutie van alle technieken bij te benen. We proberen maximaal opleidingen te volgen en de nodige kennis door te geven aan de mannen op de werkvloer De rol van het studiebureau technieken mag niet ondergewaardeerd worden. Anders loopt de bouwheer het risico verkeerde keuzes te maken Steve Demeyere Accountmanager bij Van Lien Noodverlichting Filip Peys Area Sales Manager bij Abyz Meedenken in bouwteam: graag. Maar dat kan alleen wanneer we tijdig in een project betrokken worden Er zijn nog maar weinig partijen in ons land die op basis van cijfergegevens de beste technieken kunnen kiezen met het oog op een optimale onderhoudskost. Vaak is het empirisch inschatten Paul Van Aerschot CEO bij Syntegro Frank Mellaerts Diensthoofd technieken & bestuurder bij STABO ingenieurs Wanneer het beheer van de technieken bij specialisten zit, kan het gemotiveerd, efficiënt en goedkoper gebeuren 103

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

Faalkosten. Faalkosten en preventiekosten. Uiting van faalkosten. Oorzaken van faalkosten. Uiting, oorzaken, preventie en remedies

Faalkosten. Faalkosten en preventiekosten. Uiting van faalkosten. Oorzaken van faalkosten. Uiting, oorzaken, preventie en remedies Faalkosten Uiting, oorzaken, preventie en remedies Hoge faalkosten zijn een probleem voor de bouwsector. Vooral in tijden van laagconjunctuur en krappe marges. In de breedste zin van het woord omvat de

Nadere informatie

wie kan er in de toekomst kijken?

wie kan er in de toekomst kijken? Als we een gebouw optimaal willen ontwerpen, moeten we vandaag al een visie ontwikkelen wat we er de komende dertig jaar mee willen doen. Hoe kunnen we al die tijd een uitstekend comfort bieden aan de

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

Installatie, Service en Dakwerk. Breman. Samen bijzonder

Installatie, Service en Dakwerk. Breman. Samen bijzonder Installatie, Service en Dakwerk Breman. Samen bijzonder Samen bijzonder Met een groot aantal zelfstandige bedrijven en in totaal zo n 1500 uitstekend opgeleide en sterk gespecialiseerde vakmensen is de

Nadere informatie

Ontwerpfase (32%) Ontwerpfase (68%) Ontwerpfase (68%) Ontwerpfase. Bestekfase (33%) Bestekfase (25%) Initiatieffase (67%) Bestekfase (42%)

Ontwerpfase (32%) Ontwerpfase (68%) Ontwerpfase (68%) Ontwerpfase. Bestekfase (33%) Bestekfase (25%) Initiatieffase (67%) Bestekfase (42%) Duurzame beslissers Steeds meer fabrikanten en handelaren in de bouw maken werk van duurzaamheid. De belangrijkste vraag voor deze toeleveranciers is hoe zij hun energiebesparende producten en merken in

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

HUIDIGE CONTEXT: EVOLUTIE VAN DE SECTOR NAAR EEN GROTERE BETROKKENHEID VAN DE ACTOREN IN HET PROJECT.

HUIDIGE CONTEXT: EVOLUTIE VAN DE SECTOR NAAR EEN GROTERE BETROKKENHEID VAN DE ACTOREN IN HET PROJECT. 1 In teamverband bouwen: kwaliteit, doeltreffendheid, snelheid! Leefmilieu Brussel HUIDIGE CONTEXT: EVOLUTIE VAN DE SECTOR NAAR EEN GROTERE BETROKKENHEID VAN DE ACTOREN IN HET PROJECT. Liesbet TEMMERMAN

Nadere informatie

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Marktdag 22 november 2012 Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Even voorstellen Paul Kuijpers (1961) Partner bij Balance & Result adviseurs, (Deventer) Ervaringen Haal het beste

Nadere informatie

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl blauw is het nieuwe groen meer besparen met minderwatt dit is minderwatt minderwatt is een businessunit van het gerenommeerde Maas & Hagoort Lampen. Met een

Nadere informatie

Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT.

Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte geschillenbeslechting Resultaten enquête geschillenbeslechting LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. 3 Economische crisis versterkt noodzaak aan efficiënte

Nadere informatie

Itho centrale ventilatieunit CVE ECO-fan 2. Voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat.

Itho centrale ventilatieunit CVE ECO-fan 2. Voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Itho centrale ventilatieunit CVE ECO-fan 2 Voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Energiezuinig door toepassing gelijkstroommotoren. Een Centrale Ventilatie-Eenheid die ruim 83% minder energie

Nadere informatie

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering...

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... KLANT aan het woord 4 De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... BIM denken, doen en delen met Stabicad Megens Installaties over een grotere orderportefeuille

Nadere informatie

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM)

Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Slim samenwerken in de bouw ABB omarmt Bouw Informatie Modellering (BIM) Tijdens grote bouwprojecten werken installateurs steeds vaker samen met andere partners, zoals architecten, aannemers en constructeurs.

Nadere informatie

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies Vaillant & rendement Technisch Project Advies meer rendement van uw project? Begin bij Vaillant Technisch Project Advies tijdige inschakeling TPA Uw winst Hoe blijven we samen aan de voortdurend aangescherpte

Nadere informatie

Veranderingen in het opdrachtgeverschap

Veranderingen in het opdrachtgeverschap Veranderingen in het opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeveschap Efficiënt Energiebesparen 5 november2015 - Krimpende portemonnee - De spanning tussen vraag en aanbod - Regisserend Oprachtgeverschap

Nadere informatie

DE betrouwbare hydro plateaulift. liftforce. hydro plateaulift

DE betrouwbare hydro plateaulift. liftforce. hydro plateaulift DE betrouwbare hydro plateaulift liftforce hydro plateaulift 1 liftforce Even voorstellen.. Lift Force BV is een allround leverancier in de lifttechniek, waarbij het hele traject van ontwerp, installatie

Nadere informatie

BIM in de bouwkolom. Inhoud opgave: 1 Wat is BIM en moet ik er nu al wat mee doen?: 2. 2 BIM vereist een andere wijze van samenwerken: 2

BIM in de bouwkolom. Inhoud opgave: 1 Wat is BIM en moet ik er nu al wat mee doen?: 2. 2 BIM vereist een andere wijze van samenwerken: 2 . Inhoud opgave: 1 Wat is BIM en moet ik er nu al wat mee doen?: 2 2 BIM vereist een andere wijze van samenwerken: 2 3 Hoe was het ook al weer vóór BIM: 2 1 / 18 3.1 Nadelen. 2 4 Hoe gaat samenwerken met

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

Je zet niet even een knop om en je bouwt lean

Je zet niet even een knop om en je bouwt lean project De BinnenVergt, Zaltbommel Je zet niet even een knop om en je bouwt lean 1 30 Het zegt al veel dat we tot nu nog geen verzoek tot meerwerk richting de opdrachtgever hebben gedaan. Aannemer Jan

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Implementatie van afwegingsinstrumenten in bestekken extra last of must

DUURZAAM overheidsgebouw. Implementatie van afwegingsinstrumenten in bestekken extra last of must DUURZAAM overheidsgebouw Implementatie van afwegingsinstrumenten in bestekken extra last of must Voorstelling 2 Planning en Design Services Consulting services Trajectbegeleiding van klassieke opdrachten

Nadere informatie

BIM voor een éénmanszaak

BIM voor een éénmanszaak BIM voor een éénmanszaak Binnen de disciplines architectuur, engineering en constructie (AEC) is een revolutie op kousenvoeten aan de gang. Terwijl eerder het inruilen van de tekenplank voor de digitale

Nadere informatie

Werken in bouwteams. Marc Dillen. Directeur-generaal VCB

Werken in bouwteams. Marc Dillen. Directeur-generaal VCB Werken in bouwteams Marc Dillen Directeur-generaal VCB Hoe loopt een traditioneel bouwproces? Opdracht (PvE) Opmaak ontwerp Opmaak bestek Bouw Vergunningsprocedure Ingebruikname Wie participeert in een

Nadere informatie

Acertys Technical Services. Tot uw dienst

Acertys Technical Services. Tot uw dienst Acertys Technical Services Tot uw dienst Service specialisten voor elk product Een uitgebreid team van vakbekwame en gemotiveerde technici staat tot uw dienst. Vandaag zijn dit meer dan 45 Service Engineers,

Nadere informatie

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid.

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid. Van 0-meting tot haalbare business case Meer informatie: www.w-e.nl www.gprsoftware.nl ir. Janny Stevens (stevens@w-e.nl) ir. Saskia van Hulten (hulten@w-e.nl) Wie zijn wij? W/E adviseurs www.w-e.nl Saskia

Nadere informatie

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015

Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Bepaal je bestemming vóórdat je vertrekt! Kennisdag Grip op Kwaliteit, 10 november 2015 Introductie Bernd Karstenberg, LCC adviseur André van den Hoek, Projectmanager onderwijshuisvesting (o.a. voor Lucas

Nadere informatie

Omvangrijke renovatieopgave: traditionele aanpak of one size fits all? 104 juni 2014 duurzaam gebouwd

Omvangrijke renovatieopgave: traditionele aanpak of one size fits all? 104 juni 2014 duurzaam gebouwd Omvangrijke renovatieopgave: traditionele aanpak of one size fits all? 104 juni 2014 duurzaam gebouwd Rondetafelgesprek Renovatie De omvangrijke renovatieopgave bereikt een hoogtepunt, aangewakkerd door

Nadere informatie

Intelligente energiemeters voor datacenters

Intelligente energiemeters voor datacenters Intelligente energiemeters voor datacenters Waarom meten? Elektrische energie is de duurste van alle variabele kosten in een datacenter. Alleen daarom al is het goed om het verbruik met energiemeters in

Nadere informatie

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen Auteur: Veronique Mattheeuws Onderzoek perceptie impact bouwschil op E-peil Online enquête uitgevoerd in januari 2016 Representatieve steekproef van 700 bouwers

Nadere informatie

LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD

LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD Focus op perfectie! LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD Focus op perfectie! Iedere dag scherp Elektropartners. Kennis. Kunde. Kwaliteit. Elektropartners is een elektrotechnisch installatiebedrijf

Nadere informatie

good life is about brightness LUXIMPROVE it s all about brightness specialisten in professionele LED oplossingen www.luximprove.

good life is about brightness LUXIMPROVE it s all about brightness specialisten in professionele LED oplossingen www.luximprove. good life is about brightness specialisten in professionele LED oplossingen LUXIMPROVE it s all about brightness www.luximprove.com 2 LuxImprove Bright world... ...de wereld om ons heen draait om licht.

Nadere informatie

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen?

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? Een GND-deur, een ECHT veilig gevoel GND is een stichting waar 14 toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten bij zijn aangesloten. Samen maken we ons sterk voor

Nadere informatie

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN!

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! WELKOM, LED verlichting is de toekomst LED-verlichting biedt ons vandaag de dag ongekend veel mogelijkheden om een natuurlijke

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik!

www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik! www.motrac.be Uw logistieke oplossing binnen handbereik! Er kunnen veel redenen zijn om uw interne logistiek eens nader te bekijken. Optimalisatie van uw bestaande magazijn, nieuwbouw of juist uitbreiding.

Nadere informatie

Codumé centrale ventilatie-unit CVEECO2

Codumé centrale ventilatie-unit CVEECO2 www.codume.eu It s in the air Codumé centrale ventilatie-unit CVEECO2 Voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Energiezuinig door toepassing gelijkstroommotoren. Een Centrale Ventilatie-Eenheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

De kunst van het ventileren

De kunst van het ventileren Pablo De kunst van het ventileren 80% Minder energieverbruik - Duurzaam - Zeer gebruikersvriendelijk - Eénvoudige montage www.ihb.nl De kunst van het ventileren Op het gebied van luchtcomfort zijn de meest

Nadere informatie

Diensten noodverlichting

Diensten noodverlichting Diensten tot uw dienst Een waar u op kunt rekenen als het moet: een kwestie van onberispelijke kwaliteit. Niet alleen de kwaliteit van het product, maar ook die van de inbedrijfstelling en het onderhoud

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Werken met freelancers: voordelen op een rijtje

Werken met freelancers: voordelen op een rijtje Keuzevrijheid, flexibiliteit, prijs-kwaliteit Werken met freelancers: voordelen op een rijtje INHOUD 2 Inleiding 2 De meerwaarde die een freelancer kan bieden 5 Besluit Inleiding Als zaakvoerder met werknemers

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

INTEGRATIE EN MIGRATIE

INTEGRATIE EN MIGRATIE INTEGRATIE EN MIGRATIE Gert Jan Jacobse - Sr. Consultant End Users, Priva Copyright Priva Integratie en migratie houden uw gebouwbeheersysteem als bedrijfsmiddel actueel. Copyright Priva LEVENSDUUR STERK

Nadere informatie

Woningbouw & Utiliteit

Woningbouw & Utiliteit Woningbouw & Utiliteit Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

Smatrix. Het intelligente regelsysteem voor oppervlakteverwarming en -koeling Meer comfort met minder energie

Smatrix. Het intelligente regelsysteem voor oppervlakteverwarming en -koeling Meer comfort met minder energie Smatrix Het intelligente regelsysteem voor oppervlakteverwarming en -koeling Meer comfort met minder energie 02 l Uponor Smatrix Uponor Smatrix: optimaliseert binnenklimaat, energiemanagement en kosten

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

LED Verlichting. Give out voor Kantoren & Bedrijven. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist

LED Verlichting. Give out voor Kantoren & Bedrijven. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist BUSINESS 2016 Verlichting Give out voor Kantoren & Bedrijven Door Steven Nieuwenburg - Specialist Een snelle guideline voor Kantoren en bedrijven in het algemeen, waaronder winkels en MKB. Resultaat? Steek

Nadere informatie

Installaties. Elektrotechniek. A&B Electrotechniek verzorgt praktische en op maat gesneden installaties voor uiteenlopende opdrachtgevers.

Installaties. Elektrotechniek. A&B Electrotechniek verzorgt praktische en op maat gesneden installaties voor uiteenlopende opdrachtgevers. Denkt met u mee Showroom A&B Electrotechniek Installaties Elektrotechniek. A&B Electrotechniek verzorgt praktische en op maat gesneden installaties voor uiteenlopende opdrachtgevers. Beveiligingsinstallaties.

Nadere informatie

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Ministerie van Financiën, Den Haag Manesco helpt gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing én, tegen lagere exploitatiekosten. Manesco is

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

1. D U U R Z A A M B O U W E N. Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be

1. D U U R Z A A M B O U W E N. Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be 1. D U U R Z A A M B O U W E N Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be E CO- C O N S T R U C T I E We leven in een wereld waarin natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk blijken,

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

ESCO. Ronny Thevis. Antwerpen, 26 oktober 2011

ESCO. Ronny Thevis. Antwerpen, 26 oktober 2011 ESCO Ronny Thevis Antwerpen, 26 oktober 2011 Inhoud ESCO - aanbod ESCO - een succes? ESCO - voorbeeldproject ESCO aanbod ESCO = Energy Services Company Globale aanpak: HVAC Relighting Gebouwschil Hernieuwbare

Nadere informatie

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED NIEUW Licht EENVOUDIG EFFICIËNT HOEHOOGISUW BESPARINGSPOTENTIEEL? PUREEFFICIENTIE VOORNIEUWBOUW ENRENOVATIE Efficiënt licht voor productiehallen. Om energie te kunnen besparen is veelal een renovatie van

Nadere informatie

Energie- en prestatiemonitoring

Energie- en prestatiemonitoring Energie- en prestatiemonitoring Onderdeel van integraal gebouwbeheer 9 november 2011 Machiel Karels Agenda 1. Wat willen we? 2. Wat gebeurt er om ons heen? 3. Wat er mogelijk is? 4. Wat we zouden moeten

Nadere informatie

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET Meer dan 550.000 gezinnen hebben al een milieubewuste en verantwoorde kijk op energie. Omdat je energiebudget steeds belangrijker wordt, biedt Lampiris je verschillende

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort

Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort Hoofdstuk 9 Samen innoveren voor duurzaam comfort Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort Fossiele brandstoffen raken op en het klimaat verandert. Consumenten en bedrijven moeten zuinig zijn

Nadere informatie

Conceptoplossingen en samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen en samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen en samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

De 5 grootste valkuilen bij de keuze van vloerbedekkingen in ziekenhuizen

De 5 grootste valkuilen bij de keuze van vloerbedekkingen in ziekenhuizen De 5 grootste valkuilen bij de keuze van vloerbedekkingen in ziekenhuizen Stuitte u ook al op problemen met een relatief nieuwe vloer? Lichte schade zoals krassen, onuitwisbare vlekken, naden die open

Nadere informatie

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties Steeds meer systemen zijn straks digitaal, gekoppeld en draadloos. In huis, op het werk en eigenlijk overal. Deze acht innovaties worden in de toekomst alleen

Nadere informatie

Projectplan Frisse scholen

Projectplan Frisse scholen Schoonderbeek Klimaat Techniek Projectplan Frisse scholen Schoonderbeek Klimaat Techniek Installatietechniek met een groen randje Het groene randje is de franje voorbij Steeds meer opdrachtgevers willen

Nadere informatie

GILDE ALS KWALITEITSBUNDEL VAN LED-SPECIALISTEN

GILDE ALS KWALITEITSBUNDEL VAN LED-SPECIALISTEN GILDE ALS KWALITEITSBUNDEL VAN LED-SPECIALISTEN Innovatieve oplossingen Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland, kortweg KIEN, is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te

Nadere informatie

Verhogen van uw rendement. Het Integraal BouwConcept

Verhogen van uw rendement. Het Integraal BouwConcept Verhogen van uw rendement Het Integraal BouwConcept 1 1 1 1 Slimste oplossing Ik ga altijd voor de slimste oplossing Slim vanaf het begin Maak gebruik van de voordelen van integraal ontwerpen uw gebouw.

Nadere informatie

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Persmap Januari 2014 ARIANEXT, EEN COMPLEET GAMMA WARMTEPOMPEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN Chaffoteaux vergroot zijn gamma multi-energiesystemen voor de verwarming

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt Il sole come partner Concept Ecovision schermature solari Colt Concept Ecovision Verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en gebruik maken Energie besparen: een visie Energie

Nadere informatie

Alternatieve projectfinanciering

Alternatieve projectfinanciering Alternatieve projectfinanciering 2 december 2013 Peter Van Heukelom Eric Van Herzele Financiering: algemeen Eigen middelen: Beperkt aanwezig Kostprijs Fiscaal Overheidssteun/subsidies: VIPA Serviceflats

Nadere informatie

De Led2-lamp. gestandaardiseerd betrouwbaar economisch

De Led2-lamp. gestandaardiseerd betrouwbaar economisch De Led2-lamp gestandaardiseerd betrouwbaar economisch Na de eerste generatie ledlampen is er nu een tweede generatie op de markt: de Led2. Het is een gestandaardiseerde ledlamp die in principe overal toepasbaar

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen door samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

Back to the future. T.b.v. Werkconferentie BuildUpSkillsNL. Presentatie

Back to the future. T.b.v. Werkconferentie BuildUpSkillsNL. Presentatie Back to the future Presentatie T.b.v. Werkconferentie BuildUpSkillsNL Drs. Henri Busker (Business Unit Manager Bouw & Installatie) Donderdag 18 april 2013 2 1 Aanleiding 2 Present 3 Past 4 Future 5 Slotbeschouwing

Nadere informatie

ManuPro. Vastgoedonderhoud in professionele handen.

ManuPro. Vastgoedonderhoud in professionele handen. ManuPro Vastgoedonderhoud in professionele handen. Vastgoedonderhoud in professionele handen... Vastgoed bezitten en beheren is één, het bouwkundig in topconditie houden van gebouwen is een ander verhaal.

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

BOUWTRADE B.V. PREFAB BADKAMERS

BOUWTRADE B.V. PREFAB BADKAMERS BOUWTRADE B.V. PREFAB BADKAMERS PREFAB BADKAMERS De prefab badkamer wint snel terrein in de bouwwereld. Geen wonder, want de prefab badkamer is een kwaliteit product dat de functionaliteit en de uitstraling

Nadere informatie

Franck Wtb Advies 1 jaar!

Franck Wtb Advies 1 jaar! 1 s e p t e m b e r 2 0 07 Franck Wtb Advies 1 jaar! Het is inmiddels een jaar geleden dat ik, Rowald Franck, ben gestart met mijn adviesbureau. Vanuit Franck Wtb Advies worden met name sterkteberekeningen

Nadere informatie

Productinformatie 4Sea Climate

Productinformatie 4Sea Climate Productinformatie 4Sea Climate Inhoud 4Sea Climate...3 Inleiding:...3 Wat te meten....3 Dashboard positie...3 Wat valt er te besparen...4 Geen hardware....5 Hardware...5 Contact:...5 4Sea Climate Inleiding:

Nadere informatie

WANDEN VOOR RESIDENTIËLE BOUWPROJECTEN

WANDEN VOOR RESIDENTIËLE BOUWPROJECTEN VERHEYEN BETON INFORMATIEBROCHURE WANDEN VOOR RESIDENTIËLE BOUWPROJECTEN Appartementsblokken, woningbouw, rusten verzorgingstehuizen,... Met twee types van dubbelzijdig afgewerkte betonwanden introduceert

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

Vakwerk Onderhoud is behoud

Vakwerk Onderhoud is behoud Vakwerk Onderhoud is behoud jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880,

Nadere informatie

Onderhoud. Manueel openen van uw installatie

Onderhoud. Manueel openen van uw installatie POORTEN AFSLUITINGEN TOEGANGSCONTROLE AUTOMATISATIE Onderhoud Manueel openen van uw installatie A. ONDERHOUD VAN UW INSTALLATIE 1. Nut van onderhoudsovereenkomst Een jaarlijks onderhoud verhoogt de veiligheid

Nadere informatie

Energie Merenwijk. Wie ben ik?

Energie Merenwijk. Wie ben ik? Energie Merenwijk Wie ben ik? Marcel van Ewijk Makelaar & Taxateur SCVM Eigen kantoor Aangesloten bij VBO Makelaar Seniorkeur Makelaar EPA Adviseur Energielabel Woningbouw Erkend deskundige Energielabel

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks 1 Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks Syndeks een combinatie van ingenieurs- en inkoopactiviteiten Materiekennis Syndeks b.v. Son & Europese Aanbestedingen Lid van 2 Syndeks in een notedop

Nadere informatie

Zorgen voor uw comfort zit ons in de vingers ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

Zorgen voor uw comfort zit ons in de vingers ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN Zorgen voor uw comfort zit ons in de vingers Een totaalaanbod van diensten inzake installaties is uw uniek aanspreekpunt voor een breed spectrum van installaties en werkzaamheden voor nieuwbouw en renovatie,

Nadere informatie

Introductie --------------------------------------------------------------- 4 1. Totstandkoming --------------------------------------------------- 9

Introductie --------------------------------------------------------------- 4 1. Totstandkoming --------------------------------------------------- 9 Introductie In de afgelopen jaren is de ledverlichting sterk aan het opkomen. Gedreven door de noodzaak het milieu minder te belasten en dus om energie te besparen, is er een snelle ontwikkeling ontstaan.

Nadere informatie

VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR

VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR VINÇOTTE IN DE REAL ESTATE SECTOR KUNT U DE KWALITEIT BEPALEN ALVORENS DE PRIJS TE BETALEN? bouwen op reputatie YOUR REPUTATION IS MINE. Een sterke reputatie krijg je pas na vele goede daden. Ze verliezen

Nadere informatie

HARDE GRANULATEN GREEN BUILDING TECHNOLOGY FIBRE SOLUTIONS

HARDE GRANULATEN GREEN BUILDING TECHNOLOGY FIBRE SOLUTIONS HARDE GRANULATEN GREEN BUILDING TECHNOLOGY FIBRE SOLUTIONS Dè specialist bij uitstek op vlak van verbeteren, beschermen en repareren van beton in al zijn toepassingen. actief op diverse domeinen: industrie

Nadere informatie

Bouw aan geluk in grote hoeveelheden

Bouw aan geluk in grote hoeveelheden Bouw aan geluk in grote hoeveelheden Een serie slimme oplossingen voor duurzaam en voordelig bouwen Slim bouwen aan duurzaam geluk De toekomst verandert dagelijks. Helemaal in de bouwbranche waar iedereen

Nadere informatie

Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol. Theun Toering

Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol. Theun Toering 1 Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol Theun Toering Even voorstellen Theun Toering ComforTrend Samenwerkingsverband 40 installateurs Centrale organisatie tbv Commerciële ondersteuning

Nadere informatie

Energy Service Company: een kans voor u?

Energy Service Company: een kans voor u? 1 Energy Service Company: een kans voor u? Stand van zaken provinciale pilot & Kansen voor de installatiebranche Hans van der Heide Pilot provincie Friesland (1) Doel: Ervaring opdoen met het opzetten

Nadere informatie

Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen

Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen Duurzaam bouwen doe je met Klima Wonen Over ons Klima Wonen is een nieuwe innovatieve en energiezuinige bouwer. Wij hebben decennia lang ervaring opgedaan in de projectontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen

Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen Prestatiecontracten voor bestaand maatschappelijk vastgoed: slim besparen én verduurzamen 6 december 2011 Albert Hulshoff Ede 22 maart 2012 Prestatiecontracten - Prestatiecontracten - ESCo-eigenschappen

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Aannemers Architectenbureaus Ingenieurs- en Adviesbureaus Installateurs

Nadere informatie

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013 Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw Definitie van PPS Projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk

Nadere informatie

Duurzaam woon- en werkcomfort door gebruik van natuurlijke energiebronnen! + =

Duurzaam woon- en werkcomfort door gebruik van natuurlijke energiebronnen! + = Duurzaam woon- en werkcomfort door gebruik van natuurlijke energiebronnen! + = Krachten gebundeld... Pionier op het gebied van bodemenergie! Energiezuinige verwarmings- en koelingsproducten Geotherm Energy

Nadere informatie