Inkoop Forensische Zorg 2015

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoop Forensische Zorg 2015"

Transcriptie

1 Inkoop Forensische Zorg september 2014

2 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2

3 1. Kaders Forensische Zorg Masterplan DJI en de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg (convenant) Afspraken voor 2015: Waterbed-effect : de gelijktijdig opbouwen van OFZ-capaciteit, naast de afbouw van Tbs-capaciteit. Efficiencykorting: zo veel mogelijk beleidsrijk invullen om de korting op het budget te minimaliseren. Opbouwplan ambulant: een deel van de efficiencykorting dient ingezet te worden voor groei van het ambulant budget. Meerjarige contracten: er dienen meerjarige afspraken met aanbieders gemaakt te worden om ambulantisering te realiseren. 3

4 Meerjarenbeleid Inkoop Forenisische Zorg Geformuleerde meerjaren-speerpunten: 1. Meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde klinische zorg; 2. Verbetering van de continuïteit van zorg; 3. Inkopen en differentiëren op kwaliteit. Wet forensische zorg Implicaties 2015: De wet dient nog door de EK goedgekeurd te worden. Moment van invoering is niet bekend. Indien de wet in 2015 wordt ingevoerd dan blijft voor de inkoop het Interimbesluit van kracht tot

5 2. Speerpunten inkoop 2015 Speerpunt 1: meer ambulante en laag-beveiligde klinische zorg en minder hoog-beveiligde klinische zorg en een betere doorstroming. Hiertoe neemt DForZo de volgende maatregelen: DForZo gaat duurzame samenwerkingsrelaties aan met zorgaanbieders om ambulantisering van zorg te realiseren. DForZo investeert 3 miljoen euro in een opbouwplan ambulant en laag beveiligde klinische zorg en wil hiervoor meerjarige contracten sluiten. Hiertoe wordt in de inkoop 2015 het perceel Nieuw initiatief 2015 uitgezet. Hierover straks meer. 5

6 En verder.. DForZo voert productmixen in voor ZZP GGZ-C, ZZP VG en verblijfsintensiteiten DBBC. De productmix op de begeleidingsparameters wordt bijgesteld. Het maximum van H152 en H153 tezamen gaat van 50% naar 60%. Er is voor de inzet van de productmixen gekozen om, met oog op het resocialisatieproces, een betere (snellere) doorstroom naar laag intensieve zorg te stimuleren. Door toepassing van de productmixen wordt tevens het oplopende deel van efficiencykorting voor 2015 beleidsrijk ingevuld. Daarmee hoeft de korting op het budget niet verhoogd te worden naar 6% maar blijft gehandhaafd op de korting zoals deze in 2014 van toepassing is, namelijk 4,5%. 6

7 Speerpunt 2: Verbetering van de continuïteit van zorg. DForZo gaat capaciteit inkopen ten behoeve van het waterbedeffect van Tbs naar OFZ. DForZo zal in 2015 gericht capaciteit inkopen voor tbs-patiënten met transmuraal verlof, waarvan de titel in 2015 omklapt naar proefverlof of voorwaardelijke beëindiging. Alleen zorgaanbieders die reeds een contract OFZ hebben kunnen in aanmerking komen voor deze capaciteit. Zie voor de specifieke voorwaarden en offerte-indiening paragraaf van de Offerteaanvraag. 7

8 Speerpunt 3: Inkopen en differentiëren op kwaliteit. Prestatie-indicatoren Doelmatigheid (Tbs) De indicatoren zijn genormeerd en over verslagjaar 2015 wordt bij het niet behalen van de prestatie-afspraken een korting op het realisatiebudget toegepast. Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (OFZ en Tbs) Vanaf verslagjaar 2014 is de aanlevering van deze prestatieindicatoren verplicht voor alle zorgaanbieders met een contract met DForZo. Drie indicatoren zijn genormeerd en over verslagjaar 2015 wordt bij het niet behalen van de prestatie-afspraken een korting op het realisatiebudget toegepast (Zie hiervoor Handleiding F&R en P&C) 8

9 3. Nieuw initiatief 2015 Doel Bevorderen van de doorstroom binnen de forensische zorgketen en daarmee licht waar licht kan, zwaar waar zwaar moet. 9

10 Wie kan inschrijven? Reeds gecontracteerde ofz aanbieder van klinische capaciteit (minimaal 4 gecontracteerde bedden); Reeds gecontracteerde ofz aanbieder van hoge ZZP capaciteit (minimaal 4 gecontracteerde bedden); Een nieuwe aanbieder in combinatie met een reeds gecontracteerde aanbieder. 10

11 Percelen Perceel A1: Klinische zorg op beveiligingsniveau 2 en 3 klinische zorg (beveiligingsniveau 1) En/of Beschermd wonen (ZZP s) En/of: Ambulante behandeling en/of begeleiding (DBBC s zonder verblijf of extramurale parameters) Perceel A2: Klinische zorg op beveiligingsniveau 1 of beschermd wonen (hoge ZZP s) ZZP 1 en 2 En/of Ambulante behandeling en/of begeleiding 11

12 Perceel B: Doorstroom binnen de VG Klinische zorg (beveiligingsniveau 1 en 2) VG verblijf En/of Ambulante zorg en/of begeleiding VG verblijf Ambulante behandeling en/of begeleiding 12

13 Beschikbare middelen per perceel Perceel A: in totaal A1: Per aanbieder / combinatie max: A2: Per aanbieder / combinatie max: Perceel B: in totaal Per aanbieder / combinatie max

14 Werking Percelen Subsitutie van klinische of hoge ZZP zorg naar lager beveiligde klinische zorg, lagere ZZP zorg, ambulante zorg en/of begeleiding. Twee jaar de tijd voor de substitutie en budgetgarantie. Gedurende deze periode is sprake van een duurzame samenwerkingsrelatie met DForZo. 14

15 15

16 Voordelen van het nieuwe initiatief Het verbeteren van de doorstroom binnen uw zorginstelling met als mogelijkheid meer patiënten te kunnen helpen; Meer tijd voor een geleidelijke substitutie dan het reguliere contract; Gedurende twee jaar budgetgarantie; Na de contractperiode onder voorwaarden behoud van extra financiële middelen. 16

17 Wijze van inschrijven Bepalen hoeveel klinische of hoge ZZP capaciteit u wilt substitueren naar laag beveiligde klinische capaciteit, lagere ZZP s of ambulante zorg of begeleiding; Bepalen of de substititie binnen uw eigen instelling plaatsvindt of dat u daarvoor een samenwerking aangaat met een andere (evt. nieuwe) aanbieder en een combinatie vormt; Een plan van aanpak schrijven en de substitutie-afspraak uitwerken; Een offerte opstellen en u dient deze uiterlijk 13 oktober 2014 vóór uur via FORZA in bij DForZo. 17

18 Plan van aanpak Bouwstenen: Beschrijving van de doelgroep(en) die in aanmerking komen voor snellere doorstroom; Beschrijving van de wijze waarop de substititie wordt gerealiseerd; Een risico-analyse van de risico s die gepaard gaan met een snellere doorstroom; De verwachtingen van de inzet van DForZo. Beoordeling: > 65 van de 100 punten: naar de volgende ronde. 18

19 Substitutie-afspraak Bouwstenen: Hoeveelheid te substitueren capaciteit voorlopige aanneemsom (max. voor perceel A: euro en voor perceel B: euro). Productievoorstel o.b.v. aanneemsom. Beoordeling: Gemiddelde relatieve afbouw per aanbieder. Offerte uiterlijk 13/10/2014 aanleveren bij DForZo. 19

20 4. Inkoopproces en planning Offerte-indiening Indiening via de webapplicatie FORZA Let goed op welke bijlagen u dient te uploaden Documenten die ondertekend moeten worden, dienen ondertekend in PDF te worden geupload. Andere documenten moeten in de aangeboden Word dan wel Excel formats worden geupload. Nieuwe zorgaanbieders dienen eerst een account voor FORZA aan te vragen. 20

21 Inkoopgesprekken De volgende categorieën zorgaanbieders worden dit jaar uitgenodigd voor een inkoopgesprek: 1. Aanbieders met een DBBC-afspraak met verblijfscomponent en/of een ZZP- afspraak hoger dan euro. 1. Aanbieders die in het kader van het Nieuw Initiatief 2015 door de selectieronde zijn gekomen. 3. Alle FPC s. 21

22 Planning activiteit Indienen vragen n.a.v. de Offerteaanvraag Schriftelijke beantwoording vragen (publicatie Nota van Inlichtingen) datum Uiterlijk 18 september 2014 Uiterlijk 2 oktober 2014 Indienen offerte. Alleen digitaal.* Uiterlijk 13 oktober 2014 om uur Start inkoopgesprekken Vanaf 27 oktober 2014 * In de planning van de Offerteaanvraag staat zowel schriftelijk als digitaal. Dit is onjuist, alleen digitaal. 22

23 Indicatiestelling en plaatsing Per 1 januari 2015 zullen de plaatsingsactiviteiten van DJI gecentraliseerd worden bij de nieuwe Divisie Individuele Zaken (DIZ) Overdracht van de plaatsingstaak van het NIFP/IFZ naar DIZ o Scheiding indicatiestelling en plaatsing Proef overdracht plaatsingstaak per 1 oktober 23

24 Vragen? 24

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg. Datum 15 augustus 2014 Status Definitief

Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg. Datum 15 augustus 2014 Status Definitief Offerteaanvraag 2015 Forensische Zorg Datum 15 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg. Datum 21 augustus 2015 Status Definitief

Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg. Datum 21 augustus 2015 Status Definitief Offerteaanvraag 2016 Forensische Zorg Datum 21 augustus 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Forensische Zorg. Inkoop 2014

Forensische Zorg. Inkoop 2014 Forensische Zorg Inkoop 2014 3 oktober 2013 Inhoud Korte schets forensische zorg Offerte traject Inkoopgesprekken DBBC offerte/ ZZP offerte Financiering/ bekostiging Nieuwe initiatieven/ nieuwe aanbieders

Nadere informatie

Productievoorstel justitiële FPC s 2017

Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Inkoop 2017 Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief 2015

nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief 2015 nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Nieuw initiatief In de Offerteaanvraag bij 2.3 'Nieuw initiatief ' staat: "Zorgaanbieders die in 2014 nog geen contract Overige Forensische Zorg hebben en graag in aanmerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Inkoopplan 2015 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2014 Status Definitief

Inkoopplan 2015 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2014 Status Definitief Inkoopplan 2015 Forensische Zorg Datum 1 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.forensischezorg.nl

Nadere informatie

Inkoopplan 2016 Forensische Zorg. Datum 14 augustus 2015 Status definitief

Inkoopplan 2016 Forensische Zorg. Datum 14 augustus 2015 Status definitief Inkoopplan 2016 Forensische Zorg Datum 14 augustus 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Prestatie indicatoren In de Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014 wordt op pagina 14 en 15 beschreven dat er over de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie gerapporteerd

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Inkoop 2018

Informatiebijeenkomst. Inkoop 2018 Informatiebijeenkomst Inkoop 2018 7 september 2017 Agenda Tijd Item 13.30 14.30 Inhoud aanbesteding 14.30 15.00 Koffiepauze & einde vragen indienen 15.00 16.30 Vragenronde 16.30 17.30 Borrel 2 Informatie

Nadere informatie

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw,

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw, 1 > Retouradres Postbus 30132 2500 GC Den Haag Aanbieders forensische zorg Divisie Forensische Zorg en Justitiële Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's. Datum 22 augustus 2014 Status Definitief

Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's. Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Handleiding Planning & Control Rijks 2015 Voor justitiële rijks FPC's Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag

Nadere informatie

Zorginkoop september 2016

Zorginkoop september 2016 Zorginkoop 2017 8 september 2016 Planning Onderdeel Tijd Deel I Indienen offerte Verdiepingsdiagnostiek Prestatie-indicatoren Verantwoording Controles 13.30 14.45 Pauze 14.45 15.15 Deel II Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014. Datum 20 september 2013 Status Definitief Offerteaanvraag Forensische Zorg 2014 Datum 20 september 2013 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Inkoopplan Forensische Zorg. Datum 4 juli 2016

Inkoopplan Forensische Zorg. Datum 4 juli 2016 Inkoopplan 2017 Forensische Zorg Datum 4 juli 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015

Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015 Handleiding Financiering & Registratie 2016 Inkoop Overige Forensische Zorg en inkoopplaatsen Tbsdwang (niet-justitiële FPC's) Datum 3 september 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 1 oktober 2015 Inhoud Nieuwe organisatie DJI Festival Forensische Zorg Van herschikking naar Incidentele Budgetophoging Nieuwe organisatie DJI Op 1 oktober 2015 start

Nadere informatie

Inkoopplan en offerteaanvraag PPC 2015 Forensische Zorg

Inkoopplan en offerteaanvraag PPC 2015 Forensische Zorg Inkoopplan en offerteaanvraag PPC 2015 Forensische Zorg Versie 1.2 Datum 6 januari 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Offerteaanvraag PPC 2016 Forensische zorg. Datum 29-10-2015 Status definitief

Offerteaanvraag PPC 2016 Forensische zorg. Datum 29-10-2015 Status definitief Offerteaanvraag PPC 2016 Forensische zorg Datum 29-10-2015 Status definitief Inhoud Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Documenten 2016 5 1.3 Leeswijzer 5 2 Kaders inbestedingsrelatie/ inkoop 6 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Offerteaanvraag Overige Forensische Zorg. Datum 15 augustus Pagina 1 van 51

Offerteaanvraag Overige Forensische Zorg. Datum 15 augustus Pagina 1 van 51 Offerteaanvraag 2017 Overige Forensische Zorg Datum 15 augustus 2016 Status definitief Pagina 1 van 51 Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg Datum 20 september 2013 Status Definitief DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie 2014 20 september 2013 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Marktscan Forensische zorg 2015

Marktscan Forensische zorg 2015 Marktscan Forensische zorg 01 Marktscan Forensische zorg 1 Wat zijn de recente ontwikkelingen in de Nederlandse forensische zorg? Waar lopen betrokken partijen tegenaan? En hoe zou deze zorg nog beter

Nadere informatie

Toelichting. DForZo C.P. Slippens

Toelichting. DForZo C.P. Slippens Toelichting DForZo C.P. Slippens Inleiding De volgende componenten aan bod: Verrekenbedrag Structureel voorschot Efficiencykorting 2 Verrekenbedrag 3 Inleiding Kosten versus liquiditeit 100% Budgetparameteromzet

Nadere informatie

Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017. Datum 16 augustus 2013

Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017. Datum 16 augustus 2013 Meerjarenbeleid inkoop forensische zorg 2014-2017 Datum 16 augustus 2013 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500

Nadere informatie

Nummer 1, 9 juni 2016

Nummer 1, 9 juni 2016 Nummer 1, 9 juni 2016 Inhoud Marktconsultatie zorginkoop 2017 Proces eindverantwoordingen 2015 Start elektronische verwerking van facturen ZZP s en extramurale parameters Gewijzigd Beleidskader Plaatsing

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering / Ministerie van Veiligheid en Justitie De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Productievoorstel justitiële FPC s 2018

Productievoorstel justitiële FPC s 2018 Productievoorstel justitiële FPC s 2018 Datum 31 augustus 2017 Status definitief Versienummer 1.0 Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Nr 4, oktober 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Inhoud Voorwoord Convenant Ambulant fpt tussen GGZ Nederland en 3RO Festival Forensische Zorg Inkoop 2013 Voorwoord In deze editie van

Nadere informatie

BIJLAGE E Definitielijst

BIJLAGE E Definitielijst BIJLAGE E Definitielijst Ter aanvulling op of in afwijking van de begrippen vermeld in de ARVODI (bijlage A), worden de belangrijkste begrippen uit de aanbesteding Forensische Zorg 2018 hieronder toegelicht.

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen. Bijeenkomst Forensische zorg 10 september 2018

Actuele ontwikkelingen. Bijeenkomst Forensische zorg 10 september 2018 Actuele ontwikkelingen Bijeenkomst Forensische zorg 10 september 2018 Ledenbijeenkomst 10 september 2018 Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 Forensisch beschermd wonen Wet forensische zorg

Nadere informatie

Bijlage 3 - Programma van Eisen

Bijlage 3 - Programma van Eisen Bijlage 3 - Programma van Eisen Hieronder vindt u de paragrafen 3.1 t/m 3.4 met het Programma van Eisen per perceel. De onderdelen van dit Programma van Eisen voor de percelen waarop u niet wenst in te

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad 2018

Aanbestedingsleidraad 2018 Aanbestedingsleidraad 2018 Forensische Zorg Datum 22 augustus 2017 Status definitief Kenmerk 2111814 Versienummer 1.0 Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI)

Nadere informatie

Productievoorstel PPC 2018

Productievoorstel PPC 2018 Productievoorstel PPC 2018 Forensische Zorg Datum 2 november 2017 Status Definitief Versienummer 1.1 Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control Particulier 2015 Voor justitiële particuliere FPC's. Datum 22 augustus 2014 Status Definitief

Handleiding Planning & Control Particulier 2015 Voor justitiële particuliere FPC's. Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Handleiding Planning & Control Particulier 2015 Voor justitiële particuliere FPC's Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

Bronnen en methoden bij Marktscan Forensische zorg 2015

Bronnen en methoden bij Marktscan Forensische zorg 2015 Bronnen en methoden bij Marktscan Forensische zorg 2015 In deze bijlage beschrijft de NZa de belangrijkste gegevensbronnen. Ook geven wij bij enkele analyses een extra toelichting op de gebruikte methoden.

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Forensische Zorg Applicatie (FORZA) 2014 Versie: 1.0 9/25/2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Eerste keer inloggen... 4 3. FORZA... 6 3.1 Menu...

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie DJI bijeenkomst 2 18 mei 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie DJI bijeenkomst 2 18 mei 2017 DEEL I PRESENTATIE Markconsultatie DJI 2017 Klinische zorg 18 mei 2017 Agenda bijeenkomst 10.30 11.00 Introductie en kennismaking 11.00 11.45 Thema 1 en 2 11.45 12.15 Lunch 12.15 13.00 Thema 3 en 4 13.00

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding TB/REG-17601-01 27 juni 2016 1 januari 2017 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De forensische zorgketen

De forensische zorgketen De forensische zorgketen Inkoop, Indicatiestelling, Plaatsing en Financiering 17 juni 2019 Forensische Zorg Forensische zorg is: geestelijke gezondheids-, verslavings- en verstandelijk gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2014

Marktscan en beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2014 Marktscan en beleidsbrief Forensische zorg in strafrechtelijk kader 2014 Weergave van de markt 2010-2013 januari 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Totstandkoming marktscan

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2017

Handleiding Financiering & Registratie 2017 Handleiding Financiering & Registratie 2017 Overige Forensische Zorg en niet-justitiële FPC's Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële

Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële FPC's Datum 22 augustus 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische

Nadere informatie

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2018

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2018 Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid 1 Copro 18050F5 ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2018 Het accountantsprotocol is opgesteld

Nadere informatie

Verslag openbare marktconsultatie Inkoop Forensische Zorg 2016

Verslag openbare marktconsultatie Inkoop Forensische Zorg 2016 Contactpersoon Werkgroep inkoop forensische Zorg 2016 T 088 07 25000 Verslag openbare marktconsultatie Inkoop Forensische Zorg 2016 vaststelling Omschrijving Verslag openbare marktconsultatie Inkoop Forensische

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011 Nota van Inlichtingen Handleiding Zorginkoop 2011 1 Beoordelingskader Bij het beoordelingskader voor het ophogen van het startbudget wordt niet aangegeven hoe de aangeleverde informatie wordt beoordeeld

Nadere informatie

Zorgconferenties in de tbs. 15 jaar en langer in de tbs

Zorgconferenties in de tbs. 15 jaar en langer in de tbs Zorgconferenties in de tbs 15 jaar en langer in de tbs 22 januari 2019 Introductie zorgconferenties in de tbs I 2012 2013 2014 FPC s naar binnen gekeerd aselect plaatsen overplaatsingen middels ruilen

Nadere informatie

Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële

Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële Handleiding Financiering & Registratie 2015 Voor de Overige Forensische Zorg en Tbs-dwang voor nietjustitiële FPC's Versie 2 Datum 15 september 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Forensische Zorg Applicatie (FORZA) 2016 Versie: 1.0 03-10-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Eerste keer inloggen... 4 3. FORZA... 6 3.1 Menu...

Nadere informatie

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering

De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering De vernieuwing van de forensische zorg in een strafrechtelijk kader Uitgangspunten, uitwerking en invoering 1. Inleiding Dit document bevat in de eerste plaats een beschrijving van de wijze waarop de forensische

Nadere informatie

Bijlage bij Marktscan forensische zorg Bronnen en methoden

Bijlage bij Marktscan forensische zorg Bronnen en methoden Bijlage bij Marktscan forensische zorg 2016 Bronnen en methoden juli 2017 Inhoud 1. Algemeen 5 1.1 Analysemethode 5 1.2 Bronnen 5 1.2.1 De forensische zorg in vogelvlucht 8 1.2.2 Het forensische zorgaanbod

Nadere informatie

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017

ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid 1 ACCCOUNTANTSPROTOCOL GENORMEERDE PRESTATIE- INDICATOREN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 2017 Dit accountantsprotocol is op maat gemaakt voor

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Aanvraag Productievoorstel PPC 2019

Aanvraag Productievoorstel PPC 2019 Aanvraag Productievoorstel PPC 2019 Forensische Zorg Datum 11 oktober 2018 Status Definitief Versienummer 2.0 Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI)

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg Datum 1 augustus 2012 Status Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Kwantitatieve en Financiële Analyse Schedeldoekshaven 101 2511

Nadere informatie

Invulinstructie Eindverantwoordingen DBBC Eindverantwoording DBBC 2015

Invulinstructie Eindverantwoordingen DBBC Eindverantwoording DBBC 2015 Invulinstructie Eindverantwoordingen DBBC 2015 Eindverantwoording DBBC 2015 3 mei Inleiding Dit document bevat een uitgebreide invulinstructie van het proces Eindverantwoording DBBC 2015 in ForZa. De Eindverantwoording

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen IV, Inkoopdocument Wlz juli 2018

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen IV, Inkoopdocument Wlz juli 2018 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen IV, Inkoopdocument Wlz 2019 19 juli 2018 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Format Productievoorstel. 4 2 Hoofdstuk 1 Mededelingen

Nadere informatie

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012

Inkoopplan Forensische Zorg 2013. Datum 18 juni 2012 Inkoopplan Forensische Zorg 2013 Datum 18 juni 2012 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2013. Datum 1 augustus 2012

Offerteaanvraag Forensische Zorg 2013. Datum 1 augustus 2012 Offerteaanvraag Forensische Zorg 2013 Datum 1 augustus 2012 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl

Nadere informatie

Invulinstructie Eindverantwoordingen IFZ Eindverantwoording IFZ 2015

Invulinstructie Eindverantwoordingen IFZ Eindverantwoording IFZ 2015 Invulinstructie Eindverantwoordingen IFZ 2015 Eindverantwoording IFZ 2015 3 mei Inleiding Dit document bevat een invulinstructie van het proces Eindverantwoording IFZ 2015 in ForZa. De Eindverantwoording

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 30 juni 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming

Nadere informatie

Bijeenkomst Inkoop Wlz Wet Langdurige Zorg 1 juni 2017

Bijeenkomst Inkoop Wlz Wet Langdurige Zorg 1 juni 2017 Bijeenkomst Inkoop Wlz 2018 Wet Langdurige Zorg 1 juni 2017 Inhoud presentatie Inleiding Voor wie is de inkoopprocedure bedoeld 7 Uitgangspunten 2018-2020 Belangrijke wijzigingen t.o.v. 2017 Betrokkenheid

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Inkoop Forensische Zorg 2017

Nota van Inlichtingen Inkoop Forensische Zorg 2017 Nota van Inlichtingen Inkoop Forensische Zorg 2017 Alle vragen zijn indien mogelijk per thema samengevoegd en opnieuw geformuleerd. Deze Nota van Inlichtingen bevat 124 vragen die zijn onderverdeeld in

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control

Handleiding Planning & Control Handleiding Planning & Control Voor justitiële FPC's Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen () Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

Niet-justitieel Forensisch Psychiatrisch Centrum

Niet-justitieel Forensisch Psychiatrisch Centrum Bijlage 16 Voorbeeldcontract tbs-capaciteit Contract tbs-capaciteit 2017 Niet-justitieel Forensisch Psychiatrisch Centrum Onderwerp : Contract tbs-capaciteit niet-justitieel FPC 2017 Contractduur : 1 januari

Nadere informatie

Facturatie Forensische Zorg

Facturatie Forensische Zorg Facturatie Forensische Zorg ZZP's en extramurale parameters DForZo R.C. Kaijen 20 augustus 2015 Agenda Van bevoorschotting naar prestatiebekostiging Implementatiestrategie Declaratiestandaard Declaratieprotocol

Nadere informatie

Handleiding Planning & Control Particuliere FPC 2016 Voor justitiële particuliere FPC's. Datum 3 september 2015

Handleiding Planning & Control Particuliere FPC 2016 Voor justitiële particuliere FPC's. Datum 3 september 2015 Handleiding Planning & Control Particuliere FPC 2016 Voor justitiële particuliere FPC's Datum 3 september 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Zorginkoop Turfmarkt 147

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36714 3 juli 2018 Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg REGELING NR/REG-1913 Vastgesteld

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Zorginkoop Forensische zorg 2016

Nota van inlichtingen Zorginkoop Forensische zorg 2016 Nota van inlichtingen Zorginkoop Forensische zorg 2016 nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Aantal dagen DBBC/budgetparameters Afgelopen jaren is op verzoek (= eis) van DForZo het aantal dagen in de DBBC offerte

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen Zorginkoopbeleid 2017-2018 Geestelijke Gezondheidszorg 8 juni 2016 1 NOTA VAN INLICHTINGEN Mededelingen met betrekking tot en antwoorden op vragen gesteld in het kader van de inkoopprocedure 2017-2018

Nadere informatie

Marktconsultatie forensische zorg Zorginkoop 2017. Datum 26 mei 2016 Status definitief

Marktconsultatie forensische zorg Zorginkoop 2017. Datum 26 mei 2016 Status definitief Marktconsultatie forensische zorg Zorginkoop 2017 Datum 26 mei 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie DJI bijeenkomst 3 1 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie DJI bijeenkomst 3 1 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Markconsultatie DJI 2017 Ambulante zorg 1 juni 2017 Agenda bijeenkomst 10.30 11.00 Introductie en kennismaking 11.00 12.00 Thema 1 en 2 12.00 12.30 Lunch 12.30 13.00 Thema 3 (DBBC) óf

Nadere informatie

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere inrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Particuliere

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 1, februari 2013

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 1, februari 2013 Nr 1, februari 2013 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 1, februari 2013 Inhoud Voorwoord Festival Forensische Zorg (FFZ) 2013 Kwaliteit Forensische Zorg: de krachten gebundeld Prestatie-indicatoren forensische

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Regulier Contract Overige Forensische Zorg 2017

Regulier Contract Overige Forensische Zorg 2017 Bijlage 14 Voorbeeldcontract Overige Forensische Zorg Regulier Contract Overige Forensische Zorg 2017 Onderwerp : OFZ regulier Contractduur : 1 januari 2017-31 december 2017 Kenmerk : [kenmerk] De ondergetekenden:

Nadere informatie

Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument GGZ Wlz Publicatiedatum: 30 juni 2017

Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument GGZ Wlz Publicatiedatum: 30 juni 2017 Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument GGZ Wlz Publicatiedatum: 30 juni 2017 Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument GGZ Wlz n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

Offerteaanvraag Forensische zorg voor ter beschikking gestelden met dwangverpleging. Datum 5 oktober Kenmerk Versienummer 2

Offerteaanvraag Forensische zorg voor ter beschikking gestelden met dwangverpleging. Datum 5 oktober Kenmerk Versienummer 2 Offerteaanvraag 2019 Forensische zorg voor ter beschikking gestelden met dwangverpleging FPC [ ] Datum 5 oktober 2018 Status definitief Kenmerk 2246368 Versienummer 2 Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische

Nadere informatie

Inkoopproces Inkoop jeugdhulp Fysieke Overlegtafel Jeugd Nicole Smit Projectleider Inkoop Jeugdhulp

Inkoopproces Inkoop jeugdhulp Fysieke Overlegtafel Jeugd Nicole Smit Projectleider Inkoop Jeugdhulp Inkoopproces Inkoop jeugdhulp 2016 Fysieke Overlegtafel Jeugd 02-09-2015 Nicole Smit Projectleider Inkoop Jeugdhulp 1 Huidige situatie Basisovereenkomst Deelovereenkomst Bijlage II bij Deelovereenkomst

Nadere informatie