Investeren in bijzondere mensen. Win-win voor werkgevers en werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in bijzondere mensen. Win-win voor werkgevers en werknemers"

Transcriptie

1 Investeren in bijzondere mensen Win-win voor werkgevers en werknemers

2 Investeren in mensen Als werkgever vertellen we je niets nieuw: werken levert een belangrijke bijdrage voor je persoonlijke ontplooiing, sociale integratie en het algemeen welzijn. Voor mensen met een psychiatrische problematiek is dat niet anders. Velen onder hen zouden graag aan de slag gaan. Mits de juiste ondersteuning is dat vaak mogelijk. Het project ZOWE creëert kansen voor deze bijzondere werknemers. We vertrekken van hun mogelijkheden, houden rekening met hun beperkingen, en begeleiden hen naar een baan. ZOWE gaat voor win-win. Daarvoor doen we een beroep op bijzondere werkgevers. Mensen die willen investeren in mensen. Managers van een organisatie met oog voor diversiteit. Maatschappelijk verantwoorde ondernemers. we denken aan jou

3 Dé psychiatrische problematiek bestaat niet De ZOWE-werknemers: unieke beperkingen, unieke mogelijkheden Laura blokkeert als haar werkdag er elke dag anders uitziet. In een duidelijke structuur functioneert ze echter prima. Luc zit tijdens de pauze vaak alleen een sigaretje te roken. Even weg van alle drukte en geluiden zodat hij er na de pauze weer tegenaan kan. Abdel kan grote hoeveelheden nieuwe informatie niet goed onthouden. Zijn notitieboekje is de beste manier om daaraan te werken. Marleen kon via een stage haar uren gradueel opbouwen waardoor ze nu een haalbaar uurrooster heeft. Jan vraagt om een apart bureau zodat hij minder hinder ondervindt van prikkels van buitenaf. Harriet kreeg een meter die het bedrijf door en door kent. Ze kan er terecht met al haar vragen. Van Waar ligt de kleefband? tot Doe ik het wel goed?. Die nieuwe job werd meteen een veilige plek.

4 De win-winsituatie Twee tevreden werkgevers getuigen over hun ZOWE-werknemers ZOWE houdt de vinger aan de pols. We polsen bij twee werkgevers naar hun ervaringen met onze cliënten en stellen hen de vraag: is het de moeite waard? De collega s van Werkhaven keken niet raar op toen er een paar nieuwe werknemers via ZOWE bijkwamen. Volgens Koen Van Roey is de doelgroep van Werkhaven, een bedrijf uit de sociale economie, sowieso bijzonder divers. Bovendien waren er al eerder cliënten met een psychische problematiek aan de slag. Bij groothandelaar Salco in Malle vroeg de opstart van nieuwkomer Peter meer zorg en aandacht. Dat zegt Hendrik Vromant. Andere werknemers werven we via interim aan. Dat Vanuit haar vestiging in Malle levert Salco professionele bouwgereedschappen aan groothandelaars in bouwmaterialen en ijzerwaren. kost ons een telefoontje en een gesprekje van 10 minuten. De opstart van een ZOWE-werkkracht, met gesprekken, een rondleiding, enzovoort, vraagt uiteraard meer tijd. Maar het is wel de moeite waard. Hoe reageren de andere collega s? Hendrik Vromant (Salco): We hebben dit samen met de rechtstreekse chef van Peter voorbereid. Die heeft zijn team ingelicht over de komst van Peter. Omdat hij geen bedreiging vormde voor de job van anderen, is hij goed onthaald. Koen van Roey (Werkhaven): Bij ons hebben we Kurt zelf op zijn eerste dag laten vertellen waar zijn collega s Hendrik Vromant is administratief directeur bij Salco in Malle en selecteert de nieuwe werkkrachten. rekening mee zullen moeten houden. Dat werd goed onthaald. De collega s worden zo mee verantwoordelijk gesteld voor de goede zorgen voor de nieuweling. We vinden het belangrijk dat werknemers van elkaar weten dat iedereen zo zijn of haar eigen redenen heeft om bij Werkhaven te werken. Niemand werkt er zomaar. Zo beseffen ze dat iedereen zijn eigen achtergrond én zijn eigen mogelijkheden heeft. Heeft Salco bepaalde aanpassingen moeten doen? Vromant: We zochten eigenlijk een voltijdse werkkracht voor schoonmaak en schrijnwerkerij. Peter wilde halftijds Koen Van Roey is verantwoordelijke voor de werving en selectie van arbeiders in het Antwerpse Werkhaven. werken, en had de voorkeur voor zeer eenvoudige taken. Dus hebben we een halftijdse job Het kost meer energie, maar we willen als bedrijf een sociale rol vervullen. in het onderhoud gecreëerd. We voorzagen het nodige materiaal voor de uitvoering van deze job, zoals een kar met vakken. Voorheen namen de magazijniers deze taak tussendoor op zich maar even vaak schoot die er door tijdsgebrek bij in. Hoe verliep de begeleiding? Van Roey: Het personeel van Werkhaven is unaniem. Ze zijn fan van de begeleiding door GOB De Ploeg. Het geeft hen een goed gevoel dat er een organisatie is waar ze op kunnen terugvallen. Bij De Ploeg is er altijd wel iemand die je telefonisch kan verder helpen met tips en advies. Ook langskomen op de werkvloer was nooit een probleem. Top! We hadden wel graag nog meer informatie gekregen. Vromant: Daar ben ik het mee eens. Je wil weten welk vlees je in de kuip hebt. Maar we zijn zeer tevreden over de duidelijk informatie rond heel de administratie. Wij wisten perfect welke documenten we in orde moesten brengen. Ook de grondige bevraging van Peter en terugkoppeling naar Peter waren prima. Alleen... moet die evaluatie echt tijdens de werkuren? (lacht) Is verdere samenwerking een optie? Van Roey: Absoluut! Het was een grote investering, maar van de vijf ZOWE-cliënten die stage bij ons deden, zijn er drie in dienst genomen. Dat is meer dan vijftig procent. Vromant: Het kost extra energie, maar we willen als bedrijf een sociale rol vervullen. Zolang het een winwinsituatie blijft, werken we graag samen. Omwille van privacy werden de namen veranderd. Werkhaven Antwerpen creëert vanuit de Stad en het OCMW Antwerpen extra jobs binnen de sociale economie.

5 De jobcoach Professionele ondersteuning de klok rond Wie bijzondere werknemers in zijn team opneemt, kan rekenen op bijzondere ondersteuning. De ZOWE-partners zijn specialisten in alles wat bij deze investering komt kijken; van prestatieverhogende functioneringsgesprekken tot loonkostverlagende premies. Dankzij hun professionele begeleiding winnen werkgevers én werknemers. Voor de eerste bijzondere werknemer jouw bedrijf binnenstapt, heeft hij, samen met zijn jobcoach, al een heel traject afgelegd. De gidsen van dienst in dit boeiende traject zijn de jobcoaches van ZOWE. Een jobcoach begeleidt mensen naar een baan en steekt er vervolgens alle energie in opdat ze die zouden behouden. De jobcoach is een neutraal aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon die een bemiddelende rol inneemt tussen de werknemer en de werkgever. Onze mede- Administratieve hulp Als specialist in tewerkstellingsmaatregelen zorgen wij ervoor dat jij fors kan besparen op de loonkost. Eventueel rendementsverlies wordt op die manier opgevangen. Op de volgende pagina s lees je waar je zoal beroep op kan doen. Onze jobcoaches kennen de regelgeving als hun broekzak en loodsen je zo door de administratie heen. werkers willen dat beide partijen erbij winnen. Concrete steun De eerste werkdag Jobcoaches bereiden het onthaal en de opvang van de nieuwkomers goed met jou en je team voor. Een uitgebreide briefing over de gevolgen van de problematiek op de werkprestatie en hoe hier mee om te gaan staan op de agenda vóór de eerste werkdag. voorbereidend traject advies in werkorganisatie hulp bij administratie progressieve tewerkstelling opvolging via evaluatiegesprekken toeleiden naar loonkostverlagende maatregelen, voordelen en premies stand-by in geval van problemen Vaardigheden aanleren De jobcoach richt zich niet op het met werknemer regelmatige werkbezoeken aanleren van technische vaardigheden. De ervaring leert dat werkgevers daar zelf voor willen instaan. Jij weet immers beter dan wie ook hoe het werk moet gebeuren. Een jobcoach richt zich o.a. op werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. Hij of zij kan daarbij steeds terugvallen op de steun van de zorgpartner.

6 De overheid denkt aan jou Tewerkstellingsmaatregelen Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) Dankzij de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) kunnen personen met een arbeidshandicap zich vlot inwerken en krijgen ze meer kansen op de arbeidsmarkt. De overheid wil via BTOM s werkgevers ook stimuleren om personen met een arbeidshandicap aan te werven zonder rendementsverlies of extra onkosten. Met meer dan honderd tewerkstellingsmaatregelen wil de overheid de tewerkstelling van bijzondere werknemers bevorderen. ZOWE licht er 2 toe. Activaplan Deze maatregel wil de werkgelegenheidsgraad in het algemeen verhogen. Zij bevordert de herinschakeling van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit door de toekenning van: een doelgroepvermindering (= vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen); een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering genaamd) die werkgevers in mindering kunnen brengen van het te betalen nettoloon. Deze uitkering wordt aan de werknemer betaald. Of een werknemer voldoet aan de voorwaarden van het plan ACTIVA, zal blijken uit een werkkaart van het werkloosheidsbureau van de RVA. De persoon die je in dienst neemt moet zelf recht hebben op deze ondersteunende maatregelen. Deze kunnen gaan van aanpassingen aan de werkpost (zoals een ergonomische stoel of een eenhandig toetsenbord), tot een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Een voorbeeld uit de praktijk Cliënt is 35 jaar, 2 jaar en 8 maanden ingeschreven als werkzoekende. Hij heeft recht op een VOP. Hij gaat aan de slag als verkoper in een kleding- en schoenwinkel. Zodra een werknemer van job verandert, gaat de BTOM mee met de werknemer. Bij een arbeidspostaanpassing in het bedrijf zelf (zoals een hellend vlak voor rolstoelgebruikers) is dat niet het geval. Werkgevers van personen met een handicap kunnen BTOM s aanvragen via de VDAB. De premie kan oplopen tot 60% van het referteloon (= brutoloon + werkgeversbijdrage RSZ). De meerderheid van de premies verlopen volgens het volgende stramien: 40% van het referteloon gedurende het eerste jaar; 30% gedurende het tweede jaar; 20% gedurende de drie daaropvolgende jaren. De uitbetaling van deze premie gebeurt automatisch. Brutoloon 3.967,14 RSZ-bijdrage 1.394,85 Totale kost werkgever 5.361,99 Kortingen op basis van het Activaplan per kwartaal: Werkuitkering ten laste van RVA: euro (500 euro/maand, gedurende 16 maanden) Vermindering RSZ-bijdrage: euro (gedurende 9 kwartalen) Kostprijs en basis voor VOP 2861,99 euro VOP (40%): ,80 euro Totale kost werkgever per kwartaal: 1717,19 euro (i.p.v. 5361,99 euro) Totale kost werkgever per maand: 572,40 euro Handig zoeken in meer dan honderd tewerkstellingsmaatregelen waar je een beroep op kan doen.

7 Handige tips voor de dag dat je team uitbreidt Als goede werkgever zorg je ervoor dat je team goed draait. Wanneer dat uitgebreid wordt met een werkkracht met een psychiatrische problematiek, neem je er best deze aandachtspunten nog eens bij. 1 2 Klare taal Klare taal is erg belangrijk in een organisatie. Je geeft best zo goed mogelijk aan welke houding en vaardigheden je van je werknemers verwacht. Door duidelijk te communiceren over taken en afspraken zorg je voor een efficiënte en stevige werkrelatie. Zet dit ook op papier. Geef je opbouwende, concrete feedback, meteen na de actie. Duidelijke taken Betrek je nieuwe werkkracht bij het opmaken van het takenpakket. Bedenk ook samen hoe hij/zij het kan aanpakken. Deel de opdrachten eventueel op in duidelijk omlijnde deeltaken. Hulpmiddelen als een opgehangen werkschema, een agenda of een notitieboekje, kunnen handig zijn. 3 4 Werk op maat In goede arbeidsomstandigheden draait onze doelgroep perfect mee in jouw onderneming. Die ideale omstandigheden kunnen de werknemers meestal zelf prima benoemen. Door hen mee te laten denken over eventuele werkaanpassingen - zoals op een rustige plek werken of later beginnen omwille van het drukke verkeer - vergroot je de kans op succes. Werk op maat maakt een verschil! Vertrouwen op de werkvloer Een goede relatie steunt op vertrouwen. Tussen werknemers en -gevers is dat niet anders. Werknemers met een psychiatrische problematiek zijn extra gevoelig voor een sfeer van vertrouwen in hun team. Ze willen voelen dat ze dezelfde plichten en rechten hebben als hun collega s. Doen er zich toch problemen voor op de werkvloer, dan zal de jobcoach er steeds voor pleiten om samen met je werknemers een oplossing te zoeken. Probeer zoveel mogelijk structuur, routine en regelmaat aan te bieden. Soms is een rustige omgeving nodig om goed te kunnen functioneren. Stress vermijd je best. Dat kan door het takenpakket en de werkuren aan te passen. Vergeet ook de collega s niet te informeren over de sterke punten en werkpunten van de nieuwe werkkracht.

8 Zowe denkt aan jou ZOWE staat voor ZORG en WERK. ZOWE wil personen met een psychiatrische problematiek begeleiden naar werk, door partners uit de zorg- en de werksector optimaal te laten samenwerken. Contacteer ons voor meer informatie of concrete ondersteuning. Wij zorgen ervoor dat ZOWE ook in jouw onderneming werkt. GTB Antwerpen Copernicuslaan 1-3, 2018 Antwerpen GOB De Ploeg Duinstraat 76, 2060 Antwerpen

9 In ZOWE werken volgende organisaties samen: Gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst (GOB) De Ploeg Gespecialiseerde trajectbegeleidingsdienst (GTB) Antwerpen Werkhaven Antwerpen Antwerps Netwerk Arbeidszorg (ANA) vzw PC Bethanië Psychiatrisch Centrum PC Bethanië ZNA, Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) ZOWE geniet steun van het Europees Sociaal Fonds

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Meer dan de moeite waard

Meer dan de moeite waard werk.nl uwv.nl wajongwerkt.nl Meer dan de moeite waard Mensen uit de Wajong in dienst bij uw bedrijf Meer weten? Wilt u meer weten over het in dienst nemen van iemand uit de Wajong of heeft u vragen? Bel

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ SCHENDINGEN VAN DE ARBEIDSRECHTEN VAN CLANDESTIENE WERKNEMERS

EERSTE HULP BIJ SCHENDINGEN VAN DE ARBEIDSRECHTEN VAN CLANDESTIENE WERKNEMERS EERSTE HULP BIJ SCHENDINGEN VAN DE ARBEIDSRECHTEN VAN CLANDESTIENE WERKNEMERS een stappenplan OR.C.A. Organisatie voor de Clandestiene Arbeidsmigranten bron: OR.C.A. jaarverslag 2009 3 fig 01. In 2009

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

laat je talenten voor je werken!

laat je talenten voor je werken! Programma Autisme en Werk Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het Brugproject van de NVA. Dit project is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het programma Autisme en Werk. Dit programma

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werken met Wajongers

Werken met Wajongers Werken met Wajongers INTRODUCTIE De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie