Utrechtseweg. Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling Realisatie Mobiliteit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Utrechtseweg. Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling Realisatie Mobiliteit."

Transcriptie

1 Utrechtseweg Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling augustus /17

2 Milieu en Mobiliteit Colofon uitgave Milieu en Mobiliteit Gemeente Utrecht in opdracht van Afdeling Milieu en Mobiliteit Gemeente Utrecht internet rapportage E. Groot Karsijn informatie E. Groot Karsijn 25 augustus /17

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Probleemschets... 6 Oplossingsrichtingen... 8 Consultatie Conclusie en advies /17

4 Milieu en Mobiliteit 1. Inleiding Aanleiding In 2012 is de gemeente Utrecht gestart met programma Verkeersveiligheid, ook wel Utrecht werkt aan verkeersveiligheid. Dit programma is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid op verschillende locaties in de stad. Hiervoor heeft de gemeenteraad 5 mln. beschikbaar gesteld. In eerste instantie waren hiervoor 28 locaties aangewezen. Na uitvoering van deze maatregelen was er nog budget beschikbaar. De gemeente heeft daarom eind 2013 een oproep gedaan bij inwoners om knelpunten te melden. Daarop zijn 200 reacties ontvangen. Op basis van de adviezen van de wijkbureaus, de wijkverkeersadviseurs, ongevallencijfers en de meldingen die via diverse meldpunten zijn ontvangen, is er een keuze voor de aanpak van 14 nieuwe knelpunten gemaakt. De nieuwe maatregelen zijn vooral gericht op het verbeteren van de veiligheid voor voetgangers en fietsers.. Het college heeft in september 2014 deze lijst met 14 nieuwe projecten vastgesteld. Eén van de nieuwe projecten is de Utrechtseweg, tussen Haarrijnse Rading en Parkzichtlaan. Deze is als maatregel 39 opgenomen in het programma Verkeersveiligheid. Proces Er zijn de afgelopen jaren een aantal bewonersmeldingen bij de gemeente binnen gekomen over onveiligheid op en rondom de Utrechtseweg. Eind 2013 hebben bewoners van de Salvador Dalistraat een brief aan de gemeente gestuurd, waarin zij aandacht vragen voor de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg. Naar aanleiding hiervan wordt sindsdien met een 4/17

5 vertegenwoordiging van bewoners van de S.Dalistraat en Utrechtseweg gesproken over de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg. In januari 2014 heeft de gemeente metingen uitgevoerd, zoals intensiteitstellingen, snelheidsmetingen en een telling van het doorgaand autoverkeer om het knelpunt verder te kunnen onderbouwen. De resultaten gaven voldoende argumenten om de locatie daadwerkelijk als knelpunt aan te merken, waarna verschillende alternatieven zijn bekeken. Deze alternatieven zijn besproken met de aangrenzende bedrijven. Gesprekken met opnieuw bewoners en Intratuin en een locatieschouw op 28 mei 2015 hebben geleidt tot de uitwerking van een aantal haalbare opties, elk met voor- en nadelen. In een vervolgstap zijn de opties breed voorgelegd aan en besproken met alle belanghebbenden. Er is geen 100% draagvlak voor één van de opties. Op basis van de feedback is een ambtelijke voorkeursvariant gevormd, die op draagvlak van een groot deel van de belanghebbenden kan rekenen. De voorkeursvariant wordt nu voorgelegd aan het bestuur. Na vaststelling door de portefeuillehouder verkeer en de wijkwethouder vindt nadere planuitwerking plaats, in aanloop naar de uitvoering. De verwachting is dat rekening houdend met de drukke (kerst)periode bij Intratuin - de werkzaamheden begin 2016 kunnen starten. 5/17

6 Milieu en Mobiliteit 2. Probleemschets Metingen januari 2014 Om het knelpunt goed te kunnen onderbouwen zijn in januari 2014 metingen uitgevoerd naar de omvang van het verkeer, de snelheid van het verkeer en het aandeel doorgaand autoverkeer. Daaruit zijn de volgende resultaten naar voren gekomen: - Op de Utrechtseweg ter hoogte van Het Lint reden gemiddeld circa motorvoertuigen per dag - Circa 40% van dat verkeer betrof doorgaand verkeer tussen de Haarrijnse Rading en de Parkzichtlaan. Dit verkeer heeft geen herkomst of bestemming gehad aan de Utrechtseweg. - Er reed meer doorgaand verkeer van Haarrijnse Rading naar Parkzichtlaan dan vice versa. - De V85 1 bedroeg 48 km/u. Probleemschets Uit de metingen, observaties ter plaatse en de gesprekken met bewoners en bedrijven is een helder beeld van de problematiek ontstaan, dat hierna wordt samengevat. Aanwezigheid doorgaand verkeer Er is een groot aandeel doorgaand autoverkeer aanwezig, dat hiermee het verkeerslicht Vleutensebaan Parkzichtlaan mijdt. Dit doorgaande verkeer is op doorreis, heeft onvoldoende het gevoel door een verblijfsgebied te rijden en past haar snelheid niet aan. De weginrichting dwingt de automobilist ook onvoldoende om de snelheid aan te passen, met uitzondering van de oversteek van Het Lint. Het doorgaande verkeer is vooral aanwezig in de spitsperioden, maar ook daarbuiten. Voorrangssituatie kruisingen en Het Lint Op de kruisingen wordt niet (altijd) voorrang verleend. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de gelijkwaardige kruisingen niet als zodanig ogen. De aansluitende wegen zijn veelal uitgevoerd in een afwijkende soort en kleur verharding, waardoor de Utrechtseweg kan aanvoelen als een voorrangsweg. Bij de oversteek van Het Lint wordt ook niet altijd voorrang verleend door automobilisten. Onveiligheid fietsers en onduidelijk verloop vanaf kruispunt Haarrijnse Rading De hoge snelheid in combinatie met het smalle wegprofiel leidt tot een gevoel van onveiligheid bij fietsers. Auto s passeren met hoge(re) snelheid en houden (te) weinig afstand tot fietsers. Een deel van de fietsers wijkt daarom uit naar het voetpad. Op het kruispunt met de Haarrijnse Rading is de situatie voor fietsers onduidelijk. Richting Utrechtseweg ligt het voetpad in het verlengde van het fietspad, waardoor een deel van de fietsers op natuurlijke wijze richting voetpad worden geleidt. De aangebrachte markering biedt onvoldoende sturing. Onveiligheid voetgangers Op het voetpad langs de Utrechtweg rijden veel fietsers, waardoor de voetgangers in de verdrukking komen. Op de aansluiting met de Intratuin - waar veel mensen uit de buurt te voet naar toe gaan wordt onveiligheid ervaren. Oorzaak zijn de vele verkeersbewegingen van auto s en fietsers, in 1 De V85 is de snelheid die 85% van het verkeer niet overschrijdt en kan daarom worden beschouwd als de snelheid die door het gros van de automobilisten als redelijk wordt ervaren. 6/17

7 combinatie met het ontbreken van een trottoir op het terrein van Intratuin, waardoor voetgangers naar de rijbaan moeten. 7/17

8 Milieu en Mobiliteit 3. Oplossingsrichtingen Mogelijke oplossingen Om de problematiek te verlichten is een aantal oplossingsrichtingen denkbaar. Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de technische haalbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid en de verwachte effecten. Mede op basis van gesprekken met een aantal betrokken partijen heeft een selectie plaatsgevonden van 3 mogelijke oplossingen, welke verder zijn uitgewerkt. Dit zijn: 1. Afsluiting Utrechtseweg voor autoverkeer ter hoogte van Het Lint, met als doel de verbinding voor het doorgaande autoverkeer onmogelijk te maken. Fietsers en voetgangers behouden wel een doorgang (ambtelijke voorkeursoplossing). Voor deze variant moet de aansluiting van de Utrechtseweg op de Haarrijnse Rading/Vleutensebaan/Huis te Vleutenbaan worden aangepast. In de huidige situatie worden niet alle afslagbewegingen gefaciliteerd. 2. Aanbrengen van wegversmallingen, met als doel de snelheid van autoverkeer te verlagen en de route minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand autoverkeer. 3. Aanbrengen van drempels op de kruispunten, met als doel de snelheid van autoverkeer te verlagen en de route minder aantrekkelijk te maken. Oplossingsrichtingen die niet verder zijn uitgewerkt zijn het aanbrengen van fietsstroken en instellen van éénrichtingsverkeer. Verderop in deze paragraaf worden de verschillende opties toegelicht en voorzien van voor- en nadelen. De ontwerpuitwerkingen zijn in bijlage 1 opgenomen. Variant 1: Afsluiting ter hoogte van Het Lint Met een afsluiting wordt de Utrechtseweg als verbinding tussen Haarrijnse Rading en Parkzichtlaan onmogelijk gemaakt voor doorgaand autoverkeer. De afsluiting wordt zodanig vormgegeven dat fietsers en voetgangers er wel gebruik van kunnen blijven maken. Het kruispunt bij de Haarrijnse Rading wordt zodanig aangepast, dat men ook vanuit de Huis te Vleutenbaan en de Vleutenseweg de Utrechtseweg kan inrijden. Op de kruisingsvlakken op het oostelijk deel van de Utrechtseweg wordt de klinkerverharding vanuit de aansluitende weg doorgetrokken, om daarmee de gelijkwaardigheid van de voorrang duidelijk te maken. Het natuurlijk verloop van het fietspad vanaf het kruispunt Haarrijnse Rading wordt aangepast. Voordelen - Doorgaand verkeer tussen Haarrijnse Rading en Parkzichtlaan wordt 100% geweerd, met uitzondering van fietsers - Geen overstekend autoverkeer ter hoogte van Het Lint - Door verhoging drempels lagere snelheid overige verkeer - Verduidelijking gelijkwaardige voorrangssituatie op aansluitingen oostzijde - Door aanpassingen aan kruispunt Huis te Vleutenbaan ontstaat een goede geleiding van fietsers naar de rijbaan, in plaats van voetpad Nadelen - Bewoners aan beide zijden van de afsluiting moeten (afhankelijk van de bestemming) maximaal 1 kilometer/2 minuten 2 omrijden - Bedrijven westelijk deel Utrechtseweg worden alleen nog via westzijde ontsloten, maar door aanpassing kruispunt kan men straks ook vanaf Vleutensebaan en Huis te Vleutenbaan de Utrechtseweg bereiken. 2 Bron: 8/17

9 Een afsluiting zorgt ervoor dat het sluipverkeer volledig aan banden wordt gelegd. Gezien de klachten, wordt daarmee het meeste effect bereikt. De ambtelijke voorkeur gaat daarom op voorhand uit naar een afsluiting van de Utrechtseweg. Variant 2: Aanbrengen wegversmallingen Op een aantal punten worden wegversmallingen aangebracht, zodanig dat twee auto s elkaar niet kunnen passeren. Aan de zijde van de versmalling wordt een passage voor fietsers aangebracht. Het natuurlijk verloop van het fietspad vanaf het kruispunt Haarrijnse Rading wordt aangepast. Ook wordt hier duidelijk(er) gemaakt dat er een 30 km/uur zone wordt betreden. Voordelen - Autoverkeer moet elkaar ter hoogte van versmallingen voorrang verlenen, waardoor vertraging ontstaat - Fietsers kunnen versmallingen wel passeren - Door de wegversmallingen wordt deze route voor een deel van het doorgaande verkeer ontmoedigd - Door aanpassingen aan kruispunt Huis te Vleutenbaan ontstaat een goede geleiding van fietsers naar de rijbaan, in plaats van voetpad - Behoudt van 2-zijdige bereikbaarheid bewoners en bedrijven Nadelen - Vertraging bij wegversmallingen ontmoedigd een deel van het sluipverkeer, maar niet 100%. - Werkt vooral tijdens drukke momenten, wanneer er voldoende verkeer is om elkaar in de weg te zitten. Minder effect op andere momenten. - Kan uitnodigen tot hogere snelheid, om tegenliggers nog net even voor te zijn. - Het risico bestaat dat fietsers in de voorrangsrichting klem worden gereden. Variant 3: Herinrichting kruispunten tot plateau s Aanbrengen van plateau s heeft als doel om de voorrangssituatie op aansluitingen te verduidelijken, het gewenste snelheidsgedrag af te dwingen en daarmee de route voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk te maken. De plateau s worden uitgevoerd in klinkerverharding. Het natuurlijk verloop van het fietspad vanaf het kruispunt Haarrijnse Rading wordt aangepast. Ook wordt hier duidelijk(er) gemaakt dat er een 30 km/uur zone wordt betreden. Voordelen - Lagere snelheid autoverkeer - Verduidelijking gelijkwaardige voorrangssituatie op aansluitingen - Door de snelheidsremming wordt deze route voor een deel van het doorgaande verkeer ontmoedigd - Door aanpassingen aan kruispunt Huis te Vleutenbaan ontstaat een goede geleiding van fietsers naar de rijbaan, in plaats van voetpad - Behoudt van 2-zijdige bereikbaarheid bewoners en bedrijven Nadelen - Meer en steilere drempels leiden tot meer geluid - Vertraging en discomfort bij plateau s ontmoedigd een deel van het sluipverkeer, maar niet 100% Niet uitgewerkte oplossingsrichtingen 9/17

10 Milieu en Mobiliteit Aanbrengen fietsstroken In de gesprekken met betrokkenen is de wens geuit om fietsstroken aan te brengen, om daarmee enerzijds ruimte te creëren voor fietsers en anderzijds de weg visueel te versmallen voor automobilisten. Uit landelijk onderzoek blijkt dat toepassing van fietsstroken leidt tot ongewenste neveneffecten: - Fietsstroken hebben een beperkt effect op de snelheid van auto s. Er zijn locaties waar de snelheid van auto s juist is toegenomen nadat er fietsstroken zijn aangebracht. - Fietsstroken leiden er toe dat auto s iets minder afstand tot fietsers aannemen. De veiligheidsrisico s worden daardoor groter. - Vanwege de beperkte breedte op de Utrechtseweg zouden de fietsstroken vrij smal worden. Voor fietsers die naast elkaar willen fietsen zijn smalle fietsstroken onprettig, omdat de linker fietser gevoelsmatig op het autogedeelte fietst en zich opgejaagd voelt als er een auto aankomt. Een deel van de automobilisten zal ook van mening zijn dat de linker fietser op de strook moet blijven. Aanbrengen van fietsstroken heeft om deze redenen niet de voorkeur en is niet verder uitgewerkt. Instellen éénrichtingsverkeer Een andere optie om het sluipverkeer te weren is het instellen van éénrichtingsverkeer. Daarmee kan doorgaand verkeer in één richting worden geweerd. Doorgaand verkeer in de andere richting wordt hier echter niet mee geweerd. Ook leidt éénrichtingsverkeer er mogelijk toe dat de snelheid van autoverkeer toeneemt, omdat men de ruimte niet meer hoeft te delen met tegenliggers. Ook zal het vrachtverkeer naar de bedrijven aan de westzijde van Het Lint langs de woningbouw aan de oostzijde van Het Lint moeten rijden. De optelsom van deze argumenten heeft er toe geleidt dat éénrichtingsverkeer als optie niet verder is uitgewerkt. 10/17

11 4. Consultatie Opzet consultatieronde In juni zijn de belanghebbenden met behulp van een wijkbericht geïnformeerd over de opties. Op 15 juni heeft op locatie bij Intratuin een inloopavond plaatsgevonden, waar men zich kon laten informeren. Ook kon iedereen zijn of haar mening en argumenten kenbaar maken tijdens de inloopavond, of tot uiterlijk 29 juni via mail/brief. De wijkberichten zijn verspreid onder de direct belanghebbenden, oftewel bewoners en bedrijven die voor hun ontsluiting direct afhankelijk zijn van de Utrechtseweg. In totaal zijn er ca. 240 wijkberichten verspreid in de omgeving. In het wijkbericht is duidelijk gecommuniceerd dat de ambtelijke voorkeur uitgaat naar een afsluiting van de Utrechtseweg. Reacties In totaal zijn er 58 reacties binnengekomen. Daarvan zijn er 36 positief, met een voorkeur voor een afsluiting van de Utrechtseweg. Er zijn ook 22 reacties binnengekomen van mensen die zich uitspreken tegen een afsluiting. In die 22 reacties wordt de voorkeur voor verschillende alternatieven uitgesproken, waarbij het meest wordt geopteerd voor wegversmallingen (14 reacties). In het wijkbericht is helder gecommuniceerd dat de gemeente voorkeur geeft aan een afsluiting. Deze berichtgeving gaf geen aanleiding voor 180 omwonenden om te reageren. De Fietsersbond heeft positief geadviseerd op de voorgestelde afsluiting, evenals parkrestaurant Anafora. Intratuin juicht afsluiting niet toe, maar heeft begrip voor het voorstel. Met Intratuin is gesproken over een aparte aansluiting vanaf Intratuin direct op Het Lint voor langzaam verkeer. Afsluiting van de Utrechtseweg zorgt echter voor een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid bij de huidige entree, waardoor de verkeerskundige noodzaak voor een aparte langzaam verkeer aansluiting komt te vervallen. Argumenten tegen de afsluiting Er is een duidelijk verschil te zien tussen de oorspronkelijke bewoners van de Utrechtseweg/ Alendorperweg en de nieuwe bewoners van de Utrechtseweg en Schildersbuurt. De oude bewoners zijn niet gelukkig met een afsluiting. Er zijn een aantal argumenten die daarvoor worden aangedragen. De argumenten worden in de volgende tabel genoemd en voorzien van een reactie. Argument Omrijdbeweging: er zijn van oudsher relaties vanuit Alendorp met (het winkelhart van) De Meern. In het verleden is met de afsluiting ter hoogte van de Esdoornlaan 3 de directe autoverbinding naar De Meern komen te vervallen. De huidige route loopt vanaf Alendorperweg via de Utrechtseweg over Het Lint. Reactie Afsluiting betekent dat bewoners van de Alendorperweg via Vleutensebaan moeten omrijden. De omrijdbeweging bedraagt ca. 1 kilometer en kent een extra reistijd van ca. 2 minuten 4. Dit wordt gezien als een beperkt en acceptabel neveneffect. 3 De afsluiting van de Alendorperweg ter hoogte van de Esdoornlaan is destijds gerealiseerd op verzoek van de bewoners zelf. 4 Bron: 11/17

12 Milieu en Mobiliteit Bereikbaarheid hulpdiensten: De Alendorperweg wordt (nog) moeilijker bereikbaar voor hulpdiensten, door de reeds bestaande afsluiting aan de zuidzijde (Esdoornlaan) en de voorgestelde afsluiting bij Het Lint. Toename criminaliteit: er wordt o.a. verwezen naar de overlast die zich in het verleden heeft voorgedaan op de Utrechtseweg ten oosten van de Parkzichtlaan, nadat die weg is afgesloten. De hulpdiensten zijn geconsulteerd over de afsluiting, zij hebben geen bezwaren omdat de aanrijtijden niet in gevaar komen. Hulpdiensten hebben een up-to-date navigatiesysteem, waardoor voertuigen in principe nooit verrast kunnen worden door afgesloten routes. De afsluiting wordt tevens uitgevoerd met verzinkbare palen, waardoor deze in noodgevallen te passeren is. Deze klachten zijn na aanpassing van de afsluiting (van blok beton waarop gehangen kon worden naar palen) verdwenen. De Utrechtseweg-oost wordt (anders dan de Utrechtseweg ten westen van de Parkzichtlaan) ook gekenmerkt door veel sociale huurwoningen, wat een deel van de problematiek verklaart. Bovendien wordt Het Lint intensief gebruikt, waardoor er altijd reuring is ter hoogte van de afsluiting. Het is daarom niet aannemelijk dat er significante overlast gaat ontstaan als gevolg van de afsluiting. Geconcludeerd wordt dat de tegenargumenten grotendeels weerlegbaar en/of oplosbaar zijn. De omrijdafstand is een feit, maar is qua omvang beperkt en acceptabel. Genoemde alternatieven Door de tegenstanders van de afsluiting zijn een aantal alternatieven aangedragen, die in de volgende tabel worden genoemd en voorzien van een reactie. Alternatief Controle en handhaving door politie op snelheid. Instellen gesloten verklaring Utrechtseweg met uitzondering van bestemmingsverkeer, in combinatie met controle en handhaving (plaatsing camera s). Aanleg van een vrijliggend fietspad, in plaats van de huidige groenstrook en/of sloot. Reactie Controle en handhaving van snelheid is een taak van de politie. Snelheidscontroles in 30 km/uur gebieden worden slechts sporadisch uitgevoerd. De politie stelt dat het gewenste gedrag afgedwongen dient te worden door een adequate inrichting en omgeving. Op de Utrechtseweg draagt de inrichting onvoldoende bij aan het gewenste (snelheids)gedrag. Controle en handhaving op de Utrechtseweg is (mede daarom) geen optie. Controle en handhaving is geen optie, zie voorgaande reactie. Een gesloten verklaring voor een dergelijk groot bestemmingsgebied heeft zonder controle en handhaving geen waarde. De aanleg van een vrijliggend fietspad leidt er toe dat de snelheid van het autoverkeer verder zal toenemen. Dat past niet binnen de doelstellingen voor de Utrechtseweg, die binnen het weggennet is gecategoriseerd als erftoegangsweg. Dat houdt in dat de verblijfsfunctie voorop staat en de snelheid laag is. Dit is dus geen wenselijke optie. 12/17

13 Aanpassing tot fietsvriendelijke weg waar auto s te gast zijn. Schildersbuurt ontsluiten via Pablo Picassostraat i.p.v. Utrechtseweg. Aanbrengen van een beweegbare afsluiting/paal in de weg, aan de drukste zijde gedurende spitstijden wanneer de drukte en overlast door hardrijders het grootst is. Eén van de doelstellingen van het project is om de Utrechtseweg veiliger en aantrekkelijker te maken voor fietsers. Met het terugdringen van de intensiteit voor de knip ter hoogte van Het Lint wordt aan deze doelstelling al voldaan. Daarnaast functioneert een fietsstraat alleen als er twee keer zoveel fietsers als auto s op ee wegvak rijden. Hiervan is op de Utrechtseweg, ook zonder doorgaand autoverkeer geen sprake. Het anders ontsluiten van de Schildersbuurt biedt geen oplossing op de Utrechtseweg voor de aanwezigheid van doorgaand autoverkeer, de (te) hoge snelheid van het autoverkeer en onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Verkeerssituaties dienen te allen tijde duidelijk en begrijpelijk te zijn voor weggebruikers. Verschillende regimes gedurende de dag op één en hetzelfde wegvak draagt niet bij aan die duidelijkheid. Daarnaast zijn de investerings-, beheers- en onderhoudskosten van dynamische palen vele malen hoger dan statische palen. 13/17

14 Milieu en Mobiliteit 5. Conclusie en advies Een afsluiting van de Utrechtseweg levert een significante bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg. Er zijn alternatieven beschikbaar, maar deze bieden een beperkte(re) oplossende werking. Er bestaat breed draagvlak voor een afsluiting, uitgezonderd een groep van 22 vooral oorspronkelijke bewoners. De tegenargumenten (omrijden, bereikbaarheid hulpdiensten, criminaliteit) zijn weerlegbaar, oplosbaar of in het geval van de omrijdafstand beperkt en acceptabel. Gezien het voorgaande wordt geadviseerd om de voorkeursvariant afsluiten Utrechtseweg voor het autoverkeer ter hoogte van Het Lint vast te stellen en nader uit te werken. Het totale pakket aan maatregelen bestaat uit: - Afsluiting Utrechtseweg ter hoogte van Het Lint (uitgezonderd langzaam verkeer) - Uitbreiding kruising Utrechtseweg Vleutenseweg (mogelijk maken inrijden vanuit Vleutenseweg en Huis te Vleutenbaan) - Aanbrengen klinkerverharding op kruisingsvlakken oostzijde Utrechtseweg - Aanpassen natuurlijk verloop fietspad vanaf Haarrijnse Rading naar Utrechtseweg - Verhogen drempels westzijde Utrechtseweg en uitrit Parkzichtlaan 14/17

15 Bijlage 1: Ontwerpuitwerkingen Variant 1: Afsluiting ter hoogte van Het Lint 15/17

16 Milieu en Mobiliteit Variant 2: Aanbrengen wegversmallingen 16/17

17 Variant 3: Herinrichting kruispunten tot plateau s 17/17

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

WIJKRAAD VLEUTEN DE MEERN (thema-avond Verkeer, 17 november 2014) Utrecht.nl

WIJKRAAD VLEUTEN DE MEERN (thema-avond Verkeer, 17 november 2014) Utrecht.nl WIJKRAAD VLEUTEN DE MEERN (thema-avond Verkeer, 17 november 2014) 1 Inhoud 1) Kruispunt Schoolstraat Thematerweg 2) Fietspad Ockhuizerweg Polderweg 3) Herinrichting Meernbrug 4) Aansluiting fietspad kleine

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid. VE1LIGVERKEER Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en Zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl J Datum: maandag 27 augustus 2012 Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Eurlings, Susanne PO S1 RAD: RAD151216 woensdag 16 december 2015 BW: BW151103 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg GEMEENTE AMERSFOORT Notitie Datum: 7 januari 2015 Van: Onderwerp: Sip de Jong Knip Hogeweg Inleiding Deze notitie omvat alle opties voor de knip (een afsluiting in de Hogeweg, op een gekozen punt) met

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Parkeren en Verkeersveiligheid

Parkeren en Verkeersveiligheid Parkeren en Verkeersveiligheid Leden van Wijkcomité Oost Carin Bökkerink en Anita Hol-Bubeck Betaald Parkeren Burgemeester & Wethouders hebben in de Parkeervisie 2004 hun beleid over betaald parkeren vastgelegd

Nadere informatie

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN Gemeente Soest Februari 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanpassingen per voorgestelde maatregel 4 3 Ontwerptekeningen 1 Inleiding Sinds het voorjaar van

Nadere informatie

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk Memo Aan Van Kopie aan Datum de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk 30 november BESLUITVORMING EILANDENBOULEVARD NA VOORBEREIDENDE

Nadere informatie

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg 18 juni 2015 Bewonersbijeenkomst Victoriberg Programma 19:30 uur 20:00 uur: Inlopen 20:00 uur 20:15 uur: Welkomswoord wethouder Knapp 20:15 uur 20:30 uur: Presentatie Marcel Luijnenburg 20:30 uur 21:00

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015

1 Inleiding. Ontwerp Johan Wagenaarlaan. Gemeente Heemstede. 21 mei 2015 HSD028/Gth/0167.02 20 mei 2015 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005 Notitie Stadsdeel Oost Van: Marjet van Arkel E-mail: M.vanArkel@dsv.rotterdam.nl Fax: 010-489 6767 Telefoon: 010-489 5169 Bezoekadres: EP2, 7.42 Aan: Kopie aan: Betreft: Deelgemeente Prins Alexander t.a.v.

Nadere informatie

Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren

Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en advies www.meldpuntveiligverkeer.nl Datum: 12 juni 2013 Kenmerk: Plaatsing bloembakken Noordereinde (Kortenhoef/ s Gravenland); Gemeente Wijdemeren Rol Veilig Verkeer

Nadere informatie

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015)

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015) Broeckgouw, Volendam De Ringlaan nodigt blijkbaar uit om (te) hard te rijden De Ringlaan in de Broeckgouw Broeckgouw, Volendam Problematiek/de opgave: Vergroting duidelijkheid voorrangssituatie Verlagen

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie

Centrumplan Hart voor Valkenburg

Centrumplan Hart voor Valkenburg Samenstelling: Ben van Eijsden Centrumplan Hart voor Valkenburg Document: 20110127-second opinion.doc Status: concept Blad 1 Inhoudsopgave 01 INLEIDING 2 02 SAMENVATTING SECOND OPINION 3 02.01 Kaders en

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek

Reactienota. Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011. N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Reactienota Inloopbijeenkomst d.d. 12 december 2011 N308: Plannen verplaatsing komgrens oostzijde Oldebroek en herinrichting Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland februari 2012 1. Inleiding Op 12 december

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp IBP 3.4. Kruising Oosterengweg - Van Riebeeckweg Verkeerskundig De VRI kruising Oosterengweg Van Riebeeckweg wordt aangepast met de aanleg van fietsopstelstroken

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

Zienswijzen op ontwerp uitwerkingsplan Legmeer-West Fase III Hof van Uithoorn (Fase I) Gemeente Uithoorn Juli 2013

Zienswijzen op ontwerp uitwerkingsplan Legmeer-West Fase III Hof van Uithoorn (Fase I) Gemeente Uithoorn Juli 2013 Zienswijzen op ontwerp uitwerkingsplan Legmeer-West Fase III Hof van Uithoorn (Fase I) Gemeente Uithoorn Juli 2013 1 Om het woningbouwproject Legmeer-West te kunnen ontwikkelen heeft de raad in 2005 het

Nadere informatie

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren 1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen, deelgebied 5 en 6 2003-2013 Gemeenteraad stelt beleidskaders vast voor Haren Noord Landschapsontwikkelingsplan 2003 Ontwikkelvisie Dilgt Hemmen

Nadere informatie

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks 3-6-2016 1 Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks BAM Infra Wegen, 2-6-2016 1 Agenda Inleiding - Vragen? Verkeersmaatregelen - Langevliet - Vragen? - Van Foreestweg - Vragen? - Breewijd - Vragen?

Nadere informatie

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Situatie Probleemstelling. De gemeente Breda heeft VVN Afd. Breda gevraagd om een advies over de verkeerssituatie Liesboslaan - Princenhagelaan te Breda. In het verleden

Nadere informatie

PLATEAU. Toepassingsgebied -In verblijfsgebieden (erftoegangswegen) binnen en buiten de bebouwde kom.

PLATEAU. Toepassingsgebied -In verblijfsgebieden (erftoegangswegen) binnen en buiten de bebouwde kom. PLATEAU -Hoogteverschil 12 cm of 8 cm bij busroute. -Aanduiding met taludstrepen -Lengte middenstuk tussen de hellingen 5,00 m. -Hellingen binnen de bebouwde kom: sinusvormig met een lengte van 2.40 m

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Alternatieven busbaan Vleuterweide Visie achter hoofdontsluiting Leidsche Rijn Datum: 8 juli 2014 Godfried de Graaff www.natuurlijkvleuterweide.nl Agenda Functioneren

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

30 en 50 en de toekomst van het fietspad in de stad

30 en 50 en de toekomst van het fietspad in de stad Memo januari 2015 Onderwerp: 30 en 50 en de toekomst van het fietspad in de stad Er wordt de laatste tijd her en der gediscussieerd over de snelheid van autoverkeer in de stad, en over de fietspaden in

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 10 juni 2015 Regnr.: 15int02504 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt : Fout!

Nadere informatie

Busbaan. Natuurlijk! Vleuterweide. Godfried de Graaff

Busbaan. Natuurlijk! Vleuterweide. Godfried de Graaff Busbaan Natuurlijk! Vleuterweide Godfried de Graaff Visie achter hoofdontsluiting LR Visie achter hoofdontsluiting LR A2 A12 Visie achter hoofdontsluiting LR A2 A12 Visie achter hoofdontsluiting LR A2

Nadere informatie

DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO

DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO DEEL D ASSEN VRIES/TYNAARLO 33 12 Trajecten Assen Vries en Assen - Tynaarlo De Fietsersbond heeft gekozen voor de fietsverbindingen vanaf het gemeentehuis, het provinciehuis en het Dr. Nassaucollege naar

Nadere informatie

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Update bij eerder verschenen rapportage Blauwe brommers op fietspaden 2011 Samenvatting Snorfietsen rijden op de fietspaden in Amsterdam massaal nog steeds

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Raadsvergadering : 28 april 2005 Agendapunt : 08 Onderwerp : Oversteekplaats Stationsweg te Geertruidenberg Datum : 23 maart 2005 A.

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk Definitief. Verkeersstudie Zevenbergschen Hoek

Gemeente Moerdijk Definitief. Verkeersstudie Zevenbergschen Hoek Gemeente Moerdijk Definitief Verkeersstudie Zevenbergschen Hoek Gemeente Moerdijk Definitief Verkeersstudie Zevenbergschen Hoek Datum 2 januari 2013 WLS011/Kmb/0098 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

ADVIES OVERSTEEKPLAATSEN DEN HAAG

ADVIES OVERSTEEKPLAATSEN DEN HAAG ADVIES OVERSTEEKPLAATSEN DEN HAAG Den Haag, december 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inleiding Voor een groot deel van de bevolking kan het

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 1.1.

Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 1.1. Waterfront Dalfsen 1 augustus 2011 - verkeersaspecten en ontwerp - dsn-236 Gemeente Dalfsen 1. Inleiding 1.1. Algemeen Aan de zuidzijde van de kern Dalfsen staan de nodige ontwikkelingen op stapel. Het

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 2015-10

RAADSVOORSTEL 2015-10 RAADSVOORSTEL 2015-10 Datum voorstel: 15 januari 2015. Raadsvergadering van : 19 februari 2015, Vergadering Commissie : 10 februari 2015, Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling : G.A. de Kruif

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel,

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel, GEMEENTE vveert Leden van de Gemeenteraad p.a. Wilhelminasingel 101 6001 GS WEERT Weert, 10 februari 2015 Onderwerp Beantwoording vragen reconstructie kruispunt Maaseikerweg - Beatrixlaan Beste meneer,

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Uit de reacties bleek dat het merendeel voor het. plattegronden aan te brengen bij de knips, de. geacht.

Uit de reacties bleek dat het merendeel voor het. plattegronden aan te brengen bij de knips, de. geacht. Bijlage B Samenvatting De meeste inspraakreacties hebben betrekking op de eerder gedane wijzigingsvoorstellen zoals die op 21 november door het college van B&W zijn vrijgegeven voor inspraak. Het gaat

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Verkeersbeleidsplan Bunnik 2015-2024 mei 2015

Eindverslag inspraakprocedure Verkeersbeleidsplan Bunnik 2015-2024 mei 2015 Eindverslag inspraakprocedure Verkeersbeleidsplan Bunnik 2015-2024 mei 2015 1. De gevolgde inspraakprocedure Bij het opstellen van het Verkeersbeleidsplan is gelegenheid geboden voor inbreng van bewoners

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912. (School)fietsroute Dalerallee De Nieuwe Veste

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912. (School)fietsroute Dalerallee De Nieuwe Veste BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 (School)fietsroute Dalerallee De Nieuwe Veste - verkeerskundige afweging vormgeving - Gemeente Coevorden (School)fietsroute

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Fietsstraat Venkelstraat

Fietsstraat Venkelstraat Fietsstraat Venkelstraat Uitslag gebruikersonderzoek Auteur: Pau Tjioe Kho Gemeente Haarlem Sector Stadsbeheer Afdeling Verkeer en Vervoer Datum: februari 2006 Inleiding Haarlem heeft sinds naar 2005 een

Nadere informatie

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom (Bijdragenr. 25) Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom J.A.G. de Leur M.Sc. Gemeente Heerhugowaard F.J.Wildenburg Gemeente Heerhugowaard 1.

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan. Geacht College van B&W, Geachte leden van de Gemeenteraad,

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan. Geacht College van B&W, Geachte leden van de Gemeenteraad, Page 1 of2 Riet, Arno den GESCAND OP Van: Desiree van Boxtel [desireevanboxtel@chello.nl] ^ ' " " 2015 Verzonden: dinsdag 21 april 2015 22:15 o«i r«^ ^ * ^ ^ Aan: 1 Postbus BV SEC OZ; 1 Postbus Griffie

Nadere informatie

De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van de hoofdfietsroute Parc Rodenrijs - Noordersingel

De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van de hoofdfietsroute Parc Rodenrijs - Noordersingel Memo Berkel en Rodenrijs, 1 juni 2011 Kenmerk: FBLL-M20110601-01 Betreft: Hoogwaardige fietsroute door Berkel en Rodenrijs Opgesteld door: Piet Mazure De Fietsersbond pleit voor kwaliteitsverhoging van

Nadere informatie

Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek In rood staan de aanpassingen/aanvullingen die direct in de varianten moeten worden verwerkt. Overige opmerkingen worden bij

Nadere informatie

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 18 april 2011 Betreft Aanvullend document "Wegencategorisering" n.a.v. presentatie 8 maart 1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter In het Uitvoerend document wegencategorisering

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Evaluatie verkeerssituatie School B

Evaluatie verkeerssituatie School B Evaluatie verkeerssituatie School B Opgesteld door G. Smilda Afdeling Openbare Werken Concept November 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Analyse verkeerssituatie... 2 Verkeersgedrag: lopen en fietsen...

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Vastgesteld door de raad op 29 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding 1 2 Beleidskader Duurzaam Veilig 2 2.1 Ontwerprichtlijnen 3 2.1.1 gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt?

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? 2 april 2009 initiatiefgroep raambuurt raam 62 2801 vm gouda t+f 0182.526925 initiatiefgroep@raambuurtgouda.nl Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? of de automobilist zich tenminste aan max.

Nadere informatie

In de bijlage vind u onze schriftelijke zienswijze voorzien van enkele lijsten met handtekeningen.

In de bijlage vind u onze schriftelijke zienswijze voorzien van enkele lijsten met handtekeningen. Aan de Raad en het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Bloemendaal, 30 mei 2007 Onderwerp: l gemeente Bloemendaal ontvangstbevestiging afgegeven

Nadere informatie

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Heerde Brinklaan en Veerstraat Marktstraat Datum uitgifte advies: 3 februari 2016 2/7 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie