De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 3: Vinden en binden van de beste medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 3: Vinden en binden van de beste medewerkers"

Transcriptie

1 De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving Deel 3: Vinden en binden van de beste medewerkers

2 Investeren in je medewerkers levert hogere motivatie op. 2 Vinden en binden van de beste medewerkers

3 Introductie De core business van de eerstelijns zorg is het helpen van patiënten, door de best mogelijke medische zorg te verlenen en zo nodig gericht door te verwijzen naar de meest geschikte tweedelijns behandelaar. Het is voor de meesten een roeping, waar zij graag tijd en energie in investeren en grote voldoening uit halen. Het bieden van kwaliteit in de eerstelijns zorg is echter steeds meer een teaminspanning geworden. Patiënten zijn kritischer en beter geïnformeerd; hun oordeel over de zorg die zij krijgen, baseren zij op meer dan alleen het daadwerkelijke consult. Kunnen zij terecht op het moment dat zij willen, hoe is de ontvangst en de sfeer, krijgen zij net die extra zorg die hen verder helpt? De kracht van het team is dus medebepalend voor het succes van de praktijk. Maar hoe vind je de juiste medewerkers, en vooral: hoe kun je die langdurig aan de organisatie binden? VvAA merkt dat praktijkhouders nogal eens met dit vraagstuk worstelen. Want niet alleen is de tijd schaars, de praktijkhouder is ook nog eens niet opgeleid als P&O-manager. Daarom geeft VvAA in een serie van drie whitepapers praktijkhouders en -managers concrete handvatten om hun personeelsmanagement verder vorm te geven. Met als doel een goed, gemotiveerd team. In de eerste twee whitepapers van deze P&O-serie belichten we situationeel leiderschap (deel 1) en beoordeling (deel 2). In deze derde whitepaper staan we eerst stil bij succesvol werven: hoe doe je dat? Vervolgens komt het binden aan bod. We schetsen de veelgebruikte theorie van Herzberg over motivatiefactoren en hygiënefactoren. Ten slotte maken we de vertaalslag naar de eerstelijns praktijk: wat kunnen praktijkhouders en managers doen om de binding en motivatie te vergroten? Vinden en binden van de beste medewerkers 3

4 1. Vinden: succesvol werven Een van de succesfactoren voor een goedlopende praktijk is een kritische selectie aan de poort van nieuwe medewerkers. Tijdens de speciale workshop Werving & Selectie merkt VvAA dat veel praktijkhouders hier nog niet optimaal van profiteren, simpelweg omdat hun de tijd en de fijne kneepjes ontbreken. Met een aantal eenvoudige aanpassingen kan dit veel krachtiger. Criteria van tevoren vaststellen Stel van tevoren vast aan welke criteria de geschikte kandidaat moet voldoen. Waarover moet de nieuwe collega in ieder geval beschikken om de functie goed te kunnen uitvoeren en aan welke kennis en vaardigheden heeft het team behoefte? Een dergelijke lijst maakt de wervingsvraag expliciet en zorgt ervoor dat er voor verschillende kandidaten dezelfde criteria worden gehanteerd. Meerdere bronnen Een eerste indruk is zeker belangrijk, maar niet alleszeggend. Het verdient aanbeveling om niet alleen de kandidaat vragen te stellen, maar ook referenties na te gaan. Op die manier ontstaat een objectiever beeld. Gerichte vragen stellen met STAR Het stellen van de juiste vragen tijdens een sollicitatiegesprek kan waardevolle informatie opleveren over de kandidaat. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk. De STAR-methode biedt houvast. Een voorbeeld. De praktijkhouder vertelt een kandidaat-assistente dat er in de praktijk open en direct wordt gecommuniceerd, en wat zij daarvan vindt. De kandidate antwoordt dat zij dat in haar huidige functie gewend is en dat zij dat prettig vindt. Met de STAR-methode kan hier dieper op worden ingezoomd: Situatie: wanneer heeft u voor het laatst iemand direct feedback gegeven? Taak: wat waren uw taken in deze situatie? Activiteiten: wat heeft u concreet gezegd en/of gedaan? Resultaat: wat gebeurde er vervolgens? Deze bewezen methode geeft een beter inzicht in de kennis en vaardigheden van de kandidaat, zodat de mogelijke match tussen kandidaat en functie/praktijk beter beoordeeld kan worden. 4 Vinden en binden van de beste medewerkers

5 Persoonlijk Profiel Analyse Het kan nuttig zijn, bijvoorbeeld bij de werving voor een leidinggevende functie, om met behulp van een analysetool een kandidaat gedetailleerder in beeld te brengen. VvAA biedt hiervoor de Persoonlijk Profiel Analyse. Eerst wordt een ideaalprofiel voor de betreffende functie opgesteld, vervolgens kan de praktijkhouder of -manager de kandidaat op dit profiel scoren. Meelopen in praktijk Wanneer de beste kandidaat gevonden lijkt en beide partijen positief staan tegenover een mogelijk dienstverband, kan het heel nuttig zijn om de kandidaat een dag of een aantal dagen mee te laten lopen op de praktijk. Op deze manier kunnen de collega s kennismaken met hun nieuwe collega en wordt gekeken of er daadwerkelijk een klik is. Voor de kandidaat is het goed om zelf te ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat en of zijn of haar verwachtingen van de nieuwe baan kloppen. Het is in dat geval handig om kort hierna een korte evaluatie te doen; bij tevredenheid van beide partijen kan de samenwerking dan worden geformaliseerd. Personeelsmanagement: beoordeling 5

6 2. Binden: motivatie- en hygiënefactoren Waar vroeger medewerkers jarenlang bij dezelfde werkgever bleven, is dat tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. De baan voor het leven bestaat niet meer. Ook niet in de eerstelijns zorg. Medewerkers blijven op zoek naar uitdagend werk waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen, waar zij voldoening en erkenning uit halen. Voor werkgevers is het de uitdaging om de goede medewerkers aan zich te binden. Maar hoe pak je dat aan? De veelgebruikte en wereldwijd bekende theorie van Herzberg biedt aanknopingspunten. In zijn Two factor theory onderscheidt Herzberg twee groepen factoren die medewerkers beïnvloeden. Hij stelt dat motivatiefactoren ervoor kunnen zorgen dat medewerkers tevreden(er) zijn over hun werk. Daarnaast zijn er de hygiënefactoren, die kunnen zorgen voor ontevredenheid als deze ontbreken of niet goed geregeld zijn. Motivatiefactoren zijn bijvoorbeeld: - waardering - verantwoordelijkheid - doorgroeimogelijkheden - ontwikkelen van kennis en vaardigheden - autonomie. Hygiënefactoren zijn onder andere: - werkomstandigheden - veiligheid - salaris - werkplek - secundaire arbeidsvoorwaarden. 6 Vinden en binden van de beste medewerkers

7 Deze theorie van Herzberg maakt duidelijk dat het voor praktijkhouders en -managers die de motivatie binnen het team willen vergroten, niet zinvol is om alleen op de hygiënefactoren te sturen. Dat zijn de basisvoorwaarden die gewoon in orde moeten zijn. Neem het salaris. Elk jaar een zelfde verhoging zal medewerkers uiteindelijk niet motiveren. Andersom geldt dat het wel kan demotiveren als medewerkers te weinig betaald krijgen of wanneer er onverklaarbare verschillen tussen collega s zijn. Wie wil motiveren zal veel meer moeten sturen op de motivatiefactoren. In de huidige tijden van economische teruggang blijven medewerkers weliswaar langer op hun plek, toch is de algemene tendens dat zij meer verwachtingen hebben van hun baan. Dit wensenlijstje verschilt per individu. Praktijkhouders en -managers zullen zich echt in hun medewerkers moeten verdiepen om erachter te komen wat hen motiveert en bindt. Middelen die hierbij kunnen worden ingezet zijn het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO, zie de volgende paragraaf) en exitinterviews met collega s die uit dienst gaan. Hoewel motiveren en binden in de 21e eeuw dus steeds meer individueel maatwerk is geworden, biedt het op Herzbergs theorie gebaseerde model van Bolweg een voor zorgpraktijken werkbaar overzicht van factoren waar op gestuurd kan worden om binding en motivatie te vergroten. Schema Bolweg - binding/motivatie 1. Imago 2. Arbeidsvoorwaardenpakket 3. Ontwikkelingsmogelijkheden 4. Werkinhoud Binding/motivatie 5. Werkbelasting 6. Werksfeer 7. Stijl van leidinggeven 8. Werk-privé-balans Vinden en binden van de beste medewerkers 7

8 3. Binden en motiveren in de praktijk VvAA heeft de ervaring dat eerstelijns zorgpraktijken nogal eens aanlopen tegen motivatievraagstukken die samenhangen met professionele ontwikkeling en met het onderlinge groepsgevoel. Persoonlijke ontwikkeling Medewerkers vandaag de dag willen zich ook persoonlijk ontwikkelen in hun baan en professionele groei doormaken. Of dat nu vakinhoudelijk is, meer de diepte in, of hiërarchisch, door middel van promotie. Medewerkers die hiervoor de ruimte krijgen, zijn gemotiveerder en uiteindelijk waardevoller voor de organisatie. Dat geldt ook voor medewerkers in de zorg. De dagelijkse praktijk is vaak echter zo hectisch, dat er weinig tijd overblijft om hier op een structurele manier mee aan de slag te gaan. Dat is jammer, want de mogelijkheden voor professionele groei en ontplooiing zijn er wel degelijk, ook in kleinere praktijken. Bijvoorbeeld met relatief nieuwe disciplines zoals die van nurse practitioner, mondhygiëniste en praktijkondersteuner huisartsen. In praktijken waar dergelijke loopbaanontwikkeling wordt geboden, komt dat doorgaans de werksfeer en prestaties ten goede. Investeren: een risico? Een veelgehoord bezwaar is dat het investeren in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers een groot risico is. Wat als je als praktijkhouder 3.000,- in iemands ontwikkeling investeert, en die medewerker gaat na vier jaar ergens anders werken? Dit lijkt op korte termijn misschien een steekhoudend argument. Maar het alternatief is dat er niets gebeurt en deze medewerker nog vijftien jaar in dezelfde functie blijft, met de kans dat hij of zij gedemotiveerd raakt. Voor de praktijk zal de medewerker in dit laatste scenario veel minder waarde creëren dan in het eerste. Persoonlijk ontwikkelplan Gelukkig zien we dat er in de eerstelijns zorg veel vakinhoudelijk wordt opgeleid. Deze budgetten kunnen uitstekend worden aangewend voor een meer persoonlijke en dus meer motiverende benadering. Regelmatig adviseren wij praktijkhouders en -managers om per medewerker hiervoor een plan op te stellen: wat doet de collega nu, wat kan en wil hij/zij en waar ziet hij/zij zichzelf over twee jaar? Dit persoonlijke ontwikkelplan kan ook onderdeel vormen van de beoordeling, zoals besproken in deel 2 van dit whitepaper-drieluik. 8 Vinden en binden van de beste medewerkers

9 Een voorbeeld uit de VvAA-adviespraktijk. Een tandarts vindt het belangrijk om het potentieel van zijn medewerkers optimaal te benutten. Met behulp van de VvAA Persoonlijk Profiel Analyse brengt hij van elke collega in kaart waar de sterke en de nog te ontwikkelen punten liggen. Uiteindelijk bespreekt hij met alle teamleden een persoonlijke marsroute, inclusief training en functie-uitbreiding. Hiermee vergroot hij hun betrokkenheid bij de praktijk, biedt hij iedereen een passende uitdaging en profiteert hij van de bredere inzetbaarheid en de hogere motivatie. Een van de medewerkers ontwikkelt zich van balieassistente naar tandartsassistente tot uiteindelijk mondhygiëniste. Groepsgevoel en collegialiteit Eerstelijns zorgpraktijken bestaan meestal uit relatief kleine teams, van gemiddeld vijf tot vijftien medewerkers. Deze teams zijn veelal goed op elkaar ingespeeld en werken samen op basis van onderling respect en professionaliteit. Maar met de verdere schaalvergroting en de opkomst van grotere, multidisciplinaire zorgcentra is dit niet langer vanzelfsprekend. En ook in kleinere teams gaat het wel eens mis. Collegialiteit is een belangrijke motiverende factor. Teams waarin het groepsgevoel ontbreekt en een nare sfeer hangt, functioneren slechter. Nieuwkomers binnen het team zijn sneller geneigd een andere baan te zoeken. Hoe kun je als praktijkhouder en -manager de teamgeest versterken? Het groepsgevoel in beeld Een eerste belangrijke stap is om de teamgeest in kaart te brengen. Een korte interviewronde, bij voorkeur uitgevoerd door een onafhankelijke derde, is een relatief kleine inspanning die veel nuttige informatie oplevert. Een andere mogelijkheid is om geregeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit te laten voeren. Met behulp van een vragenlijst vertellen medewerkers hoe zij aankijken tegen hun werk en hun collega s. Dit onderzoek levert concrete input voor het personeelsbeleid. Wanneer een MTO regelmatig wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld eens in de twee jaar, worden trends zichtbaar en kan worden gemeten of de ingezette beleidsveranderingen effect hebben. Praktijken kunnen aan de hand van dergelijke metingen bovendien aantonen dat zij serieus werk maken van kwaliteitsbeleid, met positief effect op de relatie met zorgverzekeraars. VvAA heeft met dit soort teamaudits en MTO s veel goede ervaringen. Werkoverleg Het werkoverleg is de haarlemmerolie binnen teams, mits er structureel tijd voor wordt gemaakt. Voor operationeel werkoverleg is een frequentie van een keer per week of per twee weken voldoende. Vinden en binden van de beste medewerkers 9

10 Uit onderzoek blijkt dat medewerkers ook behoefte hebben aan meer overkoepelende informatie. Hoe gaat het met de praktijk, waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Voor deze informatie kan een apart overleg worden georganiseerd, met een lagere frequentie, bijvoorbeeld een keer per half jaar. De praktijkouder kan hierin de relevante bedrijfsmatige context schetsen; aan gedetailleerde informatie over de cashflowpositie hebben medewerkers niet zoveel, aan de uitbreiding van de praktijk met een nieuw zorgprogramma daarentegen wel. Voor een zo efficiënt mogelijk werkoverleg is het goed om van tevoren een agenda op te stellen, met lopende zaken en besluitpunten. Per overleg kan bij toerbeurt een voorzitter en een notulist worden aangewezen, om ervoor te zorgen dat alle teamleden een actieve bijdrage leveren. Andere nuttige tips zijn: - zorg voor een geschikte tijd en ruimte, zodat ongestoord kan worden overlegd - bespreek de belangrijkste onderwerpen eerst, ook als het gevoelige onderwerpen zijn - luister, laat elkaar uitspreken en besteed ook aandacht aan dingen die goed gaan - maak een verslag van het overleg, met de concrete afspraken per agendapunt, inclusief een actielijstje met wie wat gaat oppakken; kom hierop terug in het eerstvolgende overleg. Een voorbeeld uit de VvAA-adviespraktijk. Een tandarts plant bewust elke twee maanden een teambijeenkomst. Van tevoren bepaalt hij een inhoudelijk relevant thema. Alle mogelijke invalshoeken komen aan bod: van klantgerichtheid tot efficiënt werken, van een voorbeeldonderneming tot vakinhoudelijke ontwikkelingen. In mei denkt hij al na over de bijeenkomst in oktober. Om de keer regelt hij een eenvoudige maaltijd erbij. De opkomst is steevast hoog. Het geeft een enorme impuls aan het team: de bevlogenheid van de praktijkhouder werkt merkbaar aanstekelijk en motiverend. Feedback geven en krijgen Ook het geven en ontvangen van feedback (en vooral de manier waarop) is medebepalend voor de teamgeest. Feedback wordt nogal eens verward met het geven van instructies. Of ze wordt niet op een constructieve manier gegeven. Terwijl met het geven van feedback een heleboel winst geboekt kan worden; met het uit de weg gaan kunnen zelfs heel vervelende situaties ontstaan. 10 Vinden en binden van de beste medewerkers

11 Een huisartspraktijk heeft één dissonant in het team, die de sfeer continu ondermijnt. Niemand zegt er iets van, of durft het gedrag bespreekbaar te maken. Er wordt onderling wel veel over gepraat, maar niet met de assistent in kwestie. Het wordt steeds lastiger om feedback te geven. Zo ontstaat uiteindelijk een onwerkbare, verziekte situatie. De enige oplossing is dat de assistent vertrekt. Feedback geven en ontvangen wordt vaak als eng of bedreigend gezien. De praktijkhouder en -manager spelen een belangrijke coachende rol om deze drempel te slechten. In de speciale feedbacktrainingen van VvAA gaan we onder meer uit van de ik-ik-jij -regel: wat zie ik bij jou, wat doet dat bij mij en herken jij dat? Deze gemakkelijk te onthouden vuistregel voorkomt dat er een verwijtende sfeer ontstaat. De collega die de feedback op deze manier ontvangt, zal het minder als persoonlijke aanval ervaren. Dat is immers ook niet de bedoeling van de feedback: het is juist een kans om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Voor het ontvangen van feedback geldt dat ja maar nooit een goede reactie is. Vraag naar voorbeelden als je het niet begrijpt. Zie het als een kans om jezelf te verbeteren. Dat geldt voor alle functies binnen de praktijk! Teamactiviteit Een keer per jaar iets gezelligs doen met het team kan eveneens een impuls geven aan de teamgeest. Door elkaar buiten de gebruikelijke werksituatie te zien en te spreken, ontdekken collega s soms verrassende kanten van elkaar. Met goed gekozen en getimede (niet te vaak!) aansprekende uitjes kan de saamhorigheid enorm worden versterkt. Personeelsmanagement: beoordeling 11

12 VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener die opereert in het hart van de Nederlandse gezondheidszorg. Wij ondersteunen meer dan professionals: medici, paramedici, studenten en zorginstellingen. Met verzekeringen, financiële diensten (accountancy, administratie, financiële planning en praktijkfinanciering), advies op het gebied van per soneelsmanagement en financieel management, juridisch en fiscaal advies, vestigingsbegeleiding, opleidingen, een eigen reisbureauservice en diverse publicaties waaronder maandblad Arts en Auto. VvAA is gevestigd in Utrecht en heeft regiokantoren door het hele land; het bedrijf telt circa 700 medewerkers. Maatwerk intake Voor per soneelsmanagement, waar managementvaardigheden als situationeel leiderschap bij horen, biedt VvAA diverse diensten: leidt tot een Advies P&O abonnement: uw eigen P&O adviseur op afstand P&O Advies: maatwerkoplossingen voor uw P&O vraagstuk prettige werkplek. Begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling Werving & selectie trajecten Doorgroeien & motiveren Interim management Salaris & personeelsadministratie Verzuimmanagement Loopbaan- en carrierebegeleiding Teamcoaching Opleidingen managementvaardigheden Opleidingen persoonlijke ontwikkeling Praktische P&O instrumenten Tests voor inzicht in de kwalteiten van medewerkers (persoonlijke profiel analyse) Tool voor geven van anonieme feedback op onderlinge samenwerking (360 graden feedbacktool) Salarisscan: een handige second opinion op uw salarisadministratie om fouten naar boven te halen Opstellen van arbeidsovereenkomst (maatwerk en model) Ook voor u als werkgever Inkoopvoordeel bij plaatsen van vacatures op vacaturebanken Werkgeversverzekeringen (aanvullende) pensioenregelingen Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 12 Vinden en binden van de beste medewerkers

13 4. Wat levert het op? Door gericht te selecteren en vervolgens aandacht te besteden aan de twee uitgelichte (en de overige uit het schema op pagina 6) motivatiefactoren ontstaat een andere wisselwerking binnen de praktijk. Medewerkers gaan actiever nadenken over wat beter en efficiënter kan en pakken zelf spontaan dingen op. Ze leren van elkaar en benutten elkaars sterke punten. Praktijkhouders zien meer en meer dat ze niet alles alleen hoeven te doen. Sterker nog: de beste ideeën ontstaan vaak juist op de werkvloer! Met de druk op de tarieven in de eerstelijnszorg en de toenemende concurrentie is dit een welkome bron van creativiteit die kan helpen de dienstverlening efficiënter te maken. Nog los van het feit dat gemotiveerdere medewerkers hun werk met meer plezier doen, wat ook afstraalt op de patiënten. Twee voorbeelden uit de VvAA-adviespraktijk. Een aantal medewerkers van een tandartspraktijk komt op het idee om met kleurcodes te gaan werken. Zij pakken het zelf op en ontwikkelen een systeem. Dat wordt daadwerkelijk ingevoerd, naar ieders volle tevredenheid: het werk verloopt soepeler, er worden minder fouten gemaakt. Het geeft de betrokken medewerkers een kick dat wat zij hebben bedacht nu ook wordt gebruikt. Zij zien dat hun ideeën serieus worden genomen. Een dierenarts in loondienst ziet een kans om de service van de praktijk uit te breiden met een röntgenapparaat voor paarden. Gezien de hoge investeringskosten stelt zij een goedonderbouwde businesscase op. Door het apparaat te leasen aan praktijken uit de omgeving, blijkt het een verantwoorde investering te zijn. Het apparaat is er gekomen, de resultaten zijn positief. En de assistente is trots en blij dat er naar haar idee is geluisterd. Vinden en binden van de beste medewerkers 13

14 5. Tot slot Met de diversiteit van medewerkers - in leeftijd, achtergrond en persoonlijke eisen en wensen - is het vinden van de juiste kandidaat en het bevorderen van de motivatie anno nu maatwerk geworden. Toch zijn er ook generieke P&O-aanbevelingen die voor eerstelijns zorgpraktijken waardevol kunnen zijn. Met deze driedelige serie whitepapers (over leiderschap, beoordelen en vinden en binden) heeft VvAA een eerste aanzet willen geven om eerstelijns zorgpraktijken bewust te maken van de kansen en voordelen van personeelsmanagement. De whitepapers bevatten concrete tips en voorbeelden waarmee praktijken al direct aan de slag kunnen. Wij merken nog regelmatig dat praktijkhouders bang zijn dat het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid extra rompslomp met zich meebrengt. Niets is minder waar: uiteindelijk zal het tijd schelen en meer opleveren dan de bescheiden investering die het kost. Het spreekt voor zich dat wij praktijkhouders en -managers daarover graag meer tekst en uitleg geven en hen desgewenst bijstaan in het verder formuleren van het personeelsbeleid dat past bij hun organisatie en medewerkers. 14 Vinden en binden van de beste medewerkers

15 Over VvAA VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener die opereert in het hart van de Nederlandse gezondheidszorg. Wij ondersteunen meer dan professionals: medici, paramedici, studenten en zorginstellingen. Met verzekeringen, financiële diensten (accountancy, administratie, financiële planning en praktijkfinanciering), advies op het gebied van per soneelsmanagement en financieel management, juridisch en fiscaal advies, vestigingsbegeleiding, opleidingen, een eigen reisbureauservice en diverse publicaties waaronder maandblad Arts en Auto. VvAA is gevestigd in Utrecht en heeft regiokantoren door het hele land; het bedrijf telt circa 700 medewerkers. Voor per soneelsmanagement, waar managementvaardigheden als situationeel leiderschap bij horen, biedt VvAA diverse diensten: Advies P&O abonnement: uw eigen P&O adviseur op afstand P&O Advies: maatwerkoplossingen voor uw P&O vraagstuk Begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling Werving & selectie trajecten Doorgroeien & motiveren Interim management Salaris & personeelsadministratie Verzuimmanagement Loopbaan- en carrierebegeleiding Teamcoaching Opleidingen managementvaardigheden Opleidingen persoonlijke ontwikkeling Praktische P&O instrumenten Tests voor inzicht in de kwalteiten van medewerkers (persoonlijke profiel analyse) Tool voor geven van anonieme feedback op onderlinge samenwerking (360 graden feedbacktool) Salarisscan: een handige second opinion op uw salarisadministratie om fouten naar boven te halen Opstellen van arbeidsovereenkomst (maatwerk en model) Ook voor u als werkgever Inkoopvoordeel bij plaatsen van vacatures op vacaturebanken Werkgeversverzekeringen (aanvullende) pensioenregelingen Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Vinden en binden van de beste medewerkers 15

16 Meer informatie Wilt u weten hoe VvAA uw praktijk optimaal kan ondersteunen op het gebied van Personeelsmanagement? Neem dan contact op met de adviseur in uw regio. Wij staan u graag te woord op telefoonnummer Vinden en binden van de beste medewerkers

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 1: Situationeel leiderschap

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 1: Situationeel leiderschap De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving Deel 1: Situationeel leiderschap Wie situationeel leiderschap goed wil vormgeven, het liefst als onderdeel van een breder P&O-beleid, moet daar

Nadere informatie

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 2: Beoordeling

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 2: Beoordeling De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving Deel 2: Beoordeling Tijdwinst door gemotiveerd personeel? Ja! Dat vraagt goede voorbereiding. 2 Personeelsmanagement: beoordeling Introductie In

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren en Cultuur Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 05.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 05.04.2016 / Drijfveren en Cultuur 2 Inleiding Wat motiveert je? Waar krijg jij

Nadere informatie

Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft

Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft VAN EEN ZORGPROFESSIONAL aanvullend pensioen regelen Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft Advies dat bij u past Momenteel oriënteert u zich op

Nadere informatie

HET BINDEN EN BOEIEN VAN HORECAPERSONEEL

HET BINDEN EN BOEIEN VAN HORECAPERSONEEL HOW TO: HET BINDEN EN BOEIEN VAN HORECAPERSONEEL Een handleiding vol met tips hoe je snel geschikt personeel kunt vinden, boeien en behouden. L1NDA 1 Introductie Elk jaar moeten er in de horeca 150.000

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht 1. Indien er een conflict ontstaat op het werk tussen u en een medewerker dan kunt u volgens de theorie het beste: A. samenwerken, want

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Voor iedereen, door iedereen Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Succescirkel van Werkgeluk

Succescirkel van Werkgeluk Succescirkel van Werkgeluk Ken jezelf en je succesfactoren! Zodat je je eigen werkgeluk en dat van anderen positief kunt beïnvloeden www.kristadewolff.nl Over Goed dat je het ebook hebt gedownload. Wat

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

Q1000 Zingevend Leiderschap

Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap brengt in kaart in hoeverre leidinggevenden en medewerkers hun werk en werkomgeving als zingevend ervaren. De vragenlijst

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

PreScan Edition NL441h Nederlands. Identity Compass International GmbH. XY000S_YYYYY005 Om uw gegevens te beschermen gebruiken wij alleen uw code

PreScan Edition NL441h Nederlands. Identity Compass International GmbH. XY000S_YYYYY005 Om uw gegevens te beschermen gebruiken wij alleen uw code PreScan Edition NL441h Nederlands ontwikkeld door Identity Compass International GmbH Profiel d.d. 11.7.2004 Geëvalueerd met vragenlijst versie DE 4.41S voor Identity Compass gebruiker XY000S_YYYYY005

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Hoe behoud ik mijn beste medewerkers in moeilijke tijden? www.roberthalf.nl

Hoe behoud ik mijn beste medewerkers in moeilijke tijden? www.roberthalf.nl Hoe behoud ik mijn beste medewerkers in moeilijke tijden? www.roberthalf.nl Het is onze doelstelling om te allen tijde beschikbaar te zijn voor onze klanten als het gaat om werving en selectie en personeels-

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Sociale Innovatie / Goed Werkgeverschap

Sociale Innovatie / Goed Werkgeverschap Sociale Innovatie / Goed Werkgeverschap Geen luxe, maar noodzaak Rood Consult / Kees Rood Veldwerk OAT / Martin Veldhuizen Rood Consult richt zich op: ontwikkeling en prestatieverbetering van mensen en

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen. Verbeter de prestaties van

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS

LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS HOW TO: LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS Een handleiding vol met tips om te communiceren en leiding te geven aan jonge medewerkers voor een optimaal bedrijfsresulltaat. L1NDA 1 Introductie In de horeca

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen.

Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Werken bij Azora Werken met kennis. Werken met mensen. Informatie voor sollicitanten Azora is een moderne en vooruitstrevende organisatie voor ouderenzorg in de Zuidwest Achterhoek. Met drie verpleeghuizen,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

P&O scan. Over de P&O Scan. Aantal praktijkhouders: Aantal medewerkers:

P&O scan. Over de P&O Scan. Aantal praktijkhouders: Aantal medewerkers: Over de P&O Scan Heeft u voldoende inzicht in de organisatie van uw personeelszaken? En weet u hoe uw praktijk zich op P&O gebied verhoudt tot ruim 250 andere praktijken in Nederland? Doe dan de P&O scan

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Management Team Training. Voorbeeld

Management Team Training. Voorbeeld Management Team Training Voorbeeld Exclusieve training op maat MT Voor het Management team wordt er een special pakket op maat aangeboden. Er wordt geluisterd naar uw wensen en u krijgt een speciaal daarop

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie