Autodistributie D Ieteren Auto

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autodistributie D Ieteren Auto"

Transcriptie

1 Autodistributie D Ieteren Auto Wie zijn wij? D Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten in België van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche en Yamaha. In 2005 nam D Ieteren Auto 19% van de markt van de nieuwe wagens in en telde wagens en bedrijfsvoertuigen van deze merken in het verkeer. Wat doen wij? In de autodistributie werkt D Ieteren Auto met 5 netwerken, samengesteld uit ongeveer 300 zelfstandige concessiehouders in heel België, en 17 eigen D Ieteren Car Centers, die vooral in de Brusselse regio gevestigd zijn. Zijn dochtermaatschappij D Ieteren Lease is gespecialiseerd in de verhuring op lange termijn en vormt een belangrijk verkoopinstrument. De vloot van D Ieteren Lease wordt op de tweedehandse markt verkocht via onder meer twee My Way centra. De producten van Yamaha worden in België en Luxemburg door D Ieteren Sport verdeeld. D Ieteren Auto verzorgt de logistiek en de verdeling van wisselstukken en accessoires voor al zijn concessiehouders. D Ieteren Car Centers De Brusselse regio heeft de hoogste dichtheid aan voertuigen van het land. D Ieteren beheert er 17 eigen agentschappen die per merk gespecialiseerd zijn en over een representatieve infrastructuur voor de verkoop en de naverkoopdienst beschikken. Dankzij deze agentschappen kan D Ieteren Auto alle mogelijkheden voor ontwikkeling en aanpassing benutten die voortvloeien uit een direct contact met de eindklant. 22 D Ieteren - Jaarverslag 2005

2 DDB Gemiddeld verbruik (l/100 km): 5,4-7,2 / CO -emissie 2 (g/km): Milieu-informatie (KB 19/03/2004): Getoond model met opties. Een efficiënte infrastructuur ter ondersteuning van de naverkoopdienst D Ieteren Auto zorgt voor een zeer snelle levering van wisselstukken en accessoires aan al zijn concessiehouders. Zijn hoogtechnologisch magazijn heeft meer dan verschillende artikelen in voorraad. Alle bestellingen die voor u. worden geplaatst, worden diezelfde nacht geleverd. Overdag is er een tweede levering voor dringende bestellingen, zodat de voertuigen minder lang geïmmobiliseerd blijven voor onderhoud of reparatie en de concessiehouders hun klanten met een kleinere voorraad efficiënt kunnen bedienen. Naarmate de technische complexiteit van de voertuigen toeneemt, stelt D Ieteren Auto zijn netwerken twee complementaire entiteiten ter beschikking: het Technical Training Center en het Technical Service Center. De eerste entiteit is een technische school die gemiddeld 5 dagen technische opleiding per persoon per jaar verstrekt, wat in 2005 overeenkwam met bijna lesdagen. Het Technical Training Center werkt samen met het Technical Service Center, een hightech werkplaats voor voertuigen waarvan het probleem niet onmiddellijk bij de concessiehouder kan worden opgelost. De twee centra zijn bedoeld om een optimale naverkoopdienst te verzekeren. Hoe doen wij het? De ontwikkeling van D Ieteren Auto steunt op: een diepgaande kennis van de Belgische markt, waardoor D Ieteren Auto het aanbod van producten en diensten kan aanpassen aan de verwachtingen van de klanten; een beproefde organisatie met flexibele netwerken die dicht bij de klant staan; een grote knowhow op het vlak van logistiek en marketing. 8 bekende merken klanten Een krachtige commerciële ondersteuning voor de netwerken Naast zijn activiteiten in de logistiek en de distributie van nieuwe voertuigen, biedt D Ieteren Auto zijn concessiehouders een ruime waaier diensten aan waarmee zij zich van de concurrentie kunnen onderscheiden. D Ieteren Auto biedt een groot aantal financiële producten en diensten aan via D Ieteren Lease, alsook exclusieve onderhouds- of verzekeringsformules. Dankzij de Contact Centers kunnen de concessiehouders hun klanten het voertuig van hun keuze uit de vele varianten van de verdeelde modellen tonen of laten testen. Opdat alle concessiehouders zich doorlopend zouden kunnen verbeteren, heeft D Ieteren Auto een grootschalig programma voor de aanwerving, opleiding en evaluatie van verkopers ontwikkeld, aangevuld met regelmatige peilingen naar de tevredenheid van de klanten en met een instrument voor de vergelijking van de commerciële en operationele prestaties van de concessiehouders onderling. D Ieteren Auto verzorgt ook de promotie van de verdeelde merken, door middel van de organisatie van evenementen en van nationale en multimedia reclamecampagnes, aangepast aan de eigenheid van de Belgische markt. D Ieteren Auto is daardoor een van de grootste privé-adverteerders in België. De Golf Plus. Een maatje groter. Uit liefde voor de auto Autodistributie 23

3 MARKANTE FEITEN > Forse stijging van het marktaandeel tot 19,01% dankzij Audi, Skoda en Volkswagen. > Vooruitgang van de verkopen met 6,6% tot EUR 2.227,2 miljoen dankzij de groei met 8,7% van de verkopen van nieuwe voertuigen. > Daling van het courante bedrijfsresultaat met 12,5% tot EUR 56,1 miljoen, voornamelijk door de hogere marketingkosten voor de introductie van talrijke nieuwe modellen en verdere commerciële inspanningen. > Stijging van de courante netto financieringskosten verbonden met het grotere belang van D Ieteren in Belron en zijn herfinanciering evenals met de participatie van D Ieteren in de kapitaalverhoging van Avis Europe. > Daling van het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 25,9% tot EUR 36,1 miljoen. KERNCIJFERS (in miljoen EUR) % WIJ- ZIGING Nieuwe voertuigen geleverd (in eenheden) ,7% Externe verkopen 2.227, ,6 +6,6% Courant bedrijfsresultaat 56,1 64,1-12,5% Courante bedrijfsmarge 2,5% 3,1% - Courante netto financieringskosten -19,6-14,8 +32,4% Courant resultaat vóór belastingen 36,5 49,3-26,0% Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen, vóór belastingen -0,2 0,3 - Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 36,1 48,7-25,9% UITSPLITSING VAN DE VERKOPEN PER ACTIVITEIT 2005 % WIJ- ZIGING Nieuwe voertuigen 80% +8,7% Tweedehandse voertuigen 4% -12,4% Wisselstukken en accessoires 6% +2,2% D Ieteren Car Centers (naverkoop) 2% +5,9% D Ieteren Sport 3% -1,9% D Ieteren Lease 5% +5,9% D Ieteren Auto 100% +6,6% ACTIVITEITEN EN RESULTATEN D Ieteren Auto registreert voor 2005 een vooruitgang van 6,6% van zijn verkopen, voornamelijk door de groei van de verkopen van nieuwe voertuigen. Nieuwe voertuigen De inschrijvingen van nieuwe wagens in België kenden een lichte stijging tijdens het tweede halfjaar, na een daling van 2,3% tijdens het eerste halfjaar, en komen voor het hele jaar uit op eenheden, een daling van 1%. De door D Ieteren Auto verdeelde merken bereikten over het hele jaar een marktaandeel van 19,01%, tegen 18,11% in Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan Audi, Skoda en Volkswagen. Audi is sterk vooruitgegaan dankzij de onlangs vernieuwde A3- en A6-gamma s. Skoda haalde zijn voordeel uit de sterke vraag naar al zijn modellen. Volkswagen noteerde een lichte stijging van zijn marktaandeel met de introductie van heel wat nieuwe modellen, meer bepaald Golf Plus, Passat berline, Polo, Fox en, later in het jaar, Jetta en Passat Variant. Bovendien zetten de gecorrigeerde marktaandelen voor de inschrijvingen-uitschrijvingen op dertig dagen (die een correctere afspiegeling zijn van de reële prestaties van de merken) VW opnieuw op de eerste plaats op de Belgische markt. Porsche en Bentley registreerden een recordaantal inschrijvingen als resultaat van hun recent uitgebreide productengamma. Seat zag zijn marktaandeel licht inkrimpen. De markt van de lichte bedrijfsvoertuigen vertegenwoordigde nieuwe inschrijvingen, een stijging van 5,4% tegenover Het aandeel van D Ieteren Auto hierin bedroeg 9,62% tegen 10,24% in D Ieteren Auto leverde in 2005 in totaal nieuwe voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen. Dit is een stijging van 3,7% tegenover De verkopen van nieuwe voertuigen groeiden met 8,7% tot EUR 1.766,9 miljoen. Andere activiteiten De verkopen van tweedehandse voertuigen bedroegen EUR 91,2 miljoen, 12,4% lager dan het bijzonder sterke De verkopen van wisselstukken en accessoires stegen met 2,2% tot EUR 137,2 miljoen, ondanks een daling van de verkopen van accessoires omdat nieuwe voertuigen een steeds uitgebreidere standaarduitrusting hebben. De naverkoopactiviteiten van de D Ieteren Car Centers gingen met 5,9% vooruit tot EUR 41,5 miljoen. D Ieteren Lease, actief in de langetermijnverhuur van de door D Ieteren Auto verdeelde merken, boekte een vooruitgang van 5,9% van zijn verkopen die neerkwamen op EUR 107,7 miljoen. Op 31 december 2005 bestond zijn park van op lange termijn verhuurde voertuigen uit bijna eenheden, 5,8% meer dan in De verkopen van D Ieteren Sport, voornamelijk motorfietsen, quads en scooters van Yamaha, daalden met 1,9% tot EUR 62,9 miljoen. Yamaha, het tweede merk op de markt, vertegenwoordigde 19,58% van alle nieuwe inschrijvingen; een daling tegenover 20,44% in D Ieteren - Jaarverslag 2005

4 Resultaten Het courante bedrijfsresultaat bedroeg EUR 56,1 miljoen, een daling van 12,5% die kan verklaard worden door: de sterke stijging van de marketingkosten gekoppeld aan de introductie van talrijke nieuwe modellen en de toename van de reclame-investeringen per verkocht voertuig, naast promotieactiviteiten die georganiseerd werden naar aanleiding van het 200-jarige bestaan van de onderneming; de commerciële inspanningen, met name voor VW en Seat, in de zeer scherpe concurrentiële omgeving; de achteruitgang van de resultaten op de verkoop van tweedehandse voertuigen. De totale netto financieringskosten bedroegen EUR 20,0 miljoen, een stijging met EUR 5,4 miljoen en omvatten een kost van EUR 0,4 miljoen voortvloeiend uit aanpassingen van de financiële instrumenten aan hun marktwaarde. Daarnaast waren er de terugbetaling in september 2004 van de lening die D Ieteren in 2000 toestond aan Dicobel, het toegenomen belang van D Ieteren in de activiteit voertuigbeglazing in juli 2004 en januari 2005, evenals de deelneming in de kapitaalverhoging van Avis Europe die samen voor ongeveer EUR 8 miljoen hebben bijgedragen in de stijging van de courante netto financieringskosten. Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedroeg EUR 36,1 miljoen tegen EUR 48,7 miljoen in VOORNAAMSTE ONTWIKKELINGEN 2005 werd gekenmerkt door de voortzetting van het programma voor de specialisatie van de merken in de Volkswagen- en Audiverkooppunten, in het nationale netwerk en in de Brusselse regio waar 3 nieuwe D Ieteren Car Centers werden geopend. De architectuur van de showrooms die voort- aan ruimer zijn om het uitgebreidere modellenaanbod voor te stellen weerspiegelen het imago van het merk. D Ieteren Auto werkt de herstructurering van de Seat- en Skoda-netwerken af zodat deze aangepast zijn aan de vereisten van de merken. D Ieteren Lease startte in 2005 met een effectiseringsverrichting van zijn vloot en zijn leasingcontracten om over een autonoom en flexibel financieringsinstrument te beschikken; zijn vloot die momenteel op ongeveer EUR 260 miljoen gewaardeerd wordt, verdubbelde op 6 jaar tijd. Deze verrichting, die kadert in de diversificatiestrategie van de financieringsbronnen voor de Groep D Ieteren, bestaat erin effecten uit te geven die alleen aan professionele beleggers ter inschrijving worden aangeboden. In de loop van het eerste halfjaar 2006 zal een eerste bedrag van ongeveer EUR 210 miljoen worden opgehaald, wat meer dan 80% van de waarde van de vloot van D Ieteren Lease dekt. Het saldo zal, zoals nu, door D Ieteren gefinancierd worden. Naarmate nieuwe contracten worden afgesloten, zullen nieuwe effecten worden uitgegeven die naarmate de contracten verstrijken, uitbetaald zullen worden. De uitbetaling van de effecten en van de interesten wordt verzekerd door de leasingbedragen betaald door de klanten en de latere doorverkoop van de voertuigen. Om enkel de geëffectiseerde activa en de financieringsmiddelen daarvan op zijn balans te houden, werden de andere activa en passiva van D Ieteren Lease, net als het personeel, door een partiële splitsing overgedragen naar s.a. D Ieteren n.v. op 31 december De prestaties van het personeel, de klantendienst, het beheer van de vloot en de contracten blijven ongewijzigd en worden voortaan verzekerd door s.a. D Ieteren n.v VOORUITZICHTEN > In 2006 zou de markt van de nieuwe wagens zich op hetzelfde niveau moeten handhaven als in 2005, op ongeveer inschrijvingen, waarbij het eerste halfjaar gunstig zal beïnvloed worden door het Autosalon van januari. > D Ieteren Auto verwacht zijn marktaandeel verder uit te breiden en het aantal verkochte nieuwe voertuigen op te trekken met ongeveer 3%, steunend op de recent vernieuwde gamma s bij de meeste van zijn merken, de introductie van nieuwe modellen, met name de lichte bestelwagen VW Crafter, de 4x4 Audi Q7 of de monovolume Skoda Roomster, evenals op de versterking van zijn netwerken. MARKT VAN NIEUWE WAGENS EN MARKTAANDEEL VAN D IETEREN AUTO Inschrijvingen Markt 19, , , , , Marktaandeel MARKT VAN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN EN MARKTAANDEEL VAN D IETEREN AUTO Inschrijvingen , , , , MARKTAANDEEL VAN DE VERDEELDE MERKEN (INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE WAGENS - in %) Volkswagen 10,44 10,33 9,87 10,00 11,94 Audi 4,91 4,39 4,36 4,26 3,86 Seat 1,79 1,91 2,02 2,25 2,45 Skoda 1,65 1,32 1,36 1,38 1,47 Bentley/Lamborghini 0,02 0,02 0, Porsche 0,20 0,14 0,14 0,13 0,10 D Ieteren Auto 19,01 18,11 17,76 18,02 19,82 Markt 12, , , Marktaandeel 10, , , % % Autodistributie 25

5 Volkswagen Eos 26 D Ieteren - Jaarverslag 2005

6 Audi Q7 Autodistributie 27

7 Skoda Roomster 28 D Ieteren - Jaarverslag 2005

8 SEAT Leon 29

9 Bentley Azure 30

10 Lamborghini Gallardo Spyder Autodistributie 31

11 Cayman S 32 D Ieteren - Jaarverslag 2005

12 Yamaha MT-03 Autodistributie 33

de weg banen autodistributie

de weg banen autodistributie de weg banen autodistributie achteruitgang van de automarkt als gevolg van een moeilijke economische context prestaties van D Ieteren Auto voornamelijk beïnvloed door de daling van de verkoop van het merk

Nadere informatie

D IETEREN AUTO ONZE AMBITIES VERHOGEN IN EEN ONGUNSTIGE MARKT RESULTATEN

D IETEREN AUTO ONZE AMBITIES VERHOGEN IN EEN ONGUNSTIGE MARKT RESULTATEN 12 D IETEREN AUTO ONZE AMBITIES VERHOGEN IN EEN ONGUNSTIGE MARKT RESULTATEN In 2012 zijn de verkopen met 9,0 % gedaald en het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 43,3 %. zie pagina

Nadere informatie

D IETEREN AUTO D IETEREN JAARVERSLAG 2010 D IETEREN AUTO. RECORDS VEROVEREN.

D IETEREN AUTO D IETEREN JAARVERSLAG 2010 D IETEREN AUTO. RECORDS VEROVEREN. D IETEREN AUTO 16 D IETEREN AUTO. RECORDS VEROVEREN. 17 D IETEREN AUTO ONS VAK D Ieteren Auto, dat kan bogen op een relatie van meer dan 60 jaar met de groep Volkswagen, verzekert in België de invoer,

Nadere informatie

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 PERSMEDEDELING 19 mei 2010 Embargo: 8u00 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 AUTODISTRIBUTIE D IETEREN AUTO In het eerste kwartaal 2010

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR)

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR) KERNINDICATOREN Geconsolideerde resultaten (in miljoen EUR) 21 29 28 27 26 1 25 2 24 Verkopen 3,4 7.53,6 6.269,7 6.51,2 5.967,1 5.253,7 4.757,3 4.459,8 Courant bedrijfsresultaat 3, 5 456,4 384,7 375,1

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2014 Inleiding Het Jaarverslag 2014 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Geconsolideerd Jaarverslag 2007

Geconsolideerd Jaarverslag 2007 Geconsolideerd Jaarverslag 2007 Beste aandeelhouder, Telenet heeft een zeer succesvol jaar achter de rug. Onze vaste telefonie steeg met 20% in een sterk concurrerende marktomgeving. Wat internet betreft,

Nadere informatie

De wet van de natuur. De opmaak van de begroting

De wet van de natuur. De opmaak van de begroting >DOSSIER FISCALITEIT De wet van de natuur DE NIEUWE BEREKENING VAN HET VOORDEEL VAN ALLE AARD DIE DOOR DE REGERING WERD INGEVOERD, IS ALS EEN DONDERSLAG INGESLAGEN IN DE FLEETWERELD. MAAR HOE ZIT HET NU

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoud. De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA.

Voorwoord. Inhoud. De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA. Voorwoord De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA. In maart 2004 benoemd tot "Ambassadrice des Gazelles bruxelloises" in de categorie van de KMO's, geselecteerd als één van de 6 finalisten in de wedstrijd

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal

Nadere informatie

BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS

BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS Inhoudsopgave BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT VOOR HET HALFJAAR BEËINDIGD OP 30 JUNI VERKORTE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Agfa Jaarverslag 1999

Agfa Jaarverslag 1999 Agfa Jaarverslag 1999 Inhoud 2 Brief van de voorzitter van de Raad Van Bestuur 3 Interview met de Voorzitter van het Directiecomité 6 Onze strategie 8 Overzicht van de groep 10 Stand van zaken 16 Graphic

Nadere informatie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie Mobistar Resultaten eerste halfjaar 2015 Embargo tot 24 juli 2015 om 7.00 uur Gereglementeerde informatie Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie