Technisch Beleidsplan Concept VV Gorredijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch Beleidsplan Concept VV Gorredijk"

Transcriptie

1 Technisch Beleidsplan Concept VV Gorredijk v.v. Gorredijk pag. 1

2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud Inleiding Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal) Doelstelling Selectiecriteria Ontwikkeling en doorstroming Recreatief voetbal Algemeen Procedure elftalindelingen lagere elftallen Technische structuur Algemeen Technische commissie Hoofdtrainer Tweede trainer Keeperstrainer Elftalleider Assistent scheidsrechter Verzorger Spelersraad Scheidsrechters Geschillen Jaarplan prestatieteams...11

3 1. Inleiding Het technisch beleidsplan senioren VV Gorredijk geeft de hoofdlijnen aan van het organisatorische en voetbaltechnische beleid binnen de vereniging zoals dat de komende jaren gestalte zal moeten krijgen voor de seniorenafdeling, met het accent op de prestatieteams (eerste en tweede elftal). VV Gorredijk werkt op basis van het uitgangspunt dat plezier in het voetbal en aandacht voor prestatie elkaar versterken. Met extra aandacht voor de prestatieteams, wordt gewerkt aan de doelstelling om als vereniging op een hoger niveau te acteren. Het idealistisch beeld is dat we binnen een termijn van drie seizoenen jeugdspelers kunnen laten doorstromen naar de selectie van VV Gorredijk. VV Gorredijk is een amateurvereniging in de zuiverste zin van het woord. Er worden geen betalingen aan individuele spelers verricht. Los van de sportieve ambities zal de sfeer en het plezier om bij VV Gorredijk te voetballen nooit uit het oog verloren mogen worden en zullen de randvoorwaarden goed voor elkaar zijn. Ieder lid moet zich thuis kunnen voelen bij de vereniging. Echter, met inachtneming van zijn of haar plichten en het beleid en clubcultuur van onze vereniging. VV Gorredijk is op het moment van het opstellen van dit beleidsplan een gezonde vereniging. Zij heeft een grote aantrekkingskracht voor jonge leden. De structuur rondom de prestatieteams en de overige senioren is echter voor verbetering vatbaar. Zo is er met het oog op de teamsamenstellingen, selectiecriteria, het inpassen van jeugdspelers en de invulling van (vrijwillige) begeleiding behoefte aan een omschreven en uitvoerbaar beleid. Voor het realiseren van de sportieve ambities van VV Gorredijk, zal de structuur rondom de prestatieteams verbeterd moeten worden. Het beleidsplan beschrijft derhalve geen radicaal andere koers maar een realistische setting van Voorwaarden om die ambities waar te maken. Dit beleidsplan moet gezien worden in samenhang met het beleidsplan voor de afdeling jeugd. Technische Commissie (TC). v.v. Gorredijk pag. 3

4 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal) 2.1 Doelstelling Uitgangspunt is het opleiden en ontwikkelen van technisch en tactisch kwalitatief goede voetballers voor de prestatieteams, om als club op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen acteren, waarbij de realiteit nooit uit het gezichtsveld mag verdwijnen. Er is een directe link met het jeugdbeleidsplan, waardoor de doorstroom vanuit de JO.19 (A) en eventueel JO-17 (B) naar de senioren op een vanzelfsprekende en natuurlijke manier verloopt. Mits er sprake is van exceptionele kwaliteiten bij een jeugdspeler waarbij de Hoofd jeugdopleiding (voortaan HJO) en alle andere betrokkenen vermoeden dat er meer weerstand eraan te pas mag komen. Echter mag dit nooit ten koste gaan van een te weinig bezette jeugdelftal(len) en minder speelminuten (weinig of niets), en is de mening van de jeugdspeler en ouders altijd leidend voor het doorstromen of niet. VV Gorredijk richt zich op de volgende doelstellingen voor de prestatieteams: Het spelsysteem waarin VV Gorredijk speelt, is Maar is niet verplicht en onderbouwing van verandering speelwijze zal gewaardeerd worden. Het eerste elftal streeft erna om een aantrekkelijke derde klasser te zijn, die meedoet om de periodetitels. De ambitie is om vanaf seizoen 2020/2021 te spelen in de tweede klasse. Het eerste elftal bestaat hoofdzakelijk uit zelf opgeleide spelers. Het tweede elftal speelt minimaal in de bovenste regionen op reserve derde klasse niveau, maar komt bij voorkeur uit in de reserve tweede klasse. Het tweede elftal dient als kweekvijver voor het eerste elftal en verzorgt de opvang van jonge, talentvolle spelers. Eerste elftalspelers bouwen af via het tweede elftal, om een goede mix van ervaring en talent te behouden. Een goede wisselwerking tussen de prestatieteams is noodzakelijk om optimaal prestatiegericht te kunnen werken. Het eerste en tweede elftal trainen op de zelfde tijd naast elkaar en in sommige gevallen zal er gezamenlijk worden getraind. 2.2 Selectiecriteria De TC beoordeelt, samen met de hoofdtrainer en de tweede trainer, bij het selecteren van spelers op de volgende criteria: kwaliteit, mentaliteit, normen en waarden, technisch en tactisch vermogen en trainingsintensiteit (twee keer per week). Het is mogelijk dat een speler overgeheveld wordt naar het eerste elftal, als deze zich in positieve zin ontwikkelt en direct een meerwaarde kan zijn voor de selectie. Dit geldt ook voor JO-19 en JO-17. In deze gevallen adviseert de jeugd TC aan de TC. Indien er tijdens het seizoen spelers te kort zijn, wordt in overleg tussen de TC, trainers en leiders besloten hoe er aangevuld wordt. De samenstelling van een zo sterk mogelijk eerste elftal is hierbij het uitgangspunt. Echter mag dit nooit ten koste gaan van een onderbezetting in de jeugdafdeling. Het is mogelijk dat aan het begin van het seizoen de selecties van het eerste en tweede elftal groter zijn dan benodigd op de wedstrijddagen. Spelers van het eerste zakken dan af naar het tweede, en spelers van het tweede zakken af naar het derde. Van de spelers die terugzakken naar het derde elftal, wordt nog wel verwacht dat ze twee keer in de week blijven trainen met de prestatieteams.

5 2.3 Ontwikkeling en doorstroming De TC organiseert en coördineert de (her)indeling van de prestatieteams en overige elftallen. Ieder jaar start de TC in maart met het inventariseren van het aantal spelende leden voor het komende seizoen. Vervolgens zal de TC, in samenspraak met de trainers en leiders, de prestatieteams en overige elftallen indelen. Senioren VV Gorredijk wil op het voor haar hoogst mogelijke niveau presteren. Daarbij is het van belang dat er met twee elftallen prestatiegericht gevoetbald wordt. Het tweede elftal moet fungeren als kweekvijver voor het eerste elftal. Met het oog op de ontwikkeling en doorstroming, wordt per speler naar de mogelijkheden gekeken. De hoofdtrainer voert ontwikkelgesprekken met alle spelers en met regelmaat worden de prestatieteams door de TC en de trainers geëvalueerd. JO-19 & JO-17 Om jeugdspelers te laten wennen aan de technische en fysieke omstandigheden in het Seniorenvoetbal, zullen de JO-19 en/of JO-17 incidenteel meetrainen met de prestatieteams op dinsdagavond. Dit gebeurt in overleg met de trainers, de TC en de coördinator JO-19 en JO-17 en HJO. Tevens zullen JO-19 spelers regelmatig een wedstrijd met een seniorenteam meespelen. Dit gebeurt wederom in overleg met de trainers, de TC en de coördinator O-19 en JO-17 en HJO. Minimaal 4 weken voor het einde van het seizoen worden gesprekken gepland met alle eerste en tweedejaars JO-19 spelers en in het bijzonder JO-17 spelers, om de ambities in kaart te brengen en om te kunnen anticiperen op de teamindeling(en) voor het komende seizoen. Overige senioren De lagere elftallen, vanaf het derde elftal, vallen in de categorie recreatief voetbal. Het derde elftal heeft echter wel een verbinding met het prestatiegericht voetbal, in verband met de opvang van spelers uit de prestatieteams. Het derde elftal staat, indien nodig, spelers af aan de prestatieteams. v.v. Gorredijk pag. 5

6 3. Recreatief voetbal 3.1 Algemeen Recreatief voetbal is van toepassing vanaf het derde elftal. Het plezier in de voetbalsport staat centraal. Elke speler moet op zijn niveau het voetbalspel kunnen beoefenen binnen VV Gorredijk, waarbij continu het plezier in het voetbal binnen de vereniging voorop staat. Recreatieve teams bij de senioren bestaan uit tenminste 17 en maximaal 20 spelers. Voor recreatieve spelers wordt één keer per week een trainingsmogelijkheid aangeboden. De recreatieve teams zijn in principe selfsupporting voor wat betreft de teamsamenstelling, het aanstellen van een leider en de ontvangst van tegenstanders op wedstrijddagen. 3.2 Procedure elftalindelingen lagere elftallen VV Gorredijk hanteert de volgende procedure met betrekking tot de indeling van de lagere elftallen: Spelers uit de prestatieteams bouwen hun spelersloopbaan stapsgewijs af binnen de vereniging. Dit betekent dus van het eerste naar het tweede elftal, van het tweede naar het derde elftal en van het derde naar het vierde elftal etc.. Nieuwe leden die bij VV Gorredijk komen spelen, kunnen hun voorkeur opgeven voor een elftal. Plaatsing in een team is altijd in overleg met de TC. Het switchen van spelers tussen de verschillende teams van VV Gorredijk, wordt vooraf altijd besproken in de leidersvergadering. Indien daar geen overeenstemming wordt bereikt, zal de TC een definitieve beslissing nemen. Indien een elftal kampioen wordt, moet deze promoveren naar een hogere klasse, tenzij er goede argumenten zijn om een elftal in dezelfde klasse te behouden. De TC heeft mandaat hierover te beslissen. Als de TC en/of de trainers vinden dat een speler uit één van de lagere elftallen in aanmerking komt voor de prestatieteams, wordt de desbetreffende speler benaderd en geïnformeerd door de TC. Indien de speler, na goed onderling overleg, wordt overgeplaatst naar de prestatieteams, maar later toch weer afvalt, dan mag hij terug naar het elftal waar hij voorheen speelde. In de gevallen waarbij geen overeenstemming wordt bereikt op het gebied van elftalindeling, zal het bestuur een definitieve beslissing nemen. Dit in overleg met de TC.

7 4. Technische structuur 4.1 Algemeen Het bestuur is binnen het technische beleid eindverantwoordelijk voor de aanstelling van de trainers, verzorgers en leiders. De uitvoering wordt gedelegeerd aan de TC en de TC adviseert het bestuur. Op vaste momenten worden de diverse aanstellingen geëvalueerd en waar nodig aangepast. De jaarlijkse samenstelling van de prestatieteams wordt uitgevoerd door de TC, in samenwerking met de betreffende trainers. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid ten aanzien van de prestatieteams en overlegt over technische zaken met de tweede trainer. Daarbij wordt de autonome positie van de tweede trainer met betrekking tot de coaching gerespecteerd. 4.2 Technische commissie De commissie bestaat bij voorkeur uit vijf leden. De TC bevat een bestuurslid en een vertegenwoordiger van de jeugdafdeling en wordt verder aangevuld met (oud) spelers van VV Gorredijk. De hoofdtrainer heeft richting de TC een adviserende rol. Taken technische commissie: De TC doet het bestuur adviserende voorstellen betreffende de aanstelling van trainers, leiders, verzorgers en grensrechters. De TC geeft adviezen met betrekking tot het verlengen of beëindigen van de contracten van de trainers van de prestatieteams. Indien nodig zet de TC de wervingsprocedure voor nieuwe trainers in gang. De betreffende spelersraden worden hierbij betrokken. De TC deelt de trainingsvelden in en bepaalt daarbij de benodigde trainingshulpmiddelen (de materiaalbeheerder stelt deze hulpmiddelen beschikbaar). De TC spreekt motiveert de leiders van de recreatieve teams, om in februari de teamsamenstelling voor het aankomende seizoen te inventariseren. De TC waakt over de uitstraling van de senioren teams. De TC roept trainers en leiders bijeen voor overleg. De TC voert functioneringsgesprekken met de trainers van de prestatieteams in overleg met het bestuur. v.v. Gorredijk pag. 7

8 4.3 Hoofdtrainer De hoofdtrainer is beroepsmatig en gediplomeerd op het vereiste niveau (conform voorschriften van de KNVB) contractmatig aan de vereniging verbonden. De hoofdtrainer: Onderschrijft het technische beleidsplan van VV Gorredijk en draagt dit actief uit; Bewaakt het clubcultuur Heeft een adviserende rol bij het actueel houden van het technische beleidsplan; speelt het systeem, net als de rest van de vereniging, echter kan hier om verschillende redenen van afwijken omdat bijvoorbeeld het spelersmateriaal daartoe niet ter beschikking is; verzorgt samen met de tweede trainer (trainer tweede elftal), op dinsdag- en vrijdagavond de (gezamenlijke) trainingen voor het eerste en tweede elftal; draagt verantwoordelijkheid voor de ter beschikking gestelde materialen tijdens de trainingen; staat open voor het opleiden van (jeugd)trainers van VV Gorredijk middels snuffelstages; coacht en begeleidt het eerste elftal tijdens de wedstrijden; is verantwoordelijk voor het uitdragen van alle fatsoensnormen van het eerste elftal tijdens wedstrijden; bezoekt en analyseert bij regelmaat de (minimaal eens per 2-3 weken) wedstrijden van JO-19 en JO-17 en bij voorkeur meer jeugdelftallen binnen de vereniging; draagt bij aan het continueren van de spelersraad; Zorgt ervoor dat de spelers getriggerd worden en vooral blijven om alles uit zichzelf te halen waarbij een gezellige sfeer gewaarborgd wordt is een pré 4.4 Tweede trainer In de technische staf van de prestatieteams is een tweede trainer opgenomen, die als coach van het tweede elftal verbonden is aan de vereniging. De tweede trainer: stelt in overleg met de hoofdtrainer het tweede elftal samen; verzorgt, i.o.m. hoofdtrainer, de trainingen van het tweede elftal; coacht het tweede elftal tijdens wedstrijden; is verantwoordelijk voor het technisch-tactische beleid van het tweede elftal en stemt dit af met het beleid van het eerste elftal; draagt zorg voor de organisatie rondom het tweede elftal in samenspraak met de leider van het tweede elftal; dient te werken conform het technisch beleidsplan.

9 4.5 Keeperstrainer De keeperstrainer traint de keepers van de prestatieteams. Dit is een door cursussen geschoolde trainer of een voormalige (ervaren) keeper van een prestatieteam. De keeperstrainer werkt tevens samen met de keeperscoördinator van de jeugdafdeling. De keeperstrainer: verzorgt de trainingen van de toegewezen keepers; overlegt met de hoofdtrainer over de oefenstof en de inzetbaarheid van keepers; draagt verantwoordelijkheid voor de ter beschikking gestelde materialen tijdens de trainingen; is aanwezig bij de wedstrijden van de keepers (minimaal 1 wedstrijd per maand per keeper); dient de werken conform het technisch beleidsplan. 4.6 Elftalleider Ieder seniorenelftal heeft een elftalleider. De TC adviseert aan het bestuur over de aanstelling van de elftalleiders van de prestatieteams. De elftalleider: regelt het vervoer naar uitwedstrijden; bewaakt het naleven van de afgesproken gedragsregels en draagt fatsoensnormen positief uit; informeert spelers, grensrechter en verzorger over afspraken rondom de geplande activiteiten; zorgt er voor dat de spelers de (clubeigen) ter beschikking gestelde kleding aan het eind van het seizoen weer inleveren; begeleidt tijdens thuiswedstrijden de pupil van de week (betreft alleen de elftalleider van het eerste elftal); is zoveel mogelijk bij de trainingen aanwezig (de elftalleiders van de prestatieteams zijn in ieder geval aanwezig op de vrijdagavondtrainingen); vult het wedstrijdformulier in en beheert de spelerspassen; dient te werken conform het technisch beleidsplan. 4.7 Assistent scheidsrechter Iedere wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter en twee assistent scheidsrechters. Ieder team van VV Gorredijk draagt op een respectvolle manier bij aan de spelleiding door de inzet van een representatieve assistent scheidsrechter. De assistent scheidsrechter: vlagt tijdens de wedstrijden; draagt VV Gorredijk in woord en gedrag positief uit. v.v. Gorredijk pag. 9

10 4.8 Verzorger De verzorger is verbonden aan de prestatieteams en werkt nauw samen met de betreffende trainers. De verzorger: verzorgt de spelers van de prestatieteams bij fysieke ongemakken en voert indien nodig preventieve behandelingen uit; is aanwezig op de trainingsavonden van de prestatieteams; is aanwezig bij de wedstrijden van het eerste elftal; informeert trainers over de status van blessures; assisteert bij hersteltrainingen en geeft advies; adviseert spelers overeen bezoek aan de fysiotherapeut; is verantwoordelijk voor de uitgifte van EHBO-materialen en zorgt er voor dat de EHBO-koffer up-to-date is; dient te werken conform het technisch beleidsplan. 4.9 Spelersraad Beide prestatieteams hebben een eigen spelersraad. Een spelersraad bestaat uit vijf spelers, waaronder in ieder geval de aanvoerder, een verdediger, middenvelder, aanvaller en een nieuwe speler. De spelersraden zijn, namens de betreffende elftallen, de aanspreekpunten voor de TC Scheidsrechters De KNVB deelt scheidsrechters in voor de eerste elftallen en tot en met reserve tweede klasse. Voor de lagere klassen dient VV Gorredijk zelf clubscheidsrechters te regelen. De wedstrijdcoördinator senioren verzorgt de planning van de clubscheidsrechters.

11 5. Geschillen Meningsverschillen tussen spelers van de prestatieteams, worden met de hoofdtrainer en/of leider uitgesproken. Meningsverschillen tussen spelers en trainer/leiders worden met de TC uitgesproken. Meningsverschillen tussen hoofdtrainer en leider(s) worden met de TC uitgesproken. Meningsverschillen tussen trainers en de TC worden met het Algemeen Bestuur uitgesproken. Het Algemeen Bestuur beslist in de gevallen waar geen consensus wordt bereikt. 6. Jaarplan prestatieteams Het jaarplan prestatieteams wordt opgesteld door de TC in samenwerking met de hoofdtrainer. Het jaarplan ziet er in concept als volgt uit: Eind Juli / begin Augustus Start nieuwe seizoen. Definitieve samenstellingen van de selectieteams. Voorlichting/kennismakingsbijeenkomst prestatieteams. TC vergadering. Eind Augustus Gesprekken met trainers en leiders. Werkbespreking met de hoofdtrainer en de tweede trainer. Oktober Werkbespreking met de hoofdtrainer en de tweede trainer. Aanpassen seniorenplan (indeling teams). Oefenprogramma voor de wintermaanden. TC vergadering. November / December Inventarisatie TC met betrekking tot contractverlenging hoofdtrainer. Januari Afronding contractbespreking hoofdtrainer. Inventarisatie TC met betrekking tot contractverlenging tweede trainer, keeperstrainer en verzorger. Februari / Maart / April Afronding contractbespreking tweede trainer en keeperstrainer. Gesprekken met de, naar de senioren doorstromende, jeugdspelers. Vastleggen van leider, verzorger en grensrechter voor nieuwe seizoen. TC vergadering. Mei / Juni Voordracht nieuwe prestatieteams voor het nieuwe seizoen. Voorbereiding op het nieuwe seizoen. Oefenprogramma samenstellen en uitwerken voor het nieuwe seizoen. Evaluatie van het oude seizoen. Gesprekken met nieuwe spelers voor de prestatieteams en de doorstromende jeugdspelers. TC vergadering. v.v. Gorredijk pag. 11

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 3-4-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 20-11-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen

Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen 2015 2020 Document versie: final 1.0 Auteurs: Hendrik Hoogenkamp, Roel Offringa Datum: 2015-10-12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren)

Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren) Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren) Versie 2.0 (23-09-2016) Beleidsplan Senioren (Heren) v.v. Ropta Boys 1/13 Versie Datum Laatste wijziging Auteur 2.0 23-09-2016 Aanvulling n.a.v. input

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Seniorenvoetbalbeleidsplan

Seniorenvoetbalbeleidsplan INHOUD 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling 4.2 Selectiecriteria 4.3 Wisselbeleid 4.4 Doorstroming 5. Basisafspraken selectie 6. Technische structuur 7.

Nadere informatie

SENIORENPLAN VV. LTC

SENIORENPLAN VV. LTC SENIORENPLAN VV. LTC 2007-2012 INHOUD 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling 4.2 Selectiecriteria 4.3 Wisselbeleid 4.4 Doorstroming 5. Basisafspraken selectie

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging v.v. WDS

Technisch beleidsplan voetbalvereniging v.v. WDS Technisch beleidsplan voetbalvereniging v.v. WDS Inhoud Inleiding... 3 Technisch beleidsplan senioren... 4 Doelstelling technisch beleidsplan... 4 Technische structuur senioren... 4 Hoofdtrainer... 4 Tweede

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren MVV

Technisch beleidsplan senioren MVV Technisch beleidsplan senioren MVV 58 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding De leden van MVV 58 mogen van het bestuur verwachten dat men visie heeft voor de langere termijn. Derhalve heeft het bestuur reeds

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

INTERNE SCOUTING

INTERNE SCOUTING INTERNE SCOUTING 2017-2018 RKVV WILHELMINA (Versie 1, 09 april 2017) Beleidsplan TC Wilhelmina Page 1 Interne scouting Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Handboek Technische zaken

Handboek Technische zaken Handboek Technische zaken Handboek Technische Zaken 22 januari 2018 1 Handboek Technische zaken Hoofdstukken: 1- Inleiding 2- TBV`s Voorzitter Technische Commissie 3- TBV`s Technisch Jeugd Coördinator

Nadere informatie

Handboek Technische zaken

Handboek Technische zaken Handboek Technische zaken Handboek Technische Zaken 18 juli 2017 1 Handboek Technische zaken Hoofdstukken: 1- Inleiding 2- Organogram 3- TBV`s Voorzitter Technische Commissie 4- TBV`s Technisch Jeugd Coördinator

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum Mei 2011 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Samenstelling technische commissie 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling teams 4.2 Selectiecriteria

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren GVV 63

Technisch beleidsplan senioren GVV 63 Scoren met GVV 63 in seizoen 2018/2019 Namens: Technische Commissie senioren Versie: 1.0 Datum: 01-04-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1.0 Inleiding 4 1.1 Waarom een technisch beleidsplan 4 2.0 Missie en

Nadere informatie

Juli Reglement Senioren

Juli Reglement Senioren Juli 2016 Reglement Senioren 2016-2017 1.Algemeen Dit document geeft de werkwijze van de TC weer. Verder taakomschrijvingen van de diverse kaderfuncties binnen de vereniging. Dit beleidsdocument wordt

Nadere informatie

Senioren Beleids Plan

Senioren Beleids Plan Senioren Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de Hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Missie en visie... 3 3. Selectievoetbal... 6 3.1 Samenstelling...

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan HDS

Technisch Beleidsplan HDS Technisch Beleidsplan HDS 2016-2019 Technisch Beleidsplan : versie 1.0 Datum opmaak : 22 september 2016 Opstellers : TC jeugd, TC senioren, trainer HDS 1 en sectiecoördinatoren 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING IJ.V.C. 2009-2014

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING IJ.V.C. 2009-2014 SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING IJ.V.C. 2009-2014 INHOUD 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling 4.2 Selectiecriteria 4.3 Wisselbeleid 4.4 Doorstroming 5. Basisafspraken

Nadere informatie

. Evaluatie moment : Januari. estuur in het te voeren (technisch) beleid.

. Evaluatie moment : Januari. estuur in het te voeren (technisch) beleid. DOELSTELLING EN TAKEN TECHNISCHE COMMISSIE Doelstelling TC: 1 Het voetbaltechnische gedeelte en tactisch/technische peil van de diverse elftallen te vergroten 2 Een betere aansluiting van de diverse elftallen

Nadere informatie

Jeugdplan BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD. van Henk Brink. telefoon versienummer 0.

Jeugdplan BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD. van Henk Brink. telefoon versienummer 0. van Henk Brink telefoon 06-57326712 e-mail henkpetra@ziggo.nl versienummer 0.1 datum 30-8-2017 ons kenmerk Jeugdplan 2017-2018 BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD Jeugdplan 2017-2018 Aanleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31 Visie en beleidsplan 2017-2020 Jeugdopleiding sv Juliana 31 De jeugdopleiding neemt een belangrijke positie in binnen de vereniging. Er wordt veel waarde gehecht aan kwalitatief goede jeugdspelers die

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC Technisch Beleidsplan GDC 1 Inhoudsopgave. Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie 2014-2017 1. Voorwoord Pag. 2 2. Technische commissie Pag. 3 2.1 Uitgangspunten TC Pag. 4 2.2 Organisatiestructuur TC

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Seniorenbeleidsplan c.s.v. Be Quick Dokkum 2015

Seniorenbeleidsplan c.s.v. Be Quick Dokkum 2015 Seniorenbeleidsplan c.s.v. Be Quick Dokkum 2015 Seniorenbeleidsplan c.s.v. Be Quick Dokkum 2015 Inhoudsopgave I Algemeen 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten 4 3. Doelstellingen Seniorenafdeling 4

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Organisatie Jeugdafdeling

Organisatie Jeugdafdeling van Henk Brink telefoon 06-57326712 e-mail jeugd@vvroden.nl versienummer 1.0 datum 9-9-2018 ons kenmerk Organisatie Jeugdafdeling 2018-2019 BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD Organisatie Jeugdafdeling

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleidsplan Seniorenvoetbal

Beleidsplan Seniorenvoetbal Beleidsplan Seniorenvoetbal 2017-2020 Voorwoord Dit beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking tussen het hoofdbestuur, jeugdbestuur en de technische commissie van V.V.Tricht en beschrijft de visie,

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka:

Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka: Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka: Functie omgeving: De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdopleiding van Rkvv Jeka. De Hoofdtrainer richt zich op het uitvoeren van het beleid

Nadere informatie

S.V. Gramsbergen Organisatorisch beleidsplan

S.V. Gramsbergen Organisatorisch beleidsplan S.V. Gramsbergen Organisatorisch beleidsplan 26-06-2012 Inleiding Een beleidsplan is binnen een organisatie het handboek waaraan ieder die zich binnen deze organisatie beweegt dient te houden. Dit klinkt

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Seizoen (Ver )

Seizoen (Ver ) Seizoen 2019-2020 (Ver. 11-3-2019) vv Winsum Voetbalfunctiehuis Commissie Voetbalzaken Seizoen 2019-2020 (Ver. 11-3-19) Inleiding De commissie voetbalzaken vv Winsum werkt met een voetbalfunctiehuis. Het

Nadere informatie

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018 Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior 2 oktober 2018 Welkom Presentatie Technisch beleidsplan 2018-2025 Kort vragenrondje Korte pauze Presentatie Excelsior 4All Vragenrondje Afronding Stichting Woudestein

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013.

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de technische commissie (TC) van de rksv Volkel. Jaarlijks

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Auteur : Sietse van der Meer, bestuurslid Voetbaltechnische zaken Datum : 7 juni

BELEIDSPLAN Auteur : Sietse van der Meer, bestuurslid Voetbaltechnische zaken Datum : 7 juni BELEIDSPLAN Auteur : Sietse van der Meer, bestuurslid Voetbaltechnische zaken Datum : 7 juni 2017 1 Dit beleidsplan is opgesplitst in 3 delen, te weten: Algemeen Algemeen bladzijde 2-4 Senioren bladzijde

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s

Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Technisch beleidsplan Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Versie: 19 januari 2014 1 Inhoud Versiebeheer Context Doelstellingen Technisch beleidsplan Relatie

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLINGEN 1.1 Doelstelling Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan 4 1.2 Doelstelling per leeftijdscategorie 4 HOOFDSTUK 2 KWALIFICATIES,

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2008-2012

BELEIDSPLAN 2008-2012 BELEIDSPLAN 2008-2012 1 Beleidsplan s.v. Beatrix 2008-2012 1. Missie en Visie en Strategische Doelen. Missie De missie van sv Beatrix luidt als volgt: het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

DAMES BELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

DAMES BELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 DAMES BELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het Dames beleidsplan maakt onderdeel uit van het totale beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (Dames-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR

JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR SVN BTB/Consultancy 2018 Prestatie-indicatoren en hoofdtaken Prestatie-indicatoren Hoofdtaken Bezetting technisch kader Groei jeugdafdeling Gestreefd

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling Jeugdopleiding OSM 75... 4 2.1. Jeugdopleiding OSM 75... 5 2.2. Recreatief versus Prestatief... 5 3. Organigram... 7 4. De Technische Commissie ()... 7 4.1.

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016 TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30 augustus 2013 - augustus 2016 23-7-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen van s.v. LONGA 30. 3 2. Organisatiestructuur. 4 2.1 Organogram 4 2.2 Bestuur 5 2.3 Hoofd voetbalzaken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE S.V. N.O.A.D. 32

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE S.V. N.O.A.D. 32 BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE S.V. N.O.A.D. 32 WIJK EN AALBURG, OKTOBER 2017 Tel. 0416-691601 www.noad32.nl 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Beschrijving s.v. N.O.A.D. 32 4 2. Samenstelling

Nadere informatie

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers 1. Indeling Gebeurt op basis van: kalenderleeftijd. biologische leeftijd (gestalte, vaardigheden, enz.). evaluatie van de speler, progressiemarge, beleving voetbalingesteldheid Indeling van ploegen Aantal

Nadere informatie

Ambitieplan vv Winsum Commissie Voetbalzaken (CVZ)

Ambitieplan vv Winsum Commissie Voetbalzaken (CVZ) Ambitieplan vv Winsum 2017-2020 Commissie Voetbalzaken (CVZ) Ambitieplan Commissie Voetbalzaken vv Winsum 2017-2020 v.v. Winsum bestaat bijna 1 jaar en een goed moment om de voetbalambities van de club

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN KVV Quick'20

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN KVV Quick'20 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN 2014 2018 KVV Quick'20 1 VERANTWOORDING Dit technisch beleidsplan is een aanpassing van het technisch beleidsplan 2012-2016 met de nieuwste ideeën uitvoerbaar door de amateurvereniging

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE:

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE: VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT 2013 2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 4. Speelwijze 5. Respect. Normen en waarden. 1 1. INLEIDING

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

Jeugdtechnisch - beleidsplan

Jeugdtechnisch - beleidsplan Jeugdtechnisch - beleidsplan BELEIDSPLAN VOETBALTECHNISCHE ZAKEN SAMENVATTING 1 Inleiding Dit beleidsplan geeft aan hoe de komende jaren vorm wordt gegeven aan de voetbalopleiding van v.v. t Vliegdorp

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7 Jeugdbeleidsplan 2012-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie Visie Doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Doelstellingen 5 3 De Jeugdteams 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Selectieteams, Talententeams, Recreatieve

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal

Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal Technisch voetbalbeleidsplan Inleiding De kern waar het binnen onze vereniging omdraait is het aanbieden van

Nadere informatie

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen.

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen. Selectiebeleid Bij RKSV Mierlo-Hout wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. Achter de prestatieteams worden recreatieteams

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie