ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014"

Transcriptie

1 ONDERWIJSNIEUWSBRIEF Jaargang 10, nummer 3, juni 2014 IN DEZE UITGAVE: 1. Ziek door werkstress 2. Uit de praktijk: Workshop Betere sportprestaties door gezonde voeding 3. School mag speeltoestellen zelf inspecteren 4. Subsidieregeling voor duurzame inzetbaarheid 5. Wat doet u bij brand? 6. Deelnemen aan Marathon Eindhoven via HumanCapitalCare 1. ZIEK DOOR WERKSTRESS Stress op de werkvloer is de meestvoorkomende beroepsziekte in Nederland: werkstress veroorzaakt maar liefst een derde van het totale ziekteverzuim. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt zelfs de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk. Snel ingrijpen is essentieel. Dat begint met werkstress bespreekbaar te maken. Ruim 40 procent van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend, een kwart werkt altijd onder hoge werkdruk. Dat is schrikbarend, want werkstress is niet alleen nadelig voor de werksfeer en productiviteit, het kan ook leiden tot psychische en fysieke klachten. Bovendien duurt verzuim dat voortkomt uit de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting langer dan verzuim door andere oorzaken. Daarmee is het een probleem voor werkgevers én werknemers. SZW-campagne Dat is de reden dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vierjarige campagne Check je werkstress is gestart om samen met werkgevers en werknemers werkstress verder bespreekbaar te maken en aan te pakken. De eerste twee jaar richt de aanpak zich vooral op werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. De campagne is te volgen via U kunt daar ook een test doen naar uw eigen symptomen van werkstress, u leert er oorzaken herkennen en u krijgt tips om uw werksituatie te verbeteren. Goede Praktijken Competitie Ook is er dit jaar weer een Goede Praktijken Competitie waarin een jury op zoek gaat naar de beste voorbeelden van organisaties die werkdruk, agressie en geweld, pesten, discriminatie en stress op het werk op een goede manier in kaart hebben gebracht en succesvol hebben uitgebannen. De hoofdprijs bedraagt euro. Aanmelden kan tot 15 september. Ervaring en kennis Werkstress wordt veroorzaakt door o.a. werkdruk, een verstoorde balans tussen werk en privé, baanonzekerheid of agressie en geweld op de werkvloer. Dit zijn zaken waarin HumanCapitalCare als arbodienstverlener een belangrijke rol kan spelen. We hebben veel ervaring en kennis over het omgaan met psychische klachten in relatie tot het werk en helpen organisaties het taboe op te heffen en signalen op te pikken. HumanCapitalCare adviseert over passende interventies om uitval te voorkomen en over hoe je mensen na verzuim weer snel en zorgvuldig aan het werk krijgt. Ook voor werknemers hebben we speciale programma s want werkdruk is altijd het probleem van werkgevers én werknemers. 1 / 5

2 Grote behoefte aan hulp Gebleken is dat ongeveer 40 procent van de werknemers in ons land behoefte heeft aan extra maatregelen om stress te voorkomen. Weet u eigenlijk hoe uw eigen medewerkers ervoor staan? Herkent u bij uw medewerkers zaken als een verminderde concentratie, een kort lontje en frequent kort verzuim? Stap één is het bespreekbaar maken van werkstress. En achter de oorzaak zien te komen. Preventief medische onderzoeken, een RI&E, een organisatiescan of gewoon goede gesprekken kunnen veel signalen boven tafel krijgen. Concrete hulpmiddelen Afhankelijk van de resultaten kunnen maatwerktrajecten ingezet worden zoals gezondheidscoaching, timemanagement of een training Ook de training Stresshantering en Assertiviteit is een goede interventie. De meeste trajecten zijn opgezet om de draagkracht en draaglast van medewerkers in beeld te brengen en mogelijkheden te bieden om verandering aan te brengen. Concrete handvaten dus. Belangrijk, want de arbeidsinspectie gaat de komende tijd als eerste in de sectoren zorg en onderwijs controleren in hoeverre de diverse aspecten van werkstress adequaat zijn meegenomen en gemeten in het Medewerker Tevredenheidonderzoek (MTO) en de RI&E. Daarnaast kijkt de inspectie of uw organisatie voldoende beleid heeft ontwikkeld op het gebied van werkstress. 2. UIT DE PRAKTIJK: WORKSHOP BETERE SPORTPRESTATIES DOOR GEZONDE VOEDING Als je fit bent, gaan je sportprestaties vooruit. Maar hoe zorg je dat je fit bent? Dat heeft alles te maken met je voeding, maar ook de manier van sporten, je ademhaling en je manier van denken spelen een rol. Bij het ds. Pierson College in Den Bosch was behoefte aan informatie over gezonde voeding om de sportprestaties van docenten te verbeteren. HumanCapitalCare heeft daarom een interactieve workshop georganiseerd. Sanja Zomer, die de workshop heeft gegeven, is meer dan tevreden: In twee en een half uur hebben we veel bereikt. Ik start met uitleg over de functie van eten en de doelen van sporten en ga vervolgens in op factoren die de sportprestaties gunstig en ongunstig beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld min of meer beïnvloeden of je spieren vet of suiker als brandstof gebruiken. Bijvoorbeeld door je manier van sporten: Als je te hard loopt, verbranden je spieren vooral suiker, maar als je het combineert met langzaam lopen, kan er ook vet verbrand worden. Zelfs je ademhaling speelt een rol, want als je heel hoog ademhaalt bijvoorbeeld bij stress is er onvoldoende zuurstof aanwezig voor verbranding van vet. Hoofd leeg maken Na deze informatie volgt er een mini-workout om het hoofd even leeg te maken. Vervolgens behandel ik de tien basisrichtlijnen die ik heb opgesteld voor gezonde voeding, vertelt Sanja. Belangrijk daarbij vind ik dat het geen kwestie is van zenden, het werkt veel beter om mensen zelf te laten ervaren wat het voor hen betekent. Deelnemers vullen ook op een inzicht- en actieformulier de verschillende stappen in die zij maken, en ik eindig met een persoonlijk verbeterplan. 2 / 5

3 Enthousiast De deelnemers aan de workshop waren erg enthousiast. Erwin Kievit, afdelingsleider van het ds. Pierson College: We hebben een aantal zeer enthousiaste hardlopers van wie ik er een ben. Tijdens het hardlopen stuitte ik regelmatig op het zogeheten hongerklopfenomeen. Ik was van mening dat het stapelen van koolhydraten de sleutel tot succes was, maar door de uitleg van Sanja weet ik nu dat dit niet altijd even goed is. Ze heeft duidelijk aangedragen hoe je dit op een meer verantwoorde manier kunt doen. Door de workshop heb ik een genuanceerder beeld gekregen over voeding en intensief sporten. Ook hebben we tijdens de work-out aandacht besteed aan het trainen van verschillende spiergroepen. Met een hoop bagage voor het verantwoord eten bij intensief sporten hebben we de middag afgesloten. Ik heb de workshop dan ook als heel waardevol ervaren. Maatwerk De workshop bij het ds. Pierson College was gericht op medewerkers die aan duursporten doen en kan zowel incompany als individueel worden gevolgd. Het aanbod van workshops wordt altijd afgestemd op de vraag. Soms sporten mensen wel, maar hebben ze weinig kennis van gezonde voeding. Maar er zijn ook workshops waarin eerst de basis voor het belang van bewegen of gezonde voeding uitgelegd wordt. We bieden dus altijd maatwerk. Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op met Carlijn van der Heijden van het projectbureau van HumanCapitalCare via of 3. SCHOOL MAG SPEELTOESTELLEN ZELF INSPECTEREN Vrijwel alle basisscholen hebben een speeltoestel voor de leerlingen. Als eigenaar ervan bent u verantwoordelijk voor het beheer en de veiligheid. Vaak worden het beheer en de inspectie uitbesteed maar als school(bestuur) mag u ook een eigen medewerker opleiden. Daarmee kunt u aardig besparen, zonder in te boeten op veiligheid. Speeltoestellen vallen onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). Na een eenmalige keuring door een door de VWA aangewezen keuringsinstanties, dient er periodiek een inspectie plaats te vinden, dit is een momentopname of een speelplek voldoet aan de veiligheidsnormen. Het bijhouden van een logboek met alle verplichte gegevens en een jaarplan voor controle en onderhoud horen daarbij. Vervolgens voert de VWA controles uit. Geld besparen Veel scholen hebben de inspectie uitbesteed aan bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Maar daar hangt wel een kostenplaatje aan. Niet altijd is duidelijk dat scholen ook zelf iemand mogen (laten) opleiden. Zeker voor scholen of schoolbesturen met meerdere locaties kan dit veel geld besparen. Meer informatie over goed beheer van speeltoestellen vindt u op 3 / 5

4 4. SUBSIDIEREGELING VOOR DUURZAME INZETBAARHEID Vanaf medio oktober dit jaar kunnen organisaties die werk maken van duurzame inzetbaarheid een beroep doen op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie levert daarmee een bijdrage aan fitte, gemotiveerde en goed geschoolde werknemers, zodat deze makkelijker kunnen (blijven) werken tot aan hun pensioen. Maatregelen kunnen divers zijn: van training of bijscholing tot het werk anders inrichten of het bevorderen van een gezonde levensstijl. Ook een organisatiescan om snel zicht te krijgen op de verbeterpunten of het bevorderen van een leercultuur is mogelijk. Bedrijven mogen hiervoor een externe adviseur inhuren. Subsidie De subsidieregeling is een laagdrempelige regeling, gericht op kleinschalige projecten van maximaal subsidie per project en per aanvrager. De subsidie is een opstartsubsidie. Organisaties moeten zelf de helft van de projectkosten financieren. De ESF-subsidieregeling duurzame inzetbaarheid wordt komende zomer gepubliceerd in de Staatscourant. Tussen 15 oktober en 7 november 2014 kunnen organisaties een aanvraag indienen via het agentschap SZW. Op de website van HumanCapitalCare (onder Nieuws) vindt u meer informatie over de regeling. 5. WAT DOET U BIJ BRAND? In Nederland vinden jaarlijks bijna branden plaats waarbij ongeveer 70 mensen om het leven komen. Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) onderzocht of deze slachtoffers door beter beleid gered hadden kunnen worden. Uit het wetenschappelijke onderzoek blijkt dat mensen in de praktijk niet altijd goed ondersteund worden door de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Het groene nooduitgangbordje blijkt bijvoorbeeld consequent genegeerd te worden of door rook onzichtbaar te zijn. In de publicatie Zelfredzaamheid bij brand ontkracht het NIFV tien hardnekkige mythen. De zelfredzaamheid en het gedrag van mensen bij brand zijn totaal anders dan wordt aangenomen. Enkele opvallende conclusies: Mensen blijken vaak helemaal niet te vluchten bij een brandalarm, het kan minuten tot uren duren voor ze actie ondernemen. Mensen vluchten via de route die ze kennen, niet via de aangegeven vluchtroute of dichtstbijzijnde nooduitgang. Gebruik van liften en roltrappen wordt afgeraden maar 27% van de overlevenden van de 9/11-ramp maakte gebruik van de lift en geschat wordt dat 3000 extra mensen de ramp hadden kunnen overleven via de lift. Bedrijfshulpverleners (BHV ers) zijn belangrijk. Een goed functionerende BHVorganisatie kan de reactietijd 10 keer verkorten t.o.v. een ontvluchting door niet-getraind personeel. 92% van de overlevenden van brand was zich niet bewust van de groene bordjes of negeerde ze. Veel mensen doen niets bij een brand, ze gaan door met wat ze deden of gaan kijken bij de brand. Mensen zijn zich in de praktijk minder bewust van de gevaren van brand dan verondersteld. Het inschatten van de snelheid van de brandontwikkeling is lastig, waardoor mensen te lang wachten met vluchten. En hoewel mensen weten dat ze niet door rook moeten vluchten, doen ze dat wel. 4 / 5

5 Oefenen is essentieel Duidelijk is dat brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen niet voldoende zijn afgestemd op het menselijk gedrag bij brand. Dit onderzoek biedt stof tot nadenken en een reden om niet alleen de brandveiligheid van uw gebouw en het ontruimingsplan eens onder de loep te nemen, maar ook echt weer een ontruimingsoefening uit te voeren. Want een plan is mooi, maar de praktijk maakt pas duidelijk of het werkt. Oefen daarom met enige regelmaat een ontruiming. Door zo n oefening weet iedereen wat te doen bij een ontruiming en wordt duidelijk of een plan moet worden aangepast. Hebt u behoefte aan meer informatie of ondersteuning? HumanCapitalCare heeft een eigen opleidingsinstituut met gecertificeerde adviseurs/instructeurs BHV in dienst die u met raad en daad bij kunnen staan. Informatie is te verkrijgen bij René Veldscholten via / of Dit najaar starten ook weer basis- en herhalingstrainingen voor BHV door heel Nederland. Kijk voor meer info op onze website. Onderwijs goed vertegenwoordigd Ieder jaar doen zo n 200 medewerkers van klanten van HumanCapitalCare mee aan de Marathon Eindhoven. Traditiegetrouw lopen altijd veel mensen uit het onderwijs mee. Vorig jaar waren dat er 50 en bij de bedrijvenloop sleepten zij bij de heren de eerste en bij de dames de tweede en derde prijs van HumanCapitalCare binnen. De uitnodigingen aan de scholen zijn inmiddels verstuurd. 6. DEELNEMEN AAN MARATHON EINDHOVEN VIA HUMANCAPITALCARE Zondag 12 oktober a.s. vindt de Marathon Eindhoven plaats. Uitnodigingen om via HumanCapitalCare mee te lopen zijn deze maand verstuurd. Als arbo- en gezondheidsdienst streven we samen met onze opdrachtgevers naar gezonde en vitale medewerkers. Daarom is HumanCapitalCare ook dit jaar weer sponsor van de marathon. Dit betekent dat medewerkers van klanten van HumanCapitalCare via ons kunnen deelnemen aan de bedrijvenloop (halve marathon) of de hele marathon. Vragen of input voor de volgende onderwijsnieuwsbrief? Neem contact met ons op via: HumanCapitalCare wenst iedereen een fijne vakantie! 5 / 5

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie

Achmea Business case Werkstress

Achmea Business case Werkstress Achmea Business case Werkstress Achmea is de grootste verzekeraar in Nederland. Achmea verzekert klanten voor schade, zorg en inkomen. Bij de divisie Achmea Zorg & Gezondheid werken circa 3800 mensen.

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers Werk in balans Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers 1 Colofon Uitgave: TNO, januari 2010 Postbus 718 / 2130 AS Hoofddorp / 023-5549393 www.tno.nl/arbeid Oorspronkelijke uitgave: A guide

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Aandacht Inspectie SZW voor psychosociale arbeidsbelasting in zorg blijft nodig In het kader van de aanpak Zorg en Welzijn 2012 2015 heeft de Inspectie

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

VERANTWOORD BEWEGEN. Praktijk voor fysiotherapie & fysiofitness WWW.FYSIOSPORTENTRAINING.NL

VERANTWOORD BEWEGEN. Praktijk voor fysiotherapie & fysiofitness WWW.FYSIOSPORTENTRAINING.NL VERANTWOORD BEWEGEN Praktijk voor fysiotherapie & fysiofitness WWW.FYSIOSPORTENTRAINING.NL FYSIOFITNESS PERSONAL TRAINING GEWICHTSVERLIES HARDLOOP BEGELEIDING FYSIO- THERAPIE ARTROSE FITKIDS VALPREVENTIE

Nadere informatie

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie