Nederlands. Gebruikershandleiding. Compact motorfiets beveiligings systeem. Handzenders. Centrale unit. SB6527/NL Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands. Gebruikershandleiding. Compact motorfiets beveiligings systeem. Handzenders. Centrale unit. SB6527/NL Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 6527 Compact motorfiets beveiligings systeem Gebruikershandleiding Nederlands 1 2 Centrale unit Handzenders DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO VARESE Manuale utente Italiano/inglese/Nederlands Rev /03 - Pagina 1 di 6

2 Wij danken u voor uw keuze van het Spyball beveiligings systeem. Wij raden u aan deze instructie goed te lezen en deze op een veilige plaats te bewaren. Inhoud 1 Onderdelen van de set 2 Inschakelen 3 Uitschakelen 4 Beveiligings functies 5 Passieve inschakeling van de startblokkering 6 Tijdelijke uitschakeling van de bewegingssensor 7 Alarm cyclus 8 Self-powering en status geheugen 9 Automatisch getimede uitschakel functie ('slaap' stand) 10 Alarm geheugen en diagnose 11 Kenmerken van de handzender 11.1 Synchroniseren van de handzenders 11.2 Programmering van reserve handzender 12 Afstelling van de gevoeligheid van de bewegingssensor 13 Nood-uitschakeling d.m.v. noodcode 14 Storings tabel 1. Onderdelen van de set De set bevat: Centrale unit Twee handzenders Een set montage materiaal Een gebruiker informatie pakket, inclusief de instructie, twee Confidential Code cards (zie desbetreffend hoofdstuk), een Spyball waarschuwingssticker 2. Inschakelen Om het systeem in te schakelen, druk eenmaal op knop 1 van de handzender. Het inschakelen wordt bevestigd door : Een lang signaal van de richtingaanwijzers Het oplichten van het waarschuwingslampje (LED) De LED blijft ca. 60 seconden constant branden. Dit is de insteltijd welke het alarm nodig heeft. Is deze tijd eenmaal verlopen dan zal de LED gaan knipperen ten teken dat het alarm volledig op scherp is gesteld. Een veiligheidscircuit zorgt ervoor dat inschakeling onmogelijk is terwijl de ontsteking of reserve circuit is ingeschakeld. 3. Uitschakelen Om het systeem uit te schakelen, druk eenmaal op knop 1 van de handzender (tweemaal indien alarm conditie). Het inschakelen wordt bevestigd door: Een kort signaal van de richtingaanwijzers Het uitgaan van de LED. 4. Beveiligings functies Dubbele startonderbreking Het uitschakelen van het systeem activeert direct de startonderbreking (geen 60-sec. inschakeltijd). Deze functie voorkomt dat de motor zonder toestemming wordt bereden. Twee vitale punten van het elektrisch circuit zijn onderbroken. Omtrekbeveiliging. Het systeem heeft een negatieve directe alarm trigger input voor contact schakelaars (niet meegeleverd). Deze kunnen gemonteerd worden onder de zitting of topcase. Elke poging toegang te krijgen tot beveiligde plaatsen zal het alarm doen afgaan. Bewegingsdetectie. Is verzekerd door een revolutionaire sensor (SPYBALL patent) welke het alarm doet afgaan wanneer de positie van de motor wordt veranderd. Startpoging via contactslot. Een speciaal circuit zal een poging tot starten via het contact tijdens inschakeling van het alarm het alarm doen afgaan. Backup batterij. Dit systeem beschikt over een backup batterij die alleen opgeladen wordt als de motor rijdt. Met een opgeladen batterij kan het systeem hiermee afgaan als de voeding of accu losgemaakt wordt. Manuale utente Italiano/inglese/Nederlands Rev /03 - Pagina 2 di 6

3 5. Passieve inschakeling van de startonderbreking De functie van de startonderbreking is vitaal voor de beveiliging van het voertuig. Daarom is de activering automatisch (passief). Dit betekent dat de motor altijd automatisch wordt onderbroken ongeveer 60 seconden nadat u de contactsleutel of OFF heeft gedraaid, ook in het geval u vergeet het systeem aan te zetten m.b.v. de handzender. Bij terugkeer bij uw motor, wanneer u de contactsleutel op ON draait, het snelle knipperen van de LED en hoorbare signalen zullen u eraan herinneren dat de startblokkering is geactiveerd. In dit stadium, om de blokkering op te heffen en de motor te starten, houdt de contactsleutel op ON en druk op knop 1 van de handzender. Uitschakeling wordt bevestigd door het uitgaan van de LED en het stoppen van de geluidssignalen. BELANGRIJK om beveiligings redenen zal, wanneer het contact op ON staat niet gevolgd door een uitschakeling van de onderbreking, na een minuut het complete systeem passief inschakelen en begint sirene alarm te geven 6. Tijdelijk uitzetten van de bewegingssensor Het systeem kan worden ingeschakeld zonder de bewegingssensor te activeren. Deze voorziening kan handig zijn wanneer de antidiefstal beveiliging nodig is maar de motor onderhevig is aan bewegingen (bijvoorbeeld op een veerboot of een gebeurtenis waarbij de motor naast de weg staat waar zware voertuigen het alarm zou kunnen activeren. Procedure: druk eenmaal op knop 1 van de handzender om in te schakelen; Voor de richting aanwijzer uitgaan druk op knop 2 van de handzender; Een geluidssignaal bevestigt de de-activatie van de bewegingssensor.. Uitschakeling is tijdelijk en alleen van kracht voor één inschakelperiode.de functie van de bewegingssensor is weer hersteld bij de volgende inschakeling. 7. Alarm cyclus Bij elke onregelmatigheid gedetecteerd door het circuit van de omtrekbeveiliging ( b.v. optillen van de zitting beveiligd door een contact) door de bewegingssensor (b.v. een poging de motor weg te slepen); door het een poging tot starten via het contactslot (b.v. een poging het slot te forceren) genereren een alarm cyclus van 30 secs (of zorgt ervoor dat het systeem een bleep -signaal gedurende de 60-sec. inschakeltijd geeft de check control functie). De alarm toestand wordt weergegeven door de 118dB piezo sirene welke geïntegreerd is in het toestel (hoorbare waarschuwing) knipperen van de richtingaanwijzers (visuele waarschuwing). Hierna gaat het toestel automatisch terug in de set conditie. Door, gedurende de alarmcyclus, eenmaal op de knop van de handzender te drukken zal het sirene stilhouden en de richting aanwijzers stoppen. Terwijl het systeem ingeschakeld blijft en klaar is verdere onregelmatigheden te detecteren. Om het systeem uit te schakelen dient men tweemaal de knop van de handzender in te drukken. Om storing aan de omgeving te minimaliseren, zal het alarm in een actieve periode een maximum van 10 sensor trigger inputs accepteren. 8. Noodstroom en geheugen Dit beveiligingssysteem is voorzien van een noodstroom voorziening d.w.z. uitgerust met back-up batterijen welke opladen tijdens het draaien van de motor. Wanneer de normale voeding van een ingeschakeld systeem verbroken wordt (b.v. wanneer de accupolen worden losgemaakt) zal de back-up batterijen de mogelijkheid geven de sabotage waar te nemen. Wanneer de voeding opnieuw is aangesloten, zet het systeem zich in dezelfde status (aan/ uit) zoals deze stond voor de onderbreking. 9. Automatisch getimede uitschakel functie ('slaap' stand) Het stroomverbruik van dit alarmsysteem is extreem laag. Toch is er een ander speciale voorziening ingebouwd om de accu van uw motor te beschermen : Het systeem schakelt automatisch uit nadat de motor 1 dag lang stilstaat met een uitgeschakeld alarm of 21 dagen met een ingeschakeld alarm. Alleen de startblokkering blijft actief. Het stroomverbruik zakt tot bijna nul. Tijdens de 'slaap stand, zal het alarm niet reageren op de handzender, daar de ontvanger eveneens uit staat. Houdt knop 1 van de handzender ingedrukt om de normale functies te herstellen. 10. Alarm geheugen en diagnose Wanneer het alarm is afgegaan tijdens uw afwezigheid, zult u bij het uitschakelen gewaarschuwd worden door verschillende hoorbare signalen naar gelang de oorzaak welke het alarm heeft doen afgaan: a) 1 bleep = geknoei aan het contactslot niet geautoriseerde toegang tot een, met een contact, beveiligde plaats, onderbreking van het stroomcircuit. b) 2 bleeps = het optillen of wegslepen van de motor c) 3 bleeps = a + b Het waarschuwingssignaal blijft opgeslagen tot het einde van de inschakeltijd (60 secs) van de volgende inschakeling. Manuale utente Italiano/inglese/Nederlands Rev /03 - Pagina 3 di 6

4 11. Kenmerken van de handzender De afstandsbedieningset is beveiligd tegen het gebruik van zogenaamde scanners en grabbers welke de handzender codes kan opnemen en reproduceren. In feite verandert de code van de handzender, elke keer wanneer het alarm wordt in of uitgeschakeld, door middel van een vergevorderde methode van willekeurige decodering ('Ghost Code'). De handzender (onderdeelnummer TR/07-N) heeft twee knoppen voor verschillende functies (zie foto) en wordt gevoed door een GP 11 A 6V batterij. Vervang deze wanneer u merkt dat de werkingsafstand van de handzender minder wordt, voer dan indien nodig de synchronisatie procedure uit welke hieronder is beschreven. Ruim de lege batterij op in daarvoor bestemde plaats Synchronisatie van de handzenders Deze handeling is nodig wanneer de handzender uit synchronisatie met de ontvanger is geraakt. Bijvoorbeeld bij een lange periode zonder of met een lege batterij.: Druk, één seconde, op knop 1 van de handzender, en laat deze dan los; Druk nog een keer maar houdt de knop 15 seconden ingedrukt; De zender en de ontvanger zijn gesynchroniseerd; Het alarmsysteem schakelt in of uit Programmering van reserve handzender Het alarm is origineel voorzien van twee handzenders. In geval van verlies of defect kunnen een of twee nieuwe handzenders als volgt geinitialiseerd worden : - Schakel het systeem (alarm en startblokkering) uit met behulp van de overgebleven handzender (indien aanwezig) of door gebruik te maken van uw eigen persoonlijke noodcode ( Confidential Code ) - Draai de contactsleutel op ON, draai deze weer op OFF en wacht 20 seconden de LED op het dashboard licht 2 seconden op - Draai, tijdens het oplichten van de LED, het contact op ON de LED gaat uit en het alarm bleept één keer - U heeft nu 6 seconden (*) om de knop 1 van "handzender 1" in te drukken en vervolgens op knop 1 van de 2e handzender het systeem bleept om een succesvolle initialiseren te bevestigen - Draai het contact op OFF (*) Zijn de u ter beschikking staande 6 seconden verstreken, dan zal het systeem u met beeps waarschuwen wanneer de initialiserings periode voorbij is. Opmerking: 1) Uit oogpunt van beveiliging zal het systeem slechts twee handzenders accepteren. 2) Elke initialiserings procedure schakelt de handzenders uit welke de ontvanger eerder heeft geleerd. Daarom: heeft u uw handzender verloren en wenst u de reserve handzender te initialiseren, vergeet dan niet de overgebleven handzender ook te initialiseren die u in uw bezit heeft (of deze zal niet werken). Wanneer u niet de reserve wenst te initialiseren, initialiseer de handzender welke over is gebleven opnieuw: hierdoor zult u de verloren handzender uitschakelen. 12. Afstelling van de gevoeligheid van de bewegingssensor: De bewegingsensor van de 6527 heeft 8 verschillende niveaus van gevoeligheid, welke ingesteld kan worden d.m.v. de handzender. Deze 8 niveaus zijn te verdelen in 2 categorieën: HOGE gevoeligheid speciaal bedoeld voor motoren) en LAGE gevoeligheid (in principe voor scooters); binnen elke groep zijn 4 verschillende settings mogelijk. Om de gevoeligheid aan te passen handelt men als volgt: - Druk op knop 1 van de handzender om het alarm in te schakelen - Nadat de richting aanwijzers zijn uitgegaan draait u de contactsleutel op ON indicators en wacht ongeveer 15 seconden De LED gaat enkele seconden uit. - Druk tijden deze periode op knop 1 van de handzender om de HOGE gevoeligheid categorie te selecteren of knop 2 voor de LAGE gevoeligheid categorie De unit geeft een bleep wanneer de set eerder op een lage gevoeligheid stond of drie keer wanneer de set op een hoge gevoeligheid stond(opmerking: dit is bedoeld om u de gelegenheid te geven te controleren hoe het systeem was ingesteld) In dit stadium zal de LED een cyclus maken door 4 verschillende knipper frequenties: HOE SNELLER HET KNIPPEREN HOE HOGER DE GEVOELIGHEID (Opmerking: het beginpunt is het niveau waar de set eerder op ingesteld werd - fabrieksinstelling: LAGE gevoeligheid - 3 e niveau ). - Draai de contactsleutel op OFF wanneer u op het gewenste gevoeligheidsniveau bent gekomen De unit bleeps een keer en de richtingaanwijzers zullen knipperen om de handeling te bevestigen. Manuale utente Italiano/inglese/Nederlands Rev /03 - Pagina 4 di 6

5 13. Nood-uitschakeling d.m.v. noodcode In geval van verlies of defect van de handzender, kan het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. volgende noodprocedure door gebruik te maken van de Confidential Code welke gedrukt is op één van de cards in het informatie pakket voor de gebruiker Wanneer het systeem volledig is ingeschakeld 1. Draai de contactsleutel op ON Het alarm zal klinken 2. Wacht 30 seconden Het alarm stopt. de LED gaat knipperen 3. Tel het aantal knipper signalen. Wanneer het aantal knippersignalen overeenstemmen met het eerste cijfer van uw geheime code, draai de contactsleutel op OFF. (b.v. wanneer het eerste cijfer van uw code 3 is, wacht dan tot de LED 3 keer knippert alvorens de contactsleutel op OFF te drukken). De LED gaat uit 4. Drie seconden later, draait u de contactsleutel weer op ON. Tel het aantal knippersignalen. Wanneer het aantal knippersignalen overeenstemmen met het tweede cijfer van uw geheime code, draait u de contactsleutel op OFF (b.v. wanneer het tweede cijfer van uw code 2 is, acht dan tot de LED 2keer knippert alvorens de contactsleutel op OFF te drukken). Wanneer de eerste twee cijfers herkend zijn dan zal de LED enkele snelle knippersignalen geven en u kunt nu verder gaan met de overgebleven cijfers in dezelfde procedure. Wanneer u een fout maakt zal een alarm van 30 sec volgen. Hierna kunt u de procedure herhalen (beginnend vanaf punt 3). ZIJN ALLE CIJFERS CORRECT INGEVOERD, DAN ZAL HET SYSTEEM UITSCHAKELEN, DIT WORDT BEVESTIGD DOOR HET KNIPPEREN VAN DE RICHTINGAANWIJZERS. Wanneer alleen de startonderbreking is ingeschakeld: 1. Draai de contactsleutel op ON De LED knippert snel en de sirene bleept om aan te geven dat de startonderbreking is ingeschakeld. Na een minuut zal een alarmcyclus volgen en zal de LED langzaam gaan knipperen. 2. Volg nu dezelfde procedure zoals hierboven beschreven vanaf punt Storings tabel Probleem Aanbevolen inspecties/ acties Het alarm reageert niet op de handzender Het alarm/ onderbreker is uitgeschakeld, maar de motor wil niet starten Het systeem wordt niet geactiveerd bij verplaatsing of optillen van de motor Waarschuwing Het systeem staat wellicht in slaapstand (zie paragraaf 9) Bedien de handzender dichter bij de unit (storingen in de ether kunnen het radiosignaal beïnvloeden) Vervang de batterij van de handzender Synchroniseer de handzenders (zie paragraaf 11.1) Hebben geen van deze handelingen succes, raadpleeg dan een Spyball dealer Staat de versnelling in neutraal? Staat de motorstop schakelaar in RUN positie? Controleer de hoofdzekering van de ontsteking Controleer de accu Sommige modellen starten alleen wanneer de zijstandaard naar boven staat of de koppeling ingetrokken Hebben geen van deze handelingen succes, raadpleeg dan een Spyball dealer Is de inschakeltijd verlopen? Is de bewegingsensor actief (niet uitgeschakeld)? Stel de bewegingsensor opnieuw in (zie paragraaf 13) Hebben geen van deze handelingen succes, raadpleeg dan een Spyball dealer Hoewel ontworpen als zijnde bestand tegen het binnendringen van water, kan dit ektronische apparaat beschadigd worden door stoomcleaning / wassen onder hoge druk. Richt de waterstraal nooit direct op de unit en bescherm de unit tegen het binnendringen van water Manuale utente Italiano/inglese/Nederlands Rev /03 - Pagina 5 di 6

6 Schema s, beschrijvingen en kenmerken zijn alleen indicatief. De producent behoud zich het echt voor deze te wijzigen zonder kennisgeving. De producent is niet verantwoordelijk voor storingen / schade ten gevolge van nalatigheid van de meegeleverde montage en gebruikers handleiding. DECLARATION OF CONFORMITY according to art. 6.3 of Directive 99/5/EC (R&TTE Directive) Manufacturer: Delta Elettronica S.p.a. - Via Astico VARESE Phone: +39/0332/ Fax : +39/0332/ Product identification: TR/07-N, TX/01, TR/08-N, TR/09-N1, TR/10-N Product type / use: low power radio transmitter for remote control WE HEREBY DECLARE ON OUR OWN RESPONSIBILITY THAT THE ABOVE LISTED TRANSMITTERS COMPLY WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 1999/5/EC. Reference standards: EN /1997, EN /2000 (TR/09-N1), EN (1992) 2 nd Edition, EN 41003/1993, ETS /1997 Test reports n / issued by: TR/07-N, VAEE ETS TX/01 VAEE SFT VAEE EMV TR/08-N VAEE ETS VAEE SFT VAEE EMV TR/09-N1 VAEE 27196A ETS VAEE 27196A SFT VAEE 27196A EMV TR/10-N VAEE ETS VAEE SFT VAEE EMV Notified Body involved with the assessment procedure: 0682 Cetecom ICT / Saarbrücken / Germany (Certificates of Conformity n. E812234N-CC, E812232N-CC, E812232N-CC, E812598N) Intended use in: All EU Countries + Switzerland, Norway and Iceland Varese, A. PALUMBO SPYBALL DIVISION DELTA ELETTRONICA DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO VARESE Manuale utente Italiano/inglese/Nederlands Rev /03 - Pagina 6 di 6

GEBRUIKERSHANDLEIDING COBRA

GEBRUIKERSHANDLEIDING COBRA GEBRUIKERSHANDLEIDING COBRA 2110 09/03 06DE1789A REV. 01 GEBRUIKERSHANDLEIDING COBRA 2110 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... Pag. 5 Voor de werking van het systeem... Pag. 6 1. BEKNOPTE INSTRUCTIES... Pag. 7

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

User s manual SMART MOBILE TECHNOLOGY TM. www.mrhandsfree.com

User s manual SMART MOBILE TECHNOLOGY TM. www.mrhandsfree.com User s manual SMART MOBILE TECHNOLOGY TM www.mrhandsfree.com DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned, Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Nadere informatie

DIGIWAY PLUS DWPS102S DWPS102A DWPS102U DWPD102SXX DWPD102AXX DWPD102UXX INSTALLATIEHANDLEIDING

DIGIWAY PLUS DWPS102S DWPS102A DWPS102U DWPD102SXX DWPD102AXX DWPD102UXX INSTALLATIEHANDLEIDING DWPS102S DWPS102A DWPS102U DWPD102SXX DWPD102AXX DWPD102UXX Automaat voor enkele- of dubbele deuren, trekkend of duwend Gamma: Deur automatisatie INSTALLATIEHANDLEIDING Group Products Summary Algemene

Nadere informatie

uboard Installatie Handleiding (V4.1)

uboard Installatie Handleiding (V4.1) uboard Installatie Handleiding (V4.1) De inhoud van deze publicatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd dan wel worden aangepast aan nieuwe of gewijzigde functies. Alle rechten voorbehouden. 2011.05

Nadere informatie

COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1. Feel the difference. FordKa Instructieboekje. Owner s handbook

COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1. Feel the difference. FordKa Instructieboekje. Owner s handbook COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1 FordKa Instructieboekje Owner s handbook Feel the difference K10468_Service_Portfolio_090508.1 1 09.05.2008 15:52:47 Uhr 001-025 Ford KA NL 22-07-2008 9:45 Pagina

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

CS175-275-575. Installatie en Programmeer Handleiding

CS175-275-575. Installatie en Programmeer Handleiding CS175-275-575 Installatie en Programmeer Handleiding Document versie 2.2: Juli 2002 98/482/EC verklaring (Geldig voor CE gemerkte producten) Dit product is goedgekeurd in overeenstemming met Raadsbesluit

Nadere informatie

APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening

APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening Gebruikershandleiding Nederlands APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening 990-2975 09/2006 Inleiding Over deze UPS Deze ononderbroken stroomvoorziening

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter GEBRUIKSAANWIJZING 074001 Draagbare CO 2 en temperatuur meter Algemeen De Nieuwkoop 074001 draagbare meter is een lichtgewicht CO 2 instrument met een digitale aflezing en ontworpen voor het meten van

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x NL VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING Versie Firmware: 3.1x Gelukwensen met de aankoop van een Nolan N-Com product. N-Com B4 is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne technologieёn en de beste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire E 17 Serie Dekt: E5-771 / E5-771G / E5-731 / E5-731G / E5-721 Deze uitgave: 05/2014 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe bestanden

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Pum ps for results VEILIGHEIDSSYMBOLEN Deze handleiding gebruikt de volgende regels om BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID te melden. Lees en

Nadere informatie

installatiehandleiding Basisalarmsysteem

installatiehandleiding Basisalarmsysteem installatiehandleiding Basisalarmsysteem 1 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMSYSTEEM Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmsysteem. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Vingerscanner NB649N Montage- en gebruikshandleiding

Vingerscanner NB649N Montage- en gebruikshandleiding WWW.FUHR.NL autotronic www.fuhr.nl Vingerscanner NB649N Montage- en gebruikshandleiding Deze handleiding dient door de monteur aan de gebruiker te worden overhandigd MBW22a-NL/05.14-2 Contents 1 Toepassingen...3

Nadere informatie

Internet Handleiding. EXPERIA BOX v8

Internet Handleiding. EXPERIA BOX v8 Internet Handleiding EXPERIA BOX v8 Overzicht van de onderdelen uit het pakket Power Wireless Voice Broadband Internet TV Upgrade WPS ECO 1 x 1 x Experia Box v8 Dit is het modem. Deze regelt telefoongesprekken,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Inhoud Inleiding 3 Eigenschappen en Functies 3 Inhoud van de set 3 Soundbar Bedieningsorganen op de Bovenzijde 4 Soundbar Bedieningsorganen en Aansluitingen

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie