De familienamen worden in vijf groepen verdeeld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De familienamen worden in vijf groepen verdeeld."

Transcriptie

1 WAT BETEKENT UW FAMILIENAAM? We dragen allen een familienaam maar weten veelal niet wat hij betekent. We weten nog minder hoe onze voorouders aan hun familienaam gekomen zijn. Om onze lezers te believen legden we een lijst aan van de familienamen die nu te Bazel en in de omgeving gedragen worden en in de mate van het mogelijke verklaren we die namen. Zeggen we vooraf dat onze voorouders niet altijd een familienaam hebben gedragen. Aan hun persoonsnaam werd wel eens een of andere toenaam bijgevoegd. Dat was dan ofwel de persoonsnaam van hun vader of moeder (Jef van Marie!) ofwel een bijnaam of nog de naam van hun beroep. Maar die toenamen werden niet overgeërfd en zolang een naam niet wordt overgeërfd van vader op zoon, kleinkinderen enz., kunnen we niet van een familienaam spreken. Het gebruik van toenamen blijvend door te geven van geslacht op geslacht is omstreeks het jaar 1OOO ontstaan in Italië. Vandaar is het over Frankrijk naar onze streken gekomen. In Vlaanderen vinden we dan al echte familienamen in de tweede helft van de 12e eeuw. Het gebruik ervan werd algemeen in de loop van de 13e eeuw. Dat belette niet dat er later nog nieuwe familienamen ontstonden. Het gebeurde meer dan eens dat iemand zijn familienaam door een nieuwe verving. Een familienaam stond in oude tijden ook niet vast. Hij werd in de loop van de tijden op zeer verschillende wijzen geschreven. Sommige familienamen werden geleidelijk zodanig vervormd dat de oorspronkelijke vorm in de huidige vorm niet of nauwelijks nog herkenbaar is. Om de betekenis van die familienamen te verklaren moeten we dan opklimmen naar de oudste vorm ervan. Die oudste vorm zelf blijft dan dikwijls nog een raadsel, ook voor de specialisten in de naamkunde. Op onze dagen staan de familienamen onveranderlijk vast. Bij wet van 18 augustus 1811 werd iedereen verplicht zich te laten inschrijven op de officiële bevolkingslijsten. Sedertdien mag niemand nog één letter aan zijn familienaam veranderen of hij moet ervoor betalen! De familienamen worden in vijf groepen verdeeld. HK Wat betekent uw familienaam? 1

2 1. Een eerste groep vormen zij die afgeleid zijn van een mannelijke persoonsnaam. Een voorbeeld daarvan is de familienaam Janssens. Een zekere verre voorvader heette Jan. Zijn kinderen werden naar hem Janssone ge noemd, zijn kleinkinderen en verdere afstammelingen eveneens. En Janssone werd eens vervormd tot Janssens. 2. Tot de tweede groep behoren de familienamen die afgeleid zijn van een vrouwelijke persoonsnaam. Een voorbeeld : Lijsbetten. Zo heten de kinderen en verdere afstammelingen van een Lijsbet, de volkse roepnaam voor Elisabet. 3. De derde groep bestaat uit de familienamen die gevormd zijn met een plaatsnaam. Het eenvoudigste voorbeeld is : Van den Bosch, naam die werd gegeven aan iemand die in of bij een bos woonde. 4. Tot de vierde groep behoren de familienamen die gevormd zijn met de naam van het beroep of de bediening van een verre voorvader. Zulke familienamen zijn : De Mulder, De Koster, De Jagher. 5. De vijfde groep bestaat uit de familienamen die oorspronkelijk bijnamen waren, zoals De Lange, Decorte. Voor de verklaring van sommige familienamen hebben we de artikeltjes benuttigd "Betekenis van familienamen" die A. Van Geertsom liet verschijnen in : Vlaamse Stam Van dezelfde schrijver benuttigen we ook zijn studie "Familienamen uit het Land van Waas", verschenen in : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 6O (1955), blz In deze studie werden de oudste vormen van de Wase familienamen samengebracht, met vermelding van het document waarin ze voorkomen en met vermelding van het jaartal waarin het document werd geschreven. 1. BATENS. Batens is een afkorting van Batensone en betekent dus : een zoon of afstammeling van Bate of Baten. Deze twee woorden zijn zeer waarschijnlijk afkortingen van de Germaanse vrouwelijke persoonsnaam Batahilt of Bathilde. Die twee persoonsnamen zijn samengesteld uit bade en hilde en betekenen alle twee : strijd, oorlog. Op sommige plaatsen HK Wat betekent uw familienaam? 2

3 werd in de middeleeuwen ook Beatrijs wel eens tot Bate verkort. 2. CALUWE. De oorspronkelijke vorm van den Calue staat al meermaals vermeld in 1281, in de omgeving van Sint-Gillis en Kemzeke. Niet ver vandaar, tussen Moerbeke en Wachtebeke, lag destijds een plaats die Calue heette. Wie daar woonde of vandaar kwam werd "van den Calue" genaamd. Al vrij vroeg werd de naam verkort tot "Calue". Hij werd op allerlei wijzen geschreven en werd uiteindelijk Caluwe. In sommige takken plaatsten ze nog een accent op de laatste lettergreep en het werd Caluwé. 3. CANT. Cant - wij schrijven nu "kant" - is de naam van het kostbaar weefsel dat vanaf de middeleeuwen vervaardigd werd in verscheidene van onze Vlaamse steden. Aanvankelijk werd dat weefsel alleen gedragen aan de kant van kledingstukken zoals mouwen en kragen. Vandaar dat het "kant" werd genaamd. Het is waarschijnlijk dat de familienaam Cant gegeven werd aan wie met dat weefsel iets te maken had. De naam werd alleszins in 1213 gegeven aan een handelaar in kant te Brugge. 4. DE JONGHE. Sommige abdijen hadden in de middeleeuwen een man in dienst, een page of kamerknecht van abt of abdis. Die man heet "jongen', in het Latijn "garsio". - "Jongen" was ook de naam die men gaf aan de man die de ontvanger van een abdij of van een heerlijkheid vergezelde op diens inningstochten. Vergelijk met het Franse "garcon" voor ober en met "de knaap" van een maatschappij. De ambtsnaam "de jongen" ging van de man over op zijn kinderen en verdere afstammelingen. Als familienaam staat De Jonghe al vermeld te Waasmunster omstreeks 13OO. 5. DE ROECK. HK Wat betekent uw familienaam? 3

4 Deze familienaam wordt dikwijls verkeerdelijk verklaard als voortkomend van de bijnaam "roec", dat zwarte kraai of roekraaf betekent. Feitelijk is hij afgeleid van de Germaanse persoonsnaam Rucho, Ruchin, Ruken. Als familienaam komt hij al in 1307 voor te Vrasene. 6. DE RYCK(E). Deze familienaam heeft niets te maken met rijk-zijn zoals dikwijls wordt gedacht. Hij is de afkorting van Hendrik, een naam die wijzelf nog tot Rik verkorten. De oudste vormen zijn Rike, Riken, Riics, srijken, srijcx. Een de Ryck is dus een afstammeling van een zekere Hendrik. - De familienaam komt al voor in 1295, o.m. te Haasdonk en Kieldrecht. 7. GORREBEECK. De oorspronkelijke vorm van deze familienaam is Gortbeke. Zo staat hij vermeld in 1281 te Temse, in 1295 te Temse en Sint-Niklaas. Gortbeke was de naam van een beek op Sint- Niklaas en betekent : zandige beek, beek met zandige bodem. Zij die het eerst de naam droegen, woonden bij die beek en hebben zich naar de beek genaamd. 8. JANSSENS. Wie weet het niet? Een Janssens - van Janssone - is een afstammeling van een verre Jan. 9. LYSSENS. De familienaam werd afgeleid van de vrouwelijke persoonsnaam Adelijse. Tussen de oorspronkelijke vorm Adelijsensoens (die in 1390 vermeld staat te Haasdonk) en Lyssens heeft een hele reeks varianten bestaan zoals Allisesoens, Licesoens, Lycesone. De huidige vorm Lyssens verscheen pas omstreeks Een Lyssens is dus een afstammeling van een verre Adelijse. - De bakermat van het geslacht is ongetwijfeld Haasdonk en omgeving : Temse, Bazel en Melsele. HK Wat betekent uw familienaam? 4

5 10. VAN BOGAERT. De oorspronkelijke vorm was van den Boengaerde, die te Bazel al vermeld staat omstreeks Boengaarde is Middelnederlands en betekent boomgaard, dat in ons dialect bogaard wordt. De naam werd dus voor 't eerst gegeven aan iemand die op of bij de boomgaard woonde van een kasteel of abdij. Hij kan natuurlijk op verscheidene plaatsen zijn ontstaan. 11. VAN MIEGHEM. De oudste spelling is van Miedeghem en komt omstreeks 1330 voor te Bazel en Temse ; iets later ook te Rupelmonde en Haasdonk. Omstreeks 150O schreef men van Myeghem, van Mieghem, van Mieghom. "Mieghem" is een plaatsnaam van Frankische herkomst. Hij is een samentrekking van de oorspronkelijke vorm die was samengesteld uit Mido, -inga en heem. Hij betekent het heem of woonstede van de Midingen, de mannen of afstammelingen van Mido. Wie op een zo genaamde plaats woonde of vandaar was gekomen, heette van Miedeghem dat later van Mieghem werd. In de omgeving van Bazel lagen verscheidene plaatsen die Mieghem heetten : op het huidige Steendorp lag "de oude Mieghem" (nu Bolderik genaamd), op Rupelmonde en Bornem lag een "Meghem" op Tielrode lag het "Goet ter Meghem". Bazel en Temse schijnen wel de bakermat van de van Mieghems te zijn geweest. 12. VAN RAEMDONCK. De oudste spelling van Ramsdonc komt in 1295 voor te Bazel, Kruibeke en Haasdonk. Honderd jaar later schrijven ze : van Raemsdonc ; vanaf 1519 : van Raemdonck. Zij die het eerst die naam droegen, kwamen van Ramsdonc. Er is een gemeente Ramsdonk in Brabant ; er is ook een Raamsdonk in Noord-Brabant (Nederland). Het is niet onmogelijk dat de Wase van Raemdoncken uit deze laatste plaats naar onze streken zijn overgekomen. In 139O staat te Haasdonk wel een "te Raemsdonc" vermeld en in 1470 nog een ander te Melsele. Maar die twee benamingen duiden op gronden die toen of vroeger aan van Raemdoncken HK Wat betekent uw familienaam? 5

6 toebehoorden. Zo spreken ze in die tijd ook te Bazel over "te Woutersoens" en "te Baterycx". De plaatsnaam Ramsdonc is samengesteld uit ram en donc. Ram kan look maar ook raaf betekenen. Donk is een zandige grond die als een eiland uitsteekt boven een moeras. 13. VAN ROYEN. In 1243 leefde te Melsele een Zeger van Rode. Te Temse staat in 1281 de Latijnse vorm de Roda driemaal vermeld. In 1295 schrijven ze te Melsele, Temse en Waasmunster : van (den) Rode(n). Van Rode werd al spoedig van Roye, van Roeyen, van Royen en ook van Roy. Rode is ontgonnen land : bos, heide of moeras. De naam van Rode werd gegeven aan wie bij of op zulk ontgonnen land woonde. 14. VERBRUGGEN. De oudste spelling is van der Brugghen te Sint-Niklaas in 1255, te Kruibeke in 129O. "Van der" werd later samengetrokken tot "ver". De naam werd gegeven aan wie bij een brug woonde, 15. VERGAUWEN. De oorspronkelijke spelling van der Gouwen komt in 1295 voor te Bazel, Temse, Haasdonk, Sint-Niklaas en Vrasene. Op Temse en Haasdonk lag weleer een leengoed dat Ter Gouwen werd genaamd. Zij die op of bij dat leengoed hadden gewoond werden van der Gouwen genoemd. Later werd het Vergouwen en Vergauwen. Gouwe waarnaar het leengoed werd genaamd, wil men verklaren als "aan het water gelegen land". Het water waaraan ter Gouwen lag, was dan allicht de Barbierbeek. 16. VERHULST. De oudste spelling van der Hulst komt voor te Temse in 1267, enkele jaren later ook te Kruibeke. Een van der Hulst was iemand die bij een plaats woonde waar hulst groeide. De noordwestelijke hoek van de Barbierstraat en Kerkstraat te Bazel heette nog in 142O de Hulst. Er kunnen natuurlijk nog andere plaatsen geweest zijn waar hulst groeide. Als Bazel zelf niet de bakermat van de Verhulsten is geweest, dan was het wel de onmiddellijke omgeving. HK Wat betekent uw familienaam? 6

7 (wordt voortgezet) A. Maris. HK Wat betekent uw familienaam? 7

HANDBOEK VAN EEN WAGENMAKER 1799-1810

HANDBOEK VAN EEN WAGENMAKER 1799-1810 HANDBOEK VAN EEN WAGENMAKER 1799-1810 In de 5de jaargang van "Wissekerke" blz. 21-26 verscheen een artikel over "De wagenmakers Joos". Negen opeenvolgende generaties van die familie werkten in de wagenmakerij.

Nadere informatie

BEVEREN Naam Telefoon GSM Werkingsgebied Beveren-Waas Doel Haasdonk Kallo Kieldrecht Melsele Verrebroek Vrasene

BEVEREN Naam Telefoon GSM Werkingsgebied Beveren-Waas Doel Haasdonk Kallo Kieldrecht Melsele Verrebroek Vrasene BEVEREN Beveren-Waas Doel Haasdonk Kallo Kieldrecht Melsele Verrebroek Vrasene De Backer Tine 03/744.24.41 0477/26.46.47 ja neen neen neen neen neen neen neen Lesage Pol 0496/73.84.99 neen neen neen neen

Nadere informatie

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

KRUIBEEKSE FAMILIEWAPENS

KRUIBEEKSE FAMILIEWAPENS KRUIBEEKSE FAMILIEWAPENS Er is een tijd geweest dat de meeste gegoede families een wapen hadden zoals nu nog de adellijke families er een hebben. Het gebruik ontstond in de middeleeuwen en bleef voortbestaan

Nadere informatie

Gemeente Omschrijving Parochie Wijk Jaar Prentcode Aalst Allerzielen Sint-Antonius 1990-1991 0347-0441 Antwerpen Congr.

Gemeente Omschrijving Parochie Wijk Jaar Prentcode Aalst Allerzielen Sint-Antonius 1990-1991 0347-0441 Antwerpen Congr. Aalst Allerzielen Sint-Antonius 1990-1991 0347-0441 Antwerpen Congr. Jonge dochters Sint-Ignatiuskapel 1880-1881 0016-0055 Baardegem 1970-1971 0077-0017 Bazel Allerzielen Sint-Petrus 1979-1980 0124-0811

Nadere informatie

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Sint-Niklaas, 01 januari 2007 Nieuwe prijzen luchthavenvervoer van 01 januari 2007 Exclusief en uitsluitend

Nadere informatie

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be

Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Reizen De Cauwer Grote Markt 72 te Sint-Niklaas Telefoon: 03-780.76.00, info@reizendecauwer.be Sint-Niklaas, 01 januari 2008 Aangepaste prijs luchthavenvervoer van 01 januari 2008 Exclusief en uitsluitend

Nadere informatie

DE KERSTENING VAN HET WAASLAND

DE KERSTENING VAN HET WAASLAND DE KERSTENING VAN HET WAASLAND Dat het kristelijk geloof in het Waasland voor het eerst gepredikt werd door Sint- Amandus wisten de geschiedschrijvers al lang. Maar de laatste jaren hebben ze door nieuwe

Nadere informatie

DE VROEGE STEENBAKKERS VAN BAZEL

DE VROEGE STEENBAKKERS VAN BAZEL DE VROEGE STEENBAKKERS VAN BAZEL Wij hadden kunnen schrijven "De vroege steenbakkers van Steendorp". maar dat zou een anachronisme zijn geweest. Want de vroege steenbakkers over wie wij het hebben, leefden

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

REGIO Waas en Dender 4U 09/05/2014

REGIO Waas en Dender 4U 09/05/2014 Het programma van deze avond REGIO Waas en Dender 4U 09/05/2014 Voorstelling Regiocommissie + promoties GymFed Presentatie door Koen Van Damme Een hapje en een drankje tot 22u. Nadien mogelijkheid om in

Nadere informatie

Werken aan zuiver water bekken van de Beneden-Schelde

Werken aan zuiver water bekken van de Beneden-Schelde Werken aan zuiver water bekken van de Beneden-Schelde Opgeleverde projecten in 2006 Hoofdgemeente Project Naam project Projectomschrijving Opleveringsbedrag Huishoudelijk inwonersequivalent onmiddellijk

Nadere informatie

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8 Deel 1 Grammatica 1 1 WOORDSOORTEN 3 1.1 Tot welke woordsoort behoren de onderstreepte woorden in de volgende zinnen? 3 1.2 Multiple choice. Benoem de onderstreepte woorden 4 1.3 Benoem de onderstreepte

Nadere informatie

MERCATOR TE RUPELMONDE

MERCATOR TE RUPELMONDE MERCATOR TE RUPELMONDE Kruibekenaars en Bazelaars weten evengoed als Rupelmondenaars dat op de markt van Rupelmonde het standbeeld staat van een man die Geraard Mercator heette en te Rupelmonde werd geboren.

Nadere informatie

DE OMWALDE HOEVEN VAN BAZEL

DE OMWALDE HOEVEN VAN BAZEL DE OMWALDE HOEVEN VAN BAZEL Er hebben eens op Bazel twaalf omwalde hoeven gelegen. Sommige liggen er nog, van andere blijven de sporen. Die hoeven werden omwald niet tot afwatering van het terrein maar

Nadere informatie

HK 1980 1 Lieven Van Pottelsberghe 1

HK 1980 1 Lieven Van Pottelsberghe 1 LIEVEN VAN POTTELSBERGHE HEER VAN WISSEKERKE Lieven van Pottelsberghe werd heer van Wissekerke in 1516 door aankoop van de heerlijkheid. Hij kocht ze van Roeland Ie Fevre, heer van Temse, die ze gekocht

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Café BIJ DEN EZEL KERKPLEIN 2 9160 LOKEREN Café CAFETARIA SPORTHAL PUYENBROEK PUYDONCKDREEF 1 9185 WACHTEBEKE Café CULTUUR CAFÉ KERKPLEIN 6 9160

Café BIJ DEN EZEL KERKPLEIN 2 9160 LOKEREN Café CAFETARIA SPORTHAL PUYENBROEK PUYDONCKDREEF 1 9185 WACHTEBEKE Café CULTUUR CAFÉ KERKPLEIN 6 9160 Café BIJ DEN EZEL KERKPLEIN 2 9160 LOKEREN Café CAFETARIA SPORTHAL PUYENBROEK PUYDONCKDREEF 1 9185 WACHTEBEKE Café CULTUUR CAFÉ KERKPLEIN 6 9160 LOKEREN Café DE FONTEYN GROENTEMARKT 13 9160 LOKEREN defonteyn.be

Nadere informatie

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken?

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken? Onderzoeksvraag; Waar en waardoor konden in de Tijd van Steden en Staten, oude steden weer tot bloei komen en nieuwe steden ontstaan? In vroege middeleeuwen was er sprake van een agrarische samenleving

Nadere informatie

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Uit: C. Baardman, Leo J. Leeuwis, M.A. Timmermans, Langs Merwede en Giessen (Den Haag 1961) Op de zuidelijke oever van de

Nadere informatie

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken?

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken? Onderzoeksvraag; Waar en waardoor konden in de Tijd van Steden en Staten, oude steden weer tot bloei komen en nieuwe steden ontstaan? In vroege middeleeuwen was er sprake van een agrarische samenleving

Nadere informatie

DE BEVOLKING VAN RUPELMONDE VAN DE MIDDELEEUWEN TOT 1585

DE BEVOLKING VAN RUPELMONDE VAN DE MIDDELEEUWEN TOT 1585 DE BEVOLKING VAN RUPELMONDE VAN DE MIDDELEEUWEN TOT 1585 Dat Rupelmonde in de Middeleeuwen uitgroeide tot een voorname stad, was te danken aan zijn geografische ligging die ook strategisch belangrijk was.

Nadere informatie

Schokland Werelderfgoed Kijktocht voortgezet onderwijs

Schokland Werelderfgoed Kijktocht voortgezet onderwijs Schokland Werelderfgoed Kijktocht voortgezet onderwijs Opdracht 1 Bij de tekst Schokland Werelderfgoed op de grond. 1a. Deze luchtfoto is gemaakt rond 1930. Toen was Schokland nog echt een eiland. Waarom

Nadere informatie

Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016)

Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016) Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016) Voor deze reconstructie is gebruik gemaakt van de kaarten uit de publicaties

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 juni 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Janusz Korczak. door Renée van Eeken

Janusz Korczak. door Renée van Eeken Janusz Korczak door Renée van Eeken Hoofdstukken 1. Inleiding 2. Wie was Janusz Korczak? 3. Zijn levensverhaal 4. Janusz Korzcak in deze tijd 5. Waarom ik hem gekozen heb 6. Nawoord 7. Bronvermelding 1

Nadere informatie

Geschiedenis van het Nederlands. Oudnederlands

Geschiedenis van het Nederlands. Oudnederlands Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands Geschiedenis van het Nederlands Oudnederlands Proto-Indo-Europees Proto-Germaans Keltisch, Italisch, Baltisch,

Nadere informatie

HET KASTEEL VAN WISSEKERKE

HET KASTEEL VAN WISSEKERKE HET KASTEEL VAN WISSEKERKE Het kasteel van Wissekerke staat momenteel volop in de belangstelling. Er is namelijk sprake van dat de fusiegemeente Kruibeke het misschien zou aankopen. Dit is een gelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 maart 2012

Nieuwsbrief 1 maart 2012 Nieuwsbrief 1 maart 2012 De Heemshof Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente. Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer

Nadere informatie

Spreekbeurt en werkstuk over. Ridders. Door: Oscar Zuethoff

Spreekbeurt en werkstuk over. Ridders. Door: Oscar Zuethoff Spreekbeurt en werkstuk over Ridders Door: Oscar Zuethoff Mei 2007 Inleiding Waarom houd ik een spreekbeurt over de ridders en de riddertijd? Toen ik klein was wilde ik altijd al een ridder zijn. Ik vind

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014. Mede mogelijk dankzij:

JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014. Mede mogelijk dankzij: JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014 Partners: Mede mogelijk dankzij: VRAAG 1 Ebola Afgelopen maand was er een grote geldinzamelingsactie voor de bestrijding van ebola. Het woord ebola komt oorspronkelijk

Nadere informatie

DE PASTORIE VAN BAZEL

DE PASTORIE VAN BAZEL DE PASTORIE VAN BAZEL Een pastorie is het woonhuis van een pastoor, van de priester die een parochiekerk bedient. De parochie Bazel werd ten laatste rond 680 gesticht; ze is 1300 jaar oud. De vele pastoors

Nadere informatie

Ons Fusietje. Reklame- en infoblad voor Groot-Kruibeke en Steendorp NR. 1872 23/09/2015 info@fusietje.be www.flitsgrafiek.be Tel.

Ons Fusietje. Reklame- en infoblad voor Groot-Kruibeke en Steendorp NR. 1872 23/09/2015 info@fusietje.be www.flitsgrafiek.be Tel. Ons Fusietje Reklame- en infoblad voor Groot-Kruibeke en Steendorp NR. 1872 23/09/2015 info@fusietje.be www.flitsgrafiek.be Tel. 03/669 84 30 Etienne Jansegers en Anna Smet bedanken familie, vrienden en

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

De klassieke tijdlijn

De klassieke tijdlijn De klassieke tijdlijn In de lessen geschiedenis heb je waarschijnlijk al gehoord over de tijdlijnen, of de historische periodes en waarschijnlijk ook over exacte datums zoals 476. In dit documentje kom

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Inleiding op Middeleeuwse Epiek

Inleiding op Middeleeuwse Epiek Inleidingop MiddeleeuwseEpiek I. Periodisering II. Oudnederlands: 700-1150 a) Inleiding b) De oudste zin De oudste bron in het Nederlands is het volgende zinnetje: Hebban olla vogola nestas higunnan Hinase

Nadere informatie

Mercator en de ontdekkingsreizen

Mercator en de ontdekkingsreizen Mercator en de ontdekkingsreizen V.U. ANNEMIE CHARLIER, GROTE MARKT 1, 9100 SINT-NIKLAAS Stedelijke Musea Sint-Niklaas 1 Beste leerling! Hopelijk vonden jullie het bezoek aan het Mercatormuseum een boeiende

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 44 (09-11)

De Bijbel open 2013 44 (09-11) 1 De Bijbel open 2013 44 (09-11) Als ouders zondigen, dan worden hun kinderen daarvoor gestraft. Is dat zo? Dat kan toch niet waar zijn. Toch lijkt dat wel zo te staan in Deut. 5:9 en Ex. 20:5. In deze

Nadere informatie

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen.

De termen kunnen de documenten terugvindbaar maken, maar de termen zijn niet geschikt om de documenten op onderwerp op te bergen. 1. Inleiding Voor u ligt de eerste editie van de thesaurus van termen op het gebied van antroposofie, vrijeschool onderwijs, begeleiding van het vrijeschoolonderwijs en verwante onderwerpen die is ontwikkeld

Nadere informatie

" Non - Stop " Seniorenwerking vnr - vzw

 Non - Stop  Seniorenwerking vnr - vzw laats : VOLLEZELE Naam wandeling : WALGRAEVEWANDELING Lengte wandeling : 7 km 300 meter Duur wandeling : 1 h 49 min Gemiddelde snelheid: 4 km/h Aard van de wegen : De wandeling loopt over betonwegjes en

Nadere informatie

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein De oude Grieken en Romeinen hadden ze al en later ook de Vikingen. Koloniën. Koopmannen voeren met hun schepen over zee om met andere landen handel te drijven. Langs de route richtten ze handelsposten

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

RUPELMONDE 1796, PROFESSIONELE STRUCTUREN PROFESSIONELE STRUCTUUR.

RUPELMONDE 1796, PROFESSIONELE STRUCTUREN PROFESSIONELE STRUCTUUR. RUPELMONDE 1796, PROFESSIONELE STRUCTUREN PROFESSIONELE STRUCTUUR. Zoals nagenoeg overal elders het geval is met deze telling van het jaar IV, moeten we ook voor Rupelmonde vaststellen dat een precieze

Nadere informatie

De historie van de Davidster.

De historie van de Davidster. De historie van de Davidster. Er zijn meerdere namen bekend voor de Davidster, zoals Schild van David, Zegel van Salomo, hexagram,jodenster, Mogen Dowiet, of Maĝeen David, maar de meest bekende en gebruikte

Nadere informatie

HOE NOEM(D)EN WIJ MEKAAR? (16) Over familienamen A. Van Schel

HOE NOEM(D)EN WIJ MEKAAR? (16) Over familienamen A. Van Schel HOE NOEM(D)EN WIJ MEKAAR? (16) Over familienamen A. Van Schel Vooraf In een vorig artikel stelden we ons de vraag waarom mensen wél de naam Vrijdag en niet de naam Woensdag, wél de naam De Winter en niet

Nadere informatie

Info plus Het leenstelsel

Info plus Het leenstelsel Project Middeleeuwen F- verrijking week 1 Info plus Het leenstelsel Inleiding De Middeleeuwen betekent letterlijk de tussentijd. Deze naam is pas later aan deze periode in de geschiedenis gegeven. De naam

Nadere informatie

Koptische, Gotische, Armeense, Ethiopische en Syrische vertaling

Koptische, Gotische, Armeense, Ethiopische en Syrische vertaling Koptische, Gotische, Armeense, Ethiopische en Syrische vertaling 1 In de tijd dat de mensen het Grieks van de Septuaginta (Griekse vertaling van het Oude Testament) steeds slechter begonnen te verstaan,

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN

TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN WERKBLAD Tijdlaag tot 1000 Thema: verdwenen rivieren en de Limes 1. Ligt landgoed De Haar binnen het projectgebied? o ja o nee 2. Wat is zavel? 3. Zet de woorden zand, zavel

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Woorden die je op het verkeerde been zetten

Woorden die je op het verkeerde been zetten Woorden die je op het verkeerde been zetten witte neushoorn Heidi Aalbrecht & Pyter Wagenaar Utrecht / Antwerpen Is een luipaard een lui paard? Dat een luipaard geen lui paard is, kun je al zien aan het

Nadere informatie

De "sprookjesboom" van Beveren

De sprookjesboom van Beveren Bomen in Beveren De dikste boom van Beveren is ongetwijfeld de geklasseerde meer dan 200 jaar oude rode beuk in Hof Ter Saksen, met een stamomtrek van meer dan 6 meter gemeten op 1 meter hoogte. Tot voor

Nadere informatie

Mijn huis, mijn thuis

Mijn huis, mijn thuis Les 5: Mijn huis, mijn thuis (A-klas) Mijn huis, mijn thuis 1. Mijn huis Mijn naam is Ik ben jaar oud. Ik woon in Ik woon samen met... mensen. Heb je een broer? JA / NEE Heb je een zus? JA / NEE Mijn huis

Nadere informatie

Toespraak tijdens afsluitende bijeenkomst over 400 jaar handelsbetrekkingen Turkije-Nederland, 19 april in Arnhem

Toespraak tijdens afsluitende bijeenkomst over 400 jaar handelsbetrekkingen Turkije-Nederland, 19 april in Arnhem Toespraak tijdens afsluitende bijeenkomst over 400 jaar handelsbetrekkingen Turkije-Nederland, 19 april in Arnhem Dames en heren, Er wordt tegenwoordig veel gefeest in Nederland. We vieren 100 jaar Vredespaleis,

Nadere informatie

Examen Geschiedenis. Geef de 7 tijdsvakken: Mintiens Quintin

Examen Geschiedenis. Geef de 7 tijdsvakken: Mintiens Quintin Examen Geschiedenis Geef de 7 tijdsvakken: Prehistorie :... 3500 v.c Stroomculturen : 3500 v.c 800 v.c Klassieke Oudheid : 800 v.c 500 n.c Middeleeuwen : 500 n.c 1450 n.c Nieuwe tijd : 1450 n.c 1750 n.c

Nadere informatie

Spojená východoindická společnost. Comenius Státní překlad Bible

Spojená východoindická společnost. Comenius Státní překlad Bible Inleidende les Nederlands, een probatio pennae? Quiz Kongo Peter Stuyvesant Max Havelaar Erasmus Olga Krijtová Anna Franková Nieuw Amsterdam nootmuskaat Flandry Spojená východoindická společnost Comenius

Nadere informatie

Stadswandeling. Kruispoort

Stadswandeling. Kruispoort Brugge Brugge is de hoofdstad van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt bijna 117.000 inwoners. Ongeveer 20.000 daarvan wonen in het historisch centrum. In 2002 was Brugge Culturele hoofdstad

Nadere informatie

Spotlight: Joris van Leeuwen

Spotlight: Joris van Leeuwen Om bekende en onbekende schrijvers van Nederlandse bodem die in de genre spanning / fantasy druk bezig zijn en een aantal boeken hebben gepubliceerd, toch wat meer bekendheid te geven, heb ik besloten

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

VLAAMSE STEDEN & GEMEENTEN. Rangschikking van de belangrijkste steden en gemeenten van het hedendaagse Vlaanderen

VLAAMSE STEDEN & GEMEENTEN. Rangschikking van de belangrijkste steden en gemeenten van het hedendaagse Vlaanderen VLAAMSE STEDEN & GEMEENTEN Rangschikking van de belangrijkste steden en gemeenten van het hedendaagse Vlaanderen Karl Muys 2014 INLEIDING Nooit bezat ik een piano en in Dendermonde staat een paard. Neen,

Nadere informatie

Oudnederlands. < Jan W. de Vries, Roland Willemyns & Peter Burger. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam (1995), p. 11-29

Oudnederlands. < Jan W. de Vries, Roland Willemyns & Peter Burger. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam (1995), p. 11-29 Duistere eeuwen Prehistorisch Nederlands en Oudnederlands < Jan W. de Vries, Roland Willemyns & Peter Burger Het verhaal van het Nederlands. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam (1995), p. 11-29 1. Waarom

Nadere informatie

Geschiedenis van het Nederlands Hoofdstuk: Duistere eeuwen

Geschiedenis van het Nederlands Hoofdstuk: Duistere eeuwen Duistere eeuwen Prehistorisch Nederlands en Oudnederlands < Jan W. de Vries, Roland Willemyns & Peter Burger Het verhaal van het Nederlands. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam (1995), p. 11-29 1. Waarom

Nadere informatie

Schokland Werelderfgoed Kijktocht basis onderwijs

Schokland Werelderfgoed Kijktocht basis onderwijs Schokland Werelderfgoed Kijktocht basis onderwijs Opdracht 1 Bij de tekst Schokland Werelderfgoed op de grond. 1a. De grote foto op de grond is gemaakt in 1930. Toen was Schokland nog een eiland. Waarom

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

DE KRUIBEEKSE LEENMANNEN IN 1383

DE KRUIBEEKSE LEENMANNEN IN 1383 DE KRUIBEEKSE LEENMANNEN IN 1383 We weten allen ongeveer wat een leenman en een leenheer waren. Dat hebben we geleerd op school. Zo weten we dat de graaf van Vlaanderen een leenman was van de koning van

Nadere informatie

Welke opdracht kreeg Mozes van God?

Welke opdracht kreeg Mozes van God? Opnieuw heeft God de tien geboden geschreven. Welke opdracht kreeg Mozes van God? Exodus 34:1 1 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, dan zal Ik op die tafelen

Nadere informatie

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen Vuurstenen werktuigen steentijd [Stadsmuseum] L ang geleden zag de Achterhoek er heel anders uit dan tegenwoordig. Er waren uitgestrekte heidevelden, moerassen en veel bossen. Kortom, een ruig en onherbergzaam

Nadere informatie

God verlost Israël van de Amalekieten.

God verlost Israël van de Amalekieten. Verhalen uit het Oude Testament 30 God verlost Israël van de Amalekieten. Bijbelgedeelte: Exodus 17:8-16 Hoofdthema s God is Heerser (Hij heeft de volledige controle over alles, altijd) God is almachtig

Nadere informatie

Geschiedenis van de duinen

Geschiedenis van de duinen Geschiedenis van de duinen Bijna de hele Nederlandse kust bestaat uit duinen. We weten hier niet beter, dan dat dat heel normaal is. Toch is dat niet zo. De kust van Frankrijk, Spanje en Portugal bijvoorbeeld

Nadere informatie

Oudenburg in het Brugse Ommeland

Oudenburg in het Brugse Ommeland Oudenburg in het Brugse Ommeland Oudenburg, nu eigenlijk een rustig plattelandsstadje op de grens tussen polder- en zandstreek in het Brugse Ommeland, behoort tot de oudste steden van ons land. De Romeinen

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

6Plekjes met voelbare historie

6Plekjes met voelbare historie 6Plekjes met voelbare historie Waterwegen hebben in heel veel belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis een rol gespeeld. Voor aanval en verdediging tijdens oorlogen, voor het vervoer van goederen

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 7 Nederland Noord-Brabant Boxtel 54.3 (ongeveer 3:11 u.) Fietsroute 121885 1km 2015 Falkplan BV 2 van 7 Nederland Noord-Brabant Boxtel 54.3 (ongeveer 3:11 u.) Fietsroute 121885 Falk-VVV fietskaarten,

Nadere informatie

De wapenschilden van Cuijk en Grave

De wapenschilden van Cuijk en Grave De wapenschilden van Cuijk en Grave Het wapenschild van de familie van Cuyck Aernt Van Buchel reproduceerde in zijn Monumenta drie verschillende wapenschilden van de van Cuycks 1 : In goud twee dwarsbalken

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

Afdeling algemene aannemers 01/10/2014 Naam Straat Huisnr Postcode Lokaliteit A.C.M. Bouw en Renovatie BVBA Torrestraat 74 9200

Afdeling algemene aannemers 01/10/2014 Naam Straat Huisnr Postcode Lokaliteit A.C.M. Bouw en Renovatie BVBA Torrestraat 74 9200 Naam Straat Huisnr Postcode Lokaliteit A.C.M. Bouw en Renovatie BVBA Torrestraat 74 9200 Sint-Gillis-Dendermonde ABC Bouwteam BVBA Potaardestraat 49 9280 Lebbeke Algemene Bouwonderneming Vadebo BVBA Broekstraat

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Napoleon, Alexander en Josephine. Dit werkboekje is van:

Napoleon, Alexander en Josephine. Dit werkboekje is van: Napoleon, Alexander en Josephine Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw

Nadere informatie

Le seigneur de Clérans

Le seigneur de Clérans 30 VIVENDA Le seigneur de Clérans In heel Europa richt binnenhuisarchitect/vormgever/beeldhouwer Joris van Grinsven opmerkelijke huizen in voor zijn opdrachtgevers. Voor hemzelf had het lot iets bijzonders

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

TOERISTISCHE GIDS 2015

TOERISTISCHE GIDS 2015 TOERISTISCHE GIDS 0 fiets-en wandeltips evenementen trekpleisters TOERISME WAASLAND BESTAAT 60 JAAR EN TRAKTEERT! ACTIEBONNEN waasland toeristische gids 0 3 6 7 Leef je uit in recreatiedomein Puyenbroeck

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE LESBRIEF VAN VEEN TOT VARIA: AVEREEST DOOR DE EEUWEN HEEN

VRAGEN BIJ DE LESBRIEF VAN VEEN TOT VARIA: AVEREEST DOOR DE EEUWEN HEEN VRAGEN BIJ DE LESBRIEVEN OVER AVEREEST, HARDENBERG EN GRAMSBERGEN Lesbrief Paginanummer Vragen Avereest: Van Veen tot Varia: Avereest door de eeuwen heen 3 Vragen Hardenberg: Van Steen tot Stad: Hardenberg

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters.

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters. Oefenrepetitie geschiedenis SUCCES!!! 4 Havo Periode 1 Tijdvakken 1 t/m 4 Dyslectische leerlingen slaan de vragen met een asterisk (*) over. DOOR DE TIJD HEEN 1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Rondrit naar Groede 94.99 km

Rondrit naar Groede 94.99 km Rondrit naar Groede 94.99 0 2.04 0 Lissewege Het zeer landelijke Lissewege hoort sinds de gemeentefusies bij Brugge. De naam van het dorp duikt op in de 11de eeuw en zou afkomstig kunnen zijn van 'liswega',

Nadere informatie

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6 Naam: De Romeinen De Romeinse bouwkunst. De Romeinen behoren tot de beste bouwers uit de geschiedenis. Ze bouwden tempels, riolen, waterleidingen, wegen, kanalen, huizen, aquaducten, havens, bruggen en

Nadere informatie

Onderstaand genealogisch raadsel vonden we in het archief van een Amerikaanse electronische nieuwsgroep:

Onderstaand genealogisch raadsel vonden we in het archief van een Amerikaanse electronische nieuwsgroep: EEN AMERIKAANS GENEALOGISCH RAADSEL Onderstaand genealogisch raadsel vonden we in het archief van een Amerikaanse electronische nieuwsgroep: Twee grootmoeders met hun twee kleindochters, Twee vaders met

Nadere informatie

Naam: FLORIS DE VIJFDE

Naam: FLORIS DE VIJFDE Naam: FLORIS DE VIJFDE Floris V leefde van 1256 tot 1296. Hij was een graaf, een edelman. Nederland zag er in de tijd van Floris V heel anders uit dan nu. Er woonden weinig mensen. Verschillende edelen

Nadere informatie