Jaartraining zijn wie je bent, in werk en relaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaartraining zijn wie je bent, in werk en relaties"

Transcriptie

1 Jaartraining zijn wie je bent, in werk en relaties Training voor zelfontwikkeling en emotionele ontplooiing Als we ophouden met wat we doen en lichamelijk contact maken met onze gevoelens, zullen we verbazingwekkende dingen ontdekken. In de training leer je onderscheid te maken tussen actuele en oude gevoelens, en dat dit onderscheid grote betekenis heeft. Tevens ontdek je het onderscheid tussen gevoelens die ooit in je leven zijn ingeplant en werkelijke gevoelens die bij jou horen in het hier en nu. Vanuit onze persoonlijke geschiedenis en herinneringen bepalen zij hoe je reageert op situaties. Dit kan bewust zijn maar meestal, naargelang de emotionele lading, gebeurt dit voor 90% onbewust. Beschrijving van de blokken Eerste blok 3-daagse: ont-moeten Dit blok staat voornamelijk in het teken van ontmoeten. Ons lichaam is ons meest directe instrument in de ontmoeting. Hoe meer we in ons lichaam aanwezig zijn, hoe meer we ervaren en voelen. Hoe meer we in contact zijn met ons zelf en de ander. Hoe kunnen we anderen open vanuit onze eigen kracht en hart benaderen. Wat komen we van onszelf hierin tegen. Er gaat veel aandacht naar wat zijn emoties en welke invloed heeft het op onze gezondheid en dagelijks functioneren. Welke invloed heeft het emotioneel bewustzijn in onze communicatie en hoe kan dit de kwaliteit in contact met anderen bepalen. We gaan onderzoeken wat adem, geluid en expressie betekenen als directe middelen om contact te maken met de intelligentie van ons voelen. Vanaf het eerste blok krijg je instrumenten mee om in het dagelijks leven toe te passen. Hoe je emoties in het dagelijks leven aandacht kunt geven om in het hier en nu te functioneren. Centraal thema in de lichaamspsychologie en karakterstructuur onderzoeken Hoofdthema: bestaanszekerheid. Zich zeker voelen, onzeker zijn, zelfontkenning, eigen plaats innemen, vaststandpunt innemen, schuw, zelfontkenning. Betekenis van de lichaamsmetaforen onderzoeken Op eigen benen kunnen staan, het been stijf houden, op gespannen voet leven, op de toppen van je tenen leven, door de knieën gaan, een blok aan het been, iemand de grond onder zijn voeten weghalen enz. 1

2 Tweede blok 3-daagse: gewaarworden Veranderen door innerlijke aandacht Focussen is luisteren naar wat er vanbinnen voelbaar is maar nog geen woorden heeft. Je gaat stapsgewijs en zorgvuldig je aandacht richten op wat er in je lijf voelbaar en merkbaar is. Soms merk je vanzelf iets dat voelt als bijvoorbeeld een brok in je keel, een last op je schouders, een knagend gevoel in je buik. Je voelt dan waarschijnlijk al dat zo n gevoel iets te betekenen heeft, maar je weet niet altijd wat. In je dagelijks leven sta je lang niet altijd stil bij dergelijke sensaties. Je hebt er misschien geen tijd voor of geen zin in, of je weet er gewoon geen raad mee. In heel veel situaties merk je waarschijnlijk niet eens op dat je lichaam reageert op wat je meemaakt. Wanneer je gaat focussen richt je je aandacht juist wel op dat wat je lijf ervaart. Door dat met een open en respectvolle houding te doen en met behulp van verder ondersteunende stappen, ontvouwen je lijfelijke ervaringen zich. Je bent daardoor op een andere manier in contact met jezelf en met je gevoel. Dit geeft rust, ruimte, mildheid en verdieping. In contact met jezelf en de ander deze focussende houding werkt ook in het contact met anderen: tussen ouders en kind, in relaties, tussen docent en leerlingen en een begeleiding tussen cliënt en therapeut. Door in het contact te verwoorden wat je ziet en hoort i.p.v. in te gaan op het verhaal, te begrijpen of oplossingen aan te reiken ervaart de ander dat er naar hem wordt geluisterd. Dit helpt de ander om dichter bij zijn eigen beleving van deze situatie te komen en dit zelf te gaan onderzoeken. Centraal thema in de lichaamspsychologie en karakterstructuur onderzoeken hoofdthema vertrouwen en seksualiteit, zich veilig voelen, geborgen voelen, schijnzekerheid, bezittingdrang, alles onder controle houden en onderdrukken, zelfontkenning, onderdrukken van gevoelens. Kontlikker, met de staart tussen de benen lopen, voor lul staan, dat gaat je geen reet aan, doe niet lullig, het interesseert me geen reet, kan me geen reet schelen enz. Derde blok 3-daagse: accepteren We gaan onderzoeken hoe we ons zelf en de anderen kunnen accepteren in het hier en nu zonder in een berustende houding te vervallen. Er is veel aandacht voor de focussende manier van luisteren. Je leert dat wat zich aandient te erkennen en daar op een respectvolle manier mee om te gaan. Er wordt ook aandacht besteed aan "beren op de weg", als het focussen niet vanzelf gaat en aan de innerlijke criticus in jou. Al wat je zelf hebt ervaren en hebt meegekregen bij het Focussen, leren toepassen om bij jezelf en anderen luisterend aanwezig zijn. Het kunnen contact maken met de innerlijke wereld van de andere. Dit te kunnen ondersteunen met de technieken en de attitudes eigen aan een focussende houding. Hoofdthema: emoties, gevoelens en verlangens. Zich terug trekken, niets waard voelen, lusteloos, spontaniteit tegenhouden, misselijk, futloos, dwangmatig in activiteit en relaties, geblokkeerd in lichaamsenergie en ademhaling. Zijn buik vol hebben, gevoelens inslikken, vlinders in de buik, het ligt op mijn maag, het ligt op mijn lever, uit volle borst, een goede inborst, hand in eigen boezem steken, weer 2

3 op adem komen, snakken naar lucht, dat lucht op, een gebroken hart, zijn hart vasthouden, een steek in mijn hart, mijn hart breekt van verdriet, luchthartig, een warm hart toe dragen, hartelijk, je hart openen, iets ter harte nemen, iemand de rug toekeren, een brede rug hebben, dat ging achter mijn rug om, iemand zonder ruggengraat. Vierde blok 4-daagse: grondige verdieping van de karakterstructuren Dit blok staat in het teken van in je eigen kracht komen. Vanuit uitwisseling en zelfervaren gaan we effectief contact maken met weggestopte herinneringen. De aandacht gaat voornamelijk naar het kind in ons en de relatie met de ouders, van waaruit ons gedrag, houding en de lichaamsbouw in deze relatie zich ontwikkelde. Vanuit opstellingen worden de aspecten van de voldoende goede ouder en de fundamentele rechten van het kind uitgewerkt. Welke invloed het heeft in ons volwassen leven, welke beperkingen en kwaliteiten er zich kunnen uit ontwikkelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken die hun effectiviteit hebben bewezen in de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie. Het inzicht in de karakterstructuren draagt bij in een bewustwording en ontwikkeling van een volwassen en gezonde houding voor een goede en heldere relatie met anderen. Het brengt helderheid in je eigen gevoelens, emoties en gedrag en welke invloeden ze weer hebben op onze eigen kinderen. Hoofdthema: opkomen voor jezelf, begrenzing en expressie. Te flink zijn, zorgen op je nemen, geblokkeerde woede, passieve houding, assertieve kracht, gebrek aan uitreiken, te nemen, gratie en expressie, brute kracht te verwerven en vast te houden, traagheid in acties en vol te houden. Moeilijk om relaties lang vast te houden. Zware last op de schouders dragen, schouders ergens onder zetten, een lange arm hebben, met de ellebogen werken, iets achter de hand houden, twee handen op één buik, handen uit de mouw steken, voor de vuist weg, in zijn vuistje lachen, een vinger in de pap hebben, de vinger op de wond kunnen leggen, met de vinger wijzen, bij de pinken zijn, iemand onder de duim houden, iets uit de duim zuigen enz. Vijfde blok 4-daagse: overdracht, tegen-overdracht volgens de karakterstructuren Overdracht en tegen overdracht, een bijna altijd aanwezig fenomeen. Waarom vind je iemand aardig. Waarom vindt een ander diezelfde persoon onaardig. Waarom raakt een verhaal van iemand, tot het diepst van je ziel. Terwijl hetzelfde verhaal een ander koud laat. Van waaruit reageer je. Vanuit een vroegere ervaring of vanuit het heden? Of anders gezegd: vanuit je kindservaring of vanuit je volwassen zijn. Overdracht, belangrijk is te weten dat de overdracht niets met jou te maken heeft maar met de ander, die het op jou projecteert vanuit zijn of haar ervaring. 3

4 Tegen overdracht is dat wat een ander in jou oproept, ook weer vanuit jouw eigen ervaring. Zowel op het werk met collega s, kinderen en ouders, in intieme relaties en tussen vrienden is er ontegensprekelijk het proces van overdracht- en tegen - overdracht in beweging. Binnen de relatie begeleider en cliënt, is het een bijna altijd aanwezig fenomeen. Een onbewust proces dat zich afspeelt van hoe en waaruit men reageert. Het concept overdracht en tegen-overdracht in de therapie verwijst naar de relatie tussen het kind en zijn/ haar ouders. Er zijn verschillende vormen: Actief of passief Positief of negatief Constructief of destructief Verbaal of non-verbaal Eenvoudig of complex In de dagen die we met elkaar doorbrengen gaan we, naar aanleiding van praktijk voorbeelden, ontdekken hoe één en ander ten aanzien van overdracht en tegen-overdracht bij jou functioneert. Zo zal het je in staat stellen een optimale positie in te nemen, binnen de overdracht en tegenoverdracht thema s, volgens de verschillende karakterstructuren. Zesde blok 2-daagse: hoe ga ik nu verder Aan de hand van de gemaakte korte verslagen en ervaringen, die je hebt uitgewerkt tijdens de blokken, worden de thema s van de gegeven blokken besproken en verder uitgewerkt met de groep. De aandacht gaat naar: - wat kom ik tegen bij een bepaald type karakterstructuur en de overdracht. - waar loop ik nog tegen aan in het contact met anderen. - welke elementen staan er nog steeds tussen om werkelijk contact te maken met mijn gevoel. Hoofdthema: gevoelens, gedachten en bewustzijn. Tonen zoals je bent, koppig, hardnekkig, gebrek aan wilskracht, rationeel gevoel, trots, verscheurd voelen tussen gevoelens en gedachten, uitdaging en arrogantie, durven uiten. : Zijn gezicht verliezen, niet weten waar zijn hoofd staat, het hoofd koel houden, een houten kop hebben, zijn ogen de kost geven, oog om oog, tand om tand, rondlopen als een kip zonder kop, ogen zijn spiegels van de ziel, er geen goed oog in hebben, een kopje kleiner maken, iemand de mond snoeren, met de mond vol tanden staan, loslippig zijn, een kwade tong, de deksel op de neus krijgen, een wijsneus, goed voorzien van oren en poten, ergens oren naar hebben, met een half oor luisteren enz. 4

5 Praktisch Data Blok 1 vrijdag 10 januari 2014, 9 uur tot zondag 12 januari 17 uur Blok 2 vrijdag 28 februari 2014, 9 uur tot zondag 2 maart 17 uur Blok 3 vrijdag 11 april 2014, 9 uur tot zondag 13 april 17 uur Blok 4 vrijdag 6 juni 2014, 9 uur tot maandag 9 juni 17uur Blok 5 donderdag 4 september 2014, 9 uur tot zondag 7 september 17 uur Blok 6 wordt gezamenlijk ingepland tijdens het opleidingsjaar, meestal na het 5 e blok. De individuele sessies tussen de blokken zijn op individuele afspraak. Kosten 18 opleidingsdagen en 6 individuele begeleidingen of supervisie tussen de blokken, inclusief lunch 1560,- excl. BTW Per extra individuele supervisie of sessie (op eigen verzoek) 70,- excl. BTW Het verblijf kan men zelf regelen in naburige B&B of hotel. Adressen zijn bij ons op te vragen. Extra kosten waarmee rekening moet worden gehouden zijn literatuur en didactisch materiaal. De individuele sessies tussen de blokken zijn op individuele afspraak. Docenten De opleiding is in handen van Walter Geubels en Annemiek Roelvink, beiden emotioneel en lichaamsgerichte gedragstherapeuten. Gastdocenten zijn dokter Kris Van Kerckhoven en Wim Janzen. De groep wordt extra ondersteund door afgestudeerde assistenten Inpulsing lichaamswerk en therapie. Inschrijvingen en informatie Voor je kunt inschrijven is er eerst een intake gesprek nodig. Inschrijfformulier kan je downloaden op de website. Deze ingevuld mailen naar Lees ook het document betalingsvoorwaarden opleidingen en vormingen. Wanneer je meer informatie wenst, vragen of een afspraak voor een persoonlijk gesprek, bel ons dan even op

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Driejarige Beroepsopleiding. je levensbron als kompas

Driejarige Beroepsopleiding. je levensbron als kompas Driejarige Beroepsopleiding je levensbron als kompas VOOR WIE is de opleiding emotioneel lichaamswerk Mensen zijn geaard, in contact met hun oorspronkelijke waarden en kunnen op een verantwoordelijke manier,

Nadere informatie

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk Vormingsprogramma - leef aanstekelijk sociaal-cultureel volwassenenwerk 2 voorwoord 3 www.prh.be In deze programmabrochure vind je ons vernieuwd vormingsaanbod. Een vormingsaanbod dat je de kans geeft:

Nadere informatie

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER?

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? 2 Hoe praat ik met mijn puber? Hoe praat ik met mijn puber? Ouders willen graag een goede relatie met hun kind maar met opgroeiende tieners krijgen ze dikwijls te maken met

Nadere informatie

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka

Training Innerlijke Balans. Hoera het is vandaag! Sepp Lifka Hoera het is vandaag! Een training voor ieder die wil leren hoe je in de waan van de dag de innerlijke rust en balans kunt bewaren. Warm welkom Hoera het is vandaag! Mijn naam is en in mijn dagelijks leven

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Monografie Van Angst naar Liefde. Biodanza en Karakterstructuren

Monografie Van Angst naar Liefde. Biodanza en Karakterstructuren Monografie Van Angst naar Liefde Biodanza en Karakterstructuren Karin Gjaltema Biodanza School Eindhoven Sistema Rolando Toro Maart 2013 1 Voorwoord Het is 1 december 2012. Zaterdag, buiten is het koud,

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

Jij bent de createur van je eigen leven!

Jij bent de createur van je eigen leven! 1 Jij bent de createur van je eigen leven! Online cursus Communicatie en Persoonlijke Effectiviteit Les 1 Pagina 1 AWAKENER E-COURSE - LES 1 COMMUNICATIE & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Online cursus Communicatie

Nadere informatie

54 Sociaalwetenschappelijke

54 Sociaalwetenschappelijke DC 54 Sociaalwetenschappelijke theorieën en benaderingswijzen 1.Inleiding Sociale wetenschappen bestuderen de mens in zijn sociale omgeving. Er zijn richtingen die vooral de maatschappij bestuderen (zoals

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes Geschreven door: Heleen Elfrink Heleen Elfrink helpt ondernemers hun innerlijke belemmeringen aan de kant te zetten zodat ze zakelijk succesvol worden

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Voicedrama in Managementtraining. Lex Mulder en Berry Collewijn

Voicedrama in Managementtraining. Lex Mulder en Berry Collewijn Voicedrama in Managementtraining. Lex Mulder en Berry Collewijn 1. Inleiding 2. Theorie van Voice Dialogue en de Psychology of Selves 3. Voicedrama: de Psychology of Selves, toegepast in Psychodrama. Een

Nadere informatie

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE?

WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? NLP PRACTIONERSOPLEIDING VAN MINDABLE WAT IS DE KRACHT VAN DE NLP TRAININGEN VAN MINDABLE? Deze trainingen richten zich op mensen, die de impact van hun communicatie willen vergroten en tegelijkertijd

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie