Handleiding C3LO. Station to Station, Woerden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding C3LO. Station to Station, Woerden"

Transcriptie

1 Handleiding C3LO Station to Station, Woerden

2 sopgave Inleiding... 3 Personenbeheer... 4 Groepsbeheer Werkmappen Einde jaar Groepsbeheer Programmabeheer Netwerkbeleid Netwijs Filter Printerbeheer Backup Wizard Software updates Netwijs Vandaag Leerlingmappen inzien Lesblokken Vriendjes- en vriendinnetjesboek C3LO-handleing september

3 Inleiding In C3LO kunt u in de meeste schermen op een vraagteken klikken. Vervolgens verschijnt er een helppagina waarin de onderdelen van het geopende scherm worden toegelicht. In deze handleiding zijn de teksten uit deze helppagina s in de meest logische volgorde achter elkaar geplaatst en zo samengevoegd tot één handleiding. De teksten in deze handleiding zijn identiek aan de teksten in de helppagina s. Achterin deze handleiding vindt u een overzicht van alle helppagina s die in deze handleiding zijn opgenomen (63 in totaal). C3LO-handleing september

4 Personenbeheer 2 Helppagina Personenbeheer - Mijn groep(en) In het onderdeel Personenbeheer beheert u alle C3LO-gebruikers. U kunt: nieuwe gebruikers toevoegen bestaande gebruikers wijzigen of verwijderen gebruikers indelen in gebruikersgroepen de gebruikersrol van gebruikers wijzigen de werkomgeving bepalen wachtwoorden wijzigen het vriendjes- en vriendinnetjesboek activeren of deactiveren 1. Werkvolgorde 2. Een overzicht opvragen van alle gebruikers 3. Een overzicht opvragen van gebruikers per groep 4. Nieuwe gebruikers toevoegen 5. Gebruikersgegevens wijzigen 6. Netwerktoegang 7. Wachtwoord wijzigen 8. Een gebruiker verwijderen 2.1 Werkvolgorde Bij het invoeren van gebruikers, groepen en categorieën is dit de meest logische werkvolgorde: 1. Maak eerst de gewenste categorieën aan via het onderdeel Groepsbeheer. 2. Maak vervolgens de gewenste groepen aan via het onderdeel Groepsbeheer. 3. Bepaal de volgorde van de categorieën en de groepen zoals deze in het inlogscherm moeten worden weergegeven via het onderdeel Groepsbeheer. 4. Voer nu de gebruikers in en maak ze lid van één of meerdere groepen via het onderdeel Personenbeheer Kortom: wacht met het invoeren van gebruikers, totdat u de categorieën en groepen hebt ingevoerd. 2. Een overzicht opvragen van alle gebruikers Klik in het keuzemenu "Mijn groep(en)" op: -- toon alle gebruikers --. Vervolgens wordt er een overzicht weergegeven van alle gebruikers. Van links naar rechts wordt per gebruiker het volgende weergegeven: - De gebruikersrol, de gebruikersnaam en het wachtwoord. - Gebruikers met de gebruikersrol "ICT-coördinator" worden met een rood icoontje weergegeven. - Gebruikers met de gebruikersrol "Leerkracht" worden met een groen icoontje weergegeven. - Gebruikers met de gebruikersrol "Leerling" worden zonder icoontje weergegeven. 2. Een overzicht opvragen van gebruikers per groep Klik in het keuzemenu "Mijn groep(en)" op een groep naar keuze. Vervolgens wordt er een overzicht weergegeven van de gebruikers uit deze groep. C3LO-handleing september

5 Van links naar rechts wordt per gebruiker het volgende weergegeven: - De gebruikersrol, de gebruikersnaam en het wachtwoord. - Gebruikers met de gebruikersrol "ICT-coördinator" worden met een rood icoontje weergegeven. - Gebruikers met de gebruikersol "Leerkracht" worden met een groen icoontje weergegeven. - Gebruikers met de gebruikersrol "Leerling" worden zonder icoontje weergegeven. 2.2 Nieuwe gebruikers toevoegen Klik onderaan de pagina op de knop [nieuw persoon]. Vervolgens wordt een nieuwe pagina geopend waarin u de nieuwe gebruikersgegevens kunt invoeren. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe gebruikers. 2.3 Gebruikersgegevens wijzigen Klik in het keuzemenu "Mijn groep(en)" op -- toon alle gebruikers -- of op een groep naar keuze. Klik in het overzicht van de gebruikers op de naam van een gebruiker (U kunt ook op het gereedschapsetje klikken). Er wordt een nieuwe pagina geopend waarin de gebruikersgegevens van deze gebruiker worden weergegeven. Nu kunt u de gebruikersgegevens voor deze gebruiker wijzigen. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over wijzigen van gebruikersgegevens. 2.4 Netwerktoegang Voor leerkrachten en ICT-ers is de netwerktoegang standaard beveiligd met een wachtwoord. Dit betekent dat deze gebruikers een wachtwoord moeten invoeren om in te loggen. Om deze beveiliging ongedaan te maken verwijdert u het vinkje achter de bijbehorende gebruiker. Klik vervolgens op het diskette-icoon om de wijziging op te slaan. De volgende melding verschijnt: "Het wachtwoord van "Gebruiker X" is gewijzigd." Klik op de knop [OK]. De gebruiker kan nu inloggen zonder wachtwoord. Om de netwerktoegang te beveiligen voor leerlingen plaatst u een vinkje achter de bijbehorende gebruiker. Vervolgens klikt u op het diskette-icoon. De volgende melding verschijnt: "Het wachtwoord van "Gebruiker X" is gewijzigd." Klik op de knop [OK]. Deze gebruiker moet nu een wachtwoord invoeren bij het inloggen. 2.5 Wachtwoord wijzigen Alle gebruikers krijgen een wachtwoord. Dit wachtwoord is standaard gelijk aan de voornaam. Een voorbeeld: De gebruiker Jan Smit logt standaard in met het wachtwoord "Jan" (Let op het gebruik van hoofdletters). Om een wachtwoord te wijzigen klikt u in het veld "wachtwoord". Maak het invoerveld leeg en voer een nieuw wachtwoord in. Klik vervolgens op het diskette-icoon. De volgende melding verschijnt: "Het wachtwoord van "Gebruiker X" is gewijzigd." Klik op de knop [OK]. Het nieuwe wachtwoord is direct actief. C3LO-handleing september

6 2.6 Een gebruiker verwijderen Belangrijk: De "usermap" is na het verwijderen van een gebruiker niet meer toegankelijk. Zorg er dus altijd voor dat u eerst een veiligstelling maakt van de usermap voordat u een gebruiker verwijdert. 1. Klik in het keuzemenu "Mijn groep(en)" op -- toon alle gebruikers -- of op een groep naar keuze. 2. Klik in het overzicht van de gebruikers op de naam van een gebruiker (U kunt ook op het gereedschapsetje klikken). Er wordt een nieuwe pagina geopend waarin de gebruikersgegevens van deze gebruiker worden weergegeven. 3. Klik onderaan op [Verwijderen]. 4. Klik op [OK] om de gebruiker te verwijderen. De gebruiker is nu verwijderd. U keert terug in de hoofdpagina van "Personenbeheer". C3LO-handleing september

7 3 Helppagina Personenbeheer - Nieuwe gebruiker In deze pagina kunt u nieuwe gebruikers toevoegen. Voor elke gebruiker bepaalt u de gebruikersrol en de werkomgeving. Ook kunt u de gebruikers lid maken van gebruikersgroepen en werkgroepen. Voor leerlingen kunt u het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" activeren en deactiveren. Klik op [Annuleren] als u geen nieuwe gebruiker(s) wilt toevoegen. 1. Een nieuwe gebruiker toevoegen 2. Rol 3. Werkomgeving 4. Groep(en) 5. Werkmap(pen) 6. Vriendjes- en vriendinnetjesboek 3.1 Een nieuwe gebruiker toevoegen Vul bij "Persoonsgegevens" alle velden in. - Naam: vul in het eerste veld de voornaam in, in het tweede veld het tussenvoegsel, in het derde veld de achternaam. - Geboortedatum: vul de geboortedatum op de volgende wijze in: Geslacht: Selecteer "Man" of "Vrouw" - Rol: Selecteer "Leerling", "Leerkracht" of "ICT-coördinator". Als u "Leerling" selecteert blijft het onderdeel "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" zichtbaar. Selecteert u "Leerkracht" of "ICT-coördinator", dan verdwijnt dit onderdeel. Het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" is alleen beschikbaar voor leerlingen. - Werkomgeving: Selecteer "C3LO" of "Windows" - Groep(en): Klik op [Wijzigen] en selecteer vervolgens de gebruikersgroepen om de gebruiker lid te maken van deze gebruikersgroepen. U moet de groepen wel eerst hebben aangemaakt in het "Groepsbeheer". - Pasfoto: In het inlogscherm kan bij elke gebruikersnaam een afbeelding (pasfoto) worden weergegeven. Klik op [Wijzigen] om een afbeelding toe te voegen. Klik in dit scherm op de helpfunctie voor meer informatie over het weergeven van pasfoto's in het inlogscherm. - Werkmap(pen): Klik op [Wijzigen] en selecteer vervolgens de werkmappen om de gebruiker lid te maken van deze werkmappen. - Vriendjes- en vriendinnetjesboek: voor leerlingen kunt u hier het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" deactiveren. De velden "Hobby's" t/m "Fan van" laat u leeg omdat de leerlingen die zelf in kunnen vullen. Als leerlingen het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" hebben ingevuld kunt u hier zien wat de leerlingen hebben ingevuld. U kunt de tekst eventueel wijzigen of verwijderen. Klik op [Opslaan] om de gegevens op te slaan. Belangrijk: Zolang u niet op [Opslaan] klikt kunt u alle ingevoerde gegevens ongedaan maken door te klikken op [Herstel]. U ziet weer een overzicht van gebruikers. Klik op de naam van de zojuist ingevoerde gebruiker (Als de gebruiker in het overzicht niet wordt weergegeven selecteert u eerst de groep waar de gebruiker lid van is gemaakt). U kunt de gegevens indien gewenst direct wijzigen. U ziet dat de gebruiker een adres heeft gekregen. Dit adres kan niet worden gewijzigd. Het adres bestaat altijd uit: Wanneer een voornaam vaker voorkomt dan 1 keer dan wordt er een cijfer achter de voornaam geplaatst: C3LO-handleing september

8 De gebruiker kan direct gebruik maken van de applicatie, tenzij dit onderdeel niet beschikbaar is gesteld. U kunt de functionaliteit per groep in- of uitschakelen via het onderdeel "Groepsbeheer". De nieuwe gebruiker is nu toegevoegd. Zodra een gebruiker is toegevoegd en lid is gemaakt van een groep kan de gebruiker inloggen vanuit het inlogscherm. Standaard moet er een wachtwoord ingevoerd worden. Het wachtwoord dat moet worden ingevoerd is standaard gelijk aan de ingevoerde voornaam. 3.2 Rol In C3LO krijgt elke gebruiker een gebruikersrol die door de ICT-coördinator wordt bepaald. Gebruikers met de gebruikersrol Leerling hebben geen mogelijkheid om beheertaken uit te voeren. Leerlingen werken in C3LO in het leerlingscherm dat lichtgeel gekleurd is. Gebruikers met de gebruikersrol Leerkracht hebben de mogelijkheid een aantal beheertaken uit te voeren voor zichzelf en voor leerlingen die lid zijn van groepen waar de betreffende leerkracht ook lid van is. Leerkrachten werken in C3LO in het leerkrachtenscherm dat lichtblauw gekleurd is. Gebruikers met de gebruikersrol ICT-coördinator kunnen alle beheertaken uitvoeren voor alle gebruikers in C3LO. ICT-coördinatoren werken in C3LO in het leerkrachtenscherm dat lichtblauw gekleurd is. 3.3 Werkomgeving Voor alle gebruikers is de standaard werkomgeving ingesteld op "C3LO". Als u de werkomgeving voor een gebruiker instelt op "Windows" komt deze gebruiker na het inloggen in de "Windows-omgeving". De gebruiker kan dan geen gebruik maken van de mogelijkheden van C3LO. Het startmenu blijft echter ongewijzigd. In de "Windowsomgeving" heeft de gebruiker alleen toegang tot zijn persoonlijke "Mijn documenten"-map op de server en dus niet tot de groeps- en werkmappen. Deze zijn alleen toegankelijk vanuit de werkomgeving C3LO. 3.4 Groep(en) Als u op [Wijzigen] klikt ziet u de groepen die in het onderdeel "Groepsbeheer" zijn aangemaakt. Deze groepen worden altijd weergegeven in het inlogscherm. Om in te kunnen loggen moet een gebruiker altijd eerst op een groep klikken en vervolgens op de gebruikersnaam. Daarom moet elke gebruiker van minimaal één groep lid worden gemaakt. U kunt gebruikers ook lid maken van meerdere groepen. Aan elke groep wordt automatisch een groepsmap gekoppeld waarin bestanden kunnen worden geplaatst. Deze groepsmap is toegankelijk voor alle gebruikers die lid zijn van de betreffende groep. Deze groepsmappen kunnen worden geopend via de module "Documenten". De naam van deze groepsmappen is gelijk aan de naam van de groep. Groepsmappen zijn te herkennen aan de kleur blauw. Voor elke groep kan het gebruik van in- of uitgeschakeld worden. Een gebruiker die in meerdere groepen is ingedeeld, heeft altijd toegang tot als het gebruik van in minimaal één van deze groepen is ingeschakeld. Kortom: leerlingen kunnen geen gebruik maken van als dit onderdeel bij de groepsinstellingen is uitgeschakeld. Een voorbeeld: De groepsinstelling voor Groep A is: ingeschakeld. De groepsinstelling voor Groep B is: uitgeschakeld. Leerling A is ingedeeld in Groep A en Groep B. Omdat het gebruik van voor Groep A is ingeschakeld heeft Leerling A altijd toegang tot , dus ook als Leerling A via het inlogscherm inlogt onder Groep B. Leerkrachten kunnen de wachtwoordinstellingen en de persoonsgegevens wijzigen van henzelf en van leerlingen die lid zijn van een groep waar de betreffende leerkracht ook lid van is. C3LO-handleing september

9 Een voorbeeld: Theo Thijssen is leerkracht van groep 8. In zijn groep zitten de volgende leerlingen: Anton de Graaf en Marianne van Dam. Via het onderdeel "Personenbeheer" zijn de bovengenoemde personen toegevoegd. Theo Thijssen heeft de gebruikersrol "Leerkracht" gekregen en is lid gemaakt van Groep 8. Anton en Marianne hebben de gebruikersrol "Leerling" gekregen en zijn ook lid gemaakt van Groep 8. Dit betekent dus dat meester Theo de wachtwoordinstellingen en de persoonsgegevens kan wijzigen voor zichzelf en van Anton en Marianne. Tevens hebben Theo, Anton en Marianne allemaal toegang tot de Groepsmap Groep 8. In deze groepsmap kunnen bestanden worden geplaatst die door alle groepsleden gebruikt mogen worden. 3.5 Werkmappen Als u op [Wijzigen] klikt ziet u de werkmappen die in het onderdeel "Werkmappenbeheer" zijn aangemaakt. In tegenstelling tot de groepsmappen worden de werkmappen niet weergegeven in het inlogscherm. Plaats vinkjes bij de werkmappen die toegankelijk moeten zijn voor de gebruiker. 3.6 Vriendjes- en vriendinnetjesboek Per leerling kunt u het "Vriendjes- en vriendinnetjes" boek activeren of deactiveren. Als deze optie "Actief" is kan de leerling zijn "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" invullen en die van andere leerlingen bekijken. Als deze optie "Inactief" is, heeft deze leerling geen toegang tot het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" van zichzelf en andere leerlingen. C3LO-handleing september

10 4 Helppagina Personenbeheer - Fotoselectie In het inlogscherm kunt u bij elke gebruiker een afbeelding of een pasfoto laten weergeven. Bijvoorbeeld voor leerlingen die hun naam nog niet kunnen lezen. Via dit scherm kunt u de afbeelding selecteren. Voordat u afbeeldingen kunt selecteren maakt u deze bestanden eerst beschikbaar door deze bestanden te plaatsen in een map op de server. Klik op de knop [Annuleren] om terug te keren naar het vorige scherm. 1. Een afbeelding selecteren 4.1 Een afbeelding selecteren Klik op de knop [Bladeren...] Open de map waarin zich de afbeeldingen bevinden Klik op het derde pictogram achter het pulldownmenu en kies "Miniatuurweergaven". De afbeeldingen worden nu duidelijk weergegeven. Selecteer de gewenste afbeelding en klik op de knop [Openen]. Klik vervolgens op de knop [Ok]. De afbeelding is direct zichtbaar. Klik op de knop [Opslaan]. De afbeelding wordt direct weergegeven in het inlogscherm. C3LO-handleing september

11 5 Helppagina Personenbeheer - Persoonsgegevens wijzigen In dit scherm kunnen de persoonsgegevens op eenvoudige wijze worden gewijzigd. Het is echter aan te bevelen om de ingevoerde naam niet te wijzigen. In dat geval is het beter om een nieuwe gebruiker toe te voegen. Het adres kan namelijk niet gewijzigd worden. In dit scherm kan de geselecteerde gebruiker ook worden verwijderd. 1. Rol 2. Werkomgeving 3. Groep(en) 4. Werkmap(pen) 5. Vriendjes- en vriendinnetjesboek 6. Een gebruiker verwijderen 7. [Herstel] en [Annuleren] 5.1 Rol In C3LO krijgt elke gebruiker een gebruikersrol die door de ICT-coördinator wordt bepaald. Gebruikers met de gebruikersrol Leerling hebben geen mogelijkheid om beheertaken uit te voeren. Leerlingen werken in C3LO in het leerlingscherm dat lichtgeel gekleurd is. Gebruikers met de gebruikersrol Leerkracht hebben de mogelijkheid een aantal beheertaken uit te voeren voor zichzelf en voor leerlingen die lid zijn van groepen waar de betreffende leerkracht ook lid van is. Leerkrachten werken in C3LO in het leerkrachtenscherm dat lichtblauw gekleurd is. Gebruikers met de gebruikersrol ICT-coördinator kunnen alle beheertaken uitvoeren voor alle gebruikers in C3LO. ICT-coördinatoren werken in C3LO in het leerkrachtenscherm dat lichtblauw gekleurd is. 5.2 Werkomgeving Voor alle gebruikers is de standaard werkomgeving ingesteld op "C3LO". Als u de werkomgeving voor een gebruiker instelt op "Windows" komt deze gebruiker na het inloggen in de "Windowsomgeving". De gebruiker kan dan geen gebruik maken van de mogelijkheden van C3LO. Het startmenu blijft echter ongewijzigd. In de "Windowsomgeving" heeft de gebruiker alleen toegang tot zijn persoonlijke "Mijn documenten"-map op de server en dus niet tot de groeps- en werkmappen. Deze zijn alleen toegankelijk vanuit de werkomgeving C3LO. 5.3 Groep(en) Als u op [Wijzigen] klikt worden de groepen weergegeven die in het onderdeel "Groepsbeheer" zijn aangemaakt. Deze groepen worden ook altijd weergegeven in het inlogscherm. Om in te kunnen loggen moet een gebruiker altijd eerst op een groep klikken en vervolgens op de gebruikersnaam. Vink om die reden minimaal één groep aan om de gebruiker lid te maken van een groep. Als u geen groep aanvinkt zal de gebruikersnaam niet worden weergegeven in het inlogscherm. U kunt gebruikers ook lid maken van meerdere groepen door meerdere groepen aan te vinken. Aan elke groep wordt automatisch een groepsmap gekoppeld. Deze groepsmap is toegankelijk voor gebruikers die hier lid zijn gemaakt van de betreffende groep. Deze groepsmappen kunnen worden geopend via de module "Documenten" en zijn te herkennen aan de kleur blauw. Leerkrachten kunnen de wachtwoordinstellingen en de persoonsgegevens wijzigen van henzelf en van leerlingen die lid zijn van een groep waar de betreffende leerkracht ook lid van is. C3LO-handleing september

12 Een voorbeeld: Theo Thijssen is leerkracht van groep 8. In zijn groep zitten de volgende leerlingen: Anton de Graaf en Marianne van Dam. Via het onderdeel "Personenbeheer" zijn de bovengenoemde personen toegevoegd. Theo Thijssen heeft de gebruikersrol "Leerkracht" gekregen en is lid gemaakt van Groep 8. Anton en Marianne hebben de gebruikersrol "Leerling" gekregen en zijn ook lid gemaakt van Groep 8. Dit betekent dus dat meester Theo de wachtwoordinstellingen en de persoonsgegevens kan wijzigen voor zichzelf en van Anton en Marianne. Tevens hebben Theo, Anton en Marianne allemaal toegang tot de groepsmap Groep 8. In deze groepsmap kunnen bestanden worden geplaatst die door alle groepsleden gebruikt mogen worden. 5.4 Werkmappen Als u op [Wijzigen] klikt ziet u de werkmappen die in het onderdeel "Werkmappen" zijn aangemaakt. In tegenstelling tot de groepsmappen worden de werkmappen niet weergegeven in het inlogscherm. Plaats vinkjes bij de werkmappen die toegankelijk moeten zijn voor de gebruiker. 5.5 Vriendjes- en vriendinnetjesboek Per leerling kunt u het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" activeren of deactiveren. Als deze optie "Actief" is kan de leerling zijn "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" invullen en die van andere leerlingen bekijken. Als de optie "Inactief" is, heeft deze leerling geen toegang tot het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" van zichzelf en andere leerlingen. 5.6 Een gebruiker verwijderen Belangrijk: De usermap is na het verwijderen van een gebruiker niet meer toegankelijk. Zorg er dus altijd voor dat u eerst een veiligstelling maakt van de usermap voordat u een gebruiker verwijdert. 1. Klik in het keuzemenu "Mijn groep(en)" op: -- toon alle gebruikers -- of op een groep naar keuze. 2. Klik in het overzicht van de gebruikers op de naam van een gebruiker (U kunt ook op het gereedschapsetje klikken). Er wordt een nieuwe pagina geopend waarin de gebruikersgegevens van deze gebruiker worden weergegeven. 3. Klik onderaan op [Verwijderen]. 4. Klik op [OK] om de gebruiker te verwijderen. De gebruiker is nu verwijderd. U keert terug in de hoofdpagina van "Personenbeheer". 5.7 Herstel] en [Annuleren] Zolang u nog niet op [Opslaan] hebt geklikt kunt u met [Herstel] alle wijzigingen ongedaan maken. Als u geen wijzigingen wilt aanbrengen klikt u op [Annuleren]. U keert terug in de hoofdpagina van "Personenbeheer". C3LO-handleing september

13 6 Helppagina Personenbeheer - Fotoselectie In het inlogscherm kunt u bij elke gebruiker een afbeelding of een pasfoto laten weergeven. Bijvoorbeeld voor leerlingen die hun naam nog niet kunnen lezen. Via dit scherm kunt u de afbeelding selecteren. Voordat u afbeeldingen kunt selecteren maakt u deze bestanden eerst beschikbaar door deze bestanden te plaatsen in een map op de server. Klik op de knop [Annuleren] om terug te keren naar het vorige scherm. 1. Een afbeelding selecteren 6.1 Een afbeelding selecteren Klik op de knop [Bladeren...].\ Open de map waarin zich de afbeeldingen bevinden. Klik op het derde pictogram achter het pulldownmenu en kies "Miniatuurweergaven". De afbeeldingen worden nu duidelijk weergegeven. Selecteer de gewenste afbeelding en klik op de knop [Openen]. Klik vervolgens op de knop [Ok]. De afbeelding is direct zichtbaar. Klik op de knop [Opslaan]. De afbeelding wordt direct weergegeven in het inlogscherm. k C3LO-handleing september

14 Groepsbeheer 7 Helppagina Groepsbeheer - Overzichtsscherm In deze pagina beheert u alle groepsinstellingen. U kunt nieuwe groepen toevoegen en bestaande groepen wijzigen of verwijderen. Tevens kunt u nieuwe categorieën toevoegen en bestaande categorieën wijzigen of verwijderen. Het is belangrijk om van te voren goed na te denken over de categorieën- en groepsstructuur. Als deze structuur goed is kunt u bij het invoeren van nieuwe gebruikers via het onderdeel Personenbeheer de gebruikers direct in de juiste groepen indelen. 1. Werkvolgorde 2. Categorieën gebruiken 3. Een nieuwe categorie toevoegen 4. Categorie-instellingen wijzigen 5. Een categorie verwijderen 6. Een nieuwe groep toevoegen 7. Groepsinstellingen wijzigen 8. Een groep verwijderen 9. Een overzicht weergeven van alle groepen uit een bepaalde categorie 10. Een overzicht weergeven van alle groepen en categorieën De volgorde van categorieën en groepen wijzigen 7.1 Werkvolgorde Bij het invoeren van categorieën, groepen en gebruikers, is dit de meest logische werkvolgorde: 1. Maak eerst de gewenste categorieën aan via het onderdeel Groepsbeheer. 2. Maak vervolgens de gewenste groepen aan via het onderdeel Groepsbeheer. 3. Bepaal de volgorde van de categorieën en de groepen zoals deze in het inlogscherm moeten worden weergegeven via het onderdeel Groepsbeheer. 4. Voer nu de gebruikers in en maak ze lid van één of meerdere groepen via het onderdeel Personenbeheer 7.2 Categorieën gebruiken Het gebruik van categorieën is bedoeld om het inlogscherm overzichtelijk te houden. Standaard worden de categorieën in het inlogscherm weergegeven. U kunt het gebruik van categorieën ook uitschakelen. De categorieën worden dan niet meer weergegeven in het inlogscherm. De volgende categorieën zijn standaard al aanwezig: - Onderbouw - Middenbouw - Bovenbouw - Team Deze categorieën kunt u indien gewenst altijd wijzigen of verwijderen. Bovendien kunt u zelf naar behoefte nieuwe categorieën toevoegen. Kies bij "Categorieën gebruiken" de optie "Nee" als u de categorieën in het inlogscherm niet wilt weergeven. Klik vervolgens op [Opslaan]. C3LO-handleing september

15 Belangrijk: Groepen worden altijd ingedeeld in een categorie, ook als u geen gebruik wenst te maken van categorieën. In dat geval doet het er niet toe in welke categorie u de groepen indeelt. 7.3 Een nieuwe categorie toevoegen Klik op [Categorie toevoegen]. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe categorieën. 7.4 Categorie- instellingen wijzigen Klik op het icoon met het gereedschapsetje bij een categorie om de instellingen voor deze categorie te wijzigen. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het wijzigen van categorie-instellingen. 7.5 Een categorie verwijderen Klik op het icoon met het gereedschapsetje bij de categorie die u wilt verwijderen. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het verwijderen van categorieën. 7.6 Een nieuwe groep toevoegen Klik op [Groep toevoegen]. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe groepen. 7.7 Groepsinstellingen wijzigen Klik op het plusteken (+) bij een categorie om de groepen uit deze categorie weer te geven. Zoek op deze manier de groep op die u wilt wijzigen. Tip: Klik eerst op [Volgorde wijzigen] om alle groepen in één keer weer te geven. U weet nu waar de groep staat die u wilt wijzigen. Klik op [Annuleren] en zoek vervolgens de groep die u wilt wijzigen. Klik op het gereedschapsetje bij de groep die u wilt wijzigen. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het wijzigen van groepsinstellingen. 7.8 Een groep verwijderen Klik op het plusteken (+) bij een categorie om de groepen uit deze categorie weer te geven. Zoek op deze manier de groep op die u wilt verwijderen. Tip: Klik eerst op [Volgorde wijzigen] om alle groepen in één keer weer te geven. U weet nu waar de groep staat die u wilt verwijderen. Klik op [Annuleren] en zoek vervolgens de groep die u wilt wijzigen. Klik op het gereedschapsetje bij de groep die u wilt wijzigen. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het verwijderen van een groep. C3LO-handleing september

16 7.9 Een overzicht weergeven van alle groepen uit een bepaalde categorie Klik op het plusteken (+) bij een bepaalde categorie om de groepen die in deze categorie zijn ingedeeld weer te geven. Klik vervolgens op het gereedschapsetje bij een bepaalde groep om groepsinstellingen te wijzigen Een overzicht weergeven van alle groepen en categorieën Klik op [Volgorde wijzigen]. Alle categorieën en groepen worden weergegeven. Klik vervolgens op [Annuleren] om terug te keren naar het overzichtsscherm De volgorde van categorieën en groepen wijzigen Klik op [Volgorde wijzigen] om de volgorde van de categorieën en groepen, zoals deze in het inlogscherm worden weergegeven, te wijzigen. Klik in de pagina die vervolgens geopend wordt op de helpfunctie voor meer informatie over het wijzigen van de volgorde van categorieën en groepen. C3LO-handleing september

17 8 Helppagina Groepsbeheer - Nieuwe categorie In dit scherm voegt u nieuwe categorieën toe. Ook kunt u een categorie-icoon toevoegen om de categorie in het inlogscherm nog meer herkenbaarheid te geven. 1. Een nieuwe categorie toevoegen 2. Een categorie-icoon toevoegen 8.1 Een nieuwe categorie toevoegen Vul bij "Titel categorie" een naam in voor de categorie. Denk bijvoorbeeld aan: - Directie - Kleutergroepen - Schoolcommissie 8.2 Een categorie-icoon toevoegen Om de categorieën in het inlogscherm meer herkenbaarbeid te geven kunt u een icoon aan de categorie toevoegen. Klik op [Wijzigen]. Blader naar het gewenste icoon en klik op [OK]. Het icoon wordt direct zichtbaar. Klik op [Opslaan] om de instellingen te bewaren. U keert terug in het overzichtsscherm. Het icoon is direct zichtbaar. C3LO-handleing september

18 9 Helppagina Groepsbeheer - Fotoselectie U kunt alleen gebruik maken van iconen. Op de server staan kant-en-klare iconen die u kunt gebruiken. U kunt echter ook zelf iconen maken met behulp van een tekenprogramma. Iconen moeten aan de volgende eigenschappen voldoen: - Ze hebben één van de volgende extensies: bmp, jpg, gif of png. - Ze hebben de volgende afmetingen: 32 x 32 pixels. 1. Een categorie-icoon opzoeken 2. Geen categorie-icoon gebruiken 9.1 Een categorie-icoon opzoeken Klik op [Bladeren...]. Blader naar de map "Icons" op de server en open deze map. Klik op het derde pictogram achter het pulldownmenu en zet het beeld op "Miniatuurweergaven". Selecteer de gewenste afbeelding en klik op [Openen]. Klik vervolgens op [OK]. Het icoon wordt direct weergegeven. 9.2 Geen categorie-icoon gebruiken Klik op [Bladeren...]. Blader naar de map "Icons" op de server en open deze map. Selecteer het bestand "blank.gif". Klik op [Openen]. Klik vervolgens op [OK]. Er wordt geen icoon meer weergegeven. C3LO-handleing september

19 10 Helppagina Groepsbeheer - Categorie wijzigen of verwijderen In dit scherm kunt u de naam van de geselecteerde categorie wijzigen of de gehele categorie verwijderen. Ook kunt u in dit scherm het categorie-icoon wijzigen. 1. De naam van een categorie wijzigen 2. Het categorie-icoon wijzigen 3. Gekoppelde groepen aan een andere categorie koppelen 4. Een categorie verwijderen 10.1 De naam van een categorie wijzigen Klik in het veld bij "Titel categorie" en wijzig de naam van de categorie. Klik op [Opslaan] om de wijzigingen te bewaren. Klik op [Herstel] om de wijziging ongedaan te maken. Belangrijk: Zolang u niet op [Opslaan] klikt, kunt u op [Herstel] klikken om de wijzigingen ongedaan te maken Het categorie-icoon wijzigen Om de categorieën in het inlogscherm meer herkenbaarheid te geven kunt u een icoon aan de categorie toevoegen. Klik bij "Icoon" op [Wijzigen]. Klik in het venster dat nu geopend wordt op de helpfunctie voor meer informatie over het selecteren van iconen. Klik op [Opslaan] om de instellingen te bewaren. U keert terug in het overzichtsscherm. Het icoon is direct zichtbaar Gekoppelde groepen aan een andere categorie koppelen Bij "Gekoppelde groep(en):" worden de groepen weergegeven die in de geopende categorie zijn ingedeeld. Als er geen groepen worden weergegeven, zijn er nog geen groepen in deze categorie ingedeeld. Klik op een groep. Een nieuwe pagina wordt geopend waarin u alle groepsinstellingen van de geselecteerde groep kunt wijzigen. In die pagina kunt u de groep indien gewenst direct in een andere categorie indelen. Let op: Een groep kan maar in één categorie worden ingedeeld Een categorie verwijderen Belangrijk: U kunt een categorie alleen verwijderen als er geen groepen zijn ingedeeld in deze categorie. Als er bij "Gekoppelde groepen" groepen worden weergegeven zult u deze groepen eerst moeten indelen in een andere categorie. (Zie 3) Klik op [Verwijderen]. Klik op [OK]. C3LO-handleing september

20 U keert terug in het overzichtsscherm. De categorie is verwijderd. C3LO-handleing september

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

Database Manager AmbraSoft

Database Manager AmbraSoft Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 10 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Database

Nadere informatie

Handleiding Horde webmail

Handleiding Horde webmail Handleiding Horde webmail In deze handleiding wordt uitgelegd wat je allemaal met Horde Webmail kunt doen. Want behalve gewoon je e-mails ontvangen, kun je met Webmail nog veel meer. De handleiding is

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Docentenhandleiding epack

Docentenhandleiding epack Docentenhandleiding epack Magistratenlaan 138-5223 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Tel: (073) 628 88 11 Datum: Versie: 20 juli 2012 5.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite... 4 1.1 Introductie:

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Inhoud (klik op een van onderstaande titels) 1. Toegang tot het CMS 2. Inhoud toevoegen 3. Afbeelding toevoegen 4. Bestand toevoegen 5. Instructie & Vragen

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Kliktime Handleiding V3.5

Kliktime Handleiding V3.5 Kliktime Handleiding V3.5 KENNISMAKEN MET KLIKTIME Inhoud Wat is Kliktime?... 1 Overzicht van Kliktime... 2 Gebruikers & categorieën... 2 Functies... 2 Opties... 3 Tijdelijke wachtwoorden... 3 Extra opties...

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Handleiding. Je ziet resultaat

Handleiding. Je ziet resultaat Handleiding Je ziet resultaat Inhoudsopgave 1. Versiebeheer... 3 2. Definities... 3 3. Werken met E-View... 5 4. Inloggen... 6 5. Menuopties... 7 6. Boomstructuur... 8 7. De grafiek... 9 8. Mijn account...

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links Edumaat Tel: 079 360 37 18 Sloepkade 37 06 1343 55 86 2725EX, Zoetermeer Mail: info@edumaat.nl Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links LET OP: Deze handleiding bevat verwijzingen naar opdrachten

Nadere informatie

Documentatie ELLO:2. Voorwoord

Documentatie ELLO:2. Voorwoord Documentatie ELLO:2 Voorwoord Deze handleiding is geschreven voor ELLO:2, ofwel Eduliga Leeromgeving 2. De Ello versie op het moment van schrijven is 2.21 Geschreven door: Patrick Knoben en Luc Gommans

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie