Handleiding C3LO. Station to Station, Woerden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding C3LO. Station to Station, Woerden"

Transcriptie

1 Handleiding C3LO Station to Station, Woerden

2 sopgave Inleiding... 3 Personenbeheer... 4 Groepsbeheer Werkmappen Einde jaar Groepsbeheer Programmabeheer Netwerkbeleid Netwijs Filter Printerbeheer Backup Wizard Software updates Netwijs Vandaag Leerlingmappen inzien Lesblokken Vriendjes- en vriendinnetjesboek C3LO-handleing september

3 Inleiding In C3LO kunt u in de meeste schermen op een vraagteken klikken. Vervolgens verschijnt er een helppagina waarin de onderdelen van het geopende scherm worden toegelicht. In deze handleiding zijn de teksten uit deze helppagina s in de meest logische volgorde achter elkaar geplaatst en zo samengevoegd tot één handleiding. De teksten in deze handleiding zijn identiek aan de teksten in de helppagina s. Achterin deze handleiding vindt u een overzicht van alle helppagina s die in deze handleiding zijn opgenomen (63 in totaal). C3LO-handleing september

4 Personenbeheer 2 Helppagina Personenbeheer - Mijn groep(en) In het onderdeel Personenbeheer beheert u alle C3LO-gebruikers. U kunt: nieuwe gebruikers toevoegen bestaande gebruikers wijzigen of verwijderen gebruikers indelen in gebruikersgroepen de gebruikersrol van gebruikers wijzigen de werkomgeving bepalen wachtwoorden wijzigen het vriendjes- en vriendinnetjesboek activeren of deactiveren 1. Werkvolgorde 2. Een overzicht opvragen van alle gebruikers 3. Een overzicht opvragen van gebruikers per groep 4. Nieuwe gebruikers toevoegen 5. Gebruikersgegevens wijzigen 6. Netwerktoegang 7. Wachtwoord wijzigen 8. Een gebruiker verwijderen 2.1 Werkvolgorde Bij het invoeren van gebruikers, groepen en categorieën is dit de meest logische werkvolgorde: 1. Maak eerst de gewenste categorieën aan via het onderdeel Groepsbeheer. 2. Maak vervolgens de gewenste groepen aan via het onderdeel Groepsbeheer. 3. Bepaal de volgorde van de categorieën en de groepen zoals deze in het inlogscherm moeten worden weergegeven via het onderdeel Groepsbeheer. 4. Voer nu de gebruikers in en maak ze lid van één of meerdere groepen via het onderdeel Personenbeheer Kortom: wacht met het invoeren van gebruikers, totdat u de categorieën en groepen hebt ingevoerd. 2. Een overzicht opvragen van alle gebruikers Klik in het keuzemenu "Mijn groep(en)" op: -- toon alle gebruikers --. Vervolgens wordt er een overzicht weergegeven van alle gebruikers. Van links naar rechts wordt per gebruiker het volgende weergegeven: - De gebruikersrol, de gebruikersnaam en het wachtwoord. - Gebruikers met de gebruikersrol "ICT-coördinator" worden met een rood icoontje weergegeven. - Gebruikers met de gebruikersrol "Leerkracht" worden met een groen icoontje weergegeven. - Gebruikers met de gebruikersrol "Leerling" worden zonder icoontje weergegeven. 2. Een overzicht opvragen van gebruikers per groep Klik in het keuzemenu "Mijn groep(en)" op een groep naar keuze. Vervolgens wordt er een overzicht weergegeven van de gebruikers uit deze groep. C3LO-handleing september

5 Van links naar rechts wordt per gebruiker het volgende weergegeven: - De gebruikersrol, de gebruikersnaam en het wachtwoord. - Gebruikers met de gebruikersrol "ICT-coördinator" worden met een rood icoontje weergegeven. - Gebruikers met de gebruikersol "Leerkracht" worden met een groen icoontje weergegeven. - Gebruikers met de gebruikersrol "Leerling" worden zonder icoontje weergegeven. 2.2 Nieuwe gebruikers toevoegen Klik onderaan de pagina op de knop [nieuw persoon]. Vervolgens wordt een nieuwe pagina geopend waarin u de nieuwe gebruikersgegevens kunt invoeren. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe gebruikers. 2.3 Gebruikersgegevens wijzigen Klik in het keuzemenu "Mijn groep(en)" op -- toon alle gebruikers -- of op een groep naar keuze. Klik in het overzicht van de gebruikers op de naam van een gebruiker (U kunt ook op het gereedschapsetje klikken). Er wordt een nieuwe pagina geopend waarin de gebruikersgegevens van deze gebruiker worden weergegeven. Nu kunt u de gebruikersgegevens voor deze gebruiker wijzigen. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over wijzigen van gebruikersgegevens. 2.4 Netwerktoegang Voor leerkrachten en ICT-ers is de netwerktoegang standaard beveiligd met een wachtwoord. Dit betekent dat deze gebruikers een wachtwoord moeten invoeren om in te loggen. Om deze beveiliging ongedaan te maken verwijdert u het vinkje achter de bijbehorende gebruiker. Klik vervolgens op het diskette-icoon om de wijziging op te slaan. De volgende melding verschijnt: "Het wachtwoord van "Gebruiker X" is gewijzigd." Klik op de knop [OK]. De gebruiker kan nu inloggen zonder wachtwoord. Om de netwerktoegang te beveiligen voor leerlingen plaatst u een vinkje achter de bijbehorende gebruiker. Vervolgens klikt u op het diskette-icoon. De volgende melding verschijnt: "Het wachtwoord van "Gebruiker X" is gewijzigd." Klik op de knop [OK]. Deze gebruiker moet nu een wachtwoord invoeren bij het inloggen. 2.5 Wachtwoord wijzigen Alle gebruikers krijgen een wachtwoord. Dit wachtwoord is standaard gelijk aan de voornaam. Een voorbeeld: De gebruiker Jan Smit logt standaard in met het wachtwoord "Jan" (Let op het gebruik van hoofdletters). Om een wachtwoord te wijzigen klikt u in het veld "wachtwoord". Maak het invoerveld leeg en voer een nieuw wachtwoord in. Klik vervolgens op het diskette-icoon. De volgende melding verschijnt: "Het wachtwoord van "Gebruiker X" is gewijzigd." Klik op de knop [OK]. Het nieuwe wachtwoord is direct actief. C3LO-handleing september

6 2.6 Een gebruiker verwijderen Belangrijk: De "usermap" is na het verwijderen van een gebruiker niet meer toegankelijk. Zorg er dus altijd voor dat u eerst een veiligstelling maakt van de usermap voordat u een gebruiker verwijdert. 1. Klik in het keuzemenu "Mijn groep(en)" op -- toon alle gebruikers -- of op een groep naar keuze. 2. Klik in het overzicht van de gebruikers op de naam van een gebruiker (U kunt ook op het gereedschapsetje klikken). Er wordt een nieuwe pagina geopend waarin de gebruikersgegevens van deze gebruiker worden weergegeven. 3. Klik onderaan op [Verwijderen]. 4. Klik op [OK] om de gebruiker te verwijderen. De gebruiker is nu verwijderd. U keert terug in de hoofdpagina van "Personenbeheer". C3LO-handleing september

7 3 Helppagina Personenbeheer - Nieuwe gebruiker In deze pagina kunt u nieuwe gebruikers toevoegen. Voor elke gebruiker bepaalt u de gebruikersrol en de werkomgeving. Ook kunt u de gebruikers lid maken van gebruikersgroepen en werkgroepen. Voor leerlingen kunt u het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" activeren en deactiveren. Klik op [Annuleren] als u geen nieuwe gebruiker(s) wilt toevoegen. 1. Een nieuwe gebruiker toevoegen 2. Rol 3. Werkomgeving 4. Groep(en) 5. Werkmap(pen) 6. Vriendjes- en vriendinnetjesboek 3.1 Een nieuwe gebruiker toevoegen Vul bij "Persoonsgegevens" alle velden in. - Naam: vul in het eerste veld de voornaam in, in het tweede veld het tussenvoegsel, in het derde veld de achternaam. - Geboortedatum: vul de geboortedatum op de volgende wijze in: Geslacht: Selecteer "Man" of "Vrouw" - Rol: Selecteer "Leerling", "Leerkracht" of "ICT-coördinator". Als u "Leerling" selecteert blijft het onderdeel "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" zichtbaar. Selecteert u "Leerkracht" of "ICT-coördinator", dan verdwijnt dit onderdeel. Het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" is alleen beschikbaar voor leerlingen. - Werkomgeving: Selecteer "C3LO" of "Windows" - Groep(en): Klik op [Wijzigen] en selecteer vervolgens de gebruikersgroepen om de gebruiker lid te maken van deze gebruikersgroepen. U moet de groepen wel eerst hebben aangemaakt in het "Groepsbeheer". - Pasfoto: In het inlogscherm kan bij elke gebruikersnaam een afbeelding (pasfoto) worden weergegeven. Klik op [Wijzigen] om een afbeelding toe te voegen. Klik in dit scherm op de helpfunctie voor meer informatie over het weergeven van pasfoto's in het inlogscherm. - Werkmap(pen): Klik op [Wijzigen] en selecteer vervolgens de werkmappen om de gebruiker lid te maken van deze werkmappen. - Vriendjes- en vriendinnetjesboek: voor leerlingen kunt u hier het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" deactiveren. De velden "Hobby's" t/m "Fan van" laat u leeg omdat de leerlingen die zelf in kunnen vullen. Als leerlingen het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" hebben ingevuld kunt u hier zien wat de leerlingen hebben ingevuld. U kunt de tekst eventueel wijzigen of verwijderen. Klik op [Opslaan] om de gegevens op te slaan. Belangrijk: Zolang u niet op [Opslaan] klikt kunt u alle ingevoerde gegevens ongedaan maken door te klikken op [Herstel]. U ziet weer een overzicht van gebruikers. Klik op de naam van de zojuist ingevoerde gebruiker (Als de gebruiker in het overzicht niet wordt weergegeven selecteert u eerst de groep waar de gebruiker lid van is gemaakt). U kunt de gegevens indien gewenst direct wijzigen. U ziet dat de gebruiker een adres heeft gekregen. Dit adres kan niet worden gewijzigd. Het adres bestaat altijd uit: Wanneer een voornaam vaker voorkomt dan 1 keer dan wordt er een cijfer achter de voornaam geplaatst: C3LO-handleing september

8 De gebruiker kan direct gebruik maken van de applicatie, tenzij dit onderdeel niet beschikbaar is gesteld. U kunt de functionaliteit per groep in- of uitschakelen via het onderdeel "Groepsbeheer". De nieuwe gebruiker is nu toegevoegd. Zodra een gebruiker is toegevoegd en lid is gemaakt van een groep kan de gebruiker inloggen vanuit het inlogscherm. Standaard moet er een wachtwoord ingevoerd worden. Het wachtwoord dat moet worden ingevoerd is standaard gelijk aan de ingevoerde voornaam. 3.2 Rol In C3LO krijgt elke gebruiker een gebruikersrol die door de ICT-coördinator wordt bepaald. Gebruikers met de gebruikersrol Leerling hebben geen mogelijkheid om beheertaken uit te voeren. Leerlingen werken in C3LO in het leerlingscherm dat lichtgeel gekleurd is. Gebruikers met de gebruikersrol Leerkracht hebben de mogelijkheid een aantal beheertaken uit te voeren voor zichzelf en voor leerlingen die lid zijn van groepen waar de betreffende leerkracht ook lid van is. Leerkrachten werken in C3LO in het leerkrachtenscherm dat lichtblauw gekleurd is. Gebruikers met de gebruikersrol ICT-coördinator kunnen alle beheertaken uitvoeren voor alle gebruikers in C3LO. ICT-coördinatoren werken in C3LO in het leerkrachtenscherm dat lichtblauw gekleurd is. 3.3 Werkomgeving Voor alle gebruikers is de standaard werkomgeving ingesteld op "C3LO". Als u de werkomgeving voor een gebruiker instelt op "Windows" komt deze gebruiker na het inloggen in de "Windows-omgeving". De gebruiker kan dan geen gebruik maken van de mogelijkheden van C3LO. Het startmenu blijft echter ongewijzigd. In de "Windowsomgeving" heeft de gebruiker alleen toegang tot zijn persoonlijke "Mijn documenten"-map op de server en dus niet tot de groeps- en werkmappen. Deze zijn alleen toegankelijk vanuit de werkomgeving C3LO. 3.4 Groep(en) Als u op [Wijzigen] klikt ziet u de groepen die in het onderdeel "Groepsbeheer" zijn aangemaakt. Deze groepen worden altijd weergegeven in het inlogscherm. Om in te kunnen loggen moet een gebruiker altijd eerst op een groep klikken en vervolgens op de gebruikersnaam. Daarom moet elke gebruiker van minimaal één groep lid worden gemaakt. U kunt gebruikers ook lid maken van meerdere groepen. Aan elke groep wordt automatisch een groepsmap gekoppeld waarin bestanden kunnen worden geplaatst. Deze groepsmap is toegankelijk voor alle gebruikers die lid zijn van de betreffende groep. Deze groepsmappen kunnen worden geopend via de module "Documenten". De naam van deze groepsmappen is gelijk aan de naam van de groep. Groepsmappen zijn te herkennen aan de kleur blauw. Voor elke groep kan het gebruik van in- of uitgeschakeld worden. Een gebruiker die in meerdere groepen is ingedeeld, heeft altijd toegang tot als het gebruik van in minimaal één van deze groepen is ingeschakeld. Kortom: leerlingen kunnen geen gebruik maken van als dit onderdeel bij de groepsinstellingen is uitgeschakeld. Een voorbeeld: De groepsinstelling voor Groep A is: ingeschakeld. De groepsinstelling voor Groep B is: uitgeschakeld. Leerling A is ingedeeld in Groep A en Groep B. Omdat het gebruik van voor Groep A is ingeschakeld heeft Leerling A altijd toegang tot , dus ook als Leerling A via het inlogscherm inlogt onder Groep B. Leerkrachten kunnen de wachtwoordinstellingen en de persoonsgegevens wijzigen van henzelf en van leerlingen die lid zijn van een groep waar de betreffende leerkracht ook lid van is. C3LO-handleing september

9 Een voorbeeld: Theo Thijssen is leerkracht van groep 8. In zijn groep zitten de volgende leerlingen: Anton de Graaf en Marianne van Dam. Via het onderdeel "Personenbeheer" zijn de bovengenoemde personen toegevoegd. Theo Thijssen heeft de gebruikersrol "Leerkracht" gekregen en is lid gemaakt van Groep 8. Anton en Marianne hebben de gebruikersrol "Leerling" gekregen en zijn ook lid gemaakt van Groep 8. Dit betekent dus dat meester Theo de wachtwoordinstellingen en de persoonsgegevens kan wijzigen voor zichzelf en van Anton en Marianne. Tevens hebben Theo, Anton en Marianne allemaal toegang tot de Groepsmap Groep 8. In deze groepsmap kunnen bestanden worden geplaatst die door alle groepsleden gebruikt mogen worden. 3.5 Werkmappen Als u op [Wijzigen] klikt ziet u de werkmappen die in het onderdeel "Werkmappenbeheer" zijn aangemaakt. In tegenstelling tot de groepsmappen worden de werkmappen niet weergegeven in het inlogscherm. Plaats vinkjes bij de werkmappen die toegankelijk moeten zijn voor de gebruiker. 3.6 Vriendjes- en vriendinnetjesboek Per leerling kunt u het "Vriendjes- en vriendinnetjes" boek activeren of deactiveren. Als deze optie "Actief" is kan de leerling zijn "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" invullen en die van andere leerlingen bekijken. Als deze optie "Inactief" is, heeft deze leerling geen toegang tot het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" van zichzelf en andere leerlingen. C3LO-handleing september

10 4 Helppagina Personenbeheer - Fotoselectie In het inlogscherm kunt u bij elke gebruiker een afbeelding of een pasfoto laten weergeven. Bijvoorbeeld voor leerlingen die hun naam nog niet kunnen lezen. Via dit scherm kunt u de afbeelding selecteren. Voordat u afbeeldingen kunt selecteren maakt u deze bestanden eerst beschikbaar door deze bestanden te plaatsen in een map op de server. Klik op de knop [Annuleren] om terug te keren naar het vorige scherm. 1. Een afbeelding selecteren 4.1 Een afbeelding selecteren Klik op de knop [Bladeren...] Open de map waarin zich de afbeeldingen bevinden Klik op het derde pictogram achter het pulldownmenu en kies "Miniatuurweergaven". De afbeeldingen worden nu duidelijk weergegeven. Selecteer de gewenste afbeelding en klik op de knop [Openen]. Klik vervolgens op de knop [Ok]. De afbeelding is direct zichtbaar. Klik op de knop [Opslaan]. De afbeelding wordt direct weergegeven in het inlogscherm. C3LO-handleing september

11 5 Helppagina Personenbeheer - Persoonsgegevens wijzigen In dit scherm kunnen de persoonsgegevens op eenvoudige wijze worden gewijzigd. Het is echter aan te bevelen om de ingevoerde naam niet te wijzigen. In dat geval is het beter om een nieuwe gebruiker toe te voegen. Het adres kan namelijk niet gewijzigd worden. In dit scherm kan de geselecteerde gebruiker ook worden verwijderd. 1. Rol 2. Werkomgeving 3. Groep(en) 4. Werkmap(pen) 5. Vriendjes- en vriendinnetjesboek 6. Een gebruiker verwijderen 7. [Herstel] en [Annuleren] 5.1 Rol In C3LO krijgt elke gebruiker een gebruikersrol die door de ICT-coördinator wordt bepaald. Gebruikers met de gebruikersrol Leerling hebben geen mogelijkheid om beheertaken uit te voeren. Leerlingen werken in C3LO in het leerlingscherm dat lichtgeel gekleurd is. Gebruikers met de gebruikersrol Leerkracht hebben de mogelijkheid een aantal beheertaken uit te voeren voor zichzelf en voor leerlingen die lid zijn van groepen waar de betreffende leerkracht ook lid van is. Leerkrachten werken in C3LO in het leerkrachtenscherm dat lichtblauw gekleurd is. Gebruikers met de gebruikersrol ICT-coördinator kunnen alle beheertaken uitvoeren voor alle gebruikers in C3LO. ICT-coördinatoren werken in C3LO in het leerkrachtenscherm dat lichtblauw gekleurd is. 5.2 Werkomgeving Voor alle gebruikers is de standaard werkomgeving ingesteld op "C3LO". Als u de werkomgeving voor een gebruiker instelt op "Windows" komt deze gebruiker na het inloggen in de "Windowsomgeving". De gebruiker kan dan geen gebruik maken van de mogelijkheden van C3LO. Het startmenu blijft echter ongewijzigd. In de "Windowsomgeving" heeft de gebruiker alleen toegang tot zijn persoonlijke "Mijn documenten"-map op de server en dus niet tot de groeps- en werkmappen. Deze zijn alleen toegankelijk vanuit de werkomgeving C3LO. 5.3 Groep(en) Als u op [Wijzigen] klikt worden de groepen weergegeven die in het onderdeel "Groepsbeheer" zijn aangemaakt. Deze groepen worden ook altijd weergegeven in het inlogscherm. Om in te kunnen loggen moet een gebruiker altijd eerst op een groep klikken en vervolgens op de gebruikersnaam. Vink om die reden minimaal één groep aan om de gebruiker lid te maken van een groep. Als u geen groep aanvinkt zal de gebruikersnaam niet worden weergegeven in het inlogscherm. U kunt gebruikers ook lid maken van meerdere groepen door meerdere groepen aan te vinken. Aan elke groep wordt automatisch een groepsmap gekoppeld. Deze groepsmap is toegankelijk voor gebruikers die hier lid zijn gemaakt van de betreffende groep. Deze groepsmappen kunnen worden geopend via de module "Documenten" en zijn te herkennen aan de kleur blauw. Leerkrachten kunnen de wachtwoordinstellingen en de persoonsgegevens wijzigen van henzelf en van leerlingen die lid zijn van een groep waar de betreffende leerkracht ook lid van is. C3LO-handleing september

12 Een voorbeeld: Theo Thijssen is leerkracht van groep 8. In zijn groep zitten de volgende leerlingen: Anton de Graaf en Marianne van Dam. Via het onderdeel "Personenbeheer" zijn de bovengenoemde personen toegevoegd. Theo Thijssen heeft de gebruikersrol "Leerkracht" gekregen en is lid gemaakt van Groep 8. Anton en Marianne hebben de gebruikersrol "Leerling" gekregen en zijn ook lid gemaakt van Groep 8. Dit betekent dus dat meester Theo de wachtwoordinstellingen en de persoonsgegevens kan wijzigen voor zichzelf en van Anton en Marianne. Tevens hebben Theo, Anton en Marianne allemaal toegang tot de groepsmap Groep 8. In deze groepsmap kunnen bestanden worden geplaatst die door alle groepsleden gebruikt mogen worden. 5.4 Werkmappen Als u op [Wijzigen] klikt ziet u de werkmappen die in het onderdeel "Werkmappen" zijn aangemaakt. In tegenstelling tot de groepsmappen worden de werkmappen niet weergegeven in het inlogscherm. Plaats vinkjes bij de werkmappen die toegankelijk moeten zijn voor de gebruiker. 5.5 Vriendjes- en vriendinnetjesboek Per leerling kunt u het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" activeren of deactiveren. Als deze optie "Actief" is kan de leerling zijn "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" invullen en die van andere leerlingen bekijken. Als de optie "Inactief" is, heeft deze leerling geen toegang tot het "Vriendjes- en vriendinnetjesboek" van zichzelf en andere leerlingen. 5.6 Een gebruiker verwijderen Belangrijk: De usermap is na het verwijderen van een gebruiker niet meer toegankelijk. Zorg er dus altijd voor dat u eerst een veiligstelling maakt van de usermap voordat u een gebruiker verwijdert. 1. Klik in het keuzemenu "Mijn groep(en)" op: -- toon alle gebruikers -- of op een groep naar keuze. 2. Klik in het overzicht van de gebruikers op de naam van een gebruiker (U kunt ook op het gereedschapsetje klikken). Er wordt een nieuwe pagina geopend waarin de gebruikersgegevens van deze gebruiker worden weergegeven. 3. Klik onderaan op [Verwijderen]. 4. Klik op [OK] om de gebruiker te verwijderen. De gebruiker is nu verwijderd. U keert terug in de hoofdpagina van "Personenbeheer". 5.7 Herstel] en [Annuleren] Zolang u nog niet op [Opslaan] hebt geklikt kunt u met [Herstel] alle wijzigingen ongedaan maken. Als u geen wijzigingen wilt aanbrengen klikt u op [Annuleren]. U keert terug in de hoofdpagina van "Personenbeheer". C3LO-handleing september

13 6 Helppagina Personenbeheer - Fotoselectie In het inlogscherm kunt u bij elke gebruiker een afbeelding of een pasfoto laten weergeven. Bijvoorbeeld voor leerlingen die hun naam nog niet kunnen lezen. Via dit scherm kunt u de afbeelding selecteren. Voordat u afbeeldingen kunt selecteren maakt u deze bestanden eerst beschikbaar door deze bestanden te plaatsen in een map op de server. Klik op de knop [Annuleren] om terug te keren naar het vorige scherm. 1. Een afbeelding selecteren 6.1 Een afbeelding selecteren Klik op de knop [Bladeren...].\ Open de map waarin zich de afbeeldingen bevinden. Klik op het derde pictogram achter het pulldownmenu en kies "Miniatuurweergaven". De afbeeldingen worden nu duidelijk weergegeven. Selecteer de gewenste afbeelding en klik op de knop [Openen]. Klik vervolgens op de knop [Ok]. De afbeelding is direct zichtbaar. Klik op de knop [Opslaan]. De afbeelding wordt direct weergegeven in het inlogscherm. k C3LO-handleing september

14 Groepsbeheer 7 Helppagina Groepsbeheer - Overzichtsscherm In deze pagina beheert u alle groepsinstellingen. U kunt nieuwe groepen toevoegen en bestaande groepen wijzigen of verwijderen. Tevens kunt u nieuwe categorieën toevoegen en bestaande categorieën wijzigen of verwijderen. Het is belangrijk om van te voren goed na te denken over de categorieën- en groepsstructuur. Als deze structuur goed is kunt u bij het invoeren van nieuwe gebruikers via het onderdeel Personenbeheer de gebruikers direct in de juiste groepen indelen. 1. Werkvolgorde 2. Categorieën gebruiken 3. Een nieuwe categorie toevoegen 4. Categorie-instellingen wijzigen 5. Een categorie verwijderen 6. Een nieuwe groep toevoegen 7. Groepsinstellingen wijzigen 8. Een groep verwijderen 9. Een overzicht weergeven van alle groepen uit een bepaalde categorie 10. Een overzicht weergeven van alle groepen en categorieën De volgorde van categorieën en groepen wijzigen 7.1 Werkvolgorde Bij het invoeren van categorieën, groepen en gebruikers, is dit de meest logische werkvolgorde: 1. Maak eerst de gewenste categorieën aan via het onderdeel Groepsbeheer. 2. Maak vervolgens de gewenste groepen aan via het onderdeel Groepsbeheer. 3. Bepaal de volgorde van de categorieën en de groepen zoals deze in het inlogscherm moeten worden weergegeven via het onderdeel Groepsbeheer. 4. Voer nu de gebruikers in en maak ze lid van één of meerdere groepen via het onderdeel Personenbeheer 7.2 Categorieën gebruiken Het gebruik van categorieën is bedoeld om het inlogscherm overzichtelijk te houden. Standaard worden de categorieën in het inlogscherm weergegeven. U kunt het gebruik van categorieën ook uitschakelen. De categorieën worden dan niet meer weergegeven in het inlogscherm. De volgende categorieën zijn standaard al aanwezig: - Onderbouw - Middenbouw - Bovenbouw - Team Deze categorieën kunt u indien gewenst altijd wijzigen of verwijderen. Bovendien kunt u zelf naar behoefte nieuwe categorieën toevoegen. Kies bij "Categorieën gebruiken" de optie "Nee" als u de categorieën in het inlogscherm niet wilt weergeven. Klik vervolgens op [Opslaan]. C3LO-handleing september

15 Belangrijk: Groepen worden altijd ingedeeld in een categorie, ook als u geen gebruik wenst te maken van categorieën. In dat geval doet het er niet toe in welke categorie u de groepen indeelt. 7.3 Een nieuwe categorie toevoegen Klik op [Categorie toevoegen]. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe categorieën. 7.4 Categorie- instellingen wijzigen Klik op het icoon met het gereedschapsetje bij een categorie om de instellingen voor deze categorie te wijzigen. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het wijzigen van categorie-instellingen. 7.5 Een categorie verwijderen Klik op het icoon met het gereedschapsetje bij de categorie die u wilt verwijderen. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het verwijderen van categorieën. 7.6 Een nieuwe groep toevoegen Klik op [Groep toevoegen]. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe groepen. 7.7 Groepsinstellingen wijzigen Klik op het plusteken (+) bij een categorie om de groepen uit deze categorie weer te geven. Zoek op deze manier de groep op die u wilt wijzigen. Tip: Klik eerst op [Volgorde wijzigen] om alle groepen in één keer weer te geven. U weet nu waar de groep staat die u wilt wijzigen. Klik op [Annuleren] en zoek vervolgens de groep die u wilt wijzigen. Klik op het gereedschapsetje bij de groep die u wilt wijzigen. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het wijzigen van groepsinstellingen. 7.8 Een groep verwijderen Klik op het plusteken (+) bij een categorie om de groepen uit deze categorie weer te geven. Zoek op deze manier de groep op die u wilt verwijderen. Tip: Klik eerst op [Volgorde wijzigen] om alle groepen in één keer weer te geven. U weet nu waar de groep staat die u wilt verwijderen. Klik op [Annuleren] en zoek vervolgens de groep die u wilt wijzigen. Klik op het gereedschapsetje bij de groep die u wilt wijzigen. Er wordt een nieuwe pagina geopend. Klik in deze pagina op de helpfunctie voor meer informatie over het verwijderen van een groep. C3LO-handleing september

16 7.9 Een overzicht weergeven van alle groepen uit een bepaalde categorie Klik op het plusteken (+) bij een bepaalde categorie om de groepen die in deze categorie zijn ingedeeld weer te geven. Klik vervolgens op het gereedschapsetje bij een bepaalde groep om groepsinstellingen te wijzigen Een overzicht weergeven van alle groepen en categorieën Klik op [Volgorde wijzigen]. Alle categorieën en groepen worden weergegeven. Klik vervolgens op [Annuleren] om terug te keren naar het overzichtsscherm De volgorde van categorieën en groepen wijzigen Klik op [Volgorde wijzigen] om de volgorde van de categorieën en groepen, zoals deze in het inlogscherm worden weergegeven, te wijzigen. Klik in de pagina die vervolgens geopend wordt op de helpfunctie voor meer informatie over het wijzigen van de volgorde van categorieën en groepen. C3LO-handleing september

17 8 Helppagina Groepsbeheer - Nieuwe categorie In dit scherm voegt u nieuwe categorieën toe. Ook kunt u een categorie-icoon toevoegen om de categorie in het inlogscherm nog meer herkenbaarheid te geven. 1. Een nieuwe categorie toevoegen 2. Een categorie-icoon toevoegen 8.1 Een nieuwe categorie toevoegen Vul bij "Titel categorie" een naam in voor de categorie. Denk bijvoorbeeld aan: - Directie - Kleutergroepen - Schoolcommissie 8.2 Een categorie-icoon toevoegen Om de categorieën in het inlogscherm meer herkenbaarbeid te geven kunt u een icoon aan de categorie toevoegen. Klik op [Wijzigen]. Blader naar het gewenste icoon en klik op [OK]. Het icoon wordt direct zichtbaar. Klik op [Opslaan] om de instellingen te bewaren. U keert terug in het overzichtsscherm. Het icoon is direct zichtbaar. C3LO-handleing september

18 9 Helppagina Groepsbeheer - Fotoselectie U kunt alleen gebruik maken van iconen. Op de server staan kant-en-klare iconen die u kunt gebruiken. U kunt echter ook zelf iconen maken met behulp van een tekenprogramma. Iconen moeten aan de volgende eigenschappen voldoen: - Ze hebben één van de volgende extensies: bmp, jpg, gif of png. - Ze hebben de volgende afmetingen: 32 x 32 pixels. 1. Een categorie-icoon opzoeken 2. Geen categorie-icoon gebruiken 9.1 Een categorie-icoon opzoeken Klik op [Bladeren...]. Blader naar de map "Icons" op de server en open deze map. Klik op het derde pictogram achter het pulldownmenu en zet het beeld op "Miniatuurweergaven". Selecteer de gewenste afbeelding en klik op [Openen]. Klik vervolgens op [OK]. Het icoon wordt direct weergegeven. 9.2 Geen categorie-icoon gebruiken Klik op [Bladeren...]. Blader naar de map "Icons" op de server en open deze map. Selecteer het bestand "blank.gif". Klik op [Openen]. Klik vervolgens op [OK]. Er wordt geen icoon meer weergegeven. C3LO-handleing september

19 10 Helppagina Groepsbeheer - Categorie wijzigen of verwijderen In dit scherm kunt u de naam van de geselecteerde categorie wijzigen of de gehele categorie verwijderen. Ook kunt u in dit scherm het categorie-icoon wijzigen. 1. De naam van een categorie wijzigen 2. Het categorie-icoon wijzigen 3. Gekoppelde groepen aan een andere categorie koppelen 4. Een categorie verwijderen 10.1 De naam van een categorie wijzigen Klik in het veld bij "Titel categorie" en wijzig de naam van de categorie. Klik op [Opslaan] om de wijzigingen te bewaren. Klik op [Herstel] om de wijziging ongedaan te maken. Belangrijk: Zolang u niet op [Opslaan] klikt, kunt u op [Herstel] klikken om de wijzigingen ongedaan te maken Het categorie-icoon wijzigen Om de categorieën in het inlogscherm meer herkenbaarheid te geven kunt u een icoon aan de categorie toevoegen. Klik bij "Icoon" op [Wijzigen]. Klik in het venster dat nu geopend wordt op de helpfunctie voor meer informatie over het selecteren van iconen. Klik op [Opslaan] om de instellingen te bewaren. U keert terug in het overzichtsscherm. Het icoon is direct zichtbaar Gekoppelde groepen aan een andere categorie koppelen Bij "Gekoppelde groep(en):" worden de groepen weergegeven die in de geopende categorie zijn ingedeeld. Als er geen groepen worden weergegeven, zijn er nog geen groepen in deze categorie ingedeeld. Klik op een groep. Een nieuwe pagina wordt geopend waarin u alle groepsinstellingen van de geselecteerde groep kunt wijzigen. In die pagina kunt u de groep indien gewenst direct in een andere categorie indelen. Let op: Een groep kan maar in één categorie worden ingedeeld Een categorie verwijderen Belangrijk: U kunt een categorie alleen verwijderen als er geen groepen zijn ingedeeld in deze categorie. Als er bij "Gekoppelde groepen" groepen worden weergegeven zult u deze groepen eerst moeten indelen in een andere categorie. (Zie 3) Klik op [Verwijderen]. Klik op [OK]. C3LO-handleing september

20 U keert terug in het overzichtsscherm. De categorie is verwijderd. C3LO-handleing september

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Handleiding Admin account Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Admin- & leerkrachtaccount Leerlingen toevoegen/wijzigen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1 1 Inleiding Om de Webshop goed te kunnen beheren is het noodzakelijk dat u kennis heeft van een aantal componenten. Door alle handelingen die nodig zijn te beschrijven wordt u in staat gesteld het beheer

Nadere informatie

1 Inleiding... 3. 2 Voorbereiding jaarovergang uitvoeren... 4. 3 Groepsindeling nieuwe schooljaar... 5. 4 Nieuwe groepen maken in C3LO...

1 Inleiding... 3. 2 Voorbereiding jaarovergang uitvoeren... 4. 3 Groepsindeling nieuwe schooljaar... 5. 4 Nieuwe groepen maken in C3LO... Handleiding Jaarovergang C3LO 2011-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding jaarovergang uitvoeren... 4 3 Groepsindeling nieuwe schooljaar... 5 4 Nieuwe groepen maken in C3LO... 6 5 Start de

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding oefeningen en dossiers maken

Handleiding oefeningen en dossiers maken Handleiding oefeningen en dossiers maken Oefening maken met een sjabloon Als u eigen materiaal wilt maken voor uw leerlingen, kunt u gebruik maken van oefeningen en dossiers. Dossiers en oefeningen kunt

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0

Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0 Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Handleiding SCHOOLSTART.ONLINE START.ME

Handleiding SCHOOLSTART.ONLINE START.ME Handleiding SCHOOLSTART.ONLINE START.ME Inloggen schoolstart.online. Via de website http://schoolstart.online is het voor leerkrachten mogelijk om in te loggen op de start.me omgeving van de eigen school.

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Handleiding inschrijfsysteem - Admin

Handleiding inschrijfsysteem - Admin Handleiding inschrijfsysteem - Admin Inhoud Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten?... 2 Instellingen... 2 Docenten... 3 Ruimte... 4 Email... 4 Email wijzigen... 4 Loginnaam... 5 Tijden... 5 Afspraken... 6

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO In het onderdeel Leerlingenbeheer kunt u: - Projectgroepen maken en daarin leerlingen plaatsen - De wachtwoorden van uw leerlingen beheren - Instellen of

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 De Basis Versie 1.0 Eduscope Vrijdag 18 april 2014 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 De programma

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Gebruik webfolders Windows

Gebruik webfolders Windows Gebruik webfolders Windows Algemene informatie Dit document beschrijft hoe u gebruik kunt maken van webfolders en beschrijft hoe u stapsgewijs via uw PC hier verbinding mee kunt maken. Website toevoegen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Leden LEDEN Golfclub De Hooge Rotterdamsche 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 BAAN,

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Releasenotes C3LO Release 12.1

Releasenotes C3LO Release 12.1 Releasenotes C3LO Release 12.1 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 2 WERKWIJZE INSTALLATIE... 4 3 INHOUD... 5 3.1 Upgrades... 5 3.1.1 Detailweergave in Windows Verkenner 5 3.1.2 Oracle Java 6 3.1.3 Adobe Flashplayer

Nadere informatie

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv Handleiding Berichtensysteem Multitask ICT bv Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 2 Berichten 4 2.1 Berichten bekijken 5 2.1.1 Ongelezen berichten 5 2.1.2 Zoeken 5 2.1.3 Berichten accorderen 5 2.1.4 Bericht gelezen

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Beginners Handleiding Eerste versie. Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen

Beginners Handleiding Eerste versie. Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen Beginners Handleiding Eerste versie Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen Inhoudsopgave: Beginnen en inloggen... 3 Site instellingen wijzigen.... 5 Een thema kiezen.... 6 Tekstblokken toevoegen, wijzigen

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Wachtwoord opvragen of vergeten... 4 Inzien

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS Versie 2.0 Amsterdam, 16 maart 2009 2 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Het CMS opstarten en afsluiten 5 1.2 De preview website bekijken 5 1.3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Inhoudsopgave Account aanmaken voor het aanvragen van Vierjarige subsidie 2017-2020... 2 Het aanvraagformulier openen...

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

Handleiding Mijneigenweb.nl

Handleiding Mijneigenweb.nl Handleiding Mijneigenweb.nl Inhoud 1 Inloggen 2 Kleurenschema en lettertype 2.1 Kies een standaard kleurenschema 2.2 Kleurenschema en lettertypes aanpassen/ zelf samenstellen 3 Logo 4 Visual 4.1 Eigen

Nadere informatie

Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding

Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding 1. Inloggen Men dient eerst in te loggen op http://aanmelden.watertotaalbeheer.nl. De gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt door een adviseur van Hydroscope. Gelieve met Hydroscope contact op te

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

Uitnodiging Profiel invullen Tijdlijnen... 6

Uitnodiging Profiel invullen Tijdlijnen... 6 Inhoudsopgave Uitnodiging e-mail... 3 Profiel invullen... 4 Tijdlijnen... 6 Persoonlijke tijdlijn... 6 Groepstijdlijn... 8 Privéberichten... 10 Vermeldingen... 10 Notificaties... 10 Mediabibliotheek...

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0 Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com Versie 2.0 1. Registratie en inloggen Voor u ligt de handleiding voor de Track & Trace en web boeking omgeving van Van Duuren Districenters.

Nadere informatie