Organisatie 1. Aanpak. Visie. Strategische doelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie 1. Aanpak. Visie. Strategische doelen"

Transcriptie

1 Organisatie 1 Skanfonds is volop in ontwikkeling. Voortdurend kijken we naar hoe de organisatie nog beter kan, zodat we goed in staat zijn om onze missie te vervullen. Visie De manier waarop onze organisatie is ingericht, moet ons zo goed mogelijk in staat stellen onze missie te vervullen. Daarom streven we naar een organisatie die afgesteld is op onze fondsstrategie. Met een professioneel bureauteam dat slagvaardig zijn doelen nastreeft. Een kundig bestuur dat meedenkt. En een adviescommissie die ons scherp houdt. Strategische doelen Aanpak Om onze doelen te bereiken, kiezen we voor de volgende aanpak: We stemmen projectbesteding, communicatie en fondsenwerving nauw op elkaar af. We houden onze organisatiekosten zo laag mogelijk. We zorgen voor een zorgvuldige cyclus van beleidsvoorbereiding, planning en controle. We zorgen voor meer inzicht in de resultaten die we bereiken. We zorgen voor een professioneel en goed functionerend bureauteam, bestuur en adviescommissie. We werken met een transparant beoordelingssysteem. We werken conform de code-wijffels, CBF en FIM. We zorgen voor een goed toegankelijk en transparant jaarverslag. Deze doelen streven we na: Een goed geoliede organisatie. Voldoende inkomsten om projecten en organisatie te bekostigen. Transparantie in wat we doen en bereiken. Verantwoording afleggen.

2 2 Organogram Bestuur Skanfonds Adviescommissie Directie 1 pers 1 fte Directiesecretariaat 1 persoon 0,53 fte Financial controller/ Administratie 1 persoon 0,89 fte Projectadvies 7 personen 6,17 fte Administratieve ondersteuning 4 personen 3,11 fte Fondsenwerving 1 persoon 0,67 fte Communicatie 2 personen 1,67 fte HRM 1 persoon 0,04 fte

3 3 Werk dat is verzet Meerjarenbeleidsplan ontwikkeld Skanfonds heeft een strategisch plan dat vooruitblikt op Vandaaruit formuleren we meerjarenbeleidsplannen met een duidelijke focus. Om gericht en daadkrachtig daaraan invulling te geven, werken we intern met zogeheten doorbraakplannen. In 2014 hebben we met het team een beleidsplan voorbereid voor de periode , waarmee het bestuur heeft ingestemd. Jaarplan opgesteld Op basis van het meerjarenplan maken we als team elk jaar een jaarplan. Het plan beschrijft de activiteiten op het gebied van bestedingsbeleid, communicatie en fondsenwerving. Ook voor 2015 is het jaarplan opgesteld - voorzien van een begroting. Het jaarplan is goedgekeurd door het bestuur. Planning en control Net als in voorgaande jaren, heeft de financieel controller gecheckt of binnen alle projectdossiers het geld is besteed zoals afgesproken. Daarvan kreeg de directeur maandelijks een overzicht. De directeur stuurde daarvan elk kwartaal een financiële tussenrapportage naar het bestuur. Projectaanvragers die niet aan hun verplichting van verantwoording voldoen, kregen een reminder. In 2014 hebben we vier aanvragers op de zwarte lijst geplaatst. Een van hen hebben we later van de zwarte lijst gehaald nadat gemaakte afspraken alsnog werden nagekomen. Positioneringstraject ingezet In 2014 hebben we de positionering van Skanfonds verder aangescherpt. De positionering beschrijft duidelijk waar Skanfonds voor staat en hoe het fonds zich onderscheidt van andere fondsen. Dit is een belangrijke stap voor communicatie. Maar vooral ook voor de fondsenwerving en het bestedingsbeleid. Alles wat we doen moet in overeenstemming zijn met de positionering. Bij dit traject hebben we extern advies ingewonnen. Ook het bestuur is bij dit traject nauw betrokken geweest. Fondswervingsstrategie ontwikkeld Er is hard gewerkt aan de strategie voor fondsenwerving. We kiezen voor grote gevers en voor het leveren van maatwerk. Voor dit traject hebben we strategisch advies ingewonnen. Hoofdactiviteiten afgestemd Projecten steunen is de belangrijkste hoofdactiviteit van het fonds. In 2014 zijn we van daaruit meer verbinding gaan leggen met andere onderdelen van het fonds die essentieel zijn: communicatie en fondsenwerving. Op die manier kunnen deze onderdelen elkaar versterken wat het fonds helpt zijn ambitie te realiseren. Vanuit die insteek ontwikkelen we ook de versnellers voor armoede en zwerfjongeren. Stap verder met impact meten In 2014 zijn we op zoek gegaan naar een meetsystematiek die goed bij ons past. Intussen doen we ervaring op met het boven tafel krijgen van opbrengsten en inzichten. Zo zijn we in 2014 gestart met onderzoek naar projecten rond armoede en zwerfjongeren. Voor deze maatschappelijke onderwerpen hebben we voor een aantal jaren versnellers ingezet. Vanaf het begin laten we een onderzoek meelopen naar wat de projecten opleveren. Ook de opbrengsten van de Vrijwilligerscolleges worden geëvalueerd. Gerenommeerde onderzoeksinstituten denken met ons mee over de meetmethoden en voeren het onderzoek uit.

4 4 Ook gedaan in 2014: In het aanvraagformulier van projecten vragen we expliciet naar concrete doelen en verwachte resultaten. En we vragen door als die naar onze mening niet helder genoeg zijn. We leggen projectbezoeken af en verzamelen verhalen over de impact van de projecten. We vragen specifiek om meer inhoudelijke rapportage als projecten veel potentie hebben. Bijvoorbeeld omdat ze heel vernieuwend zijn. Of omdat we benieuwd zijn naar de resultaten die ook voor anderen interessant kunnen zijn. Heroriëntatie op informatiesysteem Vanwege de vele vertragingen hebben we in 2014 de samenwerking met de leverancier van ons nieuwe informatiesysteem beëindigd. We hebben geanalyseerd waar het traject niet goed liep, en zijn op basis van een goede briefing op zoek naar een nieuwe leverancier. Het nieuwe systeem moet in 2016 gaan draaien. Het nieuwe systeem moet ons nog beter kunnen informeren over hoe de projecten lopen en wat ze opleveren. Diensten van derden doorgelicht Om de organisatiekosten te beperken, kijken we regelmatig of we zaken goed kunnen regelen tegen beter betaalbare kosten. In 2014 hebben we ons verzekeringspakket, het ICT-beheer en de accountancy daarop doorgelicht. Dat heeft niet tot wijzigingen geleid. Procedures doorlopen Elke aanvraag doorloopt een vaste beoordelingsprocedure. Hoe hoger het bedrag, hoe meer ogen er meekijken. Daarbij speelt ook onze adviescommissie en - in uitzonderlijke gevallen - ons bestuur een belangrijke rol. Op die manier zijn er in 2014 in totaal aanvragen beoordeeld. In de beoordelingsprocedure hebben we een kleine wijziging doorgevoerd. Bij aanvragen van tot kijkt er geen tweede adviseur meer mee. Dat bevordert de doorstroom van minder omvangrijke aanvragen, zonder dat we aan scherpte verliezen.

5 5 Gevolgde werkwijze Wanneer doen we dat Hoe vaak in 2014 Op voorhand afwijzen De aanvraag past niet bij Skanfonds of is 746 onvolledig Eén projectadviseur beoordeelt kleine projecten en adviseert daarover de directeur. De projectadviseur schrijft een advies over de aanvraag. Een tweede projectadviseur kijkt mee. Beiden adviseren aan de directeur. Tot een bedrag van Bij aanvragen tussen de en De projectadviseur schrijft een advies over de aanvraag. Die wordt besproken door de senior adviseurs en de directeur. De projectadviseur schrijft een advies aan de adviescommissie. Die geeft de directeur advies over de aanvraag. Bij aanvragen tussen de en En bij bijzondere aanvragen Bij aanvragen tussen de en En bij bijzondere aanvragen De projectadviseur schrijft een advies, de adviescommissie adviseert, het bestuur besluit. Bij aanvragen hoger dan En bij bijzondere aanvragen 16 Totaal 1.312

6 6 Afwijzing scherper verwoord We hebben in 2014 de aanvraagprocedure en de quickscan op de website nog scherper verwoord. Ook hebben we meer aand acht besteed aan hoe we de redenen tot afwijzing beter kunnen formuleren. Geïnvesteerd in team en competenties Skanfonds werkt met competentieprofielen. Daarin staat per functie beschreven wat er nodig is aan kennis en kunde om die functie uit te kunnen oefenen. We hebben deze profielen in 2014 aangescherpt, zodat ze beter passen bij de huidige koers van het fonds en de ontwikkelingen in de organisatie. Dat geldt voor alle functies, inclusief die van de directeur. De opleidingsplannen en jaargesprekken koppelen we aan deze profielen. Om de inzichten en expertise in onze organisatie te delen, hebben we ook in 2014 inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast hebben we deskundigen uitgenodigd om ons bij te praten over ontwikkelingen in de samenleving en om met hen van gedachten te wisselen over mogelijkheden om kwetsbaren meer kansen te bieden. Voor de leden van de adviescommissie organiseerden we een dinerpresentatie waarin we hen bijpraatten over onze indrukken en de versnellers die we inzetten. Ook al zijn we een relatief klein team, we organiseren dat we elkaar geregeld even treffen. Ook in 2014 hebben we daar aandacht voor gehad. Als het even kan, lunchen we gezamenlijk. We praten elkaar bij en besteden aandacht aan behaalde successen. Twee keer per jaar hebben we een teamuitje, waarbij we op bezoek gaan bij een van onze projecten.

7 7 Resultaten Inkomsten Onze inkomsten vallen iets lager uit dan begroot ( ). We hebben iets meer de tijd genomen om onze fondsenwerving strategisch goed te ontwikkelen. Daardoor hebben we minder kunnen werven. Ook het rendement op vermogen en beleggingen pakte lager uit. Gerealiseerd Begroot bedrag percentage bedrag percentage Goededoelenloterijen ,71% ,78% Fondsen op naam ,30% ,38% Fondsenwerving en samenwerking ,48% ,36% Beleggingen/vermogen ,51% ,48% Totaal ,00% ,00% Uitvoeringskosten Skanfonds heeft in 2014 van zijn budget 15,59% besteed aan de uitvoeringskosten. Dat is een stuk lager dan de norm van het CBF (=25%). Het rendement op ons vermogen (3,51%) zetten we in om de uitvoeringskosten deels af te kunnen dekken, zodat er zo veel mogelijk geld naar de projecten gaat. Besteed aan uitvoeringskosten ,59% van de totale uitgaven Fondsenwerving ,80% Communicatie ,70% Organisatie (waaronder huisvesting) ,09% Passende aanvragen Van de in 2014 behandelde aanvragen (1.312) hebben we 566 projectaanvragen kunnen honoreren. Maar we hebben er ook 747 moeten afwwijzen. Het gaat dan om aanvragen die we op voorhand niet in behandeling nemen, omdat ze niet aan onze criteria voldoen. Dat aantal vinden we aan de hoge kant.

8 8 Verzoeken om heroverweging In 2014 hebben we minder verzoeken om heroverweging binnengekregen. De heldere verwoording van de afwijzingsbrieven werpt zijn vruchten af Verzoeken om heroverweging Niet-ontvankelijk Alsnog toegekend 2 9 Klachten Ondanks alle zorgvuldigheid kan er iets misgaan in het contact met de aanvrager. Daarom werkt Skanfonds met een klachtenprocedure. In 2014 zijn er geen klachten binnengekomen. Snelheid afhandeling We hebben in 2014 beter gemonitord dat aanvragen niet te lang blijven liggen in afwachting van aanvullende informatie van de aanvragers. We ondernemen eerder actie om de informatie bij ze op te vragen. Daardoor hebben we een daling bereikt van het aantal projectbeoordelingen dat we moesten overhevelen naar een volgend kalenderjaar. In 2013 waren dat er nog 210. In 2014 waren dat er 138. Ook de gemiddelde doorlooptijd hebben we versneld. De toekenningen hebben we teruggebracht van circa achttien naar veertien weken. De afwijzingen van circa twaalf naar negen weken in weken in weken Tijd tussen aanvraag en besluit om toe te kennen Tijd tussen aanvraag en besluit om af te wijzen 14,57 18,43 9,14 12,14

9 9 Werkwijze goedgekeurd Als maatschappelijk fonds hebben we op verschillende manieren verantwoording afgelegd. Wat kwam daaruit? CBF-keurmerk ANBI-status Procedurecheck Accountantscontrole van de jaarcijfers Jaarverslag Bij de jaarlijkse toetsing over 2013 had het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geen punten ter verbetering. Skanfonds draagt het goededoelenkeurmerk. Om dat keurmerk te krijgen en te houden, worden we jaarlijks getoetst door het CBF. Skanfonds voldeed ook in 2014 aan de ANBI-richtlijnen. Door de ANBI-status zijn de donaties aan Skanfonds - onder bepaalde voorwaarden - fiscaal aftrekbaar. De donateur kan daardoor een gedeelte van zijn donaties van de fiscus terugontvangen. De score van de procedurecheck in 2014 was: 100% correct. Accountantskantoor EY neemt jaarlijks een steekproef uit de projecten die we ondersteunen. Veertig projecten worden dan gecontroleerd, om vast te stellen of alle procedures wel correct zijn doorlopen. Voordat het Accountantskantoor EY een controleverklaring afgeeft, controleert zij de boeken en de jaarcijfers over 2014 van Skanfonds. Het accountantskantoor heeft over 2014 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. We scoorden met ons jaarverslag 2013 hoog bij De Transparant Prijs: op de tweede plaats in de categorie Welzijn & Cultuur. De beoordelingscriteria van deze prijs zijn gebaseerd op het CBF-Keurmerk, de code-wijffels, ANBI en handreikingen voor relevante compliancevoorschriften van VFI (de brancheorganisatie van goede doelen).

10 10 Samenstelling bureauteam In 2014 waren we als team compleet. Alle functies waren vervuld. Achttien mensen zijn er in dienst. Vergeleken met 2013 is er niet veel veranderd in de omvang van het bureau. Er heeft alleen een uitbreiding plaatsgevonden bij HRM met acht uur per maand. Deze collega helpt ons HRM-beleid verder ontwikkelen en zij coördineert de invoering van de functieprofielen en de competenties. Jaargesprekken Alle medewerkers, inclusief de directeur, hebben in 2014 een jaargesprek gehad. Daarin wordt het functioneren besproken en ook de beoordeling. De medewerkers voeren dit gesprek met de directeur. Als daar aanleiding voor is, volgt er een tussentijds gesprek. De directeur voert het jaargesprek met de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur. Maatschappelijke verantwoord ondernemerschap Skanfonds voert nog geen expliciet beleid voor maatschappelijk ondernemen, meer heeft wel maatregelen genomen op dat vlak. Zoals het digitaal archiveren en vergaderen wat naar schatting kopietjes per jaar scheelt. We hebben ook in 2014 ons bedrijfsafval gescheiden. En medewerkers die op de fiets komen, kregen net als de autobezitters een kilometervergoeding. Deskundigheidsbevordering Het opleidingsbudget dat Skanfonds in 2014 heeft besteed aan zijn medewerkers, bedroeg 1,73% van de brutoloonsom. Er werd 22 keer een opleiding gevolgd. Bijvoorbeeld op het gebied van mediatraining en effectief veranderen. Daarnaast werden er trainingen bedrijfshulpverlening en personeelsvertegenwoordiging gevolgd. Ziekteverzuim gedaald In 2014 daalde het ziekteverzuim van 2,76% naar 1,29%. Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,7%. Ziekteverzuim Aantal dagen per melding 2,83 5,13 Aantal meldingen Percentage 1,29% 2,76%

11 11 Aansturing en toezicht Voor een maatschappelijk fonds als Skanfonds is het essentieel om belangenverstrengeling te voorkomen. Hoe zijn de taken verdeeld? En wie controleert wie? Bestuur Besluit projectaanvragen Het bestuur neemt in een aantal gevallen besluiten over bij Skanfonds binnengekomen aanvragen. Het gaat daarbij om projectaanvragen boven de en om bijzondere projecten zoals social investments. Het bestuur heeft in 2014 zestien keer zo n besluit genomen. Rol Het bestuur van Skanfonds is eindverantwoordelijk voor het beleid en houdt toezicht op de directie. Binnen het bestuur is een dagelijks bestuur benoemd. Dit dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het bestuur is onder andere belast met de volgende taken (vastgelegd in het bestuursreglement): Goedkeuren van meerjarenbeleidsplannen en de financiële meerjarenramingen Vaststellen van de begroting en het jaarplan Vaststellen, aanvullen en wijzigen van het beleggingsstatuut Benoemen en ontslaan van de directeur Benoemen van de accountant Benoemen van de leden van de adviescommissie Goedkeuren van de jaarstukken en het jaarverslag Evalueren van het functioneren van de directeur Evalueren van het eigen functioneren In een aantal gevallen besluiten over bij Skanfonds binnengekomen aanvragen. Het gaat daarbij om projectaanvragen boven de en om bijzondere projecten zoals social investments Overleg De directeur voert desgewenst met de leden van het dagelijks bestuur overleg over de gang van zaken. Het voltallige bestuur komt ten minste elk kwartaal bijeen. In 2014 is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen. Zelfevaluatie Elke twee jaar toetst het bestuur officieel zijn eigen functioneren. Van die toetsing is het in 2014 niet gekomen. Die vindt alsnog zo spoedig mogelijk plaats in Bij de zelfevaluatie maakt het bestuur gebruik van een checklist waarop ruim dertig evaluatiepunten staan. Punten zijn onder meer: De taakopvatting van de bestuurders De omvang en expertise van het bestuur Het functioneren van het bestuur De mate van openheid en samenspel tussen bestuur en directie Samenstelling, werving en selectie Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen (zie bijlage 1). Daarbij streven we naar een goede balans van profielen op het terrein van financieren, ondernemerschap, recht, communicatie, marketing, HRM, openbaar bestuur en katholiek sociaal denken. De benoeming van de bestuursleden geldt voor een periode van vier jaar. Het is mogelijk om het bestuurslidmaatschap tweemaal voor eenzelfde periode te verlengen. Er is een rooster van aftreden en herbenoemingen. Als er een plek vrijvalt, kijkt het bestuur samen met de directeur aan welk profiel de meeste behoefte is. Daarbij is ook aandacht voor vertegenwoordiging vanuit meerdere plekken van Nederland, en voor de spreiding man-vrouw. Ook is het belangrijk dat het lid de katholieke identiteit van het fonds onderschrijft.

12 12 De bestuursvoorzitter en de directeur spreken met de kandidaten. Het bestuur benoemt. Tot en met 2014 waren twee leden van het Skanfonds-bestuur afkomstig uit de Raad van Toezicht van de KRO. Dat komt nog voort uit onze bestuurlijke band en gezamenlijke geschiedenis. Nu KRO en NCRV gefuseerd zijn, bestaat de Raad van Toezicht van de KRO uit drie leden. Een afvaardiging van één lid in het Skanfonds-bestuur is in deze verhouding meer passend. De statuten zijn daarop aangepast. Benoeming en aftreden In 2014 heeft de voorzitter Theo Camps zijn functie neergelegd vanwege drukke werkzaamheden als bestuursvoorzitter van Berenschot. Het bestuur heeft tijdens de decembervergadering besloten om Theo Bovens per 1 januari 2015 tot voorzitter te benoemen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Skanfonds dat het zijn eigen bestuursvoorzitter kiest. Voorheen was de bestuursvoorzitter van Skanfonds vanzelfsprekend de voorzitter van de Raad van Toezicht van de KRO. Met een statutaire wijziging is die koppeling losgelaten. Beloningsbeleid De bestuursleden bekleden onbezoldigd hun functie. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van 45 per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van 0,29 per kilometer. Skanfonds neemt ook de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering op zich. Voorkomen belangenverstrengeling We nemen alle mogelijke maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen. Bij de aanstelling én tijdens het lidmaatschap wordt er daarom op toegezien dat er geen belangenverstrengelingen zijn. Gekeken wordt naar de nevenfuncties en ook wijzigingen daarin moeten direct aan de directeur worden doorgegeven. Bepalingen in het bestuursreglement en directiestatuut waarborgen een scheiding tussen toezicht en uitvoering. In het bestuursreglement zijn de toezichthoudende werkzaamheden beschreven. Daaronder vallen bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening, de begroting, het meerjarenbeleidsplan, het bestedingsbeleid, het beleggingsbeleid en het financieel beleid. Mocht het tijdens de bestuursvergadering voorkomen dat een besluit moet worden genomen over een toekenning van een organisatie waarbij een van de bestuurders betrokken is, dan verlaat deze bestuurder de vergadering en doet hij niet mee aan de besluitvorming. Dat wordt ook expliciet in het verslag van het bestuur genoemd. In 2014 is dat niet voorgekomen. Adviescommissie Rol De adviescommissie (AC) heeft twee taken. Zij adviseert het bestuur over het bestedingsbeleid. En de commissie voorziet de directeur en het bestuur van advies over projectaanvragen waarmee grote bedragen zijn gemoeid (meer dan ). Ook kijkt de commissie mee naar aanvragen die voor het fonds minder gangbaar of vernieuwend zijn. Samenstelling, werving en selectie In de commissie zitten zeven professionals uit het brede terrein van zorg, welzijn en sociale cohesie (zie bijlage 2). Daarbij streven we naar een evenwichtige samenstelling. Hoewel de profielen van de leden verschillen, hebben zij een aantal belangrijke uitgangspunten gemeen. Zoals voeling met het katholiek sociaal denken, en goed zicht op kwetsbare groepen, hun kansen en belemmeringen.

13 13 Als een AC-lid de commissie verlaat, kijken we secuur naar de expertise die we in huis hebben en die we nog zoeken gezien de ontwikkelingen in het specifieke domein van zorg voor de kwetsbaren. We vinden nieuwe AC-leden via de leden zelf en via het bureaunetwerk. De voorzitter van de AC en de directeur voeren gesprekken met de kandidaten. Benoeming en aftreden Het bestuur benoemt de nieuwe leden van de adviescommissie voor de periode van vier jaar. Verlenging van de benoemingstermijn is twee keer mogelijk. In 2014 is afscheid genomen van de voorzitter van de adviescommissie, omdat de maximale zittingstermijn was verstreken. Na consultatie van de leden van adviescommissie heeft het bestuur de nieuwe voorzitter benoemd. Evaluatie functioneren Het functioneren van de adviescommissie wordt nog niet geëvalueerd. Beloningsbeleid De leden van de adviescommissie bekleden onbezoldigd hun functie. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van 45 per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van 0,29 per kilometer. Overleg De adviescommissie heeft in 2014 vier keer vergaderd. De leden hebben over in totaal 31projecten een advies uitgebracht. In het geval van zestien projecten is het advies volgens de regels - gezien de hoogte van het bedrag en/of de aard van het project- uitgebracht aan het bestuur. Alle adviezen van de adviescommissie zijn opgevolgd. Voorkomen belangenverstrengeling Om belangenverstrengeling te voorkomen, verlaat een lid van de AC de vergadering als er een besluit genomen moet worden over een aanvraag van een organisatie waarbij het lid betrokken is. Hij onthoudt zich van stemming. Daarvan wordt expliciet melding gemaakt in het verslag van de vergadering. In 2014 is dat twee keer voorgekomen. Bureau en medewerkers Directie De directeur van Skanfonds valt hiërarchisch onder het bestuur en heeft de dagelijkse leiding over het bureau. Kerntaken zijn het voorbereiden, goedkeuren en realiseren van strategisch beleid, financieel beleid, de aansturing van de organisatie, en de continuïteit en ontwikkeling van het fonds. Daarover legt de directeur verantwoording af aan het bestuur. Elk kwartaal rapporteert de directeur over de voortgang, exploitatie, beleidsontwikkelingen en projectaanvragen. Beoordeling directeur In december voert de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur een jaargesprek met de directeur. Het functioneren van de directeur wordt dan besproken en beoordeeld. Aandachtspunten zijn de rol als beslisser, als leidinggevende en als vertegenwoordiger van het fonds. Het competentieprofiel van de directeur vormt daarbij een belangrijke toetssteen. Het jaargesprek heeft in 2014 plaatsgevonden: het bestuur oordeelde positief over het functioneren van de directeur.

14 14 Nevenfuncties De directeur bekleedt een aantal nevenfuncties. Voor het merendeel zijn die functioneel voor het fonds, zoals het lidmaatschap van de Raden van Toezicht Adviescollege Curaçao en St. Maarten. In andere gevallen gaat het om nevenfuncties die geen relatie hebben met het werkterrein van het fonds die zijn op persoonlijke titel. In alle gevallen vraagt de directeur toestemming aan de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur. Samenstelling bureauteam Eind 2014 waren er bij Skanfonds achttien mensen in dienst (14,08 fte), merendeel is vrouw. Bijna 90% van de medewerkers heeft een vast contract. De medewerkers zijn gemiddeld zes jaar in dienst. Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal Totaal Totaal in dienst 18 medewerkers uit dienst 1 medewerkers in dienst 1 gemiddeld opleidingsniveau op wo/hbo-niveau 63,89% gemiddelde lengte dienstverband in jaren 6,1 vaste contracten 88,89% Inschaling en bezoldiging De werknemers (inclusief de directeur) zijn ingeschaald op basis van hun opleiding en ervaring. We volgen daarbij de CAO voor Omroeppersoneel. Verandering in schaal en periodieken vindt eventueel plaats op basis van het jaargesprek. Er zit een maximum aan de groei ingegeven door de inschaling van de desbetreffende functie. Naast de algemene salarisverhoging van 1% in juli, zijn er in 2014 geen aanpassingen geweest in de salarissen. Onze laatste benchmark voor salarissen hebben we in 2011 verricht. Daarbij hebben we de salarissen vergeleken met een aantal collegafondsen. Dat heeft geen aanleiding gegeven om de beloningssystematiek te herijken. We zijn bescheiden met secundaire arbeidsvoorwaarden, maar hebben wel een zeer goede pensioenregeling voor de medewerkers. We laten de werkplekken periodiek checken door een deskundige op het terrein van arboregels. Nevenfuncties medewerkers Skanfonds heeft geen bezwaar tegen nevenfuncties van de medewerkers. Integendeel. Op die manier is het fonds nog meer verbonden met wat er speelt in de samenleving. Wel moeten nevenfuncties worden gemeld bij de directeur. Degene die de aanvragen verdeelt over de medewerkers, houdt rekening met eventuele nevenfuncties. Mocht de adviseur toch een aanvraag onder ogen krijgen die raakt aan zijn nevenfunctie, dan heeft hij de plicht dat te melden. Personeelsvertegenwoordiging Skanfonds heeft een personeelsvertegenwoordiging. Deze bestaat uit drie mensen. In 2014 heeft de personeelsvertegenwoordiging een enquête uitgezet onder de medewerkers om te kijken hoe de jaargesprekken verlopen. Ook heeft de personeelsvertegenwoordiging op basis van de uitkomsten een advies uitgebracht aan de directeur. De personeelsvertegenwoordiging is in 2014 tweemaal bij elkaar geweest.

15 15 Vertrouwenspersoon Skanfonds beschikt sinds 2010 over een vertrouwenspersoon. We vinden het belangrijk dat medewerkers bij iemand terechtkunnen als er sprake is van bijvoorbeeld ongeoorloofd gedrag op de werkvloer. Deze persoon is alleen verantwoording verschuldigd aan de directeur en geniet binnen het fonds verschoningsrecht. In 2014 is de vertrouwenspersoon één keer benaderd. Bedrijfshulpverlening Twee van onze medewerkers zijn bedrijfshulpverlener. Ook in 2014 hebben deze medewerkers de herhalingscursus met goed gevolg afgerond. Hun certificaat is voor één jaar verlengd. Evaluatie Het is binnen de organisatie goed merkbaar dat het fonds in ontwikkeling is. Het aanscherpen van onze profilering en nieuwe werkwijzen, levert levendige discussies op. En dat is maar goed ook: het houdt ons scherp. Het geeft bovendien blijk van de enorme betrokkenheid en toewijding van de mensen die bij Skanfonds werken. Wat goed ging De balans tussen ambitie en haalbaarheid houden we beter in de gaten. Daarom hebben we besloten om de derde versneller met een jaar uit te stellen. Eerst zorgen we ervoor dat de versnellers voor armoede en zwerfjongeren goed op de rails staan - en optimaal resultaat opleveren. Gezien de ontwikkelingsfase van het fonds, heeft het bestuur toestemming gegeven aan het bureau om in 2014 wat meer ruimte te nemen voor de organisatiekosten: 18% (norm CBF is 25%). We hebben de uitvoeringskosten weten te beperken tot 15,59%. We zijn enorm blij met onze hoge score die de jury van De Transparant Prijs ons jaarverslag toekende. Met de aanbevelingen van deze jury doen we in 2014 weer ons voordeel. De doorlooptijd van projectaanvragen hebben we weten te verkorten. Wat minder goed ging De systematiek van de jaargesprekken met medewerkers kan beter, zo bleek onder meer uit de enquête van de personeelsvertegenwoordiging. Daar gaan we in 2015 mee aan de slag. Het nieuwe informatiesysteem is niet gereed. In 2015 gaan we met een andere ontwikkelaar verder. We vinden de doorlooptijd van de projectaanvragen nog steeds te lang. We gaan uitzoeken waar we in de procedure tijd kunnen winnen. Het rendement op ons vermogen (waarmee wij grotendeels de organisatiekosten bekostigen) valt tegen. In overleg met het bestuur gaan we kijken hoe dat beter kan. We vinden dat we nog te veel projectaanvragen in een eerste ronde al direct moeten afwijzen. We moeten nog scherper uitleggen wat ons bestedingsbeleid is hoewel er altijd aanvragers zullen blijven die een gok willen wagen.

16 Bijlage 1 - Samenstelling bestuur 16 Prof. dr. Theo W.A. Camps Voorzitter t/m Functies en nevenfuncties: Bestuursvoorzitter Berenschot Groep Hoogleraar Organisatiekunde en Bestuurskunde en de Vanderkruijs leerstoel Tias School for Business and Society van Tilburg University Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV Lid Economische Raad Gemeente Nijmegen Voorzitter Adviesraad ROC Midden-Nederland Voorzitter/lid RvC Afvalverwerking Regio Nijmegen B.V. Voorzitter RvC Kuiper Arnhem Bouw en Ontwikkeling Voorzitter RvC Rabobank Rijk van Nijmegen Member of the editorial board of the Journal on Chain and Network Science Drs. Theo J.F.M. Bovens Voorzitter m.i.v Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Commissaris van de Koning Provincie Limburg Zie voor nevenfuncties uit hoofde van dit ambt (waaronder voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg): Nevenfuncties op persoonlijke titel: Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Voorzitter Stichting Jan en Clara Nijssen Penningmeester Stichting Kanunnik Salden/De Nieuwenhof Lid Raad van Advies Stichting Thomas More AB-lid Stichting Graf van Sint Servaas Lid Ridderorde Heilig Graf van Jeruzalem Lid Stichting Servaas in Rome Lid Brancardiersvereniging Organisatie Limburgse Bedevaarten

17 17 Drs. Elly W.M. Teune-Kasbergen Vicevoorzitter Afloop tweede termijn Drs. Joep M.H. Mourits Secretaris Afloop derde en tevens laatste termijn Nevenfuncties: Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Hart van Brabant Waarnemend directeur bestuur Regionaal Expertise Centrum Midden-Brabant Functies en nevenfuncties: Manager Communicatie en Corporate Affairs Rabobank Official KNVB Voorzitter Bestuur Stichting Cantate op de Brink Penningmeester Stichting PaRDeS Lid Raad van Toezicht Biezonderwijs Voorzitter SOWOZA Vicevoorzitter Raad van Toezicht HZ University of Applied Sciences Vicevoorzitter Raad van Commissarissen OSG/Metrium Lid Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres Secretaris BGF-fonds Externe deskundige Commissie van Beroep Onderwijsgroep Tilburg

18 18 Drs. Daniëlle A.C.A.J. Landesz-Campen Penningmeester Afloop eerste termijn Mr. Karel N.A.M. Claassen Lid Afloop tweede termijn Functies en nevenfuncties: Director Finance & Operations Simavi Corporate Governance, Nyenrode Universiteit De Goede Herder financieel beheer Rotary Wassenaar Wetering Functies en nevenfuncties: Claassen Legal Advice & Mediation Voorzitter Adviescommissie Mariënburgvereniging Lid Code Commissie Vereniging Automatenhandel Nederland Lid Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol regio Commissielid Passie voor Wassenaar

19 19 Drs. Christ W.T. van Elderen Lid t/m maart 2015 Nevenfuncties: Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Bumet Adviseur BIS2 International Holding B.V. (Brabantia) Commissaris PVG Holding B.V. (Qlima)

20 Bijlage 2 - Samenstelling adviescommissie 20 Op Drs. Erry F. Stoové Voorzitter Afloop derde en tevens laatste termijn Nevenfuncties: President van de International Social Security Association (ISSA) Partners voor Toezicht Algemeen directeur ad interim Raad voor de Kinderbescherming tot Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Rotterdam Voorzitter Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Visio Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vrienden van Koninklijke Visio Lid Raad van Toezicht Stichting De Jutters Voorzitter Stichting Gebroeders Scheldwacht Lid Adviesraad CAK ---- Drs. Herman J. Kaiser Lid Afloop derde en tevens laatste termijn Drs. Mark M. Frequin Lid Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Directeur-generaal Wonen en Bouwen Bestuur VOM (Vereniging voor Overheidsmanagement) Lid Bestuur Stichting tot bevordering van de Ruimtelijke Wetenschap Organisator/debatleider Reuring!Café Coach Intercoach Lid Raad van Advies Tijdschrift ROM Lid Strategische Adviesraad Bouw TNO Lid Raad van Inspiratie/Advies Tijdschrift PM Lid Comité van aanbeveling Pulchritijd en Bouwpoort ---- Drs. Dominicus T.T. Kamsma Lid Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Directeur Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Amsterdam Parochianenvoorganger Zalige Titus Brandsma parochie Voorzitter PCI Zalige Titus Brandsma parochie Functie: Burgemeester van Arnhem ---- Dr. Hanneke G.M. Reuling Lid Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Directeur bedrijfsvoering, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam Lid Raad van Advies Stichting Thomas More, Den Bosch Lid Advies- en Beleidscommissie Augustijns Instituut, Eindhoven

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Kijk mee met Skanfonds

Kijk mee met Skanfonds Kijk mee met Skanfonds Deel 1. Organisatie en werkwijze in 2013 Inhoud 2 Hét fonds voor kwetsbaren 4 Onze strategische kaders 7 De formule van Skanfonds 9 Wat zien we, hoe anticiperen we? 11 Resultaat:

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Mei 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Bestuursvergaderingen / besprekingen 2 Financiële administratie 2 Vermogen 2 Beheer vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB)

Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) I Inleiding De stichting is opgericht op 7 juli 1982 onder de naam Stichting Samenwerking Oncologie in Haaglanden (SOHA).

Nadere informatie

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst 4 Organisatie Directie Naam R.A. Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.2.f. van de statuten van de Stichting Kamermuziek Limburg (de stichting ).

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.2.f. van de statuten van de Stichting Kamermuziek Limburg (de stichting ). Bestuursreglement Vastgesteld door het bestuur op: 25 februari 2013 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 8.2.f. van de

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

STICHTING SUMBING BIBIR

STICHTING SUMBING BIBIR VISIE EN WERKWIJZE Goede gezondheidszorg is essentieel. Als mensen niet gezond zijn, beïnvloedt dat hun dagelijks leven en sociale activiteiten. Kinderen met schisis zijn zichtbaar anders en dat wordt

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2013 Verantwoording door de 2.42-omroepen en de NPO. Openbare versie

Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2013 Verantwoording door de 2.42-omroepen en de NPO. Openbare versie Verantwoording intern toezicht publieke omroep over 2013 Verantwoording door de 2.42-omroepen en de NPO Openbare versie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Bevindingen... 4 2.1 Verslaglegging

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Leusden, 22 april2008 Amersfoort, 1 juli 2013: aanpassing i.v.m. migratie Astma Fonds naar Longfonds INHOUDSOPGAVE I. Overwegingen II. Samenvatting statuten

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Buma en het bestuur van

Nadere informatie

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden Profiel Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Organisatie Op 1 maart 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen door

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan Juli 2014-2019

Beleidsplan Juli 2014-2019 Beleidsplan Juli 2014-2019 Nijmegen, 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doel van de Stichting - uitgangspunten - doelstelling - onderzoek - doelgroepen 2. Werkzaamheden van de Stichting - strategie

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Datum 20 december 2013 Betreft Antwoorden op vragen van het lid Klaver over belangenverstrengeling hoogleraren financiële sector

Datum 20 december 2013 Betreft Antwoorden op vragen van het lid Klaver over belangenverstrengeling hoogleraren financiële sector >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Governance, Taakverdeling en Honorering

Governance, Taakverdeling en Honorering Governance, Taakverdeling en Honorering In het bestuur van Het Kinderopvangfonds is de afgelopen jaren regelmatig gesproken over de Governance, de rol van de verschillende bestuursleden en een daarbij

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Definitief, 27 april 2011 BEGRIPSBEPALINGEN Raad: de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk

Nadere informatie

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

Erkenningsregelingen Goede doelen

Erkenningsregelingen Goede doelen Erkenningsregelingen Goede doelen Molencontactdag 20 november 2015 Leo Endedijk directeur De Hollandsche Molen Publieksvertrouwen Directeuren van goede doelen verdienen teveel Ze hebben veel te grote vermogens

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Gedragscode ten behoeve van de leden van de FIN Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 06-11-2009, resp. 25-03-2010

Gedragscode ten behoeve van de leden van de FIN Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 06-11-2009, resp. 25-03-2010 Gedragscode ten behoeve van de leden van de FIN Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 06-11-2009, resp. 25-03-2010 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Overzicht lidmaatschapscriteria Bijlagen a.

Nadere informatie

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Datum: 9-12-2010 Naam: Fondsenwervende instellingen en financiën Status: handout Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De Toolkit

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

DE NIEUWE COMMISSARIS

DE NIEUWE COMMISSARIS DOSSIER TOEZICHT ONDER ZOEK Tekst Peter Rikhof Illustratie Yvonne Kroese DE NIEUWE COMMISSARIS Meer diversiteit, permanente opleiding en jaarlijkse evaluatie van het team en de individuele commissarissen.

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie