Organisatie 1. Aanpak. Visie. Strategische doelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie 1. Aanpak. Visie. Strategische doelen"

Transcriptie

1 Organisatie 1 Skanfonds is volop in ontwikkeling. Voortdurend kijken we naar hoe de organisatie nog beter kan, zodat we goed in staat zijn om onze missie te vervullen. Visie De manier waarop onze organisatie is ingericht, moet ons zo goed mogelijk in staat stellen onze missie te vervullen. Daarom streven we naar een organisatie die afgesteld is op onze fondsstrategie. Met een professioneel bureauteam dat slagvaardig zijn doelen nastreeft. Een kundig bestuur dat meedenkt. En een adviescommissie die ons scherp houdt. Strategische doelen Aanpak Om onze doelen te bereiken, kiezen we voor de volgende aanpak: We stemmen projectbesteding, communicatie en fondsenwerving nauw op elkaar af. We houden onze organisatiekosten zo laag mogelijk. We zorgen voor een zorgvuldige cyclus van beleidsvoorbereiding, planning en controle. We zorgen voor meer inzicht in de resultaten die we bereiken. We zorgen voor een professioneel en goed functionerend bureauteam, bestuur en adviescommissie. We werken met een transparant beoordelingssysteem. We werken conform de code-wijffels, CBF en FIM. We zorgen voor een goed toegankelijk en transparant jaarverslag. Deze doelen streven we na: Een goed geoliede organisatie. Voldoende inkomsten om projecten en organisatie te bekostigen. Transparantie in wat we doen en bereiken. Verantwoording afleggen.

2 2 Organogram Bestuur Skanfonds Adviescommissie Directie 1 pers 1 fte Directiesecretariaat 1 persoon 0,53 fte Financial controller/ Administratie 1 persoon 0,89 fte Projectadvies 7 personen 6,17 fte Administratieve ondersteuning 4 personen 3,11 fte Fondsenwerving 1 persoon 0,67 fte Communicatie 2 personen 1,67 fte HRM 1 persoon 0,04 fte

3 3 Werk dat is verzet Meerjarenbeleidsplan ontwikkeld Skanfonds heeft een strategisch plan dat vooruitblikt op Vandaaruit formuleren we meerjarenbeleidsplannen met een duidelijke focus. Om gericht en daadkrachtig daaraan invulling te geven, werken we intern met zogeheten doorbraakplannen. In 2014 hebben we met het team een beleidsplan voorbereid voor de periode , waarmee het bestuur heeft ingestemd. Jaarplan opgesteld Op basis van het meerjarenplan maken we als team elk jaar een jaarplan. Het plan beschrijft de activiteiten op het gebied van bestedingsbeleid, communicatie en fondsenwerving. Ook voor 2015 is het jaarplan opgesteld - voorzien van een begroting. Het jaarplan is goedgekeurd door het bestuur. Planning en control Net als in voorgaande jaren, heeft de financieel controller gecheckt of binnen alle projectdossiers het geld is besteed zoals afgesproken. Daarvan kreeg de directeur maandelijks een overzicht. De directeur stuurde daarvan elk kwartaal een financiële tussenrapportage naar het bestuur. Projectaanvragers die niet aan hun verplichting van verantwoording voldoen, kregen een reminder. In 2014 hebben we vier aanvragers op de zwarte lijst geplaatst. Een van hen hebben we later van de zwarte lijst gehaald nadat gemaakte afspraken alsnog werden nagekomen. Positioneringstraject ingezet In 2014 hebben we de positionering van Skanfonds verder aangescherpt. De positionering beschrijft duidelijk waar Skanfonds voor staat en hoe het fonds zich onderscheidt van andere fondsen. Dit is een belangrijke stap voor communicatie. Maar vooral ook voor de fondsenwerving en het bestedingsbeleid. Alles wat we doen moet in overeenstemming zijn met de positionering. Bij dit traject hebben we extern advies ingewonnen. Ook het bestuur is bij dit traject nauw betrokken geweest. Fondswervingsstrategie ontwikkeld Er is hard gewerkt aan de strategie voor fondsenwerving. We kiezen voor grote gevers en voor het leveren van maatwerk. Voor dit traject hebben we strategisch advies ingewonnen. Hoofdactiviteiten afgestemd Projecten steunen is de belangrijkste hoofdactiviteit van het fonds. In 2014 zijn we van daaruit meer verbinding gaan leggen met andere onderdelen van het fonds die essentieel zijn: communicatie en fondsenwerving. Op die manier kunnen deze onderdelen elkaar versterken wat het fonds helpt zijn ambitie te realiseren. Vanuit die insteek ontwikkelen we ook de versnellers voor armoede en zwerfjongeren. Stap verder met impact meten In 2014 zijn we op zoek gegaan naar een meetsystematiek die goed bij ons past. Intussen doen we ervaring op met het boven tafel krijgen van opbrengsten en inzichten. Zo zijn we in 2014 gestart met onderzoek naar projecten rond armoede en zwerfjongeren. Voor deze maatschappelijke onderwerpen hebben we voor een aantal jaren versnellers ingezet. Vanaf het begin laten we een onderzoek meelopen naar wat de projecten opleveren. Ook de opbrengsten van de Vrijwilligerscolleges worden geëvalueerd. Gerenommeerde onderzoeksinstituten denken met ons mee over de meetmethoden en voeren het onderzoek uit.

4 4 Ook gedaan in 2014: In het aanvraagformulier van projecten vragen we expliciet naar concrete doelen en verwachte resultaten. En we vragen door als die naar onze mening niet helder genoeg zijn. We leggen projectbezoeken af en verzamelen verhalen over de impact van de projecten. We vragen specifiek om meer inhoudelijke rapportage als projecten veel potentie hebben. Bijvoorbeeld omdat ze heel vernieuwend zijn. Of omdat we benieuwd zijn naar de resultaten die ook voor anderen interessant kunnen zijn. Heroriëntatie op informatiesysteem Vanwege de vele vertragingen hebben we in 2014 de samenwerking met de leverancier van ons nieuwe informatiesysteem beëindigd. We hebben geanalyseerd waar het traject niet goed liep, en zijn op basis van een goede briefing op zoek naar een nieuwe leverancier. Het nieuwe systeem moet in 2016 gaan draaien. Het nieuwe systeem moet ons nog beter kunnen informeren over hoe de projecten lopen en wat ze opleveren. Diensten van derden doorgelicht Om de organisatiekosten te beperken, kijken we regelmatig of we zaken goed kunnen regelen tegen beter betaalbare kosten. In 2014 hebben we ons verzekeringspakket, het ICT-beheer en de accountancy daarop doorgelicht. Dat heeft niet tot wijzigingen geleid. Procedures doorlopen Elke aanvraag doorloopt een vaste beoordelingsprocedure. Hoe hoger het bedrag, hoe meer ogen er meekijken. Daarbij speelt ook onze adviescommissie en - in uitzonderlijke gevallen - ons bestuur een belangrijke rol. Op die manier zijn er in 2014 in totaal aanvragen beoordeeld. In de beoordelingsprocedure hebben we een kleine wijziging doorgevoerd. Bij aanvragen van tot kijkt er geen tweede adviseur meer mee. Dat bevordert de doorstroom van minder omvangrijke aanvragen, zonder dat we aan scherpte verliezen.

5 5 Gevolgde werkwijze Wanneer doen we dat Hoe vaak in 2014 Op voorhand afwijzen De aanvraag past niet bij Skanfonds of is 746 onvolledig Eén projectadviseur beoordeelt kleine projecten en adviseert daarover de directeur. De projectadviseur schrijft een advies over de aanvraag. Een tweede projectadviseur kijkt mee. Beiden adviseren aan de directeur. Tot een bedrag van Bij aanvragen tussen de en De projectadviseur schrijft een advies over de aanvraag. Die wordt besproken door de senior adviseurs en de directeur. De projectadviseur schrijft een advies aan de adviescommissie. Die geeft de directeur advies over de aanvraag. Bij aanvragen tussen de en En bij bijzondere aanvragen Bij aanvragen tussen de en En bij bijzondere aanvragen De projectadviseur schrijft een advies, de adviescommissie adviseert, het bestuur besluit. Bij aanvragen hoger dan En bij bijzondere aanvragen 16 Totaal 1.312

6 6 Afwijzing scherper verwoord We hebben in 2014 de aanvraagprocedure en de quickscan op de website nog scherper verwoord. Ook hebben we meer aand acht besteed aan hoe we de redenen tot afwijzing beter kunnen formuleren. Geïnvesteerd in team en competenties Skanfonds werkt met competentieprofielen. Daarin staat per functie beschreven wat er nodig is aan kennis en kunde om die functie uit te kunnen oefenen. We hebben deze profielen in 2014 aangescherpt, zodat ze beter passen bij de huidige koers van het fonds en de ontwikkelingen in de organisatie. Dat geldt voor alle functies, inclusief die van de directeur. De opleidingsplannen en jaargesprekken koppelen we aan deze profielen. Om de inzichten en expertise in onze organisatie te delen, hebben we ook in 2014 inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast hebben we deskundigen uitgenodigd om ons bij te praten over ontwikkelingen in de samenleving en om met hen van gedachten te wisselen over mogelijkheden om kwetsbaren meer kansen te bieden. Voor de leden van de adviescommissie organiseerden we een dinerpresentatie waarin we hen bijpraatten over onze indrukken en de versnellers die we inzetten. Ook al zijn we een relatief klein team, we organiseren dat we elkaar geregeld even treffen. Ook in 2014 hebben we daar aandacht voor gehad. Als het even kan, lunchen we gezamenlijk. We praten elkaar bij en besteden aandacht aan behaalde successen. Twee keer per jaar hebben we een teamuitje, waarbij we op bezoek gaan bij een van onze projecten.

7 7 Resultaten Inkomsten Onze inkomsten vallen iets lager uit dan begroot ( ). We hebben iets meer de tijd genomen om onze fondsenwerving strategisch goed te ontwikkelen. Daardoor hebben we minder kunnen werven. Ook het rendement op vermogen en beleggingen pakte lager uit. Gerealiseerd Begroot bedrag percentage bedrag percentage Goededoelenloterijen ,71% ,78% Fondsen op naam ,30% ,38% Fondsenwerving en samenwerking ,48% ,36% Beleggingen/vermogen ,51% ,48% Totaal ,00% ,00% Uitvoeringskosten Skanfonds heeft in 2014 van zijn budget 15,59% besteed aan de uitvoeringskosten. Dat is een stuk lager dan de norm van het CBF (=25%). Het rendement op ons vermogen (3,51%) zetten we in om de uitvoeringskosten deels af te kunnen dekken, zodat er zo veel mogelijk geld naar de projecten gaat. Besteed aan uitvoeringskosten ,59% van de totale uitgaven Fondsenwerving ,80% Communicatie ,70% Organisatie (waaronder huisvesting) ,09% Passende aanvragen Van de in 2014 behandelde aanvragen (1.312) hebben we 566 projectaanvragen kunnen honoreren. Maar we hebben er ook 747 moeten afwwijzen. Het gaat dan om aanvragen die we op voorhand niet in behandeling nemen, omdat ze niet aan onze criteria voldoen. Dat aantal vinden we aan de hoge kant.

8 8 Verzoeken om heroverweging In 2014 hebben we minder verzoeken om heroverweging binnengekregen. De heldere verwoording van de afwijzingsbrieven werpt zijn vruchten af Verzoeken om heroverweging Niet-ontvankelijk Alsnog toegekend 2 9 Klachten Ondanks alle zorgvuldigheid kan er iets misgaan in het contact met de aanvrager. Daarom werkt Skanfonds met een klachtenprocedure. In 2014 zijn er geen klachten binnengekomen. Snelheid afhandeling We hebben in 2014 beter gemonitord dat aanvragen niet te lang blijven liggen in afwachting van aanvullende informatie van de aanvragers. We ondernemen eerder actie om de informatie bij ze op te vragen. Daardoor hebben we een daling bereikt van het aantal projectbeoordelingen dat we moesten overhevelen naar een volgend kalenderjaar. In 2013 waren dat er nog 210. In 2014 waren dat er 138. Ook de gemiddelde doorlooptijd hebben we versneld. De toekenningen hebben we teruggebracht van circa achttien naar veertien weken. De afwijzingen van circa twaalf naar negen weken in weken in weken Tijd tussen aanvraag en besluit om toe te kennen Tijd tussen aanvraag en besluit om af te wijzen 14,57 18,43 9,14 12,14

9 9 Werkwijze goedgekeurd Als maatschappelijk fonds hebben we op verschillende manieren verantwoording afgelegd. Wat kwam daaruit? CBF-keurmerk ANBI-status Procedurecheck Accountantscontrole van de jaarcijfers Jaarverslag Bij de jaarlijkse toetsing over 2013 had het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geen punten ter verbetering. Skanfonds draagt het goededoelenkeurmerk. Om dat keurmerk te krijgen en te houden, worden we jaarlijks getoetst door het CBF. Skanfonds voldeed ook in 2014 aan de ANBI-richtlijnen. Door de ANBI-status zijn de donaties aan Skanfonds - onder bepaalde voorwaarden - fiscaal aftrekbaar. De donateur kan daardoor een gedeelte van zijn donaties van de fiscus terugontvangen. De score van de procedurecheck in 2014 was: 100% correct. Accountantskantoor EY neemt jaarlijks een steekproef uit de projecten die we ondersteunen. Veertig projecten worden dan gecontroleerd, om vast te stellen of alle procedures wel correct zijn doorlopen. Voordat het Accountantskantoor EY een controleverklaring afgeeft, controleert zij de boeken en de jaarcijfers over 2014 van Skanfonds. Het accountantskantoor heeft over 2014 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. We scoorden met ons jaarverslag 2013 hoog bij De Transparant Prijs: op de tweede plaats in de categorie Welzijn & Cultuur. De beoordelingscriteria van deze prijs zijn gebaseerd op het CBF-Keurmerk, de code-wijffels, ANBI en handreikingen voor relevante compliancevoorschriften van VFI (de brancheorganisatie van goede doelen).

10 10 Samenstelling bureauteam In 2014 waren we als team compleet. Alle functies waren vervuld. Achttien mensen zijn er in dienst. Vergeleken met 2013 is er niet veel veranderd in de omvang van het bureau. Er heeft alleen een uitbreiding plaatsgevonden bij HRM met acht uur per maand. Deze collega helpt ons HRM-beleid verder ontwikkelen en zij coördineert de invoering van de functieprofielen en de competenties. Jaargesprekken Alle medewerkers, inclusief de directeur, hebben in 2014 een jaargesprek gehad. Daarin wordt het functioneren besproken en ook de beoordeling. De medewerkers voeren dit gesprek met de directeur. Als daar aanleiding voor is, volgt er een tussentijds gesprek. De directeur voert het jaargesprek met de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur. Maatschappelijke verantwoord ondernemerschap Skanfonds voert nog geen expliciet beleid voor maatschappelijk ondernemen, meer heeft wel maatregelen genomen op dat vlak. Zoals het digitaal archiveren en vergaderen wat naar schatting kopietjes per jaar scheelt. We hebben ook in 2014 ons bedrijfsafval gescheiden. En medewerkers die op de fiets komen, kregen net als de autobezitters een kilometervergoeding. Deskundigheidsbevordering Het opleidingsbudget dat Skanfonds in 2014 heeft besteed aan zijn medewerkers, bedroeg 1,73% van de brutoloonsom. Er werd 22 keer een opleiding gevolgd. Bijvoorbeeld op het gebied van mediatraining en effectief veranderen. Daarnaast werden er trainingen bedrijfshulpverlening en personeelsvertegenwoordiging gevolgd. Ziekteverzuim gedaald In 2014 daalde het ziekteverzuim van 2,76% naar 1,29%. Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,7%. Ziekteverzuim Aantal dagen per melding 2,83 5,13 Aantal meldingen Percentage 1,29% 2,76%

11 11 Aansturing en toezicht Voor een maatschappelijk fonds als Skanfonds is het essentieel om belangenverstrengeling te voorkomen. Hoe zijn de taken verdeeld? En wie controleert wie? Bestuur Besluit projectaanvragen Het bestuur neemt in een aantal gevallen besluiten over bij Skanfonds binnengekomen aanvragen. Het gaat daarbij om projectaanvragen boven de en om bijzondere projecten zoals social investments. Het bestuur heeft in 2014 zestien keer zo n besluit genomen. Rol Het bestuur van Skanfonds is eindverantwoordelijk voor het beleid en houdt toezicht op de directie. Binnen het bestuur is een dagelijks bestuur benoemd. Dit dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het bestuur is onder andere belast met de volgende taken (vastgelegd in het bestuursreglement): Goedkeuren van meerjarenbeleidsplannen en de financiële meerjarenramingen Vaststellen van de begroting en het jaarplan Vaststellen, aanvullen en wijzigen van het beleggingsstatuut Benoemen en ontslaan van de directeur Benoemen van de accountant Benoemen van de leden van de adviescommissie Goedkeuren van de jaarstukken en het jaarverslag Evalueren van het functioneren van de directeur Evalueren van het eigen functioneren In een aantal gevallen besluiten over bij Skanfonds binnengekomen aanvragen. Het gaat daarbij om projectaanvragen boven de en om bijzondere projecten zoals social investments Overleg De directeur voert desgewenst met de leden van het dagelijks bestuur overleg over de gang van zaken. Het voltallige bestuur komt ten minste elk kwartaal bijeen. In 2014 is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen. Zelfevaluatie Elke twee jaar toetst het bestuur officieel zijn eigen functioneren. Van die toetsing is het in 2014 niet gekomen. Die vindt alsnog zo spoedig mogelijk plaats in Bij de zelfevaluatie maakt het bestuur gebruik van een checklist waarop ruim dertig evaluatiepunten staan. Punten zijn onder meer: De taakopvatting van de bestuurders De omvang en expertise van het bestuur Het functioneren van het bestuur De mate van openheid en samenspel tussen bestuur en directie Samenstelling, werving en selectie Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen (zie bijlage 1). Daarbij streven we naar een goede balans van profielen op het terrein van financieren, ondernemerschap, recht, communicatie, marketing, HRM, openbaar bestuur en katholiek sociaal denken. De benoeming van de bestuursleden geldt voor een periode van vier jaar. Het is mogelijk om het bestuurslidmaatschap tweemaal voor eenzelfde periode te verlengen. Er is een rooster van aftreden en herbenoemingen. Als er een plek vrijvalt, kijkt het bestuur samen met de directeur aan welk profiel de meeste behoefte is. Daarbij is ook aandacht voor vertegenwoordiging vanuit meerdere plekken van Nederland, en voor de spreiding man-vrouw. Ook is het belangrijk dat het lid de katholieke identiteit van het fonds onderschrijft.

12 12 De bestuursvoorzitter en de directeur spreken met de kandidaten. Het bestuur benoemt. Tot en met 2014 waren twee leden van het Skanfonds-bestuur afkomstig uit de Raad van Toezicht van de KRO. Dat komt nog voort uit onze bestuurlijke band en gezamenlijke geschiedenis. Nu KRO en NCRV gefuseerd zijn, bestaat de Raad van Toezicht van de KRO uit drie leden. Een afvaardiging van één lid in het Skanfonds-bestuur is in deze verhouding meer passend. De statuten zijn daarop aangepast. Benoeming en aftreden In 2014 heeft de voorzitter Theo Camps zijn functie neergelegd vanwege drukke werkzaamheden als bestuursvoorzitter van Berenschot. Het bestuur heeft tijdens de decembervergadering besloten om Theo Bovens per 1 januari 2015 tot voorzitter te benoemen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Skanfonds dat het zijn eigen bestuursvoorzitter kiest. Voorheen was de bestuursvoorzitter van Skanfonds vanzelfsprekend de voorzitter van de Raad van Toezicht van de KRO. Met een statutaire wijziging is die koppeling losgelaten. Beloningsbeleid De bestuursleden bekleden onbezoldigd hun functie. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van 45 per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van 0,29 per kilometer. Skanfonds neemt ook de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering op zich. Voorkomen belangenverstrengeling We nemen alle mogelijke maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen. Bij de aanstelling én tijdens het lidmaatschap wordt er daarom op toegezien dat er geen belangenverstrengelingen zijn. Gekeken wordt naar de nevenfuncties en ook wijzigingen daarin moeten direct aan de directeur worden doorgegeven. Bepalingen in het bestuursreglement en directiestatuut waarborgen een scheiding tussen toezicht en uitvoering. In het bestuursreglement zijn de toezichthoudende werkzaamheden beschreven. Daaronder vallen bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening, de begroting, het meerjarenbeleidsplan, het bestedingsbeleid, het beleggingsbeleid en het financieel beleid. Mocht het tijdens de bestuursvergadering voorkomen dat een besluit moet worden genomen over een toekenning van een organisatie waarbij een van de bestuurders betrokken is, dan verlaat deze bestuurder de vergadering en doet hij niet mee aan de besluitvorming. Dat wordt ook expliciet in het verslag van het bestuur genoemd. In 2014 is dat niet voorgekomen. Adviescommissie Rol De adviescommissie (AC) heeft twee taken. Zij adviseert het bestuur over het bestedingsbeleid. En de commissie voorziet de directeur en het bestuur van advies over projectaanvragen waarmee grote bedragen zijn gemoeid (meer dan ). Ook kijkt de commissie mee naar aanvragen die voor het fonds minder gangbaar of vernieuwend zijn. Samenstelling, werving en selectie In de commissie zitten zeven professionals uit het brede terrein van zorg, welzijn en sociale cohesie (zie bijlage 2). Daarbij streven we naar een evenwichtige samenstelling. Hoewel de profielen van de leden verschillen, hebben zij een aantal belangrijke uitgangspunten gemeen. Zoals voeling met het katholiek sociaal denken, en goed zicht op kwetsbare groepen, hun kansen en belemmeringen.

13 13 Als een AC-lid de commissie verlaat, kijken we secuur naar de expertise die we in huis hebben en die we nog zoeken gezien de ontwikkelingen in het specifieke domein van zorg voor de kwetsbaren. We vinden nieuwe AC-leden via de leden zelf en via het bureaunetwerk. De voorzitter van de AC en de directeur voeren gesprekken met de kandidaten. Benoeming en aftreden Het bestuur benoemt de nieuwe leden van de adviescommissie voor de periode van vier jaar. Verlenging van de benoemingstermijn is twee keer mogelijk. In 2014 is afscheid genomen van de voorzitter van de adviescommissie, omdat de maximale zittingstermijn was verstreken. Na consultatie van de leden van adviescommissie heeft het bestuur de nieuwe voorzitter benoemd. Evaluatie functioneren Het functioneren van de adviescommissie wordt nog niet geëvalueerd. Beloningsbeleid De leden van de adviescommissie bekleden onbezoldigd hun functie. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van 45 per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van 0,29 per kilometer. Overleg De adviescommissie heeft in 2014 vier keer vergaderd. De leden hebben over in totaal 31projecten een advies uitgebracht. In het geval van zestien projecten is het advies volgens de regels - gezien de hoogte van het bedrag en/of de aard van het project- uitgebracht aan het bestuur. Alle adviezen van de adviescommissie zijn opgevolgd. Voorkomen belangenverstrengeling Om belangenverstrengeling te voorkomen, verlaat een lid van de AC de vergadering als er een besluit genomen moet worden over een aanvraag van een organisatie waarbij het lid betrokken is. Hij onthoudt zich van stemming. Daarvan wordt expliciet melding gemaakt in het verslag van de vergadering. In 2014 is dat twee keer voorgekomen. Bureau en medewerkers Directie De directeur van Skanfonds valt hiërarchisch onder het bestuur en heeft de dagelijkse leiding over het bureau. Kerntaken zijn het voorbereiden, goedkeuren en realiseren van strategisch beleid, financieel beleid, de aansturing van de organisatie, en de continuïteit en ontwikkeling van het fonds. Daarover legt de directeur verantwoording af aan het bestuur. Elk kwartaal rapporteert de directeur over de voortgang, exploitatie, beleidsontwikkelingen en projectaanvragen. Beoordeling directeur In december voert de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur een jaargesprek met de directeur. Het functioneren van de directeur wordt dan besproken en beoordeeld. Aandachtspunten zijn de rol als beslisser, als leidinggevende en als vertegenwoordiger van het fonds. Het competentieprofiel van de directeur vormt daarbij een belangrijke toetssteen. Het jaargesprek heeft in 2014 plaatsgevonden: het bestuur oordeelde positief over het functioneren van de directeur.

14 14 Nevenfuncties De directeur bekleedt een aantal nevenfuncties. Voor het merendeel zijn die functioneel voor het fonds, zoals het lidmaatschap van de Raden van Toezicht Adviescollege Curaçao en St. Maarten. In andere gevallen gaat het om nevenfuncties die geen relatie hebben met het werkterrein van het fonds die zijn op persoonlijke titel. In alle gevallen vraagt de directeur toestemming aan de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur. Samenstelling bureauteam Eind 2014 waren er bij Skanfonds achttien mensen in dienst (14,08 fte), merendeel is vrouw. Bijna 90% van de medewerkers heeft een vast contract. De medewerkers zijn gemiddeld zes jaar in dienst. Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal Totaal Totaal in dienst 18 medewerkers uit dienst 1 medewerkers in dienst 1 gemiddeld opleidingsniveau op wo/hbo-niveau 63,89% gemiddelde lengte dienstverband in jaren 6,1 vaste contracten 88,89% Inschaling en bezoldiging De werknemers (inclusief de directeur) zijn ingeschaald op basis van hun opleiding en ervaring. We volgen daarbij de CAO voor Omroeppersoneel. Verandering in schaal en periodieken vindt eventueel plaats op basis van het jaargesprek. Er zit een maximum aan de groei ingegeven door de inschaling van de desbetreffende functie. Naast de algemene salarisverhoging van 1% in juli, zijn er in 2014 geen aanpassingen geweest in de salarissen. Onze laatste benchmark voor salarissen hebben we in 2011 verricht. Daarbij hebben we de salarissen vergeleken met een aantal collegafondsen. Dat heeft geen aanleiding gegeven om de beloningssystematiek te herijken. We zijn bescheiden met secundaire arbeidsvoorwaarden, maar hebben wel een zeer goede pensioenregeling voor de medewerkers. We laten de werkplekken periodiek checken door een deskundige op het terrein van arboregels. Nevenfuncties medewerkers Skanfonds heeft geen bezwaar tegen nevenfuncties van de medewerkers. Integendeel. Op die manier is het fonds nog meer verbonden met wat er speelt in de samenleving. Wel moeten nevenfuncties worden gemeld bij de directeur. Degene die de aanvragen verdeelt over de medewerkers, houdt rekening met eventuele nevenfuncties. Mocht de adviseur toch een aanvraag onder ogen krijgen die raakt aan zijn nevenfunctie, dan heeft hij de plicht dat te melden. Personeelsvertegenwoordiging Skanfonds heeft een personeelsvertegenwoordiging. Deze bestaat uit drie mensen. In 2014 heeft de personeelsvertegenwoordiging een enquête uitgezet onder de medewerkers om te kijken hoe de jaargesprekken verlopen. Ook heeft de personeelsvertegenwoordiging op basis van de uitkomsten een advies uitgebracht aan de directeur. De personeelsvertegenwoordiging is in 2014 tweemaal bij elkaar geweest.

15 15 Vertrouwenspersoon Skanfonds beschikt sinds 2010 over een vertrouwenspersoon. We vinden het belangrijk dat medewerkers bij iemand terechtkunnen als er sprake is van bijvoorbeeld ongeoorloofd gedrag op de werkvloer. Deze persoon is alleen verantwoording verschuldigd aan de directeur en geniet binnen het fonds verschoningsrecht. In 2014 is de vertrouwenspersoon één keer benaderd. Bedrijfshulpverlening Twee van onze medewerkers zijn bedrijfshulpverlener. Ook in 2014 hebben deze medewerkers de herhalingscursus met goed gevolg afgerond. Hun certificaat is voor één jaar verlengd. Evaluatie Het is binnen de organisatie goed merkbaar dat het fonds in ontwikkeling is. Het aanscherpen van onze profilering en nieuwe werkwijzen, levert levendige discussies op. En dat is maar goed ook: het houdt ons scherp. Het geeft bovendien blijk van de enorme betrokkenheid en toewijding van de mensen die bij Skanfonds werken. Wat goed ging De balans tussen ambitie en haalbaarheid houden we beter in de gaten. Daarom hebben we besloten om de derde versneller met een jaar uit te stellen. Eerst zorgen we ervoor dat de versnellers voor armoede en zwerfjongeren goed op de rails staan - en optimaal resultaat opleveren. Gezien de ontwikkelingsfase van het fonds, heeft het bestuur toestemming gegeven aan het bureau om in 2014 wat meer ruimte te nemen voor de organisatiekosten: 18% (norm CBF is 25%). We hebben de uitvoeringskosten weten te beperken tot 15,59%. We zijn enorm blij met onze hoge score die de jury van De Transparant Prijs ons jaarverslag toekende. Met de aanbevelingen van deze jury doen we in 2014 weer ons voordeel. De doorlooptijd van projectaanvragen hebben we weten te verkorten. Wat minder goed ging De systematiek van de jaargesprekken met medewerkers kan beter, zo bleek onder meer uit de enquête van de personeelsvertegenwoordiging. Daar gaan we in 2015 mee aan de slag. Het nieuwe informatiesysteem is niet gereed. In 2015 gaan we met een andere ontwikkelaar verder. We vinden de doorlooptijd van de projectaanvragen nog steeds te lang. We gaan uitzoeken waar we in de procedure tijd kunnen winnen. Het rendement op ons vermogen (waarmee wij grotendeels de organisatiekosten bekostigen) valt tegen. In overleg met het bestuur gaan we kijken hoe dat beter kan. We vinden dat we nog te veel projectaanvragen in een eerste ronde al direct moeten afwijzen. We moeten nog scherper uitleggen wat ons bestedingsbeleid is hoewel er altijd aanvragers zullen blijven die een gok willen wagen.

16 Bijlage 1 - Samenstelling bestuur 16 Prof. dr. Theo W.A. Camps Voorzitter t/m Functies en nevenfuncties: Bestuursvoorzitter Berenschot Groep Hoogleraar Organisatiekunde en Bestuurskunde en de Vanderkruijs leerstoel Tias School for Business and Society van Tilburg University Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV Lid Economische Raad Gemeente Nijmegen Voorzitter Adviesraad ROC Midden-Nederland Voorzitter/lid RvC Afvalverwerking Regio Nijmegen B.V. Voorzitter RvC Kuiper Arnhem Bouw en Ontwikkeling Voorzitter RvC Rabobank Rijk van Nijmegen Member of the editorial board of the Journal on Chain and Network Science Drs. Theo J.F.M. Bovens Voorzitter m.i.v Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Commissaris van de Koning Provincie Limburg Zie voor nevenfuncties uit hoofde van dit ambt (waaronder voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg): Nevenfuncties op persoonlijke titel: Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Voorzitter Stichting Jan en Clara Nijssen Penningmeester Stichting Kanunnik Salden/De Nieuwenhof Lid Raad van Advies Stichting Thomas More AB-lid Stichting Graf van Sint Servaas Lid Ridderorde Heilig Graf van Jeruzalem Lid Stichting Servaas in Rome Lid Brancardiersvereniging Organisatie Limburgse Bedevaarten

17 17 Drs. Elly W.M. Teune-Kasbergen Vicevoorzitter Afloop tweede termijn Drs. Joep M.H. Mourits Secretaris Afloop derde en tevens laatste termijn Nevenfuncties: Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Hart van Brabant Waarnemend directeur bestuur Regionaal Expertise Centrum Midden-Brabant Functies en nevenfuncties: Manager Communicatie en Corporate Affairs Rabobank Official KNVB Voorzitter Bestuur Stichting Cantate op de Brink Penningmeester Stichting PaRDeS Lid Raad van Toezicht Biezonderwijs Voorzitter SOWOZA Vicevoorzitter Raad van Toezicht HZ University of Applied Sciences Vicevoorzitter Raad van Commissarissen OSG/Metrium Lid Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres Secretaris BGF-fonds Externe deskundige Commissie van Beroep Onderwijsgroep Tilburg

18 18 Drs. Daniëlle A.C.A.J. Landesz-Campen Penningmeester Afloop eerste termijn Mr. Karel N.A.M. Claassen Lid Afloop tweede termijn Functies en nevenfuncties: Director Finance & Operations Simavi Corporate Governance, Nyenrode Universiteit De Goede Herder financieel beheer Rotary Wassenaar Wetering Functies en nevenfuncties: Claassen Legal Advice & Mediation Voorzitter Adviescommissie Mariënburgvereniging Lid Code Commissie Vereniging Automatenhandel Nederland Lid Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol regio Commissielid Passie voor Wassenaar

19 19 Drs. Christ W.T. van Elderen Lid t/m maart 2015 Nevenfuncties: Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Bumet Adviseur BIS2 International Holding B.V. (Brabantia) Commissaris PVG Holding B.V. (Qlima)

20 Bijlage 2 - Samenstelling adviescommissie 20 Op Drs. Erry F. Stoové Voorzitter Afloop derde en tevens laatste termijn Nevenfuncties: President van de International Social Security Association (ISSA) Partners voor Toezicht Algemeen directeur ad interim Raad voor de Kinderbescherming tot Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Rotterdam Voorzitter Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Visio Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vrienden van Koninklijke Visio Lid Raad van Toezicht Stichting De Jutters Voorzitter Stichting Gebroeders Scheldwacht Lid Adviesraad CAK ---- Drs. Herman J. Kaiser Lid Afloop derde en tevens laatste termijn Drs. Mark M. Frequin Lid Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Directeur-generaal Wonen en Bouwen Bestuur VOM (Vereniging voor Overheidsmanagement) Lid Bestuur Stichting tot bevordering van de Ruimtelijke Wetenschap Organisator/debatleider Reuring!Café Coach Intercoach Lid Raad van Advies Tijdschrift ROM Lid Strategische Adviesraad Bouw TNO Lid Raad van Inspiratie/Advies Tijdschrift PM Lid Comité van aanbeveling Pulchritijd en Bouwpoort ---- Drs. Dominicus T.T. Kamsma Lid Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Directeur Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Amsterdam Parochianenvoorganger Zalige Titus Brandsma parochie Voorzitter PCI Zalige Titus Brandsma parochie Functie: Burgemeester van Arnhem ---- Dr. Hanneke G.M. Reuling Lid Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Directeur bedrijfsvoering, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam Lid Raad van Advies Stichting Thomas More, Den Bosch Lid Advies- en Beleidscommissie Augustijns Instituut, Eindhoven

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Foto: RVD Jaarverslag 2013 Foto: RVD Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2011 Feiten en cijfers Colofon Juni 2011, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Free Press Unlimited jaarverslag 2013 over ons Bmanage verslag ment Visie, missie, doelstellingen en strategie Begroting 2014 Onze organisatie Verantwoordingsverklaring Verslag van de Raad van Toezicht

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Bestuursverslag... 6 1.1 Uitgangspunten jaarverslag... 6 1.2 Profiel van de organisatie... 6 1.3 Structuur van het concern... 6 1.4 Kernactiviteiten... 7 1.5 Werkgebied...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie