Organisatie 1. Aanpak. Visie. Strategische doelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie 1. Aanpak. Visie. Strategische doelen"

Transcriptie

1 Organisatie 1 Skanfonds is volop in ontwikkeling. Voortdurend kijken we naar hoe de organisatie nog beter kan, zodat we goed in staat zijn om onze missie te vervullen. Visie De manier waarop onze organisatie is ingericht, moet ons zo goed mogelijk in staat stellen onze missie te vervullen. Daarom streven we naar een organisatie die afgesteld is op onze fondsstrategie. Met een professioneel bureauteam dat slagvaardig zijn doelen nastreeft. Een kundig bestuur dat meedenkt. En een adviescommissie die ons scherp houdt. Strategische doelen Aanpak Om onze doelen te bereiken, kiezen we voor de volgende aanpak: We stemmen projectbesteding, communicatie en fondsenwerving nauw op elkaar af. We houden onze organisatiekosten zo laag mogelijk. We zorgen voor een zorgvuldige cyclus van beleidsvoorbereiding, planning en controle. We zorgen voor meer inzicht in de resultaten die we bereiken. We zorgen voor een professioneel en goed functionerend bureauteam, bestuur en adviescommissie. We werken met een transparant beoordelingssysteem. We werken conform de code-wijffels, CBF en FIM. We zorgen voor een goed toegankelijk en transparant jaarverslag. Deze doelen streven we na: Een goed geoliede organisatie. Voldoende inkomsten om projecten en organisatie te bekostigen. Transparantie in wat we doen en bereiken. Verantwoording afleggen.

2 2 Organogram Bestuur Skanfonds Adviescommissie Directie 1 pers 1 fte Directiesecretariaat 1 persoon 0,53 fte Financial controller/ Administratie 1 persoon 0,89 fte Projectadvies 7 personen 6,17 fte Administratieve ondersteuning 4 personen 3,11 fte Fondsenwerving 1 persoon 0,67 fte Communicatie 2 personen 1,67 fte HRM 1 persoon 0,04 fte

3 3 Werk dat is verzet Meerjarenbeleidsplan ontwikkeld Skanfonds heeft een strategisch plan dat vooruitblikt op Vandaaruit formuleren we meerjarenbeleidsplannen met een duidelijke focus. Om gericht en daadkrachtig daaraan invulling te geven, werken we intern met zogeheten doorbraakplannen. In 2014 hebben we met het team een beleidsplan voorbereid voor de periode , waarmee het bestuur heeft ingestemd. Jaarplan opgesteld Op basis van het meerjarenplan maken we als team elk jaar een jaarplan. Het plan beschrijft de activiteiten op het gebied van bestedingsbeleid, communicatie en fondsenwerving. Ook voor 2015 is het jaarplan opgesteld - voorzien van een begroting. Het jaarplan is goedgekeurd door het bestuur. Planning en control Net als in voorgaande jaren, heeft de financieel controller gecheckt of binnen alle projectdossiers het geld is besteed zoals afgesproken. Daarvan kreeg de directeur maandelijks een overzicht. De directeur stuurde daarvan elk kwartaal een financiële tussenrapportage naar het bestuur. Projectaanvragers die niet aan hun verplichting van verantwoording voldoen, kregen een reminder. In 2014 hebben we vier aanvragers op de zwarte lijst geplaatst. Een van hen hebben we later van de zwarte lijst gehaald nadat gemaakte afspraken alsnog werden nagekomen. Positioneringstraject ingezet In 2014 hebben we de positionering van Skanfonds verder aangescherpt. De positionering beschrijft duidelijk waar Skanfonds voor staat en hoe het fonds zich onderscheidt van andere fondsen. Dit is een belangrijke stap voor communicatie. Maar vooral ook voor de fondsenwerving en het bestedingsbeleid. Alles wat we doen moet in overeenstemming zijn met de positionering. Bij dit traject hebben we extern advies ingewonnen. Ook het bestuur is bij dit traject nauw betrokken geweest. Fondswervingsstrategie ontwikkeld Er is hard gewerkt aan de strategie voor fondsenwerving. We kiezen voor grote gevers en voor het leveren van maatwerk. Voor dit traject hebben we strategisch advies ingewonnen. Hoofdactiviteiten afgestemd Projecten steunen is de belangrijkste hoofdactiviteit van het fonds. In 2014 zijn we van daaruit meer verbinding gaan leggen met andere onderdelen van het fonds die essentieel zijn: communicatie en fondsenwerving. Op die manier kunnen deze onderdelen elkaar versterken wat het fonds helpt zijn ambitie te realiseren. Vanuit die insteek ontwikkelen we ook de versnellers voor armoede en zwerfjongeren. Stap verder met impact meten In 2014 zijn we op zoek gegaan naar een meetsystematiek die goed bij ons past. Intussen doen we ervaring op met het boven tafel krijgen van opbrengsten en inzichten. Zo zijn we in 2014 gestart met onderzoek naar projecten rond armoede en zwerfjongeren. Voor deze maatschappelijke onderwerpen hebben we voor een aantal jaren versnellers ingezet. Vanaf het begin laten we een onderzoek meelopen naar wat de projecten opleveren. Ook de opbrengsten van de Vrijwilligerscolleges worden geëvalueerd. Gerenommeerde onderzoeksinstituten denken met ons mee over de meetmethoden en voeren het onderzoek uit.

4 4 Ook gedaan in 2014: In het aanvraagformulier van projecten vragen we expliciet naar concrete doelen en verwachte resultaten. En we vragen door als die naar onze mening niet helder genoeg zijn. We leggen projectbezoeken af en verzamelen verhalen over de impact van de projecten. We vragen specifiek om meer inhoudelijke rapportage als projecten veel potentie hebben. Bijvoorbeeld omdat ze heel vernieuwend zijn. Of omdat we benieuwd zijn naar de resultaten die ook voor anderen interessant kunnen zijn. Heroriëntatie op informatiesysteem Vanwege de vele vertragingen hebben we in 2014 de samenwerking met de leverancier van ons nieuwe informatiesysteem beëindigd. We hebben geanalyseerd waar het traject niet goed liep, en zijn op basis van een goede briefing op zoek naar een nieuwe leverancier. Het nieuwe systeem moet in 2016 gaan draaien. Het nieuwe systeem moet ons nog beter kunnen informeren over hoe de projecten lopen en wat ze opleveren. Diensten van derden doorgelicht Om de organisatiekosten te beperken, kijken we regelmatig of we zaken goed kunnen regelen tegen beter betaalbare kosten. In 2014 hebben we ons verzekeringspakket, het ICT-beheer en de accountancy daarop doorgelicht. Dat heeft niet tot wijzigingen geleid. Procedures doorlopen Elke aanvraag doorloopt een vaste beoordelingsprocedure. Hoe hoger het bedrag, hoe meer ogen er meekijken. Daarbij speelt ook onze adviescommissie en - in uitzonderlijke gevallen - ons bestuur een belangrijke rol. Op die manier zijn er in 2014 in totaal aanvragen beoordeeld. In de beoordelingsprocedure hebben we een kleine wijziging doorgevoerd. Bij aanvragen van tot kijkt er geen tweede adviseur meer mee. Dat bevordert de doorstroom van minder omvangrijke aanvragen, zonder dat we aan scherpte verliezen.

5 5 Gevolgde werkwijze Wanneer doen we dat Hoe vaak in 2014 Op voorhand afwijzen De aanvraag past niet bij Skanfonds of is 746 onvolledig Eén projectadviseur beoordeelt kleine projecten en adviseert daarover de directeur. De projectadviseur schrijft een advies over de aanvraag. Een tweede projectadviseur kijkt mee. Beiden adviseren aan de directeur. Tot een bedrag van Bij aanvragen tussen de en De projectadviseur schrijft een advies over de aanvraag. Die wordt besproken door de senior adviseurs en de directeur. De projectadviseur schrijft een advies aan de adviescommissie. Die geeft de directeur advies over de aanvraag. Bij aanvragen tussen de en En bij bijzondere aanvragen Bij aanvragen tussen de en En bij bijzondere aanvragen De projectadviseur schrijft een advies, de adviescommissie adviseert, het bestuur besluit. Bij aanvragen hoger dan En bij bijzondere aanvragen 16 Totaal 1.312

6 6 Afwijzing scherper verwoord We hebben in 2014 de aanvraagprocedure en de quickscan op de website nog scherper verwoord. Ook hebben we meer aand acht besteed aan hoe we de redenen tot afwijzing beter kunnen formuleren. Geïnvesteerd in team en competenties Skanfonds werkt met competentieprofielen. Daarin staat per functie beschreven wat er nodig is aan kennis en kunde om die functie uit te kunnen oefenen. We hebben deze profielen in 2014 aangescherpt, zodat ze beter passen bij de huidige koers van het fonds en de ontwikkelingen in de organisatie. Dat geldt voor alle functies, inclusief die van de directeur. De opleidingsplannen en jaargesprekken koppelen we aan deze profielen. Om de inzichten en expertise in onze organisatie te delen, hebben we ook in 2014 inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast hebben we deskundigen uitgenodigd om ons bij te praten over ontwikkelingen in de samenleving en om met hen van gedachten te wisselen over mogelijkheden om kwetsbaren meer kansen te bieden. Voor de leden van de adviescommissie organiseerden we een dinerpresentatie waarin we hen bijpraatten over onze indrukken en de versnellers die we inzetten. Ook al zijn we een relatief klein team, we organiseren dat we elkaar geregeld even treffen. Ook in 2014 hebben we daar aandacht voor gehad. Als het even kan, lunchen we gezamenlijk. We praten elkaar bij en besteden aandacht aan behaalde successen. Twee keer per jaar hebben we een teamuitje, waarbij we op bezoek gaan bij een van onze projecten.

7 7 Resultaten Inkomsten Onze inkomsten vallen iets lager uit dan begroot ( ). We hebben iets meer de tijd genomen om onze fondsenwerving strategisch goed te ontwikkelen. Daardoor hebben we minder kunnen werven. Ook het rendement op vermogen en beleggingen pakte lager uit. Gerealiseerd Begroot bedrag percentage bedrag percentage Goededoelenloterijen ,71% ,78% Fondsen op naam ,30% ,38% Fondsenwerving en samenwerking ,48% ,36% Beleggingen/vermogen ,51% ,48% Totaal ,00% ,00% Uitvoeringskosten Skanfonds heeft in 2014 van zijn budget 15,59% besteed aan de uitvoeringskosten. Dat is een stuk lager dan de norm van het CBF (=25%). Het rendement op ons vermogen (3,51%) zetten we in om de uitvoeringskosten deels af te kunnen dekken, zodat er zo veel mogelijk geld naar de projecten gaat. Besteed aan uitvoeringskosten ,59% van de totale uitgaven Fondsenwerving ,80% Communicatie ,70% Organisatie (waaronder huisvesting) ,09% Passende aanvragen Van de in 2014 behandelde aanvragen (1.312) hebben we 566 projectaanvragen kunnen honoreren. Maar we hebben er ook 747 moeten afwwijzen. Het gaat dan om aanvragen die we op voorhand niet in behandeling nemen, omdat ze niet aan onze criteria voldoen. Dat aantal vinden we aan de hoge kant.

8 8 Verzoeken om heroverweging In 2014 hebben we minder verzoeken om heroverweging binnengekregen. De heldere verwoording van de afwijzingsbrieven werpt zijn vruchten af Verzoeken om heroverweging Niet-ontvankelijk Alsnog toegekend 2 9 Klachten Ondanks alle zorgvuldigheid kan er iets misgaan in het contact met de aanvrager. Daarom werkt Skanfonds met een klachtenprocedure. In 2014 zijn er geen klachten binnengekomen. Snelheid afhandeling We hebben in 2014 beter gemonitord dat aanvragen niet te lang blijven liggen in afwachting van aanvullende informatie van de aanvragers. We ondernemen eerder actie om de informatie bij ze op te vragen. Daardoor hebben we een daling bereikt van het aantal projectbeoordelingen dat we moesten overhevelen naar een volgend kalenderjaar. In 2013 waren dat er nog 210. In 2014 waren dat er 138. Ook de gemiddelde doorlooptijd hebben we versneld. De toekenningen hebben we teruggebracht van circa achttien naar veertien weken. De afwijzingen van circa twaalf naar negen weken in weken in weken Tijd tussen aanvraag en besluit om toe te kennen Tijd tussen aanvraag en besluit om af te wijzen 14,57 18,43 9,14 12,14

9 9 Werkwijze goedgekeurd Als maatschappelijk fonds hebben we op verschillende manieren verantwoording afgelegd. Wat kwam daaruit? CBF-keurmerk ANBI-status Procedurecheck Accountantscontrole van de jaarcijfers Jaarverslag Bij de jaarlijkse toetsing over 2013 had het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geen punten ter verbetering. Skanfonds draagt het goededoelenkeurmerk. Om dat keurmerk te krijgen en te houden, worden we jaarlijks getoetst door het CBF. Skanfonds voldeed ook in 2014 aan de ANBI-richtlijnen. Door de ANBI-status zijn de donaties aan Skanfonds - onder bepaalde voorwaarden - fiscaal aftrekbaar. De donateur kan daardoor een gedeelte van zijn donaties van de fiscus terugontvangen. De score van de procedurecheck in 2014 was: 100% correct. Accountantskantoor EY neemt jaarlijks een steekproef uit de projecten die we ondersteunen. Veertig projecten worden dan gecontroleerd, om vast te stellen of alle procedures wel correct zijn doorlopen. Voordat het Accountantskantoor EY een controleverklaring afgeeft, controleert zij de boeken en de jaarcijfers over 2014 van Skanfonds. Het accountantskantoor heeft over 2014 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. We scoorden met ons jaarverslag 2013 hoog bij De Transparant Prijs: op de tweede plaats in de categorie Welzijn & Cultuur. De beoordelingscriteria van deze prijs zijn gebaseerd op het CBF-Keurmerk, de code-wijffels, ANBI en handreikingen voor relevante compliancevoorschriften van VFI (de brancheorganisatie van goede doelen).

10 10 Samenstelling bureauteam In 2014 waren we als team compleet. Alle functies waren vervuld. Achttien mensen zijn er in dienst. Vergeleken met 2013 is er niet veel veranderd in de omvang van het bureau. Er heeft alleen een uitbreiding plaatsgevonden bij HRM met acht uur per maand. Deze collega helpt ons HRM-beleid verder ontwikkelen en zij coördineert de invoering van de functieprofielen en de competenties. Jaargesprekken Alle medewerkers, inclusief de directeur, hebben in 2014 een jaargesprek gehad. Daarin wordt het functioneren besproken en ook de beoordeling. De medewerkers voeren dit gesprek met de directeur. Als daar aanleiding voor is, volgt er een tussentijds gesprek. De directeur voert het jaargesprek met de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur. Maatschappelijke verantwoord ondernemerschap Skanfonds voert nog geen expliciet beleid voor maatschappelijk ondernemen, meer heeft wel maatregelen genomen op dat vlak. Zoals het digitaal archiveren en vergaderen wat naar schatting kopietjes per jaar scheelt. We hebben ook in 2014 ons bedrijfsafval gescheiden. En medewerkers die op de fiets komen, kregen net als de autobezitters een kilometervergoeding. Deskundigheidsbevordering Het opleidingsbudget dat Skanfonds in 2014 heeft besteed aan zijn medewerkers, bedroeg 1,73% van de brutoloonsom. Er werd 22 keer een opleiding gevolgd. Bijvoorbeeld op het gebied van mediatraining en effectief veranderen. Daarnaast werden er trainingen bedrijfshulpverlening en personeelsvertegenwoordiging gevolgd. Ziekteverzuim gedaald In 2014 daalde het ziekteverzuim van 2,76% naar 1,29%. Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,7%. Ziekteverzuim Aantal dagen per melding 2,83 5,13 Aantal meldingen Percentage 1,29% 2,76%

11 11 Aansturing en toezicht Voor een maatschappelijk fonds als Skanfonds is het essentieel om belangenverstrengeling te voorkomen. Hoe zijn de taken verdeeld? En wie controleert wie? Bestuur Besluit projectaanvragen Het bestuur neemt in een aantal gevallen besluiten over bij Skanfonds binnengekomen aanvragen. Het gaat daarbij om projectaanvragen boven de en om bijzondere projecten zoals social investments. Het bestuur heeft in 2014 zestien keer zo n besluit genomen. Rol Het bestuur van Skanfonds is eindverantwoordelijk voor het beleid en houdt toezicht op de directie. Binnen het bestuur is een dagelijks bestuur benoemd. Dit dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het bestuur is onder andere belast met de volgende taken (vastgelegd in het bestuursreglement): Goedkeuren van meerjarenbeleidsplannen en de financiële meerjarenramingen Vaststellen van de begroting en het jaarplan Vaststellen, aanvullen en wijzigen van het beleggingsstatuut Benoemen en ontslaan van de directeur Benoemen van de accountant Benoemen van de leden van de adviescommissie Goedkeuren van de jaarstukken en het jaarverslag Evalueren van het functioneren van de directeur Evalueren van het eigen functioneren In een aantal gevallen besluiten over bij Skanfonds binnengekomen aanvragen. Het gaat daarbij om projectaanvragen boven de en om bijzondere projecten zoals social investments Overleg De directeur voert desgewenst met de leden van het dagelijks bestuur overleg over de gang van zaken. Het voltallige bestuur komt ten minste elk kwartaal bijeen. In 2014 is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen. Zelfevaluatie Elke twee jaar toetst het bestuur officieel zijn eigen functioneren. Van die toetsing is het in 2014 niet gekomen. Die vindt alsnog zo spoedig mogelijk plaats in Bij de zelfevaluatie maakt het bestuur gebruik van een checklist waarop ruim dertig evaluatiepunten staan. Punten zijn onder meer: De taakopvatting van de bestuurders De omvang en expertise van het bestuur Het functioneren van het bestuur De mate van openheid en samenspel tussen bestuur en directie Samenstelling, werving en selectie Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen (zie bijlage 1). Daarbij streven we naar een goede balans van profielen op het terrein van financieren, ondernemerschap, recht, communicatie, marketing, HRM, openbaar bestuur en katholiek sociaal denken. De benoeming van de bestuursleden geldt voor een periode van vier jaar. Het is mogelijk om het bestuurslidmaatschap tweemaal voor eenzelfde periode te verlengen. Er is een rooster van aftreden en herbenoemingen. Als er een plek vrijvalt, kijkt het bestuur samen met de directeur aan welk profiel de meeste behoefte is. Daarbij is ook aandacht voor vertegenwoordiging vanuit meerdere plekken van Nederland, en voor de spreiding man-vrouw. Ook is het belangrijk dat het lid de katholieke identiteit van het fonds onderschrijft.

12 12 De bestuursvoorzitter en de directeur spreken met de kandidaten. Het bestuur benoemt. Tot en met 2014 waren twee leden van het Skanfonds-bestuur afkomstig uit de Raad van Toezicht van de KRO. Dat komt nog voort uit onze bestuurlijke band en gezamenlijke geschiedenis. Nu KRO en NCRV gefuseerd zijn, bestaat de Raad van Toezicht van de KRO uit drie leden. Een afvaardiging van één lid in het Skanfonds-bestuur is in deze verhouding meer passend. De statuten zijn daarop aangepast. Benoeming en aftreden In 2014 heeft de voorzitter Theo Camps zijn functie neergelegd vanwege drukke werkzaamheden als bestuursvoorzitter van Berenschot. Het bestuur heeft tijdens de decembervergadering besloten om Theo Bovens per 1 januari 2015 tot voorzitter te benoemen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Skanfonds dat het zijn eigen bestuursvoorzitter kiest. Voorheen was de bestuursvoorzitter van Skanfonds vanzelfsprekend de voorzitter van de Raad van Toezicht van de KRO. Met een statutaire wijziging is die koppeling losgelaten. Beloningsbeleid De bestuursleden bekleden onbezoldigd hun functie. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van 45 per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van 0,29 per kilometer. Skanfonds neemt ook de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering op zich. Voorkomen belangenverstrengeling We nemen alle mogelijke maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen. Bij de aanstelling én tijdens het lidmaatschap wordt er daarom op toegezien dat er geen belangenverstrengelingen zijn. Gekeken wordt naar de nevenfuncties en ook wijzigingen daarin moeten direct aan de directeur worden doorgegeven. Bepalingen in het bestuursreglement en directiestatuut waarborgen een scheiding tussen toezicht en uitvoering. In het bestuursreglement zijn de toezichthoudende werkzaamheden beschreven. Daaronder vallen bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening, de begroting, het meerjarenbeleidsplan, het bestedingsbeleid, het beleggingsbeleid en het financieel beleid. Mocht het tijdens de bestuursvergadering voorkomen dat een besluit moet worden genomen over een toekenning van een organisatie waarbij een van de bestuurders betrokken is, dan verlaat deze bestuurder de vergadering en doet hij niet mee aan de besluitvorming. Dat wordt ook expliciet in het verslag van het bestuur genoemd. In 2014 is dat niet voorgekomen. Adviescommissie Rol De adviescommissie (AC) heeft twee taken. Zij adviseert het bestuur over het bestedingsbeleid. En de commissie voorziet de directeur en het bestuur van advies over projectaanvragen waarmee grote bedragen zijn gemoeid (meer dan ). Ook kijkt de commissie mee naar aanvragen die voor het fonds minder gangbaar of vernieuwend zijn. Samenstelling, werving en selectie In de commissie zitten zeven professionals uit het brede terrein van zorg, welzijn en sociale cohesie (zie bijlage 2). Daarbij streven we naar een evenwichtige samenstelling. Hoewel de profielen van de leden verschillen, hebben zij een aantal belangrijke uitgangspunten gemeen. Zoals voeling met het katholiek sociaal denken, en goed zicht op kwetsbare groepen, hun kansen en belemmeringen.

13 13 Als een AC-lid de commissie verlaat, kijken we secuur naar de expertise die we in huis hebben en die we nog zoeken gezien de ontwikkelingen in het specifieke domein van zorg voor de kwetsbaren. We vinden nieuwe AC-leden via de leden zelf en via het bureaunetwerk. De voorzitter van de AC en de directeur voeren gesprekken met de kandidaten. Benoeming en aftreden Het bestuur benoemt de nieuwe leden van de adviescommissie voor de periode van vier jaar. Verlenging van de benoemingstermijn is twee keer mogelijk. In 2014 is afscheid genomen van de voorzitter van de adviescommissie, omdat de maximale zittingstermijn was verstreken. Na consultatie van de leden van adviescommissie heeft het bestuur de nieuwe voorzitter benoemd. Evaluatie functioneren Het functioneren van de adviescommissie wordt nog niet geëvalueerd. Beloningsbeleid De leden van de adviescommissie bekleden onbezoldigd hun functie. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding van 45 per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van 0,29 per kilometer. Overleg De adviescommissie heeft in 2014 vier keer vergaderd. De leden hebben over in totaal 31projecten een advies uitgebracht. In het geval van zestien projecten is het advies volgens de regels - gezien de hoogte van het bedrag en/of de aard van het project- uitgebracht aan het bestuur. Alle adviezen van de adviescommissie zijn opgevolgd. Voorkomen belangenverstrengeling Om belangenverstrengeling te voorkomen, verlaat een lid van de AC de vergadering als er een besluit genomen moet worden over een aanvraag van een organisatie waarbij het lid betrokken is. Hij onthoudt zich van stemming. Daarvan wordt expliciet melding gemaakt in het verslag van de vergadering. In 2014 is dat twee keer voorgekomen. Bureau en medewerkers Directie De directeur van Skanfonds valt hiërarchisch onder het bestuur en heeft de dagelijkse leiding over het bureau. Kerntaken zijn het voorbereiden, goedkeuren en realiseren van strategisch beleid, financieel beleid, de aansturing van de organisatie, en de continuïteit en ontwikkeling van het fonds. Daarover legt de directeur verantwoording af aan het bestuur. Elk kwartaal rapporteert de directeur over de voortgang, exploitatie, beleidsontwikkelingen en projectaanvragen. Beoordeling directeur In december voert de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur een jaargesprek met de directeur. Het functioneren van de directeur wordt dan besproken en beoordeeld. Aandachtspunten zijn de rol als beslisser, als leidinggevende en als vertegenwoordiger van het fonds. Het competentieprofiel van de directeur vormt daarbij een belangrijke toetssteen. Het jaargesprek heeft in 2014 plaatsgevonden: het bestuur oordeelde positief over het functioneren van de directeur.

14 14 Nevenfuncties De directeur bekleedt een aantal nevenfuncties. Voor het merendeel zijn die functioneel voor het fonds, zoals het lidmaatschap van de Raden van Toezicht Adviescollege Curaçao en St. Maarten. In andere gevallen gaat het om nevenfuncties die geen relatie hebben met het werkterrein van het fonds die zijn op persoonlijke titel. In alle gevallen vraagt de directeur toestemming aan de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur. Samenstelling bureauteam Eind 2014 waren er bij Skanfonds achttien mensen in dienst (14,08 fte), merendeel is vrouw. Bijna 90% van de medewerkers heeft een vast contract. De medewerkers zijn gemiddeld zes jaar in dienst. Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal Totaal Totaal in dienst 18 medewerkers uit dienst 1 medewerkers in dienst 1 gemiddeld opleidingsniveau op wo/hbo-niveau 63,89% gemiddelde lengte dienstverband in jaren 6,1 vaste contracten 88,89% Inschaling en bezoldiging De werknemers (inclusief de directeur) zijn ingeschaald op basis van hun opleiding en ervaring. We volgen daarbij de CAO voor Omroeppersoneel. Verandering in schaal en periodieken vindt eventueel plaats op basis van het jaargesprek. Er zit een maximum aan de groei ingegeven door de inschaling van de desbetreffende functie. Naast de algemene salarisverhoging van 1% in juli, zijn er in 2014 geen aanpassingen geweest in de salarissen. Onze laatste benchmark voor salarissen hebben we in 2011 verricht. Daarbij hebben we de salarissen vergeleken met een aantal collegafondsen. Dat heeft geen aanleiding gegeven om de beloningssystematiek te herijken. We zijn bescheiden met secundaire arbeidsvoorwaarden, maar hebben wel een zeer goede pensioenregeling voor de medewerkers. We laten de werkplekken periodiek checken door een deskundige op het terrein van arboregels. Nevenfuncties medewerkers Skanfonds heeft geen bezwaar tegen nevenfuncties van de medewerkers. Integendeel. Op die manier is het fonds nog meer verbonden met wat er speelt in de samenleving. Wel moeten nevenfuncties worden gemeld bij de directeur. Degene die de aanvragen verdeelt over de medewerkers, houdt rekening met eventuele nevenfuncties. Mocht de adviseur toch een aanvraag onder ogen krijgen die raakt aan zijn nevenfunctie, dan heeft hij de plicht dat te melden. Personeelsvertegenwoordiging Skanfonds heeft een personeelsvertegenwoordiging. Deze bestaat uit drie mensen. In 2014 heeft de personeelsvertegenwoordiging een enquête uitgezet onder de medewerkers om te kijken hoe de jaargesprekken verlopen. Ook heeft de personeelsvertegenwoordiging op basis van de uitkomsten een advies uitgebracht aan de directeur. De personeelsvertegenwoordiging is in 2014 tweemaal bij elkaar geweest.

15 15 Vertrouwenspersoon Skanfonds beschikt sinds 2010 over een vertrouwenspersoon. We vinden het belangrijk dat medewerkers bij iemand terechtkunnen als er sprake is van bijvoorbeeld ongeoorloofd gedrag op de werkvloer. Deze persoon is alleen verantwoording verschuldigd aan de directeur en geniet binnen het fonds verschoningsrecht. In 2014 is de vertrouwenspersoon één keer benaderd. Bedrijfshulpverlening Twee van onze medewerkers zijn bedrijfshulpverlener. Ook in 2014 hebben deze medewerkers de herhalingscursus met goed gevolg afgerond. Hun certificaat is voor één jaar verlengd. Evaluatie Het is binnen de organisatie goed merkbaar dat het fonds in ontwikkeling is. Het aanscherpen van onze profilering en nieuwe werkwijzen, levert levendige discussies op. En dat is maar goed ook: het houdt ons scherp. Het geeft bovendien blijk van de enorme betrokkenheid en toewijding van de mensen die bij Skanfonds werken. Wat goed ging De balans tussen ambitie en haalbaarheid houden we beter in de gaten. Daarom hebben we besloten om de derde versneller met een jaar uit te stellen. Eerst zorgen we ervoor dat de versnellers voor armoede en zwerfjongeren goed op de rails staan - en optimaal resultaat opleveren. Gezien de ontwikkelingsfase van het fonds, heeft het bestuur toestemming gegeven aan het bureau om in 2014 wat meer ruimte te nemen voor de organisatiekosten: 18% (norm CBF is 25%). We hebben de uitvoeringskosten weten te beperken tot 15,59%. We zijn enorm blij met onze hoge score die de jury van De Transparant Prijs ons jaarverslag toekende. Met de aanbevelingen van deze jury doen we in 2014 weer ons voordeel. De doorlooptijd van projectaanvragen hebben we weten te verkorten. Wat minder goed ging De systematiek van de jaargesprekken met medewerkers kan beter, zo bleek onder meer uit de enquête van de personeelsvertegenwoordiging. Daar gaan we in 2015 mee aan de slag. Het nieuwe informatiesysteem is niet gereed. In 2015 gaan we met een andere ontwikkelaar verder. We vinden de doorlooptijd van de projectaanvragen nog steeds te lang. We gaan uitzoeken waar we in de procedure tijd kunnen winnen. Het rendement op ons vermogen (waarmee wij grotendeels de organisatiekosten bekostigen) valt tegen. In overleg met het bestuur gaan we kijken hoe dat beter kan. We vinden dat we nog te veel projectaanvragen in een eerste ronde al direct moeten afwijzen. We moeten nog scherper uitleggen wat ons bestedingsbeleid is hoewel er altijd aanvragers zullen blijven die een gok willen wagen.

16 Bijlage 1 - Samenstelling bestuur 16 Prof. dr. Theo W.A. Camps Voorzitter t/m Functies en nevenfuncties: Bestuursvoorzitter Berenschot Groep Hoogleraar Organisatiekunde en Bestuurskunde en de Vanderkruijs leerstoel Tias School for Business and Society van Tilburg University Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV Lid Economische Raad Gemeente Nijmegen Voorzitter Adviesraad ROC Midden-Nederland Voorzitter/lid RvC Afvalverwerking Regio Nijmegen B.V. Voorzitter RvC Kuiper Arnhem Bouw en Ontwikkeling Voorzitter RvC Rabobank Rijk van Nijmegen Member of the editorial board of the Journal on Chain and Network Science Drs. Theo J.F.M. Bovens Voorzitter m.i.v Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Commissaris van de Koning Provincie Limburg Zie voor nevenfuncties uit hoofde van dit ambt (waaronder voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg): Nevenfuncties op persoonlijke titel: Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Voorzitter Stichting Jan en Clara Nijssen Penningmeester Stichting Kanunnik Salden/De Nieuwenhof Lid Raad van Advies Stichting Thomas More AB-lid Stichting Graf van Sint Servaas Lid Ridderorde Heilig Graf van Jeruzalem Lid Stichting Servaas in Rome Lid Brancardiersvereniging Organisatie Limburgse Bedevaarten

17 17 Drs. Elly W.M. Teune-Kasbergen Vicevoorzitter Afloop tweede termijn Drs. Joep M.H. Mourits Secretaris Afloop derde en tevens laatste termijn Nevenfuncties: Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Hart van Brabant Waarnemend directeur bestuur Regionaal Expertise Centrum Midden-Brabant Functies en nevenfuncties: Manager Communicatie en Corporate Affairs Rabobank Official KNVB Voorzitter Bestuur Stichting Cantate op de Brink Penningmeester Stichting PaRDeS Lid Raad van Toezicht Biezonderwijs Voorzitter SOWOZA Vicevoorzitter Raad van Toezicht HZ University of Applied Sciences Vicevoorzitter Raad van Commissarissen OSG/Metrium Lid Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres Secretaris BGF-fonds Externe deskundige Commissie van Beroep Onderwijsgroep Tilburg

18 18 Drs. Daniëlle A.C.A.J. Landesz-Campen Penningmeester Afloop eerste termijn Mr. Karel N.A.M. Claassen Lid Afloop tweede termijn Functies en nevenfuncties: Director Finance & Operations Simavi Corporate Governance, Nyenrode Universiteit De Goede Herder financieel beheer Rotary Wassenaar Wetering Functies en nevenfuncties: Claassen Legal Advice & Mediation Voorzitter Adviescommissie Mariënburgvereniging Lid Code Commissie Vereniging Automatenhandel Nederland Lid Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol regio Commissielid Passie voor Wassenaar

19 19 Drs. Christ W.T. van Elderen Lid t/m maart 2015 Nevenfuncties: Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Bumet Adviseur BIS2 International Holding B.V. (Brabantia) Commissaris PVG Holding B.V. (Qlima)

20 Bijlage 2 - Samenstelling adviescommissie 20 Op Drs. Erry F. Stoové Voorzitter Afloop derde en tevens laatste termijn Nevenfuncties: President van de International Social Security Association (ISSA) Partners voor Toezicht Algemeen directeur ad interim Raad voor de Kinderbescherming tot Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Rotterdam Voorzitter Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Visio Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vrienden van Koninklijke Visio Lid Raad van Toezicht Stichting De Jutters Voorzitter Stichting Gebroeders Scheldwacht Lid Adviesraad CAK ---- Drs. Herman J. Kaiser Lid Afloop derde en tevens laatste termijn Drs. Mark M. Frequin Lid Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Directeur-generaal Wonen en Bouwen Bestuur VOM (Vereniging voor Overheidsmanagement) Lid Bestuur Stichting tot bevordering van de Ruimtelijke Wetenschap Organisator/debatleider Reuring!Café Coach Intercoach Lid Raad van Advies Tijdschrift ROM Lid Strategische Adviesraad Bouw TNO Lid Raad van Inspiratie/Advies Tijdschrift PM Lid Comité van aanbeveling Pulchritijd en Bouwpoort ---- Drs. Dominicus T.T. Kamsma Lid Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Directeur Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Amsterdam Parochianenvoorganger Zalige Titus Brandsma parochie Voorzitter PCI Zalige Titus Brandsma parochie Functie: Burgemeester van Arnhem ---- Dr. Hanneke G.M. Reuling Lid Afloop eerste termijn Functies en nevenfuncties: Directeur bedrijfsvoering, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam Lid Raad van Advies Stichting Thomas More, Den Bosch Lid Advies- en Beleidscommissie Augustijns Instituut, Eindhoven

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Preambule Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao. 1 Grondslag

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao. 1 Grondslag Aan De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao Uw nummers (letter): Onderwerp: 2015/055120 2015/57183 Uw brief van: 4 november 2015 Ons nummer: 01122015.01 Willemstad,

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 5 Organisatie Directie Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, hrm,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ 1. Positionering raad van toezicht De bestuurder bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG

VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG Verantwoording In dit document legt de Raad van Toezicht (RvT) verantwoording af over: - De wijze waarop zij toezicht heeft gehouden op het bestuur.

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren

Directiestatuut oktober 2008, (versie 20 juni 2013). Stichting Wakker Dier & Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren De statutaire doelstelling van deze stichtingen is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens- dier- en

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur Directiereglement Salut (vastgesteld 17.05.2017) Artikel 1. Structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van Salut, welzijnsorganisatie voor de Hof van Twente, en is eindverantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Resultaat: 566 projecten mogelijk

Resultaat: 566 projecten mogelijk Resultaat: 566 projecten mogelijk 1 In 2014 heeft Skanfonds bijna 10 miljoen aan 566 projecten toegekend. Stuk voor stuk helpen de projecten kansen scheppen voor kwetsbare mensen in de samenleving. Besteding

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Mei 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Bestuursvergaderingen / besprekingen 2 Financiële administratie 2 Vermogen 2 Beheer vermogen

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB)

Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) I Inleiding De stichting is opgericht op 7 juli 1982 onder de naam Stichting Samenwerking Oncologie in Haaglanden (SOHA).

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer I.S. Martina AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/021339 Uw brief van:

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Blad 1/8 DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: Nederlandse, gevestigd te Amersfoort; b. statuten:

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

Erkenningsregelingen Goede doelen

Erkenningsregelingen Goede doelen Erkenningsregelingen Goede doelen Molencontactdag 20 november 2015 Leo Endedijk directeur De Hollandsche Molen Publieksvertrouwen Directeuren van goede doelen verdienen teveel Ze hebben veel te grote vermogens

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE AVENTUS CB14.131 notities 14 Aventus\CB14.131.reglement remuneratiecommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

DNB organisatievorm & governance

DNB organisatievorm & governance DNB organisatievorm & governance De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit van Nederland. DNB wordt als naamloze vennootschap bestuurd door een directie, die

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie