O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8"

Transcriptie

1 O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N

2 Stud c emis ni Studienacht.nl Omdat de Open Universiteit de enige universiteit in Nederland is waar inschrijven op elk moment van het jaar mogelijk is, vieren wij ook de start van het studiejaar op een bijzondere datum: op 21 juni, het begin van de zomer. Tijdens de Studienacht.nl in studiecentrum Den Haag bieden wij studenten en relaties een gevarieerd kijk-luister-doe - programma. Open moet het zijn. In alles wat we doen. ONZE MISSIE O n z e m i s s i e Vrijzinnige denker De Open Universiteit verwelkomt prof. dr. Bob de Wit als hoogleraar Strategic Leadership. De Wit is een van de meest innovatieve en vrijzinnige denkers over strategie. Onder zijn leiding start de Open Universiteit samen met het onderzoeksen opleidingsinstituut Strategy Academy een nieuw programma: International Strategic Leadership. Onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar Ook prof. dr. Frans Leijnse gaat aan de slag als hoogleraar Onderwijs en arbeidsmarkt. Zijn missie is onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen én de onderzoeksagenda van de Open Universiteit voor leven-lang-leren versterken. Leijnse is lid van de Eerste Kamer, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en lector aan de Hogeschool van Utrecht. Gastvrouw SCOP De Open Universiteit is gastvrouw van ICDE-SCOP, de jaarlijkse Standing Conference of Presidents van de International Council for Open and Distance Education. Presidenten en rectoren van afstandsuniversiteiten over de hele wereld berichten over de laatste stand van zaken bij open educational resources. Minister Plasterk spreekt de conferentie toe. The Scene in commercial Op de Nederlandse en Vlaamse televisie is de nieuwe commercial van de Open Universiteit te zien. Centraal daarin staat het nummer Open van de Nederlandse rockgroep The Scene. Het refrein Open moet het zijn is ons op het lijf geschreven. Een beeld van de Open Universiteit in ons academisch jaar Met onze onderwijs-, onderzoeks- en innovatieactiviteiten zijn wij stevig verankerd in het Nederlands hoger onderwijs. Als enige universiteit in Nederland en Vlaanderen verzorgen wij open hoger afstandsonderwijs. Al bijna 25 jaar. Wij hebben een leidende rol in onderwijsinnovatie en helpen in de aanpak van het lerarentekort. Nationaal en internationaal willen wij een hoofdrol spelen als dé universiteit voor leven-lang-leren. Scriptieprijzen en felicitaties Zeven studenten met de interessantste of opvallendste scriptie van het academisch jaar ontvangen een scriptieprijs. De winnaars zijn gekozen uit ruim 600 studenten. Voor alle afgestudeerden zijn er felicitaties in een paginagrote advertentie in dagblad Metro. Krachtenbundeling De Open Universiteit en de Universiteit Maastricht bundelen de krachten op bibliothecair vlak. De digitale collectie van de Open Universiteit is voortaan toegankelijk via de Universiteitsbibliotheek van Maastricht. Medewerkers en straks ook studenten krijgen toegang tot veel meer bronnen dan tot nu toe.

3 Argumentenkaart Samen met Teleac/NOT, SURFfoundation en Kennisnet Ict op School maakt de Open Universiteit een Argumentenkaart over leven-lang-leren. De kaart geeft een overzicht van wat er gedaan moet worden om meer volwassen Nederlanders aan het leren te zetten. Daarvoor is een Nationaal Actieprogramma Leven Lang Leren nodig. In de Argumentenkaart staat een eerste schets. Experimenteren met e-papier De Open Universiteit gaat experimenteren met elektronisch papier. In drie pilots onderzoeken we of we onze cursussen kunnen uitleveren op elektronisch papier en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Rubicon-subsidie NWO kent een Rubicon-subsidie toe aan Tamara van Gog, onderzoeker van het Onderwijstechnologisch expertisecentrum. Mag ik alstublieft uw aandacht! heet het onderzoek naar de effectiviteit van expertvoorbeelden. Met de Rubicon-subsidie krijgen jonge veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid om onderzoekservaring op te doen in het buitenland. Limburg Festival Het Limburg Festival is te gast bij de Open Universiteit. Zo n honderd liefhebbers van straattheater bezoeken de voorstelling van de Australiër Clarke McFarlane, alias Mario Queen of the Circus. Het is de vijfde keer dat het Limburgse festival voor straattheater onze campus bezoekt. Erkennen verworven competenties De Open Universiteit is de eerste universiteit in Nederland die verworven competenties erkent. Studenten krijgen vrijstelling en toelating op basis van bijvoorbeeld werkervaring, voor alle bacheloropleidingen en de masteropleiding Actief Leren. Andere masteropleidingen volgen later. Outstanding Paper Award Drie medewerkers van de faculteit Managementwetenschappen ontvangen de Outstanding Paper Award 2007 van het Literati Network van uitgever Emerald. De oorkonde en eeuwige roem krijgen ze voor een artikel in het tijdschrift Qualitative Research in Accounting and Management, over het gedrag van controllers in cruciale situaties. OPEN VOOR GEZAMENLIJKE O p e n v o o r g e z a m e n l i j k e g r o e i n a a r e e n k e n n i s s a m e n l e v i n g GROEI NAAR EEN KENNISSAMENLEVING Basiskwalificatie onderwijs De Open Universiteit start met de Basiskwalifi catie onderwijs voor docenten. Nieuwe docenten starten met het introductieprogramma, docenten die langer in dienst zijn kunnen vrijstelling krijgen. De basiskwalifi catie is een bewijs van bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Open Week Tijdens een Open Week bieden alle vijftien studiecentra in Nederland een breed programma van activiteiten. Met de Open Week sluit de Open Universiteit aan op het landelijk initiatief De Week van het Leren. Doel is om volwassenen te wijzen op de vele mogelijkheden om te (blijven) leren. Beste van Nederland De Open Universiteit neemt voor de derde keer deel aan de Nationale Studentenenquête, en net als in de voorgaande jaren staan we in de ranglijst van alle universiteiten op de tweede plaats. In het onderzoek naar het oordeel van studenten over hun studie krijgen we voor studie-inhoud, studeerbaarheid, samenhang én communicatie de hoogste waardering.

4 Open in flexibel en innovatief onderwijs Afstandsonderwijs kan toch dichtbij zijn. De Open Universiteit bewijst het. Dat moet ook, want op afstand zelfstandig studeren werpt alleen vruchten af bij een universiteit die hiervoor fl exibele en innovatieve mogelijkheden biedt. De Open Universiteit doet dit. Voor iedereen die wil (blijven) groeien, met hoogwaardig onderwijs op academisch niveau. Wij staan voortdurend open voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe onderwijskundige, didactische en onderwijstechnologische modellen. Deze passen we steevast toe in ons eigen onderwijs. Daardoor slaagt de Open Universiteit erin het afstandsonderwijs jaarlijks bij tienduizenden studenten thuis te brengen. Al bijna 25 jaar lang. De kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingen dragen ook in belangrijke mate bij aan de innovatie van het hoger onderwijs in Nederland en ver daarbuiten. Om de hiervoor benodigde expertise constant uit te breiden, hebben wij ambitieuze programma s voor onderzoek en ontwikkeling. De resultaten hiervan zijn open voor anderen. Zodat iedereen studenten, organisaties, overheid en de samenleving als geheel de vrijheid en de kans krijgt te groeien. Open voor maatschappelijke meerwaarde Afstandsonderwijs is één ding, de samenleving vraagt echter meer. De Open Universiteit wil hier graag aan bijdragen. Bij voorkeur samen met anderen. Wie hiervoor initiatieven wil ontwikkelen, vindt bij de Open Universiteit de open mind mentaliteit die daarvoor nodig is. Samen de aanwezige expertise benutten voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Een grote uitdaging ziet de Open Universiteit in een rol als universiteit voor leven-lang-leren. Veel meer mensen dan tot nu toe moeten hun kennis en competenties op peil brengen en houden. Een leven-lang-leren, dat is de norm. En daaraan leveren wij graag een bijdrage. Zodat een kennissamenleving ontstaat waarin niet alleen meer mensen gaan leren, maar waarin mensen ook meer gaan leren. Een ander maatschappelijk vraagstuk waarvoor de Open Universiteit verantwoordelijkheid heeft genomen, is meewerken aan de bestrijding van het lerarentekort. Door innovatieve oplossingen te bieden voor vergaande professionalisering van leraren. Het onderscheidende karakter van de Open Universiteit biedt een unieke meerwaarde. Nergens anders zijn zoveel mensen verbonden in één zelfde ambitie, namelijk bijdragen aan wat Nederland nodig heeft op het gebied van een leven-lang-leren. Hier kan iedereen in delen. Open voor baanbrekende ambities De Open Universiteit, zo jong als ze is, heeft al vele ambities waargemaakt. Vooral in fl exibel en innovatief afstandsonderwijs. Ook door een toonaangevende rol te spelen in hoger onderwijs en een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Alle kennis en expertise willen wij delen in open partnerschappen. Baanbrekende ambities zijn altijd welkom. Voor een open uitwisseling van expertise en inspiratie.

5 U Vitaliteitsweek Voor het eerst organiseert de Open Universiteit een Vitaliteitsweek voor medewerkers. Daarmee sluiten we aan bij een breder initiatief in Parkstad Limburg. In tal van workshops kunnen medewerkers ervaren hoe ze op een leuke manier gezond kunnen leven. Dies natalis Tijdens de diesviering staan diverse sprekers en workshops rond het thema Learning Networks for Lifelong Learning op het programma. De Amerikaan dr. Etienne Wenger, goeroe op het gebied van communities of practice vertelt over communities en leren als sociaal proces. Prof. dr. Rob Koper, projectleider van het TenCompetence-project, gaat in op nieuwe methoden en technologieën die nodig zijn om een leven lang competenties ontwikkelen mogelijk te maken. Concert The Scene Met een open air concert van The Scene sluit de Open Universiteit de Open Week af. Ruim medewerkers, studenten, relaties en belangstellenden bezoeken het concert van deze Nederlandse rockband. Een unicum, omdat we als afstandsuniversiteit niet vaak studenten op onze campus krijgen. Ben je slimmer dan een kind? Om de noodzaak tot een leven-lang-leren onder de aandacht te brengen van een breed publiek, ondersteunt de Open Universiteit het nieuwe Net 5-programma Ben jij slimmer dan een kind? Kijkers die deelnemen aan de kijkersvraag kunnen een jaar lang gratis studeren winnen. Historische buluitreiking Er komt een einde aan het tijdperk van de ongedeelde wo-opleidingen. De laatste studenten behalen een mr.-, drs.- of ing.-diploma. De studiecentra in de noordelijke provincies vieren deze historische mijlpaal met een feestelijke diploma-uitreiking in de Nieuwe Kerk in Groningen. Positief oordeel De Open Universiteit kan zich officieel erkend EVC-aanbieder noemen! Hobéon Certifi cering oordeelt positief over de nieuwe EVC-procedure. Die is in orde bevonden op alle punten. Wetenschapscafé De Open Universiteit en het Heerlense Café Pelt starten een nieuw initiatief: het Wetenschapscafé. Maandelijks geven wetenschappers een lezing in Café Pelt. Doel is wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor een breed publiek. Academic Experience Leerlingen uit 5 vwo starten opnieuw met een Academic Experience. Een eerste pilot met leerlingen van het Bernadinuscollege, het Sintermeertencollege, het Eijkhagencollege en College Rolduc in Parkstad Limburg was succesvol. Daarom doen nu ook leerlingen van andere scholen en andere regio s mee. OPEN VOOR IEDEREEN DI O p e n v o o r i e d e r e e n d i e INTERACTIEF WIL LE i n t e r a c t i e f w i l l e r e n De kwaliteit is gegarandeerd. Studenten en commissies die het hoger onderwijs in Nederland toetsen, zijn het erover eens dat de Open Universiteit onverminderd hoog scoort met haar afstandsonderwijs. Vooral door de studeerbaarheid en de inhoud. In ons onderwijs staan de studenten centraal. Zij bepalen zelf tijd, plaats en tempo van hun studie, zodat ze hun opleiding optimaal kunnen combineren met hun werk, gezin en hobby. Als Open Universiteit helpen wij door het bieden van een eigen plek binnen een geavanceerde, elektronische leeromgeving. Cursussites en nieuwsgroepen, en conferentiemiddelen zorgen ervoor dat leren op afstand openstaat voor iedereen. In het didactisch benutten van e-learning loopt de Open Universiteit al jaren voorop. Interactieve dvd s verrijken het onderwijs, net als de inzet van multimedia en de mogelijkheden van internet. Persoonlijk contact blijft essentieel. Daarom komt de Open Universiteit dicht bij studenten in de buurt, met studiecentra en steunpunten in heel Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoeten studenten hun docenten en medestudenten, onder andere voor begeleidingsbijeenkomsten, tentamens, lezingen en buluitreikingen. De studiecentra staan ook open als antwoord van de Open Universiteit op de toenemende vraag naar blended learning, een mix van afstandsonderwijs en contactonderwijs. Open moet het zijn voor elke (nieuwe) vorm van interactief, samenwerkend leren.

6 Ik heb genoten Henk Ananias kwam pas op latere leeftijd tot inzicht dat een universitaire studie onontbeerlijk was voor zijn carrière. Op zijn veertigste besloot hij daarom te gaan studeren aan de Open Universiteit. Hij heeft inmiddels drie studies voltooid, carrière gemaakt en hij blaakt van zelfvertrouwen. Voor wie het horen wil, vertel ik mijn verhaal over mijn studie aan deze unieke universiteit. Ananias was in zijn puberjaren geen studiebol en kon zich moeilijk concentreren. Ondanks diverse diploma s bleef hij op mbo-niveau hangen. Wilde hij vooruit komen en carrière maken, dan moest hij weer gaan studeren. Op aanraden van een collega schreef ik me in bij de Open Universiteit. Ik begon met één cursus, maar dat werden er snel meer. Studeren werd een soort verslaving. Ik vond het geweldig. Het was elke keer weer een kick als ik een vak afrondde. Nee, het was geen bewijsdrang, wel een inhaalslag. Zou toch zonde zijn je talenten niet te benutten. Zijn gevoel voor eigenwaarde is enorm toegenomen. Kennis geeft zelfvertrouwen. Ik sta positiever in het leven en probeer dat ook op anderen over te dragen. Dat is vooral dankzij de Open Universiteit. Die probeert Ananias dan ook waar hij maar kan te promoten. Ik vertel mensen mijn eigen verhaal en roem daarbij het unieke karakter van de Open Universiteit. Studeren in je eigen tempo, uitstekend studiemateriaal en als je wilt, zie je snel resultaten. Ik raad anderen aan met één cursus te beginnen. Dat slaat aan. Mensen raken enthousiast en gaan door. Net als ik. Henk Ananias: Kennis geeft zelfvertrouwen. Mooie dingen In 2009 zijn we een echte internetuniversiteit. Veel meer dan nu het geval is, zullen we de mogelijkheden van internet benutten voor ons onderwijs en voor onze studenten. De speerpunten? Online begeleiding, online toetsing, kwaliteitszorg, multimedia. Op al deze terreinen moeten we tot 2009 fl inke vooruitgang behalen. Aan het woord is dr. Kathleen Schlusmans, manager van een ambitieus programma dat van de Open Universiteit een echte webgebaseerde universiteit moet maken. Begeleiding, toetsing, voorlichting en advisering vinden over een paar jaar waar mogelijk online plaats. De elektronische leeromgeving is natuurlijk de moeder der dingen. Daarover hebben we al belangrijke knopen doorgehakt. Uiterlijk in 2014 is er een persoonlijke, digitale leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. Die omgeving kunnen ze naar eigen behoefte zelf inrichten. Uiteindelijk zal ons onderwijs te typeren zijn als multimediaal, interactief afstandsonderwijs, waarbij internet een belangrijke rol speelt, maar ook het traditionele boek. Samen nadenken over onderwijs ziet Schlusmans als een grote uitdaging. In de loop der jaren hebben we ieder op onze eigen manier vorm gegeven aan ons onderwijs. Nu is het tijd om van elkaar leren. Elkáár weer te inspireren. Met mensen die echt hart voor onderwijs hebben. Geloof me, er gaan mooie dingen gebeuren bij de Open Universiteit. Kathleen Schlusmans: Er gaan mooie dingen gebeuren! Van goed naar beter Kwaliteit zit medewerkers van de Open Universiteit in het bloed. Zorgvuldig bewaken wij dat het onderwijs zijn alom geroemde niveau behoudt. Maar wat goed is, kan altijd beter. Daarom nemen faculteiten voortdurend hun kwaliteitszorg onder de loep. Bijvoorbeeld met Sein, een gereedschap waarmee studenten na een tentamen de cursus evalueren. Maar ook de tevredenheid over andere zaken rondom de studie peilen we regelmatig. Belangstellenden, studenten en uitstromers geven twee maal per jaar hun mening over de website, studiegidsen, contact en binding, en begeleiding en mentoraat. De uitkomsten zijn steeds basis voor verbetering en vernieuwing. Met resultaat: al jaren oogst de Open Universiteit veel waardering voor haar hoogwaardige onderwijs. Van commissies die het onderwijs in Nederland toetsen, maar ook van studenten. Als het gaat om studie-inhoud en studeerbaarheid is de Open Universiteit zelfs de beste universiteit van Nederland! Global Distance MBA An innovative learning experience. Zo omschrijven de Open Universiteit en de Maastricht School of Management het Global Distance MBA. In deze nieuwe opleiding hebben de twee partners hun kennis van MBA-programma s en afstandsonderwijs gebundeld. Door de combinatie van zelfstudie, een leeromgeving op internet en een aantal residential weeks per jaar, kunnen studenten over de hele wereld de MBA-opleiding volgen. Bijzonder is de multiculturele opzet, die studenten in staat stelt verschillende culturen en managementstijlen te leren kennen. De opleiding heeft inmiddels de internationale AMBA-accreditatie verworven. Vrijheid blijheid? Een bijzonder contract Vrijheid is niet altijd blijheid. Daarom kunnen studenten van Bedrijven maken graag gebruik van de expertise van de Open de faculteit Managementwetenschappen sinds kort met meer Universiteit. Zoals vtspn, de voorziening tot samenwerking Politie begeleiding en sturing aan hun masteropleiding beginnen. Nederland. Ruim honderd medewerkers van hun Softwarehouse De Premaster is een aansprekend voorbeeld van blended learning, volgen scholing op maat. Een miljoenenproject dat de organisatie met de voordelen van studeren op afstand en met een stok achter de moet verzekeren van kennis en kunde om nieuwe, complexe deur door groepscolleges. Dat heeft een weightwatcherseffect : vraagstukken aan te kunnen. De keuze voor de Open Universiteit was het sociale verband binnen een groep helpt om ook studenten snel gemaakt. De kwaliteit van ons onderwijs gaf de doorslag. die het tegenzit over de eindstreep te trekken. Dat dit het resultaat Het management van het Softwarehouse is zeer tevreden. ten goede komt, blijkt wel: het rendement van ruim 85 procent is Nu al is aan de doelstellingen voldaan: de productiviteit is hoger, het spectaculair te noemen. De studenten zijn enthousiast en staan te ziekteverzuim lager en medewerkers werken met meer plezier. Ook de trappelen om aan de masteropleiding te beginnen. Open Universiteit is te spreken over de resultaten: in de eerste twee jaar zijn er maar liefst zevenhonderd certifi caten behaald!

7 Herinnert u zich deze nog? Teleac/NOT en de faculteit Cultuurwetenschappen maken samen de tv-serie Herinnert u zich deze nog? en een website met een tijdsbeeld van de jaren Wie zich nog verder wil verdiepen in deze periode kan gratis de cursus Nederland in beeld van de Open Universiteit volgen via internet (www.opener.ou.nl). Celebes Met een forumdiner sluiten de Open Universiteit, Sintermeertencollege, Herlecollege en Arcus College het project Celebes af. Door de unieke samenwerking tussen de vmbo- en mbo-scholen hebben jongeren nu een betere startpositie op de arbeidsmarkt. Cleverland De Open Universiteit werkt mee aan Cleverland, een initiatief van Teleac/NOT. Leren is boeiend en spannend is het motto van dit evenement voor kinderen en hun (groot)ouders in het Mediapark in Hilversum. Samenwerkweek Tijdens een Samenwerkweek schetst de Open Universiteit een helder beeld van de ict-infrastructuur en de (digitale) leer- en werkomgeving in 2014, en de betekenis daarvan voor het bachelor-masteronderwijs. Ook nieuwe diensten voor leven-lang-leren komen aan bod. De universiteit start meteen met de ontwikkeling van twee van deze diensten: de Competentie Check Up en het Persoonlijk Ontwikkelingsplan. 10 jaar 4C-ID Het Onderwijstechnologisch expertisecentrum organiseert een symposium voor gebruikers van het 4C-ID-model. Aanleiding is het tienjarig bestaan van het boek Training complex cognitive skills: A four component instructional design model for technical training en de verschijning van het vervolg Ten steps to complex learning. Geld voor Europese projecten De Europese Unie gaat drie projecten van de Open Universiteit mee fi nancieren. De projecten zijn geselecteerd uit meer dan 150 voorstellen en gericht op de ontwikkeling van onderwijstechnologieën. De looptijd is 2 tot 3 jaar, het totale budget 8,5 miljoen euro. OPEN VOOR NIEUWE O p e n v o o r n i e u w e METHODEN EN TECH m e t h o d e n e n t e c h n i e k e n. Onze expertise wisselen wij wereldwijd uit. Daarmee vervullen wij een prominente rol tijdens nationale en internationale conferenties, symposia en congressen. Onderwijs, overheid en bedrijven moeten elkaar ontmoeten, inspireren en aanzetten tot NWO-subsidie voor NeLLL Onderzoekers van de Open Universiteit verwerven een NWO-subsidie van bijna 200 duizend euro voor een vierjarig onderzoek naar instructieve animaties. Het is het eerste extern gefi nancierde onderzoek dat de universiteit onderbrengt in het nieuwe onderzoeksinstituut Netherlands Laboratory for Lifelong Learning, ofwel NeLLL. Dag van het onderwijs Eén dag samen nadenken over het onderwijs, kennis en ervaringen delen en uitwisselen, inspireren en geïnspireerd raken. Tijdens de Dag van het onderwijs laten medewerkers elkaar met workshops, lezingen en een informatiemarkt zien waar ze mee bezig zijn. Ook kiezen zij het Product van het jaar en de Docent van het jaar. Studiebeurs Petra Biemans uit Heythuysen wint de studiebeurs van de Open Universiteit ter waarde van euro. Duizenden deelnemers streden voor deze beurs in het online spel Ben je slimmer dan je denkt? De winnares start met de bacheloropleiding Managementwetenschappen. partnerschappen. De Open Universiteit laat daarom geen enkel podium onbenut voor het presenteren van eigen innovatieve vindingen en het leren van andere. Dat doen we bijvoorbeeld op de Dutch e-learning market, tijdens de jaarlijkse Online Educa in Berlijn. Open moet het zijn voor creatieve oplossingen die een leven-lang-leren ondersteunen, zoals leernetwerken. Daar is ook ons developmentprogramma Learning Networks op gericht. Dit programma ontwikkelt nieuwe leertechnologieën voor omvangrijke en overal toegankelijke leernetwerken, en kent vier thema s: Learning Networks Integrated, Learning Activities in Learning Networks, Learner Positioning in Learning Networks en Navigation in Learning Networks. Open moet het zijn voor nieuwe methoden en technieken.

8 Wereldwijd voorop Leren met Teleforum Een nieuwe, Europese infrastructuur, waar iedereen een leven lang gratis zijn competenties Teleforum: een nieuwe manier van leren en doceren. Studenten kan ontwikkelen en bijschaven. Of het nu gaat om formeel of informeel leren. Dat is in 2010 kunnen met elkaar, experts of docenten debatteren, discussiëren en het eindpunt van het internationale project TENCompetence. Ook de Europese Unie draagt problemen oplossen. Dat doen ze op afstand, ieder vanachter zijn bij aan het budget van dertien miljoen euro. Er zijn dertien instellingen uit negen landen bij eigen scherm. Maar virtueel vormen ze een groep op het scherm, betrokken en de leiding is in handen van de Open Universiteit. Dit is het grootste project dat een forum. Technisch is een teleforum een multimediale ontmoeting we ooit onder onze hoede hebben gehad, aldus projectleider prof. dr. Rob Koper. via internet met een rijke mix van communicatiemogelijkheden: We integreren bestaande open source software in één infrastructuur en waar nodig multipoint videoconferencing, webconferencing, chat, telefoon Rob Koper: Met het project voegen we nieuwe programma s toe. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe methodieken voor en application sharing. De Open Universiteit heeft inmiddels veel Broedplaats voor innovatie TENCompetence lopen we ondersteuning van een leven-lang-leren. Met dit project lopen we wereldwijd voorop. ervaring, in het eigen onderwijs, maar ook in projecten samen met Productinnovatie is voor veel bedrijven wereldwijd voorop. anderen. Die ervaringen en tips and tricks staan nu samen op een van levensbelang. Bij het bedenken en website: ontwikkelen van nieuwe producten draait alles rond de uitwisseling van ideeën tussen Opleiden voor de toekomst personen én bedrijven. Nu gaat een groot Computer als studiebegeleider? Leerlingen moeten steeds meer complexe vaardigheden leren. deel van de resultaten van een brainstorm Een computer werkstukken van studenten laten nakijken? Binnenkort is het mogelijk. Docenten moeten lessen ontwikkelen waarin ze die vaardigheden verloren. Ideeën die niet worden uitgewerkt, Het Onderwijstechnologisch expertisecentrum van de Open Universiteit ontwikkelt software overdragen. Tijdens hun pabo-opleiding moeten ze leren hoe verdwijnen. Niet echt efficiënt, want een waarmee een computer teksten van studenten kan analyseren, kan terugkoppelen en advies dat moet. Deze drietrapsraket is uitgangspunt van het project volgend project zou erop voort kunnen kan geven. Dit gebeurt in het project Language Technologies for Lifelong Learning, een Opleiden voor de toekomst. Daarin hebben docenten van de pabo s bouwen. IdSpace gaat ideeën en brainstorms driejarig project dat op steun van de Europese Unie kan rekenen. Projectcoördinator dr. Peter leren werken met het 4C-ID-model. Dit door de Open Universiteit stimuleren én vastleggen, vertelt project- van Rosmalen: Wij willen met behulp van taaltechnologie instrumenten maken die de taak ontwikkelde model is heel geschikt om leertaken te ontwikkelen coördinator prof. dr. Peter Sloep. Daarvoor van docenten vergemakkelijken. Bijvoorbeeld door docenten te ondersteunen bij tijdrovende waarmee leerlingen complexe vaardigheden aanleren. bouwen we een digitale omgeving waarmee Peter van Rosmalen: Goede software kan docenten veel tijd besparen. klussen als het beoordelen van portfolio s, het nakijken van werkstukken, het monitoren van weblogs en discussiefora. Een computer als studiebegeleider? Zo ver wil Van Rosmalen niet gaan. Wij ontwikkelen instrumenten vóór docenten, niet in plaats van. De pabo-docenten hebben dit weer doorgegeven aan hun leerlingen, de docenten-in-spe. De docenten-in-spe hebben lessen ontwikkeld en in de praktijk gegeven. En zo is de cirkel weer rond! bedrijven niet alleen het uitwisselen van ideeën kunnen stimuleren en versnellen, maar ook leren hoe je van idee tot innovatie komt. Een broedplaats dus voor innovatie en voor het leren daarover. Negen bedrijven en universiteiten uit zes landen werken samen aan idspace, met fi nanciële steun van de Europese Unie. Peter Sloep: We bouwen een broedplaats voor innovatie.

9 Community Day Studenten, medewerkers en familie vieren samen de start van het nieuwe jaar, tijdens een Community Day in alle studiecentra. Voeding is het motto. Elk studiecentrum in Nederland en Vlaanderen speelt daar op een eigen manier op in, met lezingen, workshops en natuurlijk iets voor de inwendige mens. Hoogleraar SRHM De Open Universiteit benoemt prof. dr. Frits Kluijtmans tot hoogleraar Strategic Human Resource Management. Kluijtmans gaat zich richten op onderzoek en onderwijs op het gebied van het strategic human resource management en de verdere professionalisering van het HR-domein. Nieuwe voorzitter RvT De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt oud-burgemeester Annie Brouwer tot voorzitter van de Raad van toezicht van de Open Universiteit, voor een periode van vier jaar. Zorgacademie Parkstad De Zorgacademie Parkstad, een samenwerking tussen zorgaanbieders, overheden en onderwijsaanbieders waaronder de Open Universiteit in Parkstad Limburg, tekenen een overeenkomst voor de bouw van een zorgvallei. De Zorgacademie werkt aan een gezonde ontwikkeling van de zorgsector op het vlak van arbeidsmarkt en opleiding. Werkplekleren Het Ruud de Moor Centrum verwelkomt twee nieuwe hoogleraren, prof. dr. Hans van Hout en prof. dr. Luc Stevens. Beiden gaan zich bezig houden met de professionalisering van docenten met inzet van werkplekleren. Beoordeeljeleraar.nl doorgeprikt Een actie van de Open Universiteit laat zien dat oordelen over leraren op makkelijk beïnvloed kunnen worden en dat er nauwelijks controle is. Er zijn betere manieren om eenvoudig en anoniem een mening over leraren te geven. Met de Feedbackscan van het Ruud de Moor Centrum bijvoorbeeld, die gratis beschikbaar is op internet. OPEN VOOR EEN DUURZ O p e n v o o r e e n d u u r z a m e KENNISSAMENLEV k e n n i s s a m e n l e v i n g Daarnaast komt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook tot uiting op andere terreinen, zoals dat van het lerarentekort. In het Ruud de Moor Centrum ontwikkelen wij op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap producten en diensten voor flexibilisering van opleiding en nascholing, competentiegericht leren en leren op de werkplek, met als doel de professionalisering van leraren. Maar ook andere vraagstukken Kunstmatige intelligentie De Open Universiteit en het Maastricht ICT Competence Center van de Universiteit Maastricht gaan samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daardoor profi teren beide partijen van elkaars kracht in onderwijs en onderzoek. Eerste lustrum Het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit start de viering van haar eerste lustrum met een LeerKracht-ontbijt in Den Haag. Vertegenwoordigers uit onderwijs en politiek gaan in debat over de functie en de positie van leraren en docenten. Daarbij is ook staatssecretaris Van Bijsterveldt aanwezig. die de samenleving bezighouden gaat de Open Universiteit niet uit de weg. Zo hebben wij een open oog voor duurzame ontwikkeling. Daaraan werken we liefst samen met anderen, in internationale netwerken zoals het Regional Centre of Expertise on Sustainable Development, het RCE Rhine Meuse. Ook binnenshuis bekijken we wat duurzamer kan: practice what you preach! Schakelzone De Open Universiteit, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit en de hogescholen Avans en Fontys ontwikkelen Schakelzone Rechten, een leeromgeving en onderwijs voor afgestudeerde hbo ers die succesvol willen doorstromen naar een universitaire master Nederlands recht. Eerste e-book in cursus Als eerste universiteit in Nederland biedt de Open Universiteit een cursus aan op een e-book reader. Bij drie Kort Hoger Onderwijsprogramma s ontvangen studenten een e-book reader met daarop een substantieel deel van de cursus.

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009

OnderwijsInnovatie. Nummer 3 september 2009 OnderwijsInnovatie Nummer 3 september 2009 Docenten maken het verschil Krachtenbundeling voor een leven-lang-leren Een bijzonder onderwijsconcept Ontwikkeling en implementatie van een versnellingstraject

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Leren in tijden van verandering

Leren in tijden van verandering Leren in tijden van verandering Profiel en prestatieafspraken Open Universiteit Open Universiteit www.ou.nl Leren in tijden van verandering Profiel en prestatieafspraken Open Universiteit Open Universiteit

Nadere informatie

dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl

dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl m dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl bestuur student onderzoek alumni Rector prof. Anja Oskamp: Levenlang leren steeds meer urgent 6 7 14 20 Lex Hegt: Om titel kun je niet heen Prof.

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2005

OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2005 OnderwijsInnovatie nummer 4 december 2005 4/2005 De meta-universiteit komt eraan Kennis binnen een competentiegericht curriculum Vraagsturing in hoger onderwijs Betere informatiesystemen door belevingsonderwijs

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie nummer 1 maart 2007

OnderwijsInnovatie nummer 1 maart 2007 OnderwijsInnovatie nummer 1 maart 2007 1/2007 De paradox van mobiliteit Vlaams onderwijs: traditioneel maar goed Dwarsverbanden in multimediale educatie Onderwijs is faciliteren van leren Kwaliteitsmeting

Nadere informatie

(ON)VOORSTELBAAR (ON)VOORSPELBAAR

(ON)VOORSTELBAAR (ON)VOORSPELBAAR januari 2005 nummer 61 (ON)VOORSTELBAAR (ON)VOORSPELBAAR - leerpraktijken in 2020 - Studie huis Redactie Rick de Graaff, Jan Nekkers, Ineke van den Berg en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

LEERLEKKERLAND. Stijlen van leven lang leren in Nederland. Stijlen van leven lang leren in Nederland

LEERLEKKERLAND. Stijlen van leven lang leren in Nederland. Stijlen van leven lang leren in Nederland LEERLEKKERLAND Stijlen van leven lang leren in Nederland Leren doen we allang niet meer alleen op school. We leren overal en op verschillende manieren. Onze samenleving is zo dynamisch dat kennis snel

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

OP INNOVATIE. december/2011. Docenten ontwerpen onderwijs. Ook in dit nummer. Spotlight Flexibele licenties voor software en content

OP INNOVATIE. december/2011. Docenten ontwerpen onderwijs. Ook in dit nummer. Spotlight Flexibele licenties voor software en content december/2011 04 Ook in dit nummer Spotlight Flexibele licenties voor software en content Best Practices Docenten ontwerpen onderwijs met ICT Techniek Twee hogescholen implementeren Unified Communications

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Nummer 4 december 2011

Nummer 4 december 2011 OnderwijsInnovatie Nummer 4 december 2011 Vocabulaires voor het zoeken, maken en delen van digitaal leermateriaal Slim automatiseren draagt bij aan onderwijskwaliteit Selectie aan de poort: zinvol of onzin?

Nadere informatie

OnderwijsInnovatie nummer 3 september 2008

OnderwijsInnovatie nummer 3 september 2008 OnderwijsInnovatie nummer 3 september 2008 3/2008 Professors of processors? Stage nieuwe stijl in het universitair onderwijs Studentervaringen met bijspijkercursussen Op naar meer reflectie en lifetime

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de Magazine voor voortgezet onderwijs januari 2010 jaargang 4 VO-magazine 4 Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de tussenstand»

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie