O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8"

Transcriptie

1 O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N

2 Stud c emis ni Studienacht.nl Omdat de Open Universiteit de enige universiteit in Nederland is waar inschrijven op elk moment van het jaar mogelijk is, vieren wij ook de start van het studiejaar op een bijzondere datum: op 21 juni, het begin van de zomer. Tijdens de Studienacht.nl in studiecentrum Den Haag bieden wij studenten en relaties een gevarieerd kijk-luister-doe - programma. Open moet het zijn. In alles wat we doen. ONZE MISSIE O n z e m i s s i e Vrijzinnige denker De Open Universiteit verwelkomt prof. dr. Bob de Wit als hoogleraar Strategic Leadership. De Wit is een van de meest innovatieve en vrijzinnige denkers over strategie. Onder zijn leiding start de Open Universiteit samen met het onderzoeksen opleidingsinstituut Strategy Academy een nieuw programma: International Strategic Leadership. Onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar Ook prof. dr. Frans Leijnse gaat aan de slag als hoogleraar Onderwijs en arbeidsmarkt. Zijn missie is onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen én de onderzoeksagenda van de Open Universiteit voor leven-lang-leren versterken. Leijnse is lid van de Eerste Kamer, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en lector aan de Hogeschool van Utrecht. Gastvrouw SCOP De Open Universiteit is gastvrouw van ICDE-SCOP, de jaarlijkse Standing Conference of Presidents van de International Council for Open and Distance Education. Presidenten en rectoren van afstandsuniversiteiten over de hele wereld berichten over de laatste stand van zaken bij open educational resources. Minister Plasterk spreekt de conferentie toe. The Scene in commercial Op de Nederlandse en Vlaamse televisie is de nieuwe commercial van de Open Universiteit te zien. Centraal daarin staat het nummer Open van de Nederlandse rockgroep The Scene. Het refrein Open moet het zijn is ons op het lijf geschreven. Een beeld van de Open Universiteit in ons academisch jaar Met onze onderwijs-, onderzoeks- en innovatieactiviteiten zijn wij stevig verankerd in het Nederlands hoger onderwijs. Als enige universiteit in Nederland en Vlaanderen verzorgen wij open hoger afstandsonderwijs. Al bijna 25 jaar. Wij hebben een leidende rol in onderwijsinnovatie en helpen in de aanpak van het lerarentekort. Nationaal en internationaal willen wij een hoofdrol spelen als dé universiteit voor leven-lang-leren. Scriptieprijzen en felicitaties Zeven studenten met de interessantste of opvallendste scriptie van het academisch jaar ontvangen een scriptieprijs. De winnaars zijn gekozen uit ruim 600 studenten. Voor alle afgestudeerden zijn er felicitaties in een paginagrote advertentie in dagblad Metro. Krachtenbundeling De Open Universiteit en de Universiteit Maastricht bundelen de krachten op bibliothecair vlak. De digitale collectie van de Open Universiteit is voortaan toegankelijk via de Universiteitsbibliotheek van Maastricht. Medewerkers en straks ook studenten krijgen toegang tot veel meer bronnen dan tot nu toe.

3 Argumentenkaart Samen met Teleac/NOT, SURFfoundation en Kennisnet Ict op School maakt de Open Universiteit een Argumentenkaart over leven-lang-leren. De kaart geeft een overzicht van wat er gedaan moet worden om meer volwassen Nederlanders aan het leren te zetten. Daarvoor is een Nationaal Actieprogramma Leven Lang Leren nodig. In de Argumentenkaart staat een eerste schets. Experimenteren met e-papier De Open Universiteit gaat experimenteren met elektronisch papier. In drie pilots onderzoeken we of we onze cursussen kunnen uitleveren op elektronisch papier en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Rubicon-subsidie NWO kent een Rubicon-subsidie toe aan Tamara van Gog, onderzoeker van het Onderwijstechnologisch expertisecentrum. Mag ik alstublieft uw aandacht! heet het onderzoek naar de effectiviteit van expertvoorbeelden. Met de Rubicon-subsidie krijgen jonge veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid om onderzoekservaring op te doen in het buitenland. Limburg Festival Het Limburg Festival is te gast bij de Open Universiteit. Zo n honderd liefhebbers van straattheater bezoeken de voorstelling van de Australiër Clarke McFarlane, alias Mario Queen of the Circus. Het is de vijfde keer dat het Limburgse festival voor straattheater onze campus bezoekt. Erkennen verworven competenties De Open Universiteit is de eerste universiteit in Nederland die verworven competenties erkent. Studenten krijgen vrijstelling en toelating op basis van bijvoorbeeld werkervaring, voor alle bacheloropleidingen en de masteropleiding Actief Leren. Andere masteropleidingen volgen later. Outstanding Paper Award Drie medewerkers van de faculteit Managementwetenschappen ontvangen de Outstanding Paper Award 2007 van het Literati Network van uitgever Emerald. De oorkonde en eeuwige roem krijgen ze voor een artikel in het tijdschrift Qualitative Research in Accounting and Management, over het gedrag van controllers in cruciale situaties. OPEN VOOR GEZAMENLIJKE O p e n v o o r g e z a m e n l i j k e g r o e i n a a r e e n k e n n i s s a m e n l e v i n g GROEI NAAR EEN KENNISSAMENLEVING Basiskwalificatie onderwijs De Open Universiteit start met de Basiskwalifi catie onderwijs voor docenten. Nieuwe docenten starten met het introductieprogramma, docenten die langer in dienst zijn kunnen vrijstelling krijgen. De basiskwalifi catie is een bewijs van bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Open Week Tijdens een Open Week bieden alle vijftien studiecentra in Nederland een breed programma van activiteiten. Met de Open Week sluit de Open Universiteit aan op het landelijk initiatief De Week van het Leren. Doel is om volwassenen te wijzen op de vele mogelijkheden om te (blijven) leren. Beste van Nederland De Open Universiteit neemt voor de derde keer deel aan de Nationale Studentenenquête, en net als in de voorgaande jaren staan we in de ranglijst van alle universiteiten op de tweede plaats. In het onderzoek naar het oordeel van studenten over hun studie krijgen we voor studie-inhoud, studeerbaarheid, samenhang én communicatie de hoogste waardering.

4 Open in flexibel en innovatief onderwijs Afstandsonderwijs kan toch dichtbij zijn. De Open Universiteit bewijst het. Dat moet ook, want op afstand zelfstandig studeren werpt alleen vruchten af bij een universiteit die hiervoor fl exibele en innovatieve mogelijkheden biedt. De Open Universiteit doet dit. Voor iedereen die wil (blijven) groeien, met hoogwaardig onderwijs op academisch niveau. Wij staan voortdurend open voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe onderwijskundige, didactische en onderwijstechnologische modellen. Deze passen we steevast toe in ons eigen onderwijs. Daardoor slaagt de Open Universiteit erin het afstandsonderwijs jaarlijks bij tienduizenden studenten thuis te brengen. Al bijna 25 jaar lang. De kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingen dragen ook in belangrijke mate bij aan de innovatie van het hoger onderwijs in Nederland en ver daarbuiten. Om de hiervoor benodigde expertise constant uit te breiden, hebben wij ambitieuze programma s voor onderzoek en ontwikkeling. De resultaten hiervan zijn open voor anderen. Zodat iedereen studenten, organisaties, overheid en de samenleving als geheel de vrijheid en de kans krijgt te groeien. Open voor maatschappelijke meerwaarde Afstandsonderwijs is één ding, de samenleving vraagt echter meer. De Open Universiteit wil hier graag aan bijdragen. Bij voorkeur samen met anderen. Wie hiervoor initiatieven wil ontwikkelen, vindt bij de Open Universiteit de open mind mentaliteit die daarvoor nodig is. Samen de aanwezige expertise benutten voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Een grote uitdaging ziet de Open Universiteit in een rol als universiteit voor leven-lang-leren. Veel meer mensen dan tot nu toe moeten hun kennis en competenties op peil brengen en houden. Een leven-lang-leren, dat is de norm. En daaraan leveren wij graag een bijdrage. Zodat een kennissamenleving ontstaat waarin niet alleen meer mensen gaan leren, maar waarin mensen ook meer gaan leren. Een ander maatschappelijk vraagstuk waarvoor de Open Universiteit verantwoordelijkheid heeft genomen, is meewerken aan de bestrijding van het lerarentekort. Door innovatieve oplossingen te bieden voor vergaande professionalisering van leraren. Het onderscheidende karakter van de Open Universiteit biedt een unieke meerwaarde. Nergens anders zijn zoveel mensen verbonden in één zelfde ambitie, namelijk bijdragen aan wat Nederland nodig heeft op het gebied van een leven-lang-leren. Hier kan iedereen in delen. Open voor baanbrekende ambities De Open Universiteit, zo jong als ze is, heeft al vele ambities waargemaakt. Vooral in fl exibel en innovatief afstandsonderwijs. Ook door een toonaangevende rol te spelen in hoger onderwijs en een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Alle kennis en expertise willen wij delen in open partnerschappen. Baanbrekende ambities zijn altijd welkom. Voor een open uitwisseling van expertise en inspiratie.

5 U Vitaliteitsweek Voor het eerst organiseert de Open Universiteit een Vitaliteitsweek voor medewerkers. Daarmee sluiten we aan bij een breder initiatief in Parkstad Limburg. In tal van workshops kunnen medewerkers ervaren hoe ze op een leuke manier gezond kunnen leven. Dies natalis Tijdens de diesviering staan diverse sprekers en workshops rond het thema Learning Networks for Lifelong Learning op het programma. De Amerikaan dr. Etienne Wenger, goeroe op het gebied van communities of practice vertelt over communities en leren als sociaal proces. Prof. dr. Rob Koper, projectleider van het TenCompetence-project, gaat in op nieuwe methoden en technologieën die nodig zijn om een leven lang competenties ontwikkelen mogelijk te maken. Concert The Scene Met een open air concert van The Scene sluit de Open Universiteit de Open Week af. Ruim medewerkers, studenten, relaties en belangstellenden bezoeken het concert van deze Nederlandse rockband. Een unicum, omdat we als afstandsuniversiteit niet vaak studenten op onze campus krijgen. Ben je slimmer dan een kind? Om de noodzaak tot een leven-lang-leren onder de aandacht te brengen van een breed publiek, ondersteunt de Open Universiteit het nieuwe Net 5-programma Ben jij slimmer dan een kind? Kijkers die deelnemen aan de kijkersvraag kunnen een jaar lang gratis studeren winnen. Historische buluitreiking Er komt een einde aan het tijdperk van de ongedeelde wo-opleidingen. De laatste studenten behalen een mr.-, drs.- of ing.-diploma. De studiecentra in de noordelijke provincies vieren deze historische mijlpaal met een feestelijke diploma-uitreiking in de Nieuwe Kerk in Groningen. Positief oordeel De Open Universiteit kan zich officieel erkend EVC-aanbieder noemen! Hobéon Certifi cering oordeelt positief over de nieuwe EVC-procedure. Die is in orde bevonden op alle punten. Wetenschapscafé De Open Universiteit en het Heerlense Café Pelt starten een nieuw initiatief: het Wetenschapscafé. Maandelijks geven wetenschappers een lezing in Café Pelt. Doel is wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor een breed publiek. Academic Experience Leerlingen uit 5 vwo starten opnieuw met een Academic Experience. Een eerste pilot met leerlingen van het Bernadinuscollege, het Sintermeertencollege, het Eijkhagencollege en College Rolduc in Parkstad Limburg was succesvol. Daarom doen nu ook leerlingen van andere scholen en andere regio s mee. OPEN VOOR IEDEREEN DI O p e n v o o r i e d e r e e n d i e INTERACTIEF WIL LE i n t e r a c t i e f w i l l e r e n De kwaliteit is gegarandeerd. Studenten en commissies die het hoger onderwijs in Nederland toetsen, zijn het erover eens dat de Open Universiteit onverminderd hoog scoort met haar afstandsonderwijs. Vooral door de studeerbaarheid en de inhoud. In ons onderwijs staan de studenten centraal. Zij bepalen zelf tijd, plaats en tempo van hun studie, zodat ze hun opleiding optimaal kunnen combineren met hun werk, gezin en hobby. Als Open Universiteit helpen wij door het bieden van een eigen plek binnen een geavanceerde, elektronische leeromgeving. Cursussites en nieuwsgroepen, en conferentiemiddelen zorgen ervoor dat leren op afstand openstaat voor iedereen. In het didactisch benutten van e-learning loopt de Open Universiteit al jaren voorop. Interactieve dvd s verrijken het onderwijs, net als de inzet van multimedia en de mogelijkheden van internet. Persoonlijk contact blijft essentieel. Daarom komt de Open Universiteit dicht bij studenten in de buurt, met studiecentra en steunpunten in heel Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoeten studenten hun docenten en medestudenten, onder andere voor begeleidingsbijeenkomsten, tentamens, lezingen en buluitreikingen. De studiecentra staan ook open als antwoord van de Open Universiteit op de toenemende vraag naar blended learning, een mix van afstandsonderwijs en contactonderwijs. Open moet het zijn voor elke (nieuwe) vorm van interactief, samenwerkend leren.

6 Ik heb genoten Henk Ananias kwam pas op latere leeftijd tot inzicht dat een universitaire studie onontbeerlijk was voor zijn carrière. Op zijn veertigste besloot hij daarom te gaan studeren aan de Open Universiteit. Hij heeft inmiddels drie studies voltooid, carrière gemaakt en hij blaakt van zelfvertrouwen. Voor wie het horen wil, vertel ik mijn verhaal over mijn studie aan deze unieke universiteit. Ananias was in zijn puberjaren geen studiebol en kon zich moeilijk concentreren. Ondanks diverse diploma s bleef hij op mbo-niveau hangen. Wilde hij vooruit komen en carrière maken, dan moest hij weer gaan studeren. Op aanraden van een collega schreef ik me in bij de Open Universiteit. Ik begon met één cursus, maar dat werden er snel meer. Studeren werd een soort verslaving. Ik vond het geweldig. Het was elke keer weer een kick als ik een vak afrondde. Nee, het was geen bewijsdrang, wel een inhaalslag. Zou toch zonde zijn je talenten niet te benutten. Zijn gevoel voor eigenwaarde is enorm toegenomen. Kennis geeft zelfvertrouwen. Ik sta positiever in het leven en probeer dat ook op anderen over te dragen. Dat is vooral dankzij de Open Universiteit. Die probeert Ananias dan ook waar hij maar kan te promoten. Ik vertel mensen mijn eigen verhaal en roem daarbij het unieke karakter van de Open Universiteit. Studeren in je eigen tempo, uitstekend studiemateriaal en als je wilt, zie je snel resultaten. Ik raad anderen aan met één cursus te beginnen. Dat slaat aan. Mensen raken enthousiast en gaan door. Net als ik. Henk Ananias: Kennis geeft zelfvertrouwen. Mooie dingen In 2009 zijn we een echte internetuniversiteit. Veel meer dan nu het geval is, zullen we de mogelijkheden van internet benutten voor ons onderwijs en voor onze studenten. De speerpunten? Online begeleiding, online toetsing, kwaliteitszorg, multimedia. Op al deze terreinen moeten we tot 2009 fl inke vooruitgang behalen. Aan het woord is dr. Kathleen Schlusmans, manager van een ambitieus programma dat van de Open Universiteit een echte webgebaseerde universiteit moet maken. Begeleiding, toetsing, voorlichting en advisering vinden over een paar jaar waar mogelijk online plaats. De elektronische leeromgeving is natuurlijk de moeder der dingen. Daarover hebben we al belangrijke knopen doorgehakt. Uiterlijk in 2014 is er een persoonlijke, digitale leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. Die omgeving kunnen ze naar eigen behoefte zelf inrichten. Uiteindelijk zal ons onderwijs te typeren zijn als multimediaal, interactief afstandsonderwijs, waarbij internet een belangrijke rol speelt, maar ook het traditionele boek. Samen nadenken over onderwijs ziet Schlusmans als een grote uitdaging. In de loop der jaren hebben we ieder op onze eigen manier vorm gegeven aan ons onderwijs. Nu is het tijd om van elkaar leren. Elkáár weer te inspireren. Met mensen die echt hart voor onderwijs hebben. Geloof me, er gaan mooie dingen gebeuren bij de Open Universiteit. Kathleen Schlusmans: Er gaan mooie dingen gebeuren! Van goed naar beter Kwaliteit zit medewerkers van de Open Universiteit in het bloed. Zorgvuldig bewaken wij dat het onderwijs zijn alom geroemde niveau behoudt. Maar wat goed is, kan altijd beter. Daarom nemen faculteiten voortdurend hun kwaliteitszorg onder de loep. Bijvoorbeeld met Sein, een gereedschap waarmee studenten na een tentamen de cursus evalueren. Maar ook de tevredenheid over andere zaken rondom de studie peilen we regelmatig. Belangstellenden, studenten en uitstromers geven twee maal per jaar hun mening over de website, studiegidsen, contact en binding, en begeleiding en mentoraat. De uitkomsten zijn steeds basis voor verbetering en vernieuwing. Met resultaat: al jaren oogst de Open Universiteit veel waardering voor haar hoogwaardige onderwijs. Van commissies die het onderwijs in Nederland toetsen, maar ook van studenten. Als het gaat om studie-inhoud en studeerbaarheid is de Open Universiteit zelfs de beste universiteit van Nederland! Global Distance MBA An innovative learning experience. Zo omschrijven de Open Universiteit en de Maastricht School of Management het Global Distance MBA. In deze nieuwe opleiding hebben de twee partners hun kennis van MBA-programma s en afstandsonderwijs gebundeld. Door de combinatie van zelfstudie, een leeromgeving op internet en een aantal residential weeks per jaar, kunnen studenten over de hele wereld de MBA-opleiding volgen. Bijzonder is de multiculturele opzet, die studenten in staat stelt verschillende culturen en managementstijlen te leren kennen. De opleiding heeft inmiddels de internationale AMBA-accreditatie verworven. Vrijheid blijheid? Een bijzonder contract Vrijheid is niet altijd blijheid. Daarom kunnen studenten van Bedrijven maken graag gebruik van de expertise van de Open de faculteit Managementwetenschappen sinds kort met meer Universiteit. Zoals vtspn, de voorziening tot samenwerking Politie begeleiding en sturing aan hun masteropleiding beginnen. Nederland. Ruim honderd medewerkers van hun Softwarehouse De Premaster is een aansprekend voorbeeld van blended learning, volgen scholing op maat. Een miljoenenproject dat de organisatie met de voordelen van studeren op afstand en met een stok achter de moet verzekeren van kennis en kunde om nieuwe, complexe deur door groepscolleges. Dat heeft een weightwatcherseffect : vraagstukken aan te kunnen. De keuze voor de Open Universiteit was het sociale verband binnen een groep helpt om ook studenten snel gemaakt. De kwaliteit van ons onderwijs gaf de doorslag. die het tegenzit over de eindstreep te trekken. Dat dit het resultaat Het management van het Softwarehouse is zeer tevreden. ten goede komt, blijkt wel: het rendement van ruim 85 procent is Nu al is aan de doelstellingen voldaan: de productiviteit is hoger, het spectaculair te noemen. De studenten zijn enthousiast en staan te ziekteverzuim lager en medewerkers werken met meer plezier. Ook de trappelen om aan de masteropleiding te beginnen. Open Universiteit is te spreken over de resultaten: in de eerste twee jaar zijn er maar liefst zevenhonderd certifi caten behaald!

7 Herinnert u zich deze nog? Teleac/NOT en de faculteit Cultuurwetenschappen maken samen de tv-serie Herinnert u zich deze nog? en een website met een tijdsbeeld van de jaren Wie zich nog verder wil verdiepen in deze periode kan gratis de cursus Nederland in beeld van de Open Universiteit volgen via internet (www.opener.ou.nl). Celebes Met een forumdiner sluiten de Open Universiteit, Sintermeertencollege, Herlecollege en Arcus College het project Celebes af. Door de unieke samenwerking tussen de vmbo- en mbo-scholen hebben jongeren nu een betere startpositie op de arbeidsmarkt. Cleverland De Open Universiteit werkt mee aan Cleverland, een initiatief van Teleac/NOT. Leren is boeiend en spannend is het motto van dit evenement voor kinderen en hun (groot)ouders in het Mediapark in Hilversum. Samenwerkweek Tijdens een Samenwerkweek schetst de Open Universiteit een helder beeld van de ict-infrastructuur en de (digitale) leer- en werkomgeving in 2014, en de betekenis daarvan voor het bachelor-masteronderwijs. Ook nieuwe diensten voor leven-lang-leren komen aan bod. De universiteit start meteen met de ontwikkeling van twee van deze diensten: de Competentie Check Up en het Persoonlijk Ontwikkelingsplan. 10 jaar 4C-ID Het Onderwijstechnologisch expertisecentrum organiseert een symposium voor gebruikers van het 4C-ID-model. Aanleiding is het tienjarig bestaan van het boek Training complex cognitive skills: A four component instructional design model for technical training en de verschijning van het vervolg Ten steps to complex learning. Geld voor Europese projecten De Europese Unie gaat drie projecten van de Open Universiteit mee fi nancieren. De projecten zijn geselecteerd uit meer dan 150 voorstellen en gericht op de ontwikkeling van onderwijstechnologieën. De looptijd is 2 tot 3 jaar, het totale budget 8,5 miljoen euro. OPEN VOOR NIEUWE O p e n v o o r n i e u w e METHODEN EN TECH m e t h o d e n e n t e c h n i e k e n. Onze expertise wisselen wij wereldwijd uit. Daarmee vervullen wij een prominente rol tijdens nationale en internationale conferenties, symposia en congressen. Onderwijs, overheid en bedrijven moeten elkaar ontmoeten, inspireren en aanzetten tot NWO-subsidie voor NeLLL Onderzoekers van de Open Universiteit verwerven een NWO-subsidie van bijna 200 duizend euro voor een vierjarig onderzoek naar instructieve animaties. Het is het eerste extern gefi nancierde onderzoek dat de universiteit onderbrengt in het nieuwe onderzoeksinstituut Netherlands Laboratory for Lifelong Learning, ofwel NeLLL. Dag van het onderwijs Eén dag samen nadenken over het onderwijs, kennis en ervaringen delen en uitwisselen, inspireren en geïnspireerd raken. Tijdens de Dag van het onderwijs laten medewerkers elkaar met workshops, lezingen en een informatiemarkt zien waar ze mee bezig zijn. Ook kiezen zij het Product van het jaar en de Docent van het jaar. Studiebeurs Petra Biemans uit Heythuysen wint de studiebeurs van de Open Universiteit ter waarde van euro. Duizenden deelnemers streden voor deze beurs in het online spel Ben je slimmer dan je denkt? De winnares start met de bacheloropleiding Managementwetenschappen. partnerschappen. De Open Universiteit laat daarom geen enkel podium onbenut voor het presenteren van eigen innovatieve vindingen en het leren van andere. Dat doen we bijvoorbeeld op de Dutch e-learning market, tijdens de jaarlijkse Online Educa in Berlijn. Open moet het zijn voor creatieve oplossingen die een leven-lang-leren ondersteunen, zoals leernetwerken. Daar is ook ons developmentprogramma Learning Networks op gericht. Dit programma ontwikkelt nieuwe leertechnologieën voor omvangrijke en overal toegankelijke leernetwerken, en kent vier thema s: Learning Networks Integrated, Learning Activities in Learning Networks, Learner Positioning in Learning Networks en Navigation in Learning Networks. Open moet het zijn voor nieuwe methoden en technieken.

8 Wereldwijd voorop Leren met Teleforum Een nieuwe, Europese infrastructuur, waar iedereen een leven lang gratis zijn competenties Teleforum: een nieuwe manier van leren en doceren. Studenten kan ontwikkelen en bijschaven. Of het nu gaat om formeel of informeel leren. Dat is in 2010 kunnen met elkaar, experts of docenten debatteren, discussiëren en het eindpunt van het internationale project TENCompetence. Ook de Europese Unie draagt problemen oplossen. Dat doen ze op afstand, ieder vanachter zijn bij aan het budget van dertien miljoen euro. Er zijn dertien instellingen uit negen landen bij eigen scherm. Maar virtueel vormen ze een groep op het scherm, betrokken en de leiding is in handen van de Open Universiteit. Dit is het grootste project dat een forum. Technisch is een teleforum een multimediale ontmoeting we ooit onder onze hoede hebben gehad, aldus projectleider prof. dr. Rob Koper. via internet met een rijke mix van communicatiemogelijkheden: We integreren bestaande open source software in één infrastructuur en waar nodig multipoint videoconferencing, webconferencing, chat, telefoon Rob Koper: Met het project voegen we nieuwe programma s toe. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe methodieken voor en application sharing. De Open Universiteit heeft inmiddels veel Broedplaats voor innovatie TENCompetence lopen we ondersteuning van een leven-lang-leren. Met dit project lopen we wereldwijd voorop. ervaring, in het eigen onderwijs, maar ook in projecten samen met Productinnovatie is voor veel bedrijven wereldwijd voorop. anderen. Die ervaringen en tips and tricks staan nu samen op een van levensbelang. Bij het bedenken en website: ontwikkelen van nieuwe producten draait alles rond de uitwisseling van ideeën tussen Opleiden voor de toekomst personen én bedrijven. Nu gaat een groot Computer als studiebegeleider? Leerlingen moeten steeds meer complexe vaardigheden leren. deel van de resultaten van een brainstorm Een computer werkstukken van studenten laten nakijken? Binnenkort is het mogelijk. Docenten moeten lessen ontwikkelen waarin ze die vaardigheden verloren. Ideeën die niet worden uitgewerkt, Het Onderwijstechnologisch expertisecentrum van de Open Universiteit ontwikkelt software overdragen. Tijdens hun pabo-opleiding moeten ze leren hoe verdwijnen. Niet echt efficiënt, want een waarmee een computer teksten van studenten kan analyseren, kan terugkoppelen en advies dat moet. Deze drietrapsraket is uitgangspunt van het project volgend project zou erop voort kunnen kan geven. Dit gebeurt in het project Language Technologies for Lifelong Learning, een Opleiden voor de toekomst. Daarin hebben docenten van de pabo s bouwen. IdSpace gaat ideeën en brainstorms driejarig project dat op steun van de Europese Unie kan rekenen. Projectcoördinator dr. Peter leren werken met het 4C-ID-model. Dit door de Open Universiteit stimuleren én vastleggen, vertelt project- van Rosmalen: Wij willen met behulp van taaltechnologie instrumenten maken die de taak ontwikkelde model is heel geschikt om leertaken te ontwikkelen coördinator prof. dr. Peter Sloep. Daarvoor van docenten vergemakkelijken. Bijvoorbeeld door docenten te ondersteunen bij tijdrovende waarmee leerlingen complexe vaardigheden aanleren. bouwen we een digitale omgeving waarmee Peter van Rosmalen: Goede software kan docenten veel tijd besparen. klussen als het beoordelen van portfolio s, het nakijken van werkstukken, het monitoren van weblogs en discussiefora. Een computer als studiebegeleider? Zo ver wil Van Rosmalen niet gaan. Wij ontwikkelen instrumenten vóór docenten, niet in plaats van. De pabo-docenten hebben dit weer doorgegeven aan hun leerlingen, de docenten-in-spe. De docenten-in-spe hebben lessen ontwikkeld en in de praktijk gegeven. En zo is de cirkel weer rond! bedrijven niet alleen het uitwisselen van ideeën kunnen stimuleren en versnellen, maar ook leren hoe je van idee tot innovatie komt. Een broedplaats dus voor innovatie en voor het leren daarover. Negen bedrijven en universiteiten uit zes landen werken samen aan idspace, met fi nanciële steun van de Europese Unie. Peter Sloep: We bouwen een broedplaats voor innovatie.

9 Community Day Studenten, medewerkers en familie vieren samen de start van het nieuwe jaar, tijdens een Community Day in alle studiecentra. Voeding is het motto. Elk studiecentrum in Nederland en Vlaanderen speelt daar op een eigen manier op in, met lezingen, workshops en natuurlijk iets voor de inwendige mens. Hoogleraar SRHM De Open Universiteit benoemt prof. dr. Frits Kluijtmans tot hoogleraar Strategic Human Resource Management. Kluijtmans gaat zich richten op onderzoek en onderwijs op het gebied van het strategic human resource management en de verdere professionalisering van het HR-domein. Nieuwe voorzitter RvT De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt oud-burgemeester Annie Brouwer tot voorzitter van de Raad van toezicht van de Open Universiteit, voor een periode van vier jaar. Zorgacademie Parkstad De Zorgacademie Parkstad, een samenwerking tussen zorgaanbieders, overheden en onderwijsaanbieders waaronder de Open Universiteit in Parkstad Limburg, tekenen een overeenkomst voor de bouw van een zorgvallei. De Zorgacademie werkt aan een gezonde ontwikkeling van de zorgsector op het vlak van arbeidsmarkt en opleiding. Werkplekleren Het Ruud de Moor Centrum verwelkomt twee nieuwe hoogleraren, prof. dr. Hans van Hout en prof. dr. Luc Stevens. Beiden gaan zich bezig houden met de professionalisering van docenten met inzet van werkplekleren. Beoordeeljeleraar.nl doorgeprikt Een actie van de Open Universiteit laat zien dat oordelen over leraren op makkelijk beïnvloed kunnen worden en dat er nauwelijks controle is. Er zijn betere manieren om eenvoudig en anoniem een mening over leraren te geven. Met de Feedbackscan van het Ruud de Moor Centrum bijvoorbeeld, die gratis beschikbaar is op internet. OPEN VOOR EEN DUURZ O p e n v o o r e e n d u u r z a m e KENNISSAMENLEV k e n n i s s a m e n l e v i n g Daarnaast komt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook tot uiting op andere terreinen, zoals dat van het lerarentekort. In het Ruud de Moor Centrum ontwikkelen wij op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap producten en diensten voor flexibilisering van opleiding en nascholing, competentiegericht leren en leren op de werkplek, met als doel de professionalisering van leraren. Maar ook andere vraagstukken Kunstmatige intelligentie De Open Universiteit en het Maastricht ICT Competence Center van de Universiteit Maastricht gaan samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daardoor profi teren beide partijen van elkaars kracht in onderwijs en onderzoek. Eerste lustrum Het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit start de viering van haar eerste lustrum met een LeerKracht-ontbijt in Den Haag. Vertegenwoordigers uit onderwijs en politiek gaan in debat over de functie en de positie van leraren en docenten. Daarbij is ook staatssecretaris Van Bijsterveldt aanwezig. die de samenleving bezighouden gaat de Open Universiteit niet uit de weg. Zo hebben wij een open oog voor duurzame ontwikkeling. Daaraan werken we liefst samen met anderen, in internationale netwerken zoals het Regional Centre of Expertise on Sustainable Development, het RCE Rhine Meuse. Ook binnenshuis bekijken we wat duurzamer kan: practice what you preach! Schakelzone De Open Universiteit, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit en de hogescholen Avans en Fontys ontwikkelen Schakelzone Rechten, een leeromgeving en onderwijs voor afgestudeerde hbo ers die succesvol willen doorstromen naar een universitaire master Nederlands recht. Eerste e-book in cursus Als eerste universiteit in Nederland biedt de Open Universiteit een cursus aan op een e-book reader. Bij drie Kort Hoger Onderwijsprogramma s ontvangen studenten een e-book reader met daarop een substantieel deel van de cursus.

10 Contouren zichtbaar Verleiden tot leren Topsport Duurzaamheid in ontwikkeling De Open Universiteit is voortdurend op zoek naar nieuwe Leermateriaal dat wij voor zelfstudie Topsporters zijn jonge mensen. Terwijl leeftijdgenoten aan hun Zonder kennisdeling komt mogelijkheden om leven-lang-leren in Nederland te stimuleren. vervaardigd hebben, is nu vrij carrière werken, staat bij hen de sport voorop. Een leven van trainen, duurzame ontwikkeling niet van Die mogelijkheden zien wij bijvoorbeeld in de Netwerk Open toegankelijk, zegt prof. dr. ir. Fred trainingskampen en toernooien laat zich niet goed combineren met de grond. Daarom heeft de Open Hogeschool, een tweede leerweg in en door het hbo, die mensen Mulder, rector magnifi cus van de een studie. De sportieve loopbaan duurt echter maar kort. NOC*NSF Universiteit met de Hogeschool kunnen combineren met een baan of gezin. Drs. Ben Janssen, Open Universiteit. Iedereen kan stimuleert topsporters daarom om sport en studie te combineren, Zuyd het initiatief genomen voor netwerkmanager van het initiatief: De Netwerk Open Hogeschool via internet aantrekkelijke, korte zodat de overstap naar een andere carrière later makkelijker is. een regionaal expertisecentrum is een netwerkorganisatie. Samen met hogescholen en andere cursussen volgen. Kosteloos. Dat moet dan wel kunnen in eigen tijd, tempo en plaats. Een kolfj e op het gebied van leren voor partners zetten wij opleidingen op, die open zijn voor iedereen, Flexibel te raadplegen: van alleen naar de hand van de Open Universiteit. Daarom hebben NOC*NSF en duurzame ontwikkeling. Het RCE maar vooral gericht zijn op studenten met een mbo-diploma of een snuffelen, tot aan systematisch Fred Mulder: We willen een de Open Universiteit een convenant gesloten. Dat voorziet in extra Rhine-Meuse is een netwerk Jos Rikers: We brengen kennis onvoltooide hbo-opleiding. De Netwerk Open Hogeschool heeft studeren en een toets afl eggen. brug slaan tussen informeel faciliteiten voor topsporters, zodat zij sport en studie optimaal kunnen van Nederlandse, Duitse in kaart voor een duurzame een sterk innovatief karakter, wat betreft werkomgeving, vorm met Ons doel? Mensen verleiden tot en formeel leren. combineren. Al ruim veertig topsporters maken daarvan gebruik. en Belgische organisaties. samenleving. combinaties van bijvoorbeeld contactonderwijs met e-learning, leren. We willen een brug slaan We sporen kennis over duurzame duaal leren en leren op de werkplek en inhoud. Met hogescholen tussen informeel en formeel leren. Het streven is, dat van elke Leraar worden én blijven ontwikkeling in de regio op, brengen die in kaart en gebruiken maken we onderwijs voor volwassenen, dat straks grotendeels vrij gebruikers er 500 hoger onderwijs gaan volgen. De William and Toolkit: virtuele kennisbank vol met e-didactische materialen. Didiclass: de kennis vervolgens in projecten die leiden tot een transitie beschikbaar is op internet. Het gaat dus om nieuwe arrangementen Flora Hewlett Foundation en het ministerie van Onderwijs, Cultuur prachtige verzameling dvd s met pedadogisch-didactische casussen. naar een duurzamere samenleving, zegt directeur projecten van lerend werken en werkend en Wetenschap zijn zeer gecharmeerd van deze ambitie en geven FormAs: handig digitaal systeem drs. Jos Rikers. RCE Rhine-Meuse is deel van een wereldwijd leren, waarin we bruggen slaan tussen subsidie. Inmiddels staan ruim twintig cursussen op de website, voor assessment. Het zijn slechts netwerk van RCE s, met de United Nations University in Tokyo als leren, opleiden en professionele die al door meer dan een half miljoen mensen is bezocht. voorbeelden. Want bij het Ruud de coördinator. De Open Universiteit is ook partner in Energy Hills, ontwikkeling. De Open Universiteit is Moor Centrum voor professionalisering een grensoverschrijdend netwerk waarin bedrijven samen met er met bevlogenheid mee bezig, maar Academic Experience van onderwijsgevenden zijn nog veel toponderzoeks- en onderwijsinstellingen werken aan energie- wil het vooral sámen met anderen Al bijna twee jaar kunnen leerlingen uit 5 vwo proefstuderen aan de meer producten van de band gerold. oplossingen voor de toekomst. doen. Onze expertise combineren met Open Universiteit. Met de Academic Experience geven middelbare Alle waardevolle ervaringen van de ervaringen van hogescholen met scholen vwo-leerlingen de kans hun talenten te ontwikkelen en te de Open Universiteit met afstands- Leren voor duurzaamheid Ben Janssen: contactonderwijs. De eerste contouren ontdekken wat onderwijs op academisch niveau is. John Gerrichhauzen: Met onderwijs zijn erin verwerkt. Leren voor duurzame ontwikkeling. Hoe doe je dat? Door met We ontwikkelen een zijn al zichtbaar, want zowel in Bovendien kunnen ze een betere studiekeuze maken voor online werkplekleren dragen Dus kunnen onderwijsgevenden er elkaar in dialoog te gaan en elkaars visies te vergelijken. tweede leerweg door Nederland als in Vlaanderen reageren de toekomst. Daar werken wij graag aan mee. De Academic we bij aan de professiona- waar en wanneer dan ook meteen Visies die verschillen door andere sociale, culturele, politieke het hbo. hogescholen enthousiast! Experience begon als een pilot in Zuid-Limburg, maar inmiddels lisering van leraren. mee aan de slag. Ook op hun werkplek. en economische achtergronden. Die essentie heeft de faculteit We beginnen bij sectoren waar de nemen leerlingen van tien scholen in Limburg, Zeeland, Utrecht Directeur prof. dr. John Gerrichhauzen: Natuurwetenschappen vertaald in het European Virtual Seminar vraag naar hbo-professionals het grootst is. Begin 2009 moet de eerste en Vlaanderen eraan deel. De eerste leerlingen zijn al geslaagd. Dat is erg belangrijk, want we willen de kwaliteit van online leren op de on Sustainable Development. Daarin werken studenten in open en fl exibele hbo-opleiding van start gaan. Zij ontvangen daarvoor wel een bewijs, maar nog geen officieel werkplek bevorderen. Zo dragen we bij aan de professionalisering van kleine groepen samen aan cases op het terrein van duurzame certifi caat. Dat kan pas als ze 18 jaar zijn. onderwijsgevenden en aan de bestrijding van het lerarentekort. ontwikkeling. Ze analyseren duurzaamheidsproblemen, verrichten Vruchtbare verbonden Dat is en blijft onze rode draad. Leraren, in alle fasen van hun loopbaan, onderzoek en schrijven daarover een rapport. En dat alles via Met het Nationaal Initiatief Lang Leve Leren! breken de Open Voorop met EVC staan bij ons centraal. Hun professionalisering is onze kern. internet. Dus nog duurzaam ook! Het seminar is onderdeel van de Universiteit, Teleac/NOT, Kennisnet Ict op School en SURFfoundation De Open Universiteit is de eerste universiteit in Nederland die de stap Daarom werken wij veel en vaak samen met leraren, scholen en Virtual Campus for a Sustainable Europe, een campus op het web een lans voor leven-lang-leren. Bijvoorbeeld door het uitgeven van heeft gezet naar EVC. En dat is eigenlijk niet meer dan logisch. lerarenopleidingen. Maar natuurlijk ook met andere organisaties voor die de virtuele mobiliteit van studenten uit Europese landen moet de Argumentenkaart: een overzicht van wat er zoal gedaan moet EVC legt een accent op wat mensen al kunnen, niet op wat ze nog de professionalisering van onderwijsgevenden. Steeds werken we bevorderen. worden om meer volwassen Nederlanders aan te zetten tot leren. niet kunnen. Dat motiveert om weer te gaan leren en niet stil te aan verdere verbetering van onze producten en diensten, in de vorm Die Argumentenkaart is de basis voor een Nationaal Actieplan Leven blijven staan, en dat past bij dé universiteit voor leven-lang-leren. toepasbare kennis, nuttige instrumenten en praktische steun op maat. Lang Leren, dat de partners van het Nationaal Initiatief samen met de Studenten kunnen nu ook op basis van bijvoorbeeld werkervaring We hebben daarmee bij scholen een behoorlijke naamsbekendheid Raad voor Werk en Inkomen hebben geformuleerd. vrijstelling en toelating krijgen voor opleidingen. verworven, die we uiteraard graag vasthouden en willen uitbouwen. De samenwerking met Teleac/NOT gaat nog een stapje verder, in de Haar expertise in het erkennen van verworven competenties en In ettelijke jaren heeft het jonge Ruud de Moor Centrum het onderwijs vorm van een strategische alliantie. Samen willen wij bijdragen aan assessment deelt de Open Universiteit waar mogelijk met anderen. dus kunnen verrijken en eraan bijgedragen dat meer mensen leraar de kennissamenleving. Die intentie komt tot uiting in de instelling Bijvoorbeeld in het Zeeuwse EVC-centrum, een initiatief van de worden én blijven. Het staat vast, dat het centrum een taak heeft in de van de bijzondere dr. Gerard Veringa-leerstoel multimediale educatie, Hogeschool Zeeland, het ROC Westerschelde en Zeeland, het professionalisering van álle onderwijsgevenden. Daarin blijft het jeugdig die gefi nancierd wordt door Teleac/NOT. Ook bij Nederland-e, het Agrarisch Opleidingscentrum Edudelta en de Open Universiteit. enthousiasme natuurlijk doorklinken, maar volwassen voortvarendheid digitale, educatieve themakanaal van Teleac/NOT en RVU, is de Open Of met de EVC-box, een digitaal instrument dat het bewijs van werk- wordt eraan toegevoegd! Universiteit betrokken. Kortom, twee vruchtbare verbonden waar alle en leerervaring kan ordenen en screenen op variatie en kwaliteit. leergierige Nederlanders een leven lang hun voordeel mee doen. Het resultaat van een samenwerking met Fontys Hogescholen.

11 Dual degree voor Rusland Studenten van MESI, de Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics, krijgen de mogelijkheid om naast hun MESI-titel ook de bachelortitel in Management, Organisatie en Bestuur van de Open Universiteit te behalen. Met een degree van de Open Universiteit kunnen de Russische studenten makkelijker een masteropleiding in Europa volgen of werk vinden bij een internationale werkgever. Milieuvriendelijk Online onderwijs is veel milieuvriendelijker dan contactonderwijs. Prof. dr. Paquita Pérez, hoogleraar Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit doet daarom een dringende oproep. Universiteiten, hogescholen en ministeries moeten sámen bekijken hoe de onderwijsambities van de Nederlandse samenleving op een minder milieubelastende wijze tot stand kunnen komen. Internationale Expert Groep Een Internationale Expert Groep gaat adviseren over de inbedding van NeLLL, het Netherlands Laboratory for Lifelong Learning, in de nationale en internationale maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke context. De groep bestaat uit vijf gerenommeerde wetenschappers van universiteiten over heel de Samen met Google biedt de Open Universiteit studenten een eigen studi adres aan. Studenten kunnen daarmee eenvoudiger onderling communiceren, maar ook toegang krijgen tot digitale bronnen en zich veilig aanmelden voor tentamens en studiebijeenkomsten. Eerst start een proef. Student meer centraal Onder de noemer De student meer centraal gaat een programma van start dat de binding tussen universiteit en studenten moet versterken. De Open Universiteit wil haar diensten beter aansluiten bij de wensen van studenten. Tal van medewerkers en studenten zijn bij het programma betrokken. Henk Peer Prijs Samen met Vecon, de vereniging van leraren in de economischmaatschappelijke vakken, reikt de Open Universiteit voor het eerst de Henk Peer Prijs uit. Henk Peer was als hoogleraar economie verbonden aan de Open Universiteit, en grondlegger van de Economie-opleiding. Topprestatie Studiecentra in Nederland openen hun deuren voor iedereen die zich wil laten inspireren voor een topprestatie! Naast algemene informatie over studeren bij de Open Universiteit, zijn in een aantal studiecentra toppers uit de sportwereld aanwezig. Arnold Vanderlyden, Jacco Eltingh, Harm Wiersma, Hans van Breukelen, Bart Veldkamp en Gerard Kemkers vertellen wat er komt kijken bij het leveren van een topprestatie en wat je ermee kunt bereiken. Masterclass innovatie Samen met Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht Business School, Technocentrum Zuid-Limburg en De Unie start de Open Universiteit met een Masterclass Innovatie. Daarmee willen zij bijdragen aan de Versnellingsagenda Limburg die duurzame economische groei en duurzame ontwikkeling van de werkgelegenheid in Zuid-Limburg moet bevorderen. Ga voor goud! Met de Olympische Spelen in het verschiet en gezien het convenant met NOC*NSF staat de opening van het studiejaar in het teken van de Olympische gedachte en sport. Studenten, medewerkers en relaties volgen diverse lezingen, waaronder een aantal van bekende sporters, en nemen deel aan een Olympische quiz. OPEN VOOR NIEUWE INZICHT O p e n v o o r n i e u w e i n z i c h t e n Onze expertise in interdisciplinair onderzoek naar leven-lang-leren bundelen we in het Netherlands Laboratory for Lifelong Learning. Dit center of excellence maakt alle ontwikkelde kennis op het gebied van leven-lang-leren toegankelijk voor andere organisaties en voor iedereen in de Nederlandse kennissamenleving. Daarnaast hebben we ambitieuze programma s voor onderzoek naar en ontwikkeling van expertise die nodig is voor onze bijdrage aan de innovatie van het hoger onderwijs. Met de focus op onderzoek naar een leven-lang-leren en op onderzoek naar innovatieve, onderwijskundige, didactische en onderwijstechnologische modellen neemt de Open Universiteit een bijzondere plaats in op de staalkaart van de VSNU. Deze schets van excellent onderzoek aan Nederlandse universiteiten verwijst onder meer naar wereldleiderschap op het vlak van onderwijstechnologie. De onderzoeksprogramma s verdienen volgens de onderzoeksvisitatiecommissie het predicaat zeer goed en excellent. Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor vakgebonden onderzoek aan de faculteiten van de Open Universiteit. Hierdoor draagt de instelling niet alleen bij aan oplossingen van vraagstukken op onderwijsgebied, maar ook aan die op tal van andere maatschappelijke vlakken. Open moet het zijn voor nieuwe inzichten.

12 Enig in zijn soort Roze bril De Open Universiteit is de enige universiteit Mensen hebben een veel te positieve kijk op hun eigen gezondheid. in Nederland die grootschalig funderend, Ze zien hun eigen gedrag te rooskleurig omdat ze niet goed weten innoverend en faciliterend onderzoek verricht of ze zich gezond of ongezond gedragen. Ze denken dat ze gezond naar leven-lang-leren. Op de staalkaart eten, terwijl ze ondertussen te veel vet en te weinig groente en fruit excellent en aansprekend onderzoek van de eten. Ook weten velen eigenlijk niet Uniek center of excellence Het thema leven-lang-leren neemt zowel nationaal als internationaal een prominente plaats in op de politieke en maatschappelijke agenda. De Open Universiteit beschikt als geen ander over deskundigheid en praktijkervaring op dit gebied en daar komt iedere dag meer expertise bij. Het interfacultair onderzoeksinstituut NeLLL bundelt deze expertise en maakt die toegankelijk voor de Open Universiteit en voor andere organisaties in binnen- en buitenland. NeLLL staat voor Netherlands Laboratory for Lifelong Learning. Door de bundeling van expertise brengen wij zowel focus als massa in het leven-lang-leren-onderzoek aan. Wetenschappelijk directeur van NeLLL is prof. dr. Jeroen van Merriënboer: In Nederland vervullen we een unieke positie en ook elders in de wereld is er slechts een klein aantal instituten met dit onderwerp bezig. We willen dan ook wereldwijd een belangrijke bijdrage leveren aan een leven-lang-leren. Jeroen van Merriënboer: Onderzoek van leven-lang leren kan op We maken expertise over vele terreinen plaatsvinden. leven-lang-leren voor Van Merriënboer is realistisch. iedereen toegankelijk. We moeten keuzes maken. Daarom starten we met vier programmalijnen: onderwijspsychologische aspecten, onderwijstechnologieën, levenlang-leren in de professies en leven-lang-leren op de arbeidsmarkt. Met NeLLL vestigt de Open Universiteit een voor Europa uniek center of excellence op het gebied van leven-lang-leren. We zoeken nadrukkelijk steeds naar samenwerking, in Nederland maar ook ver daarbuiten. Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, nemen wij dan ook een bijzondere plaats in. Instructional design for lifelong learning, Lifelong Learning with multimedia en Open Educational Resources for lifelong learning zijn voorbeelden van de meest succesvolle onderzoekslijnen die bijdragen aan de ontwikkeling van concepten, modellen en instrumenten voor een leven-lang-leren. Dat het onderzoek toonaangevend is, uit zich ook in de vele blijken van waardering die de onderzoekers krijgen in de vorm van prestigieuze persoonlijke awards en onderzoekssubsidies. De onderzoekers zijn succesvol in het verkrijgen van subsidie voor hun onderzoek, van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, van de Europese Commissie en van nationale en internationale bedrijven. Zij werken daarom ook wereldwijd samen, zoals met het Amerikaanse Learning Systems Institute en het Duitse Knowledge Media Research Centre. Geen sinecure Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. Googelen is een werkwoord en synoniem aan iets opzoeken op internet. Ook in het onderwijs is internet een belangrijke bron van informatie, bijvoorbeeld voor werkstukken. Maar hoe vind je de juiste informatie, en hoe beoordeel je of die betrouwbaar is? Dat is geen sinecure. De Open Universiteit doet onderzoek naar de manier waarop mensen op internet informatie zoeken en beoordelen. Daarvan kan iedereen profi teren. Voor het voortgezet onderwijs maken we lessenseries die leerlingen bij het zoeken op internet stimuleren om de websites goed te beoordelen. En binnenkort is op internet de gratis cursus The best web searcher beschikbaar. Een aanrader voor iedereen die goed wil leren zoeken. Het onderzoek naar zoeken op internet dingt mee naar de Academische Jaarprijs, een prijs voor origineel, creatief en vooral toepasbaar onderzoek. Online knipoog werkt ook ;-) Wie denkt dat communicatie via internet koud en onpersoonlijk is, heeft het mis. Ook internetters kunnen hun emoties overbrengen, door emoticons te gebruiken. Die vervangen heel goed de ontbrekende non-verbale informatie. Dat concludeert dr. Daantje Derks van de faculteit Psychologie. Als mensen met elkaar praten, wisselen ze woorden én non-verbale informatie uit. Bij online communicatie valt het non-verbale weg. Emoticons kunnen een aantal functies van die informatie overnemen. Mensen gebruiken emoticons om emoties of humor te uiten of een boodschap kracht bij te zetten. En wat blijkt? De ontvangers vatten de symbooltjes op zoals bedoeld. De boodschap komt goed over: een online knipoog werkt dus ook! goed hoeveel ze zouden moeten bewegen. Dat maakt het moeilijk mensen te beïnvloeden met campagnes, vertelt prof. dr. Lilian Lechner die hier onderzoek naar deed. Een andere reden waarom mensen hun gezondheidsgedrag verkeerd inschatten, is door de Lilian Lechner: Veel mensen manier waarop zij zich vergelijken bekijken hun gezondheid met anderen. Mensen die ten door een roze bril. onrechte denken dat ze voldoende bewegen, vergelijken zich vaak met anderen die even weinig of zelfs minder bewegen. Een interessant fenomeen dat ook aan bod komt in onze masteropleiding Gezondheidspsychologie. Virtueel laboratorium Voor de Open Universiteit is onderzoek van steeds groter belang. Om onderzoek meer te stimuleren en te integreren in het onderwijs, heeft de faculteit Psychologie het Virtueel Laboratorium ontwikkeld. Een nieuwe manier om nu ook op afstand psychologisch onderzoek te doen. Met het Virtueel Laboratorium is het ontwikkelen en aanpassen van studies door onderzoekers, deelname aan onderzoek en opslag van proefpersoondata én administratie van deelname op één plaats samengebracht. En met succes: het onderzoek is kwalitatief sterk verbeterd. Voor studenten is onderzoek nu ook interessanter. Zij kunnen actief meedoen, als respondent en als onderzoeker. Een bijzondere innovatie van onderzoek, dat medewerkers van de Open Universiteit waarderen. Zij verkozen het Virtueel Laboratorium tot Product van het jaar!

13 ONS AANBOD O n s a a n b o d (post)-hbo-opleidingen MBA-opleiding Assistent Controller Global Distance MBA Bachelor- en masteropleidingen Certifi ed Treasurer Financial Controller Gratis cursussen (OpenER) Focusopleidingen Cultuurwetenschappen faculteit bacheloropleidingen* masteropleidingen* Literair lezen Bedrijfsprocessen en ict Nederland in beeld Cultuurwetenschappen Algemene cultuurwetenschappen Algemene cultuurwetenschappen Financieel economisch management Veranderende grenzen Financiële verslaggeving Informatica Informatica Computer Science Inleiding management Informatica Marketing Computeralgebra met Maxima Managementwetenschappen Management, organisatie en bestuur Managementwetenschappen** Strategie en organisatie Human Information Processing variant Controlling variant Implementation and Changemanagement variant Marketing and Supply Chain Management Kort hoger onderwijsprogramma s Starten met programmeren Communicatietechnologie, een inleiding variant Public Management Managementwetenschappen variant Strategic Human Resource Management Managementwetenschappen Beleggen Business Process Management and IT** Advanced Studies in Management Dienstenmarketing Basics van het management Groepsbesluitvorming Natuurwetenschappen Milieu-natuurwetenschappen Milieu-natuurwetenschappen Beleidsadvisering. Beleid in de praktijk Kwaliteitszorg Besturen en (her)inrichten van Projectmanagement Psychologie Psychologie Psychology bedrijfsprocessen Wetenschapsleer voor major Arbeids - en organisatiepsychologie variant Arbeids- en organisatiepsychologie Controlling Managementwetenschappen major Gezondheidspsychologie variant Gezondheidspsychologie Financial Decisions Bestuurskracht van gemeenten Financieel management Politieke stromingen Rechtswetenschappen Nederlands recht Nederlands recht ICT-management Audit Implementation and Change Management Milieu-natuurwetenschappen Onderwijswetenschappen - Actief Leren International Strategic Leadership Biodiversiteit: de menselijke voetafdruk Managementcompetenties Duurzame ontwikkeling Marketing en Supply Chain Management Focus op Natuurwetenschappen Overheidsmanagement in de praktijk Strategisch HRM Psychologie * Deze opleidingen zijn vanzelfsprekend Evolutie voor psychologen geaccrediteerd door de NVAO. Informatica Psychologie: een eerste kennismaking Voor alle andere opleidingen en Gecertifi ceerd Javaprogrammeur Seks en de evolutie programma s geldt dat ze zijn samengesteld Gecertifi ceerd Softwarearchitect uit (delen van) de geaccrediteerde Gecertifi ceerd Systeemontwikkelaar Rechtswetenschappen bachelor- en masteropleidingen of Interesse in recht anderszins zijn erkend. Onderwijskunde Over de werking van het recht Onderwijskundig ontwerpen ** Ook in een begeleide variant, aangeboden in samenwerking met hogescholen in Psychologie Nederland. Preventiemanagement

14 UNIVERSITEIT IN CIJFERS O p e n U n i v e r s i t e i t i n c i j f e r s O p e n v o o r i e d e r e e n d i e i n t e r a c t i e f w i l l e r e n begroting 62,7 miljoen euro medewerkers 751 studenten (peilperiode) modulenafzet in cursuscertifi caten in propedeusegetuigschriften in wo-getuigschriften in studentenprofi el 51 procent vrouw - 49 procent man 10 procent jaar - 32 procent jaar 33 procent jaar - 25 procent ouder dan 45 jaar 60 procent studeert naast een betaalde baan van 35 uur of meer 34 procent kiest voor de Open Universiteit vanwege het tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs 44 procent is tweedekans student - iemand die niet eerder een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke opleiding voltooid heeft aan een Nederlandse onderwijsinstelling studiecentra 12 studiecentra in Nederland 6 studiecentra in Vlaanderen provinciale steunpunten 3 steunpunten in Nederland wetenschappelijke cursussen 299 Stand van zaken op 31 december 2007 O p e n v o o r n i e u w e m e t h o d e n e n t e c h n i e k e n OPEN MOET HET ZIJN O p e n m o e t h e t z i j n O p e n v o o r n i e u w e i n z i c h t e n O p e n v o o r e e n d u u r z a m e k e n n i s s a m e n l e v i n g

15 Open Universiteit Nederland Bezoekadres Valkenburgerweg AT Heerlen Postadres Postbus DL Heerlen telefoon Copyright 2008 Open Universiteit Nederland Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Open Universiteit Nederland Een gedrukte versie van deze brochure is verkrijgbaar bij de afdeling Marketing, communicatie en sales, telefoon of 8630

P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N

P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N Open moet het zijn OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND IN 2007-2008 Stud c emis ni Studienacht.nl Omdat de Open Universiteit de enige universiteit in Nederland is waar inschrijven op elk moment van het jaar mogelijk

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR SPORT JE BEROEP HARVEY VAN STEIN Basketbalspeler BC Apollo Alumnus Sport Management Fundamentals Mijn doel is om mijn basketbal

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT 25 februari 2010 Partners: Universiteit van Amsterdam, ILO (Instituut voor de Lerarenopleiding; penvoerder); Vrije Universiteit, Onderwijscentrum VU; Universiteit

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Leren op en van conferenties in een (academische) opleiding: wat, waarom en hoe

Leren op en van conferenties in een (academische) opleiding: wat, waarom en hoe Leren op en van conferenties in een (academische) opleiding: wat, waarom en hoe Symposium van de Masteropleiding Leren en Innoveren, Inholland dr. Olga Firssova Open Universiteit Overzicht presentatie

Nadere informatie

Open Universiteit Nederland Universiteit voor leven-lang-leren. Lifelong learning is a sine qua non if the Lisbon objectives are to be achieved.

Open Universiteit Nederland Universiteit voor leven-lang-leren. Lifelong learning is a sine qua non if the Lisbon objectives are to be achieved. Open Universiteit Nederland Universiteit voor leven-lang-leren Lifelong learning is a sine qua non if the Lisbon objectives are to be achieved. Open Universiteit Nederland dé universiteit voor leven-lang-leren

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken

Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken Prof. dr. Rob Koper Onderwijstechnologisch Expertise Centrum Conferentie Onderwijsinnovatie Het Boek Voorbij, Hogeschool Zuyd, Heerlen 30-5-200-7

Nadere informatie

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit 14 oktober 2011 Cees Brouwer Agenda 1 Missie Open Universiteit en leernetwerken 2 Levenscyclus en perspectief 3 Eigen ervaring 1: kennis intensieve organisatie

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Hoger Onderwijs 3.0 met OpenU #ehon2012. Wilfred Rubens

Hoger Onderwijs 3.0 met OpenU #ehon2012. Wilfred Rubens Hoger Onderwijs 3.0 met OpenU #ehon2012 Wilfred Rubens Inhoud Urgentie om te veranderen OpenU als 'ontwrichtende' innovatie Aspecten van OpenU (OER, snapshots, kennisabonnement, leertraject, middel voor

Nadere informatie

De Loopbaanuniversiteit

De Loopbaanuniversiteit De Loopbaanuniversiteit Business Development Group September 2010 Business Development Group De Loopbaanrotonde Wilfried Vander Meeren Antoinette Deusings Vitaliteit voor organisatie en individu Producten

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014

3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 3D Design Academy S4C Programma Amsterdam Oost, 2014 Myrthe Lanting Tijdens mijn studies textielontwerp en Design Cultures ben ik me gaan interesseren in hoe ik ontwerp in kan zetten voor sociale innovatie.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt met wereldwijd erkende certificaten MET MICROSOFT IT ACADEMY effectiever gebruik van ICT middelen

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie