Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2013 Ten geleide Mwanza, de tweede stad in Tanzania met circa inwoners, officieus is het veel hoger, groeit nog steeds (>10% per jaar). Als gevolg van de trek van het platteland naar de stad en mede als gevolg van de economische crisis en de snel stijgende voedselprijzen komen er steeds meer kinderen op straat, soms niet ouder dan 6 jaar. Een team van 22 enthousiaste Tanzaniaanse medewerkers, onder leiding van de Nederlandse coördinator Marga van Barschot, zet zich in voor deze kinderen. Upendo Daima haalt jongens van de straat, vangt hen op en herenigt hen indien mogelijk met ouders of familie. 2. Malimbe Family (MF) met een capaciteit voor 50 tot 55 jongens; hier worden de jongens gehuisvest, die (voorlopig) niet terug kunnen naar hun familie totdat ze de middelbare schoolleeftijd bereiken. Daarna gaan ze naar huis of naar een boarding school. Om Marga van Barschot en haar team te ondersteunen is in 2004 de Stichting Upendo Daima Nederland opgericht. Deze stichting heeft als doel het bieden van inhoudelijke en financiële ondersteuning aan het straatkinderenwerk in Mwanza. Upendo Daima biedt re-integratie, onderdak, medische verzorging, begeleiding, scholing. En zodra de jongens oud genoeg zijn helpen we ze om werk te vinden. De activiteiten zijn ondergebracht in 2 deelprojecten: 1. Back Home House (BHH) met een capaciteit voor 30 jongens. Als de straatkinderen met ons mee willen komen, worden ze tijdelijk gehuisvest in het BHH waar ze gemiddeld 3 maanden verblijven; Het jaarverslag 2013 start met een korte beschrijving van de ontwikkelingen in Tanzania van het afgelopen jaar. Voor het uitgebreide verslag wordt verwezen naar het annual report vanuit Mwanza. NL/annual%20report/Annual%20Report% pdf. Vervolgens komen de activiteiten in Nederland aan bod. De financiën over 2013 worden gepresenteerd in bijlage 1. Jaarverslag

2 Ontwikkelingen in Tanzania Straatwerk In 2013 is het straatteam van het BHH 2 maal per week de stad ingegaan, zowel s nachts als overdag, om kinderen op straat op te zoeken. Het straatteam kent de plekken waar ze graag rond hangen zoals bij drukke verkeerspunten, de busstations en de markt. Daar proberen de kinderen zich in leven te houden met kleine klusjes, het verzamelen van bruikbare spullen, het verkopen van flesjes water, prostitutie of diefstal. Elke week wordt er contact gelegd met ongeveer 40 straatkinderen, daarvan weten we 5 tot 8 kinderen te motiveren met ons mee te gaan. Als de kinderen bij ons komen, mankeren ze nog al eens wat, zoals wonden en schrammen, malaria en huidschimmels. Vaak zijn ze ondervoed. De samenwerking met de andere organisaties die actief zijn in het straatwerk blijft een uitdaging, net zoals de samenwerking met de gemeentelijke social welfare afdeling. Het Back Home House Het BHH heeft plek voor 30 kinderen. Afgelopen jaar hebben we 212 kinderen kunnen registreren. Een aantal zijn uit het BHH opgehaald door familie. Dankzij onze bemiddeling zijn er 49 terug gebracht naar huis en 20 naar Malimbe Family omdat thuis wonen geen optie meer was. Anderen vinden een baantje en proberen zo hun leven weer op de rails te krijgen. Helaas gaan ook een aantal jongens weer terug de straat op of verhuizen naar andere steden, zoals Dar-es Salaam. Veel straatkinderen kunnen bij binnenkomst niet lezen of schrijven. Zij worden op basis van hun niveau ingedeeld in groepen. Alle kinderen krijgen begeleiding, individueel en groepsgewijs. Hun gedrag wordt geobserveerd tijdens het onderwijs en de vrijetijdsbesteding. Elke ochtend wordt er gesport evenals aandacht besteed aan weerbaarheidstraining. Elke vrijdagochtend wordt er gewandeld, elke week is er tijd voor voetbaltraining, gymnastiek en acrobatiek. Kinderen kunnen natuurlijk ook spelletjes doen en een uurtje per dag besteden voor de televisie. De kinderen krijgen regelmatig een medische check-up door onze huisarts Dr Mnema. Ziekten als malaria, wormen, oog- en huidaandoeningen of geïnfecteerde wonden vragen vaak om een intensievere verzorging. Jaarverslag

3 Huishoudelijke karweitjes en het bezemen van de binnenplaats en schoonmaken van de afvoergoot naast het BHH horen ook bij de wekelijkse taken. Voor alle details van activiteiten in het BHH wordt verwezen naar voornoemd rapport op de website. Niet alleen de kinderen worden geholpen, maar ook wordt er aandacht besteed aan de families, om te bewerkstelligen dat ze weer in staat zijn de opvoeding te hervatten. Medewerkers van het BHH hebben in familiebezoeken afgelegd om te onderzoeken of gezinshereniging mogelijk is. Tijdens de gesprekken bij het straatwerk en de bezoeken wordt al snel duidelijk, waarom de kinderen zijn weggelopen. Gebrek aan essentiële basisbehoeften zoals verzorging en voedsel, een scheiding, alcoholmisbruik of het overlijden van de ouders, soms als gevolg van AIDS, spelen een grote rol. Verder is er sprake van veel lichamelijk geweld en mishandeling door ouders of opvoeders. Omdat de jongens druk en enthousiast zijn en niet gewend om met huisraad om te gaan, hebben de gebouwen en het meubilair veel te lijden. Er is dus veel onderhoud nodig. De klimaatruwheid is ook in Tanzania zichtbaar. In december 2013 hebben we erg veel last gehad van overstromingen als gevolg van langdurige regenval. Nog meer als gevolg van de klimaatveranderingen heeft de wateroverlast te maken met de voortschrijdende verstedelijking in de omgeving met steeds meer verhard oppervlak. Komt er een heftige tropische bui, dan stroomt het water de helling af en onder aan ligt het BHH vlakbij de rivierbedding. In 2014 gaan we dat probleem aanpakken en de schade herstellen. In 2013 zijn 49 kinderen terug kunnen gaan naar huis met nieuwe inzichten en vaardigheden en een rugzak gevuld met een schooluniform, schoenen en schoolschriften. Indien nodig geven we de familie, desnoods een financiële ondersteuning voor eten, school-uniformen en boeken. In totaal telt het BHH 8 stafleden en 5 tot 8 zowel Tanzaniaanse als internationale vrijwilligers, die voor korte of langere tijd de staf ondersteunen. In 2013 werd het BHH geleid door Amon Semberya. Jaarverslag

4 Malimbe Family De statistieken van Malimbe Family (MF) over 2013 zijn te vinden in het Annual Report 2013, te downloaden van de website. De kinderen genieten er elke keer weer van en sommige kinderen hebben goed leren lezen. De boeken worden ook s avonds bij het kampvuur voorgelezen door een van begeleiders. Ook leren de kinderen steeds beter met spelletjes en puzzels om te gaan. In totaal wonen er gemiddeld 49 jongens op MF. Overdag gaan zij naar de primary school Nyamalango. Zodra ze thuis komen, wordt er huiswerk gemaakt in het study centre. Er is een studie- ruimte en bibliotheek. Het Tanzaniaanse onderwijs is kwalitatief niet goed en onze kinderen hebben vaak een achterstand. Daarom is er begin 2012 een leraar aangetrokken die enkele uren per dag de naschoolse activiteiten begeleidt. Er is ook ruimte voor enkele kinderen uit de buurt. De kinderen verzorgen na school, als het huiswerk af is, de honden en werken in de moestuin. De moestuin wordt ook gebruikt om de familieleden van de kinderen van het BHH daar les te geven in het verbouwen van groenten, aangevuld met voedingslessen Verder doen zij allerlei huishoudelijke klussen, hierdoor leren ze goed voor zichzelf te zorgen. De voetbaltraining, de lessen in cultuur en traditionele dansen, de acrobatiek en de verhalen van de storyteller Babu houdt ze van de straat. De bibliotheek is opgezet door de Nederlandse vrijwilligster Ite van Aardenne. Er is een systeem ontwikkeld hoe met boeken om te gaan. Er zijn veel nieuwe boeken aangeschaft of gedoneerd, leesboeken zowel als studieboeken. Jaarverslag

5 De jongens gaan, als het enigszins kan, 2 keer per jaar gedurende de schoolvakanties naar familie als die gevonden is. Hierdoor proberen we de band met familie in stand te houden. Voor de jongens die na de lagere school naar de middelbare school of het beroepsonderwijs gaan, zoeken we elk jaar een goede plek, hetzij thuis, hetzij op een boarding school. Op het ogenblik gaan er 27 jongens van Malimbe Family naar de middelbare school. 19 jongens zijn geplaatst op de verschillende boarding scholen in en rond Mwanza en 8 jongens wonen weer thuis of bij familie en gaan van daar uit naar school. Zij krijgen allemaal zo nodig psychosociale en financiële ondersteuning van Upendo Daima. In 2013 zijn er 4 jongens gaan werken in een garage om het vak van automonteur te leren. In eerdere jaren zijn Charles en Magesa gestart als timmerman, Zabron en Adeltus hebben een eigen zaakje als elektriciens. Siri zit op de Universiteit en studeert Onderwijskunde. Gemiddeld zijn er 10 stafleden en 5 vrijwilligers actief. We leren ook steeds beter of en hoe we vrijwilligers in kunnen zetten. Want we moeten goed kijken naar de toegevoegde waarde, omdat de begeleiding van deze onervaren jongeren beslag legt op de capaciteit van de staf. Een groep studenten van de nabijgelegen universiteit, komt elke zondag om onderwijs te geven aan de kinderen van MF, te spelen en in de tuin te werken. Per maand ontvingen we gemiddeld 20 bezoekers. De bezoekers brachten voedsel, school materiaal en kleding mee. Na een bezoek voelen vele bezoekers zich zodanig verbonden aan ons project dat ze donateur worden. Netwerk Sinds 2010 participeert UD in een netwerk met o.a. Railway Children UK, de Sociale Dienst en partner organisaties (Adilisha, Amani Girls en COET). Doel is om een goede samenwerking te creëren met de diverse betrokken partijen, zoals de lokale gemeenschap, andere hulpverlenings-organisaties, de overheid, politie en bedrijven. De vorming van dit netwerk moet ertoe leiden dat meer partijen zich verantwoordelijk gaan voelen voor de problemen rond straatkinderen en dat er gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. De organisatie Het organisatorische en administratieve werk in Mwanza blijft omvangrijk. Gelukkig hebben we nu een goede financial controller aangetrokken, Mrs. Patricia Paul Buswage. Een externe accountant kon in 2013 een succesvolle audit uitvoeren Wij willen alle inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk verantwoorden en dat is ook noodzakelijk ten opzichte van onze donoren. Jaarverslag

6 Ontwikkelingen in Nederland Het bestuur en een aantal vrijwilligers zijn ook in 2013 druk in de weer geweest om het project in Mwanza te ondersteunen met de volgende activiteiten: De vernieuwde website zorgde voor het actuele nieuws. Medio 2013 is deze online gegaan. In december is er een nieuwsbrief verschenen voor onze donateurs en andere belangstellenden; In 2013 hebben we verschillende informatiebijeenkomsten voor scholen, kerken en in de privésfeer verzorgd;. Er is goed contact onderhouden met al onze donororganisaties, zoals Cordaid. Op 16 november werd deelgenomen aan een informatie dag over en voor particuliere initiatieven. Opbrengsten van alle activiteiten Per maand ontvingen wij gemiddeld een bedrag van aan donaties van particulieren. Velen van de vaste donateurs betalen 30 tot 40 euro per maand, waarvan één kind, dat in Malimbe Family woont, gevoed en gekleed wordt en naar school kan gaan. Omdat ieder jaar jongens de basisschool verlaten, zijn we al een paar jaar bezig om specifieke fondsen voor hun vervolgopleiding bijeen te brengen. Er zijn al verschillende donateurs in Nederland, Duitsland en de Ierse SMA, die het afgelopen jaar een middelbare scholier financieel geadopteerd hebben. Verder konden de volgende giften genoteerd worden: Cordaid, onze grootste donor, heeft ook dit jaar een flinke bijdrage van ter beschikking gesteld voor de activiteiten van het Back Home House, het grootste deel is bestemd voor 2014; De Zusters van Liefde H. Juliana hebben in 2013 een bedrag van overgemaakt, voorwaar een hele welkome verrassing en ondersteuning van ons werk; De boekenwinkel De Boekenlegger in Tiel kon dankzij de verkoop van de boeken vanuit hun nieuwe pand een opbrengst van overmaken op onze rekening; De Johannes stichting droeg dit jaar bij aan het vernieuwen van het beddengoed en muskietennetten met een gift van 2.000; De familie Hulleman droeg in 2013 wederom flink bij aan de opleiding van onze middelbare school studenten met een bedrag van 2.400; Het Goede Doelenwinkeltje uit Delft heeft een bijdrage van ter beschikking gesteld. Het is toch prachtig dat met het verkopen van tweede hands spullen geld wordt ingezameld om o.a. de straatkinderen in Mwanza van straat te kunnen halen; De Vastenactie van de Paulus Parochie leverde 599 op. De familie Calis en Staal heeft thuis voor de 4 de keer een Benefietconcert uitgevoerd door de kinderen; de opbrengst was 470,-; Verder waren er een aantal particulieren met bedragen van tot bereid om ons project te ondersteunen. De opbrengst van alle donoren en sponsororganisaties was dit jaar , iets lager dan begroot. Maar de bijdrage van Cordaid zat daar dit jaar niet bij, omdat deze rechtstreeks Jaarverslag

7 overgemaakt is aan Upendo Daima Tanzania. De kosten van UDN voorde opvang van de straatkinderen was en daarmee iets lager dan begroot. Maar met de directe bijdrage van Cordaid zijn de totale kosten in Tanzania weer gestegen. We merken dat de economische crisis zowel in Mwanza als in Nederland haar sporen achterlaat. Medio 2013 heeft het team in Mwanza in overleg met het UDN bestuur besloten om waar mogelijk maatregelen te nemen om de kosten te verlagen en bezuinigingen door te voeren. Het bestuur Het bestuur is in 2013 niet gewijzigd en is daarmee als volgt samengesteld: André van Strijp, voorzitter Monique Pietermaat, secretaris Jan van Bergen, penningmeester Hetty Bloemen, pr en communicatie Het bestuur kwam 5 keer per jaar bij elkaar om alle zaken te bespreken en voor te bereiden. Gedurende het jaar zijn een aantal projectaanvragen voorbereid voor de diverse sponsors. Geregeld met succes en soms zonder resultaat. In september bracht de voorzitter een bezoek aan Mwanza om samen met de staf de ontwikkelingen door te spreken. Belangrijk onderwerp was het financiële systeem. De uitgevoerde audit door een externe accountant nadien toonde dat het systeem nu voldoet aan de eisen die de donoren mogen stellen. De verdere professionalisering, de toekomstige overdracht van het werk van Marga aan haar opvolger en de organisatie stonden ook op de agenda. UD zal stap voor stap onafhankelijker moeten worden van de grotere Nederlandse donoren gezien de huidige ontwikkelingen binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Er worden stappen voorbereid om meer steun vanuit Tanzania te krijgen. Het bestuur betaalde alle reis- en verblijfskosten uit eigen middelen, als mede nagenoeg alle kosten in Nederland, zodat de bijdragen van alle sponsoren en donateurs volledig ten goede komen aan het werk in Tanzania. Jaarverslag

8 Bijlage 1 JAARREKENING STICHTING UPENDO DAIMA NEDERLAND 2013 Activa Liquide middelen Totaal Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserve Cordaidproject onderwijs kinderen Algemene reserve Totaal STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 BATEN gerealiseerd gerealiseerd Schenkingen particulieren Schenkingen organisaties Rente en incidentele inkomsten TOTAAL LASTEN Kosten UDO in Tanzania Kosten UDN in Nederland TOTAAL SALDO BATEN Jaarverslag

9 TOELICHTING OP DE JAARREKENING Inleiding De Stichting Upendo Daima Nederland, (UDN) gevestigd in Nederland, heeft als doel het genereren van fondsen ten behoeve van de Upendo Daima Organization (UDO) in Mwanza, Tanzania. De Stichting werft en beheert daartoe gelden. De fondswerving is erop gericht de continuïteit van de activiteiten van UDO te waarborgen. De Stichting Upendo Daima Nederland richt zich daartoe op duurzame relaties met zowel particuliere donateurs als met organisaties die fondsen verstrekken. UDN is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Er is geen formele relatie tussen UDN en UDO. UDN verschaft UDO naar behoefte geld voor de activiteiten in het Back Home House (BHH) en Malimbe Family (MF) en voor specifieke projecten en investeringen. UDN ontvangt van UDO verslagen van de activiteiten en financiële verantwoording over de besteding van gelden. Dit valt buiten de financiële verantwoordelijkheid van UDN. Balansposten De liquide middelen waren eind 2013 vrij opneembaar. Het eigen vermogen, dat op 31 december bedroeg, is afgenomen met het negatieve saldo van de baten en lasten, ad Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2013 derhalve Een bedrag van van het eigen vermogen is gereserveerd voor de kosten voor opleiding van de kinderen. Het resterende bedrag van vormt de algemene reserve. Posten uit de staat van baten en lasten Een nadere specificatie van de posten uit de staat van baten en lasten wordt gegeven in de tabellen hierachter. Baten Aan vaste donaties en eenmalige schenkingen van particulieren waaronder collecteopbrengsten en speciale acties van parochies werd ontvangen. Meer informatie over een aantal bijzondere ontvangsten is te vinden in het jaarverslag. Ten opzichte van de begroting zijn er in 2013 lagere inkomsten geweest door lagere giften en acties van parochies, lagere giften voor opleiding van kinderen, lagere eenmalige giften/acties van particulieren en iets lagere inkomsten van de vaste donateurs. Aan inkomsten van organisaties en stichtingen werd ontvangen. De bijdrage van Cordaid is in 2013 rechtstreeks overgemaakt naar UDO Tanzania en ontbreekt daarom in de gerealiseerde baten. Ten opzichte van de begroting was er een niet voorziene bijdrage van van de Liefdezusters H. Juliana. De bijdrage van de Boekenlegger, die in totaal bedroeg, was hoger dan voorzien. Ook waren er bijdragen van de Johannes Stichting en de Stichting Goeie Doelen uit Delft. Aan rente op de spaarrekening en incidentele inkomsten is in 2013 een bedrag van 358 binnengekomen. BATEN gerealiseerd begroot gerealiseerd Particulier Vaste donateurs Diverse giften/acties particulieren Giften voor opleiding kinderen Giften en acties parochies Subtotaal Jaarverslag

10 BATEN gerealiseerd begroot gerealiseerd Organisaties/Stichtingen Cordaid Boekenlegger Johannes Stichting Liefdezusters H Juliana Stichting Goeie Doelen Delft Diversen Subtotaal Rente / incidentele inkomsten TOTAAL Lasten De uitgaven in 2013 voor bijdragen aan de kosten van UDO in Tanzania bedroegen Hiervan werd een bedrag van via Cordaid aan UDO bijgedragen, conform de voorwaarden van het project voor Cordaid. Deze kosten van UDO zijn de bijdrage aan de reguliere kosten van het Back Home House voor onder meer huisvesting en voeding van de kinderen, activiteiten voor de opvang, begeleiding en re-integratie van de kinderen en kosten voor opleiding van de kinderen. De kosten van UD Nederland betreffen het betalingsverkeer, de website en de bijdrage KvK. LASTEN gerealiseerd begroot gerealiseerd Kosten UDO in Tanzania Reguliere kosten BHH, MF Eigen bijdrage kosten BHH via Cordaid Subtotaal Kosten UD Nederland TOTAAL André van Strijp, voorzitter Monique Pietermaat, secretaris Jan van Bergen, penningmeester Hetty Bloemen, PR en Communicatie Jaarverslag

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Stichting. Derde Wereldgroep Soest

Stichting. Derde Wereldgroep Soest Stichting Derde Wereldgroep Soest JAARVERSLAG 2012 Stichting Derde Wereldgroep Soest Postbus 389 3760 AJ Soest Tel: 035-609 00 74 ING: 5634327 Rabobank: 3799.29.813 dwgsoest@hotmail.com www.derdewereldgroepsoest.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie