Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2013 Ten geleide Mwanza, de tweede stad in Tanzania met circa inwoners, officieus is het veel hoger, groeit nog steeds (>10% per jaar). Als gevolg van de trek van het platteland naar de stad en mede als gevolg van de economische crisis en de snel stijgende voedselprijzen komen er steeds meer kinderen op straat, soms niet ouder dan 6 jaar. Een team van 22 enthousiaste Tanzaniaanse medewerkers, onder leiding van de Nederlandse coördinator Marga van Barschot, zet zich in voor deze kinderen. Upendo Daima haalt jongens van de straat, vangt hen op en herenigt hen indien mogelijk met ouders of familie. 2. Malimbe Family (MF) met een capaciteit voor 50 tot 55 jongens; hier worden de jongens gehuisvest, die (voorlopig) niet terug kunnen naar hun familie totdat ze de middelbare schoolleeftijd bereiken. Daarna gaan ze naar huis of naar een boarding school. Om Marga van Barschot en haar team te ondersteunen is in 2004 de Stichting Upendo Daima Nederland opgericht. Deze stichting heeft als doel het bieden van inhoudelijke en financiële ondersteuning aan het straatkinderenwerk in Mwanza. Upendo Daima biedt re-integratie, onderdak, medische verzorging, begeleiding, scholing. En zodra de jongens oud genoeg zijn helpen we ze om werk te vinden. De activiteiten zijn ondergebracht in 2 deelprojecten: 1. Back Home House (BHH) met een capaciteit voor 30 jongens. Als de straatkinderen met ons mee willen komen, worden ze tijdelijk gehuisvest in het BHH waar ze gemiddeld 3 maanden verblijven; Het jaarverslag 2013 start met een korte beschrijving van de ontwikkelingen in Tanzania van het afgelopen jaar. Voor het uitgebreide verslag wordt verwezen naar het annual report vanuit Mwanza. NL/annual%20report/Annual%20Report% pdf. Vervolgens komen de activiteiten in Nederland aan bod. De financiën over 2013 worden gepresenteerd in bijlage 1. Jaarverslag

2 Ontwikkelingen in Tanzania Straatwerk In 2013 is het straatteam van het BHH 2 maal per week de stad ingegaan, zowel s nachts als overdag, om kinderen op straat op te zoeken. Het straatteam kent de plekken waar ze graag rond hangen zoals bij drukke verkeerspunten, de busstations en de markt. Daar proberen de kinderen zich in leven te houden met kleine klusjes, het verzamelen van bruikbare spullen, het verkopen van flesjes water, prostitutie of diefstal. Elke week wordt er contact gelegd met ongeveer 40 straatkinderen, daarvan weten we 5 tot 8 kinderen te motiveren met ons mee te gaan. Als de kinderen bij ons komen, mankeren ze nog al eens wat, zoals wonden en schrammen, malaria en huidschimmels. Vaak zijn ze ondervoed. De samenwerking met de andere organisaties die actief zijn in het straatwerk blijft een uitdaging, net zoals de samenwerking met de gemeentelijke social welfare afdeling. Het Back Home House Het BHH heeft plek voor 30 kinderen. Afgelopen jaar hebben we 212 kinderen kunnen registreren. Een aantal zijn uit het BHH opgehaald door familie. Dankzij onze bemiddeling zijn er 49 terug gebracht naar huis en 20 naar Malimbe Family omdat thuis wonen geen optie meer was. Anderen vinden een baantje en proberen zo hun leven weer op de rails te krijgen. Helaas gaan ook een aantal jongens weer terug de straat op of verhuizen naar andere steden, zoals Dar-es Salaam. Veel straatkinderen kunnen bij binnenkomst niet lezen of schrijven. Zij worden op basis van hun niveau ingedeeld in groepen. Alle kinderen krijgen begeleiding, individueel en groepsgewijs. Hun gedrag wordt geobserveerd tijdens het onderwijs en de vrijetijdsbesteding. Elke ochtend wordt er gesport evenals aandacht besteed aan weerbaarheidstraining. Elke vrijdagochtend wordt er gewandeld, elke week is er tijd voor voetbaltraining, gymnastiek en acrobatiek. Kinderen kunnen natuurlijk ook spelletjes doen en een uurtje per dag besteden voor de televisie. De kinderen krijgen regelmatig een medische check-up door onze huisarts Dr Mnema. Ziekten als malaria, wormen, oog- en huidaandoeningen of geïnfecteerde wonden vragen vaak om een intensievere verzorging. Jaarverslag

3 Huishoudelijke karweitjes en het bezemen van de binnenplaats en schoonmaken van de afvoergoot naast het BHH horen ook bij de wekelijkse taken. Voor alle details van activiteiten in het BHH wordt verwezen naar voornoemd rapport op de website. Niet alleen de kinderen worden geholpen, maar ook wordt er aandacht besteed aan de families, om te bewerkstelligen dat ze weer in staat zijn de opvoeding te hervatten. Medewerkers van het BHH hebben in familiebezoeken afgelegd om te onderzoeken of gezinshereniging mogelijk is. Tijdens de gesprekken bij het straatwerk en de bezoeken wordt al snel duidelijk, waarom de kinderen zijn weggelopen. Gebrek aan essentiële basisbehoeften zoals verzorging en voedsel, een scheiding, alcoholmisbruik of het overlijden van de ouders, soms als gevolg van AIDS, spelen een grote rol. Verder is er sprake van veel lichamelijk geweld en mishandeling door ouders of opvoeders. Omdat de jongens druk en enthousiast zijn en niet gewend om met huisraad om te gaan, hebben de gebouwen en het meubilair veel te lijden. Er is dus veel onderhoud nodig. De klimaatruwheid is ook in Tanzania zichtbaar. In december 2013 hebben we erg veel last gehad van overstromingen als gevolg van langdurige regenval. Nog meer als gevolg van de klimaatveranderingen heeft de wateroverlast te maken met de voortschrijdende verstedelijking in de omgeving met steeds meer verhard oppervlak. Komt er een heftige tropische bui, dan stroomt het water de helling af en onder aan ligt het BHH vlakbij de rivierbedding. In 2014 gaan we dat probleem aanpakken en de schade herstellen. In 2013 zijn 49 kinderen terug kunnen gaan naar huis met nieuwe inzichten en vaardigheden en een rugzak gevuld met een schooluniform, schoenen en schoolschriften. Indien nodig geven we de familie, desnoods een financiële ondersteuning voor eten, school-uniformen en boeken. In totaal telt het BHH 8 stafleden en 5 tot 8 zowel Tanzaniaanse als internationale vrijwilligers, die voor korte of langere tijd de staf ondersteunen. In 2013 werd het BHH geleid door Amon Semberya. Jaarverslag

4 Malimbe Family De statistieken van Malimbe Family (MF) over 2013 zijn te vinden in het Annual Report 2013, te downloaden van de website. De kinderen genieten er elke keer weer van en sommige kinderen hebben goed leren lezen. De boeken worden ook s avonds bij het kampvuur voorgelezen door een van begeleiders. Ook leren de kinderen steeds beter met spelletjes en puzzels om te gaan. In totaal wonen er gemiddeld 49 jongens op MF. Overdag gaan zij naar de primary school Nyamalango. Zodra ze thuis komen, wordt er huiswerk gemaakt in het study centre. Er is een studie- ruimte en bibliotheek. Het Tanzaniaanse onderwijs is kwalitatief niet goed en onze kinderen hebben vaak een achterstand. Daarom is er begin 2012 een leraar aangetrokken die enkele uren per dag de naschoolse activiteiten begeleidt. Er is ook ruimte voor enkele kinderen uit de buurt. De kinderen verzorgen na school, als het huiswerk af is, de honden en werken in de moestuin. De moestuin wordt ook gebruikt om de familieleden van de kinderen van het BHH daar les te geven in het verbouwen van groenten, aangevuld met voedingslessen Verder doen zij allerlei huishoudelijke klussen, hierdoor leren ze goed voor zichzelf te zorgen. De voetbaltraining, de lessen in cultuur en traditionele dansen, de acrobatiek en de verhalen van de storyteller Babu houdt ze van de straat. De bibliotheek is opgezet door de Nederlandse vrijwilligster Ite van Aardenne. Er is een systeem ontwikkeld hoe met boeken om te gaan. Er zijn veel nieuwe boeken aangeschaft of gedoneerd, leesboeken zowel als studieboeken. Jaarverslag

5 De jongens gaan, als het enigszins kan, 2 keer per jaar gedurende de schoolvakanties naar familie als die gevonden is. Hierdoor proberen we de band met familie in stand te houden. Voor de jongens die na de lagere school naar de middelbare school of het beroepsonderwijs gaan, zoeken we elk jaar een goede plek, hetzij thuis, hetzij op een boarding school. Op het ogenblik gaan er 27 jongens van Malimbe Family naar de middelbare school. 19 jongens zijn geplaatst op de verschillende boarding scholen in en rond Mwanza en 8 jongens wonen weer thuis of bij familie en gaan van daar uit naar school. Zij krijgen allemaal zo nodig psychosociale en financiële ondersteuning van Upendo Daima. In 2013 zijn er 4 jongens gaan werken in een garage om het vak van automonteur te leren. In eerdere jaren zijn Charles en Magesa gestart als timmerman, Zabron en Adeltus hebben een eigen zaakje als elektriciens. Siri zit op de Universiteit en studeert Onderwijskunde. Gemiddeld zijn er 10 stafleden en 5 vrijwilligers actief. We leren ook steeds beter of en hoe we vrijwilligers in kunnen zetten. Want we moeten goed kijken naar de toegevoegde waarde, omdat de begeleiding van deze onervaren jongeren beslag legt op de capaciteit van de staf. Een groep studenten van de nabijgelegen universiteit, komt elke zondag om onderwijs te geven aan de kinderen van MF, te spelen en in de tuin te werken. Per maand ontvingen we gemiddeld 20 bezoekers. De bezoekers brachten voedsel, school materiaal en kleding mee. Na een bezoek voelen vele bezoekers zich zodanig verbonden aan ons project dat ze donateur worden. Netwerk Sinds 2010 participeert UD in een netwerk met o.a. Railway Children UK, de Sociale Dienst en partner organisaties (Adilisha, Amani Girls en COET). Doel is om een goede samenwerking te creëren met de diverse betrokken partijen, zoals de lokale gemeenschap, andere hulpverlenings-organisaties, de overheid, politie en bedrijven. De vorming van dit netwerk moet ertoe leiden dat meer partijen zich verantwoordelijk gaan voelen voor de problemen rond straatkinderen en dat er gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. De organisatie Het organisatorische en administratieve werk in Mwanza blijft omvangrijk. Gelukkig hebben we nu een goede financial controller aangetrokken, Mrs. Patricia Paul Buswage. Een externe accountant kon in 2013 een succesvolle audit uitvoeren Wij willen alle inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk verantwoorden en dat is ook noodzakelijk ten opzichte van onze donoren. Jaarverslag

6 Ontwikkelingen in Nederland Het bestuur en een aantal vrijwilligers zijn ook in 2013 druk in de weer geweest om het project in Mwanza te ondersteunen met de volgende activiteiten: De vernieuwde website zorgde voor het actuele nieuws. Medio 2013 is deze online gegaan. In december is er een nieuwsbrief verschenen voor onze donateurs en andere belangstellenden; In 2013 hebben we verschillende informatiebijeenkomsten voor scholen, kerken en in de privésfeer verzorgd;. Er is goed contact onderhouden met al onze donororganisaties, zoals Cordaid. Op 16 november werd deelgenomen aan een informatie dag over en voor particuliere initiatieven. Opbrengsten van alle activiteiten Per maand ontvingen wij gemiddeld een bedrag van aan donaties van particulieren. Velen van de vaste donateurs betalen 30 tot 40 euro per maand, waarvan één kind, dat in Malimbe Family woont, gevoed en gekleed wordt en naar school kan gaan. Omdat ieder jaar jongens de basisschool verlaten, zijn we al een paar jaar bezig om specifieke fondsen voor hun vervolgopleiding bijeen te brengen. Er zijn al verschillende donateurs in Nederland, Duitsland en de Ierse SMA, die het afgelopen jaar een middelbare scholier financieel geadopteerd hebben. Verder konden de volgende giften genoteerd worden: Cordaid, onze grootste donor, heeft ook dit jaar een flinke bijdrage van ter beschikking gesteld voor de activiteiten van het Back Home House, het grootste deel is bestemd voor 2014; De Zusters van Liefde H. Juliana hebben in 2013 een bedrag van overgemaakt, voorwaar een hele welkome verrassing en ondersteuning van ons werk; De boekenwinkel De Boekenlegger in Tiel kon dankzij de verkoop van de boeken vanuit hun nieuwe pand een opbrengst van overmaken op onze rekening; De Johannes stichting droeg dit jaar bij aan het vernieuwen van het beddengoed en muskietennetten met een gift van 2.000; De familie Hulleman droeg in 2013 wederom flink bij aan de opleiding van onze middelbare school studenten met een bedrag van 2.400; Het Goede Doelenwinkeltje uit Delft heeft een bijdrage van ter beschikking gesteld. Het is toch prachtig dat met het verkopen van tweede hands spullen geld wordt ingezameld om o.a. de straatkinderen in Mwanza van straat te kunnen halen; De Vastenactie van de Paulus Parochie leverde 599 op. De familie Calis en Staal heeft thuis voor de 4 de keer een Benefietconcert uitgevoerd door de kinderen; de opbrengst was 470,-; Verder waren er een aantal particulieren met bedragen van tot bereid om ons project te ondersteunen. De opbrengst van alle donoren en sponsororganisaties was dit jaar , iets lager dan begroot. Maar de bijdrage van Cordaid zat daar dit jaar niet bij, omdat deze rechtstreeks Jaarverslag

7 overgemaakt is aan Upendo Daima Tanzania. De kosten van UDN voorde opvang van de straatkinderen was en daarmee iets lager dan begroot. Maar met de directe bijdrage van Cordaid zijn de totale kosten in Tanzania weer gestegen. We merken dat de economische crisis zowel in Mwanza als in Nederland haar sporen achterlaat. Medio 2013 heeft het team in Mwanza in overleg met het UDN bestuur besloten om waar mogelijk maatregelen te nemen om de kosten te verlagen en bezuinigingen door te voeren. Het bestuur Het bestuur is in 2013 niet gewijzigd en is daarmee als volgt samengesteld: André van Strijp, voorzitter Monique Pietermaat, secretaris Jan van Bergen, penningmeester Hetty Bloemen, pr en communicatie Het bestuur kwam 5 keer per jaar bij elkaar om alle zaken te bespreken en voor te bereiden. Gedurende het jaar zijn een aantal projectaanvragen voorbereid voor de diverse sponsors. Geregeld met succes en soms zonder resultaat. In september bracht de voorzitter een bezoek aan Mwanza om samen met de staf de ontwikkelingen door te spreken. Belangrijk onderwerp was het financiële systeem. De uitgevoerde audit door een externe accountant nadien toonde dat het systeem nu voldoet aan de eisen die de donoren mogen stellen. De verdere professionalisering, de toekomstige overdracht van het werk van Marga aan haar opvolger en de organisatie stonden ook op de agenda. UD zal stap voor stap onafhankelijker moeten worden van de grotere Nederlandse donoren gezien de huidige ontwikkelingen binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Er worden stappen voorbereid om meer steun vanuit Tanzania te krijgen. Het bestuur betaalde alle reis- en verblijfskosten uit eigen middelen, als mede nagenoeg alle kosten in Nederland, zodat de bijdragen van alle sponsoren en donateurs volledig ten goede komen aan het werk in Tanzania. Jaarverslag

8 Bijlage 1 JAARREKENING STICHTING UPENDO DAIMA NEDERLAND 2013 Activa Liquide middelen Totaal Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserve Cordaidproject onderwijs kinderen Algemene reserve Totaal STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 BATEN gerealiseerd gerealiseerd Schenkingen particulieren Schenkingen organisaties Rente en incidentele inkomsten TOTAAL LASTEN Kosten UDO in Tanzania Kosten UDN in Nederland TOTAAL SALDO BATEN Jaarverslag

9 TOELICHTING OP DE JAARREKENING Inleiding De Stichting Upendo Daima Nederland, (UDN) gevestigd in Nederland, heeft als doel het genereren van fondsen ten behoeve van de Upendo Daima Organization (UDO) in Mwanza, Tanzania. De Stichting werft en beheert daartoe gelden. De fondswerving is erop gericht de continuïteit van de activiteiten van UDO te waarborgen. De Stichting Upendo Daima Nederland richt zich daartoe op duurzame relaties met zowel particuliere donateurs als met organisaties die fondsen verstrekken. UDN is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Er is geen formele relatie tussen UDN en UDO. UDN verschaft UDO naar behoefte geld voor de activiteiten in het Back Home House (BHH) en Malimbe Family (MF) en voor specifieke projecten en investeringen. UDN ontvangt van UDO verslagen van de activiteiten en financiële verantwoording over de besteding van gelden. Dit valt buiten de financiële verantwoordelijkheid van UDN. Balansposten De liquide middelen waren eind 2013 vrij opneembaar. Het eigen vermogen, dat op 31 december bedroeg, is afgenomen met het negatieve saldo van de baten en lasten, ad Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2013 derhalve Een bedrag van van het eigen vermogen is gereserveerd voor de kosten voor opleiding van de kinderen. Het resterende bedrag van vormt de algemene reserve. Posten uit de staat van baten en lasten Een nadere specificatie van de posten uit de staat van baten en lasten wordt gegeven in de tabellen hierachter. Baten Aan vaste donaties en eenmalige schenkingen van particulieren waaronder collecteopbrengsten en speciale acties van parochies werd ontvangen. Meer informatie over een aantal bijzondere ontvangsten is te vinden in het jaarverslag. Ten opzichte van de begroting zijn er in 2013 lagere inkomsten geweest door lagere giften en acties van parochies, lagere giften voor opleiding van kinderen, lagere eenmalige giften/acties van particulieren en iets lagere inkomsten van de vaste donateurs. Aan inkomsten van organisaties en stichtingen werd ontvangen. De bijdrage van Cordaid is in 2013 rechtstreeks overgemaakt naar UDO Tanzania en ontbreekt daarom in de gerealiseerde baten. Ten opzichte van de begroting was er een niet voorziene bijdrage van van de Liefdezusters H. Juliana. De bijdrage van de Boekenlegger, die in totaal bedroeg, was hoger dan voorzien. Ook waren er bijdragen van de Johannes Stichting en de Stichting Goeie Doelen uit Delft. Aan rente op de spaarrekening en incidentele inkomsten is in 2013 een bedrag van 358 binnengekomen. BATEN gerealiseerd begroot gerealiseerd Particulier Vaste donateurs Diverse giften/acties particulieren Giften voor opleiding kinderen Giften en acties parochies Subtotaal Jaarverslag

10 BATEN gerealiseerd begroot gerealiseerd Organisaties/Stichtingen Cordaid Boekenlegger Johannes Stichting Liefdezusters H Juliana Stichting Goeie Doelen Delft Diversen Subtotaal Rente / incidentele inkomsten TOTAAL Lasten De uitgaven in 2013 voor bijdragen aan de kosten van UDO in Tanzania bedroegen Hiervan werd een bedrag van via Cordaid aan UDO bijgedragen, conform de voorwaarden van het project voor Cordaid. Deze kosten van UDO zijn de bijdrage aan de reguliere kosten van het Back Home House voor onder meer huisvesting en voeding van de kinderen, activiteiten voor de opvang, begeleiding en re-integratie van de kinderen en kosten voor opleiding van de kinderen. De kosten van UD Nederland betreffen het betalingsverkeer, de website en de bijdrage KvK. LASTEN gerealiseerd begroot gerealiseerd Kosten UDO in Tanzania Reguliere kosten BHH, MF Eigen bijdrage kosten BHH via Cordaid Subtotaal Kosten UD Nederland TOTAAL André van Strijp, voorzitter Monique Pietermaat, secretaris Jan van Bergen, penningmeester Hetty Bloemen, PR en Communicatie Jaarverslag

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2014

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2014 Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2014 Ten geleide Mwanza, de tweede stad in Tanzania met circa 750.000 inwoners, officieus is het veel hoger, groeit nog steeds (>10% per jaar). Als gevolg van de trek

Nadere informatie

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2011

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2011 Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2011 Ten geleide De stad Mwanza, de tweede stad in Tanzania met officieel circa 450.000 inwoners, officieus is het veel hoger, is een snel groeiende stad (>10% per jaar).

Nadere informatie

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2012

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2012 Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2012 Ten geleide De stad Mwanza, de tweede stad in Tanzania met officieel circa 450.000 inwoners, officieus is het veel hoger, groeit nog steeds (>10% per jaar), mede

Nadere informatie

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2010

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2010 Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2010 Ten geleide De stad Mwanza in Tanzania is een snel groeiende stad met veel straatkinderen. Als gevolg van de economische crisis en de ontwikkelingen in de regio

Nadere informatie

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2008

Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2008 Jaarverslag Upendo Daima Nederland 2008 Ten geleide Mwanza is een snel groeiende stad met veel straatkinderen. Een team van 22 enthousiaste Tanzaniaanse medewerkers, onder leiding van de Nederlandse coördinator

Nadere informatie

Nieuwsbrief Upendo Daima december 2014

Nieuwsbrief Upendo Daima december 2014 Nieuwsbrief Upendo Daima december 2014 Ons straatkinderenproject in Mwanza, Tanzania Voor al onze donateurs en belangstellenden, die ons niet via de website of Facebook volgen, sturen wij u deze eindejaars

Nadere informatie

Nieuwsbrief Upendo Daima december 2012

Nieuwsbrief Upendo Daima december 2012 Nieuwsbrief Upendo Daima december 2012 Beste Relatie van Upendo Daima, Wij wensen u met uw familie en vrienden hele fijne Kerstdagen en vooral een Gelukkig Nieuwjaar in deze bijzondere tijden. Het leven

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children Jaarverslag 2013 Stichting All for Children Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort Stichting Speelgoedbank- INHOUDSOPGAVE Speelgoedbank Algemeen 3 Balans 4 Staat van Baten en lasten 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Gebeurtenissen na balansdatum

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tanzania november 2010

Nieuwsbrief Tanzania november 2010 Nieuwsbrief Tanzania november 2010 Het is herfst en de bladeren vallen. U krijgt van ons, tussen alle sinterklaasfolders, weer nieuws uit zonnig Tanzania! We zijn vrolijk door gegaan met de opvang en hereniging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 St De Hand Utrecht Statutair gevestigd in Utrecht Fiscaal gevestigd in De Meern Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Balans 2013... 4 3 Staat van baten en lasten 2013... 5 4 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 bestuur YuvalokChild: Engel Antonides, voorzitter Rein Kremer, secretaris Betty Holsappel, penningmeester Linda Blaauw, lid Frans van Oorspronk,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2016 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2015, 2016 en 2017

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA 0 12 juli 2016 INHOUD RAPPORT BLZ 1. Financiële positie JAARREKENING 2015 1. Samenstellingsverklaring 2. Balans per 31 december 3. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fursa 2016

Jaarverslag Stichting Fursa 2016 Jaarverslag 2016 1824 TE Alkmaar 072-5616979 info@fursa.nl Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Missie en doelen 5 Acties en donaties 6 Fursa Centre Kenya 7 Toekomst 8 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

inkomsten. De Nieuwsbrief heeft momenteel een oplage van 100. De meeste lezers van de Nieuwsbrief zijn donateurs. Het netwerk blijft vrij stabiel.

inkomsten. De Nieuwsbrief heeft momenteel een oplage van 100. De meeste lezers van de Nieuwsbrief zijn donateurs. Het netwerk blijft vrij stabiel. Leonard Roggeveenstraat 49 6708 SL Wageningen tel 0317 41 26 26 hetzambiaansekind@planet.nl www.langlevehetzambiaansekind.nl bankrekening 39 70 72 694 KvK 09141565 Jaarverslag 2013 Inleiding In het jaar

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild.

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild. Voorwoord In dit verslag kijken wij terug op activiteiten en veranderingen die in onze voedselbank hebben plaats gevonden. Het jaar 2016 was voor ons een bijzonder jaar vanwege het vijfjarige bestaan van

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde JAARREKENING 2014 Stichting Esperanza Verde 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Algemeen...3 3. Jaarrekening...5 Staat van baten en lasten over 2014... 5 Toelichting op staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

STICHTING SAMEN VOOR SRI LANKA FINANCIEEL JAARVERSLAG 1013

STICHTING SAMEN VOOR SRI LANKA FINANCIEEL JAARVERSLAG 1013 STICHTING SAMEN VOOR SRI LANKA FINANCIEEL JAARVERSLAG 1013 INHOUDSOPGAVE Blz I ALGEMENE GEGEVENS 1 a. Naam,vestingplaats en doelstelling b. Samenstelling bestuur c. Vaststelling financieel verslag boekjaar

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e Jaarverslag 2014 S t i c h t i n g A l l 4 O n e INHOUD I. Jaaroverzicht 2014 pag. 3 1. Begrotingszaken pag. 3 2. Organisatie pag. 3 3. Strategie pag. 3 II. Aandachtspunten 2015 pag. 4 III. Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Stichting Afrikaanse Albino s

Financieel jaarverslag 2012 Stichting Afrikaanse Albino s Financieel jaarverslag 2012 Stichting Afrikaanse Albino s Zonnebrandcrème beschermt albino s in Afrika Inleiding Voor u ligt het financieel jaarverslag 2012 van de Stichting Afrikaanse Albino s (nader

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda

Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda Stichting Paulico A. Gerridsz de Vrijestraat 2 2806 SP GOUDA E: stichtingpaulico@gmail.com KvK-nr.: 41136386 Bankrekening NL16 INGB 0007 7087 10 0 Inhoud blz

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School Weeskinderen Indonesië Naar School Financieel Verslag 2013 Correspondentieadres: Hockerkade2 2104AWHeemstede Tel.0622569505 Email: info@winsfoundation.com Website: www.stichtingwins.nl KvK: 34260184 Bank:

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

Stichting Koyani. gevestigd te Warder. Jaarrekening 2015

Stichting Koyani. gevestigd te Warder. Jaarrekening 2015 Stichting Koyani gevestigd te Warder Jaarrekening 2015 1 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Verslaggeving De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen zoals is weergegeven

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting. Present Kampen

Jaarrekening Stichting. Present Kampen Jaarrekening 2013 Stichting Present Kampen Inhoudsopgave: 1. Bestuurverslag 2. Activiteitenverslag 3. Jaarrekening 31-12-2013 4. Begroting 2014 Bestuursverslag 2013 Samenstelling van het bestuur G.J. Brouwer,

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2016 www.sarasvatimataji.com Stichting Sarasvati Mataji Plaggeberg 35 3956BK Leersum E-mail: welcome@sarasvatimataji.com Telefoon: +31 343-452789 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1.

Nadere informatie

HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG

HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG Federatie Dierenambulances Nederland HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Secretariaat FDN e-mail: info@fdn.nl Amersfoortseweg 38 website: www.fdn.nl 3951 LC Maarn ING Bank: NL17 INGB 0000 2974 07 Tel :

Nadere informatie

STICHTING ASIAN FOUNDATION ROTTERDAM. inzake de jaarrekening 2015

STICHTING ASIAN FOUNDATION ROTTERDAM. inzake de jaarrekening 2015 STICHTING ASIAN FOUNDATION ROTTERDAM inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Jaarverslag bestuur 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Lieve mensen, Al weer bijna 2013, wat gaat de tijd toch snel. Dit jaar vierde onze stichting haar 5 jarig jubileum! We zijn erg trots op de structurele hulp die we tot nu toe

Nadere informatie

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën 2007 aan.

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën 2007 aan. inleiding Beste donateurs, Ook het afgelopen jaar is voor Namaste Projects een jaar geweest, waarin zich een hoop heeft afgespeeld. Over enkele hoogtepunten vindt u in het jaarverslag 2007 meer informatie.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Financieel Jaarverslag 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP Aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leiderdorp Het College van Kerkrentmeesters biedt u hierbij de jaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 16 pagina s 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken op de Filippijnen 4 Het bestuur 4

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Dermatologie Project Mozambique. Jaarrekening en jaarverslag 2010

Stichting Dermatologie Project Mozambique. Jaarrekening en jaarverslag 2010 Stichting Dermatologie Project Mozambique Jaarrekening en jaarverslag 2010 1 Algemeen. De Stichting Dermatologie Project Mozambique is opgericht d.d. 15 juli 2004, heeft haar statutaire zetel te Wageningen

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1- 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2016 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011

Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007 KG AMSTERDAM Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Inleiding financieel jaarverslag Balans per 31-12-2011

Nadere informatie

STICHTING ONEBIGSMILE.NL

STICHTING ONEBIGSMILE.NL STICHTING ONEBIGSMILE.NL JAARVERSLAG 2016 1 Stichting Onebigsmile.nl Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Onebigsmile.nl is opgericht op 29 augustus 2013 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING LOPEN TEGEN KANKER 2011

JAARVERSLAG STICHTING LOPEN TEGEN KANKER 2011 JAARVERSLAG STICHTING LOPEN TEGEN KANKER 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 3 Financieel verslag 6 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Staat van baten en lasten 2011 8 3 Toelichting balans 9 4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

FW Dordrecht, 9 januari 2015

FW Dordrecht, 9 januari 2015 FW Dordrecht, 9 januari 2015 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Blz I ALGEMENE GEGEVENS 1 a. Naam,vestingplaats en doelstelling b. Samenstelling bestuur c. Vaststelling financieel verslag boekjaar 2014 d.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tanzania december 2011

Nieuwsbrief Tanzania december 2011 November was in Nederland nog nooit zo warm en droog. In Mwanza was het nog nooit zo nat in dezelfde maand. En maart en april waren zo droog dat de oogst mislukte. Het is ook echt niet eerlijk verdeeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

De stichting heeft in ontvangen aan donaties. Dat is meer dan in 2014.

De stichting heeft in ontvangen aan donaties. Dat is meer dan in 2014. Financiële verantwoording 2015 Stichting Dutch Down Support Foundation Jaarverslag De stichting heeft in 2015 8.064 ontvangen aan donaties. Dat is 3.186 meer dan in 2014. De stichting heeft inmiddels een

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers:

Jaarplan 2013. De stichting WWvK kent 4 pijlers: Jaarplan 2013 De stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) is in het jaar 2009 te Baarn opgericht en is een initiatief van Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te Baarn. De stichting WWvK wil concreet

Nadere informatie

Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE.

Stichting Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE. Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem

Nadere informatie