Aanval op schooluitval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanval op schooluitval"

Transcriptie

1 RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen Aanval op schooluitval Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers

2 RMC regio 14 : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMC-regio Arnhem/Nijmegen De tabellen zijn gebaseerd op de voorlopige cijfers van het schooljaar Overzichten van alle RMC-regio's zijn te downloaden op Toelichting In deze factsheet is voor de vsv-cijfers voor de gesteldheid en tot slot de jongeren die na hun mbo-1 betreffende RMC-regio een uitsplitsing gemaakt naar: diploma een baan hebben gevonden van enige omvang. 1. de gehele RMC-regio, Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv ers) is 2. de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs bepaald door een vergelijking te maken tussen twee (mbo) peilmomenten. Van de deelnemers die op 1 oktober 2011 een 3. de scholen in het voortgezet onderwijs (vo) inschrijving op een instelling voor vo of mbo hadden, is nagegaan welke deelnemers een jaar later (1 oktober 2012) het De in de tabellen genoemde gegevens voor de RMC-regio bekostigd onderwijs hebben verlaten zonder een zijn gebaseerd op de postcode van het woonadres van de startkwalificatie (havo,vwo of een mbo-diploma op leerling/deelnemer. niveau 2 of hoger). De startkwalificatie kan behaald zijn Voor deze factsheet is gebruik gemaakt van de volgende in het betreffende schooljaar of eerder. bronnen van DUO: Deze deelnemers staan 1/10/12 dus ook niet op een andere - een cijfer BVE 2004 tot 2012 mbo-instelling ingeschreven en hebben ook geen (bekostigde) - een cijfer VO 2004 tot 2012 inschrijving in vo, vavo, hbo of wo. - een cijfer HO 2004 tot BRON-foto volwasseneducatie 2009 tot 2012 Examendeelnemers en overige niet-bekostigde deelnemers - ERR worden aan het begin en het eind van het schooljaar niet meegeteld als onderwijsvolgend en kunnen daardoor ook Dit zijn de voor het jaar 2011/2012 voorlopige cijfers, de overige geen nieuwe voortijdig schoolverlater worden. Vavo leerlingen, jaren zijn definitief. die ook in het voortgezet onderwijs ingeschreven Een beperking bij het bepalen van het aantal nieuwe vsv'ers zijn, zijn wel in de cijfers opgenomen, maar dan logischerwijs is dat de schoolcarriere van een kleine groep jongeren bij de betreffende vo-instelling, dus niet in deze overzichten. (0,2%-0,3% van de 1,3 miljoen jongeren in het vo en mbo) Deelnemers die in het buitenland wonen of in de niet volledig in beeld is. Anders gezegd, er is sprake van een loop van het schooljaar emigreren, zijn niet meegenomen in overschatting van het aantal nieuwe vsv'ers. Een aantal redenen de vsv-berekening. Tenslotte is de landelijke correctie voor leiden tot deze overschatting, dit zijn de zogenaamde onvolledige examenregistratie en doorstroom naar voortgezet 'witte vlekken'. Deze zijn: algemeen particulier VO-onderwijs, speciaal onderwijs niet meegenomen. particulier mbo-onderwijs, de politieschool, opleidingen bij Defensie (niet via een ROC), onderwijs aan gedetineerde Leerlingen in het praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal jongeren,overstap naar onderwijs in Belgie tijdens of na het onderwijs worden aan het begin van het schooljaar niet voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs, een deel van de meegeteld en kunnen daardoor ook geen nieuwe voortijdig minderjarige asielzoekers die na een periode op school in schoolverlater worden. Ook leerlingen die Engelse stroom of Nederland terugkeren naar het land van herkomst, jongeren Internationaal Baccalaureaat volgen, zijn niet meegenomen. die tijdens het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs Tenslotte is de landelijke correctie voor onvolledige een vrijstelling van inschrijving krijgen van examenregistratie, doorstroom naar voortgezet speciaal de leerplichtambtenaar op basis van hun lichamelijke of onderwijs en declaratiegefinancierde praktijkonderwijs scholen psychische niet meegenomen.

3 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 2 Tabel 1: ontwikkeling nieuwe vsv'ers in aantal en percentage % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -14,5% vo-totaal regio ,6% ,0% -35,9% mbo-totaal regio ,9% ,0% -5,4% landelijk ,0% ,7% -31,2% vo-landelijk ,7% ,9% -44,7% mbo-landelijk ,3% ,9% -25,6% De landelijke vsv-cijfers zijn gecorrigeerd op basis van informatie die alleen op landelijk niveau beschikbaar is.

4 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 3 Tabel 2: ontwikkeling nieuwe vsv'ers per gemeente in aantal en percentage % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -14,5% Westervoort ,3% ,8% -28,6% Lingewaard ,8% ,0% -25,0% Nijmegen ,1% ,9% -24,7% Rozendaal ,0% ,1% -20,0% Beuningen ,6% ,2% -18,8% Overbetuwe ,2% ,3% -18,6% Renkum ,7% ,9% -18,1% Millingen aan de ,1% ,9% -17,6% Rijn Rheden ,5% ,8% -15,2% Ubbergen ,4% ,9% -12,5% Arnhem ,9% ,0% -11,5% Duiven ,6% ,1% -9,5% Heumen ,2% ,9% -6,1% Wijchen ,9% ,6% -4,1% Mook en Middelaar ,2% ,1% 0,0% Rijnwaarden ,5% ,3% 3,4% Zevenaar ,9% ,0% 7,1% Groesbeek ,2% ,3% 8,5% Druten ,4% ,3% 44,4%

5 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 4 Tabel 3: ontwikkeling nieuwe vsv'ers naar diplomakenmerken % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -14,5% vo zonder vmbo-dipl ,2% ,8% -27,4% vo met vmbo-dipl ,6% ,8% -53,5% mbo ,9% ,0% -5,4%

6 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 5 Onderwijskenmerken Tabel 4: ontwikkeling nieuwe vsv'ers in het vo naar onderwijssoort % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,6% ,0% -35,9% brug ,6% ,6% -3,4% lwoo ,3% ,9% -40,0% brug ,7% ,0% -100,0% lwoo 3-4 bb-lw ,7% ,7% -69,6% lwoo 3-4 kb-lw ,2% ,5% 25,0% lwoo 3-4 tl-gl ,0% ,9% -50,0% vmbo 3-4 bb-lw ,9% ,5% -73,5% vmbo 3-4 kb-lw ,8% ,9% -45,1% vmbo 3-4 tl-gl ,6% ,7% -32,6% havo ,1% ,9% -10,0% vwo ,5% ,4% 2,9% vm2 3-4 bb-lw 0 0 0,0% ,0% -100,0% Tabel 5: ontwikkeling nieuwe vsv'ers in het mbo naar onderwijssoort % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,9% ,0% -5,4% bol ,1% ,3% -21,6% bol ,0% ,1% -12,7% bol ,3% ,7% 27,8% bol ,9% ,9% 0,6% bbl ,2% ,0% 8,0% bbl ,6% ,4% 3,9% bbl ,8% ,3% -46,8% bbl ,5% ,9% -56,3% Tabel 6: ontwikkeling nieuwe vsv'ers naar geslacht % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -14,5% man ,7% ,9% -13,3% vrouw ,2% ,5% -16,4%

7 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 6 Tabel 7: ontwikkeling nieuwe vsv ers naar leeftijd % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -14,5% 13 of lager ,6% ,4% -30,6% ,7% ,5% -23,6% ,9% ,7% -19,1% ,8% ,0% -47,5% ,7% ,9% -66,6% ,6% ,0% 18,9% ,7% ,5% 4,1% ,9% ,5% -0,4% ,8% ,5% -1,1% ,5% ,5% -8,1% ,0% ,9% -53,3% ,6% ,2% 6,0% Tabel 8: nieuwe vsv ers naar gemeente en leeftijdscategorie 13 t/m & 17 Totaal t/m & 22 Totaal 18+ Totaal regio Arnhem Beuningen Druten Duiven Groesbeek Heumen Lingewaard Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rijnwaarden Rozendaal Ubbergen Westervoort Wijchen Zevenaar

8 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 7 Achtergrondkenmerken Tabel 9: ontwikkeling nieuwe vsv'ers naar etniciteit % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv etniciteit Totaal regio ,0% ,3% -14,5% autochtoon ,5% ,7% -17,8% niet westerse allochtonen ,0% ,8% 2,6% westerse allochtonen ,6% ,0% -16,9% onbekend ,8% ,3% -66,7% generatie alllochtoon 1e generatie allochtoon ,7% ,9% -9,7% 2e generatie allochtoon ,5% ,5% 19,9% herkomst onbekend ,7% ,3% -87,0% Tabel 10: ontwikkeling nieuwe vsv ers woonachtig in armoedeprobleemcumulatie-gebieden (APCG s) % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -14,5% niet woonachtig in APCG ,2% ,7% -8,7% wel woonachtig in APCG ,6% ,3% -24,1%

9 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 8 Mbo-instellingen Tabel 11: nieuwe vsv ers in het mbo naar schooltype, leerweg en -niveau Arnhem/Nijmegen % vsv % vsv % vsv t.o.v. t.o.v. aantal aantal t.o.v. uitstroom leerlingen deelnemers uitstroom vsv uitstroom % vsv landelijk landelijk Naar schooltype AOC ,7% 7,7% 24,2% 7,0% ROC ,6% 9,2% 27,9% 7,9% Vakschool ,9% 5,3% 19,4% 5,0% Overig ,0% 0,0% 80,0% 25,0% Naar niveau Niveau ,2% 45,2% 97,4% 37,8% Niveau ,6% 15,9% 47,7% 13,5% Niveau ,1% 6,3% 21,0% 5,3% Niveau ,7% 4,9% 15,0% 4,4% Naar leerweg Bol-vt ,2% 8,6% 26,8% 7,0% Bol-dt ,8% 16,7% 35,7% 20,7% Bbl ,9% 11,8% 28,7% 10,6%

10 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 9 Tabel 12: nieuwe vsv'ers in het mbo naar instelling en niveau Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers AOC Groenhorst 25GV EDE Totaal ,0% 8,1% Niveau ,0% 66,7% Niveau ,8% 13,7% Niveau ,2% 9,5% Niveau ,7% 2,2% AOC Oost 01IC DOETINCHEM Totaal ,3% 1,8% Niveau ,0% 7,7% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Deltion College 25PJ ZWOLLE Totaal ,7% 5,0% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,8% 6,3% Grafisch Lyceum Utrecht 23KG UTRECHT Totaal ,7% 2,4% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,1% 2,7% Helicon Opleidingen 26CC Totaal ,9% 7,5% Niveau ,0% 75,0% Niveau ,6% 13,7% Niveau ,6% 7,3% Niveau ,6% 4,7% Koning Willem I College 04FO S HERTOGENBOSCH Totaal ,0% 5,1% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,1% 5,4% Niveau ,8% 7,6% Niveau ,9% 4,4% ROC A12 25PM EDE Totaal ,5% 7,9% Niveau ,0% 41,2% Niveau ,4% 12,9% Niveau ,4% 8,0% Niveau ,2% 5,1% ROC AVENTUS 27DV APELDOORN Totaal ,9% 7,2% Niveau ,0% 25,0% Niveau ,1% 18,8% Niveau ,3% 2,4% Niveau ,1% 3,3% ROC Amarantis 04EM AMSTERDAM Totaal ,0% 12,2%

11 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 10 Tabel 12: nieuwe vsv'ers in het mbo naar instelling en niveau Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 16,2% ROC Graafschap College 24ZZ DOETINCHEM Totaal ,0% 7,1% Niveau ,0% 24,0% Niveau ,0% 14,0% Niveau ,6% 5,7% Niveau ,7% 3,3% ROC Midden Nederland 25LH UTRECHT Totaal ,8% 12,7% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 26,7% Niveau ,0% 13,3% Niveau ,4% 6,3% ROC Nijmegen eo 25PN Totaal ,9% 10,2% Niveau ,0% 54,9% Niveau ,1% 18,3% Niveau ,5% 5,2% Niveau ,5% 5,1% ROC Rivor 04CY TIEL Totaal ,6% 12,0% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,7% 40,0% Niveau ,2% 8,3% Niveau ,0% 0,0% ROC Tilburg 25LZ TILBURG Totaal ,7% 15,3% Niveau ,1% 24,2% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,7% 7,7% ROC de Leijgraaf 28DE VEGHEL Totaal ,6% 6,1% Niveau ,0% 50,0% Niveau ,8% 16,1% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Rijn IJssel 25LF ARNHEM Totaal ,7% 9,4% Niveau ,0% 41,1% Niveau ,3% 14,5% Niveau ,7% 7,1% Niveau ,9% 5,3% SOMA College 04NZ HARDERWIJK Totaal ,0% 7,7% Niveau ,0% 7,7%

12 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 11 Tabel 12: nieuwe vsv'ers in het mbo naar instelling en niveau Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers SVO Opleidingen 17WH HOUTEN Totaal ,3% 15,2% Niveau ,0% 20,8% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% SintLucas - De Eindhovense sch30bc EINDHOVEN Totaal ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0%

13 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 12 Tabel 13: nieuwe vsv ers in het mbo naar instelling en leerweg Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Deelnemers Uitstroom vsv uitstroom deelnemers AOC Groenhorst 25GV EDE Totaal ,0% 8,1% bbl ,3% 15,1% bol ,5% 5,8% AOC Oost 01IC DOETINCHEM Totaal ,3% 1,8% bbl ,0% 0,0% bol ,6% 1,9% Deltion College 25PJ ZWOLLE Totaal ,7% 5,0% bbl ,0% 0,0% bol ,7% 5,9% Grafisch Lyceum Utrecht 23KG UTRECHT Totaal ,7% 2,4% bbl ,0% 0,0% bol ,3% 2,4% Helicon Opleidingen 26CC Totaal ,9% 7,5% bbl ,0% 15,2% bol ,1% 7,0% Koning Willem I College 04FO S HERTOGENBOSCH Totaal ,0% 5,1% bbl ,7% 5,3% bol ,7% 5,0% ROC A12 25PM EDE Totaal ,5% 7,9% bbl ,5% 8,7% bol ,6% 7,8% ROC AVENTUS 27DV APELDOORN Totaal ,9% 7,2% bbl ,0% 6,6% bol ,9% 7,4% ROC Amarantis 04EM AMSTERDAM Totaal ,0% 12,2% bbl ,0% 22,2% bol ,0% 10,0% ROC Graafschap College 24ZZ DOETINCHEM Totaal ,0% 7,1% bbl ,6% 9,6% bol ,5% 6,5% ROC Midden Nederland 25LH UTRECHT Totaal ,8% 12,7% bbl ,0% 14,3%

14 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 13 Tabel 13: nieuwe vsv ers in het mbo naar instelling en leerweg Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Deelnemers Uitstroom vsv uitstroom deelnemers bol ,3% 11,9% ROC Nijmegen eo 25PN Totaal ,9% 10,2% bbl ,4% 14,0% bol ,3% 9,6% ROC Rivor 04CY TIEL Totaal ,6% 12,0% bbl ,8% 18,2% bol ,0% 7,1% ROC Tilburg 25LZ TILBURG Totaal ,7% 15,3% bbl ,0% 15,7% bol ,3% 12,5% ROC de Leijgraaf 28DE VEGHEL Totaal ,6% 6,1% bbl ,0% 6,1% bol ,0% 6,0% Rijn IJssel 25LF ARNHEM Totaal ,7% 9,4% bbl ,7% 11,0% bol ,7% 9,2% SOMA College 04NZ HARDERWIJK Totaal ,0% 7,7% bbl ,3% 6,3% bol ,0% 10,0% SVO Opleidingen 17WH HOUTEN Totaal ,3% 15,2% bbl ,3% 15,2% SintLucas - De Eindhovense sch30bc EINDHOVEN Totaal ,0% 0,0% bol ,0% 0,0%

15 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 14 Tabel 14: nieuwe vsv ers in het mbo van scholen met minder dan 25 deelnemers Aantal Deelnemers vsv % vsv 13US AOC De Groene Welle ZWOLLE 5 0 0,0% 12VI AOC Nordwin College LEEUWARDEN 1 0 0,0% 21CY AOC West Brabant BREDA ,0% 24ZW BBO de Schalm S HERTOGENBOSCH 1 0 0,0% 02PN C I B A P ZWOLLE ,7% 21CS CITAVERDE College ROERMOND 1 0 0,0% 25EF Clusius College ALKMAAR 1 0 0,0% 23JA Grafisch Lyceum R'dam ROTTERDAM 2 0 0,0% 09MR Hoornbeeck College AMERSFOORT ,7% 02PG Hout en Meubileringscoll ROTTERDAM 7 0 0,0% 25LN ID College GOUDA 2 0 0,0% 01AA Landstede ZWOLLE 9 0 0,0% 02PA Mediacollege Amsterdam Ma AMSTERDAM 1 0 0,0% 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo UTRECHT ,3% 25LW Noorderpoort GRONINGEN 3 0 0,0% 00GT ROC Albeda College ROTTERDAM ,0% 25LU ROC Alfa-college GRONINGEN 3 0 0,0% 25PW ROC Drenthe College EMMEN 2 0 0,0% 25MB ROC Eindhoven EINDHOVEN ,0% 25LR ROC Flevoland ALMERE 2 0 0,0% 08PG ROC Friese Poort LEEUWARDEN ,0% 25LG ROC Friesland College LEEUWARDEN ,3% 25LT ROC Gilde Opleidingen ROERMOND ,8% 25PT ROC Horizon College ALKMAAR 1 0 0,0% 25PL ROC Leeuwenborgh MAASTRICHT 1 0 0,0% 25MA ROC Leiden LEIDEN 3 0 0,0% 27GZ ROC Mondriaan S GRAVENHAGE ,5% 25PX ROC Nova College HAARLEM ,0% 25LJ ROC Ter AA HELMOND 6 0 0,0% 25LX ROC West-Brabant ETTEN-LEUR ,0% 25PZ ROC van Amsterdam AMSTERDAM ,7% 27YU ROC van Twente HENGELO ,6% 25RA Regio College ZAANSTAD 1 0 0,0% 25LV SG De Rooi Pannen TILBURG ,0% 05EA STC ROTTERDAM ,0% 01OE Wellantcollege HOUTEN ,3% 25LP Zadkine ROTTERDAM ,3%

16 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 15 Vo-scholen Tabel 15: nieuw vsv ers in het vo en landelijk naar onderwijssoort en leerjaar Arnhem/Nijmegen % vsv % vsv % vsv t.o.v. t.o.v. aantal aantal t.o.v. uitstroom leerlingen deelnemers uitstroom vsv uitstroom % vsv landelijk landelijk brug ,6% 0,6% 77,1% 0,8% lwoo ,2% 1,9% 62,7% 2,1% brug ,0% 0,0% 23,8% 0,6% lwoo ,3% 2,5% 7,0% 3,3% vmbo ,8% 2,0% 5,5% 2,4% havo ,7% 0,9% 3,1% 1,1% vwo ,1% 0,4% 2,7% 0,6% vm ,7% 3,0% 8,7% 3,1% Leerjaar ,6% 0,7% 70,8% 0,9% Leerjaar ,9% 1,0% 73,6% 1,0% Leerjaar ,8% 0,6% 34,5% 0,9% Leerjaar ,0% 2,0% 5,5% 2,5% Leerjaar ,8% 0,8% 2,0% 1,0% Leerjaar ,0% 0,9% 1,1% 0,9%

17 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 16 Tabel 16: nieuwe vsv ers in het vo naar school en soort onderwijssoort Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers AOC Groenhorst 25GV EDE Totaal ,5% 0,7% brug ,0% 1,8% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,6% 1,6% vmbo ,0% 0,0% vm ,0% 0,0% Arentheem College 07PK ARNHEM Totaal ,1% 1,6% brug ,0% 0,8% lwoo ,0% 5,2% lwoo ,7% 4,0% vmbo ,1% 3,9% havo ,4% 0,8% vwo ,6% 0,9% vm ,0% 1,5% Candea College 03RR DUIVEN Totaal ,5% 0,9% brug ,0% 0,5% lwoo ,0% 2,5% lwoo ,2% 2,0% vmbo ,1% 1,5% havo ,7% 0,9% vwo ,3% 0,3% Canisius College 01VN Totaal ,5% 1,1% brug ,3% 0,8% lwoo ,0% 5,7% lwoo ,3% 3,3% vmbo ,0% 0,4% havo ,1% 0,3% vwo ,5% 0,4% Citadel College 30AU Totaal ,5% 0,2% brug ,0% 0,4% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% vmbo ,0% 0,0% havo ,0% 0,0% vwo ,0% 0,0% Dominicus 14NQ Totaal ,5% 0,6% brug ,0% 0,8% havo ,3% 1,0% vwo ,4% 0,2% Helicon Opleidingen 26CC Totaal ,2% 2,1% brug ,0% 3,4% lwoo ,0% 2,7% lwoo ,8% 0,9% vmbo ,9% 1,3%

18 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 17 Tabel 16: nieuwe vsv ers in het vo naar school en soort onderwijssoort Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers Hendrik Pierson College 00TM OVERBETUWE Totaal ,5% 0,7% brug ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% brug ,0% 0,0% lwoo ,3% 3,0% vmbo ,6% 2,6% havo ,9% 0,8% vwo ,0% 0,0% Liemers College 16SK ZEVENAAR Totaal ,7% 0,9% brug ,0% 0,4% lwoo ,0% 2,2% brug ,0% 0,0% lwoo ,8% 0,8% vmbo ,0% 2,0% havo ,9% 1,0% vwo ,0% 0,0% Lorentz Groep 20TZ ARNHEM Totaal ,7% 1,8% brug ,0% 1,2% lwoo ,0% 2,2% lwoo ,3% 5,5% vmbo ,6% 3,2% havo ,4% 1,0% vwo ,0% 0,3% vm ,0% 0,0% Maaswaal College 00OB WIJCHEN Totaal ,3% 0,6% brug ,0% 0,3% lwoo ,0% 0,5% lwoo ,4% 1,2% vmbo ,8% 1,0% havo ,6% 0,9% vwo ,3% 0,3% Mondial College 21SK Totaal ,0% 1,1% brug ,0% 0,8% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,3% 2,1% vmbo ,5% 3,1% havo ,8% 0,3% vwo ,4% 0,6% vm ,0% 0,0% Montessori College 00RZ Totaal ,6% 1,4% brug ,0% 1,0% lwoo ,0% 1,6% lwoo ,2% 4,6% vmbo ,7% 1,1% havo ,6% 1,5% vwo ,3% 0,5% vm ,7% 1,4%

19 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 18 Tabel 16: nieuwe vsv ers in het vo naar school en soort onderwijssoort Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers Nijmeegse SGM Groenewoud 02VE Totaal ,4% 0,5% brug ,0% 0,3% vmbo ,0% 0,0% havo ,3% 1,2% vwo ,8% 0,2% Notre Dame Des Anges 02QQ UBBERGEN Totaal ,1% 0,7% brug ,0% 0,0% havo ,1% 1,2% Olympuscollege 05FF ARNHEM Totaal ,2% 0,8% brug ,0% 0,7% lwoo ,0% 1,5% vmbo ,6% 0,6% havo ,3% 0,9% vwo ,0% 0,7% Over Betuwe College 17IM LINGEWAARD Totaal ,1% 0,6% brug ,0% 0,5% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,6% 2,5% vmbo ,2% 0,9% havo ,5% 0,1% vwo ,4% 0,8% Pantarijn SGM 16YV WAGENINGEN Totaal ,6% 1,2% brug ,0% 1,0% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% vmbo ,6% 6,3% havo ,0% 0,0% vwo ,0% 0,0% Pax Christi College 17IR DRUTEN Totaal ,2% 1,1% brug ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,9% 1,2% vmbo ,0% 2,0% havo ,2% 3,1% vwo ,7% 1,0% RK SGM Kandinsky College 02ST Totaal ,9% 1,2% brug ,0% 0,2% lwoo ,0% 2,5% lwoo ,3% 1,8% vmbo ,7% 3,1% havo ,9% 0,3% vwo ,0% 0,0% vm ,5% 5,1%

20 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 19 Tabel 16: nieuwe vsv ers in het vo naar school en soort onderwijssoort Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers Reg SGM Het Rhedens 02VN ROZENDAAL Totaal ,3% 0,7% brug ,0% 0,3% lwoo ,0% 3,2% brug ,0% 0,0% lwoo ,7% 3,5% vmbo ,3% 0,5% havo ,7% 2,2% vwo ,0% 0,0% SGM VO Vrije Schoolond 00CB Totaal ,5% 0,2% brug ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% vmbo ,0% 0,0% havo ,0% 0,0% vwo ,9% 1,3% SGM Vwo Dorenweerd Coll 02SY RENKUM Totaal ,9% 0,7% brug ,0% 0,6% vmbo ,3% 3,1% havo ,0% 0,0% vwo ,7% 0,8% Scholengr. Gelders Mozaiek 25GL ARNHEM Totaal ,9% 1,8% brug ,0% 0,9% lwoo ,8% 5,3% lwoo ,1% 4,1% vmbo ,8% 3,2% havo ,8% 1,1% vwo ,0% 1,0% Stedelijk Gymnasium 20CI Totaal ,9% 0,3% brug ,0% 0,0% vwo ,9% 0,4% Stedelijk Gymnasium Arnhem 20RM ARNHEM Totaal ,9% 0,2% brug ,0% 0,3% vwo ,0% 0,2% Stedelijke SGM Nijmegen 20EO Totaal ,6% 0,5% brug ,0% 0,5% vmbo ,7% 0,6% havo ,3% 0,7% vwo ,0% 0,0%

21 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 20 Tabel 17: nieuwe vsv ers in het vo van scholen met minder dan 150 deelnemers Aantal Deelnemers vsv % vsv 01IC AOC Oost DOETINCHEM ,8% 21CY AOC West Brabant BREDA 1 0 0,0% 14UM Almende College OUDE IJSSELSTREEK 1 0 0,0% 02VS Baudartius College ZUTPHEN ,1% 17VF Bernard Nieuwentijt College AMSTERDAM 1 0 0,0% 25CR Bogerman SGM SUDWEST FRYSLAN 1 0 0,0% 20LL Bouwens vd Boije College PEEL EN MAAS ,0% 08SG CVO Apeldoorn APELDOORN 2 0 0,0% 25GE Chr SGM Het Streek EDE ,9% 02EB Chr SGM Vincent van Gogh ASSEN 1 0 0,0% 02TC Christiaan Huygens Coll EINDHOVEN 1 0 0,0% 05XJ Citycoll St Franciscus ROTTERDAM 1 0 0,0% 25EF Clusius College ALKMAAR 2 0 0,0% 16XD College Den Hulster VENLO 1 0 0,0% 25MG Commanderij College GEMERT-BAKEL 2 0 0,0% 01MU De Meerwaarde BARNEVELD 1 0 0,0% 17HN Elzendaalcollege BOXMEER ,0% 01VJ Etty Hillesum Lyceum DEVENTER 2 0 0,0% 00JT Geref SGM Guido de Bres AMERSFOORT ,3% 17VS Greijdanus College ZWOLLE 2 0 0,0% 20QU Gymnasium Apeldoorn APELDOORN 1 0 0,0% 20EM H N Werkman College GRONINGEN 1 0 0,0% 19XH Het Hooghuis OSS ,0% 02GP Het Rijnlands Lyceum WASSENAAR 2 0 0,0% 20DH Het Stedelijk ZUTPHEN ,3% 00ZO ISG Arcus LELYSTAD 1 0 0,0% 02VB Ichthus College KAMPEN 1 0 0,0% 06SU Ichthus College VEENENDAAL ,0% 08LP Isendoorn College ZUTPHEN 4 0 0,0% 01RL Jacobus Fruijtier SGM APELDOORN 5 0 0,0% 19QA Koningin Wilhelmina College CULEMBORG ,0% 01AA Landstede ZWOLLE 2 0 0,0% 02NZ Ludger College DOETINCHEM ,0% 02UP Marnix College EDE ,7% 24TP Merewade College GORINCHEM 1 0 0,0% 19RX Merlet College CUIJK ,0% 01KL Noordzee Onderwijs Groep VELSEN 3 0 0,0% 20JX OMO Scholengroep Helmond HELMOND 1 0 0,0% 18TR OZHW RIDDERKERK 1 0 0,0% 20DL Opb SGM Piter Jelles LEEUWARDEN 1 0 0,0% 04YE Opb SGM Singelland SMALLINGERLAND 1 0 0,0% 20EK Opb SGM Vellesan College VELSEN 1 0 0,0% 00AH Opb SGM t Stedelijk Lyceum ENSCHEDE 2 0 0,0% 20KQ Openbare SGM Apeldoorn APELDOORN 4 0 0,0% 02FC PC College Ulenhof DOETINCHEM 5 0 0,0% 02VJ PC en RK SGM Ubbo Emmius STADSKANAAL 1 0 0,0% 19KZ Pallas Athene College EDE 7 0 0,0% 05FE RK SGM Thamen UITHOORN 1 0 0,0% 02RA RK SGM Veluws College APELDOORN 6 0 0,0% 25MB ROC Eindhoven EINDHOVEN 1 0 0,0% 25LX ROC West-Brabant ETTEN-LEUR 1 0 0,0% 23HC RSG Lingecollege TIEL 6 0 0,0% 16IH RSG Ter Apel VLAGTWEDDE 1 0 0,0% 13ZU Reitdiepcollege GRONINGEN 1 0 0,0% 20AD Rietveld Lyceum DOETINCHEM ,2% 07MU Rodenborchcollege RK SGM S HERTOGENBOSCH 1 0 0,0% 25GA SCZ - Picasso Lyceum ZOETERMEER 1 0 0,0% 00HI SGM Dalton Vatel LEIDSCHENDAM-VOORBURG ,0% 00TQ SGM Mari ndael VBO LWOO ARNHEM ,2% 14RF SGM Oost/Zuidoost AMSTERDAM 1 0 0,0% 17BZ SGM van de Capellen ZWOLLE ,0% 02DZ Sint Stanislascollege DELFT 1 0 0,0% 20AT Sint-Joriscollege EINDHOVEN 6 0 0,0% 19TI Solyvius College SGM HAARLEMMERMEER 1 0 0,0% 24TF Staring College LOCHEM 1 0 0,0%

22 Convenantjaar Voorlopige cijfers pagina: 21 Tabel 17: nieuwe vsv ers in het vo van scholen met minder dan 150 deelnemers Aantal Deelnemers vsv % vsv 24PY Stedelijk Dalton Lyceum DORDRECHT 1 0 0,0% 15VQ Stellingwerf College OOSTSTELLINGWERF 1 0 0,0% 02VG Unie Noord ROTTERDAM 1 0 0,0% 16RT VO Best-Oirschot BEST 2 0 0,0% 01GN Valuascollege VENLO 1 0 0,0% 03WO Van Lodensteincollege AMERSFOORT ,0% 16NK Vrije school Zutphen-Groningen ZUTPHEN ,2% 00LY Zeldenrust Steelantcollege TERNEUZEN 1 0 0,0%

23 Deze brochure is een uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Download dit product op Meer informatie over de vsv-cijfers bij het Informatiecentrum.Onderwijs van DUO: Mail naar of bel op werkdagen van uur en van uur naar (voortgezet onderwijs) en (middelbaar beroepsonderwijs). Productie: Projectdirectie voortijdig schoolverlaten Bron:DUO Uitgave: februari 2013 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 37 Zuidoost Brabant 20090220_037_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 31 Oosterschelde regio Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 31 : Oosterschelde regio Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 35 Midden-Brabant Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 35 : Midden-Brabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 17WH SVO Opleidingen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 14YD Lentiz Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Lentiz. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 16 Eem en Vallei Aanval op schooluitval Convenantjaar 2010-2011 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 16 : Eem en Vallei Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01NJ AOC Terra Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Terra. De tabellen zijn

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23JA Grafisch Lyceum R'dam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090216_023_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 05EA STC Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25GV AOC Groenhorst Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Groenhorst. De tabellen

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012 Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden - Spirityou, januari . Inleiding.. Doorstromers naar het mbo In het schooljaar - in de regio Haaglanden zijn 9 leerlingen doorgestroomd naar het mbo. Uit

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04CY ROC Rivor Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De tabellen zijn

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LV SG De Rooi Pannen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 29 Rijnmond RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 29 : Rijnmond Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04EU ROC Kop v Noord-Holland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Kop v Noord-Holland.

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2012. Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers. www.aanvalopschooluitval.

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2012. Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers. www.aanvalopschooluitval. Bijlage VSV-brief 2012 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers www.aanvalopschooluitval.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 21 Agglomeratie Amsterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 21 : Agglomeratie Amsterdam Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 ARNHEM/NIJMEGEN

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 ARNHEM/NIJMEGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16760 10 augustus 2012 CONVENANT VSV 2012 2015 ARNHEM/NIJMEGEN Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO)

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Schoolnaam Plaats Score VMBO 1 1. Jc Pleysierschool Afd. Westerbeek College 's-gravenhage 77.9 2. Beatrix College Tilburg 77.6 2.

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 09MR Hoornbeeck College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College.

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01OE Wellantcollege Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Wellantcollege. De tabellen

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 ARNHEM/NIJMEGEN

CONVENANT VSV 2012-2015 ARNHEM/NIJMEGEN CONVENANT VSV 2012-2015 ARNHEM/NIJMEGEN Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMC-contactgemeente van de RMC-regio Arnhem/Nijmegen en onderstaande onderwijsinstellingen

Nadere informatie

24ZW BBO de Schalm. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

24ZW BBO de Schalm. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 24ZW BBO de Schalm MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over BBO de Schalm.

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 17WH SVO Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen.

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

Probleemanalyse VSV regio Stedendriehoek

Probleemanalyse VSV regio Stedendriehoek Probleemanalyse VSV regio Stedendriehoek Ton Eimers Erik Keppels KBA Nijmegen 18 juni 2012 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912

Nadere informatie

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis SCHILDEREN EN ONDERHOUD Gediplomeerden Sector Schilderen en Onderhoud Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting. De tabellen zijn

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28DE ROC de Leijgraaf Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC de Leijgraaf. De tabellen

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers

Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst VSV Frans Verboon & Erik Fleur Regiobijeenkomsten 2009 workshop: de vsv-cijfers nader verklaard Zwolle 15 april 2009 Rotterdam 16 april

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting.

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

Studenttevredenheid grote/kleine scholen

Studenttevredenheid grote/kleine scholen Woerden, 10 december 2015 Doorkiesnummer: 0348-753570 Onderwerp: De menselijke maat in het mbo Correspondentieadres: Postbus 2051, 3440 DB Woerden Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW, Geachte

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25PL ROC Leeuwenborgh Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Leeuwenborgh. De

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College.

Nadere informatie

VSV-Atlas. Totaaloverzicht Nederland. Aanval op schooluitval. Definitieve cijfers. www.aanvalopschooluitval.nl. 6 e editie. Convenantjaar 2011-2012

VSV-Atlas. Totaaloverzicht Nederland. Aanval op schooluitval. Definitieve cijfers. www.aanvalopschooluitval.nl. 6 e editie. Convenantjaar 2011-2012 VSV-Atlas Totaaloverzicht Nederland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Definitieve cijfers 6 e editie www.aanvalopschooluitval.nl Convenantjaar 2011-2012, definitieve cijfers Vsv-cijferproducten

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

01IC AOC Oost. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

01IC AOC Oost. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 01IC AOC Oost MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Oost. De tabellen

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 SCHILDEREN EN ONDERHOUD Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Schilderen en onderhoud Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LJ ROC Ter AA Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA. De tabellen zijn

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 24ZZ ROC Graafschap College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Graafschap

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25PM ROC A12 Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC A12. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

Follow-up School ex 2009

Follow-up School ex 2009 Follow-up School ex 2009 Het School ex programma heeft een impuls gegeven aan alumnibeleid en inspanningen van mboinstellingen om, veelal met regionale partners, te zorgen dat jongeren na hun diplomering

Nadere informatie

Regionale probleemanalyse VSV regio Utrecht

Regionale probleemanalyse VSV regio Utrecht Regionale probleemanalyse VSV regio Utrecht Ton Eimers Erik Keppels KBA Nijmegen Juni 2012 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912

Nadere informatie

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker

Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Instelling Opleiding oordeel eindoordeel na verbetering Albeda College ICT medewerker Resultaten steekproef themaonderzoek onderwijstijd 2011 Albeda College ICT medewerker (medewerker ICT) voldoende Albeda College Sport en bewegen (Sport en bewegingsleider) onvoldoende voldoende Landstede

Nadere informatie

Direct aan het werk? 52% Gemiddelde werkweek 35 Bruto uurloon 9,00 Oordeel: nuttig diploma? 7,1 Baankans tot 2016 matig

Direct aan het werk? 52% Gemiddelde werkweek 35 Bruto uurloon 9,00 Oordeel: nuttig diploma? 7,1 Baankans tot 2016 matig De horeca is een mooi, maar zwaar vak. Aan de ene kant maak je smakelijke gerechten, sta je beleefd de gasten te woord en zorg je elke dag weer voor een goede sfeer. Aan de andere kant moet je hard werken

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LT ROC Gilde Opleidingen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Gilde Opleidingen.

Nadere informatie

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Leerlingcijfers Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 29 Rijnmond () 20090218_029_VO_voorlopig.doc Pagina 1 van 17 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507)

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Passend Onderwijs in het algemeen 1. Passend Onderwijs heeft als doel voor elke leerling

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LR ROC Flevoland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Flevoland. De tabellen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie 140122

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie 140122 Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Versie 140122 Passend Onderwijs in het algemeen 1. Passend Onderwijs heeft als doel

Nadere informatie

1. Unie Noord, Havo voor Muziek en Dans Rotterdam. 2. Karel de Grote College Nijmegen. 3. Stichtse Vrije School Zeist Zeist. 4. Reynaertcollege Hulst

1. Unie Noord, Havo voor Muziek en Dans Rotterdam. 2. Karel de Grote College Nijmegen. 3. Stichtse Vrije School Zeist Zeist. 4. Reynaertcollege Hulst Vwo met meeste toegevoegde waarde 1. Zwin College Oostburg 2. Metameer Stevensbeekseweg Stevensbeek 3. Almere College hoofdvestiging Kampen Kampen 4.!mpulse Kollum Kollum 5. het Calvijn College Goes 6.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25PN ROC Nijmegen eo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Nijmegen eo. De tabellen

Nadere informatie

Bronnen en Berekeningswijze

Bronnen en Berekeningswijze voorlopige cijfers Convenantjaar 2012-2013 1 Bronnen en Berekeningswijze Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal 25.000 zijn. Voor de periode 2012-2015 zijn opnieuw prestatiegerichte

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten Factsheets Voortijdig Schoolverlaten April 2006 Inleiding In deze factsheets wordt een weergave van de nu bekende feiten en getallen over de groep voortijdig schoolverlaters in Nederland gepresenteerd.

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie