Proefdruk. Phrygia. Lycia MIDDELLANDSE ZEE. Thracia. Phtia. Ausonia. Tyrreense Zee. Libya. Praeneste. Paphus. Alba Longa. Albanus. Tibur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proefdruk. Phrygia. Lycia MIDDELLANDSE ZEE. Thracia. Phtia. Ausonia. Tyrreense Zee. Libya. Praeneste. Paphus. Alba Longa. Albanus. Tibur."

Transcriptie

1

2 Phtia Lycia Thracia Libya Phrygia MIDDELLANDSE ZEE Tyrreense Zee Mantua Clusium Arpi Cumae Neapolis Acesta Drepanum Ithaca Strophades Argos Aenea Troia Antandros Pergama Aetna Ida Ida Paphus Troiani Poeni Argivi Latini Etrusci Mycene Carthago Albanus Ortygia Buthrotum Petelia Cures Caere Pallanteum Castra Dardanidum Laurentum Antium Ardea Lavinium Alba Longa Praeneste Tibur Laurentum Ausonia 1 1

3 Tijdbalk KONINKRIJK REPUBLIEK KEIZERTIJD CAESAR SALLUSTIUS /-34 OVIDIUS VERGILIUS PLINIUS

4 Ars Legendi Scrinium Dulces Musae A Guido Blomme Henri Dreesen Peter Faes David Stienaers Liselot Van der Haegen Jan Van de Moortel Plantyn

5 Plantyn Motstraat 32, 2800 Mechelen T F Dit boek werd gedrukt op papier van verantwoorde herkomst. Ontwerp omslag: XXXX Ontwerp binnenwerk: XXXX Opmaak binnenwerk: XXXX Tekeningen: XXXX Illustratieverantwoording: XXXX NUR 138 Plantyn nv, Mechelen, België Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgeverij Plantyn heeft alle redelijke inspanningen geleverd om de houders van intellectuele rechten op het materiaal dat in dit leermiddel wordt gebruikt, te identificeren, te contacteren en te honoreren. Mocht u ondanks de zorg die daaraan is besteed, van oordeel zijn toch rechten op dit materiaal te kunnen laten gelden, dan kunt u contact opnemen met uitgeverij Plantyn. ISBN /0 D2015/0032/0356

6 Voorwoord In de reeks Ars Legendi worden nieuwe handboeken Latijn voor de derde graad uitgewerkt. Ze dragen de overkoepelende titel Scrinium: in die boekentrommel of boekenkast willen we de auteurs en de thema s onderbrengen die in de derde graad bestudeerd worden. De eerste twee boeken handelen over poëzie en kregen als ondertitel Dulces Musae, geïnspireerd door enkele verzen uit Vergilius Georgica (II, ): Mijn eerste wens is dat de lieftallige muzen, die ik in vurige aanbidding vereer, mij zouden verwelkomen (Me vero primum dulces ante omnia Musae, quarum sacra fero ingenti percussus amore, accipiant). Vier Romeinse dichters komen aan bod: Vergilius (Georgica en Aeneis) in deel A, Catullus, Horatius en Martialis in deel B. Dulces Musae A is de opvolger van Insignem pietate virum en voldoet aan de eisen van het nieuwe leerplan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). We hebben het tekstaanbod van Insignem uitgebreid, onder meer met het Orpheusverhaal uit de Georgica, een epische tekst die een erg lyrische Vergilius laat zien en een bijzonder rijk Nachleben heeft, en met fragmenten uit zang VII van de Aeneis, die de leerlingen ook cursorisch kunnen lezen en die hen de mogelijkheid bieden om na te denken over oorlog, verantwoordelijkheidszin... In de vraagstelling bij de teksten en in de randartikels wordt gefocust op enkele typische kenmerken van Vergilius epos; de opmaak van het boek maakt het makkelijk om die focus op verschillende plaatsen te herkennen. Er worden royaal aanzetten gegeven voor muzische opdrachten en onderzoeksopdrachten. Gemotiveerde leerlingen worden regelmatig uitgenodigd om online meer gedetailleerde informatie en verdiepend materiaal te gaan zoeken. De vormgeving van Dulces Musae A sluit aan bij die van de vernieuwde Peristylium. Elk tekstfragment wordt aangeboden met vocabulariumondersteuning in de kantlijn en de nodige hulp om zelfstandige lectuur mogelijk te maken. We gaan daarbij uit van een permanente kennis van ca. 500 basiswoorden en van de nodige basiskennis om samengestelde woorden te kunnen begrijpen. Het basisvocabularium in de ruime zin (ca woorden) memoriseren de leerlingen in voorbereiding op de lectuur van elk tekstfragment. De woordenlijst bij Dulces Musae bevat dan ook een lijst met de 500 basiswoorden in de enge zin en woordenlijstjes bij elk tekstfragment. De leeshulp verwijst voor grammaticale items regelmatig naar de nieuwe leesgrammatica Scalae (Sc.), waar de leerlingen eventueel vervaagde leerstof weer kunnen opfrissen. Voor fenomenen die met de eigen taal en stijl van poëzie samenhangen, wordt verwezen naar het naslaggedeelte Taal en Stijl (TS) achteraan in het boek. Om dat gedeelte voor de lezende leerling zo praktisch mogelijk te maken, hebben we ervoor geopteerd om al die aspecten van taal en stijl op te nemen, ook de items die al in Scalae zijn behandeld. De vocabulariumondersteuning in de kantlijn hoeven de leerlingen niet te memoriseren: op toetsen over gelezen teksten wordt die mee aangeboden, in tegenstelling tot de leeshulp, die op de toets niet meer nodig mag zijn. De ictussen en elisies zijn in de teksten van de Georgica en in die van zangen I en II van de Aeneis overal aangegeven; vanaf zang IV staan de ictussen er alleen nog als het metrisch accent en het woordaccent niet samenvallen. Vanaf zang VI worden ook de elisies niet meer aangeduid. Die werkwijze moet de leerlingen aansporen om zich de dactylische hexameter gaandeweg steeds beter eigen te maken. Na de lectuur van een tekstgedeelte volgt dikwijls een reeks opdrachten. Zoals hierboven al gezegd, proberen we daarbij regelmatig op een bepaald aspect van Vergilius epos te focussen. Maar omdat Georgica en Aeneis poëtische teksten zijn, is het vaak moeilijk om de vragen over vorm (stijl) en inhoud van elkaar te scheiden; de betekenis komt immers juist tevoorschijn in de verwoording. Je zult merken dat de indeling van de vragenreeksen dan ook verschilt naargelang de aard van de tekstfragmenten. Tijdbalk 5

7 Om het boek hanteerbaar te houden, hebben we ervoor gekozen om niet bij elke passage de vragen op te nemen. We hebben ons beperkt tot vragen bij het Georgica-verhaal en bij een veertiental passages uit de Aeneis die we hebben uitgekozen om ze samen als een soort mini-aeneis te lezen. De vragen bij de andere teksten zitten in de lerarenkit. De inleidende teksten op het Georgica- en het Aeneis-gedeelte zijn niet bedoeld om in hun geheel doorgenomen te worden vóór de lectuur. Je stelt bepaalde aspecten bij voorkeur uit tot later, wanneer de lectuur van een passage daartoe uitnodigt; de lerarenkit biedt een paar suggesties. De leerling die leerstof voor het proefwerk herhaalt, vindt alle essentiële informatie wel handig bij elkaar. Verspreid doorheen het boek staan artikels die de nawerking van Vergilius teksten of de actualisering van bepaalde toestanden behandelen. We staan ook stil bij een aantal extra aspecten van Vergilius epos, zoals de homerische vergelijking en de filosofische achtergrond. De aspecten imitatio en aemulatio worden op diverse plekken in de tekst via inzetjes aangetoond. Niet alle materiaal zal in de lessen aan bod kunnen komen. De leraar zal zelf een selectie kunnen maken en sommige onderwerpen misschien als een persoonlijke taak of groepsopdracht laten uitwerken. Een goed gestoffeerde lerarenkit met bordboek biedt je alle nodige en gewenste steun, zoals extra vragen bij de teksten, oplossingen van de vragen uit het boek, extra beeldmateriaal... We hopen dat Dulces Musae A helpt zorgen voor boeiende lessen, waarin leraren en leerlingen samen op verkenning gaan in de rijk geschakeerde wereld van Vergilius oeuvre, een oeuvre dat de grenzen in ruimte en tijd van de Romeinse wereld overstijgt en ook voor de eenentwintigste eeuw een monument van humanitas is. De auteurs 6

8 Hoe werkt het leesboek Scrinium Dulces Musae A? Tijdbalk 7

9 8

10 Inhoud Tijdbalk p. 02 Het leven van Publius Vergilius Maro p. 11 Vergilius werken p. 14 Georgica De dood van Eurydice maakt Orpheus ontroostbaar p. 20 Orpheus betovert de onderwereld p. 23 De terugkeer en het fatale moment p. 24 Het tragische einde van Orpheus p. 27 Aeneis Introductie p. 48 Het eigene van Vergilius' kunstepos p. 49 Imitatio en aemulatio p. 52 Aeneis I De aanhef p. 56 Juno werkt tegen p. 62 Oorlog in Troje p. 65 Storm op zee p. 67 Neptunus stilt de storm p. 75 De voorspelling van Jupiter p. 78 Oorlog in Latium p. 83 Aeneas ontmoet Dido in Carthago p. 86 Wie is Dido? p. 87 Het feest in het paleis van Dido p. 90 De poeta doctus en de sterren p. 94 Aeneis II Aeneas vertelt p. 96 Het houten paard p. 97 Laocoön waarschuwt de Trojanen p. 100 De eerste geheim agent p. 102 De dood van Laocoön p. 107 Feest in Troje rond het paard p. 113 Een nacht vol onheil begint p. 114 Heeft de Trojaanse oorlog echt plaatsgehad? p. 116 De schat van Priamus p. 120 Aeneis IV Dido stort haar hart uit bij Anna p. 124 Anna s antwoord p. 127 Liefde doet lijden p. 129 Tijdbalk 9

11 De jachtpartij p. 133 Dido s smeekbede p. 134 Aeneas verdedigt zich p. 138 Wanhopige woede p. 141 Als een eik in de storm p. 146 Over vergelijkingen p. 147 Afscheid van het leven p. 148 Aeneis VI Inleiding p. 160 De onderwereld p. 160 Aan de ingang van de onderwereld p. 163 Charon de veerman p. 165 Aan de overkant van de Styx p. 167 Een pijnlijk weerzien p. 169 De plaats van verschrikking p. 172 Ontmoeting met Anchises p. 175 Filosofische achtergronden bij de Aeneis p. 178 Plato p. 181 Wat ben je: stoïcijn of epicurist? p. 182 De roeping van de Romeinen p. 182 Aeneis VII-XII Het wordt oorlog p. 190 Een onschuldig slachtoffer p. 191 De felle reactie p. 192 De zaak escaleert p. 195 Het volk roept om oorlog p. 196 Latinus weigert mee te doen p. 197 Het schild van Aeneas p. 201 Pallas bidt tot Hercules p. 202 Turnus triomfeert p. 203 De dood van Turnus p. 206 Aeneas en Hercules p. 210 Het slot van de Aeneis p. 210 Gevleugelde woorden p. 213 Taal en stijl in poëzie p. 216 Poëtische stijlmiddelen 10 Inhoud

12 Het leven van Publius Vergilius Maro De belangrijkste bron voor onze kennis van het leven van Vergilius is de Vita Vergiliana van Aelius Donatus, een grammaticus uit de vierde eeuw. De Latijnse citaten in de tekst zijn van hem. Online vind je enkele Latijnse tekstfragmenten uit zijn werk. Modicis parentibus Publius Vergilius Maro werd geboren op 15 oktober van het jaar 70 v.chr. in Andes, het huidige Pietole, een dorpje in de buurt van Mantua in Noord-Italië (iduum Octobrium die in pago qui Andes dicitur et abest a Mantuā non procul). Zijn ouders waren eenvoudige mensen die het niet bijzonder breed hadden (modicis paréntibus), wat zeker niet betekent dat ze arm waren. Door stukken bosland te kopen met het oog op de ontginning ervan en door bijen te houden kon hij flink wat geld bijverdienen. Die familiale achtergrond en het leven tussen de akkers en de landbouwers hebben Publius Vergilius grondig beïnvloed. Niet alleen heeft hij dat leven op het platteland van jongs af met volle teugen ingeademd, hij heeft ook kennis opgedaan over het landbouwbedrijf zelf en over de bijenteelt. Het zou hem later van pas komen in zijn Bucolica en Georgica. Van Cremona naar Roma Toen Vergilius twaalf jaar oud was, lieten zijn ouders hem studeren bij de grammaticus in Cremona. In 55 v. Chr. kreeg hij op zijn vijftiende verjaardag de toga virilis. Standbeeld van Vergilius in Mantua Andes vandaag Mantua aan de Mincio Donatus merkt op dat de grote dichter Lucretius stierf precies op de dag dat Vergilius de toga virilis kreeg. Het samenvallen van die twee data is niet zonder betekenis. Vergilius was, misschien toen al, erg aangetrokken tot de filosofie; hij keek op naar de grote dichter-filosoof en citeert hem ook vaak. Toen hij aan de Aeneis werkte, vatte hij bovendien het plan op om, na het beëindigen van dat grootse werk, zijn verdere leven te wijden aan de filosofie. Het leven van Publius Vergilius Maro 11

13 Nadat hij eerst nog enkele jaren bij de grammaticus van Milaan gestudeerd had, trok hij naar Rome om er bij de rhetor zijn studie verder te zetten. Dat moet omstreeks 52 v.chr. geweest zijn. Hoelang Vergilius voor zijn opleiding in Rome verbleef, door wie hij daar werd opgevangen, wanneer hij naar Andes terugkeerde enz. weten we niet. We weten wel dat hij al vrij vroeg zijn vader, zijn moeder en zijn broers Silo en Flaccus verloor. Zijn moeder was na de dood van haar echtgenoot hertrouwd met een Valerius, bij wie ze nog een kind kreeg, Valerius Proculus. Vergilius is zijn hele leven erg aan zijn halfbroer gehecht gebleven. In de grote stad Het moet niet gemakkelijk geweest zijn voor de onervaren jongeling van de boerse buiten in de grote Urbs. Urbanus zag hij er in ieder geval niet uit. Hij was groot van gestalte, had een donkere huidskleur en een boers uiterlijk (corpore et staturā fuit grandi, aquilo colore, facie rusticanā). Bovendien was zijn gezondheid niet al te best; hij had vaak last van zijn maag, zijn keel en van hoofdpijn (valetudine variā; nam plerumque a stomacho et a faucibus ac dolore capitis laborabat). Welsprekendheid volgde hij bij Marcus Epidius, bij wie ook de latere keizer Augustus les gevolgd heeft. Slechts één keer heeft hij gepleit, zonder succes. De welsprekendheid was duidelijk zijn ding niet; hij had daarvoor niet het juiste karakter en bovendien was zijn zwakke gestel een hinderpaal. Een carrière in de advocatuur of in de politiek zat er dus voor Vergilius niet in. De jongeling legde zich verder toe op de geneeskunde en vooral Mozaïek met Vergilius, in Rheinisches Landesmuseum in Trier ook op de wiskunde, maar zijn grote liefde was de filosofie. Daarvoor trok hij naar Napels, waar hij les kreeg van de wijsgeer Siro, een aanhanger van het epicurisme. Tijdens zijn opleiding in Rome en in Napels hield Vergilius zich behalve met zijn studie ook bezig met het schrijven van poëzie. Zo heeft hij waarschijnlijk veel contacten kunnen leggen en raakte hij stilaan bekend en gewaardeerd in de Romeinse upper class. Bovendien kwam de jonge Vergilius op zijn 25ste verjaardag in het volle bezit van zijn vaderlijk erfdeel en werd hij eigenaar van ongeveer 90 ha landbouwgrond. Rond die tijd keerde hij ook terug naar zijn geboortestreek, waar hij dacht zich in een rustige omgeving met zijn dichtkunst te kunnen bezighouden. Maar dan werd op 15 maart 44 v.chr. Caesar vermoord. De tegenstanders van Caesar vluchtten naar het oosten onder de leiding van Brutus en Cassius. In Rome ontstond een geschil tussen Marcus Antonius, die Caesar wilde opvolgen, en Octavius, die zich C. Iulius Octavianus noemde en eveneens Caesar wilde opvolgen. In 43 echter verzoenden de twee zich en sloten een triumviraat met Lepidus. Met Brutus en Cassius werd afgerekend in 42 v. Chr. in de slag bij Philippi. Maar de veteranen van de winnende veldheren moesten een stuk grond krijgen en omdat de ager publicus niet voldoende was, moest er onteigend worden. In Gallia Cisalpina werd het gebied van Cremona en Mantua geconfisqueerd. Aanvankelijk leek 12 Inhoud

14 het erop dat Vergilius dankzij Asinius Pollio, die in 43 gouverneur van Gallia Cisalpina was, zijn eigendom nog kon redden, maar uiteindelijk moest hij toch het onderspit delven en raakte hij zijn grond definitief kwijt. Maecenas Intussen was Vergilius, die toen ongeveer dertig jaar oud was, naar Rome teruggekeerd, waar hij onderdak gekregen had van Siro, zijn vroegere leraar in de filosofie. Op aanraden van Asinius Pollio was hij in 42 begonnen aan de Bucolica, een verzameling van tien eclogae (herdersliederen). Hij werd rond die tijd ook opgemerkt door de steenrijke Maecenas, de rechterhand van Octavianus, en opgenomen in zijn kring. Via hem kreeg Vergilius compensatie voor het verlies van zijn domein in Gallia Cisalpina. Met een huis in Rome op de mons Esquilinus vlak bij de tuinen van Maecenas, een landgoed, de villa Vergiliana, in de buurt van Napels en nog goederen op Sicilië waren zijn materiële zorgen van de baan. De Bucolica werd gepubliceerd in 39: het maakte Vergilius op slag beroemd. In Rome kon hij niet meer op straat komen zonder te worden herkend en aangeklampt: hij vluchtte dan meestal in het dichtstbijzijnde huis. Het vaakst was hij vanaf nu terug te vinden in Napels. Daar werkte hij, waarschijnlijk in opdracht van Maecenas, tussen 37 en 29 aan zijn tweede werk, de Georgica. Dat werk in vier delen over de landbouw paste goed in de politiek van Augustus, die de liefde voor de landbouw wilde doen heropleven. In 31 v.chr. was Augustus, toen nog Octavianus, met zijn overwinning op Antonius in de slag bij Actium alleenheerser geworden en begon hij met de uitbouw van een nieuwe staatsvorm, het principaat. In opdracht van Augustus begon Vergilius nu aan een groots nationaal kunstepos, de Aeneis. Het moest de Romeinen weer trots maken op hun vaderland. Hij begon eraan in 29 hij was toen veertig jaar en hij bleef ermee bezig tot aan zijn dood. Lang voor dit magnum opus voltooid was, was het al zo beroemd dat Sextus Propertius volgende vaak geciteerde voorspelling deed: Cédite, Rómaní scriptóres, cédite Grái: néscio quíd maiús náscitur Íliadé. Toen zang II, zang IV en zang VI klaar waren, heeft Vergilius ze persoonlijk voorgelezen voor keizer Augustus. Octavia, een zus van de keizer en moeder van de jonggestorven Marcellus, was bij de voordracht aanwezig. Bij de woorden uit zang VI Tu Marcellus eris was ze zo aangedaan dat ze het bewustzijn verloor en met moeite weer kon worden bijgebracht. Angelica Kauffmann, Vergilius leest voor uit de Aeneis voor Augustus en Octavia, 1788 Het leven van Publius Vergilius Maro 13

15 Calabri rapuere In 19 v.chr. besliste Vergilius om zich voor drie jaar terug te trekken in Griekenland en Klein- Azië om er de laatste hand te leggen aan zijn werk en alle onvolkomenheden weg te werken. In Athene ontmoette hij Augustus, die vanuit het oosten op de terugweg was naar Rome. De keizer overtuigde Vergilius ervan om met hem mee te reizen. Tijdens een oponthoud in Megara werd Vergilius ziek. Bij zijn aankomst in Brundisium was de ziekte nog erger geworden en enkele dagen later, op 21 september, overleed de dichter: hij was 51 jaar oud. Hij werd begraven in Napels. Zijn grafschrift had hij zelf nog geschreven: Mántua mé genuít, Calabrí rapuére, tenét nunc Párthenopé; ceciní páscua, rúra, ducés. Medaille, uitgegeven bij de tweeduizendste verjaardag van het overlijden van P. Vergilius Maro, met op de voorzijde een afbeelding van de dichter en op de achterzijde het deel van zijn grafschrift dat verwijst naar zijn drie werken met een illustratie van elk werk Vergilius werken Bucolica In 42 v.chr. begon Vergilius op aanraden van Asinius Pollio aan zijn Bucolica of Herderszangen. Hij imiteert er de Griekse dichter Theocritus (ca v.chr.), van wie ons een dertigtal idyllen zijn overgeleverd. Idyllen zijn relatief korte dichtwerkjes waarin het herdersleven centraal staat en die meestal ook in dialoogvorm zijn geschreven. De Bucolica van Vergilius bestaat uit tien gedichten, eclogae. De langste ecloge telt 111 verzen, de kortste 63. Het zijn dus allemaal, net zoals de Idyllen van Theocritus, korte dichtwerkjes. Ze gaan ook allemaal over het herdersleven en vijf ervan zijn ook in dialoogvorm geschreven. Maar in tegenstelling tot Theocritus heeft Vergilius de tien eclogae als één geheel opgevat en verwijst hij duidelijk naar de realiteit van het ogenblik. De periode waarin de Bucolica tot 14 Inhoud

16 stand kwam, is de periode net na het treffen tussen Octavianus-Antonius en de Caesarmoordenaars. Voor Vergilius was dat een moeilijke tijd, omdat hij zijn landgoed in Andes dreigde te verliezen aan de oudgedienden van de slag bij Philippi. Door tussenkomst van Asinius Pollio, die op dat moment legatus in Gallia Cisalpina was, ontsnapte hij evenwel aan een onteigening. De eerste ecloge verwijst daarnaar en ook de negende gaat over de onteigeningen. Vooral bekend is de vierde ecloge, die de geboorte voorspelt van een kind dat een nieuwe gouden tijd van vrede en welvaart zal inluiden. Over wie Vergilius met dat kind Herders met geiten en koeien. Uit de Vergilius Romanus, 5de eeuw. bedoelt, is al veel inkt gevloeid. Keizer Constantijn (vierde eeuw) zag er in navolging van Lactantius ( ) een profetie van de geboorte van Christus in. Zo werd Vergilius een soort heidense profeet. Waarschijnlijk verwoordt de dichter gewoon zijn eigen hoop en die van veel tijdgenoten op een betere tijd, waarin de oorlog met al zijn gruwel eindelijk plaats zou maken voor rust en duurzame vrede. Georgica Meteen na het verschijnen van de Bucolica werd Vergilius door Maecenas in bescherming genomen. In zijn opdracht werkte hij van 37 tot 29 aan de Georgica. Het werd een leerdicht in vier boeken over diverse aspecten van het landleven. Elk boek telt ongeveer 550 verzen. Vergilius haalde voor een deel zijn inspiratie uit wat hij zelf als kind gezien had op het bedrijf van zijn vader, maar raadpleegde uiteraard ook zowel Griekse als Latijnse gespecialiseerde vakliteratuur. Dat betekent nochtans niet dat de Georgica een echt boerenhandboek is geworden. De dichter heeft er een bezielde hymne op de natuur en op het leven van gemaakt. Voor dat aspect was zijn inspirator vooral Hesiodus (achtste eeuw v.chr.), met zijn Werken en Dagen. Schapen bij hun herders, Tafereel uit boek III van de Georgica. Uit de Vergilius Romanus, 5de eeuw. Vergilius werken 15

17 Aeneis Meteen na de Georgica is Vergilius op uitnodiging van keizer Augustus begonnen aan een groots epos over Aeneas. Hij heeft er de laatste jaren van zijn leven aan gewijd. Het is een epos geworden over het verre begin van Rome, vol toespelingen op de latere Romeinse geschiedenis en op de eigen tijd, vooral ook op Augustus en diens Pax Romana. De onovertroffen Griekse voorbeelden voor de Aeneis zijn de Ilias en de Odyssee van Homerus (achtste eeuw v.chr.). In de eerste zes zangen, waar het gaat over de zwerftochten van Aeneas van Troje naar Latium, heeft Vergilius duidelijk de Odyssee voor ogen; in de laatste zes zangen, waar Aeneas oorlog moet voeren om zich te kunnen vestigen in Latium, stond de Ilias model. In de ogen van velen is de Aeneis een epos geworden dat nooit nog werd geëvenaard. Vragen bij de tekst G.B. Tiepolo, Aeneas stelt zijn zoon Ascanius voor aan koningin Dido. Fresco in Vicenza, Ga na welke plaatsnamen genoemd worden in Het leven van Vergilius. Welke ontmoetingen op die plaatsen hebben bijgedragen tot het succes van de dichter? 2 Welke politieke gebeurtenissen worden ter sprake gebracht? Welke invloed hebben die gebeurtenissen gehad op het leven en het werk van Vergilius? 3 a Wie waren Vergilius opdrachtgevers voor zijn drie grote werken? b Welke Griekse auteurs hebben Vergilius vooral geïnspireerd bij de compositie van die werken? c Op welke manier heeft Vergilius telkens toch eigen accenten gelegd? 16 Inhoud

18 Georgica Een mooi verluchte pagina met de beginverzen van Georgica IV uit een handschrift in Oxford

19 Georgica The best poem by the best poet, zo noemde de Engelse toneelschrijver, vertaler en literatuurcriticus John Dryden ( ) de Georgica van Vergilius in het voorwoord van zijn vertaling (1697). Daarmee bevestigde hij de woorden van Michel de Montaigne ( ), een Franse politicus, filosoof en schrijver, die al een eeuw eerder de Georgica als le plus accompli ouvrage de la poésie had bestempeld (Les Essays, II, 10). En ook nu nog delen velen die mening. De Georgica is dan ook een zeer opmerkelijk dichtwerk. Vergilius besteedde meer dan zeven jaar (37-29 v.chr.) aan het schrijven van de 2188 verzen: zo groot was zijn zin voor literaire perfectie! Daarvoor had hij al faam verworven met zijn Bucolica (geschreven tussen 42 en 39 v.chr.) en was hij opgenomen in de literaire kring van C. Cilnius Maecenas (van wie het woord mecenas is afgeleid: een beschermer en sponsor van kunst ). Die was een naaste vriend en raadgever van Octavianus en vervulde zowat de rol van een minister van Binnenlandse Zaken en Cultuur. Toen de Georgica gepubliceerd werd, had Octavianus nog niet zo lang geleden zijn laatste tegenstander, Antonius, uitgeschakeld in de slag bij Actium (31 v.chr.) en een stabiel regime gevestigd. Giovanni Battista Tiepolo, Maecenas stelt de vrije kunsten voor aan keizer Augustus (1743) Op het eerste gezicht heeft de Georgica de vorm van een didactisch gedicht (of leerdicht), d.i. een gedicht van meestal ruime omvang en geschreven om de lezer over een bepaald onderwerp te onderrichten, informatie en advies te geven. Vergilius was niet de eerste in dat genre. De Griekse dichter Hesiodus (achtste-zevende eeuw v.chr.) had in zijn dichtwerk Werken en Dagen ( Έργα καì Hμέραı) het landwerk al verheerlijkt als de bron van alle goeds, en ook de Romeinse dichter Lucretius (ca v.chr.) had met zijn imposante filosofische werk De rerum naturā een hoge literaire en intellectuele prestatie geleverd. Ook waren er met de De agri culturā van Cato (ca. 160 v.chr.) en de De re rusticā van Varro (ca. 37 v.chr.) al twee Latijnse leerdichten over de landbouw bekend. De titel Georgica is verwant met het Griekse werkwoord geōrgein (γεωργεĩν), wat zoveel betekent als werken op het land. En inderdaad, in elk van de vier boeken waaruit het werk bestaat, behandelt Vergilius een aspect van het landbouwleven en -werk. Belangrijk is de vraag voor wie Vergilius dit werk precies bedoelde. Hij mag dan wel verschillende aspecten van dag- en seizoenswerk behandelen, toch blijft zijn beschrijving onvolledig: over tuinbouw en pluimvee valt weinig of niets terug te vinden. Trouwens, niemand kende beter zijn stiel dan de gewone boer zelf, en die kon meestal niet lezen of schrijven. Een praktische handleiding voor (toekomstige) landbouwers kan de Georgica dus niet echt geweest zijn. Bovendien bevat het werk ook uitweidingen die niet meteen met het echte landwerk te maken hebben, zoals zijn beroemde loflied op het landleven in boek II of de aangrijpende mythe van Orpheus en Eurydice in boek IV. Wat Vergilius ons wél wil leren is de fundamentele noodzaak van het werk op het land en de onlosmakelijke band tussen mens en natuur. Het boerenbedrijf wordt bij hem het symbool voor het menselijk bestaan en de fundamentele waarden ervan. De Georgica blijkt dan 18 ~ Georgica

20 ook eerder een poëtische hymne op het landelijke leven en de daar nog heersende morele waarden. Daarmee steunt Vergilius ook het morele herstelprogramma van Octavianus. Die wil immers met allerlei maatregelen de moraliteit van de Romeinse burger en samenleving verbeteren. Niet zozeer de gewone boeren als wel de intellectuele elite in Rome en de provincies vormen dus het doelpubliek van de Georgica. Vergilius wil bij die hooggeplaatste lieden de aandacht vestigen op een ten onrechte verwaarloosde stand en arbeid, en op het teloorgaan van een aantal fundamentele waarden die daarmee samenhangen. De landbouw had immers flink geleden tijdens de burgeroorlogen. Maar er speelden ook andere factoren mee: de grote landeigenaars waren vaak meer bekommerd om hun politieke carrière in Rome dan om het persoonlijke beheer van hun landgoederen; de veteranen die na afloop van hun militaire diensttijd grond toegewezen kregen, waren geen boeren in hart en nieren; en kleine boeren zochten massaal hun toevlucht in de grootstad Rome, na onteigening of wegens de te grote concurrentie met goedkoper ingevoerd graan uit Afrika of Sicilië. Vanwege zijn eigen landelijke afkomst en grote poëtische talent was Vergilius voor Maecenas dan ook de geknipte man om die problematiek onder de ogen te brengen van de intellectuele elite. Daarnaast draagt de Georgica ook een politieke betekenis: de dichter bidt tot de goden dat zij, na de gruwelen van bijna een eeuw burgeroorlogen, Octavianus zouden toelaten de orde te herstellen en Rome van nieuwe rampspoed te vrijwaren. Tot besluit: de Georgica is een poëtische uiting van zijn liefde voor de natuur, een verheerlijking van het landelijke leven, maar tegelijkertijd ook een handig propagandamiddel in dienst van Octavianus politieke en morele herstelprogramma. Zo is Vergilius er op meesterlijke wijze in geslaagd het nuttige (utile) te koppelen aan het aangename (dulce). Vraag bij de tekst Met welke bedoeling begon Vergilius aan de Georgica? En voor welke doelgroep schreef hij het werk dus? De mythe van Orpheus en Eurydice Boek IV van de Georgica handelt over de bijenteelt. Daarin vertelt Vergilius het wonderlijke verhaal van Aristaeus bijen. Aristaeus is een zoon van Apollo en de nimf Cyrene en geniet een uitstekende reputatie als imker. Maar op een dag verliest hij al zijn bijen ten gevolge van een ziekte. Op advies van zijn moeder wendt hij zich tot de oude zeegod en ziener Proteus. Die geeft hem een verklaring voor de plotse sterfte van zijn bijen: de nimfen zijn misnoegd over het feit dat Aristaeus (direct of indirect) verantwoordelijk is voor de vroegtijdige dood van hun vriendin Eurydice. Die was nog maar net getrouwd met Orpheus toen zij belaagd werd door Aristaeus en in haar vlucht een dodelijke slangenbeet opliep. Orpheus is een mythische zanger uit Thracië en een zoon van de nimf Calliope. Hij heeft van Apollo een lier gekregen waarop hij zó betoverend kan spelen dat wilde dieren, bomen, ja zelfs rotsen erdoor ontroerd worden. In onderstaand fragment lezen we het relaas van Proteus aan Aristaeus. Georgica 19

21 Jan Breughel de Oude, Orpheus in de onderwereld, 1594 De dood van Eurydice maakt Orpheus ontroostbaar Georg., IV, Ílla quidém, dum té fugerét per flúmina praéceps, ímmanem_ánte pedés hydrúm moritúra puélla sérvantém ripás altá non vídit in hérba. Át chorus aéqualís Dryadúm clamóre suprémos ímplerúnt montés; flerúnt Rhodopéïae árces áltaque Pángaeá_et Rhesí Mavórtia téllus átque Getaé atque_hébrus et Áctias Orithýia. Ípse, cavá soláns aegrúm testúdine_amórem, té, dulcís coniúnx, te sólo_in lítore sécum, té veniénte dié, te décedénte canébat. Taénariás etiám faucés, alta_óstia Dítis, ét calígantém nigrá formídine lúcum íngressús, Manésque_adiít regémque treméndum, nésciaque_húmanís precibús mansuéscere córda. hydrus: (water)slang Drўas: (boom)nimf Áctias: Attisch, Atheens solāri + acc.: troost zoeken voor Taenărius: van kaap Taenarum fauces (mv.): enge kloof, nauwe ingang óstium: toegang caligāre: donker zijn Mānes: schimmen mansuéscere: zich laten vermurwen, zacht worden 20 ~ Georgica

HERMENEVS. De voorgeschiedenis van een fabel

HERMENEVS. De voorgeschiedenis van een fabel HERMENEVS VIERENVEERTIGSTE JRG., No. 2, NOV./ DEC 1972 De voorgeschiedenis van een fabel Bepaalde fabels hebben een taai leven, zoals uit een oppervlakkige vergelijking van La Fontaine s motieven met de

Nadere informatie

Beschrijving van Griekenland

Beschrijving van Griekenland Beschrijving van Griekenland Pausanias Beschrijving van Griekenland Gids van toen voor de toerist van nu Vertaald door Peter Burgersdijk Met een voorwoord van Fik Meijer Athenaeum Polak & Van Gennep Amsterdam

Nadere informatie

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971 Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971 bron Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal-

Nadere informatie

Een vriend van Plato, maar een groter vriend van de waarheid

Een vriend van Plato, maar een groter vriend van de waarheid Een vriend van Plato, maar een groter vriend van de waarheid Aristoteles (384-322) M. Jager Onderstaande tekst is het tweede deel van een artikel over Aristoteles. Het eerste deel is verschenen in het

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato - Politeia

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato - Politeia PLATOON VERZAMELD WERK Plato - Politeia Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

baskerville serie De Peloponnesische Oorlog

baskerville serie De Peloponnesische Oorlog baskerville serie De Peloponnesische Oorlog Thucydides De Peloponnesische Oorlog Vertaald en toegelicht door Wolther Kassies A Athenaeum Polak & Van Gennep Amsterdam 2013 Oorspronkelijke titel Historiai

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita

Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha. Sangharakshita Wat is de Dharma? De essentiële leringen van de Boeddha Sangharakshita Wat is de Dharma? Naar het Nederlands vertaald en uitgegeven door Stichting de 3 juwelen, Amsterdam, met toestemming van Sangharakshita

Nadere informatie

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Najaar 2009 Kwetsbaar en toch weerbaar Van de redactie Suggesties

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Met dank aan Hermes. Tien oefeningen in bijbellezen. Sam Janse. e-mail sjanse apestaartje xs4all.nl. augustus 2011

Met dank aan Hermes. Tien oefeningen in bijbellezen. Sam Janse. e-mail sjanse apestaartje xs4all.nl. augustus 2011 1 Met dank aan Hermes. Tien oefeningen in bijbellezen Sam Janse e-mail sjanse apestaartje xs4all.nl augustus 2011 Inhoudsopgave Woord vooraf Inleiding 1 Moeten wij onze zonen niet besnijden? 2 Kosjer eten

Nadere informatie

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 1 Voorjaar 2012 Jezus volgen is niet vrijblijvend Inhoudsopgave Van de

Nadere informatie

3. M.TULLIUS CICERO, PORTRET VAN EEN MERKWAARDIG MAN

3. M.TULLIUS CICERO, PORTRET VAN EEN MERKWAARDIG MAN 3. M.TULLIUS CICERO, PORTRET VAN EEN MERKWAARDIG MAN 3.1 Welk soort man was hij? Cicero is de enige Romein uit de klassieke periode van wie wij een 'echte' biografie kunnen schrijven. Bronnen hiervoor

Nadere informatie

Met jongeren gelovig op weg. In goed gezelschap. begeleidersmap voor bijeenkomsten in voorbereiding op het vormsel

Met jongeren gelovig op weg. In goed gezelschap. begeleidersmap voor bijeenkomsten in voorbereiding op het vormsel Met jongeren gelovig op weg In goed gezelschap begeleidersmap voor bijeenkomsten in voorbereiding op het vormsel eerste bijeenkomst Saulus kiest voor Jezus 5 tweede bijeenkomst Saulus krijgt een nieuwe

Nadere informatie

Het Kantelingsalfabet. Uiteindelijk is elke kanteling het resultaat van mensenwerk. - Jan Rotmans in zijn hoofdstuk Kantelen

Het Kantelingsalfabet. Uiteindelijk is elke kanteling het resultaat van mensenwerk. - Jan Rotmans in zijn hoofdstuk Kantelen Het Kantelingsalfabet Uiteindelijk is elke kanteling het resultaat van mensenwerk. - Jan Rotmans in zijn hoofdstuk Kantelen Een co-creatie van een divers gezelschap van kantelaars, dwarsdenkers, verbinders,

Nadere informatie

Over het verstrijken van de tijd

Over het verstrijken van de tijd Over het verstrijken van de tijd a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 90 (2002), aflevering 4 Onder redactie van de wetenschappelijke raad prof.dr. Paul J.M. van Tongeren (red.-voorzitter)

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 16

Handelingen hoofdstuk 16 Handelingen hoofdstuk 16 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS Aantekeningen van de lezingen van Davide Prosperi en Julián Carrón bij de Opening van het jaar van de volwassenen en de studenten van CL Fiera Rho-Pero, 25 september

Nadere informatie

1. ARISTOTELES EN DE ETHICA

1. ARISTOTELES EN DE ETHICA 1 M.L.J. Wissenburg Aristoteles over rechtvaardigheid Een inleiding op Aristoteles en de Ethica Nicomachea, boek V 1. ARISTOTELES EN DE ETHICA 1.1 Inleiding In de geschiedenis van de politieke filosofie

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Wijze mannen 6PLW :LM]H PDQQHQ H GUXN LQGG 30

Wijze mannen 6PLW :LM]H PDQQHQ H GUXN LQGG 30 Wijze mannen Eerder verscheen van Susan Smit: Heks Wijze vrouwen De stad en de sterren Elena s vlucht (roman) De zweefmolen Letterhonger Wat er niet meer is (roman) 100 spirituele plekken die je gezien

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament pagina 1 Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament In de vorige zes delen hebben we stilgestaan bij het Oude Testament. De zes delen die nu volgen, gaan over het Nieuwe Testament. We beginnen ook hier

Nadere informatie

Leven met een borderliner

Leven met een borderliner Paul Mason & Randi Kreger Leven met een borderliner Een praktische gids tweede editie Oorspronkelijke titel: Stop Walking on Eggshells: Taking Your Life Back When Someone You Care About Has Borderline

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie