Een nieuw gedragen risicogestuurd onderhoudsconcept binnen farma Medewerkers bepalen succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuw gedragen risicogestuurd onderhoudsconcept binnen farma Medewerkers bepalen succes"

Transcriptie

1 12 JAARGANG 7 NUMMER 18 SEPTEMBER 2012 Een nieuw gedragen risicogestuurd onderhoudsconcept binnen farma Medewerkers bepalen succes Door: Cor Soetens Asset Management Senior Consultant / Jan Kamphuis Directeur Gildestraat AG Heerhugowaard T +31 (0) F +31 (0) E I Traduco werkt vanuit Heehugowaard en Rotterdam Indien u niet meer geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze nieuwsbrief, kunt u dit aangeven met een kort mailtje naar Wij zullen u dan van de mailinglijst verwijderen. Résumé Figuur: IPPC-Model Waar (ervarings)deskundigen het woord chaos in de mond nemen als er gesproken wordt over iteratieve ontwikkelingsprocessen, geloof ik absoluut in de beheersbaarheid en de kracht van de werkwijze. Op basis van gemeenschappelijke variabelen uit het GOKITR landschap, strategisch geclusterd en geprioriteerd, en het primitieve iteratieve ontwikkelingsproces is binnen het IPPC-Model een project control model gebouwd dat houvast en (bij) sturingsmogelijkheden biedt gedurende het gehele project. De juistheid van deze interpretatie en zienswijze werd uiteindelijk ook als zodanig bevestigd en gedeeld door de examencommissie na de mondelinge verdediging van mijn afstudeerpaper. Traduco actief in de farmaceutische sector Bij een internationaal, breed georiënteerd healthcare bedrijf, dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen, produceren en verkopen van farmaceutische en medische producten verleent Traduco ondersteuning bij de invoering van Asset Management. In het bedrijf worden medische producten vervaardigt die bestaan uit diagnostische middelen, medische apparatuur en voedingsproducten. Al decennia lang werkt het bedrijf aan nieuwe technologieën en behandelingen om zo de medische wetenschap verder te brengen en mensen te helpen om hun gezondheid te verbeteren. De Nederlandse vestiging In Nederland onderhoudt het bedrijf het logistieke hart voor de diverse (inter) nationale distributielijnen, van waaruit producten worden gedistribueerd naar ziekenhuizen en zorginstellingen. Men heeft hier ook een omvangrijke productievestiging waar tientallen verschillende voedingsproducten op het gebied van kindervoeding, dieetvoeding en met name klinische voeding wordt geproduceerd. Aanleiding tot project Sinds 2010 heeft onderhoud internationaal meer aandacht gekregen binnen het bedrijf met het Maintenance Excellence programma. Binnen het bedrijf heeft dit geresulteerd in een verbeterde structuur en positie van de onderhoudsafdeling. Hierbij wordt onder andere de rol van maintenance engineering vergroot en worden monteurs breder inzetbaar gemaakt. Binnen dit programma wordt tevens aandacht gegeven aan verbetering van onderhoudsplannen voor productielijnen. Het Maintenance Excellence programma heeft meerdere doelen, waaronder de productiecapaciteit van de individuele productielijnen vergroten en kennis van monteurs en operators vergroten. Bovendien wordt met dit programma de technische bedrijfsvoering van het bedrijf meer in lijn gebracht met nieuwe richtlijnen en inzichten in de farmacie. Daarnaast wil men in alle gevallen aantoonbaar kunnen maken welke maatregelen worden genomen om geïnventariseerde risico s optimaal te beheersen. Binnen de farmaceutische industrie is dit essentieel vanuit het oogpunt veiligheid voor gezondheid van de mens. >> In dit nummer: Een nieuw gedragen risicogestuurd onderhoudsconcept binnen farma Traduco overhandigt kunst Traduco sponsort Alpe d HuZes Themamiddag AMprover 13 oktober 2012 Seminar AM naar 2013 Afstuderen Andries van Unen AM PERSPECT I VE I S EEN KWART AAL UIT G AVE VAN T RADUCO ASSET MANAG EMENT T : RADUCO. NL

2 2 3 Figuur Menu : Opdrachtformulering Traduco heeft na een intern selectieproces opdracht gekregen een op risico gebaseerd onderhoudsplan te ontwikkelen voor een aantal productielijnen waarop kritische producten worden vervaardigd. Een belangrijk punt hierbij is dat men beter inzicht zal krijgen in lijnrisico s die ontstaan door storingen en welk onderhoud hierbij kosteneffectief zal zijn. De preventieve onderhoudstaken van dit onderhoudsplan zullen door het bedrijf in het aanwezige onderhoudsbeheersysteem worden geborgd. Blijken aanvullende instructies voor onderhoud en productievoering nodig, dan worden deze door het bedrijf in het kwaliteitssysteem opgenomen als 1-puntslessen en aangepaste procedures. Beschrijving Asset Baseline Management traject Tijdens de FMECA/RCM analyse sessie zijn door medewerkers lijnrisico s in kaart gebracht en relevante maatregelen benoemd om risico s te reduceren tot een acceptabel niveau. In deze sessies wordt een beroep gedaan op de actuele kennis en ervaring van betrokkenen door storingsgedrag, storingsoorzaken en best passende maatregelen te bepalen zonder hulp van onderhoudsdocumentatie. In werkpakket sessies zijn deze maatregelen aangevuld met vulling vanuit het onderhoudssysteem, OEE gegevens en onderhoudsboekwerken. Tevens zijn hierbij tijdsduur, uitval van productietijd, kosten voor reservedelen en onderhoudstaken bepaald met als doel inzicht te krijgen in tijdsbesteding en tijdsverliezen. In een afsluitende optimalisatie sessie is het nieuwe onderhoudsplan geoptimaliseerd tot een kosteneffectief en werkbaar onderhoudsplan. Hierbij is gekeken naar effecten van het nieuwe onderhoudsplan op het huidig storingsbeeld van de vullijnen en de verhouding tussen onderhoudskosten en de kosten van lijnrisico s. AMprover, het door Traduco ontwikkelde softwarepakket, waarborgt een consistente opbouw van elke risicoanalyse en maakt het uitvoeren van complexe berekeningen eenvoudig. Figuur: Bij de FMECA-analyse wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix in AMprover Projectstrategie Plan van aanpak Het op risico gebaseerde onderhoudconcept is ontwikkeld met inzet van het Traduco Asset Baseline Management traject. In dit traject is met behulp van de risicoanalyse software AMprover een FMECA/RCM-analyse uitgevoerd. Het geleverde resultaat bestaat uit de oplevering van een op risico afwegingen kosteneffectief werkpakket wat in het onderhoudsbeheersysteem is ondergebracht. Onder coördinatie van de Maintenance Engineer en begeleid door Traduco hebben gemeenschappelijke sessies plaatsgevonden waarbij kennis van monteurs, maintenance engineers en gespecialiseerde operators gebundeld zijn tot een efficiënt en geaccepteerd onderhoudsplan. >> Vanwege efficiëntie en motivatie afwegingen heeft het bedrijf de voorkeur uitgesproken om het Asset Baseline Management traject op afzonderlijke procesdelen van de productielijnen uit te voeren. Door focus op een volledige optimalisatie van afzonderlijke procesdelen zal de groep deelnemers gedurende de looptijd van het project vlot resultaat van de inspanning ervaren. Daarnaast zal door de medewerkers ervaring worden opgedaan met de implementatie, de borging en het levend krijgen van het vernieuwde onderhoudsplan in de productie- en onderhoudsorganisatie. Resultaten Traduco heeft met betrokken medewerkers in een half jaar tijd twee productielijnen behandeld. Hoewel FMECA/RCM-trajecten bekend staan om hun diepgang en intensiviteit, bleven de medewerkers enthousiast over de resultaten die zij als groep behaalde. In wekelijks georganiseerde sessies raakten monteurs, engineers en operators meer betrokken met elkaars werk en problemen. Doordat deelnemers zelf de invulling van hun eigen onderhoudssysteem in handen hadden, ontstond een nieuw, beknopter op risico gebaseerd onderhoudsconcept op basis van hun eigen kennis en ervaring. >>

3 4 5 Een sprekend voorbeeld hoe positief deelnemers het Asset Baseline Management traject hebben ervaren is de volgende terugkoppeling die het management kreeg: Ik vind het zéker zinvol zoals we nu met elkaar, productie en technische dienst, de zaak hebben uitgediept. We zijn er natuurlijk nog niet maar een mooi begin kun je dit wel noemen denk ik. En we zijn toch ook wel tegen dingen aangelopen die we van elkaar (nog) niet wisten. Naast een onderhoudsplan in het onderhoudsbeheersysteem leverde de inspanning bij het bedrijf het volgende op: tijdsindeling en verwachte tijdswinst van korte en lange termijn onderhoud is inzichtelijk, waardoor een nauwkeurige (tijds)planning van werkzaamheden in shut down en spaarzame uren buiten productietijd ontstaat; lijnrisico s met bijhorende beheersmaatregelen zijn inzichtelijk gemaakt door preventieve onderhoudstaken en kritische reservedelen in een risicoregister. Hiermee geeft het bedrijf transparantie naar klanten, normstellers en wetgevers; kosteneffectieve modificaties zijn vastgesteld waar vanuit businesscases bepaald zijn; relevante kwaliteitspunten zijn verzameld en met actieplan direct in werking gezet; eenvoudige modificatie en procedure aanpassingen zijn bepaald, waarmee de productielijn meer betrouwbaar wordt en betrokken medewerkers direct resultaat van hun inspanning zien; de basis is gelegd voor een gedegen continu verbeterproces. Continu verbeteren Om het nieuwe onderhoudsplan actueel en levendig te houden, en verbeteringen aantoonbaar te maken organiseert de Maintenance Engineer elke twee maanden een continu verbetersessie met betrokken medewerkers van de productielijnen. Gedurende deze sessies nemen zij de meest opvallende storingstrends, storingsoorzaken en -gevolgen met elkaar door. Hierbij maken zij gebruik van technische storingregistraties in het onderhoudsbeheersysteem en operationele storingsregistraties uit het OEE systeem. Tenslotte bepalen zij aanpassingen in het onderhoudsplan en verwerken deze in het onderhoudsbeheersysteem, procedures of werkinstructies. Ter afsluiting De deelnemers en Traduco hebben inmiddels de resultaten van hun inspanning gepresenteerd aan het operationele en aan het plant management team. Het management heeft zich bijzonder positief uitgelaten over de behaalde resultaten en heeft haar goedkeuring gegeven ook voor andere lijnen het Asset Baseline Management traject uit te rollen. De naam Traduco is binnen het bedrijf synoniem geworden voor het pragmatisch oplossen van problemen door gestructureerd en bondig onderzoek, waarbij men heeft ervaren dat met behulp van de risicoanalyse software AMprover snel en efficiënt op risicogebaseerde onderhoudsconcepten kunnen worden ontwikkeld. Traduco heeft bij de hierboven beschreven case de door haar zelf ontwikkelde AMprover software ingezet voor het ontwikkelen van risico gebaseerde onderhoudsconcepten. Hierbij is de FMECA/RCM-analyse als een van de vele software functionaliteiten gebruikt. Bij verantwoorde risicobeheersing draait alles om het borgen van uw veiligheid en kwaliteit. Dat begint bij uw product en het functioneren van fysieke bedrijfsmiddelen. Maar kijkt ook naar de werkprocessen, systemen, mensen, regelgeving en milieu. AMprover geeft u inzicht op de diverse risico-vraagstukken. Het geeft u richting in het bepalen van de juiste risicoge-stuurde beheer en onderhoudsstrategie. Het geeft u de onderbouwing de juiste kosteneffectieve maatregelen te nemen die het best aansluiten op uw bedrijfsspecifieke situatie. Figuur Preventive actions Om u kennis te laten maken met de talrijke mogelijkheden die AMprover u biedt organiseert Traduco op 31 oktober 2012 een themamiddag AMprover (zie bladzijde 9). Voorzorgmaatregelen worden zorgvuldig gewogen en vastgelegd in AMprover. >>

4 6 7 Traduco overhandigt kunst Over Traduco Cees Tommel en Sjoerd Sjoerdsma van Keyrail In juni van dit jaar heeft Traduco twee van haar klanten in het zonnetje gezet met de overhandiging van schilderijen. Traduco is een deskundige en betrouwbare partner die haar opdrachtgevers ondersteunt bij de definitie, invoering en borging van Asset Management. De doelstellingen van de opdrachtgever staan hierbij altijd centraal. Dat zijn doelstellingen op het gebied van mens, maatschappij, informatie en financiën. Bij de ontwikkeling van Asset Management kijkt Traduco naar indicatoren als beschikbaarheid, betrouwbaarheid, productiviteit, benutting, eco-efficiëntie en levensduurkosten. Erwin Rademaker en Paul de Beijer van Havenbedrijf Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam Ook het Havenbedrijf Rotterdam kreeg een schilderij om het aangegane 10-jarig samenwerkingsverband Kademuur Modellering Systeem (KMS) tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Simco Technologies en Traduco te vieren. Paul de Beijer, directeur, en Erwin Rademaker, projectleider KMS, hebben het schilderij in ontvangst genomen. Keyrail Voor het 5-jarig bestaan van Keyrail heeft de directie van Traduco dit schilderij overhandigd aan Cees Tommel en Sjoerd Sjoerdsma. De schilderijen zijn in opdracht gemaakt in een figuratief abstracte stijl bij kunstschilder Dick van de Velde uit Zeeland. De schilderijen zijn toegespitst op de assets van deze bedrijven. Website: Waarom Traduco? U kiest Traduco, omdat zij heel snel kan laten zien wat de risico's zijn en welke kosten daarmee samenhangen. Daarmee onderscheidt zij zich duidelijk van andere bureaus in de markt. U kiest Traduco ook om haar mensen: doorgewinterde praktijkmensen met een scherp oog voor de behoefte van de opdrachtgever. Medewerkers van Traduco zijn gemotiveerd, hebben kennis van zaken en zijn betrokken bij hun projecten en de mensen waarmee zij werken. Zij begrijpen als geen ander dat de mens de succesfactor is als het gaat om Asset Management. Waar staat Traduco in de wereld van morgen? Traduco wil zich ontwikkelen tot een toonaangevende, internationaal opererende organisatie op het gebied van Asset Management. Overheid en bedrijven zien Traduco als autoriteit op dit gebied en weten dat zij een unieke meerwaarde biedt als het gaat om het beheersen van risico's en het slimme beheer van fysieke bedrijfsmiddelen.

5 8 9 Traduco sponsort Alpe d HuZes Themamiddag AMprover Erik Begeman en Olivier Verwest Alpe d'huzes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto "Opgeven is geen optie" wordt op één dag de legendarische Alpe d'huez tot 6 keer aan toe beklommen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-) kankerpatiënten. Sinds de start in 2006 is jaar op jaar een nieuw recordbedrag aan sponsoring opgehaald. Vanaf de eerste keer van de actie in 2006 wordt 103% van alle sponsorgelden aangewend voor onderzoek. In onze vorige nieuwbrief heeft u kunnen lezen dat wij op woensdagmiddag 19 september 2012 een themamiddag wilden organiseren rondom ons softwaretool AMprover. Wij hebben de datum gewijzigd. De themamiddag vindt nu als volgt plaats: Datum woensdagmiddag 31 oktober 2012 Locatie Spoorwegmuseum, Utrecht De ontvangst is vanaf uur met een lunch. Het programma vangt aan om uur. Er zullen op deze middag op een attractieve en inspirerende wijze twee aansprekende cases worden behandeld. De cases worden onderbroken door een rondleiding in het Spoorwegmuseum. We sluiten af rond uur met een netwerkborrel. AM seminar Traduco verplaatst naar 2013 In onze nieuwbrief van juni heeft u kunnen lezen dat wij voornemens waren op 31 oktober 2012 een Asset Management seminar te organiseren. Helaas moeten wij deze datum uitstellen tot begin 2013 vanwege drukke programma's van de betrokken partijen. Traduco heeft deze actie gesponsord en in juni 2012 heeft Olivier Verwest actief deelgenomen aan de Alpe d'huzes. Onze doelgroep voor deze middag richt zich voornamelijk op directie, management, asset owners, asset managers en beheerders op strategisch en tactisch niveau. De datum 31 oktober hebben wij nu aangewend om de themamiddag, zoals vermeld in het artikel hiernaast te organiseren. Wij proberen u zo snel mogelijk meer informatie met betrekking tot datum en programma van het AM seminar te geven via onze website en/of volgende nieuwsbrief. Website Alpe d Huzes: AMprover risicoanalyse software borgt uw totale risicobeheersing in één pakket! Mis deze middag niet en meld u aan via onze website!

6 10 11 Leergang Asset Management 2013 Voorjaar: Najaar: 10/11 april 24/25 april 15 mei 29/30 mei 19 juni 25/26 september 9/10 oktober 30 oktober 13/14 november 4 december Locatie: Hotel Bergse Bossen, Driebergen Lees meer over onze leergang op onze website: Afronding opleiding tot Registered Project Controller Door: Andries van Unen Manager Finance & Offices Op vrijdag de 13e juli volgde na 1,5 jaar van inspanning de verheugende mededeling dat de Examencommissie van de Stichting Vakopleiding Project Control de adviezen van de examencommissie met betrekking tot het toekennen van een B-grade aan mijn afstudeerscriptie heeft overgenomen: missie geslaagd dus! In dit artikel wil ik u een kijkje bieden in de wereld van integrale projectbeheersing: een uitstekend hulpmiddel om frequenter projecten tijdig, binnen budget en conform de gestelde kwaliteitseisen te realiseren. Waarom deze opleiding? Project control is iedere dag anders; werken binnen projecten levert altijd dynamiek en nieuwe uitdagingen op. Als project controller moet je multidisciplinair inzetbaar zijn en er wordt altijd een onafhankelijke en kritische attitude van je verwacht. Door het voltooien van het curriculum opleiding tot RPC ben ik in mijn dagelijkse werkzaamheden binnen Traduco nog beter toegerust om de geïnitieerde projecten te beheersen vanuit de project control functie. Projecten kunnen zich namelijk vrij eenvoudig ontwikkelen tot black boxes en soms binnen autonome entiteiten tot dorpjes in Gallië. Dit is een ongewenste situatie voor alle stakeholders, dus ook voor u als opdrachtgever. Als je als financieel professional betrokken bent bij projecten wil je dergelijke scenario s zeker vermijden. Opbouw van het opleidingstraject De opleiding is opgebouwd uit twee bouwstenen. Enerzijds het volgen van (interactieve) colleges op het gebied van o.a. (project) control tools, management, recht, contracting, besluitvorming, organisatorische aspecten etc. Anderzijds het schrijven van een paper aan de hand van een praktijkcase annex real life situatie. Je leert hoe je je eigen invloed op managementbeslissingen kunt vergroten en actief kunt meedenken over het projectdoel en projectresultaat. Voor mijn eigen afstudeeropdracht heb ik de onderzoeksfase geprojecteerd op het KMS-project bij de zeer aansprekende en internationaal gerenommeerde opdrachtgever van Traduco, het Havenbedrijf van Rotterdam. >> Waarom kiezen voor integraal project control? De definitie van project control wijkt in de praktijk sterk af van de reguliere definitie van financial control. De term control binnen de definitie van project control richt zich op beheersing en vooruit kijken. Dit in tegenstelling tot de definitie van control in het kader van financial control, dat het vakgebied is waar men zich meer toespitst op controle en verantwoording in een historisch perspectief. Project control moet zich in de praktijk toespitsen op de volgende aspecten om tot juiste en volledige uitspraken te kunnen doen over het verleden en de toekomst van een project: geld, organisatie, kwaliteit, informatie, tijd en risico s. Door niet sec te sturen op basis van de klassieke aspecten kwaliteit, tijd en met name geld kunnen de projectoverstijgende (concern) belangen beter behartigd worden. Projectbelangen zijn vanuit de controllers ethiek altijd ondergeschikt aan de waarborging van de continuïteit van de (moeder)organisatie. In het kader van de werkbaarheid is het aan te bevelen dat de projectcontroller en de projectmanager een goede werkrelatie met elkaar hebben, dit bevordert het inzicht en transparantie in de voortgang van het project en de kwaliteit en volledigheid van op te leveren rapportages. In het ideale projectteam vormen de projectmanager en de projectcontroller dan ook een tandem waarbij een duidelijke overlapping aanwezig is in de wederzijdse expertise. Afstudeerpaper / onderzoek De focus van mijn afstudeeronderzoek lag op de analyse van de impact van iteratieve ontwikkelingsprocessen op control vraagstukken. Vrij vertaald vanuit het Latijn staat iteratief voor: een proces dat herhaald wordt totdat aan de gestelde voorwaarde is voldaan. In de hedendaagse projectenrealiteit wordt de herhaling van het proces vaak gestopt, voordat het einddoel wordt bereikt als gevolg van een gebrek aan tijd en/of geld Bij softwareontwikkeling wordt deze benadering vaak toegepast, de diverse op te leveren functionaliteiten of componenten worden separaat ontwikkeld, getest, gepresenteerd aan de opdrachtgever en verbeterd op basis van de feedback op hetgeen gepresenteerd wordt. Dit proces kan worden herhaald totdat de functionaliteit of de component naar tevredenheid is gemodelleerd en voldoet aan de eisen van de opdrachtgever waarna het toegevoegd kan worden aan het grotere geheel. Vanuit het streven om te komen tot een pragmatische aanpak is op basis van de kritische processen en op te leveren project (management)producten door mijzelf een model ontwikkeld waarmee op succesvolle wijze een ICT-project beheerst kan worden. Binnen het IPPC-model (zie de figuur op de volgende pagina) zijn bedrijfsprocessen, die in een eerder stadium ontwikkeld zijn, gekoppeld aan de analoge GOKITR* aspecten. >> Andries van Unen *GOKITR Geld Organisatie Kwaliteit Informatie Tijd Risico s

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Asset Management is duurzaam 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Traduco bedrijfsvestigingen Traduco vestiging noordwest Heerhugowaard Traduco vestiging oost i/o Traduco vestiging

Nadere informatie

Copyright 2002, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem

Copyright 2002, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem Gerard van Ramshorst is vanaf het begin betrokken bij de implementatie van onderhoudsmanagement bij ws Rijn en IJssel. Destijds is ervoor gekozen onderhoud en onderhoudsmanagement zoveel mogelijk uniform

Nadere informatie

Kennisdag Materieelbeheer

Kennisdag Materieelbeheer Kennisdag Materieelbeheer Jan A. Kamphuis IFV, Kemperbergerweg 783 in Arnhem 27 oktober 2015 Asset Management Inleiding en oriëntatie Inleiding Asset Management wat is een fysieke asset? een fysieke asset

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Geoliede logistiek loont

Geoliede logistiek loont Geoliede logistiek loont Kortere stilstand dankzij spare parts management Geoliede logistiek loont Kortere stilstand dankzij spare parts management Martin Vink Wouter Nering Bögel Rotterdam, November 5

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Themamiddag AMprover. 10 jaar Traduco Seminar: verleden en toekomst van Asset Management. Nieuwsbrief Traduco digitaal.

Themamiddag AMprover. 10 jaar Traduco Seminar: verleden en toekomst van Asset Management. Nieuwsbrief Traduco digitaal. 12 Themamiddag AMprover JAARGANG 7 NUMMER 17 JUNI 2012 Gildestraat 5 1704 AG Heerhugowaard T +31 (0)72 572 65 25 F +31 (0)72 572 03 50 E info@traduco.nl I www.traduco.nl Traduco werkt vanuit Heerhugowaard

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry 25 juni 2014 Masterclass Training within Industry De oorsprong van Training Within Industry Ontstaan tijdens Tweede Wereldoorlog om snel nieuwe vakmensen te trainen. Destijds op zoek naar duurzame opleidingsprincipes,

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Optimizer+ is het revolutionaire hulpmiddel voor het opstellen, beheersen en optimaliseren van uw onderhoudsconcept. De softwaretool stelt

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum Procedure Risicobeheersing en kansen afweging Waterketen Soort document: Procedure Registratienummer: 14.0037073 Versie: 1.0 Status: Definitief Afdeling /Eenheid: Proceseigenaar: Procesbeheerder Procesbeschrijver:

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

14 en 15 februari 2018

14 en 15 februari 2018 Levende Cijfers en Academie voor Cultuurmanagement Basiscursus 2 daagse Opleiding 14 en 15 februari 2018 Cijfers zijn voor mij gaan leven. Ik zie mijn bedrijf nu echt beter. Meer controle over de financiën

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

T-Mobile Netherlands BV

T-Mobile Netherlands BV Juryrapport T-Mobile Netherlands BV Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Jos Leber Functie: Sr. Data Manager Inleiding De case van T-Mobile is primair gericht op de kwaliteit van de master

Nadere informatie

High trust High penalty. Inzicht en externe oriëntatie

High trust High penalty. Inzicht en externe oriëntatie High trust High penalty Inzicht en externe oriëntatie Presentatie Hans Niemeijer, Strategisch Businesscontroller Antoine Nikkessen, Senior auditor / Risicomanager 1 Nu wordt een steeds groter deel van

Nadere informatie

Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding

Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding Eric Commeren, Stork Technical Services Jan De Tremmerie, consultant Thema s 1. Efficiënte en effectieve uitvoering -> HoTT

Nadere informatie

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Agenda Kiezen voor uitbesteding Uitbestedingsfeiten Wenselijke situatie Eisen volgens ISO5500X Showstoppers Aandachtspunten Afsluiting Kiezen voor uitbesteding Ontbreken

Nadere informatie

scoren met interimmanagement

scoren met interimmanagement jaap schaveling scoren met interimmanagement de weg naar tevreden opdrachtgevers mediawerf scoren met interim-management 1 inhoudsopgave inleiding 9 1 voortraject 15 1.1 Betrokkenheid van een inkoopafdeling

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT. Wat voegt risicomanagement toe?

RISICOMANAGEMENT. Wat voegt risicomanagement toe? RISICOMANAGEMENT Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstellingen en het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico s expliciet te maken, beheersmaatregelen

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

nieuwsbrief AM perspective De Kracht van Asset Management KMS op Infratech 2013 Gerard Duursma over de rol van Social Media

nieuwsbrief AM perspective De Kracht van Asset Management KMS op Infratech 2013 Gerard Duursma over de rol van Social Media jaargang 8 nummer 20 februari 2013 nieuwsbrief AM perspective De Kracht van Asset Management KMS op Infratech 2013 Gerard Duursma over de rol van Social Media a wider perspective, focused on you Voorwoord

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

ROUTEPLANNER 2016 & RICHTING 2017

ROUTEPLANNER 2016 & RICHTING 2017 MEER INFORMATIE OVER EIGENHEID SAMEN GASTVRIJ CO-CREATIE LEREND VERBETEREN VERWANT 8+ CLIËNT & NETWERK 2020 PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ MEDEWERKER TOP 20 ZUIDWESTER 8+ MEDEWERKER ORGANISATIE MAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Life Cycle. Management. . als aandachtsgebied binnen Asset Management. Jaap Bakker Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat.

Life Cycle. Management. . als aandachtsgebied binnen Asset Management. Jaap Bakker Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat. Realisatie Verkenning Planuitwerking Life Cycle Prestaties Life Cycle Risico s Life Cycle Kosten Life Cycle Management. als aandachtsgebied binnen Asset Management Beheer, onderhoud, exploitatie Jaap Bakker

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud Asset Register: door Paul Tulp, Beheerder Traminfrastructuur Bestuur

Nadere informatie

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST

KWALITEIT 1 SITUATIE 2 TEST KWALITEIT drs. D. Dresens & drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Managers spreken tegenwoordig steeds vaker over kwaliteit. 'De organisatie moet maximale kwaliteit leveren.' Maar wat is kwaliteit? Alhoewel

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S een succesvol strategietraject valt of staat met uw directieteam! Bekende ambities... Wij willen onze

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Project benchmark. Vaststellen van feitelijke projectresultaten. Basis voor toekomstige succesvolle projectscenario s

Project benchmark. Vaststellen van feitelijke projectresultaten. Basis voor toekomstige succesvolle projectscenario s Quantitative Software Management Project benchmark Vaststellen van feitelijke projectresultaten Basis voor toekomstige succesvolle projectscenario s Het projectresultaat in perspectief tot vergelijkbare

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie. De Zorgspecials van Cure4

Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie. De Zorgspecials van Cure4 Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie De Zorgspecials van Cure4 Is mijn bronregistratie op orde? Voor de financiële gezondheid

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Asset management voor Instrumentatie

Asset management voor Instrumentatie Asset management voor Instrumentatie De weg van Reactief naar (geautomatiseerd) Predictief Theo van der Steen sr. Engineer E&I Toine van den Heuvel Manager Engineering Enkele kengetallen brouwerij s-hertogenbosch

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

ibisapps IBIS4Budget-live

ibisapps IBIS4Budget-live ibisapps IBIS4Budget-live projecten budgetten bewaken bewaken Quote In onze gebiedsontwikkeling heb ik behoefte aan actueel inzicht. In de stand van zaken van vandaag, maar ook in de kansen en bedreigingen

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

De best leesbare displays van Nederland

De best leesbare displays van Nederland De best leesbare displays van Nederland Missie De missie van Data Display is helder de openbare ruimte voorzien van hoogwaardige elektronische informatiesystemen. Daarbij onderscheidt Data Display drie

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie