Producten en Diensten catalogus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Producten en Diensten catalogus 2015"

Transcriptie

1 Producten en Diensten catalogus 2015 Bedrijfsvoering & Financiën Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Versie

2 Inhoudsopgave 1. Toelichting Product- en dienstencatalogus Bv&F Bouwstenen Bouwstenen Financiële administratie Crediteurenadministratie (zowel regulier als digi-inkoop)* Verkoopfacturatie en debiteurenadministratie Activa registreren en afschrijven Registreren en afsluiten Administratie algemeen Kleine kas Verplichtingenadministratie Volledige codering inkoopfacturen Debiteurenbeheer Projectadministratie Bouwstenen Control Planning & Control adviseur/ Financial controller Business controller / sr Business controller Licentiegebruik Gebruik financiële applicaties Maatwerk Projecten Tarieven Tarieven mbt de bouwstenen Tarieven mbt maatwerk Algemene gegevens Bijlage 1: Voorwaarden voor dienstverlening door Financiën en Control Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 2

3 1. Toelichting Product- en dienstencatalogus Bv&F 2015 Deze Product- en dienstencatalogus (PDC) is opgesteld door Bedrijfsvoering & Financiën (Bv&F). Bv&F ontzorgt uw baten-lasten-organisatie met een volledige ondersteuning en advies op het gebied van financiële administratie en projectadministratie. Bv&F is onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bouwstenen De PDC geeft inzicht in de verschillende producten en diensten die Bv&F in 2015 voor u kan leveren. Daarbij bepaalt u zelf de samenstelling van het pakket door het kiezen van de voor u relevante bouwstenen. Voor de bouwstenen wordt onderscheid gemaakt tussen de bouwstenen: Een financiële administratie, gericht op automatisering en standaardisering zodat snel en efficiënt, betrouwbare informatie wordt geleverd. Controlcapaciteit: Ondersteuning en advies door Financial- (incl. P&C-advies) en Business controllers die uw bedrijf kennen en vanuit hun professionaliteit u kunnen ontzorgen. Beheer van uw projectadministratie Per bouwsteen wordt een omschrijving gegeven van de belangrijkste werkzaamheden, de doorlooptijden en de normen. Op basis van de bouwstenen die u als klant kiest, wordt een totaalprijs bepaald voor het betreffende jaar. De volgende variabelen spelen daarbij een rol: Aantal inkoopfacturen; Aantal verkoopfacturen; Aantal verplichtingen; Ervaringsgegevens Aanvullende wensen mbt advies en ondersteuning Aantal licenties. De bouwstenen hebben betrekking op een product/dienst met een continue karakter. Het met u afgesproken pakket aan bouwstenen, de bijbehorende capaciteitsinzet en aantallen licenties, worden vastgelegd in een dienstverleningsafspraak (DVA) voor het komende jaar. In deze DVA worden ook de afspraken omtrent pakketprijs, facturering en rapportages opgenomen. Maatwerk Naast de verschillende bouwstenen kunt u Bv&F ook inschakelen voor projectmatige activiteiten. Hiervoor zijn diverse vormen van maatwerk mogelijk. De afspraken omtrent maatwerk worden vastgelegd in een door u te ondertekenen maatwerkovereenkomst. De algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Bv&F, zijn als bijlage bij deze PDC gevoegd. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 3

4 2. Bouwstenen 2.1. Bouwstenen Financiële administratie De bouwstenen die worden beschreven in dit hoofdstuk, richten zich op de verzorging van uw financiële administratie. De bouwstenen crediteurenadministratie en debiteurenadministratie worden altijd gecombineerd tot het volgende basispakket: Crediteurenadministratie Debiteurenadministratie Activa registreren en afschrijven Registreren en afsluiten Administratie algemeen Voor het overige kunt u naar eigen behoefte kiezen of u bepaalde bouwstenen wel of niet wilt afnemen Crediteurenadministratie (zowel regulier als digi-inkoop)* Inboeken inkoopfacturen (ontvangst aanmaken in IFC) Verzorgen werkstroom facturen coderen via Exact Synergy. Realisatie (aanmaken IFR, inclusief controle klant) Verzorgen werkstroom prestatieverklaren en goedkeuren via Exact Synergy Contact met prestatieverklaarders en budgethouders ivm openstaande facturen Verzorgen betaalbaarstelling en archivering Plaatsen van mandaten in het parafenregister Bijhouden stamgegevens crediteuren Handmatige betalingen (spoed) Beantwoorden van vragen leveranciers, uitzoeken aanmaningen en nabellen crediteuren. Interne controles max 2 werkdagen 2 werkdagen 1 werkdag 1 werkdag Aantal inkoopfacturen 17 minuten inzet AM en 8 minuten inzet FM. * De verwerking van facturen via Digi-inkoop wordt afzonderlijk gemonitord ivm de (snellere) verwerkingstijd en om te komen tot afzonderlijke normen in Uitgangspunt is dat inboeken binnen 2 werkdagen geschiedt ipv 5. Realisatie is voor Digi-inkoop facturen niet van toepassing Verkoopfacturatie en debiteurenadministratie Primair werkzaamheden Verwerken en verzenden verkoopfactuur, aangeleverd via Exact Synergy Enterprise Schriftelijke rappellering debiteur Bijhouden stamgegevens debiteuren Beantwoorden van vragen van debiteuren Interne controles 2 keer per maand Nvt Aantal verkoopfacturen aangeboden via Exact Synergy Aantal verkoopfacturen anders aangeboden 17 minuten inzet Administratief medewerker: 55 minuten inzet Administratie medewerker. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 4

5 Activa registreren en afschrijven Activa registreren Activa afschrijven Interne controles Functieniveau Financieel medewerker Op basis van ervaringsgegevens Registreren en afsluiten Registratie van budgetten en tarieven Jaarafsluiting en periodeafsluitingen Interne controles Conform planning Aantal inkoop en verkoopfacturen Sr Financieel medewerker 1,3 minuut inzet AM en 6 minuten inzet FM Op basis van ervaringsgegevens Administratie algemeen Verwerken bankafschriften Aanvragen nieuwe banknummers, passen en verwerken mutaties Verzorgen betaalbatches Verzorgen vooraankondiging aan ministerie van Financiën bij limietoverschrijding Salarisadministratie Overige mutaties grootboek Onderhoud structuur administratie 2 werkdagen Dagelijks Functieniveau Aantal inkoop en verkoopfacturen Sr Financieel medewerker Norm 3,6 minuten inzet AM, 4 minuten inzet FM Op basis van ervaringsgegevens en in overleg met afnemer Kleine kas Registreren kleine kas in de administratie Interne controles Functieniveau Administratief medewerker 3 uur per kleine kas per jaar Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 5

6 Verplichtingenadministratie Vastleggen verplichting Koppelen inkoopfactuur Functieniveau Aantal aangeboden verplichtingen via Exact Synergy Enterprise Verplichtingen anders aangeboden 10 minuten inzet AM 20 minuten inzet AM Volledige codering inkoopfacturen Verzorgen van de volledige codering van inkoopfacturen (rol codeerder 2) 4 werkdagen Functieniveau Aantal inkoopfacturen 6 minuten inzet AM per factuur Debiteurenbeheer Telefonische contact met de debiteur Escalatierapport Opstellen post oninbare debiteuren Na versturen 2 e rappel T1, T2 en T3 Functieniveau Aantal verkoopfacturen 27 minuten inzet AM per factuur Projectadministratie In afstemming met en op aangeven van de projectverantwoordelijke: Inrichten projectadministratie in Synergy en koppelen van medewerkers, artikelen, materialen en budgetten. Doorvoeren mutaties Verzorgen maandrapportages op projectniveau Analyse van de gegevens en overleg met de klant Verzorgen facturatieverzoeken Functieniveau Projectadministratie Ervaringsgegevens Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 6

7 2.2. Bouwstenen Control Planning & Control adviseur/ Financial controller De Planning & Control adviseur (P&C adviseur/ Financial Controller (FC)) levert een sturende bijdrage aan de integrale beheersing van de bedrijfsvoering van een klant door financial en operational control en inhoudelijke ondersteuning. Het verschil tussen de inzet van een Financial Controller of adviseur P&C zit in het niveau van de vraagstukken, volwassenheid van de eenheid en bijbehorende leiding. De adviseur P&C treedt hierin op met minder ervaring (0-3 jaar) en opleiding (HBO+/BC) dan een financial controller (3-5 jaar en BC/academische master). Bewaken van kaders en richtlijnen voor de planning & control cyclus, bijbehorende tijdlijnen en het signaleren afwijkingen hierin richting klant en de Businesscontroller. Opleveren, binnen kaders en richtlijnen, van tijdige en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie voor de klant. Opstellen en uitwerken van KPI s Opstellen van onderbouwde prognoses Opstellen van maand-, tertaal en jaarcijfers Opstellen van ordelijke en goed reviewbare (balans/v&w en onderliggende project-) dossiers Opgestelde cijfers afzetten tegen de prognoses, begroting en/of de verwachte trend en hier cijfermatige en inhoudelijke analyses op uitvoeren Op basis van de analyses advies uitbrengen richting de manager(s). Zowel op financieel gebied als op het vlak van control, auditing en bedrijfsvoering Signaleren risico s in de bedrijfsvoering en financiële verslaglegging. Meehelpen met uitvoeren van interne controle aan de hand van de gestelde kaders en richtlijnen en adviseren over risico s in de volle breedte; Periodiek overleg in de F-keten betreffende eigen werkzaamheden. P&C adviseur / FC Inzet op basis van ervaringsgegevens en gemaximeerd aantal uren per jaar. Maatwerk De P&C adviseur / FC kan naar aanleiding van uitgebrachte adviezen ook worden ingezet voor het uitvoeren van onderzoeken of het opstellen en implementeren van verbeterplannen of het opzetten van project administratieve verbeteringen. Voor deze extra inzet zal een aanvullende maatwerkofferte worden opgesteld. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 7

8 Business controller / senior Business controller De Business Controller (BC, senior Business Controller (sr BC)) adviseert de manager/ directeur op alle onderdelen van de bedrijfsvoering en ondersteunt het management bij rapportagemomenten, voornamelijk richting de toekomst (prognoses, toekomstige omzet, efficiënte/effectieve kostenreductie, risicomanagement). Het sr BC treedt hierin op met meer ervaring en opleiding en dan een BC. Advisering bij strategische beslissingen vanuit deelgebieden financiën, bedrijfsvoering, wettelijke kaders, planning & control,en risicomanagement. Integrale beoordeling van voornemens en voorstellen op het betreffende beleidsgebied van de klant en toetst op samenhang van inhoudelijke doelstellingen en middeleninzet; Coaching en begeleiding van P&C, FC- en bedrijfsvoeringsmedewerkers en eventuele projectmedewerkers in de gehele F-keten. Focus op realisatie uitvoering, doorkijk toekomst en verwerven draagvlak; Communicatie, ondersteuning en inhoudelijke informatievoorziening binnen de F-keten van de klant over bedrijfsvoering-, control en procesbeheer-aangelegenheden; Monitoring, analyse en control van de realisatie van het (bedrijfsvoering)beleid; Verzorgen van de managementinformatie als input voor managementrapportages; Kwaliteitsborging van de AO/processen en interne beheersing; Advies over en begeleiding van inzet derden (auditdienst) voor bedrijfsvoerings- en doelmatigheidsonderzoeken; Doorontwikkeling en doorvertaling van de centrale kaders en richtlijnen naar de klant ten behoeve van een rechtmatige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en control; Coördinatie van decentrale auditprocessen en risico-analyse bij de klant; Periodiek overleg met de klant en deelname (adviesrol) aan het MT van de klant; Business Controller Inzet op basis van ervaringsgegevens en gemaximeerd aantal uren per jaar. Maatwerk De Business Controller is ook breed inzetbaar op het gebied van project- en programmamangement en begeleiding van externe partijen bij het uitvoeren van projecten gericht op verbeteringen in de administratie, AO, risicomanagement, bedrijfsvoering, etc. Voor deze extra inzet zal een aanvullende maatwerkofferte worden opgesteld. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 8

9 2.3. Licentiegebruik Gebruik financiële applicaties Beschikbaar stellen applicaties Beschikbaar stellen standaard rapportages in Qlikview Support & Beheer Handleidingen beschikbaar stellen en geven van instructies aan key-users. Intermediair richting leverancier applicaties Afschrijving en onderhoud van de applicaties Abonnementskosten applicaties Huur hardware Synergy Uren of Budgethouder rol Synergy Professional rol Qlikview Exact Globe kijkfunctie Norm All-in prijs per jaar per licentierol All-in prijs per jaar per licentierol All-in prijs per jaar per licentierol All-in prijs per jaar per licentierol Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 9

10 3. Maatwerk De medewerkers van Bv&F hebben afgelopen jaar al veel ervaring opgedaan met projectmatige inzet op gebied van reorganisaties, sourcingopdrachten, inrichting van de administratie, opstellen business cases etc. Wij kijken graag samen met u wat Bv&F voor u kan betekenen Projecten Op projectmatige basis kunt u een beroep doen op Bv&F voor onder andere de volgende diensten: Overkomst van een (deel van) een financiële administratie naar Bv&F (transitie/ intake nieuwe klanten), inclusief registratie van de beginbalans Advisering over en (her)-inrichting van de structuur van de financiële administratie, projectadministratie, tijdschrijven etc. Ontwikkelen business cases en advisering o.a. ten behoeve van sourcingopdrachten. Het bouwen van klantspecifieke rapportages in Qlikview in aanvulling op de standaard rapportages. Advies over en bouwen van systemen of koppelen van systemen ter ondersteuning van het primaire proces (bv workflowfunctionaliteiten). Verbetertrajecten op het terrein van de bedrijfsvoering. Geven van workshops bijvoorbeeld mbt financieel management of het gebruik van applicaties zoals Exact, Synergy, Qlikview. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie

11 4. Tarieven Tarieven mbt de bouwstenen PDC nr PDC Product / dienst Tarief Eenheid Crediteurenadministratie AM 71,00 Per uur Crediteurenadministratie FM 83,00 Per uur Debiteurenadministrate 71,00 Per uur Activa 83,00 Per uur registreren en verantwoorden AM 71,00 Per uur registreren en verantwoorden FM 83,00 Per uur registreren en verantwoorden sr FM 101,00 Per uur Bank 71,00 Per uur Administratie algemeen FM 83,00 Per uur Administratie algemeen sr FM 101,00 Per uur Kleine kas 83,00 Per uur verplichtingenadministratie 71,00 Per uur Codeerder 2 71,00 Per uur Debiteurenbeheer 71,00 Per uur Projectadministratie 71,00 Per uur Projectadministratie inrichting en advies 101,00 Per uur registreren en verantwoorden P&C 101,00 Per uur registreren en verantwoorden FC 101,00 Per uur Advies P&C 101,00 Per uur Advies FC 101,00 Per uur registreren en verantwoorden BC 101,00 Per uur registreren en verantwoorden sr BC 125,50 Per uur Advies BC 101,00 Per uur Advies sr BC 125,50 Per uur Licenties Synergy FS 1.736,00 Per licentierol per jaar Licenties Synergy portal 299,00 Per licentierol per jaar Licenties Qlikview 978,00 Per licentierol per jaar Licenties Globe 2.716,00 Per licentierol per jaar 4.2. Tarieven mbt maatwerk PDC nr PDC Product / dienst Tarief Eenheid 3.1 ICT advies 101,00 Per uur 3.1 Projectmatige inzet 125,50 Per uur Voor externe inhuur van specialisten op verzoek van de klant, geldt een opslag van 10,- per uur op de daadwerkelijke kosten, inclusief BTW. Voor het overige worden kosten die Bv&F maakt voor klantspecifieke wensen, een op een doorberekend, met een handelingsfee van 5%. Daaronder valt onder andere het gebruik klantspecifiek maatwerk en klantspecifieke applicaties. In alle gevallen ontvangt u vooraf een gespecificeerde offerte. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie

12 5. Algemene gegevens Contactgegevens Functie Naam telefoon Algemeen Manager Bv&F Katja Verhulst Project- en kwaliteits. man. Agith Maas Management assistent Jolanda Janssen Bouwstenen Financiële administratie Hoofd Uitvoering Aivie Sewgobind Bouwstenen Control Hoofd Control Ron Berkhout Licentiegebruik en ICT Hoofd ICT en bedrijfsvoering Robin Eijpe Adres Rijkskantoor Beatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN Den Haag Denk aan uw legitimatiebewijs; bezoekers moeten zich kunnen legitimeren. Postadres: Ministerie van BZK, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Bv&F, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag Financiële administratie Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk: FM Haaglanden: SSC-ICT Algemeen telefoonnummer 1 : Functioneel beheer/ ICT advies Bereikbaar tijdens kantooruren Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie

13 Bijlage 1 Voorwaarden voor dienstverlening door Bedrijfsvoering & Financiën (Bv&F) 1: ALGEMEEN In deze Voorwaarden voor dienstverlening wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die een opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: Bv&F, die een opdracht uitvoert. 2: TOEPASSELIJKHEID 2.1 De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden niet beheerst door de algemene contractregels van het Burgerlijk Wetboek of ARVODI, omdat beiden deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon (de Staat der Nederlanden). 2.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer werken op basis van zakelijke afspraken. Om die reden gelden deze voorwaarden voor dienstverlening die, behoudens expliciet overeengekomen afwijking, op elke opdracht van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vóór, tijdens en na de uitvoering van de opdracht. 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 3.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat de door Bv&F en opdrachtgever ondertekende (model) opdrachtbevestiging of offerte door Bv&F retour is ontvangen. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij uit de (model) opdrachtbevestiging of offerte blijkt dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. 3.3 Indien de (model) opdrachtbevestiging of offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en Bv&F toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met schriftelijke instemming van de opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden. 4: VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 4.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toetsing van de opdrachtverlening aan alle voor hem geldende interne besluitvorming en het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemmingen voor de opdrachtverstrekking aan Bv&F. 4.2 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle informatie en/of materialen, die Bv&F voor het verrichten van de opdracht nodig hebben, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze in ons bezit komen. 4.3 Opdrachtgever zorgt er voor Bv&F direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bv&F ter beschikking gestelde informatie en/of materialen. 4.5 Extra kosten die voortvloeien uit vertraging in de uitvoering van de opdracht en die ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie en/of materialen zijn voor rekening van opdrachtgever. 5: UITVOERING VAN DE OPDRACHT 5.1 Bv&F bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, maar neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 5.2 Bv&F is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 6: KOSTEN EN DECLARATIE 6.1 Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren vergoeden, tenzij in de overeenkomst een vaste prijs of een combinatie van werkelijk gemaakte uren en vaste prijs is overeengekomen. 6.2 Op de declaratie rust geen BTW verplichting tenzij anders vermeldt. 6.3 In de tarieven van Bv&F zijn secretariaatskosten, reis- en verblijfskosten (binnen de regio Den Haag), telefoon-, fax- en materiaalkosten en de kosten van beeld- en tekstverwerking inbegrepen. 6.4 De tarieven worden vastgesteld door onze eigenaar (DGOBR) en kunnen op 1 januari wijzigen. 6.5 Kosten ten behoeve van de opdracht met betrekking tot huur locatie(s), verblijf en reiskosten buiten de agglomeratie Den Haag, komen voor rekening van de opdrachtgever en worden separaat in rekening gebracht.

14 6.6 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen brengt Bv&F kosten in rekening in geval van annulering door opdrachtgever: tot aan de annulering verrichte werkzaamheden worden vergoed, alsmede de kosten van eventuele improductiviteit ( leegloop ) veroorzaakt door de initiële opdrachtverlening en latere annulering. 6.7 Zoals te doen gebruikelijk is de reistijd woon-werkverkeer naar Den Haag (standplaats Bv&F) voor rekening van de medewerkers van Bv&F. Alle overige reistijd voor opdrachtgever wordt tot werktijd gerekend. 6.8 De declaratie van Bv&F wordt naar keuze van Bv&F per kwartaal of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Bv&F hierover andere afspraken hebben gemaakt. 7: BETALING 7.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 7.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijn heeft betaald, is Bv&F gerechtigd, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van voldoening van het gehele verschuldigde bedrag. 8: LEVERINGSTERMIJN 8.1 Indien de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de informatie en/of materialen geheel ter beschikking van Bv&F zijn. 8.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 9: TUSSENTIJDSE OPZEGGING DOOR OPDRACHTGEVER 9.1 Opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen indien de opdrachtuitvoering conform de bevestigde aanbieding (en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties) op grond van gewichtige redenen niet meer kan plaatshebben. Opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk aan Bv&F bekend gemaakt te worden. 9.2 Het in 9.1 vermelde laat onverlet dat de opdrachtgever op elk moment gehouden wordt aan eventuele algemene afspraken die gelden tussen Bv&F en de opdrachtgever. 10: BEËINDIGING DOOR Bv&F 10.1 Bv&F kan de opdracht opzeggen wegens gewichtige redenen, indien opdrachtgever niet voldoet aan een van haar verplichtingen, indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Bv&F en/of voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van Bv&F kan worden gevergd Ingeval van tussentijdse opzegging geldt wat is vermeld in 6 en 7 onverkort Bv&F zal de voorlopige resultaten van de werkzaamheden van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking stellen aan opdrachtgever. Voor zover dit kosten met zich mee brengt, komen deze voor rekening van opdrachtgever Het in 10.1 t/m 10.3 vermelde laat onverlet dat Bv&F op elk moment gehouden wordt aan eventuele algemene afspraken die gelden tussen Bv&F en de opdrachtgever. 11: AANSPRAKELIJKHEID Bv&F zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele medewerker van Bv&F kan worden verwacht. Indien opdrachtnemer niet aan de (in de vorige zin genoemde) norm voldoet en er daardoor schade ontstaat voor opdrachtgever, is opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk tot de maximale waarde van de opdracht. Indien schade ontstaat doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie en/of materialen heeft verstrekt, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de daarvoor ontstane schade. 12: GESCHILLEN Als door of naar aanleiding van de opdracht een geschil ontstaat tussen opdrachtgever en Bv&F, dan zullen zij trachten dit in overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook de mogelijkheid gerekend van de hiërarchieke weg. 13: STRIJDIGHEID MET OPDRACHTBEVESTIGING Als deze Voorwaarden voor dienstverlening en de opdrachtbevestiging onderling strijdige onderdelen bevatten, geldt dat wat in de opdrachtbevestiging is opgenomen.

Producten- en dienstencatalogus 2017 UBR BV&F

Producten- en dienstencatalogus 2017 UBR BV&F Producten- en dienstencatalogus 2017 UBR BV&F Van, voor en door de overheid. Dat is UBR. Als collega s kennen we de ontwikkelingen en zien we de trends op het gebied van bedrijfsvoering. Met het delen

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Algemene leveringsvoorwaarden 2008/2009 SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Kvk 09187392 Btw NL 022656170B01 1. Toepasselijkheid 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; Opdrachtnemer:

Nadere informatie

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Roux Communicatie haar diensten verleent.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Roux Communicatie haar diensten verleent. Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden Tekst- en communicatiebureau Roux Communicatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65043960, levert diensten op het gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sport Advies

Algemene voorwaarden Sport Advies Algemene voorwaarden Sport Advies Artikel 1: algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Sport Advies opdracht geeft tot uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten. JB Loopbaancoach

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten. JB Loopbaancoach Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten JB Loopbaancoach 1 van 5 Art.1 Definities: begrippen in deze algemene voorwaarden 1.1 Met JB Loopbaancoach wordt steeds bedoeld: De heer J.A.C.L. Bartels,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig Buro Kort&Krachtig Durendaal 52 6715 JR Ede info@burokortenkrachtig.nl www.burokortenkrachtig.nl KvK: 09179673 BTW nummer: NL

Nadere informatie

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Intelgration B.V., gevestigd te 1343AE Almere, Wielewaallaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163962. 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Definities 1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. 1.2 Opdrachtgever: de partij die de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)*

Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)* Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)* Definities 1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo

Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo Onderwerp Datum Kenmerk Algemene Voorwaarden 08-06-2016 S/16/AGV Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo 1. Inleiding Onze adviseurs houden zich aan professionele gedragsregels. 2. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen A. Ismaïl, handelend onder de naam ITRA Administratie, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Algemene voorwaarden Flex Interim Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door JoinCoaching.nl

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door JoinCoaching.nl Algemene voorwaarden 8253HA Dronten info@joincoaching.nl www.joincoaching.nl KvK Gooi-,Eem- en Flevoland: 54702410 BTW nummer: NL117520196B01 Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door JoinCoaching.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden!

Algemene voorwaarden! ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: PONTE belastingen & administratie. 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Wolting Gebiedsconsult, januari Algemene Contractvoorwaarden

Wolting Gebiedsconsult, januari Algemene Contractvoorwaarden Wolting Gebiedsconsult, januari 2010 Algemene Contractvoorwaarden 1. Algemeen De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FRANK HOES ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FRANK HOES ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FRANK HOES ADVIES artikel 1 toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van Frank Hoes

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3: Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: Barticipatiedotcom, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas Algemene Vooraarden KomPas 1 ALGEMENE VOORWAARDEN KOMPAS Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan KomPas een opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANDERZVERDER én BEVLOGEN WERKEN. Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN ANDERZVERDER én BEVLOGEN WERKEN. Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN ANDERZVERDER én BEVLOGEN WERKEN Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht

Nadere informatie

1. Opdrachtnemer: Theo Gitmans PenO die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

1. Opdrachtnemer: Theo Gitmans PenO die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten; Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: Theo Gitmans PenO die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. VeranderVisie BV. Versie 2.0, januari 2004 Pagina 1 van 7

Algemene Voorwaarden. VeranderVisie BV. Versie 2.0, januari 2004 Pagina 1 van 7 Algemene Voorwaarden VeranderVisie BV Versie 2.0, januari 2004 Pagina 1 van 7 1. Algemeen De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vecht en Plassen Financiële Planning

Algemene voorwaarden Vecht en Plassen Financiële Planning Algemene voorwaarden Vecht en Plassen Financiële Planning Inleiding 1 Inleiding Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Vecht en Plassen Financiële Planning. Belangrijk

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KosterinkZweerink accountants & adviseurs. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden KosterinkZweerink accountants & adviseurs. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden KosterinkZweerink accountants & adviseurs Artikel 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. Opdrachtnemer: VOF KosterinkZweerink

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN 1. Algemeen 2. Grondslag offertes 3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever 4. Het betrekken van derden bij

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

Curriculum Vitae Albert Verhaar

Curriculum Vitae Albert Verhaar Curriculum Vitae Albert Verhaar Persoonlijke gegevens Naam : Albert Verhaar Woonplaats : s-gravenhage Geboortedatum : 08-07-1967 Telefoonnummer : 06-51520667 Opleiding Cursussen MEAO SPD Inspirerend leidinggeven

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker. Artikel 1. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker. Artikel 1. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker Artikel 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: WatsonParker B.V. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Westerprojekt 0901

Algemene voorwaarden Westerprojekt 0901 Algemene voorwaarden Westerprojekt 0901 Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Westerprojekt Beheer B.V. de volgende leveringsvoorwaarden: Art.1 Algemeen 1. Westerprojekt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KAAT Onderwijsadvies

Algemene voorwaarden KAAT Onderwijsadvies Algemene voorwaarden KAAT Onderwijsadvies Artikel 1 Algemeen 1.1 KAAT Onderwijsadvies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die onderzoek uitvoert, onderwijs verzorgt en advies geeft binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Anouk Philips Gelukkig Hoogsensitief! Opgemaakt november 2012, aangepast 20 oktober 2016.

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Anouk Philips Gelukkig Hoogsensitief! Opgemaakt november 2012, aangepast 20 oktober 2016. Geleenstraat 11 6133 XK Sittard anoukphilips@gmail.com www.anoukphilips.nl KvK : 64035808 BTW nummer: 116020490B01 Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Anouk Philips Gelukkig Hoogsensitief!

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Administratiekantoor FEBAS & ACS Slaat 1 van 5 Januari 2010.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Administratiekantoor FEBAS & ACS Slaat 1 van 5 Januari 2010. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. algemeen. grondslag offertes. ter beschikking stelling

Algemene voorwaarden. algemeen. grondslag offertes. ter beschikking stelling Algemene voorwaarden algemeen grondslag offertes Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Dutch Spring BV. Dutch Spring zal door

Nadere informatie

Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN

Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - ALGEMEEN In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Administratiekantoor

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

C. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan 4Society (KvK nummer 08224967), gevestigd te Deventer. A. ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden voor cliënten van De Tipi Kindercoaching 1. Algemeen 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HINZHI B.V. per 1 januari 2017

Algemene Voorwaarden HINZHI B.V. per 1 januari 2017 Algemene Voorwaarden HINZHI B.V. per 1 januari 2017 1. Definities 1. HINZHI B.V.: de besloten vennootschap met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Amsterdam. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Het CompetentieHuis

Algemene voorwaarden van Het CompetentieHuis Algemene voorwaarden van Het CompetentieHuis Artikel 1: Definities Opdrachtgever: Het CompetentieHuis: Opdrachtbevestiging: De natuurlijke of rechtspersoon die zicht door Het CompetentieHuis laat voorzien

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden opleidingen, trainingen, coachings- en begeleidingstrajecten.

Leveringsvoorwaarden opleidingen, trainingen, coachings- en begeleidingstrajecten. Leveringsvoorwaarden opleidingen, trainingen, coachings- en begeleidingstrajecten. Bureau G&D BV, verder te noemen Bureau G&D 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder het bureau:

Nadere informatie

De Rappórt bewindvoerder: Zelfstandig werkende bewindvoerder/ inkomensbeheerder binnen Rappórt.

De Rappórt bewindvoerder: Zelfstandig werkende bewindvoerder/ inkomensbeheerder binnen Rappórt. Algemene Voorwaarden Rappórt Definities: De Rappórt bewindvoerder: Zelfstandig werkende bewindvoerder/ inkomensbeheerder binnen Rappórt. Rappórt: De organisatie waar de Rappórt bewindvoerder deel van uitmaakt.

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

6. Format detacheringsovereenkomst

6. Format detacheringsovereenkomst Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 6. Format detacheringsovereenkomst Gegevens medewerker Naam medewerker BSN Adres en woonplaats Telefoonnummer E-mail Gegevens uitlener Uitlenende organisatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De IT-jurist B.V.

Algemene Voorwaarden De IT-jurist B.V. Algemene Voorwaarden De IT-jurist B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overige rechtsverhoudingen tussen De IT-jurist B.V. en Opdrachtgever,

Nadere informatie

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Algemene voorwaarden Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren Artikel 1. Definities 1. Partijen: de therapeut/praktijk: Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OmTT

Algemene Voorwaarden OmTT Algemene Voorwaarden OmTT 1. Definities DIENSTEN De in de overeenkomst genoemde werkzaamheden of leveranties die door OmTT, of door haar ingeschakelde derden, voor een opdrachtgever worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten door

Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten door Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten door Management Coaching & Advisering & Interim management Wijchen, 15 januari 2007 Versie: 4 Pagina 1 van 7 Inhoud. 1. Algemeen 2. Grondslag

Nadere informatie

Echt Om, om echt te zijn

Echt Om, om echt te zijn Algemene voorwaarden Echt Om Samenvatting Echt Om heeft hieronder de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden samengevat. Op verzoek sturen wij u de volledige algemene voorwaarden. Als we met elkaar

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN JEANNE COACHING Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Jeanne Coaching, KvK nummer 68224737, gevestigd Freesialaan 6, 1431

Nadere informatie

Inkoop Concept Nadere overeenkomst

Inkoop Concept Nadere overeenkomst Inkoop Concept Nadere overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage B Kenmerk 201500114.137.013 Betreft

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden. Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden: Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden: Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie