Producten en Diensten catalogus 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Producten en Diensten catalogus 2015"

Transcriptie

1 Producten en Diensten catalogus 2015 Bedrijfsvoering & Financiën Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Versie

2 Inhoudsopgave 1. Toelichting Product- en dienstencatalogus Bv&F Bouwstenen Bouwstenen Financiële administratie Crediteurenadministratie (zowel regulier als digi-inkoop)* Verkoopfacturatie en debiteurenadministratie Activa registreren en afschrijven Registreren en afsluiten Administratie algemeen Kleine kas Verplichtingenadministratie Volledige codering inkoopfacturen Debiteurenbeheer Projectadministratie Bouwstenen Control Planning & Control adviseur/ Financial controller Business controller / sr Business controller Licentiegebruik Gebruik financiële applicaties Maatwerk Projecten Tarieven Tarieven mbt de bouwstenen Tarieven mbt maatwerk Algemene gegevens Bijlage 1: Voorwaarden voor dienstverlening door Financiën en Control Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 2

3 1. Toelichting Product- en dienstencatalogus Bv&F 2015 Deze Product- en dienstencatalogus (PDC) is opgesteld door Bedrijfsvoering & Financiën (Bv&F). Bv&F ontzorgt uw baten-lasten-organisatie met een volledige ondersteuning en advies op het gebied van financiële administratie en projectadministratie. Bv&F is onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bouwstenen De PDC geeft inzicht in de verschillende producten en diensten die Bv&F in 2015 voor u kan leveren. Daarbij bepaalt u zelf de samenstelling van het pakket door het kiezen van de voor u relevante bouwstenen. Voor de bouwstenen wordt onderscheid gemaakt tussen de bouwstenen: Een financiële administratie, gericht op automatisering en standaardisering zodat snel en efficiënt, betrouwbare informatie wordt geleverd. Controlcapaciteit: Ondersteuning en advies door Financial- (incl. P&C-advies) en Business controllers die uw bedrijf kennen en vanuit hun professionaliteit u kunnen ontzorgen. Beheer van uw projectadministratie Per bouwsteen wordt een omschrijving gegeven van de belangrijkste werkzaamheden, de doorlooptijden en de normen. Op basis van de bouwstenen die u als klant kiest, wordt een totaalprijs bepaald voor het betreffende jaar. De volgende variabelen spelen daarbij een rol: Aantal inkoopfacturen; Aantal verkoopfacturen; Aantal verplichtingen; Ervaringsgegevens Aanvullende wensen mbt advies en ondersteuning Aantal licenties. De bouwstenen hebben betrekking op een product/dienst met een continue karakter. Het met u afgesproken pakket aan bouwstenen, de bijbehorende capaciteitsinzet en aantallen licenties, worden vastgelegd in een dienstverleningsafspraak (DVA) voor het komende jaar. In deze DVA worden ook de afspraken omtrent pakketprijs, facturering en rapportages opgenomen. Maatwerk Naast de verschillende bouwstenen kunt u Bv&F ook inschakelen voor projectmatige activiteiten. Hiervoor zijn diverse vormen van maatwerk mogelijk. De afspraken omtrent maatwerk worden vastgelegd in een door u te ondertekenen maatwerkovereenkomst. De algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Bv&F, zijn als bijlage bij deze PDC gevoegd. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 3

4 2. Bouwstenen 2.1. Bouwstenen Financiële administratie De bouwstenen die worden beschreven in dit hoofdstuk, richten zich op de verzorging van uw financiële administratie. De bouwstenen crediteurenadministratie en debiteurenadministratie worden altijd gecombineerd tot het volgende basispakket: Crediteurenadministratie Debiteurenadministratie Activa registreren en afschrijven Registreren en afsluiten Administratie algemeen Voor het overige kunt u naar eigen behoefte kiezen of u bepaalde bouwstenen wel of niet wilt afnemen Crediteurenadministratie (zowel regulier als digi-inkoop)* Inboeken inkoopfacturen (ontvangst aanmaken in IFC) Verzorgen werkstroom facturen coderen via Exact Synergy. Realisatie (aanmaken IFR, inclusief controle klant) Verzorgen werkstroom prestatieverklaren en goedkeuren via Exact Synergy Contact met prestatieverklaarders en budgethouders ivm openstaande facturen Verzorgen betaalbaarstelling en archivering Plaatsen van mandaten in het parafenregister Bijhouden stamgegevens crediteuren Handmatige betalingen (spoed) Beantwoorden van vragen leveranciers, uitzoeken aanmaningen en nabellen crediteuren. Interne controles max 2 werkdagen 2 werkdagen 1 werkdag 1 werkdag Aantal inkoopfacturen 17 minuten inzet AM en 8 minuten inzet FM. * De verwerking van facturen via Digi-inkoop wordt afzonderlijk gemonitord ivm de (snellere) verwerkingstijd en om te komen tot afzonderlijke normen in Uitgangspunt is dat inboeken binnen 2 werkdagen geschiedt ipv 5. Realisatie is voor Digi-inkoop facturen niet van toepassing Verkoopfacturatie en debiteurenadministratie Primair werkzaamheden Verwerken en verzenden verkoopfactuur, aangeleverd via Exact Synergy Enterprise Schriftelijke rappellering debiteur Bijhouden stamgegevens debiteuren Beantwoorden van vragen van debiteuren Interne controles 2 keer per maand Nvt Aantal verkoopfacturen aangeboden via Exact Synergy Aantal verkoopfacturen anders aangeboden 17 minuten inzet Administratief medewerker: 55 minuten inzet Administratie medewerker. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 4

5 Activa registreren en afschrijven Activa registreren Activa afschrijven Interne controles Functieniveau Financieel medewerker Op basis van ervaringsgegevens Registreren en afsluiten Registratie van budgetten en tarieven Jaarafsluiting en periodeafsluitingen Interne controles Conform planning Aantal inkoop en verkoopfacturen Sr Financieel medewerker 1,3 minuut inzet AM en 6 minuten inzet FM Op basis van ervaringsgegevens Administratie algemeen Verwerken bankafschriften Aanvragen nieuwe banknummers, passen en verwerken mutaties Verzorgen betaalbatches Verzorgen vooraankondiging aan ministerie van Financiën bij limietoverschrijding Salarisadministratie Overige mutaties grootboek Onderhoud structuur administratie 2 werkdagen Dagelijks Functieniveau Aantal inkoop en verkoopfacturen Sr Financieel medewerker Norm 3,6 minuten inzet AM, 4 minuten inzet FM Op basis van ervaringsgegevens en in overleg met afnemer Kleine kas Registreren kleine kas in de administratie Interne controles Functieniveau Administratief medewerker 3 uur per kleine kas per jaar Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 5

6 Verplichtingenadministratie Vastleggen verplichting Koppelen inkoopfactuur Functieniveau Aantal aangeboden verplichtingen via Exact Synergy Enterprise Verplichtingen anders aangeboden 10 minuten inzet AM 20 minuten inzet AM Volledige codering inkoopfacturen Verzorgen van de volledige codering van inkoopfacturen (rol codeerder 2) 4 werkdagen Functieniveau Aantal inkoopfacturen 6 minuten inzet AM per factuur Debiteurenbeheer Telefonische contact met de debiteur Escalatierapport Opstellen post oninbare debiteuren Na versturen 2 e rappel T1, T2 en T3 Functieniveau Aantal verkoopfacturen 27 minuten inzet AM per factuur Projectadministratie In afstemming met en op aangeven van de projectverantwoordelijke: Inrichten projectadministratie in Synergy en koppelen van medewerkers, artikelen, materialen en budgetten. Doorvoeren mutaties Verzorgen maandrapportages op projectniveau Analyse van de gegevens en overleg met de klant Verzorgen facturatieverzoeken Functieniveau Projectadministratie Ervaringsgegevens Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 6

7 2.2. Bouwstenen Control Planning & Control adviseur/ Financial controller De Planning & Control adviseur (P&C adviseur/ Financial Controller (FC)) levert een sturende bijdrage aan de integrale beheersing van de bedrijfsvoering van een klant door financial en operational control en inhoudelijke ondersteuning. Het verschil tussen de inzet van een Financial Controller of adviseur P&C zit in het niveau van de vraagstukken, volwassenheid van de eenheid en bijbehorende leiding. De adviseur P&C treedt hierin op met minder ervaring (0-3 jaar) en opleiding (HBO+/BC) dan een financial controller (3-5 jaar en BC/academische master). Bewaken van kaders en richtlijnen voor de planning & control cyclus, bijbehorende tijdlijnen en het signaleren afwijkingen hierin richting klant en de Businesscontroller. Opleveren, binnen kaders en richtlijnen, van tijdige en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie voor de klant. Opstellen en uitwerken van KPI s Opstellen van onderbouwde prognoses Opstellen van maand-, tertaal en jaarcijfers Opstellen van ordelijke en goed reviewbare (balans/v&w en onderliggende project-) dossiers Opgestelde cijfers afzetten tegen de prognoses, begroting en/of de verwachte trend en hier cijfermatige en inhoudelijke analyses op uitvoeren Op basis van de analyses advies uitbrengen richting de manager(s). Zowel op financieel gebied als op het vlak van control, auditing en bedrijfsvoering Signaleren risico s in de bedrijfsvoering en financiële verslaglegging. Meehelpen met uitvoeren van interne controle aan de hand van de gestelde kaders en richtlijnen en adviseren over risico s in de volle breedte; Periodiek overleg in de F-keten betreffende eigen werkzaamheden. P&C adviseur / FC Inzet op basis van ervaringsgegevens en gemaximeerd aantal uren per jaar. Maatwerk De P&C adviseur / FC kan naar aanleiding van uitgebrachte adviezen ook worden ingezet voor het uitvoeren van onderzoeken of het opstellen en implementeren van verbeterplannen of het opzetten van project administratieve verbeteringen. Voor deze extra inzet zal een aanvullende maatwerkofferte worden opgesteld. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 7

8 Business controller / senior Business controller De Business Controller (BC, senior Business Controller (sr BC)) adviseert de manager/ directeur op alle onderdelen van de bedrijfsvoering en ondersteunt het management bij rapportagemomenten, voornamelijk richting de toekomst (prognoses, toekomstige omzet, efficiënte/effectieve kostenreductie, risicomanagement). Het sr BC treedt hierin op met meer ervaring en opleiding en dan een BC. Advisering bij strategische beslissingen vanuit deelgebieden financiën, bedrijfsvoering, wettelijke kaders, planning & control,en risicomanagement. Integrale beoordeling van voornemens en voorstellen op het betreffende beleidsgebied van de klant en toetst op samenhang van inhoudelijke doelstellingen en middeleninzet; Coaching en begeleiding van P&C, FC- en bedrijfsvoeringsmedewerkers en eventuele projectmedewerkers in de gehele F-keten. Focus op realisatie uitvoering, doorkijk toekomst en verwerven draagvlak; Communicatie, ondersteuning en inhoudelijke informatievoorziening binnen de F-keten van de klant over bedrijfsvoering-, control en procesbeheer-aangelegenheden; Monitoring, analyse en control van de realisatie van het (bedrijfsvoering)beleid; Verzorgen van de managementinformatie als input voor managementrapportages; Kwaliteitsborging van de AO/processen en interne beheersing; Advies over en begeleiding van inzet derden (auditdienst) voor bedrijfsvoerings- en doelmatigheidsonderzoeken; Doorontwikkeling en doorvertaling van de centrale kaders en richtlijnen naar de klant ten behoeve van een rechtmatige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en control; Coördinatie van decentrale auditprocessen en risico-analyse bij de klant; Periodiek overleg met de klant en deelname (adviesrol) aan het MT van de klant; Business Controller Inzet op basis van ervaringsgegevens en gemaximeerd aantal uren per jaar. Maatwerk De Business Controller is ook breed inzetbaar op het gebied van project- en programmamangement en begeleiding van externe partijen bij het uitvoeren van projecten gericht op verbeteringen in de administratie, AO, risicomanagement, bedrijfsvoering, etc. Voor deze extra inzet zal een aanvullende maatwerkofferte worden opgesteld. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 8

9 2.3. Licentiegebruik Gebruik financiële applicaties Beschikbaar stellen applicaties Beschikbaar stellen standaard rapportages in Qlikview Support & Beheer Handleidingen beschikbaar stellen en geven van instructies aan key-users. Intermediair richting leverancier applicaties Afschrijving en onderhoud van de applicaties Abonnementskosten applicaties Huur hardware Synergy Uren of Budgethouder rol Synergy Professional rol Qlikview Exact Globe kijkfunctie Norm All-in prijs per jaar per licentierol All-in prijs per jaar per licentierol All-in prijs per jaar per licentierol All-in prijs per jaar per licentierol Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie 1.0 9

10 3. Maatwerk De medewerkers van Bv&F hebben afgelopen jaar al veel ervaring opgedaan met projectmatige inzet op gebied van reorganisaties, sourcingopdrachten, inrichting van de administratie, opstellen business cases etc. Wij kijken graag samen met u wat Bv&F voor u kan betekenen Projecten Op projectmatige basis kunt u een beroep doen op Bv&F voor onder andere de volgende diensten: Overkomst van een (deel van) een financiële administratie naar Bv&F (transitie/ intake nieuwe klanten), inclusief registratie van de beginbalans Advisering over en (her)-inrichting van de structuur van de financiële administratie, projectadministratie, tijdschrijven etc. Ontwikkelen business cases en advisering o.a. ten behoeve van sourcingopdrachten. Het bouwen van klantspecifieke rapportages in Qlikview in aanvulling op de standaard rapportages. Advies over en bouwen van systemen of koppelen van systemen ter ondersteuning van het primaire proces (bv workflowfunctionaliteiten). Verbetertrajecten op het terrein van de bedrijfsvoering. Geven van workshops bijvoorbeeld mbt financieel management of het gebruik van applicaties zoals Exact, Synergy, Qlikview. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie

11 4. Tarieven Tarieven mbt de bouwstenen PDC nr PDC Product / dienst Tarief Eenheid Crediteurenadministratie AM 71,00 Per uur Crediteurenadministratie FM 83,00 Per uur Debiteurenadministrate 71,00 Per uur Activa 83,00 Per uur registreren en verantwoorden AM 71,00 Per uur registreren en verantwoorden FM 83,00 Per uur registreren en verantwoorden sr FM 101,00 Per uur Bank 71,00 Per uur Administratie algemeen FM 83,00 Per uur Administratie algemeen sr FM 101,00 Per uur Kleine kas 83,00 Per uur verplichtingenadministratie 71,00 Per uur Codeerder 2 71,00 Per uur Debiteurenbeheer 71,00 Per uur Projectadministratie 71,00 Per uur Projectadministratie inrichting en advies 101,00 Per uur registreren en verantwoorden P&C 101,00 Per uur registreren en verantwoorden FC 101,00 Per uur Advies P&C 101,00 Per uur Advies FC 101,00 Per uur registreren en verantwoorden BC 101,00 Per uur registreren en verantwoorden sr BC 125,50 Per uur Advies BC 101,00 Per uur Advies sr BC 125,50 Per uur Licenties Synergy FS 1.736,00 Per licentierol per jaar Licenties Synergy portal 299,00 Per licentierol per jaar Licenties Qlikview 978,00 Per licentierol per jaar Licenties Globe 2.716,00 Per licentierol per jaar 4.2. Tarieven mbt maatwerk PDC nr PDC Product / dienst Tarief Eenheid 3.1 ICT advies 101,00 Per uur 3.1 Projectmatige inzet 125,50 Per uur Voor externe inhuur van specialisten op verzoek van de klant, geldt een opslag van 10,- per uur op de daadwerkelijke kosten, inclusief BTW. Voor het overige worden kosten die Bv&F maakt voor klantspecifieke wensen, een op een doorberekend, met een handelingsfee van 5%. Daaronder valt onder andere het gebruik klantspecifiek maatwerk en klantspecifieke applicaties. In alle gevallen ontvangt u vooraf een gespecificeerde offerte. Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie

12 5. Algemene gegevens Contactgegevens Functie Naam telefoon Algemeen Manager Bv&F Katja Verhulst Project- en kwaliteits. man. Agith Maas Management assistent Jolanda Janssen Bouwstenen Financiële administratie Hoofd Uitvoering Aivie Sewgobind Bouwstenen Control Hoofd Control Ron Berkhout Licentiegebruik en ICT Hoofd ICT en bedrijfsvoering Robin Eijpe Adres Rijkskantoor Beatrixpark, Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN Den Haag Denk aan uw legitimatiebewijs; bezoekers moeten zich kunnen legitimeren. Postadres: Ministerie van BZK, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Bv&F, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag Financiële administratie Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk: FM Haaglanden: SSC-ICT Algemeen telefoonnummer 1 : Functioneel beheer/ ICT advies Bereikbaar tijdens kantooruren Producten en Dienstcatalogus Bv&F 2015 versie

13 Bijlage 1 Voorwaarden voor dienstverlening door Bedrijfsvoering & Financiën (Bv&F) 1: ALGEMEEN In deze Voorwaarden voor dienstverlening wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die een opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: Bv&F, die een opdracht uitvoert. 2: TOEPASSELIJKHEID 2.1 De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden niet beheerst door de algemene contractregels van het Burgerlijk Wetboek of ARVODI, omdat beiden deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon (de Staat der Nederlanden). 2.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer werken op basis van zakelijke afspraken. Om die reden gelden deze voorwaarden voor dienstverlening die, behoudens expliciet overeengekomen afwijking, op elke opdracht van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vóór, tijdens en na de uitvoering van de opdracht. 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 3.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat de door Bv&F en opdrachtgever ondertekende (model) opdrachtbevestiging of offerte door Bv&F retour is ontvangen. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij uit de (model) opdrachtbevestiging of offerte blijkt dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. 3.3 Indien de (model) opdrachtbevestiging of offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en Bv&F toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met schriftelijke instemming van de opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden. 4: VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 4.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toetsing van de opdrachtverlening aan alle voor hem geldende interne besluitvorming en het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemmingen voor de opdrachtverstrekking aan Bv&F. 4.2 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle informatie en/of materialen, die Bv&F voor het verrichten van de opdracht nodig hebben, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze in ons bezit komen. 4.3 Opdrachtgever zorgt er voor Bv&F direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bv&F ter beschikking gestelde informatie en/of materialen. 4.5 Extra kosten die voortvloeien uit vertraging in de uitvoering van de opdracht en die ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie en/of materialen zijn voor rekening van opdrachtgever. 5: UITVOERING VAN DE OPDRACHT 5.1 Bv&F bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, maar neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 5.2 Bv&F is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 6: KOSTEN EN DECLARATIE 6.1 Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren vergoeden, tenzij in de overeenkomst een vaste prijs of een combinatie van werkelijk gemaakte uren en vaste prijs is overeengekomen. 6.2 Op de declaratie rust geen BTW verplichting tenzij anders vermeldt. 6.3 In de tarieven van Bv&F zijn secretariaatskosten, reis- en verblijfskosten (binnen de regio Den Haag), telefoon-, fax- en materiaalkosten en de kosten van beeld- en tekstverwerking inbegrepen. 6.4 De tarieven worden vastgesteld door onze eigenaar (DGOBR) en kunnen op 1 januari wijzigen. 6.5 Kosten ten behoeve van de opdracht met betrekking tot huur locatie(s), verblijf en reiskosten buiten de agglomeratie Den Haag, komen voor rekening van de opdrachtgever en worden separaat in rekening gebracht.

14 6.6 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen brengt Bv&F kosten in rekening in geval van annulering door opdrachtgever: tot aan de annulering verrichte werkzaamheden worden vergoed, alsmede de kosten van eventuele improductiviteit ( leegloop ) veroorzaakt door de initiële opdrachtverlening en latere annulering. 6.7 Zoals te doen gebruikelijk is de reistijd woon-werkverkeer naar Den Haag (standplaats Bv&F) voor rekening van de medewerkers van Bv&F. Alle overige reistijd voor opdrachtgever wordt tot werktijd gerekend. 6.8 De declaratie van Bv&F wordt naar keuze van Bv&F per kwartaal of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Bv&F hierover andere afspraken hebben gemaakt. 7: BETALING 7.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 7.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijn heeft betaald, is Bv&F gerechtigd, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van voldoening van het gehele verschuldigde bedrag. 8: LEVERINGSTERMIJN 8.1 Indien de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de informatie en/of materialen geheel ter beschikking van Bv&F zijn. 8.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 9: TUSSENTIJDSE OPZEGGING DOOR OPDRACHTGEVER 9.1 Opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen indien de opdrachtuitvoering conform de bevestigde aanbieding (en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties) op grond van gewichtige redenen niet meer kan plaatshebben. Opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk aan Bv&F bekend gemaakt te worden. 9.2 Het in 9.1 vermelde laat onverlet dat de opdrachtgever op elk moment gehouden wordt aan eventuele algemene afspraken die gelden tussen Bv&F en de opdrachtgever. 10: BEËINDIGING DOOR Bv&F 10.1 Bv&F kan de opdracht opzeggen wegens gewichtige redenen, indien opdrachtgever niet voldoet aan een van haar verplichtingen, indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Bv&F en/of voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van Bv&F kan worden gevergd Ingeval van tussentijdse opzegging geldt wat is vermeld in 6 en 7 onverkort Bv&F zal de voorlopige resultaten van de werkzaamheden van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking stellen aan opdrachtgever. Voor zover dit kosten met zich mee brengt, komen deze voor rekening van opdrachtgever Het in 10.1 t/m 10.3 vermelde laat onverlet dat Bv&F op elk moment gehouden wordt aan eventuele algemene afspraken die gelden tussen Bv&F en de opdrachtgever. 11: AANSPRAKELIJKHEID Bv&F zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele medewerker van Bv&F kan worden verwacht. Indien opdrachtnemer niet aan de (in de vorige zin genoemde) norm voldoet en er daardoor schade ontstaat voor opdrachtgever, is opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk tot de maximale waarde van de opdracht. Indien schade ontstaat doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie en/of materialen heeft verstrekt, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de daarvoor ontstane schade. 12: GESCHILLEN Als door of naar aanleiding van de opdracht een geschil ontstaat tussen opdrachtgever en Bv&F, dan zullen zij trachten dit in overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook de mogelijkheid gerekend van de hiërarchieke weg. 13: STRIJDIGHEID MET OPDRACHTBEVESTIGING Als deze Voorwaarden voor dienstverlening en de opdrachtbevestiging onderling strijdige onderdelen bevatten, geldt dat wat in de opdrachtbevestiging is opgenomen.

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71 TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp Conceptversie, 21 november 2014 Pagina 1 Inhoud Dienstverleningsovereenkomst Deel A: Algemene bepalingen

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte,

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte, Aan de heer/mevrouw Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten Geachte, Hierbij bieden wij u het rapport aan van onze bevindingen verband houdende met het verzoek om u inzicht en toelichting

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1

Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1 Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1 Plan [B] Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij Plan [B] Light Service ontwikkeld. Door middel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Perfect- Sales. Perfect- Sales. Bankrekening: 143351877 IBAN: NL44RABO0143351877 BIC: RABONL2U BTW nr.

Algemene voorwaarden. Perfect- Sales. Perfect- Sales. Bankrekening: 143351877 IBAN: NL44RABO0143351877 BIC: RABONL2U BTW nr. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Inhoud. Algemene Voorwaarden

Inhoud. Algemene Voorwaarden Inhoud 1. Algemeen...2 2. Levering Software en installatie...3 3. Acceptatie...4 4. Intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten...5 5. Vervaardiging Maatwerk en Toepassingen...6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223)

Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Bedrijfsplan op bestelling gevestigd te Buitenpost (KvK 53461223) A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie