Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën"

Transcriptie

1 KENNIS VAN ZAKEN Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën Jaco van Velden (IROKO) Peter van Nes (IROKO) John Mulder (Gemeente Peel en Maas)

2 Programma KENNIS VAN ZAKEN 1. De participatiewet in financieel perspectief 2. De belangrijkste risico s op een rij 3. Ervaringen van de gemeente Peel en Maas 4. Ervaringen delen aan de hand van twee vragen 5. Afsluiting

3 De Participatiewet KENNIS VAN ZAKEN Samenvoeging WWB, Wsw en delen Wajong Arbeidsbeperkten met werkvermogen stromen in de Participatiewet/Bijstand in garantiebanen en plekken Beschut Werken Geen nieuwe instroom in de Wsw meer -> werknemersbestand SW-bedrijf krimpt met 6% per jaar. Financiële kortingen: Re-integratiebudget klassieke doelgroep fors teruggebracht Toevoeging I-deel voor nieuwe doelgroepen op basis van werkverwachting Efficiencykorting op Wsw -> vanaf 2020 nog maar euro per plek

4 De Participatiewet financieel gezien KENNIS VAN ZAKEN Middelen voor loonkostensubsidie nieuwe doelgroepen toegevoegd aan Inkomensdeel Participatiewet Wsw budget en budget begeleiding en re-integratie nieuwe doelgroepen toegevoegd aan Participatiebudget Participatiebudget toegevoegd aan Integratie Uitkering Sociaal Domein Nieuwe verdeelmodellen voor zowel Participatiebudget als Inkomensdeel

5 Risico s vs Feiten KENNIS VAN ZAKEN Feiten: Het Wsw-bestand gaat dalen -> SW-bedrijf dus ook, tenzij nieuwe keuzes gemaakt worden -> Frictiekosten! Per Wsw-plek in euro minder budget van het Rijk -> inkomen Wsw-er nog minder dan nu te dekken uit het Rijksbudget Inkomensdeel en Participatiebudget voor nieuwe doelgroepen krap

6 Risico: Druk uitgaven Wsw en Beschut KENNIS VAN ZAKEN Risico: Wsw en nieuw Beschut drukken zwaarder dan geraamd op Participatiebudget Effect: Weinig/geen middelen voor begeleiding nieuwe en re-integratie klassieke doelgroepen -> Mogelijke tegenvallers in het Inkomensdeel Groter dan begroot beslag op de algemene middelen Vragen voor de financiële functie: Hebben we voldoende grip op de bedrijfsvoering uitvoering Wsw/Beschut Werken? Hebben we voldoende grip op de arbeidsvoorwaardelijke component? Hoe flexibel zijn we tav deze lange termijn verplichtingen?

7 Ontwikkeling Participatiebudget x euro KENNIS VAN ZAKEN Totale kosten Wsw Kosten beschut werk Vrij P-budget

8 Risico: Te lage realisatie garantiebanen KENNIS VAN ZAKEN Risico: Er worden minder garantiebanen gerealiseerd dan verwacht Effect: Meer mensen in de uitkering, minder aan het werk met loonkostensubsidie -> Tegenvallers in het Inkomensdeel Vragen voor de financiële functie: Welke maatregelen worden ingezet om garantiebanen te realiseren? Wel financieel risico lopen we op middellange termijn als dit niet lukt? Richten we zelf een detacheringsfaciliteit in en welke risico s lopen we daar op?

9 Risico: Begeleiding nieuwe doelgroep KENNIS VAN ZAKEN Risico: Er is meer begeleiding nodig om de nieuwe doelgroepen aan het werk te houden dan verwacht / de begeleiding is duurder dan verwacht. Effect: Groter beslag van kosten begeleiding op het Participatiebudget. Minder middelen voor activering andere groepen -> Tegenvallers in het Inkomensdeel Vragen voor de financiële functie: Is in de begroting rekening gehouden met kosten voor langjarige begeleiding van arbeidsbeperkten op een garantiebaan? Welk financieel risico lopen we op middellange termijn als we dit niet doen?

10 RISICO S PARTICIPATIEWET IN PEEL EN MAAS John Mulder Adviseur P&C sociaal domein

11 Inhoud: - Gemeente Peel en Maas - Risico-inventarisatie decentralisaties - Organisatie en problematiek WSW - Wijzigingen in structuur WSW organisatie en gevolgen

12 Participatiewet in Peel en Maas Peel en Maas is een fusiegemeente die in 2010 is ontstaan uit de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel; Ca inwoners; Zelfstandige sociale dienst op het gebied van werk en inkomen.

13 Risico-inventarisatie Decentralisaties Risico s zijn in regionaal verband geïnventariseerd en (globaal) beschreven en daarna lokaal ingekleurd ; Risico s onderverdeeld in 8 categorieën: Sociaal-inhoudelijk, Personeel, Juridisch, Financieel, Informatisering, Organisatie /Leiderschap, Politiek en Samenwerking V.w.b. participatiewet is de WSW-organisatie één van de grootste risico s op financieel gebied

14 Organisatie en problematiek WSW Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Venray Gemeente Peel en Maas Werkvoorzieningschap NLW (gemeenschappelijke regeling) 100% aandeelhouder NLW Groep NV

15 Organisatie en problematiek WSW Al geruime tijd oplopende exploitatietekorten bij NLW Groep NV; Eigen vermogen gedaald tot minimum niveau; Herstructurering NLW in 2011 ingezet maar in begin weinig succesvol; Substantiële gemeentelijke bijdragen op het gebied van exploitatietekorten en herstructurering noodzakelijk;

16 Wijzigingen in structuur WSW-organisatie Naast de beleidsmatige en inhoudelijke wijzigingen waren ook aanpassingen in de structuur noodzakelijk: - Directie en MT vervangen (in 1 e instantie via interim directeur); - Raad van Commissarissen opgeheven; - Bestuur van de GR (als aandeelhouder) frequenter en directer contact met directie NLW groep NV - Raad van Advies ingesteld;

17 Wijzigingen in structuur WSW-organisatie Raad van advies NLW: Gevraagd en ongevraagd adviseren directie en bestuur NLW; Bestaande uit: - teammanagers sociaal domein van de schapsgemeenten - Controllers / financieel adviseurs sociaal domein van de schapsgemeenten Ongeveer 6x per jaar overleg met directie NLW

18 Wijzigingen in structuur WSW-organisatie Onderwerpen o.a. Voortgang herstructuring (organisatorisch en financieel); Begroting, jaarstukken en (financiële) bijstellingen NLW; - hierover vaak nog separaat (voor)overleg door financieel specialisten raad van advies met de controller en directeur van NLW Actuele ontwikkelingen (zowel financieel als beleidsmatig of organisatorisch);

19 Wijzigingen in structuur WSW-organisatie Voordelen vanuit financieel perspectief gemeente: Directe invloed op inhoud begroting NLW; Directe en actuele informatie over financiële stand van zaken; Gemeentelijke begroting loopt daardoor gelijk met begroting en meerjarenraming NLW; Vertrouwen en begrip bij gemeenten en NLW over en weer.

20 Wijzigingen in structuur WSW-organisatie Raad van advies is geen garantie om financiële tekorten te voorkomen maar wel om tijdig op de hoogte te zijn van financiële bijstellingen en daar in de gemeentelijke begroting op te kunnen inspelen Financiële belangen van gemeenten worden meegenomen bij afwegingen binnen NLW

21 VRAGEN?

22 Discussievraag 1: KENNIS VAN ZAKEN Wat zijn de 2 belangrijkste zaken die u heeft geregeld bij de implementatie van de Participatiewet om financiële risico s te beperken?

23 Discussievraag 2: KENNIS VAN ZAKEN Wat zijn de 2 belangrijkste financiële risico s voor de komende 5 jaar m.b.t. de Participatiewet en hoe gaat u dit volgen en proberen bij te sturen?

24 Tot slot: Uitvoeringsmodellen KENNIS VAN ZAKEN Sturing op bedrijfsvoering Sturing op de klant Lokaal Schaal voor-/nadelen Werkgeversbenadering Aansluiting op andere D s Alles apart Lokaal Gesplitst Lokaal Participatiebedrijf Alles in een Benutting bestaande infrastructuur Regionaal Gesplitst Regionaal Participatiebedrijf Regionaal

25 Aanbod Ministerie van BZK KENNIS VAN ZAKEN Optie 1, uitgebreide ondersteuning: BZK biedt de mogelijkheid om de financiële veranderingen bij een gemeente op grond van de Participatiewet/afbouw WSW in beeld te brengen. Hierbij brengt IROKO de huidige situatie in beeld (op basis van openbare bronnen) om te vervolgens te kijken welk (financieel) risico de gemeente loopt. Hierin wordt ook de meicirculaire betrokken. Optie 2, beperkte ondersteuning: BZK biedt de mogelijkheid om de financiële veranderingen bij een gemeente op grond van de Participatiewet/afbouw WSW in beeld te brengen aan de hand van het eigen aangepaste rekenmodel. Belangstelling? Aanmelden voor 1 augustus per mail bij Sanne Damhuis:

26 KENNIS VAN ZAKEN Contact: Peter van Nes: Jaco van Velden:

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Werken Loont. Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt

Werken Loont. Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt Werken Loont Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt 140108 Werken Loont. Capeladvies, januari 2014. 0 Inleiding Werken moet lonen! Op 2 december

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

2014 Deloitte The Netherlands

2014 Deloitte The Netherlands Sturen op 3D-voorzieningen en de gemeentefinanciën De juiste informatie op het juiste moment! Welkom! Sturen op 3D voorzieningen en de gemeentefinanciën Doel van vandaag Inzichten verwerven rond de informatie

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490 Herstructureringsfaciliteit 2012 2018 Gemeenschappelijke Regeling Delta Kenmerk: INT12.0490 Inhoudsopgave 1. Inleiding / 3 2. Doelstellingen 2.1 Algemene doelstelling herstructureringsaanvraag / 4 2.2

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

De commissie dankt Monique Signet en Radar voor het ter beschikking stellen van de afbeelding.

De commissie dankt Monique Signet en Radar voor het ter beschikking stellen van de afbeelding. 1 De afbeelding op de voorpagina is een foto van het schilderij Met z n allen van Monique Signet. Het schilderij is een verzameling van portretten van cliënten van zorginstelling Radar. Monique is cliënt

Nadere informatie

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Aan de slag! Effectiviteit en efficiency van beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie Gulpen-Wittem 2009 2012

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie