Meerjarenplan Stichting Het Gespuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan 2009-2011 Stichting Het Gespuis"

Transcriptie

1 Meerjarenplan Stichting Het Gespuis

2 Inhoudsopgave 1. Stichting Het Gespuis a. Algemeen b. Contactgegevens 2. Stand van zaken augustus 2008 a. Stichting Het Gespuis b. Organisatiebeheer c. Pandbeheer 3. Doelstellingen a. Stichting Het Gespuis b. Organisatiebeheer c. Pandbeheer 4. Begroting a. Algemeen b. Pandkosten c. Stichtingskosten d. Organisatiekosten 5. Samenvatting

3 1. Stichting Het Gespuis A. Algemeen Stichting Het Gespuis is een ondersteunende en faciliterende organisatie ten behoeve van maatschappelijk, politiek of cultureel actieve jongeren. Het Gespuis functioneert als gezamenlijk onderkomen en netwerk voor deze jongeren. Al meer dan tien jaar hebben zeer diverse personen uiteenlopende activiteiten ontwikkeld: van discussieavonden, herdenkingen, voorlichting of acties en demonstraties tot journalistiek schrijven en het houden van bijbelkringgesprekken. Kruisbestuiving en onderlinge inspiratie speelt bij al deze activiteiten een belangrijke rol en is mogelijk gemaakt doordat al deze activiteiten plaatsvinden in of worden georganiseerd vanuit één locatie. Het Gespuispand bestaat uit verschillende ruimtes: een grote zaal met kantine een ruime vergader/oefenzaal een huiskamer een studio een keuken een atelier vier kantoren een flexkantoor een opberghok een archief Deze ruimtes beslaan een oppervlakte van ongeveer 220 m 2. Het Gespuis beschikt over draadloos internet, computers en meubilair. Naast het aanbieden van deze ruimtes richt Het Gespuis zich op het stimuleren van de samenwerking tussen de organisaties. Dit gebeurt door het (mede-) organiseren van activiteiten en de ondersteuning die zij organisatie biedt bij het organiseren van hun eigen activiteiten in Het Gespuis. Kruisbestuiving is aan de orde van de dag. Het Gespuis wordt beheerd door een vrijwilligersbestuur van ongeveer vijf jongeren. Deze jongeren komen uit de organisaties die gebruik maken van het pand. De organisaties participeren in het gevoerde beleid door middel van halfjaarlijkse pandvergaderingen. Van elke organisatie die structureel van het pand gebruik maakt, wordt verwacht dat zij een aantal maal per jaar het pand schoonmaakt en een andere onderhoudsklus voor het pand uitvoert. B. Contactgegevens Stichting Naam Stichting Het Gespuis Adres Spuistraat 47A 1012 SR Amsterdam Telefoon toongeenen[at]gmail.com / jvterveen[at]hotmail.com Website KvK-nummer Rekeningnummer

4 Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Pandbeheerder Pandbeheerder Toon Geenen Barbusselaan TX Amsterdam toongeenen[at]gmail.com Jan Willem ter Veen jvterveen[at]hotmail.com Rogier van Dijk rogiervandijk[at]gmail.com Benjamin Thenu bsthenu[at]gmail.com Hassan Azehaf challengefilmproductions[at]gmail.com

5 2. Stand van zaken augustus 2008 A. Stichting Het Gespuis Stichting Het Gespuis wordt momenteel bestuurd door vijf bestuursleden. Toon Geenen is vanuit de Jonge Socialisten voorzitter, Jan Willem Ter Veen is vanuit de Denktank secretaris, Rogier van Dijk is vanuit Scaevola penningmeester, Benjamin Thenu is vanuit Stichting JIF pandbeheerder en Hassan Azehaf is vanuit Stichting JIF pandbeheerder. Het bestuur vergaderd een keer per twee maanden en is tot 1 april 2010 in functie. De controlerende pandvergadering komt tweemaal per jaar bijeen. De werkzaamheden van de stichting zijn in drie gedeeltes opgeknipt. Er is een stichtingstak, die gaat over het contact met de gemeente Amsterdam, het contact met de verhuurder, de financiën, het managen van het bestuur en dergelijke zaken. De voorzitter en de penningmeester zijn actief in de stichtingstak. De secretaris beheert de organisatietak (contact met organisaties, nieuwe organisaties werven, evalueren met organisaties, pandvergaderingen organiseren, schoonmaak- en klusrooster beheren en dergelijke taken). De pandbeheerder beheren de pandbeheertak (reparaties laten uitvoeren, signaalfunctie, goederen kopen, contact met leveranciers en onderhoudspersoneel en aanverwante zaken). Volgens bestuur en gebruikmakende organisaties functioneert het stichtingsbestuur naar behoren. Het contact met de gemeente Amsterdam, dat via de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling verloopt, is redelijk structureel en positief. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een goede relatie met de DMO en zijn alle stukken op tijd ingeleverd. Stichting Het Gespuis ondertekend begin september een nieuw huurcontract voor vijf jaar, met dezelfde verhuurder als voorheen. De verhoudingen met de verhuurder en eigenaar zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Financieel staat Stichting Het Gespuis er redelijk voor. De afgelopen jaren is gewerkt aan het financieel gezond krijgen van Stichting Het Gespuis en dit is grotendeels gelukt. Stichting Het Gespuis is sinds 2006 financieel stabiel en betrouwbaar. De komende jaren willen we deze lijn doorzetten. Op dit moment is de gemeente Amsterdam nagenoeg de enige inkomstenbron en gaat het grootste deel van de subsidie op aan het pand. Ook in komende jaren zal dit zo zijn. B. Organisatiebeheer Op dit moment zijn er 14 actieve organisaties in het Gespuis actief. Vier van deze organisaties hebben een kantoor (Stichting JIF, JNM, Kudde en OneCent People). Daarnaast zijn Chicolad, Denktank, Dwars, JD, JS, JOVD, NSA, Scavola, Vincent en Vrienden van Kerwin actief). Daarnaast hebben we nog een twee inactieve organisaties (CDJA en Loesje) en twee organisaties die hun post laten komen op het Gespuis (ANJV en EGEA). Het afgelopen jaar (2 e helft 2007 en 1 e helft 2008) hebben wij afscheid moeten nemen van Stichting Habibi Ana (failliet), Stichting Nafar (permantent geschorst), Radicale Vocale (opgeheven) en Recensieweb (andere postlocatie). Wij menen dat er nu een groep organisaties in het pand zit die gevarieerd en betrouwbaar is. Minder betrouwbare organisaties zijn de afgelopen jaren uit het

6 pand gegaan. Vanuit de huidige situatie kunnen we weer nieuwe organisaties aantrekken. De gebruikersuren zijn in 2007 (ten opzichte van 2006) 1,67% gestegen, naar ,5 uur. Wij verwachten in 2008 een stijging van ongeveer 14,50% ten opzichte van 2006, oftewel gebruikersuren. Deze stijging is het gevolg van het actiever worden van verschillende organisaties, zoals Stichting JIF, mede omdat het pand beter functioneert. In 2008 zijn en worden er belangrijke stappen gezet op het gebied van het schoonmaakrooster (iedere gebruikmakende organisatie moet het pand naar gebruikersuren een aantal keer per jaar schoonmaken) en de kluslijst (iedere organisatie moet een onderhoudsklus doen, waar het Gespuis wat aan heeft). Wij hopen dat deze stijgende lijn zicht doorzet in volgende jaren. De meeste organisaties zijn voldoende betrokken bij Stichting Het Gespuis. Pandvergaderingen (twee per jaar) worden goed bezocht en klachten worden gemeld bij het bestuur. De organisaties zijn positief over de werkzaamheden van Stichting Het Gespuis. Ook de evaluatieronde wordt goed bezocht en als nuttig ervaren. Organisaties overtreden de regels niet of nauwelijks. Wanneer dit gebeurd wordt er op een goede manier overlegd tussen bestuur en organisatie. Organisaties hebben onderling ook nauwelijks problemen met elkaar: er wordt vaak samengewerkt. Ook is er met het vaker aanwezig zijn van het bestuur in het Gespuis meer sociale controle. C. Pandbeheer Het pand is de afgelopen jaren binnen een stuk opgeknapt. Nieuwe bedrading, lampen, vloerbedekking en verf is aangebracht op veel plekken in het pand. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. Het pand heeft geen brandveiligheidvoorzieningen. Daarnaast aan de buitenkant van het pand wel een en ander gebeuren. Hierover zijn wij momenteel in bespreking met de eigenaar. Daarnaast worden nog niet alle ruimtes optimaal benut en hebben we een muizenprobleem. Gebruikmakende organisaties zijn positief over de verbeteringen aan het pand en dit blijkt ook uit de gebruikersuren. De komende maanden hopen wij enkele kleine gebreken te verhelpen en te beginnen aan het nemen van brandveiligheidsvoorzieningen. Dit moet in afgerond worden. Het pand is er mede dankzij het schoonmaakrooster en de kluslijst in een betere staat geraakt, al moeten er ook nog best veel dingen gebeuren.

7 3. Doelstellingen A. Stichting Het Gespuis In de periode gaan we proberen efficiënter te werken. Ook proberen we de tijd en energie die gaat naar andere zaken dan het pandbeheer of het organisatiebeheer verder te verlagen, door duidelijke structuren. In april 2010 moet er een bestuurswissel plaatsvinden. Hiervoor gaan we vanaf medio 2009 werven. Ook dit nieuwe bestuur zou moeten bestaan uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een pandbeheerder. Een bestuursfunctie bij Stichting Het Gespuis blijft vrijwilligerswerk. Er staat een vrijwilligersvergoeding van 25 euro tegenover, als onkostenvergoeding. Daarnaast heeft het bestuur van tijd tot tijd een etentje. Ook bestuursweekenden worden eventueel georganiseerd. De statuten worden sinds enige tijd flexibeler geïnterpreteerd door het bestuur, en dit bevalt zowel de organisaties als het stichtingsbestuur. Uiteraard betekend dit niet dat de statuten verwaarloosd worden; aan bestuurlijke basisprincipes (zoals scheiding van functies, de pandvergadering, enzovoorts) wordt niet getoornd. De betrokkenheid van de organisaties bij de stichting hoeft niet te worden vergroot. Wanneer organisaties betrokken zijn bij het pand en andere organisaties, is dit ruim voldoende. De stichtingtak van Stichting Het Gespuis opereert goed wanneer niemand merkt dat zij er is. Buiten de klus- en schoonmaaktaken die organisaties moeten doen heeft het bestuur dan ook geen hulp nodig van organisaties. Het bestuur van Stichting Het Gespijs hecht aan een goede relatie met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit betekend dat wij graag horen wat er beter en anders zou kunnen aan het werk dat de stichting verricht. Het betekend ook dat wij jaarplannen en jaarverslagen tijdig inleveren, structureel communiceren en open zijn. Op dit moment is Stichting Het Gespuis een financieel gezonde organisatie. Wij hebben slechts een inkomstenbron, namelijk de jaarlijkse subsidie van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam. Wij zijn niet op zoek naar andere geldbronnen, daar wij geloven dat bij het werk dat wij verrichten de gemeente Amsterdam het meeste baat heeft. Organisaties zullen ook in de toekomst geen verplichte geldbedragen moeten betalen (op boetes bij overtredingen na). Wij sluiten niet uit dat we van tijd tot tijd voor speciale projecten (onderhoudsprojecten, een scholingsproject voor organisaties, enzovoorts) extra subsidie aanvragen. Dit zullen wij altijd eerst bij de DMO proberen. Wanneer de subsidie niet wordt toegekend besluiten wij of het project stopzetten of een andere subsidievertrekken zoeken voor de extra subsidie. De komende jaren zal het grootste deel zoals de afgelopen elf jaar van de subsidie opgaan aan het pand. We proberen de kosten van de stichtingstak zoveel mogelijk te verlagen. Er komt wel meer budget voor faciliteiten als computers, kasten en dergelijke. Ook komt er geld beschikbaar voor de ondersteuning van organisaties. We gaan dus investeren in het pand en de organisaties.

8 In de meerjarenbegroting (paragraaf 5) wordt dieper ingegaan op de financiën. In 2008 is met de DMO afgesproken een onderzoek te doen naar de noodzaak van het pand waar Stichting Het Gespuis momenteel gebruik van maakt en tevens te kijken naar andere mogelijkheden. Dit onderzoek is voor 31 december 2009 afgerond en de uitkomsten zijn dan ook bekend bij de DMO. Daarnaast is komt er een uitgewerkt oordeel over de suggestie meer te doen aan het ondersteunen van organisaties. Ook dit stuk is voor 31 december bij de DMO terecht gekomen. DOELSTELLINGEN: Duidelijke structuren aanleggen voor de Stichtingstak, zodat er minder tijd en geld aan besteed hoeft te worden Bestuurswissel realiseren in april 2010 Jaarverslagen en jaarplannen tijdig inleveren Structureel communiceren met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Stichting Het Gespuis financieel gezond houden Investeren in pand en organisaties Bestuursverzekeringen aanschaffen Onderzoek naar noodzaak gebruik huidig pand (voor 31 december 2009) Oordeel over de uitbreiding van de organisatieondersteuning (voor 31 december 2009) B. Organisatiebeheer Zonder de organisaties is Stichting Het Gespuis doelloos. Bij elke handeling die wij verrichten moeten we de organisaties in ons achterhoofd houden: wat hebben zij hieraan? Wij willen de komende jaren op een gezonde manier doorgroeien. Deze groei moet zowel in het aantal organisaties zitten als het aantal gebruikersuren. We hebben meer actieve organisaties nodig. In 2011 moeten er 20 actieve organisaties van het pand gebruikmaken. In 2009 willen we groeien van 14 naar 16 en in 2010 van 16 naar 18. We zullen dus proberen ieder jaar twee nieuwe kwalitatief goede actieve organisaties binnenhalen. Wij zullen hiervoor een publiciteitscampagne beginnen in het begin van Gebruikersuren blijven echter het leidende beoordelingscriteria. Jaar Gebruikersuren Gebruikersuren / Organisaties Daarnaast moeten de organisaties de komende jaren beter klussen en schoonmaken. In 2008 zij al een reeks stappen in de goede richting gezet, maar verdere verbetering is mogelijk. Organisaties worden naar gebruikersuren verplicht gesteld per jaar een, twee of drie keer schoon te maken en een onderhoudsklus te verrichten. Organisaties kunnen zelf klussen aandragen, maar het stichtingsbestuur kan ook klussen opleggen (in overleg).

9 Twee maal per jaar is er een pandvergadering. Een in februari (over het jaarverslag) en een in september (over het jaarplan). Op pandvergaderingen kunnen organisaties overleggen met elkaar en het stichtingsbestuur. In december in er een evaluatieronde, waarin het stichtingsbestuur met iedere organisatie afzonderlijk praat over het afgelopen jaar en het volgende jaar. Ook worden daar de gebruikersuren van iedere organisatie ingeleverd. Tevens word er een algemene overeenkomst door organisaties die nog een jaar van het Gespuis gebruik willen maken, die toegang geeft tot het pand en haar faciliteiten. Deze structuur wordt door organisaties als prettig ervaren: genoeg momenten om het stichtingsbestuur en elkaar te overleggen, maar geen tijdsverspilling. Organisaties moeten zich houden aan de algemene overeenkomst en de sleutelovereenkomst. Hierop ziet het stichtingsbestuur toe. Bij overtredingen kunnen wij geldboetes, schorsingen en verwijderen van organisaties (algemene overeenkomst) of personen (sleutelovereenkomst) opleggen. Momenteel bied Stichting Het Gespuis alleen ondersteuning op aanvraag van organisaties. Het overgrote deel van de organisaties heeft in de evaluaties van 2007 aangegeven geen ondersteuning nodig te hebben of te wensen. DOELSTELLINGEN: Meer actieve organisaties (20 in 2011) Meer gebruikersuren ( in 2011) Kluslijst voortzetten en verbeteren Schoonmaakrooster voortzetten en verbeteren Ondersteunen van organisaties uitwerken C. Pandbeheer De komende jaren willen (in volgorde van urgentie) gaan werken aan de volgende zaken: DOELSTELLINGEN: Brandveiligheidsvoorzieningen aanbrengen Trappenhuis veilig Buitenkant van pand in orde (eigenaar) Rommelzolder bruikbaar maken Multimedia aankopen (televisie, computers, geluidsinstallatie) Ongedierte bestrijden Betere faciliteiten in keukens Lichtere ruimtes Daarnaast willen we de verbeteringen die aangebracht zijn in afgelopen jaren goed onderhouden, zodat we er lang mee kunnen doen. Ook pakken we het pandbeheer structureel aan: wanneer iets kapot of stuk is, proberen we het meteen op te lossen. Wanneer bovenstaande verbeteringen zijn aangebracht, is het vooral een zaak van de trein rijdende houden.

10 4. Meerjarenbegroting A. Algemeen De komende jaren willen wij graag werken met een constante begroting. Er mogen geen grote tekorten of overschotten ontstaan. Stichting Het Gespuis probeert zo min mogelijk geld uit te geven, maar houdt wel rekening met het milieu. De komende jaren ziet onze begroting er wat ons betreft als volgt uit: Begroting % per jaar totaal Uitgaven Pandkosten 80,86% , ,00 Stichtingskosten 12,63% 6.600, ,00 Organisatiekosten 6,51% 3.400, ,00 Totaal uitgaven 100,00% , ,00 Inkomsten Subsidie Gemeente Amsterdam 95,69% , ,00 Overige inkomsten 4,31% 2.250, ,00 Totaal inkomsten 4,79% , ,00 Het grootste deel van het geld gaat op aan het pandbeheer. Aan organisatiekosten zijn we ongeveer de helft minder kwijt dan aan stichtingskosten. Het grootste deel van de inkomsten komt van de gemeente Amsterdam. Daarnaast hebben we nog enkele overige inkomsten. We behandelen nu eerst de uitgaven en dan de inkomsten uitgebreid. B. Uitgaven Stichting Het Gespuis geeft aan drie hoofdzaken geld uit: het pandbeheer, het organisatiebeheer en het stichtingsbeheer. Pandbeheer Wanneer wij de algemene begroting aanhouden ziet de begroting voor het pandbeheer er als volgt uit: Pandkosten Huur 61,24% , ,00 Energie 7,66% 4.000, ,00 Gemeentelijke belastingen 2,87% 1.500, ,00 Pandbeheer 7,66% 4.000, ,00 Overige pandkosten 1,44% 750, ,00 Subtotaal 80,86% , ,00 De huur is vastgesteld op euro per jaar. Dit bedrag stijgt de komende jaren iets (elk jaar in juli) en wij willen dit opvangen vanuit de jaarlijkse inflatiebijstelling vanuit de gemeente Amsterdam. De huur ligt vast tot medio Aan energie zijn we jaarlijks ongeveer euro kwijt. Het pand is zeer slecht geïsoleerd en het is zeer moeilijk een pand als het Gespuis goed te isoleren. Er is dus weinig aan te doen.

11 Aan gemeentelijke belastingen zijn we jaarlijks zo n euro kwijt. Ook dit is een vaste last. Bijna heel het pandbeheerbudget bestaat dus uit vaste lasten (88,76%). Onder pandbeheer verstaan wij alle verbeteringen aan het pand of de faciliteiten van het pand. Jaarlijks hopen wij euro in het pand te kunnen steken, zodat organisaties beter en meer gebruik kunnen maken van het pand. Bovendien willen wij het pand veel veiliger maken. Dit moet ook volgens de wet. Al deze verbeteringen moeten tevens leiden tot meer actieve organisaties. Onder overige pandkosten vallen onvoorziene uitgaven, noodgevallen en degelijke. Stichtingskosten Wanneer wij de algemene begroting aanhouden ziet de begroting voor het stichtingsbeheer er als volgt uit: Stichtingskosten Kantoorkosten 1,34% 700, ,00 Representatie- en vergaderkosten 0,96% 500, ,00 Bestuursvergoedingen 2,87% 1.500, ,00 Bestuursverzekeringen 2,39% 1.250, ,00 Accountantkosten 2,87% 1.500, ,00 Stichtingskosten 0,77% 400, ,00 Overige stichtingskosten 1,44% 750, ,00 Subtotaal 12,63% 6.600, ,00 Hoewel wij aan het stichtingsbeheer zo min mogelijk tijd en geld willen kwijt zijn, zijn de kosten toch hoger dan die van het organisatiebeheer. Dit komt omdat we nu eenmaal aan bepaalde lasten vastzitten, die we bij het organisatiebeheer niet hebben. Zonder deze stichtingskosten te maken, kunnen de twee andere takken van de stichting niet functioneren. Per jaar hebben wij 700 euro nodig voor kantoorartikelen, het bijhouden van het archief, het verzenden van post, drukwerk en dergelijke. 500 euro per jaar is bestemd voor representatie- en vergaderkosten (bestuursdiners, pandvergaderingen, bestuursvergaderingen, enzovoorts). Ieder bestuurslid ontvangt per maand 25 euro onkostenvergoedingen, daar ieder bestuurslid (vaak meer dan 25 euro per maand) kosten maak (bijvoorbeeld telefoonkosten, drukkosten en tijd). Er zijn vijf bestuursleden, dus per jaar kost dit euro. Het afsluiten van vrijwilligersverzekeringen en bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen kost jaarlijks euro. De accountant kost jaarlijks euro. Wij zijn verplicht onze boeken door een accountant te laten nakijken. Aan zaken als de Kamer van Koophandel, enkele verzekeringen en dergelijke denken wij jaarlijks 400 euro kwijt te zijn. Daarnaast willen wij 750 euro reserveren voor overige stichtingskosten, voor onvoorziene kosten of noodgevallen.

12 Organisatiekosten Wanneer wij de algemene begroting aanhouden ziet de begroting voor het organisatiebeheer er als volgt uit: Organisatiekosten Publiciteit 1,44% 750, ,00 Basisfaciliteiten 1,72% 900, ,00 Pandvergaderingaankopen 1,91% 1.000, ,00 Overige organisatiekosten 1,44% 750, ,00 Subtotaal 6,51% 3.400, ,00 Het publiciteitsbudget is 750 euro per jaar. Deze bestedingen moeten ervoor zorgen dat er meer actieve organisaties en jongeren actief worden in het Gespuis. De 900 euro voor basisfaciliteiten gaan op aan schoonmaakmiddelen, wc-papier, koffie, thee, theedoeken en dergelijke artikelen. Ieder jaar mag de pandvergadering euro naar eigen inzicht besteden. Een meerderheid van de pandvergadering mag besluiten waar dit geld heen gaat. Het stichtingsbestuur mag niet meestemmen, maar wel ideeën aandragen. Tot willen we nog 750 euro reserveren voor overige organisatiekosten, zoals onvoorziene kosten en noodgevallen. C. Inkomsten Stichting Het Gespuis kent twee hoofdinkomstbronnen: de subsidie van de gemeente Amsterdam en overige inkomsten. Subsidie gemeente Amsterdam Stichting Het Gespuis hoopt dat de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, namens de gemeente Amsterdam euro per jaar wil subsidieerden. De onderbouwing hiervan staat in hoofdstuk 2A. Op de begroting ziet dit er als volgt uit: Subsidie Gemeente Amsterdam Subsidie ,69% , ,00 Subtotaal 95,69% , ,00 Overige inkomsten Wij denken de volgende overige inkomsten te kunnen verwachten: Overige inkomsten Organisaties 1,44% 750, ,00 Rente 1,44% 750, ,00 Overige inkomsten 1,44% 750, ,00 Subtotaal 4,31% 2.250, ,00 Stichting Het Gespuis vraagt organisaties donaties te doen. Daarnaast leveren door organisaties betaalde boetes ook geld op. De komende jaren verwachten wij ongeveer 750 euro rente per jaar te ontvangen. Het is nog onduidelijk hoeveel rente we uiteindelijk zullen krijgen, daar wij op dit moment mede investeren vanuit onze spaarrekening. Bovendien is de rentestand van de komende jaren zeer onduidelijk. Ten slotte verwachten wij ongeveer 750 euro overige inkomsten te kunnen incasseren dankzij onvoorziene sponseringen en donaties.

13 5. Samenvatting De komende jaren werkt Stichting Het Gespuis aan: Stichtingsbeheer: Duidelijke structuren aanleggen voor de Stichtingstak, zodat er minder tijd en geld aan besteed hoeft te worden Bestuurswissel realiseren in april 2010 Jaarverslagen en jaarplannen tijdig inleveren Structureel communiceren met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Stichting Het Gespuis financieel gezond houden Investeren in pand en organisaties Bestuursverzekeringen aanschaffen Onderzoek naar noodzaak gebruik huidig pand (voor 31 december 2009) Oordeel over de uitbreiding van de organisatieondersteuning (voor 31 december 2009) Organisatiebeheer: Meer actieve organisaties (20 in 2011) Meer gebruikersuren ( in 2011) Kluslijst voortzetten en verbeteren Schoonmaakrooster voortzetten en verbeteren Ondersteunen van organisaties uitwerken Pandbeheer: Brandveiligheidsvoorzieningen aanbrengen Trappenhuis veilig Buitenkant van pand in orde (eigenaar) Rommelzolder bruikbaar maken Multimedia aankopen (televisie, computers, geluidsinstallatie) Ongedierte bestrijden Betere faciliteiten in keukens Lichtere ruimtes

Jaarplan 2011 Stichting Het Gespuis

Jaarplan 2011 Stichting Het Gespuis Jaarplan 2011 Stichting Het Gespuis 1. Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2011 van Stichting Het Gespuis. Hierin bespreken wij hetgeen wij in 2011 willen bereiken. Ook maken wij onze begroting bekend en

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Voor onze Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen waren de inkomsten in 2012 als gevolg van de economische crisis wederom aanzienlijk lager dan in de afgelopen

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015 Boekjaar Dit verslag gaat over een boekjaar van 1 augustus 2014 t/m 31 augustus 2015. Er is een maand

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Financiële Prognose Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents 1. Algemeen... 2 Vereniging... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 2. Balansbegroting... 3 3. Exploitatiebegroting...

Nadere informatie

Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen

Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen RSIN: 804717060 Het Nutsgebouw is gevestigd: Brugstraat 2, 2471 AT te Zwammerdam. Doelstelling Stichting De doelstelling van de stichting is

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD ten opzichte van begroot Begroot Werkelijk Inkomsten Contributies (leden begroot 250/werkelijk 268) 2.500,00 2.790,00 Subsidie 6.200,00 6.229,40 Rente 0,00 72,67 Totaal inkomsten 8.700,00 9.092,07 Uitgaven

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen

Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Jaarverslag 2012 te Groningen Verslag van het bestuur Inleiding In dit verslag geven we een samenvatting van wat er is gebeurd. Bestuursgegevens Het bestuur bestond per 1 januari 2012 uit de volgende personen:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort 2016 Huishoudelijk reglement Stichting Blokhuispoort Inhoud Algemeen... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 Artikel 3.... 2 Dagelijks bestuur... 2 Artikel 4.... 2 Artikel 5.... 2 Voorzitter... 2 Artikel

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Het doel van het landelijk bestuur wordt als volgt verwoord: ondersteuning en toerusting van de projecten zodat zij het doel van de vereniging kunnen verwezenlijken.

Nadere informatie

DRIELUIK MAATSCHAPPELIJK ACTIEF (DMA) Kievit 11 3371 JP Hardinxveld-Giessendam

DRIELUIK MAATSCHAPPELIJK ACTIEF (DMA) Kievit 11 3371 JP Hardinxveld-Giessendam DRIELUIK MAATSCHAPPELIJK ACTIEF JAARREKENING 2012 DRIELUIK MAATSCHAPPELIJK ACTIEF (DMA) Kievit 11 3371 JP Hardinxveld-Giessendam RABOBANK 135 2097 73 IBAN NL 29 RABO 0135209773 BIC RABONL2U Kamer van koophandel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stukafest landelijk 2016/2017

Jaarrekening Stukafest landelijk 2016/2017 Jaarrekening Stukafest landelijk 2016/2017 Door Robin van der Sluis Voorzitter Stukafest landelijk 2017/2018 Inhoudsopgave: 1 Balans 30-06- 2017 2 Toelichting 3 Verlies & Winst rekening 2016/2017 4 Toelichting

Nadere informatie

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1 2003 2002 euro euro Saldo 1 januari 1143,00 636,26 Saldo 31 december 1117,82 1143 Verschil -25,18 506,74 Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) 622,56 1275,52 Inkomsten Omschrijving euro euro Contributie

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT/HEILIGEWEG e.o.

EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT/HEILIGEWEG e.o. EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT/HEILIGEWEG e.o. 1 e versie 14 juli 2014 2 e versie 6 augustus 2014 3 e versie 15 oktober 2014 Opgesteld door: Eigenarenvereniging Kalverstraat/Heiligeweg e.o. Rokin 140-142

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015 Huurdersvereniging BRES

Financieel jaarverslag 2015 Huurdersvereniging BRES Financieel jaarverslag 2015 Huurdersvereniging BRES Huurdersvereniging BRES Hooigracht 12 2312 KS Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u het financieel verslag over het

Nadere informatie

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Pagina 1 Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Aftekening kascommissie Maarn, 7 november 2013. Nagezien en akkoord bevonden. De kascommissie: '. "f)-ê l(á..j C.l'..z- \>2- W'--tJl JL; i& \"--

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

STICHTING PRO-PULSION

STICHTING PRO-PULSION STICHTING PRO-PULSION Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30220726 Contactgegevens STICHTING PRO-PULSION Website: www.pro-pulsion.nl Email: info@pro-pulsion.nl Postadres: Achterberglaan

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Bestuur...2 Communicatie en Promotie...2 Fondswerving...2 Projecten...2 Plannen...3 Financieel

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Financiëel verslag 2014

Financiëel verslag 2014 Financiëel verslag 2014 Beuningen, 31 Maart 2015 F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2014 Algemeen Inleiding Stichting

Nadere informatie

Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015

Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015 Stichting De Keerkring Jaarverslag 2015 Stichting De Keerkring Postadres: Surinamestraat 23 9715 PP Groningen 06-50574973 keerkringgroningen@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl 1 Stichting De Keerkring

Nadere informatie

Limburgs Geschied- Oudheidkundig Genootschap. Begroting 2011 (augustus 2010)

Limburgs Geschied- Oudheidkundig Genootschap. Begroting 2011 (augustus 2010) Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Begroting 2011 (augustus 2010) 1 Toelichting op de Begroting LGOG 2011 De opbouw van de begroting 2011 is in essentie gelijk aan die van vorig jaar. Op enkele

Nadere informatie

Stichting Agathos Houten

Stichting Agathos Houten Stichting Agathos Houten Financieel jaarverslag 2013 Dit verslag beschrijft de financiële situatie van de Stichting Agathos Houten (hierna te noemen Agathos ) over het kalenderjaar 2013. Op dit moment

Nadere informatie

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 INLEIDING Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Met dit jaarverslag wil het bestuur

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Financieel verslag Hoop voor Noord 2015

Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Cijfers 2015 - Algemene rekening 2013 2014 2015 2015 2016 Inkomsten Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Begroting Giften en collectes eigen leden 64.757 77.366

Nadere informatie

Financieel overzicht Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 1999

Financieel overzicht Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 1999 Financieel overzicht Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 1999 Bedrag (fl) Saldo 1 januari 1999 661,59 Saldo 31 december 1999 889,72 Saldoverschil 228,13 Inkomsten - Uitgaven 228,13

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Gemeenschapshuis Epen. Het Patronaat

Jaarverslag 2012. Stichting Gemeenschapshuis Epen. Het Patronaat Jaarverslag 2012 Stichting Gemeenschapshuis Epen Het Patronaat 2 INHOUDSOPGAVE 1. Van de voorzitter, nog effe dit. 2. Samenstelling bestuur 3. Beheerder 4. Financieel jaarverslag 2012 4.1 Financieel overzicht

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

september 2014 Opgesteld door: Ondernemersvereniging Vanouds Uniek Rokin 140-142 1012 LE Amsterdam

september 2014 Opgesteld door: Ondernemersvereniging Vanouds Uniek Rokin 140-142 1012 LE Amsterdam Inhoud 1. Gebiedsafbakening 3 2. Doelstellingen, activiteiten & afspraken 4 2.1 Doelstellingen en activiteiten 2.2 Afspraken 3. Heffingsplichtigen 5 3.1 Definitie heffingsplichtigen 3.2 Uitsluitingen 3.3

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

Vooraf. De uitgaven over 2015 betreffen: voor 85% ( ,--) uitgaven aan de doelgroep voor 15% ( ,--) de kosten van de backoffice.

Vooraf. De uitgaven over 2015 betreffen: voor 85% ( ,--) uitgaven aan de doelgroep voor 15% ( ,--) de kosten van de backoffice. JAARREKENING 2015 Vooraf Separaat aan de jaarrekening 2015 is een jaarverslag 2015 opgesteld, waarin uitvoerig wordt ingegaan op de ondernomen activiteiten, de werkzaamheden, de doelgroep, de aantallen

Nadere informatie

Een Scouting groepsvereniging. Maar wat nu?

Een Scouting groepsvereniging. Maar wat nu? Een Scouting groepsvereniging Maar wat nu? Stukje historie In 70 er jaren Verenigingsvorm niet mogelijk voor Scouting groepen Daarom Stichtingsvorm misbruikt. Scouting Nederland paste HHR aan de Stichtingsvorm

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4. 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5. 3.0 Fondsenwerving 6. 4.0 Doelstellingen 2015 7. 5.

1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4. 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5. 3.0 Fondsenwerving 6. 4.0 Doelstellingen 2015 7. 5. JAARVERSLAG 2014 1 Inhoudsopgave: Pagina 1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5 3.0 Fondsenwerving 6 4.0 Doelstellingen 2015 7 5.0 Dankwoord 8 6.0 Financiële

Nadere informatie

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Beleidsplan 2014 t/m 2017 pagina 1 Beleidsplan 2014 t/m 2017 Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Afdelingsbestuur en taken

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel-

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

(concept-)begroting 2014

(concept-)begroting 2014 (concept-)begroting 2014 Begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2014 Lasten Rekening Begroting Begroting Begroting 2012 2012 2013 2014 Afschrijvingen 20.729 25.000 16.000 14.000 Personeelslasten

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2011. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

"GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM. Financieel overzicht over 2014

GELOVEN IN DE STAD, HAARLEM. Financieel overzicht over 2014 "GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM Financieel overzicht over 204. Balans per 3 december 204 2. Staat van baten en lasten over 204 3. Toelichtingen 3. Algemeen 3.2 Specificaties bij posten van de balans en de

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

1. Voorwoord van de voorzitter...2. 2. Balans...3. 3. Staat van baten en lasten...3. 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten...

1. Voorwoord van de voorzitter...2. 2. Balans...3. 3. Staat van baten en lasten...3. 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten... Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter....2 2. Balans...3 3. Staat van baten en lasten...3 3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten...5 4. Ondertekening door alle bestuursleden

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2008 Valkenburg aan de Geul, 30 januari 2009 Jaarverslag 2008 rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Beleidsplan. 2015 en verder

Beleidsplan. 2015 en verder Beleidsplan 2015 en verder Inhoud Over wijkpanel Tinga... 3 Waarom is er een wijkpanel Tinga Sneek?... 3 Wat kan het wijkpanel voor de wijk doen?... 3 Wat kan het wijkpanel voor individuele inwoners doen?...

Nadere informatie

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Geachte leden, Op zaterdag 17 maart jl. heeft er een kascontrole plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: namens de

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Stichting Vrienden van de Leonardoschool Ede e.o... 3 Activiteiten van de Stichting... 4 Taken stichting

Nadere informatie

Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014

Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014 Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014 9 maart 2015 De wijkvereniging sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van 882,-, boven de begroting die rekening hield met een klein tekort.

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30%

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30% 1. Meerjarenplan 2. Jaarplan 3. Jaarverslag 4. Financieel jaarverslag 5. Begroting 6. Budget beheren 30% 2. Jaarplan Beschrijving van het blok: het schrijven en uitvoeren van een jaarplan. In het jaarplan

Nadere informatie

Café!Theater!Festival! Jaarrekening!2013!

Café!Theater!Festival! Jaarrekening!2013! CaféTheaterFestival Jaarrekening2013 1 Inhoudsopgave: 10 Algemeen pagina3 20 FestivalverslagCaféTheaterFestival2013 pagina4 30 Balans2013 pagina14 40 AfrekeningCaféTheaterFestival2013 pagina15 50 AfrekeningCaféTheaterFestival2014

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild.

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild. Voorwoord In dit verslag kijken wij terug op activiteiten en veranderingen die in onze voedselbank hebben plaats gevonden. Het jaar 2016 was voor ons een bijzonder jaar vanwege het vijfjarige bestaan van

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016 Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen April 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2011 en begroting 2012

Financieel verslag 2011 en begroting 2012 Oostenburgerpark 82 1018 HT Amsterdam tel.: 020 4282850 email: info@kinderhuisnepal. nl website: http://www.kinderhuisnepal.nl KvK: 34108366 Giro: 127313 (IBAN: PSTB0000127313) De stichting heeft een ANBI-status

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding Voorjaarsschoonmaak Binnen of buiten Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u gaat aanpakken. Is het binnen of buiten? Welke ruimtes? Beschrijf de klussen die

Nadere informatie

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente De Marne. Algemeen De gemeente De Marne subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen,

Nadere informatie