Overzicht duurzame ideeën en wat de gemeente hiermee doet en gaat doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht duurzame ideeën en wat de gemeente hiermee doet en gaat doen"

Transcriptie

1 Overzicht duurzame ideeën en wat de gemeente hiermee doet en gaat doen Legenda Hier zien we geen initiërende rol vanuit de gemeente dit kan heel goed vanuit bedrijven of inwoners worden opgepakt. Gaan we oppakken vanuit de gemeente maar pas later Gaan we oppakken vanuit de gemeente Doen we al vanuit de gemeente Veelvuldig genoemd algemeen thema: COMMUNICATIE/ VOORLICHTING Bij alle thematafels kwam de wens om meer/ betere voorlichting naar voren: 1. Veel meer aan de weg timmeren over Duurzaamheidsprojecten; beter zichtbaar maken wat er wordt gedaan. Er wordt al heel veel over duurzaamheid gecommuniceerd. Maar blijkbaar valt het niet genoeg op. We gaan nog in 2015 starten om de herkenbaarheid van communicatie over duurzaamheid (en de herkenbaarheid van duurzame initiatieven) te vergroten met behulp van een soort stempel/keurmerk. Ook gaan we andere communicatiemiddelen inzetten om beter contact te maken met inwoners. 2. Campagnematig over thema s communiceren (korte tijd, grote impact en dan weer een ander thema). Bijvoorbeeld een Energieweek. Dit wordt meegenomen in de communicatiestrategie. Niet teveel onderwerpen tegelijk. Meer campagnematige focus. 3. Forum opzetten om te zorgen dat de deelnemers van de avond met elkaar kunnen blijven praten en de energie van de brainstormavond niet verloren gaat. Is opgezet op facebook: Duurzaam Goed Bezig https://www.facebook.com/groups/duurzaamsoest/ /?notif_t=group_activity Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 1

2 Thematafel ENERGIE 47 duimpjes Communicatie rondom energie en energie besparen 4. Leg het begrip Trias Energetica goed uit. Via natuur- en milieu-educatie wordt dit begrip aan 5. Energielabelsprong stimuleren. Aandacht voor het stapsgewijs verbeteren van het energielabel zoals gedaan is bij het voorbeeldhuis (www.soest.nl/smartsite.shtml?ch=def&id=28451) en aandacht voor een energieneutraal huis zoals woningbouw Soesterberg (Portaal) 3 basisschoolkinderen goed uitgelegd, bovendien onderdeel van de bewustwordingscampagne bij idee 5. Regionale Samenwerking Eemland Alliantie in augustus 2014 gestart. Onderdelen Bewustwordingscampagne, Energieloket, Stimuleren werkgelegenheid lokale (bouw- en installatie)bedrijven. Stimuleren is realistisch, nuance: erg grote sprong van D naar A (voorbeeldwoning). Streven naar 2 stappen is realistischer. Effectiever als bewoners samen gaan doen (isoleren bijv.) Echter initiatieven zoals nul op de meter (energieneutraal huis) zijn interessant. In dit kader is bovendien de Duurzaamheidslening via de gemeente Soest interessant. 6. Stel/zet weer Energieambassadeurs in 2 Onderdeel maken van Energiecampagne. Het burgerinitiatief Energie Actief Soest functioneert in feite al als energieambassadeur. 7. Creëer een wijkencompetitie Het Klimaatstraatfeest waar Soest jaarlijks aan mee doet is een competitie. 8. Zorg voor een Energieloket in het gemeentehuis waar informatie Met vragen over energie besparen kunt u terecht bij de wordt gegeven over energiemaatregelen en advies wordt beleidsadviseurs duurzaamheid en natuur en milieu gegeven. of tel. ( ma, di, wo) ( di, wo, vr). Zij geven u direct advies of kunnen u doorverwijzen. Kijk ook eens op de website van Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 2

3 Een lokaal Duurzaam Energiebedrijf of Energiecoöperatie oprichten 9. Zonnepanelen installeren op gemeentelijke gebouwen, scholen, daken van flats van woningcorporaties en van bedrijven. Zelfvoorzienende wijken. Verantwoorde keuzes maken. 15 We hebben al zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, op het kringloopcentrum en bij sportgebouw VV Vliegdorp. Uitbreiding van zonnepanelen op onze daken is alleen mogelijk op gemeentelijke gebouwen die in ons bezit blijven (Accommodatiebeleid). In het accommodatiebeleid mogelijk meenemen, kans op duurzaamheidspakket bij overdracht. De Elektriciteitswet bemoeilijkt grootschalige rendabele toepassing van zonnepanelen. Van rijkswege is er wel een mogelijkheid opengesteld voor Pilots. De gemeente Soest wil de uitkomsten van deze Pilots (Eindhoven) afwachten. 10. Grote windturbines 7,5 MegaWatt 5 Wenselijkheid en mogelijkheid bezien in het kader van nieuw provinciaal streekplan. Nimby-(not in my backyard) effect. Andere energie opwek opties hebben prioriteit. Wat misschien wel zou kunnen is; als gemeente een windmolen in zee zetten. 11. Windmolen en zonnepanelenpark opzetten 1 Zie reactie bij 9 en Financiering en Rendement bij idee Particulier investeringsfonds oprichten voor lokale energieproductie. 2 Verduurzamen gemeentelijke organisatie 13. Gemeente moet voortouw nemen en heeft voorbeeldfunctie. Denk aan duurzaam vastgoedbeheer maar bijvoorbeeld ook energielabels groot ophangen. Daarbij als onderdeel zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, die onderdeel van een energiecoöperatie kunnen zijn. 6 Energie efficiënt CV ketel vervangen, mogelijk met houtchipkachel. Nu voor gemeentelijke gebouwen energielabels op te vragen. Op het gemeentehuis liggen zonnepanelen. De gemeente hanteert duurzaam inkoopbeleid. Bijna overal LEDverlichting in ons pand. Voor gebouwen waarvoor wij de stroom niet betalen is het lastig om de investering terug te verdienen. Hiervoor creatieve oplossing zoeken. In nieuwbouwprojecten worden ambitieuze energiezuinige maatregelen alleen toegepast via een aantal pilots. Bouwers en ontwikkelaars vinden het nu nog te duur. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 3

4 De acties op het gebied van Duurzaamheid in het gemeentehuis willen we duidelijker zichtbaar maken. Zie ook idee Straatlantaarns dimmen 4 Met name bij lampen met een hoog vermogen heeft dimmen een positief effect op het energieverbruik. In het begin dit jaar vastgestelde beleidsnotitie en uitvoeringsplan is de mogelijkheid van dimmen opgenomen. Tevens is aangegeven op welke wegen dit toegepast kan gaan worden. Als voorbeeld: bij gebiedsontsluitingswegen wordt bij planmatige vervanging van de armaturen een dimregime van 23:00 6:00 uur toegepast. In woonwijken is dimmen (nog) niet aan de orde. Van belang om te weten is dat bij het vervangen van armaturen, LEDverlichting wordt toegepast. Hierbij is dimmen mogelijk. Bij het planmatig vervangen van armaturen worden LED-armaturen toegepast. 15. Overal LED verlichting langs wegen, met sensoren 4 Toepassing van sensoren is binnen de gemeente Soest nog niet aan de orde. Innovatie en technieken 16. Multi-inzetbaar kunstgrasveld: kantelbare sportvelden met zonnepanelen. Algemene reactie bij deze ideeën Bij investeringen kijken we ook naar innovatieve technieken. Als dit binnen bereik van het budget komt zullen we deze zo mogelijk ook toepassen. 17. Energieopslag zodat wat in de zomer wordt geproduceerd, in de 1 winter te gebruiken is. 18. Warmte-uitwisseling tussen bedrijven op bedrijventerrein Kijk naar wat er mogelijk is op energiegebied, voorbeeldprojecten in bijv. Zweden Zoek mogelijkheden uit voor zonneboilers, heatpipes, aardwarmte, warmte/koude opslag en warmtepompen, slimme meters, kleine effectieve windmolens. 21. Kijk door middel van GDI-indicatoren (www.gdindex.nl) waar je als gemeente in kan verbeteren. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 4

5 Thematafel WATER 36 duimpjes Hemelwater 22. Hemelwater scheiden van afvalwater, zodat het niet naar de zuivering gaat. Hierdoor wordt het riool minder belast. We bieden de inwoners aan om met subsidie groene daken te realiseren en regentonnen aan te schaffen. Nu verkennen we als gemeente hoe burgers op eigen terrein kunnen infiltreren. 23. Hemelwater lokaal vasthouden (vertraagd afvoeren) met groene daken. De gemeente stimuleert groene daken met een subsidieregeling (meer informatie op 5 Grijs water is nooit rendabel vanwege dubbele installatiekosten. We kunnen mogelijk wel aansluiten bij een niche, een groep bewoners die dit wil. 24. Nog meer huizen afkoppelen en het hemelwater infiltreren in de bodem in plaats van het riool. 6 De gemeente stimuleert groene daken met een subsidieregeling (meer informatie op 25. Voorlichting geven over het effect van verharding (betegelen tuinen) op het watersysteem. Bij wijkinitiatieven alternatieven laten zien voor de aanleg van onverharde, onderhoudsarme groene tuinen. Dit nemen we mee bij idee Aanstellen waterambassadeurs (per wijk) met als doel tegel eruit, plant erin. Vanuit de gemeente nemen we de voorlichting mee zoals bij idee 2. Als er mensen zijn die als ambassadeur willen optreden dan willen we hen graag faciliteren. 27. Hemelwater (grijs water) opvangen en hergebruiken. 8 In het klein door de planten in de tuin water te geven met zelf opgevangen regenwater uit een regenton. In het groot door hemelwater op te slaan (voor een hele straat) en hiermee het toilet door te spoelen. Hiervoor liggen vooral kansen in nog te realisaren nieuwbouwwijken. De gemeente stimuleert regentonnen met behulp van een subsidieregeling (meer informatie op Grijs water is nooit rendabel vanwege dubbele installatiekosten. We kunnen mogelijk wel aansluiten bij een niche, een groep bewoners die dit wil. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 5

6 Drinkwater 28. Er is fantastisch kraanwater in Soest: het is schoon en lekker. Hoe kunnen we ons top H2O beter bekend maken aan inwoners, toeristen, etc.? 2 We gaan waterglazen in heel het gemeentehuis neerzetten (koffiecorners). We serveren al kraanwater bij vergaderingen. 29. De horeca in Soest stimuleren alleen kraanwater (krnwtr.nl) te schenken in plaats van flessenwater. 7 Een (gereduceerd) tarief rekenen voor kraanwater en een deel van het geld doneren aan duurzame projecten. 30. De bron van het drinkwater beschermen. Voorkomen van vervuiling en het gebruik van bestrijdingsmiddelen verbieden. Als gemeente de dialoog aangaan met leveranciers tuinproducten (Vaarderhoogt, Welkoop etc.) over het assortiment en het effect op het grondwater. Deze bedrijven voorlichting laten geven aan burgers/consumenten. 31. Kijk door middel van GDI-indicatoren (www.gdindex.nl) waar je als gemeente in kan verbeteren. Zie De kracht van het water (tegenlicht documentaire) biologisch (met planten) zuiveren afvalwater. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 6

7 Thematafel VOEDSEL & CONSUMENTENPRODUCTEN 30 duimpjes Voedselketen verkorten 33. Lokale duurzame producten stimuleren zoals bijvoorbeeld Soester markt en, hoeve Ravesteijn. 11 De gemeente hanteert duurzaam inkoopbeleid, al 70 % van producten in kantine biologisch, deels lokaal. Aanvullen met inkopen in de regio. Kerstpakket uit de regio. Faciliteren Soester Markt. 34. Lid worden van Global Eco-village (website). 1 Graag nadere informatie van inbrenger over wat dit precies betekent 35. Het gebruik van duurzame en lokale producten stimuleren via scholen en bijv. kinderboerderij. 36. Voedselketen in combinatie met buurtmoestuinen. In Smitsveen is een buurtmoestuin opgezet door gemeente in samenwerking met bewoners. 37. De jeugd betrekken bij moestuinen en een markt opzetten als maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage (MaS) is per 2015 niet meer verplicht. Toch gaat het op een versoberde manier in Soest door, via co-financiering gemeente en Griftland College. Buro vrijwilligerswerk van St. Balans is uitvoerder. Allen 3-jaars gaan voortaan individuele stages lopen (geen groepsstage meer). Er zijn daarvoor al stage biedende organisaties. 37 is een groepsactiviteit en dat doen we niet meer. Wel een leuk idee op zich. De Egelantier is betrokken bij de buurtmoestuin idee 36. Buurtmoestuinen 38. Stadsmoestuinen ontwikkelen in samenwerking met lokale ondernemers rondom ondernemingen - ook in/op vastgoed. 1 Voor idee geldt: De gemeente Soest staat open en welwillend tegenover dit soort initiatieven. De rol van de gemeente is faciliterend en begeleidend. Een aantal voorbeelden, waaruit dit blijkt: - Moestuin Smitsveen - Bloembakken met kruiden Smitsveen - De proeftuin De Engh Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 7

8 39. Verticale moestuinen op leegstaand vastgoed, markt op begane 2 grond. 40. Zelfvoorzienende wijken voor wat betreft voedselproductie. 1 Samen bewust koken, minder weggooien 41. Samen koken voor (klein)wonenden of voor de buren (Peerby.nl). 42. Propageer website thuisafgehaald.nl 4 Dit (idee 41-43) nemen we mee bij idee Bewuster koken qua hoeveelheid en qua seizoensgroenten. 44. Stimuleer Buurtrestaurant Smitsveen Dit nemen we mee onder Stimuleer het Voedselruilhuis 2 Dit gebeurt vanuit het gemeentelijke project Buitenkans, het initiatief wordt hieruit gestimuleerd. Minder verpakkingen 46. Minder verpakkingen, zie voorbeeld op website Levenzonderafval.nl 3 Minder verpakkingen is ten eerste een verantwoordelijkheid van de producent. Hiervoor is o.a. het kennisinstituut Duurzaam verpakken opgericht. Consumenten kunnen hieraan meewerken door via meldpuntverpakkingen.nl overbodige of opvallende verpakkingen te melden. 47. Soester detailhandel stimuleren minder plastic zakjes te geven 3 Eind 2013 is door de Nederlandse detailhandel een pilot uitgevoerd om (meer papieren) minder plastic draagtassen mee te geven. Met ingang van geven supermarkten al geen gratis plastic tassen mee. 48. Plastic zakjes beleid 1 In de periode tot 2018 zal het gebruik van de overige plastic tasjes in stappen worden teruggedrongen. Dit is landelijk beleid. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 8

9 Bewust kopen of lenen 49. Uitlenen, zie website Peerby.nl 50. Secondlife spullen Deze en soortgelijke sites zal de gemeente met enige regelmaat onder de aandacht brengen. Er zijn veel initiatieven in de samenleving op het gebied van secondlife of tweedehands spullen. Zoals het Repaircafé, Reflavour voor kleding en het Kringloopcentrum Spullenhulp. In de communicatie rondom Duurzaamheid vanuit de gemeente willen we hier graag aandacht aan besteden. Aan u de vraag om soortgelijke initiatieven bij ons onder de aandacht te brengen. 51. Leegstaande ruimte ( bijv. de schans) voor kleine initiatieven en hergebruik spullen 1 Deze ruimte moet nog gerealiseerd worden, maar deze zijn slechts beperkte bruikbaar aangezien ze erg donker zijn, geen ramen. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 9

10 Thematafel VERVOER 28 duimpjes Fiets 52. Betere fietspaden (kwaliteit). 1 Om de kwaliteit van de fietspaden op orde te houden geldt de reguliere onderhoudsplanning, waarvoor een bepaald budget aanwezig is. Aan de hand van een prioriteitenlijst worden de fietspaden verbeterd. 53. fietssnelweg voor stimuleren fietsgebruik op langere afstanden. Tussen Soest en Soesterberg komt een snellere fietsverbinding. 54. Verlichting/veiligheid; betere verlichting van fietspaden, buiten bebouwde kom op sensor. Ook richtingaanwijzers op de fiets voor zichtbaarheid in het donker. 3 De gemeente zoekt naar subsidiemogelijkheden om knelpunten hieromtrent op te lossen. Nieuwe technieken worden beoordeeld op hun toepasbaarheid. Zie ook idee 15. De gemeente heeft geen invloed (bevoegdheid) om te bepalen of er richtingaanwijzers op de fietsen moeten komen. 55. Fietsparkeren: meer stallingsruimte, beter zichtbaar maken ten opzichte van autoparkeren 1 De gemeente heeft een Fietsactieplan, waarin kleine maatregelen zijn opgenomen om fietsgebruik te stimuleren, waaronder stallingen. Verder zoekt de gemeente naar subsidiemogelijkheden op dit gebied. 56. Ketenmobiliteit; fietsen-lopen met jonge kinderen -->het witte buggyplan leenbuggy bij winkelcentrum) 57. Openbare oplaadpunten elektrische fiets. Bij horeca, regionaal knooppuntennet 1 Leuk idee, wie pakt dit op? 1 We gaan in eerste instantie 4 oplaadpunten plaatsen. Eén staat er al, in Soest-Zuid. Er volgend er nog 3, in Van Weedestraat (2x) en Rademakerstraat. We willen eerst kijken of dit aanslaat. Mogelijk dat we het areaal dan later kunnen uitbreiden. We moeten er wel rekening mee houden dat een oplaadpunt alleen meerwaarde heeft in een gebied waar mensen hun fiets voor langere tijd stallen. Dus bijvoorbeeld niet in winkelcentrum Overhees, waar bezoekers na 20 minuten zijn uitgewinkeld. Dan is een elektrische fiets nog lang niet opgeladen. Dus denk aan een groot winkelcentrum, of een recreatiegebied (lange duinen). Het nieuwe Nationaal Militair Museum is ook van plan om fietsoplaadpunten te realiseren. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 10

11 Openbaar Vervoer 58. Verduurzamen, hybride Beter organiseren, grachtenbus naar voorbeeld van Amsterdam, rondje op de Eng. Ook voor rolstoelen 59. Witte bestelwagens om te lenen (net als het witte fietsenplan), voor bedrijven en gemeente. 60. Regiotaxi beter maken; dit is nu ingewikkeld met zones. En kan Regiotaxi ook elektrisch rijden? 61. Betere ontsluiting van Soesterberg: Soest, Soesterberg, Zeist, Amersfoort, Den Dolder Richting treinstation 4 Openbaar Vervoer punt is geen bevoegdheid van gemeente. Wel kunnen we deze wensen kenbaar maken aan de provincie en aan de concessieverlener. 1 Leuk idee! Wie pakt dit op? 4 Geen bevoegdheid van de gemeente. Wie kan hier wat mee? Op zonne-energie 62. Alternatief openbaar vervoer 1 Elektrische auto 63. Beleid voor oplaadpalen 4 Gemeente is aangesloten bij provinciale aanbesteding laadpalen. Na aanbesteding kunnen e-rijders via aanbieder laadpunt aanvragen. Wanneer aanbestedingstraject is afgerond, wordt dit gemeld op website 64. Burgers willen elektrisch rijden en willen betalen, kunnen niet Zie punt Subsidies gebruiken 66. Bedrijven die faciliteren in terreinen om op te laden Welke subsidies worden hier bedoeld? Bij het Nationaal Militair Museum zijn ook oplaadpunten voor elektrische auto s gepland. 67. Oplaadpunten bij P+R Soesterberg Zie 63 op aanvraag. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 11

12 Ontwerpen 68. Omgekeerd ontwerpen: eerst de voetganger, dan de fiets, dan de auto 69. Duurzame wijk: parkeren aan de rand, waardoor de veiligheid in de wijk beter is 1 In de praktijk wordt dit zelden toegepast. Wel wordt er bij planvorming en toetsing van plannen voor gezorgd dat er ruimte is voor elke modaliteit. Dit principe kan worden toegepast als uitgangspunt bij een nieuw te ontwikkelen woonwijk. Dat is momenteel niet aan de orde. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 12

13 Thematafel NATUUR 22 duimpjes Groene Steppingstones in Soest 70. Toelichting: bossen, duinen, polder en heide rondom Soest met elkaar verbinden door groene elementen (parken, tuinen) in het dorp gezamenlijk te beheren. Organisatie: Initiatief ligt bij groene verenigingen, zoals IVN Eemland, KNNV, Vrienden Soester Eng, Vrij polderland, Slangebosje etc. Zij begeleiden straten, wijken bij het beheren van hun natuurelementen. Omwonenden van de groene oase in het dorp, beheren het stuk groen zelf. Doelen zijn: Biodiversiteit verbeteren, Ecologische structuur (weg voor flora en fauna), Natuurvriendelijke woonomgeving, Economische waarde van groen (DEEP) 7 Gemeente Soest laat in 2014 Ecologische quickscan uitvoeren door Ecoconsult, met als doel onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van ecologisch beheer en verbeteren ecologische structuur binnen de bebouwde kom, maar natuurlijk ook aansluitend op het buitengebied om het dorp. Vanaf 2015 kan de uitkomst met organisaties in Soest worden besproken tijdens een bijeenkomst en vervolgens kunnen de mogelijkheden worden onderzocht om gezamenlijk de geformuleerde doelen van het idee na te streven. Positieve invloed op: Gezondheid, Welzijn, Sociale samenhang in de wijk, Budget: stuk goedkoper dan allemaal stukken gazon (maaibeheer) De duurzame wijk 71. Toelichting: Bewoners wonen in duurzame of verduurzaamde huizen en beheren samen het groen in hun wijk. Naar het voorbeeld van de nieuw ontwikkelde wijk EVA Lanxmeer (Culemborg) Toepasbaar op nieuwe, maar ook bestaande wijken. Doelen zijn: Sociale samenhang/ cohesie, mooie natuurrijke 8 Om mogelijkheden te verkennen wordt in oktober 2014 een excursie georganiseerd naar de wijk Eva Lanxmeer te Culemborg. In eerste instantie zal daarna gezocht worden naar een locatie waar nieuwbouw plaats zal vinden, zodat vanaf het begin potentiële inwoners betrokken Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 13

14 wijk, bewonersinitiatief en betrokkenheid Randvoorwaarden: Gemeente moet loslaten Voorbeeld uit te werken in Soest: Locatie Honsbergen/ het oude Molenschotterrein, grenzend aan de Eng (natuurlijke overgang en uitstraling) kunnen worden. Voor bestaande bouw/ wijken wordt al gekeken naar mogelijkheden om gezamenlijk natuur/ groen in de wijk te beheren. De gemeente staat open voor dergelijke initiatieven en er zijn al ervaringen opgedaan met het adopteren van groen, door inwoners. Natuur rondom Soest is waardevol 72. Toelichting: er zijn prachtige natuurgebieden rondom Soest. Daar zouden we meer mensen naar toe kunnen trekken en ook geld mee kunnen gaan verdienen. Alle wandelingen, fietstochten en andere activiteiten worden versnipperd aangeboden; de toerist wil in Soest iets in de natuur doen, dus moet dat makkelijk kunnen vinden. Verbeteren informatievoorziening via bijvoorbeeld één goede website, bijvoorbeeld Natuur in Soest, Geniet van Soest, Beleef Soest (of aanhaken bij 7 Dit wordt meegenomen bij idee 2 Gemeente wil mogelijkheden verkennen om buitengebied Soest beter en duidelijker op de kaart te zetten en wil dit samen oppakken met het Toeristisch platform Soest, natuurorganisaties en andere belangenorganisaties. De uitdaging van dit project is dat het kostenneutraal moet. Geld verdienen met natuur en dat geld gedeeltelijk weer investeren om natuur te beheren en onder de aandacht te brengen. Van het geld dat verdiend wordt aan toeristen, door horeca en activiteiten, moet dan een percentage worden gestort in de Natuurbeheer-pot, zodat de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit verbeterd kan worden. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 14

Bijlagen Actieplan duurzaamheid. 1 Overzicht duurzame daden en duurzame deals. 2 Factsheets Actieplan duurzaamheid 3 Rapportage ECN

Bijlagen Actieplan duurzaamheid. 1 Overzicht duurzame daden en duurzame deals. 2 Factsheets Actieplan duurzaamheid 3 Rapportage ECN Bijlagen Actieplan duurzaamheid 1 Overzicht duurzame daden en duurzame deals. 2 Factsheets Actieplan duurzaamheid 3 Rapportage ECN Bijlage 1: Overzicht duurzame daden en duurzame deals. Biodiversiteit

Nadere informatie

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Bijlage 3. Samenvatting. Inspraakmomenten. Samenvatting. Relatie beleidsplan duurzaamheid

Bijlage 3. Samenvatting. Inspraakmomenten. Samenvatting. Relatie beleidsplan duurzaamheid Dit verslag geeft een samenvatting van drie inspraakmomenten die hebben plaatsgevonden bij het opstellen van de Duurzaamheidsagenda 2020. De drie inspraakmomenten bestaan uit: het raadplegen van een burgerpanel,

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Verslag Symposium 12 april 2012

Verslag Symposium 12 april 2012 Verslag Symposium 12 april 2012 Herman Wijffels Herman Wijffels hield een inspirerend verhaal over de veranderende samenleving en de daarmee samenhangende veranderende economie. Onze huidige systeem is

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie