Overzicht duurzame ideeën en wat de gemeente hiermee doet en gaat doen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht duurzame ideeën en wat de gemeente hiermee doet en gaat doen"

Transcriptie

1 Overzicht duurzame ideeën en wat de gemeente hiermee doet en gaat doen Legenda Hier zien we geen initiërende rol vanuit de gemeente dit kan heel goed vanuit bedrijven of inwoners worden opgepakt. Gaan we oppakken vanuit de gemeente maar pas later Gaan we oppakken vanuit de gemeente Doen we al vanuit de gemeente Veelvuldig genoemd algemeen thema: COMMUNICATIE/ VOORLICHTING Bij alle thematafels kwam de wens om meer/ betere voorlichting naar voren: 1. Veel meer aan de weg timmeren over Duurzaamheidsprojecten; beter zichtbaar maken wat er wordt gedaan. Er wordt al heel veel over duurzaamheid gecommuniceerd. Maar blijkbaar valt het niet genoeg op. We gaan nog in 2015 starten om de herkenbaarheid van communicatie over duurzaamheid (en de herkenbaarheid van duurzame initiatieven) te vergroten met behulp van een soort stempel/keurmerk. Ook gaan we andere communicatiemiddelen inzetten om beter contact te maken met inwoners. 2. Campagnematig over thema s communiceren (korte tijd, grote impact en dan weer een ander thema). Bijvoorbeeld een Energieweek. Dit wordt meegenomen in de communicatiestrategie. Niet teveel onderwerpen tegelijk. Meer campagnematige focus. 3. Forum opzetten om te zorgen dat de deelnemers van de avond met elkaar kunnen blijven praten en de energie van de brainstormavond niet verloren gaat. Is opgezet op facebook: Duurzaam Goed Bezig https://www.facebook.com/groups/duurzaamsoest/ /?notif_t=group_activity Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 1

2 Thematafel ENERGIE 47 duimpjes Communicatie rondom energie en energie besparen 4. Leg het begrip Trias Energetica goed uit. Via natuur- en milieu-educatie wordt dit begrip aan 5. Energielabelsprong stimuleren. Aandacht voor het stapsgewijs verbeteren van het energielabel zoals gedaan is bij het voorbeeldhuis (www.soest.nl/smartsite.shtml?ch=def&id=28451) en aandacht voor een energieneutraal huis zoals woningbouw Soesterberg (Portaal) 3 basisschoolkinderen goed uitgelegd, bovendien onderdeel van de bewustwordingscampagne bij idee 5. Regionale Samenwerking Eemland Alliantie in augustus 2014 gestart. Onderdelen Bewustwordingscampagne, Energieloket, Stimuleren werkgelegenheid lokale (bouw- en installatie)bedrijven. Stimuleren is realistisch, nuance: erg grote sprong van D naar A (voorbeeldwoning). Streven naar 2 stappen is realistischer. Effectiever als bewoners samen gaan doen (isoleren bijv.) Echter initiatieven zoals nul op de meter (energieneutraal huis) zijn interessant. In dit kader is bovendien de Duurzaamheidslening via de gemeente Soest interessant. 6. Stel/zet weer Energieambassadeurs in 2 Onderdeel maken van Energiecampagne. Het burgerinitiatief Energie Actief Soest functioneert in feite al als energieambassadeur. 7. Creëer een wijkencompetitie Het Klimaatstraatfeest waar Soest jaarlijks aan mee doet is een competitie. 8. Zorg voor een Energieloket in het gemeentehuis waar informatie Met vragen over energie besparen kunt u terecht bij de wordt gegeven over energiemaatregelen en advies wordt beleidsadviseurs duurzaamheid en natuur en milieu gegeven. of tel. ( ma, di, wo) ( di, wo, vr). Zij geven u direct advies of kunnen u doorverwijzen. Kijk ook eens op de website van Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 2

3 Een lokaal Duurzaam Energiebedrijf of Energiecoöperatie oprichten 9. Zonnepanelen installeren op gemeentelijke gebouwen, scholen, daken van flats van woningcorporaties en van bedrijven. Zelfvoorzienende wijken. Verantwoorde keuzes maken. 15 We hebben al zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, op het kringloopcentrum en bij sportgebouw VV Vliegdorp. Uitbreiding van zonnepanelen op onze daken is alleen mogelijk op gemeentelijke gebouwen die in ons bezit blijven (Accommodatiebeleid). In het accommodatiebeleid mogelijk meenemen, kans op duurzaamheidspakket bij overdracht. De Elektriciteitswet bemoeilijkt grootschalige rendabele toepassing van zonnepanelen. Van rijkswege is er wel een mogelijkheid opengesteld voor Pilots. De gemeente Soest wil de uitkomsten van deze Pilots (Eindhoven) afwachten. 10. Grote windturbines 7,5 MegaWatt 5 Wenselijkheid en mogelijkheid bezien in het kader van nieuw provinciaal streekplan. Nimby-(not in my backyard) effect. Andere energie opwek opties hebben prioriteit. Wat misschien wel zou kunnen is; als gemeente een windmolen in zee zetten. 11. Windmolen en zonnepanelenpark opzetten 1 Zie reactie bij 9 en Financiering en Rendement bij idee Particulier investeringsfonds oprichten voor lokale energieproductie. 2 Verduurzamen gemeentelijke organisatie 13. Gemeente moet voortouw nemen en heeft voorbeeldfunctie. Denk aan duurzaam vastgoedbeheer maar bijvoorbeeld ook energielabels groot ophangen. Daarbij als onderdeel zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, die onderdeel van een energiecoöperatie kunnen zijn. 6 Energie efficiënt CV ketel vervangen, mogelijk met houtchipkachel. Nu voor gemeentelijke gebouwen energielabels op te vragen. Op het gemeentehuis liggen zonnepanelen. De gemeente hanteert duurzaam inkoopbeleid. Bijna overal LEDverlichting in ons pand. Voor gebouwen waarvoor wij de stroom niet betalen is het lastig om de investering terug te verdienen. Hiervoor creatieve oplossing zoeken. In nieuwbouwprojecten worden ambitieuze energiezuinige maatregelen alleen toegepast via een aantal pilots. Bouwers en ontwikkelaars vinden het nu nog te duur. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 3

4 De acties op het gebied van Duurzaamheid in het gemeentehuis willen we duidelijker zichtbaar maken. Zie ook idee Straatlantaarns dimmen 4 Met name bij lampen met een hoog vermogen heeft dimmen een positief effect op het energieverbruik. In het begin dit jaar vastgestelde beleidsnotitie en uitvoeringsplan is de mogelijkheid van dimmen opgenomen. Tevens is aangegeven op welke wegen dit toegepast kan gaan worden. Als voorbeeld: bij gebiedsontsluitingswegen wordt bij planmatige vervanging van de armaturen een dimregime van 23:00 6:00 uur toegepast. In woonwijken is dimmen (nog) niet aan de orde. Van belang om te weten is dat bij het vervangen van armaturen, LEDverlichting wordt toegepast. Hierbij is dimmen mogelijk. Bij het planmatig vervangen van armaturen worden LED-armaturen toegepast. 15. Overal LED verlichting langs wegen, met sensoren 4 Toepassing van sensoren is binnen de gemeente Soest nog niet aan de orde. Innovatie en technieken 16. Multi-inzetbaar kunstgrasveld: kantelbare sportvelden met zonnepanelen. Algemene reactie bij deze ideeën Bij investeringen kijken we ook naar innovatieve technieken. Als dit binnen bereik van het budget komt zullen we deze zo mogelijk ook toepassen. 17. Energieopslag zodat wat in de zomer wordt geproduceerd, in de 1 winter te gebruiken is. 18. Warmte-uitwisseling tussen bedrijven op bedrijventerrein Kijk naar wat er mogelijk is op energiegebied, voorbeeldprojecten in bijv. Zweden Zoek mogelijkheden uit voor zonneboilers, heatpipes, aardwarmte, warmte/koude opslag en warmtepompen, slimme meters, kleine effectieve windmolens. 21. Kijk door middel van GDI-indicatoren (www.gdindex.nl) waar je als gemeente in kan verbeteren. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 4

5 Thematafel WATER 36 duimpjes Hemelwater 22. Hemelwater scheiden van afvalwater, zodat het niet naar de zuivering gaat. Hierdoor wordt het riool minder belast. We bieden de inwoners aan om met subsidie groene daken te realiseren en regentonnen aan te schaffen. Nu verkennen we als gemeente hoe burgers op eigen terrein kunnen infiltreren. 23. Hemelwater lokaal vasthouden (vertraagd afvoeren) met groene daken. De gemeente stimuleert groene daken met een subsidieregeling (meer informatie op 5 Grijs water is nooit rendabel vanwege dubbele installatiekosten. We kunnen mogelijk wel aansluiten bij een niche, een groep bewoners die dit wil. 24. Nog meer huizen afkoppelen en het hemelwater infiltreren in de bodem in plaats van het riool. 6 De gemeente stimuleert groene daken met een subsidieregeling (meer informatie op 25. Voorlichting geven over het effect van verharding (betegelen tuinen) op het watersysteem. Bij wijkinitiatieven alternatieven laten zien voor de aanleg van onverharde, onderhoudsarme groene tuinen. Dit nemen we mee bij idee Aanstellen waterambassadeurs (per wijk) met als doel tegel eruit, plant erin. Vanuit de gemeente nemen we de voorlichting mee zoals bij idee 2. Als er mensen zijn die als ambassadeur willen optreden dan willen we hen graag faciliteren. 27. Hemelwater (grijs water) opvangen en hergebruiken. 8 In het klein door de planten in de tuin water te geven met zelf opgevangen regenwater uit een regenton. In het groot door hemelwater op te slaan (voor een hele straat) en hiermee het toilet door te spoelen. Hiervoor liggen vooral kansen in nog te realisaren nieuwbouwwijken. De gemeente stimuleert regentonnen met behulp van een subsidieregeling (meer informatie op Grijs water is nooit rendabel vanwege dubbele installatiekosten. We kunnen mogelijk wel aansluiten bij een niche, een groep bewoners die dit wil. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 5

6 Drinkwater 28. Er is fantastisch kraanwater in Soest: het is schoon en lekker. Hoe kunnen we ons top H2O beter bekend maken aan inwoners, toeristen, etc.? 2 We gaan waterglazen in heel het gemeentehuis neerzetten (koffiecorners). We serveren al kraanwater bij vergaderingen. 29. De horeca in Soest stimuleren alleen kraanwater (krnwtr.nl) te schenken in plaats van flessenwater. 7 Een (gereduceerd) tarief rekenen voor kraanwater en een deel van het geld doneren aan duurzame projecten. 30. De bron van het drinkwater beschermen. Voorkomen van vervuiling en het gebruik van bestrijdingsmiddelen verbieden. Als gemeente de dialoog aangaan met leveranciers tuinproducten (Vaarderhoogt, Welkoop etc.) over het assortiment en het effect op het grondwater. Deze bedrijven voorlichting laten geven aan burgers/consumenten. 31. Kijk door middel van GDI-indicatoren (www.gdindex.nl) waar je als gemeente in kan verbeteren. Zie De kracht van het water (tegenlicht documentaire) biologisch (met planten) zuiveren afvalwater. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 6

7 Thematafel VOEDSEL & CONSUMENTENPRODUCTEN 30 duimpjes Voedselketen verkorten 33. Lokale duurzame producten stimuleren zoals bijvoorbeeld Soester markt en, hoeve Ravesteijn. 11 De gemeente hanteert duurzaam inkoopbeleid, al 70 % van producten in kantine biologisch, deels lokaal. Aanvullen met inkopen in de regio. Kerstpakket uit de regio. Faciliteren Soester Markt. 34. Lid worden van Global Eco-village (website). 1 Graag nadere informatie van inbrenger over wat dit precies betekent 35. Het gebruik van duurzame en lokale producten stimuleren via scholen en bijv. kinderboerderij. 36. Voedselketen in combinatie met buurtmoestuinen. In Smitsveen is een buurtmoestuin opgezet door gemeente in samenwerking met bewoners. 37. De jeugd betrekken bij moestuinen en een markt opzetten als maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage (MaS) is per 2015 niet meer verplicht. Toch gaat het op een versoberde manier in Soest door, via co-financiering gemeente en Griftland College. Buro vrijwilligerswerk van St. Balans is uitvoerder. Allen 3-jaars gaan voortaan individuele stages lopen (geen groepsstage meer). Er zijn daarvoor al stage biedende organisaties. 37 is een groepsactiviteit en dat doen we niet meer. Wel een leuk idee op zich. De Egelantier is betrokken bij de buurtmoestuin idee 36. Buurtmoestuinen 38. Stadsmoestuinen ontwikkelen in samenwerking met lokale ondernemers rondom ondernemingen - ook in/op vastgoed. 1 Voor idee geldt: De gemeente Soest staat open en welwillend tegenover dit soort initiatieven. De rol van de gemeente is faciliterend en begeleidend. Een aantal voorbeelden, waaruit dit blijkt: - Moestuin Smitsveen - Bloembakken met kruiden Smitsveen - De proeftuin De Engh Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 7

8 39. Verticale moestuinen op leegstaand vastgoed, markt op begane 2 grond. 40. Zelfvoorzienende wijken voor wat betreft voedselproductie. 1 Samen bewust koken, minder weggooien 41. Samen koken voor (klein)wonenden of voor de buren (Peerby.nl). 42. Propageer website thuisafgehaald.nl 4 Dit (idee 41-43) nemen we mee bij idee Bewuster koken qua hoeveelheid en qua seizoensgroenten. 44. Stimuleer Buurtrestaurant Smitsveen Dit nemen we mee onder Stimuleer het Voedselruilhuis 2 Dit gebeurt vanuit het gemeentelijke project Buitenkans, het initiatief wordt hieruit gestimuleerd. Minder verpakkingen 46. Minder verpakkingen, zie voorbeeld op website Levenzonderafval.nl 3 Minder verpakkingen is ten eerste een verantwoordelijkheid van de producent. Hiervoor is o.a. het kennisinstituut Duurzaam verpakken opgericht. Consumenten kunnen hieraan meewerken door via meldpuntverpakkingen.nl overbodige of opvallende verpakkingen te melden. 47. Soester detailhandel stimuleren minder plastic zakjes te geven 3 Eind 2013 is door de Nederlandse detailhandel een pilot uitgevoerd om (meer papieren) minder plastic draagtassen mee te geven. Met ingang van geven supermarkten al geen gratis plastic tassen mee. 48. Plastic zakjes beleid 1 In de periode tot 2018 zal het gebruik van de overige plastic tasjes in stappen worden teruggedrongen. Dit is landelijk beleid. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 8

9 Bewust kopen of lenen 49. Uitlenen, zie website Peerby.nl 50. Secondlife spullen Deze en soortgelijke sites zal de gemeente met enige regelmaat onder de aandacht brengen. Er zijn veel initiatieven in de samenleving op het gebied van secondlife of tweedehands spullen. Zoals het Repaircafé, Reflavour voor kleding en het Kringloopcentrum Spullenhulp. In de communicatie rondom Duurzaamheid vanuit de gemeente willen we hier graag aandacht aan besteden. Aan u de vraag om soortgelijke initiatieven bij ons onder de aandacht te brengen. 51. Leegstaande ruimte ( bijv. de schans) voor kleine initiatieven en hergebruik spullen 1 Deze ruimte moet nog gerealiseerd worden, maar deze zijn slechts beperkte bruikbaar aangezien ze erg donker zijn, geen ramen. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 9

10 Thematafel VERVOER 28 duimpjes Fiets 52. Betere fietspaden (kwaliteit). 1 Om de kwaliteit van de fietspaden op orde te houden geldt de reguliere onderhoudsplanning, waarvoor een bepaald budget aanwezig is. Aan de hand van een prioriteitenlijst worden de fietspaden verbeterd. 53. fietssnelweg voor stimuleren fietsgebruik op langere afstanden. Tussen Soest en Soesterberg komt een snellere fietsverbinding. 54. Verlichting/veiligheid; betere verlichting van fietspaden, buiten bebouwde kom op sensor. Ook richtingaanwijzers op de fiets voor zichtbaarheid in het donker. 3 De gemeente zoekt naar subsidiemogelijkheden om knelpunten hieromtrent op te lossen. Nieuwe technieken worden beoordeeld op hun toepasbaarheid. Zie ook idee 15. De gemeente heeft geen invloed (bevoegdheid) om te bepalen of er richtingaanwijzers op de fietsen moeten komen. 55. Fietsparkeren: meer stallingsruimte, beter zichtbaar maken ten opzichte van autoparkeren 1 De gemeente heeft een Fietsactieplan, waarin kleine maatregelen zijn opgenomen om fietsgebruik te stimuleren, waaronder stallingen. Verder zoekt de gemeente naar subsidiemogelijkheden op dit gebied. 56. Ketenmobiliteit; fietsen-lopen met jonge kinderen -->het witte buggyplan leenbuggy bij winkelcentrum) 57. Openbare oplaadpunten elektrische fiets. Bij horeca, regionaal knooppuntennet 1 Leuk idee, wie pakt dit op? 1 We gaan in eerste instantie 4 oplaadpunten plaatsen. Eén staat er al, in Soest-Zuid. Er volgend er nog 3, in Van Weedestraat (2x) en Rademakerstraat. We willen eerst kijken of dit aanslaat. Mogelijk dat we het areaal dan later kunnen uitbreiden. We moeten er wel rekening mee houden dat een oplaadpunt alleen meerwaarde heeft in een gebied waar mensen hun fiets voor langere tijd stallen. Dus bijvoorbeeld niet in winkelcentrum Overhees, waar bezoekers na 20 minuten zijn uitgewinkeld. Dan is een elektrische fiets nog lang niet opgeladen. Dus denk aan een groot winkelcentrum, of een recreatiegebied (lange duinen). Het nieuwe Nationaal Militair Museum is ook van plan om fietsoplaadpunten te realiseren. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 10

11 Openbaar Vervoer 58. Verduurzamen, hybride Beter organiseren, grachtenbus naar voorbeeld van Amsterdam, rondje op de Eng. Ook voor rolstoelen 59. Witte bestelwagens om te lenen (net als het witte fietsenplan), voor bedrijven en gemeente. 60. Regiotaxi beter maken; dit is nu ingewikkeld met zones. En kan Regiotaxi ook elektrisch rijden? 61. Betere ontsluiting van Soesterberg: Soest, Soesterberg, Zeist, Amersfoort, Den Dolder Richting treinstation 4 Openbaar Vervoer punt is geen bevoegdheid van gemeente. Wel kunnen we deze wensen kenbaar maken aan de provincie en aan de concessieverlener. 1 Leuk idee! Wie pakt dit op? 4 Geen bevoegdheid van de gemeente. Wie kan hier wat mee? Op zonne-energie 62. Alternatief openbaar vervoer 1 Elektrische auto 63. Beleid voor oplaadpalen 4 Gemeente is aangesloten bij provinciale aanbesteding laadpalen. Na aanbesteding kunnen e-rijders via aanbieder laadpunt aanvragen. Wanneer aanbestedingstraject is afgerond, wordt dit gemeld op website 64. Burgers willen elektrisch rijden en willen betalen, kunnen niet Zie punt Subsidies gebruiken 66. Bedrijven die faciliteren in terreinen om op te laden Welke subsidies worden hier bedoeld? Bij het Nationaal Militair Museum zijn ook oplaadpunten voor elektrische auto s gepland. 67. Oplaadpunten bij P+R Soesterberg Zie 63 op aanvraag. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 11

12 Ontwerpen 68. Omgekeerd ontwerpen: eerst de voetganger, dan de fiets, dan de auto 69. Duurzame wijk: parkeren aan de rand, waardoor de veiligheid in de wijk beter is 1 In de praktijk wordt dit zelden toegepast. Wel wordt er bij planvorming en toetsing van plannen voor gezorgd dat er ruimte is voor elke modaliteit. Dit principe kan worden toegepast als uitgangspunt bij een nieuw te ontwikkelen woonwijk. Dat is momenteel niet aan de orde. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 12

13 Thematafel NATUUR 22 duimpjes Groene Steppingstones in Soest 70. Toelichting: bossen, duinen, polder en heide rondom Soest met elkaar verbinden door groene elementen (parken, tuinen) in het dorp gezamenlijk te beheren. Organisatie: Initiatief ligt bij groene verenigingen, zoals IVN Eemland, KNNV, Vrienden Soester Eng, Vrij polderland, Slangebosje etc. Zij begeleiden straten, wijken bij het beheren van hun natuurelementen. Omwonenden van de groene oase in het dorp, beheren het stuk groen zelf. Doelen zijn: Biodiversiteit verbeteren, Ecologische structuur (weg voor flora en fauna), Natuurvriendelijke woonomgeving, Economische waarde van groen (DEEP) 7 Gemeente Soest laat in 2014 Ecologische quickscan uitvoeren door Ecoconsult, met als doel onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van ecologisch beheer en verbeteren ecologische structuur binnen de bebouwde kom, maar natuurlijk ook aansluitend op het buitengebied om het dorp. Vanaf 2015 kan de uitkomst met organisaties in Soest worden besproken tijdens een bijeenkomst en vervolgens kunnen de mogelijkheden worden onderzocht om gezamenlijk de geformuleerde doelen van het idee na te streven. Positieve invloed op: Gezondheid, Welzijn, Sociale samenhang in de wijk, Budget: stuk goedkoper dan allemaal stukken gazon (maaibeheer) De duurzame wijk 71. Toelichting: Bewoners wonen in duurzame of verduurzaamde huizen en beheren samen het groen in hun wijk. Naar het voorbeeld van de nieuw ontwikkelde wijk EVA Lanxmeer (Culemborg) Toepasbaar op nieuwe, maar ook bestaande wijken. Doelen zijn: Sociale samenhang/ cohesie, mooie natuurrijke 8 Om mogelijkheden te verkennen wordt in oktober 2014 een excursie georganiseerd naar de wijk Eva Lanxmeer te Culemborg. In eerste instantie zal daarna gezocht worden naar een locatie waar nieuwbouw plaats zal vinden, zodat vanaf het begin potentiële inwoners betrokken Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 13

14 wijk, bewonersinitiatief en betrokkenheid Randvoorwaarden: Gemeente moet loslaten Voorbeeld uit te werken in Soest: Locatie Honsbergen/ het oude Molenschotterrein, grenzend aan de Eng (natuurlijke overgang en uitstraling) kunnen worden. Voor bestaande bouw/ wijken wordt al gekeken naar mogelijkheden om gezamenlijk natuur/ groen in de wijk te beheren. De gemeente staat open voor dergelijke initiatieven en er zijn al ervaringen opgedaan met het adopteren van groen, door inwoners. Natuur rondom Soest is waardevol 72. Toelichting: er zijn prachtige natuurgebieden rondom Soest. Daar zouden we meer mensen naar toe kunnen trekken en ook geld mee kunnen gaan verdienen. Alle wandelingen, fietstochten en andere activiteiten worden versnipperd aangeboden; de toerist wil in Soest iets in de natuur doen, dus moet dat makkelijk kunnen vinden. Verbeteren informatievoorziening via bijvoorbeeld één goede website, bijvoorbeeld Natuur in Soest, Geniet van Soest, Beleef Soest (of aanhaken bij 7 Dit wordt meegenomen bij idee 2 Gemeente wil mogelijkheden verkennen om buitengebied Soest beter en duidelijker op de kaart te zetten en wil dit samen oppakken met het Toeristisch platform Soest, natuurorganisaties en andere belangenorganisaties. De uitdaging van dit project is dat het kostenneutraal moet. Geld verdienen met natuur en dat geld gedeeltelijk weer investeren om natuur te beheren en onder de aandacht te brengen. Van het geld dat verdiend wordt aan toeristen, door horeca en activiteiten, moet dan een percentage worden gestort in de Natuurbeheer-pot, zodat de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit verbeterd kan worden. Verslag Brainstormavond Duurzaamheid 25 juni 2014 Pagina 14

Verslag energieke brainstormavond duurzaamheid

Verslag energieke brainstormavond duurzaamheid Verslag energieke brainstormavond duurzaamheid Op 5 juni 04 is een brainstormavond gehouden met bewoners en enkele raadsleden uit Soest en Soesterberg over hoe we gezamenlijk kunnen werken aan een duurzame

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Duurzaam Dorp Overdinkel. Presentatie bij Rapport Duurzaam Dorp Overdinkel 31 mei 2010 Otto Willemsen

Duurzaam Dorp Overdinkel. Presentatie bij Rapport Duurzaam Dorp Overdinkel 31 mei 2010 Otto Willemsen Duurzaam Dorp Overdinkel Presentatie bij Rapport Duurzaam Dorp Overdinkel 31 mei 2010 Otto Willemsen Waar komt Overdinkel vandaan? Agrarische achtergrond, textieldorp in 20 e eeuw. Mensen uit alle windstreken

Nadere informatie

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe-

Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- Vallei & Eem Veluwe Oost Veluwe Noord WELL DRA Natuurlijk comfortabel -Visie op de afvalwaterketen in de regio Vallei en Veluwe- februari 2015 concept De aanpak handelingsperspectieven Ontwikkelingen maatschappij

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 29 juni 2011. Verspilling

Transition Town Castricum filmavond 29 juni 2011. Verspilling Transition Town Castricum filmavond 29 juni 2011 Verspilling WAT KAN IK IK DOEN? Alleen iets kopen als ik het nodig heb en het kapot is (bv TV). Zoals een nieuwe rits in een broek zetten. Spaarlampen Huis

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Janet Wetser E-team Ondersteuning Gemeente Soest

Burgerinitiatief. Janet Wetser E-team Ondersteuning Gemeente Soest Programma Opening - Janet Wetser Doelen en vragen van deze avond - Janet Wetser Wat wil ik met zonnepanelen? - Yvonne Feuerhahn (Energieambassade) - Korte pauze - Technische werking - Wim Troost (Adviseur

Nadere informatie

Wilt u windmolens in de polder? - GGS Opiniepanel #1

Wilt u windmolens in de polder? - GGS Opiniepanel #1 Q1 Heeft u in de afgelopen tijd gehoord van de plannen over windmolens in de Eempolder? Toelichting: enkele bewoners van het Amersfoortse Soesterkwartier maken zich al enkele jaren hard om 100 procent

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Heel Rhenen duurzaam!

Heel Rhenen duurzaam! Zaterdag 21 mei 2016 Heel Rhenen duurzaam! Op zaterdag 21 mei houden wij samen de tweede duurzame dag in de gemeente Rhenen. In en om het Huis van de gemeente is dan weer de duurzame markt. Hier vindt

Nadere informatie

Datum 14 september Doorkiesnummer (055) 527 21 15 Afzender Hedzer Gietema Onderwerp Voorbeelden opvang hemelwater

Datum 14 september Doorkiesnummer (055) 527 21 15 Afzender Hedzer Gietema Onderwerp Voorbeelden opvang hemelwater Memo Aan algemeen bestuur 30 september 2010 Datum 14 september Doorkiesnummer (055) 527 21 15 Afzender Hedzer Gietema Afdeling Planvorming Docbasenummer 206869 In de Commissie Water is verzocht om een

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

Practice what you preach

Practice what you preach Beste lezer, In deze nieuwsbrief staat het volgende centraal: Wat leeft er onder de medewerkers van VHL Leeuwarden & Velp als het om duurzaamheid gaat. Daarnaast is de huidige stand van zaken omtrent zonnepanelen

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Een groen thuis Gezonde natuurlijke omgeving. 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving

Een groen thuis Gezonde natuurlijke omgeving. 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving Natuurlijk een duurzaam thuis thuis heeft voorbeeldfunctie en is inspiratiebron Samen werken, samen leren Belanghouders,

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte.

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. HUIS & TUIN www.hydrorock.com Particuliere markt en watermanagement De klimaatverandering zorgt voor meer en heviger regenbuien waardoor

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

BijpraatsessieCommissie GGB

BijpraatsessieCommissie GGB BijpraatsessieCommissie GGB Duurzaamheid en Afvalstoffenbeleid 22 juni 2016 Agenda 1.Openingdoor wethouderbeintema 2.Duurzaamheidsbeleid: terugblik 2015 en jaarplan 2016. 3.Van afval naar grondstof: bijpraten

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020. Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020 Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma 2016-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inleidend 1.2 Energievisie Hoeksche Waard 2. Activiteiten

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

*Z00549E76E1* Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1. Onderwerp Beleidsnotitie Duurzaamheid 2015 Beleidsnotitie Duurzaamheid (Durf Duurzaam)

*Z00549E76E1* Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1. Onderwerp Beleidsnotitie Duurzaamheid 2015 Beleidsnotitie Duurzaamheid (Durf Duurzaam) Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel 1. Onderwerp Beleidsnotitie Duurzaamheid 2015 Beleidsnotitie Duurzaamheid 2015-2018 (Durf Duurzaam) 2. Beslispunt(en) Vaststelling van de Beleidsnotitie Duurzaamheid 2015-2018

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014

Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Bijeenkomst wind- en zonne-energie 3 november 2014 Op uitnodiging van de gemeente bezochten circa 40 bewoners de avond waar ze in gesprek gingen over duurzame energie. De bijeenkomst werd samen met de

Nadere informatie

EVA-Lanxmeer: Resultaten

EVA-Lanxmeer: Resultaten Voorbeeldprojecten EVA-Lanxmeer: Resultaten EVA-Lanxmeer: Resultaten EVA-Lanxmeer Madeleine d Ersu Data Locatie: EVA-Lanxmeer, Culemborg Contact: Stichting EVA Opdrachtgever: Gemeente Culemborg Stadsontwerp:

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

De items in deze Nieuwsbrief:

De items in deze Nieuwsbrief: Nieuwsbrief november 2013 View this email in your browser De items in deze Nieuwsbrief: Duurzaamheidsmarkt Alphen aan den Rijn goed bezocht Samenwerking Kringloopwinkel / Repaircafe / Rijndorp / ThermosPower

Nadere informatie

Overheidsparticipatie. Verwachtingen van bewoners.

Overheidsparticipatie. Verwachtingen van bewoners. Overheidsparticipatie. Verwachtingen van. Burgers nemen veel initiatieven. Het wordt óók van hen verwacht dat ze zich steeds meer inzetten voor hun eigen buurt. Ieder initiatief, of het nu van onderop

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Bijlage bij programma Duurzaam Houten: activiteitenoverzicht

Bijlage bij programma Duurzaam Houten: activiteitenoverzicht Bijlage bij programma Duurzaam Houten: activiteitenoverzicht 1a. Geïniteerde projecten 2016 (waarvan sommige doorlopend in 2017 & 2018) Activiteit People Planet Prosperity Energie Kringlopen Groen en Duurzame

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Zeist, 25 april 2016 Matthijs Kok Transitiemanagement Matthijs Kok Energietransitie gebouwde omgeving Elektrisch vervoer Projecten, o.a: Energiestrategie

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

Grave gaat voor Groen

Grave gaat voor Groen Grave gaat voor Groen Projectenboek 2015-2018 In de Kadernota 2015 is de volgende doelstelling opgenomen: Duurzaamheid moet een steviger plek krijgen binnen de eigen organisatie en planvorming van nieuwe

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken.

Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken. Plan van Aanpak Stimuleren verwijdering asbestdaken. Versie: definitief/18-05-2017 Aanleiding De rijksoverheid heeft een landelijk verbod voor alle asbestdaken aangekondigd. Vanaf 2024 zijn alle asbestdaken

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Realistisch duurzaam -samen aan de slag-

Realistisch duurzaam -samen aan de slag- Realistisch duurzaam -samen aan de slag- Realistisch duurzaam Opbouw presentatie Startpunt voor opzet van het actieprogramma duurzaamheid Kijkje in de toekomst (voorbeeld Haarlemmermeer) Ideeën 27 maart

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten 2011-2013 Energiebesparing Betaalbaarheid van wonen Gezondheid van binnenmilieu en comfort Kansen voor de lokale economie Redenen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaat

Uitvoeringsprogramma Klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 2017-2020 (UPK 2017-2020) Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal en klimaatbestendig Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal- en klimaatbestendig. De gemeente heeft de ambitie

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Inleiding GROEN Noord-Beveland was het thema voor de enquête van maart. Hiermee wilden wij inzicht krijgen in de mening van de inwoners over groene

Inleiding GROEN Noord-Beveland was het thema voor de enquête van maart. Hiermee wilden wij inzicht krijgen in de mening van de inwoners over groene Inleiding GROEN Noord-Beveland was het thema voor de enquête van maart. Hiermee wilden wij inzicht krijgen in de mening van de inwoners over groene energie en de mogelijkheid om dit gemeengoed te laten

Nadere informatie

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid 2016-728 Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 - Provinciale Staten op 13 april 2016 - fatale beslisdatum: 13 april

Nadere informatie

Beleving van milieu 2012

Beleving van milieu 2012 Beleving van milieu 2012 Gemeente Amersfoort Zwaantina van der Veen Oktober 2012 Milieubewust handelen is gewoner geworden. Er zit groei in de mate waarin Amersfoorters een bijdrage leveren om de stad

Nadere informatie

DRENTHE DUURZAAM. 10 punten om met de Drenten te komen tot een nog mooier Drenthe

DRENTHE DUURZAAM. 10 punten om met de Drenten te komen tot een nog mooier Drenthe DRENTHE DUURZAAM 10 punten om met de Drenten te komen tot een nog mooier Drenthe FEBRUARI 2015 Inleiding Duurzaamheid is de pijler voor een vitaal Drenthe. Dat is het uitgangspunt voor de PvdA in Drenthe.

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Hoeveel CO 2 -reductie is nodig? doel nieuwe kabinet: in 2020 30% minder CO 2 -uitstoot dan in 1990 UN-IPCC: stabilisatie

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen;

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen; Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 21 november 2017, PZH-2017-615323894, DOS- 2016-0005086, tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Nadere informatie

DE WATERVRIENDELIJKE STADSTUIN. 2 mei 2016 PRESENTATIE TER INSPIRATIE C A P E. u i n a r cchitectuur

DE WATERVRIENDELIJKE STADSTUIN. 2 mei 2016 PRESENTATIE TER INSPIRATIE C A P E. u i n a r cchitectuur DE WATERVRIENDELIJKE STADSTUIN 2 mei 2016 PRESENTATIE TER INSPIRATIE C A P E ttuinar u i n a r cchitectuur h i t c t u r EVEN VOORSTELLEN... C A P E plein ttuinarchitectuur u i n a r c h i t c t u u r

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 In de Nijmeegse stadsmonitor laten we trends zien rond thema s als grondstoffen, energie, mobiliteit, klimaat(bestendigheid), leefomgeving en economie.

Nadere informatie

BEWONERSBIJEENKOMST-WETERINGDUURZAAM- - 19-MAART-2013- - DE-TWEEDE-UITLEG-

BEWONERSBIJEENKOMST-WETERINGDUURZAAM- - 19-MAART-2013- - DE-TWEEDE-UITLEG- ! BEWONERSBIJEENKOMST-WETERINGDUURZAAM- - 19-MAART-2013- - DE-TWEEDE-UITLEG- The convenient Inconvenient sponsored by Philips. Ecologisch voetafdruk London heeft 48.868.000 global hectare nodig = 6.63

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem

Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem Duurzaamheidsbeleid van Gorinchem EffectenArena: Ecorys in gesprek met betrokken partijen. Stadhuis, Gorinchem 18 februari 2016 Agenda Introductie Voorstelronde Het onderzoek van Ecorys Algemeen beeld

Nadere informatie

Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis

Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis Werkblad 1, mbo Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis Inleiding De wereldbevolking groeit al jaren vrij stevig. En de wereldwijde behoefte aan energie groeit mee: we kúnnen simpelweg niet meer zonder

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart Duurzaam Montfoort Forum Samenleving 1 21 maart 2017 Wat doen we Duurzaam Montfoort stelt zich als taak betrokken partijen: bewust te maken van het onderwerp duurzaamheid en energie, te informeren en met

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen.

Honny de Gucht Sabien Bouwmeester. Casus spoorzone Deventer + workshop. Organisch groeien of planmatig ontwikkelen. Honny de Gucht Sabien Bouwmeester Tijdelijk gebruik Organisch groeien of planmatig ontwikkelen Casus spoorzone Deventer + workshop Introductie Waar gaan we het over hebben? Pauzelandschappen; reeks bijeenkomsten

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Agenda Ledenvergadering 1. Opening en mededelingen 2. Verkiezingen bestuur belangenvereniging 3. Uitkomsten nulmeting 4. Vervolgaanpak 5. Vragen en discussie www.adellochem.nl ADEL Nulmeting Energieverbruik

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie