Activation Form Voor internationale cliënten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activation Form Voor internationale cliënten"

Transcriptie

1 E*TRADE Group, Inc. and Subsidiaries P.O. Box 9206 Boston, MA US Activation Form Voor internationale cliënten Dit formulier a.u.b. invullen, ondertekenen en terugsturen om de OptionsLinkservice en uw beperkt-gebruik E*TRADE Securities LLC-rekening* te activeren. Vragen? Stuur een naar of bel van 8 u. tot u. (Amerikaanse tijd), maandag t/m vrijdag (in de Verenigde Staten belt u ). *is ervan afhankelijk of de aanvrager in aanmerking komt Tenzij anders staat aangegeven, moet alle informatie op dit formulier worden verstrekt om de OptionsLink-service en uw beperkt-gebruik E*TRADE Securities-rekening te activeren. Op deze rekening worden alle op uw aandelenplan betrekking hebbende effecten geboekt, en waarnaar toegang kan worden verkregen via optionslink.com. Tenzij u andere instructies verstrekt, worden de door u d.m.v. transacties gekochte aandelen en/of contanten op uw beperktgebruik E*TRADE Securities-rekening geboekt. 1. Stock Plan Participant 1. Deelnemer aandelenplan Employee Name (first, middle, last) Naam werknemer (voornaam, tweede voornaam, achternaam) Date of Birth (mm, dd, yyyy) Geboortedatum (mm, dd, jjjj) Employee ID Werknemer-ID Residence Address (cannot be P.O. box) Adres (moet geen postbus zijn) U.S. Social Security or Taxpayer ID Number (if applicable) Amerikaans Social Security Number of Taxpayer ID Number (indien van toepassing) Address adres Mailing Address (if different from above) Postadres (indien anders dan hierboven) Home Phone Telefoon thuis of Citizenship Employer (if unemployed, self-employed, retired, a student, or a homemaker; please state) Specify Occupation (if self-employed, please describe) Nationaliteit Werkgever (indien zonder werk, zelfstandige, gepensioneerd, student of huisvrouw, dit a.u.b. vermelden) Specificeer uw beroep (indien zelfstandige, a.u.b. beschrijven) of Legal Residence Wettelijk domicilie (land waar u wettelijk woont) Is your employer a registered broker/dealer? Is uw werkgever een geregistreerde

2 [ ] no [ ] yes makelaar/effectenhandelaar? If yes, see your compliance officer for written approval, which E*TRADE Securities must receive to activate your account. Zo ja, zie uw nalevingscontrole-functionaris voor schriftelijke toestemming, die door E*TRADE Securities moet worden ontvangen om uw rekening te kunnen Are you a 10% shareholder, director, or policy maker of a publicly owned company? [ ] no [ ] yes If yes, please specify company(ies). Passport, Gov t ID, or National Insurance Number (if no SSN or taxpayer ID) Business Address of Issuance Business Phone activeren. Bent u een 10% aandeelhouder, directeur of beleidsfunctionaris van een openbaar bedrijf? Zo ja, bedrijf/bedrijven specificeren a.u.b. Paspoort-, Overheids-ID- of Sociale Verzekeringsnummer (indien geen Sofi-nummer of Belastingbetalersnummer) Kantooradres van uitgifte Telefoon kantoor 2. Rekeningtype Kies a.u.b. een registratietype voor de rekening. (Als er geen registratietype wordt gespecificeerd en er wordt een mederekeninghouder opgegeven en handtekening verschaft, zal uw rekening als een gezamenlijke rekening van twee of meer personen worden geregistreerd.) BELANGRIJK: Als u de E*TRADE Securities-rekening met de OptionsLink-service registreert als een gezamenlijke rekening of als u de OptionsLink-service aan een bestaande gezamenlijke rekening koppelt, kan/kunnen (een) mederekeninghouder(s) volledige toegang hebben tot uw activa en informatie, inclusief de aandelenopties die met deze service kunnen worden uitgeoefend. Zie de Plannaleving hieronder in sectie 6. [ ] Individual [ ] Persoonlijk [ ] Joint-rights of survivorship (interest passes to surviving owner(s)) [ ] Gemeenschappelijk eigendom met recht van de langstlevende (belangen gaan over naar de overlevende eigenaar(s)) [ ] Joint-tenancy in common [ ] Gezamenlijk eigendom (interest passes to estate) [ ] Community property (AZ, CA, ID, LA, NM, NV, TX, and WA) (belangen gaan over naar de nalatenschap) [ ] Gemeenschapseigendom (in de Amer. staten Arizona, California, Idaho, Louisiana, New Mexico, Nevada, Texas en Washington) 3. Investeringsprofiel Kies één uit elke hieronder vermelde lijst. Investment Objectives: [ ] Capital Preservation [ ] Income [ ] Growth [ ] Speculation Complete definitions of these terms are available in the Help Center at etrade.com Investeringsdoelen: [ ] Kapitaalbehoud [ ] Inkomen [ ] Groei [ ] Speculatie Volledige definities van deze uitdrukkingen zijn beschikbaar in het Helpcentrum op etrade.com

3 Annual Income, USD (combined if joint account): [ ] Less than $15,000 [ ] $15,000 - $24,999 [ ] $25,000 $49,999 [ ] $50,000 - $99,999 [ ] $100,000 - $199,999 [ ] Greater than $200,000 Total Net Worth, USD (combined if joint account and excluding your home): [ ] Less than $25,000 [ ] $25,000 - $49,999 [ ] $50,000 - $99,999 [ ] $100,000 - $499,999 [ ] $500,000 - $999,999 [ ] Greater than $1,000,000 Jaarlijks inkomen in Amerikaanse dollars (gecombineerd indien een gezamenlijke rekening): [ ] minder dan $15,000 [ ] $15,000 - $24,999 [ ] $25,000 $49,999 [ ] $50,000 - $99,999 [ ] $100,000 - $199,999 [ ] meer dan $200,000 Totale nettowaarde in Amerikaanse dollars (gecombineerd indien een gezamenlijke rekening en exclusief uw huis): [ ] minder dan $25,000 [ ] $25,000 - $49,999 [ ] $50,000 - $99,999 [ ] $100,000 - $499,999 [ ] $500,000 - $999,999 [ ] meer dan $1,000, Uitoefeningswachtwoord (optioneel) Voor extra beveiliging kan E*TRADE Securities u een uitoefeningswachtwoord geven, dat u moet invoeren voor het uitoefenen van uw aandelenopties. Dit wachtwoord is bedoeld om onbevoegde uitoefening van uw opties te voorkomen, maar voorkomt niet dat (een) mederekeninghouder(s) toegang verkrijgt/verkrijgen tot andere activa of informatie op uw rekening(en), of uw andere wachtwoorden en rekeninginformatie niet zouden kunnen veranderen. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw uitoefeningswachtwoord. Wilt u een uitoefeningswachtwoord opzetten? [ ] Yes, I want to use an exercise password when exercising my stock options [ ] Ja, ik wil een uitoefeningswachtwoord gebruiken voor het uitoefenen van mijn aandelenopties [ ] No, I do not want to use an exercise password [ ] Nee, ik wil geen uitoefeningswachtwoord gebruiken 5. Mederekeninghouder (indien van toepassing) Co-account Holder Name (first, middle, last) Date of Birth (mm, dd, yyyy) Employee ID Employer (if unemployed, self-employed, retired, a student, or a homemaker, please state) Specify Occupation (if self-employed, please describe) U.S. Social Security or Taxpayer ID Number (if applicable) Is your employer a registered broker/dealer? [ ] no [ ] yes If yes, see your compliance officer for written approval, which E*Trade Securities must receive to activate your account of Citizenship Naam mederekeninghouder (voornaam, tweede voornaam, achternaam) Geboortedatum (mm, dd, jjjj) Werknemer-ID Werkgever (indien zonder werk, zelfstandige, gepensioneerd, student of huisvrouw, dit a.u.b. vermelden) Specificeer uw beroep (indien zelfstandige, a.u.b. beschrijven) Amerikaans Social Security Number of Taxpayer ID Number (indien van toepassing) Is uw werkgever een geregistreerde makelaar/effectenhandelaar? Zo ja, zie uw nalevingscontrole-functionaris voor schriftelijke toestemming, die door E*TRADE Securities moet worden ontvangen om uw rekening te kunnen activeren. Nationaliteit

4 Are you a 10% shareholder, director, or policy maker of a publicly owned company? [ ] no [ ] yes If yes, please specify company(ies) of Legal Residence Business Address Passport, Gov t ID, or National Insurance Number (if no SSN or taxpayer ID) of Issuance Bent u een 10% aandeelhouder, directeur of beleidsfunctionaris van een openbaar bedrijf? Zo ja, bedrijf/bedrijven specificeren a.u.b. Wettelijk domicilie (land waar u wettelijk woont) Kantooradres Paspoort-, Overheids-ID- of Sociale Verzekeringsnummer (indien geen Sofi-nummer of Belastingbetalersnummer) van uitgifte 6. Elektronische documentlevering In plaats van via de post kunt u nu vele van de op uw rekening betrekking hebbende documenten online ontvangen met onze kosteloze Elektronische documentenservice. Uw documenten worden in een beveiligd elektronische bestandsbeheerkast bewaard. Via zullen wij u een link sturen, die u laat weten dat er een nieuw document beschikbaar gekomen is. Selecteer de documenten a.u.b. die u elektronisch wilt ontvangen: [ ] Statements [ ] Overzichten [ ] Trade confirmations [ ] Verhandelingsbevestigingen [ ] Corporate reports, proxies, reorganization notices [ ] Ondernemingsrapporten, volmachten, kennisgevingen betr. reorganisaties [ ] Prospectuses [ ] Prospectussen [ ] Tax documents [ ] Belastingsdocumenten Vermeld uw adres hieronder (indien anders dan hierboven vermeld): Door één of meer vakjes aan te kruisen geeft u toestemming voor elektronische levering van genoemd(e) rekeningdocument(en). Indien dit wettelijk vereist is, zullen wij u laten weten dat er een document beschikbaar gemaakt is. Alle niet-geselecteerde documenten zullen wij via de normale post verzenden, waaraan mogelijk extra kosten verbonden zijn. (De lijst met tarieven is beschikbaar in het Help Center op U verklaart dat u toegang tot internet en een adres hebt voor het elektronisch ontvangen van documenten (en een printer of ander apparaat waarop u documenten die u wilt bewaren kunt afdrukken of in kunt opslaan). U kunt uw voorkeuren m.b.t. levering of uw adres veranderen via onze Verander mijn informatie (Change My Info)-voorziening, of door te bellen. U stemt ermee in om onze website regelmatig te bezoeken, aangezien het mogelijk is dat u op geen andere manier kunt weten dat er documenten aan u gezonden zijn. Uw toestemming is vanaf dit moment van kracht, totdat u het intrekt. U kunt uw toestemming intrekken of wijzigen, dan wel om levering op papier verzoeken van de documenten die wij in papierformaat moeten bezorgen, maar het is mogelijk dat wij extra kosten berekenen of uw rekening beperken of sluiten. De elektronische levering is kosteloos, maar er kunnen onkosten zijn voor de toegang tot internet en telefoonkosten. Uw toestemming is onder voorbehoud van de uitvoerige toelichting in de Cliëntovereenkomst van E*TRADE Securities.

5 7. Rekeningovereenkomst Invullen en ondertekenen a.u.b. voor activering van de OptionsLink-service en uw beperkt-gebruik E*TRADE Securities-rekening. Ik verwacht dat ik van tijd tot tijd of op een bepaalde tijd in de toekomst mijn aandelenopties zal gaan uitoefenen of de aandelen in mijn aandelenaankoopplan zal gaan verkopen, in overeenstemming met de bepalingen van het/de aandelenplan(nen) van (bedrijfsnaam) ( het Bedrijf ). Met betrekking tot mijn aandelenopties geef ik het Bedrijf of haar tussenpersonen of haar derden, alsmede de OptionsLink-service van de E*TRADE Group, Inc. ( OptionsLink ) het volgende te kennen: Transactievolmacht: E*TRADE Securities LLC ( E*TRADE Securities ) en de E*TRADE Business Solutions Group, Inc. zijn gemachtigd om een kasrekening voor mij te openen en mijn instructies op te volgen voor het namens mij uitoefenen van mijn aandelenopties, op basis van mijn opties de aandelen te kopen als tussenpersoon, en indien ik daartoe opdracht geef, in de hoedanigheid van tussenpersoon die aandelen te verkopen. Ik begrijp dat mijn instructies aan OptionsLink onherroepbaar zijn, behalve in het geval van een niet-uitgevoerde gelimiteerde order, die ik kan annuleren. Het Bedrijf of haar tussenpersonen of derden is zonder verder onderzoek te hoeven uitvoeren, gemachtigd om zich op deze bevestiging te verlaten als afdoend bewijs van mijn onherroepelijke keuze om mijn aandelenopties uit te oefenen, in overeenstemming met en behoudens de voorwaarden, bepalingen en condities van de aandelenoptieplannen van het Bedrijf, waarmee ik bij dezen uitdrukkelijk instem. Deze overeenkomsten zijn bindend voor, en komen ten goede aan mijn erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en gevolmachtigden. OptionsLink is gevolmachtigd om aan het Bedrijf of haar tussenpersonen of derden de uitoefeningsbevestiging, verkoop en verkoopsprijs te verstrekken met betrekking tot deze transacties. Naleving van het plan: De overeenkomsten die de uitkeringen en uitoefening van mijn aandelenopties beheren staan mij, als deelnemer aan het aandelenplan waarschijnlijk alleen toe om die aandelenopties uit te oefenen. Er kunnen andere beperkingen op mijn aandelenopties zijn, afhankelijk van de specifieke, op mijn aandelenplan(nen) van toepassing zijnde voorwaarden. Door dit rekening-activeringsformulier te ondertekenen stem ik ermee in de voorwaarden van mijn aandelenplan(nen) na te komen. Betalingsvolmacht: Voor alle optie-uitoefeningen en verkopen waartoe ik OptionsLink opdracht geef, is OptionsLink gevolmachtigd om volledige betaling aan het Bedrijf of de tussenpersonen of derden te doen voor de optie-uitoefeningsprijs en, indien vereist, voor de verschuldigde belastingen. OptionsLink zal na aftrek van alle van toepassing zijnde kosten het saldo van de verkoopopbrengst aan mij overdragen, tenzij het Bedrijf aan OptionsLink opdracht geeft om de volledige verkoopopbrengst of een gedeelte daarvan aan het Bedrijf over te dragen. Ik stem ermee in om OptionsLink en haar dochterondernemingen van alle aansprakelijkheid te vrijwaren met betrekking tot alle aan het Bedrijf en in overeenstemming met de opdracht van het Bedrijf overgedragen bedragen. Leveringsvolmacht aandelen; Vrijwaring: Het Bedrijf of haar tussenpersonen of haar derden is gevolmachtigd om aandelen uit te geven voor alle door mij uitgeoefende opties via OptionsLink onder de naam OptionsLink, en de aandelen (plus alle door het Bedrijf of haar tussenpersonen of derden betaalde dividenden, splitsingen of vergelijkbare uitkeringen met betrekking tot die aandelen) rechtstreeks aan OptionsLink en ten gunste van mijn rekening door te zenden. Ik stem ermee in om het Bedrijf of haar tussenpersonen of derden, alsmede OptionsLink te vrijwaren voor alle verliezen die zij zouden kunnen lijden als gevolg van hun naleving van mijn hierin vermelde volmachten, en van mijn instructies. Effectenhandel met voorkennis: Ik bevestig dat de aankoop en verkoop van effecten aan een groot aantal wettelijke eisen en verordeningen gebonden zijn, inclusief verbodsbepalingen voor de effectenhandel volgens landelijke wetgeving, die gebaseerd zijn op materiële, niet voor het publiek toegankelijke informatie. Ik stem ermee in dat mijn effectentransacties inclusief, maar niet beperkt tot de uitoefening van opties, zullen worden uitgevoerd onder naleving van de vereisten van de toepasselijke wetgeving en voorschriften.

6 Aanvullende verklaringen: Ik bezit de wettelijk vereiste leeftijd om contracten te sluiten. Ik bevestig dat ik de voorwaarden en bepalingen heb ontvangen, gelezen en ermee instem door deze voorwaarden gebonden te zijn zoals zij momenteel in de Cliëntovereenkomst van E*TRADE Securities staan vermeld, en zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd (beschikbaar op of door klantenservice te bellen). IK BEVESTIG DAT IK DE GELEGENHEID HEB GEHAD OM DE VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING VAN E*TRADE SECURITIES TE LEZEN (beschikbaar op of door klantenservice te bellen). IK BEVESTIG DAT E*TRADE SECURITIES GEEN INVESTERINGS-, BELASTING- OF RECHTSKUNDIG ADVIES OF AANBEVELINGEN VERSTREKT. Ik begrijp tevens dat E*TRADE Securities mijn naam uit zal geven aan de emittenten van alle in mijn rekening bewaarde effecten, zodat ik alle van belang zijnde informatie met betrekking tot die effecten ontvang, tenzij ik u schriftelijk informeer dit niet te doen. Arbitrage: IK BEGRIJP DAT DEZE REKENING WORDT BEHEERD DOOR EEN ARBITRAGECLAUSULE DAT IN WERKING TREEDT VOORDAT EEN GESCHIL OPTREEDT, ZOALS VERMELD OP PAGINA 18, SECTIE A-C VAN DE CLIËNTOVEREENKOMST VAN E*TRADE SECURITIES (beschikbaar op of door klantenservice te bellen). TEVENS WORDT DEZE OVEREENKOMST GEACHT IN DE STAAT CALIFORNIË TE ZIJN OPGESTELD EN ZAL WORDEN GEÏNTERPRETEERD, EN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN ZULLEN WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË. Belastingsertificering (Vervangformulier W-8BEN): Op straffe van meineed verklaar ik dat ik een vaste ingezetene (zie de definitie hieronder) ben van in de betekenis van het Inkomstenbelastingverdrag tussen de Verenigde Staten en dat land. Ik verklaar dat, indien vereist, ik mijn Amerikaanse belastingbetaler-identificatienummer heb verstrekt. Op straffe van meineed verklaar ik dat ik de informatie op dit formulier heb onderzocht, en dat het naar mijn beste weten waar, juist en volledig is. Tevens verklaar ik op straffe van meineed dat: (1) ik niet-amerikaan ben en de economische eigenaar ben, zoals hieronder gedefinieerd (of gevolmachtigd ben namens de economische eigenaar te ondertekenen), van alle inkomsten waarnaar dit formulier verwijst, (2) de inkomsten waarnaar dit formulier verwijst in feite niet in verband staan met het drijven van handel of het voeren van een bedrijf in de Verenigde Staten, of in feite in verband staan met, maar niet onderworpen zijn aan het betalen van belasting onder het belastingverdrag, en (3) ik een vrijgestelde buitenlander (zoals hieronder gedefinieerd) ben voor makelaars- of ruilhandeltransacties. Tevens geeft ik machtiging dat dit formulier aan elke met inhoudingen belaste functionaris wordt verstrekt die de controle over, ontvangst van, of bewaargeving heeft over de inkomsten waarvan ik de economische eigenaar ben, of aan elke met inhoudingen belaste functionaris die de inkomsten waarvan ik de economische eigenaar ben kan uitbetalen, of betalingen daaruit kan verrichten. [ ] Kruis dit vakje alleen aan als u Amerikaan bent, en maak IRS-formulier W-9 aan deze aanvraag vast. Definities: U bent een vaste ingezetene ( permanent resident ) van het land waarvan u voorgeeft een ingezetene te zijn, voor de inkomstenbelastingdoeleinden van dat land. Als u een persoon bent die in geen enkel land een fiscale woonplaats heeft, is uw vaste verblijfplaats waar u normaal gesproken woont. De economische eigenaar is voor belastingdoeleinden de persoon die de eigenaar van de inkomsten is en die, economisch gesproken, die inkomsten bezit. Iemand die inkomsten ontvangt als een benoemd persoon, bewaarder of tussenpersoon voor iemand anders is niet de economische eigenaar. Over het algemeen wordt een persoon beschouwd als de eigenaar van de inkomsten indien, volgens de Amerikaanse belastingwetgeving, hij of zij het betaalde bedrag op een belastingaangifte onder bruto-inkomen moet vermelden. U bent een vrijgestelde buitenlander tijdens een kalenderjaar waarin (1) u een nietingezetene ( nonresident alien ), een buitenlands bedrijf, vennootschap, nalatenschap of trust bent; (2) u een persoon die niet, en niet voornemens is, om gedurende het kalenderjaar in totaal 183 dagen of langer in de Verenigde Staten te verblijven; en (3) u gedurende het jaar niet betrokken bent, en niet voornemens bent betrokken te zijn, bij een Amerikaanse bedrijfstak die, of Amerikaans bedrijf dat in feite winst heeft geboekt uit transacties met een makelaar of via ruilhandeltransacties. Hieronder a.u.b. ondertekenen om de de OptionsLink-service en uw E*TRADE Securities-rekening te activeren, behoudens de hierin beschreven beperkingen en verklaringen, alsmede die door verwijzing opgenomen.

7 De Amerikaanse Internal Revenue Service (Belastingdienst) vereist niet dat u uw toestemming aan enige bepaling in dit document verleent, behalve de vereiste certificeringen voor het bepalen van uw status als een niet-amerikaans persoon en, indien van toepassing, voor het verkrijgen van een lager inhoudingstarief. Door mijn handtekening hieronder te zetten verklaar ik tevens dat ik dit rekening-activeringsformulier in zijn geheel heb gelezen en met de hierin beschreven voorwaarden instem, alsmede met die door verwijzing opgenomen. Ik verklaar tevens dat, in geval van een gezamenlijk E*TRADE Securities-rekening of anderszins gekoppelde gezamenlijke rekeningen, ik volledige verantwoordelijkheid aanvaard voor, en alle aansprakelijkheid aanvaard die ontstaat uit de handelingen van de mederekeninghouders. X Handtekening van de bevoegde rekeninghouder Datum: Door mijn handtekening hieronder te zetten stem ik als mederekeninghouder in met alle hierin beschreven bepalingen en met die door verwijzing opgenomen, behalve met die bepalingen in de overeenkomsten die de uitkeringen en uitoefening van de aandelenopties beheren, die uitsluitend op de deelnemer in het aandelenplan van toepassing zijn. X Handtekening van de bevoegde mederekeninghouder Datum: Alleen voor gebruik van E*TRADE Securities: Ik heb deze aanvraag ontvangen en denk dat dit een goede rekening is. Goedgekeurd Datum

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Inhoudsopgave Algemeen... 3 Wat is FATCA?... 3 Wat is het doel van FATCA?... 3 Wanneer start FATCA?... 3 Op wie heeft FATCA betrekking?... 3 Welke informatie rapporteert

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds plc Inschrijfformulier

Legg Mason Global Funds plc Inschrijfformulier RETOURNEER DIT ORIGINELE, INGEVULDE FORMULIER AAN: BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (INTERNATIONAL) LIMITED (DE ADMINISTRATOR) AANDELEN ZULLEN UITSLUITEND OP NAAM WORDEN UITGEGEVEN. Checklist inschrijfformulier

Nadere informatie

INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV.

INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV. INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV. Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Interactive Brokers (UK) Limited Customer

Nadere informatie

First State Investments ICVC

First State Investments ICVC First State Investments ICVC Aanvullend Informatiedocument Europese versie 6 juli 2015 Dit Aanvullend Informatiedocument bevat essentiële informatie met betrekking tot First State Investments ICVC, een

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE TECHNICOLOR Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Technicolor SA op 24 oktober 2013 Technicolor is een anonieme vennootschap naar Frans

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES

AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES Zorg ervoor dat u alvorens het formulier in te vullen alle informatie over uw NBWM-rekening hebt gelezen en begrepen, inclusief de Overeenkomst Betaalservices

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS

Algemene voorwaarden. 1.5 Waar in deze Overeenkomst sprake is van tijdsaanduidingen gelden de tijdsaanduidingen van Londen. Relaties buiten de VS Algemene voorwaarden Relaties buiten de VS CMC Markets UK Plc (CMC) verleent haar klanten diensten op basis van: deze Voorwaarden (inclusief Bijlagen); het overzicht van Tarieven; de aan de klant verschafte

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Bank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam Postbus 75047 1070 AA Amsterdam t 020 606 26 66 f 020 320 41 76 e info@binck.nl i www.binck.nl is een handelsnaam van Bank N.V. Openingsformulier Particulieren

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Overeenkomst voor GlobalSign-abonnees. Overeenkomst voor GlobalSign-abonnees Versie 3.3

Overeenkomst voor GlobalSign-abonnees. Overeenkomst voor GlobalSign-abonnees Versie 3.3 Overeenkomst voor GlobalSign-abonnees Versie 3.3 Dit document is een vertaling van de oorspronkelijk Engelse tekst. De originele versie is te vinden op www.globalsign.com/repository/. In het geval dat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers

Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Algemene voorwaarden kredietverstrekkers Deze algemene voorwaarden lichten onder meer toe: - hoe Capital Circle B.V. (hierna: Capital Circle) werkt; - hoe men als kredietverstrekker lid kan worden van

Nadere informatie

Productvoorwaarden NN Levensloopplan

Productvoorwaarden NN Levensloopplan Productvoorwaarden NN Levensloopplan Wegwijzer 1 Reglement NN Levensloopplan zie pagina 1 Reglement NN Levensloopplan 1 2 Productkaart beleggen 4 3 Fondsenoverzicht 5 4 Tarievenoverzicht NN Levensloopplan

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie