Activation Form Voor internationale cliënten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activation Form Voor internationale cliënten"

Transcriptie

1 E*TRADE Group, Inc. and Subsidiaries P.O. Box 9206 Boston, MA US Activation Form Voor internationale cliënten Dit formulier a.u.b. invullen, ondertekenen en terugsturen om de OptionsLinkservice en uw beperkt-gebruik E*TRADE Securities LLC-rekening* te activeren. Vragen? Stuur een naar of bel van 8 u. tot u. (Amerikaanse tijd), maandag t/m vrijdag (in de Verenigde Staten belt u ). *is ervan afhankelijk of de aanvrager in aanmerking komt Tenzij anders staat aangegeven, moet alle informatie op dit formulier worden verstrekt om de OptionsLink-service en uw beperkt-gebruik E*TRADE Securities-rekening te activeren. Op deze rekening worden alle op uw aandelenplan betrekking hebbende effecten geboekt, en waarnaar toegang kan worden verkregen via optionslink.com. Tenzij u andere instructies verstrekt, worden de door u d.m.v. transacties gekochte aandelen en/of contanten op uw beperktgebruik E*TRADE Securities-rekening geboekt. 1. Stock Plan Participant 1. Deelnemer aandelenplan Employee Name (first, middle, last) Naam werknemer (voornaam, tweede voornaam, achternaam) Date of Birth (mm, dd, yyyy) Geboortedatum (mm, dd, jjjj) Employee ID Werknemer-ID Residence Address (cannot be P.O. box) Adres (moet geen postbus zijn) U.S. Social Security or Taxpayer ID Number (if applicable) Amerikaans Social Security Number of Taxpayer ID Number (indien van toepassing) Address adres Mailing Address (if different from above) Postadres (indien anders dan hierboven) Home Phone Telefoon thuis of Citizenship Employer (if unemployed, self-employed, retired, a student, or a homemaker; please state) Specify Occupation (if self-employed, please describe) Nationaliteit Werkgever (indien zonder werk, zelfstandige, gepensioneerd, student of huisvrouw, dit a.u.b. vermelden) Specificeer uw beroep (indien zelfstandige, a.u.b. beschrijven) of Legal Residence Wettelijk domicilie (land waar u wettelijk woont) Is your employer a registered broker/dealer? Is uw werkgever een geregistreerde

2 [ ] no [ ] yes makelaar/effectenhandelaar? If yes, see your compliance officer for written approval, which E*TRADE Securities must receive to activate your account. Zo ja, zie uw nalevingscontrole-functionaris voor schriftelijke toestemming, die door E*TRADE Securities moet worden ontvangen om uw rekening te kunnen Are you a 10% shareholder, director, or policy maker of a publicly owned company? [ ] no [ ] yes If yes, please specify company(ies). Passport, Gov t ID, or National Insurance Number (if no SSN or taxpayer ID) Business Address of Issuance Business Phone activeren. Bent u een 10% aandeelhouder, directeur of beleidsfunctionaris van een openbaar bedrijf? Zo ja, bedrijf/bedrijven specificeren a.u.b. Paspoort-, Overheids-ID- of Sociale Verzekeringsnummer (indien geen Sofi-nummer of Belastingbetalersnummer) Kantooradres van uitgifte Telefoon kantoor 2. Rekeningtype Kies a.u.b. een registratietype voor de rekening. (Als er geen registratietype wordt gespecificeerd en er wordt een mederekeninghouder opgegeven en handtekening verschaft, zal uw rekening als een gezamenlijke rekening van twee of meer personen worden geregistreerd.) BELANGRIJK: Als u de E*TRADE Securities-rekening met de OptionsLink-service registreert als een gezamenlijke rekening of als u de OptionsLink-service aan een bestaande gezamenlijke rekening koppelt, kan/kunnen (een) mederekeninghouder(s) volledige toegang hebben tot uw activa en informatie, inclusief de aandelenopties die met deze service kunnen worden uitgeoefend. Zie de Plannaleving hieronder in sectie 6. [ ] Individual [ ] Persoonlijk [ ] Joint-rights of survivorship (interest passes to surviving owner(s)) [ ] Gemeenschappelijk eigendom met recht van de langstlevende (belangen gaan over naar de overlevende eigenaar(s)) [ ] Joint-tenancy in common [ ] Gezamenlijk eigendom (interest passes to estate) [ ] Community property (AZ, CA, ID, LA, NM, NV, TX, and WA) (belangen gaan over naar de nalatenschap) [ ] Gemeenschapseigendom (in de Amer. staten Arizona, California, Idaho, Louisiana, New Mexico, Nevada, Texas en Washington) 3. Investeringsprofiel Kies één uit elke hieronder vermelde lijst. Investment Objectives: [ ] Capital Preservation [ ] Income [ ] Growth [ ] Speculation Complete definitions of these terms are available in the Help Center at etrade.com Investeringsdoelen: [ ] Kapitaalbehoud [ ] Inkomen [ ] Groei [ ] Speculatie Volledige definities van deze uitdrukkingen zijn beschikbaar in het Helpcentrum op etrade.com

3 Annual Income, USD (combined if joint account): [ ] Less than $15,000 [ ] $15,000 - $24,999 [ ] $25,000 $49,999 [ ] $50,000 - $99,999 [ ] $100,000 - $199,999 [ ] Greater than $200,000 Total Net Worth, USD (combined if joint account and excluding your home): [ ] Less than $25,000 [ ] $25,000 - $49,999 [ ] $50,000 - $99,999 [ ] $100,000 - $499,999 [ ] $500,000 - $999,999 [ ] Greater than $1,000,000 Jaarlijks inkomen in Amerikaanse dollars (gecombineerd indien een gezamenlijke rekening): [ ] minder dan $15,000 [ ] $15,000 - $24,999 [ ] $25,000 $49,999 [ ] $50,000 - $99,999 [ ] $100,000 - $199,999 [ ] meer dan $200,000 Totale nettowaarde in Amerikaanse dollars (gecombineerd indien een gezamenlijke rekening en exclusief uw huis): [ ] minder dan $25,000 [ ] $25,000 - $49,999 [ ] $50,000 - $99,999 [ ] $100,000 - $499,999 [ ] $500,000 - $999,999 [ ] meer dan $1,000, Uitoefeningswachtwoord (optioneel) Voor extra beveiliging kan E*TRADE Securities u een uitoefeningswachtwoord geven, dat u moet invoeren voor het uitoefenen van uw aandelenopties. Dit wachtwoord is bedoeld om onbevoegde uitoefening van uw opties te voorkomen, maar voorkomt niet dat (een) mederekeninghouder(s) toegang verkrijgt/verkrijgen tot andere activa of informatie op uw rekening(en), of uw andere wachtwoorden en rekeninginformatie niet zouden kunnen veranderen. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw uitoefeningswachtwoord. Wilt u een uitoefeningswachtwoord opzetten? [ ] Yes, I want to use an exercise password when exercising my stock options [ ] Ja, ik wil een uitoefeningswachtwoord gebruiken voor het uitoefenen van mijn aandelenopties [ ] No, I do not want to use an exercise password [ ] Nee, ik wil geen uitoefeningswachtwoord gebruiken 5. Mederekeninghouder (indien van toepassing) Co-account Holder Name (first, middle, last) Date of Birth (mm, dd, yyyy) Employee ID Employer (if unemployed, self-employed, retired, a student, or a homemaker, please state) Specify Occupation (if self-employed, please describe) U.S. Social Security or Taxpayer ID Number (if applicable) Is your employer a registered broker/dealer? [ ] no [ ] yes If yes, see your compliance officer for written approval, which E*Trade Securities must receive to activate your account of Citizenship Naam mederekeninghouder (voornaam, tweede voornaam, achternaam) Geboortedatum (mm, dd, jjjj) Werknemer-ID Werkgever (indien zonder werk, zelfstandige, gepensioneerd, student of huisvrouw, dit a.u.b. vermelden) Specificeer uw beroep (indien zelfstandige, a.u.b. beschrijven) Amerikaans Social Security Number of Taxpayer ID Number (indien van toepassing) Is uw werkgever een geregistreerde makelaar/effectenhandelaar? Zo ja, zie uw nalevingscontrole-functionaris voor schriftelijke toestemming, die door E*TRADE Securities moet worden ontvangen om uw rekening te kunnen activeren. Nationaliteit

4 Are you a 10% shareholder, director, or policy maker of a publicly owned company? [ ] no [ ] yes If yes, please specify company(ies) of Legal Residence Business Address Passport, Gov t ID, or National Insurance Number (if no SSN or taxpayer ID) of Issuance Bent u een 10% aandeelhouder, directeur of beleidsfunctionaris van een openbaar bedrijf? Zo ja, bedrijf/bedrijven specificeren a.u.b. Wettelijk domicilie (land waar u wettelijk woont) Kantooradres Paspoort-, Overheids-ID- of Sociale Verzekeringsnummer (indien geen Sofi-nummer of Belastingbetalersnummer) van uitgifte 6. Elektronische documentlevering In plaats van via de post kunt u nu vele van de op uw rekening betrekking hebbende documenten online ontvangen met onze kosteloze Elektronische documentenservice. Uw documenten worden in een beveiligd elektronische bestandsbeheerkast bewaard. Via zullen wij u een link sturen, die u laat weten dat er een nieuw document beschikbaar gekomen is. Selecteer de documenten a.u.b. die u elektronisch wilt ontvangen: [ ] Statements [ ] Overzichten [ ] Trade confirmations [ ] Verhandelingsbevestigingen [ ] Corporate reports, proxies, reorganization notices [ ] Ondernemingsrapporten, volmachten, kennisgevingen betr. reorganisaties [ ] Prospectuses [ ] Prospectussen [ ] Tax documents [ ] Belastingsdocumenten Vermeld uw adres hieronder (indien anders dan hierboven vermeld): Door één of meer vakjes aan te kruisen geeft u toestemming voor elektronische levering van genoemd(e) rekeningdocument(en). Indien dit wettelijk vereist is, zullen wij u laten weten dat er een document beschikbaar gemaakt is. Alle niet-geselecteerde documenten zullen wij via de normale post verzenden, waaraan mogelijk extra kosten verbonden zijn. (De lijst met tarieven is beschikbaar in het Help Center op U verklaart dat u toegang tot internet en een adres hebt voor het elektronisch ontvangen van documenten (en een printer of ander apparaat waarop u documenten die u wilt bewaren kunt afdrukken of in kunt opslaan). U kunt uw voorkeuren m.b.t. levering of uw adres veranderen via onze Verander mijn informatie (Change My Info)-voorziening, of door te bellen. U stemt ermee in om onze website regelmatig te bezoeken, aangezien het mogelijk is dat u op geen andere manier kunt weten dat er documenten aan u gezonden zijn. Uw toestemming is vanaf dit moment van kracht, totdat u het intrekt. U kunt uw toestemming intrekken of wijzigen, dan wel om levering op papier verzoeken van de documenten die wij in papierformaat moeten bezorgen, maar het is mogelijk dat wij extra kosten berekenen of uw rekening beperken of sluiten. De elektronische levering is kosteloos, maar er kunnen onkosten zijn voor de toegang tot internet en telefoonkosten. Uw toestemming is onder voorbehoud van de uitvoerige toelichting in de Cliëntovereenkomst van E*TRADE Securities.

5 7. Rekeningovereenkomst Invullen en ondertekenen a.u.b. voor activering van de OptionsLink-service en uw beperkt-gebruik E*TRADE Securities-rekening. Ik verwacht dat ik van tijd tot tijd of op een bepaalde tijd in de toekomst mijn aandelenopties zal gaan uitoefenen of de aandelen in mijn aandelenaankoopplan zal gaan verkopen, in overeenstemming met de bepalingen van het/de aandelenplan(nen) van (bedrijfsnaam) ( het Bedrijf ). Met betrekking tot mijn aandelenopties geef ik het Bedrijf of haar tussenpersonen of haar derden, alsmede de OptionsLink-service van de E*TRADE Group, Inc. ( OptionsLink ) het volgende te kennen: Transactievolmacht: E*TRADE Securities LLC ( E*TRADE Securities ) en de E*TRADE Business Solutions Group, Inc. zijn gemachtigd om een kasrekening voor mij te openen en mijn instructies op te volgen voor het namens mij uitoefenen van mijn aandelenopties, op basis van mijn opties de aandelen te kopen als tussenpersoon, en indien ik daartoe opdracht geef, in de hoedanigheid van tussenpersoon die aandelen te verkopen. Ik begrijp dat mijn instructies aan OptionsLink onherroepbaar zijn, behalve in het geval van een niet-uitgevoerde gelimiteerde order, die ik kan annuleren. Het Bedrijf of haar tussenpersonen of derden is zonder verder onderzoek te hoeven uitvoeren, gemachtigd om zich op deze bevestiging te verlaten als afdoend bewijs van mijn onherroepelijke keuze om mijn aandelenopties uit te oefenen, in overeenstemming met en behoudens de voorwaarden, bepalingen en condities van de aandelenoptieplannen van het Bedrijf, waarmee ik bij dezen uitdrukkelijk instem. Deze overeenkomsten zijn bindend voor, en komen ten goede aan mijn erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en gevolmachtigden. OptionsLink is gevolmachtigd om aan het Bedrijf of haar tussenpersonen of derden de uitoefeningsbevestiging, verkoop en verkoopsprijs te verstrekken met betrekking tot deze transacties. Naleving van het plan: De overeenkomsten die de uitkeringen en uitoefening van mijn aandelenopties beheren staan mij, als deelnemer aan het aandelenplan waarschijnlijk alleen toe om die aandelenopties uit te oefenen. Er kunnen andere beperkingen op mijn aandelenopties zijn, afhankelijk van de specifieke, op mijn aandelenplan(nen) van toepassing zijnde voorwaarden. Door dit rekening-activeringsformulier te ondertekenen stem ik ermee in de voorwaarden van mijn aandelenplan(nen) na te komen. Betalingsvolmacht: Voor alle optie-uitoefeningen en verkopen waartoe ik OptionsLink opdracht geef, is OptionsLink gevolmachtigd om volledige betaling aan het Bedrijf of de tussenpersonen of derden te doen voor de optie-uitoefeningsprijs en, indien vereist, voor de verschuldigde belastingen. OptionsLink zal na aftrek van alle van toepassing zijnde kosten het saldo van de verkoopopbrengst aan mij overdragen, tenzij het Bedrijf aan OptionsLink opdracht geeft om de volledige verkoopopbrengst of een gedeelte daarvan aan het Bedrijf over te dragen. Ik stem ermee in om OptionsLink en haar dochterondernemingen van alle aansprakelijkheid te vrijwaren met betrekking tot alle aan het Bedrijf en in overeenstemming met de opdracht van het Bedrijf overgedragen bedragen. Leveringsvolmacht aandelen; Vrijwaring: Het Bedrijf of haar tussenpersonen of haar derden is gevolmachtigd om aandelen uit te geven voor alle door mij uitgeoefende opties via OptionsLink onder de naam OptionsLink, en de aandelen (plus alle door het Bedrijf of haar tussenpersonen of derden betaalde dividenden, splitsingen of vergelijkbare uitkeringen met betrekking tot die aandelen) rechtstreeks aan OptionsLink en ten gunste van mijn rekening door te zenden. Ik stem ermee in om het Bedrijf of haar tussenpersonen of derden, alsmede OptionsLink te vrijwaren voor alle verliezen die zij zouden kunnen lijden als gevolg van hun naleving van mijn hierin vermelde volmachten, en van mijn instructies. Effectenhandel met voorkennis: Ik bevestig dat de aankoop en verkoop van effecten aan een groot aantal wettelijke eisen en verordeningen gebonden zijn, inclusief verbodsbepalingen voor de effectenhandel volgens landelijke wetgeving, die gebaseerd zijn op materiële, niet voor het publiek toegankelijke informatie. Ik stem ermee in dat mijn effectentransacties inclusief, maar niet beperkt tot de uitoefening van opties, zullen worden uitgevoerd onder naleving van de vereisten van de toepasselijke wetgeving en voorschriften.

6 Aanvullende verklaringen: Ik bezit de wettelijk vereiste leeftijd om contracten te sluiten. Ik bevestig dat ik de voorwaarden en bepalingen heb ontvangen, gelezen en ermee instem door deze voorwaarden gebonden te zijn zoals zij momenteel in de Cliëntovereenkomst van E*TRADE Securities staan vermeld, en zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd (beschikbaar op of door klantenservice te bellen). IK BEVESTIG DAT IK DE GELEGENHEID HEB GEHAD OM DE VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING VAN E*TRADE SECURITIES TE LEZEN (beschikbaar op of door klantenservice te bellen). IK BEVESTIG DAT E*TRADE SECURITIES GEEN INVESTERINGS-, BELASTING- OF RECHTSKUNDIG ADVIES OF AANBEVELINGEN VERSTREKT. Ik begrijp tevens dat E*TRADE Securities mijn naam uit zal geven aan de emittenten van alle in mijn rekening bewaarde effecten, zodat ik alle van belang zijnde informatie met betrekking tot die effecten ontvang, tenzij ik u schriftelijk informeer dit niet te doen. Arbitrage: IK BEGRIJP DAT DEZE REKENING WORDT BEHEERD DOOR EEN ARBITRAGECLAUSULE DAT IN WERKING TREEDT VOORDAT EEN GESCHIL OPTREEDT, ZOALS VERMELD OP PAGINA 18, SECTIE A-C VAN DE CLIËNTOVEREENKOMST VAN E*TRADE SECURITIES (beschikbaar op of door klantenservice te bellen). TEVENS WORDT DEZE OVEREENKOMST GEACHT IN DE STAAT CALIFORNIË TE ZIJN OPGESTELD EN ZAL WORDEN GEÏNTERPRETEERD, EN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN ZULLEN WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË. Belastingsertificering (Vervangformulier W-8BEN): Op straffe van meineed verklaar ik dat ik een vaste ingezetene (zie de definitie hieronder) ben van in de betekenis van het Inkomstenbelastingverdrag tussen de Verenigde Staten en dat land. Ik verklaar dat, indien vereist, ik mijn Amerikaanse belastingbetaler-identificatienummer heb verstrekt. Op straffe van meineed verklaar ik dat ik de informatie op dit formulier heb onderzocht, en dat het naar mijn beste weten waar, juist en volledig is. Tevens verklaar ik op straffe van meineed dat: (1) ik niet-amerikaan ben en de economische eigenaar ben, zoals hieronder gedefinieerd (of gevolmachtigd ben namens de economische eigenaar te ondertekenen), van alle inkomsten waarnaar dit formulier verwijst, (2) de inkomsten waarnaar dit formulier verwijst in feite niet in verband staan met het drijven van handel of het voeren van een bedrijf in de Verenigde Staten, of in feite in verband staan met, maar niet onderworpen zijn aan het betalen van belasting onder het belastingverdrag, en (3) ik een vrijgestelde buitenlander (zoals hieronder gedefinieerd) ben voor makelaars- of ruilhandeltransacties. Tevens geeft ik machtiging dat dit formulier aan elke met inhoudingen belaste functionaris wordt verstrekt die de controle over, ontvangst van, of bewaargeving heeft over de inkomsten waarvan ik de economische eigenaar ben, of aan elke met inhoudingen belaste functionaris die de inkomsten waarvan ik de economische eigenaar ben kan uitbetalen, of betalingen daaruit kan verrichten. [ ] Kruis dit vakje alleen aan als u Amerikaan bent, en maak IRS-formulier W-9 aan deze aanvraag vast. Definities: U bent een vaste ingezetene ( permanent resident ) van het land waarvan u voorgeeft een ingezetene te zijn, voor de inkomstenbelastingdoeleinden van dat land. Als u een persoon bent die in geen enkel land een fiscale woonplaats heeft, is uw vaste verblijfplaats waar u normaal gesproken woont. De economische eigenaar is voor belastingdoeleinden de persoon die de eigenaar van de inkomsten is en die, economisch gesproken, die inkomsten bezit. Iemand die inkomsten ontvangt als een benoemd persoon, bewaarder of tussenpersoon voor iemand anders is niet de economische eigenaar. Over het algemeen wordt een persoon beschouwd als de eigenaar van de inkomsten indien, volgens de Amerikaanse belastingwetgeving, hij of zij het betaalde bedrag op een belastingaangifte onder bruto-inkomen moet vermelden. U bent een vrijgestelde buitenlander tijdens een kalenderjaar waarin (1) u een nietingezetene ( nonresident alien ), een buitenlands bedrijf, vennootschap, nalatenschap of trust bent; (2) u een persoon die niet, en niet voornemens is, om gedurende het kalenderjaar in totaal 183 dagen of langer in de Verenigde Staten te verblijven; en (3) u gedurende het jaar niet betrokken bent, en niet voornemens bent betrokken te zijn, bij een Amerikaanse bedrijfstak die, of Amerikaans bedrijf dat in feite winst heeft geboekt uit transacties met een makelaar of via ruilhandeltransacties. Hieronder a.u.b. ondertekenen om de de OptionsLink-service en uw E*TRADE Securities-rekening te activeren, behoudens de hierin beschreven beperkingen en verklaringen, alsmede die door verwijzing opgenomen.

7 De Amerikaanse Internal Revenue Service (Belastingdienst) vereist niet dat u uw toestemming aan enige bepaling in dit document verleent, behalve de vereiste certificeringen voor het bepalen van uw status als een niet-amerikaans persoon en, indien van toepassing, voor het verkrijgen van een lager inhoudingstarief. Door mijn handtekening hieronder te zetten verklaar ik tevens dat ik dit rekening-activeringsformulier in zijn geheel heb gelezen en met de hierin beschreven voorwaarden instem, alsmede met die door verwijzing opgenomen. Ik verklaar tevens dat, in geval van een gezamenlijk E*TRADE Securities-rekening of anderszins gekoppelde gezamenlijke rekeningen, ik volledige verantwoordelijkheid aanvaard voor, en alle aansprakelijkheid aanvaard die ontstaat uit de handelingen van de mederekeninghouders. X Handtekening van de bevoegde rekeninghouder Datum: Door mijn handtekening hieronder te zetten stem ik als mederekeninghouder in met alle hierin beschreven bepalingen en met die door verwijzing opgenomen, behalve met die bepalingen in de overeenkomsten die de uitkeringen en uitoefening van de aandelenopties beheren, die uitsluitend op de deelnemer in het aandelenplan van toepassing zijn. X Handtekening van de bevoegde mederekeninghouder Datum: Alleen voor gebruik van E*TRADE Securities: Ik heb deze aanvraag ontvangen en denk dat dit een goede rekening is. Goedgekeurd Datum

U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of -e-mail van E*TRADE Securities hebt ontvangen.

U moet ook de authentication code (authenticiteitscode) invoeren die u in de welkomstbrief of -e-mail van E*TRADE Securities hebt ontvangen. ONLINE REKENING ACTIVEREN E*TRADE Securities biedt u eenvoudig toegang tot recente informatie over het rendement van uw aandelenplan. Als u de service voor het aandelenplan activeert, kunt u het volgende

Nadere informatie

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen)

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Participant 1 Naam Adres Postcode/woonplaats Land Nationaliteit Telefoonnummer E-mail Bankrekeningnummer (IBAN) Ten name van Woonplaats (hierna te noemen:

Nadere informatie

Info@anadolubank.nl www.anadolubank.nl. Dhr. Mevr. Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail :

Info@anadolubank.nl www.anadolubank.nl. Dhr. Mevr. Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : SLIMMER SPAREN- / DEPOSITOREKENING Anadolubank Nederland ANADOLUBANK NEDERL AND N.V. De Boelelaan 7 1083 HJ Amsterdam The Netherlands 0900-517 19 00 (Lokaal tarief) Phone +31 (0)20 517 19 00 Fax +31 (0)20

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS EERSTE REKENINGHOUDER Naam:... Voorletters:... man vrouw Geboortedatum:... BSN-nummer:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Land:...

Nadere informatie

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen belastingontduiking door Amerikanen

Nadere informatie

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-.

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-. INSCHRIJFFORMULIER / PRIJSOVERZICHT I. Reisarrangement Ondergetekende bevestigt hierbij de deelname van de volgende persoon/personen aan de groepsreis naar de National Funeral Directors Association (NFDA)

Nadere informatie

1c Achternaam : 1e Rekeningnummer/IBAN :

1c Achternaam : 1e Rekeningnummer/IBAN : Bepalen fiscaal inwonerschap Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België)

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) 1) FATCA FATCA is Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Deze richt zich op het identificeren

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH

INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH INSCHRIJFFORMULIER BELEGGINGSFONDS HOOFBOSCH Participant Tenaamstelling participaties¹ dres Postcode/Woonplaats Telefoon privé/zakelijk E-mail Geboortedatum Nationaliteit Burgerservicenummer IBN 2, 3 BIC

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund

Commodity Discovery Fund Commodity Discovery Fund Formulier vr het bepalen van de buitenlandse belastingstatus van entiteiten Vul onderstaand formulier compleet in. Volgens de wet dienen wij na te gaan of Participanten kunnen

Nadere informatie

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens Dit is een overzicht van de FLUX online aanmelding. Veldnamen met een * zijn verplichte velden die moeten worden ingevuld. In dit overzicht is tevens vermeld voor wie specifieke informatie nodig is (USA)

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING MINDERJARIGE

AANMELDINGSFORMULIER HOF HOORNEMAN REKENING MINDERJARIGE MINDERJARIGE REKENINGNUMMER:... (In te vullen door Hof Hoorneman Bankiers) GEGEVENS REKENINGHOUDER/NAAM MINDERJARIGE (KIND): Naam:... Voorletters:... man vrouw Geboortedatum:... BSN-nummer:... Adres:...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS)

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Allianz Verklaring 1/5 Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om geen

Nadere informatie

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens

U kunt zich uitsluitend online aanmelden (www.flux-alliance.eu). Stap 1: Paspoort gegevens Dit is een overzicht van de FLUX online aanmelding. Veldnamen met een * zijn verplichte velden die moeten worden ingevuld. In dit overzicht is tevens vermeld voor wie specifieke informatie nodig is (USA)

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Hoe te registreren voor een wedstrijd?

Hoe te registreren voor een wedstrijd? Hoe te registreren voor een wedstrijd? Het registreren voor een wedstrijd onder auspiciën van de WorldCDF gebeurt on-line, via de website van de WorldCDF (www.worldcdf.com). Om te kunnen registreren voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Aanvraag ABN AMRO Credit Card Wij raden u aan om bij dit product het BetaalGemak Extra pakket af te nemen om financieel voordelig uit te zijn.

Aanvraag ABN AMRO Credit Card Wij raden u aan om bij dit product het BetaalGemak Extra pakket af te nemen om financieel voordelig uit te zijn. Aanvraag ABN AMRO Credit Card Wij raden u aan om bij dit product het BetaalGemak Extra pakket af te nemen om financieel voordelig uit te zijn. Deze download bestaat uit 2 formulieren die beide ingevuld

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning

INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM. Infoformulier toewijzing huurwoning INFO FORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING BIJ WONINGSTICHTING WITTEM 1 Info formulier toewijzing huurwoning 1 Aangeboden woning Postcode / woonplaats Netto huur bruto huur 2a. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningbemiddeling

Inschrijfformulier woningbemiddeling contact@dankaconsultancy.nl 06 588 158 73 kvk 57096252 Inschrijfformulier woningbemiddeling Naam 1. Gegevens (hoofd-)aanvrager Voornamen Geslacht Geboortedatum en plaats Man Vrouw Nationaliteit Paspoort-/ID

Nadere informatie

Handleiding NHTV MORE

Handleiding NHTV MORE Handleiding NHTV MORE Inleiding NHTV MORE is de online registratie portal voor alle additionele activiteiten waar je als student aan kunt deelnemen. In deze handleiding is beschreven hoe je je kunt registreren

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van het Europees Parlement Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SHELL CLAIMFORMULIER VOOR AANDEELHOUDERS BUITEN DE VS

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SHELL CLAIMFORMULIER VOOR AANDEELHOUDERS BUITEN DE VS INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SHELL CLAIMFORMULIER VOOR AANDEELHOUDERS BUITEN DE VS Voor u het bijgevoegde claimformulier invult, is het belangrijk deze instructies zorgvuldig te lezen. Als u het

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ZELFSTANDIGE KLINIEKEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. 1 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op woensdag 15 maart 2017. Met dit formulier registreert u zich voor de verkiezing

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningbemiddeling

Inschrijfformulier woningbemiddeling Inschrijfformulier woningbemiddeling Naam 1. Gegevens (hoofd-)aanvrager Voornamen Geslacht Geboortedatum en plaats Man Vrouw Nationaliteit Paspoort-/ID kaart nummer Sociaal Fiscaal (SoFi) nummer Huidig

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een woning. MooiHuys Makelaars Taxateurs Registermakelaars & taxateurs

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een woning. MooiHuys Makelaars Taxateurs Registermakelaars & taxateurs INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een woning MooiHuys Makelaars Taxateurs Registermakelaars & taxateurs T 0229-299 935 (6 dagen per week) info@mooihuys.nl.nl www.mooihuys.nl 1.a. 1.b. Persoonlijke

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Q-APPLICATIE PRIVACYBELEID. B. Welke persoonlijke informatie verzamelen we en waar gebruiken we het voor?

Q-APPLICATIE PRIVACYBELEID. B. Welke persoonlijke informatie verzamelen we en waar gebruiken we het voor? Q-APPLICATIE PRIVACYBELEID A. Waar gaat dit privacybeleid over? Binnen Fossil Group, Inc. ("Fossil", "wij" of ons ) waarderen en beschermen wij uw privacyrechten. Dit privacybeleid beschrijft - welke persoonlijke

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM Achternaam (last name): Voornaam (first name): m/v Adres (address): Postcode (postal code): Plaats (city): Telefoonnummer (telephone number): Mobielnr/ tel nr werk

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in.

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in. Aanmeldformulier Energiek Munsterstraat 6 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice (0570) 687 077, op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur, op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur Fa (0570) 687 066

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf Adres maatschappelijke

Nadere informatie

Een Think.Com account aanvragen

Een Think.Com account aanvragen Een Think.Com account aanvragen Index Inleiding...3 Het aanvragen van een account...4 Fase 1 SchooIinformatie verstrekken...4 Fase 2 Bevestigen van de overeenkomst...10 Fase 3 Het opzetten van de school

Nadere informatie

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst]

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst] t.a.v. Mw. E. (Evelien) Ravesteijn E-mailadres: kantoren@ooms.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens rechtspersoon

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Naam : telefoonnummer : Postcode : Kamer van Koophandelnr. :

Naam : telefoonnummer : Postcode : Kamer van Koophandelnr. : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST

INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST INSCHRIJFFORMULIER EN BIJLAGEN VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN HET PROJECT: NOORDBEST 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor t.a.v. mr. M.R.H. Krans Faxnummer: 088-188 00 01 E-mailadres: veiling@vdstap.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens

Nadere informatie

VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden FiNBOX Rabo Internetbankieren 2012

Bijzondere voorwaarden FiNBOX Rabo Internetbankieren 2012 Bijzondere voorwaarden FiNBOX Rabo Internetbankieren 2012 1. Uitleg gebruikte woorden U: degene(n) die een overeenkomst FiNBOX met ons heeft/hebben, zowel samen als ieder apart. Wij: de Rabobank waarmee

Nadere informatie

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO)

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Aanvraag formulier Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Niet in te vullen door aanvrager: Diploma akkoord: ja/nee Werkervaring akkoord: ja/nee Documenten akkoord: ja/nee

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 VS www.yukosclaims.com BEWIJS VAN CLAIM-FORMULIER

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 VS www.yukosclaims.com BEWIJS VAN CLAIM-FORMULIER Uiterste ontvangstdatum: 30 mei 2016 Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 VS www.yukosclaims.com YKO *P-YKO-POC/1* Claimnummer: Controlenummer: BEWIJS VAN CLAIM-FORMULIER

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis

Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Inschrijving voor huurwoning bij Stichting Clavis Beste heer/mevrouw, U hebt belangstelling voor een huurwoning van Clavis. Daarom wilt u zich bij Clavis inschrijven als woningzoekende. Om u in te kunnen

Nadere informatie

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE

TECHNICOLOR. Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE TECHNICOLOR Reglement gratis aandelenplan 2013 'my technicolor shares' BELGIE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Technicolor SA op 24 oktober 2013 Technicolor is een anonieme vennootschap naar Frans

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Handleiding Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Volmacht / Steminstructie

Volmacht / Steminstructie Volmacht / Steminstructie VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OVER BOEKJAAR 2013 Volmacht en steminstructie voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Melding van verandering in mijn situatie

Melding van verandering in mijn situatie Melding van verandering in mijn situatie Wat willen we graag tijdig van u weten? Een verandering in uw situatie kan van belang zijn voor uw uitkering. Voorbeelden: - U krijgt werk; - Er komt iemand bij

Nadere informatie