Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 1

2 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A (Fonds voor gemene rekening) Beheerder Tot 1 januari 2013: SNS Asset Management N.V. Croeselaan RK Utrecht Handelsregister KvK Utrecht nr Vanaf 1 januari 2013: SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan BJ Utrecht Handelsregister KvK Utrecht nr Directie SNS Asset Management N.V J. De Wit F. van de Ven (tot ) E.J. van Bergen R.G.H. Verheul (per ) G.H.B. Coppens (per ) Directie SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. V. de Klerk B.J. Blom (tot ) B. Blocq (per ) Bewaarder Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Graadt van Roggenweg AH Utrecht Nederland Directie Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. M.A. van Baak R.W.J. van Schaik (tot ) R. van de Kamp (per ) Juridisch adviseur Juridische Zaken SNS REAAL N.V. Fiscaal adviseur Fiscale Zaken SNS REAAL N.V. Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Nederland Datum van oprichting 20 oktober 2008 Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 2

3 SNS Responsible Index Fund Equity North America - A JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Profiel Doelstelling Prospectus...4 Verslag van de beheerder Overdracht beheer Dagelijkse toe- en uittreding Aanpassing op- en afslagen Wijzigingen in de op- en afslag methodiek Kosten buiten het Fonds om in rekening brengen Aanpassing tariefstructuur Verkrapping rekening-courant limieten...7 Financiële prestaties Ontwikkeling van het vermogen Ontwikkeling van het rendement...8 Risicobeheer... 9 Maatschappelijk bewust vermogensbeheer Uitsluitingscriteria Engagement Uitoefening stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen...12 Juridische en fiscale aspecten Marktontwikkelingen Vooruitzichten Jaarrekening Winst- en verliesrekening...16 Kasstroomoverzicht...17 Toelichting...18 Toelichting op de balans...21 Toelichting op de winst- en verliesrekening...25 Overige gegevens Winstbestemmingsregeling...29 Verwerking van het resultaat...29 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 3

4 Profiel 1.1 Doelstelling SNS Responsible Index Fund Equity North America - A (het 'Fonds ) belegt in een portefeuille van (certificaten van) aandelen van Noord-Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen (de Portefeuille ). Het doel is om de North America Standard Net Total Return Index (de Index ) te evenaren. De Index wordt geëvenaard door te investeren in aandelen van ondernemingen in deze Index, met uitzondering van die ondernemingen die volgens de beheerder van het Fonds niet voldoen aan door haar opgestelde minimaal vereiste standaarden voor verantwoord ondernemingsbeleid (de Uitsluitingscriteria ). Het Fonds biedt participanten de mogelijkheid op kostenefficiënte wijze te investeren in een Portefeuille die het rendement van de Index tracht te evenaren terwijl investeringen in bedrijven die naar het oordeel van de beheerder niet voldoen aan de minimum standaarden worden gemeden. 1.2 Prospectus Het prospectus van het Fonds is kosteloos verkrijgbaar via SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. ( SBB ). Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 4

5 Verslag van de beheerder Voor u ligt het jaarverslag over 2012 van SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A (SRIFE North America - A). In het afgelopen boekjaar zijn een aantal wijzigingen in het beheer doorgevoerd die hieronder kort toegelicht worden. 2.1 Overdracht beheer Vooruitlopend op de invoering van Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) zijn in 2012 alle voorbereidingen getroffen voor een wijziging van beheerder per 1 januari De AIFMD is ontstaan als antwoord van de Europese regelgever op de kredietcrisis. Deze heeft als doel om de stabiliteit van de financiële markten te bevorderen, transparantie te vergroten en de belegger nog beter te beschermen. Deze richtlijn was vooral gericht op hedgefunds, maar ook traditionele beleggingsfondsen zoals SRIFE North America - A worden door deze nieuwe richtlijn geraakt. Hoewel de wetgeving in juli 2013 ingevoerd zal worden, is in een vroeg stadium gekeken naar de mogelijke gevolgen die dit kan hebben. AIFMD bleek onder andere impact te hebben op de vergunningsvrijstelling voor fondsbeheer waar SNS Asset Management N.V. (SNS AM) gebruik van maakte. Die vrijstelling was van toepassing omdat participaties in SRIFE North America - A alleen aan gekwalificeerde beleggers wordt aangeboden. Deze vrijstelling komt als gevolg van AIFMD te vervallen. SNS AM zou hiervoor een vergunning aan moeten vragen, waarop SNS AM en SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) tot de conclusie zijn gekomen dat het de voorkeur verdient het fondsbeheer van de SRIFE North America - A over te dragen aan SBB. SBB is de in beleggingsfondsen gespecialiseerde beheerder binnen SNS REAAL en beschikt over een vergunning van de AFM voor het aanbieden van deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen. Zo beheert SBB tevens de beursgenoteerde SNS Beleggingsfondsen en de Zwitserleven Beleggingsfondsen. In verband hiermee heeft Pettelaar Effectenbewaarbedrijf, conform artikel 6.1 uit de voorwaarden van Beheer en Bewaring, als bewaarder van de SRIFE North America - A, eind 2012 voorgesteld dat SNS AM haar functie als beheerder van de SRIFE North America - A overdraagt aan SBB. Naar het oordeel van de bewaarder heeft de overdracht geen gevolgen voor de kwaliteit van de uitvoering van het beleggingsbeleid, omdat SBB de uitvoering zal uitbesteden aan SNS AM. Conform de voorwaarden van Beheer en Bewaring is deze overdracht ter goedkeuring aan de Participanten voorgelegd die hier unaniem mee akkoord zijn gegaan. SBB heeft nu, rekening houdend met het overgangsjaar, tot juli 2014 de tijd om aan de voorwaarden van AIFMD te voldoen. 2.2 Dagelijkse toe- en uittreding Waar voorheen wekelijks gehandeld kon worden is per 1 november 2012 dagelijks toe- en uittreding geïntroduceerd. In verband hiermee is besloten per 1 januari 2013 de notificatieperiode voor het toeen uittreding te wijzigen. Voor SRIFE North America - A is deze nu vastgesteld op uur CET op de dag van de transactiedatum. 2.3 Aanpassing op- en afslagen Per 1 november 2012 zijn de op- en afslagen aangepast. Bij de vaststelling van de hoogte van de open afslag gaat het om dekking van de door SRIFE North America - A te maken gemiddelde transactiekosten op lange termijn bij inkoop of plaatsing van participaties. Uit oogpunt van transparantie en eenvoud wordt de op- of afslag uitgedrukt in een vast percentage van de Net Asset Value (NAV). De hoogte wordt bepaald op basis van reële aan- en verkoopkosten van de financiële instrumenten waarin het Fonds belegt. De beheerder kan het betreffende percentage aanpassen indien marktomstandigheden dat rechtvaardigen. Een evaluatie van de hoogte van het betreffende percentage vindt jaarlijks plaats. Deze op- of afslag komt geheel ten goede aan het Fonds, zodat hiermee de aan- en verkoopkosten van de onderliggende financiële instrumenten kunnen worden voldaan. Zittende Participanten in het Fonds worden op deze wijze beschermd tegen de kosten die het Fonds moet maken om eigen participaties uit te geven of in te kopen. De hoogte van de op- en afslagen wordt bepaald door een viertal componenten: 1. Broker kosten 2. Valutakosten 3. Belastingen 4. Regelkosten Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 5

6 Opslag Afslag SRIFE North America - A 7,5 bp 7,5 bp Tabel 1: tarifering tot en met 31 oktober 2012 De brokerkosten en de belastingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige evaluatie. Op de werkelijke regelkosten heeft een correctie plaatsgevonden, deze bleken hoger uit te vallen dan oorspronkelijk begroot. Zowel de op- als de afslag in SRIFE North America - A wordt met 0,5 basispunt verhoogd. Ook blijkt de toevoeging van Canada aan het beleggingsuniversum van SRIFE North America - A extra valutakosten met zich mee te brengen bij aan- en verkoop. Deze kosten bedragen circa 0,5 basispunt. Opslag Afslag SRIFE North America - A 8,5 bp (+1) 8,5 bp (+1) Tabel 2: Tarifering per 1 november Wijzigingen in de op- en afslag methodiek In de oorspronkelijke systematiek werden de op- en afslagen in mindering gebracht op het ingelegde, dan wel het te onttrekken bedrag. De transactie werd afgerekend tegen de NAV. Op deze wijze werd de zittende Participant beschermd tegen koersimpact door toe- of uitstroom. Per 1 januari 2013 is de wijze van afrekening van de op- en afslagen vereenvoudigd. Het Fonds gaat over op een eenduidige systematiek die gangbaar is in de beleggingsfondsenindustrie waarbij sprake is van een opslag van de NAV indien er per saldo instroom is en een afslag van de NAV indien er per saldo uitstroom is. De transactiekoers wordt gevormd door de NAV plus of minus deze op- of afslag. 2.5 Kosten buiten het Fonds om in rekening brengen Voorheen werden zowel alle kosten (beheer-, bewaar-, en overige kosten) alsmede de kosten van beleggingstransacties ten behoeve van portefeuillebeheer door het Fonds betaald. Deze systematiek is per 1 januari 2013 veranderd. De beheerder zal per kwartaal achteraf bij elke afzonderlijke Participant de beheer-, bewaar- en overige kosten in rekening brengen, op basis van het gemiddelde gedurende het kwartaal belegde vermogen. Hiervoor is een nieuw te tekenen Beheervergoeding overeenkomst tussen het Fonds en elke Participant opgesteld. De wijze van tarifering, waarbij binnen het Fonds een vast basistarief werd ingehouden en door de beheerder vervolgens een korting werd overgemaakt naar Participanten (al dan niet in participaties) is daarmee komen te vervallen. De bestaande afspraken betreffende de beheerfee zoals deze met de verschillende Participanten zijn overeengekomen wijzigen niet, alleen de manier waarop deze wordt geheven wijzigt, waarbij de volumes in de verschillende Fondsen bij elkaar opgeteld worden. 2.6 Aanpassing tariefstructuur Belegd Belegd Beheer kosten Bewaar kosten Overige kosten Totale kosten vermogen van vermogen tot bp 1 bp 2 bp 19 bp bp 1 bp 2 bp 16 bp bp 1 bp 2 bp 12 bp hoger 5 bp 1 bp 2 bp 8 bp Tabel 3: Tariefstructuur tot en met 31 december 2012 Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 6

7 De beheerder heeft besloten de beheertarieven met ingang van 1 januari 2013 te verlagen. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 1. de overige kosten worden met 1 basispunt verlaagd; 2. de staffel wordt verlengd met een extra trede; 3. de eerste twee treden van de staffel worden samengevoegd; en 4. de staffel wordt in de factuur verwerkt. Belegd vermogen van Belegd vermogen tot Beheer kosten Bewaar kosten Overige kosten Totale kosten ,5 bp 1 bp 1 bp 16,5 bp bp 1 bp 1 bp 11 bp bp 1 bp 1 bp 7 bp hoger 3 bp 1 bp 1 bp 5 bp Tabel 4: Tariefstructuur per 1 januari Verkrapping rekening-courant limieten De rekening-courantpositie van het Fonds is per 1 januari 2013 strakker ingekaderd. Na overleg met de vermogensbeheerder, SNS AM, is besloten een maximale debetstand en creditstand van 1% van het fondsvermogen toe te staan. Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 7

8 Financiële prestaties 3.1 Ontwikkeling van het vermogen De omvang van het Fonds is in 2012 afgenomen naar 316 miljoen. Doordat Noord-Amerikaanse aandelen sterk in koers zijn gestegen in 2012 was er sprake van een positief resultaat (koerswinst plus dividend) ter grote van circa 47 miljoen op het fondsvermogen. De uitroom bedroeg 52 miljoen. Omvang ultimo 2011 In- uitstroom Resultaat Omvang ultimo 2012 SRIFE North America - A 321 miljoen - 52 miljoen 47 miljoen 316 miljoen Tabel 5: Vermogensontwikkeling Ontwikkeling van het rendement Het absolute rendement van SRIFE North America - A is over het boekjaar 2012 uitgekomen op 13,8% tegenover 13,0% voor de benchmark. Performance overzicht SRIFE North America - A per 31 december Sinds Start Tracking Error SRIFE North America - A 13,78% 3,88% 23,73% 25,15% 87,72% 0,22% MSCI North America 13,00% 3,62% 22,75% 24,13% 83,46% (out)performance 0.78% 0,26% 0,98% 1,02% 4,26% Tabel 6: Performanceontwikkeling sinds start Het verschil tussen Fonds en benchmark is voornamelijk toe te rekenen aan het dividend. De performance van de benchmark is gebaseerd op een 'netto dividend', waar het Fonds uitgaat van een 'bruto dividend'. Het Fonds is dankzij een gunstige fiscale structuur in staat om een deel van de ingehouden bronbelasting terug te vorderen. In het verslagjaar heeft dit dividendverschil 56 basispunten positief bijgedragen aan het relatieve rendement. De duurzame overlay heeft in 2012 per saldo 41 basispunten opgeleverd. De uitsluitingen hebben 13 basispunten aan rendement gekost, terwijl herallocatie van de uitsluitingen 60 basispunten opleverde. De kosten van het Fonds (19 basispunten) verklaren het resterende verschil tussen het fondsrendement en dat van de benchmark. Outperformance Dividendvoordeel ESG overlay Kosten SRIFE North America - A +78 bp +56 bp +41 bp -19 bp Tabel 7: Performanceattributie 2012 Het beleggingsuniversum bestond ultimo 2012 uit 701 bedrijven die zijn opgenomen in de MSCI North America Standard Net Total Return Index. Ultimo 2012 vielen 13 bedrijven buiten het beleggingsuniversum (zie de tabel 8). Samen hebben deze uitsluitingen ultimo 2012 een gewicht van 2,36% in de MSCI North America Standard Net Total Return Index. Bedrijf Sector Gewicht Attributie in bp Barrick Gold Materials 0.24% 2 Boeing Capital Goods 0,37% 2 Computer SCIS. Software & Services 0,04% -2 Consol Energy Energy 0,05% 0 Freeport-McMoRan Materials 0,22% -3 General Dynamics Capital Goods 0,14% 0 Honeywell Capital Goods 0,32% -4 Jacobs Engineering Capital Goods 0,04% -1 Lockheed Martin Capital Goods 0,17% -2 Northrop Grumman Capital Goods 0,11% -1 Raytheon B Capital Goods 0,13% -1 Textron Capital Goods 0,05% 0 United Technologies Capital Goods 0,48% -3 Totaal 2.36% -13 Tabel 8: Uitgesloten ondernemingen per ultimo 2012 Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 8

9 Risicobeheer SBB bewaakt met behulp van een systeem van risicobeheersingsmaatregelen dat SRIFE North America - A voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de voorwaarden, de wettelijke kaders en de meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen kunnen onder meer gesteld worden ten aanzien van de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan. Zo zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect hebben op onderkende prijsrisico s, terwijl selectie op kredietwaardigheidniveau en limietbewaking de mogelijkheid scheppen om kredietrisico s te beheersen. Liquiditeitsrisico s kunnen worden beperkt door hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. In het verslag van de beheerder wordt in de paragrafen Marktontwikkelingen en Vooruitzichten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de markten waarbij een groot deel van de risico s samenhangend met het gebruik van financiële instrumenten, zoals het koersrisico, het renterisico, het kredietrisico en het valutarisico worden behandeld. Het jaarverslag heeft onder meer als functie inzicht te verschaffen in risico s die zich ultimo verslagperiode voordoen. Het jaarverslag biedt informatie over de mate van spreiding van beleggingen op het gebied van zowel land als sector, en geeft daarmee onder meer een indicatie van prijs- en valutarisico s. In onderstaande tabel is aangegeven welke risico s van toepassing zijn op het Fonds en die zich in 2012 in het Fonds hebben gemanifesteerd. Prijsrisico / Koersrisico / Marktrisico Valutarisico Renterisico Kredietrisico Liquiditeitrisico Tabel 9: Risico-overzicht 2012 Prijsrisico / Koersrisico / Marktrisico: Door risico s van fluctuaties van de onderliggende aandelen in de portefeuille van SRIFE North America - A is gedurende het jaar sprake geweest van prijs-, koers-, en marktrisico. Aangezien de index zo nauwkeurig als mogelijk gevolg wordt, is het relatieve risicoprofiel van de portefeuille ten opzichte van de benchmark zeer laag, wat zich uit in een relatief zeer lage tracking error. De tracking error van de portefeuille bedroeg per ultimo 2012 op ex ante basis 22 basispunten. Valutarisico: Voor SRIFE North America - A is sprake van valutarisico aangezien in de Verenigde Staten en Canada belegd wordt. Per ultimo 2012 bedroeg de niet-euro exposure van de portefeuille 100%. Valutarisico s worden niet afgedekt. Renterisico: Er is geen sprake van renterisico. Kredietrisico: Er is zeer beperkt sprake van kredietrisico Liquiditeitsrisico: Aangezien uitsluitend belegd wordt in aandelen uit de MSCI North America Standard Net Total Return Index die per definitie liquide zijn, is sprake van een beperkt liquiditeitsrisico. V V X V V Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 9

10 Maatschappelijk bewust vermogensbeheer Ons maatschappelijk bewust vermogensbeheer is gebaseerd op drie peilers: Fundamentele Beleggingsbeginselen (uitmondend in uitsluitingscriteria), dialoog tussen vermogensbeheerder en de onderneming ( engagement ) en uitoefening van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. De Fundamentele Beleggingsbeginselen vormen de basis van het ESG-beleid. De beleggingsbeginselen zijn geen subjectieve voorkeuren. Deze komen voort uit internationale verdragen, richtlijnen en codes. ESG staat voor de inbedding van environment, social en (corporate) governance aspecten in het beleggingsproces. ESG is meer dan de poortwachter vooraf, waarbij ondernemingen of overheden op basis van hun ESG-beleid of ESG-prestaties geweerd worden van belegging. Het gaat hierbij om het verankeren van dit beleid in het beleggingsproces. Het doel van dit beleid is dat geen vermogenstitels aangekocht worden of zich in de portefeuille bevinden, die de beleggingsbeginselen schenden. Maatschappelijk bewust vermogensbeheer is van toepassing op alle ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI North America Developed indices. 5.1 Uitsluitingscriteria Voorafgaand aan de portefeuillesamenstelling vindt een beoordeling plaats van ondernemingen die deel uitmaken van de benchmark. Deze instellingen worden beoordeeld op de Fundamentele Beleggingsbeginselen. De beoordelingscriteria zijn: mensenrechtenschending; kinderarbeid en dwangarbeid; corruptie; milieuvervuiling; wapenproductie en controversiële wapenhandel; en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes. Na deze beoordeling wordt bepaald welke vermogenstitels definitief geselecteerd en opgenomen worden in de beleggingsportefeuille. Bij een negatieve beoordeling kan een instelling uitgesloten worden. De instelling krijgt de gelegenheid te reageren op de onderbouwing van de overwogen uitsluiting. Wanneer de reactie onvoldoende is, uitblijft of geen weerlegging inhoudt van de bevindingen, volgt uitsluiting. Gezien het doorlopende karakter van de beoordeling in het beleggingsuniversum is een eventuele negatieve beoordeling niet onherroepelijk. De uitvoering van het uitsluitingenbeleid wordt uitbesteed aan SNS AM. De instellingen worden beoordeeld door een team van analisten van SNS AM. Het rapport van dit team wordt voorgelegd aan een selectiecomité. Dit selectiecomité besluit welke instellingen van belegging zijn uitgesloten, respectievelijk welke ondernemingen in aanmerking komen voor engagement. In 2012 zijn de volgende ondernemingen uitgesloten van het beleggingsuniversum: Alpha Natural Recourses Alpha Natural Resources is een van de grootste Amerikaanse steenkoolproducenten. De onderneming gebruikt echter controversiële technieken om de grondstoffen te winnen waardoor het milieu ernstig aangetast wordt. De onderneming is niet ingegaan op het verzoek om verbeteringen aan te passen en technieken te gebruiken waarbij het milieu behouden zou kunnen blijven. Arch Coal Het Amerikaanse Arch Coal behoort tot een van de vijf grootste producenten van steenkool ter wereld. Arch Coal is actief in het produceren en verkopen van steenkool dat wordt gewonnen uit dagbouw en uit gesloten mijnen. Mijnbouw, en specifiek de winning uit dagbouw, kan grote gevolgen voor het landschap hebben. Door het opblazen van bergtoppen ontstaat onherstelbare schade aan het landschap en het ecosysteem. Daarnaast bestaan er risico s voor de lokale watervoorziening van mensen die in de omgeving leven. Arch Coal geeft aan geen alternatieve productiemethodes te gaan toepassen of te onderzoeken. Consol Energy Consol Energy is producent van onder meer steenkool. Deze onderneming wint een deel van de steenkool door middag van dagbouw. Mijnbouw, en specifiek de winning uit dagbouw, kan grote gevolgen voor het landschap hebben. Door het opblazen van bergtoppen ontstaat onherstelbare schade aan het landschap en het ecosysteem. Daarnaast bestaan er risico s voor de lokale watervoorziening van mensen die in de omgeving leven. Consol geeft aan geen alternatieve Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 10

11 productiemethodes te gaan toepassen of te onderzoeken. Exelis Exelis komt voort uit de splitsing van ITT Corporation in Xylem, ITT en Exelis. ITT was uitgesloten in verband met het inzetten van specifieke kennis en expertise voor de productie van kernwapens. Na deze splitsing werden de militaire activiteiten van ITT Corporation ondergebracht bij Exelis, terwijl Xylem alleen verantwoordelijk werd voor watervoorzieningactiviteiten. Ook ITT is niet langer betrokken bij de productie en ontwikkeling van controversiële wapensystemen. De splitsing heeft tot gevolg dat Exelis is uitgesloten wegens het schenden van het wapencriterium. In 2012 zijn de volgende ondernemingen, vanuit de uitsluiting weer, toegevoegd aan het beleggingsuniversum: Halliburton Company Het Amerikaanse Halliburton Company is leverancier van ondersteunende producten en diensten aan ondernemingen in de olie- en gasindustrie. De onderneming was in 2008 uitgesloten omdat de voormalige dochteronderneming KBR bij herhaling betrokken was bij grootschalige corruptieschandalen, ernstige veiligheidsincidenten tijdens de Amerikaanse oorlogen in het Midden- Oosten. KBR werd in 2008 een zelfstandige onderneming, wat de afstand met voormalig moederbedrijf Halliburton vergrootte. Ook liet Halliburton zien open te staan voor suggesties ter verbetering van het eigen beleid. De onderneming kondigde aan meer werk te maken van het voorkomen van corruptieschandalen en het beleid werd op dit gebied aangescherpt. Tot slot hebben veel van de beschuldigingen aan het adres van KBR en Halliburton uiteindelijk niet tot een veroordeling geleid. L3-Communications De Amerikaanse onderneming L3-Communications, actief in communicatiesystemen, was uitgesloten wegens de betrokkenheid bij de productie van clustermunitie. KDI Precision Products, een business unit van L3-Communications, leverde beveiliging- en bewapeningssystemen aan het Amerikaanse leger, waaronder de clusterbom Joint Standoff Weapon System (JSOW) voor de onderneming Raytheon. Onderzoek heeft uitgewezen dat L3-Communications niet langer clustermunitie produceert. ITT Corporation ITT Corporation was uitgesloten in verband met het inzetten van specifieke kennis en expertise voor de productie van kernwapens. Na de splitsing van ITT Corporation in Xylem, ITT en Exelis werden de militaire activiteiten van ITT Corporation ondergebracht bij Exelis, terwijl Xylem alleen verantwoordelijk werd voor watervoorzieningactiviteiten. ITT is niet langer betrokken bij de productie en ontwikkeling van controversiële wapensystemen. 5.2 Engagement Tijdens het engagement, de dialoog tussen de vermogensbeheerder en het management van de onderneming, wordt besproken waar precies en op welke manier de onderneming de duurzaamheidprestatie kan verbeteren. In 2012 zijn meer ondernemingen voor engagement geselecteerd, van minder dan 10 in 2011 is dit aantal gestegen naar bijna 25, dit aantal is inclusief Europese en de ontwikkelde Aziatische landen. Binnen engagement onderscheiden wij twee vormen: responsief en proactief engagement. Bij responsief engagement wordt de dialoog aangegaan met individuele ondernemingen die op één of meerdere Fundamentele Beleggingsbeginselen slecht scoren en het risico lopen van belegging te worden uitgesloten, maar waarbij verwacht wordt op korte termijn verbetering te kunnen realiseren. De doelstelling van responsief engagement is dat ondernemingen verbetering tonen in hun ESGbeleid en ESG-prestaties, zodat zij voldoen aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Gedurende het verslagjaar is met drie Noord Amerikaanse ondernemingen responsief engagement gevoerd. Proactief engagement richt zich op de natuurlijke hulpbronnenindustrie met de focus op ondernemingen in de sectoren: olie & gas mijnbouw papier & bosbouw voeding, drank & tabak en nutsbedrijven. Hierbij worden op voorhand thema s of onderwerpen geselecteerd waarover het gesprek wordt aangegaan. Met een zestal bedrijven is proactief engagement gevoerd. De doelstelling van proactief engagement is het creëren van een positieve impact bij ondernemingen en op sectorniveau het realiseren van een verbetering van de ESG-standaard. Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 11

12 Naast engagement op ondernemingsniveau wordt ook collectief engagement gevoerd. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij initiatieven die op sector- of overheidsniveau proberen een positieve invloed uit te oefenen op de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Bij collectief engagement wordt samengewerkt met andere investeerders om als groep op te treden bij omvangrijke kwesties die relevant zijn voor verantwoorde beleggers. Dergelijke kwesties omvatten klimaatverandering, water, en transparantie en openbaarmaking. Dit podium wordt ook gebruikt om overheden en regelgevende instanties te adviseren over wetgeving of beleidsontwikkelingen die van invloed zijn voor beleggers. De intentie is om de impact te maximaliseren door namens een grote groep van beleggers een onderbouwde boodschap af te geven. De namen van bedrijven waarmee een actieve dialoog wordt gevoerd, worden niet gepubliceerd. In lijn met onze engagementstrategie kiezen wij voor een positieve benadering door te investeren in een goede relatie. Daarbij proberen we deze bedrijven te stimuleren hun ESG-beleid en ESG-prestaties te verbeteren. Ondernemingen die geen of onvoldoende voortgang laten zien, kunnen worden uitgesloten van het belegbaar universum. 5.3 Uitoefening stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen In het kader van ons maatschappelijk bewust vermogensbeheer maken wij als aandeelhouder gebruik van het daaraan verbonden stemrecht. Hiervoor is beleid ontwikkeld en over het algemeen wordt gestemd op: voorstellen aangaande de verslaglegging en winstbestemming; voorstellen aangaande de samenstelling van bestuurlijke organen; voorstellen aangaande het beloningsbeleid van bestuurlijke organen; accountantscontrole en daaraan gerelateerde voorstellen; kapitaal gerelateerde voorstellen; en overige gewichtige voorstellen. De uitvoering van het stembeleid is uitbesteed aan SNS AM. Daarbij maakt SNS AM gebruik van de diensten van een externe adviseur, gespecialiseerd op het gebied van het beoordelen van de corporate governance van ondernemingen. Deze adviseur geeft stemadviezen die gebaseerd zijn op richtlijnen waarin tal van internationale codes en best practice aanbevelingen zijn verwerkt. Voor het feitelijk uitbrengen van stemmen wordt, voor zover wettelijk toegestaan, gestemd bij volmacht ( proxy voting ). Uitvoering stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen In de verslagperiode zijn 674 aandeelhoudersvergaderingen bijgewoond. In 43% van de vergaderingen is in lijn met het bestuur gestemd en in 57% van de gevallen is op ten minste één voorstel tegen het bestuur gestemd. Over verschillende landen en regio s heen, kwamen enkele thema's duidelijk naar voren: goed ondernemingsbestuur en vooral de salariëring van bestuursleden. Diversiteit binnen een bestuur zoals kennis en ervaring, geslacht en afkomst, leiderschapkwaliteiten en onafhankelijke toezicht werden ook besproken. Omdat aandeelhouders hun stem en ongenoegen duidelijk lieten horen, werd het voorjaar waarin de meeste aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden - zelfs een nieuwe aandeelhouderslente genoemd. Veel bestuurders moesten door schandalen en achterblijvende prestaties aftreden en de overheid moest ingrijpen om fatsoenlijke betalingsregelingen af te dwingen. Door deze discussies waren aandeelhoudersvoorstellen over sociale en milieukwesties wat minder zichtbaar. Dat gold zelfs voor de Verenigde Staten waar aandeelhouders over deze onderwerpen altijd veel van zich laten horen. Een andere reden kan zijn dat aandeelhouders en ondernemingen erin slagen om vóór de formele jaarlijkse aandeelhoudersvergadering tot overeenstemming te komen. Voorstellen die wel op de agenda kwamen, betroffen zeker in de Verenigde Staten, vaak politieke donaties en betere (duurzaamheids)rapportages. In totaal zijn er voorstellen bekeken, waarvan bestuursvoorstellen en 460 aandeelhoudersvoorstellen. Zoals tabel 9 illustreert, is in 483 gevallen tegen voorstellen van het bestuur gestemd en in 340 gevallen zijn aandeelhoudersresoluties ondersteund. Stembeleid; hoe is er gestemd? Voor Tegen Onthouding Totaal Totaal # Bestuursvoorstellen Totaal # Aandeelhoudersvoorstellen Totaal # Voorstellen Tabel 9: Stembeleid 2012 Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 12

13 Juridische en fiscale aspecten Het Fonds is een open-end fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. Het Fonds wordt gevormd door een ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen. Het Fonds heeft geen rechtspersoonlijkheid. De juridische eigendom van het vermogen van het Fonds berust bij de Bewaarder, Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Het Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel Toezicht. De aan Participanten aangeboden Participaties hebben een nominale waarde van per Participatie. Het minimum deelnamebedrag voor Participanten bedraagt Het Fonds valt door het minimum deelnamebedrag onder een vrijstelling van de Wet op het Financieel Toezicht. Derhalve is de Beheerder niet vergunningplichtig en staan de Beheerder en het Fonds niet onder toezicht van de AFM. Omdat het Fonds voor doeleinden van de Nederlandse belastingwetgeving fiscaal transparant is, worden alle activa en passiva van het Fonds en alle winsten en/of verliezen van het Fonds voor belastingdoeleinden direct aan de Participanten toegerekend voor wat betreft hun pro rata aandeel in het Fonds. Derhalve zijn alle relevante belastingen, indien van toepassing, voor rekening van de Participanten in het Fonds. Participanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen fiscale positie. Voor investering in aanmerking komende participanten Pensioenfondsen en overige organisaties die vrijgesteld zijn van Nederlandse Vennootschapsbelasting, en naar feiten en omstandigheden gevestigd zijn in Nederland en zo behandeld worden op basis van de Nederlandse belastingwetgeving en het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika ter voorkoming van dubbele belastingheffing en ontduiking van vennootschapsbelasting (hierna: het verdrag ). Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen de pensioenfondsen en overige organisaties vrijgesteld worden van belasting op basis van het verdrag. Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 13

14 Marktontwikkelingen In de Verenigde Staten was door de extreem zachte winter veel groei naar voren gehaald naar het vierde kwartaal van 2011, waardoor de groei in de kwartalen daarna tegenviel. Op de arbeidsmarkt was een vergelijkbare ontwikkeling te zien, terwijl de consument het langzaam wat voorzichter aan ging doen. De Amerikaanse centrale bank zag zich daarom genoodzaakt de economie te blijven stimuleren en ging over tot verdere kwantitatieve verruiming. Aan het eind van het jaar namen de spanningen wat toe over de naderende fiscal cliff, zonder dat het overigens al te ernstige gevolgen had voor consumptieve bestedingen of de arbeidsmarkt. Alleen de investeringsuitgaven begonnen te stagneren. De groei in de Verenigde Staten fluctueerde de eerste drie kwartalen tussen de 1,2% en 3%. Vooruitzichten De economie van de Verenigde Staten groeide de laatste maanden gestaag ondanks de dreigende uitval van stimuleringsmaatregelen. Inmiddels is de onzekerheid over de fiscal cliff voor een belangrijk deel weggenomen nu het Congres een begrotingsplan heeft aanvaard. Er is nog wel sprake van fiscale verkrapping, maar de Amerikaanse economie lijkt sterk genoeg om de effecten daarvan te weerstaan. Het is ook positief dat de huizenmarkt verder uit het dal kruipt afgaande op verkopen, prijzen en bouwactiviteiten. Utrecht, 25 april 2013 SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 14

15 Jaarrekening Balans vóór winstbestemming Referentie in EUR in EUR Beleggingen I Vorderingen II Kortlopende schulden III Overige schulden Schuld aan kredietinstellingen IV Vorderingen minus kortlopende schulden Totaal Activa minus Kortlopende schulden Fondsvermogen V Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal Passiva Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 15

16 Winst- en verliesrekening Referentie in EUR in EUR Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige beleggingsresultaten VI Som der beleggingsresultaten Bedrijfslasten VII Beheervergoeding Bewaarloon - 32 Overige kosten Som der bedrijfslasten Resultaat Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity NA - A 16

17 Kasstroomoverzicht in EUR in EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom: - Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Mutaties in activa en passiva: - Vorderingen Kortlopende schulden Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgifte van participaties Inkoop van participaties Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Liquide middelen begin van het boekjaar Liquide middelen eind van het boekjaar Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 17

18 Toelichting Algemeen SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A (het Fonds ) is gevormd op 20 oktober 2008 en gevestigd te Utrecht, ten kantore van de Beheerder. De Voorwaarden van Beheer en Bewaring zijn vastgesteld op 20 oktober SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A is een fonds voor institutionele beleggers dat belegt in aandelen van beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. Het Fonds belegt niet in bedrijven die niet voldoen aan internationaal geaccepteerde standaarden, zoals verwoord in de fundamentele beleidsuitgangspunten (zie onder Verslag van de beheerder, paragraaf Maatschappelijk bewust vermogensbeheer). Ondernemingen waarover twijfels bestaan inzake de naleving van de standaarden, komen in aanmerking voor een dialoog (engagement). De benchmark voor het Fonds is de Morgan Stanley Capital International North America Standard Index. Het Fonds kent een internationale adviesraad met expertise op het gebied van milieu, samenleving, ethiek en verantwoord beleggen. De beheerder, SNS Asset Management N.V., is een 100%-deelneming van SNS REAAL N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe beheerder: SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. statutair gevestigd te Utrecht. De bewaarder is Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. Enig aandeelhouder van Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. is Stichting Administratiekantoor Bewaarbedrijven SNS. Stichting Administratiekantoor Bewaarbedrijven SNS is statutair gevestigd te Utrecht. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Op onderdelen zijn in deze jaarrekening bewoordingen gehanteerd die afwijken van de modellen, omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. De jaarrekening is opgemaakt en goedgekeurd door de directie op 25 april Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in duizenden euro s en worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen marktwaarde. Vreemde valuta De rapportage en functionele valuta van het Fonds is de Euro. Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen ultimo december van het boekjaar. Als koers gelden de World Market closing spot rates per balansdatum (zie voor de valutakoersen de paragraaf Aandelen). Voor aan- en verkopen gedurende het boekjaar zijn de transactiekoersen gehanteerd. Voor posten van de winst-en-verliesrekening in vreemde valuta geldt eveneens de transactiekoers. Verschillen uit de hoofde van de valutaomrekening worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Beleggingen Criteria opname in de balans Het Fonds neemt financiële instrumenten in de balans op zodra zij partij wordt in de contractuele bepalingen van het financiële instrument. De reële waarde van de financiële instrumenten bij eerste opname is gelijk aan de kostprijs van de financiële instrumenten. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot het financieel instrument aan een derde worden overgedragen. (Certificaten van) aandelen en aan aandelen gerelateerde producten Ter beurze genoteerde (certificaten van) aandelen en overige aan aandelen gerelateerde producten worden gewaardeerd tegen de laatst bekende beurskoers. De toepassing van deze Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 18

19 waarderingsgrondslag resulteert in een waardering tegen actuele koersen. Transactiekosten worden in de resultatenrekening verantwoord. Waardeveranderingen Waardeveranderingen van beleggingen (gerealiseerde en niet-gerealiseerde) worden in de resultatenrekening verantwoord. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De nominale waarde is nagenoeg gelijk aan de marktwaarde als gevolg van de korte looptijden van de betreffende posten. Verwerking van plaatsing en inkoop van aandelen De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van aandelen ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het geplaatst kapitaal van het Fonds. Participaties als fondsvermogen Participanten van het Fonds hebben het recht om hun participatie terug te verkopen aan het Fonds en heeft daarmee het kenmerk van vreemd vermogen. De participaties van het Fonds worden in de jaarrekening als eigen vermogen verantwoord, omdat de participaties aan de volgende kenmerken voldoen: de houder van de participatie heeft recht op een pro-rata deel van de netto activa in het beleggingsfonds; en de participatie is achtergesteld ten opzichte van alle andere instrumenten. Op- en afslag bij toe- en uittredingen Bij de uitgifte en inkoop van participaties van het Fonds worden op- en afslagen in rekening gebracht. De op- en afslagen komen geheel ten goede aan het Fonds en worden apart in de verlies en winstrekening verantwoord. Deze op- en afslagen dienen met name ter dekking van transactiekosten die bij het Fonds in rekening worden gebracht over de beleggingstransacties van het Fonds. Deze transactiekosten bestaan uit vergoedingen voor onder andere brokerkosten waaronder researchkosten, settlementkosten en vergoedingen voor valutaverschillen. De op- en afslagen worden jaarlijks door de beheerder vastgesteld op basis van de gemiddelde transactiekosten die representatief zijn voor transacties op de financiële markten in de betreffende beleggingscategorie. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat betreft de inkomsten uit belegde middelen (dividend en waardeveranderingen) over de verslagperiode onder aftrek van de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen, die gedurende het jaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop deze zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst naar beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord. In het kasstroomoverzicht wordt het resultaat door middel van aanpassingen hierop tot kasstromen herleid. Financiële risico s De activiteiten van SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A kunnen voor het Fonds financiële risico s van verscheidene aard met zich meebrengen. Deze risico s bestaan onder andere uit marktrisico, tracking error risico, kredietrisico, valutarisico, verhandelbaarheidrisico en liquiditeitsrisico. Marktrisico De beleggingen van het Fonds zijn blootgesteld aan normale marktschommelingen en risico s inherent aan het beleggen in financiële instrumenten. De waarde van de onderliggende beleggingen kan fluctueren en kan toe- of afnemen door een groot aantal factoren, zoals verwachtingen ten aanzien van economische groei, inflatie en prijsontwikkeling op goederen- en valutamarkten. Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 19

20 Daarnaast kan de waarde van de beleggingen fluctueren als gevolg van bijvoorbeeld politieke en monetaire ontwikkelingen. Marktrisico s kunnen verschillen per beleggingscategorie maar nemen toe door beperking van de spreiding van de beleggingen tot een bepaalde regio, sector en/of door de keuze van individuele beleggingen. Het is mogelijk dat de hele markt of een bepaalde regio of sector daalt. Het risico wordt weliswaar beperkt doordat de fondsmanager belegt in aandelen die deel uitmaken van de Morgan Stanley Capital International North America Standard Index. Wanneer echter deze index als geheel aanzienlijk daalt, zullen participanten in het Fonds eveneens geconfronteerd worden met een aanzienlijke waardedaling van hun beleggingen. In de toelichting op de jaarrekening onder de beleggingen wordt het marktrisico gekwantificeerd in de tabellen betreffende landenverdeling en sectorallocatie. Tracking error risico (ten gevolge van uitsluiting) Doelstelling van de fondsmanager is de prestaties van de Morgan Stanley Capital International North America Standard Index te volgen door te investeren in de aandelen die deel uitmaken van deze index. De aandelen die niet voldoen aan de door SNS Asset Management geformuleerde Fundamentele Investeringsbeginselen worden uitgesloten. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen de samenstelling van de portefeuille en de samenstelling van de index wat leidt tot een tracking error. De tracking error van de portefeuille ten opzichte van de Index zal fluctueren in de loop van de tijd, afhankelijk van het bedrag en de marktkapitalisatie van de uitgesloten aandelen. Gegeven de doelstelling van het Fonds wordt het tracking error risico niet afgedekt. Kredietrisico Dit risico wordt ook wel aangeduid als debiteurenrisico. Voor alle fondsen geldt dat als gevolg van verkooptransacties kortlopende vorderingen ontstaan. De kortlopende vorderingen als gevolg van verkooptransacties kennen een zeer laag risico aangezien de onderliggende activa slechts worden geleverd tegen gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag. Renterisico Het renterisico is het risico van fluctuaties in marktwaarden als gevolg van renteontwikkelingen. De waarde van de beleggingen in vastrentende beleggingen fluctueert als gevolg van verandering in marktrentes. Aangezien het Fonds alleen belegt in aandelen is het Fonds niet blootgesteld aan een significant renterisico. Valutarisico Het Fonds belegt de gehele portefeuille in financiële instrumenten die niet in euro luiden. De waarde van de beleggingen kan in een dergelijk geval worden beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen waarin de desbetreffende beleggingen luiden. Valutakoersen kunnen grote wisselingen laten zien. Wisselingen in valutakoersen kunnen de waarde van de beleggingen van het Fonds daardoor zowel in positieve als in negatieve zin beïnvloeden. Het valutarisico wordt niet afgedekt. De valutaposities bedragen als volgt (bedragen afgerond op duizend in lokale valuta): in in Canadese Dollar US Dollar Gehanteerde valutakoersen ten opzichte van de euro Amerikaanse Dollar 1, Canadese Dollar 1, Verhandelbaarheidrisico De mate van verhandelbaarheid van de effecten is van invloed op de hoogte van de feitelijke aankoop- en verkoopkoersen. Het Fonds belegt voornamelijk in goed verhandelbare aandelen waardoor het verhandelbaarheidsrisico beperkt is. Liquiditeitsrisico De participaties in het Fonds zijn niet beursgenoteerd. De participaties in het Fonds zijn slechts Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 20

21 beperkt verhandelbaar en er geldt een aanmeldingstermijn. De liquiditeit van de participaties kan beperkt zijn indien de fondsmanager besluit de handel in de participaties op te schorten of de tot stand gekomen transacties te vernietigen, wanneer zij dit in het belang van het Fonds dan wel haar participanten acht. Toelichting op de balans I Beleggingen in EUR in EUR Stand begin van het boekjaar Aankopen Verkopen Gerealiseerde waardeveranderingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Stand eind van het boekjaar Ultimo 2012 is een bedrag van EUR 7,9 miljoen (2011: EUR 6,9 miljoen) aan vastgoedfondsen onder de aandelen opgenomen. In de verslagperiode zijn er geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen. De kosten van het aan- en verkopen bedragen (2011: ). Ultimo 2012 en 2011 zijn er geen effecten uitgeleend. Effectenportefeuille Beleggingen per 31 december 2012 Sectorallocatie SNS Responsible Index Fund Equity North America - A Beurswaarde % van beleggingen in EUR Technologie ,6% Financiële Dienstverlening ,7% Energie ,1% Farmacie & Gezondheidszorg ,8% Duurzame Consumentengoederen ,0% Massa Consumentengoederen ,8% Basisindustrie ,7% Basisgoederen ,9% Nutsbedrijven ,3% Telecommunicatie ,1% Totaal ,0 Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 21

22 Grootste vijf belangen per sector Technologie Beurswaarde % van sector in EUR Apple Computer Inc ,3% IBM Corp ,0% Microsoft Corp ,8% Google Inc ,2% Oracle Corporation ,0% Totaal ,3% Financiële Dienstverlening Beurswaarde % van sector in EUR Wells Fargo & Company ,0% JP Morgan Chase & Co ,8% Bank of America Corp ,1% Citigroup ,7% Royal Bank of Canada ,6% Totaal ,2% Energie Beurswaarde % van sector in EUR Exxon Mobil Corporation ,5% Chevron Corporation ,0% Schlumberger ,2% Conocophillips ,8% Occidental Petroleum ,4% Totaal ,9% Farmacie & Gezondheidszorg Beurswaarde % van sector in EUR Johnson & Johnson ,0% Pfizer ,6% Merck & Co ,7% Abbott Laboratories ,4% Amgen ,2% Totaal ,9% Duurzame Consumentengoederen Beurswaarde % van sector in EUR Home Depot ,3% Amazon.com ,2% McDonald's Corp ,1% The Walt Disney Co ,9% Comcast Corp ,6% Totaal ,1% Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 22

23 Massa Consumentengoederen Beurswaarde % van sector in EUR Procter & Gamble Co ,0% Coca-Cola Company ,2% Philip Morris International ,8% Wal-Mart Stores ,8% Pepsico ,4% Totaal ,2% Basisindustrie Beurswaarde % van sector in EUR General Electric Co ,1% 3M Co ,8% Caterpillar ,6% United Parcel Service ,2% Union Pacific Corp ,9% Totaal ,6% Basisgoederen Beurswaarde % van sector in EUR Monsanto ,2% Du Pont (E.I.) De Nemours 935 6,0% Dow Chemical 862 5,5% Potash of Saskatchewan 781 5,0% Praxair 732 4,8% Totaal ,5% Nutsbedrijven Beurswaarde % van sector in EUR Duke Energy 964 9,4% Southern Co 815 7,9% Dominion Resources 635 6,2% Nextera Energy Inc 588 5,7% Exelon Corporation 545 5,3% Totaal ,5% Telecommunicatie Beurswaarde % van sector in EUR At & T Inc ,0% Verizon Communications ,9% American Tower Corp-Cl A 654 6,4% Centurylink Inc 513 5,0% Crown Castle Intl 447 4,5% Totaal ,8% Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity North America - A 23

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA - A (Fonds voor gemene rekening) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY NORTH AMERICA (Fiscale Beleggingsinstelling) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity Pacific

Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity Pacific Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund Equity Pacific Jaarverslag 2012 SNS Responsible Index Fund - Equity Pacific 1 SNS Responsible Index Fund Equity Pacific (Fonds voor gemene rekening) Beheerder

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY PACIFIC (Fonds voor gemene rekening) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni)

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY EUROPE

2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY EUROPE Jaarverslag 2013 SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY EUROPE SNS RESPONSIBLE INDEX FUND - EQUITY EUROPE (Fiscale Beleggingsinstelling) BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe - A

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe - A ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe - A Jaarverslag 2014 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE A (Fonds voor gemene rekening) Beheerder ACTIAM N.V. Postbus 8444 3503 RK Utrecht Website ACTIAM.nl/fondsbeheer

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Halfjaarverslag 2012 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag

Nadere informatie