Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap."

Transcriptie

1 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap December 2010

2 Colofon De richtlijnen zijn in 2009 opgesteld en vastgesteld in 2010 in samenwerking met de WIP en met een bijdrage van onderstaande organisaties: ASVZ GGD Hart voor Brabant LCHV Polikliniek Esdégé-Reigersdaal RIVM / LCI Stichting Viataal Werkgroep Infectie Preventie (WIP) Deze uitgave is te downloaden via: Contact Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Postbus CE Amsterdam T F Web: Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 2 van 65

3 Inhoud Colofon 2 1 Inleiding Voor wie zijn deze richtlijnen bedoeld? Opbouw richtlijnen Waarom is een goede hygiëne belangrijk? Hoe verspreiden micro-organismen zich? Hoe kunnen infectierisico s worden beperkt? 8 DEEL 1: Algemene voorzorgsmaatregelen 9 2 Persoonlijke hygiëne medewerkers Handhygiëne Algemeen Wanneer is een goede handhygiëne van belang? Wondjes aan de handen Techniek handreiniging Techniek handdesinfectie Techniek gebruik van handcrème Persoonlijke verzorging Kleding Persoonlijke beschermingsmiddelen Handschoenen Beschermende kleding 14 3 Bouw en inrichting Algemeen Toiletruimte Doucheruimte Artsenkamer / Onderzoekskamer Groepsruimte met keuken Snoezelruimte 3.7 Schoonmaak en opslagruimte Binnenmilieu Ventilatie en vochtbalans Temperatuur 17 5 Omgang met cliënten Hulp bij de wasbeurt en de persoonlijke hygiëne van de cliënten Helpen bij tanden poetsen Hoortoestellen Voetverzorging door de medewerkers Handverzorging Toiletteren Hulp bij eten 19 6 Omgang en opslag van medicijnen en steriele materialen Opslag medicijnen Steriliseren Bewaren van gesteriliseerde instrumenten en materialen Verpakken en etiketteren van gesteriliseerde instrumenten en materialen 20 Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 3 van 65

4 7 Preventie van infectieziekten Accidenteel bloedcontact Melding infectieziekten Medewerkers met een infectie Zwangerschap bij medewerkers Seksueel contact Vaccineren MRSA Infectie- en/of hygiënecommissie 24 8 Voedselvoorziening 26 9 Legionellapreventie Risicofactoren Beheersmaatregelen Monstername Reiniging Algemeen Reinigingsmiddelen Schoonmaakschema Schoonmaakmateriaal Desinfectie Algemeen Desinfectiemiddelen Werkwijze desinfecteren Wanneer desinfecteren? Wasgoed Linnengoed Aanvoer wasgoed Afvoer wasgoed Dierplaagbeheersing Beheersplan Preventieve maatregelen Afval Huishoudelijk afval Scherp afval Huisdieren Algemeen Huisdieren op bezoek Huisdieren voor verblijf Reiniging Honden Katten Vogels Knaagdieren en overige dieren 38 Deel 2: Verpleegkundige handelingen Wondverzorging Hygiënische werkwijze Wondverzorgingsmiddelen Werken met verpleegkundige hulpmiddelen Blaaskatheters 41 Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 4 van 65

5 Absorptie incontinentiemateriaal Blaasspoelingen Maag- en PEG sonde Het inbrengen van de sonde Het toedienen van sondevoeding Gebruik van een thermometer Veilig omgaan met instrumenten Paramedische therapie Bewegingstherapie Fysische therapie Massage Hydrotherapie Pedicure 45 DEEL 3: Activiteiten en speciale voorzieningen Zwembaden Grote zwembaden Kleine baden Schoonmaak Materialen Zandbak Algemeen Maatregelen Wanneer moet het zand worden ververst? Zand- of watertafel Ballenbak Boerderijdieren Hygiënische bedrijfsvoering Hygiëneadviezen voor cliënten Handhygiëne voor het personeel Schoonmaken van dierverblijven Zieke dieren Attractie- en speeltoestellen Wetgeving Logboek Toezicht Begrippen Literatuur Bijlagen Schoonmaakschema s Werkinstructies verpleegkundige handelingen Werkinstructie: Katheteriseren door middel van een urethrakatheter Werkinstructie: Urineopvangzak met aftapkraan Werkinstructie: Urineopvangzak zonder aftapkraan Werkinstructie:Toedienen van sondevoeding Werkinstructie: Toediening van medicijnen via de neusmaagsonde Werkinstructie: Het reinigen van de tracheacanule Werkinstructie: Het gebruik van uitzuigapparatuur Adressen van de provincies 64 Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 5 van 65

6 Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 6 van 65

7 1 Inleiding 1.1 Voor wie zijn deze richtlijnen bedoeld? De richtlijnen zijn bedoeld voor de beleidsmedewerkers die werken in een voorziening die zorg verleent aan mensen met een handicap 1. De richtlijnen gelden voor zowel de intramurale als de extramurale zorg en zowel voor mensen met een lichamelijke als verstandelijke handicap. Voorbeelden van locaties in de extramurale zorg zijn: kinderdagcentrum, dagverblijf voor volwassenen, gezinsvervangend tehuis en begeleid wonen en/of wooncentra. 1.2 Opbouw richtlijnen De richtlijnen zijn opgebouwd uit drie delen met verschillende modules, te weten: Deel 1: Algemene maatregelen Persoonlijke hygiëne medewerkers Bouw en inrichting Binnenmilieu Omgang met cliënten Omgang en opslag van medicijnen en steriele materialen Preventie van infectieziekten Voedselvoorziening Legionellapreventie Reiniging Desinfectie Wasgoed Dierplaagbeheersing Afval Huisdieren Deel 2: Verpleegkundige handelingen Wondverzorging MRSA Werken met verpleegkundige hulpmiddelen Paramedici Pedicure en manicure Deel 3: Activiteiten en speciale voorzieningen Zwembadjes Zandbak Ballenbak Ieder voorschrift in deze richtlijn is aangegeven met een symbool met de volgende betekenis: wetboek = wettelijk verplicht voorschrift, bijvoorbeeld het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan ten behoeve van legionellapreventie. Deze punten worden door de overheid of bijvoorbeeld de GGD getoetst. handje = landelijk vastgestelde norm. Deze punten worden bij het toezicht getoetst, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een handenwasgelegenheid met alle benodigdheden om de handen op een hygiënische wijze te kunnen wassen. Cursief gedrukte teksten in een kader zijn bedoeld als tip! 1 In de richtlijn zal worden gesproken over mensen met een handicap. Hierbij wordt zowel een lichamelijke als verstandelijke handicap bedoeld. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 7 van 65

8 1.3 Waarom is een goede hygiëne belangrijk? Een goede hygiëne is van belang om de kans op overdracht van micro-organismen tijdens het verblijf in de (woon)voorziening te verminderen. Cliënten leven dicht op elkaar en hebben intensief contact en soms onzorgvuldige persoonlijke hygiëne. In de (woon)voorziening is geen sprake van een thuissituatie en dient er door de medewerkers en cliënten op een hygiënische wijze te worden gewerkt en gewoond. Door het ontbreken en/of niet naleven van de hygiëneregels, kunnen microorganismen zich snel verspreiden. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van de cliënten en medewerkers. De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap verschilt sterk. Naar gelang de zorgbehoefte kan dit variëren van klinische zorg voor cliënten met een ernstige (vaak ook meervoudige) handicap tot hulp bieden, of alleen begeleiding geven op afstand, voor cliënten die begeleid zelfstandig wonen. In de praktijk betekent dit dat cliënten steeds vaker leven in een situatie die vergelijkbaar is met een gezin. Behalve de normale hygiëne zijn voor hen geen bijzondere infectiepreventieve maatregelen nodig. 1.4 Hoe verspreiden micro-organismen zich? Micro-organismen kunnen zich verspreiden via de handen, lucht (via druppels door aanhoesten, huidschilfers of stof), voedsel en water en besmette voorwerpen. Ook via lichaamsvloeistoffen (speeksel, braaksel, wondvocht, feces of bloed) kan overdracht van micro-organismen plaatsvinden. Overdracht van micro-organismen kan heel gemakkelijk plaatsvinden indien de basishygiëne niet wordt nageleefd. 1.5 Hoe kunnen infectierisico s worden beperkt? Om te voorkomen dat cliënten een infectie oplopen, is een schone leefomgeving en een hygiënische werkwijze van belang. Een goed beleid op het gebied van hygiëne en infectiepreventie is een voorwaarde. Aan de hand van de normen die in deze hygiënerichtlijn staan vermeld, kan het beleid worden opgesteld. Het instellen van een hygiënecommissie kan hierbij hulp bieden (zie ook paragraaf 7.8). Een hygiënecommissie bekijkt welke risico s er in de voorziening aanwezig zijn en zorgt ervoor dat deze risico s tot een minimum worden beperkt door onder andere het vastleggen van hygiënisch werken in protocollen. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 8 van 65

9 DEEL 1: Algemene voorzorgsmaatregelen Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 9 van 65

10 2 Persoonlijke hygiëne medewerkers Door het frequente en intensieve contact tussen medewerkers en cliënten, is er meer kans op besmetting. Het risico om zelf besmet te raken is groot en ook de kans om anderen zoals cliënten te besmetten, is aanwezig. Met name via de handen worden micro-organismen overgedragen. Een goede handhygiëne en persoonlijke hygiëne zijn zowel in het eigen belang, als voor de cliënten, dringend noodzakelijk. 2.1 Handhygiëne Algemeen Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om risico op overdracht van micro-organismen te verminderen. In alle (woon)voorzieningen en voor alle medewerkers is een goede handhygiëne van groot belang. In het algemeen worden handreiniging met water en zeep of het inwrijven van de handen met handalcohol wat betreft de preventie van kruisinfecties als aan elkaar gelijkwaardig beschouwd. De keuze zal dan worden bepaald door de praktische uitvoerbaarheid (aanwezigheid wastafel etc.) en de mate van bevuiling van de handen. Wanneer de handen zichtbaar verontreinigd zijn, worden ze altijd gewassen met water en gewone, vloeibare zeep. In alle andere omstandigheden wordt, gezien het gebruiksgemak de voorkeur gegeven aan handalcohol. Om een adequaat effect van de handalcohol te bereiken moeten de handen goed droog zijn. Handreiniging houdt in het wassen van de handen met water en vloeibare zeep en het nadrogen van de handen met een schone doek of eenmalige handdoekjes. Handreiniging heeft als doel het verwijderen van vuil. Handreiniging wordt toegepast op visueel verontreinigde handen. Handdesinfectie vindt plaats door de visueel schone handen in te wrijven met handalcohol totdat de handen droog zijn. Dit leidt tot snelle vermindering van de aanwezige micro-organismen die op de handen aanwezig zijn. Bovendien heeft handalcohol het grote voordeel dat men de handalcohol bij zich kan dragen. Handalcohol 70-80% kan op de plek van de verzorging gebruikt worden en is onafhankelijk van de aanwezigheid van een wasbak. Bij deze vorm van zorg dient de handalcohol echter wel op een plek te worden bewaard waar de cliënt niet bij kan. In handalcohol zit een terugvettend bestanddeel dat het uitdrogen van de handen voorkomt. Handverzorging houdt in het zodanig verzorgen van de handen dat uitdrogen van de huid wordt voorkomen. Ook het verzorgen van de nagels valt onder handverzorging. Een intacte huid is de beste barrière tegen micro-organismen van buitenaf Wanneer is een goede handhygiëne van belang? Handhygiëne is van belang op het moment dat er contact is met de cliënt. Het toepassen van handhygiëne dient dan ook plaats te vinden indien er aansluitend medewerkers handelingen worden uitgevoerd. Pas handhygiëne toe op de volgende momenten: voor aanvang van de werkzaamheden en na pauzes; na hoesten, niezen en snuiten van de neus; Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 10 van 65

11 na toiletgebruik; na roken; voor en na contact met voedsel. Pas handhygiëne toe bij het uitvoeren van medewerkers handelingen bij cliënten. Doe dit in ieder geval op de volgende momenten: na lichamelijk onderzoek; vóór en na kleine ingrepen; vóór en na wondbehandeling; vóór en na het bereiden en toedienen van voedsel; na contact met lichaamsvloeistoffen of uitscheidingsproducten (feces, urine, bloed en wondvocht); na medewerkers handelingen. Pas handhygiëne toe voor het aantrekken en na het uittrekken van handschoenen. Motivatie: Bij het uittrekken van de handschoenen kunnen de handen worden besmet door de vuile buitenzijde van de handschoenen Wondjes aan de handen Indien er wondjes aan de handen zijn, moeten deze worden beschermd om besmetting te voorkomen. Dek wondjes aan de handen af met een vochtwerende pleister Techniek handreiniging Neem bij het reinigen van de handen de volgende instructie in acht: Maak de handen onder de kraan goed nat en voorzie ze vervolgens van een laagje vloeibare zeep uit de dispenser. Wrijf de handen gedurende 10 seconden goed over elkaar, waarbij de vingertoppen, duimen en gebieden tussen de vingers en de polsen goed moeten worden ingewreven. Spoel de handen goed af. Sluit de kraan met de elleboog of met een wegwerp handdoek. Droog de handen goed af met een wegwerp handdoek. Vergeet hierbij niet de polsen en de huid tussen de vingers te drogen. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 11 van 65

12 2.1.5 Techniek handdesinfectie Neem bij het desinfecteren van de handen met handalcohol de volgende instructie in acht: Neem uit de dispenser een hoeveelheid handalcohol passend in het kuiltje van de handpalm. Breng de handalcohol op de droge handen aan. Wrijf de handen zorgvuldig over elkaar totdat ze droog zijn. Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig met de handalcohol worden ingewreven Techniek gebruik van handcrème Indien de handen droog zijn, kan er een handcrème gebruikt worden. Neem de crème met een spatel uit de pot crème of gebruik een persoonsgebonden tube met crème. Motivatie: Bij gebruik van één gezamenlijke pot waarbij met de handen de crème wordt gepakt, bestaat het risico dat in de crème micro-organismen van de handen terechtkomen. 2.2 Persoonlijke verzorging Houd de nagels kort en gebruik geen nagellak of kunstnagels. Motivatie: Medewerkers die kunstnagels dragen, hebben vaker en grotere aantallen pathogene micro-organismen op de handen dan medewerkers zonder kunstnagels. Kunstnagels en lange nagels belemmeren een goede handhygiëne Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 12 van 65

13 waardoor na gebruik van handdesinfectans of wassen van de handen met water en zeep nog micro-organismen op de handen aanwezig kunnen zijn. Meerdere uitbraken van zorginfecties zijn toegeschreven aan medewerkers die kunstnagels droegen. Nagellak kan afbladderen waardoor er op de nagels nisjes kunnen ontstaan waar micro-organismen zich kunnen nestelen. Nagellak wordt aangetast door het gebruik van handalcohol. Draag geen hand- en polssieraden tijdens medewerkers handelingen. Ook gladde trouwringen en horloges zijn niet toegestaan. Het dragen van piercingsieraden is toegestaan, mits deze de hygiëne en veiligheid niet in de weg staan en/of in contact kunnen komen met de cliënten. Het dragen van piercingsieraden, m.u.v. oorknopjes wordt echter in verband met de veiligheid afgeraden. Zorg dat de haren kort zijn of bij lang haar bijeengebonden of opgestoken. Draag schone hoofddoekjes strak om het hoofd gebonden. 2.3 Kleding Zorg dat de kleding dagelijks schoon is en bij zichtbare verontreiniging wordt vervangen. Dit betekent dat er extra privékleding op de werkplek aanwezig moet zijn indien er geen dienstkleding wordt gedragen. Was de kleding volgens wasvoorschrift. Draag kleding korte mouwen. Motivatie: Door het dragen van kleding met lange mouwen is het toepassen van een goede handhygiëne niet mogelijk. Bij het wassen van de handen dienen immers ook de polsen te worden gewassen met water en zeep. Bij lange mouwen is dit niet mogelijk. 2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen Handschoenen Draag waar dat staat voorgeschreven schone nitril 2 wegwerphandschoenen die voldoen aan de volgende normeringen: NEN-EN 374 (beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen), NEN-EN 420 (beschermende handschoenen algemene eisen en beproevingsmethode) en NEN-EN 455 (medische handschoenen voor eenmalig gebruik). Overal waar in de rest van deze richtlijnen handschoenen staat, wordt bedoeld schone nitril wegwerphandschoenen. Motivatie: Nitril wegwerphandschoenen worden niet aangetast door alcohol, bieden een goede bescherming tegen micro-organismen en chemicaliën en pinholes (zeer kleine gaatjes) in de handschoen worden sneller gesignaleerd. Door het gebruik van nitril handschoenen in plaats van latex wordt voorkomen dat medewerkers een latexallergie opbouwen en worden problemen voorkomen bij cliënten met een latexallergie. 2 Nitril wegwerphandschoenen worden niet aangetast door alcohol, bieden goede bescherming tegen bacteriën, virussen en chemicaliën en pinholes in de handschoen worden sneller gesignaleerd. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 13 van 65

14 Draag handschoenen in die gevallen waarbij de handen in contact kunnen komen met bloed, lichaamsvloeistoffen, slijmvliezen, uitscheidingsproducten (feces en urine), niet intacte huid of behandelmaterialen die (mogelijk) besmet zijn. Gebruik handschoenen eenmalig en bij een zelfde cliënt. Trek ze na gebruik direct uit en gooi ze direct in de afvalemmer. Vermijd tijdens het dragen van handschoenen contact met deurknoppen, telefoon, apparatuur, toetsenborden, et cetera. Was of desinfecteer de handen na het uittrekken van de handschoenen. Motivatie: Bij het uittrekken van de handschoenen kunnen de handen worden besmet door de vuile buitenzijde van de handschoenen Beschermende kleding Het dragen van beschermende kleding zorgt ervoor dat er geen overdracht van micro-organismen naar de kleding plaatsvindt. Draag tijdens het wassen van de cliënt een plastic schort. Dit om te voorkomen dat de eigen kleding tijdens het wassen nat wordt. Draag tijdens het douchen van een cliënt een plastic schort en douchesloffen. Wees alert bij het uittrekken van de douchesloffen op besmetting van de handen en pas handhygiëne na afloop toe. Motivatie: Douchesloffen voorkomen dat de schoenen nat worden tijdens het helpen met wassen van de cliënt. Ook wordt voorkomen dat vuil wordt overgedragen van schoenen naar de douchevloer. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 14 van 65

15 3 Bouw en inrichting Er zijn op de voorzieningen waarvoor deze richtlijnen zijn geschreven diverse vormen van huisvestings-, verblijfs- of gebruiksruimten, zoals recreatieruimten, slaapzalen of sanitaire ruimten. Elk van deze ruimten kent zijn eigen specifieke hygiëne-eisen. Het betreft ruimten voor collectief gebruik en het gaat niet om particuliere tijdelijke of vaste verblijven, zoals tenten of caravans. Zie hoofdstuk 10 voor diverse reinigingsmethoden. De hygiëne-eisen kunnen bij sommige voorzieningen via huisregels bekend gemaakt worden aan de gebruikers. 3.1 Algemeen Al het meubilair, ook dat van de cliënten zelf, moet goed gereinigd kunnen worden. Met stof beklede stoelen worden in algemene ruimten afgeraden, omdat bij incontinentie het materiaal verontreinigd kan worden. Meubilair van ongelakt hout en beschadigd meubilair is af te raden, omdat dit eveneens niet goed gereinigd kan worden. In onderstaande paragrafen zal per ruimte worden aangegeven wat de normen zijn. 3.2 Toiletruimte Toiletten en urinoirs kunnen een bron van micro-organismen vormen als ze slecht worden schoongemaakt of in slechte staat zijn. Voorzie de vloer van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt en gemakkelijk schoon is te houden. Voorzie de wanden tot tenminste 1,50 meter vanaf de vloer van materiaal dat geen vocht absorbeert en gemakkelijk schoon te maken is. Vervaardig de overige delen van de wanden en het plafond van materiaal dat niet door water kan worden aangetast. Voorzie het toilet van één of meer ventilatieopeningen die rechtstreeks in verbinding staan met de buitenlucht of luchtkanalen. Voorzie de toiletten van een handenwasgelegenheid en plaats hierbij een zeepdispenser en papieren handdoekjes. Plaats een afvalemmer in de ruimte. Deze moet voorzien zijn van een plastic zak. Plaats een sanitaircontainer in het damestoilet. 3.3 Doucheruimte Een schone douche is niet alleen prettig om in te douchen, maar ook beperkt dit het risico van het oplopen van voetschimmel. Douches moeten voldoen aan de volgende eisen: Voorzie de vloer van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt, gemakkelijk schoon is te houden en eventueel te desinfecteren. Voorzie de vloer van een afneembaar rooster en een stankafsluiter. Voorzie de wanden tot tenminste 1,70 meter vanaf de vloer van materiaal dat geen vocht absorbeert en gemakkelijk schoon te maken is. Voorzie de overige delen van de wanden en het plafond van materiaal dat niet door water en waterdamp kan worden aangetast. Ventileer de doucheruimten voldoende; zodanig dat er geen condens op de wanden en het plafond zichtbaar is en schimmelgroei wordt voorkomen. Plaats een afvalemmer in de ruimte. Deze moet voorzien zijn van een plastic zak. Plaats de vloer op afschot zodat (schrob)water vanzelf afvloeit richting de afvoer. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 15 van 65

16 3.4 Artsenkamer / Onderzoekskamer De artsenkamer of onderzoekskamer wordt gebruikt voor medisch onderzoek bij cliënten. Zorg dat de vloer goed reinigbaar, naadloos en stroef is. Voorzie de behandeltafel of -stoel van niet-absorberend en afwasbaar materiaal. Voorzie de ruimte van een handenwasgelegenheid met vloeibare zeep en handdesinfectans in niet navulbare flacons, papieren handdoekjes en een pedaalemmer met afvalzak en voetbediening. Zorg voor de aanwezigheid van een UN gekeurde naaldencontainer. Voorzie de onderzoeksbank van een papierrol. Het papier wordt vervangen na iedere cliënt die op de onderzoeksbank heeft gelegen. 3.5 Groepsruimte met keuken Veel woonvoorzieningen beschikken over groepsruimten. Soms betreft dit slechts een voorziening waar men iets te eten kan maken voor zichzelf (alleen koude bereiding) en is er een koelkast. In andere gevallen gaat het om een complete keuken met kookvoorziening waar men ook een warme bereiding kan uitvoeren. In hoofdstuk 8. Voedselvoorziening staat meer informatie over voedselveiligheid vermeld. Bouwtechnische eisen waaraan men in ieder geval dient te voldoen, staan hieronder vermeld. Zorg dat de vloer goed reinigbaar, splintervrij en stroef is. Voorzie de wand boven het aanrechtblad tot tenminste 60 cm van materiaal dat glad en gemakkelijk schoon te maken is. Bewaar gevaarlijke stoffen (zoals bepaalde schoonmaakmiddelen) gescheiden van voedingsmiddelen en in een gesloten kast die niet toegankelijk is voor de cliënten. Plaats in of in de onmiddellijke nabijheid van de keuken een voorziening om de handen te wassen. Voorzie deze handenwasgelegenheid van een zeepdispenser en handdoekjes voor éénmalig gebruik. Plaats een afvalemmer in de ruimte. Deze moet voorzien zijn van een plastic zak. 3.6 Snoezelruimte In een snoezelruimte verblijven cliënten om te ontspannen. Middels geluid, licht en verschillende materialen krijgen de cliënten signalen binnen. Voorzie de ruimte van materialen die goed reinigbaar zijn. Zorg dat er goede schoonmaakverlichting in de snoezelruimte aanwezig is, waardoor een goede schoonmaak mogelijk is. 3.7 Schoonmaak en opslagruimte Voorzie de ruimte waar de schoonmaakmaterialen worden bewaard van een ophangsysteem. Motivatie: Als de materialen zoals bezems, trekkers e.d. op de vloer staan, blijven de materialen vuil en langdurig vochtig. Voorzie de ruimte van een uitstortgootsteen met koud en warm stromend water. Hier kan het vuile water worden verwijderd en kunnen de materialen worden gereinigd. Zorg dat er ventilatie in deze ruimte aanwezig is. Plaats lekbakken voor het opslaan van de vloeibare schoonmaakmiddelen. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 16 van 65

17 4 Binnenmilieu 4.1 Ventilatie en vochtbalans Ventilatie is bedoeld om frisse lucht toe te voeren en vervuilde lucht en vocht af te voeren. Eén van de maatregelen die genomen kan worden, is zorgen voor frisse, goed geventileerde ruimten. Daarnaast is ventilatie ook belangrijk voor het afvoeren van hinderlijke geuren en schadelijke stoffen. Voor mensen met luchtwegproblemen (astma) is ventilatie extra belangrijk. Afspraken met betrekking tot ventileren en luchten: Open tijdens het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten altijd de luchttoevoer (ramen en/of ventilatieroosters). Zorg ervoor dat de ventilatievoorzieningen optimaal werken. Zorg voor periodiek onderhoud van mechanische ventilatie en voor het reinigen van ventilatieroosters. Zonder onderhoud vermindert de capaciteit jaarlijks met 10%. Zet in sanitaire ruimten raampjes open (indien aanwezig) of plaats een ventilatiekanaal of mechanische ventilatie. Pas zo mogelijk dwarsventilatie toe. Dit is het openzetten van twee tegenover elkaar gelegen ventilatieopeningen. Openingen kunnen bijvoorbeeld ramen en roosters zijn. 4.2 Temperatuur De behaaglijkheid in een ruimte is onder andere afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid van de lucht. Als mensen in een ruimte verblijven, komt veel vocht vrij, bijvoorbeeld door ademen en transpireren. In een vochtige omgeving kan condens optreden. Dit maakt groei van huisstofmijten, schimmels en bacteriën gemakkelijker. Gezondheidseffecten die kunnen optreden zijn ontsteking van het neusslijmvlies (hooikoortsachtige verschijnselen), luchtweginfecties, astma of eczeem. Afspraken voor temperatuur- en vochtbeheersing: Stel de temperatuur in op minimaal 20 C. Motivatie: Een te lage temperatuur, lager dan 15 C, bevordert schimmelgroei en een hoge relatieve luchtvochtigheid de aanwezigheid van huisstofmijt. Zorg voor de aanwezigheid van zonwering en gebruik deze tijdig. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 17 van 65

18 5 Omgang met cliënten De cliënten worden gestimuleerd om zoveel mogelijk hun eigen lichaamsverzorging op zich te nemen. Indien een cliënt dit zelf niet meer kan, nemen de medewerkers dit van hem/haar over. 5.1 Hulp bij de wasbeurt en de persoonlijke hygiëne van de cliënten Iedere cliënt moet beschikken over zijn eigen wasbenodigdheden. Zorg dat iedere cliënt in het bezit is van: persoonlijke toiletartikelen zoals zeep, kam, tandenborstel, tandpasta en zo nodig scheerbenodigdheden en gebittenbakje; wasbenodigdheden zoals washandjes, handdoeken en waskommen van roestvrijstaal. Wanneer de zorgomstandigheden moeilijk zijn, kan er gebruik worden gemaakt van wegwerpwasdoekjes. Er zijn doekjes verkrijgbaar die voorzien zijn van zeep en opgewarmd kunnen worden in de magnetron. Bij het ontbreken van beheersmaatregelen: Houd als medewerkers je handen onder de kraan bij het wassen van de cliënt. Dit ter controle van de temperatuur en ter voorkoming van verbranding. Zorg dat alle benodigde materialen binnen handbereik staan en pas na het uitvoeren van de werkzaamheden handhygiëne toe. 5.2 Helpen bij tanden poetsen Dagelijkse verzorging van de mond is een onderdeel van de persoonlijke hygiëne. Attendeer de cliënt op het belang van een goede mondhygiëne. Draag handschoenen tijdens het helpen bij het poetsen van de tanden. Motivatie: Tijdens het helpen van cliënten bij het poetsen van de tanden kan er contact met bloed of andere lichaamsvloeistoffen optreden. Om besmetting te voorkomen moeten handschoenen worden gedragen. Reinig het kunstgebit dagelijks met een bij de drogist of apotheek verkrijgbaar reinigingsmiddel. 5.3 Hoortoestellen Reinig het oorstukje van een hoortoestel dagelijks volgens voorschrift van de fabrikant. Motivatie: Bij dove of slechthorende mensen wordt meer oorsmeer gevormd. Hierdoor raakt het oorstukje sneller verstopt en moet het oorstukje ook vaker worden gereinigd. Het advies is om het oorstukje van het hoortoestel s avonds door te spoelen en s nachts te laten drogen. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 18 van 65

19 5.4 Voetverzorging door de medewerkers Voetverzorging vindt plaats in de kamer van de cliënt of in een apart hiervoor ingerichte kamer. Deze kamer moet goed gereinigd kunnen worden. Zorg dat in de kamer een wastafel met zeepdispenser, een handdesinfectans, een medewerkers crème, een houder met wegwerphanddoeken, een UNnaaldencontainer, een stopcontact en een afvalemmer voorzien van een plastic zak, aanwezig zijn. Bewaar de naaldencontainer op een plek die niet toegankelijk is voor cliënten. Eet of drink niet in deze kamer tijdens de behandeling. Reinig de behandelkamer direct na gebruik. 5.5 Handverzorging Controleer bij de dagelijkse verzorging de handen op de aanwezigheid van wondjes, kloven, eeltplekken en dergelijke. Overleg met arts over verdere behandeling. Zorg dat de cliënt beschikt over een eigen nagelknippertje. Motivatie: Indien het nagelknippertje bij meerdere cliënten wordt gebruikt, kan het knippertje besmet raken en kunnen micro-organismen worden overgedragen. Door het gebruik van een persoonsgebonden knippertje wordt dit voorkomen. 5.6 Toiletteren Bij het helpen van cliënten op het toilet is er kans dat de handen van de medewerkers in contact komen met urine en/of feces. Dit geldt ook voor de kleding van de medewerker. Feces en urine worden beschouwd als besmet. Via de handen van de medewerkers kunnen de omgeving en andere cliënten besmet worden. Draag daarom handschoenen tijdens deze handeling. Neem de handhygiëne in acht tijdens het helpen van de cliënt bij het toiletteren. Attendeer de cliënt erop de handen te wassen na het toiletteren. Reinig bij incidenten (zoals het smeren met feces) direct het oppervlak. 5.7 Hulp bij eten Zorg dat de cliënten tijdens de maaltijd eten met het eetgerei die hen aangereikt wordt. Voorkom dat cliënten met elkaars eetgerei eten. Was de handen voor aanvang van het helpen met eten. Laat de cliënten die zelf eten de handen wassen voor het eten. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 19 van 65

20 6 Omgang en opslag van medicijnen en steriele materialen 6.1 Opslag medicijnen Werk volgens de Landelijke instructie Voor Toediening Gereedmaken (VTGM) van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen van de V&VN (www.venvn.nl en zoek op VTGM met de zoekfunctie). Enkele belangrijke aandachtspunten waar aan voldaan dient te worden bij de opslag van medicijnen zijn: Controleer regelmatig en in ieder geval voor uitgifte de uiterste houdbaarheidsdatum van medicijnen. Medicijnen mogen niet gebruikt worden als de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden. Let op het hanteren van het first in, first out principe. Dit betekent dat medicijnen die het eerst geleverd zijn ook het eerste op moeten. De nieuwe voorraad moet in de medicijnkast dus altijd achteraan gezet worden en de oude voorraad naar voren geschoven. Zorg daarbij voor een overzichtelijke indeling. Bewaar medicijnen volgens voorschrift. Bij de vermelding bewaren tussen 15 en 25 C is dat bij kamertemperatuur en gekoeld bewaren betekent dat de medicijnen in de koelkast bewaard moeten worden bij een temperatuur tussen de 2 en 7 C. Controleer en registreer de temperatuur van de koelkast wekelijks. Reserveer een aparte koelkast voor medicijnen. Indien deze er niet is, moeten de medicijnen in een afgesloten bak in de levensmiddelen koelkast gezet worden. Bewaar medicijnen in een afgesloten (koel)kast die niet toegankelijk is voor cliënten. 6.2 Steriliseren Gebruik zoveel mogelijk wegwerpmaterialen zodat het steriliseren van instrumenten en materialen niet nodig is. Besteed het steriliseren van instrumenten en materialen uit aan bijvoorbeeld een ziekenhuis. 6.3 Bewaren van gesteriliseerde instrumenten en materialen In principe blijft de inhoud van de verpakking steriel zolang de verpakking droog en onbeschadigd is. Bewaar de steriele materialen nooit langer dan de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking van de laminaatzakken staat aangeduid. Houd een logboek bij waarin per sterilisatiedatum met behulp van een batchnummer 3 wordt bijgehouden welke materialen gesteriliseerd zijn. 6.4 Verpakken en etiketteren van gesteriliseerde instrumenten en materialen De verpakking van gesteriliseerde materialen is kwetsbaar. Door verkeerde behandeling gaat de steriliteit verloren. Neem daarbij de volgende regels in acht: Schrijf of stempel niet op de verpakking. Maak geen bundels van laminaatzakken. Gebruik geen nietjes, paperclips of elastiekjes. Prop laminaatzakjes niet in kastjes en laatjes. Bewaar laminaatzakjes niet op plaatsen waar ze nat kunnen worden. Gebruik het gesteriliseerde instrument niet als de verpakking: beschadigd of gescheurd is; (deels) geopend is; 3 Indien uit onderzoek blijkt dat materiaal niet goed gesteriliseerd is moeten alle materialen met hetzelfde batchnummer afgekeurd worden en opnieuw gesteriliseerd worden. Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een handicap Pagina 20 van 65

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra Augustus 2012 Colofon De richtlijnen zijn in 2007 opgesteld, herzien in 2012 door: GGD Amsterdam GGD Gooi-

Nadere informatie

Bijscholing van Tandartsassistenten. Voorbeeld. ACADEMIE tandartsenpraktijk 1. 2. 3.

Bijscholing van Tandartsassistenten. Voorbeeld. ACADEMIE tandartsenpraktijk 1. 2. 3. Bijscholing van Tandartsassistenten 1. 2. 3. Voorbeeld ACADEMIE tandartsenpraktijk ACADEMIE tandartsenpraktijk 1. Wetgeving Introductie Regelgeving met betrekking tot de medische zorgverlening beschrijft

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

Corporaties en legionellapreventie

Corporaties en legionellapreventie Corporaties en legionellapreventie Juni 2011 Corporaties en legionellapreventie Auteur Rogier Goes Colofon Aedes, Hilversum Corporaties en legionellapreventie is een uitgave van Aedes. Deze publicatie

Nadere informatie

Hygiënecode Ambulante Handel

Hygiënecode Ambulante Handel Hygiënecode Ambulante Handel Verkoop Eet- en Drinkwaren Versie 1 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 1 CODEHOUDER Naam bedrijf Exploitant CRK-nummer Adres Postcode/woonplaats Met de ondertekening van deze code

Nadere informatie

Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Utrecht, april 2015

Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Utrecht, april 2015 Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren Utrecht, april 2015 Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne

Nadere informatie

Infectieziekten onder controle

Infectieziekten onder controle Infectieziekten onder controle Veilig en Gezond Werken Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Ziek? Liever niet! Een woonbegeleider maatschappelijke opvang verbindt de hand van een dakloze die een

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Samengesteld door KDV De Speelhoeve

Samengesteld door KDV De Speelhoeve Samengesteld door KDV De Speelhoeve Februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene richtlijnen 4 - Waarom is het belangrijk dat een kind snel wordt opgehaald? - Medicijngebruik 3 Infectieziekten

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Houd het hoofd koel. Aandachtspunten bij hoge temperaturen

Houd het hoofd koel. Aandachtspunten bij hoge temperaturen Aandachtspunten bij hoge temperaturen Alert, doelgericht, inspirerend Houd het hoofd koel Houd het hoofd koel aandachtspunten bij hoge temperaturen - ActiZ-handreiking, juni 2007- Deze handreiking is tot

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

Sondevoeding via een voedingsstoma

Sondevoeding via een voedingsstoma 1/8 Interne Geneeskunde Sondevoeding via een voedingsstoma Inleiding In Nederland krijgen veel mensen tijdelijk of permanent sondevoeding via een voedingsstoma. Vaak gaat het om mensen die door hun ziekte

Nadere informatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 73 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE BIJLAGE 2 Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 1 Inleiding 74 1.1 Aanleiding 74 1.2 Belang 74 1.3 Doelstelling

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Zwanger! Algemene informatie. Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2008

Zwanger! Algemene informatie. Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. versie 2008 Zwanger! Algemene informatie versie 2008 Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen 2008 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum en RIVM. Deze brochure bevat algemene informatie voor vrouwen

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

Dossier Biologische agentia

Dossier Biologische agentia Dossier Biologische agentia Opgesteld door: Remko Houba Jaap Maas Helger Siegert Peter Wielaard 30 maart 2009 D_Biologische_agentia 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving onderwerp... 4 1.1 Beschrijving onderwerp...

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Dossier Nr: G-041 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins - FAVV

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) Wettelijke regeling Richtlijn Protocol Procedure Advies Informatie

Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) Wettelijke regeling Richtlijn Protocol Procedure Advies Informatie Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) Wettelijke regeling Richtlijn Protocol Procedure Advies Informatie Onderwerp Richtlijn: 'Naar een afdelings Tuberculose Infectie Preventie Plan' Status

Nadere informatie

Het betere werk vind je bij

Het betere werk vind je bij Het betere werk vind je bij INHOUDSOPgAvE HOOFDSTUK 1 Wat maakt werken in de supermarkt leuk? HOOFDSTUK 2 Waarom werken bij Coop? HOOFDSTUK 3 Jouw besluit: je gaat werken bij Coop! HOOFDSTUK 4 Welkom in

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Gids voor Goede Praktijken

Gids voor Goede Praktijken Gids voor Goede Praktijken Opdrachtgever: Sectorraad Paarden Datum: augustus 2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Twaalf richtlijnen voor paardenhouders 5 3. Voeding 7 Richtlijnen voor de VOEDING

Nadere informatie

Zorgen voor je seksuele gezondheid

Zorgen voor je seksuele gezondheid Zorgen voor je seksuele gezondheid MERLENE, 19, BELIZE MIJN LICHAAM IS SPECIAAL VOOR MIJ. IK WIL HET BESCHERMEN TEGEN SOI S, HIV EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Seksueel gezond zijn betekent dat we onze seksualiteit

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Voorlichting, advies en instructie Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Voorlichting, advies en instructie Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Voorlichting, advies en instructie Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 De betekenis van preventie en gezondheidsvoorlichting 5 1.1 De betekenis van preventie en GVO 5 Praktijk:

Nadere informatie