Introductiebrochure. Voor studenten en. nieuwe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductiebrochure. Voor studenten en. nieuwe"

Transcriptie

1 Sint-Rembertziekenhuis Torhout Introductiebrochure Voor studenten en nieuwe personeelsleden Versie S p o e d o p n a m e

2 Welkom Het team van de dienst spoedopname heet je van harte welkom. Je bent als nieuwe collega of als student op onze afdeling terecht gekomen. Je zult snel merken dat het werken op deze afdeling niet is zoals op een gewone afdeling. Deze brochure biedt je daarom een eerste kennismaking met onze afdeling. Het is niet de bedoeling dat je deze brochure memoriseert voor je start, maar ze is wel bedoeld als naslagwerk. Iets waar je kunt op terugvallen. Een bron van informatie.. die nooit volledig af is. Technieken evolueren continu en we moeten altijd blijven bijleren. Voor de stagiairs werken wij met mentoren die je zo veel mogelijk zullen begeleiden bij je stage. De mentor is je aanspreekpunt. Maar iedereen op dienst zal je zeker elk op zijn/haar gebied iets bijbrengen. Eigenlijk is iedereen ook een stukje mentor. Als je vragen hebt, problemen met wie of wat dan ook, aarzel niet en spreek ons aan! Formele en informele evaluaties dragen bij tot een gestructureerde opleiding. Zo kunnen we kort op de bal spelen, bijsturen en vlug en concreet ingrijpen Heb je problemen die niet direct op de dienst kunnen opgelost worden, neem dan gerust contact op met je mentor, de hoofdverpleegkundige of zo nodig de intreder-begeleider Geert Sabbe (tel. 2040). Voor de nieuwe personeelsleden is er een peter meterschap. Deze personen zullen je begeleiden bij het stappenplan dat je krijgt bij aanvang van je nieuwe uitdaging. Het stappenplan zal een beeld geven van je evolutie op dienst. Er is een nulmeting; de gevraagde stappen worden afgeparafeerd door peter meter indien deze beheerst worden. Zo zul je zien dat wij binnen 11 maanden tot een volledige integratie kunnen komen. Op geregelde tijdstippen zal de intreder-begeleider van het ziekenhuis feedback vragen aan peter meter en uzelf. Voor problemen kun je gerust bij hem terecht. Na 11 maand wordt door jou een afspraak gemaakt om je afgewerkt stappenplan in te dienen bij de intrederbegeleider (tel. : 2040). Is het vroeger afgewerkt, aarzel niet om het vroeger in te dienen. Het afwerken ervan is in de eerste plaats jouw verantwoordelijkheid. Op de volgende pagina s vind je een overzicht van de gebruiken, modaliteiten en afspraken zodat je je op een vlotte en aangename manier kan inwerken op onze afdeling. Uiteraard staan niet alle details in deze brochure. Als je nog vragen hebt of meer informatie wenst, kun je altijd bij een mentor, de hoofdverpleegkundigen of een andere collega terecht. Aarzel niet en kom bij ons aankloppen voor raad of een luisterend oor, want jouw opvang en begeleiding is voor ons een prioriteit. Alvast veel werk- en leergenot gewenst. Succes!!! Het spoedteam. Sint-Rembertziekenhuis 2013

3 Inhoudstafel Welkomstwoord... pg. 2 Inhoudstafel... pg Voorstelling van de afdeling 1.1. Locatie... pg Bedden heelkunde... pg Plaats binnen de organisatie (management)... pg Multidisciplinair team - artsen en verpleegkundigen... pg Specialismen... pg Afdelingsopdracht - werkinhoud - werkverdeling - takenpakket Afdelingsopdracht... pg Verwachtingen pg Verpleegactiviteiten... pg Organisatie van de verpleegkundige zorg... pg Het spoedgevallendossier... pg Een dag op de afdeling pg Procedures, protocollen, standing orders en dienstspecifieke afspraken 3.1. Meest voorkomende medisch- verpleegkundige technieken pg Hygiëne... pg Klinische paden en standing orders... pg Meest voorkomende administratieve en organisatorische procedures... pg Patiëntveiligheid... pg Patiëntenvoorlichting... pg Communicatie 5.1. Telefonie... pg I.C.T Mediweb... pg Gebruik van elektronisch personeelspakket SAGA... pg Gebruik van internet... pg Buizenpost... pg Mondelinge communicatie... pg Schriftelijke communicatie... pg Personeelsinformatie 6.1. Ziekenhuisbreed... pg Dienstspecifiek... pg Verwachtingen naar de student toe... pg. 25. Bijlagen Organogram, deontologische code, risicoanalyse, werkpostfiche en personeelsleden... pg. 26

4 1. Voorstelling van de afdeling 1.1. Locatie

5 De spoedopname bevindt zich in blok D op -1. De huidige spoed wordt anno 2013 helemaal verbouwd. Eind 2013 zou de realisatie van dit project rond moeten zijn. Het is dus mogelijk dat je tijdens je stageperiode geconfronteerd wordt met bouwwerken, maar dit wordt zo goed mogelijk opgevangen. Het is de bedoeling dat zowel het personeel van spoedopname als de patiënten hier zo weinig mogelijk last van hebben. Er wordt gewerkt in verschillende fases om dit te realiseren Indeling van de dienst De nieuwe spoedafdeling zal beschikken over twee reanimatieboxen en drie gewone boxen. Verder is er een isoleercel voorzien (wat wettelijk verplicht is). Er wordt ook een tijdelijke hospitalisatie voorzien met vier bedden, een pediatrische box, een box voor isolatie met sas, een box waar de kleine ingrepen zoals hechtingen kunnen doorgaan en een gipskamer. We beschikken ook over een zitbox waar ambulante patiënten kunnen plaatsnemen waarvan de pathologie het toelaat om te zitten. Op spoedopname zullen we ook over een triagelokaal beschikken. (zie verder in de bundel). We beschikken nu al over een ruime garage met drie uitritten. Eén uitrit voor de MUG, één uitrit voor de 112 ambulance en één uitrit voor de privéambulances en privévervoer Plaats binnen de organisatie De dienst spoedopname maakt deel uit van de zorgcluster Medisch-technische diensten. De zorgcluster bestaat verder uit de volgende diensten; dienst medische beeldvorming, labo, intensieve zorgen, nierdialyse, operatiekwartier en sterilisatie.

6 Management Dhr. J. Tally Mevr. I. Luts Dhr. B. Verbrugghe Algemeen directeur Directeur patiëntenzorg Zorgmanager 1.4. Multidisciplinair team Medisch team Dr. V. Van Haevre; diensthoofd spoedopname Dr. B. Hardy Dr. E. Libbrecht Dr. E. Tratsaert Dr. P. Sinnaeve Dr. F. Dewulf

7 Het geneeskundig team wordt ook nog aangevuld met HAIO s (huisartsen in opleiding) en stagiair artsen. Psychologen mevr. Kelly Monteny mevr. Katrien Devidt Andere specialiteiten kunnen ook indien nodig advies geven binnenin het multidiscplinair gebeuren. Verpleegkundig team Hoofdverpleegkundige Wim Van Belle Tel. : 050/ Verpleegkundigen Stagementoren en meter-peter Verpleegkundigen Nachtverpleegkundigen Kathleen Bollaert Kevin Constant (MUG) Edwin De Vriese (MUG) Marlies Vanacker Ellie De Craemer Katrien Gielen (MUG) Siska Gobert (MUG) Riet Lully (MUG) Marleen Ryckewaert (MUG) Hannah Sohier Joris Tamsin (MUG) Sophie Van der Linden (MUG) Maaike Vyncke (MUG) Frederiek Wybo Isabelle Laga (MUG) Lien Lesage (Radiologie) Sebastien Boterman Joke Soenen (MUG) Johan Logier Koen Van Driessche (MUG) Jürgen Verbrugghe (MUG)

8 Op dienst zijn Kathleen Bollaert, Kevin Constant, Edwin De Vriese en Marlies Vanacker de meter en peter van de nieuwe personeelsleden. Deze personen zullen de intreders niet enkel begeleiden, maar ook aan de hand van het stappenplan spoedopname. Indien een techniek beheerst wordt zal deze techniek op het stappenplan van de intreder afgeparafeerd worden door deze peter-meter. Diezelfde personen fungeren ook als mentor op de dienst. Referentieverpleegkundigen ALS-reanimatoren Kevin Constant Koen Van Driessche Ergonomie Joke Soenen Wim Van Belle Externe en interne MUG Kevin Constant Geriatrisch beleid Kevin Constant Palliatief verantwoordelijke Marleen Ryckewaert Pediatrisch beleid Riet Lully Marlies Vanacker Joke Soenen Rampenplanning Katrien Gielen Wobra-lesgevers Marleen Ryckewaert Koen Vandriessche Wondzorg Kathleen Bollaert Administratie: Mevr. Tine Delameillieure en Saskia Roelens. Logistieke ondersteuning: Veroniek Huyghebaert

9 1.5. Specialismen Op spoedopname is er een grote diversiteit aan disciplines. Het kan gaan van mineure trauma s tot polytrauma s, reanimaties, en dergelijke. Alle specialiteiten komen aan bod. Ook de patiëntenpopulatie is zeer divers. We verplegen van jong tot oud! De drukte op spoedopname varieert ook zeer sterk. Er kunnen dagen zijn dat er weinig werk is, maar ook dagen die heel hectisch zijn op de spoedopname. Onze spoedopname is ook verantwoordelijk voor interne als externe MUG-uitrukken en het secundair vervoer naar gespecialiseerde centra s Afdelingsopdracht - werkinhoud - werkverdeling - takenpakket Afdelingsopdrachten De dienst spoedopname staat in voor verschillende functies in het ziekenhuis: De opvang, anamnese, diagnose en behandeling van de acute patiënt die zich aanmeldt op spoedopname voor de diverse specialiteiten. Externe MUG (Mobiele Urgentie Groep). Dit team bestaat uit spoedarts en verpleegkundige die buiten het ziekenhuis ter plaatse gaan en zorgen voor de opvang van desbetreffende patiënten. Interne MUG: hier gaan arts en verpleegkundige binnen het ziekenhuis ter plaatse bij patiënten die in acute nood zijn. Opleiding aan studenten verpleegkunde, geneeskunde, ambulanciers en logistieke hulp Opleiding en coördineren van noodprocedures in het ziekenhuis, opstellen van een rampenplan Opleiding geven aan de verpleegkundigen van de afdelingen in verband met reanimatie Ambulante ECG s en labo s worden op spoedopname uitgevoerd door de desbetreffende verantwoordelijke personen. In het weekend wordt dit uitgevoerd door de verpleegkundigen Verwachtingen Het behandelen van een patiënt op de dienst spoedopname impliceert een aantal vaardigheden. correct verwerven van inzicht en verbanden leggen tussen pathologie, chirurgie en therapie deskundige organisatie en coördinatie van toegewezen taken oplossingen zoeken voor de noden van de patiënt, arts en familie steeds handelen met gepaste attitude consequent: efficiënt werken (probleemoplossend) verantwoordelijkheid dragen

10 kordaat met eigen inbreng (argumenterend) stresssituaties aankunnen Motivatie en verantwoordelijkheidszin Zelfdiscipline arbeidsdiscipline - collegialiteit - vakkennis en eerlijkheid zijn eigenschappen van een goede spoedverpleegkundige. Dynamiek uitstralen is een pluspunt. Orde Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Werk af waaraan je begint. Probeer proactief het werk te zien. Alles heeft een plaats, zorg dat het er dan ook terug terechtkomt na gebruik. Stiptheid t.o.v. de te presteren werkuren de opgedragen taken de collega s: geef een volledige overdracht Werklust Van iedereen wordt ijver en tempo verwacht. Natuurlijk zijn er persoonlijke verschillen in aanpak. Via individuele bijsturingsgesprekken wordt het verwachtingspatroon duidelijk gemaakt en waar nodig bijgestuurd. Het is de taak van iedere collega om uit te leggen wat er specifiek van jou verwacht wordt. Van elke collega mag jij op jouw beurt verwachten dat hij/zij op een positieve en constructieve wijze feedback geeft. Probleemoplossend vermogen Bij problemen kan je steeds terecht bij de meter of peter of als student bij de mentor. Ook de deur van de hoofdverpleegkundige staat steeds voor je open. Hij ziet erop toe dat je je ontwikkelt zoals van je wordt verwacht. Wanneer er meningsverschillen zijn met collega s, praat ze eerst samen uit. Is er echter geen overeenkomst, stap dan met je probleem naar de hoofdverpleegkundige. Iedereen op dienst is verantwoordelijk voor een correcte opvang van nieuwe medewerkers. Eerlijkheid Fouten maken is menselijk, maar ze moeten toegegeven kunnen worden. Zodoende kan men fouten herstellen. Verantwoordelijkheid en eerlijkheid vullen elkaar aan.

11 Collegiaal Op een dienst spoedopname waar een hoge werkdruk heerst is collegialiteit een must. Het bevordert het arbeidsklimaat : wisselen van uren, elkaars zwakke en sterke punten erkennen. Organisatietalent Inzicht in de werkzaamheden/behandelingen/pathologie is nog altijd nodig. Hij weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden weet prioriteiten te stellen. Kan snel beslissen en de juiste maatregelen treffen ( flexibiliteit). Moet een zekere rust uitstralen zeker in levensbedreigende situaties. Vakkennis Door een basisopleiding van verpleegkundige en eventueel een voortgezette opleiding zal hij/zij deze kennis opdoen. Ook is men geïnteresseerd om jaarlijks bij te scholen zowel interne als externe opleidingen. Het vakgebied is zeer uitgebreid: anatomie, pathologie, medicatiekennis, technische vaardigheden, Verpleegactiviteiten MEEST VOORKOMENDE MEDISCH-VERPLEEGKUNDIGE TECHNIEKEN ADEMHALINGSSTELSEL Zuurstoftherapie met neusbril en masker Gebruik van ambu bij reanimatie Aërosol via perslucht Aspiratie via mond/neus van de bovenste luchtwegen Plaatsen van een mayocanule Gebruik van een thoraxdrainagesysteem Beademingstoestellen kennen BLOEDSOMLOOPSTELSEL Meten van glycemie via glucometer Perifere bloedname/perfusie plaatsen Hulp bij plaatsen van centrale- en arteriële katheter Haemoculturen kunnen afnemen Voorbereiding, toedienen van en toezicht op IV-perfusies en transfusies Kennis hebben van parameters (bloeddruk, pols, EKG, saturatie) Monitors kennen CPR beheersen SPIJSVERTERINGSSTELSEL Lavement kunnen toedienen Inbrengen van maagsonde Kennis hebben van een PEG-sonde Mobiliteit Het fixatieprotocol kunnen uitvoeren

12 Urogenitaal stelsel Voorbereiding, uitvoering blaassondage, blaasspoeling Gebruik kunnen maken van een bladderscan en kunnen interpreteren Bijhouden van het urinedebiet Incontinentiemateriaal correct kunnen gebruiken Huid, zintuigen en ledematen Wondzorg correct kunnen toepassen Voorbereiding, uitvoering en toezicht van hechtingen, wieken en drains Decubituspreventie kunnen toepassen bij de patiënt Hulp kunnen bieden bij chirurgische interventies onder lokale narcose De technieken van gipsen beheersen Medicamenteuze toediening / Voedsel- en vochttoediening Voorbereiden en toedienen van medicatie via volgende toegangswegen : oraal, subcutaan, via aerosol, rectaal, IV-medicatie, vaginaal, in tra-musculair, oor- en oogindruppeling, via gastro-intestinale katheter, dermaal. Parenterale voeding Hulp bij vocht- en voedseltoediening / balans bijhouden Assistentie bij medische handelingen Assistentie kunnen geven bij een intubatie, plaatsen van jugulariskatheter, lumbaalpunctie Hygiëne Isolatiemaatregelen kunnen nemen (MRSA, MRSE, ) Lijktooi kunnen uitvoeren Kennis Kennis hebben van de meest voorkomende onderzoeken : bloednames, radiologie, NMR, lumbale punctie, EEG, EKG, CT, echo, duplex, Goed kunnen observeren en rapporteren zowel in dossier als op briefing. Parameterscontrole, bloeddruk, saturatie, ademhaling, temperatuur. Verder : pijncontrole, Glascow Coma Scale (bewustzijnsschaal), glycemie Organisatie van verpleegkundige zorg De minimale bezetting Elke dag wordt er gewerkt met 3 vroegdiensten, 1 dagdienst en 3 laatdiensten. s Nachts wordt er gewerkt met 3 nachtdiensten, waarvan 1 verpleegkundige verantwoordelijk is voor radiologie. Werkverdeling Zoneverdeling Er wordt op spoedopname gewerkt met zones. Eén verpleegkundige is

13 verantwoordelijk voor de patiënten die in de boxen liggen, ( de voorkant ), één verpleegkundige is verantwoordelijk voor de patiënten die in de tijdelijke hospitalisatie liggen. ( de achterkant ). De MUG-verpleegkundige doet triage tot er een dagdienst toekomt. De dagdienst doet meestal de triage. Als de dagdienst de triage overneemt dat zal de MUG-verpleegkundige helpen met de verpleegkundigen in de zones waar nodig. Triageverpleegkundige Triage is essentieel voor onze dienst om de werking in goede banen te leiden. Onze dienst beschikt over een zelf ontwikkeld triagemodel. Eén verpleegkundige zit aan de balie en trieert. Dit houdt in dat die verpleegkundige alle patiënten opvangt. Deze verpleegkundige voert normaal gezien tijdens die shift geen andere taken uit dan triage. De triageverpleegkundige moet minimum 2 jaar op spoed tewerkgesteld zijn. Later wanneer we over ons triagelokaal beschikken, zal het de bedoeling zijn dat er ook een parametercontrole doorgaat. Deze verpleegkundige schat de ernst van de aandoening in, en bepaalt wat dringend is. De verpleegkundige bepaalt vervolgens waar de patiënt kan plaatsnemen. Is er geen secretaresse beschikbaar, dan schrijft de triageverpleegkundige ook de patiënten in. De triageverpleegkundige verwittigt ook de urgentiearts over nieuw aangekomen patiënten en vult het triagebord in. De triage gebeurt niet s nachts. MUG-verpleegkundige Deze verpleegkundige staat in voor de externe MUG-uitruk. Iedere morgen wordt er een checklist overlopen door de MUGverpleegkundige van dienst. De MUG-verpleegkundige rijdt ook zelf met de MUG, met de urgentiearts bij zich. De MUG-verpleegkundige voert de opvang, anamnese en behandeling uit bij de patiënt buiten het ziekenhuis. Wanneer de patiënt in het ziekenhuis toekomt, dan geeft de MUGverpleegkundige zo vlug mogelijk overdracht aan de zoneverpleegkundigen, verantwoordelijk voor de patiënt. De MUG-verpleegkundige brengt de MUG-auto en de papieren in orde, en helpt dan weer mee met de zoneverpleegkundigen of doet triage. De MUG-verpleegkundige neemt nooit eindverantwoordelijkheid voor een patiënt op de spoedopname, omdat hij altijd de kans heeft om opgeroepen te worden. De eindverantwoordelijkheid voor de patiënten ligt bij de verpleegkundige verantwoordelijk voor de desbetreffende zone. De interne MUG wordt uitgevoerd door de verpleegkundigen die niet verantwoordelijk zijn voor de externe MUG. Indien de werkdrukte het toelaat wordt er met twee verpleegkundigen naar de interventieplaats in het ziekenhuis gelopen. De verpleegkundige wordt altijd bijgestaan door een

14 arts. Als de urgentiearts beschikbaar is, dan is dit die arts. Is hij of zij weg met de MUG, dan komt de intensieve zorgenarts ter plaatse. Die moet in het ziekenhuis aanwezig zijn. Opvang en begeleiding van studenten Derdejaarsstudenten en studenten die op stage komen om hun BBT-titel te behalen worden zoveel mogelijk begeleid door de vier stagementoren. Er wordt ook geprobeerd om de studenten zoveel mogelijk met één van de mentoren te laten samenwerken. De studenten krijgen de mogelijkheid om mee te gaan met de MUG als de schoolverzekering dit toelaat. Ook is er als regel gesteld dat er niet wordt meegegaan met de MUG in de eerste stageweek, én dat de student niet meegaat zolang er geen eerste evaluatie van de student is geweest. (Deze evaluatie wordt zo vlug mogelijk uitgevoerd door de stagementoren op de afdeling). Er wordt wel de mogelijkheid gegeven om mee te gaan met de interne MUG. De eerste dag wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om een student samen te zetten met een stagementor. De eerste dag is een introductiedag voor de student.

15 Het spoedgevallendossier Per patiënt wordt een map aangelegd. documenten; medicatieblad anamneseblad zorgplanning parameters parameterblad eventueel DNR-code diversenblad zorgblad spoedgevallenregistratie ev. blad besmette patiënt... Daarin komen de volgende

16 2. Een dag op de dienst spoedopname Vroegdienst (6u25 tot 14u01) Overdracht Er wordt bepaald welke verpleegkundige welke zone doet (dit wordt onderling onder de verpleging beslist) De MUG-verpleegkundige is degene die het minst aantal ritten heeft gehad Checklist spoed en MUG uitvoeren Wachtlijst artsen opmaken voor de komende 24 u Post wegbrengen Opnamedocumenten wegbrengen Nieuwe steriele wondnaadsets gaan halen naar sterilisatie Verzorging van patiënten die al op spoedopname opgenomen zijn Opvang, anamnese, diagnose en behandeling van nieuwe patiënten Laatdienst (13u39-21u45) Overdracht Er wordt bepaald welke verpleegkundige welke zone doet (dit wordt onderling onder de verpleging beslist) De MUG-verpleegkundige is degene die het minst aantal ritten heeft gehad Verzorging van patiënten die al op spoedopname opgenomen zijn Opvang, anamnese, diagnose en behandeling van nieuwe patiënten Indien mogelijk de linnenkar halen Als de drukte het toelaat, wordt er 39 minuten pauze genomen om te eten Nachtdienst (21u30-6u30) Overdracht Checklist spoed uitvoeren Apotheek afhalen en in de medicatiekast steken Magazijn bestellen (op maandag en donderdag) Verzorgingskarren aanvullen Verzorging van patiënten die al op spoed opgenomen zijn Opvang, anamnese, diagnose en behandeling van nieuwe patiënten Dagdienst (9u-17u06) Bezoekuren Spoedopname is altijd toegankelijk. Patiënten mogen bezoek krijgen, maar we proberen dit te beperken omwille van de privacy van de andere patiënten.

17

18 3. Procedures, protocollen, standing orders en dienstspecifieke afspraken 3.1. Meest voorkomende medisch-verpleegkundige technieken Parametercontrole Ademhalingsstelsel (zuurstoftoediening, intubatie, aërosol, ) Bloedsomloopstelsel (bloedname, IV-katheter, ) Spijsverteringsstelsel (maagsondage, lavement, ) Urogenitaalstelsel (blaassondage, ) Medicatietoediening (IM,IV,SC, rectaal) Fysische beveiliging (fixatiebed) Verpleegkundige activiteiten met betrekking tot het stellen van een diagnose Assistentie bij medische handelingen (plaatsen arteriële lijn, diep veneuze katheter, lumbaal punctie, Voorbereiding en nazorg onderzoeken Preventie contaminatie (MRSA, ) 3.2. Hygiëne Handhygiëne Het hoeft geen lang betoog om te zeggen dat hygiëne, hier dan in de lichamelijke vorm, een van de belangrijkste aandachtpunten is binnen de zorg op de dienst. Ieder lid van het multidisciplinair team kan een overdracht doen van micro-organismen van een besmette patiënt naar een ander/ of zichzelf. Naast steriel werken is handhygiëne de belangrijkste preventiemaatregel om dergelijke infectierisico s te vermijden. Op onze dienst bevinden zich dispensers met handontsmettingsvloeistof thv de posities, verzorgingskarren... In iedere positie bevinden zich maskers, mutsen, spatbrillen en handschoenen om bij te dragen voor een correcte hygiënische zorg. Uiteraard blijft een persoonlijke hygiëne : haartooi, nagels en beroepskledij ook zeer belangrijk! Psychische hygiëne De doelstelling van hygiëne op de dienst spoedopname kunnen we omschrijven als het behoud van de gezondheid van de patiënten die op deze dienst verzorgd worden. Er worden zulke omstandigheden geschapen, dat de patiënt geen bijkomende hinder ondervindt voor zijn gezondheid. Wanneer we spreken over gezondheid en hygiëne in een ziekenhuis, dan denken wij onmiddellijk aan de lichamelijke gezondheid : infectierisico, besmetting vermijden. Bij een M.U.G.- interventie kan de patiënt ook psychische schade oplopen. Binnen dit onbekende

19 geheel kan de patiënt traumatiserende ervaringen opdoen. Geconfronteerd met pijn, angst, slapeloosheid, nieuwe behandelingen... Deze achtergrond moet ons bewust maken van de aanwezigheid van de mens op de dienst spoed. Het moet dus een doelstelling zijn voor het personeel om aandacht te hebben voor de angst, twijfel en onmacht van de patiënt! Naast het voltallig team kan er hulp ingeroepen worden van een crisisteam van het ziekenhuis bestaande uit opgeleide vakmensen : psychologen, pastorale en sociale dienst Prikongeval In de eerste plaats moet alles gedaan worden om een prikongeval te voorkomen. Recappen wordt voortaan uitdrukkelijk verboden. Naalden moeten onmiddellijk na gebruik zonder verdere manipulatie in de speciaal daartoe bestemde naaldcontainer geworpen worden (K.B. 3 mei 2013). In geval van een Prikongeval is er een procedure van kracht. In feite betreft het niet alleen prikken, maar ook blootstelling aan bloed, bloederig vocht, andere potentieel besmettelijke lichaamsvochten. De blootstelling kan gebeuren met intacte huid, niet intacte huid, mucosa of percutaan. Contact met intacte huid wordt normaal beschouwd als een klein risico terwijl contact met mucosa en niet intacte huid een matig risico inhoudt. Voor percutane blootstelling maakt men een onderscheid tussen een minder ernstig risico en een ernstig risico. De algemene procedure is van toepassing op alle personeelsleden van het ziekenhuis. Voor personeel van het ziekenhuis dekt de arbeidsongevallenverzekering de kosten. De eerste zorg gebeurt op de afdeling zelf. De procedure moet zo snel mogelijk gestart worden. Je brengt de hoofdverpleegkundige op de hoogte en meld je aan op de dienst spoedgevallen. Er wordt een meldingsformulier ingevuld en indien nodig gebeurt er een bloedname. De dienst arbeidsgeneeskunde zorgt voor de verdere afhandeling. Als student neem je na het opstellen van de E.H.B.O.-bon contact op met de school betreffende verzekering. De procedure staat uitgebreid omschreven op intranet Klinische paden en standing orders Klinisch pad CVA Staand order: 1) Pijnprotocol pediatrie (S02.001) 2) Koorts pediatrie (S02.002) 3) RX kleine traumata (S S02.012) 4) Bloedafname (S02.013) 3.4. Meest voorkomende administratieve- organisatorische procedures Op de spoedopname is er heel wat administratie te verrichten. Bij iedere patiënt die wordt opgenomen wordt er een spoedgevallendossier ingevuld. Indien er medicatie werd gebruikt wordt dit op een medicatieblad genoteerd. Bij patiënten die gehospitaliseerd worden, worden nog het geneesmiddelenvoorschrift en de onderzoeksplanning meegegeven.

20 Wat ook heel belangrijk is, is het blauwe blad. Hier wordt verwacht dat de familie dit invult met contactpersonen en telefoonnummers. Bij patiënten ouder dan 75 jaar moet de ISAR-score ingevuld worden Patiëntveiligheid Het oplopen van onbedoelde schade is een reëel probleem in de gezondheidszorg. Vandaar dat er zeer veel aandacht geschonken wordt aan een cultuur van patiëntveiligheid. Ook in het AZ Sint-Rembert is dit de hoogste prioriteit. Het optreden van onbedoelde schade wordt benoemd als een incident. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een valongeluk bij een patiënt, een medicijn toedienen bij de verkeerde patiënt, het niet correct identificeren van een labostaal, de glycemie meten bij de verkeerde patiënt Belangrijk is om een (bijna-)incident altijd te melden aan de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke, zelfs als de patiënt hier geen directe schade van ondervindt. Hij of zij zal dit melden in het incidentmeldsysteem van het ziekenhuis. Incidenten worden verder geanalyseerd door de patiëntveiligheidscoördinator. Belangrijk hierbij is niet wie iets fout heeft gedaan maar wat er in het proces kan worden verbeterd zodat het risico op een gelijkaardig incident in de toekomst kan worden vermeden! In het ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan identificatie. Dit betekent o.a. dat patiënten op elke ogenblik geïdentificeerd moeten kunnen worden aan de hand van een polsbandje. Deze controle moet gebeuren vóór elke handeling die bij de patiënt wordt uitgevoerd (bv. toedienen medicatie, bloedafname uitvoeren, patiënt afhalen voor transport naar een onderzoek ). Tenslotte wordt ook aan de patiënt zelf gevraagd om mee te helpen in zijn eigen veilige behandeling. Hiervoor krijgt elke patiënt bij opname een brochure met de volgende tips. Geef alle informatie over uw Geef het aan als u iets niet begrijpt Bespreek vooraf het verloop van uw operatie Schrijf op welke medicijnen u gebruikt

21 Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan verwacht Volg de instrucies en adviezen goed op 4. Patiëntenvoorlichting Volgende patiëntenbrochures zijn ter beschikking op dienst en kunnen met de patiënt meegegeven worden. Alle brochures zijn ook terug te vinden op de website van het ziekenhuis; Spoed, actimove sling Spoed, blauwe draagdoek Spoed, CO-vergiftiging Spoed, gipsverband Spoed, hechting Spoed, hersenschudding Spoed, kinderen Spoed, Mexicaanse griep Spoed, neusbloeding Spoed, tekenbeet...

22 5. Communicatie 5.1. Telefonie De telefoonnummers binnen het ziekenhuis bestaan uit 4 cijfers. Alle nummers kan je vinden in de telefoongids van het ziekenhuis of via intranet. Als men iemand buiten het ziekenhuis wil opbellen, moet men eerst telefoneren naar de centrale (11) en een buitenlijn aanvragen. Als je een lijn wil doorverbinden naar een ander toestel, dien je eerst op de R - toets te drukken en daarna het nummer van het ander toestel te vormen. Het gebruik van eigen privé-gsm op dienst is verboden. Hiervoor wordt verwezen naar vroegere dienstmededeling (DM 2 van 2012). Dects op de afdeling De meeste artsen, assistenten en verantwoordelijken dragen een persoonlijke dect. Elke dect heeft een nummer met 4 cijfers. Wanneer het toestel aan de andere kant van de lijn bezet is kan je de ring back functie instellen door op de toets 2 te drukken. Bel je iemand op en heb je oorspronkelijk een gewoon oproepsignaal gevolgd door een snelle bezettoon dan betekent dit dat de dect van deze persoon in de lader zit. Wil je een arts thuis opbellen dan kan dit via verkorte code **2+ drie laatste cijfers van het dectnummer. Dan word je automatisch doorgeschakeld met de huistelefoon van deze arts. Gebruik je **5+ drie laatste cijfers van het dectnummer dan word je doorverbonden met de persoonlijke GSM van deze arts, voor zover zijn/haar verkorte code geprogrammeerd is. Het noodnummer van het ziekenhuis is 2000 (brand of andere noodsituaties) Telefoonnummers voor de dienst spoedopname Hoofdverpleegkundige 2301 Bureel verpleging 2311 Zorgmanager ICT Op dienst zijn er diverse computers beschikbaar. Het ziekenhuis beschikt over een eigen intranet. Via intranet kan je alle mogelijke informatie vinden over het ziekenhuis, procedures, MEDIWEB (elektronisch medisch dossier) * Gebruik Via intranet vind je onder toepassingen, de medische portaalsite terug. Deze toepassing is een databank met patiëntengegevens die door artsen,

23 * Functies verpleegkundigen en paramedici wordt gebruikt. Iedere dienst of arts heeft een aparte log-in. Studenten verpleegkunde kunnen dit bestand enkel inzien in het bijzijn van een verpleegkundige. Beddenlijst. Voor de arts bestaat dit uit zijn toegewezen patiënten per dienst. Voor de verpleegafdeling gaat dit om alle opgenomen patiënten binnen de eigen afdeling. De elektronische registratie van opname, transfer en ontslag van de patiënt. Elektronische aanvraag patiëntenklevers en/of identificatiebandje Administratieve gegevens van een patiënt raadplegen vb. telefoonnr. Opvragen van protocollen en verslagen van onderzoeken Elektronische aanvraag voor kinesitherapie / voedingsdeskundige Gebruik van visuele herkenningspunten voor ziekenhuishygiëne / interne liaison Gebruik van elektronisch personeelspakket: SAGA. SAGA HCPS is een Windows toepassing voor de opmaak van dienstroosterplanning. Het diensthoofd gebruikt deze toepassing voor zijn/ haar personeelsadministratie. Met SAGA is het mogelijk om de planning van dienstroosters te realiseren, rekening houdend met mogelijke wensen, het contractueel aantal uren, alle mogelijke tellers zoals verlof, feestdagen, aantal nachten, enz. Saga wordt gebruikt als een planningspakket. Het uurrooster voor de personeelsleden van de dienst wordt hierin opgemaakt en gecorrigeerd. De personeelsleden kunnen via een persoonlijke login het uurrooster en hun eigen urenpakket consulteren. Deze gegevens worden maandelijks verwerkt door de personeelsdienst. Aan de hand van deze gegevens worden de loonprestaties berekend Gebruik van internet Internetgebruik is enkel toegestaan voor professionele doeleinden.

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst 1-07-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Spoedgevallendienst 1 Beste student Het team van de spoedgevallendienst heet je van harte welkom.

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten az groeninge Kortrijk Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten EPSI (Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie) Campus Vercruysselaan 5 Versie juli 2012 Inhoudstafel Welkom... 3 1. Voorstelling

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Ziekenhuis Oost - Limburg Campus Sint Jan INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Abdominale en algemene heelkunde GV4 Versie Januari 2013 2 Inhoudstabel Voorwoord 1. Voorstelling van de verpleegeenheid 3 1.1

Nadere informatie

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 ISSN 1376-7801 SPOEDGEVALLEN Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 V.U. Lauwaert Door, Briel 115, 9340 Smetlede Nr. 3 spoedgevallen

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

INHOUD. Bestuur en directie 3. Voorwoord 4. Bouwen aan onze organisatie 6. Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9

INHOUD. Bestuur en directie 3. Voorwoord 4. Bouwen aan onze organisatie 6. Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9 Jaarverslag 2009 INHOUD Bestuur en directie 3 Voorwoord 4 Bouwen aan onze organisatie 6 Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9 Bouwen aan operationele excellentie 13 Bouwen aan dienstverlening 19 Bouwen

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6

Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6 Vertrouwen in beeld JaarverSLAG 2 0 0 6 missie 2 / 3 Wij zijn een autonoom, algemeen ziekenhuis dat vanuit een christelijke inspiratie specialistische gezondheidszorg aanbiedt. visie Wij maken deel uit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen AZ Groeninge Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen Dossier Tyco Healthcare prijs voor excellentie in ziekenhuismanagement 2006 Bezinning Inhoudstafel Voorwoord Van vier naar één op papier

Nadere informatie

Het model de aantrekkelijke instelling

Het model de aantrekkelijke instelling Het model de aantrekkelijke instelling De aantrekkelijke instelling wordt gedefinieerd volgens drie gemeenschappelijke krachtlijnen: een gemeenschappelijke opdrachtverklaring die gedeeld wordt door de

Nadere informatie