het Grootverslag Inclusief jaarverslag 2010 Nr. 76 juli 2011 Eerste stenen voor woonzorgboerderij Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het Grootverslag Inclusief jaarverslag 2010 Nr. 76 juli 2011 Eerste stenen voor woonzorgboerderij Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut"

Transcriptie

1 Nr. 76 juli 2011 het Grootverslag Inclusief jaarverslag Eerste stenen voor woonzorgboerderij 9 Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut 12 Bespaar energie met uw eigen coach!

2 Ons jubileumjaar 2010 COLUMN De jaarstukken zijn gereed. In dit Grootverslag leest u daar meer over. Op sloten we ons jubileumjaar af met een feestavond voor alle medewerkers en partners. Die avond werd ook het jubileumboek Eenen grooten slagh gepresenteerd. Het boek werd vervolgens officieel uitgereikt aan de (toen nog) drie burgemeesters uit ons werkgebied. Ook mochten onze huurders, belangenhouders en andere geïnteresseerden een exemplaar in ontvangst nemen. We zijn trots op het resultaat. Onze dank gaat uit naar de redactiecommissie: Fer Beerepoot, Gidus van de Swaluw en Carel de Jong. Zij hebben samen met een grote groep vrijwilligers de historie van de sociale woningbouw in ons werkgebied uitgezocht en daarvoor onder andere vele uren doorgebracht in het historisch archief in Hoorn. De schrijfster Nadja Jansma verwoordde hun bijdrages op een leuke en unieke wijze. Daardoor werd het een leesbaar geschiedenisboek. Maar het jubileum leverde ook een schitterende fietstocht op. De tocht ging langs molen De Hoop, Het Poldermuseum, Kinderboerderij SKIK en de Pancratiuskerk. Mede dankzij het prachtige weer werd de tocht voor de vele deelnemers en vrijwilligers een onvergetelijke dag. Ook in 2011 organiseerden de vrijwilligers van molen De Hoop weer een Grootslag-fietstocht. Ook het Jeu de Boules toernooi wordt een traditie. Als dank voor hun inzet organiseerden we dit toernooi in ons jubileumjaar voor onze bewonerscommissies. Dit voorjaar werd de tweede editie gehouden. Een verslag daarvan vindt u op pagina 10 van dit Grootverslag. En dan waren er tenslotte ook nog de tuinwedstrijd en niet te vergeten de feestmiddagen en -avonden met Gien Gehannus. Ik bedank alle mensen die een bijdrage aan de festiviteiten hebben geleverd graag voor hun enthousiasme en inzet. En dat waren vele, vele vrijwilligers en medewerkers. Dit Grootverslag staat voor een groot deel in het teken het jaarverslag Het gehele jaarverslag 2010 vindt u op onze website. Ik ben er trots op dat we met een klein team steeds tot grote daden komen. Ik bedank iedereen voor zijn inzet: de leden van onze huurdersvereniging, bewonerscommissies, huurders, bestuurders van gemeenten, zorg- en welzijninstellingen en iedereen die ik nu per ongeluk vergeet. En zeker niet in de laatste plaats onze medewerkers. Samen bereikten we onze doelen en werken we iedere dag aan ons motto ONS HUIS, UW THUIS en dat met zeer veel plezier. Ik wens u veel leesplezier met dit Grootverslag en mocht u vragen hebben, schroom niet, maar stel deze gerust. Ik wens u een zonnige vakantie toe. we zijn trots op het resultaat Hans Kröger Colofon Eindredactie: woningstichting Het Grootslag Teksten: Marja Heerdt Fotografie: Ton Voermans, Bergen Eric Boschman, Alkmaar Vormgeving en Druk: Acretia Media, het in aanbouw zijnde complex (14 juni 2011) MFA bijna klaar Op 15 juli wordt de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zwaagdijk-Oost naar verwachting opgeleverd. Dat betekent dat de St. Josefschool, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van de stichting Elan volgens planning in de grote vakantie naar hun nieuwe onderkomen kunnen verhuizen. Daarna volgen de peuterspeelzaal, de gymzaal en het dorpshuis. De MFA is ontworpen door Zeeman Architecten. De Toekomst Bouw uit Andijk bouwt het complex. Vrijdag 16 september wordt het gebouw, dat een eigentijdse moderne uitstraling heeft, officieel geopend.

3 Jaarverslag 2010 Organisatie we zetten ons in voor onze huurders en voegen graag iets toe aan de maatschappij Onze huurders vormen ons bestaansrecht. Wij willen dat zij tevreden zijn met hun woning en over onze diensten. Of dat zo is laten we controleren door een onafhankelijk bureau, het KWH uit Rotterdam. We zijn er trots op dat we in 2010 opnieuw het felbegeerde KWH-Huurlabel in de wacht sleepten voor onze dienstverlening. Ook behielden we onze eerste plaats in de strijd om het KWH-Participatielabel. Daarvoor wordt met name de samenwerking tussen een woningcorporatie en haar huurders gemeten. Ondanks de goede resultaten blijven we kijken of we onze dienstverlening (nog) verder kunnen verbeteren. We zijn een sociaal maatschappelijke onderneming. We zetten ons in voor onze huurders en voegen graag iets toe aan de maatschappij. We bouwen woningen van goede kwaliteit en zetten ons in voor een leefbare omgeving. Op 31 december 2010 bezaten we woningen en 25 overige verhuureenheden, zoals het GOED in Wervershoof, de woonzorgboerderij de Branderhoeve in Hoogkarspel en het dorpshuis in Onderdijk. Dit is ongeveer 22 procent van de totale woningvoorraad binnen de gemeente Drechterland en de voormalige gemeenten Andijk en Wervershoof. Ook in 2010 kwamen onze huurders op de eerste plaats. Tijden veranderen en dat heeft tot gevolg dat de huurders, individueel en gezamenlijk, steeds meer inbreng hebben op het beleid van onze organisatie. Naast huurdersvereniging De Driehoek zijn er in ons werkgebied acht bewonerscommissies actief. Verder waren we voor twee complexen in gesprek met onze huurders over de aanpassing van de woonomgeving en aanpassing, renovatie of sloop/nieuwbouw van een aantal woningen. Deze vertegenwoordigers komen op voor de rechten van de huurders en zijn ook in staat mee te denken over zaken die niet direct hun eigen belang betreffen. Helaas constateren we dat steeds minder mensen bereid zijn hier hun vrije tijd in te steken. Samen met het bestuur van huurdersvereniging De Driehoek zijn we op zoek naar nieuwe overleg- of inspraakvormen. IWV beleid In 2010 vernieuwden wij ons beleid rond de zogenaamde individuele woningverbetering. Tot nu toe lag de nadruk op het verlenen van toestemming aan huurders om zelf werkzaamheden uit te voeren. Inmiddels is ons beleid er op gericht dat wij dergelijke werkzaamheden voor de huurder uitvoeren. Hiervoor hanteren we steeds vaker standaard prijzen. Op deze wijze kunnen we meer service bieden tegen gunstige voorwaarden. En omdat we veel werkzaamheden zelf uitvoeren, is er als de woning leegkomt, geen discussie over de vraag of er wel dan niet iets verwijderd moet worden. We verwachten dat het aantal IWV-aanvragen in 2011 door deze maatregelen met 63 procent stijgt. we verwachten dat het aantal iwv-aanvragen in 2011 met 63 procent stijgt

4 Jaarverslag Klachtenmanagement Klachten zien wij als leermomenten. We registreren klachten en bespreken deze intern of met de bedrijven/instanties die voor ons werken. Dat alles met het doel om onze werkwijze waar nodig te verbeteren/aan te passen. Om er voor te zorgen dat alle klachten die bij ons binnen komen goed afgehandeld worden, werd er in 2010 een medewerker speciaal belast met het klachtenmanagement. Woonruimteverdeling Op 1 november gingen we over naar een nieuw woonruimteverdelingsysteem. Alle woningcorporaties en gemeentelijk woningbedrijven in West-Friesland werken nu met één systeem. Aanvankelijke leidde dat regelmatig tot ergernissen bij woningzoekenden. Begin 2011 vonden er verschillende aanpassingen plaats waardoor deze ergernissen grotendeels werden weggenomen. In 2010 is 83,6 procent van onze vrijgekomen woningen met een huurprijs tot 652,52 toegewezen aan mensen met een inkomen tot ,- per jaar. 14,4 procent aan mensen met een hoger inkomen. Begin 2011 pasten wij ons beleid aan, omdat we met ingang van 1 januari maximaal 10 procent van deze huurwoningen (tot een huurprijs van 652,52) mogen toewijzen aan mensen met een hoger inkomen dan ,-. Verkoop woningbezit We verkopen ieder jaar een klein deel van onze woningen. Dat geld gebruiken we onder andere voor de realisatie van nieuwe woningen. Ook is het een middel om ons woningbezit te verjongen. Jaarlijks bepalen we welke woningen in aanmerking komen voor verkoop. We verkopen een woning alleen aan een zittende huurder of als de woning leegkomt. In 2010 verkochten we 5 woningen uit de bestaande woningvoorraad. Dat waren 4 woningen minder dan begroot. jaarlijks bepalen we welke woningen in aanmerking komen voor verkoop After sales Een belangrijke vorm van dienstverlening is de after sales. Wanneer huurders een woning hebben betrokken (bestaand of nieuw) bezoekt onze after sales medewerker de bewoners. Hij loopt met de huurder door de woning, geeft uitleg over apparatuur, vertelt over onze dienstverlening en voert kleine klusjes uit of zorgt ervoor dat er een monteur komt om eventuele kleine klachten direct op te lossen. Vanaf 2010 bezoeken wij huurders ook na het plaatsen van een keuken. Wij meten deze vorm van dienstverlening met enige regelmaat en in 2010 gaf de klant ons een 8,2 en 8,0 voor beide onderdelen. Hier zijn we trots op. vanaf 2010 bezoeken wij huurders ook na het plaatsen van een keuken Klantenpanels In 2010 hielden we geen klantenpanels. De reden hiervoor is dat wij in 2010 geen nieuwe producten ontwikkelden die wij eerst met een klantenpanel wilden bespreken. Wel waren er ronde tafel gesprekken met leden van de huurdersvereniging en de bewonerscommissies. In Drechterland en Wervershoof waren werkgroepen van bewoners actief in het kader van buurtbeheer en leefomgeving.

5 2010 (Strategisch) Vastgoed Beleid We spelen niet langer in op de vraag naar duurdere woningen en woningen met meer luxe. De ervaring leert dat er binnen ons werkgebied weinig markt is voor deze vorm van wonen. In het verleden bouwden we deze woningen wel, maar ze zijn niet of nauwelijks te verhuren. In 2010 besloten we dan ook om deze woningen te verkopen. Nieuwbouw Wij hebben als beleid dat wij niet bouwen voor verkoop, met uitzondering van onze Koopzekerwoningen. In 2010 bouwden we twee woningen voor de verkoop in Oosterblokker. Beide woningen (twee onder een kap) werden in 2010 niet verkocht, maar wel verhuurd met een optie tot koop. Verder leverden we in 2010 de volgende projecten op: 10 levensloopbestendige woningen in Andijk binnen het plan Fruittuinen, 20 levensloopbestendige woningen in Wervershoof, 6 levensloopbestendige woningen in Oosterblokker, 6 Koopzekerwoningen in Reigersborg Zuid (Hoogkarspel) en 6 Koopzekerwoningen in Oosterblokker. wij hebben als beleid dat wij niet bouwen voor verkoop, met uitzondering van koopzekerwoningen Onderhoud Niet planmatig onderhoud Ook wijzigde de doelgroep van een aantal woningen. Zo bleek dat diverse oudere seniorenwoningen niet meer geschikt (te maken) zijn voor ouderen, maar wel uitstekend verhuurd kunnen worden aan jonge starters. Verder werd duidelijk dat ouderen een grotere behoefte hebben aan voorzieningen, zowel in de woning als in het woongebouw en in de omgeving. Denk hierbij aan de toename van het aantal rollators en scootmobielen. Daarnaast zien we dat ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen in hun huidige woning en dat vraagt om aanpassingen in de woning. Ook besteedden we regelmatig aandacht aan het passend huisvesten van senioren al dan niet met specifieke woonbehoeften. Hierbij werken we nauw samen met de zorgpartijen Omring en Wilgaerden en de verschillende gemeenten. In 2010 wikkelden we reparatieverzoeken af. Dat waren er een kleine 400 meer dan we hadden begroot. In 662 woningen voerden we preventief onderhoud uit. 204 Woningen wisselden van huuder. Energie besparen In 2010 besteedden we extra aandacht aan de mogelijkheden voor onze huurders om energie te besparen. We ontvingen eind 2010 subsidie voor het (laten) plaatsen van 150 zonnepanelen voor warm water. Ondertussen zijn we vanaf 2009 de 1e generatie HR ketels alweer aan het vervangen. Dat alles om onze bijdrage te leveren aan een beter milieu en lagere woonlasten.

6 EPA In 2010 verrichtten we in verschillende woningen EPA metingen. Het overgrote deel van onze woningen heeft een A, B, C of D-label. Daarmee zitten we ver boven het landelijke gemiddelde. Legionellabacterie We vinden het belangrijk om onze woon(zorg)complexen legionellavrij te houden. 12 complexen die we verhuren aan zorginstellingen en/of complexen waar wonen en zorg gescheiden zijn, hebben inmiddels een legionellabeheersplan. Veiligheidskeuringen Jaarlijks laten we in een klein deel van onze oudere woningen een veiligheidskeuring uitvoeren. Dan worden de nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) gekeurd. In goed overleg met de betrokken huurders maken we afspraken om de woning, als dat nodig is, weer veilig te maken. Sloop In 2010 sloopten we 13 woningen aan het Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof. Met de bewoners maakten we in 2009 goede afspraken die werden vastgelegd in een sociaal verhuisplan. Dit legden we voor aan de huurdersvereniging die positief adviseerde. De bewoners verhuisden in 2010 allemaal tijdig naar een passende woning. Jaarverslag Bijzondere bijdrages Beste Buurt Idee In 2010 werden 13 aanvragen voor een Beste Buurt Idee door de BBI-commissie gehonoreerd. Ook kregen verschillende huurders geld uit het Grootslag Ondersteunings Budget. Het GOB is bedoeld om huuders net het zetje in de rug te geven dat zij nodig hebben om bijvoorbeeld hun woning op te knappen of hun kinderen mee te laten doen aan sociale activiteiten. Wij hebben het idee dat deze doelgroep nog niet goed wordt bereikt. We denken dat mensen een barrière voelen om een verzoek in te dienen. Dus proberen we nu signalen op te vangen tijdens huisbezoeken of via onze medewerkers die onze woningen bezoeken voor (preventief) onderhoud. Maatschappelijk vastgoed In 2010 leverden we in nauwe samenwerking met de gemeente Wervershoof en het stichtingsbestuur het dorpshuis in Onderdijk op. Tevens startte we met de bouw van een MFA (multifunctionele accommodatie) in Zwaagdijk-Oost. Het lukte niet om nog voor het einde van het jaar in Andijk te starten met de bouw van een zorgboerderij in samenwerking met het RIBW ZWWF. Leefbaarheid Een veilige en schone woonomgeving voor iedereen heeft alles te maken met de leefbaarheid binnen een wijk of dorp. We verrichtten noodzakelijk onderhoud aan de walkanten bij de woningen aan de Eenhoorn in Oosterblokker. Samen met de gemeente Drechterland en de bewoners van de Scherper, Kerkeland en Kleine Immert in Hoogkarspel stelden we een werkgroep samen om de buurt aan te pakken. Het betreft hier voornamelijk de speelpleintjes en de parkeergelegenheid. Helaas namen er geen huurders deel aan de werkgroep. Sponsoring In 2010 hebben we weer verschillende kleine initiatieven gesponsord. Ook plaatsten we reclameborden. Dat doen we niet om naamsbekendheid te krijgen, maar als financieel steuntje in de rug van de diverse verenigingen. In 2010 ondersteunden we de jeugdafdeling van voetbalvereniging VVW uit Wervershoof, gymvereniging VVW (kinderen met beperkingen) uit Wervershoof, Molen de Hoop in Wervershoof, kinderboerderij SKIK in Hoogkarspel, biljartvereniging Carambole uit Andijk, muziekvereniging Sursum Corda uit Andijk en reddingsbrigade t Span uit Andijk. We plaatsten reclameborden langs de voetbalvelden van AVV Andijk, Asonia Andijk, Woudia in Westwoud, Spirit in Hoogkarspel, voetbalvereniging Strandvogels (Onderdijk), voetbalvereniging VVW (Wervershoof) en tennisvereniging Santana in Hoogkarspel. 6

7 2010 Financieel resultaat 2010 Solvabiliteit en kasstroom 2010 Op 31 december 2010 is onze solvabiliteit ondanks de financieel ongunstige maatregelen vanuit de overheid, gestegen van 15,24% naar 31,23%. Deze zeer hoge stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de hernieuwde berekening van de bedrijfswaarde die leidde tot een fors positief resultaat. Voor onze woningstichting is winst geen doel op zich. Ons beleid is gericht op financiële continuïteit. Hierdoor kunnen we ook op langere termijn actief zijn als maatschappelijke onderneming, in het bijzonder voor onze doelgroepen. Het positieve resultaat over 2010 bedraagt na aftrek van de diverse belastingen maar liefst ,-. Dit is opvallend omdat het resultaat ruim 2 maal zo groot is als de totale opbrenst van de jaarhuur. De voornaamste reden voor dit hoge positieve resultaat is het besluit van het bestuur om het aantal financiële complexen terug te brengen van 190 naar 3. De nieuwe complexindeling (één complex per gemeente) sluit beter aan op het gevoerde beleid. Hierdoor kunnen we in één keer de eerder opgenomen verliezen (waardeveranderingen materiële vaste activa, ,-) terugboeken. Winst en verlies kunnen door deze manier van bedrijfswaardeberekening beter op elkaar worden afgestemd en de waarderingen hebben minder directe invloed op de jaarrekening. Door het positieve resultaat is de reserve verhoogd naar ,- Dat is per woning een bedrag van ,-. Huurbeleid Met ingang van 1 juli 2010 gebruiken we de huurharmonisatie als instrument om de prijskwaliteitverhouding van onze woningen beter af te stemmen op het aanbod op de regionale woningmarkt. Uit een vergelijk blijkt overduidelijk dat we aan de lage kant zitten met onze huurprijzen. De gemiddelde huurprijs van onze woningvoorraad bedraagt momenteel 63% van wat maximaal redelijk is. Inmiddels hebben we nieuwe streefhuren bepaald voor ons volledige woningbezit. Het grootste deel van de woningen wordt bij mutatie verhoogd naar de vastgestelde streefhuur van 68%. uit een vergelijk blijkt overduidelijk dat we aan de lage kant zitten met onze huurprijzen Het volledige jaarverslag kunt u nalezen op onze website onder Over ons/publicaties/ Jaarverslag.

8 Woningstichting Het Grootslag bouwt onderkomen voor 24 cliënten RIBW Voormalig college Andijk legt eerste stenen voor woonzorgboerderij Ik hoop dat onze ouderen die fysiek niet meer zo mobiel zijn hier straks een mooie levensavond kunnen hebben. Dat zei Ria von Bönninghausen-Visser, directeur bestuurder van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) maandag 30 mei in Andijk. Ze deed dat na afloop van de officiële eerste steenlegging van de woonzorgboerderij die wij bouwen. In de boerderij worden 24 bewoners van het RIBW met een psychische problematiek gehuisvest. De eerste steen, of eigenlijk stenen, werden gemetseld door het laatste college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Andijk: oud burgemeester Astrid Streumer en de wethouders Geri Kroezen-Puister en Nico Harteveld. Dit college speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het project. Hoewel het hoogste punt officieel nog net niet bereikt was, mocht Ria von Bönninghausen toch alvast de vlag in top hijsen. Von Bönninghausen is erg te spreken over het ontwerp van Sander Douma uit Stompetoren: Het wordt een prachtig complex. Met een grote tuin. Echt helemaal leuk. Ook Joke de Jong, manager wonen van het RIBW, is enthousiast: Het is een enorme verbetering voor onze cliënten. Ze hoeven straks geen trap meer op. En het is heerlijk dat alles wat ze nodig hebben in de directe omgeving te vinden is. Hans Kröger vertelde na afloop van het officiële gedeelte in het plaatselijke dorpshuis dat de eerste gesprekken al uit 2004 dateren. En ook de officiële start was eerder gepland, in december vorig jaar. De vorst maakte dat toen echter onmogelijk. Inmiddels vordert de bouw gestaag en is duidelijk zichtbaar hoe het complex er van buiten uit komt te zien. Als alles meezit kan Ooms Bouwmaatschappij B.V. uit Avenhorn het gebouw half december opleveren. Hans Kröger: Ik hoop dat we dan kunnen zeggen dat we met z n allen iets moois hebben bedacht. het is een enorme verbetering voor onze cliënten. ze hoeven straks geen trap meer op

9 Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut De zon scheen en de lucht was stralend blauw. Het maakte de uitreiking van de eerste sleutels van de nieuwe huurwoningen aan de Fuut in Hoogkarspel extra feestelijk. Maar liefst 103 mensen hadden zich voor het project aangemeld. 14 van hen mochten woensdag 25 mei hun sleutels in ontvangst nemen. De officiele eerste sleutel ging naar Sanne Aoulad-Lfadil. Zij betrekt de woning samen met haar twee kinderen, dochter Vienna (14) en zoon Cherdaqin (10). Sanne heeft er reikhalzend naar uitgekeken: Mijn zoon is autistisch én verstandelijk gehandicapt. Hij begrijpt lang niet alles. Ik bezoek elke dag de sportschool, maar kan hem de trap bijna niet meer opkrijgen. Soms wil hij na drie treden niet meer verder. Dan grijpt hij de trapleuning vast en krabt en bijt om zich heen. het is leuk als u elkaar alvast een beetje leert kennen Uitkomst Ook Gusta van Westen is blij dat het lange wachten voorbij is. Haar man heeft een progressieve spierziekte. Voor het echtpaar Van Westen zijn de slaapkamer en de badkamer op de begane grond een uitkomst. Hun vier kinderen en aanhang doen er alles aan om zo snel mogelijk te verhuizen. Overigens blijven de kamers boven niet ongebruikt. We hebben 11 kleinkinderen. Dus één kamer wordt logeerkamer en ik maak boven ook een kamer voor mijn naaimachine, want naaien is mijn grote hobby. Nieuwe start Ook in de woning van Bernadette de Wit wordt de extra kamer op de begane vloer straks als slaapkamer gebruikt. De drie kamers op de bovenverdieping worden door haar vier dochters betrokken. Ze mochten meedenken bij de inrichting, maar wel tot op zekere hoogte. Bernadette: Niet alles kan, want het is niet niks om in je eentje een heel nieuw huis in te richten. Als Bernadette de voordeur opent ligt de eerste felicitatiekaart al op de mat. Dat doet haar goed, want dit huis betekent voor mij een hele nieuwe start. Traditiegetrouw trakteerden we de bewoners op een lunch. Want, zo vertelde de manager van de afdeling Woondiensten Dick Visser: Het is leuk als u elkaar alvast een beetje leert kennen.

10 Onderhoud overzicht juli/augustus straat huisnr. werkzaamheden start gereed Andijk Flamingolaan 6 t/m 44 Herstraten diverse achterpaden augustus augustus Artuslaan 1, 5, 7, 11, 13 Herstraten diverse achterpaden augustus augustus Keizerskroon 15 t/m 37 Herstraten diverse achterpaden augustus augustus Murillolaan 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13 Herstraten diverse achterpaden augustus augustus Witte Valkstraat 5 t/m 11 en 2, 6, 8, 10, 12 Herstraten diverse achterpaden augustus augustus Wervershoof Jochems 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Vervangen cv ketel en mechanischeventilatiebox juli juli Jochems 21, 23, 25, 27 Vervangen cv ketel en mechanischeventilatiebox juli juli Sportlaan 14, 18, 20 Vervangen cv ketel juli juli Sportlaan 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Buitenschilderwerk juni juli Nes 116 Buitenschilderwerk juli juli Lageweid 12, 14, 16, 18, 20, 22 Vervangen cv ketel en mechanischeventilatiebox juli juli Middelweid 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 24, 26, 28 Vervangen cv ketel en mechanischeventilatiebox juli juli Middelweid 9, 9 a, 11, 11 a, 14, 16, 18, 20 Vervangen cv ketel en mechanischeventilatiebox juli augustus De Gracht 26, 28, 30, 32 Buitenschilderwerk augustus augustus Drechterland Witte Dam 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 Buitenschilderwerk juli juli Dres 6, 8, 10, 12 Vervangen cv ketel augustus augustus Wentelaar 21, 41 Vervangen cv ketel augustus augustus Op onze website vindt u welke woningen dit jaar in het kader van het preventief onderhoud door onze medewerkers worden bezocht. Joop Meester wint Jeu de Boules toernooi Vele bekende gezichten zagen wij terug bij de finale van de Jeu de Boules wedstrijden op 7 juni bij Sarto in Andijk. Vorig jaar organiseerden we voor de eerste maal een Jeu de Boules toernooi in het kader van ons 90-jarig bestaan. Het bleek een groot succes. Veel enthousiaste deelnemers zagen we dit jaar terug, maar ook nieuwe spelers. Bewoners van de appartementencomplexen, waar een bewonerscommissie actief is, waren dit jaar opnieuw uitgenodigd voor het toernooi. De eerste wedstrijd vond plaats op 19 april bij Sarto tussen de bewonerscommissies van Wervershoof en Andijk. Op 21 april beconcurreerden de bewoners van Hoogkarspel elkaar op de baan bij het Noorderlandhuis. Vervolgens gingen de finalisten uit de voorrondes de strijd aan om de wisselbeker op 7 juni. Deze belangrijke wedstrijd vond plaats onder ideale omstandigheden. Een voorzichtig zonnetje, een fris windje en een goede baan brachten de deelnemers tot topprestaties. Joop Meester van de Wilskracht in Wervershoof. Net als Rob van der Zon vorig jaar had ook de nieuwe winnaar het spel nooit eerder beoefend. Met een aangeboren balgevoel behaalde hij de hoogste score. En met een portie geluk natuurlijk. De tweede prijs werd gewonnen door Marijke de Jong van de Keizerskroon in Andijk. Voor de derde prijs moest er worden gestreden. Nico de Jong van de Keizerskroon en Jan Notmeijer van de Meerkoet uit Hoogkarspel waren gelijk geëindigd. Na een korte spannende partij sleepte Jan Notmeijer de 3e prijs in de wacht. 10 Rob van der Zon, vorig jaar winnaar van de wisselbeker, moest zijn trofee inleveren aan de nieuwe kampioen:

11 Tekst en eindverantwoording huurdersvereniging De Driehoek. Nieuws van De Driehoek Postbus ZG HOOGKARSPEL l i d N e d e r l a n d s e W o o n b o n d Energiebesparing Het besparen van energie was het hoofdthema van de afgelopen jaarvergadering van Huurdersvereniging De Driehoek. De heer Aad Melgerd van AMIC Installation Consultancy B.V. nam ons mee op een tocht door het voor velen toch wel een beetje onbekende gebied van wat duurzaamheid nu eigenlijk is en inhoud. Ook gaf hij aan wat de verhuurder hierin kan betekenen en wat u zelf kunt doen om het begrip duurzaamheid gestalte te geven. Uitgangspunt van het verhaal van de heer Melgerd was dat iedereen wel geld wil besparen en een bijdrage wil leveren aan de CO² reductie, maar dat veel mensen niet zo goed weten hoe dat moet. Hij gaf aan het een goede zaak te vinden dat de woningstichting in haar Toekomstvisie aangeeft energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw en nieuwbouw toe Ook de huurders kunnen ervoor zorgen dat de energielasten lager worden door hun gedrag aan te passen De hoofdprijs van de verloting ging naar mevrouw Hoexum uit Wervershoof te passen. Voorbeelden daarvan zijn de zonnepanelen om elektriciteit op te wekken en de zonneboiler, maar ook het lokaliseren van zogenaamde koude bruggen via infraroodmeting. Doel van dit alles is om de totale woningvoorraad naar een energiezuiniger niveau te brengen. Uiteraard zijn hier financiële consequenties aan verbonden zoals een eventuele huurverhoging. Uitgangspunt van de woningstichting is dat deze niet hoger mag zijn dan het bedrag dat via energiebesparende maatregelen wordt terugverdiend. Ook de huurders kunnen ervoor zorgen dat de energielasten lager worden door hun gedrag aan te passen. Als voorbeelden noemde hij tijdschakelaars (met aanwezigheidsdetectie), solatube verlichting, LED verlichting, spaarlampen, groene stroom en thermostaatkranen. Ligbaden en rainshowers zijn daarentegen ware energievreters. Bloemen waren er voor scheidend bestuurslid Nel Steltenpool-van der Wolff Meer voorbeelden van energiebesparende maatregelen vindt u op de website van de Energiebesparingscoach Beter Peter, Een folder over Beter Peter kunt u afhalen aan de balie van de woningstichting. Verloting Het bestuur van de huurdersvereniging hield in de pauze een ludieke verlotingsactie. Bij het binnenkomen in de mooi aangeklede zaal van Café Restaurant t Fortuin in Wervershoof kreeg iedereen een lootje en in de pauze werden er 15 artikelen verloot die met duurzaamheid te maken hebben zoals een CO 2 meter, twee KWh plug-in meters en een aantal knijpkatten met LED verlichting. Dit tot groot genoegen van de aanwezigen. De woningstichting deed er nog een schepje bovenop. Van Het Grootslag kreeg iedere aanwezige bij vertrek een Solar ledzaklamp mee naar huis. Het bestuur van De Driehoek nam tijdens de jaarvergadering afscheid van bestuurslid Nel Steltenpool-van der Wolff. Voorzitter Matthijs Beverloo bedankte haar met een boeket en een geschenkbon voor haar inzet tijdens de 4 jaar dat zij deel van het bestuur heeft uitgemaakt. 11

12 Prijswinnaars automatische incasso Ook deze keer hebben we weer drie huurders, die hun huur via de automatische incasso betalen, verblijd met een prijs. Een geldprijs van 50,- en een bos bloemen gingen naar de heer en mevrouw J. Oud, Sorghvlietlaan 166 in Andijk, mevrouw De Jong-Schutte, Pastoor Konijnstraat 19 in Hoogkarspel en mevrouw P. Kramer, Simon Koopmanstraat 160 in Wervershoof. Bespaar energie met uw eigen coach! Besparen op uw energieverbruik kan u per jaar honder den euro s schelen in uw portemonnee. Maar hoe kunt u dat als huurder het beste aanpakken? Vraag het Peter, de energiebespaarcoach. Hij helpt u energie te besparen op een manier die bij ú past. Bespaar beter met Peter Energie besparen kan op allerlei manieren. In een ouder huis kunt u veel besparen op uw gasrekening door bewuster om te gaan met de verwarming en isolatie van uw huis. Maar wat is in uw eigen situatie de beste aanpak? En hoe houdt u dat vervolgens vol? Er bestaat een combinatie van toegespitst advies en begeleiding bij de uitvoering: Peter, de energiebespaarcoach. Al snel 150 euro per jaar besparen Peter is een interactief bespaarprogramma voor onze huurders. Met Peters begeleiding kunt u een persoonlijk actieplan voor energiebesparing opstellen. Daarmee kunt u jaarlijks al snel 150 euro besparen op uw energielasten. De begeleiding van Peter is helemaal gratis! Peters tips en adviezen komen van Milieu Centraal, de voorlichtingsorganisatie voor consumenten over energie en milieu. Meer informatie en aanmelden Alles over Peter vindt u op U kunt zich daar ook meteen aanmelden. Beter! Nuttige informatie voor elke bewoner Het Grootverslag is een uitgave van woningstichting Het Grootslag voor haar huurders en relaties. Aan publicaties in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Oplage: exemplaren Postadres Postbus 90, 1693 ZH Wervershoof T F E Bezoekadres kantoor Olympiaweg 25, Wervershoof Openingstijden Maandag tot en met donderdag van 8.30 tot uur. Vrijdag van 8.00 tot uur. Gratis onderhoudslijn Voor het melden van reparatieverzoeken kunt u op werkdagen van 8.00 tot uur bellen met ons gratis nummer: Buiten deze tijden kunt u dit nummer bellen voor het doorgeven van spoedklachten. U kunt reparatieverzoeken ook doorgeven via onze website. Overige reparatieverzoeken Klachten over uw centrale verwarming en/of warmwatervoorziening kunt u rechtstreeks doorbellen aan Energie Service Noord West via nummer Als u deelneemt aan ons Glasfonds kunt u bij glasschade rechtstreeks contact opnemen met Klaver Kleurencentrum, telefoon Voor het actuele woningaanbod: 12

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning

WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen (Ge)woon een goed idee Wat zijn we van plan met uw woning Onze wijkbeheerders WOON GOED NIEUWS 7e JAARGANG NUMMER 3 Oktober 2010 2 CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

De tuin in! Koninklijke allure. Op de koffie. Win een barbecue met de buurt door mee te doen aan de tuinenactie

De tuin in! Koninklijke allure. Op de koffie. Win een barbecue met de buurt door mee te doen aan de tuinenactie De tuin in! Win een barbecue met de buurt door mee te doen aan de tuinenactie Koninklijke allure Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven nemen de tijd bij de opening van het Infocentrum IJssel Den

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie