het Grootverslag Inclusief jaarverslag 2010 Nr. 76 juli 2011 Eerste stenen voor woonzorgboerderij Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het Grootverslag Inclusief jaarverslag 2010 Nr. 76 juli 2011 Eerste stenen voor woonzorgboerderij Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut"

Transcriptie

1 Nr. 76 juli 2011 het Grootverslag Inclusief jaarverslag Eerste stenen voor woonzorgboerderij 9 Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut 12 Bespaar energie met uw eigen coach!

2 Ons jubileumjaar 2010 COLUMN De jaarstukken zijn gereed. In dit Grootverslag leest u daar meer over. Op sloten we ons jubileumjaar af met een feestavond voor alle medewerkers en partners. Die avond werd ook het jubileumboek Eenen grooten slagh gepresenteerd. Het boek werd vervolgens officieel uitgereikt aan de (toen nog) drie burgemeesters uit ons werkgebied. Ook mochten onze huurders, belangenhouders en andere geïnteresseerden een exemplaar in ontvangst nemen. We zijn trots op het resultaat. Onze dank gaat uit naar de redactiecommissie: Fer Beerepoot, Gidus van de Swaluw en Carel de Jong. Zij hebben samen met een grote groep vrijwilligers de historie van de sociale woningbouw in ons werkgebied uitgezocht en daarvoor onder andere vele uren doorgebracht in het historisch archief in Hoorn. De schrijfster Nadja Jansma verwoordde hun bijdrages op een leuke en unieke wijze. Daardoor werd het een leesbaar geschiedenisboek. Maar het jubileum leverde ook een schitterende fietstocht op. De tocht ging langs molen De Hoop, Het Poldermuseum, Kinderboerderij SKIK en de Pancratiuskerk. Mede dankzij het prachtige weer werd de tocht voor de vele deelnemers en vrijwilligers een onvergetelijke dag. Ook in 2011 organiseerden de vrijwilligers van molen De Hoop weer een Grootslag-fietstocht. Ook het Jeu de Boules toernooi wordt een traditie. Als dank voor hun inzet organiseerden we dit toernooi in ons jubileumjaar voor onze bewonerscommissies. Dit voorjaar werd de tweede editie gehouden. Een verslag daarvan vindt u op pagina 10 van dit Grootverslag. En dan waren er tenslotte ook nog de tuinwedstrijd en niet te vergeten de feestmiddagen en -avonden met Gien Gehannus. Ik bedank alle mensen die een bijdrage aan de festiviteiten hebben geleverd graag voor hun enthousiasme en inzet. En dat waren vele, vele vrijwilligers en medewerkers. Dit Grootverslag staat voor een groot deel in het teken het jaarverslag Het gehele jaarverslag 2010 vindt u op onze website. Ik ben er trots op dat we met een klein team steeds tot grote daden komen. Ik bedank iedereen voor zijn inzet: de leden van onze huurdersvereniging, bewonerscommissies, huurders, bestuurders van gemeenten, zorg- en welzijninstellingen en iedereen die ik nu per ongeluk vergeet. En zeker niet in de laatste plaats onze medewerkers. Samen bereikten we onze doelen en werken we iedere dag aan ons motto ONS HUIS, UW THUIS en dat met zeer veel plezier. Ik wens u veel leesplezier met dit Grootverslag en mocht u vragen hebben, schroom niet, maar stel deze gerust. Ik wens u een zonnige vakantie toe. we zijn trots op het resultaat Hans Kröger Colofon Eindredactie: woningstichting Het Grootslag Teksten: Marja Heerdt Fotografie: Ton Voermans, Bergen Eric Boschman, Alkmaar Vormgeving en Druk: Acretia Media, het in aanbouw zijnde complex (14 juni 2011) MFA bijna klaar Op 15 juli wordt de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zwaagdijk-Oost naar verwachting opgeleverd. Dat betekent dat de St. Josefschool, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van de stichting Elan volgens planning in de grote vakantie naar hun nieuwe onderkomen kunnen verhuizen. Daarna volgen de peuterspeelzaal, de gymzaal en het dorpshuis. De MFA is ontworpen door Zeeman Architecten. De Toekomst Bouw uit Andijk bouwt het complex. Vrijdag 16 september wordt het gebouw, dat een eigentijdse moderne uitstraling heeft, officieel geopend.

3 Jaarverslag 2010 Organisatie we zetten ons in voor onze huurders en voegen graag iets toe aan de maatschappij Onze huurders vormen ons bestaansrecht. Wij willen dat zij tevreden zijn met hun woning en over onze diensten. Of dat zo is laten we controleren door een onafhankelijk bureau, het KWH uit Rotterdam. We zijn er trots op dat we in 2010 opnieuw het felbegeerde KWH-Huurlabel in de wacht sleepten voor onze dienstverlening. Ook behielden we onze eerste plaats in de strijd om het KWH-Participatielabel. Daarvoor wordt met name de samenwerking tussen een woningcorporatie en haar huurders gemeten. Ondanks de goede resultaten blijven we kijken of we onze dienstverlening (nog) verder kunnen verbeteren. We zijn een sociaal maatschappelijke onderneming. We zetten ons in voor onze huurders en voegen graag iets toe aan de maatschappij. We bouwen woningen van goede kwaliteit en zetten ons in voor een leefbare omgeving. Op 31 december 2010 bezaten we woningen en 25 overige verhuureenheden, zoals het GOED in Wervershoof, de woonzorgboerderij de Branderhoeve in Hoogkarspel en het dorpshuis in Onderdijk. Dit is ongeveer 22 procent van de totale woningvoorraad binnen de gemeente Drechterland en de voormalige gemeenten Andijk en Wervershoof. Ook in 2010 kwamen onze huurders op de eerste plaats. Tijden veranderen en dat heeft tot gevolg dat de huurders, individueel en gezamenlijk, steeds meer inbreng hebben op het beleid van onze organisatie. Naast huurdersvereniging De Driehoek zijn er in ons werkgebied acht bewonerscommissies actief. Verder waren we voor twee complexen in gesprek met onze huurders over de aanpassing van de woonomgeving en aanpassing, renovatie of sloop/nieuwbouw van een aantal woningen. Deze vertegenwoordigers komen op voor de rechten van de huurders en zijn ook in staat mee te denken over zaken die niet direct hun eigen belang betreffen. Helaas constateren we dat steeds minder mensen bereid zijn hier hun vrije tijd in te steken. Samen met het bestuur van huurdersvereniging De Driehoek zijn we op zoek naar nieuwe overleg- of inspraakvormen. IWV beleid In 2010 vernieuwden wij ons beleid rond de zogenaamde individuele woningverbetering. Tot nu toe lag de nadruk op het verlenen van toestemming aan huurders om zelf werkzaamheden uit te voeren. Inmiddels is ons beleid er op gericht dat wij dergelijke werkzaamheden voor de huurder uitvoeren. Hiervoor hanteren we steeds vaker standaard prijzen. Op deze wijze kunnen we meer service bieden tegen gunstige voorwaarden. En omdat we veel werkzaamheden zelf uitvoeren, is er als de woning leegkomt, geen discussie over de vraag of er wel dan niet iets verwijderd moet worden. We verwachten dat het aantal IWV-aanvragen in 2011 door deze maatregelen met 63 procent stijgt. we verwachten dat het aantal iwv-aanvragen in 2011 met 63 procent stijgt

4 Jaarverslag Klachtenmanagement Klachten zien wij als leermomenten. We registreren klachten en bespreken deze intern of met de bedrijven/instanties die voor ons werken. Dat alles met het doel om onze werkwijze waar nodig te verbeteren/aan te passen. Om er voor te zorgen dat alle klachten die bij ons binnen komen goed afgehandeld worden, werd er in 2010 een medewerker speciaal belast met het klachtenmanagement. Woonruimteverdeling Op 1 november gingen we over naar een nieuw woonruimteverdelingsysteem. Alle woningcorporaties en gemeentelijk woningbedrijven in West-Friesland werken nu met één systeem. Aanvankelijke leidde dat regelmatig tot ergernissen bij woningzoekenden. Begin 2011 vonden er verschillende aanpassingen plaats waardoor deze ergernissen grotendeels werden weggenomen. In 2010 is 83,6 procent van onze vrijgekomen woningen met een huurprijs tot 652,52 toegewezen aan mensen met een inkomen tot ,- per jaar. 14,4 procent aan mensen met een hoger inkomen. Begin 2011 pasten wij ons beleid aan, omdat we met ingang van 1 januari maximaal 10 procent van deze huurwoningen (tot een huurprijs van 652,52) mogen toewijzen aan mensen met een hoger inkomen dan ,-. Verkoop woningbezit We verkopen ieder jaar een klein deel van onze woningen. Dat geld gebruiken we onder andere voor de realisatie van nieuwe woningen. Ook is het een middel om ons woningbezit te verjongen. Jaarlijks bepalen we welke woningen in aanmerking komen voor verkoop. We verkopen een woning alleen aan een zittende huurder of als de woning leegkomt. In 2010 verkochten we 5 woningen uit de bestaande woningvoorraad. Dat waren 4 woningen minder dan begroot. jaarlijks bepalen we welke woningen in aanmerking komen voor verkoop After sales Een belangrijke vorm van dienstverlening is de after sales. Wanneer huurders een woning hebben betrokken (bestaand of nieuw) bezoekt onze after sales medewerker de bewoners. Hij loopt met de huurder door de woning, geeft uitleg over apparatuur, vertelt over onze dienstverlening en voert kleine klusjes uit of zorgt ervoor dat er een monteur komt om eventuele kleine klachten direct op te lossen. Vanaf 2010 bezoeken wij huurders ook na het plaatsen van een keuken. Wij meten deze vorm van dienstverlening met enige regelmaat en in 2010 gaf de klant ons een 8,2 en 8,0 voor beide onderdelen. Hier zijn we trots op. vanaf 2010 bezoeken wij huurders ook na het plaatsen van een keuken Klantenpanels In 2010 hielden we geen klantenpanels. De reden hiervoor is dat wij in 2010 geen nieuwe producten ontwikkelden die wij eerst met een klantenpanel wilden bespreken. Wel waren er ronde tafel gesprekken met leden van de huurdersvereniging en de bewonerscommissies. In Drechterland en Wervershoof waren werkgroepen van bewoners actief in het kader van buurtbeheer en leefomgeving.

5 2010 (Strategisch) Vastgoed Beleid We spelen niet langer in op de vraag naar duurdere woningen en woningen met meer luxe. De ervaring leert dat er binnen ons werkgebied weinig markt is voor deze vorm van wonen. In het verleden bouwden we deze woningen wel, maar ze zijn niet of nauwelijks te verhuren. In 2010 besloten we dan ook om deze woningen te verkopen. Nieuwbouw Wij hebben als beleid dat wij niet bouwen voor verkoop, met uitzondering van onze Koopzekerwoningen. In 2010 bouwden we twee woningen voor de verkoop in Oosterblokker. Beide woningen (twee onder een kap) werden in 2010 niet verkocht, maar wel verhuurd met een optie tot koop. Verder leverden we in 2010 de volgende projecten op: 10 levensloopbestendige woningen in Andijk binnen het plan Fruittuinen, 20 levensloopbestendige woningen in Wervershoof, 6 levensloopbestendige woningen in Oosterblokker, 6 Koopzekerwoningen in Reigersborg Zuid (Hoogkarspel) en 6 Koopzekerwoningen in Oosterblokker. wij hebben als beleid dat wij niet bouwen voor verkoop, met uitzondering van koopzekerwoningen Onderhoud Niet planmatig onderhoud Ook wijzigde de doelgroep van een aantal woningen. Zo bleek dat diverse oudere seniorenwoningen niet meer geschikt (te maken) zijn voor ouderen, maar wel uitstekend verhuurd kunnen worden aan jonge starters. Verder werd duidelijk dat ouderen een grotere behoefte hebben aan voorzieningen, zowel in de woning als in het woongebouw en in de omgeving. Denk hierbij aan de toename van het aantal rollators en scootmobielen. Daarnaast zien we dat ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen in hun huidige woning en dat vraagt om aanpassingen in de woning. Ook besteedden we regelmatig aandacht aan het passend huisvesten van senioren al dan niet met specifieke woonbehoeften. Hierbij werken we nauw samen met de zorgpartijen Omring en Wilgaerden en de verschillende gemeenten. In 2010 wikkelden we reparatieverzoeken af. Dat waren er een kleine 400 meer dan we hadden begroot. In 662 woningen voerden we preventief onderhoud uit. 204 Woningen wisselden van huuder. Energie besparen In 2010 besteedden we extra aandacht aan de mogelijkheden voor onze huurders om energie te besparen. We ontvingen eind 2010 subsidie voor het (laten) plaatsen van 150 zonnepanelen voor warm water. Ondertussen zijn we vanaf 2009 de 1e generatie HR ketels alweer aan het vervangen. Dat alles om onze bijdrage te leveren aan een beter milieu en lagere woonlasten.

6 EPA In 2010 verrichtten we in verschillende woningen EPA metingen. Het overgrote deel van onze woningen heeft een A, B, C of D-label. Daarmee zitten we ver boven het landelijke gemiddelde. Legionellabacterie We vinden het belangrijk om onze woon(zorg)complexen legionellavrij te houden. 12 complexen die we verhuren aan zorginstellingen en/of complexen waar wonen en zorg gescheiden zijn, hebben inmiddels een legionellabeheersplan. Veiligheidskeuringen Jaarlijks laten we in een klein deel van onze oudere woningen een veiligheidskeuring uitvoeren. Dan worden de nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) gekeurd. In goed overleg met de betrokken huurders maken we afspraken om de woning, als dat nodig is, weer veilig te maken. Sloop In 2010 sloopten we 13 woningen aan het Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof. Met de bewoners maakten we in 2009 goede afspraken die werden vastgelegd in een sociaal verhuisplan. Dit legden we voor aan de huurdersvereniging die positief adviseerde. De bewoners verhuisden in 2010 allemaal tijdig naar een passende woning. Jaarverslag Bijzondere bijdrages Beste Buurt Idee In 2010 werden 13 aanvragen voor een Beste Buurt Idee door de BBI-commissie gehonoreerd. Ook kregen verschillende huurders geld uit het Grootslag Ondersteunings Budget. Het GOB is bedoeld om huuders net het zetje in de rug te geven dat zij nodig hebben om bijvoorbeeld hun woning op te knappen of hun kinderen mee te laten doen aan sociale activiteiten. Wij hebben het idee dat deze doelgroep nog niet goed wordt bereikt. We denken dat mensen een barrière voelen om een verzoek in te dienen. Dus proberen we nu signalen op te vangen tijdens huisbezoeken of via onze medewerkers die onze woningen bezoeken voor (preventief) onderhoud. Maatschappelijk vastgoed In 2010 leverden we in nauwe samenwerking met de gemeente Wervershoof en het stichtingsbestuur het dorpshuis in Onderdijk op. Tevens startte we met de bouw van een MFA (multifunctionele accommodatie) in Zwaagdijk-Oost. Het lukte niet om nog voor het einde van het jaar in Andijk te starten met de bouw van een zorgboerderij in samenwerking met het RIBW ZWWF. Leefbaarheid Een veilige en schone woonomgeving voor iedereen heeft alles te maken met de leefbaarheid binnen een wijk of dorp. We verrichtten noodzakelijk onderhoud aan de walkanten bij de woningen aan de Eenhoorn in Oosterblokker. Samen met de gemeente Drechterland en de bewoners van de Scherper, Kerkeland en Kleine Immert in Hoogkarspel stelden we een werkgroep samen om de buurt aan te pakken. Het betreft hier voornamelijk de speelpleintjes en de parkeergelegenheid. Helaas namen er geen huurders deel aan de werkgroep. Sponsoring In 2010 hebben we weer verschillende kleine initiatieven gesponsord. Ook plaatsten we reclameborden. Dat doen we niet om naamsbekendheid te krijgen, maar als financieel steuntje in de rug van de diverse verenigingen. In 2010 ondersteunden we de jeugdafdeling van voetbalvereniging VVW uit Wervershoof, gymvereniging VVW (kinderen met beperkingen) uit Wervershoof, Molen de Hoop in Wervershoof, kinderboerderij SKIK in Hoogkarspel, biljartvereniging Carambole uit Andijk, muziekvereniging Sursum Corda uit Andijk en reddingsbrigade t Span uit Andijk. We plaatsten reclameborden langs de voetbalvelden van AVV Andijk, Asonia Andijk, Woudia in Westwoud, Spirit in Hoogkarspel, voetbalvereniging Strandvogels (Onderdijk), voetbalvereniging VVW (Wervershoof) en tennisvereniging Santana in Hoogkarspel. 6

7 2010 Financieel resultaat 2010 Solvabiliteit en kasstroom 2010 Op 31 december 2010 is onze solvabiliteit ondanks de financieel ongunstige maatregelen vanuit de overheid, gestegen van 15,24% naar 31,23%. Deze zeer hoge stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de hernieuwde berekening van de bedrijfswaarde die leidde tot een fors positief resultaat. Voor onze woningstichting is winst geen doel op zich. Ons beleid is gericht op financiële continuïteit. Hierdoor kunnen we ook op langere termijn actief zijn als maatschappelijke onderneming, in het bijzonder voor onze doelgroepen. Het positieve resultaat over 2010 bedraagt na aftrek van de diverse belastingen maar liefst ,-. Dit is opvallend omdat het resultaat ruim 2 maal zo groot is als de totale opbrenst van de jaarhuur. De voornaamste reden voor dit hoge positieve resultaat is het besluit van het bestuur om het aantal financiële complexen terug te brengen van 190 naar 3. De nieuwe complexindeling (één complex per gemeente) sluit beter aan op het gevoerde beleid. Hierdoor kunnen we in één keer de eerder opgenomen verliezen (waardeveranderingen materiële vaste activa, ,-) terugboeken. Winst en verlies kunnen door deze manier van bedrijfswaardeberekening beter op elkaar worden afgestemd en de waarderingen hebben minder directe invloed op de jaarrekening. Door het positieve resultaat is de reserve verhoogd naar ,- Dat is per woning een bedrag van ,-. Huurbeleid Met ingang van 1 juli 2010 gebruiken we de huurharmonisatie als instrument om de prijskwaliteitverhouding van onze woningen beter af te stemmen op het aanbod op de regionale woningmarkt. Uit een vergelijk blijkt overduidelijk dat we aan de lage kant zitten met onze huurprijzen. De gemiddelde huurprijs van onze woningvoorraad bedraagt momenteel 63% van wat maximaal redelijk is. Inmiddels hebben we nieuwe streefhuren bepaald voor ons volledige woningbezit. Het grootste deel van de woningen wordt bij mutatie verhoogd naar de vastgestelde streefhuur van 68%. uit een vergelijk blijkt overduidelijk dat we aan de lage kant zitten met onze huurprijzen Het volledige jaarverslag kunt u nalezen op onze website onder Over ons/publicaties/ Jaarverslag.

8 Woningstichting Het Grootslag bouwt onderkomen voor 24 cliënten RIBW Voormalig college Andijk legt eerste stenen voor woonzorgboerderij Ik hoop dat onze ouderen die fysiek niet meer zo mobiel zijn hier straks een mooie levensavond kunnen hebben. Dat zei Ria von Bönninghausen-Visser, directeur bestuurder van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) maandag 30 mei in Andijk. Ze deed dat na afloop van de officiële eerste steenlegging van de woonzorgboerderij die wij bouwen. In de boerderij worden 24 bewoners van het RIBW met een psychische problematiek gehuisvest. De eerste steen, of eigenlijk stenen, werden gemetseld door het laatste college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Andijk: oud burgemeester Astrid Streumer en de wethouders Geri Kroezen-Puister en Nico Harteveld. Dit college speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het project. Hoewel het hoogste punt officieel nog net niet bereikt was, mocht Ria von Bönninghausen toch alvast de vlag in top hijsen. Von Bönninghausen is erg te spreken over het ontwerp van Sander Douma uit Stompetoren: Het wordt een prachtig complex. Met een grote tuin. Echt helemaal leuk. Ook Joke de Jong, manager wonen van het RIBW, is enthousiast: Het is een enorme verbetering voor onze cliënten. Ze hoeven straks geen trap meer op. En het is heerlijk dat alles wat ze nodig hebben in de directe omgeving te vinden is. Hans Kröger vertelde na afloop van het officiële gedeelte in het plaatselijke dorpshuis dat de eerste gesprekken al uit 2004 dateren. En ook de officiële start was eerder gepland, in december vorig jaar. De vorst maakte dat toen echter onmogelijk. Inmiddels vordert de bouw gestaag en is duidelijk zichtbaar hoe het complex er van buiten uit komt te zien. Als alles meezit kan Ooms Bouwmaatschappij B.V. uit Avenhorn het gebouw half december opleveren. Hans Kröger: Ik hoop dat we dan kunnen zeggen dat we met z n allen iets moois hebben bedacht. het is een enorme verbetering voor onze cliënten. ze hoeven straks geen trap meer op

9 Blije gezichten bij sleuteluitreiking Fuut De zon scheen en de lucht was stralend blauw. Het maakte de uitreiking van de eerste sleutels van de nieuwe huurwoningen aan de Fuut in Hoogkarspel extra feestelijk. Maar liefst 103 mensen hadden zich voor het project aangemeld. 14 van hen mochten woensdag 25 mei hun sleutels in ontvangst nemen. De officiele eerste sleutel ging naar Sanne Aoulad-Lfadil. Zij betrekt de woning samen met haar twee kinderen, dochter Vienna (14) en zoon Cherdaqin (10). Sanne heeft er reikhalzend naar uitgekeken: Mijn zoon is autistisch én verstandelijk gehandicapt. Hij begrijpt lang niet alles. Ik bezoek elke dag de sportschool, maar kan hem de trap bijna niet meer opkrijgen. Soms wil hij na drie treden niet meer verder. Dan grijpt hij de trapleuning vast en krabt en bijt om zich heen. het is leuk als u elkaar alvast een beetje leert kennen Uitkomst Ook Gusta van Westen is blij dat het lange wachten voorbij is. Haar man heeft een progressieve spierziekte. Voor het echtpaar Van Westen zijn de slaapkamer en de badkamer op de begane grond een uitkomst. Hun vier kinderen en aanhang doen er alles aan om zo snel mogelijk te verhuizen. Overigens blijven de kamers boven niet ongebruikt. We hebben 11 kleinkinderen. Dus één kamer wordt logeerkamer en ik maak boven ook een kamer voor mijn naaimachine, want naaien is mijn grote hobby. Nieuwe start Ook in de woning van Bernadette de Wit wordt de extra kamer op de begane vloer straks als slaapkamer gebruikt. De drie kamers op de bovenverdieping worden door haar vier dochters betrokken. Ze mochten meedenken bij de inrichting, maar wel tot op zekere hoogte. Bernadette: Niet alles kan, want het is niet niks om in je eentje een heel nieuw huis in te richten. Als Bernadette de voordeur opent ligt de eerste felicitatiekaart al op de mat. Dat doet haar goed, want dit huis betekent voor mij een hele nieuwe start. Traditiegetrouw trakteerden we de bewoners op een lunch. Want, zo vertelde de manager van de afdeling Woondiensten Dick Visser: Het is leuk als u elkaar alvast een beetje leert kennen.

10 Onderhoud overzicht juli/augustus straat huisnr. werkzaamheden start gereed Andijk Flamingolaan 6 t/m 44 Herstraten diverse achterpaden augustus augustus Artuslaan 1, 5, 7, 11, 13 Herstraten diverse achterpaden augustus augustus Keizerskroon 15 t/m 37 Herstraten diverse achterpaden augustus augustus Murillolaan 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13 Herstraten diverse achterpaden augustus augustus Witte Valkstraat 5 t/m 11 en 2, 6, 8, 10, 12 Herstraten diverse achterpaden augustus augustus Wervershoof Jochems 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Vervangen cv ketel en mechanischeventilatiebox juli juli Jochems 21, 23, 25, 27 Vervangen cv ketel en mechanischeventilatiebox juli juli Sportlaan 14, 18, 20 Vervangen cv ketel juli juli Sportlaan 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Buitenschilderwerk juni juli Nes 116 Buitenschilderwerk juli juli Lageweid 12, 14, 16, 18, 20, 22 Vervangen cv ketel en mechanischeventilatiebox juli juli Middelweid 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 24, 26, 28 Vervangen cv ketel en mechanischeventilatiebox juli juli Middelweid 9, 9 a, 11, 11 a, 14, 16, 18, 20 Vervangen cv ketel en mechanischeventilatiebox juli augustus De Gracht 26, 28, 30, 32 Buitenschilderwerk augustus augustus Drechterland Witte Dam 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 Buitenschilderwerk juli juli Dres 6, 8, 10, 12 Vervangen cv ketel augustus augustus Wentelaar 21, 41 Vervangen cv ketel augustus augustus Op onze website vindt u welke woningen dit jaar in het kader van het preventief onderhoud door onze medewerkers worden bezocht. Joop Meester wint Jeu de Boules toernooi Vele bekende gezichten zagen wij terug bij de finale van de Jeu de Boules wedstrijden op 7 juni bij Sarto in Andijk. Vorig jaar organiseerden we voor de eerste maal een Jeu de Boules toernooi in het kader van ons 90-jarig bestaan. Het bleek een groot succes. Veel enthousiaste deelnemers zagen we dit jaar terug, maar ook nieuwe spelers. Bewoners van de appartementencomplexen, waar een bewonerscommissie actief is, waren dit jaar opnieuw uitgenodigd voor het toernooi. De eerste wedstrijd vond plaats op 19 april bij Sarto tussen de bewonerscommissies van Wervershoof en Andijk. Op 21 april beconcurreerden de bewoners van Hoogkarspel elkaar op de baan bij het Noorderlandhuis. Vervolgens gingen de finalisten uit de voorrondes de strijd aan om de wisselbeker op 7 juni. Deze belangrijke wedstrijd vond plaats onder ideale omstandigheden. Een voorzichtig zonnetje, een fris windje en een goede baan brachten de deelnemers tot topprestaties. Joop Meester van de Wilskracht in Wervershoof. Net als Rob van der Zon vorig jaar had ook de nieuwe winnaar het spel nooit eerder beoefend. Met een aangeboren balgevoel behaalde hij de hoogste score. En met een portie geluk natuurlijk. De tweede prijs werd gewonnen door Marijke de Jong van de Keizerskroon in Andijk. Voor de derde prijs moest er worden gestreden. Nico de Jong van de Keizerskroon en Jan Notmeijer van de Meerkoet uit Hoogkarspel waren gelijk geëindigd. Na een korte spannende partij sleepte Jan Notmeijer de 3e prijs in de wacht. 10 Rob van der Zon, vorig jaar winnaar van de wisselbeker, moest zijn trofee inleveren aan de nieuwe kampioen:

11 Tekst en eindverantwoording huurdersvereniging De Driehoek. Nieuws van De Driehoek Postbus ZG HOOGKARSPEL l i d N e d e r l a n d s e W o o n b o n d Energiebesparing Het besparen van energie was het hoofdthema van de afgelopen jaarvergadering van Huurdersvereniging De Driehoek. De heer Aad Melgerd van AMIC Installation Consultancy B.V. nam ons mee op een tocht door het voor velen toch wel een beetje onbekende gebied van wat duurzaamheid nu eigenlijk is en inhoud. Ook gaf hij aan wat de verhuurder hierin kan betekenen en wat u zelf kunt doen om het begrip duurzaamheid gestalte te geven. Uitgangspunt van het verhaal van de heer Melgerd was dat iedereen wel geld wil besparen en een bijdrage wil leveren aan de CO² reductie, maar dat veel mensen niet zo goed weten hoe dat moet. Hij gaf aan het een goede zaak te vinden dat de woningstichting in haar Toekomstvisie aangeeft energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw en nieuwbouw toe Ook de huurders kunnen ervoor zorgen dat de energielasten lager worden door hun gedrag aan te passen De hoofdprijs van de verloting ging naar mevrouw Hoexum uit Wervershoof te passen. Voorbeelden daarvan zijn de zonnepanelen om elektriciteit op te wekken en de zonneboiler, maar ook het lokaliseren van zogenaamde koude bruggen via infraroodmeting. Doel van dit alles is om de totale woningvoorraad naar een energiezuiniger niveau te brengen. Uiteraard zijn hier financiële consequenties aan verbonden zoals een eventuele huurverhoging. Uitgangspunt van de woningstichting is dat deze niet hoger mag zijn dan het bedrag dat via energiebesparende maatregelen wordt terugverdiend. Ook de huurders kunnen ervoor zorgen dat de energielasten lager worden door hun gedrag aan te passen. Als voorbeelden noemde hij tijdschakelaars (met aanwezigheidsdetectie), solatube verlichting, LED verlichting, spaarlampen, groene stroom en thermostaatkranen. Ligbaden en rainshowers zijn daarentegen ware energievreters. Bloemen waren er voor scheidend bestuurslid Nel Steltenpool-van der Wolff Meer voorbeelden van energiebesparende maatregelen vindt u op de website van de Energiebesparingscoach Beter Peter, Een folder over Beter Peter kunt u afhalen aan de balie van de woningstichting. Verloting Het bestuur van de huurdersvereniging hield in de pauze een ludieke verlotingsactie. Bij het binnenkomen in de mooi aangeklede zaal van Café Restaurant t Fortuin in Wervershoof kreeg iedereen een lootje en in de pauze werden er 15 artikelen verloot die met duurzaamheid te maken hebben zoals een CO 2 meter, twee KWh plug-in meters en een aantal knijpkatten met LED verlichting. Dit tot groot genoegen van de aanwezigen. De woningstichting deed er nog een schepje bovenop. Van Het Grootslag kreeg iedere aanwezige bij vertrek een Solar ledzaklamp mee naar huis. Het bestuur van De Driehoek nam tijdens de jaarvergadering afscheid van bestuurslid Nel Steltenpool-van der Wolff. Voorzitter Matthijs Beverloo bedankte haar met een boeket en een geschenkbon voor haar inzet tijdens de 4 jaar dat zij deel van het bestuur heeft uitgemaakt. 11

12 Prijswinnaars automatische incasso Ook deze keer hebben we weer drie huurders, die hun huur via de automatische incasso betalen, verblijd met een prijs. Een geldprijs van 50,- en een bos bloemen gingen naar de heer en mevrouw J. Oud, Sorghvlietlaan 166 in Andijk, mevrouw De Jong-Schutte, Pastoor Konijnstraat 19 in Hoogkarspel en mevrouw P. Kramer, Simon Koopmanstraat 160 in Wervershoof. Bespaar energie met uw eigen coach! Besparen op uw energieverbruik kan u per jaar honder den euro s schelen in uw portemonnee. Maar hoe kunt u dat als huurder het beste aanpakken? Vraag het Peter, de energiebespaarcoach. Hij helpt u energie te besparen op een manier die bij ú past. Bespaar beter met Peter Energie besparen kan op allerlei manieren. In een ouder huis kunt u veel besparen op uw gasrekening door bewuster om te gaan met de verwarming en isolatie van uw huis. Maar wat is in uw eigen situatie de beste aanpak? En hoe houdt u dat vervolgens vol? Er bestaat een combinatie van toegespitst advies en begeleiding bij de uitvoering: Peter, de energiebespaarcoach. Al snel 150 euro per jaar besparen Peter is een interactief bespaarprogramma voor onze huurders. Met Peters begeleiding kunt u een persoonlijk actieplan voor energiebesparing opstellen. Daarmee kunt u jaarlijks al snel 150 euro besparen op uw energielasten. De begeleiding van Peter is helemaal gratis! Peters tips en adviezen komen van Milieu Centraal, de voorlichtingsorganisatie voor consumenten over energie en milieu. Meer informatie en aanmelden Alles over Peter vindt u op U kunt zich daar ook meteen aanmelden. Beter! Nuttige informatie voor elke bewoner Het Grootverslag is een uitgave van woningstichting Het Grootslag voor haar huurders en relaties. Aan publicaties in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Oplage: exemplaren Postadres Postbus 90, 1693 ZH Wervershoof T F E Bezoekadres kantoor Olympiaweg 25, Wervershoof Openingstijden Maandag tot en met donderdag van 8.30 tot uur. Vrijdag van 8.00 tot uur. Gratis onderhoudslijn Voor het melden van reparatieverzoeken kunt u op werkdagen van 8.00 tot uur bellen met ons gratis nummer: Buiten deze tijden kunt u dit nummer bellen voor het doorgeven van spoedklachten. U kunt reparatieverzoeken ook doorgeven via onze website. Overige reparatieverzoeken Klachten over uw centrale verwarming en/of warmwatervoorziening kunt u rechtstreeks doorbellen aan Energie Service Noord West via nummer Als u deelneemt aan ons Glasfonds kunt u bij glasschade rechtstreeks contact opnemen met Klaver Kleurencentrum, telefoon Voor het actuele woningaanbod: 12

Wij stellen ons graag aan u voor

Wij stellen ons graag aan u voor Wij stellen ons graag aan u voor Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. juli 2012 Welkom Hartelijk welkom bij woningstichting Het Grootslag. Wij verhuren

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Informatie. Nieuwbouw woonzorgboerderij in Andijk. 5 november 2009

Informatie. Nieuwbouw woonzorgboerderij in Andijk. 5 november 2009 Informatie Nieuwbouw woonzorgboerderij in Andijk 5 november 2009 Het Grootslag algemeen - Sociale woningcorporatie - Woningen in gemeentes Andijk, Wervershoof en Drechterland - Eigendom en beheer van ca.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Inleiding In augustus heeft u van ons de laatste nieuwsbrief ontvangen. Via de nieuwsbrief praten wij u graag bij over het laatste nieuws en de ontwikkelingen in het Bijvank -

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Elan Wonen geeft ruimte

Elan Wonen geeft ruimte Elan Wonen in beeld Elan Wonen in beeld Elan Wonen is een woningcorporatie die haar klanten kwaliteit en ruimte biedt. We luisteren naar hun wensen en spelen hierop in. Bij ons staat de klant voorop.

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOEL LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN EN SPONSORBUDRAGEN BESLUIT BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN 2014 BIJLAGE 1 1 BELEID MINISTER VAN WONEN

INHOUDSOPGAVE DOEL LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN EN SPONSORBUDRAGEN BESLUIT BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN 2014 BIJLAGE 1 1 BELEID MINISTER VAN WONEN (Do - n w -1 1 INHOUDSOPGAVE DOEL LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN EN SPONSORBUDRAGEN 2 INLEIDING MOTIEVEN BELEID CRITERIA VOOR LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN AANVRAGERS LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN VORMEN VAN LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011

Woonburg. Nieuwsbrief. Wijkvernieuwing Oost-Souburg. Nummer 2 l juni 2011 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg Woonburg Nummer 2 l juni 2011 2 Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Oost-Souburg In de nieuwsbrief nummer 1 hebben wij u verteld dat het schetsontwerp van 80 woningen groot

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

6 starterswoningen Huijbergseweg Philomenahof. Hoogerheide. koopwoningen. 1 Starterswoningen Hoogerheide

6 starterswoningen Huijbergseweg Philomenahof. Hoogerheide. koopwoningen. 1 Starterswoningen Hoogerheide 6 starterswoningen Huijbergseweg Philomenahof Hoogerheide 1 Starterswoningen Hoogerheide koopwoningen Wonen West Brabant, een betrouwbare partner Wonen West Brabant is een woningcorporatie met ongeveer

Nadere informatie

Nieuwbouw Kerkstraat 64 A t/m 68 G Rustig wonen in Hof van Wognum TE HUUR 18 APPARTEMENTEN

Nieuwbouw Kerkstraat 64 A t/m 68 G Rustig wonen in Hof van Wognum TE HUUR 18 APPARTEMENTEN Nieuwbouw Kerkstraat 64 A t/m 68 G Rustig wonen in Hof van Wognum TE HUUR 18 APPARTEMENTEN Plezierig wonen in Hof van Wognum Wognum is een dorp met vele voorzie- GEMEENTE MEDEMBLIK een supermarkt, slagerij,

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof.

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Te huur 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Beter Wonen bouwt zorgcentrum Maarlenhof In november 2009 is

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Ir. G.N. Sweringa (Truus)

Ir. G.N. Sweringa (Truus) Verduurzaming Woningmarktdebat woningbestand Apeldoorn 15 april 2010 Ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur Bestuurder 7-5-2010 1 MISSIE OFW Het bieden van een kansrijke woon- en leefomgeving voor mensen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017?

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017? Magazine Extra uitgave editie januari 2017 Wat verandert er voor u in 2017? Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen Energiezuinige woningen Ontstoppingen Is er in uw woning een verstopping

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: Lang zult u wonen voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

SDWNIEUWS. > En nog meer! Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011

SDWNIEUWS. > En nog meer! Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011 SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers september 2011 MET BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR JOU, LEES DIT BLAD GOED! Veranderingen in zorg en veiligheid Sneller antwoord op jouw

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Onderzoek naar informatie behoefte woningaanbod voor senioren in de regio Arnhem Opdrachtgever Volkshuisvesting Arnhem de heer G.

Onderzoek naar informatie behoefte woningaanbod voor senioren in de regio Arnhem Opdrachtgever Volkshuisvesting Arnhem de heer G. Onderzoek naar informatie behoefte woningaanbod voor senioren in de regio Arnhem Opdrachtgever Volkshuisvesting Arnhem de heer G. Breeman Opgesteld door Jeannette Krol Joke van den Berg Januari 2016 1.

Nadere informatie

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken Voor u ligt het informatieboekje over de nieuwbouw van 5 eengezinswoningen achter de Woonzorgboerderij van RIBW in Andijk. De woningen hebben het volgende adres Piet Kistemakerstraat 21 t/m 29 in Andijk.

Nadere informatie

Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober uur

Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober uur Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober 19.30-22.00 uur Doel van de bijeenkomst: 1) U informeren over de status van het participatie traject? 2) planning participatie 3) Wat is

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Asbest. Informatie over onze woningen

Asbest. Informatie over onze woningen Asbest Informatie over onze woningen beleid: september 2011, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Plannen Woontij in Oosterend 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Agenda Terugblik op de vergadering van 10 April Huisbezoeken Overleg klankbordgroep

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Woonzorgcomplex Borgstaete te Tubbergen

Woonzorgcomplex Borgstaete te Tubbergen Woonzorgcomplex Borgstaete te Tubbergen Verhuurbrochure mei 2015 Voorwoord Woonzorgcomplex Borgstaete bevindt zich naast Het Meulenbelt (aan de Sportlaan). Borgstaete is een woon-zorgcomplex voor mensen

Nadere informatie

Poelwijck. Verhuurinformatie RWS partner in wonen

Poelwijck. Verhuurinformatie RWS partner in wonen Op de locatie van het huidige zorgcentrum Poelwijck aan de Slotstraat in s-heer Arendskerke ontwikkelen RWS partner in wonen en Marsaki een omvangrijk nieuwbouwplan in twee fasen. De eerste fase bestaat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

NWS Magazine nr. 1 7 dat levert wat op! En nu Wacht uw aanbieding af. In de komende maanden worden de eerste brieven verstuurd. Houdt u ondertussen alvast bij wat uw gas en stroomverbruik is zodat u na

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Ook op zoek naar een tikkie eigenwijs wonen? Dan zit je goed in de Bach- en Mozartflat in Venray. In deze folder lees je wat de Bach- en Mozartflat

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

95 PéGé woningen De Ooi

95 PéGé woningen De Ooi 95 PéGé woningen De Ooi 52 rode woningen 43 blauwe woningen 95 PéGé woningen De Ooi Agenda: Visie en ambitie. Huurders en doelgroep. Vastgoedstrategie. Bewoners enquête 2015 Kwaliteit. Mogelijkheden en

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties Welbions en

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen.

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Thuis in mijn huis Thuis in mijn huis U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Wonen naar Wens noemen wij dat; thuis in uw huis. In deze folder vindt u de spelregels die

Nadere informatie

Verkoop van huurwoningen. Koopzeker of Koopvast

Verkoop van huurwoningen. Koopzeker of Koopvast Verkoop van huurwoningen Koopzeker of Koopvast Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom kiezen voor de verkoop van huurwoningen 2 Koopmogelijkheden 3 (Koopzeker of Koopvast) Rekenvoorbeeld 5 Hoe komt de verkoopprijs

Nadere informatie