Overeenkomst uitvoering Voorbehouden & Risicovolle handelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst uitvoering Voorbehouden & Risicovolle handelingen"

Transcriptie

1 Overeenkomst uitvoering Voorbehouden & Risicovolle handelingen Partijen De Thuiszorgorganisatie TWB, thuiszorg met Aandacht t.a.v. Mw. S.B. Stilling (Post)adres Postbus 1116 Postcode en plaats 4700 BC Roosendaal Stichting tantelouise-vivensis Dhr. J.L.L. Pelgrims Postbus AB Bergen op Zoom Stichting Volckaert Mw. drs. A.A. Boekelman Aletta Jacobspad MN Oosterhout Allerzorg West-Brabant Dhr. P. Cornelisse / mw. M. Dekker Marslaan CT Bergen op Zoom PrivaZorg AWBZ B.V. Steunpunt Privazorg West-Brabant/Tholen Dhr. B. van Leeuwen Oude Moerstraatsebaan RN Bergen op Zoom Stichting Careyn Mw. drs. A.J. Jansen Postbus DC Breda Thuiszorg DAT Mw. N. de Ruiter Roemer Visscherlaan B Roosendaal Zorggroep West- en Midden-Brabant (Mark en Maasmond en Thebe) Dhr. R. Stam / dhr. M. Wijngaards Postbus BB Tilburg Surplus Zorg Dhr. A. Maranus Pastoor van Kessellaan BH Zevenbergen Surplus Vredenbergh Dhr. A. Maranus Lovensdijkstraat AJ Breda 1

2 Stichting Groenhuysen Dhr. T. van Kempen Postbus BN Roosendaal Woonzorgcentrum St. Elisabeth Roosendaal Dhr. R. van den Eeden Wouwseweg BL Roosendaal De Riethorst/Stromenland Dhr. mr. drs. F.J.M. Staal / Mw. E.A.P.M. Thewessen, arts Postbus AA Geertruidenberg Stichting Elisabeth Dhr. mr. P.H. Smittenaar Leuvenaarstraat VJ Breda GGZ Breburg Dhr. M. Pepping Postbus AT Tilburg Het Hoge Veer Dhr. M. Konings Hoge Veer KH Raamsdonksveer NSWAC Mw. S. van der Meer-Post Adriaan van Bergenstraat SW Breda Prisma Dhr. J. de Bruin Taxandriaweg 12 - B PA Waalwijk SMO Breda e.o. Mw. L. Jansen Markendaalseweg KC Breda en Zorgplein Maaswaarden Dhr. C. van Toorn Azaleastraat CW Wijk en Aalburg Verpleeghuis De Leystroom t.a.v. Dhr. R. Molenaar Adres Brabantlaan 5 Postcode en plaats 4817 JW Breda en Revant Mw. drs. C.A.L.M. Lennards Brabantlaan JW Breda 2

3 Verzorgingshuis Avoord Zorg en Wonen t.a.v. Dhr. dr. M. den Hartog MSc Adres San Francescolaan 1 Postcode en plaats 4876 CV Etten-Leur de Breedonk Dhr. W. Groenewold Willem van Oranjelaan AJ Breda de Wijngaerd Dhr. H.B van den Hengel MHA Cyclaamstraat 2a 4921 JC Made Raffy Dhr. G. van der Pluim Bernard de Wildestraat EG Breda Ruitersbos Dhr. A.H.W.M. Jongmans MHA Boeimeerweg AM Breda S&L Zorg Mevrouw drs. A.M. Verheije/ De heer W. Cornielje QC MFE MHA Meidoornlaan AZ Roosendaal SDW Zorg Dhr. P.J.J. Meijs Laan van Brabant BL Roosendaal Sovak Mw. drs. H.P. Griffioen Zeggelaan SK Terheijden Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout Dhr. T. van Daelen Arnold Janssenlaan DK Teteringen hierna tezamen te noemen en de VVT-instelling(en) Huisartsen (Kringleden) Huisartsenkring West-Brabant t.a.v. Dhr. L.H. van Dongen Adres Bredaseweg 169 Postcode en plaats 4872 LA Etten-Leur hierna te noemen en de huisarts(en) het ziekenhuis Stichting Lievensberg ziekenhuis t.a.v. Dhr. drs. J.M.L. Ensing (voorzitter Raad van Bestuur) Adres Boerhaaveplein 1 Postcode en plaats 4624 VT Bergen op Zoom 3

4 en het ziekenhuis Stichting Amphia Ziekenhuis t.a.v. Dhr. O. Suttorp (arts MBA, voorzitter Raad van Bestuur) Postadres Postbus Postcode en plaats 4800 RK Breda en het ziekenhuis Franciscus Ziekenhuis t.a.v. Mw. J. van Vliet (lid Raad van Bestuur) Postadres Boerhaavelaan 25 Postcode en plaats 4708 AE Roosendaal hierna te noemen en hierna te noemen het ziekenhuis De aan het Lievensberg, Amphia en Franciscus verbonden medisch specialisten verenigd in de Vereniging Medische Staf de specialist 4

5 In aanmerking nemende dat slechts met name de in en op grond van de wet BIG genoemde beroepsbeoefenaren bevoegd zijn zogenaamde voorbehouden handelingen uit te voeren, mits zij daartoe bekwaam zijn; anderen voorbehouden handelingen beroepsmatig slechts mogen uitvoeren onder de in wet genoemde voorwaarden; in de VVT-instellingen in opdracht van daartoe bevoegden voorbehouden handelingen regelmatig worden uitgevoerd; partijen de voorwaarden waaronder dit verantwoord kan geschieden eenduidig wensen vast te leggen, daarbij tevens de voorwaarden vastleggend ten aanzien van andere risicovolle handelingen binnen de VVT-instellingen. Komen overeen als volgt 1. Ten aanzien van voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen van de tussen partijen in onderling overleg vastgestelde lijst in bijlage C worden de regels van bijlage A in acht genomen. De in de overeenkomst genoemde bijlagen maken geïntegreerd deel uit van deze overeenkomst. 2. De overeenkomst treedt in werking op 1 augustus 2013 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 3. Alle voorgaande overeenkomsten ten aanzien van voorbehouden en risicovolle handelingen komen met de inwerkingtreding van deze raamovereenkomst te vervallen. 4. Bespreking van deze raamovereenkomst vindt plaats in de medische stafvergadering van het ziekenhuis, de ledenvergadering huisartsen (Huisartsenkring West-Brabant) en managementteams van de deelnemende VVT-instellingen. 5. Vanuit de deelnemende organisaties wordt een beheerscommissie benoemd met een lid vanuit de ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorg (bijlage F: samenstelling beheerscommissie). Deze commissie toetst periodiek de raamovereenkomst aan nieuwe inzichten en wetgeving en past desgewenst de raamovereenkomst aan. De beheerscommissie draagt minimaal zorg voor een jaarlijkse evaluatie van onderhavige overeenkomst. 6. De desbetreffende 1 participanten zijn verantwoordelijk voor het up to date houden van het portfolio en het naar waarheid invullen ervan (bijlage G). De beheerscommissie heeft de taak om het portfolio te evalueren, en te bezien of de participanten hun taken ten aanzien van het portfolio op juiste wijze en volgens afspraak uitvoeren. 7. Indien de raamovereenkomst wordt gewijzigd, dan wordt deze ter ondertekening voorgelegd aan de participanten. 8. Bijlagen A, B, C, D, E, F en G maken deel uit van deze overeenkomst. Aldus overeengekomen op 1 augustus 2013 te Bergen op Zoom. 1 Onder desbetreffende wordt verstaan de opdrachtnemers in dit kader, zoals thuiszorgorganisaties. 5

6 Tekenlijst Namens TWB, thuiszorg met Aandacht Mw. S.B. Stilling Namens Stichting tantelouise-vivensis Dhr. J.L.L. Pelgrims Stichting Volckaert Mw. drs. A.A. Boekelman Namens Allerzorg West-Brabant Dhr. P. Cornelisse / mw. M. Dekker Namens PrivaZorg AWBZ B.V. Dhr. B. van Leeuwen Namens Stichting Careyn Mw. drs. A.J. Jansen Namens Thuiszorg DAT Mw. N. de Ruiter Namens Zorggroep West- en Midden-Brabant (Mark en Maasmond en Thebe) Dhr. R. Stam / dhr. M. Wijngaards Namens Surplus Zorg Dhr. A. Maranus Namens Surplus Vredenbergh Dhr. A. Maranus 6

7 Namens Stichting Groenhuysen Dhr. T. van Kempen Namens Woonzorgcentrum St. Elisabeth Roosendaal Dhr. R. van den Eeden Namens De Riethorst/Stromenland Dhr. mr. drs. F.J.M. Staal / Mw. E.A.P.M. Thewessen, arts Namens Stichting Elisabeth Dhr. mr. P.H. Smittenaar Namens GGZ Breburg Dhr. M. Pepping Namens Het Hoge Veer Dhr. M. Konings Namens NSWAC Mw. S. van der Meer-Post Namens Prisma Dhr. J. de Bruin Namens SMO Breda e.o. Mw. L. Jansen Namens Zorgplein Maaswaarden Dhr. C. van Toorn 7

8 Namens De Leystroom Dhr. R. Molenaar Namens Revant Mw. drs. C.A.L.M. Lennards Namens Avoord Zorg en Wonen Dhr. dr. M. den Hartog MSc Namens de Breedonk Dhr. W. Groenewold Namens de Wijngaerd Dhr. H.B. van den Hengel MHA Namens Raffy Dhr. G. van der Pluim Namens Ruitersbos Dhr. A.H.W.M. Jongmans MHA Namens S&L Zorg Mevrouw drs. A.M. Verheije/ De heer W. Cornielje QC MFE MHA Namens SDW Zorg Dhr. P.J.J. Meijs Namens Sovak Mw. drs. H.P. Griffioen 8

9 Namens Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout Dhr. T. van Daelen Namens Huisartsenkring West-Brabant Dhr. L.H. van Dongen Namens Stichting Lievensberg ziekenhuis Dhr. drs. J.M.L. Ensing Namens de Vereniging Medische Staf Lievensberg ziekenhuis Dhr. dr. J. Ramondt Namens Stichting Amphia Ziekenhuis Dhr. O. Suttorp, arts MBA Namens de Vereniging Medische Staf Amphia ziekenhuis Dhr. H.B.M. van Lieshout Namens Franciscus Ziekenhuis Mw. J. van Vliet Namens de Vereniging Medische Staf Franciscus ziekenhuis Dhr. T. Enneking 9

10 BIJLAGE A Uitvoeringsverzoek voorbehouden en risicovolle handelingen Definities Specialist: de medisch specialist werkzaam binnen het ziekenhuis die is aangesloten bij de Vereniging Medische Staf van het betreffende ziekenhuis. Arts: de huisarts en artsen intramurale zorginstellingen (Verstandelijk gehandicapten arts (VG arts), Specialist ouderengeneeskunde en huisartsen GGZ). PA: Physician Assistant. Het betreft een beroepsgroep welke sinds 1 januari 2012, op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 2 in het kader van de Wet BIG, bevoegd is om binnen het deelgebied van het eigen specialisme de in bijlage E opgenomen voorbehouden handelingen zelfstandig te indiceren, te verrichten en te delegeren. VS: Verpleegkundig Specialist. Het betreft eveneens een beroepsgroep welke sinds 1 januari 2012, op grond van een AMvB 3 in het kader van de Wet BIG, bevoegd is om binnen het deelgebied van het eigen specialisme de in bijlage E opgenomen voorbehouden handelingen zelfstandig te indiceren, te verrichten en te delegeren. VVT-instellingen: Verpleeghuis, Verzorgingshuis en Thuiszorg instellingen. De voorschrijvende specialist/arts/pa/vs 1. Ten aanzien van de voorbehouden handelingen in de thuissituatie is de specialist, arts (of diens waarnemer) of PA/VS die de indicatie voor een voorbehouden handeling stelt, verantwoordelijk voor het tekenen van het uitvoeringsverzoek. Zowel de specialist, de arts als de PA/VS kan dus indiceren, een handeling delegeren en daartoe een uitvoeringsverzoek ondertekenen. 2. De voorschrijvende specialist/arts/pa/vs dient een verzoek in tot het door een verpleegkundige/verzorgende van een in bijlage C opgenomen uit te voeren handeling. Hiertoe gebruikt de specialist/arts/pa/vs het formulier uitvoeringsverzoek (bijlage D). Voor het uitvoeren van handelingen die in het kader van de Wet BIG niet tot de groep voorbehouden handelingen behoren, maar waarvoor partijen wel een uitvoeringsverzoek nodig achten, geldt dat het verzoek daartoe tevens schriftelijk dient te geschieden. Deze handelingen staan in bijlage C vermeld als risicovolle handelingen. Slechts in acute situaties volstaat bij risicovolle handelingen een mondeling verzoek, welk verzoek door de ontvanger tijdens het telefonisch contact dient te worden herhaald en vervolgens dient te worden gerapporteerd in het medisch dossier van de patiënt alsmede in het dossier van de ontvangende VVT-instelling. Vervolgens zal de specialist/arts/pa/vs het uitvoeringsverzoek alsnog binnen 24 uur schriftelijk bij de betreffende VVT-instelling indienen De voorschrijvende specialist/arts/pa/vs bericht de arts in de andere lijn altijd vóór overplaatsing/ontslag over de diagnose en de ingestelde therapie. Dit bericht wordt zo snel mogelijk na ontslag / zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 werkdag na ontslag, naar de betreffende arts verzonden. 4. Indien de complexiteit van de handeling dit vereist neemt de specialist/arts/pa/vs die de indicatie heeft gesteld, voorafgaand aan de overplaatsing, telefonisch contact op met de betreffende arts in de andere lijn. Pas na acceptatie door de arts in de andere lijn wordt de patiënt, voor wie dergelijke complexe voorbehouden handelingen nodig zijn, ontslagen c.q. overgeplaatst. Vindt in dergelijke gevallen geen overleg en acceptatie plaats, dan blijft de voorschrijvend specialist/arts/pa/vs verantwoordelijk en daarmee dus ook beschikbaar in geval van problemen, totdat acceptatie door de arts in de andere lijn heeft plaatsgevonden. 5. De specialist/arts/pa/vs die de indicatie stelt en het formulier uitvoeringsverzoek tekent, geeft indien nodig aanwijzingen aan de uitvoerder omtrent het verrichten van de handeling. Middels het overdragen van de handeling naar de andere lijn wordt ook het toezicht overgedragen aan de arts 2 Besluit tijdelijke bevoegdheid Physician Assistant d.d. 21 december Besluit tijdelijke bevoegdheid Verpleegkundig Specialist d.d. 21 december In 2014 beoordeelt de beheerscommissie de onder punt 2. beschreven werkwijze opnieuw. 10

11 die de medische verantwoordelijkheid overgedragen krijgt. De voorschrijvende specialist, arts of PA/VS is voor de arts in de andere lijn en de VVT-instelling(en) bereikbaar voor telefonisch overleg bij vragen over de overdracht van de handeling en bij complicaties. 6. Indien de arts in de andere lijn zich niet bekwaam acht de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs over te nemen, stelt hij deze daarvan terstond op de hoogte. In zo n geval vindt overleg plaats en wordt bepaald wie de verantwoordelijkheid draagt. Zonder overleg draagt de arts in de andere lijn de verantwoordelijkheid. 7. De voorschrijvende specialist/arts/pa/vs mag redelijkerwijs aannemen dat degenen die door één van de VVT-instellingen zijn aangewezen om in opdracht van een specialist/arts/pa/vs de in bijlage C opgenomen handelingen te verrichten, beschikken over de bevoegdheid en bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk verrichten van die handelingen. De specialist/arts/pa/vs mag er tevens van uitgaan dat degene die de handeling uitvoert, handelt volgens actuele protocollen van de betrokken VVT-instelling. VVT-instellingen 1. Elke VVT-instelling verplicht zich ertoe, met inachtneming van het hierna onder 2 en 3 bepaalde en van de daartoe opgestelde protocollen, dat handelingen die zijn opgenomen in bijlage C en waarvoor een specialist/arts/pa/vs een opdracht heeft verstrekt, worden uitgevoerd door daartoe bekwamen. 2. Het behoort tot de individuele verantwoordelijkheid van de verpleegkundige/verzorgende of de arts in de andere lijn, om de door de specialist/arts/pa/vs opgedragen handeling op verantwoorde wijze aan de hand van een protocol uit te voeren. 3. De VVT-instelling draagt ervoor zorg dat de verpleegkundige/verzorgende of de arts in de andere lijn beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het op verantwoorde wijze uitvoeren van uitvoeringsverzoeken van de in bijlage C opgenomen handelingen, waar van toepassing overeenkomstig de aanwijzingen van de opdrachtgever. De VVT-instelling zal hiervoor de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de verpleegkundige en verzorgende, of de arts in de andere lijn, aangaande het uitvoeren van handelingen uit bijlage C regelmatig toetsen met een minimum van eenmaal per jaar. Tevens dient de verpleegkundige/verzorgende en de arts in de andere lijn continu na te gaan of hij/zij bekwaam is voor het uitvoeren van de opgedragen handeling(en). 4. Bij twijfel over de mogelijkheden tot uitvoering vindt overleg plaats tussen de specialist/arts/pa/vs en de operationeel manager van de VVT-instelling. 5. De VVT-instelling is verplicht onmiddellijk contact op te nemen met de opdrachtgever indien zich bij de uitvoering van het verzoek incidenten of complicaties voordoen. 6. Voor de verpleegkundigen, verzorgenden en artsen in de VVT-instellingen is een actueel protocollenbestand beschikbaar dat jaarlijks wordt geactualiseerd en gebaseerd is op landelijke verpleegkundige en medische richtlijnen. Uitvoeringsverzoek 1. De voorschrijvende specialist/arts/pa/vs vult het formulier uitvoeringsverzoek (bijlage D) in en ondertekent dit. 2. Het ingevulde en ondertekende formulier uitvoeringsverzoek kent een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. In uitzonderingsgevallen kan gebruik worden gemaakt van een indicatie voor maximaal 6 of 12 maanden. De uitzonderingssituatie dient onderbouwd te zijn in het uitvoeringsverzoek en kort toegelicht op het indicatieformulier. 3. De VVT-instelling neemt het formulier uitvoeringsverzoek op in het zorgdossier van de betreffende patiënt. Tevens bewaakt de VVT-instelling de geldigheidsduur van het formulier en vraagt tijdig een nieuw uitvoeringsverzoek aan bij de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs. 11

12 Toelichting op BIJLAGE A Algemene toelichting: De lijst met voorbehouden handelingen kan op grond van nieuwe afspraken in de praktijk aangepast worden. De handelingen moeten in de betreffende patiëntsituatie verantwoord uitgevoerd kunnen worden, dit ter beoordeling van arts en/of verpleegkundige/verzorgende. Per voorbehouden handeling is een protocol opgesteld en door de VVT-instelling vastgesteld. Protocollen zijn gebaseerd op landelijke medische en verpleegkundige richtlijnen. De handelingen worden conform dit protocol uitgevoerd, tenzij door de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs anders wordt aangegeven. De medewerker van de VVT-instelling zal dan op grond van haar bekwaamheid beoordelen of uitvoering verantwoord is. Bij spoedaanvragen kan de arts de VVT-instelling 24-uur per dag bereiken. Het zorgverlenende team is mobiel bereikbaar zodat de zorg binnen 24 uur gestart of gewijzigd kan worden. Om vergissingen bij het toedienen van medicijnen te voorkomen maakt de VVT-instelling gebruik van de medicatieoverzichten van de apotheek. Hierbij wordt gewerkt overeenkomstig de algemene standaard/richtlijnen. Toelichting op schriftelijke opdracht noodzakelijk : 1. Alleen voor de handeling zelf is een schriftelijk uitvoeringsverzoek van de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs nodig. De dosis en tijdstippen van de medicatie moeten in het verzoek vermeld worden (bij wisselende doseringen in algemene bewoordingen formuleren). De geldigheidswaarde van het uitvoeringsverzoek blijft hierdoor bij mutaties van medicatie gewaarborgd. 2. Voorbehouden handelingen mogen alleen uitgevoerd worden mét een schriftelijke opdracht van de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs aan de VVT-instelling. 3. De voorschrijvende specialist of arts is verantwoordelijk voor het uitschrijven van recepten van medicijnen en materialen, noodzakelijk voor het uitvoeren van de handeling. De PA/VS is verantwoordelijk voor het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. 4. Indien een formulier onverhoopt niet volledig of onleesbaar is ingevuld door de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs zal de medewerker van de VVT-instelling de betreffende specialist/arts/pa/vs telefonisch benaderen met het verzoek om uitvoeringsverzoek aan te vullen. 5. Het uitvoeringsverzoek wordt ondertekend door de eerst verantwoordelijke zorgverlener van de VVT-instelling, bekwaam om deze handeling uit te voeren. 12

13 BIJLAGE B Toelichting Inleiding Aanleiding voor het opstellen van deze overeenkomst: De indicaties voor voorbehouden handelingen in de thuissituatie worden (bij ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis) in toenemende mate door medisch specialisten gesteld. Degene die een behandeling indiceert is ook verantwoordelijk voor de opdracht tot het uitvoeren van de handeling. Vanuit diverse VVT-instellingen in de regio Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda e.o. worden verschillende overeenkomsten met de daarbij behorende formulieren gehanteerd. Ten behoeve van de eenduidigheid en transparantie is het gewenst dat in deze regio één raamovereenkomst en één formulier uitvoeringsverzoek geldt. De wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) regelt de uitvoering van zogenaamde voorbehouden handelingen door beroepsbeoefenaren. 5 De grondgedachte in de wet BIG is dat in beginsel iedereen alle handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg mag uitvoeren, mits de uitvoerder daartoe bekwaam is. Voorbehouden handelingen Voorbehouden handelingen zijn handelingen die een zodanig risico met zich meebrengen als ze door niet-deskundigen worden verricht, dat ze moeten worden voorbehouden aan in de wet genoemde beroepsbeoefenaren. Voorbehouden handelingen mogen uitgevoerd worden door twee groepen beroepsbeoefenaren: zelfstandig bevoegden en degenen die in opdracht handelingen uitvoeren. De wet BIG verleent zelfstandige bevoegdheden aan artsen, tandartsen en verloskundigen. Zelfstandig bevoegden mogen op eigen gezag voorbehouden handelingen verrichten, de bijbehorende indicatie stellen en delegeren. In beginsel blijven ze hierbij binnen de grenzen van hun deskundigheid en ze moeten bekwaam zijn om de handeling uit te voeren. Vuistregel is onbekwaam maakt onbevoegd. Per 1 januari 2012 hebben Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants op basis van een AMvB 6 in het kader van de Wet BIG, de wettelijke bevoegd gekregen om binnen het deelgebied van het eigen specialisme de in bijlage E opgenomen voorbehouden handelingen zelfstandig te indiceren, te verrichten en te delegeren. Deze bevoegdheid is toegekend voor een periode van vijf jaren, welke termijn vervolgens kan worden verlengd met een periode van maximaal vijf jaren. 7 Functionele zelfstandigheid In het Besluit functionele zelfstandigheid 8 wordt aan bepaalde categorieën beroepsbeoefenaren, met name de verpleegkundigen, de mogelijkheid geboden om zonder toezicht en tussenkomst van de zelfstandig bevoegde opdrachtgever een aantal voorbehouden handelingen uit te voeren. Dit betekent dat het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen tot het deskundigheidsgebied van een bepaalde beroepsgroep wordt gerekend. In dat geval worden zij vanwege hun opleiding, voldoende deskundig en bekwaam geacht bepaalde voorbehouden handelingen uit te voeren in opdracht van een arts. Een opdracht (van een specialist/arts) tot uitvoering en de bekwaamheid (van de verpleegkundige) om een handeling naar behoren uit te voeren, blijft ook dan voorwaarde waaraan voldaan moet worden. De functionele zelfstandigheid heeft dus betrekking op de voorwaarden waaronder een opdracht kan worden uitgevoerd. Risicovolle handelingen Deze groep handelingen staat niet omschreven in de wet BIG. Het gaat hierbij om handelingen die voor wat betreft het mogelijke gevaar voor de patiënt aan voorwaarden worden onderworpen die ook aan voorbehouden handelingen worden gesteld. 5 Artikel 35 wet BIG e.v. 6 Zie tevens voetnoot 1 en 2. 7 Artikel 36a lid 7 wet BIG. 8 Besluit van 29 oktober 1997, houdende nadere regels inzake deskundigheid van verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en mondhygiënisten op het gebied van voorbehouden handelingen *Besluit functionele zelfstandigheid). 13

14 BIJLAGE C Lijst met voorbehouden en risicovolle handelingen (format Actiz 9 ) Inventarisatielijst van handelingen Onderstaande lijst is een overzicht van de voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen, die relevant zijn voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze lijst is een samenvatting van de door Vilans ontwikkelde overzichtslijst, van voorbehouden, risicovolle en overige handelingen 10 en ingedeeld naar de 4 gebieden van voorbehouden handelingen: heelkundige handelingen, katheterisaties, injecties, puncties. Deze, niet-limitatieve, lijst biedt een handvat voor zorginstellingen en regionale vertegenwoordigers van betrokken artsen om afspraken te maken over handelingen waarvoor artsen een uitvoeringsverzoek indienen bij de zorginstelling. Door de VVT-instellingen worden intern afspraken gemaakt over de beroepsbeoefenaren die onderstaande handelingen mogen uitvoeren, waarbij de bevoegdheid en bekwaamheid van de desbetreffende beroepsbeoefenaren wordt gewaarborgd. Handelingen Voorbehouden Risicovol Heelkundige handelingen Wondspoelen via katheter Verzorgen of verwijderen wonddrain of redonsedrain; verwisselen opvangfles Verzorgen van een tracheotomie-wond Verwijderen wondtampon Verwijderen hechtingen of agrafen Verwijderen exudrain Katherisaties Infuusbehandeling Inbrengen perifere canule voor infuus (toedieningssysteem) Verwisselen infuuszak, verwijderen perifeer canule Toedienen medicatie via perifeer infuus Verwisselen afsluitdopje van (en heparine doorspuiten in en verzorgen van) centraal veneuze katheter (CVK) Toedienen medicatie via CVK infuus Epiduraal en intrathecaal (poort): aanprikken spinaal poortsysteem, verwisselen naald Verwijderen epiduraalkatheter, verwijderen naald spinaal poortsysteem Inbrengen hypodermoclyse Verwijderen hypodermoclyse Inbrengen subcutane canule, verwisselen 9 Deze lijst is afkomstig uit de Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg (bijlage 2), welke is samengesteld door de ActiZ, BTN, LHV en Verenso, februari 2013, WWW<www.actiz.nl>. 10 De Vilans-protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen, februari 2012 (ook wel bekend als de KICKprotocollen). Zie voor de volledige lijst. 14

15 Handelingen Voorbehouden Risicovol Toedienen van medicatie via subcutaan infuus Verwijderen subcutane naald en infuustoedieningssysteem Sondevoeding Inbrengen/verwijderen neus-maag sonde, verwisselen PEG-sonde of jejunostomiesonde Toedienen sondevoeding mbv spuit of voedingspomp Toedienen van medicatie via sonde Nier- en blaaskatheterisatie Inbrengen van mannen blaaskatheter (eenmalig of verblijfs-) Inbrengen van vrouwen blaaskatheter (eenmalig of verblijfs-) Verwijderen verblijfskatheter Blaasspoelen bij ingebrachte katheter Verwisselen van suprapubische katheter Nefrostomiekatheter spoelen Urinestoma (UP) katheteriseren van urinereservoir, spoelen CAPD spoeling Colostoma Spoelen colostoma (AP) Toedienen medicijnen Darmspoelen/toedienen hoogopgaand klysma Maaginhoud hevelen Spoelen galdrain Zuurstof toedienen Uitzuigen van mond- en keelholte Uitzuigen van tracheacanule/van trachea via tracheacanule Injecties Subcutaan Intracutaan Intramusculair Intraveneus Puncties Venapunctie Ascitespunctie Spoelen ascitesdrain Vanuit de regio wordt bovenstaande lijst aangevuld met de volgende voorbehouden handelingen: - Bloedtransfusie thuis; - Verzorgen port a cath; - Hemodialyse; - Peritoniaal dialyse; - Verwisselen trachea canule. 15

16 BIJLAGE D Formulier uitvoeringsverzoek 11 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent (PA) aan de verpleegkundige/verzorgende omtrent bepaalde Cliënt. De specialist (of diens waarnemer), arts, VS of PA Naam: Praktijkadres: Postcode en plaats: Telefoon: Fax: Buiten kantooruren: Verzoekt de zorginstelling Naam organisatie: Vertegenwoordigd door: Adres: Telefoon: Ten behoeve van patiënt Naam: Geboortedatum: Adres: Kamernummer: Postcode en plaats: Telefoon: 0 man 0 vrouw* Onderstaande handeling uit te voeren in het kader van de daartoe afgesloten raamovereenkomst voorbehouden handelingen dan wel conform het daartoe opgestelde protocol. *Aankruisen wat van toepassing is. 11 Dit formulier uitvoeringsverzoek is afkomstig uit de Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg (bijlage 2), welke is samengesteld door de ActiZ, BTN, LHV en Verenso, februari 2013, WWW<www.actiz.nl>. Het formulier geldt ook voor een aantal andere risicovolle handelingen, opgenomen in bijlage C van deze Raamovereenkomst. Het formulier is digitaal te raadplegen via de website van Actiz (www.actiz.nl, zoekterm: Invulbladen bij handleiding voorbehouden handelingen. 16

17 Nadere gegevens (door de opdrachtgever (specialist, arts, of PA/VS) in te vullen) 1. Diagnose/indicatie/aanleiding: 2. Uit te voeren handeling: 3. Nadere specificatie van de handeling: 4. Medicatie naam geneesmiddel en dosis: (Conform Toedienlijst, aangeleverd door apotheker, voor meest actuele medicatie-informatie) (eventueel in algemene bewoordingen formuleren) 5. Tijdstip(pen) waarop de handeling uitgevoerd dient te worden: (eventueel in algemene bewoordingen formuleren) 6. Geldigheidsduur van de opdracht: 7. Aanvullende cliëntgebonden informatie Afspraken: Complicaties: Bijwerkingen: Bijzonderheden: Handtekening opdrachtgever (specialist, arts of VS/PA): Plaats: Datum: Het uitvoeringsverzoek kan 0 wel 0 niet* geaccepteerd worden door de VVT-instelling. Handtekening namens de VVT-instelling: Plaats: Datum: Indien het uitvoeringsverzoek niet kan worden geaccepteerd, hieronder de redenen vermelden en onmiddellijk contact opnemen met de opdrachtgever (specialist, arts, PA/VS). *Aankruisen wat van toepassing is. 17

18 BIJLAGE E Lijst van voorbehouden handelingen wet BIG en bevoegdheden van functionarissen 12 Voorbehouden handelingen op grond van de wet BIG 1. Heelkundige handelingen Handelingen liggende op het gebied van de geneeskunst waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet direct herstelt. Met weefsel wordt gedoeld op een samenhangend geheel van gelijksoortige cellen waaruit de delen der organismen zijn samengesteld. 2. Injecties Het toedienen van medicijnen door intraveneus, intramusculair en subcutaan te injecteren. Handelingen waarbij met een holle naald wordt binnengedrongen in lichaamsweefsel, in een bloedvat of in een infuus/toedieningssysteem met het doel een geneesmiddel toe te dienen, waarbij de naald onmiddellijk na het toedienen van het middel wordt teruggetrokken. 3. Katheterisaties Het met behulp van instrumenten binnendringen in lichaamsholten. Handelingen waarbij met een daartoe geëigend instrument wordt binnen gedrongen in een bestaande lichaamsholte, gevuld of ongevuld om stoffen in te brengen of te verwijderen zonder dat daarbij de samenhang der weefsels verstoord hoeft te worden. 4. Puncties Het aanprikken van een orgaan of onderdelen van een orgaan met behulp van een naald en met het doel er vocht of weefsel uit te halen. 5. Endoscopieën 6. Electieve cardioversie 7. Defibrillatie 8. Narcose 9. Het gebruik van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden 10. Electroconvulsieve therapie 11. Steenvergruizing 12. Ivf 13. Verloskundige handelingen 14. Voorschrijven UR-geneesmiddelen De Verpleegkundig Specialist (VS) chronische zorg bij somatische aandoeningen is zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren en indiceren van de volgende handelingen: 1. Heelkundige handelingen 2. Injecties 3. Katheterisaties 4. Puncties 5. Endoscopieën 6. Voorschrijven van UR-geneesmiddelen De Physician Assistant (PA) is zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren en indiceren van de volgende handelingen: 1. Heelkundige handelingen 2. Injecties 3. Katheterisaties 4. Puncties 5. Electieve cardioversie 6. Defibrillatie 7. Voorschrijven van UR-geneesmiddelen 12 Deze lijst is in aangepaste vorm overgenomen van het formulier zoals dat is opgenomen in bijlage 4 van de Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg opgesteld door Actiz, BTN, LHV en Verenso, februari 2013, WWW<www.actiz.nl>. 18

19 Verpleegkundigen mogen op basis van hun functionele zelfstandigheid in opdracht doch zonder toezicht of tussenkomst de volgende handelingen uitvoeren (dus niet indiceren): 1. Injecties intramusculair subcutaan intraveneus 2. Katheterisaties inbrengen van een perifeer infuus inbrengen van een blaaskatheter bij volwassenen inbrengen van een maagsonde 3. Puncties venapunctie hielprik bij neonaten Op dit moment is een AMvB in voorbereiding die specifieke categorieën verpleegkundigen (in eerste instantie diabetes-, long- en oncologieverpleegkundigen) de zelfstandige bevoegdheid geeft UR-geneesmiddelen voor te schrijven. De wet BIG is hier per 1 januari 2012 op aangepast. Ten tijde van het ondertekenen van onderhavige Raamovereenkomst is de betreffende AMvB nog niet van kracht. 19

20 BIJLAGE F Samenstelling beheerscommissie De beheerscommissie ziet toe op de periodieke toetsing van de raamovereenkomst aan nieuwe inzichten en wetgeving en past desgewenst de raamovereenkomst aan. De beheerscommissie draagt minimaal zorg voor een jaarlijkse evaluatie van de raamovereenkomst. De beheerscommissie is samengesteld uit de deelnemende organisaties waarbij een lid vanuit de ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorg is benoemd. De leden van de beheerscommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar. Annie Jansen Thed van Kempen Erik Stevens Bart de Graaf thuiszorg verpleeghuizen huisartsen ziekenhuizen 20

21 BIJLAGE G Portfolio met bijbehorend memo Het portfolio is opgesteld naar aanleiding van de memo Overzicht voor verwijzers leveren VRH door aanbieders. Het portfolio is een matrix (excelsheet) waarin de desbetreffende participanten per gemeente aangeven welke handelingen zij uitvoeren. In de matrix is een koppeling gelegd met handelingen die in het kader van MSVT uitgevoerd worden. Ook wordt in de matrix aangegeven of een uitvoeringsverzoek nodig is voor de betreffende handeling. Het portfolio zal digitaal beschikbaar worden gesteld. Hieronder is een voorbeeldexemplaar van het portfolio toegevoegd. De verantwoordelijkheid voor het up to date houden van het portfolio en het naar waarheid invullen ervan ligt bij de participanten en aldus niet bij de beheercommissie. De beheerscommissie heeft daarentegen de taak om het portfolio te evalueren, en te bezien of de participanten hun taken ten aanzien van het portfolio op juiste wijze en volgens afspraak uitvoeren. 21

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Bijlage 2 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent/PA aan de verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Zorginstelling (vertegenwoordiger van) artsen 1 (niet in dienst van de zorginstelling) 2 De ondergetekenden: 3 Organisatie 3 : Huisartsen Kring Haaglanden

Nadere informatie

Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland

Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland De ondergetekenden: De LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland Naam arts/contactpersoon: H. van den

Nadere informatie

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen In de praktijk verrichten verzorgende en verpleegkundige medewerkers in opdracht van een arts of specialist voorbehouden handelingen. Een onderdeel in

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 10 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Raamovereenkomst voorbehouden handelingen (vertegenwoordiger van) huisarts- zorginstelling De ondergetekenden: 1. Huisartsen Kring Haaglanden, President Kennedylaan 15, 2517 JK s Gravenhage en ingeschreven

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 9 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen Juni 2017: Deze tekst zal op korte termijn worden herzien op het punt van de voorschrijfbevoegdheid van (specifieke) verpleegkundigen en de bevoegdheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne 1 De Wet BIG Doel van de Wet BIG: Het bevorderen van kwaliteit van zorg die beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s Oichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt: alleen

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets

Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets te vertellen heb als zorgklant. Het verplicht de zorggever

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inhoudsopgave 1. Doel... 3 2. Toelichting... 3 3. Uitgangspunten... 4 3.1. Toedienen geneesmiddelen... 4 3.2. Soorten geneesmiddelen... 4 3.3. Wet BIG... 4 4. Afspraken met betrekking

Nadere informatie

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE VERRICHTINGEN Inleiding De Wet BIG regelt de beroepsuitoefening op het gebied van de individuele gezondheidszorg. In de Wet BIG worden 8 beroepen onderscheiden

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL

I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL 1 I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL 2 ONDERWERPEN Aansprakelijkheid Titelbescherming wet BIG Voorbehouden handelingen Experimenteerartikel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Versie definitief

Samenwerkingsovereenkomst Versie definitief Samenwerkingsovereenkomst 2016 Versie definitief De netwerkpartners: Stichting Amphia, gevestigd te Breda/Oosterhout/Etten-Leur, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Suttorp, arts MBA,

Nadere informatie

VERANTWOORD DELEGEREN

VERANTWOORD DELEGEREN VERANTWOORD DELEGEREN Mr J.J.A. van Boven VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau Arnhem GOED HULPVERLENERSCHAP Iedere hulpverlener moet de zorg van een goed hulpverlener betrachten in overeenstemming met de

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie

Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Meander Thuiszorg (onderdeel van MeanderGroep Zuid-Limburg) beschikt al jaren over een team van gekwalificeerde verpleegkundigen

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen 2017-2018 MBO Verpleegkunde 2 Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Naam student:

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid BIG - Commissie Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Alle professionals die beroepsmatig werken

Nadere informatie

Algemeen. Definities voorbehouden- en risicovolle handelingen. Landelijke werkgroep Voorbehouden- en risicovolle handelingen April 2011

Algemeen. Definities voorbehouden- en risicovolle handelingen. Landelijke werkgroep Voorbehouden- en risicovolle handelingen April 2011 Informatief document Algemeen Het bestuur van de V&VN Dialyse en Nefrologie heeft een werkgroep Voorbehouden- en risicovolle handelingen in het leven geroepen met als doel de voorbehouden- en risicovolle

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013 Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL.

GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL. Medicijngebruik GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL. Deel 1 Geneesmiddelenverstrekking Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist.

Nadere informatie

Addendum bij de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018 Oude Medisch Specialistische Verpleging Thuis Hoog Complexe Zorg

Addendum bij de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018 Oude Medisch Specialistische Verpleging Thuis Hoog Complexe Zorg Addendum bij de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018 Oude Medisch Specialistische Verpleging Thuis Hoog Complexe Zorg De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V.

Nadere informatie

Dubbele controle risicovolle medicatie 2.1

Dubbele controle risicovolle medicatie 2.1 Soort document: Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Doel Uitleg over wet- en regelgeving, begripsbepaling en heldere werkafspraken

Nadere informatie

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden handelingen

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden handelingen Aftekenboekje bekwaamheidsverklaring voorbehouden handelingen Dit boekje is eigendom van: Naam: Afdeling: Microsectienummer: Inhoudsopgave. Venapunctie... 5. Infuus... 7. Centraal veneuze katheter... 9

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen in de praktijk

Voorbehouden handelingen in de praktijk IV.03 1 Richtlijnen voor de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (VIG) Voorwoord NU 91 en de KNMG hebben in 1996 intensief samengewerkt om te komen tot

Nadere informatie

VS en PA op eigen benen

VS en PA op eigen benen VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 Context Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en

Nadere informatie

Team High-Care. Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie

Team High-Care. Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Team High-Care Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Meander Thuiszorg (onderdeel van MeanderGroep Zuid-Limburg) beschikt al meer dan 25 jaar over een team van gekwalificeerde verpleegkundigen

Nadere informatie

Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist)

Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Indicatie MSVT (verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist) Zorgverzekeringswet (Zvw) Naam ziekenhuis...... AGB code Gegevens/ sticker patiënt/cliënt: en uitvoerend

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie.

Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Soort document Protocol en werkinstructie hoe om te gaan met de dubbele controle van risicovolle medicatie binnen de organisatie. Doel Uitleg over wet- en regelgeving, begripsbepaling en heldere werkafspraken

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Bijlage 02 Bijlage 03 Bijlage 04 Bijlage 05 Leerlijn BOL en BBL 4 jarig Leerlijn BOL en BBL Verkort Formuleblad Te toetsen vaardigheden per deel

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik 1. Doel Het vastleggen van afspraken op het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten van medische handelingen op basisschool Los Hoes. 2. Toelichting Op basisschool

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg van ZZG wordt verleend door het team gespecialiseerde verpleging (GVP), dat bestaat uit gespecialiseerd

Nadere informatie

Factsheet Verpleegkundig Specialisten

Factsheet Verpleegkundig Specialisten en Utrecht, maart 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de wettelijke regelingen rondom de verpleegkundig specialist door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend. In dit document worden de belangrijkste

Nadere informatie

Mag je als POH recepten uitschrijven of een diagnose stellen? Dr. ST Houweling, huisarts voorzitter Langerhans

Mag je als POH recepten uitschrijven of een diagnose stellen? Dr. ST Houweling, huisarts voorzitter Langerhans Mag je als POH recepten uitschrijven of een diagnose stellen? Dr. ST Houweling, huisarts voorzitter Langerhans Casus 1 Mevr. de Vries, 68 jaar, DM2 sinds 2 jaar. Metformine 2 x 500 mg, nierfunctie goed.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Algemeen De module Huisartsenzorg in verzorgingshuizen heeft als doel het maken van samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden handelingen

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden handelingen Aftekenboekje bekwaamheidsverklaring voorbehouden handelingen Dit boekje is eigendom van: Naam: Afdeling: Microsectienummer: 2 INHOUD: Handleiding... 3 Venapunctie... 5 Venapunctie voor het afnemen van

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op school

Protocol medisch handelen op school Protocol medisch handelen op school Medicatiegebruik In principe wordt er op school géén medicatie verstrekt of toegediend aan leerlingen. Deze kunnen alleen worden verstrekt en/of toegediend als hierover

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Van Brakelstraat / Protocol Medicijngebruik Wet BIG

Van Brakelstraat /  Protocol Medicijngebruik Wet BIG R.K. basisschool Theo Scholte Van Brakelstraat 3 053 5723363 Postbus 116 7480 AC Haaksbergen directie@theoscholteschool.nl / www.theoscholteschool.nl Protocol Medicijngebruik Wet BIG Oktober 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg

Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg Uitwerking bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Wet BIG 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 1 Inleiding...7 2 Bevoegdheidsregeling

Nadere informatie

NOTITIE. Inleiding. Bestemd voor: Status

NOTITIE. Inleiding. Bestemd voor: Status NOTITIE Onderwerp: Bestemd voor: Status Borging Programma palliatieve zorg/netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda DB Annevillegroep; leden Vereniging Annevillegroep; Hans Meij, directeur innovatie

Nadere informatie

Verpleegkundige berispt. Vandaag. (Tucht) recht = zint eer ge begint? Voorbehouden handelingen art. 36 wet BIG:14 categorieën

Verpleegkundige berispt. Vandaag. (Tucht) recht = zint eer ge begint? Voorbehouden handelingen art. 36 wet BIG:14 categorieën (Tucht) recht = zint eer ge begint? Verpleegkundige berispt 2014/43 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 12 augustus 2014 3 november 2015 mr Ingrid Christiaans-Dingelhoff Vakdocent juridische

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Adri van der Dussen

Bekwaam is bevoegd. Adri van der Dussen Bekwaam is bevoegd Adri van der Dussen Even voorstellen Manager Erasmus MC Zorgacademie Verpleegkundige vervolgopleidingen (post MBO en HBO) Medisch ondersteunende opleidingen (HBO niveau) Vakspecifieke

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN Stichting Vilans te Utrecht, verder te noemen 'Vilans', in deze vertegenwoordigd door prof. dr. H.L.G.R. Nies, en te , hierna te noemen het

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN Protocol: Ziekte en medicijnen op school Postbus 186 9400 AD ASSEN Inhoudsopgave: 1 Inleiding over medicijnverstrekking 3 2. Het kind wordt ziek op school 4 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking

Protocol Medicijnverstrekking Protocol Medicijnverstrekking Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Medicijnverstrekkingsbeleid...3 2. Voorwaarden voor medicijnverstrekking...3 3. Uit te sluiten medicijnen...4 4. Medicijnverstrekking door

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Stichting Saenstroom De tekst van het voorliggende protocol is op basis van het model-protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen, vastgesteld

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG Versie augustus 2015, versie 06 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 9 Geldig tot 31 december 2017 Het doel van dit

Nadere informatie

implementatie taakherschikking

implementatie taakherschikking Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken november 2012 Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT We invest in your people

PEOPLE INVESTMENT We invest in your people OVERZICHT ZORGINSTELLINGEN BRABANT Actief Zorg, Nimrodstraat 27, 5042 WX, Tilburg, (013) 467 28 30, www.actiefzorg.nl Agathos thuiszorg, Wormerhoek 14 g, 2905 TX, Capelle a/d IJssel, (010) 264 07 77,www.leliezorggroep.nl

Nadere informatie

Medicijnbeleid Dromedaris

Medicijnbeleid Dromedaris Medicijnbeleid Dromedaris Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt elke school te maken met zieke kinderen en kinderen die medicijnen gebruiken. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of te verstrekken.

Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of te verstrekken. Protocol Medisch handelen & medicijnverstrekking Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Een kind wordt ziek op school... 2 3. Het verstrekken van medicijnen... 3 4. (Reguliere) medische

Nadere informatie

Protocol geneesmiddelenverstrekking. Geneesmiddelenverstrekking bij De Otterkolken en bso De Otter

Protocol geneesmiddelenverstrekking. Geneesmiddelenverstrekking bij De Otterkolken en bso De Otter Protocol geneesmiddelenverstrekking Geneesmiddelenverstrekking bij De Otterkolken en bso De Otter Door de ouders van kinderen die De Otterkolken of bso de Otter bezoeken kan de vraag gesteld worden aan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 524 Besluit van 29 oktober 1997, houdende nadere regels inzake deskundigheid van verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en mondhygiënisten

Nadere informatie

IMPLEMENTEREN van protocollen. Marleen Versteeg Vilans KICK-protocollendag Elena Jager 24 juni 2014

IMPLEMENTEREN van protocollen. Marleen Versteeg Vilans KICK-protocollendag Elena Jager 24 juni 2014 IMPLEMENTEREN van protocollen Marleen Versteeg Vilans KICK-protocollendag Elena Jager 24 juni 2014 Programma Opening Opfrissen wettelijke kaders Implementatie: wat werkt, wat niet? Afsluiting Stelling

Nadere informatie

Medisch protocol OBS Prins Claus

Medisch protocol OBS Prins Claus Medisch protocol OBS Prins Claus Linschoten september 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 EEN KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL... 3 HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK... 3 MEDISCHE HANDELINGEN... 4 OMGAAN

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 6. Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2015 / 2016 Centraal Veneuze Katheters & Port a Cath Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens

Uw privacy en persoonsgegevens Uw privacy en persoonsgegevens HuisartsenZorg Noord-Kennemerland HuisartsenZorg Noord-Kennemerland Diazon Diabeteszorggroep Noord-Kennemerland Hafank HZNK coördineert de zorggroepen Diazon, Kennemer Lucht

Nadere informatie

NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid

NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid Bevoegd- en bekwaamheid van medewerkers in de huisartsenpraktijk achtergrondinformatie Colofon Auteur: Referenten: Mw mr R.M.S. Doppegieter, DG Doppegieter Gezondheidsrecht

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren MTX subcutaan bij reuma VH x* x* s. Injecteren - insulinepennen Injecteren insuline met insulinepen VH x* x* x x s

Injecteren - medicijn Injecteren MTX subcutaan bij reuma VH x* x* s. Injecteren - insulinepennen Injecteren insuline met insulinepen VH x* x* x x s Overzichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt:

Nadere informatie

Stroke Service Project Bergen op Zoom e.o.

Stroke Service Project Bergen op Zoom e.o. Stroke Service Project Bergen op Zoom e.o. De juiste zorg op de juiste plaats U bent in het Lievensberg ziekenhuis opgenomen omdat u een beroerte heeft gehad. In de medische wereld wordt een beroerte

Nadere informatie

Wij verzoeken u bijgaande formulierenset per 1 juli 2011 in uw ziekenhuis te implementeren en ons te informeren over de voortgang.

Wij verzoeken u bijgaande formulierenset per 1 juli 2011 in uw ziekenhuis te implementeren en ons te informeren over de voortgang. Geachte heer/mevrouw, De medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (MSVT) valt sinds 1.1.2010 wat bekostiging betreft onder de Zorgverzekeringswet. Hoewel de regelgeving m.b.t. indicatiestelling

Nadere informatie