Overeenkomst uitvoering Voorbehouden & Risicovolle handelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst uitvoering Voorbehouden & Risicovolle handelingen"

Transcriptie

1 Overeenkomst uitvoering Voorbehouden & Risicovolle handelingen Partijen De Thuiszorgorganisatie TWB, thuiszorg met Aandacht t.a.v. Mw. S.B. Stilling (Post)adres Postbus 1116 Postcode en plaats 4700 BC Roosendaal Stichting tantelouise-vivensis Dhr. J.L.L. Pelgrims Postbus AB Bergen op Zoom Stichting Volckaert Mw. drs. A.A. Boekelman Aletta Jacobspad MN Oosterhout Allerzorg West-Brabant Dhr. P. Cornelisse / mw. M. Dekker Marslaan CT Bergen op Zoom PrivaZorg AWBZ B.V. Steunpunt Privazorg West-Brabant/Tholen Dhr. B. van Leeuwen Oude Moerstraatsebaan RN Bergen op Zoom Stichting Careyn Mw. drs. A.J. Jansen Postbus DC Breda Thuiszorg DAT Mw. N. de Ruiter Roemer Visscherlaan B Roosendaal Zorggroep West- en Midden-Brabant (Mark en Maasmond en Thebe) Dhr. R. Stam / dhr. M. Wijngaards Postbus BB Tilburg Surplus Zorg Dhr. A. Maranus Pastoor van Kessellaan BH Zevenbergen Surplus Vredenbergh Dhr. A. Maranus Lovensdijkstraat AJ Breda 1

2 Stichting Groenhuysen Dhr. T. van Kempen Postbus BN Roosendaal Woonzorgcentrum St. Elisabeth Roosendaal Dhr. R. van den Eeden Wouwseweg BL Roosendaal De Riethorst/Stromenland Dhr. mr. drs. F.J.M. Staal / Mw. E.A.P.M. Thewessen, arts Postbus AA Geertruidenberg Stichting Elisabeth Dhr. mr. P.H. Smittenaar Leuvenaarstraat VJ Breda GGZ Breburg Dhr. M. Pepping Postbus AT Tilburg Het Hoge Veer Dhr. M. Konings Hoge Veer KH Raamsdonksveer NSWAC Mw. S. van der Meer-Post Adriaan van Bergenstraat SW Breda Prisma Dhr. J. de Bruin Taxandriaweg 12 - B PA Waalwijk SMO Breda e.o. Mw. L. Jansen Markendaalseweg KC Breda en Zorgplein Maaswaarden Dhr. C. van Toorn Azaleastraat CW Wijk en Aalburg Verpleeghuis De Leystroom t.a.v. Dhr. R. Molenaar Adres Brabantlaan 5 Postcode en plaats 4817 JW Breda en Revant Mw. drs. C.A.L.M. Lennards Brabantlaan JW Breda 2

3 Verzorgingshuis Avoord Zorg en Wonen t.a.v. Dhr. dr. M. den Hartog MSc Adres San Francescolaan 1 Postcode en plaats 4876 CV Etten-Leur de Breedonk Dhr. W. Groenewold Willem van Oranjelaan AJ Breda de Wijngaerd Dhr. H.B van den Hengel MHA Cyclaamstraat 2a 4921 JC Made Raffy Dhr. G. van der Pluim Bernard de Wildestraat EG Breda Ruitersbos Dhr. A.H.W.M. Jongmans MHA Boeimeerweg AM Breda S&L Zorg Mevrouw drs. A.M. Verheije/ De heer W. Cornielje QC MFE MHA Meidoornlaan AZ Roosendaal SDW Zorg Dhr. P.J.J. Meijs Laan van Brabant BL Roosendaal Sovak Mw. drs. H.P. Griffioen Zeggelaan SK Terheijden Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout Dhr. T. van Daelen Arnold Janssenlaan DK Teteringen hierna tezamen te noemen en de VVT-instelling(en) Huisartsen (Kringleden) Huisartsenkring West-Brabant t.a.v. Dhr. L.H. van Dongen Adres Bredaseweg 169 Postcode en plaats 4872 LA Etten-Leur hierna te noemen en de huisarts(en) het ziekenhuis Stichting Lievensberg ziekenhuis t.a.v. Dhr. drs. J.M.L. Ensing (voorzitter Raad van Bestuur) Adres Boerhaaveplein 1 Postcode en plaats 4624 VT Bergen op Zoom 3

4 en het ziekenhuis Stichting Amphia Ziekenhuis t.a.v. Dhr. O. Suttorp (arts MBA, voorzitter Raad van Bestuur) Postadres Postbus Postcode en plaats 4800 RK Breda en het ziekenhuis Franciscus Ziekenhuis t.a.v. Mw. J. van Vliet (lid Raad van Bestuur) Postadres Boerhaavelaan 25 Postcode en plaats 4708 AE Roosendaal hierna te noemen en hierna te noemen het ziekenhuis De aan het Lievensberg, Amphia en Franciscus verbonden medisch specialisten verenigd in de Vereniging Medische Staf de specialist 4

5 In aanmerking nemende dat slechts met name de in en op grond van de wet BIG genoemde beroepsbeoefenaren bevoegd zijn zogenaamde voorbehouden handelingen uit te voeren, mits zij daartoe bekwaam zijn; anderen voorbehouden handelingen beroepsmatig slechts mogen uitvoeren onder de in wet genoemde voorwaarden; in de VVT-instellingen in opdracht van daartoe bevoegden voorbehouden handelingen regelmatig worden uitgevoerd; partijen de voorwaarden waaronder dit verantwoord kan geschieden eenduidig wensen vast te leggen, daarbij tevens de voorwaarden vastleggend ten aanzien van andere risicovolle handelingen binnen de VVT-instellingen. Komen overeen als volgt 1. Ten aanzien van voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen van de tussen partijen in onderling overleg vastgestelde lijst in bijlage C worden de regels van bijlage A in acht genomen. De in de overeenkomst genoemde bijlagen maken geïntegreerd deel uit van deze overeenkomst. 2. De overeenkomst treedt in werking op 1 augustus 2013 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 3. Alle voorgaande overeenkomsten ten aanzien van voorbehouden en risicovolle handelingen komen met de inwerkingtreding van deze raamovereenkomst te vervallen. 4. Bespreking van deze raamovereenkomst vindt plaats in de medische stafvergadering van het ziekenhuis, de ledenvergadering huisartsen (Huisartsenkring West-Brabant) en managementteams van de deelnemende VVT-instellingen. 5. Vanuit de deelnemende organisaties wordt een beheerscommissie benoemd met een lid vanuit de ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorg (bijlage F: samenstelling beheerscommissie). Deze commissie toetst periodiek de raamovereenkomst aan nieuwe inzichten en wetgeving en past desgewenst de raamovereenkomst aan. De beheerscommissie draagt minimaal zorg voor een jaarlijkse evaluatie van onderhavige overeenkomst. 6. De desbetreffende 1 participanten zijn verantwoordelijk voor het up to date houden van het portfolio en het naar waarheid invullen ervan (bijlage G). De beheerscommissie heeft de taak om het portfolio te evalueren, en te bezien of de participanten hun taken ten aanzien van het portfolio op juiste wijze en volgens afspraak uitvoeren. 7. Indien de raamovereenkomst wordt gewijzigd, dan wordt deze ter ondertekening voorgelegd aan de participanten. 8. Bijlagen A, B, C, D, E, F en G maken deel uit van deze overeenkomst. Aldus overeengekomen op 1 augustus 2013 te Bergen op Zoom. 1 Onder desbetreffende wordt verstaan de opdrachtnemers in dit kader, zoals thuiszorgorganisaties. 5

6 Tekenlijst Namens TWB, thuiszorg met Aandacht Mw. S.B. Stilling Namens Stichting tantelouise-vivensis Dhr. J.L.L. Pelgrims Stichting Volckaert Mw. drs. A.A. Boekelman Namens Allerzorg West-Brabant Dhr. P. Cornelisse / mw. M. Dekker Namens PrivaZorg AWBZ B.V. Dhr. B. van Leeuwen Namens Stichting Careyn Mw. drs. A.J. Jansen Namens Thuiszorg DAT Mw. N. de Ruiter Namens Zorggroep West- en Midden-Brabant (Mark en Maasmond en Thebe) Dhr. R. Stam / dhr. M. Wijngaards Namens Surplus Zorg Dhr. A. Maranus Namens Surplus Vredenbergh Dhr. A. Maranus 6

7 Namens Stichting Groenhuysen Dhr. T. van Kempen Namens Woonzorgcentrum St. Elisabeth Roosendaal Dhr. R. van den Eeden Namens De Riethorst/Stromenland Dhr. mr. drs. F.J.M. Staal / Mw. E.A.P.M. Thewessen, arts Namens Stichting Elisabeth Dhr. mr. P.H. Smittenaar Namens GGZ Breburg Dhr. M. Pepping Namens Het Hoge Veer Dhr. M. Konings Namens NSWAC Mw. S. van der Meer-Post Namens Prisma Dhr. J. de Bruin Namens SMO Breda e.o. Mw. L. Jansen Namens Zorgplein Maaswaarden Dhr. C. van Toorn 7

8 Namens De Leystroom Dhr. R. Molenaar Namens Revant Mw. drs. C.A.L.M. Lennards Namens Avoord Zorg en Wonen Dhr. dr. M. den Hartog MSc Namens de Breedonk Dhr. W. Groenewold Namens de Wijngaerd Dhr. H.B. van den Hengel MHA Namens Raffy Dhr. G. van der Pluim Namens Ruitersbos Dhr. A.H.W.M. Jongmans MHA Namens S&L Zorg Mevrouw drs. A.M. Verheije/ De heer W. Cornielje QC MFE MHA Namens SDW Zorg Dhr. P.J.J. Meijs Namens Sovak Mw. drs. H.P. Griffioen 8

9 Namens Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout Dhr. T. van Daelen Namens Huisartsenkring West-Brabant Dhr. L.H. van Dongen Namens Stichting Lievensberg ziekenhuis Dhr. drs. J.M.L. Ensing Namens de Vereniging Medische Staf Lievensberg ziekenhuis Dhr. dr. J. Ramondt Namens Stichting Amphia Ziekenhuis Dhr. O. Suttorp, arts MBA Namens de Vereniging Medische Staf Amphia ziekenhuis Dhr. H.B.M. van Lieshout Namens Franciscus Ziekenhuis Mw. J. van Vliet Namens de Vereniging Medische Staf Franciscus ziekenhuis Dhr. T. Enneking 9

10 BIJLAGE A Uitvoeringsverzoek voorbehouden en risicovolle handelingen Definities Specialist: de medisch specialist werkzaam binnen het ziekenhuis die is aangesloten bij de Vereniging Medische Staf van het betreffende ziekenhuis. Arts: de huisarts en artsen intramurale zorginstellingen (Verstandelijk gehandicapten arts (VG arts), Specialist ouderengeneeskunde en huisartsen GGZ). PA: Physician Assistant. Het betreft een beroepsgroep welke sinds 1 januari 2012, op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 2 in het kader van de Wet BIG, bevoegd is om binnen het deelgebied van het eigen specialisme de in bijlage E opgenomen voorbehouden handelingen zelfstandig te indiceren, te verrichten en te delegeren. VS: Verpleegkundig Specialist. Het betreft eveneens een beroepsgroep welke sinds 1 januari 2012, op grond van een AMvB 3 in het kader van de Wet BIG, bevoegd is om binnen het deelgebied van het eigen specialisme de in bijlage E opgenomen voorbehouden handelingen zelfstandig te indiceren, te verrichten en te delegeren. VVT-instellingen: Verpleeghuis, Verzorgingshuis en Thuiszorg instellingen. De voorschrijvende specialist/arts/pa/vs 1. Ten aanzien van de voorbehouden handelingen in de thuissituatie is de specialist, arts (of diens waarnemer) of PA/VS die de indicatie voor een voorbehouden handeling stelt, verantwoordelijk voor het tekenen van het uitvoeringsverzoek. Zowel de specialist, de arts als de PA/VS kan dus indiceren, een handeling delegeren en daartoe een uitvoeringsverzoek ondertekenen. 2. De voorschrijvende specialist/arts/pa/vs dient een verzoek in tot het door een verpleegkundige/verzorgende van een in bijlage C opgenomen uit te voeren handeling. Hiertoe gebruikt de specialist/arts/pa/vs het formulier uitvoeringsverzoek (bijlage D). Voor het uitvoeren van handelingen die in het kader van de Wet BIG niet tot de groep voorbehouden handelingen behoren, maar waarvoor partijen wel een uitvoeringsverzoek nodig achten, geldt dat het verzoek daartoe tevens schriftelijk dient te geschieden. Deze handelingen staan in bijlage C vermeld als risicovolle handelingen. Slechts in acute situaties volstaat bij risicovolle handelingen een mondeling verzoek, welk verzoek door de ontvanger tijdens het telefonisch contact dient te worden herhaald en vervolgens dient te worden gerapporteerd in het medisch dossier van de patiënt alsmede in het dossier van de ontvangende VVT-instelling. Vervolgens zal de specialist/arts/pa/vs het uitvoeringsverzoek alsnog binnen 24 uur schriftelijk bij de betreffende VVT-instelling indienen De voorschrijvende specialist/arts/pa/vs bericht de arts in de andere lijn altijd vóór overplaatsing/ontslag over de diagnose en de ingestelde therapie. Dit bericht wordt zo snel mogelijk na ontslag / zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 werkdag na ontslag, naar de betreffende arts verzonden. 4. Indien de complexiteit van de handeling dit vereist neemt de specialist/arts/pa/vs die de indicatie heeft gesteld, voorafgaand aan de overplaatsing, telefonisch contact op met de betreffende arts in de andere lijn. Pas na acceptatie door de arts in de andere lijn wordt de patiënt, voor wie dergelijke complexe voorbehouden handelingen nodig zijn, ontslagen c.q. overgeplaatst. Vindt in dergelijke gevallen geen overleg en acceptatie plaats, dan blijft de voorschrijvend specialist/arts/pa/vs verantwoordelijk en daarmee dus ook beschikbaar in geval van problemen, totdat acceptatie door de arts in de andere lijn heeft plaatsgevonden. 5. De specialist/arts/pa/vs die de indicatie stelt en het formulier uitvoeringsverzoek tekent, geeft indien nodig aanwijzingen aan de uitvoerder omtrent het verrichten van de handeling. Middels het overdragen van de handeling naar de andere lijn wordt ook het toezicht overgedragen aan de arts 2 Besluit tijdelijke bevoegdheid Physician Assistant d.d. 21 december Besluit tijdelijke bevoegdheid Verpleegkundig Specialist d.d. 21 december In 2014 beoordeelt de beheerscommissie de onder punt 2. beschreven werkwijze opnieuw. 10

11 die de medische verantwoordelijkheid overgedragen krijgt. De voorschrijvende specialist, arts of PA/VS is voor de arts in de andere lijn en de VVT-instelling(en) bereikbaar voor telefonisch overleg bij vragen over de overdracht van de handeling en bij complicaties. 6. Indien de arts in de andere lijn zich niet bekwaam acht de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs over te nemen, stelt hij deze daarvan terstond op de hoogte. In zo n geval vindt overleg plaats en wordt bepaald wie de verantwoordelijkheid draagt. Zonder overleg draagt de arts in de andere lijn de verantwoordelijkheid. 7. De voorschrijvende specialist/arts/pa/vs mag redelijkerwijs aannemen dat degenen die door één van de VVT-instellingen zijn aangewezen om in opdracht van een specialist/arts/pa/vs de in bijlage C opgenomen handelingen te verrichten, beschikken over de bevoegdheid en bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk verrichten van die handelingen. De specialist/arts/pa/vs mag er tevens van uitgaan dat degene die de handeling uitvoert, handelt volgens actuele protocollen van de betrokken VVT-instelling. VVT-instellingen 1. Elke VVT-instelling verplicht zich ertoe, met inachtneming van het hierna onder 2 en 3 bepaalde en van de daartoe opgestelde protocollen, dat handelingen die zijn opgenomen in bijlage C en waarvoor een specialist/arts/pa/vs een opdracht heeft verstrekt, worden uitgevoerd door daartoe bekwamen. 2. Het behoort tot de individuele verantwoordelijkheid van de verpleegkundige/verzorgende of de arts in de andere lijn, om de door de specialist/arts/pa/vs opgedragen handeling op verantwoorde wijze aan de hand van een protocol uit te voeren. 3. De VVT-instelling draagt ervoor zorg dat de verpleegkundige/verzorgende of de arts in de andere lijn beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het op verantwoorde wijze uitvoeren van uitvoeringsverzoeken van de in bijlage C opgenomen handelingen, waar van toepassing overeenkomstig de aanwijzingen van de opdrachtgever. De VVT-instelling zal hiervoor de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de verpleegkundige en verzorgende, of de arts in de andere lijn, aangaande het uitvoeren van handelingen uit bijlage C regelmatig toetsen met een minimum van eenmaal per jaar. Tevens dient de verpleegkundige/verzorgende en de arts in de andere lijn continu na te gaan of hij/zij bekwaam is voor het uitvoeren van de opgedragen handeling(en). 4. Bij twijfel over de mogelijkheden tot uitvoering vindt overleg plaats tussen de specialist/arts/pa/vs en de operationeel manager van de VVT-instelling. 5. De VVT-instelling is verplicht onmiddellijk contact op te nemen met de opdrachtgever indien zich bij de uitvoering van het verzoek incidenten of complicaties voordoen. 6. Voor de verpleegkundigen, verzorgenden en artsen in de VVT-instellingen is een actueel protocollenbestand beschikbaar dat jaarlijks wordt geactualiseerd en gebaseerd is op landelijke verpleegkundige en medische richtlijnen. Uitvoeringsverzoek 1. De voorschrijvende specialist/arts/pa/vs vult het formulier uitvoeringsverzoek (bijlage D) in en ondertekent dit. 2. Het ingevulde en ondertekende formulier uitvoeringsverzoek kent een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. In uitzonderingsgevallen kan gebruik worden gemaakt van een indicatie voor maximaal 6 of 12 maanden. De uitzonderingssituatie dient onderbouwd te zijn in het uitvoeringsverzoek en kort toegelicht op het indicatieformulier. 3. De VVT-instelling neemt het formulier uitvoeringsverzoek op in het zorgdossier van de betreffende patiënt. Tevens bewaakt de VVT-instelling de geldigheidsduur van het formulier en vraagt tijdig een nieuw uitvoeringsverzoek aan bij de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs. 11

12 Toelichting op BIJLAGE A Algemene toelichting: De lijst met voorbehouden handelingen kan op grond van nieuwe afspraken in de praktijk aangepast worden. De handelingen moeten in de betreffende patiëntsituatie verantwoord uitgevoerd kunnen worden, dit ter beoordeling van arts en/of verpleegkundige/verzorgende. Per voorbehouden handeling is een protocol opgesteld en door de VVT-instelling vastgesteld. Protocollen zijn gebaseerd op landelijke medische en verpleegkundige richtlijnen. De handelingen worden conform dit protocol uitgevoerd, tenzij door de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs anders wordt aangegeven. De medewerker van de VVT-instelling zal dan op grond van haar bekwaamheid beoordelen of uitvoering verantwoord is. Bij spoedaanvragen kan de arts de VVT-instelling 24-uur per dag bereiken. Het zorgverlenende team is mobiel bereikbaar zodat de zorg binnen 24 uur gestart of gewijzigd kan worden. Om vergissingen bij het toedienen van medicijnen te voorkomen maakt de VVT-instelling gebruik van de medicatieoverzichten van de apotheek. Hierbij wordt gewerkt overeenkomstig de algemene standaard/richtlijnen. Toelichting op schriftelijke opdracht noodzakelijk : 1. Alleen voor de handeling zelf is een schriftelijk uitvoeringsverzoek van de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs nodig. De dosis en tijdstippen van de medicatie moeten in het verzoek vermeld worden (bij wisselende doseringen in algemene bewoordingen formuleren). De geldigheidswaarde van het uitvoeringsverzoek blijft hierdoor bij mutaties van medicatie gewaarborgd. 2. Voorbehouden handelingen mogen alleen uitgevoerd worden mét een schriftelijke opdracht van de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs aan de VVT-instelling. 3. De voorschrijvende specialist of arts is verantwoordelijk voor het uitschrijven van recepten van medicijnen en materialen, noodzakelijk voor het uitvoeren van de handeling. De PA/VS is verantwoordelijk voor het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. 4. Indien een formulier onverhoopt niet volledig of onleesbaar is ingevuld door de voorschrijvende specialist/arts/pa/vs zal de medewerker van de VVT-instelling de betreffende specialist/arts/pa/vs telefonisch benaderen met het verzoek om uitvoeringsverzoek aan te vullen. 5. Het uitvoeringsverzoek wordt ondertekend door de eerst verantwoordelijke zorgverlener van de VVT-instelling, bekwaam om deze handeling uit te voeren. 12

13 BIJLAGE B Toelichting Inleiding Aanleiding voor het opstellen van deze overeenkomst: De indicaties voor voorbehouden handelingen in de thuissituatie worden (bij ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis) in toenemende mate door medisch specialisten gesteld. Degene die een behandeling indiceert is ook verantwoordelijk voor de opdracht tot het uitvoeren van de handeling. Vanuit diverse VVT-instellingen in de regio Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda e.o. worden verschillende overeenkomsten met de daarbij behorende formulieren gehanteerd. Ten behoeve van de eenduidigheid en transparantie is het gewenst dat in deze regio één raamovereenkomst en één formulier uitvoeringsverzoek geldt. De wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) regelt de uitvoering van zogenaamde voorbehouden handelingen door beroepsbeoefenaren. 5 De grondgedachte in de wet BIG is dat in beginsel iedereen alle handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg mag uitvoeren, mits de uitvoerder daartoe bekwaam is. Voorbehouden handelingen Voorbehouden handelingen zijn handelingen die een zodanig risico met zich meebrengen als ze door niet-deskundigen worden verricht, dat ze moeten worden voorbehouden aan in de wet genoemde beroepsbeoefenaren. Voorbehouden handelingen mogen uitgevoerd worden door twee groepen beroepsbeoefenaren: zelfstandig bevoegden en degenen die in opdracht handelingen uitvoeren. De wet BIG verleent zelfstandige bevoegdheden aan artsen, tandartsen en verloskundigen. Zelfstandig bevoegden mogen op eigen gezag voorbehouden handelingen verrichten, de bijbehorende indicatie stellen en delegeren. In beginsel blijven ze hierbij binnen de grenzen van hun deskundigheid en ze moeten bekwaam zijn om de handeling uit te voeren. Vuistregel is onbekwaam maakt onbevoegd. Per 1 januari 2012 hebben Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants op basis van een AMvB 6 in het kader van de Wet BIG, de wettelijke bevoegd gekregen om binnen het deelgebied van het eigen specialisme de in bijlage E opgenomen voorbehouden handelingen zelfstandig te indiceren, te verrichten en te delegeren. Deze bevoegdheid is toegekend voor een periode van vijf jaren, welke termijn vervolgens kan worden verlengd met een periode van maximaal vijf jaren. 7 Functionele zelfstandigheid In het Besluit functionele zelfstandigheid 8 wordt aan bepaalde categorieën beroepsbeoefenaren, met name de verpleegkundigen, de mogelijkheid geboden om zonder toezicht en tussenkomst van de zelfstandig bevoegde opdrachtgever een aantal voorbehouden handelingen uit te voeren. Dit betekent dat het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen tot het deskundigheidsgebied van een bepaalde beroepsgroep wordt gerekend. In dat geval worden zij vanwege hun opleiding, voldoende deskundig en bekwaam geacht bepaalde voorbehouden handelingen uit te voeren in opdracht van een arts. Een opdracht (van een specialist/arts) tot uitvoering en de bekwaamheid (van de verpleegkundige) om een handeling naar behoren uit te voeren, blijft ook dan voorwaarde waaraan voldaan moet worden. De functionele zelfstandigheid heeft dus betrekking op de voorwaarden waaronder een opdracht kan worden uitgevoerd. Risicovolle handelingen Deze groep handelingen staat niet omschreven in de wet BIG. Het gaat hierbij om handelingen die voor wat betreft het mogelijke gevaar voor de patiënt aan voorwaarden worden onderworpen die ook aan voorbehouden handelingen worden gesteld. 5 Artikel 35 wet BIG e.v. 6 Zie tevens voetnoot 1 en 2. 7 Artikel 36a lid 7 wet BIG. 8 Besluit van 29 oktober 1997, houdende nadere regels inzake deskundigheid van verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en mondhygiënisten op het gebied van voorbehouden handelingen *Besluit functionele zelfstandigheid). 13

14 BIJLAGE C Lijst met voorbehouden en risicovolle handelingen (format Actiz 9 ) Inventarisatielijst van handelingen Onderstaande lijst is een overzicht van de voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen, die relevant zijn voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze lijst is een samenvatting van de door Vilans ontwikkelde overzichtslijst, van voorbehouden, risicovolle en overige handelingen 10 en ingedeeld naar de 4 gebieden van voorbehouden handelingen: heelkundige handelingen, katheterisaties, injecties, puncties. Deze, niet-limitatieve, lijst biedt een handvat voor zorginstellingen en regionale vertegenwoordigers van betrokken artsen om afspraken te maken over handelingen waarvoor artsen een uitvoeringsverzoek indienen bij de zorginstelling. Door de VVT-instellingen worden intern afspraken gemaakt over de beroepsbeoefenaren die onderstaande handelingen mogen uitvoeren, waarbij de bevoegdheid en bekwaamheid van de desbetreffende beroepsbeoefenaren wordt gewaarborgd. Handelingen Voorbehouden Risicovol Heelkundige handelingen Wondspoelen via katheter Verzorgen of verwijderen wonddrain of redonsedrain; verwisselen opvangfles Verzorgen van een tracheotomie-wond Verwijderen wondtampon Verwijderen hechtingen of agrafen Verwijderen exudrain Katherisaties Infuusbehandeling Inbrengen perifere canule voor infuus (toedieningssysteem) Verwisselen infuuszak, verwijderen perifeer canule Toedienen medicatie via perifeer infuus Verwisselen afsluitdopje van (en heparine doorspuiten in en verzorgen van) centraal veneuze katheter (CVK) Toedienen medicatie via CVK infuus Epiduraal en intrathecaal (poort): aanprikken spinaal poortsysteem, verwisselen naald Verwijderen epiduraalkatheter, verwijderen naald spinaal poortsysteem Inbrengen hypodermoclyse Verwijderen hypodermoclyse Inbrengen subcutane canule, verwisselen 9 Deze lijst is afkomstig uit de Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg (bijlage 2), welke is samengesteld door de ActiZ, BTN, LHV en Verenso, februari 2013, WWW<www.actiz.nl>. 10 De Vilans-protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen, februari 2012 (ook wel bekend als de KICKprotocollen). Zie voor de volledige lijst. 14

15 Handelingen Voorbehouden Risicovol Toedienen van medicatie via subcutaan infuus Verwijderen subcutane naald en infuustoedieningssysteem Sondevoeding Inbrengen/verwijderen neus-maag sonde, verwisselen PEG-sonde of jejunostomiesonde Toedienen sondevoeding mbv spuit of voedingspomp Toedienen van medicatie via sonde Nier- en blaaskatheterisatie Inbrengen van mannen blaaskatheter (eenmalig of verblijfs-) Inbrengen van vrouwen blaaskatheter (eenmalig of verblijfs-) Verwijderen verblijfskatheter Blaasspoelen bij ingebrachte katheter Verwisselen van suprapubische katheter Nefrostomiekatheter spoelen Urinestoma (UP) katheteriseren van urinereservoir, spoelen CAPD spoeling Colostoma Spoelen colostoma (AP) Toedienen medicijnen Darmspoelen/toedienen hoogopgaand klysma Maaginhoud hevelen Spoelen galdrain Zuurstof toedienen Uitzuigen van mond- en keelholte Uitzuigen van tracheacanule/van trachea via tracheacanule Injecties Subcutaan Intracutaan Intramusculair Intraveneus Puncties Venapunctie Ascitespunctie Spoelen ascitesdrain Vanuit de regio wordt bovenstaande lijst aangevuld met de volgende voorbehouden handelingen: - Bloedtransfusie thuis; - Verzorgen port a cath; - Hemodialyse; - Peritoniaal dialyse; - Verwisselen trachea canule. 15

16 BIJLAGE D Formulier uitvoeringsverzoek 11 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent (PA) aan de verpleegkundige/verzorgende omtrent bepaalde Cliënt. De specialist (of diens waarnemer), arts, VS of PA Naam: Praktijkadres: Postcode en plaats: Telefoon: Fax: Buiten kantooruren: Verzoekt de zorginstelling Naam organisatie: Vertegenwoordigd door: Adres: Telefoon: Ten behoeve van patiënt Naam: Geboortedatum: Adres: Kamernummer: Postcode en plaats: Telefoon: 0 man 0 vrouw* Onderstaande handeling uit te voeren in het kader van de daartoe afgesloten raamovereenkomst voorbehouden handelingen dan wel conform het daartoe opgestelde protocol. *Aankruisen wat van toepassing is. 11 Dit formulier uitvoeringsverzoek is afkomstig uit de Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg (bijlage 2), welke is samengesteld door de ActiZ, BTN, LHV en Verenso, februari 2013, WWW<www.actiz.nl>. Het formulier geldt ook voor een aantal andere risicovolle handelingen, opgenomen in bijlage C van deze Raamovereenkomst. Het formulier is digitaal te raadplegen via de website van Actiz (www.actiz.nl, zoekterm: Invulbladen bij handleiding voorbehouden handelingen. 16

17 Nadere gegevens (door de opdrachtgever (specialist, arts, of PA/VS) in te vullen) 1. Diagnose/indicatie/aanleiding: 2. Uit te voeren handeling: 3. Nadere specificatie van de handeling: 4. Medicatie naam geneesmiddel en dosis: (Conform Toedienlijst, aangeleverd door apotheker, voor meest actuele medicatie-informatie) (eventueel in algemene bewoordingen formuleren) 5. Tijdstip(pen) waarop de handeling uitgevoerd dient te worden: (eventueel in algemene bewoordingen formuleren) 6. Geldigheidsduur van de opdracht: 7. Aanvullende cliëntgebonden informatie Afspraken: Complicaties: Bijwerkingen: Bijzonderheden: Handtekening opdrachtgever (specialist, arts of VS/PA): Plaats: Datum: Het uitvoeringsverzoek kan 0 wel 0 niet* geaccepteerd worden door de VVT-instelling. Handtekening namens de VVT-instelling: Plaats: Datum: Indien het uitvoeringsverzoek niet kan worden geaccepteerd, hieronder de redenen vermelden en onmiddellijk contact opnemen met de opdrachtgever (specialist, arts, PA/VS). *Aankruisen wat van toepassing is. 17

18 BIJLAGE E Lijst van voorbehouden handelingen wet BIG en bevoegdheden van functionarissen 12 Voorbehouden handelingen op grond van de wet BIG 1. Heelkundige handelingen Handelingen liggende op het gebied van de geneeskunst waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet direct herstelt. Met weefsel wordt gedoeld op een samenhangend geheel van gelijksoortige cellen waaruit de delen der organismen zijn samengesteld. 2. Injecties Het toedienen van medicijnen door intraveneus, intramusculair en subcutaan te injecteren. Handelingen waarbij met een holle naald wordt binnengedrongen in lichaamsweefsel, in een bloedvat of in een infuus/toedieningssysteem met het doel een geneesmiddel toe te dienen, waarbij de naald onmiddellijk na het toedienen van het middel wordt teruggetrokken. 3. Katheterisaties Het met behulp van instrumenten binnendringen in lichaamsholten. Handelingen waarbij met een daartoe geëigend instrument wordt binnen gedrongen in een bestaande lichaamsholte, gevuld of ongevuld om stoffen in te brengen of te verwijderen zonder dat daarbij de samenhang der weefsels verstoord hoeft te worden. 4. Puncties Het aanprikken van een orgaan of onderdelen van een orgaan met behulp van een naald en met het doel er vocht of weefsel uit te halen. 5. Endoscopieën 6. Electieve cardioversie 7. Defibrillatie 8. Narcose 9. Het gebruik van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden 10. Electroconvulsieve therapie 11. Steenvergruizing 12. Ivf 13. Verloskundige handelingen 14. Voorschrijven UR-geneesmiddelen De Verpleegkundig Specialist (VS) chronische zorg bij somatische aandoeningen is zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren en indiceren van de volgende handelingen: 1. Heelkundige handelingen 2. Injecties 3. Katheterisaties 4. Puncties 5. Endoscopieën 6. Voorschrijven van UR-geneesmiddelen De Physician Assistant (PA) is zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren en indiceren van de volgende handelingen: 1. Heelkundige handelingen 2. Injecties 3. Katheterisaties 4. Puncties 5. Electieve cardioversie 6. Defibrillatie 7. Voorschrijven van UR-geneesmiddelen 12 Deze lijst is in aangepaste vorm overgenomen van het formulier zoals dat is opgenomen in bijlage 4 van de Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg opgesteld door Actiz, BTN, LHV en Verenso, februari 2013, WWW<www.actiz.nl>. 18

19 Verpleegkundigen mogen op basis van hun functionele zelfstandigheid in opdracht doch zonder toezicht of tussenkomst de volgende handelingen uitvoeren (dus niet indiceren): 1. Injecties intramusculair subcutaan intraveneus 2. Katheterisaties inbrengen van een perifeer infuus inbrengen van een blaaskatheter bij volwassenen inbrengen van een maagsonde 3. Puncties venapunctie hielprik bij neonaten Op dit moment is een AMvB in voorbereiding die specifieke categorieën verpleegkundigen (in eerste instantie diabetes-, long- en oncologieverpleegkundigen) de zelfstandige bevoegdheid geeft UR-geneesmiddelen voor te schrijven. De wet BIG is hier per 1 januari 2012 op aangepast. Ten tijde van het ondertekenen van onderhavige Raamovereenkomst is de betreffende AMvB nog niet van kracht. 19

20 BIJLAGE F Samenstelling beheerscommissie De beheerscommissie ziet toe op de periodieke toetsing van de raamovereenkomst aan nieuwe inzichten en wetgeving en past desgewenst de raamovereenkomst aan. De beheerscommissie draagt minimaal zorg voor een jaarlijkse evaluatie van de raamovereenkomst. De beheerscommissie is samengesteld uit de deelnemende organisaties waarbij een lid vanuit de ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorg is benoemd. De leden van de beheerscommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar. Annie Jansen Thed van Kempen Erik Stevens Bart de Graaf thuiszorg verpleeghuizen huisartsen ziekenhuizen 20

21 BIJLAGE G Portfolio met bijbehorend memo Het portfolio is opgesteld naar aanleiding van de memo Overzicht voor verwijzers leveren VRH door aanbieders. Het portfolio is een matrix (excelsheet) waarin de desbetreffende participanten per gemeente aangeven welke handelingen zij uitvoeren. In de matrix is een koppeling gelegd met handelingen die in het kader van MSVT uitgevoerd worden. Ook wordt in de matrix aangegeven of een uitvoeringsverzoek nodig is voor de betreffende handeling. Het portfolio zal digitaal beschikbaar worden gesteld. Hieronder is een voorbeeldexemplaar van het portfolio toegevoegd. De verantwoordelijkheid voor het up to date houden van het portfolio en het naar waarheid invullen ervan ligt bij de participanten en aldus niet bij de beheercommissie. De beheerscommissie heeft daarentegen de taak om het portfolio te evalueren, en te bezien of de participanten hun taken ten aanzien van het portfolio op juiste wijze en volgens afspraak uitvoeren. 21

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hebben goedgevonden en verstaan: Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de physician assistant (Besluit tijdelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

beroepskader TAAKHERSCHIKKING

beroepskader TAAKHERSCHIKKING beroepskader TAAKHERSCHIKKING NEDERLANDSE ASSOCIATIE PHYSICIAN ASSISTANTS Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Dit document is tot stand gekomen door de inzet van de volgende betrokkenen: Vanuit

Nadere informatie

Richtlijn Elektronisch voorschrijven

Richtlijn Elektronisch voorschrijven Richtlijn Elektronisch voorschrijven Colofon Richtlijn Elektronisch voorschrijven Deze richtlijn is opgesteld door: GGD Nederland, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, KNOV, LHV, NHG, NPCF, NVAVG, NVZ, NVZA, OMS,

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg DEEL I ZORGAANBIEDERGEBONDEN DEEL A. De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en kantoorhoudend: In deze mede

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg

Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg Samenwerking tussen oogheelkunde, orthoptie en optometrie.

Nadere informatie

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden'

Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Rapport Betekenis en beoordeling criterium 'plegen te bieden' Op 17 november 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 268 (Herziene druk d.d. 28 januari 2009)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS 08-11-2013 Herregistratie: Toetsen van meedoen of goed doen? Versie inzake de beleidsregels bij de boordeling van en de besluitvorming op aanvragen voor herregistratie.

Nadere informatie

Aanvullende informatie over Taakherschikking. Verschillende verpleegkundige disciplines

Aanvullende informatie over Taakherschikking. Verschillende verpleegkundige disciplines Aanvullende informatie over Taakherschikking Verschillende verpleegkundige disciplines Juli 2012 Aanvullende informatie over Taakherschikking Verschillende verpleegkundige disciplines Inleiding Zowel Verenso

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg prof. mr. dr. J.G. Sijmons 1 mr. N.O.M. Woestenburg 3 mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt 2 L.T. Schudde 3 mr. drs. F.W. Visser 3 mr. L.F.

Nadere informatie

NVMBR-beroepscode. Beroepscode MBB er

NVMBR-beroepscode. Beroepscode MBB er NVMBR-beroepscode Beroepscode MBB er Copyright 2009 Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht T: 030-2318842 F: 030-2321362 E: info@nvmbr.nl H: www.nvmbr.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Handboek Leaders in Care

Handboek Leaders in Care Handboek Leaders in Care M.C.M. (Monique) Booy en C.C.H.A. (Chantal) van Hoof-de Lepper Niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie