Golfoorlog. Duur: 9 september juni 1991; Aantal militairen: Dapperheidsonderscheidingen: geen Dodelijke slachtoffers: geen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Golfoorlog. Duur: 9 september 1990 23 juni 1991; Aantal militairen: 1.834 Dapperheidsonderscheidingen: geen Dodelijke slachtoffers: geen"

Transcriptie

1 Golfoorlog Duur: 9 september juni 1991; Aantal militairen: Dapperheidsonderscheidingen: geen Dodelijke slachtoffers: geen Achtergronden Koeweit was vanaf 1899 een Brits protectoraat en herkreeg pas in 1961 zijn onafhankelijkheid. Irak erkende in 1963 de onafhankelijkheid van Koeweit, maar bleef geïnteresseerd in het olierijke en welvarende buurland met in tegenstelling tot Irak een goede toegang tot de Perzische Golf. Irak viel op 2 augustus 1990 Koeweit binnen, omdat de oliepolitiek van dat land nadelige gevolgen zou hebben voor de Iraakse economie. Daarnaast verweet Irak het oliestaatje al jaren olie te stelen uit het Roemajlaolieveld aan de grens tussen beide landen. Het VN-mandaat en het verloop van de operatie Nog op de dag van de invasie eiste de Veiligheidsraad in resolutie 660 de onvoorwaardelijke Iraakse terugtrekking uit Koeweit. Enkele dagen later kondigde de raad in resolutie 661 een algeheel handelsembargo af tegen Irak. Pas in resolutie 665 van 25 augustus 1990 riep de raad de VN-lidstaten op het embargo zo nodig met geweld te handhaven. Een groot aantal landen gaf gehoor aan de VN-resolutie en stuurde schepen om het embargo af te dwingen. In de daaropvolgende maanden vergrootte de anti-iraakse coalitie, onder aanvoering van de VS, haar militaire slagkracht in de Golfregio. Omdat Irak zich ondanks het machtsvertoon niet terugtrok uit Koeweit machtigde de Veiligheidsraad de anti- Iraakse coalitie in resolutie 678 van 29 november 1990 om Irak desnoods met geweld uit Koeweit te verdrijven. Ter voorbereiding hierop werd onder meer in een gezamenlijke Amerikaans-Nederlandse operatie (Deforger) zwaar Amerikaans materieel en munitie uit Duitsland naar Rotterdam, Delfzijl en Amsterdam gebracht voor verdere verscheping naar de Golf. Tot een peace-enforcement operatie, onder de codenaam Desert Storm, kwam het daadwerkelijk toen Irak geen duimbreed wilde wijken. In de nacht van 16 op 17 januari 1991 ging het luchtoffensief van start. De tweede fase van Desert Storm, het grondoffensief, begon op 23 februari. Op 28 februari, na honderd uur grondoorlog, vroeg het Iraakse regime om een staakt-het-vuren. 1

2 Het Nederlandse aandeel in de Golfoorlog Fregatten, mijnenjagers en een noodhospitaal in de Golfregio De Nederlandse regering besloot op 13 augustus 1990 in het kader van de West- Europese Unie (WEU) twee fregatten naar de Perzische Golf te sturen: het standaardfregat Hr.Ms. Pieter Florisz (176 opvarenden) en het luchtverdedigingsfregat Hr.Ms. Witte de With (200 opvarenden). De leiding over deze WEU-Task Group lag in handen van kapitein ter zee A.C.H.M. van Gurp. Acht liaisonofficieren ondersteunden de inzet van de schepen. Aan boord van de Pieter Florisz bevonden zich twee Lynxhelikopters met.50 mitrailleurs tegen speedboten, terwijl beide fregatten onder meer uitgerust waren met het SGE-30 Goalkeeper snelvuurkanon. De beide schepen vertrokken op 20 augustus uit Nederland en op 9 september voerden ze de eerste patrouille uit in de Golf van Oman. De eerste weken werkten de Nederlanders nauw samen met de Belgische marine, die twee mijnenjagers naar de Golf stuurde. De Nederlandse regering stelde voor de Belgische schepen twee Stinger-teams van ieder drie mariniers beschikbaar als beveiliging tegen luchtaanvallen. Belgen en Nederlanders zagen in WEU-verband aanvankelijk slechts in de Straat van Hormoez toe op de naleving van het VN-handelsembargo (operatie Phalanx). Beheerste dwang was daarbij toegestaan. Op 8 oktober 1990 kregen de Nederlandse schepen van minister van Defensie A.L. ter Beek toestemming zich in de Perzische Golf zelf te begeven, althans tot breedtegraad Pas op 31 januari 1991 gaf Ter Beek de gehele Perzische Golf als operatiegebied vrij. Op Sinterklaasavond werden de beide fregatten afgelost door het standaardfregat Hr.Ms. Philips van Almonde, het luchtverdedigingsfregat Hr.Ms. Jacob van Heemskerck en het bevoorradingsschip Hr.Ms. Zuiderkruis. Op de Zuiderkruis werden tijdelijk (tot 25 januari 1991) twee Britse Seaking-helikopters gedetacheerd, daarnaast was ook dit schip voor vertrek uitgerust met het SGE-30 Goalkeeper snelvuurkanon. Evenals het Belgische bevoorradingsschip Zinnia had de Zuiderkruis twee Stingerteams aan boord, plus een geweergroep van zeven mariniers. De Stinger-teams keerden, nadat de Iraakse luchtdreiging was weggevallen, op 13 maart 1991 terug naar Nederland. De nieuwe commandant van de Task Group van drie schepen werd kapitein ter zee P.C. Kok. De Nederlandse fregatten beschermden Amerikaanse vliegdek- en slagschepen in de Golf. De Zuiderkruis werd ingedeeld bij de bevoorradingspool in het centrale deel van de Golf. In het verlengde van de operationele taak van het Nederlandse eskader moest kapitein ter zee Kok vanaf 17 januari 1991 tot het staakt-hetvuren van 28 februari het tactisch commando over zijn schepen afstaan aan de Amerikaanse commandant van de geallieerde zeestrijdkrachten. Daarna werden de operaties van de Combined Task Groups van de WEU waartoe ook de Nederlandse Task Group behoorde onderling gecoördineerd. 2

3 Een door 53 militairen bemand mobiel noodhospitaal van de Koninklijke Marine (KM) vertrok op 11 januari 1991 naar Jebel Ali. Het bood tweedelijns medische verzorging (dat wil zeggen uitgebreide chirurgische capaciteit) voor de scheepsbemanningen. De fregatten konden zelf eerstelijns medische verzorging bieden, de Zuiderkruis ook beperkte tweedelijns verzorging. Twee P-3C Orion-patrouillevliegtuigen werden op hun thuisbasis Valkenburg achter de hand gehouden voor de afvoer van gewonden naar Nederland. Het hospitaal werd opgenomen in de Britse medische evacuatieketen. Vier leden van het noodhospitaal verbleven bij een Britse eenheid op het eilandje Muharrak bij Bahrein. Zij hadden daar tot taak eventuele gewonden te stabiliseren. Het noodhospitaal keerde in de tweede helft van maart terug naar Nederland. Task Group verliet op 29 maart 1991 de Perzische Golf en droeg op 4 april de fakkel over aan drie mijnenjagers die de Nederlandse regering begin maart wederom in WEU-verband besloot uit te zenden. Het waren Hr.Ms. Harlingen, Hr.Ms. Haarlem en Hr.Ms. Zierikzee. De commandant van de Harlingen, luitenant ter zee der eerste klasse H. van Eijsden, was tevens commandant van het gehele detachement mijnenjagers. De drie schepen werden in het kader van operatie Phalanx Mike ingezet om mijnen te ruimen voor de kust van Koeweit. De mijnenjagers waren daartoe uitgerust met extra verbindings- en navigatieapparatuur en twee.50 mitrailleurs. De KM kocht inderhaast voor deze operatie bij de Franse marine een soort knipschaar die, bevestigd op een radiografisch bestuurde mini-onderzeeboot, de ankerkabels van mijnen kon doorknippen. De Harlingen en Haarlem aanvaardden op 13 juni in WEU-verband de terugreis. De bemanning van de Zierikzee werd rond diezelfde datum afgelost. Het schip, onder bevel van luitenant ter zee der eerste klasse A.D. Sepp, bleef tot eind juni in de Golf. Commandanten Task Force en detachement mijnenjagers ktz A.C.H.M. van Gurp (9 september december 1990) ktz P.C. Kok (5 december april 1991) ltz 1 H. van Eijsden (4 april juni 1991) ltz 1 A.D. Sepp (13 juni juni 1991) Een medisch team in Saudi-Arabië De Nederlandse regering besloot op 22 januari 1991 op verzoek van Groot-Brittannië een uitgebreid medisch team van de Koninklijke Landmacht (KL) naar Saudi-Arabië te sturen in verband met het komende grondoffensief, waaraan de Britten onder meer een complete divisie bijdroegen. Dit team bestaande uit 31 militairen vertrok op 3 februari onder commando van kolonel-arts T.W.H. Herweijer. Het werd ingedeeld bij een Zweeds noodhospitaal nabij de hoofdstad van Saudi-Arabië, Riaad. Geallieerde gewonden kreeg het Nederlandse medische personeel niet te zien, wel behandelde het team ongeveer 180 Iraakse militairen. Op 3 april keerde het team terug naar Nederland. 3

4 Geleide Wapens in Turkije en Israël Turkije verzocht de Nederlandse regering begin januari 1991 om een luchtverdedigingseenheid tegen mogelijke Iraakse aanvallen met Scud middellangeafstandsraketten. De Nederlandse regering besloot op 11 januari om 502 en 503 Squadron van 5 Groep Geleide Wapens (5 GGW), bestaande uit 177 personen en 10 Patriotlanceerinrichtingen, naar de in oostelijk Turkije gelegen vliegbasis Diyarbakir te sturen (operatie Wild Turkey). De eerste commandant van de luchtverdedigingseenheid was kolonel J.D. Tees. De moderne Patriot was het enige wapensysteem dat de Scudraketten met kans op succes kon bestrijden. De kwartiermakersgroep vertrok op 12 januari naar Turkije, vijf dagen later volgde de hoofdmacht. De eerste lanceerinrichting was op 17 januari 1991 operationeel. De eenheid werd ter plaatse ingedeeld bij 6 Allied Tactical Air Force (ATAF). De Patriot-eenheid kwam gedurende het verblijf slechts eenmaal, op 24 januari, in actie; onbedoeld, want de actie was het gevolg van een systeemfout. Twee Stinger-teams beschermden de Patriot-squadrons tegen eventuele vliegtuigaanvallen. Verder waren aan de eenheid een aantal leden van de Explosieven Opruimings Dienst van de luchtmacht en negen marechaussees toegevoegd. Liaisonofficieren werden bij het Turkse Ministerie van Defensie en 6 ATAF geplaatst. Eind januari besloot de Nederlandse regering op verzoek van de NAVO ook twee squadrons HAWK s naar Diyarbakir te sturen. Het betrof 324 en 328 Squadron van 3 Groep Geleide Wapens (3 GGW) met ongeveer 150 militairen en 6 lanceerinrichtingen per squadron. De HAWK (Homing All the Way Killer) is een geleidewapensysteem dat geschikt is voor de strijd tegen luchtdoelen op geringere hoogte en vulde de Patriot aan in kritieke zones. Twee weken later (16 februari) loste personeel van 326 Squadron van 3 GGW de bemanning van de Patriot-lanceerinrichtingen in Diyarbakir af (het personeel van de geleide-wapeneenheden roteerde om de maand). Vrijwel de gehele 3 GGW bevond zich eind februari in Turkije. De nieuwe commandant van de luchtverdedigingseenheid in Turkije werd kolonel M. Nederlof. Deze groep moest overigens vanuit Nederland met extra personeel worden aangevuld, omdat het oorspronkelijk voor Turkije bedoelde 327 Squadron plotseling Israël als bestemming kreeg. De Nederlandse regering had Israël al op 18 januari 1991 een Patriot-squadron aangeboden om het gevaar van de Iraakse Scuds te bezweren. Israël wenste eerst van dit aanbod geen gebruik te maken, maar kwam daar half februari op terug. Een kwartiermakersgroep van 327 Squadron arriveerde op 19 februari in Israël, vier dagen later gevolgd door het resterende deel van de eenheid (totaal 81 militairen) en 8 Patriotlanceerinrichtingen (operatie Diamond Patriot). Er werden naar Israël, in tegenstelling tot Turkije, geen Stinger-teams gestuurd. Het commando was in handen van luitenantkolonel H.J. Vandeweijer; de Israëli s beslisten echter zelf over de tactische inzet van de Patriots. De eenheid keerde op 28 maart terug naar Nederland. Ook de in Turkije gestationeerde squadrons vertrokken eind maart naar huis. 4

5 Commandanten 5 GGW en 3 GGW in Turkije kol J.D. Tees (11 januari februari 1991) kol M. Nederlof (16 februari maart 1991) Commandant Patriot-squadron Israël kol H.J. Vandeweijer (19 februari maart 1991) NATO AWACS Achttien NAVO-vliegtuigen van het type E-3A AWACS (Airborne Warning And Control System) de met de karakteristieke schotelvormige radar uitgeruste toestellen zorgden er vanaf de Iraakse invasie van Koeweit in augustus 1990 tot het staakt-hetvuren eind februari 1991 voor, dat de coalitietroepen in het gebied niet door een Iraakse aanval zouden worden verrast (operatie Anchor Guard). In totaal werkten ruim vijftig Nederlandse luchtmacht- en drie marinemilitairen aan boord van de AWACS, vooral als radaroperators en luchtgevechtsleiders. Aanbevolen literatuur Droste, B.A.C. De presentie van het Nederlandse luchtwapen in de Golfoorlog. Marineblad, CI-11 (1991) Gurp, A.C.H.M. van. Operatie Phalanx - embargo in de Golf. Marineblad, CI-3 (1991) Hooft, G.G. en Kok, P.C. De Golfoorlog: een ervaring!. Marineblad, CII-1 (1992) Hr. Ms. Pieter Florisz Phalanx 1990, 20 augustus december Herinneringsboek Pieter Florisz. S.l., Norden, C.H.J. van. TD-ervaringen in de Perzische Golf. Marineblad, CII-5 (1992) Tabak, W. Nederlanders en Desert Storm. Delft, Vandeweijer, H.J. Operatie Diamond Patriot. Militaire Spectator, CLX-12 (1991) Verver, O.G. Herinneringsboek Hr. Ms. Philips van Almonde. Operatie Phalanx, 19 november april S.l., Vliet, H.W. De militair-maritieme presentie van Nederland in de Golfoorlog. Marineblad, CI-11 (1991) Geactualiseerd op: 15 april

Van Hr.Ms Zuiderkruis is geen verslag ontvangen. Het schip heeft een aantal reizen samen met Hr.Ms. Pieter Florisz gemaakt.

Van Hr.Ms Zuiderkruis is geen verslag ontvangen. Het schip heeft een aantal reizen samen met Hr.Ms. Pieter Florisz gemaakt. Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1990 Hr.Ms. Zuiderkruis commandant: ktz G.G. Hooft. Van Hr.Ms Zuiderkruis is geen verslag ontvangen. Het schip heeft een aantal reizen samen met Hr.Ms. Pieter Florisz

Nadere informatie

commandant: ktz G.P. Slikker, sedert 15 april ktz W. Kool, sedert 9 december ktz H.W. Ort

commandant: ktz G.P. Slikker, sedert 15 april ktz W. Kool, sedert 9 december ktz H.W. Ort Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1977 Hr.Ms. Zuiderkruis commandant: ktz G.P. Slikker, sedert 15 april ktz W. Kool, sedert 9 december ktz H.W. Ort Hr.Ms. Zuiderkruis was gedurende 1977 ingedeeld

Nadere informatie

Embargo op de Adriatische Zee

Embargo op de Adriatische Zee Van Alkemadelaan 786 Postbus90701 2509 LS Den Haag Nederland Contact Embargo op de Adriatische Zee +31 (0)70 316 58 36 nimh@mindef.nl www.defensie.nl/nimh Duur: Maritime Monitor en Sharp Vigilance, 19

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen Vervoer gevaarlijke stoffen binnen Defensie Edwin van de Ven Inhoud Defensie Uitzonderingspositie Defensie Voorbereidingen (Gereedstelling) We vertrekken. We doen ons werk. We gaan weer naar huis.. 2 Defensie

Nadere informatie

Hr.Ms. Zuiderkruis was van januari tot en met mei ingedeeld in het eskader.

Hr.Ms. Zuiderkruis was van januari tot en met mei ingedeeld in het eskader. Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1978 Hr.Ms. Zuiderkruis commandant: ktz H.M. Ort, sedert 1 december ktz J.C. Einthoven Hr.Ms. Zuiderkruis was van januari tot en met mei ingedeeld in het eskader.

Nadere informatie

Maritieme antipiraterij operaties Somalië

Maritieme antipiraterij operaties Somalië Maritieme antipiraterij operaties Somalië Operatie Dutch Dragon (Combined Task Force 150) Duur: 28 oktober 2005 3 mei 2006 Aantal militairen: ca. 440 Dodelijke slachtoffers: 2 World Food Programme escorte

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 21 juni 2016

Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 21 juni 2016 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 593 Herdruk 1 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 21 juni 2016 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal aanvullende vragen voorgelegd

Nadere informatie

Embargo op de Adriatische Zee en op de Donau

Embargo op de Adriatische Zee en op de Donau Embargo op de Adriatische Zee en op de Donau Duur: Maritime Monitor en Sharp Vigilance 19 juli 1992-22 november 1992; Maritime Guard en Sharp Fence 22 november 1992-15 juni 1993; Sharp Guard 15 juni 1993-27

Nadere informatie

vijfjaar Admiraal Benelux:

vijfjaar Admiraal Benelux: vijfjaar Admiraal Benelux: Ket bllari e Nederlandse viceadmiraal Matthieu Borsboom was de afgelopen vijf jaar de hoogst geplaatste persoon binnen de BelgischNederlandse marinesamenwerking. Op 26 september

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag door de eskaderstaf van eskaderreis 1/04. Eskaderreis 1: European Adventure van 17 februari tot 6 juli.

Uittreksel uit het verslag door de eskaderstaf van eskaderreis 1/04. Eskaderreis 1: European Adventure van 17 februari tot 6 juli. Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 2004 Hr.Ms. Zuiderkruis Commandant: ktz J.A. Wijbrands Omdat Hr.Ms. Zuiderkruis pas op 29 december 2003 was teruggekeerd uit Liberia, waar het een helikopter had

Nadere informatie

Datum juni 2016 Betreft Antwoorden op aanvullende schriftelijke vragen inzake de inzet van de Nederlandse F-16 s boven Syrië

Datum juni 2016 Betreft Antwoorden op aanvullende schriftelijke vragen inzake de inzet van de Nederlandse F-16 s boven Syrië > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Betreft: Toestand Midden-Oosten Afgesloten 17.00 uur op 19 oktober

Nadere informatie

Chr. Oranjevereniging Marken en Oranje Herdenking 4 mei 2017 Thema: Verhalen van de oorlog

Chr. Oranjevereniging Marken en Oranje Herdenking 4 mei 2017 Thema: Verhalen van de oorlog Chr. Oranjevereniging Marken en Oranje Herdenking 4 mei 2017 Thema: Verhalen van de oorlog Pieter er Zeeman en de konvooien naar Moermansk Pieter Zeeman (geboren op Marken op 20 december 1914) voer in

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers s-hertogenbosch Aan de leden van de Vereniging van Oud-Medewerkers datum 4 juli 2016 contactpersoon Corien Blankestein onderwerp Excursie Koninklijke Marine telefoon 088-5256197

Nadere informatie

Enduring Freedom. Duur: 22 oktober 2001 heden Aantal militairen: 4.056 Dapperheidsonderscheidingen: geen Dodelijke slachtoffers: geen.

Enduring Freedom. Duur: 22 oktober 2001 heden Aantal militairen: 4.056 Dapperheidsonderscheidingen: geen Dodelijke slachtoffers: geen. Enduring Freedom Duur: 22 oktober 2001 heden Aantal militairen: 4.056 Dapperheidsonderscheidingen: geen Dodelijke slachtoffers: geen Achtergronden In februari 1989 trok de Sovjetunie haar troepen na ruim

Nadere informatie

commandant: ktz W.M.W. Vogt, vanaf 2 oktober ktz E. Bakker, vanaf 16 oktober ktz P.J. In t Veld.

commandant: ktz W.M.W. Vogt, vanaf 2 oktober ktz E. Bakker, vanaf 16 oktober ktz P.J. In t Veld. Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1988 Hr.Ms. Zuiderkruis commandant: ktz W.M.W. Vogt, vanaf 2 oktober ktz E. Bakker, vanaf 16 oktober ktz P.J. In t Veld. Hr.Ms. Zuiderkruis heeft in 1988 alleen

Nadere informatie

Eindevaluatie UNIFIL Maritiem. 15 december maart 2008

Eindevaluatie UNIFIL Maritiem. 15 december maart 2008 15 december 2006 1 maart 2008 - Hr. Ms. De Ruyter - 25 april 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1. Inleiding...2 1.1. UNIFIL Maritiem...2 1.2. Doelstelling...2 1.3. Structuur...2 2. Elementen van het

Nadere informatie

Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine Hr.Ms. Zuiderkruis. commandant: ktz N. van der Lugt, vanaf 4 februari ktz F.O. Laks

Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine Hr.Ms. Zuiderkruis. commandant: ktz N. van der Lugt, vanaf 4 februari ktz F.O. Laks Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1993 commandant: ktz N. van der Lugt, vanaf 4 februari ktz F.O. Laks Na de voorbereidingen voor eskaderreis 1/93 naar de Noorse wateren, vertrok op 7 februari naar

Nadere informatie

De Molukse Emigranten

De Molukse Emigranten De Molukse Emigranten Daar het voor de Molukse militairen na de onafhankelijksoorlog van het toenmalige Nederlands-Indië erg moeilijk werd om zich daar te handhaven [zij hadden immers trouw meegestreden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 925 Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Artikel: Golfoorlog in Nederland. Opinievorming over de Golfoorlog van 1991 Auteur: Bastiaan Scherpen Verschenen in: Skript Historisch Tijdschrift, jaargang 25.3, 21-32. 2014 Stichting Skript Historisch

Nadere informatie

Incidentele inzet Europese buitengrenzen

Incidentele inzet Europese buitengrenzen Incidentele inzet Europese buitengrenzen ISAF/TF55 Staf Special Operations Task group 1-3 SF-teams ISAF/TFU/RDTF Marinierscompagnie (+) Fire Support Team Lichte genie Maritieme Explosieven Opruimingsdienst

Nadere informatie

HET LEGER. Waarom heeft. Nederland. Informatie voor scholieren. De Nederlandse krijgsmacht in het kort

HET LEGER. Waarom heeft. Nederland. Informatie voor scholieren. De Nederlandse krijgsmacht in het kort HET LEGER Uitgave: Ministerie van Defensie Directie Voorlichting en Communicatie April 2006 www.defensie.nl Informatie voor scholieren De Nederlandse krijgsmacht in het kort In deze folder vertel ik je

Nadere informatie

Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Betreft: Toestand Midden-Oosten Afgesloten 17.00 uur op 17 oktober

Nadere informatie

werken bij DEFENSIE MARINE Denk je aan de Marine, dan denk je aan schepen. Logisch, want die hebben we bij de Marine in alle soorten en maten. Van mijnenjagers tot onderzeeboten. Toch is de Marine meer

Nadere informatie

De ondergang van de Spaanse Armada een spannend verhaal

De ondergang van de Spaanse Armada een spannend verhaal De ondergang van de Spaanse Armada een spannend verhaal Een volk in opstand, een boze koning, een dappere koningin, een onoverwinnelijke vloot en... een storm. Dit is het spannende verhaal van de Spaanse

Nadere informatie

"Militair of Afghaan,

Militair of Afghaan, "Wij zijn de enige verpleegkundigen die achter onze potentiële patiënten aanrennen. Ze kunnen ziek worden, dus moeten we zorgen dat we er zijn. IJ Een bizarre situatie? Niet in Uruzgan. Stafverpleegkundigen

Nadere informatie

16 november 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs

16 november 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs 16 november 2015 Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Postbus Postbus EH s-gravenhage 2500 ES 's-gravenhage Telefoon Telefoon

Postbus Postbus EH s-gravenhage 2500 ES 's-gravenhage Telefoon Telefoon Ministerie van Ministerie van Justitie Defensie Postbus 20301 Postbus 20701 2500 EH s-gravenhage 2500 ES 's-gravenhage Telefoon 070-3707911 Telefoon 070-3188188 Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23461 Haïti Nr. 5 BRIEF VAN DE MIIMISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Staten-Generaal. 1 februari mei 2003 BERT BOMERT * Begroting

Staten-Generaal. 1 februari mei 2003 BERT BOMERT * Begroting Staten-Generaal 1 februari 2003 1 mei 2003 BERT BOMERT * Begroting Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2003 werd een groot aantal moties aanvaard, waarin

Nadere informatie

Datum Betreft Antwoorden op schriftelijke vragen over Russische oorlogsschepen en bommenwerpers in de buurt van Nederland.

Datum Betreft Antwoorden op schriftelijke vragen over Russische oorlogsschepen en bommenwerpers in de buurt van Nederland. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

De binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgsmacht

De binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgsmacht De binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgsmacht Michiel de Weger 2006 Vanfeorcum Inhoud Voorwoord IX Lijst van afkortingen XI Lijst van tabellen XIV 1 Algemene inleiding 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Evaluatie inzet OEF fregat. 3 oktober januari 2005

Evaluatie inzet OEF fregat. 3 oktober januari 2005 3 oktober 2004-14 januari 2005 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Opzet van de evaluatie 3 2. ACHTERGRONDEN VAN DE OPERATIE 3 3. ELEMENTEN VAN HET TOETSINGSKADER 4 3.1 Gronden voor deelname 4 3.2

Nadere informatie

15966_Oorlog in foto's III - D-Day BW.indd 53 16-09-14 10:17

15966_Oorlog in foto's III - D-Day BW.indd 53 16-09-14 10:17 Een foto van een van de twee drijvende wegen in de kunstmatige haven bij Arromanches. De kunstmatige havens waren eigenlijk een enorme legpuzzel die in het geheim was ontworpen en daarna verspreid over

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

Aan: de Minister-President de Minister- van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Aan: de Minister-President de Minister- van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Aan: de Minister-President de Minister- van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Betreft: Toestand Midden-Oosten Afgesloten 17.00 uur op 21

Nadere informatie

Den Haag, 22 maart 2011 Betreft Nederlandse bijdrage aan uitvoering VN Veiligheidsraad resolutie 1973 inzake Libië

Den Haag, 22 maart 2011 Betreft Nederlandse bijdrage aan uitvoering VN Veiligheidsraad resolutie 1973 inzake Libië Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20061 2500 EB Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Den Haag, 22 maart 2011 Betreft Nederlandse bijdrage

Nadere informatie

De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht

De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht Inhoud De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Defensie Directie Communicatie Vormgeving: Grafische

Nadere informatie

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon DWH/LC T 070-3485226 F 070-3485472

Nadere informatie

gaat hier dus hand in hand met het levendig houden van de herinnering aan delen van de geschiedenis die steeds verder van ons af liggen.

gaat hier dus hand in hand met het levendig houden van de herinnering aan delen van de geschiedenis die steeds verder van ons af liggen. Toespraak staatssecretaris van Defensie, Jack de Vries voor de reünie Djocja, 17 december 2008, Koninklijk Militair Tehuis Oud Militairen en Museum Bronbeek Allereerst mijn hartelijke dank om voor u te

Nadere informatie

Aan: zie verzendlijst. Ons nummer DIS/

Aan: zie verzendlijst. Ons nummer DIS/ Ministerie van Defensie Militaire Inlichtingendienst Afdeling Inlichtingen Exnr: \Z van IQ Exn. Postbus 20701 2500 ES Den Haag Aan: zie verzendlijst Telefoon (070) 3188004 Telex 31337 MVD/GV/NL Telefax

Nadere informatie

NAVO Airborne Early Warning & Control Force

NAVO Airborne Early Warning & Control Force NAVO Airborne Early Warning & Control Force Geschiedenis Begin 1970 wezen diverse NAVO studies uit dat een vliegend radarsysteem voor vroegtijdige waarschuwing, een zogenaamd Airborne Early Warning-systeem

Nadere informatie

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten.

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten. 1 Toespraak van de komend Commandant der Strijdkrachten, generaal Middendorp, bij de aanvaarding van het commando over de Nederlandse krijgsmacht op 28 juni 2012 te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord

Nadere informatie

Van Hr.Ms Zuiderkruis is geen verslag ontvangen. Het schip nam deel aan alle drie de eskaderreizen.

Van Hr.Ms Zuiderkruis is geen verslag ontvangen. Het schip nam deel aan alle drie de eskaderreizen. Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1989 Hr.Ms. Zuiderkruis commandant: ktz P.J. In t Veld, vanaf 26 november ktz G.G. Hooft. Van Hr.Ms Zuiderkruis is geen verslag ontvangen. Het schip nam deel aan

Nadere informatie

Nieuwe Golfoorlog in de maak?

Nieuwe Golfoorlog in de maak? Taak actualiteit Nieuwe Golfoorlog in de maak? De Eerste Golfoorlog was een oorlog tussen Irak en Iran van 1980-1988 en is genoemd naar het zeegebied van de Perzische Golf, omdat zich daar een belangrijk

Nadere informatie

Daarna is het weer. Crash Wellington R1397, 25 juli 1941

Daarna is het weer. Crash Wellington R1397, 25 juli 1941 Daarna is het weer donker Crash Wellington R1397, 25 juli 1941 Serie: Ontmoeting Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Douwe Drijver en Alexander Tuinhout Redactie: Hans Groeneweg Vormgeving: Richard Bos 2015.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

CLSK INFORMATIEBULLETIN NR. 24 2015 Woensdag, 17 juni 2015

CLSK INFORMATIEBULLETIN NR. 24 2015 Woensdag, 17 juni 2015 CLSK INFORMATIEBULLETIN NR. 24 2015 Woensdag, 17 juni 2015 1 Operatiecentrum CLSK week 24 2015 Pagina 1 van 9 2 Kalender en media-items 18 juni IGK bezoekt JMG VLb Woensdrecht. 19 juni Oplevering onderhoud

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN

NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN Overeenkomst / Convenant NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN 6 juli 2005 Digitale versie overeenkomstig getekende versie d.d. 15 juli 1997.

Nadere informatie

Libanon: kruitvat in het Midden-Oosten. Mr, drs. C. Homan. in: ARMEX, 91 e jaargang, april 2007 2006, nr. 2, p. 10-12

Libanon: kruitvat in het Midden-Oosten. Mr, drs. C. Homan. in: ARMEX, 91 e jaargang, april 2007 2006, nr. 2, p. 10-12 Libanon: kruitvat in het Midden-Oosten Mr, drs. C. Homan in: ARMEX, 91 e jaargang, april 2007 2006, nr. 2, p. 10-12 Nadat Hezbollah op 12 juli vorig jaar een raid over de grens in Israël had uitgevoerd,

Nadere informatie

Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht.

Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht. Spreekpunten staatssecretaris ter gelegenheid van 65 jaar vrouwen in de Krijgsmacht op 2 december te Utrecht. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank mw. Coorens, Dames en heren, We vieren vanavond

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Luchtmacht çrh, > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst Ministerie van Defensie Commando Luchtstrijdkrachten CLSK ~ - ~- t. ~ 12 ~ Afdeling Missie Ondersteuning Luchtmachtplein

Nadere informatie

Waarom Islamitische Staat niet zomaar zal opgeven

Waarom Islamitische Staat niet zomaar zal opgeven Waarom Islamitische Staat niet zomaar zal opgeven http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2015/5/waarom-islamitische-staat-niet-zal-opgeven-1768403w/ door Remco Andersen 28 mei 2015 Opnieuw verrast

Nadere informatie

Een jury in Amerika had drie Somalische piraten tot levenslang veroordeeld, nadat aanklagers eerder de doodstraf hadden geëist.

Een jury in Amerika had drie Somalische piraten tot levenslang veroordeeld, nadat aanklagers eerder de doodstraf hadden geëist. Toespraak van de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, Luitenant Generaal J.H. Wehren, ter gelegenheid van de uitreiking Herinneringsmedaille Vredesoperaties, op 22 augustus 2013 te Vlissingen.

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht. QIc~ i2 2--2Qh3. Zie verzendlijst

Koninklijke Luchtmacht. QIc~ i2 2--2Qh3. Zie verzendlijst Koninklijke Luchtmacht > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst Ministerie van Defensie Commando Luchtstrljdkrachten CLSK QIc~ i2 2--2Qh3 Luchtmachtplein 1, Breda MPC92A Postbus 8762 4820

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 24 maart 2017 Betreft Nazending Kamerbrief

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 Rapport Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee op 20 april 2005 aan zijn moeder een noodpaspoort heeft verleend, afgaande op informatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 694 Internationale Veiligheidsstrategie G BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda.

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Ridders Militaire Willems-Orde

Nadere informatie

Herdenking Capitulaties Wageningen

Herdenking Capitulaties Wageningen SPEECH SYMPOSIUM 5 MEI 2009 60 jaar NAVO Clemens Cornielje Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen Dames en heren, De détente tussen oost en west was ook in Gelderland voelbaar.

Nadere informatie

Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (28 00u00 aug 03 24u00 sep 2014)

Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (28 00u00 aug 03 24u00 sep 2014) DEFENSIE DG COM Woordvoerders 1. Afghanistan Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (28 00u00 aug 03 24u00 sep 2014) a. ISAF (1) ISAF, de International Security and Assistance Force, opereert

Nadere informatie

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2014 T +31 (0) MDTN * ajp.hardenboi.o1~mindef.ni

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2014 T +31 (0) MDTN * ajp.hardenboi.o1~mindef.ni > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzend lijst ~O.~J~ - A~5 Öc~ Ministerie van Defensie Staf Commando Luchtstrijdkrachten C4ISR Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering Luchtmachtplein

Nadere informatie

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS Dit onderzoek bestaat uit 40 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad. Meerkeuze antwoorden worden

Nadere informatie

HONDERD JAAR GELEDEN. Nieuws uit de krant van 10 tot 15 maart 1913

HONDERD JAAR GELEDEN. Nieuws uit de krant van 10 tot 15 maart 1913 HONDERD JAAR GELEDEN aflevering 12 Nieuws uit de krant van 10 tot 15 maart 1913 Een vast onderwerp waaraan in de kranten aandacht werd besteed, was de oorlog op de Balkan. Turkije was er bij betrokken

Nadere informatie

Parvus numero, magnus merito

Parvus numero, magnus merito Parvus numero, magnus merito De derde dimensie na de beleidsbrief Commando Luchtstrijdkrachten Het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK), voortgekomen uit de Koninklijke Luchtmacht, heeft als credo parvus

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I);

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 juli 1999 (02.08) (OR. en) 9691/99 LIMITE PESC 207 COARM 2 BEGELEIDENDE NOTA van : het secretariaat van de Raad aan : de delegaties nr. vorig doc. : 12978/98 PESC 291

Nadere informatie

1 Operatiecentrum CLSK week

1 Operatiecentrum CLSK week WOENSDAG 19 juli 2017 NR. 28 1 Operatiecentrum CLSK week 29-2017 Pagina 1 van 7 2. Kalender en media-items Pagina 2 van 7 3 Samenvatting social media Topper van de week volg ons op twitter: @Kon_Luchtmacht

Nadere informatie

van de TFU, Welkom thuis! Eindhoven.

van de TFU, Welkom thuis! Eindhoven. Toespraak van de minister van Defensie, E. van Middelkoop, bij de terugkeer van de laatste Task Force Uruzgan, Vliegbasis Eindhoven, 8 augustus 2010. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Commandant van

Nadere informatie

Datum 29 maart 2013 Onderwerp Uitnodiging herdenkingsplechtigheid Onderzeedienst. Geachte mevrouw, meneer,

Datum 29 maart 2013 Onderwerp Uitnodiging herdenkingsplechtigheid Onderzeedienst. Geachte mevrouw, meneer, Ministerie van Defensie www.marine.nl Contactpersoon KTZ M.R.P. Elsensohn MSc Groepsoudste Onderzeeboten Datum 29 maart 2013 Onderwerp Uitnodiging herdenkingsplechtigheid T +31 (0)22365 23 50 MDTN M +31

Nadere informatie

Voor wie er nog mocht aan twijfelen

Voor wie er nog mocht aan twijfelen Voor wie er nog mocht aan twijfelen Ze zijn hier en wij moeten er mee leren leven. Joepie! Intussen zetten de idioten van de EU de nationale regeringen onder druk om de visumplicht voor Turken af te schaffen!

Nadere informatie

EMBARGO TOT 17 SEPTEMBER Samenvatting/factsheet nota In het belang van Nederland

EMBARGO TOT 17 SEPTEMBER Samenvatting/factsheet nota In het belang van Nederland Samenvatting/factsheet nota In het belang van Nederland Nederland is met haar open samenleving en economie afhankelijk van de wereld om zich heen. De nota sluit daarom naadloos aan bij de Internationale

Nadere informatie

1 Operatiecentrum CLSK week

1 Operatiecentrum CLSK week WOENSDAG 15 maart 2017 NR. 10 1 Operatiecentrum CLSK week 11-2017 Pagina 1 van 10 2. Kalender en media-items Pagina 2 van 10 3 Samenvatting social media Topper van de week volg ons op twitter: @Kon_Luchtmacht

Nadere informatie

Inkomstenbesluit militairen, Artikel 16 Overige inkomsten. Bij ministeriële regeling kan de militair aanspraak worden verleend op:

Inkomstenbesluit militairen, Artikel 16 Overige inkomsten. Bij ministeriële regeling kan de militair aanspraak worden verleend op: Inkomstenbesluit militairen, Artikel 16 Overige inkomsten Bij ministeriële regeling kan de militair aanspraak worden verleend op: a. een toelage in verband met het vervullen van een door Onze Minister

Nadere informatie

Studie "Grote Oppervlakteschepen Koninklijke marine"

Studie Grote Oppervlakteschepen Koninklijke marine Studie "Grote Oppervlakteschepen Koninklijke marine" Deelstudie 3 Ondersteuning landoptreden door LC-fregat en Deelstudie 4 Vergelijking kruisvluchtwapens en stand off wapens Opdrachtgever Minister van

Nadere informatie

ISAF III Deployment Task Force

ISAF III Deployment Task Force ISAF III Deployment Task Force C-DTF Kolonel Henk Morsink 1 Deployment Task Force Mission Statement Taken Eenheden en Middelen Planning Voorbereiding 2 Mission Statement Schep als Deployment Task Force

Nadere informatie

Het verhaal over LTZ1 der Koninklijke Marine J.M.L.I. Chömpff, Ridder Militaire Willemsorde 4 de Klasse, posthuum

Het verhaal over LTZ1 der Koninklijke Marine J.M.L.I. Chömpff, Ridder Militaire Willemsorde 4 de Klasse, posthuum Ik en mijn regering zullen ook thans Onze plicht doen. Doet gij de Uwe.. (Proclamatie van H.M. de Koningin Wilhelmina op 10 mei 1940) Het verhaal over LTZ1 der Koninklijke Marine J.M.L.I. Chömpff, Ridder

Nadere informatie

Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (26 00u00 juni 02 24u00 juli 2014)

Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (26 00u00 juni 02 24u00 juli 2014) DEFENSIE DG COM Woordvoerders 1. Afghanistan Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (26 00u00 juni 02 24u00 juli 2014) a. ISAF (1) ISAF, de International Security and Assistance Force, opereert

Nadere informatie

Hr.Ms. De Ruyter. Lijst van schepen in de (Koninklijke) Marine vernoemd naar de persoon van Michiel A. de Ruyter.

Hr.Ms. De Ruyter. Lijst van schepen in de (Koninklijke) Marine vernoemd naar de persoon van Michiel A. de Ruyter. Hr.Ms. De Ruyter Lijst van schepen in de (Koninklijke) Marine vernoemd naar de persoon van Michiel A. de Ruyter. De Ruyter? Adviesjacht: 1665. Admiraal De Ruyter Linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam,

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2004 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2004 - I E KOUE OORLOG + NEERLN EN E VERENIGE STTEN N E TWEEE WERELOORLOG 2p 24 Hieronder staan vijf voorstellen voor afspraken over uitsland na de Tweede Wereldoorlog: 1 uitsland moet gedemilitariseerd worden.

Nadere informatie

Werkbladen voortgezet onderwijs. Naam leerling:

Werkbladen voortgezet onderwijs. Naam leerling: Werkbladen voortgezet onderwijs Naam leerling: Inhoud: Uitleg werkbladen Deze werkbladen horen bij de film D-Day, Normandy 1944. Een film die je meeneemt naar een beslissend moment in de geschiedenis:

Nadere informatie

UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH

UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH Op het verzoek van: verzoeker de Minister van Infrastructuur en Milieu, te s Gravenhage, gemachtigde: ing. M. Schipper,

Nadere informatie

g. Reünieregister: een register waarin de reünieverenigingen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling.

g. Reünieregister: een register waarin de reünieverenigingen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze Regeling wordt verstaan onder: a. Veteranen: gewezen militairen van de Nederlandse krijgsmacht dan wel van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, alsmede degenen

Nadere informatie

Koninklijk Besluit Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden. Prinses van Oranje Nassau, enz., enz, enz.

Koninklijk Besluit Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden. Prinses van Oranje Nassau, enz., enz, enz. Dapperheidsonder Zestien militairen, waaronder acht van het Korps Commandotroepen, hebben 7 oktober 2009 een dapperheidonderscheiding ontvangen vanwege uitzonderlijke prestaties onder extreme en gevaarlijke

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Commando Nederlandse Troepen Seedorf/Hohne 1964,

Inventaris van het archief van het Commando Nederlandse Troepen Seedorf/Hohne 1964, Nummer archiefinventaris: 2.13.194 Inventaris van het archief van het Commando Nederlandse Troepen Seedorf/Hohne 1964, 1966-1971 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inzet in Irak. Achtergronden

Inzet in Irak. Achtergronden Inzet in Irak Duur: SFIR 1 augustus 2003-7 maart 2005; CMATT 21 mei 2004-22 september 2004; NTIM 11 augustus 2004-8 oktober 2004; NTM-Iraq 8 oktober 2004 - heden Aantal militairen: SFIR 7.568; CMATT 6;

Nadere informatie

Wereldoorlog 2: de opmars van Duitsland (les 03 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich

Wereldoorlog 2: de opmars van Duitsland (les 03 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich Wereldoorlog 2: de opmars van Duitsland (les 03 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW --- www.degeschiedenisles.com --- VTI Kontich 1. Inleiding Wereldoorlog 2 => Ongeveer 20 jaar na de Grote Oorlog (WO

Nadere informatie

Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (03 00u00 juli 09 24u00 juli 2014)

Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (03 00u00 juli 09 24u00 juli 2014) DEFENSIE DG COM Woordvoerders 1. Afghanistan Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (03 00u00 juli 09 24u00 juli 2014) a. ISAF (1) ISAF, de International Security and Assistance Force, opereert

Nadere informatie

Als het goed verloopt, zijn medici de enige slachtoffers

Als het goed verloopt, zijn medici de enige slachtoffers Een marinearts op antipiraterij-missie Als het goed verloopt, zijn medici de enige slachtoffers Wie verre reizen maakt kan veel verhalen. Dat geldt zeker voor Klaas Visser, de 54-jarige marinearts heeft

Nadere informatie

Herdenking Mede dank zij de gunstige weersomstandigheden waren er ca. 400 belangstellenden (inclusief koorleden) aanwezig.

Herdenking Mede dank zij de gunstige weersomstandigheden waren er ca. 400 belangstellenden (inclusief koorleden) aanwezig. Herdenking 2011 Op 4 mei 2011 werd door de Werkgroep Soldatenmonument voor de 17 de keer een herdenking bij het oorlogsmonument in de tuin van het Kasteel de Binckhorst aan de Binckhorstlaan 149 te Den

Nadere informatie

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Nederlandse Defensie Academie Inleiding Sinds 2007 verzorgt de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) de Postacademische Opleiding Militair

Nadere informatie