Help, ik verzuip in de premies. R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s. A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Help, ik verzuip in de premies. R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s. A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d"

Transcriptie

1 Help, ik verzuip in de premies foto s daniel rys R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s M A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d

2 Help, ik verzuip in de premies Gelukkig zijn er premies! Maar wat een moeite om ze uitbetaald te krijgen! Veel papierwerk, te veel betrokken instanties en bovendien weten we nooit zeker of we wel in aanmerking komen: inkomen te hoog of net te laag, kadastraal inkomen te hoog,... Premies hebben vaak iets weg van roulette. Wat we ingezet hebben, is ons bekend, de uitkomst onzeker. Ziehier de resultaten van onze grote premie-enquête! 7 op de 10 respondenten vinden premies heel belangrijk. Ze beschouwen deze financiële injectie als noodzakelijk om te investeren. Anders gezegd, premies zijn een belangrijk element om aan te zetten tot het energiezuinig verbouwen van een woning. Meteen een heel duidelijke boodschap aan de politiek: Willen we de klimaatuitdagingen serieus nemen en het (vooral bestaande) woningpark energiezuiniger maken, dan kunnen premies hier een belangrijke rol spelen. Mensen zijn gevoelig aan dit soort stimulansen en zullen sneller geneigd zijn iets aan hun woning te doen. (grafiek 1) Welke bejaarde kan zelfstandig deze premies aanvragen? Marie Knaeps werkt als zelfstandig thuisverpleegkundige en heeft dus dagelijks contact met mensen die een aanpassing aan hun woning kunnen gebruiken. Vorig jaar heeft ze voor haar eigen ouders een premie aangevraagd. Marie: De badkamer van mijn ouders moest worden aangepast. Ze zijn mindervalide en dus drongen zich een aantal aanpassingen op. Een verhoogd toilet, lagere wasbakken en spiegels, een instapdouche het was kappen en breken geblazen in hun huis. Ik heb me op voorhand goed geïnformeerd over de beschikbare premies. We hebben alle onkosten ingediend, de bewijsstukken erbij gevoegd, maar ons dossier is nog in behandeling. We zijn echt benieuwd hoeveel we gaan terug krijgen! Hadden we maar foto s genomen, die zouden ons bij een eventuele controle misschien wel van pas komen. Vond je makkelijk alle bewijsstukken? Marie: Het verzamelen van alle documenten vergt veel doorzettingsvermogen. Ik moest een bewijs hebben van het inkomen van mijn ouders van 3 jaar geleden, met daarbij een recent bewijs van het kadastrale inkomen. De gemeente diende me een uittreksel van de kadastrale legger te bezorgen, ik vermoed om de leeftijd van de woning te bepalen. De facturen van de uitgevoerde werken door een erkend aannemer moesten worden toegevoegd. Dit is toch geen gemakkelijke opdracht. Ik merk dit ook als ik bij gezinnen kom. Altijd zeg ik dat ze kunnen genieten van een premie bij de aanpassing van hun woning, maar velen zien het gewoon niet zitten om er aan te beginnen. Ouderen willen hun kinderen hier niet mee belasten en zelf kunnen ze het niet, vaak omdat ze minder mobiel zijn. De gemeentelijke diensten zijn door de fusies niet meer om de hoek. Alle ingebrachte documenten moeten gekopieerd worden. Begin er maar eens aan als 80-plusser! Het verzamelen van documenten vergt veel doorzettingsvermogen Premies kunnen prikkelen. Toch zijn de hoge energieprijzen en een zekere bekommernis om het milieu de echte redenen waarom mensen hun huis energiezuinig willen verbouwen. De energiefactuur dreigt onbetaalbaar te worden, de gevolgen van de opwarming van de aarde worden nu ook voor ons merkbaar. (grafiek 2) Te ingewikkeld Op het premiestelsel hebben onze lezers heel wat aan te merken. Ze ervaren het systeem als veel te ingewikkeld, te veel papierwerk, te versnipperd. Marie Knaeps Gevolg is dat veel mensen niet weten welke premies er allemaal bestaan. Liefst tweederden van onze lezers vermoeden een premie te hebben misgelopen omdat ze niet wisten dat ze bestond! Er kunnen dan wel veel premies zijn: als het een onontwarbaar kluwen wordt dat bovendien alleen met veel moeite kan worden verkregen, lopen heel wat mensen een premie mis of raken ze misnoegd over het hele systeem. In plaats van een premie als duwtje in de rug wordt het een bron van frustratie. (grafiek 3)

3 ! Meer dan 600 Raak-lezers vulden deze enquête in, vaak gekruid met treffende getuigenissen. Stof genoeg dus om het systeem grondig te evalueren en hoog tijd voor enkele veranderingen. Zijn premies noodzakelijk? 26% 5% 69% grafiek 1 Maak één grote pot met premies Peter Sels plaatste in 2006 fotovoltaïsche zonnepanelen. De premies verkrijgen lukte niet meteen. Peter: Blijkbaar was ons dossier niet volledig en moesten we bijkomend bewijsmateriaal leveren. Na heel wat telefoontjes en s werd de Vlaamse premie met enkele maanden vertraging uitbetaald. De netbeheerder die de groenestroomcertificaten uitbetaalt, was dan weer het dossier kwijt. Gelukkig wisten wij waar we recht op hadden. Het grote probleem is eigenlijk dat alle instanties naast mekaar werken. De Vlaamse overheid, de netbeheerder en de gemeente moeten allemaal hetzelfde bewijsmateriaal hebben: een factuur, een eenvormigheidsattest, een plannetje, foto s. Ik heb identiek hetzelfde bewijsmateriaal naar drie verschillende instanties moeten opsturen. Voor de belastingaftrek volstond dan weer een bewijs van de installateur. Dit zijn typisch Belgische toestanden. Overal, op elk bevoegdheidsniveau bestaat wel een potje met geld. Gelukkig hadden we een goede installateur die op de hoogte was van alle premies en die ons voorrekende wat we gingen krijgen. Premies zijn noodzakelijk Premies zijn overbodig Hoe komt het eigenlijk dat jullie zo moeilijk het geld kregen? Peter: Tja, bureaucratie zeker? Telkens werd ik met iemand anders doorverbonden maar niemand die me exact kon zeggen wat de stand van zaken was. Het leek wel of iedereen en niemand met mijn zaak bezig was. Enfin, eind goed al goed, maar kan het iets eenvoudiger? Maak één grote federale pot met daarin alle premies. Dat zal nog veel meer effect hebben! Het grote probleem is dat alle instanties naast mekaar werken Peter Sels Wat loopt er zoal fout en wat kan eraan verholpen worden? Verander de spelregels niet te vaak Niets is zo frustrerend als tijdens het spel de reglementen veranderen. Vaak wordt de hoogte van een premiebedrag (naar beneden) aangepast. Knap vervelend als je op basis van het huidige premiebedrag een investering plant, die enkele maanden (vaak in een nieuw kalenderjaar) later uitvoert en plots blijkt dat de premie lager of zelfs afgeschaft is! Vereenvoudig de aanvragen en maak ze uniform Voor sommige duurzame ingrepen kan je terecht bij vijf verschillende instanties. Allicht hebben de gemeente, de provincie, de netbeheerder, de Vlaamse en de federale overheid goede redenen om eigen accenten te leggen en een eigen beleid te voeren. De overgrote meerderheid van onze lezers heeft daar geen boodschap aan. Voor hen telt het krijgen van een hoge premie als tegemoetkoming in de kosten die ze gemaakt hebben. Vijf instanties die voor dezelfde ingreep een premie geven, maakt het allemaal extra lastig en ingewikkeld. Schaf de gemeentelijke premies en deze van de provincies af en organiseer een degelijk en overzichtelijk premiestelsel op Vlaams of federaal niveau. Vijf verschillende instanties verhogen de bewijslast. Voor elke instantie mag je opnieuw beginnen. Helemaal te gek wordt het als er andere voorwaarden gelden. Bij de ene telt het kadastraal inkomen mee voor de premie, bij de andere niet. Voor de

4 ene moeten de werken door een geregistreerd aannemer gebeuren, voor de andere niet. Ook de inkomensgrens om in aanmerking te komen verschilt, enz. We vragen dan ook dringend meer uniformiteit in de toelatingsvoorwaarden voor premies. Bovendien moet het in de 21ste eeuw toch kunnen dat je als burger één dossier met bewijzen kan opsturen om van de premies waar je recht op hebt te genieten. Herzie de inkomensgrenzen Meer dan 2000 premies en toch voor geen enkele premie in aanmerking komen!? Je moet al wat geluk hebben om een premie te bekomen. Vooreerst waarom een ingreep in de woning doen? is er het inkomen: mensen die geen belasting betalen komen niet in aanmerking voor belastingverlaging. Dit leidt tot grote verontwaardiging bij deze groep. Mensen met een laag inkomen die geen of nauwelijks belasting betalen wordt dit voordeel onthouden. De meeste getuigenissen snijden deze problematiek aan. Vlaams minister Crevits gaat deze situatie aanpakken en ook aan niet-belastingplichtigen een tegemoetkoming geven die even hoog is als voor de belastingbetalers. Vaak worden mensen ook uitgesloten van premies omdat hun inkomen te hoog is. De bovengrens ligt voor sommige premies wel heel laag. Jonge koppels die aan het (ver)bouwen zijn en met twee voltijds werken, zitten in vele gevallen Zet in grote letters wie niet in aanmerking komt voor een premie aan deze grens. Zelfs gezinnen waarvan slechts één persoon gaat werken, vallen soms uit de boot. Geen wonder dat de overgrote meerderheid van onze lezers (73%) vindt dat de huidige inkomensgrenzen aan een herziening toe zijn. Dat mensen die geen belasting betalen, geen tussenkomst krijgen, staat nergens vermeld Ivo Van Mol 21% 1% 2% 9% Ivo Van Mol, lid van KWB-Mortsel, liet een hoogrendementsketel plaatsen en dacht recht te hebben op bijkomende belastingaftrek. Hij schreef ons: Oh, wat voel ik me bedrogen door vadertje staat! In vak IX, rubriek 1363 bracht ik 2905 in mindering. Maar aangezien ik een pensioen ontvang van een gemengde loopbaan (bediende en zelfstandige) en mijn echtgenote een ziekte-uitkering geniet als deeltijds bediende, betalen we geen belastingen en krijgen we ook geen uitkering. Dat is oneerlijk! Het zijn juist wij, met een laag inkomen, die in aanmerking zouden moeten komen voor deze tussenkomst van de staat. Het is zoals steeds: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het voordeel. 67% Ivo: Natuurlijk moest ik sowieso mijn stookketel vervangen, daar gaat het niet om. Wat me stoort, is dat we niet in aanmerking komen en dat dit nergens vermeld staat. Besparing op energiefactuur Bekommerd om milieu Comfort verhogen Omdat ik premies krijg Had je deze informatie van de installateur moeten krijgen? Ivo: Dat vind ik niet, het gaat hier immers over het fiscale. Ik kan toch moeilijk mijn belastingbrief aan de installateur voorleggen en hem vragen of ik in aanmerking kom voor belastingvoordeel? Het is aan de overheid zelf om dit duidelijk te communiceren. Ik lees echt dat soort zaken goed na, maar dat mensen die geen belasting betalen, geen tussenkomst krijgen, staat nergens vermeld. Misschien in kleine lettertjes? Ivo: Dat is het juist. Heel veel mensen krijgen hiermee te maken en leven in de waan dat ze een premie zullen krijgen. Het is aan de overheid om in grote letters duidelijk te maken welke groepen niet in aanmerking komen. Een overheid is geen reclamebureau, ze moet duidelijke informatie geven aan haar burgers! grafiek 2

5 Ik kan mijn dak zelf isoleren Leo Van de Peer is lid van KWB-Zoersel en reageerde vol ongeloof toen hij vernam dat hij als gepensioneerde doe-het-zelver niet in aanmerking kwam voor belastingaftrek. Sluit zelfbouwers niet uit Een andere groep die in de kou blijft staan, zijn de zelfbouwers. Handige, gemotiveerde mensen die zelf de handen uit de mouwen willen steken om hun huis energiezuiniger te maken, worden hiervoor niet beloond. Om in aanmerking te komen voor (vooral) federale premies (belastingaftrek) moeten de werken uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers. De overheid gaat ervan uit dat de werken door deze mensen beter worden uitgevoerd en ze wil het zwartwerk Laat ze een warmtebalans maken en je ziet meteen of je slecht geïsoleerd hebt Leo: Drie jaar geleden ging ik met pensioen. Ik heb heel de tijd gewerkt in de productie-afdeling van een petrochemisch bedrijf. Ik mag wel zeggen dat ik beroepshalve iets af weet van goede isolatie en hoe deze aan te brengen. Helaas, tijdens mijn loopbaan had ik het te druk. Nu heb ik echter tijd en zoek ik een aantal dingen om me nuttig te maken. Al snel wist ik dat mijn dak geïsoleerd moest worden. Op die manier kan ik ook iets doen aan mijn energiefactuur. Een zinvolle investering dus die zichzelf snel terugverdient. Reken hier nog een aantal premies bij en ik heb een mooi project dat me bovendien nog wat centjes zal opleveren. Helaas! Blijkt dat ik niet in aanmerking kom voor belastingaftrek. Leo Van de Peer Gelukkig zal minister Crevits mensen zoals jij in de toekomst wel een premie geven, als je de werken laat uitvoeren door een geregistreerd aannemer. Leo: Maar dat begrijp ik niet! Ik heb tijd, een goede gezondheid en bovendien beschik ik over de kennis en het materiaal. Bovendien kost het me een hoop geld als ik dit moet laten doen. Waarom kan ik het niet zelf doen om van een premie te genieten? Er zijn mogelijkheden genoeg om te testen of het goed gedaan is. Laat ze een warmtebalans maken en je ziet meteen of je slecht geïsoleerd hebt. Bovendien, welke garantie heb ik dat het beter is gedaan door een aannemer? Komt de minister die mensen ook controleren? Heb je premies m i s g e l o p e n? 26% 6% Ja, ik denk het wel 68% Neen, ik ben goed geïnformeerd grafiek 3 op deze manier tegen gaan. Onze lezers gaan met deze visie niet akkoord. Er zijn ook aannemers die niet veel kaas gegeten hebben van het steken van isolatie. Koudebruggen, niet de juiste dikte van isolatiematerialen, de verkeerde soort isolatie,... de verhalen klinken u allicht niet vreemd in de oren. Bovendien zijn, zeker in tijden van hoogconjunctuur in de bouwsector, aannemers niet steeds even happig om zo n kleine klus erbij te nemen. Anderzijds vinden velen het weggegooid geld om een aannemer te betalen voor iets waar ze zelf tijd en zin voor hebben. Waarom geen controle achteraf invoeren en de uitbetaling afhankelijk maken van de kwaliteit van het geleverde werk? Kies voor premies in plaats van belastingaftrek 60% van onze leden verkiest een premie boven belastingaftrek. (grafiek 4) Een premie heeft verschillende voordelen. Ze volgt sneller op de investering die je hebt gedaan. Bij belastingaftrek moet je twee jaar wachten voor je het geld krijgt, een eeuwigheid voor wie aan het verbouwen is en voor wie elke cent telt. Een premie is (vaak) duidelijker: het is een vast bedrag dat je krijgt na de investering. Bij belastingaftrek hangt het voordeel vaak af van het inkomen van beide personen. In de getuigenissen en gesprekken merken we dat mensen hun investering met enkele jaren uitstellen tot ze op pensioen gaan. Zo hebben ze meer tijd om offertes op te vragen, de werkzaamheden op te volgen, zelf een handje toe te steken, enz. Helaas kan deze grote groep op dat moment niet genieten van de belastingaftrek. Wij stellen grote vragen bij de belastingaftrek: De helft van de respondenten beschouwt dit als een surplus. Het is geld dat ze kunnen opzij zetten of spenderen aan andere dingen, niet noodzakelijk milieuvriendelijke uitgaven. Logisch, voor velen is een verbouwing na twee jaar ook achter de rug en ze staan niet te springen om opnieuw aanpassingen te doen aan de woning. Zorg voor toegankelijke informatie Heel wat mensen zitten met specifieke vragen omtrent het al dan niet verkrijgen van een premie. Het antwoord hierop vinden is niet makkelijk.

6 De getuigenissen tonen een waaier van verhalen. Steeds komt het erop neer dat er voor sommige vragen maar heel weinig mensen een voldoende duidelijk antwoord kunnen formuleren. Wat volgt zijn tal van doorverwijzingen, veel telefoons en e- mails,... Mensen hebben nood aan één aanspreekpunt dicht in de buurt waar ze hun vragen kwijt kunnen en dat samen met hen de oplossing zoekt. Dit aanspreekpunt ontbreekt en dus worden ze vaak van het kastje naar de muur gestuurd en wordt het verkrijgen van een premie een lijdensweg. Het regelmatig geven van algemene de overheid moet zorgen voor: 6% informatie is dan weer een belangrijke taak van de overheid. We merken dat ook heel wat mensen niet weten dat er premies bestaan. Blijven herhalen is de boodschap! Tot slot ook nog een tip aan de ministers: gelieve pers en publiek in te lichten op het moment dat een maatregel effectief in voege gaat in plaats van een aankondiging Ik vrees dat er vandaag nog steeds veel daken worden vernieuwd zonder de juiste isolatiedikte Wim Verstraete weken of maanden vooraf. Ook dit is een bron van frustratie, niet in het minst bij de adviesverstrekkers die plots worden geconfronteerd met een lawine aan vragen waar ze geen antwoord op kunnen formuleren. Kies voor hoge premies en duurzame voorwaarden We lieten onze lezers de keuze: moeten premies vooral kostendekkend zijn of moeten premies in functie van CO2-uitstoot berekend worden. Dit laatste betekent dat een premie hoger is, naarmate de ingreep een groter effect heeft op de CO2-vermindering. Uit studies blijkt immers dat een goede isolatie, een nieuwe stookketel en hoogrendementsbeglazing een grotere besparing opleveren dan het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen, windenergie, enz. Momenteel zien we echter dat, in het bijzonder zonne-energie, heel hard wordt gestimuleerd. Naast de belastingaftrek (federaal), krijg je ook nog groene stroomcertificaten (Vlaams) en zijn 34% 60% Hoge premiebedragen Hoge belastingaftrek grafiek 4 Een offerte moet isolatie in rekening brengen Wim Verstraete, werkzaam op het algemeen secretariaat van KWB, wil na een eerste verbouwingsfase aan deel twee beginnen: vernieuwen van het dak. Wim: Net als de vorige keer vraag ik een aantal offertes op voor ons dak. Wat me opvalt, is het enorme verschil aan informatie, of beter desinformatie. Op veel offertes wordt met geen woord gerept over isolatie. Als ik hen hiermee confronteer valt een deel zelfs uit de lucht. Bij één offerte zat de isolatie inbegrepen in de prijs. Vijf centimeter isolatie! Hiervoor krijg je zelfs geen premie. Hoe is het mogelijk dat mensen die hier elke dag mee bezig zijn zo weinig afweten van de juiste isolatiediktes? Ze moeten die vragen toch al zo vaak hebben gekregen? Er moeten toch veel mensen zijn die vertrouwen op hun installateur en zich geen vragen stellen bij zijn werk. Ik vrees dat er vandaag nog steeds veel daken worden vernieuwd zonder de juiste isolatiedikte. Zonde! Toen ik enkele jaren geleden de ramen verving, stonden de premies wel op de offerte. Dat was makkelijk. Ik wist meteen hoeveel ik kon terugkrijgen als ik dat type beglazing koos en waar ik de premie kon aanvragen. Zelfs de premie van de stad Kortrijk stond in de offerte vermeld. Ik ben meer geneigd om voor de installateur te kiezen die hier wel melding van maakt, ook al is dat niet de goedkoopste. Het geeft me meer vertrouwen. Eigenlijk zou elke installateur in zijn offerte verplicht melding moeten maken van de aangewezen isolatiedikte. Dat moet toch mogelijk zijn? Tot slot heb ik zelf ook een vraag: Kan iemand mij zeggen hoeveel ik exact kan besparen door mijn huis te isoleren? Kies ik best voor 12 cm isolatie of nog meer en wat is de terugverdientijd? Ik vind hier maar weinig informatie over terug!

7 er heel wat gemeenten die meegaan in het promoten van deze panelen door het geven van subsidies. Het is voor velen dan ook interessanter om zonnepanelen te plaatsen dan om te investeren in bijvoorbeeld hoogrendementsbeglazing. Onze lezers reageerden verdeeld op deze vraag. De helft opteerde voor een hoger premiebedrag, de andere helft voor een bedrag gekoppeld aan duurzame voorwaarden. Uiteindelijk is dit geen of-ofverhaal, maar moet aan beide criteria voldaan worden. De premies moeten hoog genoeg zijn, zodat mensen dit als een stimulans ervaren. Eens de premies voldoende hoog zijn, kan je een prioriteitenladder instellen. Wat het meeste bijdraagt aan wat doet de gemeente het best? 6% Met mijn vragen over premies kan ik blijkbaar nergens terecht Stefaan Van den Abbeele Het is veel te ingewikkeld, zelfs voor een universitair Stefaan Van den Abbeele stond voor een renovatie van zijn woning en trok naar een woonwinkel om meer informatie. Stefaan: We planden een hele renovatie van de bovenste verdieping, inclusief ons dak. Vrienden vertelden ons dat we allicht in aanmerking kwamen voor een heleboel premies en dus trokken we naar de woonwinkel. Aan de balie konden we ons verhaal doen en kregen we een aantal brochures toegestopt. Een premie van de provincie en het Vlaams gewest behoorde tot de mogelijkheden. Mijn belastingbrief had ik niet bij me en voor belastingaftrek moest ik het zelf uitzoeken. Uiteindelijk blijft het dus veel leeswerk en moest ik alles zelf uitzoeken. Wat staat er over gezinslast, wat over kadastraal inkomen? Mijn besluit was dat we voor geen enkele premie in aanmerking komen. Dat is toch vreemd? Verdien je dan zoveel? Stefaan: Hoegenaamd niet. Ik sta in het onderwijs, maar heb steeds gewerkt in allerhande nepstatuten en heb bijgevolg op mijn 50ste nog maar 10 jaar anciënniteit. Mijn vrouw is invalide en volledig ten laste. Echt breed hebben we het dus niet! Op reis gaan bijvoorbeeld is er voor ons al 30 jaar niet bij, tenzij op bouwkamp. Zijn die inkomensgrenzen dan zo laag? Kijk, misschien heb ik het verkeerd voor, ik heb geen technische of financiële opleiding genoten. Ik vind het erg ingewikkeld, ook al heb ik aan de universiteit gestudeerd. Ik heb nood aan een deskundige in de buurt die eens rustig met mij het hele plaatje kan bekijken. Wat een contrast met advies rond een sociale lening of een studiebeurs. Daar krijg je wel raad over. Mijn belastingbrief wordt voor mij zelfs gratis ingevuld door mijn bank. Maar met mijn vragen over premies kan ik blijkbaar nergens terecht. het milieu en een energiezuinig woningenpark, verdient de meeste (financiële) aanmoedigingen. het premiesysteem door de veelheid aan gemeentelijke premies te vervangen door één service die overal in Vlaanderen gelijk is. (grafiek 5) 32% 62% Gratis energiescans Bijkomende premies Vervang de gemeentelijke premies door een energiescan Gemeentelijke premies worden door onze lezers als overbodig beschouwd. Veelal gaat het over een vrij klein bedrag en opnieuw is er de administratieve rompslomp. Onze lezers vinden een investering in energiescans vanuit de gemeente veel zinvoller. Met een gratis energiescan en deskundig advies kan de lokale overheid haar burgers meer van dienst zijn. Enerzijds krijgen de mensen een duidelijker zicht op nuttige investeringen in hun eigen woning en tegelijk kan de deskundige hen een eind op weg helpen voor het verkrijgen van premies. Bovendien schep je ook duidelijkheid in Koenraad Coppens Je vindt het volledige rapport over de enquête Help, ik verzuip in de premies, met alle grafieken, cijfers, getuigenissen en adviezen op grafiek 5

8 Help, ik verzuip in de premies Het standpunt van de KWB! 1 Premies zijn het middel bij uitstek om gezinnen over de drempel te halen om hun woning energiezuiniger te maken. 2 Het huidige premiestelsel is veel te ingewikkeld en moet dringend worden aangepast zodat iedereen zijn weg weet te vinden in de premies. 3 Het huidige premiestelsel is te weinig gericht op maximaal ecologisch rendement. 4 Daarom moet het systeem: Ervoor zorgen dat mensen op een eenvoudige manier premies kunnen aanvragen. Deskundigen op lokaal niveau inschakelen die mensen begeleiden. Een beperkt aantal duidelijke toelatingsvoorwaarden hebben zodat zoveel mogelijk mensen van deze premies kunnen genieten. 5 Wij stellen voor om: De premieverstrekkers zich zo te laten organiseren dat burgers met één aanvraag één hogere premie zo snel mogelijk uitgekeerd krijgen. De belastingaftrek te vervangen door een premie die minstens even hoog is maar sneller wordt uitbetaald. Zowel aan de premie als aan het premiebedrag niet te raken voor minstens 4 jaar. Meer mensen te laten genieten van de premies: de niet-belastingbetaler, de doe-hetzelver, de eigenaars van een tweede woning en tevens de inkomensgrenzen op te trekken. Een BTW-verlaging toe te kennen voor mensen die hun woning nog meer energiezuinig willen maken dan de voorgeschreven norm. De gemeentelijke premies af te schaffen en te vervangen door gratis energiescans en deskundig advies en begeleiding voor kandidaat-bouwers. Ervoor te zorgen dat de overheid op regelmatige tijdstippen haar burgers stimuleert om energiezuinig te (ver)bouwen en hen hierbij op een correcte manier inlicht over de premies waar ze recht op hebben.

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Vaders. en ouderschapsverlof

Vaders. en ouderschapsverlof Vaders en ouderschapsverlof Deze mooie brochure is speciaal gemaakt voor vaders. Je vindt hier meer uitleg over het ouderschapsverlof, waarmee je tijd kunt vrijmaken voor je kind. Ook over vaderschapsverlof

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. AFSPRAKEN TUSSEN KASSIER EN BESTUUR... 4 2.1. ELKE MAAND EEN KASVERSLAG OP DE BESTUURSVERGADERING... 4 2.2. DUIDELIJKE

Nadere informatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Rapport Ilse Cornelis en Bérénice Storms Inhoudstafel 0. Introductie 6 1. Focusgroepen over financiële educatie 6 1.1. Opzet

Nadere informatie

In 10 jaar. binnen DEMO

In 10 jaar. binnen DEMO In 10 jaar binnen Onder het beschermlaagje op de achterkant van het boek vind je je persoonlijke en unieke toegangscode tot een handige elektronische vermogensplanner. Krab het beschermlaagje weg, surf

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Als boeren overleven wordt

Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Ten geleide v Twee jaar geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting het rapport Boeren in de knel, armoede in land-

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS

EnergyStyle JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS JOUW ROUTE NAAR EEN ENERGIENEUTRAAL HUIS EnergyStyle Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD Ik wil niet meer van de aarde vragen dan mij toekomt BEWONERS AAN HET WOORD

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie