Help, ik verzuip in de premies. R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s. A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Help, ik verzuip in de premies. R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s. A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d"

Transcriptie

1 Help, ik verzuip in de premies foto s daniel rys R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s M A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d

2 Help, ik verzuip in de premies Gelukkig zijn er premies! Maar wat een moeite om ze uitbetaald te krijgen! Veel papierwerk, te veel betrokken instanties en bovendien weten we nooit zeker of we wel in aanmerking komen: inkomen te hoog of net te laag, kadastraal inkomen te hoog,... Premies hebben vaak iets weg van roulette. Wat we ingezet hebben, is ons bekend, de uitkomst onzeker. Ziehier de resultaten van onze grote premie-enquête! 7 op de 10 respondenten vinden premies heel belangrijk. Ze beschouwen deze financiële injectie als noodzakelijk om te investeren. Anders gezegd, premies zijn een belangrijk element om aan te zetten tot het energiezuinig verbouwen van een woning. Meteen een heel duidelijke boodschap aan de politiek: Willen we de klimaatuitdagingen serieus nemen en het (vooral bestaande) woningpark energiezuiniger maken, dan kunnen premies hier een belangrijke rol spelen. Mensen zijn gevoelig aan dit soort stimulansen en zullen sneller geneigd zijn iets aan hun woning te doen. (grafiek 1) Welke bejaarde kan zelfstandig deze premies aanvragen? Marie Knaeps werkt als zelfstandig thuisverpleegkundige en heeft dus dagelijks contact met mensen die een aanpassing aan hun woning kunnen gebruiken. Vorig jaar heeft ze voor haar eigen ouders een premie aangevraagd. Marie: De badkamer van mijn ouders moest worden aangepast. Ze zijn mindervalide en dus drongen zich een aantal aanpassingen op. Een verhoogd toilet, lagere wasbakken en spiegels, een instapdouche het was kappen en breken geblazen in hun huis. Ik heb me op voorhand goed geïnformeerd over de beschikbare premies. We hebben alle onkosten ingediend, de bewijsstukken erbij gevoegd, maar ons dossier is nog in behandeling. We zijn echt benieuwd hoeveel we gaan terug krijgen! Hadden we maar foto s genomen, die zouden ons bij een eventuele controle misschien wel van pas komen. Vond je makkelijk alle bewijsstukken? Marie: Het verzamelen van alle documenten vergt veel doorzettingsvermogen. Ik moest een bewijs hebben van het inkomen van mijn ouders van 3 jaar geleden, met daarbij een recent bewijs van het kadastrale inkomen. De gemeente diende me een uittreksel van de kadastrale legger te bezorgen, ik vermoed om de leeftijd van de woning te bepalen. De facturen van de uitgevoerde werken door een erkend aannemer moesten worden toegevoegd. Dit is toch geen gemakkelijke opdracht. Ik merk dit ook als ik bij gezinnen kom. Altijd zeg ik dat ze kunnen genieten van een premie bij de aanpassing van hun woning, maar velen zien het gewoon niet zitten om er aan te beginnen. Ouderen willen hun kinderen hier niet mee belasten en zelf kunnen ze het niet, vaak omdat ze minder mobiel zijn. De gemeentelijke diensten zijn door de fusies niet meer om de hoek. Alle ingebrachte documenten moeten gekopieerd worden. Begin er maar eens aan als 80-plusser! Het verzamelen van documenten vergt veel doorzettingsvermogen Premies kunnen prikkelen. Toch zijn de hoge energieprijzen en een zekere bekommernis om het milieu de echte redenen waarom mensen hun huis energiezuinig willen verbouwen. De energiefactuur dreigt onbetaalbaar te worden, de gevolgen van de opwarming van de aarde worden nu ook voor ons merkbaar. (grafiek 2) Te ingewikkeld Op het premiestelsel hebben onze lezers heel wat aan te merken. Ze ervaren het systeem als veel te ingewikkeld, te veel papierwerk, te versnipperd. Marie Knaeps Gevolg is dat veel mensen niet weten welke premies er allemaal bestaan. Liefst tweederden van onze lezers vermoeden een premie te hebben misgelopen omdat ze niet wisten dat ze bestond! Er kunnen dan wel veel premies zijn: als het een onontwarbaar kluwen wordt dat bovendien alleen met veel moeite kan worden verkregen, lopen heel wat mensen een premie mis of raken ze misnoegd over het hele systeem. In plaats van een premie als duwtje in de rug wordt het een bron van frustratie. (grafiek 3)

3 ! Meer dan 600 Raak-lezers vulden deze enquête in, vaak gekruid met treffende getuigenissen. Stof genoeg dus om het systeem grondig te evalueren en hoog tijd voor enkele veranderingen. Zijn premies noodzakelijk? 26% 5% 69% grafiek 1 Maak één grote pot met premies Peter Sels plaatste in 2006 fotovoltaïsche zonnepanelen. De premies verkrijgen lukte niet meteen. Peter: Blijkbaar was ons dossier niet volledig en moesten we bijkomend bewijsmateriaal leveren. Na heel wat telefoontjes en s werd de Vlaamse premie met enkele maanden vertraging uitbetaald. De netbeheerder die de groenestroomcertificaten uitbetaalt, was dan weer het dossier kwijt. Gelukkig wisten wij waar we recht op hadden. Het grote probleem is eigenlijk dat alle instanties naast mekaar werken. De Vlaamse overheid, de netbeheerder en de gemeente moeten allemaal hetzelfde bewijsmateriaal hebben: een factuur, een eenvormigheidsattest, een plannetje, foto s. Ik heb identiek hetzelfde bewijsmateriaal naar drie verschillende instanties moeten opsturen. Voor de belastingaftrek volstond dan weer een bewijs van de installateur. Dit zijn typisch Belgische toestanden. Overal, op elk bevoegdheidsniveau bestaat wel een potje met geld. Gelukkig hadden we een goede installateur die op de hoogte was van alle premies en die ons voorrekende wat we gingen krijgen. Premies zijn noodzakelijk Premies zijn overbodig Hoe komt het eigenlijk dat jullie zo moeilijk het geld kregen? Peter: Tja, bureaucratie zeker? Telkens werd ik met iemand anders doorverbonden maar niemand die me exact kon zeggen wat de stand van zaken was. Het leek wel of iedereen en niemand met mijn zaak bezig was. Enfin, eind goed al goed, maar kan het iets eenvoudiger? Maak één grote federale pot met daarin alle premies. Dat zal nog veel meer effect hebben! Het grote probleem is dat alle instanties naast mekaar werken Peter Sels Wat loopt er zoal fout en wat kan eraan verholpen worden? Verander de spelregels niet te vaak Niets is zo frustrerend als tijdens het spel de reglementen veranderen. Vaak wordt de hoogte van een premiebedrag (naar beneden) aangepast. Knap vervelend als je op basis van het huidige premiebedrag een investering plant, die enkele maanden (vaak in een nieuw kalenderjaar) later uitvoert en plots blijkt dat de premie lager of zelfs afgeschaft is! Vereenvoudig de aanvragen en maak ze uniform Voor sommige duurzame ingrepen kan je terecht bij vijf verschillende instanties. Allicht hebben de gemeente, de provincie, de netbeheerder, de Vlaamse en de federale overheid goede redenen om eigen accenten te leggen en een eigen beleid te voeren. De overgrote meerderheid van onze lezers heeft daar geen boodschap aan. Voor hen telt het krijgen van een hoge premie als tegemoetkoming in de kosten die ze gemaakt hebben. Vijf instanties die voor dezelfde ingreep een premie geven, maakt het allemaal extra lastig en ingewikkeld. Schaf de gemeentelijke premies en deze van de provincies af en organiseer een degelijk en overzichtelijk premiestelsel op Vlaams of federaal niveau. Vijf verschillende instanties verhogen de bewijslast. Voor elke instantie mag je opnieuw beginnen. Helemaal te gek wordt het als er andere voorwaarden gelden. Bij de ene telt het kadastraal inkomen mee voor de premie, bij de andere niet. Voor de

4 ene moeten de werken door een geregistreerd aannemer gebeuren, voor de andere niet. Ook de inkomensgrens om in aanmerking te komen verschilt, enz. We vragen dan ook dringend meer uniformiteit in de toelatingsvoorwaarden voor premies. Bovendien moet het in de 21ste eeuw toch kunnen dat je als burger één dossier met bewijzen kan opsturen om van de premies waar je recht op hebt te genieten. Herzie de inkomensgrenzen Meer dan 2000 premies en toch voor geen enkele premie in aanmerking komen!? Je moet al wat geluk hebben om een premie te bekomen. Vooreerst waarom een ingreep in de woning doen? is er het inkomen: mensen die geen belasting betalen komen niet in aanmerking voor belastingverlaging. Dit leidt tot grote verontwaardiging bij deze groep. Mensen met een laag inkomen die geen of nauwelijks belasting betalen wordt dit voordeel onthouden. De meeste getuigenissen snijden deze problematiek aan. Vlaams minister Crevits gaat deze situatie aanpakken en ook aan niet-belastingplichtigen een tegemoetkoming geven die even hoog is als voor de belastingbetalers. Vaak worden mensen ook uitgesloten van premies omdat hun inkomen te hoog is. De bovengrens ligt voor sommige premies wel heel laag. Jonge koppels die aan het (ver)bouwen zijn en met twee voltijds werken, zitten in vele gevallen Zet in grote letters wie niet in aanmerking komt voor een premie aan deze grens. Zelfs gezinnen waarvan slechts één persoon gaat werken, vallen soms uit de boot. Geen wonder dat de overgrote meerderheid van onze lezers (73%) vindt dat de huidige inkomensgrenzen aan een herziening toe zijn. Dat mensen die geen belasting betalen, geen tussenkomst krijgen, staat nergens vermeld Ivo Van Mol 21% 1% 2% 9% Ivo Van Mol, lid van KWB-Mortsel, liet een hoogrendementsketel plaatsen en dacht recht te hebben op bijkomende belastingaftrek. Hij schreef ons: Oh, wat voel ik me bedrogen door vadertje staat! In vak IX, rubriek 1363 bracht ik 2905 in mindering. Maar aangezien ik een pensioen ontvang van een gemengde loopbaan (bediende en zelfstandige) en mijn echtgenote een ziekte-uitkering geniet als deeltijds bediende, betalen we geen belastingen en krijgen we ook geen uitkering. Dat is oneerlijk! Het zijn juist wij, met een laag inkomen, die in aanmerking zouden moeten komen voor deze tussenkomst van de staat. Het is zoals steeds: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het voordeel. 67% Ivo: Natuurlijk moest ik sowieso mijn stookketel vervangen, daar gaat het niet om. Wat me stoort, is dat we niet in aanmerking komen en dat dit nergens vermeld staat. Besparing op energiefactuur Bekommerd om milieu Comfort verhogen Omdat ik premies krijg Had je deze informatie van de installateur moeten krijgen? Ivo: Dat vind ik niet, het gaat hier immers over het fiscale. Ik kan toch moeilijk mijn belastingbrief aan de installateur voorleggen en hem vragen of ik in aanmerking kom voor belastingvoordeel? Het is aan de overheid zelf om dit duidelijk te communiceren. Ik lees echt dat soort zaken goed na, maar dat mensen die geen belasting betalen, geen tussenkomst krijgen, staat nergens vermeld. Misschien in kleine lettertjes? Ivo: Dat is het juist. Heel veel mensen krijgen hiermee te maken en leven in de waan dat ze een premie zullen krijgen. Het is aan de overheid om in grote letters duidelijk te maken welke groepen niet in aanmerking komen. Een overheid is geen reclamebureau, ze moet duidelijke informatie geven aan haar burgers! grafiek 2

5 Ik kan mijn dak zelf isoleren Leo Van de Peer is lid van KWB-Zoersel en reageerde vol ongeloof toen hij vernam dat hij als gepensioneerde doe-het-zelver niet in aanmerking kwam voor belastingaftrek. Sluit zelfbouwers niet uit Een andere groep die in de kou blijft staan, zijn de zelfbouwers. Handige, gemotiveerde mensen die zelf de handen uit de mouwen willen steken om hun huis energiezuiniger te maken, worden hiervoor niet beloond. Om in aanmerking te komen voor (vooral) federale premies (belastingaftrek) moeten de werken uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers. De overheid gaat ervan uit dat de werken door deze mensen beter worden uitgevoerd en ze wil het zwartwerk Laat ze een warmtebalans maken en je ziet meteen of je slecht geïsoleerd hebt Leo: Drie jaar geleden ging ik met pensioen. Ik heb heel de tijd gewerkt in de productie-afdeling van een petrochemisch bedrijf. Ik mag wel zeggen dat ik beroepshalve iets af weet van goede isolatie en hoe deze aan te brengen. Helaas, tijdens mijn loopbaan had ik het te druk. Nu heb ik echter tijd en zoek ik een aantal dingen om me nuttig te maken. Al snel wist ik dat mijn dak geïsoleerd moest worden. Op die manier kan ik ook iets doen aan mijn energiefactuur. Een zinvolle investering dus die zichzelf snel terugverdient. Reken hier nog een aantal premies bij en ik heb een mooi project dat me bovendien nog wat centjes zal opleveren. Helaas! Blijkt dat ik niet in aanmerking kom voor belastingaftrek. Leo Van de Peer Gelukkig zal minister Crevits mensen zoals jij in de toekomst wel een premie geven, als je de werken laat uitvoeren door een geregistreerd aannemer. Leo: Maar dat begrijp ik niet! Ik heb tijd, een goede gezondheid en bovendien beschik ik over de kennis en het materiaal. Bovendien kost het me een hoop geld als ik dit moet laten doen. Waarom kan ik het niet zelf doen om van een premie te genieten? Er zijn mogelijkheden genoeg om te testen of het goed gedaan is. Laat ze een warmtebalans maken en je ziet meteen of je slecht geïsoleerd hebt. Bovendien, welke garantie heb ik dat het beter is gedaan door een aannemer? Komt de minister die mensen ook controleren? Heb je premies m i s g e l o p e n? 26% 6% Ja, ik denk het wel 68% Neen, ik ben goed geïnformeerd grafiek 3 op deze manier tegen gaan. Onze lezers gaan met deze visie niet akkoord. Er zijn ook aannemers die niet veel kaas gegeten hebben van het steken van isolatie. Koudebruggen, niet de juiste dikte van isolatiematerialen, de verkeerde soort isolatie,... de verhalen klinken u allicht niet vreemd in de oren. Bovendien zijn, zeker in tijden van hoogconjunctuur in de bouwsector, aannemers niet steeds even happig om zo n kleine klus erbij te nemen. Anderzijds vinden velen het weggegooid geld om een aannemer te betalen voor iets waar ze zelf tijd en zin voor hebben. Waarom geen controle achteraf invoeren en de uitbetaling afhankelijk maken van de kwaliteit van het geleverde werk? Kies voor premies in plaats van belastingaftrek 60% van onze leden verkiest een premie boven belastingaftrek. (grafiek 4) Een premie heeft verschillende voordelen. Ze volgt sneller op de investering die je hebt gedaan. Bij belastingaftrek moet je twee jaar wachten voor je het geld krijgt, een eeuwigheid voor wie aan het verbouwen is en voor wie elke cent telt. Een premie is (vaak) duidelijker: het is een vast bedrag dat je krijgt na de investering. Bij belastingaftrek hangt het voordeel vaak af van het inkomen van beide personen. In de getuigenissen en gesprekken merken we dat mensen hun investering met enkele jaren uitstellen tot ze op pensioen gaan. Zo hebben ze meer tijd om offertes op te vragen, de werkzaamheden op te volgen, zelf een handje toe te steken, enz. Helaas kan deze grote groep op dat moment niet genieten van de belastingaftrek. Wij stellen grote vragen bij de belastingaftrek: De helft van de respondenten beschouwt dit als een surplus. Het is geld dat ze kunnen opzij zetten of spenderen aan andere dingen, niet noodzakelijk milieuvriendelijke uitgaven. Logisch, voor velen is een verbouwing na twee jaar ook achter de rug en ze staan niet te springen om opnieuw aanpassingen te doen aan de woning. Zorg voor toegankelijke informatie Heel wat mensen zitten met specifieke vragen omtrent het al dan niet verkrijgen van een premie. Het antwoord hierop vinden is niet makkelijk.

6 De getuigenissen tonen een waaier van verhalen. Steeds komt het erop neer dat er voor sommige vragen maar heel weinig mensen een voldoende duidelijk antwoord kunnen formuleren. Wat volgt zijn tal van doorverwijzingen, veel telefoons en e- mails,... Mensen hebben nood aan één aanspreekpunt dicht in de buurt waar ze hun vragen kwijt kunnen en dat samen met hen de oplossing zoekt. Dit aanspreekpunt ontbreekt en dus worden ze vaak van het kastje naar de muur gestuurd en wordt het verkrijgen van een premie een lijdensweg. Het regelmatig geven van algemene de overheid moet zorgen voor: 6% informatie is dan weer een belangrijke taak van de overheid. We merken dat ook heel wat mensen niet weten dat er premies bestaan. Blijven herhalen is de boodschap! Tot slot ook nog een tip aan de ministers: gelieve pers en publiek in te lichten op het moment dat een maatregel effectief in voege gaat in plaats van een aankondiging Ik vrees dat er vandaag nog steeds veel daken worden vernieuwd zonder de juiste isolatiedikte Wim Verstraete weken of maanden vooraf. Ook dit is een bron van frustratie, niet in het minst bij de adviesverstrekkers die plots worden geconfronteerd met een lawine aan vragen waar ze geen antwoord op kunnen formuleren. Kies voor hoge premies en duurzame voorwaarden We lieten onze lezers de keuze: moeten premies vooral kostendekkend zijn of moeten premies in functie van CO2-uitstoot berekend worden. Dit laatste betekent dat een premie hoger is, naarmate de ingreep een groter effect heeft op de CO2-vermindering. Uit studies blijkt immers dat een goede isolatie, een nieuwe stookketel en hoogrendementsbeglazing een grotere besparing opleveren dan het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen, windenergie, enz. Momenteel zien we echter dat, in het bijzonder zonne-energie, heel hard wordt gestimuleerd. Naast de belastingaftrek (federaal), krijg je ook nog groene stroomcertificaten (Vlaams) en zijn 34% 60% Hoge premiebedragen Hoge belastingaftrek grafiek 4 Een offerte moet isolatie in rekening brengen Wim Verstraete, werkzaam op het algemeen secretariaat van KWB, wil na een eerste verbouwingsfase aan deel twee beginnen: vernieuwen van het dak. Wim: Net als de vorige keer vraag ik een aantal offertes op voor ons dak. Wat me opvalt, is het enorme verschil aan informatie, of beter desinformatie. Op veel offertes wordt met geen woord gerept over isolatie. Als ik hen hiermee confronteer valt een deel zelfs uit de lucht. Bij één offerte zat de isolatie inbegrepen in de prijs. Vijf centimeter isolatie! Hiervoor krijg je zelfs geen premie. Hoe is het mogelijk dat mensen die hier elke dag mee bezig zijn zo weinig afweten van de juiste isolatiediktes? Ze moeten die vragen toch al zo vaak hebben gekregen? Er moeten toch veel mensen zijn die vertrouwen op hun installateur en zich geen vragen stellen bij zijn werk. Ik vrees dat er vandaag nog steeds veel daken worden vernieuwd zonder de juiste isolatiedikte. Zonde! Toen ik enkele jaren geleden de ramen verving, stonden de premies wel op de offerte. Dat was makkelijk. Ik wist meteen hoeveel ik kon terugkrijgen als ik dat type beglazing koos en waar ik de premie kon aanvragen. Zelfs de premie van de stad Kortrijk stond in de offerte vermeld. Ik ben meer geneigd om voor de installateur te kiezen die hier wel melding van maakt, ook al is dat niet de goedkoopste. Het geeft me meer vertrouwen. Eigenlijk zou elke installateur in zijn offerte verplicht melding moeten maken van de aangewezen isolatiedikte. Dat moet toch mogelijk zijn? Tot slot heb ik zelf ook een vraag: Kan iemand mij zeggen hoeveel ik exact kan besparen door mijn huis te isoleren? Kies ik best voor 12 cm isolatie of nog meer en wat is de terugverdientijd? Ik vind hier maar weinig informatie over terug!

7 er heel wat gemeenten die meegaan in het promoten van deze panelen door het geven van subsidies. Het is voor velen dan ook interessanter om zonnepanelen te plaatsen dan om te investeren in bijvoorbeeld hoogrendementsbeglazing. Onze lezers reageerden verdeeld op deze vraag. De helft opteerde voor een hoger premiebedrag, de andere helft voor een bedrag gekoppeld aan duurzame voorwaarden. Uiteindelijk is dit geen of-ofverhaal, maar moet aan beide criteria voldaan worden. De premies moeten hoog genoeg zijn, zodat mensen dit als een stimulans ervaren. Eens de premies voldoende hoog zijn, kan je een prioriteitenladder instellen. Wat het meeste bijdraagt aan wat doet de gemeente het best? 6% Met mijn vragen over premies kan ik blijkbaar nergens terecht Stefaan Van den Abbeele Het is veel te ingewikkeld, zelfs voor een universitair Stefaan Van den Abbeele stond voor een renovatie van zijn woning en trok naar een woonwinkel om meer informatie. Stefaan: We planden een hele renovatie van de bovenste verdieping, inclusief ons dak. Vrienden vertelden ons dat we allicht in aanmerking kwamen voor een heleboel premies en dus trokken we naar de woonwinkel. Aan de balie konden we ons verhaal doen en kregen we een aantal brochures toegestopt. Een premie van de provincie en het Vlaams gewest behoorde tot de mogelijkheden. Mijn belastingbrief had ik niet bij me en voor belastingaftrek moest ik het zelf uitzoeken. Uiteindelijk blijft het dus veel leeswerk en moest ik alles zelf uitzoeken. Wat staat er over gezinslast, wat over kadastraal inkomen? Mijn besluit was dat we voor geen enkele premie in aanmerking komen. Dat is toch vreemd? Verdien je dan zoveel? Stefaan: Hoegenaamd niet. Ik sta in het onderwijs, maar heb steeds gewerkt in allerhande nepstatuten en heb bijgevolg op mijn 50ste nog maar 10 jaar anciënniteit. Mijn vrouw is invalide en volledig ten laste. Echt breed hebben we het dus niet! Op reis gaan bijvoorbeeld is er voor ons al 30 jaar niet bij, tenzij op bouwkamp. Zijn die inkomensgrenzen dan zo laag? Kijk, misschien heb ik het verkeerd voor, ik heb geen technische of financiële opleiding genoten. Ik vind het erg ingewikkeld, ook al heb ik aan de universiteit gestudeerd. Ik heb nood aan een deskundige in de buurt die eens rustig met mij het hele plaatje kan bekijken. Wat een contrast met advies rond een sociale lening of een studiebeurs. Daar krijg je wel raad over. Mijn belastingbrief wordt voor mij zelfs gratis ingevuld door mijn bank. Maar met mijn vragen over premies kan ik blijkbaar nergens terecht. het milieu en een energiezuinig woningenpark, verdient de meeste (financiële) aanmoedigingen. het premiesysteem door de veelheid aan gemeentelijke premies te vervangen door één service die overal in Vlaanderen gelijk is. (grafiek 5) 32% 62% Gratis energiescans Bijkomende premies Vervang de gemeentelijke premies door een energiescan Gemeentelijke premies worden door onze lezers als overbodig beschouwd. Veelal gaat het over een vrij klein bedrag en opnieuw is er de administratieve rompslomp. Onze lezers vinden een investering in energiescans vanuit de gemeente veel zinvoller. Met een gratis energiescan en deskundig advies kan de lokale overheid haar burgers meer van dienst zijn. Enerzijds krijgen de mensen een duidelijker zicht op nuttige investeringen in hun eigen woning en tegelijk kan de deskundige hen een eind op weg helpen voor het verkrijgen van premies. Bovendien schep je ook duidelijkheid in Koenraad Coppens Je vindt het volledige rapport over de enquête Help, ik verzuip in de premies, met alle grafieken, cijfers, getuigenissen en adviezen op grafiek 5

8 Help, ik verzuip in de premies Het standpunt van de KWB! 1 Premies zijn het middel bij uitstek om gezinnen over de drempel te halen om hun woning energiezuiniger te maken. 2 Het huidige premiestelsel is veel te ingewikkeld en moet dringend worden aangepast zodat iedereen zijn weg weet te vinden in de premies. 3 Het huidige premiestelsel is te weinig gericht op maximaal ecologisch rendement. 4 Daarom moet het systeem: Ervoor zorgen dat mensen op een eenvoudige manier premies kunnen aanvragen. Deskundigen op lokaal niveau inschakelen die mensen begeleiden. Een beperkt aantal duidelijke toelatingsvoorwaarden hebben zodat zoveel mogelijk mensen van deze premies kunnen genieten. 5 Wij stellen voor om: De premieverstrekkers zich zo te laten organiseren dat burgers met één aanvraag één hogere premie zo snel mogelijk uitgekeerd krijgen. De belastingaftrek te vervangen door een premie die minstens even hoog is maar sneller wordt uitbetaald. Zowel aan de premie als aan het premiebedrag niet te raken voor minstens 4 jaar. Meer mensen te laten genieten van de premies: de niet-belastingbetaler, de doe-hetzelver, de eigenaars van een tweede woning en tevens de inkomensgrenzen op te trekken. Een BTW-verlaging toe te kennen voor mensen die hun woning nog meer energiezuinig willen maken dan de voorgeschreven norm. De gemeentelijke premies af te schaffen en te vervangen door gratis energiescans en deskundig advies en begeleiding voor kandidaat-bouwers. Ervoor te zorgen dat de overheid op regelmatige tijdstippen haar burgers stimuleert om energiezuinig te (ver)bouwen en hen hierbij op een correcte manier inlicht over de premies waar ze recht op hebben.

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 27/04/2016 16/0246 Nieuwe energiepremies van de Stad Gent zetten Gentenaars aan om meer te isoleren Op 1 september worden de nieuwe energiepremies van de

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Bouwer ligt wakker van minder bouwpremies, dure energieprijzen en meer belastingen 68% vraagt verlaging btw naar 6% als compensatie

Bouwer ligt wakker van minder bouwpremies, dure energieprijzen en meer belastingen 68% vraagt verlaging btw naar 6% als compensatie Overheidspremies & fiscale voordelen Meer belastingen Duurdere energieprijzen Economische crisis algemeen Strenge regelgeving Klimaatverandering Moeilijkheid om een lening te krijgen Jobonzekerheid Onzekere

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

ALLES OVER DAKISOLATIE

ALLES OVER DAKISOLATIE ALLES OVER DAKISOLATIE Handvatten die u helpen bij uw keuze Renovatiepremie Mogelijkheden Soorten dakisolatie Materialen Prijzen 01 02 03 04 05 06 Introductie over dakisolatie Dakisolatie mogelijkheden

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Waarom dakisolatie? HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! GOEDE REDENEN HOE ENERGIE BESPAREN?

Waarom dakisolatie? HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! GOEDE REDENEN HOE ENERGIE BESPAREN? Waarom dakisolatie? 7 GOEDE REDENEN om je dak te isoleren HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! VEEL WARMTE VERDWIJNT VIA DAK Tot 30% van de gestookte warmte verdwijnt onmiddellijk via een niet

Nadere informatie

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen Auteur: Veronique Mattheeuws Onderzoek perceptie impact bouwschil op E-peil Online enquête uitgevoerd in januari 2016 Representatieve steekproef van 700 bouwers

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

THERM SARKING PREMIE GIDS 17

THERM SARKING PREMIE GIDS 17 IS THERM SARKING PREMIE GIDS 17 10 11 12 2016 DAKISOLATIE OP HET HOOGSTE NIVEAU IS THERM VOORWOORD In 2017 verandert er heel wat op vlak van subsidies en voordelen. Zo heeft de regering onder meer beslist

Nadere informatie

2. Op welke manier/via welke criteria worden de ingediende dossiers door de dnb s gecontroleerd?

2. Op welke manier/via welke criteria worden de ingediende dossiers door de dnb s gecontroleerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 204 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 27 februari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Premies

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie

In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven!

In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven! In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven! Over ISOMO+ Onze vakbekwame technici kunnen op eenvoudige wijze uw spouw na-isoleren door het inblazen van ISOMOPEARL silver. Op deze

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EPC. Voor energiezuiniger wonen. Meer info: Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus 17-1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in?

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in? BBTK NUMMER 3 APRIL 2011 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL In dit nummer 1. Werk en kinderen,

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest

houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest stuk ingediend op 2283 (2013-2014) Nr. 1 14 november 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Felix Strackx houdende de invoering van een afbraak- en herbouwpremie in het Vlaamse Gewest verzendcode:

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

De eerste prioriteit ligt bij isoleren en luchtdicht bouwen

De eerste prioriteit ligt bij isoleren en luchtdicht bouwen De eerste prioriteit ligt bij isoleren en luchtdicht bouwen In goed isoleren ligt een belangrijke sleutel voor het behalen van de 2020-doelstellingen van Europa. Hoever staan we vandaag in het behalen

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Ecobouwers Renovatie van het jaar Doe mee met jouw duurzaam verbouwproject en win een weekendje weg!

Ecobouwers Renovatie van het jaar Doe mee met jouw duurzaam verbouwproject en win een weekendje weg! Ecobouwers Renovatie van het jaar Doe mee met jouw duurzaam verbouwproject en win een weekendje weg! Deelnemen in 4 stappen 1. Check de deelnamevoorwaarden om te kijken of jouw renovatie in aanmerking

Nadere informatie

Voorstelling VIBE vzw

Voorstelling VIBE vzw Voorstelling VIBE vzw WAT? Thema s: Water Energie Materialen Ruimtegebruik - milieu - gezondheid Meer dan 25 jaar ervaring Duurzame ontwikkeling!!! C2C!!! Voorstelling VIBE vzw HOE? Website: www.vibe.be

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Dé isolatiegids voor dak & zolder

Dé isolatiegids voor dak & zolder Dé gids voor dak & zolder Welke dikte gebruik ik het best? Welke premies kan ik ontvangen? Welke moet ik gebruiken, en waar? Welke middelen werken het efficiëntst? Wat moet ik precies isoleren? Ik wil

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C251 WON23 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 31 mei 2012 2 Commissievergadering nr. C251 WON23 (2011-2012) 31

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

DVD Jongeren en schulden

DVD Jongeren en schulden DVD Jongeren en schulden Werkwijze: De leerlingen bekijken het filmpje. Daarna krijgen zij een vragenlijst die ze beginnen invullen zo ver ze kunnen. Daarna wordt de film opnieuw bekeken in drie delen

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE (INSTALLEREN VAN EEN ZONNEBOILER EN FOTOVOLTAÏSCHE

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans Enquête Energieprestatieregelgeving in de praktijk peilt naar de kennis, toepassing, mening en verandering op de werf ten gevolge van de energieprestatieregelgeving bij de Vlaamse bouwprofessionelen. De

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Bij deze isolatietechniek wordt de isolatie aan de buitenzijde van de gevelmuren geplaatst. Op deze isolatie wordt een nieuwe afwerking geplaatst.

Bij deze isolatietechniek wordt de isolatie aan de buitenzijde van de gevelmuren geplaatst. Op deze isolatie wordt een nieuwe afwerking geplaatst. Wat is buitenmuurisolatie? De meeste woningen, gebouwd voor 1960, hebben geen spouwmuren, maar volle muren. In deze gevallen is een spouwmuurisolatie geen optie en moet u kiezen voor de isolatie van buitenmuren

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden

Iwan. Bisschopstraat. Leeuwarden. Arjen Goodijk. Bisschopstraat 24. 8921AZ Leeuwarden Iwan Arjen Goodijk Bisschopstraat Bisschopstraat 24 Leeuwarden 8921AZ Leeuwarden Inleiding Je hebt online de energiebespaarscan van jouw huis aangevraagd. Je wilt dus weten hoe jij kunt besparen op energiekosten.

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

C264 WON21. Zitting juni 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WONEN, STEDELIJK BELEID, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

C264 WON21. Zitting juni 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WONEN, STEDELIJK BELEID, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN C264 WON21 Zitting 2005-2006 1 juni 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WONEN, STEDELIJK BELEID, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN C264WON211 juni Commissievergadering C264 WON21 1 juni 2006

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

controle over je energiekosten by IZEN energy systems

controle over je energiekosten by IZEN energy systems h controle over je energiekosten by IZEN energy systems Wie zijn we? energy systems EcoHome is het totaalconcept van IZEN energy systems om bestaande woningen op een comfortabele manier energiezuiniger

Nadere informatie

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak.

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in het jaar 2020. Hoeveel geld lekt er uit uw huis? Het lijkt op het eerste

Nadere informatie

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Energie 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? 2 2/3/2016 REG-Premies Vóór 1 juli

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie