Rechtop! Met Energie!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtop! Met Energie!"

Transcriptie

1 Nu Lof der Zotheid Lof der Zotheid Stof tot botheid Mof, en fiets kwijt sof en zeurtijd pof en geld slijt wat een rottijd. Lof der Zotheid hof voor hooimeid tof zich uitspreidt grof en platheid knof en kaasmijt ben ik mooi kwijt. Lof der Zotheid prof dus: godheid! Sof! de bal kwijt doffe arbeid grondigheid: de Go Ahead-strijd. Laf der Zatheid Maffe platheid Daf die doorrijdt Straf, geen vrijheid Graf en zin kwijt Najaarsmoeheid. O die Zotheid van verslaafdheid aan vormvastheid en Latijnse nauwgezetheid. Was Erasmus maar een straatmeid en verruilde al zijn kuisheid voor enorme bandeloosheid. Dan was Dèemter niet met scholen vol behangen maar bestond die mooie stad enkel nog uit Bokkingshangen! Dick Metselaar Stadsdichter A.H. Bolink-Korenblik benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau Bij Koninklijk Besluit is mevrouw A.H. Bolink-Korenblik benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester James van Lidth de Jeude heeft op 15 maart, namens Hare Majesteit de Koningin, tijdens de Vrijwilligersavond van het Rode Kruis, afdeling de onderscheidingstekens uitgereikt. Bolink is sinds 1982 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis in en vanaf 1996 is zij bestuurslid. Zij begeleidt bejaarden en gehandicapten tijdens hun vakantie en tijdens de boottocht met de Henri Dunant ; daarnaast is zij collectant. Gedurende 25 jaar, dus ook sinds 1982, is zij betrokken bij de EHBO in als hulpverlener, coördinator van interne opleidingen en bestuurslid, waarvan twintig jaar als secretaris. Decoranda staat bekend als een zeer toegewijd persoon met een onbaatzuchtige inzet en een praktische benadering van problemen op het gebied van hulpverlening. Rechtop! Met Energie! In het kader van de Boekenweek opende burgemeester James van Lidth de Jeude op 15 maart een striptentoonstelling bij boekhandel Praamstra. De strips zijn gemaakt door leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum, onder begeleiding van Peter Koch. Het thema van de boekenweek Lof der Zotheid, scherts, satire, ironie, bood jongeren de gelegenheid studie te maken van stripverhalen. Peter Koch van de Stripstudio verzorgde in februari workshops voor drie groepen 3 VMBO, van het Etty Hillesum Lyceum, locatie Laan van Borgele. De leerlingen leerden hoe ze iets wat ze zelf hebben meegemaakt kunnen weergeven in een humoristisch stripverhaal. De strips zijn gedurende de boekenweek tentoongesteld bij Boekhandel Praamstra. Tijdens de opening traden leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum, locatie Het Vlier, op met dialogen van Vlaamse schrijvers. De gemeente en Rechtop! hebben samen iets bedacht dat én goed is voor uw portemonnee én tegelijkertijd goed is voor het milieu: Rechtop! Met Energie! Weet u dat u met een paar kleine ingrepen in uw huis en door energiebewust gedrag al gauw een bedrag van 150 euro kunt besparen op de jaarlijkse energierekening? Bijvoorbeeld door het aanbrengen van radiatorfolie en het gebruik van spaarlampen. Een Rechtop! energieadviseur komt gratis bij u thuis om te bekijken hoe ook u veel energie en dus geld kunt besparen. U ontvangt van Rechtop! een gratis energiebox (winkelwaarde zestig euro) met energiebesparende materialen. In deze box zitten onder andere vier spaarlampen, een waterbespaarder en radiatorfolie. Daarmee kunt u gelijk aan de slag! U komt in aanmerking als u een laag inkomen hebt. Dat wil zeggen niet meer dan: e 1.015,- voor een alleenstaande e voor een alleenstaande ouder e 1.450,- voor een echtpaar Er zijn voor u geen kosten aan deze actie verbonden. Die betaalt de gemeente met subsidie van het ministerie van VROM. Doe mee met Rechtop! energieadvies, en bel gratis naar (maandag tot en met donderdag van 9 uur tot 12 uur.) Collecte deze week Simavi volgende week ZOA Vluchtelingenzorg 21 maart De raad is om de veertien dagen op woensdag in het Stadhuis bijeen voor de Politieke Markt. Het eerste deel van de avond (van 19 tot uur) bestaat uit de Politieke Markt met drie gelijktijdige bijeenkomsten waarvan de inhoud en onderwerpen verschillen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de voorbereiding van een besluit, een presentatie aan de raad, een gesprek met een groep inwoners op hun verzoek. In dit eerste deel van de avond kunnen inwoners spreekrecht aanvragen op agendapunten. Als dat kan, staat het vermeld. De debatten zijn korter én op vaste aanvangstijden. U hoeft niet langer te wachten tot het agendapunt van uw interesse aan bod komt. Het tweede deel van de avond (21.15 tot uur) is de officiële raadsvergadering. In deze vergadering neemt de raad besluiten, die in de regel in een vorige Politieke Markt zijn voorbereid. Inwoners kunnen tijdens de Politieke Markt makkelijk raadsleden aanspreken en hun invloed uitoefenen. Zowel de Politieke Markt als de raadsvergaderingen vinden plaats in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4. Op de agenda van de Politieke Markt staan onder meer de volgende onderwerpen: - Bestemmingsplan het Eikendal en beeldkwaliteitsplan Het Eikendal Sponsoractie nieuwe ziekenhuis - Presentatie archeologie - Uitvoeringsschetsen accommodaties en voorzieningen De raad beslist onder meer over: - Uitgangspunten herontwikkeling winkelcentrum Keizerslanden - Centrumplan Kijk voor de volledige agenda op of bel naar de Griffie, telefoon

2 Nu N i e u w s v a n d e G e m e e n t e D e v e n t e r Wijkaanpak in uitvoering De Wijkaanpak is een methode om bewoners actief te betrekken bij de zorg voor hun eigen woon- en leefomgeving. Een manier van werken waardoor bewoners, instellingen en organisaties elkaar snel kunnen vinden en met elkaar werken aan een prettige buurt. Partners in de wijkaanpak zijn naast de bewoners onder meer de gemeente, Raster Groep, Politie, woningcorporaties en Cambio. de Hoven en Binnenstad DE HOVEN HEEFT GEKOZEN! Bewoners van de Hoven kregen op 13 maart de wensen en knelpunten gepresenteerd die de afgelopen periode zijn ingezonden via de Wijkaanpakkaarten. Iedereen die een onderwerp extra onder de aandacht wilde brengen, ging op een zeepkist gaan staan en eiste dertig seconden alle aandacht op om medestanders te winnen. Eén van de aanwezige jongeren durfde als eerste het woord te voeren! Onderwerpen die veel steun kregen zijn o.a. het opnieuw inrichten van het fietscrossbaantje Achter de Hoven, parkeerproblematiek in de hele wijk, aandacht voor tuintjes zodat de wijk weer wat groener wordt, overlast aan de IJssel in de warme maanden. De volgende stap is deze plannen verder vorm te geven. Dat gaat in april gebeuren. U wordt op de hoogte gehouden! Zandweerd-Zuid, Rode Dorp en Driebergen, Voorstad-Centrum, Voorstad-Oost en De Bekkumer VOORJAARSACTIE SLUISWIJK E.O. Heel lang was De grote schoonmaak een echte voorjaarstraditie. Sluiswijk houdt deze traditie hoog door op zaterdag 31 maart van 9.30 tot uur een voorjaarsactie te houden. De start van de actie is bij Speeltuin De Driehoek, waar natuurlijk de koffie en thee klaar staat. Doe mee! Alle bewoners en kinderen uit deze buurt worden uitgenodigd om mee te helpen de buurt schoon te maken en op te fleuren. Samen met Cambio wordt het zwerfvuil geraapt. En om de straten eens op te fleuren krijgen de boomspiegels (de cirkel grond rondom de boom) kleurige plantjes. Tot slot krijgen alle kinderen die meehelpen als beloning voor het harde werken een patatje. Cambi s Door het meehelpen kunnen de kinderen ook cambi s verdienen, waarmee ze tussen en uur speelgoed kunnen lenen bij de Banjerbakfiets. Dus bewoners en kinderen van Sluiswijk: doe gezellig mee en kom naar speeltuin de Driehoek! Deze actie wordt georganiseerd in het kader van Wijkaanpak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Rada, telefoon / of Rivierenwijk, Deltabuurt, Hoornwerk, Bergweide, Knutteldorp, Raambuurt en Epse-Noord DRUKBEZOCHTE KEUZEAVOND RAAMBUURT Werken aan een nog prettiger buurt De Wijkaanpakkeuzeavond in de Raambuurt, op 6 maart, is door zestig buurtbewoners bezocht. Een goede opkomst dus. De Raambuurt heeft gekozen voor de volgende wensen en knelpunten: - een verbeterde speelplek in de Werfstraat - het opknappen van de jeu-de-boulesbaan op het Laboratoriumplein - meer groen in de Raambuurt - aanpak van de parkeerdruk (ook in relatie tot het open gaan van de Boreel) - aanpak van verkeersknelpunten De startbijeenkomst van de vijf taakgroepen is op 12 april om 20 uur in het buurthuis. Alle aspirant taakgroepleden ontvangen daarvoor nog een uitnodiging. BEWONERS DELTABUURT STUREN BRIEF NAAR ADOPTIETEAM In het kader van de Wijkaanpak zijn in februari en maart zeven huiskamergesprekken gevoerd in de Deltabuurt deel 4 (het laagbouwdeel). Uit alle huiskamergesprekken bleek unaniem dat de afsluiting van de spoorwegovergang en de komst van een tunnel onder het spoor naar het achterliggende recreatiegebied, nog steeds heel sterk leeft. De deelnemers aan de huiskamergesprekken hebben daarom het initiatief genomen een brief te sturen naar het zogenaamde adoptieteam, een groep met vertegenwoordigers van de gemeente, verschillende ministeries en een adoptieminister die zich buigen over lastige problemen in en rond de Rivierenwijk. Het adoptieteam vraagt in de brief aandacht voor de sterke wens van de buurt, weer een goede ontsluiting te krijgen naar de Rielerenk, Wijtenhorst en Douwelerkolk. Wijkambtenaar Edwin Broekman heeft inmiddels vernomen dat het adoptieteam de brief van de bewoners snel zal beantwoorden. Zandweerd-Noord, Borgele, Platvoet, Tuindorp, Ziekenhuizen en omgeving, Oranjekwartier, Landsherenkwartier en Keizerslanden KEUZEBIJEENKOMST BORGELE/PLATVOET Voor het nieuwe wijkprogramma zijn door bewoners verschillende ideeën ingediend. Zo n vijftig bewoners uit Borgele en Platvoet bezochten de eerste keuzebijeenkomst op 12 maart in de Schalm. Het doel was te discussiëren over de verschillende ideeën en tot een keuze te komen. Er werd onder meer gesproken over verkeer, te hard rijden en het groenonderhoud. De hoogste prioriteit werd gegeven aan het groenbeheer. -dorp, Schalkhaar, Lettele-Linde-Oude Molen, Okkenbroek, Averlo-Frieswijk en landelijke gebied Okkenbroek/Lettele KEUZEAVOND DIEPENVEEN Aandacht voor het verenigingsleven en een frequent rijdende stadsbus zijn dè grote wensen van de bewoners van. Dat bleek op 13 maart bij de keuzeavond van Wijkaanpak Meer dan vijftig bewoners kwamen daarvoor naar het Hof van Salland. De verenigingen zoeken ondersteuning en willen zich meer profileren, bijvoorbeeld via een gids of website. De uursdienst van Conexxion (niet s avonds en op zondag) is als voorziening onvoldoende. Looproute Draaiomsweg Veel bijval kwam er voor een betere looproute op de Draaiomsweg richting winkels en Sparrenheuvel, nu bijna onmogelijk te doen voor bewoners met een rollator. De overlast van hondenpoep bleek ook een actiepunt. Andere keuzes: - een bijdrage voor buurtfeestmaterialen - een voorstel voor een fiets- en wandelpad op de Molenweg bij basisschool Slingerbos. Voor fietsende kinderen is de weg het erg gevaarlijk door de auto s van ouders Overlast van verkeer -zoals hardrijdende brommers in achterpaden van de Vossenbelt- en de 30-km zones kwamen eveneens aan de orde. KIEZEN VOOR UW DORP (3) Er komen nog twee keuzeavonden van Wijkaanpak; de uitnodiging is huis-aan-huis bezorgd. - Schalkhaar: maandag 26 maart in t Haarhuis - Averlo/Frieswijk: woensdag 28 maart in de Kranenkamp (na de vergadering Plaatselijk Belang) Beide avonden beginnen om 20 uur. Meer informatie kunt u krijgen bij wijkopbouwwerker Valentijn Hijink, telefoon Niet alleen in was een keuzeavond, ook in Lettele werd volop gediscussieerd over de ingediende wensen en ideeën. Tot slot werden er prioriteitsstickers geplakt voor de beste ideeën, en daar gaat Lettele de komende tijd mee aan de slag., Dortherhoek, Loo en Zuidloo BATTUM BEATS IT AGAIN OP 23 MAART Ben je tussen 12 en 16 jaar en geïnteresseerd in de nieuwe plannen rond Battum beats it again? Kom dan op 23 maart naar zaal Braakhekke (ingang SKW), dan hoor je de uitslag van de enquête en worden de prijzen uitgereikt. Jongeren zijn vanaf 19 uur welkom. Ouders mogen pas om uur komen. Koffie, thee en de pauzeconsumptie zijn gratis. Vorig jaar bedacht de jeugd van Battum Beats It een dropping en een disco. Wat wordt het dit jaar? KEUZEAVOND 28 MAART Komt u ook naar de keuzeavond van Wijkaanpak op 28 maart? In zaal Braakhekke kunnen inwoners van beslissen over de ingebrachte ideeën en wensen uit de nieuwe Wijkaanpakronde Er zijn tientallen suggesties ingebracht, variërend van een station voor, ontmoetingsactiviteiten in buurten tot goed begaanbare routes in het dorp. Na het kiezen gaan bewoners de komende twee jaar aan de slag in taakgroepen. De avond begint om 20 uur. De uitnodiging voor de avond wordt huis-aan-huis een bezorgd. Problemen die te maken hebben met grijs en groen (snoeien, kapotte wegen en verlichting) en een aantal verkeersproblemen, zijn doorgestuurd naar het Meldpunt Openbare Ruimte (telefoon ) en naar Verkeerszaken van de gemeente. Deze problemen worden niet tijdens de keuzeavond besproken.

3 Nu Klinkers Molenstraat/Leusensteeg Vorige week heb ik op deze plaats uitgebreid verteld wat er allemaal gaat gebeuren in de Smedenstraat en de Badhuisstraat. Achteraf blijkt dat er in die hoek van onze fraaie stad nog meer gaat gebeuren, want ook de Leusensteeg en de Molenstraat krijgen een facelift. Om de geheugens nog even op te frissen: in de Smedenstraat komen eerst de mannen van de nutsbedrijven (Essent en Vitens) in actie. Ze gaan gas- en waterleidingen vernieuwen. Als aannemer Siers klaar is met gas en water, verschijnen de mannen van aannemer Ophof in de straten. Dat is handig bekeken, want dan hoeft de straat maar één keer opengemaakt te worden. De gas- en waterwerkzaamheden zijn op dit moment al aan de gang. Het totale karwei duurt ongeveer tot begin juli. En nu de Leusensteeg en de Molenstraat. Deze klus begint in de Molenstraat op maandag 26 maart, ze zijn er druk mee tot 28 april. In de Leusensteeg verschijnen de stratenmakers op 23 april en ze hopen op 17 mei klaar te zijn. Wat ze daar nou precies gaan doen, in die Leusensteeg en Molenstraat, is mij nog niet bekend. Collegae die ik er naar vroeg, wisten het ook (nog) niet. Het ligt een beetje voor de hand natuurlijk; opnieuw bestraten en zo. Hoe dan ook: het werk aan die straten en stegen heeft wel gevolgen voor het bestemmingsverkeer. Je kunt er namelijk in de periode tussen 26 maart en 28 april (Molenstraat) en 23 april en 17 mei (Leusensteeg) niet in of uit. Dat wordt dus omrijden, goede lezers. Let op de borden. Holterweg Het wegvak 7 (da s een deel van de N344 -de Holterweg-) is klaar. Het volgende stuk van de Holterweg is nu aan de beurt om opgeknapt te worden. U voelt m al aankomen natuurlijk: ook hier heeft dat gevolgen voor het verkeer. Het weggedeelte dat op de schop gaat ligt tussen de Salomonszegel en de spoorwegovergang Holterweg (bij ). Als u dit leest zijn ze al bezig met de inleidende werkzaamheden. Het totale karwei duurt tot 1 juli. Dat lijkt een lange tijd, maar het gaat dan ook om een flink stuk Holterweg. En wat doet het verkeer al die tijd? Niks, dat rijdt gewoon door. Ze willen de weg niet helemaal afsluiten, met behulp van verkeerslichten leidt de aannemer de auto s om en om over de weggedeelten waar wordt gewerkt. Kijk, ze hebben natuurlijk liever dat u tóch een eindje omrijdt. Dat lijkt me trouwens ook wel zo slim; een kleine omleiding gaat altijd sneller dan om de haverklap voor een rood licht te moeten staan. De gemeentelijke verkeersdeskundige die zich onder meer bezighoudt met het uitdokteren van de omleidingen, vertelde dat de gemeente zogeheten adviesroutes heeft ingesteld. Die hoef je dus niet verplicht te volgen, maar ze adviseren je het wél. De adviesroutes op de N344 (richting /Holten of ) lopen via de A1. De richting wordt aangegeven met pijlen. Nou, duidelijker kan het niet. Er staan veertien geelzwarte borden op de verschillende kruispunten. Bedrijven in de buurt zullen bereikbaar zijn. In de buurt van spoorwegovergang liggen nog van die verouderde betonplaten op de Holterweg. Die verdwijnen om plaats te maken voor asfalt. Beuk Langs de Raalterweg, even voorbij restaurant de Kranenkamp (op de hoek van de laan naar abdij Sion) stond vele jaren een bijzonder mooie beuk. Inderdaad, stónd, want een paar weken geleden verschenen er mannen met zagen, bijlen en ander snoei- en hakmateriaal en daar ging de ouwe beuk. Hij lag nog een poosje in stukken gezaagd langs de weg maar ook die resten van de oude reus zijn afgevoerd. Lezers vroegen waarom de boom moest wijken. Het antwoord moet ik nog schuldig blijven. De beuk stond namelijk langs de N348 en daar gaat de provincie over. De gemeente heeft daar dus niks mee te maken. Om erachter te komen wat er met de verdwenen beuk aan de hand was, moet ik dus nog wat telefoontjes plegen. Als ik het weet, vertel ik het u meteen. Zelf denk ik dat de boom (na de storm) zo ongeveer aan het eind van zijn Latijn was óf dat hij moest wijken om verkeerstechnische redenen. Maar zoals gezegd; dat weet ik nog niet. Een van de mensen die mij erover aansprak, zei dat een eindje verderop, even voorbij de nieuwe rotonde ook een stel berken was omgezaagd. Of hier gewoon sprake was van periodiek onderhoud of omdat de berken niet zo best meer waren, weet ik niet. En ik weet evenmin of die berken langs de weg, dus op grond van de provincie stonden of gewoon in het aanpalende weiland van de daar wonende boer. U ziet: mogelijkheden zát. Bolwerksmolen Hoe zit dat nou met die Bolwerksmolen, zo vroeg een bevriende relatie mij. Die staat daar maar gerestaureerd en wel mooi te wezen aan de overkant van de IJssel, maar draaien? Ho maar. Op de eerste plaats, sprak ik afgemeten, spreekt men in molenaarskringen niet van draaien, maar van malen. En ten tweede is de molen nog niet helmaal gereed. Hij had wel een beetje gelijk natuurlijk, want als alles volgens de planning was gegaan, was de molen nu allang zaagklaar. Maar het ging nou eenmaal niet zo vlot als was verwacht, daar wil ik u hier niet lastig mee vallen. Ik geef toe dat de oude houtzager (de enige nog op windkracht werkende houtzaagmolen van Overijssel, we kunnen dat niet vaak genoeg herhalen!) er vanaf de Welle gezien puntgaaf bij staat en wat het uiterlijk betreft is dat ook zo. Maar binnenin de molen moet nog wel het een en ander gebeuren. Ik ben er van de week even wezen kijken en ik moet zeggen, je kijkt je ogen uit. Er is een heleboel veranderd. Er hangen nu drie zaagramen naast elkaar en het moet een imposant gezicht zijn als die straks alledrie aan het werk zijn. Drie boomstammen tegelijk; het kan niet op! De officiële opening is op vrijdag12 mei. Dan staat de stelling van de molen vol met Belangrijke Personen. Een dag later, zaterdag 13 mei (Nationale Molendag) is er Open Huis. Compleet met attracties en feestelijkheden voor iedereen. NIEUWE WERKZAAMHEDEN WIJK 1 (de Hoven, Binnenstad en industrieterreinen) Kraanwerkzaamheden Vleeshouwerstraat Periode: 26 maart 2006 Toelichting: ten behoeve van werkzaamheden aan panden in de Vleeshouwerstraat staat s morgens van 7.30 tot 12 uur een kraan in de Vleeshouwerstraat. De Assenstraat en Vleeshouwerstraat zijn hierdoor afgesloten voor doorgaand verkeer. LOPENDE WERKZAAMHEDEN WIJK 1 (de Hoven, Binnenstad en industrieterreinen) Herinrichting straten Worp Periode: tot begin mei 2007 Toelichting: de gemeente heeft aannemer Dusseldorp opdracht gegeven om herinrichtingswerkzaamheden uit te voeren in de Kortestraat, Bessenstraat, Hovenierstraat, Groenestraatje, Geraniumstraat, Leliestraat, Begoniastraat (tussen Vonderstraat en Dahliastraat), Vonderstraat (tussen Leliestraat en Begoniastraat) Dahliastraat, Langestraat en Collegietuin. De straten worden niet volledig afgesloten, maar zijn voor doorgaand verkeer niet bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om voor de woningen te parkeren. Herinrichting Smedenstraat en Badhuisstraat Periode: tot en met begin juli Toelichting: de gemeente heeft aannemer Ophof Infra opdracht gegeven om de Smedenstraat opnieuw in te richten. De aannemer start begin april met de werkzaamheden in de Smedenstraat. Voordat Ophof aan het werk gaat, moeten er de nodige water- en gasleidingen worden vervangen. Aannemer Siers voert de werkzaamheden, in opdracht van Vitens en Essent, vanaf 12 maart uit. Herinrichting Arnhemstraat, Emmerikstraat en Tielstraat Periode: tot eind juli 2007 Toelichting: de gemeente heeft aannemer Lareco opdracht gegeven om de Arnhemstraat, Emmerikstraat en Tielstraat opnieuw in te richten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de revitalisering van Bergweide. Werk in Uitvoering In de openbare ruimte wordt altijd hard gewerkt. In Nu vindt u wekelijks een overzicht van startende en lopende werkzaamheden. WIJK 2 (Zandweerd-Zuid, Rode Dorp, Driebergen, Voorstad-Centrum, Voorstad-Oost, Bekkumer) Herinrichting D.G. van der Keesselstraat (van Zwolseweg tot Vermeerstraat), J. Sinthenstraat, J. van straat, Dr. M.E. Houckstraat, Schuilingstraat, M. Houwerstraat en Cartesiusstraat Periode: tot en met eind maart 2007 Toelichting: de gemeente heeft Reko opdracht gegeven om de bovengenoemde straten opnieuw in te richten. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De bewoners van de straten krijgen daarover gedetailleerde informatie. WIJK 5 (Dorp Colmschate, Snippeling, Veldpape, Oxerhof, Bannink, Oostrik, Blauwenoord, Groot en Klein Douwel, Colmschaterenk, Bramelt, Roessink, Essenerveld, Swormink, Op den Haar, Steinvoorde, Jeurlink, Graveland) Aanleggen drempels Bloemendalsweg Periode: tot en met 23 maart 2007 Toelichting: aannemer Dusseldorp heeft opdracht gekregen om twee drempels aan te leggen in de Bloemendalsweg. De omleiding voor de weggebruikers wordt weergegeven op de borden. WIJK 6 (, Schalkhaar, Lettele, Okkenbroek, Averlo-Frieswijk, landelijk gebied Okkenbroek, Lettele) Uitvoering herinrichting Zandwetering, deelgebied Baarlerhoek Periode: tot begin mei Toelichting: Waterschap Groot Salland en de gemeente werken samen aan de herinrichting van de Zandwetering. De oevers van de Zandwetering worden verlaagd en verbreed, op een aantal plaatsen komen poelen, faunaduikers en een vistrap. Verder worden nog hagen en bomen aangeplant en wordt het gebied toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Informatie Dit overzicht vindt u niet alleen wekelijks in Nu, maar ook op Meldingen, storingen, klachten in openbare ruimte Essent Vitens Circulus Omgevingsvisie externe veiligheid Burgemeester en wethouders hebben vorige week een ontwerp van de Omgevingsvisie Externe Veiligheid vastgesteld. Deze visie is gemaakt om duidelijk te maken aan inwoners en bedrijven hoe de gemeente om gaat met externe veiigheid. De conclusie is dat een veilige gemeente is. Er zijn nu goede prognoses voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Bekeken vanuit externe veiligheid leidt dat tot de conclusie dat de omgeving van het spoor niet op slot zit voor ruimtelijke ontwikkelingen. Langs wegen zijn er vanuit externe veiligheid geen bouwbeperkingen. Bij bedrijven kunnen de meeste knelpunten worden opgelost met milieuvergunningverlening. Het gemeentelijk beleid, dat al enkele jaren geleden is ingezet, is nu aangescherpt en formeel vastgelegd. Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van risico s die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water, het spoor en door ondergrondse buisleidingen. Zeker na de vuurwerkramp in Enschede is dat een belangrijk item. Gebiedstypen Het college heeft drie gebiedstypen geformuleerd. 1 Woonwijken en buitengebied In de woonwijken is het veiligheidsniveau het hoogst en worden risicobedrijven niet toegestaan. In het buitengebied is het veiligheidsniveau grotendeels gelijk aan de woonwijken. Er zijn enkele bedrijven aanwezig, maar deze vormen door de lage bebouwingsdichtheid geen groot risico voor de omgeving. 2 Transportzones en bijzondere locaties Uit risicoberekeningen blijkt dat binnen de transportzones (rondom het spoor, de A1 en de route voor gevaarlijke stoffen) ontwikkelingen, zoals de herstructurering van de Rivierenwijk, mogelijk zijn. Wel gaat de gemeente in die gebieden zeer zorgvuldig om met de veiligheidsaspecten. De gemeente onderzoekt, samen met de brandweer, hoe het gebied zodanig kan worden ingericht dat het veiligheidsniveau aanvaardbaar is. Daarbij zijn de plekken waar gebouwen komen en de mogelijkheden om te vluchten belangrijke aspecten. Met bijzondere locaties worden specifieke ontwikkelingslocaties bedoeld, waarbij op de locatie zelf geen risicobedrijven worden gevestigd. Dergelijke locaties hebben echter wel te maken met risico s van omliggende bedrijven of transportassen. Voorbeelden zijn het Havenkwartier en de kantorenlocaties op de bedrijventerreinen Bergweide en Kloosterlanden. Binnen deze bijzondere locaties kiest de gemeente nadrukkelijk voor ontwikkeling, maar gaat daarbij heel zorgvuldig om met externe veiligheid. Daarvoor worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de transportzones. 3 Bedrijventerreinen Op bedrijventerreinen is de vestiging van risicobedrijven wel mogelijk, maar wordt door middel van strenge eisen in de milieuvergunning gezorgd voor minimale risico s voor de omgeving. Lees verder op volgende pagina

4 Nu es meer op Lees meer op Lees meer op ww Meer ruimte voor kwaliteit horeca Burgemeester en wethouders willen meer ruimte geven aan de horeca om zich te ontwikkelen, om diversiteit te bevorderen en te werken aan het verder terugdringen van de overlast van het uitgaande publiek in de nachtelijke uren. Dat is in het kort de missie van het nieuwe horecabeleid dat het college voorlegt aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders verwachten dat het voorgestelde beleid bijdraagt aan het behoud en de versterking van als aantrekkelijke stad en ommeland voor inwoners en bezoekers. Het huidige horecabeleid dateert uit 1986 en is aangevuld in Dit beleid is vooral gericht op de binnenstedelijke horeca. Vanuit diverse kanten was er grote behoefte aan een actueler en nieuw beleid dat de hele gemeente dekt. Sinds september 2005 werkt de gemeente in overleg met horeca, politie, brandweer en enkele bewoners aan een nieuw horecabeleid. In samenwerking met hen is in het najaar van 2006 de hoofdlijn van het nieuwe beleid op papier gezet en aan de betrokken partijen voorgelegd. Op basis van de reacties heeft het college de hoofdlijn besproken en waar nodig laten aanpassen. In haar vergadering van 13 maart heeft het college besloten voorlopig in te stemmen met de hoofdlijn en het nieuwe horecabeleid te bespreken met de gemeenteraad. Op basis van de hoofdlijnen van het nieuwe horecabeleid wordt dit voorjaar een beleidsplan opgesteld waarop nog inspraak mogelijk is. wil investeren in cultuur Nieuw beleid vastgesteld heeft op het gebied van cultuur een groot en kwalitatief goed aanbod. Dit aanbod is van grote waarde voor de individuele ontwikkeling van mensen. Een goed cultureel aanbod is mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van de stad. beschikt over een rijke cultuurhistorie. Dat is mede zichtbaar in de verschillende collecties van het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, de Musea en in het grote aantal monumentale panden in de binnenstad. Om te zorgen dat het huidige niveau kan worden behouden en om het cultuuraanbod op een aantal punten te verbeteren stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor te investeren in cultuur. De inwoners van, de vele vrijwilligers en de professionele instellingen die talloze initiatieven mogelijk maken verdienen waar mogelijk alle hulp en inzet van de gemeente, aldus wethouder van cultuur, Gerrit Berkelder. Lange termijnvisie en ambitie Het college heeft een lange termijnvisie voor de cultuursector opgesteld. De groei van de gemeente, de maatschappelijke ontwikkelingen, de groei van sommige culturele instellingen en het toenemende aantal kleinere evenementen en de ontwikkeling in de kwaliteit daarvan vraagt extra inspanningen. De gemeente wil culturele instellingen faciliteren om hun werk goed te doen en om tegelijkertijd vernieuwing mogelijk maken. Om deze ambitie te realiseren zijn er drie actielijnen geformuleerd: - het weer gezond maken van de financiële positie van instellingen - inhoudelijke ontwikkeling en ondersteunen van vernieuwende initiatieven - onderzoeken naar noodzakelijke investeringen in de huisvesting en mogelijke bundeling van functies en taken Vervolg De gemeenteraad neemt definitieve besluiten over inzet van extra geld bij de behandeling van de voorjaarsnota of bij komende begrotingen. Het plan wordt naar verwachting 4 april in de Politieke Markt besproken. Lees meer op Vervolg van Omgevingsvisie externe veiligheid Bovendien wordt goed gekeken naar de locatie waar een dergelijk bedrijf zich gaat vestigen ten opzichte van bijvoorbeeld grote kantoren. Scheiden van afval is goed voor milieu en portemonnee Ter inzage periode en inspraak Het ontwerp van de Omgevingsvisie Externe Veiligheid met bijbehorende tekeningen ligt ter inzage bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20. Op de website kunt u deze visie ook downloaden. Iedereen kan van 22 maart tot en met 2 mei 2007 gemotiveerd een zienswijze inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie definitief vast, nadat een standpunt is ingenomen over de ingekomen reacties. Informatiebijeenkomst Woensdag 11 april wordt om 20 uur een bijeenkomst/hoorzitting gehouden in de Burgerzaal van het Stadhuis. De omgevingsvisie wordt dan toegelicht, vragen worden beantwoord en zienswijzen kunnen mondeling worden ingebracht. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt in de gemeente apart van het restafval opgehaald en verwerkt. Dit levert in de eerste plaats financieel voordeel op. Ook draagt het flink bij aan de milieudoelstellingen van de gemeente. Sinds 1994 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht om groente- fruit- en tuinafval gescheiden in te zamelen. Soms ontstaat er discussie over de voordelen van de GFT-inzameling. Ook horen we wel eens op feestjes dat scheiden van GFT geen zin heeft want ze gooien het later toch op één hoop. Waarom dan toch de moeite doen om GFT netjes te scheiden van het restafval? Geheugensteuntje Alleen schoon GFT-afval kan worden verwerkt tot compost. Zit er ander afval bij, dan wordt de kwaliteit van de compost minder. Is de vervuiling té groot dan wordt de hele lading afgekeurd en alsnog naar de verbrandingsovens gebracht. GFT-afval scheiden heeft dus alleen zin als u zich aan de regels houdt. Wat mag er in de groene bak Aardappelschillen Bladeren Bloemen Botjes Brood Dennennaalden, hulstblad Doppen van pinda s/noten Eierschalen Etensresten (gekookt) Gras Kaaskorsten zonder plastic Kamerplanten Keukenpapier Koffiefilter Loof, blad Mest van kleine huisdieren Noten/pitten Onkruid Planten(resten) Schillen Schors Snoeiafval (klein) Stro Theebladeren en zakjes Vet (gestold) Visgraten Als u weet dat alle inwoners van jaarlijks in totaal bijna acht miljoen kilo GFT apart houden, dan besparen we toch maar mooi een half miljoen euro gemeenschapsgeld op jaarbasis met z n allen! Het kan nog beter Het restafval uit wordt regelmatig geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat de bewoners van nog 6,5 miljoen kilo GFT niet schei- Wat mag er absoluut niet in de groene bak Aarde (tuingrond) Asbakresten, sigarettenpeuken Haren van mens en dier Houtskoolresten Kauwgom Kerstbomen Kurken Lucifers Melkpakken Oasis (steekschuim) Papier Pakken van vruchtensap Potgrond Schelpen Slachtafval Stofzuigerzakken (en evenmin de inhoud) Zand (uit de vogelkooi) Gratis compostactie Van 5 tot en met 14 april wordt in een compostactie gehouden. De gemeente organiseert dit samen met de VAR, de Ulebelt (voorheen MilieuCentrum) en zes tuincentra. Bij vrijwel alle tuincentra kunt u gratis een flinke zak compost krijgen. De grootverbruikers van compost kunnen gratis bij de Ulebelt een aanhanger vol halen. Wethouder Gerrit Berkelder en de voorzitter van het bestuur van de VVV, N.H.S. Hertsenberg, hebben op 12 maart een convenant ondertekend waarin beide partijen afspraken hebben vastgelegd over het gebruik van de Bergkerk. De Bergkerk wordt voor een aantal jaren in gebruik gegeven aan de VVV volgens de open formule. Dit houdt in dat de ruimte aan allerlei partijen in beschikbaar wordt gesteld als cultuurpodium voor beeldende kunst, muziek en theater en als faciliteit voor bijzondere ontvangsten en relatiemarketing. Samen geld besparen Het apart inzamelen en composteren van het GFT levert voordeel op. De Gemeente laat haar GFT composteren bij de VAR in Wilp. Het composteren van een 1000 kilo GFT is 60,- goedkoper dan het verbranden van 1000 kilo restafval. Spreekuur De Ombudscommissie van de gemeente houdt donderdag 29 maart van tot uur spreekuur in het Stadskantoor, Burseplein 20. Aanwezig zijn de leden P. Bannink en drs. N.S.M. Reus. Als u zich benadeeld voelt door het optreden, of den, maar bij het restafval gooien. Daar ligt dus nog een mooie kans om het verwerken van ons huishoudelijk afval betaalbaar te houden. Door beter GFT te scheiden helpt u de gemeente om de kosten te beheersen en om de milieudoelstellingen te halen. het nalaten daarvan, van bijvoorbeeld de burgemeester, wethouders, gemeenteraad(s)leden of ambtenaren van de gemeente, dan kunt u terecht bij de Ombudscommissie. De commissie functioneert onafhankelijk van de gemeente. Voor meer informatie kunt u bellen naar nummer Op 14 april wordt van 10 tot uur een voorlichtingsochtend thuiscomposteren georganiseerd in de tuinen van de Ulebelt, Maatmansweg 3 in de Vijfhoek. Meer informatie volgt volgende week.

5 Nu Publicaties Bouwen VERLEENDE VERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor: Verleende lichte bouwvergunningen Bergakker 22 (plaatsen dakkapel). Garnizoenstraat 11 (veranderen berging), Kilstraat 64 t/m 104 (vernieuwen balkonhekwerken voorzijde), Zwolseweg 379 t/m 401 (vernieuwen balkonhekwerken). Verleende reguliere bouwvergunningen Boxbergerweg mastnummer 16 (plaatsen lichtmastreclame), Hunneperkade 4 (oprichten palletopslag en containeroverkapping), Keulenstraat 17 (veranderen dakopbouw boven trappenhuis), Teugseweg 5 (plaatsen reclame), Veldhommel 4 (vergroten woning). Verleende reguliere bouwvergunningen fase 2 Dr. Albert Schweitzerlaan 4 (vergroten woning d.m.v. kap op garage). Verleende sloopvergunningen Keizer Karellaan (verwijderen asbest), Smedenstraat 10 (slopen deel bouwwerk asbest), Singel 25 (slopen asbest uit bouwwerk), Zweedsestraat 7 (verwijderen asbest). Dorpsstraat 27 (slopen deel winkel). - de stukken met bijbehorende tekeningen van 22 maart tot en met 3 mei 2007 kunnen inzien bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20 en bij de balie Leeuwenbrug/team een gemotiveerd bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC. er rekening mee moeten houden dat het indienen van een bezwaarschrift er niet automatisch toe leidt dat van de vergunning geen gebruik mag/zal worden gemaakt. daarnaast bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunnen indienen. meer informatie kunnen krijgen via telefoon ; zeker wanneer u een bezwaarschrift wilt indienen is het raadzaam via dit nummer informatie in te winnen over de termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet zijn ingediend (binnen zes weken na het verzenden van de vergunning). AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Aanvragen om lichte bouwvergunning Langestraat 118b (plaatsen gaasframe voor klimopbeplanting), Leeghwaterlaan 40 (plaatsen dakkapel), Loomanstraat 4 (vergroten dakkapel), Oudstraat 66 (vergroten woonhuis), Rolklaver 83 (plaatsen dakkapel met aangekapt dak), Willem Sandbergstraat 34 (plaatsen afdak). Burgemeester Doffegnieslaan 2 (plaatsen garage, het wijzigingen van de oost-, west- en zuidgevel én het intern wijzigen van een woning). Lettele Korenkamp 35 (veranderen uitbouw serre tot woonkeuken). Schalkhaar Kampweg 21 (vergroten van een woning). Aanvragen om reguliere bouwvergunning Colmschate Holterweg 95a (oprichten warenhuis) Beyerinckstraat 16,18, 26 (vergroten woning), Broederenstraat 19 (veranderen reclame), Emdenstraat 9 (vergroten bedrijfspand), Gratamastraat 29 (plaatsen dakkapel), Grote Poot 19 tot en met 23 (vernieuwen bestaande dak), Hoek L. Springerlaan/Colmschaterstraatweg (plaatsen noodgebouw), hoek Havikshorst-Het Vlier, tegenover nummer 112 (vergroten tijdelijk reclamebord), Koningin Wilhelminalaan (oprichten bergingen), Koperwiek 41 (veranderen garage naar kantoor), Lange Zandstraat 52 (veranderen deel winkel naar woning), Scheldestraat 2 (plaatsen hobbyruimte), Twelloseweg (veranderen woning), Zandkreekstraat 16 (veranderen dakkapel/ dakopbouw). Aanvragen om reguliere bouwvergunning fase 1 A. Reynvaanstraat 22 (vergroten woning). Schalkhaar Timmermansweg kavelnummer 901, (oprichten vrijstaande woning), Timmermansweg kavelnummer 902, (oprichten vrijstaande woning). Aanvragen om reguliere bouwvergunning fase 2 Bomenrand 3 (oprichten woning met garage). Aanvragen om sloopvergunning Smedenstraat 254 (slopen pand). Het echtpaar Bijenhof-Buschkens was 14 maart zestig jaar getrouwd. Op dit heugelijke feit werd getoost in De Zamenhoff in Huize Corel. Locoburgemeester Gosse Hiemstra kwam het diamanten paar namens het college van burgemeester en wethouders van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Aanvragen om aanlegvergunning Klinkenbeltsweg van Tabaksstraat tot Moerakkerstraat 2 (aanbrengen of verwijderen bovengrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur). - deze aanvragen kunnen inzien bij de balie Leeuwenbrug/team - zolang op deze aanvragen/meldingen niet is beslist, bij het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC schriftelijk een reactie kunnen indienen. - ook in een later stadium de verleende vergunning/melding nog kunnen aanvechten door het indienen van een bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders. - meer informatie kunnen krijgen via telefoon ARTIKEL 15 WRO VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders zijn van plan, onder het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bouwvergunning te verlenen voor: - het plaatsen van een tuinhuisje op perceel Boutensgaarde 116, Deze bouwplannen liggen van 22 maart tot en met 5 april 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/ team Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen tegen het verlenen van deze vrijstelling/bouwvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Toezicht, Postbus 5000, 7400 GC. Deze bouwplannen liggen van 22 maart tot en met 19 april 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/team Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen tegen het verlenen van deze vrijstelling/bouwvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Toezicht, Postbus 5000, 7400 GC. met dit team via telefoon ARTIKEL 19, LID 3 WRO VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders zijn van plan, onder het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 20, lid 1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, bouwvergunning te verlenen voor: - het vergroten van een woning op perceel M. van Brielstraat 35,. - vergroten van een woning op perceel Timmermansweg 23, Schalkhaar Deze bouwplannen liggen van 22 maart tot en met 3 mei 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/team Tijdens deze periode kan een ieder zienswijzen tegen het verlenen van deze vrijstelling/bouwvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC. met dit team via telefoon Horeca SLUITINGSUUR HORECABEDRIJF De burgemeester is van plan om op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een nieuwe (jaar)ontheffing van het sluitingsuur te verlenen ten behoeve van - Luxor Plaza in perceel Brink 20. Vorige week maandag heeft wethouder Bert Doornebos de eerste handeling verricht voor de start van het woningbouwproject De Nassouwe aan de Hogeweg/Prinses Margrietlaan in. Dura Vermeer Bouw B.V. bouwt op deze locatie zestien twee-onder-een-kapwoningen met garage. Alle woningen in dit nieuwe project zijn reeds verkocht. met dit team via telefoon ARTIKEL 15 WRO VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders zijn van plan, onder het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bouwvergunning te verlenen voor: - het vergroten van een woning op perceel Rozenstraat 9, Het gaat om een uitbreiding van de jaarontheffing met de nachten van donderdag op vrijdag tot 5 uur. De huidige ontheffing is geldig voor de twee weekendnachten tot 5 uur. De aanvraag en ontwerpbeschikking liggen van 22 maart tot en met 2 mei 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug 85. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn hun zienswijze op de nieuwe ontheffing schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kan ook worden ingediend bij de burgemeester, Postbus 5000, 7400 GC. Een mondelinge zienswijze kan tussen 8.30 en 14 uur kenbaar worden gemaakt bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug 85, bereikbaar via telefoon of bij het team Vergunningen, via telefoon

6 Nu Gymnastiekvereniging SVOD gaf zaterdag 17 maart haar jaarlijkse uitvoering in Sport- en Recreatiecentrum de Scheg. Het publiek, kon volop genieten van een perfecte uitvoering waarin diverse takken van de gymnastieksport zoals aerobic, jazzdance, ritmische gymnastiek en turnen voorbij kwamen. Kappen VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het kappen/verplanten van bomen op de volgende percelen: Gemeentelijke aanvragen Noorderenk 39 (een esdoorn). Aanvragen derden Noorderenk 62, voortuin (een conifeer). Colmschate Bloemendalsweg 6 (twee esdoorns en een berk). Beerzestraat 48 (twee dennen en drie coniferen), Vestdijkgaarde 43 (zes fijnsparren), President Steynstraat 33, achtertuin (een berk), Slangenburg 312, achtertuin (een conifeer), Bremenweg 4 (vijf populieren en vijf wilgen) en Van Doetinchemstraat 15, voortuin (een berk). Hemeltjenskamp 23 (vier fijnsparren en een Hemlockspar) en Sallandsweg 9 (een beuk). Aan deze vergunningen is het voorschrift verbonden dat binnen een termijn van zes weken, met ingang van de dag na bekendmaking, niet gekapt of verplant mag worden. dat: - de vergunningen van 21 maart tot 2 mei 2007 ter inzage liggen bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20 en bij de balie Leeuwenbrug/team indien een belanghebbende het niet eens is met een vergunning kan deze, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit aan de vergunninghouder dan wel binnen twee weken na deze publicatie, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC de gemeente op de termijn van zes weken streng moet toezien. Bij overschrijding van deze termijn moet u er rekening mee houden dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen - een bezwaarschrift in elk geval het volgendemoet bevatten: een motivering, een datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw handtekening. Indienen via is niet mogelijk - het indienen van een bezwaarschrift de werking van een vergunning niet schorst. In spoedeisende gevallen kunt u daartoe een verzoek tot het nemen van een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Hieraan zijn kosten verbonden. - zij meer informatie kunnen krijgen via telefoon Dit is zeker raadzaam voor informatie over de termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet zijn ingediend of voor informatie over de noodzaak schorsing van de vergunning te vragen. AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben aanvragen ontvangen vergunning te verlenen voor het kappen van de volgende bomen: Aanvragen derden Van Doetinchemplein 5, achtertuin (een den), Johannes van Vlotenlaan 70, schoolplein (een plataan), Akkerstraat 32, achtertuin (een esdoorn) en Raalterweg 7c, voortuin (een den). Dorpsstraat 44, zijtuin (drie dennen). - tot 4 april 2007 een schriftelijke zienswijze tegen deze aanvragen kunnen indienen bij het cluster Ruimte en Samenleving, Postbus 5000, 7400 GC - deze aanvragen kunnen inzien bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20 en bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug in een later stadium een bezwaarschrift kunnen indienen tegen een mogelijk te verlenen vergunning - informatie over deze aanvragen kunnen krijgen via telefoon Milieu WERKZAAMHEDEN OP HET DOORGAANDE SPOOR VolkerRail B.V. gaat in de buurt van het stationsgebouw onderhoud aan het spoor uitvoeren. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van 25 op 26 maart van uur. In verband met de veiligheid van de treinenloop worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Helaas is geluid- en lichthinder voor omwonenden door het gebruik van een krol en ander klein apparatuur niet te voorkomen. Burgemeester en wethouders hebben, gelet op de noodzaak van het werk, een ontheffing verleend van het verbod op geluidhinder op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De ontheffing houdt in dat er voldoende zorg voor het milieu in acht wordt genomen en dat onnodige geluid- en lichthinder wordt voorkomen. met M. Çekiç van het team Vergunningen, telefoon Mocht er in de nachtperiode naar uw mening sprake zijn van ontoelaatbare hinder, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de afdeling Milieu. Monumenten AANGEVRAAGDE MONUMENTEN- VERGUNNING Burgemeester en wethouders zijn van plan een monumentenvergunning te weigeren voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het gemeentelijke monument - Zwolseweg 96 Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 20 maart tot 30 april 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug 85. Gedurende deze termijn kunt u tegen het ontwerpbesluit uw zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders, t.a.v. J.L.M. van de Laar, projectleider Monumenten van het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC. U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken bij J.L.M. van de Laar, via telefoon Openbare grond VERLEENDE VERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor: - het in de periode van 19 maart tot en met 28 juli 2007, tijdelijk in gebruik nemen van 700 m 2 openbare gemeentegrond aan de Molenstraat, Smedenstraat en Leusensteeg te, ten behoeve van het plaatsen van omheiningen, hekwerken, schuttingen, loodsen, keten, wagens (waaronder vijf bedrijfswagens van Ophof Infra) en containers, voor renovatiewerkzaamheden. - deze vergunning met ingang van 13 maart tot en met 24 april 2007 kunnen inzien bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20 en bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug 85 - een gemotiveerd bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, - er rekening mee moeten houden dat het indienen van een bezwaarschrift er niet automatisch toe leidt dat van de vergunning geen gebruik - daarnaast bij de Voorzieningenrechter van de recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het nemen van een voorlopige voorziening - meer informatie kunnen krijgen via telefoon Zeker wanneer u een bezwaarschrift wilt indienen is het raadzaam via deze nummers informatie in te winnen over de termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet zijn ingediend (binnen zes weken na het verzenden van Postbus 5000, 7400 GC mag/zal worden gemaakt Arrondissementsrechtbank, sector Bestuurs- kunnen indienen de vergunning). Ruimtelijke Ordening Start vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO met verklaring van geen bezwaar Het college van burgemeester en wethouders is van plan met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (na verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Overijssel) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor: - de restauratie en uitbreiding van een woning en de verplaatsing van de schuur aan de Olsterweg 8 te Het ontwerpbesluit tot het verlenen van deze vrijstelling en de bouwvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22 maart tot en met 2 mei 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug 85 en bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijke zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het team Ontwerp en Beheer, Postbus 5000, 7400 GC. Tevens kan mondeling worden ingesproken bij M. van Beest van het team Ontwerp en Beheer, via telefoon In het kader van de Boekenweek hebben burgemeester en wethouders afgelopen zaterdag in de Openbare Bibliotheek voorgelezen voor publiek. Colofon Gemeente Postbus 5000, 7400 GC telefoon , fax internet: Redactie team Communicatie Nu via Foto s Tenzij anders vermeld: Cross-Fade Video Openingstijden Alle afdelingen maandag t/m vrijdag van uur. Bovendien zijn de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20 en de balie Leeuwenbrug/Frontoffice Publiekszaken, Leeuwenbrug 85 op donderdag van uur geopend. Voor uitzonderingen raadpleeg of de Gemeentegids. Voor klachten over de bezorging telefoon:

Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend:

Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Bouwen AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Aanvragen om lichte bouwvergunning Noteboomstraat 2 (plaatsen dakkapel) en (vernieuwen schuur),

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon 013 2014 2015 Statistisch Jaarboek Deventer 2010 2014 www.deventer.nl Eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) Team Kennis en Verkenning (KV) Postbus 5000 7400 GC Deventer Contact: Hans Groot Koerkamp T

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 21 2008 OPENBARE KENNISGEVINGEN Raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op woensdag 21 mei

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed. Bekendmakingen op postcode. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Bekendmakingen gemeentebreed. Bekendmakingen op postcode. Wet basisregistraties adressen en gebouwen woensdag 29 december 2010 weeknummer 52 uitgavenummer 28 pagina 1 van 22 Bekendmakingen gemeentebreed Wet basisregistraties adressen en gebouwen Bekendmakingsnr. 2185 Type bekendmaking overig Rectificatie

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 35-2009 Voornemen ontheffing en bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. 20-07- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 3 november 2010 weeknummer 44 uitgavenummer 20 pagina 1 van 36 Bekendmakingen op postcode Omgevingsvergunning, Broederenstraat 11 en 13 Bekendmakingsnr. 1619 Activiteiten bouwenenreclame Postcode/huisnummer

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 46-2009 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 26 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 65 - Week 42 Uitgifte: 13 oktober 2015 Officiële publicaties week 42 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen...

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Omgevingsvergunning reguliere procedure Bennekom 25 februari 2013 Commandeursweg nabij nr. 2 :

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie

Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Concept-Omgevingsvisie Uden ter visie Bekendmaking Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 10 september 2015 gedurende 6 weken, dus tot

Nadere informatie

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18 juli tot en met 20 juli 2011 de volgende aanvragen voor een

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen Tijdelijke verkeersmaatregelen Centrum Emmastraat voor Brazilië op 21 april 2013 - afsluiting van de gehele Emmastraat van 20 april om 9.00 uur tot en met 21 april 2013 21.00 uur Viering Koninginnedag

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen Openbare bekendmakingen De in deze openbare bekendmaking opgenomen publicaties zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid. TER INZAGE U kunt stukken en plannen die ter inzage

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013. een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013. een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt. OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 24 oktober 2013 om 19.30 uur een openbare besluitvormende raadsvergadering

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 5 januari 2011 weeknummer 1 uitgavenummer 30 pagina 1 van 15 Bekendmakingen op postcode Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Walstraat 50 Bekendmakingsnr. 2215 Postcode/huisnummer 7411GM 50 plaatsen

Nadere informatie

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Donderdag 25 april 2013, week 17 Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne

Nadere informatie

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. B E K E N D M A K I N G De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Bestemmingsplan Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Achtergrond Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft de regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning).

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). Standplaatsvergunning Verleend Het college van burgemeester

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. het verplaatsen/eventueel kappen van een kurkboom, een es en twee linden

OMGEVINGSVERGUNNING. het verplaatsen/eventueel kappen van een kurkboom, een es en twee linden gemeente ~ Deventer OMGEVINGSVERGUNNING RS/VT/VG/657447 Burgemeester en wethouders van Deventer, Datu Tf 5DEC. Gezien de op 17 november 2011 ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning van: voor: Gemeente

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 27 Datum : 02-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 29 2008 Voornemen vrijstelling wet RO Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voornemens

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor:

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor: OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 52-2009 OPENBARE KENNISGEVINGEN Woningwet Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend

Nadere informatie

Negen uitkeringsgerechtigden aan de slag bij Deto

Negen uitkeringsgerechtigden aan de slag bij Deto Nu J a a r g a n g 1 7 W e e k 0 9 2 8 f e b r u a r i 2 0 0 6 Negen uitkeringsgerechtigden aan de slag bij Deto op locatie Centrumplan Negen uitkeringsgerechtigden uit en Zutphen gaan aan de slag als

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Druten heeft op 3 maart 2015 de Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 vastgesteld. Op 31 maart 2015 is aanvullend beleidsregel

Nadere informatie

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5 Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 51 Uitgifte: 21 juli 2016 Officiële publicaties week 29 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Gevonden en verloren voorwerpen...

Nadere informatie

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp:

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: GEMEENTE HEUMEN Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg 213 6581 EK MALDEN Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Rijksweg 213 te MALDEN Malden, Ons kenmerk: Behandeld door: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting. Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Mededelingen 10 oktober 2012 week 41 Nummer 15 Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Het plangebied omvat het centrumgebied van Hendrik-Ido-Ambacht. Het centrumgebied bestaat uit de buurten: 1. Dorp; 2. Oostendam en 3. Kruiswiel.

Het plangebied omvat het centrumgebied van Hendrik-Ido-Ambacht. Het centrumgebied bestaat uit de buurten: 1. Dorp; 2. Oostendam en 3. Kruiswiel. Vastgesteld bestemmingsplan Centrum. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Inzage De bijbehorende documenten kunt u

Inzage De bijbehorende documenten kunt u emeenteblad officiële WEEK 15, WOENSDAG 11 april 2012, NR. 15 - UITGAVE VAN HET COLLEGE VAN B EN W - BLAD 1 van 5 bekendmakingen ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BOSBOOM TOUSSAINTLAAN 45 vergroten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat voor onderstaande bouwplannen aanvragen om bouwvergunning, zoals bedoeld in artikel 41 van de Woningwet, ter

Nadere informatie

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ;

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ; Raadsvoorstel nr. : 2002/180 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 19 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Rijstelling bestemmingsplan Giethoorn 1994 Voorstel besluit

Nadere informatie

Raadscommissies mei 2015

Raadscommissies mei 2015 Raadscommissies mei 2015 Op maandag 18 en dinsdag 19 mei 2015 vinden onderstaande commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (toegang via

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 21 maart 2013 om uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein 1 te Oostburg

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 21 maart 2013 om uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein 1 te Oostburg OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 10 2013 Besluitvormende raadsvergadering De wnd. burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 21 maart 2013 om 19.30 uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

E. de Boer & Zn Aannemersbedrijf B.V. Ter attentie van de heer G.H. de Boer Postbus AD STEENWIJK. procedure. Omgevingsvergunning

E. de Boer & Zn Aannemersbedrijf B.V. Ter attentie van de heer G.H. de Boer Postbus AD STEENWIJK. procedure. Omgevingsvergunning E. de Boer & Zn Aannemersbedrijf B.V. Ter attentie van de heer G.H. de Boer Postbus 166 8330 AD STEENWIJK behandeld door Mevrouw J. Vriesema afdeling Inwoners en Ondernemers telefoon 14 0521 ons kenmerk

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

gemeenteblad Peel en Maas

gemeenteblad Peel en Maas nummer 35 1 september 2016 Elektronisch gemeenteblad Peel en Maas Uitgave: college van burgemeester en wethouders Peel en Maas Het elektronisch gemeenteblad (EGB) is het gemeentemedium met alle wekelijkse

Nadere informatie

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V.

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V. Archiefexemplaar Provincie Zeeland 1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOORBLAD Algemeen Aan: Dow Benelux B.V. Postbus 4 4530 AK Terneuzen Kenmerk: 12023173 Afdeling: Milieuhygiëne Datum: 28 september

Nadere informatie

Voor : het plaatsen van volières voor een periode van 5 jaar Locatie : Hoge Dijk 90 Datum : 1 november 2010

Voor : het plaatsen van volières voor een periode van 5 jaar Locatie : Hoge Dijk 90 Datum : 1 november 2010 Bekendmakingen Bouwplannen Aanvragen omgevingsvergunning Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor: : het plaatsen van een dakkapel Locatie : Schoondonk 1 Datum : 29 oktober

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 19 Uitgifte: 22 maart 2016 Officiële publicaties week 12 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen... 2

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 31 2010 Verkeersmaatregel Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis, dat ter voorkoming/beperking van door geparkeerde voertuigen veroorzaakte hinder

Nadere informatie

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse.

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. BRUENAREN BEDANKT! Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. Onder het motto Helpt u ons met een slogan voor

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01 Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de

%rw Noord-Holland. eeeee. Provincie 2 MEI2016. het project Poldermuseum als recreatieve schaket. De kosten van de L Provincie %rw Noord-Holland POSTBUS 3007 20O DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard t a.v. de heet Postbus 390 1 700 AJ HEERHUGOWAARD Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van 3 zeecontainers Jachthavenweg te Bruinisse; Het verplaatsen van een steiger Jachthavenweg te Bruinisse;

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 w abo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 23-07-2014 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. 20-01- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Informatie om te reageren:

Informatie om te reageren: Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 22 mei 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie