Rechtop! Met Energie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtop! Met Energie!"

Transcriptie

1 Nu Lof der Zotheid Lof der Zotheid Stof tot botheid Mof, en fiets kwijt sof en zeurtijd pof en geld slijt wat een rottijd. Lof der Zotheid hof voor hooimeid tof zich uitspreidt grof en platheid knof en kaasmijt ben ik mooi kwijt. Lof der Zotheid prof dus: godheid! Sof! de bal kwijt doffe arbeid grondigheid: de Go Ahead-strijd. Laf der Zatheid Maffe platheid Daf die doorrijdt Straf, geen vrijheid Graf en zin kwijt Najaarsmoeheid. O die Zotheid van verslaafdheid aan vormvastheid en Latijnse nauwgezetheid. Was Erasmus maar een straatmeid en verruilde al zijn kuisheid voor enorme bandeloosheid. Dan was Dèemter niet met scholen vol behangen maar bestond die mooie stad enkel nog uit Bokkingshangen! Dick Metselaar Stadsdichter A.H. Bolink-Korenblik benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau Bij Koninklijk Besluit is mevrouw A.H. Bolink-Korenblik benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester James van Lidth de Jeude heeft op 15 maart, namens Hare Majesteit de Koningin, tijdens de Vrijwilligersavond van het Rode Kruis, afdeling de onderscheidingstekens uitgereikt. Bolink is sinds 1982 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis in en vanaf 1996 is zij bestuurslid. Zij begeleidt bejaarden en gehandicapten tijdens hun vakantie en tijdens de boottocht met de Henri Dunant ; daarnaast is zij collectant. Gedurende 25 jaar, dus ook sinds 1982, is zij betrokken bij de EHBO in als hulpverlener, coördinator van interne opleidingen en bestuurslid, waarvan twintig jaar als secretaris. Decoranda staat bekend als een zeer toegewijd persoon met een onbaatzuchtige inzet en een praktische benadering van problemen op het gebied van hulpverlening. Rechtop! Met Energie! In het kader van de Boekenweek opende burgemeester James van Lidth de Jeude op 15 maart een striptentoonstelling bij boekhandel Praamstra. De strips zijn gemaakt door leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum, onder begeleiding van Peter Koch. Het thema van de boekenweek Lof der Zotheid, scherts, satire, ironie, bood jongeren de gelegenheid studie te maken van stripverhalen. Peter Koch van de Stripstudio verzorgde in februari workshops voor drie groepen 3 VMBO, van het Etty Hillesum Lyceum, locatie Laan van Borgele. De leerlingen leerden hoe ze iets wat ze zelf hebben meegemaakt kunnen weergeven in een humoristisch stripverhaal. De strips zijn gedurende de boekenweek tentoongesteld bij Boekhandel Praamstra. Tijdens de opening traden leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum, locatie Het Vlier, op met dialogen van Vlaamse schrijvers. De gemeente en Rechtop! hebben samen iets bedacht dat én goed is voor uw portemonnee én tegelijkertijd goed is voor het milieu: Rechtop! Met Energie! Weet u dat u met een paar kleine ingrepen in uw huis en door energiebewust gedrag al gauw een bedrag van 150 euro kunt besparen op de jaarlijkse energierekening? Bijvoorbeeld door het aanbrengen van radiatorfolie en het gebruik van spaarlampen. Een Rechtop! energieadviseur komt gratis bij u thuis om te bekijken hoe ook u veel energie en dus geld kunt besparen. U ontvangt van Rechtop! een gratis energiebox (winkelwaarde zestig euro) met energiebesparende materialen. In deze box zitten onder andere vier spaarlampen, een waterbespaarder en radiatorfolie. Daarmee kunt u gelijk aan de slag! U komt in aanmerking als u een laag inkomen hebt. Dat wil zeggen niet meer dan: e 1.015,- voor een alleenstaande e voor een alleenstaande ouder e 1.450,- voor een echtpaar Er zijn voor u geen kosten aan deze actie verbonden. Die betaalt de gemeente met subsidie van het ministerie van VROM. Doe mee met Rechtop! energieadvies, en bel gratis naar (maandag tot en met donderdag van 9 uur tot 12 uur.) Collecte deze week Simavi volgende week ZOA Vluchtelingenzorg 21 maart De raad is om de veertien dagen op woensdag in het Stadhuis bijeen voor de Politieke Markt. Het eerste deel van de avond (van 19 tot uur) bestaat uit de Politieke Markt met drie gelijktijdige bijeenkomsten waarvan de inhoud en onderwerpen verschillen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de voorbereiding van een besluit, een presentatie aan de raad, een gesprek met een groep inwoners op hun verzoek. In dit eerste deel van de avond kunnen inwoners spreekrecht aanvragen op agendapunten. Als dat kan, staat het vermeld. De debatten zijn korter én op vaste aanvangstijden. U hoeft niet langer te wachten tot het agendapunt van uw interesse aan bod komt. Het tweede deel van de avond (21.15 tot uur) is de officiële raadsvergadering. In deze vergadering neemt de raad besluiten, die in de regel in een vorige Politieke Markt zijn voorbereid. Inwoners kunnen tijdens de Politieke Markt makkelijk raadsleden aanspreken en hun invloed uitoefenen. Zowel de Politieke Markt als de raadsvergaderingen vinden plaats in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4. Op de agenda van de Politieke Markt staan onder meer de volgende onderwerpen: - Bestemmingsplan het Eikendal en beeldkwaliteitsplan Het Eikendal Sponsoractie nieuwe ziekenhuis - Presentatie archeologie - Uitvoeringsschetsen accommodaties en voorzieningen De raad beslist onder meer over: - Uitgangspunten herontwikkeling winkelcentrum Keizerslanden - Centrumplan Kijk voor de volledige agenda op of bel naar de Griffie, telefoon

2 Nu N i e u w s v a n d e G e m e e n t e D e v e n t e r Wijkaanpak in uitvoering De Wijkaanpak is een methode om bewoners actief te betrekken bij de zorg voor hun eigen woon- en leefomgeving. Een manier van werken waardoor bewoners, instellingen en organisaties elkaar snel kunnen vinden en met elkaar werken aan een prettige buurt. Partners in de wijkaanpak zijn naast de bewoners onder meer de gemeente, Raster Groep, Politie, woningcorporaties en Cambio. de Hoven en Binnenstad DE HOVEN HEEFT GEKOZEN! Bewoners van de Hoven kregen op 13 maart de wensen en knelpunten gepresenteerd die de afgelopen periode zijn ingezonden via de Wijkaanpakkaarten. Iedereen die een onderwerp extra onder de aandacht wilde brengen, ging op een zeepkist gaan staan en eiste dertig seconden alle aandacht op om medestanders te winnen. Eén van de aanwezige jongeren durfde als eerste het woord te voeren! Onderwerpen die veel steun kregen zijn o.a. het opnieuw inrichten van het fietscrossbaantje Achter de Hoven, parkeerproblematiek in de hele wijk, aandacht voor tuintjes zodat de wijk weer wat groener wordt, overlast aan de IJssel in de warme maanden. De volgende stap is deze plannen verder vorm te geven. Dat gaat in april gebeuren. U wordt op de hoogte gehouden! Zandweerd-Zuid, Rode Dorp en Driebergen, Voorstad-Centrum, Voorstad-Oost en De Bekkumer VOORJAARSACTIE SLUISWIJK E.O. Heel lang was De grote schoonmaak een echte voorjaarstraditie. Sluiswijk houdt deze traditie hoog door op zaterdag 31 maart van 9.30 tot uur een voorjaarsactie te houden. De start van de actie is bij Speeltuin De Driehoek, waar natuurlijk de koffie en thee klaar staat. Doe mee! Alle bewoners en kinderen uit deze buurt worden uitgenodigd om mee te helpen de buurt schoon te maken en op te fleuren. Samen met Cambio wordt het zwerfvuil geraapt. En om de straten eens op te fleuren krijgen de boomspiegels (de cirkel grond rondom de boom) kleurige plantjes. Tot slot krijgen alle kinderen die meehelpen als beloning voor het harde werken een patatje. Cambi s Door het meehelpen kunnen de kinderen ook cambi s verdienen, waarmee ze tussen en uur speelgoed kunnen lenen bij de Banjerbakfiets. Dus bewoners en kinderen van Sluiswijk: doe gezellig mee en kom naar speeltuin de Driehoek! Deze actie wordt georganiseerd in het kader van Wijkaanpak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Rada, telefoon / of Rivierenwijk, Deltabuurt, Hoornwerk, Bergweide, Knutteldorp, Raambuurt en Epse-Noord DRUKBEZOCHTE KEUZEAVOND RAAMBUURT Werken aan een nog prettiger buurt De Wijkaanpakkeuzeavond in de Raambuurt, op 6 maart, is door zestig buurtbewoners bezocht. Een goede opkomst dus. De Raambuurt heeft gekozen voor de volgende wensen en knelpunten: - een verbeterde speelplek in de Werfstraat - het opknappen van de jeu-de-boulesbaan op het Laboratoriumplein - meer groen in de Raambuurt - aanpak van de parkeerdruk (ook in relatie tot het open gaan van de Boreel) - aanpak van verkeersknelpunten De startbijeenkomst van de vijf taakgroepen is op 12 april om 20 uur in het buurthuis. Alle aspirant taakgroepleden ontvangen daarvoor nog een uitnodiging. BEWONERS DELTABUURT STUREN BRIEF NAAR ADOPTIETEAM In het kader van de Wijkaanpak zijn in februari en maart zeven huiskamergesprekken gevoerd in de Deltabuurt deel 4 (het laagbouwdeel). Uit alle huiskamergesprekken bleek unaniem dat de afsluiting van de spoorwegovergang en de komst van een tunnel onder het spoor naar het achterliggende recreatiegebied, nog steeds heel sterk leeft. De deelnemers aan de huiskamergesprekken hebben daarom het initiatief genomen een brief te sturen naar het zogenaamde adoptieteam, een groep met vertegenwoordigers van de gemeente, verschillende ministeries en een adoptieminister die zich buigen over lastige problemen in en rond de Rivierenwijk. Het adoptieteam vraagt in de brief aandacht voor de sterke wens van de buurt, weer een goede ontsluiting te krijgen naar de Rielerenk, Wijtenhorst en Douwelerkolk. Wijkambtenaar Edwin Broekman heeft inmiddels vernomen dat het adoptieteam de brief van de bewoners snel zal beantwoorden. Zandweerd-Noord, Borgele, Platvoet, Tuindorp, Ziekenhuizen en omgeving, Oranjekwartier, Landsherenkwartier en Keizerslanden KEUZEBIJEENKOMST BORGELE/PLATVOET Voor het nieuwe wijkprogramma zijn door bewoners verschillende ideeën ingediend. Zo n vijftig bewoners uit Borgele en Platvoet bezochten de eerste keuzebijeenkomst op 12 maart in de Schalm. Het doel was te discussiëren over de verschillende ideeën en tot een keuze te komen. Er werd onder meer gesproken over verkeer, te hard rijden en het groenonderhoud. De hoogste prioriteit werd gegeven aan het groenbeheer. -dorp, Schalkhaar, Lettele-Linde-Oude Molen, Okkenbroek, Averlo-Frieswijk en landelijke gebied Okkenbroek/Lettele KEUZEAVOND DIEPENVEEN Aandacht voor het verenigingsleven en een frequent rijdende stadsbus zijn dè grote wensen van de bewoners van. Dat bleek op 13 maart bij de keuzeavond van Wijkaanpak Meer dan vijftig bewoners kwamen daarvoor naar het Hof van Salland. De verenigingen zoeken ondersteuning en willen zich meer profileren, bijvoorbeeld via een gids of website. De uursdienst van Conexxion (niet s avonds en op zondag) is als voorziening onvoldoende. Looproute Draaiomsweg Veel bijval kwam er voor een betere looproute op de Draaiomsweg richting winkels en Sparrenheuvel, nu bijna onmogelijk te doen voor bewoners met een rollator. De overlast van hondenpoep bleek ook een actiepunt. Andere keuzes: - een bijdrage voor buurtfeestmaterialen - een voorstel voor een fiets- en wandelpad op de Molenweg bij basisschool Slingerbos. Voor fietsende kinderen is de weg het erg gevaarlijk door de auto s van ouders Overlast van verkeer -zoals hardrijdende brommers in achterpaden van de Vossenbelt- en de 30-km zones kwamen eveneens aan de orde. KIEZEN VOOR UW DORP (3) Er komen nog twee keuzeavonden van Wijkaanpak; de uitnodiging is huis-aan-huis bezorgd. - Schalkhaar: maandag 26 maart in t Haarhuis - Averlo/Frieswijk: woensdag 28 maart in de Kranenkamp (na de vergadering Plaatselijk Belang) Beide avonden beginnen om 20 uur. Meer informatie kunt u krijgen bij wijkopbouwwerker Valentijn Hijink, telefoon Niet alleen in was een keuzeavond, ook in Lettele werd volop gediscussieerd over de ingediende wensen en ideeën. Tot slot werden er prioriteitsstickers geplakt voor de beste ideeën, en daar gaat Lettele de komende tijd mee aan de slag., Dortherhoek, Loo en Zuidloo BATTUM BEATS IT AGAIN OP 23 MAART Ben je tussen 12 en 16 jaar en geïnteresseerd in de nieuwe plannen rond Battum beats it again? Kom dan op 23 maart naar zaal Braakhekke (ingang SKW), dan hoor je de uitslag van de enquête en worden de prijzen uitgereikt. Jongeren zijn vanaf 19 uur welkom. Ouders mogen pas om uur komen. Koffie, thee en de pauzeconsumptie zijn gratis. Vorig jaar bedacht de jeugd van Battum Beats It een dropping en een disco. Wat wordt het dit jaar? KEUZEAVOND 28 MAART Komt u ook naar de keuzeavond van Wijkaanpak op 28 maart? In zaal Braakhekke kunnen inwoners van beslissen over de ingebrachte ideeën en wensen uit de nieuwe Wijkaanpakronde Er zijn tientallen suggesties ingebracht, variërend van een station voor, ontmoetingsactiviteiten in buurten tot goed begaanbare routes in het dorp. Na het kiezen gaan bewoners de komende twee jaar aan de slag in taakgroepen. De avond begint om 20 uur. De uitnodiging voor de avond wordt huis-aan-huis een bezorgd. Problemen die te maken hebben met grijs en groen (snoeien, kapotte wegen en verlichting) en een aantal verkeersproblemen, zijn doorgestuurd naar het Meldpunt Openbare Ruimte (telefoon ) en naar Verkeerszaken van de gemeente. Deze problemen worden niet tijdens de keuzeavond besproken.

3 Nu Klinkers Molenstraat/Leusensteeg Vorige week heb ik op deze plaats uitgebreid verteld wat er allemaal gaat gebeuren in de Smedenstraat en de Badhuisstraat. Achteraf blijkt dat er in die hoek van onze fraaie stad nog meer gaat gebeuren, want ook de Leusensteeg en de Molenstraat krijgen een facelift. Om de geheugens nog even op te frissen: in de Smedenstraat komen eerst de mannen van de nutsbedrijven (Essent en Vitens) in actie. Ze gaan gas- en waterleidingen vernieuwen. Als aannemer Siers klaar is met gas en water, verschijnen de mannen van aannemer Ophof in de straten. Dat is handig bekeken, want dan hoeft de straat maar één keer opengemaakt te worden. De gas- en waterwerkzaamheden zijn op dit moment al aan de gang. Het totale karwei duurt ongeveer tot begin juli. En nu de Leusensteeg en de Molenstraat. Deze klus begint in de Molenstraat op maandag 26 maart, ze zijn er druk mee tot 28 april. In de Leusensteeg verschijnen de stratenmakers op 23 april en ze hopen op 17 mei klaar te zijn. Wat ze daar nou precies gaan doen, in die Leusensteeg en Molenstraat, is mij nog niet bekend. Collegae die ik er naar vroeg, wisten het ook (nog) niet. Het ligt een beetje voor de hand natuurlijk; opnieuw bestraten en zo. Hoe dan ook: het werk aan die straten en stegen heeft wel gevolgen voor het bestemmingsverkeer. Je kunt er namelijk in de periode tussen 26 maart en 28 april (Molenstraat) en 23 april en 17 mei (Leusensteeg) niet in of uit. Dat wordt dus omrijden, goede lezers. Let op de borden. Holterweg Het wegvak 7 (da s een deel van de N344 -de Holterweg-) is klaar. Het volgende stuk van de Holterweg is nu aan de beurt om opgeknapt te worden. U voelt m al aankomen natuurlijk: ook hier heeft dat gevolgen voor het verkeer. Het weggedeelte dat op de schop gaat ligt tussen de Salomonszegel en de spoorwegovergang Holterweg (bij ). Als u dit leest zijn ze al bezig met de inleidende werkzaamheden. Het totale karwei duurt tot 1 juli. Dat lijkt een lange tijd, maar het gaat dan ook om een flink stuk Holterweg. En wat doet het verkeer al die tijd? Niks, dat rijdt gewoon door. Ze willen de weg niet helemaal afsluiten, met behulp van verkeerslichten leidt de aannemer de auto s om en om over de weggedeelten waar wordt gewerkt. Kijk, ze hebben natuurlijk liever dat u tóch een eindje omrijdt. Dat lijkt me trouwens ook wel zo slim; een kleine omleiding gaat altijd sneller dan om de haverklap voor een rood licht te moeten staan. De gemeentelijke verkeersdeskundige die zich onder meer bezighoudt met het uitdokteren van de omleidingen, vertelde dat de gemeente zogeheten adviesroutes heeft ingesteld. Die hoef je dus niet verplicht te volgen, maar ze adviseren je het wél. De adviesroutes op de N344 (richting /Holten of ) lopen via de A1. De richting wordt aangegeven met pijlen. Nou, duidelijker kan het niet. Er staan veertien geelzwarte borden op de verschillende kruispunten. Bedrijven in de buurt zullen bereikbaar zijn. In de buurt van spoorwegovergang liggen nog van die verouderde betonplaten op de Holterweg. Die verdwijnen om plaats te maken voor asfalt. Beuk Langs de Raalterweg, even voorbij restaurant de Kranenkamp (op de hoek van de laan naar abdij Sion) stond vele jaren een bijzonder mooie beuk. Inderdaad, stónd, want een paar weken geleden verschenen er mannen met zagen, bijlen en ander snoei- en hakmateriaal en daar ging de ouwe beuk. Hij lag nog een poosje in stukken gezaagd langs de weg maar ook die resten van de oude reus zijn afgevoerd. Lezers vroegen waarom de boom moest wijken. Het antwoord moet ik nog schuldig blijven. De beuk stond namelijk langs de N348 en daar gaat de provincie over. De gemeente heeft daar dus niks mee te maken. Om erachter te komen wat er met de verdwenen beuk aan de hand was, moet ik dus nog wat telefoontjes plegen. Als ik het weet, vertel ik het u meteen. Zelf denk ik dat de boom (na de storm) zo ongeveer aan het eind van zijn Latijn was óf dat hij moest wijken om verkeerstechnische redenen. Maar zoals gezegd; dat weet ik nog niet. Een van de mensen die mij erover aansprak, zei dat een eindje verderop, even voorbij de nieuwe rotonde ook een stel berken was omgezaagd. Of hier gewoon sprake was van periodiek onderhoud of omdat de berken niet zo best meer waren, weet ik niet. En ik weet evenmin of die berken langs de weg, dus op grond van de provincie stonden of gewoon in het aanpalende weiland van de daar wonende boer. U ziet: mogelijkheden zát. Bolwerksmolen Hoe zit dat nou met die Bolwerksmolen, zo vroeg een bevriende relatie mij. Die staat daar maar gerestaureerd en wel mooi te wezen aan de overkant van de IJssel, maar draaien? Ho maar. Op de eerste plaats, sprak ik afgemeten, spreekt men in molenaarskringen niet van draaien, maar van malen. En ten tweede is de molen nog niet helmaal gereed. Hij had wel een beetje gelijk natuurlijk, want als alles volgens de planning was gegaan, was de molen nu allang zaagklaar. Maar het ging nou eenmaal niet zo vlot als was verwacht, daar wil ik u hier niet lastig mee vallen. Ik geef toe dat de oude houtzager (de enige nog op windkracht werkende houtzaagmolen van Overijssel, we kunnen dat niet vaak genoeg herhalen!) er vanaf de Welle gezien puntgaaf bij staat en wat het uiterlijk betreft is dat ook zo. Maar binnenin de molen moet nog wel het een en ander gebeuren. Ik ben er van de week even wezen kijken en ik moet zeggen, je kijkt je ogen uit. Er is een heleboel veranderd. Er hangen nu drie zaagramen naast elkaar en het moet een imposant gezicht zijn als die straks alledrie aan het werk zijn. Drie boomstammen tegelijk; het kan niet op! De officiële opening is op vrijdag12 mei. Dan staat de stelling van de molen vol met Belangrijke Personen. Een dag later, zaterdag 13 mei (Nationale Molendag) is er Open Huis. Compleet met attracties en feestelijkheden voor iedereen. NIEUWE WERKZAAMHEDEN WIJK 1 (de Hoven, Binnenstad en industrieterreinen) Kraanwerkzaamheden Vleeshouwerstraat Periode: 26 maart 2006 Toelichting: ten behoeve van werkzaamheden aan panden in de Vleeshouwerstraat staat s morgens van 7.30 tot 12 uur een kraan in de Vleeshouwerstraat. De Assenstraat en Vleeshouwerstraat zijn hierdoor afgesloten voor doorgaand verkeer. LOPENDE WERKZAAMHEDEN WIJK 1 (de Hoven, Binnenstad en industrieterreinen) Herinrichting straten Worp Periode: tot begin mei 2007 Toelichting: de gemeente heeft aannemer Dusseldorp opdracht gegeven om herinrichtingswerkzaamheden uit te voeren in de Kortestraat, Bessenstraat, Hovenierstraat, Groenestraatje, Geraniumstraat, Leliestraat, Begoniastraat (tussen Vonderstraat en Dahliastraat), Vonderstraat (tussen Leliestraat en Begoniastraat) Dahliastraat, Langestraat en Collegietuin. De straten worden niet volledig afgesloten, maar zijn voor doorgaand verkeer niet bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om voor de woningen te parkeren. Herinrichting Smedenstraat en Badhuisstraat Periode: tot en met begin juli Toelichting: de gemeente heeft aannemer Ophof Infra opdracht gegeven om de Smedenstraat opnieuw in te richten. De aannemer start begin april met de werkzaamheden in de Smedenstraat. Voordat Ophof aan het werk gaat, moeten er de nodige water- en gasleidingen worden vervangen. Aannemer Siers voert de werkzaamheden, in opdracht van Vitens en Essent, vanaf 12 maart uit. Herinrichting Arnhemstraat, Emmerikstraat en Tielstraat Periode: tot eind juli 2007 Toelichting: de gemeente heeft aannemer Lareco opdracht gegeven om de Arnhemstraat, Emmerikstraat en Tielstraat opnieuw in te richten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de revitalisering van Bergweide. Werk in Uitvoering In de openbare ruimte wordt altijd hard gewerkt. In Nu vindt u wekelijks een overzicht van startende en lopende werkzaamheden. WIJK 2 (Zandweerd-Zuid, Rode Dorp, Driebergen, Voorstad-Centrum, Voorstad-Oost, Bekkumer) Herinrichting D.G. van der Keesselstraat (van Zwolseweg tot Vermeerstraat), J. Sinthenstraat, J. van straat, Dr. M.E. Houckstraat, Schuilingstraat, M. Houwerstraat en Cartesiusstraat Periode: tot en met eind maart 2007 Toelichting: de gemeente heeft Reko opdracht gegeven om de bovengenoemde straten opnieuw in te richten. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De bewoners van de straten krijgen daarover gedetailleerde informatie. WIJK 5 (Dorp Colmschate, Snippeling, Veldpape, Oxerhof, Bannink, Oostrik, Blauwenoord, Groot en Klein Douwel, Colmschaterenk, Bramelt, Roessink, Essenerveld, Swormink, Op den Haar, Steinvoorde, Jeurlink, Graveland) Aanleggen drempels Bloemendalsweg Periode: tot en met 23 maart 2007 Toelichting: aannemer Dusseldorp heeft opdracht gekregen om twee drempels aan te leggen in de Bloemendalsweg. De omleiding voor de weggebruikers wordt weergegeven op de borden. WIJK 6 (, Schalkhaar, Lettele, Okkenbroek, Averlo-Frieswijk, landelijk gebied Okkenbroek, Lettele) Uitvoering herinrichting Zandwetering, deelgebied Baarlerhoek Periode: tot begin mei Toelichting: Waterschap Groot Salland en de gemeente werken samen aan de herinrichting van de Zandwetering. De oevers van de Zandwetering worden verlaagd en verbreed, op een aantal plaatsen komen poelen, faunaduikers en een vistrap. Verder worden nog hagen en bomen aangeplant en wordt het gebied toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Informatie Dit overzicht vindt u niet alleen wekelijks in Nu, maar ook op Meldingen, storingen, klachten in openbare ruimte Essent Vitens Circulus Omgevingsvisie externe veiligheid Burgemeester en wethouders hebben vorige week een ontwerp van de Omgevingsvisie Externe Veiligheid vastgesteld. Deze visie is gemaakt om duidelijk te maken aan inwoners en bedrijven hoe de gemeente om gaat met externe veiigheid. De conclusie is dat een veilige gemeente is. Er zijn nu goede prognoses voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Bekeken vanuit externe veiligheid leidt dat tot de conclusie dat de omgeving van het spoor niet op slot zit voor ruimtelijke ontwikkelingen. Langs wegen zijn er vanuit externe veiligheid geen bouwbeperkingen. Bij bedrijven kunnen de meeste knelpunten worden opgelost met milieuvergunningverlening. Het gemeentelijk beleid, dat al enkele jaren geleden is ingezet, is nu aangescherpt en formeel vastgelegd. Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van risico s die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water, het spoor en door ondergrondse buisleidingen. Zeker na de vuurwerkramp in Enschede is dat een belangrijk item. Gebiedstypen Het college heeft drie gebiedstypen geformuleerd. 1 Woonwijken en buitengebied In de woonwijken is het veiligheidsniveau het hoogst en worden risicobedrijven niet toegestaan. In het buitengebied is het veiligheidsniveau grotendeels gelijk aan de woonwijken. Er zijn enkele bedrijven aanwezig, maar deze vormen door de lage bebouwingsdichtheid geen groot risico voor de omgeving. 2 Transportzones en bijzondere locaties Uit risicoberekeningen blijkt dat binnen de transportzones (rondom het spoor, de A1 en de route voor gevaarlijke stoffen) ontwikkelingen, zoals de herstructurering van de Rivierenwijk, mogelijk zijn. Wel gaat de gemeente in die gebieden zeer zorgvuldig om met de veiligheidsaspecten. De gemeente onderzoekt, samen met de brandweer, hoe het gebied zodanig kan worden ingericht dat het veiligheidsniveau aanvaardbaar is. Daarbij zijn de plekken waar gebouwen komen en de mogelijkheden om te vluchten belangrijke aspecten. Met bijzondere locaties worden specifieke ontwikkelingslocaties bedoeld, waarbij op de locatie zelf geen risicobedrijven worden gevestigd. Dergelijke locaties hebben echter wel te maken met risico s van omliggende bedrijven of transportassen. Voorbeelden zijn het Havenkwartier en de kantorenlocaties op de bedrijventerreinen Bergweide en Kloosterlanden. Binnen deze bijzondere locaties kiest de gemeente nadrukkelijk voor ontwikkeling, maar gaat daarbij heel zorgvuldig om met externe veiligheid. Daarvoor worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in de transportzones. 3 Bedrijventerreinen Op bedrijventerreinen is de vestiging van risicobedrijven wel mogelijk, maar wordt door middel van strenge eisen in de milieuvergunning gezorgd voor minimale risico s voor de omgeving. Lees verder op volgende pagina

4 Nu es meer op Lees meer op Lees meer op ww Meer ruimte voor kwaliteit horeca Burgemeester en wethouders willen meer ruimte geven aan de horeca om zich te ontwikkelen, om diversiteit te bevorderen en te werken aan het verder terugdringen van de overlast van het uitgaande publiek in de nachtelijke uren. Dat is in het kort de missie van het nieuwe horecabeleid dat het college voorlegt aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders verwachten dat het voorgestelde beleid bijdraagt aan het behoud en de versterking van als aantrekkelijke stad en ommeland voor inwoners en bezoekers. Het huidige horecabeleid dateert uit 1986 en is aangevuld in Dit beleid is vooral gericht op de binnenstedelijke horeca. Vanuit diverse kanten was er grote behoefte aan een actueler en nieuw beleid dat de hele gemeente dekt. Sinds september 2005 werkt de gemeente in overleg met horeca, politie, brandweer en enkele bewoners aan een nieuw horecabeleid. In samenwerking met hen is in het najaar van 2006 de hoofdlijn van het nieuwe beleid op papier gezet en aan de betrokken partijen voorgelegd. Op basis van de reacties heeft het college de hoofdlijn besproken en waar nodig laten aanpassen. In haar vergadering van 13 maart heeft het college besloten voorlopig in te stemmen met de hoofdlijn en het nieuwe horecabeleid te bespreken met de gemeenteraad. Op basis van de hoofdlijnen van het nieuwe horecabeleid wordt dit voorjaar een beleidsplan opgesteld waarop nog inspraak mogelijk is. wil investeren in cultuur Nieuw beleid vastgesteld heeft op het gebied van cultuur een groot en kwalitatief goed aanbod. Dit aanbod is van grote waarde voor de individuele ontwikkeling van mensen. Een goed cultureel aanbod is mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van de stad. beschikt over een rijke cultuurhistorie. Dat is mede zichtbaar in de verschillende collecties van het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, de Musea en in het grote aantal monumentale panden in de binnenstad. Om te zorgen dat het huidige niveau kan worden behouden en om het cultuuraanbod op een aantal punten te verbeteren stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor te investeren in cultuur. De inwoners van, de vele vrijwilligers en de professionele instellingen die talloze initiatieven mogelijk maken verdienen waar mogelijk alle hulp en inzet van de gemeente, aldus wethouder van cultuur, Gerrit Berkelder. Lange termijnvisie en ambitie Het college heeft een lange termijnvisie voor de cultuursector opgesteld. De groei van de gemeente, de maatschappelijke ontwikkelingen, de groei van sommige culturele instellingen en het toenemende aantal kleinere evenementen en de ontwikkeling in de kwaliteit daarvan vraagt extra inspanningen. De gemeente wil culturele instellingen faciliteren om hun werk goed te doen en om tegelijkertijd vernieuwing mogelijk maken. Om deze ambitie te realiseren zijn er drie actielijnen geformuleerd: - het weer gezond maken van de financiële positie van instellingen - inhoudelijke ontwikkeling en ondersteunen van vernieuwende initiatieven - onderzoeken naar noodzakelijke investeringen in de huisvesting en mogelijke bundeling van functies en taken Vervolg De gemeenteraad neemt definitieve besluiten over inzet van extra geld bij de behandeling van de voorjaarsnota of bij komende begrotingen. Het plan wordt naar verwachting 4 april in de Politieke Markt besproken. Lees meer op Vervolg van Omgevingsvisie externe veiligheid Bovendien wordt goed gekeken naar de locatie waar een dergelijk bedrijf zich gaat vestigen ten opzichte van bijvoorbeeld grote kantoren. Scheiden van afval is goed voor milieu en portemonnee Ter inzage periode en inspraak Het ontwerp van de Omgevingsvisie Externe Veiligheid met bijbehorende tekeningen ligt ter inzage bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20. Op de website kunt u deze visie ook downloaden. Iedereen kan van 22 maart tot en met 2 mei 2007 gemotiveerd een zienswijze inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie definitief vast, nadat een standpunt is ingenomen over de ingekomen reacties. Informatiebijeenkomst Woensdag 11 april wordt om 20 uur een bijeenkomst/hoorzitting gehouden in de Burgerzaal van het Stadhuis. De omgevingsvisie wordt dan toegelicht, vragen worden beantwoord en zienswijzen kunnen mondeling worden ingebracht. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt in de gemeente apart van het restafval opgehaald en verwerkt. Dit levert in de eerste plaats financieel voordeel op. Ook draagt het flink bij aan de milieudoelstellingen van de gemeente. Sinds 1994 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht om groente- fruit- en tuinafval gescheiden in te zamelen. Soms ontstaat er discussie over de voordelen van de GFT-inzameling. Ook horen we wel eens op feestjes dat scheiden van GFT geen zin heeft want ze gooien het later toch op één hoop. Waarom dan toch de moeite doen om GFT netjes te scheiden van het restafval? Geheugensteuntje Alleen schoon GFT-afval kan worden verwerkt tot compost. Zit er ander afval bij, dan wordt de kwaliteit van de compost minder. Is de vervuiling té groot dan wordt de hele lading afgekeurd en alsnog naar de verbrandingsovens gebracht. GFT-afval scheiden heeft dus alleen zin als u zich aan de regels houdt. Wat mag er in de groene bak Aardappelschillen Bladeren Bloemen Botjes Brood Dennennaalden, hulstblad Doppen van pinda s/noten Eierschalen Etensresten (gekookt) Gras Kaaskorsten zonder plastic Kamerplanten Keukenpapier Koffiefilter Loof, blad Mest van kleine huisdieren Noten/pitten Onkruid Planten(resten) Schillen Schors Snoeiafval (klein) Stro Theebladeren en zakjes Vet (gestold) Visgraten Als u weet dat alle inwoners van jaarlijks in totaal bijna acht miljoen kilo GFT apart houden, dan besparen we toch maar mooi een half miljoen euro gemeenschapsgeld op jaarbasis met z n allen! Het kan nog beter Het restafval uit wordt regelmatig geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat de bewoners van nog 6,5 miljoen kilo GFT niet schei- Wat mag er absoluut niet in de groene bak Aarde (tuingrond) Asbakresten, sigarettenpeuken Haren van mens en dier Houtskoolresten Kauwgom Kerstbomen Kurken Lucifers Melkpakken Oasis (steekschuim) Papier Pakken van vruchtensap Potgrond Schelpen Slachtafval Stofzuigerzakken (en evenmin de inhoud) Zand (uit de vogelkooi) Gratis compostactie Van 5 tot en met 14 april wordt in een compostactie gehouden. De gemeente organiseert dit samen met de VAR, de Ulebelt (voorheen MilieuCentrum) en zes tuincentra. Bij vrijwel alle tuincentra kunt u gratis een flinke zak compost krijgen. De grootverbruikers van compost kunnen gratis bij de Ulebelt een aanhanger vol halen. Wethouder Gerrit Berkelder en de voorzitter van het bestuur van de VVV, N.H.S. Hertsenberg, hebben op 12 maart een convenant ondertekend waarin beide partijen afspraken hebben vastgelegd over het gebruik van de Bergkerk. De Bergkerk wordt voor een aantal jaren in gebruik gegeven aan de VVV volgens de open formule. Dit houdt in dat de ruimte aan allerlei partijen in beschikbaar wordt gesteld als cultuurpodium voor beeldende kunst, muziek en theater en als faciliteit voor bijzondere ontvangsten en relatiemarketing. Samen geld besparen Het apart inzamelen en composteren van het GFT levert voordeel op. De Gemeente laat haar GFT composteren bij de VAR in Wilp. Het composteren van een 1000 kilo GFT is 60,- goedkoper dan het verbranden van 1000 kilo restafval. Spreekuur De Ombudscommissie van de gemeente houdt donderdag 29 maart van tot uur spreekuur in het Stadskantoor, Burseplein 20. Aanwezig zijn de leden P. Bannink en drs. N.S.M. Reus. Als u zich benadeeld voelt door het optreden, of den, maar bij het restafval gooien. Daar ligt dus nog een mooie kans om het verwerken van ons huishoudelijk afval betaalbaar te houden. Door beter GFT te scheiden helpt u de gemeente om de kosten te beheersen en om de milieudoelstellingen te halen. het nalaten daarvan, van bijvoorbeeld de burgemeester, wethouders, gemeenteraad(s)leden of ambtenaren van de gemeente, dan kunt u terecht bij de Ombudscommissie. De commissie functioneert onafhankelijk van de gemeente. Voor meer informatie kunt u bellen naar nummer Op 14 april wordt van 10 tot uur een voorlichtingsochtend thuiscomposteren georganiseerd in de tuinen van de Ulebelt, Maatmansweg 3 in de Vijfhoek. Meer informatie volgt volgende week.

5 Nu Publicaties Bouwen VERLEENDE VERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor: Verleende lichte bouwvergunningen Bergakker 22 (plaatsen dakkapel). Garnizoenstraat 11 (veranderen berging), Kilstraat 64 t/m 104 (vernieuwen balkonhekwerken voorzijde), Zwolseweg 379 t/m 401 (vernieuwen balkonhekwerken). Verleende reguliere bouwvergunningen Boxbergerweg mastnummer 16 (plaatsen lichtmastreclame), Hunneperkade 4 (oprichten palletopslag en containeroverkapping), Keulenstraat 17 (veranderen dakopbouw boven trappenhuis), Teugseweg 5 (plaatsen reclame), Veldhommel 4 (vergroten woning). Verleende reguliere bouwvergunningen fase 2 Dr. Albert Schweitzerlaan 4 (vergroten woning d.m.v. kap op garage). Verleende sloopvergunningen Keizer Karellaan (verwijderen asbest), Smedenstraat 10 (slopen deel bouwwerk asbest), Singel 25 (slopen asbest uit bouwwerk), Zweedsestraat 7 (verwijderen asbest). Dorpsstraat 27 (slopen deel winkel). - de stukken met bijbehorende tekeningen van 22 maart tot en met 3 mei 2007 kunnen inzien bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20 en bij de balie Leeuwenbrug/team een gemotiveerd bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC. er rekening mee moeten houden dat het indienen van een bezwaarschrift er niet automatisch toe leidt dat van de vergunning geen gebruik mag/zal worden gemaakt. daarnaast bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunnen indienen. meer informatie kunnen krijgen via telefoon ; zeker wanneer u een bezwaarschrift wilt indienen is het raadzaam via dit nummer informatie in te winnen over de termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet zijn ingediend (binnen zes weken na het verzenden van de vergunning). AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Aanvragen om lichte bouwvergunning Langestraat 118b (plaatsen gaasframe voor klimopbeplanting), Leeghwaterlaan 40 (plaatsen dakkapel), Loomanstraat 4 (vergroten dakkapel), Oudstraat 66 (vergroten woonhuis), Rolklaver 83 (plaatsen dakkapel met aangekapt dak), Willem Sandbergstraat 34 (plaatsen afdak). Burgemeester Doffegnieslaan 2 (plaatsen garage, het wijzigingen van de oost-, west- en zuidgevel én het intern wijzigen van een woning). Lettele Korenkamp 35 (veranderen uitbouw serre tot woonkeuken). Schalkhaar Kampweg 21 (vergroten van een woning). Aanvragen om reguliere bouwvergunning Colmschate Holterweg 95a (oprichten warenhuis) Beyerinckstraat 16,18, 26 (vergroten woning), Broederenstraat 19 (veranderen reclame), Emdenstraat 9 (vergroten bedrijfspand), Gratamastraat 29 (plaatsen dakkapel), Grote Poot 19 tot en met 23 (vernieuwen bestaande dak), Hoek L. Springerlaan/Colmschaterstraatweg (plaatsen noodgebouw), hoek Havikshorst-Het Vlier, tegenover nummer 112 (vergroten tijdelijk reclamebord), Koningin Wilhelminalaan (oprichten bergingen), Koperwiek 41 (veranderen garage naar kantoor), Lange Zandstraat 52 (veranderen deel winkel naar woning), Scheldestraat 2 (plaatsen hobbyruimte), Twelloseweg (veranderen woning), Zandkreekstraat 16 (veranderen dakkapel/ dakopbouw). Aanvragen om reguliere bouwvergunning fase 1 A. Reynvaanstraat 22 (vergroten woning). Schalkhaar Timmermansweg kavelnummer 901, (oprichten vrijstaande woning), Timmermansweg kavelnummer 902, (oprichten vrijstaande woning). Aanvragen om reguliere bouwvergunning fase 2 Bomenrand 3 (oprichten woning met garage). Aanvragen om sloopvergunning Smedenstraat 254 (slopen pand). Het echtpaar Bijenhof-Buschkens was 14 maart zestig jaar getrouwd. Op dit heugelijke feit werd getoost in De Zamenhoff in Huize Corel. Locoburgemeester Gosse Hiemstra kwam het diamanten paar namens het college van burgemeester en wethouders van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Aanvragen om aanlegvergunning Klinkenbeltsweg van Tabaksstraat tot Moerakkerstraat 2 (aanbrengen of verwijderen bovengrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur). - deze aanvragen kunnen inzien bij de balie Leeuwenbrug/team - zolang op deze aanvragen/meldingen niet is beslist, bij het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC schriftelijk een reactie kunnen indienen. - ook in een later stadium de verleende vergunning/melding nog kunnen aanvechten door het indienen van een bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders. - meer informatie kunnen krijgen via telefoon ARTIKEL 15 WRO VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders zijn van plan, onder het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bouwvergunning te verlenen voor: - het plaatsen van een tuinhuisje op perceel Boutensgaarde 116, Deze bouwplannen liggen van 22 maart tot en met 5 april 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/ team Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen tegen het verlenen van deze vrijstelling/bouwvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Toezicht, Postbus 5000, 7400 GC. Deze bouwplannen liggen van 22 maart tot en met 19 april 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/team Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen tegen het verlenen van deze vrijstelling/bouwvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Toezicht, Postbus 5000, 7400 GC. met dit team via telefoon ARTIKEL 19, LID 3 WRO VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders zijn van plan, onder het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 20, lid 1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, bouwvergunning te verlenen voor: - het vergroten van een woning op perceel M. van Brielstraat 35,. - vergroten van een woning op perceel Timmermansweg 23, Schalkhaar Deze bouwplannen liggen van 22 maart tot en met 3 mei 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/team Tijdens deze periode kan een ieder zienswijzen tegen het verlenen van deze vrijstelling/bouwvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC. met dit team via telefoon Horeca SLUITINGSUUR HORECABEDRIJF De burgemeester is van plan om op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een nieuwe (jaar)ontheffing van het sluitingsuur te verlenen ten behoeve van - Luxor Plaza in perceel Brink 20. Vorige week maandag heeft wethouder Bert Doornebos de eerste handeling verricht voor de start van het woningbouwproject De Nassouwe aan de Hogeweg/Prinses Margrietlaan in. Dura Vermeer Bouw B.V. bouwt op deze locatie zestien twee-onder-een-kapwoningen met garage. Alle woningen in dit nieuwe project zijn reeds verkocht. met dit team via telefoon ARTIKEL 15 WRO VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders zijn van plan, onder het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bouwvergunning te verlenen voor: - het vergroten van een woning op perceel Rozenstraat 9, Het gaat om een uitbreiding van de jaarontheffing met de nachten van donderdag op vrijdag tot 5 uur. De huidige ontheffing is geldig voor de twee weekendnachten tot 5 uur. De aanvraag en ontwerpbeschikking liggen van 22 maart tot en met 2 mei 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug 85. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn hun zienswijze op de nieuwe ontheffing schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kan ook worden ingediend bij de burgemeester, Postbus 5000, 7400 GC. Een mondelinge zienswijze kan tussen 8.30 en 14 uur kenbaar worden gemaakt bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug 85, bereikbaar via telefoon of bij het team Vergunningen, via telefoon

6 Nu Gymnastiekvereniging SVOD gaf zaterdag 17 maart haar jaarlijkse uitvoering in Sport- en Recreatiecentrum de Scheg. Het publiek, kon volop genieten van een perfecte uitvoering waarin diverse takken van de gymnastieksport zoals aerobic, jazzdance, ritmische gymnastiek en turnen voorbij kwamen. Kappen VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het kappen/verplanten van bomen op de volgende percelen: Gemeentelijke aanvragen Noorderenk 39 (een esdoorn). Aanvragen derden Noorderenk 62, voortuin (een conifeer). Colmschate Bloemendalsweg 6 (twee esdoorns en een berk). Beerzestraat 48 (twee dennen en drie coniferen), Vestdijkgaarde 43 (zes fijnsparren), President Steynstraat 33, achtertuin (een berk), Slangenburg 312, achtertuin (een conifeer), Bremenweg 4 (vijf populieren en vijf wilgen) en Van Doetinchemstraat 15, voortuin (een berk). Hemeltjenskamp 23 (vier fijnsparren en een Hemlockspar) en Sallandsweg 9 (een beuk). Aan deze vergunningen is het voorschrift verbonden dat binnen een termijn van zes weken, met ingang van de dag na bekendmaking, niet gekapt of verplant mag worden. dat: - de vergunningen van 21 maart tot 2 mei 2007 ter inzage liggen bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20 en bij de balie Leeuwenbrug/team indien een belanghebbende het niet eens is met een vergunning kan deze, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit aan de vergunninghouder dan wel binnen twee weken na deze publicatie, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC de gemeente op de termijn van zes weken streng moet toezien. Bij overschrijding van deze termijn moet u er rekening mee houden dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen - een bezwaarschrift in elk geval het volgendemoet bevatten: een motivering, een datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw handtekening. Indienen via is niet mogelijk - het indienen van een bezwaarschrift de werking van een vergunning niet schorst. In spoedeisende gevallen kunt u daartoe een verzoek tot het nemen van een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Hieraan zijn kosten verbonden. - zij meer informatie kunnen krijgen via telefoon Dit is zeker raadzaam voor informatie over de termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet zijn ingediend of voor informatie over de noodzaak schorsing van de vergunning te vragen. AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben aanvragen ontvangen vergunning te verlenen voor het kappen van de volgende bomen: Aanvragen derden Van Doetinchemplein 5, achtertuin (een den), Johannes van Vlotenlaan 70, schoolplein (een plataan), Akkerstraat 32, achtertuin (een esdoorn) en Raalterweg 7c, voortuin (een den). Dorpsstraat 44, zijtuin (drie dennen). - tot 4 april 2007 een schriftelijke zienswijze tegen deze aanvragen kunnen indienen bij het cluster Ruimte en Samenleving, Postbus 5000, 7400 GC - deze aanvragen kunnen inzien bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20 en bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug in een later stadium een bezwaarschrift kunnen indienen tegen een mogelijk te verlenen vergunning - informatie over deze aanvragen kunnen krijgen via telefoon Milieu WERKZAAMHEDEN OP HET DOORGAANDE SPOOR VolkerRail B.V. gaat in de buurt van het stationsgebouw onderhoud aan het spoor uitvoeren. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van 25 op 26 maart van uur. In verband met de veiligheid van de treinenloop worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Helaas is geluid- en lichthinder voor omwonenden door het gebruik van een krol en ander klein apparatuur niet te voorkomen. Burgemeester en wethouders hebben, gelet op de noodzaak van het werk, een ontheffing verleend van het verbod op geluidhinder op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De ontheffing houdt in dat er voldoende zorg voor het milieu in acht wordt genomen en dat onnodige geluid- en lichthinder wordt voorkomen. met M. Çekiç van het team Vergunningen, telefoon Mocht er in de nachtperiode naar uw mening sprake zijn van ontoelaatbare hinder, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de afdeling Milieu. Monumenten AANGEVRAAGDE MONUMENTEN- VERGUNNING Burgemeester en wethouders zijn van plan een monumentenvergunning te weigeren voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het gemeentelijke monument - Zwolseweg 96 Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 20 maart tot 30 april 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug 85. Gedurende deze termijn kunt u tegen het ontwerpbesluit uw zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders, t.a.v. J.L.M. van de Laar, projectleider Monumenten van het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC. U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken bij J.L.M. van de Laar, via telefoon Openbare grond VERLEENDE VERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor: - het in de periode van 19 maart tot en met 28 juli 2007, tijdelijk in gebruik nemen van 700 m 2 openbare gemeentegrond aan de Molenstraat, Smedenstraat en Leusensteeg te, ten behoeve van het plaatsen van omheiningen, hekwerken, schuttingen, loodsen, keten, wagens (waaronder vijf bedrijfswagens van Ophof Infra) en containers, voor renovatiewerkzaamheden. - deze vergunning met ingang van 13 maart tot en met 24 april 2007 kunnen inzien bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20 en bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug 85 - een gemotiveerd bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, - er rekening mee moeten houden dat het indienen van een bezwaarschrift er niet automatisch toe leidt dat van de vergunning geen gebruik - daarnaast bij de Voorzieningenrechter van de recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het nemen van een voorlopige voorziening - meer informatie kunnen krijgen via telefoon Zeker wanneer u een bezwaarschrift wilt indienen is het raadzaam via deze nummers informatie in te winnen over de termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet zijn ingediend (binnen zes weken na het verzenden van Postbus 5000, 7400 GC mag/zal worden gemaakt Arrondissementsrechtbank, sector Bestuurs- kunnen indienen de vergunning). Ruimtelijke Ordening Start vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO met verklaring van geen bezwaar Het college van burgemeester en wethouders is van plan met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (na verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Overijssel) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor: - de restauratie en uitbreiding van een woning en de verplaatsing van de schuur aan de Olsterweg 8 te Het ontwerpbesluit tot het verlenen van deze vrijstelling en de bouwvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22 maart tot en met 2 mei 2007 ter inzage bij de balie Leeuwenbrug/team Frontoffice, Leeuwenbrug 85 en bij de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijke zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het team Ontwerp en Beheer, Postbus 5000, 7400 GC. Tevens kan mondeling worden ingesproken bij M. van Beest van het team Ontwerp en Beheer, via telefoon In het kader van de Boekenweek hebben burgemeester en wethouders afgelopen zaterdag in de Openbare Bibliotheek voorgelezen voor publiek. Colofon Gemeente Postbus 5000, 7400 GC telefoon , fax internet: Redactie team Communicatie Nu via Foto s Tenzij anders vermeld: Cross-Fade Video Openingstijden Alle afdelingen maandag t/m vrijdag van uur. Bovendien zijn de Informatiebalie in het Stadskantoor, Burseplein 20 en de balie Leeuwenbrug/Frontoffice Publiekszaken, Leeuwenbrug 85 op donderdag van uur geopend. Voor uitzonderingen raadpleeg of de Gemeentegids. Voor klachten over de bezorging telefoon:

Welstandscommissie. Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen. Klinkers. Wijkaanpak

Welstandscommissie. Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen. Klinkers. Wijkaanpak DEVENTER.NL JAARGANG 18 WEEK 25 18 JUNI 2008 Burgerjaarverslag landschapsontwikkelingsplan rechtop! PAGINA 3 PAGINA 6 PAGINA 9 Duidelijkheid voor ouders Afspraken voorkomen 'witte' en 'zwarte' scholen

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

Eindejaarsuitkering voor minima

Eindejaarsuitkering voor minima stads krant KICK ON paviljoen 2030 pag. 2 Het nieuwe parkeren in de schilwijken pag. 3 Alkmaars groen in tv-uitzending pag. 8 uitgave: gemeente alkmaar 10e jaargang, nummer 21 woensdag 2 december 2009

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3 Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Uithoorn 17 november 2010 3 Meterkasten Schakelmateriaal Verlichting CAI installatie Netwerken Witgoed Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES

Nadere informatie

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk 27 mei2015 Week 22, Jaargang 23 Foto: Buro JP markt 6 juni SPL Peuterfeest! Junior stadsarcheologen aan het werk Zeven op de Garenmarkt De eerste zeefdag was een groot succes. Kinderen vanaf 8 jaar konden

Nadere informatie

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg In het weekend van vrijdag 22 maart om 20.00 uur tot en met maandag 25 maart om 06.00 uur is het viaduct Schelmseweg (gelegen tussen Burgers Zoo en het

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART

Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 22 april 2009 2 Safari? Beleef met de experts een exclusieve droomreis naar oost- of zuidelijk Afrika. Goed Gevoel! Ik heb een hypotheek

Nadere informatie

Beleef dit weekend de stad van de toekomst!

Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Gele Rijdersplein is drie dagen lang Future City Festival-terrein Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober is het Gele Rijdersplein in het centrum van Arnhem

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Duizenden bezoeken Simmerdeis

Duizenden bezoeken Simmerdeis wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 4 juli 2013 Duizenden bezoeken Simmerdeis Zie ook www.smallingerland.nl De Peinder Mieden Verkaveling gestart! 3 Culturele zondag Museumplein & Papegaaienbuurt,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 14 mei 2014 3 KORT NIEUWS: Rectificatie Uithoorn - In de tekst van het artikel over TravelXLatHome in de rubriek Werk in Uitvoering (NMB 7-5)

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Gezocht: groene daken en gevels!

Gezocht: groene daken en gevels! Gezocht: groene daken en gevels! Groene daken en gevels hebben veel voordelen. Een tuin op uw dak of aan uw gevel is niet alleen gewoon mooi, maar werkt ook isolerend en draagt bij aan een beter stadsklimaat.

Nadere informatie

No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad

No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad Prof. Kamerlingh Onneslaan Auteur: onbekend Bron: Gemeentearchief Uitbreiding Rotterdam Airport: welzijn versus welvaart 3 College wil investeren 16 Funderingsherstel

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

'You've got a friend'

'You've got a friend' Opgericht 1846 I Jaargang 2014 I nummer 50 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 Mens Wear TEEZS GROESBEEK * State of Art * Pierre Cardin * Meyer p J E A N S W E A R Groesbeek Dorpstraat 11

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 27 april 2011 3 Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN FORD RIJDERS OPGELET: ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Ons eigen Centraal Park

Ons eigen Centraal Park Gratis krant voor en door de bewoners van de wijk Holendrecht Ons eigen Centraal Park Nieuwe bouwlocaties in Gaasperdam Het totstandkomen van de Structuurvisie Amsterdam Zuidoost 2020 en nu de mogelijke

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie