Historisch renoveren slaat aan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historisch renoveren slaat aan"

Transcriptie

1 APRIL 201 W o o n m a g a z i n e v a n u w o o n Historisch renoveren slaat aan Huisvesting cruciaal voor snelle aanpassing Hart van Thornspic een hart van Doornspijk

2 nieuws Nieuwe huisvestingswet, nieuwe regels voor woningtoewijzing UWOON magazine valt in de smaak Woningverkoop aan huurders Mooie score op kwaliteitsmeting KWH Energielabel en Energie-Index Energiemaatregelen via Gelderse Investeringsimpuls UWOON straatvoetbaltoernooi weer van start Woonruimte voor statushouders Huisvesting cruciaal voor snelle aanpassing Weer minder huisuitzettingen Bouwen aan de toekomst Duidelijker serviceabonnement metamorfose Historisch renoveren slaat aan interview Lizet Klein Nagelvoort van Stichting Wiel over wijkontmoetingscentrum Hart van Thornspic een hart van Doornspijk tips Tips: ongedierte bestrijden informatie Folders op website en op papier Contactgegevens huurdersraden Spoedreparaties? Bel UWOON! leef Zet de bloemetjes buiten en win! Zijn naam verraadt een nuchtere Hollandse jongen, geboren en getogen op de Veluwe. Daarachter ging een man schuil die hield van mensen en kinderen. Niet iemand van veel woorden, maar hij hoefde niets over burgerkracht te leren. Hannes had het kunnen uitvinden! In totaal heeft Hannes, samen met zijn Woutje, er 0 jaar als vrijwilliger voor gezorgd dat honderden kinderen uit de Zeebuurt, en zelfs daarbuiten, elke dag konden spelen. Talloze Harderwiekers konden hun kaartje leggen, hun pijltjes gooien, hun mooiste vogels showen en kregen hun natje en hun droogje. Veel verenigingen vonden onderdak bij Hannes en Woutje. Iedereen kon er gezellig bijpraten over Harderwijk, over politiek, over de buurt, over van alles wat je bezighoudt. Een hoogtepunt voor Hannes en Woutje was dat hun vrijwilligerswerk niet onopgemerkt bleef: beiden werden benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Inmiddels op gevorderde leeftijd, maar van stoppen wilden beiden niet weten, zolang de opvolging nog niet naar tevredenheid was geregeld. Ik heb Hannes een paar keer gesproken, meestal had ik dan een groep collega s op bezoek. Ik wilde laten zien wat UWOON samen met de bewoners van de Zeebuurt aan het doen is. We kozen steevast het Havenkwartier bij de speeltuin als vergaderplek. Met de gastvrije ontvangst van Hannes en Woutje. Een drankje en gebakje, of een visje erbij, helemaal compleet. Onze Co Schaftenaar kende hem veel beter. Een paar dagen voor zijn overlijden sprak Co samen met Hanke Gielen, en Johannes Jansen Johannes Jansen; Hannes van de speeltuin in de Zeebuurt in Harderwijk. Hij was aan de beterende hand na een lang ziekbed, maar is toch onverwachts overleden. Hij laat zijn vrouw en familie in droefheid achter, maar ook vele Harderwijkers zullen hem missen en nooit vergeten. Wij bij UWOON ook niet. Een gouden kerel is niet meer. Wat er ook gebeurt, het moet een vrijwilligersclub blijven Bram Oudejans van de gemeente Harderwijk, met Hannes en Woutje over de toekomst van de speeltuinvereniging en het Havenkwartier. Hannes laatste woorden in dat gesprek waren: Wat er ook gebeurt, het moet een vrijwilligersclub blijven. Die woorden krijgen nu extra betekenis. Wij denken dat Hannes helemaal gelijk heeft. Het moet een speeltuinvereniging voor en door de Zeebuurt blijven. We hopen van harte dat alle Zeebuurters dat ook vinden. UWOON wil graag helpen om dit mogelijk te maken. Voorlopig houdt Woutje straks gewoon weer de boel in de gaten in de speeltuin. Maar voor de toekomst moeten anderen dat gaan overnemen. De uitnodiging staat: laten we er met z n allen voor zorgen dat Hannes wens werkelijkheid wordt en de Zeebuurt zijn geweldige eigen speeltuinvereniging en het Havenkwartier als onderkomen houdt! Moniek van Balen-Uijen, directeur-bestuurder Niet de maximale huurverhoging voor groot deel huurders De afgelopen jaren is binnen het landelijke huurbeleid vastgesteld dat de huurprijzen boven inflatie, en voor hogere inkomens nog extra mogen stijgen. UWOON laat de huren minder hard stijgen dan het kabinet voor dit jaar toestaat. Wij vinden het belangrijk dat huurwoningen betaalbaar blijven, zeker voor huurders met lage inkomens. UWOON kiest net als vorig jaar voor een inkomensafhankelijke huurverhoging (voor huishoudens met een inkomen boven 3.229). Die gaat per 1 juli 201 in en is nodig voor het betalen van een deel van de verhuurdersheffing aan de overheid. Maar mede op advies van de huurdersraden zullen huurders met een inkomen tot niet de maximale huurverhoging krijgen. De percentages voor de huurverhoging: Inkomen 2013* Maximaal toegestane Huurverhoging huurverhoging bij UWOON huishoudens met een inkomen tot ,% (inflatie + 1,%) 1,% huishoudens met een inkomen tussen en % (inflatie + 2%) 2,% huishoudens met een inkomen boven % (inflatie + %) % * Het gaat om het totale huishoudinkomen, dat bestaat uit de inkomens van alle huurders en overige bewoners in uw woning. Van een eventueel inkomen van kinderen telt alleen het deel mee, dat boven het minimumloon ligt. Van huurders van kamers, woonwagenstandplaatsen en geliberaliseerde woningen mogen wij het inkomen niet meenemen bij de huurverhoging. Wij krijgen van de belastingdienst informatie over de inkomenscategorie waarin uw huishouden valt. Dus niet over de exacte hoogte van uw inkomen. Wij gaan uiteraard volgens de geldende regels om met die gegevens. Al onze huurders ontvangen eind april een brief over de huurverhoging. Daarin staat de huurverhoging voor uw woning en hoe u eventueel bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. Begrenzing huurverhoging De huurprijs van eengezinswoningen die op dit moment een huurprijs hebben lager dan 708 zullen niet verder verhoogd worden dan 710,68. Daardoor kunnen huurders van deze eengezins woningen ook in de toekomst huurtoeslag aanvragen als ze daar qua inkomen voor in aanmerking komen. Deze regeling geldt niet voor huurders van wie de huurprijs door het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging boven 708,- uit komt. Huurtoeslag weer mogelijk maken: verlaging sommige huurprijzen In de afgelopen jaren is de huurtoeslaggrens alleen gestegen met de inflatie, in tegenstelling tot de huurstijging. Daardoor is een beperkt aantal sociale huurwoningen boven de huur toeslaggrens uitgekomen en kunnen de huurders van deze woningen geen huurtoeslag* meer aanvragen als ze die nog niet ontvingen. Daardoor kunnen zij onbedoeld in een financieel moeilijke positie komen. UWOON wil dit effect herstellen. UWOON verlaagt daarom hun huurprijs, zodat ze wel weer huurtoeslag kunnen aanvragen als ze daarvoor in aanmerking komen. De regeling geldt voor huurders voor wie hun kale huurprijs door de huurverhoging boven de huurtoeslag is uitge stegen (op dit moment 710,68). Deze huurders hebben van UWOON al een brief hierover ontvangen. Om in aan merking te komen voor een verlaging van de huurprijs geldt verder de voorwaarde dat het verzamelinkomen lager is dan U kunt dit aantonen aan de hand van de meest recente opgave van de Belasting dienst. Huurders van appartementen die bij aanvang van het huurcontract al geen huurtoeslag konden aanvragen, vallen buiten deze regeling. * Huurtoeslag is bedoeld voor mensen die in verhouding tot hun inkomen teveel huur betalen. Meer informatie is te vinden via onder de kop Toeslagen. 2 3

3 Nieuwe huisvestingswet, nieuwe regels voor woningtoewijzing De nieuwe Huisvestingswet is sinds dit jaar van kracht. Belangrijk uitgangspunt van de wet is vrijheid van vestiging. Gemeenten kunnen invloed uitoefenen op de woonruimteverdeling door regels op te nemen in een huisvestingsverordening. In de regio Noord-Veluwe werken corporaties en gemeenten samen aan deze nieuwe toewijzingsregels. Die gaan per 1 juli in en vervangen dan eerdere afspraken. Van 1 juli 201 tot en met 30 juni 2016 geldt voor doorstromers een overgangsregeling. Doorstromers zijn mensen die al een huur- of koopwoning in de regio Noord-Veluwe hebben. Mooie score op kwaliteitsmeting KWH Huurders waarderen UWOON gemiddeld met een 7,9. Dat blijkt uit de cijfers van het kwaliteitskeurmerk KWH-Huurlabel over 201. Wij zijn tevreden met dat cijfer, ook omdat we een jaar eerder met een 7,7 werden beloond. Opvallend is dat er nog meer tevreden huurders zijn na onderhoud of reparatie. Het KWH-Huurlabel wordt toegekend als een corporatie voldoet aan de kwaliteitsnormen op verschillende onderdelen. Sinds 2012 wordt continu gemeten hoe tevreden u bent over UWOON. Alle onderdelen worden getoetst, zoals onze bereikbaarheid of het zoeken van een woning bij UWOON. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen als u wilt laten weten wat u van onze dienstverlening vindt! De toewijzingsregels in het kort: Iedereen mag zich in deze regio inschrijven als woningzoekende Toewijzing gebeurt op basis van inschrijfduur Een deel van de woningen mogen we toewijzen via loting De urgentiecommissie wijst nog steeds woningen toe aan urgenten Wat verandert er? Het onderscheid tussen starters en doorstromers vervalt De woonduur vervalt De bindingseisen vervallen De corporaties mogen een vergoeding vragen aan woningzoekenden om ingeschreven te staan De verkoop past binnen het in 2013 aangepaste strategisch voorraadbeleid. Dat bepaalt wat we in de toekomst met onze woningen willen. Omdat we voldoende betaalbare huurwoningen willen behouden, blijven de meeste woningen in ons bezit. Daarnaast verkopen we ongeveer 0 woningen ( procent van ons bezit). Dit zijn huizen uit de jaren vijftig en zestig met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Die verkopen we doorgaans als ze na een huurperiode leegkomen. Ze staan dan op Het afgelopen jaar benaderden we dus bovendien tweehonderd huurders. Heeft u het aanbod gehad om uw woning te kopen, maar daarvan afgezien? UWOON magazine valt in de smaak Positieve reacties op het lezersonderzoek in het vorige UWOON magazine. Zeker over de nieuwsberichten, artikelen over onderhoud en tips over diverse onderwerpen. Bedankt voor uw deelname en waardering! Hoe zit het met mijn huidige punten? Als u al ingeschreven staat als starter kunt u uw huidige inschrijfduur houden Als u doorstromer bent en u meldt zich voor 1 juli 2016 bij een van de regionale corporaties dan wordt uw woonduur in uw huidige woning omgezet in inschrijfduur De regels zijn nog niet in alle gevallen tot in detail uitgewerkt. Gemeenten en corporaties komen in de komende maanden met meer informatie, zodat u weet wat u vanaf 1 juli 201 moet doen voor een sociale huurwoning. Houd in de gaten voor meer informatie! Woningverkoop aan huurders UWOON deed het afgelopen jaar tweehonderd huurders het aanbod om hun woning te kopen. Elf bewoners maakten daar gebruik van en kochten hun huis tegen taxatiewaarde. Het gaat om negen woningen in Elburg, één in Ermelo en één in Harderwijk. De woning blijft in principe voor koop beschikbaar. Wilt u deze alsnog kopen, informeer dan vrijblijvend naar de procedure. Heeft u geen aanbod gehad, maar bent u op zoek naar een koopwoning? Neem dan regelmatig een kijkje op onze website! Energielabel en Energie-Index De overheid stelde per 1 januari het vereenvoudigde energielabel voor woningen verplicht. Naast het energielabel is er nu ook de Energie-Index voor woningverhuurders. Wat is het energielabel? Het energielabel voor woningen laat zien hoe energiezuinig een huis is vergeleken met andere woningen van hetzelfde type. Er zijn zeven verschillende klassen. Energielabel A is zeer energiezuinig, label G zeer onzuinig. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Wat is de Energie-Index? De Energie-Index drukt uit hoe energiezuinig uw woning is. Een Energie-Index van 0,6 of lager is zeer energiezuinig en een Energie-Index van 2,6 is zeer on zuinig. De Energie-Index telt mee bij het vaststellen van de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Een erkend energie-adviseur stelt de Energie- Index op. Hij controleert de woning op ongeveer 10 kenmerken. De index is een getal, geen letter. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger de woning. Energiemaatregelen via Gelderse Investeringsimpuls UWOON werkt op dit moment met subsidie van de provincie Gelderland aan twee onderhoudsprojecten in Ermelo, met respectievelijk 160 en 120 huurwoningen. Dat geld komt uit de Gelderse investeringsimpuls waarmee corporaties extra maatregelen kunnen nemen voor het verduurzamen en energiezuiniger maken van woningen. De meeste bewoners blijken zeer tevreden over het werk. Ze waardeerden de eerste fase van het project (vervanging badkamer) gemiddeld met een 7,8. De tweede fase is nog niet helemaal afgerond, maar de resultaten Waarom belangrijk? De energiezuinigheid telt mee in het puntensysteem voor het vaststellen van de huurprijs van een sociale huurwoning. Een zuinige woning krijgt meer huur punten. De Energie-Index is daarbij cruciaal. Die meet hoe energiezuinig een huurwoning is. Wie vervolgens een woning huurt met een groen energielabel, heeft minder energiekosten en bovendien is het wooncomfort beter. Uiteraard hangt de hoogte van de energie rekening af van de manier waarop de bewoner omgaat met verwarming, warm water en elektriciteit. Per 1 januari 201 zijn er drie manieren voor het achterhalen van de energiezuinigheid van een huurhuis: Via de Energie-Index Heeft de verhuurder na 1 januari 201 een Energie-Index (EI) laten opstellen, van de eerste bewonersenquêtes laten opnieuw mooie cijfers zien. Over de Gelderse Investeringsimpuls worden enkele korte films gemaakt. Bekijk ze op het YouTube-kanaal van Videovalley dat de films produceert. In nieuwsberichten over de Gelderse Impuls op onze website vindt u ook directe links naar de films. dan is dit cijfer bepalend voor het aantal huurpunten. Via een geldig energielabel Heeft de verhuurder na 1 januari 201 geen Energie-Index, maar wel een geldig energielabel (niet ouder dan 10 jaar)? Dan bepaalt het soort energie label (A++ t/m G) het aantal huur punten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur. Via het bouwjaar Heeft de verhuurder na 1 januari 201 geen energielabel dat is geregistreerd vóór 201 en geen Energie-Index? Dan bepaalt het bouwjaar van de woning het aantal huurpunten. UWOON hanteert voorlopig energielabels én Energie-Indexen. Energielabels blijven namelijk tien jaar na uitgifte geldig, zolang er niets verandert in woningen. Bij woningen die we opnieuw opnemen, wordt een energie-index (ook wel een EI genoemd) afgegeven. UWOON straatvoetbaltoernooi weer van start De jaarlijkse strijd in het UWOON straatvoetbaltoernooi is weer losgebarsten! Tot eind juni zijn er in verschillende wijken en buurten in Elburg, Ermelo en Harderwijk voetbalduels. De wedstrijden worden gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën. De organisatie is in handen van de welzijnsorganisaties Stichting Welzijn Ermelo, Stichting WIEL en ZorgDat. Kijk voor het speelschema op

4 Meer informatie? Lees een folder! Meer weten over een bepaald onderwerp? UWOON heeft folders en brochures met informatie over verschillende onderwerpen. U vindt ze ook op Voorbeelden van folders zijn: Woonruimte voor statushouders Woningcorporaties zetten zich in voor het huisvesten van mensen met een lager inkomen, maar ook doelgroepen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een woning. Daar onder vallen onder andere statushouders (mensen die asiel hebben aangevraagd en een tijde lijke verblijfsvergunning hebben gekregen). Gemeenten krijgen op basis van hun grootte per jaar een taak stelling van het Rijk om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Statushouders mogen niet zelf beslissen waar ze gaan wonen. Op basis van een informatieprofiel van het COA zoekt de gemeente geschikte woonruimte. Bijna altijd zijn het corporaties die de statushouders huisvesten. In 201 heeft UWOON in totaal 2 woningen toege wezen aan status houders (van in totaal 98 verhuurde woningen). De verwachting is wel dat dit aantal de komende jaren toeneemt, omdat het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt toeneemt. Historisch renoveren, zo heten de werkzaamheden aan de woningen aan de Burgemeester Kemperstraat en de Zeestraat officieel. We brengen de woningen terug in de stijl van de Zeebuurt rond 19. Bewoners zijn daar heel enthousiast over. Ook over de planning die we precies halen trouwens, zegt projectleider Rob Diender. Huisvesting cruciaal voor snelle aanpassing Uw woning veranderen U kunt uw huurwoning aanpassen aan uw eigen smaak, binnen een aantal voorwaarden. Lees deze folder voordat u thuis gaat klussen. U vindt hierin ook informatie over kosten en eventuele vergoedingen. Huur betalen Als u in een huurhuis woont, betaalt u daarvoor iedere maand een vast bedrag. In deze folder leest u hoe u de huur kunt betalen en wat u moet doen als dat niet lukt. Overlast Overlast is vervelend en heeft invloed op uw woongenot. Komt u er samen niet uit, dan kan UWOON in sommige gevallen bemiddelen. In de folder vindt u meer informatie over de mogelijkheden. UWOON stelde in woningen beschikbaar aan zogenoemde statushouders. Dat zijn vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Vanwege de brandhaarden in de wereld is de verwachting dat er dit jaar meer vluchtelingen komen. Het is belangrijk dat deze mensen vlug een woning vinden. Op die manier kunnen ze zich zo snel mogelijk aanpassen aan de Nederlandse cultuur, zegt de heer Vartanian van Vluchtelingenwerk in Ermelo. Hij weet dat zelf als geen ander. Zeventien jaar geleden kwam de Irakees van Armeense afkomst naar Nederland. Problemen met het regime, vat hij kort de reden daarvoor samen. Ik kwam destijds in afwachting van de verblijfsvergunning in Ermelo terecht. Als je die eenmaal hebt, mag je overal in Nederland wonen. Ik koos er bewust voor om hier te blijven, hoewel ik eerst nadacht over verhuizen naar de grote stad. Zelf ben ik namelijk opgegroeid in Bagdad. Kennissen zeiden echter dat Ermelo beter was voor mijn gezin met twee kleine kinderen. Bovendien is Vartanian christen en voelt hij zich wat dat betreft thuis in Ermelo. Wij konden ons redelijk snel aanpassen. Woonruimte is daarbij belangrijk. Op die manier krijg je snel een plek in de samenleving, aldus Vartanian, die namens Vluchtelingenwerk momenteel vier gezinnen begeleidt. Drie gezinnen uit Syrië en een alleenstaande man uit Libië. Mensen uit gebieden waar het momenteel verschrikkelijk is. Of ze veel begeleiding nodig hebben, hangt af van de opleiding. Hoger opgeleiden passen zich sneller aan omdat ze vaak ook Engels spreken. Het zijn mensen die veel hebben meegemaakt. Een van de kinderen van een gezin uit Ermelo heeft bijvoorbeeld een kogelgat in zijn hoofd. Daar zit natuurlijk een heel verhaal achter. Vartanian wil maar zeggen dat deze mensen hulp en begeleiding nodig hebben. En dat lukt vanwege de grote toestroom minder. Nieuwkomers kregen in 2013 nog twee jaar begeleiding van Vluchtelingenwerk en dit jaar nog maar acht maanden. UWOON moet door de toestroom vermoedelijk ook meer woningen beschikbaar gaan stellen. Gemeenten krijgen op basis van hun grootte van het Rijk te horen hoeveel mensen ze moeten huisvesten. Daarvoor komen ze vervolgens terecht bij de corporaties. UWOON draagt daar graag aan bij. Een nieuw thuis is een goede basis voor een nieuwe start. Historisch renoveren slaat aan Samen met medewerker Herstructurering Karin Weijters neemt hij de huidige fases van de herstructurering van de Zeebuurt onder de loep. Fases die uitstekend verlopen. Deel 1 was in februari klaar, deel 2 hopelijk voor de zomervakantie en deel 3 in november. Daardoor zie je nu een mooi beeld in de wijk: van de situatie hoe het was tot hoe het wordt. Bewoners raken daardoor ook extra enthousiast: ze zien wat ze terugkrijgen, vertelt Weijters. 70 procent van de oude bewoners keert straks terug in de nieuwe woningen, anderen hebben elders een woning gevonden. Een half jaar in een wisselwoning is lastig, maar niet onoverkomelijk. Bewoners werken allemaal geweldig mee. Dat komt ook omdat ze elders in de wijk zien wat er allemaal gebeurt. Ze komen terug in hun woning met het oude karakter, maar wel met alle moderne gemakken. Wat is het mooi geworden, horen we vaak, vertelt Diender. De woningen zijn straks voorzien van energielabel A. Diender: Terwijl dat eerst G was. Dat komt onder meer door de gevel-, dak- en vloerisolatie en de HR-ketel. Het resultaat daarvan merken de bewoners aan hun energierekening. Tegelijkertijd zorgen de aanpassingen voor meer comfort. Ze profiteren nu van vloerverwarming, een tweede toilet in de badkamer en een prettiger binnenklimaat. Vocht- en tochtproblemen zijn achter de rug. Huurders hebben bovendien veel keuzevrijheid in de keuze van materialen. Het is echt maatwerk. Sommige mensen kiezen bijvoorbeeld voor een net wat andere indeling. Ook daarover zijn mensen heel enthousiast. Verder investeren we in veiligheid. In de woningen zijn voorzieningen getroffen die voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Dat betekent onder meer nieuwe sloten, verlichting rondom het huis en rookmelders. 6 7

5 Weer minder huisuitzettingen UWOON had in 201 opnieuw minder huisuitzettingen dan het landelijk gemiddelde. Een snelle, persoonlijke benadering van huurders met betalingsproblemen en samenwerking met hulpverlenende instanties zorgen daarvoor. Ook landelijk daalt het aantal huisuitzettingen met 1 procent. UWOON moest tien keer tot huisuitzetting overgaan. Een jaar eerder waren dat nog elf gevallen. De oorzaak van de huisuitzettingen bij UWOON was in bijna alle gevallen huurachterstand. Directeur-bestuurder Moniek van Balen van UWOON: We zagen in de eerste maanden van 201 een toename in huur achterstanden en besteedden daarom nog meer aandacht aan preventieve acties. Ook intensiveerden we de samenwerking met partners als Stimenz. Onze medewerker bezoekt dan samen met de maatschappelijk werker een huurder met betalingsachterstand. Vaak zijn daar meerdere sociaal- maatschappelijke oorzaken voor. Stimenz helpt bewoners bij de oplossing en voorkomt daarmee huurachterstanden. Mensen uit hun huis zetten is het laatste wat we willen en wat ons betreft echt een uiterste middel. Tot nu toe lukt dat goed, daar zijn we blij mee. Lizet Klein Nagelvoort van Stichting Wiel over wijkontmoetingscentrum Hart van Thornspic een hart van Doornspijk Hart van Thornspic moet uitgroeien tot een echt sociaal hart voor Doornspijk. Een wijkontmoetingscentrum, zoals de gemeente Elburg dat noemt. Mede aan Lizet Klein Nagelvoort van Stichting WIEL de taak om te zorgen dat betrokken partijen dat hart gaan vormen. Hart van Thornspic is voor alle inwoners uit Doornspijk, zegt ze. Op woensdagmiddag is het hier soms rustig omdat er dan geen dagbesteding is, zegt Klein Nagelvoort bij binnenkomst bijna verontschuldigend. Ze zit in de ontvangstruimte van Hart van Thornspic, een complex waarin UWOON tien tallen woningen aan senioren verhuurt. De grote aanpalende zaal is leeg. Een prachtige ruimte die tijdens lezingen en activiteiten vaak vol zit. Dan weet Doorspijk dit complex goed te vinden. En vier dagen per week is er dagbesteding van WoonzorgUnie Veluwe en houdt de bewonerscommissie activiteiten. Ook de organisaties WoonzorgUnie Veluwe, Icare, Careander, het dorpscomité Doornspijk/Hoge Enk en de Vrienden van Hart van Thornspic spelen een rol in het wijkontmoetingscentrum. Ook team Doe th is regelmatig aanwezig. In het pand is bovendien de bibliotheek gevestigd. Wat dat betreft is er voldoende levendigheid in dit gebouw. Wij willen graag dat alle partijen samen werken en activiteiten ontplooien. Onze rol is vooral ondersteunend: mensen helpen bij hun dromen of plannen. Op t Harde hebben we hele goede ervaringen met een soortgelijk project. Inwoners regelen daar bijvoorbeeld een aantal keren per jaar een uitje met een bus. Dan gaan ze naar de Orchideeënhoeve of een dierentuin. Indien nodig ondersteunen wij op de achtergrond, legt Klein Nagelvoort uit. Dit jaar moeten dergelijke initiatieven ook in Doornspijk van de grond komen. De eerste activiteiten staan al op de agenda. We moeten eerst vooral onderzoeken waaraan de mensen hier behoefte hebben. We willen Doornspijk leren kennen. Maar nieuwe activiteiten zijn er al wel. Zo starten we met één keer per maand gezamenlijk koken én eten. UWOON heeft daarvoor een kookstel geregeld. Mensen die hier dag besteding volgen, doen zelf boodschappen en bereiden de maaltijd voor. Verder is onder meer een spelletjesavond en een creatieve middag ontstaan. En niet te vergeten: de voorjaarsmarkt op 7 mei komt eraan. Ook zijn we bezig met een overkapping van het terras, zodat dit vaker gebruikt kan worden. Stichting WIEL werkt ook samen met de Vrienden van het Hart van Thornspic. Een actieve club met veel jonge mensen in de organisatie, die bereid zijn mee te denken over mogelijke nieuwe plannen. Ze hebben ook al veel bereikt samen met de bewonerscommissie van Hart van Thornspic. Zestig vrijwilligers helpen mee met de activiteiten en in winkeltje de snuusterieje. Dit complex biedt op alle manieren veel kansen. Stichting WIEL gaat uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden, zegt Klein Nagelvoort. Dat is ook de manier om veel mensen te bereiken. Op t Harde zijn ook inwoners die geen deelnemer willen zijn, maar liever vrijwilliger. We kijken dan vooral naar wat iemand kan en wil doen. Zo ontstaan mooie initiatieven. Alle betrokken organisaties willen ook graag meer contacten met het bedrijfsleven. Eigenlijk met alle inwoners uit Doornspijk. Iedereen moet een bijdrage kunnen leveren en zich hier thuis voelen. Wat dat betreft past de filosofie in de huidige tijd. De tijd dat iedere organisatie een eigen onderkomen had, is voorbij. Iedereen moet meer samenwerken. En dat is weer goed voor een gemeenschap. Dat is de achterliggende gedachte van dit initiatief. Theo van de Kamp is namens UWOON buurtbeheerder in Doornspijk. Sinds de opening komt hij wekelijks in het Hart van Thornspic, waar UWOON appartementen verhuurt. De bewonerscommissie organiseerde hier al veel activiteiten, maar er waren nog wat dagdelen en avonden vrij. Goed dat WIEL daaraan met andere organisaties invulling gaat geven. Contacten tussen ouderen en jongeren zijn goed voor de leefbaarheid. UWOON kan op verschillende manieren een bijdrage leveren. De mensen wilden hier samen gaan koken. Dan regelen wij dat het ook mogelijk is, aldus Van de Kamp, die elke woensdag tussen en uur een spreekuur houdt. En daar wordt goed gebruik van gemaakt. Al was het maar omdat mensen soms behoefte hebben aan een praatje. Zelf vind ik het leuk werken in Hart van Thornspic. En het is een goede zaak dat de bevolking van Doornspijk hier meer naartoe gaat komen. De mensen wilden hier samen gaan koken. Dan regelen wij dat het ook mogelijk is 8 9

6 Zet de bloemetjes buiten Lekker, het is voorjaar! Deze tijd van het jaar is ook ideaal voor het opknappen van uw straat. Maak het beeld samen met de buren wat vrolijker! Vele handen maken licht werk, iedereen wordt blij van een mooier uitzicht en het is ook nog eens gezellig om dat met elkaar te doen! De straat met het mooiste aanzicht kan een waardecheque winnen! Stuur een foto van uw buurt of straat naar De buurt met het mooiste aanzicht (vrolijk en opgeruimd!) krijgt een cadeaukaart van Welkoop ter waarde van 100,-. Zo kunt u met uw buren in het najaar nog weer even het aanzicht opfrissen! De dichtstbijzijnde Welkoop-winkels vindt u in Nunspeet, Putten, Harderwijk, Wezep, Zeewolde en Dronten. en win! Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken, waarbij u elkaar een handje kunt helpen: Hegjes snoeien Tuinhekjes schoonmaken of schilderen Bloembakken plaatsen (als iedereen dezelfde bak plaatst, zorgt dat voor een rustig straatbeeld - houd er wel rekening mee dat u geen overlast voor anderen veroorzaakt door bijvoorbeeld plantenbakken te plaatsen in een looppad) Onkruid verwijderen in de tuin Groenaanslag verwijderen op de looppaden en/of de paden aanvegen Bijen en hommels Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten en mogen daarom niet bestreden worden. Indien nodig kan een imker een bijenvolk verwijderen. Neem voor meer informatie contact op met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging in Wageningen via of via telefoonnummer Vleermuizen Vleermuizen zijn beschermde dieren die u niet mag verjagen of doden. Komt een gezonde vleermuis per ongeluk in een woonruimte terecht? Probeer hem niet te vangen, maar zet een raam of deur open. Dik kans dat de vleermuis meteen naar buiten vliegt. Op vindt u meer informatie, en kunt u ook deskundigen bij u in de buurt vinden als u een probleem hebt met vleermuizen. Wespen Zodra het weer warmer wordt, zijn er meer wespen. Hebben wespen in uw woning een nest gemaakt? Dan zit er niks anders op dan het inschakelen van een ongediertebestrijder. Motmugjes De motmug is in opmars in Nederland. Dit kleine vliegje, in de vorm van een mot, steekt niet. Jonge motmugjes zijn grijs van kleur, volwassenen zijn zwart. Motmugjes leggen hun eitjes in (verstopte) putten of afvoeren. Ze kunnen erg goed tegen heet water en chloor en laten zich moeilijk bestrijden. Voorkom stilstaand water in bloempotten, putten en afvoeren en spoel uw afvoeren twee weken lang dagelijks met water dat net van de kook is met soda er in. Komt u niet af van motmugjes in huis? Neem dan contact op met een ongediertebestrijder. Muizen In zachte winters hebben mensen vaker last van muizen. U kunt niet altijd voorkomen dat muizen uw huis binnen- komen, wel kunt u er voor zorgen dat ze niet blijven. Houdt uw woning en schuur netjes en berg voedsel (en diervoeding) goed op. Een verpakking van papier of plastic houdt deze knagers niet tegen, dus kies voor potten, trommels of blikken. Als bestrijding kunt u vergiftigd voer met lokdoosjes neerleggen op een plek waar u muizen ziet of hoort. Doe dit buiten het bereik van kinderen en huisdieren en vul het voer regelmatig aan of ververs het. Ratten De meest voorkomende rat is de bruine rat. Die houdt van vochtige, donkere ruimten zoals kelders, schuren en riolen. De zwarte rat, die minder vaak voorkomt, houdt van droge ruimtes en zult u vaker aantreffen op (hooi)- zolders. Zorg dat er geen voedsel voor ze is, dus hou dezelfde tips aan als voor muizen. Ratten zijn ook dol op tuinafval en kippenvoer. Dus heeft u een composthoop of een kippenhok, wees dan alert. Ook voor ratten kunt u bestrijdingsmiddelen kopen in de winkel. Kosten voor het bestrijden van ongedierte komen voor uw eigen rekening. Wel kunt u contact met UWOON of uw gemeente opnemen voor advies of een doorverwijzing naar een ongedierte bestrijder. Tips: ongedierte bestrijden Huurdersorganisaties UWOON werkt nauw samen met de huurdersbelangenorganisaties in Elburg, Ermelo en Harderwijk. Zij zijn de stem van huurders bij het maken van keuzes en het vaststellen van beleid. Wilt u weten wat de huurdersbelangenorganisaties voor u kunnen betekenen? Hieronder vindt u de contactgegevens: Elburg: Huurdersraad De Betere Woning Plv. voorzitter: Biesenkamp 7, 8081 JA Elburg Ermelo: Huurdersvereniging De Groene Draad Secretariaat: Duifstraat 7, 383 TH Ermelo Harderwijk: Huurdersraad Woonwijs Secretariaat: Postbus 3, 380 AA Harderwijk

7 Lagere kosten serviceabonnement Huurders kunnen met het serviceabonnement reparaties uitbesteden aan UWOON. De kosten van het abonnement gaan omlaag met ingang van 1 juli 201. Die bedragen dan,0 in de maand (nu:,70). In de folder Onderhoud en serviceabonnement staat een uitgebreid overzicht van reparaties. Kijk op Bouwen aan de toekomst UWOON blijft nieuwe woningen bouwen ondanks de moeizame economie. Wel kijken we heel zorgvuldig naar plannen voordat we investeren. Bij alle bouwwerkzaamheden besteden we bovendien veel aandacht aan energiezuinigheid en duurzaamheid. Een overzicht over een aantal projecten waaraan we werken. Bewoners van de Ermelose Kampvelderweg kregen half maart de sleutels van hun nieuwe woning. Dit gaat om vijf koopwoningen en zestien huurhuizen. Die zijn in twee blokken rug-aan-rug gebouwd. Ook de bouw van 20 huurappartementen in De Verbinding en 22 koopwoningen in fase 2a-2 van Het Trefpunt is bijna klaar. In Ermelo startte in februari ook de bouw van de Herbergier: zorgondernemers begeleiden in deze kleinschalige woonvorm zestien ouderen met geheugenproblemen zoals dementie. We hopen ook snel te kunnen beginnen met de eerste woning op de Vlishoek. Iedere verkochte woning wordt daar gegarandeerd gebouwd. Er zijn nog heren huizen en patiowoningen beschikbaar. beperking, begeleid door zorgondernemers. De bewoners verhuizen eind april, begin mei. Op de voorzijde van dit magazine ziet u het prachtige nieuwe gebouw. Het vernieuwbouwproject aan de Eksterstraat in Ermelo is gereed. Twaalf appartementen kregen een nieuw, eigentijds uiterlijk. Daar bovenop zijn zes nieuwe (houtskelet) woningen gebouwd. Het appartementencomplex bestaat nu uit drie woonlagen. In t Harde was eind maart een andere woonvoorziening klaar. Het Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor negen personen met een verstandelijke Kampvelderweg Ermelo Woon zoals u wilt Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg T E I Geopend: maandag t/m vrijdag: uur Bezoekadres Ermelo: Dokter Holtropstraat 77, 381 JH Ermelo T E I Geopend: maandag t/m vrijdag: uur Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg, 383 GA Harderwijk T E I Geopend: maandag t/m vrijdag: uur Postadres UWOON: Postbus 270, 380 AG Harderwijk Ingeschreven in Handelsregister Oost Nederland onder nummer Redactie: Dorine Liebrecht, Natascha Brunekreeft, Ruud Cuntz, Sonja de Vries, Mark Schouten Fotografie: Henk Merjenburgh, Harderwijk - Realisatie: Broad Communications, Harderwijk Verschijnt 3x per jaar - Oplage: april 201 Storingen, spoedreparaties? Bel UWOON! Voor spoedreparaties kunt u ook buiten onze openingstijden gewoon naar UWOON bellen. U wordt dan doorverbonden met onze servicedienst, die voor u de juiste deskundige inschakelt. Elburg (02) Ermelo (031) Harderwijk (031)

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners Thuis! Vragen beantwoord: bewonersparticipatie Bewoners fleuren buurten op bij Woonwaard Herfst 2012 Jaargang 02 Facelift flats Muiderwaard 4 zie Tips voor de herfsttuin pag. 2 + lagere woonlasten door

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

De Sleuteldrager. Paaspuzzel doe mee en win! In dit nummer onder meer: Reageren op een woning. Huurverhoging 2014. Nieuwbouw. Dak- en vloerisolatie

De Sleuteldrager. Paaspuzzel doe mee en win! In dit nummer onder meer: Reageren op een woning. Huurverhoging 2014. Nieuwbouw. Dak- en vloerisolatie Paaspuzzel doe mee en win! Infomagazine voor huurders en relaties April 2014 jaargang 15 nummer 1 De Sleuteldrager In dit nummer onder meer: Reageren op een woning Huurverhoging 2014 Nieuwbouw Dak- en

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

De crisis in een nieuw jasje

De crisis in een nieuw jasje Huurdersmagazine Zesde jaargang maart 2013 nummer 1 Jij een broek, ik een trui In de ruilwinkel is alles voor nop over de kabinetsplannen Ik ben er behoorlijk pissig over Wonen voor 800 in het centrum

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning Nr. 7 Jaargang 3 April 2008 Magazine Te Woon Zelfstandig wonen met ondersteuning Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen Planmatig onderhoud Bewoner in beeld Inhoud April 2008 Nr. 7 Planmatig onderhoud 2008

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers Nr. 3 Jaargang 2 April 2007 Magazine Waar blijft mijn geld? Naschoolse opvang in Julianadorp Woningverkoop Stichting Present Klussen door vrijwilligers Inhoud April 2007 Nr. 3 Texelhoeve: wonen, zorg en

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie