Aantoonbaar bekwaam I I I I II II I I II II I I I I I I I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantoonbaar bekwaam I I I I II II I I II II I I I I I I I"

Transcriptie

1 Aantoonbaar bekwaam Een uitgebalanceerd aanbod: Verpleegtechnische Vaardigheden NIEUW: Leergang voor Verzorgenden Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige ZZP Zorgacademie I III I I I I I II II II I I II II I I I I I I I

2 Het vak van de verpleegkundige en verzorgende verandert. Dit betekent dat er volop kansen liggen voor loopbaanontwikkeling. De eisen liggen niet alleen meer op het technische deel, maar ook op de dienstverlening naar de cliënt. Zorg dragen en oog hebben voor het totaalwelbevinden van de cliënt staat steeds meer centraal. De positie van de verpleegkundige en verzorgende is eveneens aan verandering onderhevig. Ze krijgen namelijk een meer coördinerende rol en meer verantwoordelijkheid. De kunst van multidisciplinaire samenwerking in het belang van een optimale dienstverlening naar de cliënt is een belangrijke ontwikkeling. Al met al vraagt dit om een specifiek(e) attitude, gedrag en vaardigheden, naast uiteraard de vaktechnische kant. Het doet een appèl op het uitdragen van beroepstrots en Professioneel leiderschap. Dit - gewijzigde en vernieuwde - opleidingsaanbod speelt hier volledig op in. Daarnaast verandert de context waarin de verpleegkundigen en verzorgenden werken zienderogen. Vanuit verschillende toezichthoudende organen wordt meer en meer gelet op het onderwerp kwaliteit en veiligheid. Zorgorganisaties moeten aantonen dat zij (en dus de medewerkers) bekwaam en bevoegd zijn en zijn dus gevoelig voor onregelmatigheden en fouten. Kwaliteitsregister V&V Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waar u als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat u aan deskundigheidsbevordering doet. De opleidingen van Opleidingsinstituut KMBV zijn geaccrediteerd, zodat u als verpleegkundige of verzorgende punten bijgeschreven kunt krijgen na het volgen van een leergang. Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, een standaard opgesteld, waaraan u zich kunt spiegelen en kunt zien of u voldoende bekwaam bent. Gezamenlijk met vele zorgorganisaties heeft Opleidingsinstituut KMBV onderscheidend opleidingsaanbod ontworpen dat nauw aansluit bij de actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnen de zorgsector. Uitgebalanceerd aanbod in Verpleegtechnische Vaardigheden en Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige Om de deskundigheid te vergroten en te bewaken biedt Opleidingsinstituut KMBV al 17 jaar de succesvolle Leergang Verpleegtechnische Vaardigheden aan. De inhoud van het opleidingsaanbod is op maat gemaakt en kent een logische opbouw. Het aanbod bestaat uit de Leergang voor Verzorgenden, de Basisleergang, de Hercertificering voor gevorderden, de Leergang Trainen en Toetsen en de Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige. ZZP Zorgacademie Ook de doelgroep van de ZZP er wordt op maat bediend in de scholingsbehoefte. Er is aanbod voor zowel de verpleegkundige of verzorgende die in het begin van de loopbaan staat als voor de zeer gevorderde verpleegkundige of verzorgende.

3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ik ben gesterkt in mijn eigen kennis en kunde, het heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. Sabine Meijer, ITT verpleegkundige Stichting ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen 1 Leergang voor Verzorgenden De Leergang voor Verzorgenden is op maat ontworpen voor verzorgenden, die bijgeschoold willen worden in voor hen relevante verpleegtechnische vaardigheden. Deze leergang is geschikt voor verzorgenden die (gaan) werken in de thuiszorg, een verpleegof verzorgingshuis of in de gehandicaptenzorg. 2 Basisleergang De Basisleergang is uitermate geschikt voor verpleegkundigen die werkzaam zijn (of gaan werken) in de thuiszorg, een verpleeg- of verzorgingshuis of in de gehandicaptenzorg en hun bekwaamheid op peil willen brengen en/of houden op het gebied van verpleegtechnische vaardigheden. 3 Hercertificering De Hercertificering is voor de ervaren zorgprofessional die zich wil laten (her)scholen en de actuele ontwikkelingen wil uitwisselen en daarnaast een controle wil ondergaan van zijn/haar bekwaamheid. De Hercertificering is geschikt voor zorgprofessionals die minimaal drie jaar werkzaam zijn in de praktijk. 4 Trainen en Toetsen De leergang Trainen en Toetsen is geschikt voor diegenen die minimaal drie jaar werkervaring hebben in de praktijk. De deelnemers willen de vaardigheden van het trainen en toetsen van collega s in de praktijk leren. 5 Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige 10 kenmerken van KMBV 1 Afgestemd op basis van nieuwste inzichten en ontwikkelingen 2 Uitvoering door ervaren praktijktrainers 3 Traint alleen wat nodig is 4 Relevante casuïstiek 5 Juiste combinatie van theorie en praktijk 6 E-learning mogelijk 7 Compacte trainingen 8 Certificering 9 Accreditatie Kwaliteitsregister V&V 10 BTW-vrij Samenwerkingspartner V&VN V&VN is de gezaghebbende vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. De vereniging zet zich in voor excellente zorgverlening en voor individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren. Ook heeft de vereniging als missie de verankering van de stem van de beroepsbeoefenaren op alle niveaus in de zorg. De Basisleergang en Hercertificering worden in samenwerking tussen V&VN en Opleidingsinstituut KMBV aangeboden, waarbij een aantrekkelijke korting geldt voor V&VN-leden. Opleiding Leergang voor Verzorgenden Basisleergang Duur 3 dagen 6 dagen In de (nabije) toekomst zal de focus van de professie komen te liggen op meer autonomie, coördinatie, samenspel, beroepstrots en professioneel leiderschap. Deze Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige vormt hier een antwoord op en stuurt aan op de ontwikkeling vanuit een uitgebalanceerd samenspel tussen kwaliteit van zorg, bedrijfsmatige efficiëntie en optimale dienstverlening. Opleidingsinstituut KMBV kiest ervoor om zorgprofessionals aanvullend op te leiden, bovenop datgene dat zij al beheersen. Zo wordt er zeer efficiënt en effectief opgeleid. Hercertificering Trainen en Toetsen Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige 3 dagen 2 ½ dag 5 dagen Het opleidingsaanbod is ook incompany mogelijk. In overleg kan gebruik worden gemaakt van eigen locaties.

4 Aantoonbaar bekwaam in drie stappen Theoretische voorbereiding: e-learning Skillslab training + kennisuitwisseling Toetsing: theorie + praktijk Professionaliseren vanuit Ziel & Zakelijkheid Het Ter voorbereiding uitvoeren van op verpleegtechnische de klassikale lessen handelingen is het e-learning gaat niet om het vaardig zijn portaal in een een technisch ondersteunende kunstje, maar bron voor om professionele het testen en kunde. raadplegen De leergang begeleidt van de de kennis deelnemers omtrent in het het aantoonbaar desbetreffende bekwaam onderwerp. uitoefenen De inhoud van sluit het vak aan van verzorgende. bij de Vilans protocollen. Aantoonbaar bekwaam worden bestaat uit drie stappen: Na een uitgebreide selectie maakt Opleidingsinstituut KMBV gebruik van onder andere de e-learning modules van Noordhoff - Campus Care. Deelnemers kunnen aan de hand van een persoonlijke inlogcode per specifieke verpleegtechnische vaardigheid hun theoretische kennis en vaardigheden testen en toetsen. Ook kunnen desgewenst andere modules aangeboden worden. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Maatwerk incompany trajecten Onze opleidingen en ontwikkeltrajecten zijn ook zeer geschikt voor incompany toepassingen. Op basis van de exacte behoefte van de zorgorganisatie wordt de inhoud op maat samengesteld. Certificering Zowel de theoretische stof als de praktijkvaardigheden worden getoetst. Bij voldoende toets resultaten ontvangt de deelnemer een erkend certificaat van (V&VN en) Opleidingsinstituut KMBV. Het opleidingsaanbod is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

5 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 Leergang voor Verzorgenden Je doet veel nieuwe kennis op, je hoort de nieuwe richtlijnen en je discussieert er met elkaar over. Allie Koekoek, verpleegkundige bij het GVT team Amstelring Deze leergang is geschikt voor verzorgenden die bevoegd zijn voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en die hun bekwaamheid willen vergroten. De leergang combineert noodzakelijke theoretische basiskennis met oefenen van de praktische vaardigheid in een skillslab. De lessen worden gegeven door zeer ervaren praktijkdocenten. De leergang bestaat uit drie dagen. Aan de leergang is eveneens een praktijkopdracht gekoppeld. Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen gaat niet om het vaardig zijn in een technisch kunstje, maar om professionele kunde. De leergang begeleidt de deelnemers in het aantoonbaar bekwaam uitoefenen van het vak van verzorgende. De volgende vaardigheden komen aan bod in de leergang: Medicatieveiligheid, verzorging tracheacanule, zuurstof toedienen, injecteren subcutaan en intramusculair, catheterzorg, enterale voeding, wondzorg en stomazorg en effectief communiceren. Module 1 Vaardigheden I & Effectief communiceren De opbouw van de leergang wordt toegelicht. De docenten geven een korte theoretische introductie met actuele praktijkkennis en vervolgens wordt er geoefend in de vaardigheden. De volgende technische vaardigheden worden tijdens de eerste dag behandeld: Het uitzetten, voor toediening gereed maken en het toedienen van medicatie Het toedienen van zuurstof Verzorgen en uitzuigen van een tracheacanule Injecteren subcutaan en intramusculair Hypodermoclyse Module 3 Vaardigheden III en Toetsing Tijdens de laatste dag worden de vaardigheden rondom wondzorg en stomazorg behandeld. In de middag vindt de toetsing plaats. De toetsing tijdens de leergang vindt plaats op drie niveaus: 1. Theoretische toetsing met behulp van e-learning en inhoudelijke kennistoets op de laatste dag 2. Simulatie toetsing in skillslab op de laatste dag 3. Praktijktoetsing door tussentijdse praktijkopdracht Daarnaast wordt er een workshop effectief communiceren gegeven, zodat er eveneens wordt gewerkt aan de professionele, procesmatige uitvoering van de handeling. Na module 1 krijgen de deelnemers een praktijkopdracht mee die ze op dag 3 moeten inleveren. Module 2 Vaardigheden II Dag 2 staat in het teken van catheteriseren en enterale voeding. De volgende handelingen komen zowel theoretisch als praktisch aan bod: Catheteriseren man/vrouw Blaasspoelen Uritip aanbrengen Suprapubische catheter verzorgen Neusmaagsonde inbrengen PEG-sonde verzorgen Sondevoeding Deze modules zijn ook geschikt voor Incompany Studie advies of vragen? Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u bellen met of mailen:

6 2 Basisleergang Verpleegtechnische Vaardigheden Een gedegen voorbereiding op werken in de thuiszorg praktijk De doelgroep voor deze leergang zijn verpleegkundigen die de beroepsopleiding in het (recente) verleden hebben gevolgd en hun vaardigheid in verpleegtechnische handelingen gedegen willen laten bijscholen. De Basisleergang leent zich goed voor een overstap naar de thuiszorg. De theorie sluit nauw aan bij de inhoud van de Vilans protocollen. Er wordt geoefend in een skillslab aan de hand van praktijkcasuïstiek met oog voor beroepsontwikkeling. De leergang wordt gegeven door zeer ervaren praktijkdocenten. Module 1 Klinisch redeneren In deze leergang ligt de focus op het zelf bekwaam worden in de verpleegtechnische vaardigheden. Door al op de eerste dag te starten met een workshop klinisch redeneren, wordt er een stevige basis gelegd voor het kwalitatief uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Klinisch redeneren is: het nadenken en sturing geven aan het professioneel handelen in de praktijk; het inhoudelijk beredeneren van het professioneel handelen; goed beargumenteerde standpunten naar voren brengen. Module 2 Infuustechnologie De inhoud rondom infuustechnologie wordt door de praktijkdocenten breed behandeld met behulp van praktijkcasuïstiek. Subcutane toedieningsvorm Perifere toedieningsvorm Centraal veneuze toedieningsvorm (PICC lijnen) Epidurale en intrathecale toedieningsvorm Port-a-cath Medisch rekenen De voor- en nadelen van de diverse toedieningsvormen worden besproken, welke complicaties er kunnen optreden en op welke manier de verzorging moet plaatsvinden.

7 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ervaring uitwisselen met medecursisten: het is geven en nemen van elkaars ideeën tijdens de leergang. Hennie Lammerink, GWV TechnoTeam bij Vérian Module 3 Palliatieve Zorg & Pijnbestrijding Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naderend sterven onder ogen moeten zien. Het doel van deze dag is het vergroten van kennis en kunde rondom palliatieve zorg. Er wordt op interactieve wijze lesgegeven, waarbij er veel ruimte is voor het inbrengen van vragen uit de praktijk. Module 4 Verzorging tracheacanule en Enterale Voeding De verzorgingsaspecten van de tracheacanule worden behandeld evenals het onderwerp enterale voeding (inclusief materiaalkennis): Maagsonde PEG sonde Mickey button Module 5 Catheteriseren & CAPD en Effectief communiceren De verschillende manieren van zowel catheteriseren als CAPD worden tijdens deze module behandeld. Tevens komen complicaties aan de orde en op welke wijze te handelen tijdens noodsituaties. Er wordt door een ervaren praktijkdocent kennis aangereikt zodat na het volgen van deze module de deelnemers de verpleegtechnische vaardigheid adequaat kunnen uitvoeren. Blaascatheter Suprapubiscatheter Nefrostomie catheter Blaasspoelen Zelfcatheterisatie Daarnaast wordt er een workshop Effectief communiceren gegeven, zodat er eveneens wordt gewerkt aan de professionele, procesmatige uitvoering van de handeling. Module 6 Toetsing Vanaf de start hebben de deelnemers de gelegenheid zich voor te bereiden op de slotopdracht ter certificering van de verpleegtechnische vaardigheden. Op deze laatste dag presenteren de deelnemers een demonstratieopdracht. Er wordt eveneens een theoretische kennistoets afgenomen. Leden van V&VN krijgen korting op deelname aan de Basisleergang. Deze leergang is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Deze modules zijn ook geschikt voor Incompany Studie advies of vragen? Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u bellen met of mailen:

8 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 Hercertificering voor ervaren verpleegkundigen (Deel A) De Hercertificering is ontwikkeld voor ervaren thuiszorgverpleegkundigen die bijna dagelijks complexe verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren. Vaak werken deze verpleegkundigen in specialistische technische thuiszorgteams en zijn hier al minimaal drie jaar werkzaam. Zij verantwoorden hun bekwaamheid door zich periodiek te laten hercertificeren. Opnieuw opfrissen, actualiteiten delen met andere ervaren collega s en professioneel doorgroeien in een veranderende tijd zijn de kenmerken van deze leergang. Het resultaat is Aantoonbaar bekwaam. Professioneel en actueel bijgeschoold De volgende verpleegtechnische vaardigheden komen aan bod: Infuustechnologie, (par)enterale voeding, catheteriseren, CAPD, verzorging tracheacanule. Module 1 Infuustechnologie & Palliatieve zorg Een vakinhoudelijk expert en een praktijk expert gaan in op de actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor een professionele uitoefening van het vak. Fundamentele theoretische kennis is gekoppeld aan actuele praktijkcasuïstiek. Ook het thema medisch rekenen krijgt expliciete aandacht. Module 2 Klinisch redeneren & Verpleegtechnische vaardigheden I Er wordt gestart met een workshop Klinisch redeneren. Een krachtig didactisch hulpmiddel om een goede methodische basis te geven voor de professionaliteit. Daarnaast is het een goede check van de bestaande kennis van anatomie en fysiologie. Een palliatieve kaderarts behandelt vervolgens de onderwerpen palliatieve zorg, pijnbestrijding en farmacologie. Op deze dag staat als verpleegtechnische vaardigheid de verzorging van de tracheacanule op de agenda. Module 3 Verpleegtechnische vaardigheden II & Effectief communiceren & Kennistoets De overige verpleegtechnische vaardigheden worden behandeld op een interactieve en praktijkgerichte manier. Op deze dag wordt eveneens aandacht geschonken aan (multidisciplinaire) samenwerking & communicatieve vaardigheden. Naast het gesimuleerd testen en toetsen van de verpleegtechnische vaardigheden vindt er op deze laatste dag een toetsing plaats door middel van een kennistoets. De Hercertificering kan door de deelnemers theoretisch voorbereid worden door in te loggen op het leerportaal. Aan de hand van diverse e-learning modules, waarbij de inhoud aansluit bij de Vilans protocollen, is er te testen en te toetsen in hoeverre de deelnemer actueel theoretisch aantoonbaar bekwaam is. Leren van en met elkaar Samen met andere ervaren deelnemers (ook van andere zorgorganisaties) wordt kennis en ervaring op interactieve wijze gedeeld. Leden van V&VN krijgen korting op deelname aan de Hercertificering. Deze modules zijn ook geschikt voor Incompany Deze leergang is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Studie advies of vragen? Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u bellen met of mailen: De modules sluiten perfect aan op de specialistische zorg in de thuissituatie, waarbij nieuwe ontwikkelingen en inzichten aan bod komen. Lucie Tolsma, Team Gespecialiseerde Verpleging STMR

9 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 4 Leergang Trainen en Toetsen (Deel B) Een inhoudelijk stevige én praktische leergang voor verpleegkundigen die regelmatig collega s trainen in verpleegtechnische vaardigheden, deze toetsen en beoordelen om bekwaam te blijven. Dit programma geeft deelnemers inzicht en concrete handvatten om het trainen en toetsen in de praktijk professioneel bekwaam toe te passen. Kortom: Aantoonbaar bekwaam. Doelstellingen De deelnemer is in staat: vaardigheidsonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren; voorwaarden te scheppen voor een optimale train- en toetssituatie; de stappen in de beoordelingscyclus toe te passen; verpleegtechnische vaardigheden te toetsen en te beoordelen; beoordelingsfouten van zichzelf en anderen te herkennen en deze om te buigen; effectief te communiceren en te rapporteren over de toetsresultaten; de eigen werkwijze rondom het trainen van vaardigheden, toetsen en beoordelen te verantwoorden. Het borgen van aantoonbare kwaliteit Module 4 Didactische Vaardigheden De kunst van vaardigheidsonderwijs Alle facetten van goed vaardigheidsonderwijs komen aan bod: Hoe zorg je voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de trainingen? Hoe pas je de principes van vaardigheidsonderwijs zo toe, dat de verpleegkundige/ verzorgende optimaal leert? Module 5 Toetsen Vragen die aan bod komen zijn: Wat is een kwalitatief goede toets en toetssituatie? Welke competenties heeft een goede beoordelaar nodig? Hoe beoordeel je? Wie beoordeelt er? Wat zijn goede hulpmiddelen om tot een beoordeling te komen? Wat zijn valkuilen voor beoordelaars? Module 6 Proeve van bekwaamheid De doelstellingen kunnen worden behaald door middel van een praktische opdracht. De opdrachten in de Leergang Trainen en Toetsen worden aangeboden via actieve werkvormen, oefensituaties, samenwerken en zelfstandig leren. Daarnaast is er gelegenheid om eigen accenten aan te geven (bijvoorbeeld toetsdocumenten uit de eigen organisatie te bespreken) en ervaringen uit te wisselen. De leergang sluit af met een individuele praktische toets (de zogenaamde proeve van bekwaamheid), waarin de vaardigheden worden getoond en worden verantwoord. Een positieve beoordeling van de proeve van bekwaamheid door de docent geeft, naast aanwezigheidsverplichting, recht op het certificaat Trainen en Toetsen. Deze modules zijn ook geschikt voor Incompany Deze leergang is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Het is een goede ontwikkeling om het toetsen in de praktijk te professionaliseren. Aukje de Haan, Opleidingsfunctionaris Icare Studie advies of vragen? Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u bellen met of mailen:

10 5 Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige De Nieuwe Wijkverpleegkundige als spil in de zorg Deze leergang sluit aan bij het functieprofiel van de wijkverpleegkundige. Het is een spilfunctie; de wijkverpleegkundige als stabiele generalist met een coördinerende rol die de verbindingen legt tussen preventie, eerste lijn, wonen, welzijn en zorg. Deze leergang biedt praktische handvatten aan verpleegkundigen om invulling te geven aan de nieuwe manier van werken. Gegeven door een keur aan ervaren docenten die specialist zijn op hun eigen terrein. De inhoud vergroot de reeds bestaande expertise van de verpleegkundige. Het curriculum is hierdoor juist aanvullend op bestaande kennis en ervaring voor diegenen die wijkgericht (gaan) werken. De inhoud is gebaseerd op het functieprofiel van de wijkverpleegkundige. Foto: Carinova Module 1 Herinrichting van de zorg in Nederland Wat betekenen de wijzigingen in het zorgstelsel voor jouw werk in de praktijk? Concreet, helder en duidelijk worden deze uitgelegd en vertaald naar de praktijk van wijkverpleegkundigen. Transities langdurige zorg (waaronder zorgverzekeringswet, AWBZ, Wmo) Kenmerken van dienstverlening in de zorg : preventie, zelfredzaamheid en kwaliteit Nieuwe functieprofiel en doel van de wijkverpleegkundige De wijkverpleegkundige onder andere als gezondheidsbevorderaar (CANMEDS rollen) Zelfstandig indiceren Samenspel tussen cliënt, mantelzorger en zorgprofessional

11 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Wij zijn erg tevreden en enthousiast over Opleidingsinstituut KMBV, omdat zij waarmaken wat ze beloven en omdat we blijvend resultaat in onze organisatie terug zien! Els Kooij, Opleidingscoördinator De Schutse Module 2 Persoonlijke Effectiviteit en Professionaliteit Er wordt een sterk appèl gedaan op het eigen leiderschap. De wijkverpleegkundige werkt veelal individueel met cliënten. Hoe kun je als verpleegkundige effectief de weg vinden in het complexe krachtenveld? Bespreking uitkomsten talenten-analyse en ontwikkelpunten Persoonlijke effectiviteit op basis van je eigen stijl Van dilemma s naar oplossingen Organiseren van professionele reflectie talenten-analyse Tussen de eerste en tweede module vindt er een talenten-analyse plaats. De uitkomsten worden verwoord in een heldere rapportage die in de module Persoonlijke Effectiviteit besproken wordt. Een kerntrainer begeleidt tijdens de leergang de persoonlijke vorderingen van de deelnemers. Module 3 Multidisciplinaire samenwerking Wie zijn de samenwerkingspartners en hoe zet je deze in om te komen tot een goed samenspel? Dat vergt een doordachte aanpak. Tijdens deze module zullen verschillende disciplines (verzekeraar, welzijn, huisarts, ziekenhuis) uitgenodigd worden om inzicht te geven in wat zij vanuit hun professie en/of positie van belang vinden. Ketenpartners en ketenpartners vanuit het dienstverleningsaanbod (in de regio) Zelforganiserende teams en sociale wijkteams Het spel van samenwerking Netwerken en lobbyen Module 4 Communicatieve vaardigheden Aansluitend bij bestaande talenten en al aanwezige vaardigheden vindt er een verdiepende training plaats van communicatieve skills. Tijdens deze module wordt er gewerkt met een trainingsacteur. Gesprekstechnieken - optimaal aansluiten bij de gesprekspartner(s) De kunst van ontvankelijk luisteren en vragen stellen Principes van effectief onderhandelen (met de cliënt, mantelzorgers en samenwerkingspartners) Module 5 Innovatie in de zorg In deze module komen de nieuwste ontwikkelingen en best practices aan de orde. Tevens wordt inzicht gegeven in veranderings- en vernieuwingsprocessen. Inzicht in veranderingsprocessen (van initiatief tot borging) Domotica - mogelijkheden nu en in de toekomst Best Practices op het gebied van wonen, zorg en welzijn Succes- en faalfactoren bij vernieuwing en verbetering Het ombuigen van weerstand naar actieve medewerking Deze opleiding is mede gebaseerd op de uitkomsten van het uitgebreide onderzoek Expertisegebied Wijkverpleegkundige van V&VN (november 2012) en vereist een hbo werk- en denkniveau. Deze leergang is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Deze modules zijn ook geschikt voor Incompany Studie advies of vragen? Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u bellen met of mailen:

12 Opleidingsinstituut KMBV heeft inmiddels duizenden verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg opgeleid voor tientallen zorgorganisaties. Gecertificeerd door Opleidingsinstituut KMBV. Foto: Thuiszorg Zuidwest Friesland Praktijkgericht De vaardigheidstrainingen worden verzorgd door zeer ervaren praktijkdocenten. Het aanreiken en behandelen van de theoretische stof en het oefenen van de verpleegtechnische vaardigheid in een uitstekend skillslab met al de benodigde fantomen en materialen vormen een belangrijk onderdeel van de training. Het gaat verder dan het aanleren van de technische handelingen, het gaat over doorgroeien naar een op de praktijk aangesloten professionele uitoefening van het vak. Data en inschrijving Voor de data van ons opleidingsaanbod en om u in te schrijven, verwijzen wij u graag naar onze website: Studieadvies Opleidingsinstituut KMBV heeft ervaren studieadviseurs in dienst, die u kunnen ondersteunen bij het maken van de keuze voor de juiste opleiding. Maatwerk incompany trajecten Onze opleidingen en ontwikkeltrajecten zijn ook zeer geschikt voor incompany toepassingen. Op basis van de exacte behoefte van de zorgorganisatie wordt de inhoud op maat samengesteld. Al meer dan 20 jaar toonaangevend in opleidingen voor zorgprofessionals met kwaliteit & passie. Stichting Evean Zorg, Stichting Icare (Flevoland, Drenthe, Overijssel) Zorggroep Oude en Nieuwe Land De jaarlijks georganiseerde Verdiepingsdag Trainen en Zorgstroom, Buurtzorg Nederland Osira Amstelring, Stichting Toetsen brengt verpleegkundigen samen, die zich be- ZorgSaam, Allevo, Thuiszorg zig houden met intercollegiale toetsing. Tijdens deze Het Friese Land, ZuidOostZorg, dag kan men zich verder verdiepen, professionaliseren Stichting Werkt voor Ouderen, Zorggroep Almere, Evean thuiszorg en ontmoet men andere verpleegkundigen van andere NHN, Stichting Thuiszorg en organisaties. Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR), Verian, Cordaan Opleidingsinstituut KMBV organiseert de Verdiepings- Thuiszorg, Carinova, Zorgbalans, dag voor het opbouwen van een netwerk rondom trai- Woonzorgcentrum De Zeeg, Vivium Zorggroep, Cura Mare, Inovum, nen en toetsen van verpleegkundigen in de praktijk. Stichting Zuidwester, Stichting Activite, De Piramide, De Friese Doelstellingen Verdiepingsdag Trainen en Toetsen Wouden, CarePool thuiszorg, Continueren en verdieping van de opgedane Thuiszorg Zuidwest Friesland, Mythylschool Eindhoven, Aveant, kennis omtrent Trainen en Toetsen De ZorgRing, Stichting Thuiszorg Uitwisselen van praktijkervaringen Nederland, Livio, Florence Thuis Opbouw kennisnetwerk Trainen en Toetsen zorg, PrivaZorg, Integra Zorggroep Kruiswerk West Veluwe, Nieuwe ontwikkelingen bespreken Vivent Centrum voor Korsakov en psychogeriatrie, Amsta Stadgebied, ZZP Zorgacademie Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, Specialistisch team Midden Nederland, Instituut Breidablick, Exclusief voor verpleegkundigen en verzorgenden Admiraal De Ruyter, Icare thuiszorg die vanuit een ZZP situatie werken heeft Opleidings- Veluwe, Icare VenV opleidingen. instituut KMBV een speciale deelname-vorm opgezet. Door middel van een vast maandelijks bedrag kunnen ZZP ers deelnemen aan verschillende relevante modules en cursussen. Kijk voor het aanbod op onze website: Fotografie: ZorginBeeld Frank Muller Verdiepingsdag Trainen en Toetsen Opleidingsinstituut KMBV Bezoekadres Stromarkt 8 Postbus AG Deventer T (0570) F (0570)

Aantoonbaar bekwaam I I I I II II I I II II I I I I I I I

Aantoonbaar bekwaam I I I I II II I I II II I I I I I I I Aantoonbaar bekwaam Een uitgebalanceerd aanbod: Verpleegtechnische Vaardigheden NIEUW: Leergang voor Verzorgenden Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige ZZP Zorgacademie I III I I I I I II II II I I II II

Nadere informatie

Leergang. Medewerker. Maatschappelijke. Zorg. Aandacht en oog voor. zorg én leven. van de cliënt

Leergang. Medewerker. Maatschappelijke. Zorg. Aandacht en oog voor. zorg én leven. van de cliënt Leergang Medewerker Maatschappelijke Zorg Aandacht en oog voor zorg én leven van de cliënt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Essentie Leergang Dit programma helpt zorgverleners

Nadere informatie

Zorgleefplan. Modulaire Leergang. Professioneel leiderschap van de EVV Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator.

Zorgleefplan. Modulaire Leergang. Professioneel leiderschap van de EVV Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator. Modulaire Leergang Zorgleefplan Professioneel leiderschap van de EVV Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator. www.zorgleefplan.nl Modulaire Leergang Zorgleefplan Professioneel

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Maatschap Goed Zorgen Tiel

Maatschap Goed Zorgen Tiel Tiel, 5 juni 2011 Betreft: EXTRA AANBOD SUMMERSCHOOL voor zorgverleners Beste collegae in de zorgverlening, Maatschap Goed Zorgen uit Tiel biedt sinds 2007 praktijkgerichte trainingen en scholingen voor

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende De opleiding EVV Eerst Verantwoordelijk Verzorgende De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door Benadering vanuit praktijksituaties naar uitwisseling aangevuld met theorie. Door deze drie stappen is

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen Voorbehouden en risicovolle handelingen Sonde inbrengen en verwijderen Verzorgenden IG/ verpleegkundigen - De cursist kan adequaat een maagsonde inbrengen via de mond/ keelholte bij een cliënt volgens

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Effectief communiceren kun je leren

Effectief communiceren kun je leren S E GME NT kun je leren Al onze communicatietrainingen op een rij ACTUEEL PERSOONLIJK TOEPASBAAR Communicatie is tweerichtingsverkeer Bouwstenen Communiceren betekent veel meer dan vertellen wat u te zeggen

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk. Verstand van Zorg

Opleiding Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk. Verstand van Zorg Opleiding Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk Verstand van Zorg Anders denken, anders doen Indiceren en organiseren van zorg in de wijk Wijkverpleegkundigen zijn hot door de hervorming van

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Maatschap Goed Zorgen Tiel

Maatschap Goed Zorgen Tiel Tiel, 16 juni 2011 Betreft: programma BIG scholingen Najaar 2011. Beste zorgverlener, Bij- en nascholing dient wettelijk verplicht te worden. Dit advies gaat de Raad voor Volksgezondheid & Zorg geven aan

Nadere informatie

TRAININGSAANBOD STEM. Bewustwordingsbijeenkomst Verdiepingsbijeenkomsten Inspiratiecyclus

TRAININGSAANBOD STEM. Bewustwordingsbijeenkomst Verdiepingsbijeenkomsten Inspiratiecyclus TRAININGSAANBOD STEM Bewustwordingsbijeenkomst Verdiepingsbijeenkomsten Inspiratiecyclus STEM Leren praten over de dood Stichting STEM organiseert trainingen rond het thema praten over de dood voor iedereen

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland

Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland Radicalisering en polarisatie Noord-Nederland MJD biedt rond dit thema de volgende diensten: 1 Training Signalering radicalisering en polarisatie 2 Workshop Jeugd en extremisme 3 Training Train de Trainer

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie

Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Meander Thuiszorg (onderdeel van MeanderGroep Zuid-Limburg) beschikt al jaren over een team van gekwalificeerde verpleegkundigen

Nadere informatie

A2Campus; de eerste stap naar online leren

A2Campus; de eerste stap naar online leren A2Campus; de eerste stap naar online leren Wie zijn wij Waarom A2? Het is een klein bedrijf, de lijnen zijn kort. Er wordt snel gehandeld. En we wilden een eenvoudig, maar functioneel systeem. Hermine,

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH12B & SH13A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Januari 2010 H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Zorg thuis. Verrassend veel mogelijk. www.friesewouden.nl

Zorg thuis. Verrassend veel mogelijk. www.friesewouden.nl Zorg thuis Verrassend veel mogelijk www.friesewouden.nl Persoonlijke verzorging Zelfstandig leven en wonen is uw groot goed en daar wilt u volop van genieten. Toch kan er een moment in uw leven komen dat

Nadere informatie

klaar voor de toekomst!

klaar voor de toekomst! Jongeren met chronische aandoeningen klaar voor de toekomst! gratis Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Uitwerking flappen certificeren

Uitwerking flappen certificeren Uitwerking flappen certificeren Flap 1: Onderscheid slechte/goede AD wordt door certificering niet duidelijk Heeft nu geen waarde Hoe dan wel? Oordeel klant/opdrachtgever ->360 graden feedback Toetsen

Nadere informatie

Incontinentie. Diabetes. Verpleegkunde Hygiëne & infectiepreventie. Chirurgie/CSA. Critical Care Wondverzorging. Incontinentie Facilitair Facilitair

Incontinentie. Diabetes. Verpleegkunde Hygiëne & infectiepreventie. Chirurgie/CSA. Critical Care Wondverzorging. Incontinentie Facilitair Facilitair Incontinentie Incontinentie Facilitair Facilitair Hygiëne & infectiepreventie Verpleegkunde Hygiëne & infectiepreventie Medeco College Postbus 1555 3260 BB Oud-Beijerland Alexander Flemingstraat 2 3261

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Nu is van u. Thuiszorg

Nu is van u. Thuiszorg Nu is van u. De b es bij u te zorg thuis www.v iven t. nl Thuiszorg Thuiszorg bij u thuis kunnen leveren. Wij bieden overdag en 's nachts zorg aan. Altijd in samenspraak met u en uw omgeving. Onze zorg

Nadere informatie

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg van ZZG wordt verleend door het team gespecialiseerde verpleging (GVP), dat bestaat uit gespecialiseerd

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je vervult

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg

Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg De opleiding GVT Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door Benadering vanuit praktijksituaties naar uitwisseling aangevuld met theorie. Door deze drie stappen

Nadere informatie

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg KD Maatschappelijke Zorg 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen KD Verzorgende-IG

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Het opleidingsproces in beeld Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie