Aantoonbaar bekwaam I I I I II II I I II II I I I I I I I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantoonbaar bekwaam I I I I II II I I II II I I I I I I I"

Transcriptie

1 Aantoonbaar bekwaam Een uitgebalanceerd aanbod: Verpleegtechnische Vaardigheden NIEUW: Leergang voor Verzorgenden Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige ZZP Zorgacademie I III I I I I I II II II I I II II I I I I I I I

2 Het vak van de verpleegkundige en verzorgende verandert. Dit betekent dat er volop kansen liggen voor loopbaanontwikkeling. De eisen liggen niet alleen meer op het technische deel, maar ook op de dienstverlening naar de cliënt. Zorg dragen en oog hebben voor het totaalwelbevinden van de cliënt staat steeds meer centraal. De positie van de verpleegkundige en verzorgende is eveneens aan verandering onderhevig. Ze krijgen namelijk een meer coördinerende rol en meer verantwoordelijkheid. De kunst van multidisciplinaire samenwerking in het belang van een optimale dienstverlening naar de cliënt is een belangrijke ontwikkeling. Al met al vraagt dit om een specifiek(e) attitude, gedrag en vaardigheden, naast uiteraard de vaktechnische kant. Het doet een appèl op het uitdragen van beroepstrots en Professioneel leiderschap. Dit - gewijzigde en vernieuwde - opleidingsaanbod speelt hier volledig op in. Daarnaast verandert de context waarin de verpleegkundigen en verzorgenden werken zienderogen. Vanuit verschillende toezichthoudende organen wordt meer en meer gelet op het onderwerp kwaliteit en veiligheid. Zorgorganisaties moeten aantonen dat zij (en dus de medewerkers) bekwaam en bevoegd zijn en zijn dus gevoelig voor onregelmatigheden en fouten. Kwaliteitsregister V&V Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waar u als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat u aan deskundigheidsbevordering doet. De opleidingen van Opleidingsinstituut KMBV zijn geaccrediteerd, zodat u als verpleegkundige of verzorgende punten bijgeschreven kunt krijgen na het volgen van een leergang. Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, een standaard opgesteld, waaraan u zich kunt spiegelen en kunt zien of u voldoende bekwaam bent. Gezamenlijk met vele zorgorganisaties heeft Opleidingsinstituut KMBV onderscheidend opleidingsaanbod ontworpen dat nauw aansluit bij de actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnen de zorgsector. Uitgebalanceerd aanbod in Verpleegtechnische Vaardigheden en Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige Om de deskundigheid te vergroten en te bewaken biedt Opleidingsinstituut KMBV al 17 jaar de succesvolle Leergang Verpleegtechnische Vaardigheden aan. De inhoud van het opleidingsaanbod is op maat gemaakt en kent een logische opbouw. Het aanbod bestaat uit de Leergang voor Verzorgenden, de Basisleergang, de Hercertificering voor gevorderden, de Leergang Trainen en Toetsen en de Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige. ZZP Zorgacademie Ook de doelgroep van de ZZP er wordt op maat bediend in de scholingsbehoefte. Er is aanbod voor zowel de verpleegkundige of verzorgende die in het begin van de loopbaan staat als voor de zeer gevorderde verpleegkundige of verzorgende.

3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ik ben gesterkt in mijn eigen kennis en kunde, het heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. Sabine Meijer, ITT verpleegkundige Stichting ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen 1 Leergang voor Verzorgenden De Leergang voor Verzorgenden is op maat ontworpen voor verzorgenden, die bijgeschoold willen worden in voor hen relevante verpleegtechnische vaardigheden. Deze leergang is geschikt voor verzorgenden die (gaan) werken in de thuiszorg, een verpleegof verzorgingshuis of in de gehandicaptenzorg. 2 Basisleergang De Basisleergang is uitermate geschikt voor verpleegkundigen die werkzaam zijn (of gaan werken) in de thuiszorg, een verpleeg- of verzorgingshuis of in de gehandicaptenzorg en hun bekwaamheid op peil willen brengen en/of houden op het gebied van verpleegtechnische vaardigheden. 3 Hercertificering De Hercertificering is voor de ervaren zorgprofessional die zich wil laten (her)scholen en de actuele ontwikkelingen wil uitwisselen en daarnaast een controle wil ondergaan van zijn/haar bekwaamheid. De Hercertificering is geschikt voor zorgprofessionals die minimaal drie jaar werkzaam zijn in de praktijk. 4 Trainen en Toetsen De leergang Trainen en Toetsen is geschikt voor diegenen die minimaal drie jaar werkervaring hebben in de praktijk. De deelnemers willen de vaardigheden van het trainen en toetsen van collega s in de praktijk leren. 5 Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige 10 kenmerken van KMBV 1 Afgestemd op basis van nieuwste inzichten en ontwikkelingen 2 Uitvoering door ervaren praktijktrainers 3 Traint alleen wat nodig is 4 Relevante casuïstiek 5 Juiste combinatie van theorie en praktijk 6 E-learning mogelijk 7 Compacte trainingen 8 Certificering 9 Accreditatie Kwaliteitsregister V&V 10 BTW-vrij Samenwerkingspartner V&VN V&VN is de gezaghebbende vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. De vereniging zet zich in voor excellente zorgverlening en voor individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren. Ook heeft de vereniging als missie de verankering van de stem van de beroepsbeoefenaren op alle niveaus in de zorg. De Basisleergang en Hercertificering worden in samenwerking tussen V&VN en Opleidingsinstituut KMBV aangeboden, waarbij een aantrekkelijke korting geldt voor V&VN-leden. Opleiding Leergang voor Verzorgenden Basisleergang Duur 3 dagen 6 dagen In de (nabije) toekomst zal de focus van de professie komen te liggen op meer autonomie, coördinatie, samenspel, beroepstrots en professioneel leiderschap. Deze Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige vormt hier een antwoord op en stuurt aan op de ontwikkeling vanuit een uitgebalanceerd samenspel tussen kwaliteit van zorg, bedrijfsmatige efficiëntie en optimale dienstverlening. Opleidingsinstituut KMBV kiest ervoor om zorgprofessionals aanvullend op te leiden, bovenop datgene dat zij al beheersen. Zo wordt er zeer efficiënt en effectief opgeleid. Hercertificering Trainen en Toetsen Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige 3 dagen 2 ½ dag 5 dagen Het opleidingsaanbod is ook incompany mogelijk. In overleg kan gebruik worden gemaakt van eigen locaties.

4 Aantoonbaar bekwaam in drie stappen Theoretische voorbereiding: e-learning Skillslab training + kennisuitwisseling Toetsing: theorie + praktijk Professionaliseren vanuit Ziel & Zakelijkheid Het Ter voorbereiding uitvoeren van op verpleegtechnische de klassikale lessen handelingen is het e-learning gaat niet om het vaardig zijn portaal in een een technisch ondersteunende kunstje, maar bron voor om professionele het testen en kunde. raadplegen De leergang begeleidt van de de kennis deelnemers omtrent in het het aantoonbaar desbetreffende bekwaam onderwerp. uitoefenen De inhoud van sluit het vak aan van verzorgende. bij de Vilans protocollen. Aantoonbaar bekwaam worden bestaat uit drie stappen: Na een uitgebreide selectie maakt Opleidingsinstituut KMBV gebruik van onder andere de e-learning modules van Noordhoff - Campus Care. Deelnemers kunnen aan de hand van een persoonlijke inlogcode per specifieke verpleegtechnische vaardigheid hun theoretische kennis en vaardigheden testen en toetsen. Ook kunnen desgewenst andere modules aangeboden worden. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Maatwerk incompany trajecten Onze opleidingen en ontwikkeltrajecten zijn ook zeer geschikt voor incompany toepassingen. Op basis van de exacte behoefte van de zorgorganisatie wordt de inhoud op maat samengesteld. Certificering Zowel de theoretische stof als de praktijkvaardigheden worden getoetst. Bij voldoende toets resultaten ontvangt de deelnemer een erkend certificaat van (V&VN en) Opleidingsinstituut KMBV. Het opleidingsaanbod is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

5 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 Leergang voor Verzorgenden Je doet veel nieuwe kennis op, je hoort de nieuwe richtlijnen en je discussieert er met elkaar over. Allie Koekoek, verpleegkundige bij het GVT team Amstelring Deze leergang is geschikt voor verzorgenden die bevoegd zijn voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en die hun bekwaamheid willen vergroten. De leergang combineert noodzakelijke theoretische basiskennis met oefenen van de praktische vaardigheid in een skillslab. De lessen worden gegeven door zeer ervaren praktijkdocenten. De leergang bestaat uit drie dagen. Aan de leergang is eveneens een praktijkopdracht gekoppeld. Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen gaat niet om het vaardig zijn in een technisch kunstje, maar om professionele kunde. De leergang begeleidt de deelnemers in het aantoonbaar bekwaam uitoefenen van het vak van verzorgende. De volgende vaardigheden komen aan bod in de leergang: Medicatieveiligheid, verzorging tracheacanule, zuurstof toedienen, injecteren subcutaan en intramusculair, catheterzorg, enterale voeding, wondzorg en stomazorg en effectief communiceren. Module 1 Vaardigheden I & Effectief communiceren De opbouw van de leergang wordt toegelicht. De docenten geven een korte theoretische introductie met actuele praktijkkennis en vervolgens wordt er geoefend in de vaardigheden. De volgende technische vaardigheden worden tijdens de eerste dag behandeld: Het uitzetten, voor toediening gereed maken en het toedienen van medicatie Het toedienen van zuurstof Verzorgen en uitzuigen van een tracheacanule Injecteren subcutaan en intramusculair Hypodermoclyse Module 3 Vaardigheden III en Toetsing Tijdens de laatste dag worden de vaardigheden rondom wondzorg en stomazorg behandeld. In de middag vindt de toetsing plaats. De toetsing tijdens de leergang vindt plaats op drie niveaus: 1. Theoretische toetsing met behulp van e-learning en inhoudelijke kennistoets op de laatste dag 2. Simulatie toetsing in skillslab op de laatste dag 3. Praktijktoetsing door tussentijdse praktijkopdracht Daarnaast wordt er een workshop effectief communiceren gegeven, zodat er eveneens wordt gewerkt aan de professionele, procesmatige uitvoering van de handeling. Na module 1 krijgen de deelnemers een praktijkopdracht mee die ze op dag 3 moeten inleveren. Module 2 Vaardigheden II Dag 2 staat in het teken van catheteriseren en enterale voeding. De volgende handelingen komen zowel theoretisch als praktisch aan bod: Catheteriseren man/vrouw Blaasspoelen Uritip aanbrengen Suprapubische catheter verzorgen Neusmaagsonde inbrengen PEG-sonde verzorgen Sondevoeding Deze modules zijn ook geschikt voor Incompany Studie advies of vragen? Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u bellen met of mailen:

6 2 Basisleergang Verpleegtechnische Vaardigheden Een gedegen voorbereiding op werken in de thuiszorg praktijk De doelgroep voor deze leergang zijn verpleegkundigen die de beroepsopleiding in het (recente) verleden hebben gevolgd en hun vaardigheid in verpleegtechnische handelingen gedegen willen laten bijscholen. De Basisleergang leent zich goed voor een overstap naar de thuiszorg. De theorie sluit nauw aan bij de inhoud van de Vilans protocollen. Er wordt geoefend in een skillslab aan de hand van praktijkcasuïstiek met oog voor beroepsontwikkeling. De leergang wordt gegeven door zeer ervaren praktijkdocenten. Module 1 Klinisch redeneren In deze leergang ligt de focus op het zelf bekwaam worden in de verpleegtechnische vaardigheden. Door al op de eerste dag te starten met een workshop klinisch redeneren, wordt er een stevige basis gelegd voor het kwalitatief uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Klinisch redeneren is: het nadenken en sturing geven aan het professioneel handelen in de praktijk; het inhoudelijk beredeneren van het professioneel handelen; goed beargumenteerde standpunten naar voren brengen. Module 2 Infuustechnologie De inhoud rondom infuustechnologie wordt door de praktijkdocenten breed behandeld met behulp van praktijkcasuïstiek. Subcutane toedieningsvorm Perifere toedieningsvorm Centraal veneuze toedieningsvorm (PICC lijnen) Epidurale en intrathecale toedieningsvorm Port-a-cath Medisch rekenen De voor- en nadelen van de diverse toedieningsvormen worden besproken, welke complicaties er kunnen optreden en op welke manier de verzorging moet plaatsvinden.

7 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ervaring uitwisselen met medecursisten: het is geven en nemen van elkaars ideeën tijdens de leergang. Hennie Lammerink, GWV TechnoTeam bij Vérian Module 3 Palliatieve Zorg & Pijnbestrijding Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naderend sterven onder ogen moeten zien. Het doel van deze dag is het vergroten van kennis en kunde rondom palliatieve zorg. Er wordt op interactieve wijze lesgegeven, waarbij er veel ruimte is voor het inbrengen van vragen uit de praktijk. Module 4 Verzorging tracheacanule en Enterale Voeding De verzorgingsaspecten van de tracheacanule worden behandeld evenals het onderwerp enterale voeding (inclusief materiaalkennis): Maagsonde PEG sonde Mickey button Module 5 Catheteriseren & CAPD en Effectief communiceren De verschillende manieren van zowel catheteriseren als CAPD worden tijdens deze module behandeld. Tevens komen complicaties aan de orde en op welke wijze te handelen tijdens noodsituaties. Er wordt door een ervaren praktijkdocent kennis aangereikt zodat na het volgen van deze module de deelnemers de verpleegtechnische vaardigheid adequaat kunnen uitvoeren. Blaascatheter Suprapubiscatheter Nefrostomie catheter Blaasspoelen Zelfcatheterisatie Daarnaast wordt er een workshop Effectief communiceren gegeven, zodat er eveneens wordt gewerkt aan de professionele, procesmatige uitvoering van de handeling. Module 6 Toetsing Vanaf de start hebben de deelnemers de gelegenheid zich voor te bereiden op de slotopdracht ter certificering van de verpleegtechnische vaardigheden. Op deze laatste dag presenteren de deelnemers een demonstratieopdracht. Er wordt eveneens een theoretische kennistoets afgenomen. Leden van V&VN krijgen korting op deelname aan de Basisleergang. Deze leergang is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Deze modules zijn ook geschikt voor Incompany Studie advies of vragen? Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u bellen met of mailen:

8 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 Hercertificering voor ervaren verpleegkundigen (Deel A) De Hercertificering is ontwikkeld voor ervaren thuiszorgverpleegkundigen die bijna dagelijks complexe verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren. Vaak werken deze verpleegkundigen in specialistische technische thuiszorgteams en zijn hier al minimaal drie jaar werkzaam. Zij verantwoorden hun bekwaamheid door zich periodiek te laten hercertificeren. Opnieuw opfrissen, actualiteiten delen met andere ervaren collega s en professioneel doorgroeien in een veranderende tijd zijn de kenmerken van deze leergang. Het resultaat is Aantoonbaar bekwaam. Professioneel en actueel bijgeschoold De volgende verpleegtechnische vaardigheden komen aan bod: Infuustechnologie, (par)enterale voeding, catheteriseren, CAPD, verzorging tracheacanule. Module 1 Infuustechnologie & Palliatieve zorg Een vakinhoudelijk expert en een praktijk expert gaan in op de actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor een professionele uitoefening van het vak. Fundamentele theoretische kennis is gekoppeld aan actuele praktijkcasuïstiek. Ook het thema medisch rekenen krijgt expliciete aandacht. Module 2 Klinisch redeneren & Verpleegtechnische vaardigheden I Er wordt gestart met een workshop Klinisch redeneren. Een krachtig didactisch hulpmiddel om een goede methodische basis te geven voor de professionaliteit. Daarnaast is het een goede check van de bestaande kennis van anatomie en fysiologie. Een palliatieve kaderarts behandelt vervolgens de onderwerpen palliatieve zorg, pijnbestrijding en farmacologie. Op deze dag staat als verpleegtechnische vaardigheid de verzorging van de tracheacanule op de agenda. Module 3 Verpleegtechnische vaardigheden II & Effectief communiceren & Kennistoets De overige verpleegtechnische vaardigheden worden behandeld op een interactieve en praktijkgerichte manier. Op deze dag wordt eveneens aandacht geschonken aan (multidisciplinaire) samenwerking & communicatieve vaardigheden. Naast het gesimuleerd testen en toetsen van de verpleegtechnische vaardigheden vindt er op deze laatste dag een toetsing plaats door middel van een kennistoets. De Hercertificering kan door de deelnemers theoretisch voorbereid worden door in te loggen op het leerportaal. Aan de hand van diverse e-learning modules, waarbij de inhoud aansluit bij de Vilans protocollen, is er te testen en te toetsen in hoeverre de deelnemer actueel theoretisch aantoonbaar bekwaam is. Leren van en met elkaar Samen met andere ervaren deelnemers (ook van andere zorgorganisaties) wordt kennis en ervaring op interactieve wijze gedeeld. Leden van V&VN krijgen korting op deelname aan de Hercertificering. Deze modules zijn ook geschikt voor Incompany Deze leergang is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Studie advies of vragen? Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u bellen met of mailen: De modules sluiten perfect aan op de specialistische zorg in de thuissituatie, waarbij nieuwe ontwikkelingen en inzichten aan bod komen. Lucie Tolsma, Team Gespecialiseerde Verpleging STMR

9 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 4 Leergang Trainen en Toetsen (Deel B) Een inhoudelijk stevige én praktische leergang voor verpleegkundigen die regelmatig collega s trainen in verpleegtechnische vaardigheden, deze toetsen en beoordelen om bekwaam te blijven. Dit programma geeft deelnemers inzicht en concrete handvatten om het trainen en toetsen in de praktijk professioneel bekwaam toe te passen. Kortom: Aantoonbaar bekwaam. Doelstellingen De deelnemer is in staat: vaardigheidsonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren; voorwaarden te scheppen voor een optimale train- en toetssituatie; de stappen in de beoordelingscyclus toe te passen; verpleegtechnische vaardigheden te toetsen en te beoordelen; beoordelingsfouten van zichzelf en anderen te herkennen en deze om te buigen; effectief te communiceren en te rapporteren over de toetsresultaten; de eigen werkwijze rondom het trainen van vaardigheden, toetsen en beoordelen te verantwoorden. Het borgen van aantoonbare kwaliteit Module 4 Didactische Vaardigheden De kunst van vaardigheidsonderwijs Alle facetten van goed vaardigheidsonderwijs komen aan bod: Hoe zorg je voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de trainingen? Hoe pas je de principes van vaardigheidsonderwijs zo toe, dat de verpleegkundige/ verzorgende optimaal leert? Module 5 Toetsen Vragen die aan bod komen zijn: Wat is een kwalitatief goede toets en toetssituatie? Welke competenties heeft een goede beoordelaar nodig? Hoe beoordeel je? Wie beoordeelt er? Wat zijn goede hulpmiddelen om tot een beoordeling te komen? Wat zijn valkuilen voor beoordelaars? Module 6 Proeve van bekwaamheid De doelstellingen kunnen worden behaald door middel van een praktische opdracht. De opdrachten in de Leergang Trainen en Toetsen worden aangeboden via actieve werkvormen, oefensituaties, samenwerken en zelfstandig leren. Daarnaast is er gelegenheid om eigen accenten aan te geven (bijvoorbeeld toetsdocumenten uit de eigen organisatie te bespreken) en ervaringen uit te wisselen. De leergang sluit af met een individuele praktische toets (de zogenaamde proeve van bekwaamheid), waarin de vaardigheden worden getoond en worden verantwoord. Een positieve beoordeling van de proeve van bekwaamheid door de docent geeft, naast aanwezigheidsverplichting, recht op het certificaat Trainen en Toetsen. Deze modules zijn ook geschikt voor Incompany Deze leergang is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Het is een goede ontwikkeling om het toetsen in de praktijk te professionaliseren. Aukje de Haan, Opleidingsfunctionaris Icare Studie advies of vragen? Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u bellen met of mailen:

10 5 Leergang Nieuwe Wijkverpleegkundige De Nieuwe Wijkverpleegkundige als spil in de zorg Deze leergang sluit aan bij het functieprofiel van de wijkverpleegkundige. Het is een spilfunctie; de wijkverpleegkundige als stabiele generalist met een coördinerende rol die de verbindingen legt tussen preventie, eerste lijn, wonen, welzijn en zorg. Deze leergang biedt praktische handvatten aan verpleegkundigen om invulling te geven aan de nieuwe manier van werken. Gegeven door een keur aan ervaren docenten die specialist zijn op hun eigen terrein. De inhoud vergroot de reeds bestaande expertise van de verpleegkundige. Het curriculum is hierdoor juist aanvullend op bestaande kennis en ervaring voor diegenen die wijkgericht (gaan) werken. De inhoud is gebaseerd op het functieprofiel van de wijkverpleegkundige. Foto: Carinova Module 1 Herinrichting van de zorg in Nederland Wat betekenen de wijzigingen in het zorgstelsel voor jouw werk in de praktijk? Concreet, helder en duidelijk worden deze uitgelegd en vertaald naar de praktijk van wijkverpleegkundigen. Transities langdurige zorg (waaronder zorgverzekeringswet, AWBZ, Wmo) Kenmerken van dienstverlening in de zorg : preventie, zelfredzaamheid en kwaliteit Nieuwe functieprofiel en doel van de wijkverpleegkundige De wijkverpleegkundige onder andere als gezondheidsbevorderaar (CANMEDS rollen) Zelfstandig indiceren Samenspel tussen cliënt, mantelzorger en zorgprofessional

11 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Wij zijn erg tevreden en enthousiast over Opleidingsinstituut KMBV, omdat zij waarmaken wat ze beloven en omdat we blijvend resultaat in onze organisatie terug zien! Els Kooij, Opleidingscoördinator De Schutse Module 2 Persoonlijke Effectiviteit en Professionaliteit Er wordt een sterk appèl gedaan op het eigen leiderschap. De wijkverpleegkundige werkt veelal individueel met cliënten. Hoe kun je als verpleegkundige effectief de weg vinden in het complexe krachtenveld? Bespreking uitkomsten talenten-analyse en ontwikkelpunten Persoonlijke effectiviteit op basis van je eigen stijl Van dilemma s naar oplossingen Organiseren van professionele reflectie talenten-analyse Tussen de eerste en tweede module vindt er een talenten-analyse plaats. De uitkomsten worden verwoord in een heldere rapportage die in de module Persoonlijke Effectiviteit besproken wordt. Een kerntrainer begeleidt tijdens de leergang de persoonlijke vorderingen van de deelnemers. Module 3 Multidisciplinaire samenwerking Wie zijn de samenwerkingspartners en hoe zet je deze in om te komen tot een goed samenspel? Dat vergt een doordachte aanpak. Tijdens deze module zullen verschillende disciplines (verzekeraar, welzijn, huisarts, ziekenhuis) uitgenodigd worden om inzicht te geven in wat zij vanuit hun professie en/of positie van belang vinden. Ketenpartners en ketenpartners vanuit het dienstverleningsaanbod (in de regio) Zelforganiserende teams en sociale wijkteams Het spel van samenwerking Netwerken en lobbyen Module 4 Communicatieve vaardigheden Aansluitend bij bestaande talenten en al aanwezige vaardigheden vindt er een verdiepende training plaats van communicatieve skills. Tijdens deze module wordt er gewerkt met een trainingsacteur. Gesprekstechnieken - optimaal aansluiten bij de gesprekspartner(s) De kunst van ontvankelijk luisteren en vragen stellen Principes van effectief onderhandelen (met de cliënt, mantelzorgers en samenwerkingspartners) Module 5 Innovatie in de zorg In deze module komen de nieuwste ontwikkelingen en best practices aan de orde. Tevens wordt inzicht gegeven in veranderings- en vernieuwingsprocessen. Inzicht in veranderingsprocessen (van initiatief tot borging) Domotica - mogelijkheden nu en in de toekomst Best Practices op het gebied van wonen, zorg en welzijn Succes- en faalfactoren bij vernieuwing en verbetering Het ombuigen van weerstand naar actieve medewerking Deze opleiding is mede gebaseerd op de uitkomsten van het uitgebreide onderzoek Expertisegebied Wijkverpleegkundige van V&VN (november 2012) en vereist een hbo werk- en denkniveau. Deze leergang is geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister V&V. Deze modules zijn ook geschikt voor Incompany Studie advies of vragen? Voor een helder studieadvies of vragen over incompany kunt u bellen met of mailen:

12 Opleidingsinstituut KMBV heeft inmiddels duizenden verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg opgeleid voor tientallen zorgorganisaties. Gecertificeerd door Opleidingsinstituut KMBV. Foto: Thuiszorg Zuidwest Friesland Praktijkgericht De vaardigheidstrainingen worden verzorgd door zeer ervaren praktijkdocenten. Het aanreiken en behandelen van de theoretische stof en het oefenen van de verpleegtechnische vaardigheid in een uitstekend skillslab met al de benodigde fantomen en materialen vormen een belangrijk onderdeel van de training. Het gaat verder dan het aanleren van de technische handelingen, het gaat over doorgroeien naar een op de praktijk aangesloten professionele uitoefening van het vak. Data en inschrijving Voor de data van ons opleidingsaanbod en om u in te schrijven, verwijzen wij u graag naar onze website: Studieadvies Opleidingsinstituut KMBV heeft ervaren studieadviseurs in dienst, die u kunnen ondersteunen bij het maken van de keuze voor de juiste opleiding. Maatwerk incompany trajecten Onze opleidingen en ontwikkeltrajecten zijn ook zeer geschikt voor incompany toepassingen. Op basis van de exacte behoefte van de zorgorganisatie wordt de inhoud op maat samengesteld. Al meer dan 20 jaar toonaangevend in opleidingen voor zorgprofessionals met kwaliteit & passie. Stichting Evean Zorg, Stichting Icare (Flevoland, Drenthe, Overijssel) Zorggroep Oude en Nieuwe Land De jaarlijks georganiseerde Verdiepingsdag Trainen en Zorgstroom, Buurtzorg Nederland Osira Amstelring, Stichting Toetsen brengt verpleegkundigen samen, die zich be- ZorgSaam, Allevo, Thuiszorg zig houden met intercollegiale toetsing. Tijdens deze Het Friese Land, ZuidOostZorg, dag kan men zich verder verdiepen, professionaliseren Stichting Werkt voor Ouderen, Zorggroep Almere, Evean thuiszorg en ontmoet men andere verpleegkundigen van andere NHN, Stichting Thuiszorg en organisaties. Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR), Verian, Cordaan Opleidingsinstituut KMBV organiseert de Verdiepings- Thuiszorg, Carinova, Zorgbalans, dag voor het opbouwen van een netwerk rondom trai- Woonzorgcentrum De Zeeg, Vivium Zorggroep, Cura Mare, Inovum, nen en toetsen van verpleegkundigen in de praktijk. Stichting Zuidwester, Stichting Activite, De Piramide, De Friese Doelstellingen Verdiepingsdag Trainen en Toetsen Wouden, CarePool thuiszorg, Continueren en verdieping van de opgedane Thuiszorg Zuidwest Friesland, Mythylschool Eindhoven, Aveant, kennis omtrent Trainen en Toetsen De ZorgRing, Stichting Thuiszorg Uitwisselen van praktijkervaringen Nederland, Livio, Florence Thuis Opbouw kennisnetwerk Trainen en Toetsen zorg, PrivaZorg, Integra Zorggroep Kruiswerk West Veluwe, Nieuwe ontwikkelingen bespreken Vivent Centrum voor Korsakov en psychogeriatrie, Amsta Stadgebied, ZZP Zorgacademie Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, Specialistisch team Midden Nederland, Instituut Breidablick, Exclusief voor verpleegkundigen en verzorgenden Admiraal De Ruyter, Icare thuiszorg die vanuit een ZZP situatie werken heeft Opleidings- Veluwe, Icare VenV opleidingen. instituut KMBV een speciale deelname-vorm opgezet. Door middel van een vast maandelijks bedrag kunnen ZZP ers deelnemen aan verschillende relevante modules en cursussen. Kijk voor het aanbod op onze website: Fotografie: ZorginBeeld Frank Muller Verdiepingsdag Trainen en Toetsen Opleidingsinstituut KMBV Bezoekadres Stromarkt 8 Postbus AG Deventer T (0570) F (0570)

Zorgleefplan. Modulaire Leergang. Professioneel leiderschap van de EVV Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator.

Zorgleefplan. Modulaire Leergang. Professioneel leiderschap van de EVV Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator. Modulaire Leergang Zorgleefplan Professioneel leiderschap van de EVV Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator. www.zorgleefplan.nl Modulaire Leergang Zorgleefplan Professioneel

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen

Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen MMV OP MAAT FLITSTRAININGEN WORKSHOPS SYMPOSIA ACCREDITATIE: 6 PUNTEN (ABAN) Voor wie? Het programma is gericht op (plaatsvervangend)

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie