Overdrachtformulier van cliënt uit VG woonvoorziening naar Amphia Ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdrachtformulier van cliënt uit VG woonvoorziening naar Amphia Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Overdrachtformulier van cliënt uit VG woonvoorziening naar Amphia Ziekenhuis Project vanuit regionale EXPERTgroep Samenwerking VG sector Amarant en Amphia ziekenhuis werkgroep M. Roovers Amarant en divisiemanager G. Jacobs en verpleegkundigen van Amphia. Zorgaanbieder: AMARANT Stichting waar de cliënt in zorg is. EXTRAMURAAL (klasse indicatie) of SEMI of INTRA (ZZP indicatie): ZZP of klasse : Door CIZ afgegeven: d.d. AGB code : intramuraal of semimuraal * (doorhalen wat niet van toepassing is) LOCATIE : Adres : Telefoon : tussen en uur Nr: Naam cliënt: : Geboorte datum: : Adres postcode woonplaats: : Woonachtig op adres en o.b.v woonvoorziening : Adres postcode woonplaats: : Woonvoorziening: De 1 e contactpersoon voor het ziekenhuis is altijd de instelling tenzij dit anders wordt afgesproken. 1 e contactpersoon Team Woonvoorziening: tel: 2 e contactpersoon Naam van Pers Begel: tel: Partner van cliënt Naam en relatievorm: Familie: Aanvullende 1 e contactpersoon anamnese = Curator voor of wettig patiënten mentor: met een verstandelijke beperking ja/nee Naam en relatie tot cliënt: tel: OVERDRACHTFORMULIER is opgesteld door de Pers Begel van de verstandelijk gehandicapte organisatie 2 e Naam en relatie tot cliënt: tel: en kopie wordt meegenomen bij opname van cliënt in Is de familie wel of niet het 1 e aanspreekpunt: ja*/nee (*bij curatele of mentorschap altijd JA) tel: 1

2 Naam organisatie: Amarant Opgesteld door naam Pers Begel: Datum: Huisarts: Arts Verst Gehand: ja/nee. Naam en tel: Zo ja naam en tel: Reanimatiebeleid: ja/ nee Naam en relatie tot cliënt: Indien ja, besproken en ondertekend door: Curator-Mentor (via rechtbank)- Ouders (bij minderjarigheid)-cliënt-huisarts- anders: Opmerking: medewerkers van de VG sector mogen en kunnen nooit om toestemming gevraagd worden voor wel of niet reanimeren. BOPZ / WGBO (fixatie in bed, stoel, bedhekken) van toepassing ja/ nee Indien ja welke maatregelen: Indien ja, automatisch over naar Amphia? ja / nee Geloofsovertuiging: Welke geloofsovertuiging? : Actief/passief: Pastor van VG sector die voor cliënt van belang is: Zo ja, naam en tel: Afspraken met woonvoorziening voor begeleiding en familie: - Uitgangspunt is dat er een overdrachtschrift bij bed cliënt wordt gelegd en dat daarin door verpleegkundigen van Amphia en begeleiders van de woonvoorziening, door fam, vragen, verzoeken etc worden opgeschreven zodat we met elkaar op de hoogte blijven van eventuele onderzoeken of praktische zaken zoals kleding en andere benodigdheden.. Als het niet kan wachten dan meteen met de woonvoorziening contact opnemen. - Bezoek door woonvoorziening/fam, vrienden en kennissen etc. is het streven om regelmatig op bezoek te komen. Doordat cliënt (tijdelijk) bij de instelling wordt uitgeschreven moet er zorgvuldig met tijd worden omgesprongen. Het bezoeken van cliënt door begel. zal daarom meestal buiten de bezoektijden plaats vinden. (mits de verpleegafdeling daarmee kan instemmen) 2

3 Is het wenselijk voor betrokkene dat vertrouwde personen hem/haar begeleiden bij bepaalde activiteiten (zoals b.v. onderzoeken, ADL). Is dit te verwezenlijken en zijn daarover concrete afspraken te maken. Zo ja welke afspraken. Slecht nieuws gesprekken NOOIT voeren zonder vooraf overleg en nooit zonder de aanwezigheid van begeleiding. Graag datum en tijdstip tijdig doorgeven zodat er voordien met PB-er (contactpersoon familie) en verpleegafdeling een goed plan van aanpak door-gesproken kan worden. Welke concrete afspraken zijn wenselijk? Door de woonvoorziening worden de aan de cliënt besteedde begeleiding/verzorgings uren genoteerd die op verzoek van verpleegafdeling Amphia tijdens opname voor begeleiding v.d cliënt in het ziekenhuis zijn ingezet. Noteren in schrift en totaal aantal uren na het ontslag op blz 10 van dit document. Medische voorgeschiedenis: Onder behandeling van andere arts/discipline Vervolgafspraak Eerdere opnames en ziektegeschiedenis: Bekend met MRSA ja nee Eerdere opname buitenlands ziekenhuis ja nee In contact geweest met varkensvlees/kalveren ja nee 3

4 Medicatie (naam-dosering-tijden) De recente medicatielijst wordt bij opname als bijlage meegenomen evenals de evt. dag of week medicatie doseerdoos, tevens van elk medicijn de in de verpakking zittende medicatie. Naam dosering wijze en tijden van inname zijn belangrijk. Bijzonderheden m.b.t medicatie inname: Op welke wijze? Toezicht noodzakelijk? Bijzonderheden: Overgevoelig voor: Medicatie: Pleisters etc: Zo ja, voor welk middel? Zo ja, welk soort? Diabetes: Is cliënt diabetes patiënt? Insuline afhankelijk? Spuit cliënt zelf de insuline? Bijzonderheden: Gedrag en omgang met cliënt: Ontwikkelingsniveau: IQ gegevens: Niveau van. jarige. Emotioneel niveau: van jarige. Kalenderleeftijd:.jaar. Spreektaal: Verbaal : Non- verbaal en evt. vaste rituelen: Verdere bijzonderheden of tips: 4

5 Bijkomende handicaps en stoornissen: Psychische stoornissen: (denk aan Borderline, Prader Willy, autisme, verslaving aan alcohol of drugs, eetstoornis) Zo ja welke: Bijzonderheden of tips: Communicatie: Op welke manier maakt betrokkene iets duidelijk? goed matig slecht hulpmiddel Horen Zien Spreken Begrip taal Bijzonderheden Op welke wijze kan betrokkene iets duidelijk gemaakt worden? (b.v. bij medicatie-inname, of het uitvoeren van verpleegkundige handelingen of onderzoeken) Gewoonten en typerende gedragingen: Wat is in het belang van de cliënt dat alle verpleegkundigen moeten weten die de cliënt verplegen of verzorgen. Specifieke signalen die cliënt afgeeft en de betekenis daarvan t.a.v.: 5

6 Uiten van emoties Hoe uit betrokkene de volgende emoties? Pijn: Angst: Eenzaamheid: Blijdschap: Verdriet: Omgang Hoe wil betrokkene dat er met hem/haar wordt omgegaan of wat is daarin noodzakelijk? Let op het emotioneel benaderingsniveau van de cliënt. B.v. communiceer je op een directieve of juist op een speelse wijze? Tip: Laat cliënt de boodschap herhalen. Wat vraagt betrokkene als hij/zij bang is? (afstand, geborgenheid, emotie, aandacht) Hoe motiveer je hem/haar? Hoe corrigeer je hem/haar? Algemeen advies van de instellingen VG: Neem altijd telefonisch contact op met de woonvoorziening. Vaak kunnen met het geven of ontvangen van kleine tips verdere problemen voor cliënt voorkomen worden 6

7 Aanvullende belangrijke algemene zaken: Hobby s en interesse van cliënt: Waarmee kan men aandacht/interesse wekken (verbaal of nonverbaal) hoe kan men de cliënt afleiden bij ingrijpende ingrepen etc. (b.v met belangrijke voorwerpen, onderwerpen van gesprek of knuffels) Personen: Onderwerpen of rituelen: Activiteiten: Seksualiteit en ongewenste intimiteiten: Zijn er opvallende gedragingen die de verpleegkundigen moeten weten in de omgang met de cliënt tijdens ziekenhuisopname. Zo ja welke zijn dat? Slaapgewoonten: Dag en nachtritme: Donker of licht in de kamer: Alleen of meerpersoon kamer: Mondverzorging Gebitsprothese: boven ja nee Onder ja nee Anders: Implantaten: Tandarts: geen/boven en onder/boven/onder regulier/wel/niet in behandeling in ziekenhuis Ademhaling: Hulpmiddelen in gebruik? ja nee Zo ja welke en wat is de reden: Bijzonderheden: 7

8 Voeding en stofwisseling: Dieet ja nee Zo ja welk dieet en reden: Voedselallergie ja nee Wat vindt betrokkene lekker en wat absoluut niet? Hoe krijgt betrokkene zijn/haar eten aangeboden? Hoe zelfstandig is hij/zij daarin? Wel of geen hulp of toezicht nodig? Eten Drinken Invullen menu Slikproblemen ja nee Zo ja omschrijving van slikprobleem: Peg-katheter of neussonde : ja nee Zo ja, omschrijving soort voeding en hoeveelheid Begeleiding noodzakelijk zo ja op welke wijze? ADL Wassen Kleden Uiterlijke verzorging Toiletbezoek /gebruik van po-stoel of urinaal? Zelfstandig, doch hulp/begeleiding bij toiletgang Hulpmiddelen ja/nee Zo ja, welke? 8

9 (In) continentie : Urine ja nee Faeces ja nee Katheter blaas ja nee Katheter nieren ja nee Stoma ja nee Laxerende middelen ja nee Zo ja welke: Incontinentiemateriaal: ja nee Zo ja type: Bijzonderheden: 9

10 Retour formulier Amarant Let op: Bij opname (en na ontslag) in Amphia ziekenhuis invullen Origineel retourformulier in dossier van cliënt Een kopie maken en inleveren bij contactpersoon CURA cliëntenregistratie en bij clustermanager. Cliëntgegevens Naam cliënt: Geb. datum cliënt: Locatie en district: Contactp. woonverz: Opnamedatum Amphia: Locatie ziekenhuis: Contactpersonen Amphia Afdeling: Naam: Unit en kamer: Tel.nr: Arts/behandelaar: Naam: Tel.nr: (Na ontslag invullen en kopie) Datum ontslag uit ziekenhuis: Totaal ingezette begeleidingsuren in ZH. 10

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen:

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen: Inschrijfformulier Vakantieganger Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964 PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-mail: info@mensenvoormensen.nl Website: www.mensenvoormensen.nl NL31 ABNA0 416603459

Nadere informatie

Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal

Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal Reservering: je kunt telefonisch, per e-mail of via de website een plaats op een activiteit reserveren. De plaats wordt tot 2 weken na reservering

Nadere informatie

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afdeling Orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van C2 afdeling Orthopedie heet u van harte welkom. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en professionaliteit. Duidelijke

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Informatiebrochure 2009 Informatiebrochure 2009 2/55 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Gegarandeerde zorg Kennismakingsgesprek / anamnese

Gegarandeerde zorg Kennismakingsgesprek / anamnese Gegarandeerde zorg Vivantes biedt u zorg en/of huisvesting, waarbij zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan uw eigen manier van leven. Deze zorgverlening is gebaseerd op en afgeleid van het visiedocument

Nadere informatie

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering?

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering? REISAANMELDING PARASOLREIZEN Radar-Parasolreizen Dit is een uitgebreid inschrijfformulier, met een aantal persoonlijke vragen. Door middel van deze vragenlijst kunnen we bij de inschrijving zo goed mogelijk

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Help, ik moet naar het ziekenhuis!

Help, ik moet naar het ziekenhuis! Help, ik moet naar het ziekenhuis! Tips voor mensen met een verstandelijke beperking en voor ziekenhuismedewerkers Inhoud Inleiding Informatie over het ziekenhuis 1 Hoofdstuk 1 Een bezoek aan het ziekenhuis

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen W a a r z o r g t I p s e d e B r u g g e n v o o r? W a t b e t a a l t u z e l f? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen Beleid per 1 januari 2014 i e d e r e e n i s

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

1. Nummer 2. Datum. 3. Voornaam 4. Achternaam. 5. Geboortedatum 6. Leeftijd. 7. Geslacht Vrouw Man. Instructies:

1. Nummer 2. Datum. 3. Voornaam 4. Achternaam. 5. Geboortedatum 6. Leeftijd. 7. Geslacht Vrouw Man. Instructies: V1/2013.2 Deze vragenlijst, samengesteld naar voorbeeld van de NTG-EDSD 1, kan gebruikt worden voor het vroeg opsporen van tekenen van achteruitgang of dementie bij volwassenen met een verstandelijke beperking/handicap

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie