INTRODUCTIEBROCHURE. Internistisch dagziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTRODUCTIEBROCHURE. Internistisch dagziekenhuis"

Transcriptie

1 INTRODUCTIEBROCHURE Internistisch dagziekenhuis Hoofdverpleegkundige: Françoise Weemaels September 2011

2 2 WELKOMSTWOORD Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op het internistisch dagziekenhuis. Deze brochure is een hulpmiddel om je wegwijs te maken op onze afdeling en om je stage zo vlot mogelijk te laten verlopen. We zijn een enthousiaste groep die openstaat voor studenten. Je wordt voor een korte tijd lid van ons team, waar je zeker je inbreng zult mogen doen en waar je de nodige begeleiding zult krijgen. We danken je alvast voor je inzet en je medewerking en wensen je veel succes met je stage op onze afdeling.

3 3 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDVERPLEEGKUNDIGE: Françoise Weemaels SPECIALISME: Internistisch dagziekenhuis DIENSTHOOFD: Dr. M. Cool ARTSEN: Dr. Deboever, Dr. Lambrecht, Dr. Cool, Dr. Simpelaere, Dr. Desmet, Dr. Holvoet, Dr. Dhooghe, Dr. Hagers, Dr. Ketels, Dr. Van Ingelghem, Dr. Fonteyn, Dr. Van Diest VERPLEEGKUNDIG TEAM: - Emelie Boel - Sharon Handschoewerker - Christel Germonpré, stagementor - Veerle Keersebilck - Katrien Coolman, stagementor - Kelly Mattheus - Jennifer Canivet - Mariette D Hondt - Rita Delva - Martine Pollentier Er zijn op de afdeling twee afdelingsassistenten, Carine Verhé en Dominique Legein, die zowel administratieve als logistieke hulp bieden aan het verpleegteam. AANTAL BEDDEN: 25 bedden AANTAL KAMERS: Kamer 286 Voorraadkamer/ WC Kamer 285 Kamer 287 1&2 Kamer 284 Kamer 288 1&2 Linnenkamer Kamer 289 1&2 Bur Hoofdvpk/ Utility Kamer 290 1&2 Verpleegpost Kamer 291 1&2 Doktersbureau/Keuken Kamer 292 1&2 Kamer 283 Kamer 293 1&2 Kamer 282 Kamer 294 Kamer 281 Kamer 295 Kamer 280 Kamer 296 Kamer 297

4 4 PATHOLOGIEËN EN BEHANDELINGEN 1/ Gastro-entero-hepato - coloscopie, gastroscopie, slokdarmdilatatie, echo endografie, ascitespunctie, plaatsen Peg sonde, ercp 2/ Pneumologie - bronchoscopie, longfunctie, stapproef, saturatiemeting met of zonder zuurstof, pleurapunctie 3/ Cardiologie - coronarografie, TEE, Elektrische reconversie, EFO 4/ En daarnaast heel veel infuustherapie. Venofer, aderlatingen, Pamidronaat, Remicade, Tysabri, Multigam KENMERKEN VAN PATIËNTENPOPULATIE Wij hebben zowel jongere als oudere patiënten op onze dienst. 1/ Gastro-entero-hepato Coloscopie:oudere mensen helpen, controle dat patiënten zeker goed voorbereid zijn voor onderzoek. 2/ Pneumologie: Patiënt volledig nuchter voor/na onderzoek. 3/ Cardiologie Coronaro: nuchter voor onderzoek/en tot 1u terug op de kamer Parameters + controle verband om het uur, dit gedurende 5 uur, ZEER BELANGRIJK kunnen terug bloeden!!! TEE + Elektrische reconversie nuchter tot 1 uur na onderzoek. 4/ Infuustherapie Sommige therapieën om ½ uur parametercontrole, insteekplaats, controle op allergische reacties.

5 5 MEEST VOORKOMENDE VERPLEEGACTIVITEITEN Algemene vaardigheden: 1. Verplegen van patiënten met pijn 2. Verplegen van patiënten met angst 3. Begeleiden van de patiënt tijdens de pre- en postoperatieve periode 4. Verplegen van patiënten met een stoma 5. Informatieverstrekking 6. Actief deelnemen aan patiëntenbespreking, overdracht 7. Invullen van verpleegdossiers 8. Anamnesegesprek 9. Ontslag- en nazorgplanning 10. Patiënt informeren over onderzoeken Technische vaardigheden: 11. Hygiëne: stimuleren tot zelfzorg 12. Mobiliteit: gebruik van hulpmiddelen bij het verplaatsen van patiënten, wisselhouding bij bedlegerige patiënten 13. Uitscheiding: toedienen van klein of groot lavement, midstream afname, urinecollecteerzak aflezen en ledigen, correct gebruik van incontinentiemateriaal, eenmalige sondage en toedienen van aerosol 14. Fysieke parameters: voeding, gewicht, stoelgang, dagcurve aflezen en noteren 15. Vitale parameters: bloeddruk, pols, temperatuur, ademhaling 16. Wondzorg 17. Post coronaro controles uitvoeren 18. Venapunctie 19. Inspuitingen: klaarmaken en toedienen van IM-SC inspuitingen, insulinetoediening + glucosemetergebruik 20. Klaarmaken, plaatsen (onder toezicht van vpk.) en verwijderen van een perfusie 21. Zorgen aan het maagdarmstelsel: het verzorgen en verwijderen van maagsonde 22. EKG procedure hanteren: voorbereiding, uitvoering en nazorg 23. Onderzoeken in de medische beeldvorming bijwonen, patiënten voorbereiden en instaan voor de nazorg op de VE 24. De onmiddellijke voorbereiding van de onderzoeksstreek op het lichaam: scheren liesplooi 25. Endoscopische onderzoeken bijwonen, patiënten informeren, voorbereiding en nazorg van gastroscopie en coloscopie 26. Het hanteren van druppeltellers en volumeregelaars.

6 6 AANBOD LEERMOMENTEN PER STUDIEJAAR EN PER PERIODE Eerstejaarsstudenten: - Aandacht hebben voor de totale persoon (actief luisteren) - Algemene observatie van de patiënt: bv. oedeemvorming, huidskleur, braken of diarree, sputum kleur, dyspnoe, urinedebiet, gewicht, - Opnemen en observatie van de vitale parameters: temperatuur, pols, bloeddruk, ademhaling - Toedienen hygiënische zorgen met aandacht voor de totaliteit van de patiënt - Zorg aan bed. Let er vooral op dat je tijdens de nazorg aandacht hebt voor een nette accommodatie voor de patiënt - Opdienen van voeding: voeding zo nodig voorbereiden, hulp bieden aan hulpbehoevende mensen, eventueel belangrijke observaties melden - Comfort verzekeren aan je toevertrouwde patiënt: denken we aan het geven van een aangepaste, comfortabele houding, bel binnen handbereik, alsook het persoonlijk gerief zoals water, bril, dicht bij de patiënt plaatsen - Toedienen van medicatie onder toezicht van de verpleegkundige, mentor of stagedocent: medicatie PO, SC en IM inspuitingen, toedienen van aerosol, zuurstof, oplossen van toe te dienen medicatie - Gebruik van de glucometer: capillaire bloedafname voor glycemiebepaling. Bij het gebruik van een nieuw doosje glucosticks steeds de glucosemeter ijken. - Toedienen van lavementen - Hulp bieden voor het vervoer van patiënten voor onderzoek of consultatie - Wondzorg: rekening dient gehouden te worden met de wondclassificatie, alsook met de theoretische en praktische kennis van de student. Spreek dan ook duidelijk af met de mentor of hoofdverpleegkundige hoever je hierin staat. - Aanbrengen TED-kousen - Afname niet steriele urineafname en faeces - Correcte mondelinge en schriftelijke rapportage - Voor de eerste jaarsstudenten richting KHBO mogen er afspraken gemaakt worden betreffende bloedafnames

7 7 Tweedejaarsstudenten: Alle verpleegkundige handelingen zoals deze opgesomd worden bij de eerstejaarsstudenten. Bijkomende opdrachten kunnen zijn: klaarmaken van een infuus, patiënt vergezellen naar een onderzoek en bijwonen van een onderzoek, plaatsen van een verblijfssonde, maagsonde en microsonde, wondzorg comfort persoonlijke leersituatie, aanbrengen van dauerbinden, steriele maagtubage. Derdejaarsstudenten: Alle verpleegkundige handelingen die in de vermelde items werden opgesomd. Alsook volgende verpleegkundige handelingen: bloedafname voor haemocultuur, plaatsen van een IV katheter, vervangen van een infuus onder toezicht, de nodige administratie verrichten bij een opname van een patiënt, klaarzetten van medicatie onder toezicht van een verpleegkundige, OVERLEGSTRUCTUREN Verpleegkundig niveau: uur: patiëntenoverdracht V-A diensten 12.30uur: kort overleg na middagpauze i.v.m. voorbereidingen colon en eventuele opnames (coronaro s, broncho s en gastro s) uur: overleg met hoofdverpleegkundige/verantwoordelijke i.v.m. veranderingen/ planningen/nazorg van opgenomen patiënten naar ontslag toe.

8 8 VERPLEEGKUNDIGE DAGINDELING uur: Alles wordt klaargezet op de kamer voor de patiënten uur: Opname van patiënten en hun voorbereiding voor onderzoek Utility: opruimen na de verzorging Karren en mandjes aanvullen na het opnemen van de patiënten uur: Patiëntenbespreking met de avonddiensten uur: Vroegdiensten gaan eten uur Avonddiensten gaan eten uur Verpleegdossiers klaarmaken voor de opnames van de volgende dag uur: Avondmaal wordt opgediend uur: Avondmaal wordt afgediend en bedden worden verder opgemaakt uur: Sluiting van de dienst De hele dag door is er veel vervoer van de patiënten naar allerlei onderzoeken en consultaties. ZORGMODEL We werken volgens het verpleegplan Integrerende verpleegkunde. De patiënt wordt vanuit zijn totale persoon benaderd. Het uitgangspunt vormt de patiëntentoewijzing, d.w.z. dat elke verpleegkundige verantwoordelijk is voor de totaalzorg van een aantal patiënten. Als student werk je steeds onder supervisie van een verpleegkundige. De student die onder supervisie werkt van een verpleegkundige, is medeverantwoordelijk voor de toegewezen patiënten. Via integrerende verpleegkunde streven we naar het verlenen van patiëntgerichte zorg, het uitbouwen van een vertrouwensrelatie en betrokkenheid van de verpleegkundigen met de zieke en het ondersteunen van de verpleegkundige arbeidstevredenheid. SAMENWERKING MET ANDERE DISCIPLINES - Opname - Kiné - Labo - Radiologie - Coronarozaal,

9 9 VEEL VOORKOMENDE TERMEN EN AFKORTINGEN Peg-sonde: ERCP: TEE: ER: PTCA: EFO: PAC: percutane endoscopische gastrostomie endoscopische retrograde cholangio pancreaticografie transoesophagale echo elektrische reconversie ballondilatatie elektrofysiologisch onderzoek porth-a-cath poortcatheter VERWACHTINGEN NAAR DE STUDENT TOE Wat kan je van ons verwachten? Stagementoren: Het volledige team met de stagementoren en de hoofdverpleegkundige vervullen de opdracht als stagementor en staan in voor de opvang en de begeleiding van de studenten. De stagementor is een vertrouwenspersoon waarbij de student steeds terecht kan. Verloop van de eerste stagedag: Om uur word je verwacht op onze afdeling. De hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke verpleegkundige zal je op de afdeling verwelkomen. In de loop van de dag zal je mentor of een andere verpleegkundige een korte voorstelling geven van de afdeling en het zorggebeuren. Je stagedoelstellingen en stageopdracht worden besproken. Samen met de hoofdverpleegkundige worden begeleidingsmomenten gepland. De verantwoordelijkheid voor je stageopdracht en stagerapport ligt volledig bij jou. Vraag gerust uitleg zodat je vlug wegwijs bent in alle documentatie. Begeleiding en evaluatie: Dagelijks werk je samen met een verpleegkundige. Vraag regelmatig wat zij van jouw werk vindt, je omgang met de patiënten en collega s, jouw observatievermogen. Op de vooraf bepaalde begeleidingsmomenten zal de verpleegkundige na de zorgverstrekking samen met jou de begeleidingsfiche invullen. Deze fiche biedt bijkomende informatie voor de evaluatie door de stagebegeleider van de school. Onze afdeling streeft ernaar een sfeer te scheppen waar je vrij vragen kunt stellen in verband met je opdracht en patiëntenzorg. We trachten een open klimaat te scheppen waar je opmerkingen en suggesties kunt bespreekbaar stellen.

10 10 Halfweg je stage zal er een gesprek georganiseerd worden met je stagebegeleidster, stagementor en hoofdverpleegkundige om samen met jou over je functioneren te spreken. Het is de bedoeling dat je op de hoogte blijft van zowel je sterke als je zwakke punten gedurende de stage. Zo heb je nog tijd om aan je zwakke punten te werken tijdens het verdere verloop van je stage. Op het einde van je stage wordt een eindevaluatie door de stagebegeleidster gegeven op basis van voorafgaande gesprekken en de begeleidingsfiche. De stagementoren worden niet betrokken bij deze eindbeoordeling. De mentoren zorgen enkel voor een optimale begeleiding. Speciale afspraken en verwachtingen van de docent en stagementor Stage lopen is een belangrijk onderdeel van het LEERPROCES. Kom voorbereid op stage. kennis (cognitieve) is een vereiste, kunnen (psychomotorisch) en zijn (dynamisch-affectief) worden via het stagegebeuren geoptimaliseerd Studenten dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Om de geplande leerdoelen te kunnen realiseren kan je je eigen leerproces, vanuit de basisprincipes concretiseren, dit zowel op cognitief, psychomotorisch en dynamisch affectief vlak.. Cognitief vlak: De verschillende informatiebronnen kunnen raadplegen vooraleer patiëntenzorg te verlenen. Enkele relevante verpleegproblemen kunnen verwoorden met reflectie naar het verpleegplan. Deze gegevens verzamelen in voorbereiding van een gepland begeleidingsmoment, zodat je in de voormiddag het schrijfwerk beperkt wordt. De basisprincipes in hun totaliteit kennen bij het uitvoeren van een verpleeginterventie. De zorg op een inzichtelijke manier systematisch kunnen verwoorden, rekening houdend met deze basisprincipes. Relevante observaties kunnen rapporteren. Psychomotorisch vlak: De interventies op een systematische manier kunnen uitvoeren (cf. basisprincipes). De aangeleerde interventies vanuit de verwoorde leerpunten vlotter kunnen uitvoeren naar het einde van de stage toe. Het verpleegkundig handelen kunnen coördineren (ergonomisch, rustig, ordevol). De verpleegkundige zorg vlot uitvoeren, ook in gestresseerde situaties; De patiënt gedeeltelijk of geheel betrekken tijdens de zorg (informatie geven, medewerking vragen). Dynamisch affectief vlak: Houding t.a.v. de patiënt Empathische benadering van de patiënt (kunnen luisteren en gerichte vragen stellen). De patiënt op een tactvolle manier begeleiden. Discreet kunnen omgaan met informatie. Houding t.o.v. de hulpverleners Opgelegde taken ordevol en stipt uitvoeren. Initiatieven nemen binnen jouw mogelijkheden. Respect en aandacht tonen voor het werk van andere hulpverleners in het team.

11 11 Samenwerking Op een rustige en vlotte wijze kunnen communiceren met de verpleegkundigen en andere hulpverleners uit het team. (bv. Overleggen, afspraken, samen taken uitvoeren). Als je met 2 studenten op een verpleegeenheid stage loopt, de andere student op een positieve manier beïnvloeden naar een betere professionele relatie (bv. opzoekingswerk en uitleg vragen). Leerproces Jouw eigen verpleegkundig handelen vanuit de basisprincipes kritisch bevragen en leerpunten op een gestructureerde manier noteren (cognitief, psychomotorisch, dynamisch affectief). Een dialoog kunnen aangaan met zowel de stagedocent, mentor of verpleegkundige en rekening houden met de gegeven feedback. Wanneer bepaalde opmerkingen niet duidelijk zijn, mag je op een assertieve manier vragen om verduidelijking. Noot van de stagedocent Als stagedocent en in naam van het team hoop ik jullie op een boeiende manier te begeleiden. Dit ervaar ik als een belangrijke schakel in jouw kundig worden in de verpleegkunde. Op het einde van de stage zal ik vooral toezien hoe je in jouw kennen en kunnen geëvolueerd bent. Ik zal hiervoor rekening houden met de besproken feedbackgegevens en jouw individuele evolutie na bijsturing van de zorgverlening. De individuele opdracht die aan deze stage verbonden is zal met jou besproken worden. Je hebt er alle belang bij dat je bij onduidelijkheden dit tijdig bespreekt, zodat je ook vanuit deze feedback een keurige opdracht kan uitwerken. Dien dan ook volgens de afspraak jouw opdracht in. Voor de studenten uit de richting KHBO is er op het einde van de stage een examenmoment voorzien. Op deze manier kan ik toezien of je de geleerde interventies kan integreren in een totaalzorg en deelzorg. Op het einde van de stageperiode krijg je de kans om ook het stageoord te evalueren. Om dit op een gestructureerde manier te kunnen verwoorden reik ik graag volgende items aan: - kreeg je voldoende uitleg om te starten? - werd er rekening gehouden met jouw beginsituatie? - waren de afspraken duidelijk? - kon je jouw uitgeschreven doelstellingen realiseren? - waren er voldoende leermomenten? - hadden de stagementoren voldoende inbreng? - kreeg je voldoende feedback na de verzorging? - kon je jezelf terugvinden in de eindevaluatie? - andere opmerkingen?

12 12 Noot: i.v.m. de mentorfiche Dit kan door de stagedocent, mentor of student ingevuld worden (zeker derdejaarsstudent). Hierbij worden de basisprincipes gehanteerd om feedback te kunnen geven aan de student, zodat persoonlijke leerpunten kunnen worden aangehaald. Bij de begeleidingsmomenten, al dan niet vooraf gepland, wordt gevraagd steeds de begeleidingsfiche aan te bieden. Deze fiche kan door jou persoonlijk bewaard worden in het verpleegbureau van de afdeling. Specifieke afspraken i.v.m. de verzorging en houding in het algemeen Neem initiatief, het succes van jouw stage hangt voor een groot stuk af van jezelf!!!! In de periode van de MVG-registratie (de eerste 15 dagen van maart, juni, september en december) wordt er gevraagd om de handleiding betreffende de MVG te raadplegen op de VE. Dit voor het invullen van de patiëntendossiers. In afspraak met, worden er geen opdrachten afgewerkt op dienst, wel gegevens noteren. Het ganse team van het internistisch dagziekenhuis wenst jullie veel succes toe.

13 13 AANDACHT VEILIGHEID EN BEPERKEN RISICO S Risicogroep Personeel Verplegend personeel Kinesisten Afdelingsassistenten Onderhoudspersoneel Aard van risico Preventiemaatregelen Niet toegelaten Risico op tillen van lasten of belastende houding Ergonomische regels respecteren, aanwezige hulpmiddelen benutten (zie intranet). Risico op contact met besmette patiënten of producten Standaardvoorzorgsmaatregelen naleven (zie intranet). Geneeskundig attest kunnen voorleggen dat hij/zij voldoet. Heb je vragen of suggesties m.b.t. deze introductiebrochure, aarzel dan niet contact te nemen met Thierry Claeys, begeleidingsverpleegkundige AZ Damiaan.

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Ziekenhuis Oost - Limburg Campus Sint Jan INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Abdominale en algemene heelkunde GV4 Versie Januari 2013 2 Inhoudstabel Voorwoord 1. Voorstelling van de verpleegeenheid 3 1.1

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten az groeninge Kortrijk Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten EPSI (Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie) Campus Vercruysselaan 5 Versie juli 2012 Inhoudstafel Welkom... 3 1. Voorstelling

Nadere informatie

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst 1-07-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Spoedgevallendienst 1 Beste student Het team van de spoedgevallendienst heet je van harte welkom.

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE

INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth Tieltsesteenweg 25 9900 Eeklo INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE www.wzcsint-elisabeth.be zorgsaam@stelisabeth.zkj.be Tel. 09/376.08.11

Nadere informatie

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afdeling Orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van C2 afdeling Orthopedie heet u van harte welkom. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en professionaliteit. Duidelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

ANIMATIE IN DE OUDERENZORG

ANIMATIE IN DE OUDERENZORG ANIMATIE IN DE OUDERENZORG DERDE GRAAD DERDE LEERJAAR TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2007 LICAP BRUSSEL ANIMATIE IN DE OUDERENZORG DERDE GRAAD DERDE LEERJAAR TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV

Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV 1 Inhoudsopgave bijlage 2 kennismakingsprocedure studenten; Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 3 Gegevens Blz. 5 Inleiding Blz. 5 Wat neemt de student mee tijdens de introductie

Nadere informatie

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra Auteurs: Kurt Stabel, Annemie Verstraete, Senne Mullie, Paul Vanden Berghe, leden van de werkgroep RVT-ROB Jan De Lepeleire, Nele Van

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u

Nadere informatie

Uw familielid op intensieve zorg. Informatiebrochure patiënten

Uw familielid op intensieve zorg. Informatiebrochure patiënten Uw familielid op intensieve zorg Informatiebrochure patiënten 1. De dienst intensieve zorg...4 2. Bezoek...5 2.1 Bezoekuren...5 2.2 Aandachtspunten bij het bezoek...6 2.3 Verloop van een bezoek...7 2.4

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie