En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester."

Transcriptie

1 Inhoud Het woord van de Burgemeester Renoveren Gevelverfraaiing Energie Belastingvermindering Samenvatting premies EPB Energieprestatie van gebouwen Vergunningen en openbare onderzoeken Wijkcontract AIS Sociaal immobiliënkantoor Atrium Het Huis voor Stadsvernieuwing Lexicon Contactgegevens

2 Het woord van de Burgemeester Of we eigenaar of huurder zijn, we moeten ons allen bekommeren om de kwaliteit van de huisvesting. Er is een patrimonium dat moet overgelaten worden aan de toekomstige generaties. Men kan gemakkelijk praten over burgerschap als het gaat over woningrenovatie. Maar de kosten van werken aan een onroerend goed kunnen ons doen aarzelen. De Gemeente Sint-Joost-ten-Node wenst aan de kant van de burgers te staan door hun concrete hulp te bieden om hun dromen te verwezenlijken. Deze map bestaat uit een vademecum van gewestelijke en gemeentelijke premies, die soms aanzienlijk zijn, en ook een repertorium van instrumenten, nuttige adressen en raadgevingen om een realistisch onroerend project te plannen. Daarbij heeft de gemeente recent een nieuw reglement goedgekeurd voor de kleur van de gevels. Na een lange periode gewijd aan het wit van de Franse steen, kunnen de eigenaars hun creativiteit nu de vrije(re) loop laten. Dit kleurenpalet zal stap voor stap het uitzicht van onze straten opfrissen. Een verklarende folder, waarvoor onze dank aan Atrium Sint-Joost en het Huis voor Stadsvernieuwing, zal u helpen om deze reglementering beter te begrijpen. Let erop voor uw werken een beroep te doen op erkende aannemers; dit is het beste middel om u te beschermen tegen eventuele fouten, het geïnvesteerde kapitaal te waarborgen en de premieaanvragen te bewijzen. Aarzel niet om een beroep te doen op de verschillende diensten die u zullen begeleiden bij het opstellen van uw dossier. Beleef dit project tenslotte als een avontuur: zoek naar de oorsprong van uw gebouw, bewaar de plannen en foto s, bekijk wat u van belang acht in uw straat of de omliggende wijken, raadpleeg uw vrienden of naslagwerken in de bibliotheek,... En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester. NB: het sterretje (*) in de tekst verwijst systematisch naar het woord in het lexicon.

3 Renoveren Premie voor de renovatie van de woning - Gewest Wie kan een premie aanvragen? Onder welke voorwaarden? Wat is het percentage van de tussenkomst? Voor welke soort werken? Wat zijn de stappen, de termijnen? Het samenstellen van een volledig dossier Voorbeeld bestek voor de aannemers Bijkomende renovatiepremie - Gemeente Wie kan een aanvraag indienen? Onder welke voorwaarden? Wat is het percentage van de tussenkomst? Voor welke soort werken? Maar ook - Energiepremie [katern 3] - Belastingvermindering voor investeringen rond energiebesparing [katern 4] - Belastingvermindering voor gebouwen in een RVOHR* [katern 4] - Terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen [katern 4] Alle premies zijn cumuleerbaar! Katern 1 Renoveren

4 Premie voor de renovatie van een woning - Gewest Het gaat over een premie bestemd om u te helpen bij de financiering van renovatiewerkzaamheden die bestemd zijn om uw woning in overeenstemming te brengen met de normen inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid, zoals bepaald door de Brusselse Huisvestingscode. Maar ook om te moderniseren, het comfort te verbeteren, akoestische of thermische isolatie... De premie vertegenwoordigt een bepaald bedrag van de totale prijs die u voor de werken moet betalen. Het gaat hier niet over een lening, maar wel over een financiële toelage die dus niet moet terugbetaald worden. Wie kan een premie aanvragen? - U bent eigenaar*of mede-eigenaar* en u woont in het te renoveren goed, het is uw hoofdverblijfplaats (of het wordt uw hoofdverblijfplaats na het einde van de werken) voor een periode van minstens 5 jaar; - U bent eigenaar* of mede-eigenaar* of beheerder die het te renoveren gebouw niet bewoont en u hebt een overeenkomst afgesloten met een Sociaal Verhuurkantoor* voor een periode van minstens 9 jaar na de werken (5 jaar in sommige gevallen). Onder welke voorwaarden? - Het goed is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Het goed is gebouwd 30 jaar voor de datum van het indienen van de aanvraag - Het goed is hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting* (minstens 2/3) of zal het zijn na de werken - De werken mogen niet beginnen voor het verkrijgen van een toelating om de werken te beginnen [ontvangstbevestiging van het volledige dossier] - De werken moeten uitgevoerd worden door professionelen die geregistreerd* zijn bij de FOD Financiën*. Wat is het percentage van de tussenkomst? Het bedrag van de premie varieert volgens: - De ligging van de woning (wel of niet in een prioritaire perimeter*) - De belastbare inkomsten van het gezin (van de aanvrager) en de gezinstoestand (leeftijd, personen ten laste) - De kosten van de geplande werken. De bedragen die in aanmerking komen voor het Gewest zijn minstens BTW inbegrepen en maximum BTW inbegrepen. Inkomstenplafond Wijkcontract* RVOHR* buiten perimeter Inkomsten % 70 % 70 % Inkomsten tussen en % 40 % 30 % Inkomsten % 30 % 0! Deze % worden berekend op basis van de aanvaarde werken*, en niet op basis van de offerte! De inkomstenplafonds worden vermeerderd: - met als de aanvrager(s) jonger is/zijn dan 35 jaar op datum van de aanvraag - met per persoon fiscaal ten laste. Dit betreft niet de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende. Voor welke soort werken? De premie geldt voor renovatiewerkzaamheden, dit wil zeggen werken die de staat van de woning aanzienlijk verbeteren: 1. Werken in verband met de stabiliteit van het gebouw (Funderingen, balken, kolommen, metselwerken roostering en vloerplaat plankenvloer en deklagen). 2. Dak (Bedekking dakstructuur - bijhorigheden). 3. Behandeling tegen vocht, huiszwam en verluchting. 4. Gas en elektriciteit (elektrische installatie - gasinstallatie). 5. Thermische en/of geluidsisolatie van muren, plankenvloeren, hellende daken. 6. Bouwschil (bepleistering en gevelbedekking ramen, deuren). 7. Verwarming en sanitair (plaatsing van verwarming sanitaire installaties - sanitairwaterverwarmers rioleringen). Katern 1 Renoveren

5 8. Binnenhuisinrichting (bepleisteringen, wanden, vloerbetegeling, overloopdeuren met brandwering, trappen toegankelijkheid voor personen met een handicap). 9. Geluidsisolatie (rolluikkasten, brievenbussen en verluchting). 10. Regenwatertanks. 11. Verbetering van binnenterreinen van huizenblokken. 12. Diverse werken (strikt noodzakelijk bij de afwerking van de werken). 13. Technische opvolging door een architect. Wat zijn de stappen, de termijnen? Download het aanvraagformulier en de verklarende nota via de site als volgt: burgers/huisvesting/premies-toelagen/premie renovatie van het woonmilieu. O Een volledig dossier samenstellen en indienen O Bezoek toelaten van een afgevaardigde O Een ontvangstbewijs krijgen Dit bevat: - de lijst van de aanvaarde werken - een schatting van het bedrag van de premie - de toelating om de werken aan te vangen O Uitvoering van de werken 30 dagen max. 2 jaaren O Een formulier van het beëindigen van de werken indienen O Ontvangst van datum en tijdstip van inspectiebezoek O Ontvangst van bezoek inspectie of afgevaardigde O Ontvangst van de definitieve belofte O Ontvangst van de betaling van de premie 15 dagen 30 dagen 30 dagen 30 dagen 3,5 maanden Het samenstellen van een volledig dossier Lijst van documenten die moeten ingediend worden en hoe ze te verkrijgen Volledig ingevuld aanvraagformulier : - WIC*, Vooruitgangstraat 80 bus 1 in 1035 Brussel T (open van 9 tot 12 uur) - Het huis voor stadsvernieuwing, Gemeentestraat 62 in 1210 Sint-Joost-ten-Node T Eigendomstitel: Ontvanger van de Registratie en de Domeinen, Regentschapsstraat 54, 1000 Brussel T open van 9 tot 12 uur Opgelet: hier blz. 7 van het formulier laten invullen Uittreksel van de kadastrale legger die de datum van de afwerking van het gebouw vermeldt: Administratie van het Kadaster, Kruidtuinlaan 50 bus 396, 1000 Brussel T open van 9h30 tot 11h30 en van 13h30 tot 15h45 Opgelet, dit document is slechts één jaar geldig. Gezinssamenstelling: Gemeentebestuur, dienst bevolking - T Opgelet: dit document is slechts drie maanden geldig. Katern 1 Renoveren

6 Kopie van het laatste aanslagbiljet: Belastingkantoor Opgelet: het gaat hier over het laatste aanslagbiljet dat u ontvangen heeft. Gedetailleerd bestek van de voorziene werken een bestek per aannemer afgestempeld door de Gemeente: Gemeentebestuur, Dienst Stedenbouw - T of Open van 8h30 tot 13h00 Opgelet: hier moet blz. 11 van het formulier ingevuld worden. Duidelijke foto s van te renoveren elementen, met een beschrijving van de werken. En indien nodig: Een kopie van het verslag van de algemene vergadering van de mede-eigendom of het akkoord van alle mede-eigenaars indien de werken betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het gebouw Kopie van een overeenkomst afgesloten met een architect Kopie van de stedenbouwkundige vergunning of van een lopende vergunningsaanvraag Hoe de aanvraag indienen: - Ter plaatse: open van 9 tot 12 u (tegen ontvangstbewijs) - Per aangetekende zending naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Directie Huisvesting CCN, Vooruitgangstraat 80 bus 1 in 1035 Brussel Katern 1 Renoveren

7 Voorbeeld bestek voor de aannemers Post Werken m.b.t. stabiliteit Dak Behandeling tegen vocht Gas en elektriciteit Thermische/ geluidsisolatie Eenheidsprijs Hoe Details -veelheid eenheid Funderingen, balken, kolommen, dragende m² metselwerken,... Openingen Roostering, vloerplaat m² Plankenvloer, deklagen m² Dakbedekking m² Dakstructuur m² Bijhorigheden strekkende m of stuk Behandeling tegen vocht m² Behandeling tegen de huiszwam m² Ventilatie/middelen voor forfait/ vrije of gedwongen ventilatie stuk m² specifieke Elektrische installatie oppervlakte Gasinstallatie forfait Isolatie van muren m² Isolatie van plankenvloeren m² Isolatie van dak m² Totaal Bouwschilt Verwarming en sanitair Gevelbedekking m² Bepleistering m² Ramen en deuren (buiten) m² m² specifieke Plaatsing van verwarming oppervlakte Verwarmingsketel stuk Sanitaire installaties apparaat Waterspoeling met 2 toetsen stuk Warmwaterverwarmer forfait strekkende Riolering meter of stuk Bepleistering m² Wanden (Badkamer, wc) m² Vloerbetegeling m² Binnenhuisinrichting Overloopdeuren stuk Trappen trede Toegankelijkheid voor personen met een handicap forfait Geluidsisolatie Rolluikkast, brievenbus en verluchting forfait Regenwatertank Min liter forfait Verbetering van de Afbraak van bijgebouwen forfait binnenterreinen van Doordringbaarheid van de huizenblokken bodem forfait Allerlei werken Schilderen, behangen, vloerbedekking,... forfait TOTAAL WERKEN! De gebruikte materialen en technieken moeten op het bestek vermeld worden. Katern 1 Renoveren

8 Enkele tips i In welke perimeter is mijn goed gelegen? Contacteer het WIC* T Raadpleeg het gedeelte kaarten op de site php Richt u tot de Dienst Stedenbouw van de Gemeente: T Kan ik verschillende keren een premie aanvragen? Het maximumbedrag van de aanvaarde werken* ( ) mag in een of meer aanvragen bereikt worden. Maar dezelfde werken worden slechts gesubsidieerd als er meer dan 20 jaar tussen ligt.! Is het mogelijk een voorschot te ontvangen? Ja, onder bepaalde voorwaarden, kan een voorschot van 90 % op het bedrag van de premie toegekend worden. Opgelet, werken voor persoonlijk comfort die geen beduidende verbetering aan de woning aanbrengen, worden niet gesubsidieerd. Opgelet, de premie wordt berekend op basis van geplafonneerde eenheidsprijzen die voor iedere post van de werken vastgesteld zijn door het Gewest en niet op het totaalbedrag van het bestek. Opgelet, vous perdez votre droit à la prime si vous commencez les travaux avant d en avoir reçu l autorisation. Opgelet, si vous louez, vendez, mettez à disposition le bien, tout ou en partie avant 5 ans à dater de la fin des travaux, vous devrez rembourser la prime, totalement ou partiellement. Gebruik natuurlijke isolatiematerialen, op basis van plantaardige of dierlijke vezels, om van een hogere premie te genieten. Gebruik hout met een FSC-label* voor uw gevelbekleding en ramen. Ook dan krijgt u een hogere premie. Cahier 1- Rénover

9 Bijkomende renovatiepremie van de Gemeente Dit is een financiële bijdrage toegekend door de gemeente Sint-Joost-ten-Node, als aanvulling op de premie van het Gewest voor de renovatie van het woonmilieu. Het gaat niet over een lening maar over financiële hulp die niet moet terugbetaald worden. Deze premie kan bij de dienst stedenbouw aangevraagd worden na het akkoord voor de Gewestelijke premie. Wie kan een premie aanvragen? U woont in een goed gelegen in Sint-Joost waarvan u eigenaar bent. Welke zijn de voorwaarden? - De woning is gelegen op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node - U hebt of zal een gewestelijke renovatiepremie ontvangen - Het ontvangstbewijs van het volledige dossier met de voorlopige kennisgeving van de toekenning van de premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten overgemaakt worden aan de dienst Stedenbouw van de Gemeente, binnen de drie maanden die volgen op de datum van deze kennisgeving. Wat is het percentage van de tussenkomst? 10% van de gewestelijke premie met een maximum van Voor welke soort werken? Renovatiewerkzaamheden die al gesubsidieerd worden door het Gewest. x Katern 1 Renoveren

10 Katern 1 Renoveren

11 Gevelverfraaiing Premie voor gevelverfraaiing - Gewest Wie kan een premie aanvragen? Welke zijn de voorwaarden? Wat is het percentage van de tussenkomst? Voor welke soort werken? Welke zijn de stappen, de termijnen? Het samenstellen van een volledig dossier Voorbeeld van bestek voor de aannemers Aanvullende premie voor gevelverfraaiing - Gemeente Wie mag een aanvraag indienen? Welke zijn de voorwaarden? Wat is het percentage van de tussenkomst? Voor welke soort werken? Maar ook Belastingvermindering voor gebouwen in een zone voor positief grootstedelijk beleid* [katern 4] Katern 2 Gevelverfraaiing

12 Premie voor gevelverfraaiing - Gewest Het gaat hier over een premie bestemd om u te helpen bij de financiering van werken voor de verbetering van het esthetisch aspect van uw voorgevel, aan de straatkant. Het is de bedoeling de esthetische kwaliteit van de verkeersaders van Brussel te verbeteren. Wie kan een premie aanvragen? - U bent eigenaar* of mede-eigenaar*, bewoner of niet - U hebt een erfpacht* - U bent handelaar en uw handelshuurovereenkomst is nog zes jaar geldig en u bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Welke zijn de voorwaarden? - Het goed is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Het goed werd gebouwd 25 jaar voor de datum van de indiening van de premie-aanvraag - Het goed wordt hoofdzakelijk gebruikt als woongelegenheid* (minstens 2/3, behalve de kelders en zolders), voor persoonlijk gebruik of als opbrengsthuis - Het gebouw moet grenzen aan een ander gebouw - De gevel ligt aan de straatzijde [niet verder dan 8 m van de rooilijn] - De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer geregistreerd* bij de FOD Financiën* - De gebruikte technieken moeten aangepast zijn aan de materialen en toegepast worden volgens de regels van de kunst - De geplande werken moeten de procedure en de regelgeving inzake de stedenbouwkundige voorschriften en stedenbouwkundige vergunning respecteren - De werken mogen niet aangevat worden vooraleer de aanvrager een voorlopige belofte van de premie van de directie huisvesting ontvangen heeft [ontvangstbewijs van het volledige dossier] Wat is het percentage van de tussenkomst? Het bedrag van de premie varieert volgens: - De ligging van het gebouw (al dan niet gelegen in een prioritaire* perimeter) - Het gezinsinkomen (aanvrager) en de gezinstoestand (leeftijd, personen ten laste,...) - De kosten van de geplande werken. De bedragen die in aanmerking worden genomen door het Gewet zijn minstens 700 en maximum BTW inbegrepen. Inkomstenplafond per aanvragerscategorie Wijk-contract RVO- HR Perimeter Structurerende ruimte GCHEWS Buiten perimete Vzw, SVK* 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % propriétaire jusqu à % 75 % 75 % 75 % 55 % propriétaires au-delà de % 50 % 50 % 50 % 30 % Handelshuurovereenkomst of erfpacht 75 % 50 % 50 % 50 % 30 %! Het % worden berekend op basis van de aanvaarde* werken en niet op basis van het bestek! Het inkomstenplafond wordt vermeerderd: - met indien de aanvrager en de meerderjarige persoon waarmee hij samenwoont, jonger zijn dan 35 jaar op de datum van de aanvraag - met per persoon fiscaal ten laste. Dit heeft geen betrekking op de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende. Voor welke soort werken? De premie geldt voor verfraaiingswerken, dit wil zeggen de volledige voorgevel in haar staat van netheid terugbrengen, evenals het onderhoud en het herstellen van de gevelelementen: 1. Plaatsen van stellingen met inbegrip van dekzeilen 2. Schoonmaak van niet geschilderde gevels 3. Aanbrengen van een vochtwerende* of anti-graffitilaag Katern 2 Gevelverfraaiing

13 4. Het herschilderen van de gevel met inbegrip van de voorbereiding van het geveloppervlak 5. Schilderen van ramen en buitendeuren, met inbegrip de voorbereiding van de onderlaag 6. Schilderen van andere elementen in hout en metaal, met inbegrip de voorbereiding van de onderlaag 7. Herstellen van de sierlijsten van de bepleistering 8. Herstellen van de balkons [grondvlak, consoles en borstweringen] 9. Herstellen van loggia s [grondvlak, consoles en wanden] 10. Bijkomende werken noodzakelijk voor de afwerking Welke zijn de stappen en de termijnen? Download het aanvraagformulier en de verklarende nota via de site als volgt: Burgers/Huisvesting/Premie-toelage/premie gevelverfraaiing O Een volledig dossier samenstellen en indienen O Een ontvangstbewijs ontvangen O Bezoek van de afgevaardigde O Ontvangst van een voorlopige belofte O De werken uitvoeren O Een formulier einde werken indienen O Bezoek inspectie of afgevaardigde O Ontvangst van een definitieve belofte O Betaling van de premie 15 dagen 20 dagen 20 dagen max. 2 jaren 10 dagen 20 dagen 60 dagen 2,5 maanden Katern 2 Gevelverfraaiing

14 Het samenstellen van een volledig dossier Lijst in te dienen documenten en hoe ze te verkrijgen: Volledig ingevuld aanvraagformulier: - WIC*, Vooruitgangstraat 80 bus 1 in 1035 Brussel T (open van 9 tot 12h) - Huis voor Stadsvernieuwing vzw, Gemeentestraat 62 in 1210 Sint-Joost-ten-Node T Eigendomsbewijs: Ontvanger van de Registratie en Domeinen, Regentschapsstraat 54 in 1000 Brussel T open van 9h tot 12 h Opgelet: hier p. 7 van het aanvraagformulier laten invullen. Uittreksel van de kadastrale legger waarbij de ouderdom van het gebouw bewezen wordt: Administratie van het Kadaster, Kruidtuinlaan 50 bus 396 in 1000 Brussel. T open van 9h30 tot 11 h30 en van 13h30 tot 15h45 Opgelet: dit document is slechts één jaar geldig. Gedetailleerd(e) bestek(ken) van de werken, afgestempeld door de gemeente: Gemeentebestuur, Dienst Stedenbouw T of Open van 8h30 tot 13h00 Hier moet een bestek per aannemer voorgelegd worden. Opgelet: hier p. 10 laten invullen. Kleurenfoto van de gevel (formaat 13x18 cm) Kopie van de stedenbouwkundige vergunning (indien nodig) En indien nodig: Plannen van de werken Kopie van het verslag van de algemene vergadering van de mede-eigendom of het akkoord van alle mede-eigenaars indien werken uitgevoerd worden aan de gemeenschappelijke gedeelten Kopie van een overeenkomst afgesloten met een architect Indien u aanspraak maakt op een verhoogde tussenkomst: Gezinssamenstelling: Gemeentebestuur, Dienst bevolking - T Opgelet: dit document is slechts 3 maanden geldig. Kopie van het laatste aanslagbiljet: Dienst Belastingen Opgelet: het gaat over het laatst ontvangen aanslagbiljet Hoe een aanvraag indienen - Ter plaatse: open van 9h tot 12h (vraag een ontvangstbewijs) - Per aangetekende brief aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie Huisvesting CCN, Vooruitgangstraat 80 bus 1 in 1035 Brussel Katern 2 Gevelverfraaiing

15 Voorbeeld bestek voor de aannemers Post details Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs x totaal Plaatsen stellingen Zeilen inbegrepen m² Reinigen niet-geverfde gevels en blootleggen geverfde oppervlakten Aanbrengen vochtwerende m² laag Niet permanent en doordringbaar met waterdamp Aanbrengen anti-graffitilaag m² m² Schilderen van gevelversiersel m² Schilderen Schilderen, vernissen, aanbrengen van lazuurbeits (op bijhorende elementen) Herstellen lijstwerk Herstellen balkons Herstellen loggia s Ramen en deuren m² Andere houten of metalen elementen m² Ramen en deuren m² Andere houten of metalen elementen Herstelling hoek Herstelling grondvlak m² mc stuk stuk Metalen borstwering m² Borstwering in hout, steen of beton Herstelling hoek Herstelling grondvlak Wand stuk stuk stuk verd Bijkomende werken Noodzakelijk om de volledige gevel te reinigen, tot zijn recht te laten komen, te herwaarderen of te vrijwaren % TOTAAL WERKEN! De gebruikte producten en technieken moeten op het bestek vermeld worden! Katern 2 Gevelverfraaiing

16 Enkele tips i Wat gebeurt er als ik verhuis, indien ik verhuur, indien ik het goed verkoop of zijn bestemming verander? U verbindt zich ertoe de premie terug te betalen, geheel of gedeeltelijk, indien dit gebeurt binnen de 5 jaar na de betaling van de premie. Het WTCB, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, geeft technisch advies over de reinigings- en onderhoudstechnieken voor gevels. T Opgelet, u verliest uw recht op de premie indien u de werken begint vooraleer u daarvoor de toelating ontvangen hebt! Opgelet, u kan iedere 20 jaar genieten van een nieuwe premie voor het goed Opgelet, de premie wordt berekend op basis van de eenheidsprijzen geplafonneerd en vastgelegd door het Gewest voor iedere post van de werken en niet op het totaalbedrag van het bestek. Opgelet, worden niet gedekt door deze premie: - werken om persoonlijke redenen - ruwbouw - belangrijke werken i.v.m. opnieuw voegen - het vervangen van ramen... maar hiervoor kan een renovatiepremie verkregen worden. Technieken die niet aangepast zijn aan de materialen of die schadelijk zijn voor het leefmilieu, worden niet gesubsidieerd. Katern 2 Gevelverfraaiing

17 Bijkomende premie voor gevelverfraaiing - Gemeente Dit is een financiële toelage toegekend door de gemeente Sint-Joost-ten-Node, als aanvulling op de premie voor gevelverfraaiing van het Gewest. Deze premie wordt aangevraagd bij de dienst stedenbouw, na het akkoord voor het verkrijgen van de gewestelijke premie. Wie kan een premie aanvragen? U bent eigenaar van een woning in Sint-Joost die u al dan niet betrekt. Welke zijn de voorwaarden? - De woning is gelegen op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node - De gevelverfraaiing is volledig in overeenstemming met de criteria van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GemSV). - De voorlopige kennisgeving van de toekenning van de premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet overgemaakt worden aan de dienst stedenbouw binnen de drie maanden die volgen op de datum van deze kennisgeving. Wat is het percentage van de tussenkomst? 25% van het bedrag van de premie toegekend door het Gewest. Voor welke soort werken? Gevelverfraaiingswerken die al gesubsidieerd worden door het Gewest. Katern 2 Gevelverfraaiing

18 Katern 2 Gevelverfraaiing

19 Energie Energiepremie - Gewest Wie kan een premie aanvragen? Onder welke voorwaarden? Wat is het percentage van de tussenkomst? Voor welke soort werken? Wat zijn de stappen, de termijnen? Het samenstellen van een volledig dossier Premie en bijkomende energiepremies - Gemeente - Installeren van een systeem voor de productie van fotovoltaïsche elektriciteit - Installeren van een systeem voor de productie van warm water met zonnecellen - Een groendak installeren - Isoleren door aanplantingen Maar ook. - Renovatiepremie voor de woning [katern 1] - Bijkomende renovatiepremie [katern 1] - Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen [katern 4] - Belastingvermindering voor gebouwen in een zone voor positief grootstedelijk beleid [katern 4] - Terugbetaling van gemeentelijke opcentiemen [katern 4] Al deze premies kunnen gecumuleerd worden! Katern 3 Energie

20 Energiepremie - Gewest Het gaat over premies bestemd om u te helpen bij het verbeteren van uw comfort en het energierendement* van uw woning en uw huishoudelijke toestellen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel (BIM) wensen duidelijk de investeringen van particulieren te ondersteunen. Wie mag een premie aanvragen? U bent een particulier en beschikt over zakelijke rechten* op een goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - u bent eigenaar - u bent huurder - u bent vruchtgebruiker* of blote eigenaar* Welke zijn de voorwaarden? - Het apparaat of de werken worden geplaatst of uitgevoerd in een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Het apparaat of de werken beantwoorden aan de vereiste minimumcriteria inzake energieprestatie*. - De werken moeten uitgevoerd worden door professionelen die geregistreerd zijn bij het Federale Overheidsdienst Financiën*. - De aanvraag moet ingediend worden binnen de 4 maanden na de factuurdatum. Wat is het percentage van de tussenkomst? De aanvragen voor een energiepremie gelden voor facturen gedateerd in het jaar en tot uitputting van het beschikbare budget voorzien door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

21 Voor welke soort werken? Premie A Voorwerp (+ 10% in RVOHR-zone) Bedrag 2010 Maximumpremie A1b Energie-audit EAP 50 % van de studie 400 /huis Premie B Voorwerp (+ 10% in RVOHR-zone) Bedrag 2010 Maximumpremie B1b dakisolatie: 20 /m² indien natuurlijke isolatie: 25 /m² 50 % van de factuur [ibtw] B2b Isolatie van muren, langs binnenkant: langs binnenkant natuurlijk type: langs buitenkant: langs buitenkant natuurlijk type: 25 /m² 30 /m² 45 /m² 50 /m² 50 % van de factuur [ibtw] B3b vloerisolatie: 25 /m² indien natuurlijke isolatie: 30 /m² 50 % van de factuur [ibtw] B4b Isolerende beglazing met glas: alu, 20 /m² pvc: 25 /m² niet-gelabeled hout: 30 /m² hout met FSC-label: 50 % van de factuur [ibtw] B5b Extensief groendak: 15 /m² Intensief groendak: 30 /m² 50 % van de factuur [ibtw] B7b buitenzonnewering 30 /m² 50 % van de factuur [ibtw] B8b Mechanische ventilatie met 30 % factuur 3000 warmterecuperatie B10b Premie C Passief- of lage-energiewonigen: nieuwe passiefconstructies: passiefrenovaties (< 15 kwh): lage-energierenovaties (< 30 kwh): lage-energierenovaties (< 60 kwh): financiering 1ste blowerdoortest: indien natuurlijke isolatie: geïsoleerde dakoppervlakte: geïsoleerde muuroppervlakte: geïsoleerde vloeroppervlakte: als raamkozijn van gelabeled hout is: 100 /m² 150 /m² 125 /m² 100 /m² Kosten test tot 150 m² en daarboven 50 tot 150 m² en daarboven 75 tot 150 m² en daarboven 62,5 tot 150 m² en daarboven 50 Voorwerp (+ 10% in RVOHR-zone) Bedrag 2010 Maximumpremie Condensatieketel: op gas HR TOP : op gas HR TOP > 40kW : bebuizing: C1b % van de factuur [ibtw] /str.m 250 C2b doorstroomgasboiler % van de factuur [ibtw] 8 /klep, C3b Thermische regeling 50 / 30 % van de factuur [ibtw] thermostaat C4b Premie D D1b D2b Warmtepomp verwarming/woone: warmtepomp verwarming en sanitair warm water: enkel voor warm water: Voorwerp (+ 10% in RVOHR-zone) Bedrag 2010 Maximumpremie Warmtezonnepanelen: 3000 /instal /m² > 4m² 30 % van de factuur [ibtw] Fotovoltaïsche zonnepanelen voor nieuw passiefgebouw of gebouw 1 /Wc 30 % van de factuur [ibtw] met lage-energierenovatie: Voorwerp (+ 10% in RVOHR-zone) Bedrag 2010 Maximumpremie Premie E Objet Bedrag 2010 Maximumpremie F 15 Koelkast A % van de factuur [ibtw] E2b Premie Installatie van warmtekrachtkoppeling - 25% van de factuur 16 Diepvriezer A % van de factuur [ibtw] 17 Elektrische droogkast A % van de factuur [ibtw] 18 Gasdroogkast % van de factuur [ibtw]

22 Welke zijn de stappen, de termijnen? O Aankoop van de uitrusting of realisatie van de werken O Voorbereiding van het premiedossier max. 4 maanden O Verzending dossier aan Sibelga O Ontvangst van een ontvangstbevestiging O Betaling van de premie 15 dagen 1 maand Download de aanvraagformulieren en handleiding via de site > Burgers/Huisvesting/Premies/Energiepremies 2010 Het samenstellen van een volledig dossier Lijst documenten die moeten overgemaakt worden en hoe ze te verkrijgen volledig ingevuld aanvraagformulier voor de premie - BIM - T Huis voor Stadsvernieuwing Gemeentestraat 62 in 1210 Sint-Joost-ten-Node T Kopie van de factuur Kopie van het betalingsbewijs Kopie van de identiteitskaart en kopie van het blad met inlichtingen die op de chip staan Foto s van de installatie voor en na de werken Kopie van de technische fiche van het materiaal en de uitrusting Kopie van het document van de aannemer waarmee een fiscale aftrek kan verkregen worden. En indien nodig: Kopie van de eigendomstitel indien de woonplaats van de aanvrager verschilt van het installatieadres Hoe de aanvraag indienen Het volledige dossier energiepremie opsturen naar SIBELGA Dienst premies, Virginie Bogard, Werkhuizenkaai 16 in 1000 Brussel T En voor een premie voor een passiefwoning Leefmilieu Brussel - BIM - T Katern 3 Energie

23 Enkele tips Hoe weten of de aannemer waarvan ik een offerte kreeg, geregistreerd is? Kijk dit na bij het Contact Center van de FOD (Federale Overheidsdienst) Financiën T (9h - 17h). Het volstaat de naam en het BTW-nummer van het bedrijf op te geven. Aarzel niet om SIBELGA te contacteren voor bijkomende inlichtingen.! Opgelet, u hebt na de ontvangst van de laatste factuur nog 4 maanden tijd om uw dossier in te dienen. Opgelet, vergeet niet foto s te maken voor en na de werken. Gebruik natuurlijke materialen (natuurlijk isolatiemateriaal, ramen in hout met FSC-label,...) en isoleer langs buiten. Daarmee ontvangt u voordelige premies. Katern 3 Energie

Wie heeft recht op een premie?

Wie heeft recht op een premie? Deze wetgeving is van toepassing sinds 1 september 2002. Deze premie wordt toegekend voor het reinigen, het herschilderen en/of het terugbrengen van de gevel aan de straatkant in zijn oorspronkelijke staat.

Nadere informatie

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Perfectioneringsmodule 04 Werkdocument Caroline GRÉGOIRE Financiële hulp en financieringen Tr@me bvba Doelstellingen De bestaande financiële hulp voorstellen

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS Artikel 1.- TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS Binnen de perken van de beschikbare kredieten

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN IN DE CENTRUMLANEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN IN DE CENTRUMLANEN VILLE DE BRUXELLES URBANISME Section PLAN Cellule Planification STAD BRUSSEL STEDENBOUW Sectie PLAN Cel Planning REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting De drie bedragcategorieën voor de energiepremies Energiepremies 2014 A - basispremie: voor alle types aanvragers B - premie "gemiddeld inkomen": voor gezinnen met een inkomen tussen 30.000/jaar en 60.000/jaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN Deze algemene voorwaarden betreffen alle energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast deze voorwaarden gelden de bijzondere

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Stimuli en hinderpalen voor doeltreffende renovaties Leefmilieu Brussel Het systeem van de premies in het BHG en andere klassieke financieringsmechanismen Patrick HERREGODS STADSWINKEL

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

PREMIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET WOONMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

PREMIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET WOONMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST PREMIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET WOONMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANVRAAGFORMULIER Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 oktober 2007 (BS van 23.10.2007), aangevuld

Nadere informatie

PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN DE GEVELS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN DE GEVELS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN DE GEVELS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANVRAAGFORMULIER Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2002 (BS van 25.06.2002), aangevuld door

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

PREMIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET WOONMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANVRAAGFORMULIER

PREMIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET WOONMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANVRAAGFORMULIER PREMIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET WOONMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANVRAAGFORMULIER Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 oktober 2007 (BS van 23.10.2007), aangevuld

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS

PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS Een Brussels gezin besteedt gemiddeld 55 procent van zijn energiebudget aan verwarming. Deze post leidt dus tot aanzienlijke uitgaven

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen BrUsseLs HooFDsteDeLIJK GeWest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET KLeIn erfgoed (Besluit van de Brusselse

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I GEVELREINIGING Artikel 1 Een gemeentelijke premie kan toegekend worden aan ieder natuurlijk persoon

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 01/07/2008 (DIT REGLEMENT TREEDT IN WERKING OP 01/08/2008) Belangrijk : Lees

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN WONING DIE VOORDIEN HET VOORWERP HEEFT UITGEMAAKT VAN EEN PREMIE VOOR DE VERWEZENLIJKING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

- 1/5 - (door de aanvrager in te vullen) vanaf 1 januari Informatie over de aanvraag: A. Aanvrager: ... B. Ligging van het goed: ...

- 1/5 - (door de aanvrager in te vullen) vanaf 1 januari Informatie over de aanvraag: A. Aanvrager: ... B. Ligging van het goed: ... F:\Plan et Autorisations\Cellule Autorisations\Delrez Dominique\plans & autorisations\finances\3a introduction dossier\formulaire\berekening der BEREKENING DER ADMINISTRATIEVE KOSTEN VOOR HET ONDERZOEK

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F1 KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Opleiding-debat voor sociale medewerkers

Opleiding-debat voor sociale medewerkers Opleiding-debat voor sociale medewerkers Voortgezette module 4 Pascal ONS Energie premies 2014 in het BHG E² = MC De Energiepremies 2014 Definitie van een energiepremie Wie? Welke gebouwen? Welke werken?

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken.

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE Dossiernummer Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. Belangrijk: De bijgevoegde toelichting bevat

Nadere informatie

PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN DE GEVELS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERKLARENDE TOELICHTING

PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN DE GEVELS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERKLARENDE TOELICHTING PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN DE GEVELS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERKLARENDE TOELICHTING Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 mei 2002 (BS van 25.06.2002), aangevuld

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP)

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) Op 1 april 2008 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een energiepremie ingevoerd voor particulieren die vrijwillig een energieaudit laten uitvoeren door een EAP-auditeur

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2011 2582 [C 2011/31471] 21 SEPTEMBER 2011. Ministerieel besluit houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

DE GEWESTELIJKE PREMIE VOOR RENOVATIE

DE GEWESTELIJKE PREMIE VOOR RENOVATIE DE GEWESTELIJKE PREMIE VOOR RENOVATIE HOE KAN MEN VAN HET GEWEST EEN PREMIE BEKOMEN VOOR DE RENOVATIE EN / OF DE HERBESTEMMING TOT WOONPLAATS? Wat moet u weten voordat u een aanvraag indient? Overeenkomstig

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

De Brusselse Groene Lening

De Brusselse Groene Lening De Brusselse Groene Lening Om energiebesparende werken in zijn woning te financieren Een lening tegen 0 % interest zodat iedereen kan isoleren De Brusselse Groene Lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING Volgende investeringen zijn toegestaan: een installatie voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, d.w.z. een gecombineerde productie

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE Elke beroepsfederatie die een specifieke Brusselse sector vertegenwoordigt, kan een subsidie voor 100 % aanvragen voor

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 15 oktober 2015) In te dienen bij het Gemeentebestuur

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

PREMIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET WOONMILIEU IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

PREMIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET WOONMILIEU IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST PREMIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET WOONMILIEU IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERKLARENDE TOELICHTING Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 oktober 2007 (BS van 23.10.2007),

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU Onderwerp 2 A-1 : Wijziging van het belastingreglement op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw en milieu De Raad, Overwegende dat het belastingreglement op

Nadere informatie

ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR

ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR Energie > Tertiaire en industriële sector ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR PREMIE NR. 16: ENERGIE-EFFICIËNTE VENTILATIE- OF PASSIEVE KOELSYSTEMEN VAN EEN GEBOUW Versie juni 2008 Inlichtingen Energiefacilitator

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

Energiefacilitator voor Collectieve Huisvesting & Premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energiefacilitator voor Collectieve Huisvesting & Premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Energiefacilitator voor Collectieve Huisvesting & Premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jonathan Fronhoffs Dienst Energiefacilitator voor de Collectieve Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor ALTERNATIEVE ENERGIE (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2010) In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke,

Nadere informatie

Werken aan een beschermd gebouw

Werken aan een beschermd gebouw Algemeen principe : Voor alle werken die het architecturale aspect van een goed wijzigen, dient een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend te worden. De procedure verschilt naargelang

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017 Toelagereglement Woningrenovatie Toelichting SVK november 2017 Inleiding Wat? Toelage voor renoveren woning renoveren studentenkamer functiewijziging naar een zelfstandige woning, inclusief renovatie De

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 16. Huisvesting: verordening houdende vaststelling van een stedelijke premie wonen boven winkels: wijziging De raad, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB)

Administratieve verplichtingen. Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB) Administratieve verplichtingen Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB) Milieuvergunningen en aangiftes o o o o o Om welke activiteiten gaat het?

Nadere informatie

PREMIE 11 VLOERISOLATIE

PREMIE 11 VLOERISOLATIE PREMIE 11 VLOERISOLATIE Ook de vloeren moeten geïsoleerd zijn. Dat draagt bij tot het comfort van de woning en vermijdt koude voeten. Het warmteverlies via de vloer wordt op 17 procent geraamd (appartementen)

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

PREMIE 7 PASSIEVE OF LAGE-ENERGIEWONING

PREMIE 7 PASSIEVE OF LAGE-ENERGIEWONING PREMIE 7 PASSIEVE OF LAGE-ENERGIEWONING Een passiefhuis is een gebouw dat zodanig is geïsoleerd dat het nauwelijks of geen verwarming nodig heeft. Het volledige jaar door heerst er een aangenaam binnenklimaat.

Nadere informatie

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED Contact: Directie Monumenten en Landschappen Brussel Stedelijke Ontwikkeling CCN - Vooruitgangsstraat 80 1035 BRUSSEL Tel.: 02/204.27.20

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B8 b MECHANISCHE VENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE

ENERGIEPREMIE B8 b MECHANISCHE VENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE ENERGIEPREMIE B8 b MECHANISCHE VENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE Alle huizen moeten over een doeltreffend ventilatiesysteem beschikken opdat de lucht er gezond zou zijn, om risico's van ernstige condensatie

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

TOELAGE STADSHERWAARDERING. REGLEMENT STADSBESTUUR BLANKENBERGE

TOELAGE STADSHERWAARDERING. REGLEMENT STADSBESTUUR BLANKENBERGE STADSBESTUUR BLANKENBERGE RO/HJ/CH TOELAGE STADSHERWAARDERING. REGLEMENT GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 01/07/2008 (DIT REGLEMENT TREEDT IN WERKING OP 01/08/2008) De stad wenst de aanpak van het verouderd

Nadere informatie