En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester."

Transcriptie

1 Inhoud Het woord van de Burgemeester Renoveren Gevelverfraaiing Energie Belastingvermindering Samenvatting premies EPB Energieprestatie van gebouwen Vergunningen en openbare onderzoeken Wijkcontract AIS Sociaal immobiliënkantoor Atrium Het Huis voor Stadsvernieuwing Lexicon Contactgegevens

2 Het woord van de Burgemeester Of we eigenaar of huurder zijn, we moeten ons allen bekommeren om de kwaliteit van de huisvesting. Er is een patrimonium dat moet overgelaten worden aan de toekomstige generaties. Men kan gemakkelijk praten over burgerschap als het gaat over woningrenovatie. Maar de kosten van werken aan een onroerend goed kunnen ons doen aarzelen. De Gemeente Sint-Joost-ten-Node wenst aan de kant van de burgers te staan door hun concrete hulp te bieden om hun dromen te verwezenlijken. Deze map bestaat uit een vademecum van gewestelijke en gemeentelijke premies, die soms aanzienlijk zijn, en ook een repertorium van instrumenten, nuttige adressen en raadgevingen om een realistisch onroerend project te plannen. Daarbij heeft de gemeente recent een nieuw reglement goedgekeurd voor de kleur van de gevels. Na een lange periode gewijd aan het wit van de Franse steen, kunnen de eigenaars hun creativiteit nu de vrije(re) loop laten. Dit kleurenpalet zal stap voor stap het uitzicht van onze straten opfrissen. Een verklarende folder, waarvoor onze dank aan Atrium Sint-Joost en het Huis voor Stadsvernieuwing, zal u helpen om deze reglementering beter te begrijpen. Let erop voor uw werken een beroep te doen op erkende aannemers; dit is het beste middel om u te beschermen tegen eventuele fouten, het geïnvesteerde kapitaal te waarborgen en de premieaanvragen te bewijzen. Aarzel niet om een beroep te doen op de verschillende diensten die u zullen begeleiden bij het opstellen van uw dossier. Beleef dit project tenslotte als een avontuur: zoek naar de oorsprong van uw gebouw, bewaar de plannen en foto s, bekijk wat u van belang acht in uw straat of de omliggende wijken, raadpleeg uw vrienden of naslagwerken in de bibliotheek,... En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester. NB: het sterretje (*) in de tekst verwijst systematisch naar het woord in het lexicon.

3 Renoveren Premie voor de renovatie van de woning - Gewest Wie kan een premie aanvragen? Onder welke voorwaarden? Wat is het percentage van de tussenkomst? Voor welke soort werken? Wat zijn de stappen, de termijnen? Het samenstellen van een volledig dossier Voorbeeld bestek voor de aannemers Bijkomende renovatiepremie - Gemeente Wie kan een aanvraag indienen? Onder welke voorwaarden? Wat is het percentage van de tussenkomst? Voor welke soort werken? Maar ook - Energiepremie [katern 3] - Belastingvermindering voor investeringen rond energiebesparing [katern 4] - Belastingvermindering voor gebouwen in een RVOHR* [katern 4] - Terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen [katern 4] Alle premies zijn cumuleerbaar! Katern 1 Renoveren

4 Premie voor de renovatie van een woning - Gewest Het gaat over een premie bestemd om u te helpen bij de financiering van renovatiewerkzaamheden die bestemd zijn om uw woning in overeenstemming te brengen met de normen inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid, zoals bepaald door de Brusselse Huisvestingscode. Maar ook om te moderniseren, het comfort te verbeteren, akoestische of thermische isolatie... De premie vertegenwoordigt een bepaald bedrag van de totale prijs die u voor de werken moet betalen. Het gaat hier niet over een lening, maar wel over een financiële toelage die dus niet moet terugbetaald worden. Wie kan een premie aanvragen? - U bent eigenaar*of mede-eigenaar* en u woont in het te renoveren goed, het is uw hoofdverblijfplaats (of het wordt uw hoofdverblijfplaats na het einde van de werken) voor een periode van minstens 5 jaar; - U bent eigenaar* of mede-eigenaar* of beheerder die het te renoveren gebouw niet bewoont en u hebt een overeenkomst afgesloten met een Sociaal Verhuurkantoor* voor een periode van minstens 9 jaar na de werken (5 jaar in sommige gevallen). Onder welke voorwaarden? - Het goed is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Het goed is gebouwd 30 jaar voor de datum van het indienen van de aanvraag - Het goed is hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting* (minstens 2/3) of zal het zijn na de werken - De werken mogen niet beginnen voor het verkrijgen van een toelating om de werken te beginnen [ontvangstbevestiging van het volledige dossier] - De werken moeten uitgevoerd worden door professionelen die geregistreerd* zijn bij de FOD Financiën*. Wat is het percentage van de tussenkomst? Het bedrag van de premie varieert volgens: - De ligging van de woning (wel of niet in een prioritaire perimeter*) - De belastbare inkomsten van het gezin (van de aanvrager) en de gezinstoestand (leeftijd, personen ten laste) - De kosten van de geplande werken. De bedragen die in aanmerking komen voor het Gewest zijn minstens BTW inbegrepen en maximum BTW inbegrepen. Inkomstenplafond Wijkcontract* RVOHR* buiten perimeter Inkomsten % 70 % 70 % Inkomsten tussen en % 40 % 30 % Inkomsten % 30 % 0! Deze % worden berekend op basis van de aanvaarde werken*, en niet op basis van de offerte! De inkomstenplafonds worden vermeerderd: - met als de aanvrager(s) jonger is/zijn dan 35 jaar op datum van de aanvraag - met per persoon fiscaal ten laste. Dit betreft niet de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende. Voor welke soort werken? De premie geldt voor renovatiewerkzaamheden, dit wil zeggen werken die de staat van de woning aanzienlijk verbeteren: 1. Werken in verband met de stabiliteit van het gebouw (Funderingen, balken, kolommen, metselwerken roostering en vloerplaat plankenvloer en deklagen). 2. Dak (Bedekking dakstructuur - bijhorigheden). 3. Behandeling tegen vocht, huiszwam en verluchting. 4. Gas en elektriciteit (elektrische installatie - gasinstallatie). 5. Thermische en/of geluidsisolatie van muren, plankenvloeren, hellende daken. 6. Bouwschil (bepleistering en gevelbedekking ramen, deuren). 7. Verwarming en sanitair (plaatsing van verwarming sanitaire installaties - sanitairwaterverwarmers rioleringen). Katern 1 Renoveren

5 8. Binnenhuisinrichting (bepleisteringen, wanden, vloerbetegeling, overloopdeuren met brandwering, trappen toegankelijkheid voor personen met een handicap). 9. Geluidsisolatie (rolluikkasten, brievenbussen en verluchting). 10. Regenwatertanks. 11. Verbetering van binnenterreinen van huizenblokken. 12. Diverse werken (strikt noodzakelijk bij de afwerking van de werken). 13. Technische opvolging door een architect. Wat zijn de stappen, de termijnen? Download het aanvraagformulier en de verklarende nota via de site als volgt: burgers/huisvesting/premies-toelagen/premie renovatie van het woonmilieu. O Een volledig dossier samenstellen en indienen O Bezoek toelaten van een afgevaardigde O Een ontvangstbewijs krijgen Dit bevat: - de lijst van de aanvaarde werken - een schatting van het bedrag van de premie - de toelating om de werken aan te vangen O Uitvoering van de werken 30 dagen max. 2 jaaren O Een formulier van het beëindigen van de werken indienen O Ontvangst van datum en tijdstip van inspectiebezoek O Ontvangst van bezoek inspectie of afgevaardigde O Ontvangst van de definitieve belofte O Ontvangst van de betaling van de premie 15 dagen 30 dagen 30 dagen 30 dagen 3,5 maanden Het samenstellen van een volledig dossier Lijst van documenten die moeten ingediend worden en hoe ze te verkrijgen Volledig ingevuld aanvraagformulier : - WIC*, Vooruitgangstraat 80 bus 1 in 1035 Brussel T (open van 9 tot 12 uur) - Het huis voor stadsvernieuwing, Gemeentestraat 62 in 1210 Sint-Joost-ten-Node T Eigendomstitel: Ontvanger van de Registratie en de Domeinen, Regentschapsstraat 54, 1000 Brussel T open van 9 tot 12 uur Opgelet: hier blz. 7 van het formulier laten invullen Uittreksel van de kadastrale legger die de datum van de afwerking van het gebouw vermeldt: Administratie van het Kadaster, Kruidtuinlaan 50 bus 396, 1000 Brussel T open van 9h30 tot 11h30 en van 13h30 tot 15h45 Opgelet, dit document is slechts één jaar geldig. Gezinssamenstelling: Gemeentebestuur, dienst bevolking - T Opgelet: dit document is slechts drie maanden geldig. Katern 1 Renoveren

6 Kopie van het laatste aanslagbiljet: Belastingkantoor Opgelet: het gaat hier over het laatste aanslagbiljet dat u ontvangen heeft. Gedetailleerd bestek van de voorziene werken een bestek per aannemer afgestempeld door de Gemeente: Gemeentebestuur, Dienst Stedenbouw - T of Open van 8h30 tot 13h00 Opgelet: hier moet blz. 11 van het formulier ingevuld worden. Duidelijke foto s van te renoveren elementen, met een beschrijving van de werken. En indien nodig: Een kopie van het verslag van de algemene vergadering van de mede-eigendom of het akkoord van alle mede-eigenaars indien de werken betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het gebouw Kopie van een overeenkomst afgesloten met een architect Kopie van de stedenbouwkundige vergunning of van een lopende vergunningsaanvraag Hoe de aanvraag indienen: - Ter plaatse: open van 9 tot 12 u (tegen ontvangstbewijs) - Per aangetekende zending naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Directie Huisvesting CCN, Vooruitgangstraat 80 bus 1 in 1035 Brussel Katern 1 Renoveren

7 Voorbeeld bestek voor de aannemers Post Werken m.b.t. stabiliteit Dak Behandeling tegen vocht Gas en elektriciteit Thermische/ geluidsisolatie Eenheidsprijs Hoe Details -veelheid eenheid Funderingen, balken, kolommen, dragende m² metselwerken,... Openingen Roostering, vloerplaat m² Plankenvloer, deklagen m² Dakbedekking m² Dakstructuur m² Bijhorigheden strekkende m of stuk Behandeling tegen vocht m² Behandeling tegen de huiszwam m² Ventilatie/middelen voor forfait/ vrije of gedwongen ventilatie stuk m² specifieke Elektrische installatie oppervlakte Gasinstallatie forfait Isolatie van muren m² Isolatie van plankenvloeren m² Isolatie van dak m² Totaal Bouwschilt Verwarming en sanitair Gevelbedekking m² Bepleistering m² Ramen en deuren (buiten) m² m² specifieke Plaatsing van verwarming oppervlakte Verwarmingsketel stuk Sanitaire installaties apparaat Waterspoeling met 2 toetsen stuk Warmwaterverwarmer forfait strekkende Riolering meter of stuk Bepleistering m² Wanden (Badkamer, wc) m² Vloerbetegeling m² Binnenhuisinrichting Overloopdeuren stuk Trappen trede Toegankelijkheid voor personen met een handicap forfait Geluidsisolatie Rolluikkast, brievenbus en verluchting forfait Regenwatertank Min liter forfait Verbetering van de Afbraak van bijgebouwen forfait binnenterreinen van Doordringbaarheid van de huizenblokken bodem forfait Allerlei werken Schilderen, behangen, vloerbedekking,... forfait TOTAAL WERKEN! De gebruikte materialen en technieken moeten op het bestek vermeld worden. Katern 1 Renoveren

8 Enkele tips i In welke perimeter is mijn goed gelegen? Contacteer het WIC* T Raadpleeg het gedeelte kaarten op de site php Richt u tot de Dienst Stedenbouw van de Gemeente: T Kan ik verschillende keren een premie aanvragen? Het maximumbedrag van de aanvaarde werken* ( ) mag in een of meer aanvragen bereikt worden. Maar dezelfde werken worden slechts gesubsidieerd als er meer dan 20 jaar tussen ligt.! Is het mogelijk een voorschot te ontvangen? Ja, onder bepaalde voorwaarden, kan een voorschot van 90 % op het bedrag van de premie toegekend worden. Opgelet, werken voor persoonlijk comfort die geen beduidende verbetering aan de woning aanbrengen, worden niet gesubsidieerd. Opgelet, de premie wordt berekend op basis van geplafonneerde eenheidsprijzen die voor iedere post van de werken vastgesteld zijn door het Gewest en niet op het totaalbedrag van het bestek. Opgelet, vous perdez votre droit à la prime si vous commencez les travaux avant d en avoir reçu l autorisation. Opgelet, si vous louez, vendez, mettez à disposition le bien, tout ou en partie avant 5 ans à dater de la fin des travaux, vous devrez rembourser la prime, totalement ou partiellement. Gebruik natuurlijke isolatiematerialen, op basis van plantaardige of dierlijke vezels, om van een hogere premie te genieten. Gebruik hout met een FSC-label* voor uw gevelbekleding en ramen. Ook dan krijgt u een hogere premie. Cahier 1- Rénover

9 Bijkomende renovatiepremie van de Gemeente Dit is een financiële bijdrage toegekend door de gemeente Sint-Joost-ten-Node, als aanvulling op de premie van het Gewest voor de renovatie van het woonmilieu. Het gaat niet over een lening maar over financiële hulp die niet moet terugbetaald worden. Deze premie kan bij de dienst stedenbouw aangevraagd worden na het akkoord voor de Gewestelijke premie. Wie kan een premie aanvragen? U woont in een goed gelegen in Sint-Joost waarvan u eigenaar bent. Welke zijn de voorwaarden? - De woning is gelegen op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node - U hebt of zal een gewestelijke renovatiepremie ontvangen - Het ontvangstbewijs van het volledige dossier met de voorlopige kennisgeving van de toekenning van de premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten overgemaakt worden aan de dienst Stedenbouw van de Gemeente, binnen de drie maanden die volgen op de datum van deze kennisgeving. Wat is het percentage van de tussenkomst? 10% van de gewestelijke premie met een maximum van Voor welke soort werken? Renovatiewerkzaamheden die al gesubsidieerd worden door het Gewest. x Katern 1 Renoveren

10 Katern 1 Renoveren

11 Gevelverfraaiing Premie voor gevelverfraaiing - Gewest Wie kan een premie aanvragen? Welke zijn de voorwaarden? Wat is het percentage van de tussenkomst? Voor welke soort werken? Welke zijn de stappen, de termijnen? Het samenstellen van een volledig dossier Voorbeeld van bestek voor de aannemers Aanvullende premie voor gevelverfraaiing - Gemeente Wie mag een aanvraag indienen? Welke zijn de voorwaarden? Wat is het percentage van de tussenkomst? Voor welke soort werken? Maar ook Belastingvermindering voor gebouwen in een zone voor positief grootstedelijk beleid* [katern 4] Katern 2 Gevelverfraaiing

12 Premie voor gevelverfraaiing - Gewest Het gaat hier over een premie bestemd om u te helpen bij de financiering van werken voor de verbetering van het esthetisch aspect van uw voorgevel, aan de straatkant. Het is de bedoeling de esthetische kwaliteit van de verkeersaders van Brussel te verbeteren. Wie kan een premie aanvragen? - U bent eigenaar* of mede-eigenaar*, bewoner of niet - U hebt een erfpacht* - U bent handelaar en uw handelshuurovereenkomst is nog zes jaar geldig en u bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Welke zijn de voorwaarden? - Het goed is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Het goed werd gebouwd 25 jaar voor de datum van de indiening van de premie-aanvraag - Het goed wordt hoofdzakelijk gebruikt als woongelegenheid* (minstens 2/3, behalve de kelders en zolders), voor persoonlijk gebruik of als opbrengsthuis - Het gebouw moet grenzen aan een ander gebouw - De gevel ligt aan de straatzijde [niet verder dan 8 m van de rooilijn] - De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer geregistreerd* bij de FOD Financiën* - De gebruikte technieken moeten aangepast zijn aan de materialen en toegepast worden volgens de regels van de kunst - De geplande werken moeten de procedure en de regelgeving inzake de stedenbouwkundige voorschriften en stedenbouwkundige vergunning respecteren - De werken mogen niet aangevat worden vooraleer de aanvrager een voorlopige belofte van de premie van de directie huisvesting ontvangen heeft [ontvangstbewijs van het volledige dossier] Wat is het percentage van de tussenkomst? Het bedrag van de premie varieert volgens: - De ligging van het gebouw (al dan niet gelegen in een prioritaire* perimeter) - Het gezinsinkomen (aanvrager) en de gezinstoestand (leeftijd, personen ten laste,...) - De kosten van de geplande werken. De bedragen die in aanmerking worden genomen door het Gewet zijn minstens 700 en maximum BTW inbegrepen. Inkomstenplafond per aanvragerscategorie Wijk-contract RVO- HR Perimeter Structurerende ruimte GCHEWS Buiten perimete Vzw, SVK* 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % propriétaire jusqu à % 75 % 75 % 75 % 55 % propriétaires au-delà de % 50 % 50 % 50 % 30 % Handelshuurovereenkomst of erfpacht 75 % 50 % 50 % 50 % 30 %! Het % worden berekend op basis van de aanvaarde* werken en niet op basis van het bestek! Het inkomstenplafond wordt vermeerderd: - met indien de aanvrager en de meerderjarige persoon waarmee hij samenwoont, jonger zijn dan 35 jaar op de datum van de aanvraag - met per persoon fiscaal ten laste. Dit heeft geen betrekking op de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende. Voor welke soort werken? De premie geldt voor verfraaiingswerken, dit wil zeggen de volledige voorgevel in haar staat van netheid terugbrengen, evenals het onderhoud en het herstellen van de gevelelementen: 1. Plaatsen van stellingen met inbegrip van dekzeilen 2. Schoonmaak van niet geschilderde gevels 3. Aanbrengen van een vochtwerende* of anti-graffitilaag Katern 2 Gevelverfraaiing

13 4. Het herschilderen van de gevel met inbegrip van de voorbereiding van het geveloppervlak 5. Schilderen van ramen en buitendeuren, met inbegrip de voorbereiding van de onderlaag 6. Schilderen van andere elementen in hout en metaal, met inbegrip de voorbereiding van de onderlaag 7. Herstellen van de sierlijsten van de bepleistering 8. Herstellen van de balkons [grondvlak, consoles en borstweringen] 9. Herstellen van loggia s [grondvlak, consoles en wanden] 10. Bijkomende werken noodzakelijk voor de afwerking Welke zijn de stappen en de termijnen? Download het aanvraagformulier en de verklarende nota via de site als volgt: Burgers/Huisvesting/Premie-toelage/premie gevelverfraaiing O Een volledig dossier samenstellen en indienen O Een ontvangstbewijs ontvangen O Bezoek van de afgevaardigde O Ontvangst van een voorlopige belofte O De werken uitvoeren O Een formulier einde werken indienen O Bezoek inspectie of afgevaardigde O Ontvangst van een definitieve belofte O Betaling van de premie 15 dagen 20 dagen 20 dagen max. 2 jaren 10 dagen 20 dagen 60 dagen 2,5 maanden Katern 2 Gevelverfraaiing

14 Het samenstellen van een volledig dossier Lijst in te dienen documenten en hoe ze te verkrijgen: Volledig ingevuld aanvraagformulier: - WIC*, Vooruitgangstraat 80 bus 1 in 1035 Brussel T (open van 9 tot 12h) - Huis voor Stadsvernieuwing vzw, Gemeentestraat 62 in 1210 Sint-Joost-ten-Node T Eigendomsbewijs: Ontvanger van de Registratie en Domeinen, Regentschapsstraat 54 in 1000 Brussel T open van 9h tot 12 h Opgelet: hier p. 7 van het aanvraagformulier laten invullen. Uittreksel van de kadastrale legger waarbij de ouderdom van het gebouw bewezen wordt: Administratie van het Kadaster, Kruidtuinlaan 50 bus 396 in 1000 Brussel. T open van 9h30 tot 11 h30 en van 13h30 tot 15h45 Opgelet: dit document is slechts één jaar geldig. Gedetailleerd(e) bestek(ken) van de werken, afgestempeld door de gemeente: Gemeentebestuur, Dienst Stedenbouw T of Open van 8h30 tot 13h00 Hier moet een bestek per aannemer voorgelegd worden. Opgelet: hier p. 10 laten invullen. Kleurenfoto van de gevel (formaat 13x18 cm) Kopie van de stedenbouwkundige vergunning (indien nodig) En indien nodig: Plannen van de werken Kopie van het verslag van de algemene vergadering van de mede-eigendom of het akkoord van alle mede-eigenaars indien werken uitgevoerd worden aan de gemeenschappelijke gedeelten Kopie van een overeenkomst afgesloten met een architect Indien u aanspraak maakt op een verhoogde tussenkomst: Gezinssamenstelling: Gemeentebestuur, Dienst bevolking - T Opgelet: dit document is slechts 3 maanden geldig. Kopie van het laatste aanslagbiljet: Dienst Belastingen Opgelet: het gaat over het laatst ontvangen aanslagbiljet Hoe een aanvraag indienen - Ter plaatse: open van 9h tot 12h (vraag een ontvangstbewijs) - Per aangetekende brief aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie Huisvesting CCN, Vooruitgangstraat 80 bus 1 in 1035 Brussel Katern 2 Gevelverfraaiing

15 Voorbeeld bestek voor de aannemers Post details Hoeveelheid Eenheid Eenheidsprijs x totaal Plaatsen stellingen Zeilen inbegrepen m² Reinigen niet-geverfde gevels en blootleggen geverfde oppervlakten Aanbrengen vochtwerende m² laag Niet permanent en doordringbaar met waterdamp Aanbrengen anti-graffitilaag m² m² Schilderen van gevelversiersel m² Schilderen Schilderen, vernissen, aanbrengen van lazuurbeits (op bijhorende elementen) Herstellen lijstwerk Herstellen balkons Herstellen loggia s Ramen en deuren m² Andere houten of metalen elementen m² Ramen en deuren m² Andere houten of metalen elementen Herstelling hoek Herstelling grondvlak m² mc stuk stuk Metalen borstwering m² Borstwering in hout, steen of beton Herstelling hoek Herstelling grondvlak Wand stuk stuk stuk verd Bijkomende werken Noodzakelijk om de volledige gevel te reinigen, tot zijn recht te laten komen, te herwaarderen of te vrijwaren % TOTAAL WERKEN! De gebruikte producten en technieken moeten op het bestek vermeld worden! Katern 2 Gevelverfraaiing

16 Enkele tips i Wat gebeurt er als ik verhuis, indien ik verhuur, indien ik het goed verkoop of zijn bestemming verander? U verbindt zich ertoe de premie terug te betalen, geheel of gedeeltelijk, indien dit gebeurt binnen de 5 jaar na de betaling van de premie. Het WTCB, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, geeft technisch advies over de reinigings- en onderhoudstechnieken voor gevels. T Opgelet, u verliest uw recht op de premie indien u de werken begint vooraleer u daarvoor de toelating ontvangen hebt! Opgelet, u kan iedere 20 jaar genieten van een nieuwe premie voor het goed Opgelet, de premie wordt berekend op basis van de eenheidsprijzen geplafonneerd en vastgelegd door het Gewest voor iedere post van de werken en niet op het totaalbedrag van het bestek. Opgelet, worden niet gedekt door deze premie: - werken om persoonlijke redenen - ruwbouw - belangrijke werken i.v.m. opnieuw voegen - het vervangen van ramen... maar hiervoor kan een renovatiepremie verkregen worden. Technieken die niet aangepast zijn aan de materialen of die schadelijk zijn voor het leefmilieu, worden niet gesubsidieerd. Katern 2 Gevelverfraaiing

17 Bijkomende premie voor gevelverfraaiing - Gemeente Dit is een financiële toelage toegekend door de gemeente Sint-Joost-ten-Node, als aanvulling op de premie voor gevelverfraaiing van het Gewest. Deze premie wordt aangevraagd bij de dienst stedenbouw, na het akkoord voor het verkrijgen van de gewestelijke premie. Wie kan een premie aanvragen? U bent eigenaar van een woning in Sint-Joost die u al dan niet betrekt. Welke zijn de voorwaarden? - De woning is gelegen op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node - De gevelverfraaiing is volledig in overeenstemming met de criteria van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GemSV). - De voorlopige kennisgeving van de toekenning van de premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet overgemaakt worden aan de dienst stedenbouw binnen de drie maanden die volgen op de datum van deze kennisgeving. Wat is het percentage van de tussenkomst? 25% van het bedrag van de premie toegekend door het Gewest. Voor welke soort werken? Gevelverfraaiingswerken die al gesubsidieerd worden door het Gewest. Katern 2 Gevelverfraaiing

18 Katern 2 Gevelverfraaiing

19 Energie Energiepremie - Gewest Wie kan een premie aanvragen? Onder welke voorwaarden? Wat is het percentage van de tussenkomst? Voor welke soort werken? Wat zijn de stappen, de termijnen? Het samenstellen van een volledig dossier Premie en bijkomende energiepremies - Gemeente - Installeren van een systeem voor de productie van fotovoltaïsche elektriciteit - Installeren van een systeem voor de productie van warm water met zonnecellen - Een groendak installeren - Isoleren door aanplantingen Maar ook. - Renovatiepremie voor de woning [katern 1] - Bijkomende renovatiepremie [katern 1] - Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen [katern 4] - Belastingvermindering voor gebouwen in een zone voor positief grootstedelijk beleid [katern 4] - Terugbetaling van gemeentelijke opcentiemen [katern 4] Al deze premies kunnen gecumuleerd worden! Katern 3 Energie

20 Energiepremie - Gewest Het gaat over premies bestemd om u te helpen bij het verbeteren van uw comfort en het energierendement* van uw woning en uw huishoudelijke toestellen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel (BIM) wensen duidelijk de investeringen van particulieren te ondersteunen. Wie mag een premie aanvragen? U bent een particulier en beschikt over zakelijke rechten* op een goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - u bent eigenaar - u bent huurder - u bent vruchtgebruiker* of blote eigenaar* Welke zijn de voorwaarden? - Het apparaat of de werken worden geplaatst of uitgevoerd in een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Het apparaat of de werken beantwoorden aan de vereiste minimumcriteria inzake energieprestatie*. - De werken moeten uitgevoerd worden door professionelen die geregistreerd zijn bij het Federale Overheidsdienst Financiën*. - De aanvraag moet ingediend worden binnen de 4 maanden na de factuurdatum. Wat is het percentage van de tussenkomst? De aanvragen voor een energiepremie gelden voor facturen gedateerd in het jaar en tot uitputting van het beschikbare budget voorzien door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

21 Voor welke soort werken? Premie A Voorwerp (+ 10% in RVOHR-zone) Bedrag 2010 Maximumpremie A1b Energie-audit EAP 50 % van de studie 400 /huis Premie B Voorwerp (+ 10% in RVOHR-zone) Bedrag 2010 Maximumpremie B1b dakisolatie: 20 /m² indien natuurlijke isolatie: 25 /m² 50 % van de factuur [ibtw] B2b Isolatie van muren, langs binnenkant: langs binnenkant natuurlijk type: langs buitenkant: langs buitenkant natuurlijk type: 25 /m² 30 /m² 45 /m² 50 /m² 50 % van de factuur [ibtw] B3b vloerisolatie: 25 /m² indien natuurlijke isolatie: 30 /m² 50 % van de factuur [ibtw] B4b Isolerende beglazing met glas: alu, 20 /m² pvc: 25 /m² niet-gelabeled hout: 30 /m² hout met FSC-label: 50 % van de factuur [ibtw] B5b Extensief groendak: 15 /m² Intensief groendak: 30 /m² 50 % van de factuur [ibtw] B7b buitenzonnewering 30 /m² 50 % van de factuur [ibtw] B8b Mechanische ventilatie met 30 % factuur 3000 warmterecuperatie B10b Premie C Passief- of lage-energiewonigen: nieuwe passiefconstructies: passiefrenovaties (< 15 kwh): lage-energierenovaties (< 30 kwh): lage-energierenovaties (< 60 kwh): financiering 1ste blowerdoortest: indien natuurlijke isolatie: geïsoleerde dakoppervlakte: geïsoleerde muuroppervlakte: geïsoleerde vloeroppervlakte: als raamkozijn van gelabeled hout is: 100 /m² 150 /m² 125 /m² 100 /m² Kosten test tot 150 m² en daarboven 50 tot 150 m² en daarboven 75 tot 150 m² en daarboven 62,5 tot 150 m² en daarboven 50 Voorwerp (+ 10% in RVOHR-zone) Bedrag 2010 Maximumpremie Condensatieketel: op gas HR TOP : op gas HR TOP > 40kW : bebuizing: C1b % van de factuur [ibtw] /str.m 250 C2b doorstroomgasboiler % van de factuur [ibtw] 8 /klep, C3b Thermische regeling 50 / 30 % van de factuur [ibtw] thermostaat C4b Premie D D1b D2b Warmtepomp verwarming/woone: warmtepomp verwarming en sanitair warm water: enkel voor warm water: Voorwerp (+ 10% in RVOHR-zone) Bedrag 2010 Maximumpremie Warmtezonnepanelen: 3000 /instal /m² > 4m² 30 % van de factuur [ibtw] Fotovoltaïsche zonnepanelen voor nieuw passiefgebouw of gebouw 1 /Wc 30 % van de factuur [ibtw] met lage-energierenovatie: Voorwerp (+ 10% in RVOHR-zone) Bedrag 2010 Maximumpremie Premie E Objet Bedrag 2010 Maximumpremie F 15 Koelkast A % van de factuur [ibtw] E2b Premie Installatie van warmtekrachtkoppeling - 25% van de factuur 16 Diepvriezer A % van de factuur [ibtw] 17 Elektrische droogkast A % van de factuur [ibtw] 18 Gasdroogkast % van de factuur [ibtw]

22 Welke zijn de stappen, de termijnen? O Aankoop van de uitrusting of realisatie van de werken O Voorbereiding van het premiedossier max. 4 maanden O Verzending dossier aan Sibelga O Ontvangst van een ontvangstbevestiging O Betaling van de premie 15 dagen 1 maand Download de aanvraagformulieren en handleiding via de site > Burgers/Huisvesting/Premies/Energiepremies 2010 Het samenstellen van een volledig dossier Lijst documenten die moeten overgemaakt worden en hoe ze te verkrijgen volledig ingevuld aanvraagformulier voor de premie - BIM - T Huis voor Stadsvernieuwing Gemeentestraat 62 in 1210 Sint-Joost-ten-Node T Kopie van de factuur Kopie van het betalingsbewijs Kopie van de identiteitskaart en kopie van het blad met inlichtingen die op de chip staan Foto s van de installatie voor en na de werken Kopie van de technische fiche van het materiaal en de uitrusting Kopie van het document van de aannemer waarmee een fiscale aftrek kan verkregen worden. En indien nodig: Kopie van de eigendomstitel indien de woonplaats van de aanvrager verschilt van het installatieadres Hoe de aanvraag indienen Het volledige dossier energiepremie opsturen naar SIBELGA Dienst premies, Virginie Bogard, Werkhuizenkaai 16 in 1000 Brussel T En voor een premie voor een passiefwoning Leefmilieu Brussel - BIM - T Katern 3 Energie

23 Enkele tips Hoe weten of de aannemer waarvan ik een offerte kreeg, geregistreerd is? Kijk dit na bij het Contact Center van de FOD (Federale Overheidsdienst) Financiën T (9h - 17h). Het volstaat de naam en het BTW-nummer van het bedrijf op te geven. Aarzel niet om SIBELGA te contacteren voor bijkomende inlichtingen.! Opgelet, u hebt na de ontvangst van de laatste factuur nog 4 maanden tijd om uw dossier in te dienen. Opgelet, vergeet niet foto s te maken voor en na de werken. Gebruik natuurlijke materialen (natuurlijk isolatiemateriaal, ramen in hout met FSC-label,...) en isoleer langs buiten. Daarmee ontvangt u voordelige premies. Katern 3 Energie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 2012 Inhoudsopgave Inleiding door de Minister.... 3 Waarom investeren in uw woning?... 4 Steunmaatregelen voor iedereen.... 6 Alle steunmaatregelen

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Perfectioneringsmodule 04 Werkdocument Caroline GRÉGOIRE Financiële hulp en financieringen Tr@me bvba Doelstellingen De bestaande financiële hulp voorstellen

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie