AFDELINGSPROFIEL INW7 A2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFDELINGSPROFIEL INW7 A2"

Transcriptie

1 AFDELINGSPROFIEL INW7 A2

2 AFDELINGSPROFIEL: INWENDIGE INW7 A2 Algemene gegevens Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Hoofdverpleegkundige: Elly Carion Stagementoren: Tineke, Nathalie, Charlotte, Naima en Miet Specialismen: Neurologie Specialisten: Dr. B. Siau Dr. E. Tack Cardiologie Overloop interne disciplines, neuropsychiatrie Dr. Fr. Ruys Dr. F. De Keyser Dr. D. Pas Dr. B. Adriaenssens Dr. S. Keuleers Aantal verpleegkundigen: 1 hoofdverpleegkundige en 15 verpleegkundigen Aantal verzorgenden: 3 Aantal logistiek assistenten: 2 Aantal administratieve krachten: 1 Aantal bedden: 31 Aantal kamers: 20 (= 11 twee persoonskamers en 9 één persoonskamers) Tel: & Locatie: campus Sint Niklaas site SM, straat 720, 2 de verdieping Bezoekuren: 14u30 20u00 AZN Afdelingsprofiel INW

3 Pathologie en behandelingen Pathologie Behandelingen Neurologie differentiaal onderzoeken vertigo differentiaal diagnose / medicatie / Dyx hallpike (draaimaneuver), Semont afasie differentiaal diagnose / logopedie amnesie differentiaal diagnose / rust / medicatie syncope differentiaal diagnose / rust / medicatie valproblematiek desoriëntatie differentiaal diagnose / medicatie uitvalsverschijnselen medicatie / kine / ergo / logo / mantelzorg paralyse differentiaal diagnose / ondersteunende therapie / kine / revalidatie CVA monitoring / medicatie / kine / ergo / logo bloeding ondersteunende therapie / corticosteroïden / revalidatie (chirurgisch) TIA causale therapie herseninfarct anticotherapie / ondersteunende therapie/ revalidatie Epilepsie medicatie / educatie & zelfzorg Guillain Barré medicatie / kine / ergotherapie / educatie Parkinson medicatie / kine / educatie & zelfzorg Multiple sclerose medicatie: corticosteroïden en Betaferon inspuitingen/ ondersteuning ALS medicatie / ondersteuning / kine / ergotherapie Tumoren radio- en chemotherapie / (chirurgie) metastasen radio- en chemotherapie / (chirurgie) meningeomen radio- en chemotherapie / (chirurgie) neurinoom radio- en chemotherapie / (chirurgie) glioblastoom radio- en chemotherapie / (chirurgie) Infecties meningitits (viraal) meningitis antibiotica / ondersteunende medicatie (bacterieel) isolatie encephalitis antibiotica / ondersteunende medicatie Trauma s commotio cerebri conservatief / comaschaal / bedrust contusio cerebri conservatief / comaschaal / bedrust Auto immuunziekten Neuropsychiatrie (en neurologie) Dementie onderzoek / geheugenkliniek / (chirurgie) / mantelzorg Intoxicatie causale therapie / psychiatrische begeleiding / ontslagbeleid Anorexie dieet / medicatie / psychiatrische ondersteuning Delirium medicatie / psychiatrische ondersteuning Alzheimer medicatie /educatie & zelfzorg / familiale ondersteuning geheugenkliniek / chirurgie (hydrocephalie) Migraine medicatie AZN Afdelingsprofiel INW

4 Hematologische en bloedvaten pathologie Anemie causale therapie / bloedtransfusie Flebitis anticotherapie / causale therapie en bedrust Cardiologie 1. Pathologie AMI (acuut myocard infarct) Ritmestoornissen Acuut longoedeem Hartfalen Angor Longembolen Pericarditis Endocarditis Hart tamponade Aorta aneurysma Pathologie kransslagaders Hartkleplijden Pathologie halsvaten Pleuravocht Pericardvocht Syncope 2. Behandelingen Medicamenteus Pacemakerplaatsing Plaatsing van een ICD = Inwendige defibrillator Cardioversie Coronarografie, al dan niet met plaatsen van een stent CABG Andere vaatchirurgie Pericardfenestratie Ablatie Onderzoeken EKG / holtermonitoring / telemetrie CT / NMR /echo doppler / doppler carotis EEG, neuroconsult en holter EEG VEP / MEP BERA SSEP EMG echocardio: TTE en TEE punctie: lumbaal, sternaal, ascitis, pleura en pericard scopie: colon, gastro, rectum en bronchus fietsproef coronarografie bloeddrukmeting in verschillende posities afstellen van pacemaker EFO: elektrofysiologisch onderzoek AZN Afdelingsprofiel INW

5 Zorgcategorieën van de patiënten Behandeling van hulpbehoevende tot zwaar zieke patiënten met neurologische, cardiologische en neuropsychiatrische aandoeningen. Hospitalisatie van patiënten met andere interne pathologie. Meest voorkomende verpleegactiviteiten hygiënische zorgen bedbad mondtoilet nagelverzorging scheerbeurt huidinspectie haarwassing urine en uitscheiding plaatsen van een verblijfssonde m/v starten en toezicht op vochtbalans blaastraining manueel verwijderen van faeces toedienen van fleet / lavement voeding hulp bij vocht en voedseltoediening ADL plaatsen van een maagsonde plaatsen van een microsonde toedienen en toezicht op sondevoeding observeren, controleren en registreren van fysische parameters pijn / urinedebiet / sputum / wondtoestand observeren, controleren en noteren van vitale parameters bloeddruk / pols / temperatuur / ademhaling / bewustzijn / telemetrie aanleggen observatie en notitie van comaschaal observatie cerebrale uitvalsverschijnselen Pt wegen en meten Verzorgen en spoelen van een PEG-sonde invullen van verpleegkundig dossier - Optiplan medicatie toedienen van PO / SC / IM / IV inspuitingen oog en oorindruppeling toedienen van insuline aërosoltoediening en O 2 therapie COW-medicatiedistributie c IV-therapie plaatsen van een intraveneuze katheter toezicht op IV infuus toezicht op infusietherapie / transfusie / parenterale voeding AZN Afdelingsprofiel INW

6 testen glycaemiecontrole bloedafname haemocultuur afname steriel staal urine / staal sputum wondzorg wondzorgprotocol acute & chronische wondzorg canulezorg anus praeter huidwonde katheterzorg decubituszorg en preventie assistentie geneesheer lumbaalpunctie patiënteneducatie en begeleiding psychische ondersteuning en crisisopvang palliatieve begeleiding lijktooi voorzorgsmaatregelen bij infecties Clostridium difficile MRSA / CPE Meningitis voorzorgsmaatregelen bij desoriëntatie / valpreventie lendenriem / polsbandjes / bedrek / begeleiding verpleegkundige administratie MVG-registratie verpleegkundig dossier, optiplan gebruik van intranet bloedtransfusieprocedure opzoeken van procedures Overlegstructuren op de afdeling Op verpleegkundig niveau patiëntenoverdracht 6u54 07u15 / 21u45 22u06 patiëntenbespreking 14u00 15u00 dienstoverleg 3x per jaar overleg met praktijklector Met de artsen dagelijks op werkdagen in weekend dienstdoende artsen Met anderen dagelijks overleg met de diëtiste, ergotherapeut, logopediste, sociale dienst en kinesist, geriatrisch supportteam, palliatief supportteam, psycholoog, verschillende referentie verpleegkundigen: nutritie, wondzorg - decubitus, diabetes, geriatrische zorg, dementie, palliatieve zorg, medicatiebeheer, ziekenhuishygiëne en CPE, hef- en tiltechnieken, verpleegkundig dossier, MVG, OAZIS - XDE maandelijkse vergadering voor hoofdverpleegkundigen AZN Afdelingsprofiel INW

7 Teamvergadering Neurologisch team wekelijks (donderdagvoormiddag) overleg met de neurologen, revalidatiearts, kinesist, logopedist, ergotherapeut, palliatief supportteam, sociale dienst, geriatrisch supportteam, hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen en studenten verpleegkunde, kine, ergo en logopedie Cardiologisch team geen overleg op systematische basis Verpleegkundige dagindeling op de afdeling Algemeen: principe van zonetoewijzing 6u54-7u15: patiëntenoverdracht 7u15:controleren en toedienen van ochtendmedicatie 8u00: op- en afdienen, hulp bij de maaltijd patiëntenverzorging zorgen voor verpleegkundige continuïteit verzorgingsmateriaal reinigen en in orde brengen koffiepauze met alle medewerkers van de afdeling verslag en briefing 12u00: middagmaal op- en afdienen en hulp bij de maaltijd 12u00: controleren en toedienen van medicatie 11u30-12u00: middagmaal personeel zone 1 12u30-13u30: middagmaal personeel zone 2 koffiebedeling 14u00 15u00: patiëntenbespreking vroege dienst / late dienst patiënten begeleiden bij ontslag: ontslagmedicatie en nodige documenten meegeven kamers in orde brengen na ontslag zorgen voor verpleegkundige continuïteit reinigen verpleegmateriaal en opruimen van dienstplaats 15u00: namiddagverzorging / controleren en noteren van parameters (pols / temperatuur en bloeddruk) 17u00: controleren en toedienen van medicatie 17u00: op- en afdienen van avondmaal en hulp bij de maaltijd bureel en dienstplaats in orde brengen onderzoeken voor s anderdaags: aanvragen wegbrengen en input van de aanvragen voor patiëntenvervoer avondronde met avondverzorging; controle en medicatiebedeling controleren van parameters Optiplan invullen en overdracht in orde maken 21u45 22u06: patiëntenoverdracht AZN Afdelingsprofiel INW

8 Samenwerking met andere disciplines ondersteunende diensten en apotheek medisch-technische diensten: labo, medische beeldvorming, nucleaire geneeskunde, spoedafdeling en operatiekwartier, CCU/ NCU en INZO poliklinische diensten: neurologie, cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, oftalmologie, dermatologie, psychiatrie, neurochirurgie en ORL ergo, kine, logo, sociale dienst, geriatrisch supportteam en ontslagmanagement dienst voor palliatieve begeleiding, psychologische begeleiding PAAZ afdeling in Temse samenwerking met andere ziekenhuizen (CABG hartklepchirurgie plaatsen van een ICD, ablatie, ): o.a. UZ Gent, Middelheim zh Antwerpen Gasthuisberg Leuven. oncologie en radiotherapie Vereiste voorkennis en vaardigheden van de studenten Voldoende theoretische kennis over: anatomie, fysiologie en pathologie van het zenuw- en beenderstelsel en de hersenen en tevens van hart en bloedvaten Basisnotie van: hygiënische zorg ziekenhuishygiëne:, procedure handhygiëne dient gekend te zijn mentale ondersteuning Praktisch: volgens studieniveau gestelde doelen Doelstelling van de stageperiode ALGEMEEN: Basisprincipe van hygiëne en steriliteit kunnen toepassen bij verpleegkundige activiteiten. Onder begeleiding de volledige verzorging en observatie van een patiënt kunnen uitvoeren. Ontwikkelen van relationele vaardigheden tegenover de patiënten, zijn familie en de collega s Het verpleegkundig dossier als leidraad kunnen gebruiken in de verzorging. Ergonomische werkvormen kunnen hanteren. Economisch kunnen omspringen met materiaal en tijd. Handig om weten Welke vaste afspraken gelden er voor stagiairs? 1 ste dag rondleiding in het ziekenhuis en op de afdeling Zonetoewijzing: info terug te vinden op de week en dagplanner De naam van de stagementor wordt genoteerd op de uurregeling en medegedeeld. Je kan je doelstellingen uithangen op het magneetbord voor studenten. De data van de tussentijdse en eindevaluatie worden gepland in samenspraak met de praktijklector, de stagementor en de hoofdverpleegkundige. Met vragen over de uurregeling kan je bij de hoofdverpleegkundige terecht. AZN Afdelingsprofiel INW

9 Waar kan je procedures bekijken? Infonet / intranet Mappen (cardiologie, neurologie e.a.) in kast verpleegpost Waar vind je info over de patiënten? Optiplan (verpleegkundig dossier) / medisch dossier / computer: C2M / briefingmomenten / verpleeglijst Pas steeds strikte handhygiëne toe! Samen gaan wij voor een succesvolle stage! AZN Afdelingsprofiel INW

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling:...4 Functies:...4 GRONDPLAN...5

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123 Infobrochure voor studenten Sp - Neurologie Straat 123 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN DE AFDELING 6 Medische pathologieën,

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Ziekenhuis Oost - Limburg Campus Sint Jan INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Abdominale en algemene heelkunde GV4 Versie Januari 2013 2 Inhoudstabel Voorwoord 1. Voorstelling van de verpleegeenheid 3 1.1

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten az groeninge Kortrijk Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten EPSI (Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie) Campus Vercruysselaan 5 Versie juli 2012 Inhoudstafel Welkom... 3 1. Voorstelling

Nadere informatie

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst 1-07-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Spoedgevallendienst 1 Beste student Het team van de spoedgevallendienst heet je van harte welkom.

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Inwendige 1. Cardiologie Vaatheelkunde. Straat 12

Inwendige 1. Cardiologie Vaatheelkunde. Straat 12 Infbrchure vr studenten Inwendige 1 Cardilgie Vaatheelkunde Straat 12 Infbrchure inwendige 1 straat 12 2 INHOUD INHOUD... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 4 Glbale mschrijving van de afdeling... 4 Functies... 4

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

2009 RZST jaarverslag

2009 RZST jaarverslag 2009 RZST jaarverslag inhoud Voorwoord 5 Zorg 6 Departement patiëntenzorg 7 - Oncologisch team 6 - Triagesysteem spoed geeft meest kritieke patiënten voorrang 6 - Elektronisch dispatchbord 6 - Pijnprotocol

Nadere informatie

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

Auditverslag Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende

Auditverslag Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Deze brochure is een uitgave van het Kennisnetwerk CVA Nederland. De

Nadere informatie

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra Auteurs: Kurt Stabel, Annemie Verstraete, Senne Mullie, Paul Vanden Berghe, leden van de werkgroep RVT-ROB Jan De Lepeleire, Nele Van

Nadere informatie

INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE

INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth Tieltsesteenweg 25 9900 Eeklo INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE www.wzcsint-elisabeth.be zorgsaam@stelisabeth.zkj.be Tel. 09/376.08.11

Nadere informatie

OPLEIDING TOT INTENSIVIST

OPLEIDING TOT INTENSIVIST OPLEIDING TOT INTENSIVIST competenties en ing Auteurs Sesmu Arbous, LUMC Hans Delwig, UMCG Tina van Hemel-Rintjap, LUMC Annemieke Oude Lansink, UMCG Robert Tepaske, AMC Jaap Tulleken, voorzitter, UMCG

Nadere informatie

Het model de aantrekkelijke instelling

Het model de aantrekkelijke instelling Het model de aantrekkelijke instelling De aantrekkelijke instelling wordt gedefinieerd volgens drie gemeenschappelijke krachtlijnen: een gemeenschappelijke opdrachtverklaring die gedeeld wordt door de

Nadere informatie

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

Infobrochure. Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Juni 2012

Infobrochure. Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Juni 2012 Infobrochure Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke Juni 2012 Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke Rustoordlaan 3 3010 Kessel-Lo Tel. 016 55 55 11 wzc.tervlierbeke@ocmw-leuven.be www.ocmw-leuven.be Algemene infobrochure

Nadere informatie

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ Inhoud 1. Arts-assistent in het GHZ...2 1.1 Wat doet HRM voor de arts-assistent?...2 1.2 Verzekeringen, zaak- en letselschade...2 1.3 Centrale Opleidings Commissie...2 1.4 Arts-assistentenbestuur...2

Nadere informatie

van A tot Z Technische hoogstandjes Veilige zorg Verder in dit nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem Jg. 9, nr. 2 december 2007 Toelating gesloten

van A tot Z Technische hoogstandjes Veilige zorg Verder in dit nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem Jg. 9, nr. 2 december 2007 Toelating gesloten van A tot Z Informatieblad AZ Sint-Elisabeth Zottegem Jg. 9, nr. 2 december 2007 Technische hoogstandjes Het AZ Sint-Elisabeth zet alles op alles om een kwalitatieve en technisch hoogstaande ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Uw familielid op intensieve zorg. Informatiebrochure patiënten

Uw familielid op intensieve zorg. Informatiebrochure patiënten Uw familielid op intensieve zorg Informatiebrochure patiënten 1. De dienst intensieve zorg...4 2. Bezoek...5 2.1 Bezoekuren...5 2.2 Aandachtspunten bij het bezoek...6 2.3 Verloop van een bezoek...7 2.4

Nadere informatie

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kadans Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afdeling Orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van C2 afdeling Orthopedie heet u van harte welkom. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en professionaliteit. Duidelijke

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie