Dossier Duurzaam bouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier Duurzaam bouwen"

Transcriptie

1 Dossier Duurzaam bouwen

2

3 Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en verplichtingen. De milieuwetgeving is daarvoor medeverantwoordelijk. Bepaalde materialen mogen niet meer gebruikt worden omdat ze schadelijk zijn voor het milieu en onze gezondheid. Het gaat echter verder dan dat. De producenten en de technologie staan niet stil en zorgen voortdurend voor aangepaste bouwmaterialen en technieken. Denk maar aan de isolatie, dakbedekking en onderhoudsproducten die de dag van vandaag aan strenge normen moeten voldoen. Meer en meer producenten beginnen te werken volgens het cradle-to-cradle principe. Zo wordt zoveel mogelijk afval gerecycleerd en gebruikt in de productie van nieuwe materialen. Wil u aanspraak maken op de vele premies en subsidies, dan moet u meegaan met de tijd en technologie. Investeren in een goed geïsoleerde, veilige en milieuvriendelijke woning is dus de boodschap. Het is een mythe dat duurzaam bouwen of verbouwen gelijk is aan een hoge kostprijs. De dag van vandaag zijn zelfs de goedkopere bouwmaterialen onderworpen aan strenge normen. Daarbij loont het om de juiste materialen te gebruiken om zo een premie of subsidie te bekomen. De kwaliteit en levensduur van uw woning zal er alleen maar op verbeteren. In dit dossier gaan we verder in op wat duurzaam bouwen juist is en met welke middelen de overheid dit probeert te stimuleren. Verschillende premies worden besproken en toegelicht. Dit document is tot stand gebracht op basis van informatie die terug te vinden is op en andere bronnen die u achteraan kan terugvinden.

4 Inhoudsopgave 1 Over duurzaam bouwen Duurzaam bouwen in een notendop Premies door verschillende organen Belastingvermindering door de federale overheid Premies van de Vlaamse overheid Premies van uw netbeheerder Premies van gemeente of provincie Soorten premies Vlaamse renovatiepremie Het inkomen De woning Andere eigendommen De facturen Het bedrag van de premie Vlaamse aanpassingspremie De voorwaarden voor een aanpassingspremie Werken die in aanmerking komen Vlaamse verbeteringspremie Voorwaarden Werken die in aanmerkingen komen Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen Premies en belastingsvermindering voor beschermd onroerend erfgoed Subsidies voor de aanleg van een groendak Voorwaarden Procedure Bedrag Belastingvermindering voor de beveiliging van uw woning tegen inbraak en brand Premies voor ramen (glas en schrijnwerk) Premies voor elektriciteit

5 3.10 Premies voor isolatie Belastingvermindering door de federale overheid Premies van de Vlaamse overheid Premies van uw netbeheerder Premies van gemeente of provincie Premies voor verwarming Premies voor sanitair Premies voor warmtepompen Premies voor een zonneboiler Besluit Bronvermelding

6 1 Over duurzaam bouwen Kiezen voor duurzaam wonen en bouwen betekent zoveel mogelijk rekening houden met mens en milieu. Wie duurzaam bouwt, streeft naar een zuinigenergie- en watergebruik, een goede bereikbaarheid en een zuinigruimtegebruik. Duurzaam bouwen is ook rekening houden met detoegankelijkheid van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. Bij voorkeur kiestu voor duurzame en gezonde bouwmaterialen. Duurzaam wonen hoeft echter geen handenvol geld te kosten. Het begint met de keuze van uw woonplaats en een goed ontwerp. Een nieuw huis bouwen of een bestaand huis kopen en verbouwen, is een belangrijke stap. Voor veel mensen is het de grootste investering in hun leven.iedereen streeft daarbij hetzelfde doel na: levenslang comfort. Bij de realisatie van een droomhuis zijn de principes van duurzaam bouwen niet meer weg te denken.wat houden die principes in? Duurzaam wonen enbouwen begint bij de keuze van een goede locatie. Open ruimte is een schaars goed in Vlaanderen. Daarom bouwt of verbouwt u bij voorkeur in bestaande dorpsof stadskernen. Die keuze zal uw persoonlijk comfort verhogen. U zal immers wonen in de onmiddellijke omgeving van scholen, winkels, sport- en recreatieterreinen, openbaar vervoer, fietsverbindingen enzovoort, waardoor u tijd en verplaatsingskosten bespaart. Bij het ontwerp van uw huis denkt u best ook al na over de toekomst. Woonbehoeften kunnen snel veranderen. Kinderen die opgroeien of het huis uitgaan, kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat u uw huis op termijn anders wil indelen. Als uw huis aanpasbaar is, kan u het in een latere fase op een vrij eenvoudige en goedkope manier herinrichten in functie van uw nieuwe behoeften. Duurzaam wonen en bouwen betekent ook rekening houden met het welzijn van toekomstige generaties. Een duurzaam energie-, water- en materiaalgebruik zijn dus eveneens een basisvereiste. 1.1 Duurzaam bouwen in een notendop Energiezuinigheid is één van de voorwaarden voor een duurzame woning. Maar uiteraard gaat duurzaam bouwen veel verder dan dat. In 10 puntjes wordt uitgelegd wat duurzaam bouwen juist is. Duurzaam bouwen is een evenwicht vinden tussen eigen en andermans belang en dat van toekomstige generaties en de bredere leefomgeving. Ook het evenwicht tussen eigen tijdsinvestering en kost van uitbesteding is van belang. Duurzaam bouwen is meer doen met minder. Met minder ruimte, materialen, energie en water toch een hoger comfort en een beter binnenklimaat realiseren, dat is de basisidee achter een lage-energiewoning. 6

7 Duurzaam bouwen is samenwerken. Duurzaam bouwen heeft pas kans op slagen als alle partners in het bouwproces bouwheer/vrouw, ontwerpteam, aannemers, industrie, wetgever - hun steentje bijdragen. Duurzaam bouwen is duurzaam in alle fasen van het bouwproject: de ontwerpfase, de bouwfase, de sloopfase en ook de gebruiksfase. Door een goed ontwerp spaart u kosten en energie (oriëntatie, zonering, buffering, compartimentering ). Duurzaam bouwen is nutteloos verbruik voorkomen, zowel door technische maatregelen als in de gebruiksfase. U kan bijvoorbeeld niet alleen energie sparen door tijdig de verwarming uit te zetten, maar ook door de geproduceerde warmte zo lang mogelijk vast te houden door goed te isoleren. Duurzaam bouwen is hernieuwbare winsten benutten. In de winter kan de zon tussen 20 en 60 % van de nodige energie leveren. Als we hier verstandig gebruik van maken spaart dit energie. Duurzaam bouwen is eindige bronnen optimaal gebruiken. Energie sparen door bijvoorbeeld te kiezen voor een meer rendabele verwarmingstechniek: een condensatieketel installeren in plaats van een gewone, modulerende ketel. Duurzaam bouwen is haalbare projecten realiseren door te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt binnen de tijd en ruimte die we tot onze beschikking hebben. De energie die we in het project investeren gaat dan niet verloren. Duurzaam bouwen is meer dan alleen maar technische maatregelen. U goed voelen in uw woning maakt dat u er langer blijft wonen en minder vaak uwhuis verbouwt. Daardoor spaart u kosten en energie. Duurzaam bouwen is eentotaalvisie. Dezelfde energiesparende principes kunnen toegepast worden op onze buitenomgeving. Niet enkel in de woning maar bijvoorbeeld ook in de stedenbouwkundige context. 7

8 2 Premies door verschillende organen Zowel de federale overheid, de Vlaamse overheid, uw netbeheerder als uw gemeente of provinicie kunnen bepaalde premies uitgeven. Hieronder vindt u een kort overzicht. 2.1 Belastingvermindering door de federale overheid De federale overheid geeft in 2013 en 2014 een belastingvermindering voor het plaatsen van dakisolatie (of zoldervloerisolatie). U mag 30% van het bedrag dat u betaald hebt voor de werken inbrengen in uw belastingaangifte. Er geldt wel een maxi mumbedrag. 2.2 Premies van de Vlaamse overheid Isolatie van de gevel (bijv. spouwmuurisolatie) of isolatie van het dak van uw woning komt ook in aanmerking voor de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid. Een investering in dakisolatie komt echter alleen in aanmerking wanneer dat samengaat met een gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak. Om een verbeteringspremie te kunnen krijgen, moet uw woning minstens 20 jaar oud zijn (25 jaar voor aanvragen in 2014). Deze premie kunt u drie maal aanvragen in een periode van tien jaar voor de uitvoering van kleine renovatiewerken. Of u deze premie kunt krijgen, hangt af van uw inkomenssituatie. 2.3 Premies van uw netbeheerder U kunt een premie krijgen van uw netbeheerder voor deze isolatie-maatregelen: dakisolatie (of zoldervloerisolatie), voor prioritaire huurders is er ook de sociale dakisolatiepremie voor huurwoningen buitenmuurisolatie spouwmuurisolatie vloerisolatie. Vloer-, buitenmuur- en spouwmuurisolatie moeten geplaatst worden door een aannemer. Voor de dakisolatiepremie komen ook doe-het-zelvers in aanmerking. Als u vanaf een buitenmuur of spouwmuur isoleert en u ook de ramen vervangt door ramen met hoogrendementsglas, komt u ook in aanmerking voor de verhoogde Combinatiepremie. 2.4 Premies van gemeente of provincie In een aantal gemeenten kunt u een gemeentelijke of provinciale premie krijgen voor isolatie van het dak, de muren of de vloer. 8

9 3 Soorten premies De verschillende soorten premies die we bij relevant vinden worden hieronder aangehaald. 3.1 Vlaamse renovatiepremie Om in aanmerking te komen voor deze premie moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. U kan de renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder: Als bewoner bezit u de woning op de aanvraagdatum op grond van een zakelijk recht. Als verhuurder moet u de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar. U moet in totaal voor minimum euro (excl. btw) aan werken uitvoeren. Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van; uw inkomen, uw woning, uw andere eigendommen, de facturen, de aard van de werken Het inkomen Het inkomen van de bewoner mag niet meer bedragen dan: euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met euro per persoon ten laste. Let op: persoon ten laste op het moment van de aanvraag. Er wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dit staat op het aanslagbiljet dat u terugkrijg van de belastingen. Voor aanvragen in 2014 wordt gekeken naar het inkomen van De woning De woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd moet in het Vlaamse Gewest liggen.het gebouw of het deel daarvan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande, moet minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 2014 komt 9

10 bijvoorbeeld ook een school of fabrieksgebouw in aanmerking wanneer die omgebouwd wordt tot woningen (functiewijziging). Kamers en studentenkamers worden bij de renovatiepremie niet beschouwd als woning. Er kan dus geen renovatiepremie toegekend voor werken aan kamers en studentenkamers, ook al zijn ze minstens 25 jaar oud Appartement Elke bewoner die in aanmerking komt moet apart een aanvraag doen. Werken aan gemeenschappelijke delen komen in aanmerking, maar slechts voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aparte woning of bewoner en voor zover ze toe te wijzen zijn dan de woning. In de praktijk worden de werken uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars en wordt de verdeelsleutel gebruikt die aanduidt welk gedeelte van de totale kosten van de werken aan de gemeenschappelijke delen de bewoner moet bijdragen Andere eigendommen De bewoner mag, naast de woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, geen andere woning, kamerwoning, studentenhuis of studentengemeenschapshuis volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben (naakte eigendom kan wel) op de aanvraagdatum of tijdens de periode van drie jaar die daaraan voorafgaat. Het hebben van eenbouwgrond is geen uitsluitende factor. Op deze voorwaarde voor de bewoner gelden enkele uitzonderingen. De eigendomsvoorwaarde geldt niet in de volgende gevallen: het andere goed is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit; het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik; de andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (b.v. verkocht) en de aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij de renovatiepremie aanvraagt; de andere woning valt onder de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitattest werd geweigerd, en die niet in aanmerking komen voor renovatie-, verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden. De eigenaar geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en de aanvrager was de laatste bewoner ervan. 10

11 Voor de verhuurder, die de woning waarop de aanvraag betrekking heeft, verhuurt aan een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarden De facturen De renovatiepremie wordt berekend op basis van voorgelegde facturen (betalingsbewijs is niet nodig, enkel voor gemeenschappelijke werken in een appartement). Deze facturen moeten betrekking hebben op werkzaamheden die uitgevoerd zijn door een aannemer of op de aankoop van materialen of uitrustingsgoederen die door de aanvrager zelf zijn verwerkt of geplaatst. De totale kostprijs van de werkzaamheden die in aanmerking kunnen worden genomen, moet minstens euro bedragen, exclusief btw. U moet dus minstens voor dat bedrag aan facturen bij uw aanvraag voegen. Let wel op de maximumbedragen die per categorie gelden. De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal 3 jaar oud zijn. Ze mogen evenmin dateren van voor de datum waarop u een zakelijk recht kreeg op de woning waarvoor u de premie aanvraagt. Belangrijk: sommige facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de werkzaamheden waarop ze betrekking hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het aangeraden om alle facturen die u heeft en die binnen de geldige periode vallen, bij de aanvraag te voegen. Op die manier kan u maximaal gebruik maken van de renovatiepremie. Kastickets, bestelbons en dergelijke worden niet aanvaard. Als u daarover beschikt, raden wij u aan om bij uw leverancier hiervan een factuur te vragen vooraleer een aanvraag in te dienen voor de renovatiepremie. Als het weigeren van sommige facturen tot gevolg heeft dat het vereiste minimumbedrag van euro niet bereikt wordt, dan zal u gevraagd worden of u akkoord gaat met een omzetting van uw aanvraag in een verbeteringspremie, voor zover u voldoet aan de voorwaarden van dat stelsel Het bedrag van de premie De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen en de vastgelegde maximumbedragen per categorie. De premie kan ook nooit meer dan euro bedragen. U krijgt een premie van 30% van de goedgekeurde facturen (exclusief btw): als u de aanvraag indient als bewoner en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar vóór de aanvraag: maximaal euro bedraagt te verhogen met euro per persoon ten laste 11

12 als u de aanvraag indient als verhuurder en de woning die u renoveert voor minstens 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. U krijgt een premie van 20% van de goedgekeurde facturen (exclusief btw): als u de aanvraag indient als bewoner en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar vóór de aanvraag: meer dan euro bedraagt te verhogen met euro per persoon ten laste Verhoogde premie voor buitenschrijnwerk Indien u een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren van 1 januari 2012 of later, zal de premie verhoogd worden met 10% op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk. Hiervoor moet het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende waarden: U-waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel: profiel en glas) van maximaal 1,7 W/m²K en Ug (isolatiewaarde van het glas) van maximaal 0,9 W/m²K. 12

13 3.2 Vlaamse aanpassingspremie De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kan de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken. U kan de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder. U wordt beschouwd als bewoner als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan drie jaar. U wordt beschouwd alsverhuurder als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar De voorwaarden voor een aanpassingspremie Leeftijd Uzelf als aanvrager, uw partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag Inkomen Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan euro. Dit maximum mag worden verhoogd met euro per persoon ten laste. Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan euro. Er wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum (bv. inkomen van 2011 voor aanvragen in 2014) Woning De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen Facturen De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum.de voorgelegde facturen 13

14 moeten in totaal minstens euro (inclusief btw) bedragen.de premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen voor de aanpassingswerken Werken die in aanmerking komen De aanpassingspremie kan toegekend worden voor aanpassingswerkzaamheden die te maken hebben met: technische installaties of hulpmiddelen of verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen. U kan voor elke categorie afzonderlijk een aanvraag indienen.werken aan technische installaties en hulpmiddelen komen in aanmerking indien het gaat om: maken van een aangepaste badkamer voor de bejaarde persoon (met minstens een douche en een wastafel), een tweede badkamer kan alleen gesubsidieerd worden als ze zich bevindt op een andere woonverdieping dan de eerste badkamer het plaatsen van een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift aanbrengen van elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning, als die toestellen vast verankerd zijn aan het gebouw aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken. Verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen zoals: toegankelijk maken van de woning via hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke toegangsdrempels creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen het wegwerken van niveauverschillen op de woonverdieping van de woning door het verhogen of verlagen van vloeren overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen. In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan u als persoon en per woning maximaal 3 keer een aanpassingspremie en/ofverbeteringspremie aanvragen. U moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken. 14

15 Procedure U kan de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken. Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij uw aanvraag. U kan de aanpassingspremie aanvragen; met een digitaal aanvraagformulier(dat u na het invullen afprint en opstuurt). met een aanvraagformulier op papier dat u kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag. De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing Bedrag De aanpassingspremie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken maar is nooit hoger dan euro. 15

16 3.3 Vlaamse verbeteringspremie De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet. U kan de verbeteringspremie aanvragen als bewoner of als verhuurder. U wordt beschouwd als bewoner, als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan drie jaar. U wordt beschouwd als verhuurder, als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar Voorwaarden Om voor de verbeteringspremie in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: Inkomen Het inkomen van de bewoner en de persoon met wie hij of zij samenwoont of gehuwd is, mag niet meer bedragen dan euro. Dit wordt verhoogd met euro per persoon ten laste. Het inkomen van de verhuurder (die voor minimum 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor) en de persoon met wie hij of zij samenwoont of gehuwd is mag niet meer bedragen dan euro. Er is geen verhoging voor personen ten laste. Er wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor aanvragen in 2014 wordt gekeken naar het inkomen van Woning De woning waarvoor u de verbeteringspremie vraagt, moet: in het Vlaamse Gewest liggen minstens 25 jaar oud zijn. Dit betekent als woning ingeschreven zijn bij de gemeente (bv niet als handelspand) Deze voorwaarde vervalt als de verbeteringspremie betrekking heeft op het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen. 16

17 Facturen De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen (aannemer of doe-het-zelver) van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar. Per bouwonderdeel waarop de verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben, is een vast premiebedrag voorzien. U moet facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie (zie lijst van werken). Bv. als u facturen voorlegt voor dakwerken, moet het factuurbedrag inclusief btw hiervan minstens euro bedragen aangezien de premie voor dat onderdeel euro bedraagt. Als het gaat om uitbreidingswerken wanneer men met te veel personen op een te kleine oppervlakte woont, moet voor minstens euro (inclusief btw) aan facturen voorgelegd worden Werken die in aanmerkingen komen De verbeteringspremie kan toegekend worden als: verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd werden aan de woning; de woning verbouwd werd om overbewoning te verhelpen. Dakwerken (premie euro): herstellen of vernieuwen van onderdelen van het dak (plat of hellend): de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen, de dak(vlak)ramen (velux), de schouw. Dakisolatie wordt alleen nog gesubsidieerd als ook werken aan het dak worden uitgevoerd. Wordt niet gesubsidieerd: werken aan afdaken en aan verandadaken. Buitenschrijnwerk (premie euro): het vernieuwen van bestaande ramen (het raamkader), buitendeuren en rolluiken als er gelijk met deze werken ook dubbele beglazing wordt aangebracht. nieuwe rolluiken worden alleen gesubsidieerd als ook de ramen vervangen worden. de kosten voor de afwerking (binnen en buiten) komen in aanmerking Niet: vervangen of plaatsen van veranda's (motor plaatsen op rolluiken komt in aanmerking voor aanpassingspremie) 17

18 Gevelwerkzaamheden (premie euro): het metsen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering het aanbrengen van een gevel-isolatie (meestal opvullen van bestaande spouwen) het vernieuwen van het voegwerk van de woning, al dan niet met gevelreiniging. Behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren (premie 750 euro): door een onderkapping door het plaatsen van een waterkerende laag door injectie of diffusie van waterdichtende middelen herstelling van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken komen ook in aanmerking. Plaatsen of aanpassen van een sanitaire installatie (premie 750 euro): vernieuwing (geheel of gedeeltelijk) van een bestaande badkamer of de installatie van een badkamer als die nog niet aanwezig was. (badkamer is ruimte met minstens een bad of douche en 1 of 2 wastafels). vernieuwing van het toilet of installatie van een toilet als dat nog niet aanwezig was. Samen met werken aan badkamer of toilet komen ook volgende kosten in aanmerking: alle leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer en -afvoer in openbaar rioleringsnet de leidingen en toestellen voor productie van warm sanitair water (bv zonneboiler) de afwerking van de muren, de vloer en het plafond in badkamer en toilet. Niet: tweede badkamer of toilet (komen wel in aanmerking voor aanpassingspremie) Vernieuwing (geheel of gedeeltelijk) van de elektrische huisinstallatie (premie 750 euro): alle elementen die de woning van stroom en telecommunicatie voorzien (leidingen, elektriciteitskasten, verdelers, relais,...) ook de kosten van de aansluiting en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. Let op: De installatie moet conform zijn met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en moet aangetoond worden met een attest van een erkend keuringsorgaan. Niet: verbruikstoestellen zoals verlichting, lusters, lampen, spots, wasmachine, telefoon, fornuis, koelkast,

19 Om de risico's op co-intoxicatie te verhelpen: Plaatsen van 1 waterverwarmingstoestel op gas (warmwatergeiser) voor de productie van sanitair warm water. Alleen een gastoestel van het type C, met gesloten verbrandingsruimte, komt in aanmerking (premie 250 euro) Plaatsen van maximaal 3 individuele verwarmingstoestellen op gas van het type C, met gesloten verbrandingsruimte of vervangen van een bestaande cv-ketel door een hoogrendements-verwarmingsketel op gas (label HR+ of HR Top) of stookolie (label Optimaz of Optimaz Elite. Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie 250 euro) Installatie van of omschakeling naar centrale verwarming (cv). Het betreft de levering en plaatsing van een centrale warmteproductie-eenheid met verdeling naar verwarmingslichamen (radiatoren) in alle woon-, kook-, en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen. Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie 1000 euro) Bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een schouw of rookkanaal. De schouwen moeten beantwoorden aan de veiligheidsnormen voor het afvoeren van verbrandingsgassen. Ook kosten voor dakdoorbreking en buitendakse schouwkoppen. Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie 500 euro) Uitbreidingswerken wanneer u met teveel personen op een te kleine oppervlakte woont (premie 50% van facturen (incl btw), max 1250 euro - min 600 euro): Dit zijn werken die de woon-, kook- of slaapvertrekken vergroten, zodat de woning na de werkzaamheden aangepast is aan de grootte van het gezin en zo voldoet aan de geldende bezettingsnorm. Als er een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) nodig is, moet er een kopie ervan bij de aanvraag gevoegd worden alsook de plannen. Als de werken niet vergunningsplichtig zijn, is een schets met de toestand voor en na de werkzaamheden voldoende. In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan u als persoon en per woning maximaal 3 keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie aanvragen. U moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken 19

20 Procedure U kan de verbeteringspremie pas aanvragen na uitvoering van de werken. Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij uw aanvraag. U kan de verbeteringspremie aanvragen; met een digitaal aanvraagformulier dat u na het invullen afprint en opstuurt, met een aanvraagformulier op papier dat u kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen. Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag. De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing Bedrag Het premiebedrag varieert tussen 250 euro en euro en ligt vast per bouwonderdeel. Om een premie te krijgen moet u facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie. Voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen krijgt u 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (inclusief btw). De premie bedraagt minimaal600 euro en maximaal euro. 20

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie Vlaamse renovatiepremie Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie... 2 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie?... 2 Wie kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?...

Nadere informatie

Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Renovatiepremie (Vlaams Gewest) Achter de Hoven 69 2230 Herselt Tel: 014 / 540 430 GSM: 0476 / 550 430 BTW: BE-0880347848 Registratienr: 02 26 10 Erk.nr FodBin: 20 1582 10 KBC: 733-0340703-69 www.sensec.be Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie www.batiportaal.be 1 Inhoudstafel Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie 3 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? 3 Wie kan de Vlaamse

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot Renovatiepremie besluit van de Vlaamse regering: 02 03 2007 ministerieel besluit: 09 03 2007 vanaf 26 3 2007 tot 30 11 2014 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux Vooraf De renovatiepremie is afgeschaft

Nadere informatie

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen?

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen? Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2016 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE SUBTITLE INHOUDSTABEL Welke onroerende goederen komen in aanmerking? 3 Wie kan er van genieten? 3 Categorie 1: De Bewoner 3 Categorie 2: Verhuurder 4 Berekening van

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Hervorming van de premies: inzetten op combinatie-maatregelen

Hervorming van de premies: inzetten op combinatie-maatregelen Premies vanaf 2017 De Vlaamse overheid en meerderee sectororganisaties hebben een Renovatiepact afgesloten. Hiermee wordt vooropgesteld om tegen 2050 elkee woning even energiezuinig te maken als een nieuwbouwwoning

Nadere informatie

2. Wie heeft recht op de premie?

2. Wie heeft recht op de premie? Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE VERBETERINGS- en AANPASSINGSPREMIE 1. Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOORAF: Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent. Wanneer kunt u de definitieve aanvraag indienen?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer of doe-het-zelf (verhoging met 1.570 per persoon 1.250 Factuurbedrag

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg 2010 Document te lezen als bijlage bij de brochure: Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2010 uitgegeven door VEA (Vlaams Energieagentschap)

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN Je kan deze premie voor de aanpassing van je woning aanvragen als je ouder bent dan 65 jaar. Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk

Nadere informatie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie / toelichtingsbrochure renovatiepremie RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking?... 2 2 Hoeveel mag u verdienen?... 3 3 Voor welke woning of gebouw kunt u een premie vragen?... 3 4 Welke werken komen in

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten Lijst in aanmerking komende werken premie duurzaam wonen 1. Dak- of zoldervloerisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid; b. Verwijderen van de bestaande dakbedekking; c. Afbraak van de schouw of

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Artikel 1 Onder de voorwaarden van dit reglement verleent het stadsbestuur met ingang van 1 maart 2016 binnen de perken van de jaarlijkse daartoe

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting Gemeentelijke subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/09/2014 2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

editie januari Interessante weblinks 12

editie januari Interessante weblinks 12 Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2017 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei Vanden Eeckhoudtstraat 11 1500 Halle 02/361 50 91 Pastorijstraat 21-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Gemeentehuis)

Nadere informatie

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be Onze gemeente,netbeheerder, provincie, Vlaams Gewest en de Federale overheid voorzien een aantal premies. In deze folder vindt u de basisinformatie. De woonwinkel kan u verder alle informatie bezorgen,

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016 Huisvestingspremies - uitgave april 2016 Dakwerken (geen isolatie) Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Voor eigenaars, huurders & verhuurders

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

WOONPREMIES IN MESEN

WOONPREMIES IN MESEN WOONPREMIES IN MESEN COLOFON Verantwoordelijke uitgever Sandy Evrard Burgemeester Markt 22 8957 Mesen Datum publicatie Februari 2015, 1ste druk CONTACT Voor info en begeleiding bij het aanvragen van de

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015 Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van werken die in aanmerking komen voor de energielening: 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie

Nadere informatie

PREMIEFOLDER. Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas 03 778 32 42

PREMIEFOLDER. Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas 03 778 32 42 PREMIEFOLDER HUISVESTING JANUARI 2015 V.U.: Marijke Henne, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Premies renoveren - isoleren Premies aanpassen Informatie lenen - verzekeren Info Woonwinkel Abingdonstraat

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE

Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën van personen komen

Nadere informatie

PREMIES WONEN VLAANDEREN PREMIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

PREMIES WONEN VLAANDEREN PREMIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening

Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening Energiebesparende investeringen 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie 4. Vloerisolatie 5.

Nadere informatie

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:...

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:... Premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar: Dienst

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent Uitgave oktober 2014 Beste Gentenaar Als stadsbestuur hechten we net als u veel belang aan betaalbaar, kwaliteitsvol

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017 Toelagereglement Woningrenovatie Toelichting SVK november 2017 Inleiding Wat? Toelage voor renoveren woning renoveren studentenkamer functiewijziging naar een zelfstandige woning, inclusief renovatie De

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen -

Nadere informatie

PREMIEFOLDER HUISVESTING

PREMIEFOLDER HUISVESTING PREMIEFOLDER HUISVESTING V.U.: Marijke Henne, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Premies renoveren - isoleren Premies aanpassen Informatie lenen - verzekeren Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100

Nadere informatie

ï/at en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? - ï/onen Vlaanderen

ï/at en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? - ï/onen Vlaanderen ï/at en voor wie is de Vlaamse? - ï/onen Vlaanderen pagina I van 6 Contact laar het extfanet WONEN-VLAANDEREN Ë-i' :aédé e- ièl.1di5à.e r,.cr:i.g,'j3. :ÊOtJeer rl \'l;g1jg,3,r Zoek Premies Woningkwaliteit

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15/10/2013 Bekendgemaakt op 16/10/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

premiemagazine alle premies onder één dak Powered by

premiemagazine alle premies onder één dak Powered by premiemagazine alle premies onder één dak Powered by Als je er voor kiest om je woning energiezuiniger te maken, dan kom je in aanmerking voor heel wat premies die je aardig wat geld kunnen opleveren.

Nadere informatie

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent Uitgave oktober 2014 NIEUWE WOONPREMIE IN GENT: WOONKWALITEIT Beste Gentenaar Als stadsbestuur hechten we net als

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: woning: huis, appartement of studio, als hoofdverblijfplaats bestemd

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE (INSTALLEREN VAN EEN ZONNEBOILER EN FOTOVOLTAÏSCHE

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie