introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F3 (intensieve zorgen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F3 (intensieve zorgen)"

Transcriptie

1 introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F3 (intensieve zorgen)

2 2 Voorwoord Welkom op de dienst Intensieve Zorgen (F3). Wij willen je graag als student opnemen op onze eenheid. Wij willen ons inzetten zodat u een aangename stageperiode tegemoet gaat. Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze eenheid. Het is een beknopte handleiding die je steeds kan raadplegen. Een brochure kan niet allesomvattend zijn, daarom staan zowel de artsen, hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen je graag bij indien je hulp of uitleg nodig hebt. Wij gunnen je de nodige tijd om je aan te passen aan de dienst. Wij wensen je alvast een aangename stageperiode. Namens het Intensieve Zorgen Team

3 3 Inhoud 1. Voorstelling van de dienst 1.1 Architectuur Inhoud boxen Multidisciplinair team Patiëntenpopulatie 7 2. Taakinhoud en taakverdeling 2.1 Organisatie van de verpleegzorg Dagindeling Specifieke verpleegkundige interventies Specifieke aandachtspunten 3.1 Algemeen Specifiek Administratief Verwachtingen 16

4 4 1. Voorstelling van de eenheid ARCHITECTUUR De dienst Intensieve Zorgen F3 bevindt zich op de derde verdieping van blok F (paarse kleur volgen) De dienst bestaat uit 8 individuele boxen met mogelijke uitbreiding naar 9 (11) boxen waarvan 2 isolatieboxen met sas. Bezoekuren Bezoek is mogelijk van tot uur en van tot uur (max. 3 pers.). INHOUD BOXEN Monitoring Philips Evita 2 of 4 beademingstoestel Beademingsballon Bed met standaard alternatingmatras Tillift Lavabo Nachttafel Televisie Patiëntenbel met radio en lichtschakelaar Infuuspompen en spuitdrijvers Braun Kasten met bedlinnen, wasgerief, incontinentiemateriaal Materiaal voor: prikken van diepe veneuze en arteriële katheter, plaatsen van een blaas- en maagsonde, intubatie, infusie en wondzorg Aansluiting voor dialysetoestel

5 5 MULTIDISCIPLINAIR TEAM Verpleegkundig team Hoofdverpleegkundige Jan Lambrechts Stagementoren Sabine Jooken Astrid Poleunus Anja Gregoir Dimitri Brusseleers Niki Lenaers Stagebegeleiding Mia Roggen (KHLIM) Isabel Kortleven (PHL) Claire Janssen (VTI) Medisch Team Medisch diensthoofd ITE Intensivisten Dr. Y. Claes Dr. Y. Claes Dr. D. Knoors Dr. D. Van Roosbroeck Dr. T. Vu Dr. S. Vanden Eynden Anesthesisten Cardiologen Vaatchirurgie Dr. L. Bequé Dr. M. Dierckx Dr. MP. Lieben Dr. K. Vaninbroux Dr. G. Achten Dr. M.-C. Vroonen Dr. M. Kuypers Dr. J. Beckers Dr. C. De Meester Dr. T. Herbots Dr. P. Morias Dr. F. Libeer Dr. J.- P. Lacquet Dr. L. Verougstraete Dr. P. van de Gender Abdominale chirurgie Orthopedie Dr. P. Geyskens Dr. B. Masereel Dr. W. Degraeve Dr. A. Hendrickx Prof. dr. P. Lauweryns Dr. J. Mievis Dr. A. Moermans

6 6 Dr. L. Renson Dr. H. Tubbax Dr. W. De Weerdt Dr. R. Haraké Dr. P. Bollars Maxillo-faciaal chirurgie Urologen Neurochirurgie Geriaters Nefrologie Dr. E. Annys Dr. O. Meeus Dr. D. De Coster Dr. B. Goossens Dr. J. Vanderkerken Dr. P. Donkersloot Dr. E. Put Dr. M. Wissels Dr. H. Joosen Dr. S. Martens Dr. P. Claus Dr. S. Smets Dr. H. Verbruggen Dr. D. Peeters Andere Medewerkers Onderhoud Lutgarde, Martine en Rita Kinesisten Katja Berden en Annebel Meester Sociale dienst An Joachims Pastoraal medewerkers Ann, Ine en Madeleine Palliatief vpk. Kurt Vandendooren PATIËNTENPOPULATIE ITE is een dienst waar kritisch zieke patiënten behandeld en bewaakt worden met overname of ondersteuning van de ademhaling, circulatie, e.d. - zoals: Chirurgische ingreep: Carotis operatie, abdominaal aneurysma, thoracotomie/scopie, hemicolectomie, nefrectomie, prostatectomie, totale heupprothese, totale knieprothese Cardiale problemen: Infarct, longoedeem, cardiogene shock, reanimatie, hartritmestoornissen, longembolen, hartfalen Longaandoeningen: Pneumonie (vb; aspiratie), COPD-opstoot, status astmaticus Polytrauma

7 7 Inwendige pathologie: Maagbloeding, intoxicatie Patiënten in shock: Hypovolemische, anafylactische, cardiogene, septische Neurologische aandoeningen: Subarachnoïdale bloeding, neurotrauma, ziekte van Guilain Barré, ALS (amyotrofische lateraalsclerose), polyneuropathie, meningitis viraal of bacterieel, subduraal of epiduraal hematoom, trepanatie met drukmeting, prelevatie (patiënt voor orgaandonatie), status epilepticus

8 8 2. Taakinhoud en -verdeling ORGANISATIE VAN DE VERPLEEGZORG De verpleegkundigen werken volgens een bepaald schema wat onderverdeeld is in vroege, late en nacht. vroegdienst middagdienst nachtdienst dagdienst van tot uur van tot uur van tot uur van tot uur (hoofdverpleegkundige) De dienstregeling voor de studenten wordt opgesteld door de stagebegeleidster en de stagementor. Hierbij wordt de student zoveel mogelijk gekoppeld aan één van de stagementoren. DAGINDELING uur - Aanvang vroegdienst uur - Patiëntentoewijzing - Individuele briefing van de toegewezen patiënten uur - Einde nachtdienst uur - Controle ID - controle ETT positie + cuffdruk - controle + nullen drukmeting - Herstarten sondevoeding na controle residu ( Actrapid!) - Parametercontrole - eventueel afname ECG - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis 08.15u uur - Ontbijt patiënten - Totaalzorg bij de toegewezen patiënten: bedbad, mondzorg, wondzorg, catheterzorg, oogzorg, ETT, aspiratie ETT op indicatie. - Wisselhouding - Observaties - Zaalronde anesthesisten/cardiologen uur - Parametercontrole + Glycemiecontrole - Aspiratie ETT (=enkel op indicatie) - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis uur - Pauze uur - Observatie en bewaking - Vervangen van infuus- en druklijnen volgens protocol - Administratie (ontslagen ) uur - Parametercontrole

9 9 - Telemetrie opslaan gebeurtenis + afdrukken events - Aspiratie ETT (= enkel op indicatie), mondzorg - Wisselhouding - Middagmaal patiënten - Middagpauze verpleegkundigen uur - Middagpauze verpleegkundigen 2 - Controle patiënten en kamers i.f.v. bezoek - Blinden dicht uur - bezoek Iedere verpleegkundige spreekt met de familie van de hem/haar toegewezen patiënten en geeft toelichting binnen het afgesproken kader uur - Start namiddagdienst - Blinden open uur - Patiëntentoewijzing - Individuele briefing van de toegewezen patiënten uur - Controle ID - Klaarzetten labo s en culturen - Controle + nullen drukmeting + positie ETT en cuffdruk - Parametercontrole + glycemiecontrole + BGW - Aspiratie ETT (enkel op indicatie) - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis - Transfer van patiënten naar de verpleegafdeling 16.00u uur - Parametercontrole - Telemetrie opslaan gebeurtenis - Aspiratie ETT (= op indicatie), mondzorg - (controle ETT positie + cuffdruk) - Wisselhouding uur - Pauze uur - Administratie - Avondmaal patiënten - Parametercontrole + glycemiecontrole - Aspiratie ETT (= enkel op indicatie) - Stop sondevoeding ( Actrapid!) - Controle i.f.v. bezoek - Blinden dicht - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis uur - Bezoek Iedere verpleegkundige spreekt met de familie van de hem/haar toegewezen patiënten en geeft toelichting binnen het afgesproken kader.

10 uur - Blinden open - Avondeten verpleegkundigen uur - Avondeten verpleegkundigen uur - Parametercontrole - Wisselhouding - Herstart sondevoeding na residubepaling (Actrapid!) - Aspiratie ETT (=enkel op indicatie), Mondzorg - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis + afdrukken events uur - Start nachtdienst uur - Patiëntentoewijzing - Individuele briefing van de toegewezen patiënten uur - Controle ID - Controle + nullen drukmeting + positie ETT en cuffdruk - Parametercontrole + glycemiecontrole + BGW - Aspiratie ETT (=enkel op indicatie) - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis uur - Administratie, volgbladen ITE, telemetrie - 24u medicatie uur - Parametercontrole - Wisselhouding - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis - aspiratie ETT (= op indicatie), mondzorg uur - Parametercontrole + glycemie - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis - aspiratie ETT (=enkel op indicatie) uur - pauze uur - Parametercontrole - Aspiratie ETT (= op indicatie), mondzorg - Wisselhouding - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis + afdrukken events uur - Bloedname, afname culturen, BGW, glycemie - ledigen/wisselen collectoren - stop sondevoeding (actrapid!) - Parametercontrole - Aspiratie ETT(=enkel op indicatie) - Afsluiten vochtbalans - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis

11 11 Algemene aandachtspunten: wanneer de verpleegkundige tijdens de observatie van de patiënt belangrijke problemen detecteert brengt hij/zij onmiddellijk de behandelende arts hiervan op de hoogte. bij cardio-pulmonair arrest: CPR starten en anesthesist verwittigen. Aandachtspunt: Deze dagindeling is een richtlijn die kan veranderen door mogelijk onverwachte opnames of verandering in de toestand van de patiënt. De enige vastliggende uren zijn de bezoekuren.

12 12 SPECIFIEKE VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES Ademhalingsstelsel - Observatie: frequentie, saturatie, cyanose, ademhalingstype, mondtoilet beademde patiënt om de 4 uur met mondinspectie, aspiratie endotracheale tube, zuurstof toediening via neusbril, masker, sonde, NPPV(=Non-invasieve positieve drukventilatie). Bij beademde patiënt: tidal volume, peakdruk, minuutvolume, frequentie, beademingsmodi Haemodynamische toestand - Om de 2 uur controle en interpretatie van: hartfrequentie, bloeddruk, CVD, diurese - Controle vochtbalans met eventuele correctie: d.m.v. transfusie, inotropica, colloïden, diuretica, substitutie therapie en eventuele dialyse. - Controle perifere circulatie: nagaan capilaire refill en arteriële pulsaties ter hoogte van occlusie bij trombolyse patiënten. Spijsverteringsstelsel - Toezicht op inname voedsel per os aandachtspunt = aspiratie!!! - Toedienen van sondevoeding: maagsonde en PEG-sonde - Plaatsing en controle positie maagsonde bij beademde en niet-beademde patiënt - Observatie maagvocht (kleur, hoeveelheid) - Toediening medicatie via maagsonde - Controle peristaltiek m.b.v. stethoscoop - Observatie stoelgang (kleur, geur, productie) Uro-genitaalstelsel - Plaatsing verblijfssonde met cultuur name - Observatie diurese naar aspect, hoeveelheid - Blaastraining - Blaasspoeling Huid en zintuigen - Om de 2uur pupilcontrole: cornea-reflex, pupilreactie - Oogzalf bij beademde patiënt 3x per dag - Decubituspreventie d.m.v. wisselhouding om de 4 uur, gebruik alternating matras - Diverse wondzorg (= vb. DAV, drain, decubitus, complexe wondzorg, brandwonden, tracheostomie) - Katheterzorg iedere 4 dagen of bij bevuild verband Metabolisme - Bloedgascontrole iedere 8 uur - Arteriële/veneuze bloedafname - Glycemie dagprofiel Medicamenteuze toedieningen - Toediening medicatie: per os, IV, IM, SC, lokaal, TD - Aandachtspunten bij toediening: tijdstip, dosis, oplosmiddel, toedieningsduur en toedieningsweg - Observatie patiënt tijdens toediening in kader van toegediende medicatie - Observatie continue toediening van IV medicatie via: volumetrische of spuitpomp

13 13 Mobiliteit - Wisselhouding elke 4 uur - Chirurgische patiënt opzetten in zetel - Cardiale patiënt systematisch langer opzetten per dag - Stimulatie patiënt om ledematen te bewegen ter preventie van flebitis - Kinetherapie: actieve/passieve oefeningen - Decubituspreventie d.m.v. hoogstand ledematen Hygiëne - Totaalzorg patiënt: bedbad, verzorging haar en nagels - Handhygiëne - Aandacht voor isolaties Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose - Bloedname via arteriële, DVC, en perifere bloedname - CVD meting via DVC - Maken en interpreteren van ECG - ICP-meting Assistentie bij medische handelingen - Voorbereiding, assistentie bij plaatsing DVC, arteriële katheter, intubatie, cardioversie - Bediening van defibrillator, uitwendige pacemaker, oxylog - Controle en gebruik van beademingstoestel - Reanimatie

14 14 3. Aandachtspunten ALGEMEEN Als algemene aandachtspunten proberen we een goede orde en netheid na te streven. SPECIFIEK De student werkt steeds onder toezicht van een verpleegkundige, maar zal naarmate de stage vordert de kans krijgen om meer zelfstandig te werken. We besteden ook veel aandacht aan de begeleiding van de patiënt. We doen dit door de patiënt aan te moedigen, gerust te stellen, de zelfredzaamheid te stimuleren en hem/haar zo goed mogelijk te informeren over de toestand. Tijdens de begeleiding van de patiënt observeren we ook de vitale parameters en rapporteren deze in het verpleegdossier. In het dossier rapporteren we zowel medische, verpleegkundige, fysische, psychologische als sociale gegevens. De wijze waarop de gegevens gerapporteerd worden in het dossier worden bij aanvang van de stage overlopen en uitgelegd. ADMINISTRATIE Hieronder verstaan we het invullen van het verpleegkundig dossier, de opname en ontslagformulieren door de verantwoordelijke verpleegkundige. De bestelling van de medicatie die men niet uit de medicatiekast kan nemen. De anamnese formulieren worden reeds ingevuld op spoedgevallen of door de verwijzende afdeling. Ook worden er maandelijks decubitus formulieren ingevuld. 4. Verwachtingen WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE STUDENT? - We verwachten van je dat je de verpleegkundige handelingen uit het eerste en tweede jaar goed kent. Indien je bepaalde basistechnieken nog niet voldoende beheerst, herhaal je de theorie voor de aanvang van de stage en neem je deze handelingen ook op in je doelstellingen. - Formuleer tegen de eerste stagedag je doelstellingen. Deze doelstellingen overlopen we de eerste dag en toetsen we op haalbaarheid. We proberen samen met jou je doelstellingen zo optimaal mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden op dat moment. - Een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het dragen van uurwerken, ringen en andere juwelen wordt niet toegestaan. Je nagels dienen verzorgd en kortgeknipt te zijn, en een algemene goede persoonlijke hygiëne is gewenst. - We willen je stimuleren tot zelfstandigheid, maar anderzijds: vraag ook tijdig advies bij twijfel. Initiatief nemen vinden we eveneens belangrijk. - Wees kritisch bij elke handeling. Stel het waarom van de uit te voeren handeling in vraag, verzamel voldoende gegevens alvorens een taak aan te vatten en bekijk hoe je het efficiënt en professioneel kan aanpakken. - Indien je ondanks alle voorzorgen toch een fout maakt, op welk gebied dan ook, wees eerlijk en kom dit altijd melden! Elke fout kan immers belangrijke gevolgen hebben.

15 15 - Tijdens de stage mag je ook oefenen op overdracht van patiëntengegevens naar collega s of artsen. Je mag steeds zelf aanbrengen dat je dit wilt doen. - Respecteer de privacy en het beroepsgeheim. - Informatie geven aan patiënten en familie gebeurt steeds door de arts of de verantwoordelijke verpleegkundige. Je mag deze gesprekken gerust bijwonen. - Bij ziekte: verwittig tijdig de afdeling voor de aanvang van je shift. Verwittig ook je school. - Op de eerste stagedag vragen we ons een telefoonnummer en adres door te geven waarop we je kunnen bereiken. - Orde en netheid in de boxen - Stiptheid: gelieve ten laatste 5 minuten voor aanvang van de shift aanwezig te zijn op de dienst. - Niet eten tijdens of na de briefing, gelieve dit op voorhand te doen. - Gelieve de stagebrochure door te nemen en bij aanvang van de stage mee te brengen naar de dienst. WAT KAN EEN STUDENT VAN ONS VERWACHTEN? - Een vriendelijke, deskundige begeleiding en uitleg door de verpleegkundigen. - We stimuleren je leerproces, en bieden je kansen aan om nieuwe, maar ook gekende technieken te oefenen. - Mogelijkheid tot inzage van literatuur (handboeken-intranet-internet). - Bijwonen van onderzoeken of operaties gebeuren in onderlinge afspraak met de mentor of (hoofd)verpleegkundige. - Bijwonen van informatieve gesprekken met patiënt en/of familie. - Continue feedback, tussentijdse evaluatie en een grondige eindevaluatie met oog voor opbouwende commentaren. - Bijwonen van briefing en multidisciplinaire overdracht. - Informatiebrochures. - Scriptiebegeleiding. VEEL SUCCES TIJDENS JE STAGE!

16 16 Bijlage 1: Concentratie standaarddrips: Medicatie Dosis Oplosmiddel Actrapid 50IE/50ml Nacl 0.9% Actosolv IE/50ml High+Med dose Nacl 0.9% Actosolv IE/50ml Low Dose Nacl 0.9% Adrenaline 10mg/50ml (kan ook met meerdere Nacl 0.9% ampullen volgens nood) Catapressan 900mg/50ml Nacl 0.9% Cordarone 900mg/50ml Glucose 5% Corotrope 20mg/50ml Nacl 0.9% Corvaton 40mg/40ml donkere spuit Nacl 0.9% Contramal+Litican 1000mg+200mg/50ml Nacl 0.9% Depakine 1200mg/50ml Nacl 0.9% Dobutrex 250mg/50ml Glucose 5% Dopamine 250mg/50ml Glucose 5% Dipidolor+Dormicum 120mg+50mg/50ml Nacl 0.9% Diprivan 2% Opgeloste spuit Glazidim 6g/50ml Nacl 0.9% Heparine 25000IE(1flacon Braun)/50ml Nacl 0.9% Isuprel 1mg(= 5ampullen 0.2mg)/50ml Nacl 0.9% Kaliumchloride Volgens voorschrift PUUR Lasix Puur 2 ampullen 250mg Donkere spuit Levophed 4mg(=1 ampule)/40ml (kan ook met Nacl 0.9% meerder ampullen volgens nood maar steeds tot 40ml aanlengen) Nimotop Puur (1 Flacon) donker spuit Puur Pantomed 120mg/30ml Nacl 0.9% Pentothal 1g/50ml Nacl 0.9% Ultiva 5mg/50ml Nacl 0.9% Rydene Puur (10 ampullen 5ml) Sandostatine 1g/48ml NaCl 0.9% Vancomycine 1g/50ml Nacl 0.9%

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Ziekenhuis Oost - Limburg Campus Sint Jan INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Abdominale en algemene heelkunde GV4 Versie Januari 2013 2 Inhoudstabel Voorwoord 1. Voorstelling van de verpleegeenheid 3 1.1

Nadere informatie

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst 1-07-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Spoedgevallendienst 1 Beste student Het team van de spoedgevallendienst heet je van harte welkom.

Nadere informatie

Uw familielid op intensieve zorg. Informatiebrochure patiënten

Uw familielid op intensieve zorg. Informatiebrochure patiënten Uw familielid op intensieve zorg Informatiebrochure patiënten 1. De dienst intensieve zorg...4 2. Bezoek...5 2.1 Bezoekuren...5 2.2 Aandachtspunten bij het bezoek...6 2.3 Verloop van een bezoek...7 2.4

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten az groeninge Kortrijk Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten EPSI (Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie) Campus Vercruysselaan 5 Versie juli 2012 Inhoudstafel Welkom... 3 1. Voorstelling

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123 Infobrochure voor studenten Sp - Neurologie Straat 123 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN DE AFDELING 6 Medische pathologieën,

Nadere informatie

INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE

INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth Tieltsesteenweg 25 9900 Eeklo INFO VOOR STAGIAIRS RISICOANALYSE www.wzcsint-elisabeth.be zorgsaam@stelisabeth.zkj.be Tel. 09/376.08.11

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling:...4 Functies:...4 GRONDPLAN...5

Nadere informatie

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afdeling Orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van C2 afdeling Orthopedie heet u van harte welkom. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en professionaliteit. Duidelijke

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

Infobrochure. Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Juni 2012

Infobrochure. Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Juni 2012 Infobrochure Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke Juni 2012 Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke Rustoordlaan 3 3010 Kessel-Lo Tel. 016 55 55 11 wzc.tervlierbeke@ocmw-leuven.be www.ocmw-leuven.be Algemene infobrochure

Nadere informatie

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

Zo wordt uw hart onderzocht

Zo wordt uw hart onderzocht Infobrochure Coronarografie Zo wordt uw hart onderzocht Uw welzijn verdient onze beste zorg Deze brochure geeft een beknopte uitleg overde coronarografie of hartkatheterisatie, een gespecialiseerd onderzoek

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra Auteurs: Kurt Stabel, Annemie Verstraete, Senne Mullie, Paul Vanden Berghe, leden van de werkgroep RVT-ROB Jan De Lepeleire, Nele Van

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Informatiebrochure: kind onder narcose

Informatiebrochure: kind onder narcose Informatiebrochure: kind onder narcose Informatiebrochure: Bezoeker in het operatiekwartier (begeleidende ouders) Door deze brochure goed door te nemen, kunt u uw kind reeds thuis voorbereiden op de ziekenhuisopname,

Nadere informatie

Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV

Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV 1 Inhoudsopgave bijlage 2 kennismakingsprocedure studenten; Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 3 Gegevens Blz. 5 Inleiding Blz. 5 Wat neemt de student mee tijdens de introductie

Nadere informatie

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 ISSN 1376-7801 SPOEDGEVALLEN Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 V.U. Lauwaert Door, Briel 115, 9340 Smetlede Nr. 3 spoedgevallen

Nadere informatie

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2014-2015 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar Totale heup Orthopedie Beter voor elkaar 2 Hartelijk welkom op afdeling 5A U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Ikazia Ziekenhuis. Om tijdens uw opname alles goed te laten verlopen,

Nadere informatie