introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F3 (intensieve zorgen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F3 (intensieve zorgen)"

Transcriptie

1 introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F3 (intensieve zorgen)

2 2 Voorwoord Welkom op de dienst Intensieve Zorgen (F3). Wij willen je graag als student opnemen op onze eenheid. Wij willen ons inzetten zodat u een aangename stageperiode tegemoet gaat. Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze eenheid. Het is een beknopte handleiding die je steeds kan raadplegen. Een brochure kan niet allesomvattend zijn, daarom staan zowel de artsen, hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen je graag bij indien je hulp of uitleg nodig hebt. Wij gunnen je de nodige tijd om je aan te passen aan de dienst. Wij wensen je alvast een aangename stageperiode. Namens het Intensieve Zorgen Team

3 3 Inhoud 1. Voorstelling van de dienst 1.1 Architectuur Inhoud boxen Multidisciplinair team Patiëntenpopulatie 7 2. Taakinhoud en taakverdeling 2.1 Organisatie van de verpleegzorg Dagindeling Specifieke verpleegkundige interventies Specifieke aandachtspunten 3.1 Algemeen Specifiek Administratief Verwachtingen 16

4 4 1. Voorstelling van de eenheid ARCHITECTUUR De dienst Intensieve Zorgen F3 bevindt zich op de derde verdieping van blok F (paarse kleur volgen) De dienst bestaat uit 8 individuele boxen met mogelijke uitbreiding naar 9 (11) boxen waarvan 2 isolatieboxen met sas. Bezoekuren Bezoek is mogelijk van tot uur en van tot uur (max. 3 pers.). INHOUD BOXEN Monitoring Philips Evita 2 of 4 beademingstoestel Beademingsballon Bed met standaard alternatingmatras Tillift Lavabo Nachttafel Televisie Patiëntenbel met radio en lichtschakelaar Infuuspompen en spuitdrijvers Braun Kasten met bedlinnen, wasgerief, incontinentiemateriaal Materiaal voor: prikken van diepe veneuze en arteriële katheter, plaatsen van een blaas- en maagsonde, intubatie, infusie en wondzorg Aansluiting voor dialysetoestel

5 5 MULTIDISCIPLINAIR TEAM Verpleegkundig team Hoofdverpleegkundige Jan Lambrechts Stagementoren Sabine Jooken Astrid Poleunus Anja Gregoir Dimitri Brusseleers Niki Lenaers Stagebegeleiding Mia Roggen (KHLIM) Isabel Kortleven (PHL) Claire Janssen (VTI) Medisch Team Medisch diensthoofd ITE Intensivisten Dr. Y. Claes Dr. Y. Claes Dr. D. Knoors Dr. D. Van Roosbroeck Dr. T. Vu Dr. S. Vanden Eynden Anesthesisten Cardiologen Vaatchirurgie Dr. L. Bequé Dr. M. Dierckx Dr. MP. Lieben Dr. K. Vaninbroux Dr. G. Achten Dr. M.-C. Vroonen Dr. M. Kuypers Dr. J. Beckers Dr. C. De Meester Dr. T. Herbots Dr. P. Morias Dr. F. Libeer Dr. J.- P. Lacquet Dr. L. Verougstraete Dr. P. van de Gender Abdominale chirurgie Orthopedie Dr. P. Geyskens Dr. B. Masereel Dr. W. Degraeve Dr. A. Hendrickx Prof. dr. P. Lauweryns Dr. J. Mievis Dr. A. Moermans

6 6 Dr. L. Renson Dr. H. Tubbax Dr. W. De Weerdt Dr. R. Haraké Dr. P. Bollars Maxillo-faciaal chirurgie Urologen Neurochirurgie Geriaters Nefrologie Dr. E. Annys Dr. O. Meeus Dr. D. De Coster Dr. B. Goossens Dr. J. Vanderkerken Dr. P. Donkersloot Dr. E. Put Dr. M. Wissels Dr. H. Joosen Dr. S. Martens Dr. P. Claus Dr. S. Smets Dr. H. Verbruggen Dr. D. Peeters Andere Medewerkers Onderhoud Lutgarde, Martine en Rita Kinesisten Katja Berden en Annebel Meester Sociale dienst An Joachims Pastoraal medewerkers Ann, Ine en Madeleine Palliatief vpk. Kurt Vandendooren PATIËNTENPOPULATIE ITE is een dienst waar kritisch zieke patiënten behandeld en bewaakt worden met overname of ondersteuning van de ademhaling, circulatie, e.d. - zoals: Chirurgische ingreep: Carotis operatie, abdominaal aneurysma, thoracotomie/scopie, hemicolectomie, nefrectomie, prostatectomie, totale heupprothese, totale knieprothese Cardiale problemen: Infarct, longoedeem, cardiogene shock, reanimatie, hartritmestoornissen, longembolen, hartfalen Longaandoeningen: Pneumonie (vb; aspiratie), COPD-opstoot, status astmaticus Polytrauma

7 7 Inwendige pathologie: Maagbloeding, intoxicatie Patiënten in shock: Hypovolemische, anafylactische, cardiogene, septische Neurologische aandoeningen: Subarachnoïdale bloeding, neurotrauma, ziekte van Guilain Barré, ALS (amyotrofische lateraalsclerose), polyneuropathie, meningitis viraal of bacterieel, subduraal of epiduraal hematoom, trepanatie met drukmeting, prelevatie (patiënt voor orgaandonatie), status epilepticus

8 8 2. Taakinhoud en -verdeling ORGANISATIE VAN DE VERPLEEGZORG De verpleegkundigen werken volgens een bepaald schema wat onderverdeeld is in vroege, late en nacht. vroegdienst middagdienst nachtdienst dagdienst van tot uur van tot uur van tot uur van tot uur (hoofdverpleegkundige) De dienstregeling voor de studenten wordt opgesteld door de stagebegeleidster en de stagementor. Hierbij wordt de student zoveel mogelijk gekoppeld aan één van de stagementoren. DAGINDELING uur - Aanvang vroegdienst uur - Patiëntentoewijzing - Individuele briefing van de toegewezen patiënten uur - Einde nachtdienst uur - Controle ID - controle ETT positie + cuffdruk - controle + nullen drukmeting - Herstarten sondevoeding na controle residu ( Actrapid!) - Parametercontrole - eventueel afname ECG - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis 08.15u uur - Ontbijt patiënten - Totaalzorg bij de toegewezen patiënten: bedbad, mondzorg, wondzorg, catheterzorg, oogzorg, ETT, aspiratie ETT op indicatie. - Wisselhouding - Observaties - Zaalronde anesthesisten/cardiologen uur - Parametercontrole + Glycemiecontrole - Aspiratie ETT (=enkel op indicatie) - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis uur - Pauze uur - Observatie en bewaking - Vervangen van infuus- en druklijnen volgens protocol - Administratie (ontslagen ) uur - Parametercontrole

9 9 - Telemetrie opslaan gebeurtenis + afdrukken events - Aspiratie ETT (= enkel op indicatie), mondzorg - Wisselhouding - Middagmaal patiënten - Middagpauze verpleegkundigen uur - Middagpauze verpleegkundigen 2 - Controle patiënten en kamers i.f.v. bezoek - Blinden dicht uur - bezoek Iedere verpleegkundige spreekt met de familie van de hem/haar toegewezen patiënten en geeft toelichting binnen het afgesproken kader uur - Start namiddagdienst - Blinden open uur - Patiëntentoewijzing - Individuele briefing van de toegewezen patiënten uur - Controle ID - Klaarzetten labo s en culturen - Controle + nullen drukmeting + positie ETT en cuffdruk - Parametercontrole + glycemiecontrole + BGW - Aspiratie ETT (enkel op indicatie) - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis - Transfer van patiënten naar de verpleegafdeling 16.00u uur - Parametercontrole - Telemetrie opslaan gebeurtenis - Aspiratie ETT (= op indicatie), mondzorg - (controle ETT positie + cuffdruk) - Wisselhouding uur - Pauze uur - Administratie - Avondmaal patiënten - Parametercontrole + glycemiecontrole - Aspiratie ETT (= enkel op indicatie) - Stop sondevoeding ( Actrapid!) - Controle i.f.v. bezoek - Blinden dicht - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis uur - Bezoek Iedere verpleegkundige spreekt met de familie van de hem/haar toegewezen patiënten en geeft toelichting binnen het afgesproken kader.

10 uur - Blinden open - Avondeten verpleegkundigen uur - Avondeten verpleegkundigen uur - Parametercontrole - Wisselhouding - Herstart sondevoeding na residubepaling (Actrapid!) - Aspiratie ETT (=enkel op indicatie), Mondzorg - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis + afdrukken events uur - Start nachtdienst uur - Patiëntentoewijzing - Individuele briefing van de toegewezen patiënten uur - Controle ID - Controle + nullen drukmeting + positie ETT en cuffdruk - Parametercontrole + glycemiecontrole + BGW - Aspiratie ETT (=enkel op indicatie) - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis uur - Administratie, volgbladen ITE, telemetrie - 24u medicatie uur - Parametercontrole - Wisselhouding - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis - aspiratie ETT (= op indicatie), mondzorg uur - Parametercontrole + glycemie - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis - aspiratie ETT (=enkel op indicatie) uur - pauze uur - Parametercontrole - Aspiratie ETT (= op indicatie), mondzorg - Wisselhouding - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis + afdrukken events uur - Bloedname, afname culturen, BGW, glycemie - ledigen/wisselen collectoren - stop sondevoeding (actrapid!) - Parametercontrole - Aspiratie ETT(=enkel op indicatie) - Afsluiten vochtbalans - TELEMETRIE: opslaan gebeurtenis

11 11 Algemene aandachtspunten: wanneer de verpleegkundige tijdens de observatie van de patiënt belangrijke problemen detecteert brengt hij/zij onmiddellijk de behandelende arts hiervan op de hoogte. bij cardio-pulmonair arrest: CPR starten en anesthesist verwittigen. Aandachtspunt: Deze dagindeling is een richtlijn die kan veranderen door mogelijk onverwachte opnames of verandering in de toestand van de patiënt. De enige vastliggende uren zijn de bezoekuren.

12 12 SPECIFIEKE VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES Ademhalingsstelsel - Observatie: frequentie, saturatie, cyanose, ademhalingstype, mondtoilet beademde patiënt om de 4 uur met mondinspectie, aspiratie endotracheale tube, zuurstof toediening via neusbril, masker, sonde, NPPV(=Non-invasieve positieve drukventilatie). Bij beademde patiënt: tidal volume, peakdruk, minuutvolume, frequentie, beademingsmodi Haemodynamische toestand - Om de 2 uur controle en interpretatie van: hartfrequentie, bloeddruk, CVD, diurese - Controle vochtbalans met eventuele correctie: d.m.v. transfusie, inotropica, colloïden, diuretica, substitutie therapie en eventuele dialyse. - Controle perifere circulatie: nagaan capilaire refill en arteriële pulsaties ter hoogte van occlusie bij trombolyse patiënten. Spijsverteringsstelsel - Toezicht op inname voedsel per os aandachtspunt = aspiratie!!! - Toedienen van sondevoeding: maagsonde en PEG-sonde - Plaatsing en controle positie maagsonde bij beademde en niet-beademde patiënt - Observatie maagvocht (kleur, hoeveelheid) - Toediening medicatie via maagsonde - Controle peristaltiek m.b.v. stethoscoop - Observatie stoelgang (kleur, geur, productie) Uro-genitaalstelsel - Plaatsing verblijfssonde met cultuur name - Observatie diurese naar aspect, hoeveelheid - Blaastraining - Blaasspoeling Huid en zintuigen - Om de 2uur pupilcontrole: cornea-reflex, pupilreactie - Oogzalf bij beademde patiënt 3x per dag - Decubituspreventie d.m.v. wisselhouding om de 4 uur, gebruik alternating matras - Diverse wondzorg (= vb. DAV, drain, decubitus, complexe wondzorg, brandwonden, tracheostomie) - Katheterzorg iedere 4 dagen of bij bevuild verband Metabolisme - Bloedgascontrole iedere 8 uur - Arteriële/veneuze bloedafname - Glycemie dagprofiel Medicamenteuze toedieningen - Toediening medicatie: per os, IV, IM, SC, lokaal, TD - Aandachtspunten bij toediening: tijdstip, dosis, oplosmiddel, toedieningsduur en toedieningsweg - Observatie patiënt tijdens toediening in kader van toegediende medicatie - Observatie continue toediening van IV medicatie via: volumetrische of spuitpomp

13 13 Mobiliteit - Wisselhouding elke 4 uur - Chirurgische patiënt opzetten in zetel - Cardiale patiënt systematisch langer opzetten per dag - Stimulatie patiënt om ledematen te bewegen ter preventie van flebitis - Kinetherapie: actieve/passieve oefeningen - Decubituspreventie d.m.v. hoogstand ledematen Hygiëne - Totaalzorg patiënt: bedbad, verzorging haar en nagels - Handhygiëne - Aandacht voor isolaties Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose - Bloedname via arteriële, DVC, en perifere bloedname - CVD meting via DVC - Maken en interpreteren van ECG - ICP-meting Assistentie bij medische handelingen - Voorbereiding, assistentie bij plaatsing DVC, arteriële katheter, intubatie, cardioversie - Bediening van defibrillator, uitwendige pacemaker, oxylog - Controle en gebruik van beademingstoestel - Reanimatie

14 14 3. Aandachtspunten ALGEMEEN Als algemene aandachtspunten proberen we een goede orde en netheid na te streven. SPECIFIEK De student werkt steeds onder toezicht van een verpleegkundige, maar zal naarmate de stage vordert de kans krijgen om meer zelfstandig te werken. We besteden ook veel aandacht aan de begeleiding van de patiënt. We doen dit door de patiënt aan te moedigen, gerust te stellen, de zelfredzaamheid te stimuleren en hem/haar zo goed mogelijk te informeren over de toestand. Tijdens de begeleiding van de patiënt observeren we ook de vitale parameters en rapporteren deze in het verpleegdossier. In het dossier rapporteren we zowel medische, verpleegkundige, fysische, psychologische als sociale gegevens. De wijze waarop de gegevens gerapporteerd worden in het dossier worden bij aanvang van de stage overlopen en uitgelegd. ADMINISTRATIE Hieronder verstaan we het invullen van het verpleegkundig dossier, de opname en ontslagformulieren door de verantwoordelijke verpleegkundige. De bestelling van de medicatie die men niet uit de medicatiekast kan nemen. De anamnese formulieren worden reeds ingevuld op spoedgevallen of door de verwijzende afdeling. Ook worden er maandelijks decubitus formulieren ingevuld. 4. Verwachtingen WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE STUDENT? - We verwachten van je dat je de verpleegkundige handelingen uit het eerste en tweede jaar goed kent. Indien je bepaalde basistechnieken nog niet voldoende beheerst, herhaal je de theorie voor de aanvang van de stage en neem je deze handelingen ook op in je doelstellingen. - Formuleer tegen de eerste stagedag je doelstellingen. Deze doelstellingen overlopen we de eerste dag en toetsen we op haalbaarheid. We proberen samen met jou je doelstellingen zo optimaal mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden op dat moment. - Een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het dragen van uurwerken, ringen en andere juwelen wordt niet toegestaan. Je nagels dienen verzorgd en kortgeknipt te zijn, en een algemene goede persoonlijke hygiëne is gewenst. - We willen je stimuleren tot zelfstandigheid, maar anderzijds: vraag ook tijdig advies bij twijfel. Initiatief nemen vinden we eveneens belangrijk. - Wees kritisch bij elke handeling. Stel het waarom van de uit te voeren handeling in vraag, verzamel voldoende gegevens alvorens een taak aan te vatten en bekijk hoe je het efficiënt en professioneel kan aanpakken. - Indien je ondanks alle voorzorgen toch een fout maakt, op welk gebied dan ook, wees eerlijk en kom dit altijd melden! Elke fout kan immers belangrijke gevolgen hebben.

15 15 - Tijdens de stage mag je ook oefenen op overdracht van patiëntengegevens naar collega s of artsen. Je mag steeds zelf aanbrengen dat je dit wilt doen. - Respecteer de privacy en het beroepsgeheim. - Informatie geven aan patiënten en familie gebeurt steeds door de arts of de verantwoordelijke verpleegkundige. Je mag deze gesprekken gerust bijwonen. - Bij ziekte: verwittig tijdig de afdeling voor de aanvang van je shift. Verwittig ook je school. - Op de eerste stagedag vragen we ons een telefoonnummer en adres door te geven waarop we je kunnen bereiken. - Orde en netheid in de boxen - Stiptheid: gelieve ten laatste 5 minuten voor aanvang van de shift aanwezig te zijn op de dienst. - Niet eten tijdens of na de briefing, gelieve dit op voorhand te doen. - Gelieve de stagebrochure door te nemen en bij aanvang van de stage mee te brengen naar de dienst. WAT KAN EEN STUDENT VAN ONS VERWACHTEN? - Een vriendelijke, deskundige begeleiding en uitleg door de verpleegkundigen. - We stimuleren je leerproces, en bieden je kansen aan om nieuwe, maar ook gekende technieken te oefenen. - Mogelijkheid tot inzage van literatuur (handboeken-intranet-internet). - Bijwonen van onderzoeken of operaties gebeuren in onderlinge afspraak met de mentor of (hoofd)verpleegkundige. - Bijwonen van informatieve gesprekken met patiënt en/of familie. - Continue feedback, tussentijdse evaluatie en een grondige eindevaluatie met oog voor opbouwende commentaren. - Bijwonen van briefing en multidisciplinaire overdracht. - Informatiebrochures. - Scriptiebegeleiding. VEEL SUCCES TIJDENS JE STAGE!

16 16 Bijlage 1: Concentratie standaarddrips: Medicatie Dosis Oplosmiddel Actrapid 50IE/50ml Nacl 0.9% Actosolv IE/50ml High+Med dose Nacl 0.9% Actosolv IE/50ml Low Dose Nacl 0.9% Adrenaline 10mg/50ml (kan ook met meerdere Nacl 0.9% ampullen volgens nood) Catapressan 900mg/50ml Nacl 0.9% Cordarone 900mg/50ml Glucose 5% Corotrope 20mg/50ml Nacl 0.9% Corvaton 40mg/40ml donkere spuit Nacl 0.9% Contramal+Litican 1000mg+200mg/50ml Nacl 0.9% Depakine 1200mg/50ml Nacl 0.9% Dobutrex 250mg/50ml Glucose 5% Dopamine 250mg/50ml Glucose 5% Dipidolor+Dormicum 120mg+50mg/50ml Nacl 0.9% Diprivan 2% Opgeloste spuit Glazidim 6g/50ml Nacl 0.9% Heparine 25000IE(1flacon Braun)/50ml Nacl 0.9% Isuprel 1mg(= 5ampullen 0.2mg)/50ml Nacl 0.9% Kaliumchloride Volgens voorschrift PUUR Lasix Puur 2 ampullen 250mg Donkere spuit Levophed 4mg(=1 ampule)/40ml (kan ook met Nacl 0.9% meerder ampullen volgens nood maar steeds tot 40ml aanlengen) Nimotop Puur (1 Flacon) donker spuit Puur Pantomed 120mg/30ml Nacl 0.9% Pentothal 1g/50ml Nacl 0.9% Ultiva 5mg/50ml Nacl 0.9% Rydene Puur (10 ampullen 5ml) Sandostatine 1g/48ml NaCl 0.9% Vancomycine 1g/50ml Nacl 0.9%

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AFDELING INTENSIEVE THERAPIE EENHEID Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Diestersteenweg 100 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo.be VOORWOORD Welkom op de dienst ITE, intensieve

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G1

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G1 introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G1 2 Voorwoord Beste student Welkom op verpleegeenheid G1. Wij willen je graag als student opnemen op onze eenheid. Wij willen ons inzetten zodat je een

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F1

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F1 introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F1 2 Voorwoord Beste student Welkom op verpleegeenheid F1. Wij willen ons allemaal inzetten, zodat je een aangename stageperiode tegemoet gaat. Met deze

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B5 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AFDELING GERIATRIE

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AFDELING GERIATRIE INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AFDELING GERIATRIE Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo - campus Sint-Anna Stenaertberg 3 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo.be VOORWOORD Welkom op de eenheid geriatrie campus

Nadere informatie

verpleegeenheid orthopedie

verpleegeenheid orthopedie verpleegeenheid orthopedie Hartelijk welkom in de verpleegeenheid orthopedie Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AFDELING HART- EN VAATZIEKTEN Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Diestersteenweg 100 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo.be VOORWOORD Welkom op de eenheid hart- en vaatziekten.

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DAGHOSPITAAL E2 1

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 Algemene gegevens Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Hoofdverpleegkundige: Leemans Dany Verpleegkundigen: 13 Zorgkundigen: 2 Logistieke medewerkers:

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. intensieve zorgen onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. intensieve zorgen onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE intensieve zorgen onthaalbrochure Mevrouw, mijnheer Intensieve zorgen is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue

Nadere informatie

Verpleegafdeling Pneumologie

Verpleegafdeling Pneumologie Verpleegafdeling Pneumologie Beste studenten Het verpleegkundig/verzorgende team heet u van harte welkom op de afdeling pneumologie. Deze brochure biedt je een kennismaking met onze afdeling. Uiteraard

Nadere informatie

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 5 3. Werking van de dienst 5 3.1 Dagindeling

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten pediatrie Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg

h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg Introductiebundel voor studenten verpleegkunde Afdeling ITE 1. Welkom! Stage is in de opleiding verpleegkunde/zorgkunde

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne.

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 2

Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 2 Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 2 Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 1.1 Architectonisch 1.2 Multidisciplinair team 1.3 Patiëntenpopulatie 1.4 Multidisciplinair overleg 2.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Spoed Verantwoordelijke: Pieter Van Turnhout Telefoon: 03 650 50 45 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 6 3. Werking van de dienst 6 3.1.

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Radiologie Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis 0K12D Voorstelling van de dienst 1) Inleiding In het kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000

Nadere informatie

Onthaalbrochure Intensieve Zorgen Afdeling. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol

Onthaalbrochure Intensieve Zorgen Afdeling. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol Onthaalbrochure Intensieve Zorgen Afdeling Welkom bij het H. Hartziekenhuis mol 1 Contact 2 Intensieve Zorgen Afdeling: T 014 71 22 21 T 014 71 22 22 E-mail: intensieve@azmol.be intensieve zorgen afdeling

Nadere informatie

verpleegeenheid intensieve zorg

verpleegeenheid intensieve zorg verpleegeenheid intensieve zorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf van belang kunnen zijn. Deze brochure biedt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 5 Verantwoordelijke: Katelijn Francken Telefoon: 03 650 50 68 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Infobundel stage Pediatrie B4

Infobundel stage Pediatrie B4 Pagina 1 Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst pediatrie van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke manier

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 Algemene gegevens Medisch diensthoofd: Dr. Lemmens Hoofdverpleegkundige: De Troyer Kristel Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Stagementoren:

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Cardiologie

Onthaalbrochure studenten Cardiologie Onthaalbrochure studenten Cardiologie Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling personeel... 4 2.1.2. Aantal bedden... 4 2.1.3.

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK1 I1

AFDELINGSPROFIEL HLK1 I1 AFDELINGSPROFIEL HLK1 I1 AFDELINGSPROFIEL HLK1 I1 Algemene gegevens Geneesheer diensthoofd: Dr. Wynant Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Hoofdverpleegkundige: Ann Taelman Stagementoren: Tineke,

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Inhoud 1. Welkom... 3 2. Gegevens van de afdeling... 3 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 3 2.1.1. Voorstelling personeel... 3 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis X3 Noord Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 41 25 053/72 40 87 Fax 053/72 47 93 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid D30

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid D30 introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid D30 2 Voorwoord Beste student Welkom op verpleegeenheid D30. We willen je als student graag opnemen in onze eenheid. Wij willen ons inzetten zodat je

Nadere informatie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Voorstelling van de dienst De polikliniek voor Urologie is gelegen op 0P3. Op onze polikliniek worden de patiënten gezien voor consultatie en worden er ook verschillende

Nadere informatie

PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN

PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Structuur van de afdeling 4 2. Aantal erkende bedden 4 3. Doelgroep patiënten 4 4. Specifieke behandelingen/opnames 5 5. Algemene werkwijze op

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G2

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G2 introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G2 2 Voorwoord Beste student Welkom op verpleegeenheid G2. Wij willen je graag als student opnemen op onze eenheid. Wij willen ons inzetten zodat je een

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling Cardiologie X2N Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel.

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling Cardiologie X2N Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Afdeling Cardiologie X2N Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 48 20 Versie 2015-2016 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten we je vanwege

Nadere informatie

verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde

verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde Hartelijk welkom in de verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het

Nadere informatie

Studentenbrochure. OLV Ziekenhuis Afdeling IZ Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 70 20.

Studentenbrochure. OLV Ziekenhuis Afdeling IZ Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 70 20. Studentenbrochure OLV Ziekenhuis Afdeling IZ Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 70 20. Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag welkom heten op de afdeling. Het geeft je een idee over wie

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F2 (kortverblijf)

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F2 (kortverblijf) introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F2 (kortverblijf) 2 Voorwoord Beste student Welkom op verpleegeenheid F2. Wij willen je graag als student opnemen op onze afdeling. Wij willen ons inzetten

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten

Onthaalbrochure studenten Onthaalbrochure studenten Materniteit / Verloskamer Neonatologie Pagina 1 Hier komt titel van persbericht Inhoudstafel 1. Voorwoord 2. Voorstelling van de afdeling 2.1 Multidisciplinair team 2.2 Architectuur

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 61 34 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 61 34 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 61 34 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DIENST GERIATRISCHE

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten afdeling radiologie

introductiebrochure voor studenten afdeling radiologie introductiebrochure voor studenten afdeling radiologie 2 Voorwoord Beste student Welkom op de afdeling radiologie. Wij willen je graag als student opnemen in onze eenheid. Wij willen ons inzetten zodat

Nadere informatie

Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN 2 INHOUDSTAFEL INHOUD Welkom 4 1. Voorstelling van de dienst 5 1.1 Bereikbaarheid 5 1.2 Multi disciplinair team 6 1.3 Patiëntenpopulatie 6 1.4 Functie van de spoedopname

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

AFDELING MEDISCHE BEELDVORMING

AFDELING MEDISCHE BEELDVORMING INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AFDELING MEDISCHE BEELDVORMING Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Diestersteenweg 100 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo.be VOORWOORD Welkom op de afdeling Medische Beeldvorming.

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Spoedgevallen

Introductiebrochure studenten: Spoedgevallen Introductiebrochure studenten: Spoedgevallen Inhoud 1. VOORSTELLING VAN DE DIENST 1.1 Architectonisch 1.2 Verpleegkundig Team 2. TAAKINHOUD EN TAAKVERDELING 2.1 Organisatie van de verpleegzorg 3. SPECIFIEKE

Nadere informatie

Studentenbrochure VE Palliatieve Asse. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE.

Studentenbrochure VE Palliatieve Asse. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE. Studentenbrochure VE Palliatieve Asse Hier komt titel van persbericht Pagina 1 OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE 02 300 63 93 Verwelkoming Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 Inhoud 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 1.1 Architectonisch 1.2 Multidisciplinair team 1.3 Patiëntenpopulatie 2. TAAKINHOUD

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. MCB. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11

AZ VESALIUS. Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. MCB. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. DAGHOSPITAAL

Nadere informatie

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom

Nadere informatie

Veneuze toegangswegen Dr. A. Janssen Oncologische heelkunde en Senologie AZ Damiaan Oostende Veneuze toegangswegen Indicaties Overzicht katheters en poortsystemen Chirurgische aspecten Problemen Onderhoud

Nadere informatie

STUDENTENBROCHURE PEDIATRIE

STUDENTENBROCHURE PEDIATRIE STUDENTENBROCHURE PEDIATRIE Beste student, Hartelijk welkom in het AZ Jan Palfijn Gent! Je gaat bij ons stage lopen en daar zijn we heel blij om. Wij investeren graag tijd in jou, opdat je samen met ons

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure IZ interne GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure IZ interne GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie IZ interne Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken en alvast de meest voorkomende vragen

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

Verpleegeenheid D1 Pneumologie tropische geneeskunde thoraxoncologie longtransplantatie. Informatiebrochure patiënten

Verpleegeenheid D1 Pneumologie tropische geneeskunde thoraxoncologie longtransplantatie. Informatiebrochure patiënten Verpleegeenheid D1 Pneumologie tropische geneeskunde thoraxoncologie longtransplantatie Informatiebrochure patiënten 3 1. Welkom op D1... 4 2. Het team... 4 2.1 Artsen... 4 2.2 Verpleegkundigen... 5 2.3

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 3 Verantwoordelijke: Peter Van den Bergh Telefoon: 03 650 50 63 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Geriatrie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Geriatrie introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Geriatrie 24-04-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Dagziekenhuis geriatrie Beste student Binnenkort start je je stage op onze dienst, het

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Heelkunde 2 Verantwoordelijke: Hilde Schuybroek Telefoon: 03 650 50 62 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid Z3

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid Z3 introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid Z3 2 Voorwoord Beste student Welkom op de eenheid Z3. Wij willen je graag als student opnemen in ons team. Wij willen ons inzetten zodat je een aangename

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Intensieve Zorg Heelkunde 1K12 C IZK12C01 1/8 INTENSIEVE ZORG HEELKUNDE 1. Voorstelling van de dienst 2.1. Inleiding De bedoeling van deze brochure is u informatie

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G30

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G30 introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G30 2 Voorwoord Beste student Welkom op verpleegeenheid G30. Wij willen je graag als student opnemen op onze eenheid. Wij willen ons inzetten zodat je

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier

introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier 18-12-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde-vroedkunde - Verpleegeenheid verloskunde Welkom aan alle studenten

Nadere informatie

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 St Franciscusinstituut Leuven Els Swinnen 29 april 2015 Structuur van de opleiding MODULE 1 Initiatie verpleegkunde MODULE 2 Verpleegkundige

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN VERPLEEGEENHEID G4. Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Diestersteenweg 100 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo.

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN VERPLEEGEENHEID G4. Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Diestersteenweg 100 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo. INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN VERPLEEGEENHEID G4 Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Diestersteenweg 100 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo.be VOORWOORD Welkom op verpleegeenheid G4. Wij willen je graag

Nadere informatie

Stage-opdracht lange stage fase 2

Stage-opdracht lange stage fase 2 Stage-opdracht lange stage fase 2 Werkgroep vanuit stageteam Gezondheidszorg Turnhout fase 2 Lange stage fase 2 Inleiding Als stage opdracht moet je een cliënt (=patiënt, zorgvrager, bewoner, ) voorstellen.

Nadere informatie

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC Algemene gegevens Preoperatieve consultatie: Tel. 5407 Hoofdverpleegkundige: Jacky Cornelis, tel. 5401 Specialisme: Preoperatieve consultaties Anesthesist: Dr. H. Camerlynck, Dr. S. Maes Aantal bedden:

Nadere informatie

RAADPLEGING IVF Introductiebrochure Raadpleging IVF Campus Sint-Jan Juni 2015

RAADPLEGING IVF Introductiebrochure Raadpleging IVF Campus Sint-Jan Juni 2015 RAADPLEGING IVF Voorwoord Namens de ganse equipe van de raadpleging IVF, heten we je van harte welkom. Wij willen je graag als nieuwe medewerker opnemen in onze groep. Wij willen ons inzetten zodat je

Nadere informatie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie Geachte patiënt U (of een familielid/naaste) wordt opgenomen op de verpleegafdeling oncologie/fysiotherapie. Dit omdat uw gezondheidstoestand een tijdelijk

Nadere informatie

DRINGENDE HULPVERLENING

DRINGENDE HULPVERLENING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING STAGEBOEK ZIEKENWAGENPERSONEEL PROVINCIE ANTWERPEN PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR BRANDWEER- EN AMBULANCIERSOPLEIDINGEN NAAM STAGIAIR: ADRES: STAGE-INSTELLING: ADRES:

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW3 I6

AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Martine Van Gaver Verpleegkundig diensthoofd: Lut van de Vijver Mentoren: Samira, Mira en Marleen Specialismen:

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Inwendige ziekten Kortverblijf

Onthaalbrochure studenten Inwendige ziekten Kortverblijf Onthaalbrochure studenten Inwendige ziekten Kortverblijf Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling personeel... 4 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison.

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. 16 Sint-Franciskusziekenhuis www.sfz.be P. Paquaylaan 129 3550 Heusden-Zolder Tel.: 011 71 50 00 Fax.: 011 71 50 01 VOORWOORD

Nadere informatie

www.azstlucas.be > Laminectomie Dienst neurochirurgie

www.azstlucas.be > Laminectomie Dienst neurochirurgie www.azstlucas.be > Dienst neurochirurgie Uw verblijf in het ziekenhuis De dag voor de operatie U heeft waarschijnlijk al een spiertest of radiografisch onderzoek van de rug ondergaan (CT/NMR-scan, dikwijls

Nadere informatie

> Discus hernia operatie

> Discus hernia operatie www.azstlucas.be > Dienst neurochirurgie 2 Uw verblijf in het ziekenhuis Uw verblijf in het ziekenhuis wordt zo kort mogelijk gehouden. Bij uw opname wordt een ontslagdatum voorgesteld. Deze kan aangepast

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER1 V3

AFDELINGSPROFIEL GER1 V3 AFDELINGSPROFIEL GER1 V3 AFDELINGSPROFIEL GER1 V3 Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Lambrecht Eric Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Tom Vernimmen Stagementoren:

Nadere informatie

UW OPNAME IN HET ZIEKENHUIS

UW OPNAME IN HET ZIEKENHUIS UW OPNAME IN HET ZIEKENHUIS WAT U MOET WETEN Wanneer? Datum: Uur: Waar meldt u zich aan? De kassa van kliniekgebouw K1 - K2 De kassa van kliniekgebouw K12 U wordt opgenomen op de dienst:.. Oncologie/0153

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde C3 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde C3 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde C3 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis SPOEDOPNAME campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse Tel. 02 300 6276

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis SPOEDOPNAME campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse Tel. 02 300 6276 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis SPOEDOPNAME campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse Tel. 02 300 6276 Versie 2012-2013 Pagina 1 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag

Nadere informatie

> Abdominale rugoperatie

> Abdominale rugoperatie www.azstlucas.be > Dienst neurochirurgie 2 Uw verblijf in het ziekenhuis Uw verblijf in het ziekenhuis wordt zo kort mogelijk gehouden. Bij uw opname wordt een ontslagdatum voorgesteld. Deze kan aangepast

Nadere informatie

Algemeen Inwendige Ziekten. informatiebrochure

Algemeen Inwendige Ziekten. informatiebrochure Algemeen Inwendige Ziekten informatiebrochure 1 Inhoudstafel 1. Inleiding en verwelkoming 2. Voorstelling afdeling 3. Dagindeling en bezoekuren 4. Verpleegkundige verzorging 5. Medische opvolging 6. Meebrengen

Nadere informatie

h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg

h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 een hart voor zorg Introductiebundel voor studenten verpleegkunde Afdeling A2 Chronische revalidatie Introductiebundel

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3

Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3 Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3 Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling.... 7 Vroege

Nadere informatie

Hart- en longziekten. informatiebrochure

Hart- en longziekten. informatiebrochure Hart- en longziekten informatiebrochure 1 Inhoudstafel 1. Inleiding en verwelkoming 2. Voorstelling afdeling 3. Dagindeling en bezoekuren 4. Verpleegkundige verzorging 5. Medische opvolging 6. Meebrengen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 1 Verantwoordelijke: Albert Vanchaze Telefoon: 03 650 50 59 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Intensieve zorgen 1. 1. Welkom. 2. Contactgegevens van de afdeling: E-mail: IZ1@azalma.be Telefoonnummer: 050/72 82 00

Intensieve zorgen 1. 1. Welkom. 2. Contactgegevens van de afdeling: E-mail: IZ1@azalma.be Telefoonnummer: 050/72 82 00 Stagemap studenten Intensieve zorgen 1 1. Welkom Uw volgende stageperiode vindt plaats in AZ Alma. De directie en verpleegkundigen van dit regionaal ziekenhuis heten u van harte welkom en hopen op een

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE Studenten LC0 Subacute geriatrie. Campus Sint- Barbara

INTRODUCTIEBROCHURE Studenten LC0 Subacute geriatrie. Campus Sint- Barbara INTRODUCTIEBROCHURE Studenten LC0 Subacute geriatrie Campus Sint- Barbara Inhoudstafel Voorwoord 3 1. Voorstelling van de eenheid 1.1. Architectuur 4 1.2. Multidisciplinair team 4 1.3. Patiëntenpopulatie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst : Neonatologie Verantwoordelijke : Marijke Michielsen Telefoon 03 650 50 67 Beste student Deze informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

STUDENTENBROCHURE GERIATRISCHE HEELKUNDE

STUDENTENBROCHURE GERIATRISCHE HEELKUNDE STUDENTENBROCHURE GERIATRISCHE HEELKUNDE Beste student, Hartelijk welkom in het AZ Jan Palfijn Gent! Je gaat bij ons stage lopen en daar zijn we heel blij om. Wij investeren graag tijd in jou, opdat je

Nadere informatie

A.Z. VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 64 40

A.Z. VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 64 40 A.Z. VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 64 40 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN INTENSIEVE ZORGEN

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Radiologie Medische beeldvorming

Onthaalbrochure Afdeling Radiologie Medische beeldvorming Onthaalbrochure Afdeling Radiologie Medische beeldvorming Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Dagindeling... 7 Campus

Nadere informatie