Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving"

Transcriptie

1 Verzorgende Niveau 3 Taak- en functieomschrijving

2 Januari 2015 Evaluatie Q Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verzorgende niveau 3 PZ BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling van Evita 4 zekerheden voor de klant van Evita 2. Taakomschrijving Verzorgende niveau 3 4 Werkzaamheden Kerntaken verzorgende niveau 3 Coördinerende taken Verpleegtechnische handelingen Aandachtspunten 4 gedragsregels van Evita Regels en richtlijnen van Evita Protocollen van Evita 3. Functie-eisen, competenties, arbeidsvoorwaarden 7 Functie-eisen Competenties Arbeidsvoorwaarden 4. Werken met het (zorg)dossier bij klanten van Evita 8 Het (zorg)dossier Uitgangspunt van het zorgdossier van Evita Klantinformatie Handleiding en toelichting Zorgleefplan Observeren en rapporteren 5. Starten bij een nieuwe klant 10 Hoe start de verpleegkundige bij een nieuwe klant Belangrijke punten voor elke zorgverlening 6. Wat te doen bij probleemsituaties 12 Bijlage: Overzicht bevoegd- en bekwaamheden per niveau 13 Evita Zorg Van Alkemadelaan AJ Den Haag Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 2 van 14

3 1. Evita Evita Evita is een thuiszorgorganisatie. De zorgverleners van Evita verlenen dagelijks verzorging, verpleging, hulp in de huishouding, begeleiding en (palliatieve) nacht- of 24-uurszorg aan zorgvragers in de regio Haaglanden. Evita biedt een totaalpakket aan thuiszorg, waarbij inzet van korte momenten tot 24-uurszorg mogelijk is. Evita levert de volgende zorgproducten: Verzorging Verpleging Nacht- en 24-uurszorg Begeleiding Huishoudelijke verzorging Gezelschap (particuliere begeleiding, structuur dagelijks leven, eenzaamheidsbestrijding) Visie en doelstelling van Evita De klant centraal vaste zorgverleners op vaste dagen en tijden dezelfde zorgverlener voor verschillende taken Kwaliteit van zorg zorg die bij u past, flexibiliteit en maatwerk Operationele excellentie in dienstverlening continuïteit van zorg, 24-uur inzetbare zorg geen wachtlijsten 24-uurs bereikbaarheid Goede en betaalbare zorg De zorg van Evita is vraaggericht. Doel van de zorgverlening van Evita is haar klanten zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten leven in hun eigen vertrouwde omgeving. Belangrijk daarbij zijn het zoveel mogelijk behouden van de regie over het eigen leven, de keuzevrijheid en de zelfredzaamheid van de klant. Evita ondersteunt individuele zorgvragers, van jong tot oud, zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven leven. Evita wil haar klanten zo ondersteunen dat zij zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen en gewend zijn. Een leven waarin ze de dingen kunnen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden. 4 zekerheden voor de klant van Evita 1. Uw zorg kan direct worden ingezet, 7 dagen per week 24 uur per dag 2. U kunt terecht voor alle voorkomende hulp thuis: van verpleging tot huishoudelijke hulp 3. U heeft een vaste zorgverlener die bij ú past 4. U wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 3 van 14

4 2. Taakomschrijving Verzorgende niveau 3 Werkzaamheden Als verzorgende van Evita voer je verzorgende en coördinerende taken uit bij een vaste groep klanten. Je ondersteunt de klant in het dagelijks leven bij hen thuis. De klant staat centraal en geeft zoveel mogelijk zelf aan wat er moet gebeuren. Daarbij ben je als verzorgende actief in het signaleren van mogelijke wensen en behoeften bij de klant, die door Evita ingevuld kunnen worden. De verzorgende van Evita voert naast de verzorging ook licht huishoudelijke taken uit. We verwachten van je dat je werkt volgens de richtlijnen, regels en procedures van Evita. De zorgcoördinator van Evita is jouw aanspreekpunt op kantoor. Bij problemen overleg je eerst met de klant en indien noodzakelijk met de zorgcoördinator van Evita. Kerntaken verzorgende niveau 3; Verrichten van persoonlijke lichamelijke verzorging: o Controle lichaamsfuncties (temperatuur, pols, ademhaling) o Meten en sparen van urine en faeces o Helpen bij wassen, aankleden, toiletgang, verschonen o Incontinentie verzorgen o Verzorgen van een klant met een katheter o Decubitus preventie o Helpen bij het verplaatsen in en uit bed o Tilhulpmiddelen gebruiken o Ondersteunen bij verandering van lichaamshouding o Helpen bij aanbrengen van lichaamsondersteunende hulpmiddelen (prothese, steunkousen, orthopedisch korset) o Ondersteunen van de klant bij oefeningen welke aan de klant zijn voorgeschreven door de fysiotherapeut Ondersteunen en begeleiden van klanten o De klant ondersteunen in het voortzetten van zijn leven zoals hij dat gewend was en graag wil o De klant ondersteunen zodat hij, met zijn mogelijkheden en beperkingen, datgene kan blijven doen wat hij zelf zinvol en belangrijk vindt (Begeleiden bij het verrichten van) licht huishoudelijk werk; (Begeleiden bij het) boodschappen doen; (Assisteren en begeleiden bij) het bereiden van maaltijden; Het bieden van ondersteuning aan de klant op sociaal-emotioneel gebied; Waarnemen en herkennen van ziektebeelden en veranderingen in het sociaal en lichamelijk gedrag van de klanten; Signaleren van veranderingen in de gezondheidssituatie van de klant; Rapporteren van werkzaamheden in het zorgdossier; Coördineren van de zorgverlening; Coachen en begeleiden van collega-zorgverleners. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 4 van 14

5 Coördinerende taken Als verzorgende niveau 3 wordt verwacht dat je in een aantal zorgsituaties de zorgverlening kunt coördineren. Dat betekent dat je het aanspreekpunt bent voor de betreffende klant, zijn familie en mantelzorgers, de overige zorgverleners in het team en andere disciplines betrokken in de zorg. Je bent aanspreekpunt voor de (rooster)planning en voor zorginhoudelijke vragen. De zorgcoördinator vanuit het kantoor van Evita is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening, de planningsmedewerkers zijn eindverantwoordelijk voor de roosterplanning. Als coördinator in het veld ben je de schakel tussen het kantoor en het team van zorgverleners. Teamoverleg Wanneer je als verzorgende in een team van zorgverleners bij een klant werkt, dan dient er minimaal 1 x per jaar een teamoverleg plaats te vinden. In het teamoverleg wordt zowel de zorg- en dienstverlening aan de klant besproken, als de onderlinge samenwerking binnen het team van zorgverleners. Verpleegtechnische handelingen Een overzicht van de bevoegd- en bekwaamheden met betrekking tot het uitvoeren van verpleegtechnische, voorbehouden en risicovolle handelingen door de verschillende niveaus zorgverlener, staat uitgewerkt in de bijlage. Aandachtspunten Plannen van de werkzaamheden gebeurt in overleg met de klant; Stimuleren van de zelfredzaamheid van de klant; zoveel mogelijk stimuleren dat de klant blijft doen wat hij nog zelf kan doen; Belangrijke veranderingen bij de klant en in diens omgeving bespreek je met de klant en je rapporteert hierover in het (zorg)dossier. Je kunt altijd overleggen met de zorgcoördinator; Beroepsgeheim; geef geen (onnodige) informatie van de klant door aan anderen en praat in het bijzijn van de klant nooit over andere klanten; Gedragscode; Evita heeft een gedragscode opgesteld die iedere medewerker werkzaam bij Evita ondertekent en waar iedere medewerker naar dient te handelen. De inhoud van de gedragscode is opgenomen in de medewerkerinformatiemap. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 5 van 14

6 4 gedragsregels van Evita Zorg 1. Ik help u thuis het leven voort te zetten zoals u dat wilt 2. Ik kom naast u staan, u kunt mij vertrouwen 3. Ik hoor wat u wilt en handel er naar 4. Ik werk met passie en ontwikkel mijzelf Wie is ik? Iedereen die voor Evita werkt, zowel op kantoor als in het veld. We zijn een team, samen dragen we zorg voor de klant. Regels en richtlijnen van Evita In de zorgverlenerinformatiemap staat beschreven welke regels en richtlijnen Evita hanteert ten aanzien van haar zorgverleners en wat de zorgverleners van Evita kunnen verwachten. Protocollen van Evita Evita stelt protocollen voor iedere zorgverlener beschikbaar via het eigen protocollenbestand. De protocollen zijn in te zien via Care Assist online, in de Bibliotheek. Bij aanvang van de zorg en bij veranderingen in de zorgverlening zorgt de zorgcoördinator ervoor dat de juiste protocollen in het zorgdossier worden gedaan. Wanneer je als zorgverlener merkt dat er geen protocol aanwezig is in het zorgdossier, raadpleeg dan de zorgcoördinator. Opmerkingen over gebruikte protocollen (evaluatie, werkbaarheid, verbeterideeën) kunnen worden gedaan aan de zorgcoördinator of door direct contact op te nemen met de protocollencommissie van Evita. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 6 van 14

7 3. Functie-eisen, competenties, arbeidsvoorwaarden Functie-eisen Als verzorgende werk je bij de klanten van Evita thuis. Je bent daar te gast en je bent het visitekaartje van Evita. Wees je daar ook bewust van. We verwachten dat je je correct gedraagt ten opzichte van de klant. De verzorgende werkzaam bij Evita dient minimaal aan de volgende functie-eisen te voldoen: Ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de thuiszorg; Flexibel inzetbaar; Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal; Een representatief voorkomen; Sympathie en gevoel voor onze klanten; Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied; Beschikken over eigen vervoer. Opleidingseisen: - Verzorgende met verpleegtechnische handelingen (vpth): Verzorgende IG, Verzorgende AG met vpth, Ziekenverzorgende, Verzorgende D met vpth, MDGO-VP, MDGO-VZ (lang) - Verzorgende zonder verpleegtechnische handelingen: Verzorgende C zonder vpth, Bejaardenverzorgende met medicatiekennis Competenties De verzorgende werkzaam bij Evita dient over de volgende competenties te beschikken: Overzicht kunnen bewaren en coördinerend vermogen hebben; In staat zijn collega zorgverleners te coachen en begeleiden het werk beter te doen; Systematisch en hygiënisch kunnen werken; Bekwaamheid ten aanzien van voorkomende (voorbehouden) verpleegtechnische handelingen; Alert zijn en kunnen observeren; Goed kunnen luisteren; goed kunnen luisteren en observeren is belangrijk voor het signaleren van veranderingen bij de klant; Mensenkennis en inlevingsvermogen hebben; je moet je als zorgverlener kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de klant zonder je eigen waarden en normen op te dringen; Zelfredzaam zijn; binnen de afgesproken zorg- en dienstverlening probeer je zoveel mogelijk aan de wensen van de klant te voldoen, maar wees ook duidelijk over wat Evita te bieden heeft en leg uit waarom iets soms niet kan; Professionele houding aan kunnen nemen; je werkt vanuit een beroepsrelatie, niet vanuit een persoonlijke relatie met de klant; Een klantvriendelijke instelling hebben; Een behulpzame houding hebben; Een actieve, niet-afwachtende houding hebben. Arbeidsvoorwaarden Het salaris wordt bepaald op basis van de CAO VV&T: - Verzorgende zonder verpleegtechnische handelingen : FWG Verzorgende met verpleegtechnische handelingen : FWG Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 7 van 14

8 4. Werken met het (zorg)dossier bij klanten van Evita Het (zorg)dossier 1 Iedere klant van Evita heeft een dossier in huis. Ook klanten bij wie Evita alleen huishoudelijke verzorging of begeleiding levert, hebben een dossier. Het is wettelijk verplicht om in een dossier bij te houden: - wat de zorgvraag is van de klant; - welke zorg wordt geleverd (rapportage van bevindingen); - of de zorgvraag verandert. Uitgangspunt van het zorgdossier van Evita Het uitgangspunt van het zorgdossier is het bieden van integrale zorg, waarbij wonen, welzijn en zorg zoveel mogelijk in samenhang worden benaderd. Wonen, welzijn en zorg spelen zich af binnen vier domeinen. Deze vier levensdomeinen vormen de basisstructuur van het zorgleefplan in het zorgdossier: Woon- en leefomstandigheden De klant mag rekenen op ondersteuning bij het zelfstandig wonen in de eigen woonomgeving met goede bereikbaarheid van de zorg en voldoende aandacht voor levenssfeer, privacy en veiligheid. Participatie (het sociale leven van de klant) De klant mag rekenen op bevordering van zijn sociale redzaamheid door ondersteuning bij de invulling van zijn sociale activiteiten. Mentaal welbevinden en autonomie De klant mag rekenen op ondersteuning bij het geestelijk welzijn door respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling en het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie. Lichamelijk welbevinden en gezondheid De klant mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering en een schoon en naar wens verzorgd lichaam, waarbij steeds goed wordt ingespeeld op veranderingen in de lichamelijke gezondheid. In het zorgdossier van Evita staan de volgende vragen centraal: Hoe wil de klant leven? Welke gezondheidsrisico s kunnen zich voordoen? Hoe kan Evita de klant daarin ondersteunen? Het resultaat is een persoonlijk zorgdossier voor elke klant. Daarin staat voor de klant hoe hij zijn leven kan voortzetten zoals hij dat gewend was en graag wil. Hoe hij met zijn mogelijkheden en beperkingen datgene kan blijven doen wat hij zelf zinvol en belangrijk vindt. En welke ondersteuning hij daarbij kan verwachten, binnen de beschikbare middelen. 1 Uitgebreide informatie over de inhoud en het gebruik van het zorgdossier staat beschreven in de handleiding van het zorgdossier, die iedere medewerker werkzaam bij Evita ontvangt bij aanname. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 8 van 14

9 Klantinformatie Achter het eerste tabblad zit het formulier waarop algemene informatie over de klant staat: persoonlijke gegevens van de klant waaronder de NAW gegevens, contactpersonen, wettelijke vertegenwoordiging, andere disciplines e.d.. Handleiding en toelichting Zorgleefplan Evita Als verzorgende niveau 3 heb je een belangrijke rol bij het invullen en actueel houden van het zorgdossier en zorgleefplan. In de handleiding van het zorgleefplan staat uitgebreid omschreven hoe het zorgdossier is opgebouwd en hoe het zorgdossier dient te worden ingevuld. Voor vragen over het gebruik van het zorgdossier en zorgleefplan kun je terecht bij de zorgcoördinator. Observeren en rapporteren Observeren Als verzorgende leer je de klant vaak goed kennen. Je ziet de klant in zijn eigen thuissituatie en je bent goed in staat om een beeld te vormen van eventuele problematiek. Je hebt als verzorgende dan ook een rol bij het signaleren van eventuele gezondheidsproblemen. Dat behoort tot jouw professionele verantwoordelijkheid. Als je denkt dat de problemen structureel zijn, overleg dan met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator kan vervolgens inschatten of de zorgverlening eventueel moet worden uitgebreid. Rapporteren Het is belangrijk dat je signalen die je observeert goed rapporteert in het dossier. Op deze manier kan je in de gaten houden hoe de (gezondheids)situatie verandert in de loop van de tijd. Als de klant op het formulier doelen-acties-afspraken een actueel doel heeft, wordt het nummer van het doel in de kantlijn gezet en hierover gerapporteerd. Veranderingen in zorg en welzijn worden gerapporteerd aan de hand van de domeinen. Observeer de klant en zijn situatie en vraag je daarbij steeds af: Hoe gaat het met Zijn er (bijzondere/ plotselinge) veranderingen? Welke ondersteuning heeft de klant nodig? Zo ja, op welke wijze: voorkeuren, wensen? Gezondheidsrisico s die belangrijk zijn om altijd te observeren, en waarbij het van belang is te rapporteren over aandachtspunten, zijn: lichamelijk welbevinden/ gezondheid; grote gewichtsschommelingen; medicijngebruik; mentaal welbevinden (depressieve gevoelens, sombere uitspraken, etc.); sociale redzaamheid (vereenzaming); incontinentie; huidletsel, decubitus; vallen. Als over het bovenstaande niets gerapporteerd hoeft te worden, dan rapporteer je over welzijn van de klant. Je rapporteert dus altijd. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 9 van 14

10 5. Starten bij een nieuwe klant Hoe start de verzorgende bij een nieuwe klant De klant meldt zich bij Evita Een nieuwe klant die zich aanmeldt bij Evita, krijgt eerst een huisbezoek. Dit huisbezoek wordt gedaan door de zorgcoördinator vanuit kantoor of door de verzorgende niveau 3 die de zorg bij de klant coördineert. De (zorg)coördinator inventariseert de wensen en behoeften van de klant en maakt afspraken over de verzorging. De (zorg)coördinator vult het zorgdossier zo volledig mogelijk in. - Algemene informatie over de klant; contactpersonen, huisarts, bijzonderheden; - De zorgkaart, achter tabblad 2, geeft duidelijk en overzichtelijk weer wat de afspraken zijn met de klant over de verzorging; - Afspraken met betrekking tot de te verlenen hulp bij de huishoudelijke verzorging staan achter tabblad 6. De planningsmedewerker van Evita selecteert een (team van) zorgverleners. Voor het eerst naar de klant Wanneer je voor het eerst naar de klant gaat, dan maak je kennis met de klant. Zorg er voor dat je je kunt legitimeren (dit geldt niet alleen bij de eerste werkdag, maar altijd wanneer je bij een klant van Evita werkt). In het zorgdossier dat bij de klant ligt, kun je lezen welke afspraken zijn gemaakt met de klant en welke bijzonderheden er eventueel zijn. Neem deze afspraken door en overleg de werkzaamheden met de klant. Evaluatie Wanneer je 1 of 2 keer bij de klant bent geweest, belt de planningsmedewerker naar jou en naar de klant om te vragen of het wederzijds bevalt. Wanneer dat zo is, dan wordt de dienstverlening zo voortgezet. Als dat niet zo is, dan wordt gezocht naar een oplossing en dat kan betekenen dat jij niet langer zult worden ingezet bij de betreffende klant. Na 6 weken zal de (zorg)coördinator nogmaals bij de klant op bezoek gaan om de zorgen dienstverlening te evalueren. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 10 van 14

11 Belangrijke punten voor elke zorgverlening Ga goed voorbereid op pad; zorg dat je weet bij wie je komt en wat je moet doen. Zorg dat je op tijd bent. Dreig je te laat te komen, informeer de klant dan hierover. Wees opgewekt en beleefd tegen de klant. Vraag of de klant wensen heeft voor deze dag. Was je handen voordat je begint. Observeer en rapporteer altijd. Ken je grenzen. Doe geen dingen waartoe je niet bevoegd bent vanuit je opleiding. Sluit de zorg af met een goed afscheid. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 11 van 14

12 6. Wat te doen bij probleemsituaties De klant doet niet open: - probeer de klant te bellen - bij buren informeren of zij de klant hebben zien weggaan - contact opnemen met Evita; hij/zij laat dan weten wat je moet doen Je dreigt te laat te komen: - bel de klant en informeer deze dat je wat later bent, maak excuses Er bestaat onduidelijkheid betreffende het wel of niet moeten uitvoeren van bepaalde handelingen/ taken - kijk in het zorgdossier welke afspraken er zijn gemaakt met de klant - overleg met de klant en probeer tot een oplossing te komen - wanneer dit geen oplossing biedt, overleg dan met de zorgcoördinator Schade of zoekraken van privé-spullen van de klant - meld dit direct bij Evita De klant wordt onwel in jouw bijzijn - bel help de klant waar je kan - informeer de familie/ contactpersonen van de klant (gegevens staan vermeld op het formulier klantinformatie in het zorgdossier) - informeer het kantoor van Evita: Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 12 van 14

13 Bijlage Overzicht bevoegd- en bekwaamheden per niveau Handeling Soort handeling Verpleeg -kundige niveau 4 / niveau 5 VIG of ZV niveau 3 VAG niveau 3 Verzorgende D niveau 3 Verzorgende C niveau 3 Helpende niveau 2 + (= module 302) Helpende niveau 2 Blaasspoelen RV X X X X Bloeddruk meten O X X X X X Bloedglucose- RV X X X X waarde bepalen Epidurale O X pijnbestrijding: Verzorgen intrathecale-/ epidurale katheter Hechtingen (draad) RV X verwijderen Hechtingen verwijderen agrafen RV X X Injecteren: subcutaan VH X X Injecteren: VH X X intramusculair Injecteren: subcutaan VH X X door middel van insulinepen Katheteriseren: blaas VH X X man Katheteriseren : blaas vrouw VH X X Katheter blaas en O X X X X X X suprapubisch verzorgen (intacte huid) Katheteriseren: VH X X suprapubisch Katheter: O X X X X X X condoomkatheter Katheterzak (met O X X X X X X X kraantje) legen Katheterzak O X X X X X X verwisselen Klysma toedienen VH X X (hoogopgaand) Maagdrainage: VH X maaghevel inbrengen Maagsonde: VH X inbrengen /verwisselen Maagsonde voeding: RV X X toedienen via neussonde Maagsonde voeding: RV X X toedienen via PEGsonde Manueel faeces RV X X verwijderen Medicatie aanreiken O X X X X X X vanuit Baxter of weekdoos Medicatie klaarzetten O X X X X X X Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 13 van 14

14 Handeling Soort handeling Verpleegkundige niveau 4 / niveau 5 VIG of ZV niveau 3 VAG niveau 3 Verzorgende D niveau 3 Verzorgende C niveau 3 Helpende niveau 2 + (= module 302) Helpende niveau 2 Medicatie toedienen: RV X X X X X X oraal, rectaal, vaginaal, oog- /oordruppels en zalf, transdermaal, linguaal en inhalatie. Medicatie die onder de opiatenwet vallen vanaf nivo 3IG Medicatie toedienen via maagsonde RV X X Medicatie toedienen via PEG-katheter RV X X Medicatie toedienen via een subcutaan VH X X ingebrachte vleugelnaald Medicatie uitzetten O X X X Medicatie vernevelen RV X X Microlax toedienen O X X X X X X PEG-katheter met ballonfixatie verwisselen VH X PEG-katheter verzorgen (intacte huid) O X X X X X X Rectumcanule inbrengen O X X Steunkousen aantrekken en uittrekken O X X X X X X X Stoma huidplaat verwisselen RV X X Stoma spoelen RV X Stomazakje verwisselen O X X X X X Tilhulpmiddelen X O X X X X X X gebruiken Tracheacanule: reinigen, X VH X verwisselen, uitzuigen Tracheastoma verzorgen VH X X Uitzuigen mondkeelholte VH X X Verbandwisseling bij VAC therapie RV X X Wondbehandeling: rood O X X X X X X Wondbehandeling: geel O X X Wondbehandeling: zwart O X X Wonden (diep/onoverzichtelijk) spoelen met katheter VH X X Zuurstof toedienen RV X X Zuurfstofcilinder klaarmaken voor gebruik RV X X Zuurstof concentrator klaarmaken voor gebruik RV X X Zwachtelen (ACT) RV X X Zwachtelen intacte huid O X X X X X X Zwachtelen niet intacte huid O X X Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 14 van 14

Verpleegkundige Niveau 4 en 5. Taak- en functieomschrijving

Verpleegkundige Niveau 4 en 5. Taak- en functieomschrijving Verpleegkundige Niveau 4 en 5 Taak- en functieomschrijving Januari 2015 Evaluatie Q1 2016 Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verpleegkundige PZ 8.8.2.5 BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling

Nadere informatie

Helpende Niveau 2 Niveau 2+ Taak- en functieomschrijving

Helpende Niveau 2 Niveau 2+ Taak- en functieomschrijving Helpende Niveau 2 Niveau 2+ Taak- en functieomschrijving Januari 2014 Evaluatie Q1 2015 Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Helpende PZ 8.8.2.3 BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling van Evita

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

Functiebeschrijving Verzorgende

Functiebeschrijving Verzorgende Functiebeschrijving Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Eenheid Zorg Functie: Integraal manager: Regiomanagers Zorg Vastgesteld door directeur d.d.: 14 oktober 2003 Peildatum:

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Maandag 16 januari 2012 van 09.00 12.00 Herhalingscursus 1: bloedsuiker bepalen, insuline spuiten, subcutaan en intramusculair injecteren, het toedienen van oor/oog/neus

Nadere informatie

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg KD Maatschappelijke Zorg 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen KD Verzorgende-IG

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Anamnese als basis voor het zorgleefplan van NivoZorg

Anamnese als basis voor het zorgleefplan van NivoZorg Anamnese als basis voor het zorgleefplan van NivoZorg Het is de cliënt die aangeeft wat hij belangrijk vindt, waar hij ondersteuning bij wil en hoe. De medewerker gaat in gesprek met de cliënt en geeft

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden hbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadhbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 6.0 September 2008 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9 VV)... 2 2: Kortdurend herstelgerichte verpleging en verzorging in

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s Oichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt: alleen

Nadere informatie

Adres Jan Tooropstraat 573 1061 AE Amsterdam Tel 020-334 28 87 Fax 020-331 95 15 E-mail Website. info@sigmazorg.nl www.sigmazorg.

Adres Jan Tooropstraat 573 1061 AE Amsterdam Tel 020-334 28 87 Fax 020-331 95 15 E-mail Website. info@sigmazorg.nl www.sigmazorg. Adres Jan Tooropstraat 573 1061 AE Amsterdam Tel 020-334 28 87 Fax 020-331 95 15 E-mail Website info@sigmazorg.nl www.sigmazorg.nl Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 9:00-17:00 Thuiszorg is verpleging,

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Januari 2010 H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE Functie en competentieprofiel GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Gegradueerd verpleegkundige Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES ACTIEF ZORG Postbus 317 5000 AH Tilburg T 013-467 28 30 F 013-750 82 10 E info@actiefzorg.nl www.actiefzorg.nl REGIO TILBURG Nimrodstraat 27 5042 WX Tilburg REGIO S-HERTOGENBOSCH Tolbrugstraat 8 5211 RW

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Zorginstelling (vertegenwoordiger van) artsen 1 (niet in dienst van de zorginstelling) 2 De ondergetekenden: 3 Organisatie 3 : Huisartsen Kring Haaglanden

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Het leveren van zorgdiensten aan cliënten die geïndiceerd zijn voor aanvullende verpleeghuiszorg.

Het leveren van zorgdiensten aan cliënten die geïndiceerd zijn voor aanvullende verpleeghuiszorg. Functiebeschrijving verzorgende verzorgingshuis / verpleeghuis Functienaam: Verzorgende 3 IG (niveau 3 Individuele Gezondheidszorg) Kern of doel van de functie: Het met inachtneming van zorgvisie en zorgplannen

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging 2011 Persoonlijke verzorging Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Inhoud 4 2.3 Onderscheid tussen en Begeleiding 3 Indicatiecriteria 6 3.1 Afbakening

Nadere informatie

Instructie Zorgdossier Zelfstandige Zorgverlener

Instructie Zorgdossier Zelfstandige Zorgverlener Instructie Zorgdossier Zelfstandige Zorgverlener 1 Inleiding Deze instructie is bedoeld voor jou als zelfstandige zorgverlener. Jouw cliënt heeft er namelijk voor gekozen gebruik te maken van het Zorgdossier

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking DBSO-opleidingskaarten 17 juni 2008 Verzorgende Kerntaken De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie

Indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie Indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie Inhoudsopgave Inleiding 2 Relevante wet- en regelgeving 2 Indicatiecriteria 3 Nadere duiding van de inhoud van de ADL-assistentie 3 Aanvraag indicatie

Nadere informatie

Nu is van u. Thuiszorg

Nu is van u. Thuiszorg Nu is van u. De b es bij u te zorg thuis www.v iven t. nl Thuiszorg Thuiszorg bij u thuis kunnen leveren. Wij bieden overdag en 's nachts zorg aan. Altijd in samenspraak met u en uw omgeving. Onze zorg

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven VERZORGENDE OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven Competenties: CLUSTERS VAN COMPETENTIES De leerling kan

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

Aanmeldformulier Gasten Johanniter Vakantieweken 2016

Aanmeldformulier Gasten Johanniter Vakantieweken 2016 Aanmeldformulier Gasten Johanniter Vakantieweken 2016 Administratieve gedeelte Onderstaande informatie hebben wij nodig om uw vakantie zo goed mogelijk te organiseren. Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OVERDRACHT PALLIATIEVE ZORG

VERPLEEGKUNDIGE OVERDRACHT PALLIATIEVE ZORG Naam : Geslacht m v Adres : Postcode + plaats : Geboortedatum : Geboorteplaats : Huisarts + telefoon huisarts : Verzekeringsnummer : VERPLEEGKUNDIGE OVERDRACHT PALLIATIEVE ZORG 1. Verzorging van het lichaam

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel sectoroverschrijdende productie'.

f. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel sectoroverschrijdende productie'. Bijlage 5 bij circulaire II/145/146/147/02/6c Sectoroverschrijdende productie 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding

Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding OPDRACHTFORMULIER Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV. Crebonummer: 95520. Sector: Gezondheidszorg

NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV. Crebonummer: 95520. Sector: Gezondheidszorg NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV Crebonummer: 95520 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI opleidingsgroep biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort opleidingstraject

Nadere informatie

reserveringsformulier gasten

reserveringsformulier gasten reserveringsformulier gasten (per persoon één formulier invullen) 2015 Naam en voorletters (gast) m/v Woonadres Postcode en woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Burgerservicenummer Nummer ID bewijs

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 3: Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; Cohort 2009-2012/

Nadere informatie

Copyright Plantyn. Correct gebruik van PBM's: mondmasker, short en handschoenen 18

Copyright Plantyn. Correct gebruik van PBM's: mondmasker, short en handschoenen 18 INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 Pictogrammen 10 Doelstellingen 11 Attitudefiche 13 Correcte handhygiëne 15 Handen wassen 17 Correct gebruik van PBM's: mondmasker, short en handschoenen 18 I HET JONGE KIND 19

Nadere informatie

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers

Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers Samen zorgen Informatie voor mantelzorgers www.szr.nl SZR vindt de inbreng van een mantelzorger erg belangrijk. U kent uw naaste/familie en weet hoe hij of zij de zorg het liefst wil ontvangen. Tips voor

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G.

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. Organisatie : Stichting Vrijwaard Dienst : Zorgdienst Datum : 31 juli 2012 Versienummer : 2.1 KERN/DOEL VAN DE FUNCTIE: Het in continudienst leveren van verzorging

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Serious gaming en Belevingsgerichte zorg in Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Serious gaming en Belevingsgerichte zorg in Verpleeg- en Verzorgingshuizen Serious gaming en Belevingsgerichte zorg in Verpleeg- en Verzorgingshuizen BitPress B.V. Auteurs: Marc Boersma en Leo Bodelier Amsterdam, augustus 2011 Voorwoord Met de uitspraak dat de omgeving van verpleeg-

Nadere informatie

Zorgplan Voorbeeld van de inhoud

Zorgplan Voorbeeld van de inhoud Zorgplan Voorbeeld van de inhoud Inleiding Hieronder is in een aantal tabellen de informatie beschreven, die nodig is voor het compleet maken van het zorgplan. Het is een voorbeeld van de inhoud. U moet

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Verantwoorde zorg bij toiletgang en incontinentie:

Verantwoorde zorg bij toiletgang en incontinentie: Verantwoorde zorg bij toiletgang en incontinentie: Optimaliseren zorg bij toiletgang Verminderen functionele incontinentie Aanpak plotselinge en chronische incontinentie Deze handleiding is bestemd voor

Nadere informatie

Het aanbrengen van een condoomkatheter bij een incontinente zorgvrager

Het aanbrengen van een condoomkatheter bij een incontinente zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het aanbrengen van een condoomkatheter bij een incontinente zorgvrager Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Plannen van zorg Niveau 4

Plannen van zorg Niveau 4 Antwoorden stellingen Plannen van zorg Niveau 4 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Wanneer wordt verpleegkundige zorg gegeven? 1. In de jaren zestig was professionele zorg erg duur, daarom werd

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Zorgleefplan Model thuis Zorgleefplan. verantwoorde zorg

Zorgleefplan Model thuis Zorgleefplan. verantwoorde zorg Zorgleefplan Model thuis Zorgleefplan verantwoorde zorg Zorgleefplan Thuis, Een voorbeelduitwerking van een zorgleefplan in de thuissituatie: Mevrouw Ten Huize 1 Uitgave ActiZ / Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Privacy en correcte bejegening, daar heeft u gewoon recht op.

Privacy en correcte bejegening, daar heeft u gewoon recht op. Privacy en correcte bejegening, daar heeft u gewoon recht op. De Woonzorgservice van Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt diensten aan ouderen en chronisch zieken die zelfstandig wonen. Zorg aan Huis biedt

Nadere informatie

Het aanleggen van een drukverband om de pols, duimmuis, knie, enkel en elleboog

Het aanleggen van een drukverband om de pols, duimmuis, knie, enkel en elleboog OPDRACHTFORMULIER Het aanleggen van een drukverband om de pols, duimmuis, knie, enkel en elleboog Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer

Nadere informatie

Wij verzoeken u bijgaande formulierenset per 1 juli 2011 in uw ziekenhuis te implementeren en ons te informeren over de voortgang.

Wij verzoeken u bijgaande formulierenset per 1 juli 2011 in uw ziekenhuis te implementeren en ons te informeren over de voortgang. Geachte heer/mevrouw, De medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (MSVT) valt sinds 1.1.2010 wat bekostiging betreft onder de Zorgverzekeringswet. Hoewel de regelgeving m.b.t. indicatiestelling

Nadere informatie

Blijf eigen baas via Florein Bemiddeling

Blijf eigen baas via Florein Bemiddeling Blijf eigen baas via Florein Bemiddeling 05-2009 Florein zorgt, da s helder! Bel: 070-300 48 02 of mail: info@florein.nl Florein Bemiddeling Koningin Julianalaan 372c 2274 JV Voorburg www.florein.nl Florein

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: www.zorgverband.nl E: info@zorgverband.

ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: www.zorgverband.nl E: info@zorgverband. ondersteunt het netwerk rond de cliënt Barbara Nieuwkoop een product van BS Concept Realiza4on W: www.zorgverband.nl E: info@zorgverband.nl Zorgverband: Virtueel Verzorgingshuis 2 Cliënt staat centraal:

Nadere informatie

Extramurale zorg-en dienstverlening aan huis. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Extramurale zorg-en dienstverlening aan huis. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Extramurale zorg-en dienstverlening aan huis Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Extramurale zorg in Vroonhof en in de wijk. Alle gemakken van het zorgcentrum met het plezier

Nadere informatie