Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving"

Transcriptie

1 Verzorgende Niveau 3 Taak- en functieomschrijving

2 Januari 2015 Evaluatie Q Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verzorgende niveau 3 PZ BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling van Evita 4 zekerheden voor de klant van Evita 2. Taakomschrijving Verzorgende niveau 3 4 Werkzaamheden Kerntaken verzorgende niveau 3 Coördinerende taken Verpleegtechnische handelingen Aandachtspunten 4 gedragsregels van Evita Regels en richtlijnen van Evita Protocollen van Evita 3. Functie-eisen, competenties, arbeidsvoorwaarden 7 Functie-eisen Competenties Arbeidsvoorwaarden 4. Werken met het (zorg)dossier bij klanten van Evita 8 Het (zorg)dossier Uitgangspunt van het zorgdossier van Evita Klantinformatie Handleiding en toelichting Zorgleefplan Observeren en rapporteren 5. Starten bij een nieuwe klant 10 Hoe start de verpleegkundige bij een nieuwe klant Belangrijke punten voor elke zorgverlening 6. Wat te doen bij probleemsituaties 12 Bijlage: Overzicht bevoegd- en bekwaamheden per niveau 13 Evita Zorg Van Alkemadelaan AJ Den Haag Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 2 van 14

3 1. Evita Evita Evita is een thuiszorgorganisatie. De zorgverleners van Evita verlenen dagelijks verzorging, verpleging, hulp in de huishouding, begeleiding en (palliatieve) nacht- of 24-uurszorg aan zorgvragers in de regio Haaglanden. Evita biedt een totaalpakket aan thuiszorg, waarbij inzet van korte momenten tot 24-uurszorg mogelijk is. Evita levert de volgende zorgproducten: Verzorging Verpleging Nacht- en 24-uurszorg Begeleiding Huishoudelijke verzorging Gezelschap (particuliere begeleiding, structuur dagelijks leven, eenzaamheidsbestrijding) Visie en doelstelling van Evita De klant centraal vaste zorgverleners op vaste dagen en tijden dezelfde zorgverlener voor verschillende taken Kwaliteit van zorg zorg die bij u past, flexibiliteit en maatwerk Operationele excellentie in dienstverlening continuïteit van zorg, 24-uur inzetbare zorg geen wachtlijsten 24-uurs bereikbaarheid Goede en betaalbare zorg De zorg van Evita is vraaggericht. Doel van de zorgverlening van Evita is haar klanten zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten leven in hun eigen vertrouwde omgeving. Belangrijk daarbij zijn het zoveel mogelijk behouden van de regie over het eigen leven, de keuzevrijheid en de zelfredzaamheid van de klant. Evita ondersteunt individuele zorgvragers, van jong tot oud, zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven leven. Evita wil haar klanten zo ondersteunen dat zij zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen en gewend zijn. Een leven waarin ze de dingen kunnen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden. 4 zekerheden voor de klant van Evita 1. Uw zorg kan direct worden ingezet, 7 dagen per week 24 uur per dag 2. U kunt terecht voor alle voorkomende hulp thuis: van verpleging tot huishoudelijke hulp 3. U heeft een vaste zorgverlener die bij ú past 4. U wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 3 van 14

4 2. Taakomschrijving Verzorgende niveau 3 Werkzaamheden Als verzorgende van Evita voer je verzorgende en coördinerende taken uit bij een vaste groep klanten. Je ondersteunt de klant in het dagelijks leven bij hen thuis. De klant staat centraal en geeft zoveel mogelijk zelf aan wat er moet gebeuren. Daarbij ben je als verzorgende actief in het signaleren van mogelijke wensen en behoeften bij de klant, die door Evita ingevuld kunnen worden. De verzorgende van Evita voert naast de verzorging ook licht huishoudelijke taken uit. We verwachten van je dat je werkt volgens de richtlijnen, regels en procedures van Evita. De zorgcoördinator van Evita is jouw aanspreekpunt op kantoor. Bij problemen overleg je eerst met de klant en indien noodzakelijk met de zorgcoördinator van Evita. Kerntaken verzorgende niveau 3; Verrichten van persoonlijke lichamelijke verzorging: o Controle lichaamsfuncties (temperatuur, pols, ademhaling) o Meten en sparen van urine en faeces o Helpen bij wassen, aankleden, toiletgang, verschonen o Incontinentie verzorgen o Verzorgen van een klant met een katheter o Decubitus preventie o Helpen bij het verplaatsen in en uit bed o Tilhulpmiddelen gebruiken o Ondersteunen bij verandering van lichaamshouding o Helpen bij aanbrengen van lichaamsondersteunende hulpmiddelen (prothese, steunkousen, orthopedisch korset) o Ondersteunen van de klant bij oefeningen welke aan de klant zijn voorgeschreven door de fysiotherapeut Ondersteunen en begeleiden van klanten o De klant ondersteunen in het voortzetten van zijn leven zoals hij dat gewend was en graag wil o De klant ondersteunen zodat hij, met zijn mogelijkheden en beperkingen, datgene kan blijven doen wat hij zelf zinvol en belangrijk vindt (Begeleiden bij het verrichten van) licht huishoudelijk werk; (Begeleiden bij het) boodschappen doen; (Assisteren en begeleiden bij) het bereiden van maaltijden; Het bieden van ondersteuning aan de klant op sociaal-emotioneel gebied; Waarnemen en herkennen van ziektebeelden en veranderingen in het sociaal en lichamelijk gedrag van de klanten; Signaleren van veranderingen in de gezondheidssituatie van de klant; Rapporteren van werkzaamheden in het zorgdossier; Coördineren van de zorgverlening; Coachen en begeleiden van collega-zorgverleners. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 4 van 14

5 Coördinerende taken Als verzorgende niveau 3 wordt verwacht dat je in een aantal zorgsituaties de zorgverlening kunt coördineren. Dat betekent dat je het aanspreekpunt bent voor de betreffende klant, zijn familie en mantelzorgers, de overige zorgverleners in het team en andere disciplines betrokken in de zorg. Je bent aanspreekpunt voor de (rooster)planning en voor zorginhoudelijke vragen. De zorgcoördinator vanuit het kantoor van Evita is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening, de planningsmedewerkers zijn eindverantwoordelijk voor de roosterplanning. Als coördinator in het veld ben je de schakel tussen het kantoor en het team van zorgverleners. Teamoverleg Wanneer je als verzorgende in een team van zorgverleners bij een klant werkt, dan dient er minimaal 1 x per jaar een teamoverleg plaats te vinden. In het teamoverleg wordt zowel de zorg- en dienstverlening aan de klant besproken, als de onderlinge samenwerking binnen het team van zorgverleners. Verpleegtechnische handelingen Een overzicht van de bevoegd- en bekwaamheden met betrekking tot het uitvoeren van verpleegtechnische, voorbehouden en risicovolle handelingen door de verschillende niveaus zorgverlener, staat uitgewerkt in de bijlage. Aandachtspunten Plannen van de werkzaamheden gebeurt in overleg met de klant; Stimuleren van de zelfredzaamheid van de klant; zoveel mogelijk stimuleren dat de klant blijft doen wat hij nog zelf kan doen; Belangrijke veranderingen bij de klant en in diens omgeving bespreek je met de klant en je rapporteert hierover in het (zorg)dossier. Je kunt altijd overleggen met de zorgcoördinator; Beroepsgeheim; geef geen (onnodige) informatie van de klant door aan anderen en praat in het bijzijn van de klant nooit over andere klanten; Gedragscode; Evita heeft een gedragscode opgesteld die iedere medewerker werkzaam bij Evita ondertekent en waar iedere medewerker naar dient te handelen. De inhoud van de gedragscode is opgenomen in de medewerkerinformatiemap. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 5 van 14

6 4 gedragsregels van Evita Zorg 1. Ik help u thuis het leven voort te zetten zoals u dat wilt 2. Ik kom naast u staan, u kunt mij vertrouwen 3. Ik hoor wat u wilt en handel er naar 4. Ik werk met passie en ontwikkel mijzelf Wie is ik? Iedereen die voor Evita werkt, zowel op kantoor als in het veld. We zijn een team, samen dragen we zorg voor de klant. Regels en richtlijnen van Evita In de zorgverlenerinformatiemap staat beschreven welke regels en richtlijnen Evita hanteert ten aanzien van haar zorgverleners en wat de zorgverleners van Evita kunnen verwachten. Protocollen van Evita Evita stelt protocollen voor iedere zorgverlener beschikbaar via het eigen protocollenbestand. De protocollen zijn in te zien via Care Assist online, in de Bibliotheek. Bij aanvang van de zorg en bij veranderingen in de zorgverlening zorgt de zorgcoördinator ervoor dat de juiste protocollen in het zorgdossier worden gedaan. Wanneer je als zorgverlener merkt dat er geen protocol aanwezig is in het zorgdossier, raadpleeg dan de zorgcoördinator. Opmerkingen over gebruikte protocollen (evaluatie, werkbaarheid, verbeterideeën) kunnen worden gedaan aan de zorgcoördinator of door direct contact op te nemen met de protocollencommissie van Evita. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 6 van 14

7 3. Functie-eisen, competenties, arbeidsvoorwaarden Functie-eisen Als verzorgende werk je bij de klanten van Evita thuis. Je bent daar te gast en je bent het visitekaartje van Evita. Wees je daar ook bewust van. We verwachten dat je je correct gedraagt ten opzichte van de klant. De verzorgende werkzaam bij Evita dient minimaal aan de volgende functie-eisen te voldoen: Ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de thuiszorg; Flexibel inzetbaar; Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal; Een representatief voorkomen; Sympathie en gevoel voor onze klanten; Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied; Beschikken over eigen vervoer. Opleidingseisen: - Verzorgende met verpleegtechnische handelingen (vpth): Verzorgende IG, Verzorgende AG met vpth, Ziekenverzorgende, Verzorgende D met vpth, MDGO-VP, MDGO-VZ (lang) - Verzorgende zonder verpleegtechnische handelingen: Verzorgende C zonder vpth, Bejaardenverzorgende met medicatiekennis Competenties De verzorgende werkzaam bij Evita dient over de volgende competenties te beschikken: Overzicht kunnen bewaren en coördinerend vermogen hebben; In staat zijn collega zorgverleners te coachen en begeleiden het werk beter te doen; Systematisch en hygiënisch kunnen werken; Bekwaamheid ten aanzien van voorkomende (voorbehouden) verpleegtechnische handelingen; Alert zijn en kunnen observeren; Goed kunnen luisteren; goed kunnen luisteren en observeren is belangrijk voor het signaleren van veranderingen bij de klant; Mensenkennis en inlevingsvermogen hebben; je moet je als zorgverlener kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de klant zonder je eigen waarden en normen op te dringen; Zelfredzaam zijn; binnen de afgesproken zorg- en dienstverlening probeer je zoveel mogelijk aan de wensen van de klant te voldoen, maar wees ook duidelijk over wat Evita te bieden heeft en leg uit waarom iets soms niet kan; Professionele houding aan kunnen nemen; je werkt vanuit een beroepsrelatie, niet vanuit een persoonlijke relatie met de klant; Een klantvriendelijke instelling hebben; Een behulpzame houding hebben; Een actieve, niet-afwachtende houding hebben. Arbeidsvoorwaarden Het salaris wordt bepaald op basis van de CAO VV&T: - Verzorgende zonder verpleegtechnische handelingen : FWG Verzorgende met verpleegtechnische handelingen : FWG Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 7 van 14

8 4. Werken met het (zorg)dossier bij klanten van Evita Het (zorg)dossier 1 Iedere klant van Evita heeft een dossier in huis. Ook klanten bij wie Evita alleen huishoudelijke verzorging of begeleiding levert, hebben een dossier. Het is wettelijk verplicht om in een dossier bij te houden: - wat de zorgvraag is van de klant; - welke zorg wordt geleverd (rapportage van bevindingen); - of de zorgvraag verandert. Uitgangspunt van het zorgdossier van Evita Het uitgangspunt van het zorgdossier is het bieden van integrale zorg, waarbij wonen, welzijn en zorg zoveel mogelijk in samenhang worden benaderd. Wonen, welzijn en zorg spelen zich af binnen vier domeinen. Deze vier levensdomeinen vormen de basisstructuur van het zorgleefplan in het zorgdossier: Woon- en leefomstandigheden De klant mag rekenen op ondersteuning bij het zelfstandig wonen in de eigen woonomgeving met goede bereikbaarheid van de zorg en voldoende aandacht voor levenssfeer, privacy en veiligheid. Participatie (het sociale leven van de klant) De klant mag rekenen op bevordering van zijn sociale redzaamheid door ondersteuning bij de invulling van zijn sociale activiteiten. Mentaal welbevinden en autonomie De klant mag rekenen op ondersteuning bij het geestelijk welzijn door respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling en het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie. Lichamelijk welbevinden en gezondheid De klant mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering en een schoon en naar wens verzorgd lichaam, waarbij steeds goed wordt ingespeeld op veranderingen in de lichamelijke gezondheid. In het zorgdossier van Evita staan de volgende vragen centraal: Hoe wil de klant leven? Welke gezondheidsrisico s kunnen zich voordoen? Hoe kan Evita de klant daarin ondersteunen? Het resultaat is een persoonlijk zorgdossier voor elke klant. Daarin staat voor de klant hoe hij zijn leven kan voortzetten zoals hij dat gewend was en graag wil. Hoe hij met zijn mogelijkheden en beperkingen datgene kan blijven doen wat hij zelf zinvol en belangrijk vindt. En welke ondersteuning hij daarbij kan verwachten, binnen de beschikbare middelen. 1 Uitgebreide informatie over de inhoud en het gebruik van het zorgdossier staat beschreven in de handleiding van het zorgdossier, die iedere medewerker werkzaam bij Evita ontvangt bij aanname. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 8 van 14

9 Klantinformatie Achter het eerste tabblad zit het formulier waarop algemene informatie over de klant staat: persoonlijke gegevens van de klant waaronder de NAW gegevens, contactpersonen, wettelijke vertegenwoordiging, andere disciplines e.d.. Handleiding en toelichting Zorgleefplan Evita Als verzorgende niveau 3 heb je een belangrijke rol bij het invullen en actueel houden van het zorgdossier en zorgleefplan. In de handleiding van het zorgleefplan staat uitgebreid omschreven hoe het zorgdossier is opgebouwd en hoe het zorgdossier dient te worden ingevuld. Voor vragen over het gebruik van het zorgdossier en zorgleefplan kun je terecht bij de zorgcoördinator. Observeren en rapporteren Observeren Als verzorgende leer je de klant vaak goed kennen. Je ziet de klant in zijn eigen thuissituatie en je bent goed in staat om een beeld te vormen van eventuele problematiek. Je hebt als verzorgende dan ook een rol bij het signaleren van eventuele gezondheidsproblemen. Dat behoort tot jouw professionele verantwoordelijkheid. Als je denkt dat de problemen structureel zijn, overleg dan met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator kan vervolgens inschatten of de zorgverlening eventueel moet worden uitgebreid. Rapporteren Het is belangrijk dat je signalen die je observeert goed rapporteert in het dossier. Op deze manier kan je in de gaten houden hoe de (gezondheids)situatie verandert in de loop van de tijd. Als de klant op het formulier doelen-acties-afspraken een actueel doel heeft, wordt het nummer van het doel in de kantlijn gezet en hierover gerapporteerd. Veranderingen in zorg en welzijn worden gerapporteerd aan de hand van de domeinen. Observeer de klant en zijn situatie en vraag je daarbij steeds af: Hoe gaat het met Zijn er (bijzondere/ plotselinge) veranderingen? Welke ondersteuning heeft de klant nodig? Zo ja, op welke wijze: voorkeuren, wensen? Gezondheidsrisico s die belangrijk zijn om altijd te observeren, en waarbij het van belang is te rapporteren over aandachtspunten, zijn: lichamelijk welbevinden/ gezondheid; grote gewichtsschommelingen; medicijngebruik; mentaal welbevinden (depressieve gevoelens, sombere uitspraken, etc.); sociale redzaamheid (vereenzaming); incontinentie; huidletsel, decubitus; vallen. Als over het bovenstaande niets gerapporteerd hoeft te worden, dan rapporteer je over welzijn van de klant. Je rapporteert dus altijd. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 9 van 14

10 5. Starten bij een nieuwe klant Hoe start de verzorgende bij een nieuwe klant De klant meldt zich bij Evita Een nieuwe klant die zich aanmeldt bij Evita, krijgt eerst een huisbezoek. Dit huisbezoek wordt gedaan door de zorgcoördinator vanuit kantoor of door de verzorgende niveau 3 die de zorg bij de klant coördineert. De (zorg)coördinator inventariseert de wensen en behoeften van de klant en maakt afspraken over de verzorging. De (zorg)coördinator vult het zorgdossier zo volledig mogelijk in. - Algemene informatie over de klant; contactpersonen, huisarts, bijzonderheden; - De zorgkaart, achter tabblad 2, geeft duidelijk en overzichtelijk weer wat de afspraken zijn met de klant over de verzorging; - Afspraken met betrekking tot de te verlenen hulp bij de huishoudelijke verzorging staan achter tabblad 6. De planningsmedewerker van Evita selecteert een (team van) zorgverleners. Voor het eerst naar de klant Wanneer je voor het eerst naar de klant gaat, dan maak je kennis met de klant. Zorg er voor dat je je kunt legitimeren (dit geldt niet alleen bij de eerste werkdag, maar altijd wanneer je bij een klant van Evita werkt). In het zorgdossier dat bij de klant ligt, kun je lezen welke afspraken zijn gemaakt met de klant en welke bijzonderheden er eventueel zijn. Neem deze afspraken door en overleg de werkzaamheden met de klant. Evaluatie Wanneer je 1 of 2 keer bij de klant bent geweest, belt de planningsmedewerker naar jou en naar de klant om te vragen of het wederzijds bevalt. Wanneer dat zo is, dan wordt de dienstverlening zo voortgezet. Als dat niet zo is, dan wordt gezocht naar een oplossing en dat kan betekenen dat jij niet langer zult worden ingezet bij de betreffende klant. Na 6 weken zal de (zorg)coördinator nogmaals bij de klant op bezoek gaan om de zorgen dienstverlening te evalueren. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 10 van 14

11 Belangrijke punten voor elke zorgverlening Ga goed voorbereid op pad; zorg dat je weet bij wie je komt en wat je moet doen. Zorg dat je op tijd bent. Dreig je te laat te komen, informeer de klant dan hierover. Wees opgewekt en beleefd tegen de klant. Vraag of de klant wensen heeft voor deze dag. Was je handen voordat je begint. Observeer en rapporteer altijd. Ken je grenzen. Doe geen dingen waartoe je niet bevoegd bent vanuit je opleiding. Sluit de zorg af met een goed afscheid. Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 11 van 14

12 6. Wat te doen bij probleemsituaties De klant doet niet open: - probeer de klant te bellen - bij buren informeren of zij de klant hebben zien weggaan - contact opnemen met Evita; hij/zij laat dan weten wat je moet doen Je dreigt te laat te komen: - bel de klant en informeer deze dat je wat later bent, maak excuses Er bestaat onduidelijkheid betreffende het wel of niet moeten uitvoeren van bepaalde handelingen/ taken - kijk in het zorgdossier welke afspraken er zijn gemaakt met de klant - overleg met de klant en probeer tot een oplossing te komen - wanneer dit geen oplossing biedt, overleg dan met de zorgcoördinator Schade of zoekraken van privé-spullen van de klant - meld dit direct bij Evita De klant wordt onwel in jouw bijzijn - bel help de klant waar je kan - informeer de familie/ contactpersonen van de klant (gegevens staan vermeld op het formulier klantinformatie in het zorgdossier) - informeer het kantoor van Evita: Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 12 van 14

13 Bijlage Overzicht bevoegd- en bekwaamheden per niveau Handeling Soort handeling Verpleeg -kundige niveau 4 / niveau 5 VIG of ZV niveau 3 VAG niveau 3 Verzorgende D niveau 3 Verzorgende C niveau 3 Helpende niveau 2 + (= module 302) Helpende niveau 2 Blaasspoelen RV X X X X Bloeddruk meten O X X X X X Bloedglucose- RV X X X X waarde bepalen Epidurale O X pijnbestrijding: Verzorgen intrathecale-/ epidurale katheter Hechtingen (draad) RV X verwijderen Hechtingen verwijderen agrafen RV X X Injecteren: subcutaan VH X X Injecteren: VH X X intramusculair Injecteren: subcutaan VH X X door middel van insulinepen Katheteriseren: blaas VH X X man Katheteriseren : blaas vrouw VH X X Katheter blaas en O X X X X X X suprapubisch verzorgen (intacte huid) Katheteriseren: VH X X suprapubisch Katheter: O X X X X X X condoomkatheter Katheterzak (met O X X X X X X X kraantje) legen Katheterzak O X X X X X X verwisselen Klysma toedienen VH X X (hoogopgaand) Maagdrainage: VH X maaghevel inbrengen Maagsonde: VH X inbrengen /verwisselen Maagsonde voeding: RV X X toedienen via neussonde Maagsonde voeding: RV X X toedienen via PEGsonde Manueel faeces RV X X verwijderen Medicatie aanreiken O X X X X X X vanuit Baxter of weekdoos Medicatie klaarzetten O X X X X X X Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 13 van 14

14 Handeling Soort handeling Verpleegkundige niveau 4 / niveau 5 VIG of ZV niveau 3 VAG niveau 3 Verzorgende D niveau 3 Verzorgende C niveau 3 Helpende niveau 2 + (= module 302) Helpende niveau 2 Medicatie toedienen: RV X X X X X X oraal, rectaal, vaginaal, oog- /oordruppels en zalf, transdermaal, linguaal en inhalatie. Medicatie die onder de opiatenwet vallen vanaf nivo 3IG Medicatie toedienen via maagsonde RV X X Medicatie toedienen via PEG-katheter RV X X Medicatie toedienen via een subcutaan VH X X ingebrachte vleugelnaald Medicatie uitzetten O X X X Medicatie vernevelen RV X X Microlax toedienen O X X X X X X PEG-katheter met ballonfixatie verwisselen VH X PEG-katheter verzorgen (intacte huid) O X X X X X X Rectumcanule inbrengen O X X Steunkousen aantrekken en uittrekken O X X X X X X X Stoma huidplaat verwisselen RV X X Stoma spoelen RV X Stomazakje verwisselen O X X X X X Tilhulpmiddelen X O X X X X X X gebruiken Tracheacanule: reinigen, X VH X verwisselen, uitzuigen Tracheastoma verzorgen VH X X Uitzuigen mondkeelholte VH X X Verbandwisseling bij VAC therapie RV X X Wondbehandeling: rood O X X X X X X Wondbehandeling: geel O X X Wondbehandeling: zwart O X X Wonden (diep/onoverzichtelijk) spoelen met katheter VH X X Zuurstof toedienen RV X X Zuurfstofcilinder klaarmaken voor gebruik RV X X Zuurstof concentrator klaarmaken voor gebruik RV X X Zwachtelen (ACT) RV X X Zwachtelen intacte huid O X X X X X X Zwachtelen niet intacte huid O X X Taakfunctie omschrijving voor de Verzorgende niveau 3 werkzaam bij Evita Zorg Pagina 14 van 14

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Het leveren van zorgdiensten aan cliënten die geïndiceerd zijn voor aanvullende verpleeghuiszorg.

Het leveren van zorgdiensten aan cliënten die geïndiceerd zijn voor aanvullende verpleeghuiszorg. Functiebeschrijving verzorgende verzorgingshuis / verpleeghuis Functienaam: Verzorgende 3 IG (niveau 3 Individuele Gezondheidszorg) Kern of doel van de functie: Het met inachtneming van zorgvisie en zorgplannen

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Hoe ga je om met eten en drinken Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Inhoud Vooraf 3 Als de patiënt slecht eet of drinkt 4 Als ingrijpen of nalaten

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie 1 Visie op het menselijk functioneren 1.1 Gezondheid 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie Het is niet makkelijk om de begrippen gezondheid en ziekte duidelijk te omschrijven. > > Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Case management dementie. Methodisch werken en positionering in de keten

Case management dementie. Methodisch werken en positionering in de keten Case management dementie Methodisch werken en positionering in de keten Case management dementie Methodisch werken en positionering in de keten Een werkmethodiek ontwikkeld door drie regionale dementieketens

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie