SkillsTrainingsCentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SkillsTrainingsCentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen"

Transcriptie

1 SkillsTrainingsCentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 2 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2013 / 2014 Gastro-enterologie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm, geluidsband elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrievalsystem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2 ONDERWIJSBIJEENKOMST Gastro-enterologie Vaardigheden : Maagsonde inbrengen Maagsonde verwijderen Sondevoeding toedienen PEG/PRG-katheter verzorgen Medicatietoediening via een maagsonde, PEG/PRG-katheter, jejunostomiekatheter Gastrostomiesonde invoeren en verwisselen (alleen VPK) Doorspoelen van een jejunostomiekatheter Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

3 Doelstellingen Doelstellingen Na verwerking van de voorbereidende opdrachten en deelname aan de bijeenkomst, kan de deelnemer: Het theoretisch deel van de protocollen benoemen. De benodigdheden benoemen die noodzakelijk zijn om volgens de protocollen te kunnen werken. De juiste berekeningen maken voor het bereiden van de medicatie. De hier onderstaande handelingen volgens protocol uitvoeren; Een neusmaagsonde inbrengen Een neusmaagsonde verwijderen Sondevoeding toedienen PEG/PRG-katheter verzorgen Gastrostomiesonde verwisselen (alleen door een verpleegkundige) Medicatietoediening via maagsonde, PEG/PRG-katheter, jejunostomiekatheter Doorspoelen van een jejunostomiekatheter Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

4 Programma Inleiding op de bijeenkomst. Demonstratie Een neusmaagsonde inbrengen Een neusmaagsonde verwijderen Oefenen in subgroepjes in de protocollen. Demonstratie Sondevoeding toedienen Medicatietoediening via maagsonde, PEG/PRG-katheter, jejunostomiekatheter Doorspoelen van een jejunostomiekatheter Pauze Oefenen in subgroepjes in de protocollen. Demonstratie PEG/PRG-katheter verzorgen Gastrostomiesonde verwisselen Oefenen in subgroepjes in de protocollen. Evaluatie en uitdelen antwoorden van zelfkennistoets 05 min 20 min 20 min 30 min 10 min 30 min 25 min 30 min 10 min Totaal: 180 min Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

5 Voorbereidende studieactiviteiten Studieactiviteit 1: Bestudeer uit de literatuurbijlage de protocollen en artikelen. Studieactiviteit 2: Beantwoord onderstaande vragen schriftelijk: 1. Noem drie indicaties voor een maagkatheterisatie. 2. Wat kan het voordeel zijn om de patiënt te laten slikken/drinken tijdens het inbrengen van de maagkatheter? 3. Noem twee manieren hoe je de afstand kunt meten hoever de maagkatheter ingebracht moet worden? 4. Noem twee manieren om te controleren of de maagkatheter in de juiste positie zit? 5. Noem drie indicaties om sondevoeding te geven. 6. Noem drie verschillende toedieningswegen voor sondevoeding als het niet via de maag/neussonde kan. 7. Noem drie complicaties die kunnen optreden bij het geven van sondevoeding. 8. Benoem vier oorzaken van het regelmatig verstoppen van de maag- of PEG-sonde. 9. Hoe ga je te werk om verstopping van de sonde te voorkomen (zowel bij de maag als bij de PEG-sonde? 10. Beschrijf hoe je de insteekopening van de PEG katheter verzorgd de eerste 2 weken na het aanleggen van de PEG en welke observatiepunten hierbij van belang zijn. Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

6 Verrijkingsliteratuur Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

7 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

8 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

9 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

10 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

11 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2., 2013 / 2014, SkillsTrainingscentrum Limburg Registratie KBO

12 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

13 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2., 2013 / 2014, SkillsTrainingscentrum Limburg Registratie KBO

14 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

15 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

16 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

17 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2., 2013 / 2014, SkillsTrainingscentrum Limburg Registratie KBO

18 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

19 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

20 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

21 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

22 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

23 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

24 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

25 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

26 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

27 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

28 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

29 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

30 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

31 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

32 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

33 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

34 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

35 Protocollen Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen. Module 2.

36 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 90 Toedienen van sondevoeding via neus-maagsonde mbv voedingspomp Omschrijving De sondevoeding wordt gebruiksklaar gemaakt. Vervolgens wordt de voedingslang in de pomp geplaatst en wordt de pomp ingesteld. Er wordt gecontroleerd of de sonde niet verschoven is. De voedingsslang wordt op de sonde aangesloten. Als de voeding is toegediend wordt de voedingsslang van de sonde afgekoppeld en wordt de sonde doorgespoeld met water. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: Mag zelfstandig verricht worden door: 4 5 Aandachtspunten - Geef sondevoeding nadat een cliënt is verzorgd, om overgeven en aspiratie te voorkomen. - De ligging van een sonde die (op)nieuw geplaatst is, wordt gecontroleerd met ph-indicator. Daarna is bij elke handeling een visuele controle (observeren of de sonde verschoven is) voldoende. - Klem de voedingsslang bij voorkeur af met een rolregelklem. De sonde kan afgeknikt. Niet te lang; let erop dat de sonde ná het afknikken weer doorgankelijk is. - Dien sondevoeding op kamertemperatuur toe. - Volg voor het gebruiksklaar maken van de voedingspomp de gebruiksinstructie van de pomp (deze moet bij de pomp aanwezig zijn). - Een voedingsslang kan meerdere malen gebruikt, mits de tussenliggende periode niet meer dan 8 uur bedraagt. Spoel de voedingsslang na de toediening door met lauw water. Vervang bij intermitterende toediening de slang na 24 en bij continue toediening na 96 uur. NB in ziekenhuis: voedingsslang iedere 24 uur vervangen. - Bewaar na opening de voeding in originele verpakking maximaal 24 uur, mits afgesloten en gekoeld. Datum en tijd van opening op de verpakking aangeven. - Spoel, om dichtslibben te voorkomen, de sonde na elke voeding door met water. - Spuit bij verstopping van de sonde deze door met water en niet met een koolzuurhoudende drank, omdat dit de eiwitten in de sondevoeding doet vlokken (heeft verstopping tot gevolg). - Verzorg na toediening de mond en neus om ontstekingen aan tandvlees of mondslijmvlies en decubitus op de neus te voorkomen. - Instrueer de cliënt/mantelzorgers goed over hoe te handelen bij complicaties (bijvoorbeeld pomp stoppen bij hoesten/benauwdheid). arts Complicaties tijdens de handeling Cliënt braakt. Cliënt moet hoesten, wordt benauwd. Voeding loopt niet in. Sonde raakt verstopt. De sonde is verschoven Handelwijze Controleer of voeding juiste samenstelling heeft en de temperatuur goed is. Controleer of de toedieningssnelheid juist is. Stop de toediening en controleer de ligging van de sonde Controleer of pomp aan staat, of klem voedingsslang open is en voedingsslang juist in de pomp is geplaatst. Sonde krachtig doorspuiten met lauw water in een 5-ml-spuit, met pompende beweging. In opdracht arts doorspuiten met Na-bicarbonaat. Z.n. herhalen. Naspoelen met water. Controleer dikte van sonde en houding van cliënt. Z.n. nieuwe sonde inbrengen. - Controleer of sonde nog in de maag ligt met ph-indicator. - Als sonde niet meer in maag ligt; verwijder sonde en breng i.o.m. arts een nieuwe sonde in. Benodigdheden - toedienlijst - voorgeschreven sondevoeding - voedingspomp + gebruiksinstructie - passende voedingsslang - bij gebruik fles: flesopener, rubberdop en flessenhouder - infuusstandaard - kan water op kamertemperatuur - opvangbakje - 50-ml-spuit - z.n. spuitkoppelstukje - evt kocher - onderlegger / servet - afvalbak Vilans Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde mbv voedingspomp: 1 (van 3) PrivaZorg februari 2012

37 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 91 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 3 Controleer de sondevoeding, de toedien-/voedingslijst en gegevens van de cliënt. a Controleer fles/pack op: - naam en geboortedatum cliënt - vervaldatum - temperatuur (kamertemperatuur) b Vergelijk fles/pack met de toedien-/voedingslijst van de cliënt: - soort - hoeveelheid - toedieningsvoorschrift: tijdstip en toedieningssnelheid 4 Schud fles/pack met sondevoeding. 5 Open de verpakking van de voedingsslang en sluit de klem. 6 Bevestig de voedingsslang op fles/pack sondevoeding. Indien het een glazen fles betreft: a Doe de flessenhouder om de fles. b Verwijder de dop van de fles, zo nodig met de flessenopener. Plaats rubber dop op de fles. c Steek de spike van de voedingsslang door de dop in de fles en druk de spike goed aan. d Hang de fles aan de infuusstandaard en open het ontluchtingsdopje van de voedingsslang. Indien het een pack betreft: a Hang het pack aan de infuusstandaard. b Verwijder het blauwe beschermdopje van het pack. c Druk de spike van de voedingsslang door de afsluitfolie. d Draai het paarse dopje stevig vast. 7 Vul de voedingsslang. a Controleer of de klem dicht is en het kraantje in de open stand staat. b Knijp licht in de druppelkamer totdat deze voor de helft is gevuld met voeding (wanneer de pomp in een tas wordt gebruikt, zo min mogelijk lucht in de druppelkamer laten). c Verwijder het afsluitdopje van de voedingsslang en houd de voedingsslang boven het opvangbakje. d Hef afklemming op en vul de rest van de voedingsslang met voeding. e Sluit de klem en plaats het afsluitdopje terug op het uiteinde van de voedingsslang. 8 Plaats de voedingslang in de pomp volgens gebruiksinstructie van de pomp. 9 Zet de pomp aan volgens gebruiksinstructie. 10 Stel de pomp in volgens gebruiksinstructie. 11 Help de cliënt in een zittende of halfzittende houding. 12 Bescherm de kleding van de cliënt met de onderlegger / servet. 13 Controleer of de sonde in de maag ligt aan de hand van fixatiepleister, markering, mond-/keelinspectie. a Ga na of de sonde nog goed gefixeerd is. Is de pleister nog goed vastgeplakt of hangt de sonde er losjes bij. b Is de positie van markering/markeringsstreepje op de sonde ten opzichte van de neus niet verschoven. c Inspecteer de mond. Ligt de sonde nog goed in de keelholte en is de sonde niet opgekruld. NB Indien de sonde niet goed ligt, verschoven is en bij twijfel over de ligging: dien geen voeding toe! Controleer bij twijfel de ligging met ph-indicator en breng zo nodig i.o.m. arts een nieuwe sonde in en controleer ligging met ph-indicator. 14 Maak, indien van toepassing, de sonde los van de kleding. 15 Verwijder het afsluitdopje van de sonde. 16 Klem de sonde af met de kocher (i.p.v. afklemmen met een kocher kan de sonde ook worden geknikt). 17 Verwijder het afsluitdopje van de voedingsslang en sluit de voedingsslang (zo nodig met bijbehorend verbindingsstuk) aan op het uiteinde van de sonde. 18 Verwijder de knik of kocher van de sonde en hef afklemming van de voedingsslang op. Vilans Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde mbv voedingspomp: 2 (van 3) PrivaZorg februari 2012

38 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding Start de pomp volgens gebruiksinstructie; de voeding loopt in. 20 Controleer de toediening en de toedieningssnelheid. 21 Controleer of de fixatiepleister de sonde nog goed fixeert. 22 Bevestig de sonde aan de kleding op ongeveer cm van de neus. 23 Informeer de cliënt hoe te handelen bij hoesten, benauwdheid (=pomp stoppen). 24 Pas handhygiëne toe. 25 Noteer de soort en hoeveelheid voeding, tijdstip van toediening en eventuele bevindingen. Indien de voeding niet continu wordt toegediend: 26 Pas handhygiëne toe. 27 Stop de pomp, nadat de voeding is toegediend, volgens gebruiksinstructie van de pomp. 28 Klem de sonde af met een knik of kocher. 29 Sluit de klem van de voedingsslang en ontkoppel de voedingsslang van de sonde. 30 Spuit de sonde door met ml water. a Vul de 50-ml-spuit met ml water. b Plaats eventueel een spuitkoppelstukje. c Plaats de spuit op sonde/spuitkoppelstukje. d Hef afklemming van de sonde op en spuit het water door de sonde. e Klem de sonde af met de knik of kocher en verwijder de spuit (en spuitkoppelstukje). 31 Sluit de sonde af met het afsluitdopje en verwijder de knik of kocher en ga na of de sonde nog doorgankelijk is. 32 Verzorg de mond en neus van de cliënt. 33 Bevestig, indien gewenst, de sonde aan de kleding van de cliënt. 34 Verwijder de voedingsslang uit de pomp en zet de pomp uit volgens gebruiksinstructie. 35 Ruim de materialen op. 36 Pas handhygiëne toe. 37 Noteer tijdstip, soort, hoeveelheid, toedieningssnelheid en bevindingen. Vilans Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde mbv voedingspomp: 3 (van 3) PrivaZorg februari 2012

39 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 65 Neus-maagsonde verwijderen Omschrijving De bevestigingen van de neus-maagsonde worden losgemaakt en de sonde wordt afgeknikt uit de neus naar buiten getrokken. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: Mag zelfstandig verricht worden door: 3 IG 4 5 Aandachtspunten In plaats van gebruik van een kocher kan de sonde, om deze af te sluiten, geknikt worden. Alternatief voor het gebruik van een kocher is het gebruik van een (rolregel)klem die aan het toedieningssysteem is bevestigd. Complicaties tijdens de handeling Abnormale weerstand tijdens verwijderen van de sonde. Braakneiging, kokhalzen. Verslikken. Handelwijze Beëindig de handeling. Licht de arts in. Adviseer om rustig en diep in te ademen. Laten hoesten en rustig uitademen. Verwijzingen - Achtergrondinformatie: maagsonde. - Materiaalbeschrijvingen: maagsondes, frequentie van vervanging sonde/katheter/button. - Hygiënerichtlijnen: handschoenen, afval. Benodigdheden - onderlegger - handschoenen - zo nodig: kocher - papieren zakdoekje (voor de cliënt, om na afloop de neus te snuiten) - afvalbak Vilans Neus-maagsonde verwijderen: 1 (van 2) PrivaZorg februari 2012

40 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 66 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Leg de benodigdheden binnen handbereik. 3 Vraag de cliënt een halfzittende houding aan te nemen. 4 Leg de onderlegger op de borst van de cliënt. 5 Verwijder de veiligheidsspeld waarmee de sonde bevestigd is aan de kleding. 6 Maak de pleister los waarmee de sonde aan de neus is bevestigd. 7 Geef de cliënt een papieren zakdoekje (om de neus te snuiten als de sonde is verwijderd). 8 Trek handschoenen aan. 9 Knik de sonde dubbel of plaats een kocher op de sonde en trek hem rustig uit de neus naar buiten. 10 Leg de sonde op de onderlegger. 11 Ruim de materialen op. 12 Pas handhygiëne toe. 13 Noteer de handeling en eventuele bevindingen. Vilans Neus-maagsonde verwijderen: 2 (van 2) PrivaZorg februari 2012

41 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 59 Neus-maagsonde inbrengen Omschrijving De maagsonde wordt via de neus ingebracht tot in de maag. De sonde wordt gefixeerd. Vervolgens wordt gecontroleerd of het uiteinde van de sonde op de juiste plaats ligt (door middel van controle maagsap). Ten slotte wordt de sonde bevestigd aan de kleding. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: Mag zelfstandig verricht worden door: 4 5 Aandachtspunten - Ga na of cliënt bekend is met in- of uitwendige vergroeiingen, tumoren, letsel in keelholte, slokdarm of maag. - Vraag cliënt vooraf neus te snuiten. Inspecteer neus en bepaal in welk neusgat sonde wordt ingebracht. - Maak de sonde vóór het inbrengen nat met water. - Bepaal de lengte van de sonde door de NEX (= nose-earlobe-xyphoïd)-methode (zie voor tabel de achtergrondinformatie). - Vraag de cliënt het kunstgebit uit te doen, indien van toepassing. - Controleer de ligging van de sonde door middel van beoordeling van maagsap. Controleer de opgezogen vloeistof met ph-indicator. Afkappunt is ph van 5.5. Dien bij phwaarde 5.5 geen voeding of medicijnen toe. Stel samen met de arts vast hoe te handelen bij afwijkende waarden of wanneer geen maagsap opgezogen kan worden. Let wel: a. Auscultatie is niet betrouwbaar als controle van de ligging. b. Het is van essentieel belang te controleren of de sonde goed in de maag ligt, voordat voeding wordt toegediend! - De sonde kan worden gefixeerd met hypoallergeen pleister. Plak eventueel een hydrocolloïdplak of Tegaderm op de wang om de sonde op te fixeren of gebruik Cavilon ter bescherming van de huid. arts Complicaties tijdens de handeling Weerstand in de neus tijdens inbrengen. Braakneiging, kokhalzen, benauwdheid, hoesten/proesten. Sonde krult op in de mond/keelholte. Inspuiten lucht stuit op weerstand; sonde zit geknikt. Er kan geen maagsap opgezogen worden. Handelwijze Probeer een iets andere inbrengrichting. Trek sonde iets terug en probeer opnieuw. Laat de cliënt een slokje water drinken. Trek sonde terug en probeer opnieuw. Trek sonde iets terug en probeer opnieuw óf verander van houding. Laat cliënt op andere zij liggen of trek de sonde iets terug en probeer opnieuw. Breng bij twijfel in overleg met arts nieuw sonde in. Verwijzingen - Achtergrondinformatie: voedingssonde via de neus, inbrengen van neusmaagsonde + tabel, controle ligging van de sonde, ph-indicator, complicaties sondevoeding. - Materiaalbeschrijvingen: maagsondes, frequentie van vervanging sonde/katheter/button. - Hygiënerichtlijnen: handhygiëne. Benodigdheden - toedienlijst - tissue - handschoenen - voorgeschreven steriele maagsonde (evt. met spuitkoppelstukje) + afsluitdopje - watervaste stift - kom met water (om de sonde nat te maken) - onderlegger - spuit 50 ml - ph-indicator - hypoallergeen pleister of fixatiepleister voor sonde - zo nodig: hydrocolloïdplak of Tegaderm - schaar - glas water - veiligheidsspeld - afvalbak Vilans Neus-maagsonde inbrengen: 1 (van 3) PrivaZorg februari 2012

42 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding 60 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 3 Knip 2 stukken pleister op lengte van ± 5 cm. 4 Vraag de cliënt een halfzittende houding aan te nemen en aanwezig kunstgebit uit te doen. Maak met de cliënt een afspraak over een signaal wanneer inbrengen moet stoppen. 5 Neem de sonde uit de verpakking, bepaal en markeer de in te brengen lengte. a Meet bij de cliënt met de sonde de afstand vanaf de punt van de neus naar de oorlel tot aan uiteinde borstbeen (NEX), lees juiste lengte af in tabel. b Markeer de sonde op de afgemeten lengte met een watervaste stift indien geen maatverdeling aanwezig is. 6 Maak de sonde nat onder de kraan of door hem in de kom met water te dompelen. 7 Leg onderlegger op de borst van de cliënt. 8 Trek handschoenen aan. 9 Inspecteer de neus van de cliënt en vraag de cliënt zo nodig de neus te snuiten. 10 Vraag de cliënt het hoofd iets naar achteren te buigen. 11 Schuif de sonde (met afsluitdopje of evt. voerdraad) langzaam via de neusbodem tot in de keelholte. 12 Vraag de cliënt het hoofd iets naar voren te buigen (het strotklepje sluit de luchtpijp af). 13 Vraag de cliënt te slikken, eventueel met behulp van een slokje water. 14 Schuif de sonde op tot de gemarkeerde lengte terwijl de cliënt een paar maal slikt. Controleer of de sonde niet opkrult in de keelholte. 15 Indien van toepassing: verwijder de voerdraad uit de sonde en plaats afsluitdopje. 16 Maak de neus schoon en fixeer de sonde. a Plak het midden van een stuk pleister aan de onderkant van de sonde vast op ± 2 cm vanaf de neus. b Leid beide uiteinden kruislings naar boven en plak ze op de neus vast of plak de pleister op een hydrocolloïdplak of Tegaderm die op de wang is aangebracht. c Ga na of de sonde goed gefixeerd is bij slikken of draaibewegingen. 17 Verwijder het afsluitdopje van de sonde en leg het dopje op het werkveld. 18 Controleer of de sonde in de maag ligt door het opzuigen van maagsap en controle met ph-indicator. a Plaats, indien nodig, het spuitkoppelstukje op de sonde. b Zuig in de 50-ml-spuit 5-10 ml lucht en plaats de spuit op de sonde. c Spuit de lucht door de sonde. De sonde komt nu los van de maagwand te liggen. d Zuig met de spuit voorzichtig maagsap op. e Beoordeel het maagsap. f Bepaal de ph-waarde met behulp van de ph-indicator (bij ph-waarde van 5.5 ligt de sonde in de maag). Als geen maagsap wordt verkregen a Zorg dat de cliënt op andere zij ligt. b Zuig maagsap op. c Beoordeel het maagsap. d Bepaal de ph-waarde met behulp van de ph-indicator (bij ph-waarde van 5.5 ligt de sonde in de maag). Als nog geen maagsap wordt verkregen e Breng de sonde 5-10 cm verder in of trek de sonde 5-10 cm terug. f Zuig maagsap op. g Beoordeel het maagsap. h Bepaal de ph-waarde met behulp van de ph-indicator (bij ph waarde van 5.5 ligt de sonde in de maag). Bij afwijkende bevindingen en ph-waarde 5.5: geen voeding of medicijnen toedienen; na 30 minuten nog eens maagsap opzuigen en controleren. Indien de sonde niet goed ligt: overleg met de arts. Verwijder zo nodig na overleg met arts de sonde en/of breng deze opnieuw in en controleer de ligging. 19 Sluit de sonde af met het afsluitdopje. Vilans Neus-maagsonde inbrengen: 2 (van 3) PrivaZorg februari 2012

43 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding Trek de handschoenen uit. 21 Leid de sonde achter het oor langs. 22 Bevestig de sonde met een stuk pleister en een veiligheidsspeld aan de kleding op ongeveer cm van de neus. 23 Ruim de materialen op. 24 Pas handhygiëne toe. 25 Noteer de handeling, lengte van de ingebrachte sonde, datum inbrengen sonde en eventuele bevindingen. Vilans Neus-maagsonde inbrengen: 3 (van 3) PrivaZorg februari 2012

44 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding peg 108 Verzorgen van de PEG-sonde Omschrijving Wanneer de stoma geen vocht meer afscheidt, wordt bij de (dagelijkse) verzorging van de PEG-sonde deze eerst uit de borging gehaald. De huid wordt geïnspecteerd en verzorgd en de stoma wordt schoongemaakt. De PEG-sonde wordt doorgespoeld met water. Tot slot wordt de PEG-sonde gedraaid en eventueel gedompeld en weer in de borging geplaatst. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: Mag zelfstandig verricht worden door: 3 IG 4 5 Aandachtspunten - Laat tussen de huid en de disk ongeveer 2 mm ruimte (de dikte van een munt). - Zorg voor een reservesonde om de fistel open te houden als de PEG sonde sneuvelt. - Draai de PEG sonde met basketfixatie of interne fixatiedisk één keer per dag om de lengte as om vasthechting aan de mucosa van de maag te voorkomen ( in overleg arts) en en dompel de PEG sonde minimaal één keer week (als een theezakje).nb een button kan niet gedompeld. - Voor de eerste 5 tot 7 dagen na plaatsing: zie Verzorgen van de PEG-sonde (de eerste dagen na plaatsing). - Voorkom dat de PEG-sonde losschiet tijdens de verzorging. - De huid rond de stoma kan ook onder de douche schoongespoeld worden. Complicaties tijdens de handeling Huidirritatie: - bij lekkage via stoma doordat externe disk niet goed geplaatst is; - door overgevoeligheid voor silicone. Infectie. Bloeden van de stoma. Drukplekken door druk van de externe fixatiedisk. Wildvleesvorming. Handelwijze Verhelp de lekkage door de externe disk te herplaatsen. Overleg met arts. Altijd in overleg met arts handelen. Oefen met een gaas lichte druk uit op stoma. Als het bloeden niet stopt: overleg met arts. Plaats fixatiedisk vrij van de huid (2 mm). Niet aanstippen. Overleg met arts. Verwijzingen - Achtergrondinformatie: sonde via gastrstoma - Materiaalbeschrijvingen: PEG-/PRG-sondes. - Hygiënerichtlijnen: afval. Benodigdheden - watervaste viltstift - bakje wattenstokjes of gaasjes - goed doorstromende kraan - schone handdoek of gaasje voor de cliënt - schone washand of gaasje (2x) - 20 ml luerlockspuit - glas water op kamertemperatuur - afvalbak Vilans Verzorgen van de PEG-sonde: 1 (van 2) PrivaZorg februari 2012

45 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding peg 109 Werkwijze 1 Zet de benodigdheden overzichtelijk klaar op een schoon werkvlak. 2 Verwijder kleding zodanig dat de PEG-sonde zichtbaar en bereikbaar is. 3 Pas handhygiëne toe. 4 Plaats met de watervaste viltstift een streepje op de PEG-sonde ter hoogte van de externe fixatiedisk. 5 Haal de PEG-sonde uit de borging van de externe fixatiedisk. 6 Schuif de externe fixatiedisk ca. 5 cm omhoog. 7 Inspecteer de huid rond de stoma op irritatie, infectie en drukplekken. 8 Maak de huid rond de stoma schoon met het washandje of een gaasje en water. 9 Maak de onder- en bovenzijde van de externe fixatiedisk schoon met het washandje of gaasje en water. 10 Maak de stoma schoon met, onder de stromende kraan natgemaakte, wattenstokjes of gaasjes. 11 Droog de huid en de externe fixatiedisk goed met de handdoek of een gaasje. 12 Spuit de PEG-sonde door. a Zuig max 20 ml water uit de beker op met de 20 ml-spuit. b Plaats de 20 ml spuit op de voedingsconnector. c Spuit de PEG-sonde door. d Verwijder de 20 ml spuit en deponeer deze in de prullenbak. 13 Draai de PEG-sonde om zijn lengte-as (en dompel de PEG-sonde minimaal 1 x per week een paar maal heen en weer als een theezakje). 14 Schuif de externe fixatiedisk terug op de gemarkeerde plaats. 15 Plaats de PEG-sonde in de borging van de externe fixatiedisk. 16 Help de cliënt bij het weer in orde brengen van de kleding. 17 Ruim de materialen op. 18 Pas handhygiëne toe. 19 Noteer de handeling (moment van draaien en dompelen) en eventuele bevindingen. Vilans Verzorgen van de PEG-sonde: 2 (van 2) PrivaZorg februari 2012

46 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding jejunumsonde 188 Verzorgen (en doorspuiten) Peg-J-sonde Omschrijving De huid rondom de fistel wordt geïnspecteerd, de Peg-J-sonde wordt gedompeld, de huid en fixatieplaatje worden gereinigd. Tot slot wordt de sonde doorgespoten met water en de voeding weer gestart. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: Mag zelfstandig verricht worden door: 3 IG 4 5 arts Aandachtspunten - De Peg-J-sonde wordt ook wel transgastrische voedingssonde genoemd. - Via de Peg-J-sonde wordt in het algemeen continu voeding toegediend met behulp van een voedingspomp, maar intermitterende voeding is ook mogelijk. - De fistel van de Peg-J-sonde wordt één keer daags verzorgd. De huid wordt gereinigd met water uit een goed stromende kraan. Baden mag ook als de fistel niet ontstoken is. - De Peg-J-sonde wordt regelmatig doorgespoten met 20 ml kraanwater (beide lumen): - bij continue voeding 8 x per dag; - bij intermitterende voeding steeds voor en na de voeding; - bij niet ingebruikzijnde Peg-J-sonde 2 x per dag. - bij transplantatiepatiënten wordt met lauw mineraalwater zonder koolzuur doorgespoten. - Bij het doorspuiten van de sonde mag geen grote kracht worden uitgeoefend. - De Peg-J wordt dagelijks gedompeld maar mag niet gedraaid worden! - Vervangen van de Peg-J-Sonde vind altijd plaats in het ziekenhuis. Complicaties tijdens de handeling Peg-J-sonde is verstopt. Sonde schuift naar binnen of naar buiten. Handelwijze Probeer door te spuiten met lauw water. Indien dit niet lukt, waarschuw de arts. Spuit sonde zo nodig in overleg met arts door met natriumbicarbonaat. Sonde wordt zo nodig opnieuw ingebracht. Stop de voeding en waarschuw de arts. Verwijzingen - Achtergrondinformatie: invasieve inbrengtechniek, Peg-J-sonde, aandachtspunten en complicaties. - Materialen: Peg-J-sonde. - Hygiënerichtlijnen: handhygiëne, gebruik kraanwater. Benodigdheden - handdoek en washand - gazen - bakje kraanwater uit kraan die 30 sec heeft gestroomd om huid te reinigen - 50-ml-spuit - bakje met lauw kraanwater uit kraan die 30 sec heeft gestroomd om door te spuiten - afvalbak Vilans Verzorgen (en doorspuiten) PEG-J-sonde: 1 (van 2) PrivaZorg februari 2012

47 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Sondevoeding jejunumsonde 189 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Leg de benodigdheden binnen handbereik. a gazen b bak met water uit een kraan die 30 sec gestroomd heeft c washand en handdoek d spuit en bakje water een kraan die 30 sec gestroomd heeft 3 Verwijder de kleding zodanig dat de Peg-J-sonde zichtbaar en bereikbaar is. Dompelen van de sonde (één keer per dag) LETWEL: Nooit draaien 4 Controleer de positie van het fixatieplaatje op de sonde en ook de positie van het verlaten van de sonde uit de fistel. 5 Schuif het fixatieplaatje wat omhoog. 6 Duw de sonde 3-4 cm naar binnen zodat het intern fixatieplaatje (of ballon) in de maag loskomt van de maagwand. 7 Plaats de Peg-J-sonde en het fixatieplaatje weer terug in de juiste positie. Verzorgen insteekopening 8 Leg 2 gaasjes in een bakje en overgiet deze met water uit een kraan die 30 sec heeft gestroomd. 9 Inspecteer de huid rond de fistel op huidirritatie, infectie en lekkage. 10 Reinig de huid rond de fistel en de externe fixatiedisk. 11 Reinig het fixatieplaatje (boven en onderkant) met in water gedrenkte gazen. 12 Droog de huid met een handdoek. 13 Droog de onder kant van de fixatiedisk met een droog gaasje. 14 Laat de huid en externe fixatiedisk gedurende 1 minuut drogen. Doorspuiten van de Peg-J-sonde (indien meerdere lumen: beide lumen doorspuiten) 15 Zuig de spuit vol met 20 ml lauw water. 16 Stop de toediening met de pomp. 17 Ontkoppel de voedingsslang van de Peg-J-sonde. Hang de voedingsslang over de pomp. 18 Plaats de spuit op het toedieningspunt van de Peg-J-sonde en spuit het water, zonder veel kracht uit te oefenen, door de sonde. 19 Verwijder de spuit van de sonde. 20 Herhaal stap 15, 18 en 19 bij het tweede lumen (indien aanwezig). Start de voeding 21 Sluit de voedingsslang aan op de Peg-J-sonde en start de toediening met de pomp. 22 Ruim de materialen op. 23 Pas handhygiëne toe. 24 Noteer de handelingen en eventuele bevindingen. Vilans Verzorgen (en doorspuiten) PEG-J-sonde: 2 (van 2) PrivaZorg februari 2012

Sondevoeding via een voedingsstoma

Sondevoeding via een voedingsstoma 1/8 Interne Geneeskunde Sondevoeding via een voedingsstoma Inleiding In Nederland krijgen veel mensen tijdelijk of permanent sondevoeding via een voedingsstoma. Vaak gaat het om mensen die door hun ziekte

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Infuusbehandeling Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling 1 Inhoudsopgave Hypodermoclyse...1

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra Augustus 2012 Colofon De richtlijnen zijn in 2007 opgesteld, herzien in 2012 door: GGD Amsterdam GGD Gooi-

Nadere informatie

Handboek Enteralia VU medisch centrum

Handboek Enteralia VU medisch centrum Handboek Enteralia VU medisch centrum Inleiding Voorwoord Het komt in het ziekenhuis regelmatig voor dat patiënten door slikklachten of door aanwezigheid van een sonde orale medicatie (enteralia) niet

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

Totale parenterale voeding via Hickmankatheter

Totale parenterale voeding via Hickmankatheter Totale parenterale voeding via Hickmankatheter In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een behandeling met parenterale voeding. Dit is voeding die direct in de bloedbaan wordt toegediend.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van inhalatiemedicijnen herziende druk 2008 werkgroep inhalatierichtlijnen 2003

Richtlijnen voor het gebruik van inhalatiemedicijnen herziende druk 2008 werkgroep inhalatierichtlijnen 2003 Richtlijnen voor het gebruik van inhalatiemedicijnen herziende druk 2008 werkgroep inhalatierichtlijnen 2003 Inhoudsopgave A. Inleiding 3 B. Dosisaërosol 11 1. Dosisaërosol 12 C. Dosisaërosol met voorzetkamer

Nadere informatie

Instructie zelf toedienen methotrexaat (MTX) door patiënt of mantelzorger

Instructie zelf toedienen methotrexaat (MTX) door patiënt of mantelzorger Instructie zelf toedienen methotrexaat (MTX) door patiënt of mantelzorger In overleg met uw behandelend arts is besloten zelf onderhuids (subcutaan) te gaan injecteren met methotrexaat (MTX). In deze

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Zorgen voor het medicijngebruik 7 1.1 Het medicijngebruik controleren 7 Praktijk: Nieuwe medicijnen

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken)

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken) Het Vlaamse Kruis vzw basis EHBO (eerste hulp bij ongelukken) opleiding Algemeen secretariaat Provinciesteenweg 660 2530 Boechout Tel. 03 226 25 45 Fax 03 226 11 35 E-post: as@hvk.be www.hetvlaamsekruis.be

Nadere informatie

>Werkm odel: Iem and w as s en op

>Werkm odel: Iem and w as s en op >Werkm odel: Iem and w as s en op bed De oefening vindt plaats op een pop. Bij het uitvoeren van deze vaardigheid wordt ervan uitgegaan dat de cliënt helemaal geen zelfredzaamheid (meer) heeft, en dus

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Kraamzorgmagazine. van RST Zorgverleners. Met alle info over kraamzorg en meer...

Kraamzorgmagazine. van RST Zorgverleners. Met alle info over kraamzorg en meer... EBOR[G]ENEN magazine van RST Zorgverleners Met alle info over kraamzorg en meer... Inhoud 12. Vragen en antwoorden over de kraamtijd Zwanger! Het is een bijzondere tijd voor je! Je bent in blijde verwachting.

Nadere informatie

EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde.

EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde. EERSTE HULP DOOR POLITIE Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde Met dank aan: Docenten Politieacademie Foto-omslag: Harro Meijnen Alle

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ATROVENT dosis-aërosol 20µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Reader bij de workshop Ons lichaam binnenstebuiten

Reader bij de workshop Ons lichaam binnenstebuiten Reader bij de workshop Ons lichaam binnenstebuiten Conferentie Binnenste Buiten, op expeditie in de klas 23 november 2012 Door: Kim Veenman, 2012 0 WOORD VOORAF Voor je ligt de reader behorende bij de

Nadere informatie

Kinderen met een stoma

Kinderen met een stoma Kinderen met een stoma Nederlandse Stomavereniging Colofon Eerste druk 2005 Oplage 2500 Teksten: Arnoud Kluiters Eindredactie: Rietje Krijnen Ontwerp en lay-out: Van den Oever Vormgeving, Deil Inhoudelijke

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Pouch en continent ileostoma

Pouch en continent ileostoma Pouch en continent ileostoma Nederlandse Stomavereniging Colofon Derde druk: juli 2008 Oplage: 5000 Tekst en interviews: Rietje Krijnen, Utrecht Illustraties: Schwandt Infographics, Houten Vormgeving en

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie