Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan Aalst Tel. 053/72. Versie Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72. Versie 2013-2014 Pagina 1"

Transcriptie

1 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan Aalst Tel. 053/72. Versie Pagina 1

2 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag welkom heten op de afdeling T6 Het geeft je een idee over wie wij zijn, wat wij doen en wat je allemaal kan inoefenen op stage. De hoofdverpleegkundige, stagementoren en het ganse team staan je graag bij met raad en daad. Stel gerust vragen. Wij wensen je een leerrijke en boeiende stage toe. Namens de ganse equipe Versie Pagina 2

3 Inhoudstabel Verwelkoming 1. Voorstelling afdeling 1.1 Voorstelling van de verpleegafdeling p. 1.2 Voorstelling personeel 1.3 Voorstelling patiëntenpopulatie 1.4 Hoe kan je de afdeling bereiken? 2. Stageverloop p. 2.1 Uurrooster/stage-uren 2.3 Evaluatiemomenten 2.4 Begeleiding 2.5 Dagtaken als student 2.6 Duidelijke afspraken 3. Dagindeling p. 4. Meest voorkomende onderzoeken p. 5. Meest voorkomende handelingen p. 6. Doelstellingen/verwachtingen van de student p. 7. Checklist van uit te voeren handelingen p. Bijlagen (indien gewenst) 1. Veel voorkomende medicatie p. 2 Verklaring van veel gebruikt vakjargon en afkortingen p. 3. Aandachtspunten op onze afdeling p. Versie Pagina 3

4 1. Voorstelling afdeling 1.1 Voorstelling van de verpleegafdeling Welkom op onze afdeling T6 oncologie-hematologie. Je vindt ons op de zesde verdieping blok T, tussen de liftenblokken, kamers 650 tem 677. Telfoonnummers van de afdeling: Oncologie 053/ Hematologie 053/ Hoofdverpleegkundige 053/ Voorstelling personeel Hoofdverpleegkundige: Lieve Van der Stockt Adjunct hoofdverpleegkundige hematologie: Griet Van de Velde Adjunct hoofdverpleegkundige oncologie: Greet Van Cauteren Stagementoren hematologie: Griet Van de Velde, Roelants Katleen, Christel De Rouck Stagementoren oncologie: Greet Van Cauteren, Patricia Van Der Stuyft, Mariska de Neve Verde staat de hele equipe van verpleegkundigen en zorgkundigen klaar om jullie te helpen waar nodig. Artsen: Medische oncologie: Dokter Vroman, Dokter Huygh Gastro-oncologie: Dokter De Man, Dokter Hendrickx, Dokter Dobbels pneumo-oncologie: Dokter Vercauter, Prof Tournoy Uro-oncologie: Dokter Carpentier, Dokter Schatteman Hematologie: Dokter Wouters, Dokter Huysmans Versie Pagina 4

5 1.3 Voorstelling patiëntenpopulatie Op onze afdeling verblijven patiënten met een oncologische en/of hematologische aandoening.. T6 is een acute oncologische afdeling waar patiënten opgenomen worden voor chemotherapeutische en radiotherapeutische behandelingen die niet ambulant kunnen verlopen. Tevens verblijven er ook patiënten die ten gevolge van hun behandeling of ziekte extra zorgen nodig hebben en patiënten die niet meer thuis kunnen verzorgd worden en wachten op een plaats in een palliatieve eenheid. Dat betekent ook dat we een mix hebben van patiënten die zelfredzaam zijn en patiënten die soms zwaar zorgbehoevend zijn. Meest voorkomende pathologieën: Hematologie: Acute myeloïde leukemie ( AML) Chronische myeloïde leukemie ( CML) Acute lymfatische leukemie (ALL) Chronische lymfatische leukemie ( CLL) Ziekte van Kahler of multiple myeloom (MM) Myelo dysplastisch syndroom ( MDS) Ideopatische trombocytopenie (ITP) Oncologie: Allerhande gezwellen voor curatieve of palliatieve behandelingen zowel met chemotherapie als met radiotherapie. Palliatieve zieken. staging: patiënten worden opgenomen voor onderzoeken die bijdragen tot het bepalen van het stadium waarin de ziekte zich heeft uitgebreid. 1.4 Hoe kan je de afdeling bereiken? T6 kan je vinden in het oude gedeelte van het ziekenhuis op de zesde verdieping. 2. Stageverloop 2.1 Uurrooster/stage-uren Bij de aanvang van je stage zal je voor een paar dagen gekoppeld worden aan een verpleegkundige. We streven ernaar dat je zoveel als mogelijk dezelfde shiften draait als deze verpleegkundige. Nadien laat je best je feedbackformulier invullen. Mogelijks shiften: V: 7u tot 15u met 30 min pauze G: 8u tot 16u30 met 1 u pauze A: 13u30 tot 21u30 met 30 min pauze N: 21u45 tot 7u15 Pauze neem je steeds in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige. Versie Pagina 5

6 2.3 Evaluatiemomenten We verwachten dat je op regelmatige tijdstippen je feedbackformulier laat invullen door de verpleegkundige met wie je samengewerkt hebt. De tussentijdse evaluatie gebeurt in samenspraak met de praktijklector, de stagementor en de hoofdverpleegkundige of adjuncte. Op het einde van je stage zal je de mogelijkheid krijgen om de stageplaats te evalueren via een formulier dat je zal worden aangeboden. Je kan dit anoniem doen indien je dit verkiest. We waarderen de feedback van de studenten en vinden jullie inbreng zeer waardevol zodat we op onze afdeling nog meer kunnen inspelen op de noden van de student en de opleiding. 2.4 Begeleiding Bij de aanvang van je stage wordt een kleine rondleiding voorzien. Er wordt al van in het begin geïnformeerd naar je leerdoelen. De mentoren zullen gedurende de stageperiode zoveel mogelijk leerkansen aanbieden. Spreek hen zeker aan als je vragen hebt of twijfels. De te lopen stage uren worden in samenspraak met de studenten genoteerd op het blad: uurregeling studenten. Er wordt verwacht dat deze planning gerespecteerd wordt en dat alle afwijkingen vooraf worden besproken met de verantwoordelijke. Bij mogelijke problemen neem je best contact op met de hoofdverpleegkundige of adjuncte. 2.5 Dagtaken als student Elke stagedag begint met een briefingmoment. Verzamel daarom steeds in het briefinglokaal achter de verpleegpost. Indien je shift om 8u begint, kan er eerst gevraagd worden om het ontbijt te helpen opdienen, de briefing volgt nadien. Elke student wordt gekoppeld aan een verpleegkundige. De werkverdeling wordt genoteerd in de agenda op de verpleegpost. Tijdens de ochtendverzorging sluit je aan bij je team. Nadien volgt de opruim en indien tijd, is er gelegenheid om iets te drinken. De beloproepen dienen wel beantwoord te worden. 2.6 Duidelijke afspraken Tweede en derde jaarsstudenten mogen vroegdiensten en avonddiensten meelopen. Vanaf het tweede jaar wordt de mogelijkheid geboden om ook stage te lopen op de afgesloten afdeling hematologie. Vanaf het derde jaar worden ook trajectstages oncologie aangeboden. In geval van ziekte wordt de afdeling tijdig verwittigd. Indien mogelijk wordt ook meegedeeld hoe lang de afwezigheid zal duren. Inhaalstages worden in samenspraak met de school en de hoofdverpleegkundige of adjuncte afgesproken. Middagpauze en pauze tijdens de avondshift wordt steeds in overleg afgesproken en kan van dag tot dag wijzigen. De studenten mogen niet lunchen in de afdelingskeuken. Versie Pagina 6

7 3. Dagindeling 7u: patiëntenoverdracht. 7u15: medicatieronde, parameters, wegen 8u: patiëntenoverdracht voor de zorgkundigen en studenten die later beginnen. 8u15: ochtendverzorging in zorgteams onder leiding van een verpleegkundige. 10u: koffiepauze indien er tijd is. 11u30: medicatieronde, capillair prikken, premedicatie chemo s 12u: opdienen van middagmaal, helpen met maaltijden, patiënten in bed helpen, afdienen 14u: koffieronde patiëntenbriefing voor de avonddienst. zorgronde: verfrissen van zwaar zieken, incontinente patiënten verzorgen, eventueel haarwassing, nagelverzorging parameter ronde kamers opruimen bij ontslag van patiënten en opnieuw klaarzetten voor de volgende opname. opstarten chemo s, vervangen infusen, afsluiten poortkatheters,.. 16u: medicatieronde, verder opvolgen chemo s, vervangen van infusen, vervoer naar onderzoeken. 16u30: capillair prikken en insuline toedienen 16u45: opdienen van avondmaal en helpen waar nodig, afdienen. 18u: opnames, overnames 19u: medicatieronde, patiënten installeren voor de nacht, 21u30: capillair prikken 21u45: patiënteoverdracht 22u, 24u, 02u,04u en 06u patiëntenrondes 06u30: capillair prikken glycemies 4. Meest voorkomende onderzoeken Bloedafnames perifeer, via poortkatheter of via centrale katheter. Ascitispunctie, pleurapunctie, lumbaal punctie.. Medische beedlvorming: RX-thorax, echo abdomen, CT scan, MR scan punctie onder echo geleide of CT geleide voor anatome-pathologisch onderzoek. isotopen: botscan, PETscan endoscopieën: gastroscopie, coloscopie, bronchoscopie zijn de meest voorkomende. Meest voorkomende ingrepen: plaatsen poortkatheter, plaatsen centraal veneuze drielumenkatheter aan bed, plaatsen PEG sonde, toedienen van intrahepatische chemo via arteriele katheter. Versie Pagina 7

8 5. Meest voorkomende handelingen Parameters: Bij alle patiënten wordt dagelijks RR, pols, temperatuur, nausea, stoelgang, mondstatus en voeding gecontroleerd en gerapporteerd op het volgblad aan bed. Pijn: De pijnscore wordt meermaals per dag gecontroleerd en geëvalueerd. We gebruiken hierbij de score van 0 tot 10 waarbij 0 staat voor geen pijn en 10 staat voor onuitstaanbare pijn. Bij hoge pijnscores of klachten van pijn dient de verpleging verwittigd te worden zodat de nodige pijnstilling kan gegeven worden. Wegen: Alle oncologische en hematologische patiënten worden gewogen bij elke opname en verder iedere maandag. Bij bepaalde cytostaticakuren is het nodig om de patiënt 2 x per dag te wegen. Het gewicht wordt eveneens op het volgbald aan bed genoteerd. Hematologische patiënten worden dagelijks gewogen, het gewicht wordt genoteerd in de verpleegfiche. Isolatiemaatregelen: patiënten die omwille van bronisolatie (bij infectie) of omwillen van omgekeerde isolatie (bij neutropenie) apart verpleegd worden, liggen steeds op een kamer alleen. De te nemen isolatiemaatregelen hangen steeds op een poster naast de kamerdeur van de patiënt en dienen strikt opgevolgd te worden! Op de hematologie gelden vaak strenger isoaltiemaatregelen. Informeer steeds bij de verpleging alvorens een kamer te betreden! Aanprikken poortkatheter: Op oncologie hebben veel patiënten een poortkatheter. De verzorging en de manipulatie van poortkatheters dient te gebeuren volgens een procedure die door de verpelging kan aangeleerd worden. Bij accidenteel verwijderen van de naald uit de poort of bij andere problemen dient steeds de verpleging verwittigd te worden. Andere handelingen die kunnen ingeoefend worden op de afdeling: Meten van bedside glycemie, bloedafname voor hemoculturen, plaatsen van perifeer infuus, allerhande wondzorg, zorg voor intraveneuze katheters, plaatsen van blaassonde, verzorgen van trachecanule, aspireren, O2 toediening, aërosoltoediening Versie Pagina 8

9 6. Doelstellingen/verwachtingen van de student Bij de aanvang van je stage zal gevraagd worden om je leerdoelen te formuleren en deze in te vullen op het daartoe voorziene formulier. Dit geeft aan de mentoren een overzicht van de leerdoelen van alle studenten die op dat moment op stage staan. Regelmatig zullen door de mentoren of door de hoofdverpleegkundige leerkansen aangeboden worden en er wordt van de studenten verwacht dat ze die kansen benutten zoveel als mogelijk. Laat ook ons weten wat jullie verwachtingen zijn zodat we hierop kunnen inspelen of duidelijkheid kunnen scheppen indien de verwachtingen niet beantwoorden aan de mogelijkheden. Wees open en eerlijk, praat over mogelijke problemen liefst zo snel mogelijk! We verwachten van jou dat je kwaliteit nastreeft in je werk en een vakbekwaamheid ontwikkelt. Inzet, initiatief en verantwoorelijkheidszin zullen altijd geäprecieerd worden! 7. Checklist van uit te voeren handelingen EERSTE JAARS Initiatie verpleegkunde Organisatie van de afdeling leren kennen. Bed- en kameropschik. Hygiënische zorgen en bijkomende zorgen: mondtoilet, haarwassingen, Pols, temperatuur, bloeddruk en ademhaling observeren. Herkennen van de symptomen van dyspnoe Zuurstof en äerosoltherapie. Orale en rectale medicatie toedienen. Lavement. Hulp bij voeding. Paiënt correct installeren. Gebruik incontinentiemateriaal, conveen Meatustoilet. Gebruik van tillift. Preventie van decubitus. Stomazorg. Preventie van flebitis. Verpleegkundige basiszorg Idem initiatie. Eenvoudige wondzorg : droog aseptisch verband Wondhechtingen verwijderen. IM, SC inspuiting. TWEEDE JAARS Oriëntatie algemene gezondheidszorg (OAGZ) + oriëntatie ouderen en geestelijke gezondheidszorg (OOGG) Versie Pagina 9

10 Idem eerste jaar. Alle toedieningen van insuline en soorten insuline kennen. Correctieschema kunnen toepassen. Glycemiebepalingen. Herkennen van hypo- en hyperglycemie. Complexe wondzorg: redon, drain, lamel. Sondevoeding. Medicatie toedienen SC,IM,IV,ID. Blaassondages, midstream, supra-pubische sonde, blaasspoeling. Maagsondes, microsondes. Plaatsen infuus, vernieuwen vakoliters, leidingen, controle IV perfusiesysteem wondzorg centraal infuus. Berekenen van de inloopsnelheid van het infuus, vochtbalans opstellen en afsluiten. Bloedafname. DERDE JAARS Toegepaste verpleegkunde algemene gezondheidszorg (TVAGZ) Toegepaste verpleegkunde ouderenzorg (TVOZ) Idem eerste en tweede jaar. Totaalzorg bij een oncologische, NKO of oftalmologische patiënt. TPN voeding Luchtwegaspiratie. Verzorging trachea (binnen- en buitencanule). Thoraxdrainage en pleurodese. Herkennen van de symptomen van longoedeem, shock. ECG opname. Gebruik van infuuspompen. Verzorging van een poortcatheter en aanprikken en centrale katheter. Helpen bij toediening van chemotherapie. Dienst hematologie: Meten van saturatie. CVD meting. Afname van bloed via catheter. Verzorging in omgekeerde isolatie. Hemoculturen afnemen. Bloedtransfusie. Versie Pagina 10

11 Bijlagen (indien gewenst) 1. Veel voorkomende medicatie Paracetamol IV of Dafalgan co: gewone pijnstiller Tradonal comprimés, drupplesof ampullen: zwaardere pijnstiller Transtec: kleefpatch met zwaardere pijnstilling oxycontin: zware pijnstiller met morfine Durogesic: kleefpatch met morfine Oxynorm: zuigtabelt met morfine Forlax: laxativum mucositiscocktail: magistraal bereid mondspoelmiddel oesofagitiscocktail: magistraal bereide siroop om door te slikken. Clexane spuit SC: bloedverdunner Medrol of solu-medrol IV: corticosteroïd ondanstron IV of co: anti braakmiddel 2. Verklaring van veel gebruikt vakjargon en afkortingen Carcinoom: kwaardaardig gezwel (ca), vb borstca, nierca, maagca meta s: uitzaaiingen van gezwellen. neutropenie: tekort aan witte bloedcellen anemie: tekort aan rode bloedcellen trombopenie: tekort aan bloedplaatjes Dyspnoe: kortademigheid Nausea: misselijkheid CVC: centraal veneuze catheter PAC: poortkatheter SV: sondevoeding RT: radiotherapie CHT: chemotherapie MS: maagsonde NSI: niet strikte isolatiemaatregelen PZ: palliatieve zorgen PE: palliatieve eenheid DAT: daling algemene toestand DNR code: de code geeft aan of de patiënt al dan dient dient gereanimeerd te worden bij mogelijkse acute problemen. TPN: Intraveneuze voeding HK: haemocultuur BSG: bedside glycemie M+: morfine MO: medische onco HE: hematologie GA: gastro enterologie Versie Pagina 11

12 UR: urologie PN: pneumologie 3. Aandachtspunten op onze afdeling Patiënten onder bestraling Bij patiënten die bestraling krijgen, wordt de bestralingszone gemarkeerd met lijnen die getrokken worden in inkt. Dit zijn de simulatielijnen en deze mogen niet verwijderd worden zolang de bestraling lopende is. Het bestralingsveld mag 1 x per week gewassen worden met water en Lactacyd derma. Het intiem toilet gebeurt met Lactacyd femina en de zone wordt goed nagedroogd. Patiënten met chemotherapie Bij patiënten die chemotherapie krijgen toegediend, vermijd je steeds het contact met de urine en andere excreta. Draag daarom steeds handschoenen, plaats bedpannen steeds onmiddellijk in de pannenwasser. Het vuile linnen van de chemopatiënten wordt in een gele zak gedeponneerd. Bij alle patiënten worden de lakens en het bedlinnen vervangen indien ze zichtbaar bevuild zijn en verder op ma, woe en vrij. Op hematologie gelden andere regels als patiënten in omgekeerd isolatie verblijven. Overleg steeds met de verpleegkundigen alvorens de zorg aan te vangen. Versie Pagina 12

13 OLV Ziekenhuis Dienst Campus Aalst Moorselbaan Aalst Contact Versie Pagina 13 T F

Studentenbrochure VE Palliatieve Asse. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE.

Studentenbrochure VE Palliatieve Asse. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE. Studentenbrochure VE Palliatieve Asse Hier komt titel van persbericht Pagina 1 OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE 02 300 63 93 Verwelkoming Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Pneumologie D5 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72.43.

studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Pneumologie D5 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72.43. studentenbrochure OLV Ziekenhuis Pneumologie D5 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72.43.92 Hier komt titel van persbericht Pagina 1/10 Verwelkoming Welkom op onze afdeling D5 Pneumologie in het OLV ziekenhuis

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: van de Vijver Lut Hoofdverpleegkundige: Vanessa Van Osselaer Stagementoren:

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis X3 Noord Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 41 25 053/72 40 87 Fax 053/72 47 93 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Inhoud 1. Welkom... 3 2. Gegevens van de afdeling... 3 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 3 2.1.1. Voorstelling personeel... 3 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP-LOCO1 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Debuysscher Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Anneleen Vantomme

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Ve 135. Beste student, beste medewerker

Onthaalbrochure. Ve 135. Beste student, beste medewerker Onthaalbrochure Ve 135 Beste student, beste medewerker Met deze brochure willen we je kort informeren over de werking van de dienst en inzicht geven in de verschillende pathologieën waar je mee geconfronteerd

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne.

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke

Nadere informatie

Verpleegafdeling Pneumologie

Verpleegafdeling Pneumologie Verpleegafdeling Pneumologie Beste studenten Het verpleegkundig/verzorgende team heet u van harte welkom op de afdeling pneumologie. Deze brochure biedt je een kennismaking met onze afdeling. Uiteraard

Nadere informatie

Infobundel stage Pediatrie B4

Infobundel stage Pediatrie B4 Pagina 1 Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst pediatrie van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke manier

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis Biezenstraat Ninove Tel. 054 /

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis Biezenstraat Ninove Tel. 054 / Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis Biezenstraat 2 9400 Ninove Tel. 054 / 31 21 05 Versie 2014-2015 Pagina 1 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag

Nadere informatie

Studentenbrochure Afnamedienst-labo. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Moorselbaan Aalst Tel. 053/

Studentenbrochure Afnamedienst-labo. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Moorselbaan Aalst Tel. 053/ Studentenbrochure Afnamedienst-labo Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 42 71 Versie 2012-2013 Pagina 1 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag

Nadere informatie

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis 0K12D Voorstelling van de dienst 1) Inleiding In het kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000

Nadere informatie

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten.

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. De afdeling Heelkunde 2 De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Heelkunde 2 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 5 Verantwoordelijke: Katelijn Francken Telefoon: 03 650 50 68 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 Algemene gegevens Medisch diensthoofd: Dr. Lemmens Hoofdverpleegkundige: De Troyer Kristel Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Stagementoren:

Nadere informatie

Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6)

Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6) Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6) Studenteninformatie Versie 1.0 Beste student Binnenkort vat je je stage aan in ons ziekenhuis. Deze brochure bevat alle praktische en nuttige info over de afdeling

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5

AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5 AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5 AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Bianca Mertens Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Geneesheer diensthoofd: Dokter Verroken Stagementoren:

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 1 Verantwoordelijke: Albert Vanchaze Telefoon: 03 650 50 59 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Inwendig & oncologisch dagziekenhuis

Introductiebrochure studenten: Inwendig & oncologisch dagziekenhuis Introductiebrochure studenten: Inwendig & oncologisch dagziekenhuis Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 2. MULTIDISCIPLINAIR TEAM 3. VERLOOP VAN EEN DAGOPNAME 4. SPECIFIEKE VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Voorstelling van de dienst De polikliniek voor Urologie is gelegen op 0P3. Op onze polikliniek worden de patiënten gezien voor consultatie en worden er ook verschillende

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW8 T1

AFDELINGSPROFIEL INW8 T1 AFDELINGSPROFIEL INW8 T1 AFDELINGSPROFIEL INW8=T1 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Ilse Wielandt Verpleegkundig diensthoofd: Lut van de Vijver Geneesheerdiensthoofd: Dr. I. Deleu Afdelingsverantwoordelijke

Nadere informatie

Studentenbrochure: Dagkliniek BAS 3 K12 A

Studentenbrochure: Dagkliniek BAS 3 K12 A : Dagkliniek BAS 3 K12 A Inhoud: 1. Voorstelling van de dienst 2. Organisatie en structuur van de dienst 3. Organisatie van de studentenbegeleiding 4. De student 5. Vaak voorkomende ziektebeelden 1. Voorstelling

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Geert Dewyspelaere Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Mentoren: Tina, Davina en Jolien Pneumologen: Dr.

Nadere informatie

Studentenbrochure Endocrinologie voetkliniek - Nefrologie

Studentenbrochure Endocrinologie voetkliniek - Nefrologie Studentenbrochure Endocrinologie voetkliniek - Nefrologie 1 Voorwoord Beste student, Welkom op onze afdeling x4zuid endocrinologie voetkliniek nefrologie in het OLV ziekenhuis te Aalst. Je vindt de dienst

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Spoed Verantwoordelijke: Pieter Van Turnhout Telefoon: 03 650 50 45 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

Dienst specifieke informatie

Dienst specifieke informatie C1 Dienst specifieke informatie Doel: Uniform werken. Structuur in de werkorganisatie op de afdeling brengen. Op een efficiënte en correcte manier zorg bieden aan ptn en hun familie. Streven naar voldoening

Nadere informatie

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis Studentenbrochure 01. Inleiding In het Kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000 patiënten per jaar verzorgd

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Geert Dewyspelaere Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Mentoren: Tina, Lisanne, Davina, Jolien en Lindsay

Nadere informatie

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het niet-chirurgisch dagziekenhuis 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.3

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis Inhoud Voorwoord. 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 2. MULTIDISCIPLINAIR TEAM 3. VERLOOP VAN EEN DAGOPNAME 4. SPECIFIEKE

Nadere informatie

SP Neurologie Links. Informatiebrochure studenten

SP Neurologie Links. Informatiebrochure studenten SP Neurologie Links Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 4 2 Pathologieën en behandelingen 4 2.1 Meest voorkomende pathologieën 4 2.2 De meest voorkomende problemen 4 3 De meest voorkomende

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

WELKOMSTGIDS STUDENTEN VERPLEEGKUNDE ONCOLOGISCH EN HEMATOLOGISCH DAGCENTRUM

WELKOMSTGIDS STUDENTEN VERPLEEGKUNDE ONCOLOGISCH EN HEMATOLOGISCH DAGCENTRUM WELKOMSTGIDS STUDENTEN VERPLEEGKUNDE ONCOLOGISCH EN HEMATOLOGISCH DAGCENTRUM INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Voorstelling van onze afdeling... 3 1.1. Locatie... 3 1.2. Uurregeling... 3 1.3. Patiënten...

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie 1. Welkom! Welkom op onze afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels. Met deze beknopte brochure willen we je wat meer informatie geven over de afdeling. Natuurlijk

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Kindergeneeskunde D6 Moorselbaan 164 053/72 43 80. Pagina 1/8

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Kindergeneeskunde D6 Moorselbaan 164 053/72 43 80. Pagina 1/8 Studentenbrochure OLV Ziekenhuis Kindergeneeskunde D6 Moorselbaan 164 053/72 43 80 Hier komt titel van persbericht Pagina 1/8 Voorstelling van onze afdeling Verwelkoming. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst : Neonatologie Verantwoordelijke : Marijke Michielsen Telefoon 03 650 50 67 Beste student Deze informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HEELKUNDE 7 V2 Algemene gegevens Medisch diensthoofd: Dr. Lemmens Hoofdverpleegkundige: De Troyer Kristel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries en Nathalie

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. VE 4 Gastro-hepato-enterologie Medische oncologie

INTRODUCTIEBROCHURE. VE 4 Gastro-hepato-enterologie Medische oncologie INTRODUCTIEBROCHURE VE 4 Gastro-hepato-enterologie Medische oncologie Hoofdverpleegkundige: Sofie Delaey September 2011 2 WELKOMSTWOORD Beste student Het team van verpleegeenheid 4 heet je van harte welkom.

Nadere informatie

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit 1. Opdracht De dagkliniek heelkunde heeft als opdracht niet-dringende heelkundige ingrepen uit te voeren dat op één dag kunnen plaats vinden. De dagkliniek

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3

Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3 Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3 Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling.... 7 Vroege

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 Algemene gegevens Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Hoofdverpleegkundige: Leemans Dany Verpleegkundigen: 13 Zorgkundigen: 2 Logistieke medewerkers:

Nadere informatie

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 5 3. Werking van de dienst 5 3.1 Dagindeling

Nadere informatie

Daghospitaal geneeskunde. Dienst specifieke informatie

Daghospitaal geneeskunde. Dienst specifieke informatie Daghospitaal geneeskunde Dienst specifieke informatie Contactgegevens Hoofdverpleegkundige: Kristine De Keyzer Tel: 03/890.18.43 kristine.de.keyzer@sjk.be Mentors: Debby Van der Stoelen/ Sabine Peeters

Nadere informatie

Afdeling L2: Revalidatie ZNA Stuivenberg

Afdeling L2: Revalidatie ZNA Stuivenberg Informatiebrochure voor studenten Auteur Peggy Van Leemputten Publicatiedatum 1/06/2015 Trefwoorden Studenten VPE L2 1 / 9 Inhoudsopgave Afdeling L2: Revalidatie ZNA Stuivenberg... 1 Informatiebrochure

Nadere informatie

Trefwoorden STUD_AFD_EL, geriatrie, revalidatie, zelfredzaamheid, multidisciplinair, teamvergadering, multipathologie, communicatie

Trefwoorden STUD_AFD_EL, geriatrie, revalidatie, zelfredzaamheid, multidisciplinair, teamvergadering, multipathologie, communicatie Informatiebrochure voor studenten Auteur Christel Geerts Publicatiedatum 19/09/2016 Trefwoorden STUD_AFD_EL, geriatrie, revalidatie, zelfredzaamheid, multidisciplinair, teamvergadering, multipathologie,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Geriatrie 2 Verantwoordelijke: Guy De Swerdt Telefoon: 03 298 10 60 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Ontwaakzaal Moorselbaan Aalst Tel. 053/ Versie Pagina 1

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Ontwaakzaal Moorselbaan Aalst Tel. 053/ Versie Pagina 1 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Ontwaakzaal Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/724309 Versie 2012-2013 Pagina 1 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag welkom

Nadere informatie

Voorstelling. VE101 Mid-Care

Voorstelling. VE101 Mid-Care Voorstelling VE101 Mid-Care Versiedatum: 09/08/2011 1 VERWELKOMING 2/6 Beste student De hoofdverpleegkundige, de praktijklector en de ganse equipe heet je welkom op VE 101. Van onze kant garanderen we

Nadere informatie

Neonatologie. Informatiebrochure studenten

Neonatologie. Informatiebrochure studenten Neonatologie Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 3 2 Pathologieën en behandelingen 4 2.1 Medium care 4 3 Dagindeling 4 4 Meest voorkomende verpleeg-activiteiten 5 5 Ouderparticipatie

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis

Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 2. MULTIDISCIPLINAIR TEAM 3. VERLOOP VAN EEN DAGOPNAME 4. SPECIFIEKE VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN OP

Nadere informatie

2015-2016. Az Damiaan. Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie. ZE 435 Diagnose 2 INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2015-2016. Az Damiaan. Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie. ZE 435 Diagnose 2 INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2015-2016 Az Damiaan Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie ZE 435 Diagnose 2 INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student Het team van zorgeenheid 435 / Diagnose 2

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DAGHOSPITAAL E2 1

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde 22-06-2016 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Dagziekenhuis inwendige geneeskunde Hartelijk welkom in het Dagziekenhuis

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling Cardiologie X2N Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel.

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling Cardiologie X2N Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Afdeling Cardiologie X2N Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 48 20 Versie 2015-2016 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten we je vanwege

Nadere informatie

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 6 3. Werking van de dienst 6 3.1.

Nadere informatie

ZOL Campus St. Jan. Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1

ZOL Campus St. Jan. Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1 ZOL Campus St. Jan Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1 1 Introductiebrochure GDK1 We heten je van harte welkom op de afdeling GDK1 (dagkliniek geneeskunde). We hopen dat jouw eerste werkdag

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis SPOEDOPNAME campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse Tel. 02 300 6276

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis SPOEDOPNAME campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse Tel. 02 300 6276 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis SPOEDOPNAME campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse Tel. 02 300 6276 Versie 2012-2013 Pagina 1 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B5 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 2

Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 2 Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 2 Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 1.1 Architectonisch 1.2 Multidisciplinair team 1.3 Patiëntenpopulatie 1.4 Multidisciplinair overleg 2.

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten

Onthaalbrochure studenten Onthaalbrochure studenten Materniteit / Verloskamer Neonatologie Pagina 1 Hier komt titel van persbericht Inhoudstafel 1. Voorwoord 2. Voorstelling van de afdeling 2.1 Multidisciplinair team 2.2 Architectuur

Nadere informatie

De afdeling Heelkunde 1

De afdeling Heelkunde 1 De afdeling Heelkunde 1 De verpleegafdeling Heelkunde 1 als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Heelkunde 1 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering& organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

1.1. Inventaris van de diensten waar cytostatica mogen toegediend worden: In de ziekenhuizen worden op verschillende diensten cytostatica toegediend.

1.1. Inventaris van de diensten waar cytostatica mogen toegediend worden: In de ziekenhuizen worden op verschillende diensten cytostatica toegediend. 8.6. Toediening 1. Inleiding 1.1. Inventaris van de diensten waar cytostatica mogen toegediend worden: In de ziekenhuizen worden op verschillende diensten cytostatica toegediend. St.-Trudo: 2 diensten

Nadere informatie

Adviezen bij ontslag. in een periode van verminderde weerstand. (neutropene fase)

Adviezen bij ontslag. in een periode van verminderde weerstand. (neutropene fase) Oncologie Adviezen bij ontslag in een periode van verminderde weerstand (neutropene fase) Inleiding Na een periode van verblijf in het ziekenhuis, mag u vervroegd met ontslag. Een deel van de neutropene

Nadere informatie

Informatiebrochure patiënten. Naar huis met TPN. Totale Parenterale Voeding

Informatiebrochure patiënten. Naar huis met TPN. Totale Parenterale Voeding Informatiebrochure patiënten Naar huis met TPN Totale Parenterale Voeding 3 1. Wat is totale parenterale voeding (TPN)?...4 2. De toegangswegen...5 2.1 Centraal veneuze katheter... 5 2.2 Poortkatheter

Nadere informatie

PIPAC: Verpleegkundige aandachtspunten op PAZA

PIPAC: Verpleegkundige aandachtspunten op PAZA PIPAC: Verpleegkundige aandachtspunten op PAZA Kim Byn Adjunct-Hoofdverpleegkundige PAZA 8 oktober 2016 PIPAC Intraperitoneaal verstuiven van chemotherapie Terminale patiënten 2 Levensverwachting Mediaan=

Nadere informatie

Geriatrie 2. Informatiebrochure studenten

Geriatrie 2. Informatiebrochure studenten Geriatrie 2 Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 3 2 Pathologieën en behandelingen 4 3 Meest voorkomende verpleeg-activiteiten 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Specifiek voor de afdeling: 5 4 Verwachtingen

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie/Inwendige Geneeskunde van het AZ Monica, campus Deurne.

Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie/Inwendige Geneeskunde van het AZ Monica, campus Deurne. Beste student(e), Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie/Inwendige Geneeskunde van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte

Nadere informatie

Verpleegafdeling G2 Medisch specialisme acute geriatrie

Verpleegafdeling G2 Medisch specialisme acute geriatrie Verpleegafdeling G2 Medisch specialisme acute geriatrie 1. Opdracht Het verzorgen, verplegen en behandelen van geriatrische patiënten. Geriatrie 2: Deze afdeling is een acute ziekenhuisafdeling waarbinnen

Nadere informatie

In dit document vindt u meer informatie over het verloop van de behandeling. Hebt u nog vragen, stel ze dan gerust.

In dit document vindt u meer informatie over het verloop van de behandeling. Hebt u nog vragen, stel ze dan gerust. Beste patiënt, Binnenkort ondergaat u een blaasspoeling met BCG. Deze behandeling zal kankercellen vernietigen in de blaas of verhinderen dat deze terug kunnen groeien. In dit document vindt u meer informatie

Nadere informatie

De afdeling Kort Verblijf

De afdeling Kort Verblijf De afdeling Kort Verblijf De afdeling Kort Verblijf als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Kort Verblijf 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Intensieve zorgen. Informatiebrochure voor studenten

Intensieve zorgen. Informatiebrochure voor studenten Intensieve zorgen Informatiebrochure voor studenten AZ Klina 2 Inhoud 1 Algemene gegevens 5 1.1 Wie is wie? 5 1.2 Grondplan intensieve zorgen 6 1.3 Bezoekregeling 7 1.4 Pathologieën en behandelingen 7

Nadere informatie

Onthaalbrochure VPE 15 (vroeger verpleegafdeling 5C)

Onthaalbrochure VPE 15 (vroeger verpleegafdeling 5C) Onthaalbrochure VPE 15 (vroeger verpleegafdeling 5C) Oncologie Fysiotherapie AZ Groeninge Campus Loofstraat Loofstraat 43, 8500 Kortrijk 056/63 14 62 Hoofdverpleegkundige: Veronique Vercaempst 2 Voorwoord

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw verblijf in beschermende isolatie (= omgekeerde isolatie)

Alles wat u moet weten over uw verblijf in beschermende isolatie (= omgekeerde isolatie) Patiënteninformatie algemeen inwendige ziekten Alles wat u moet weten over uw verblijf in beschermende isolatie (= omgekeerde isolatie) ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEF Oude Liersebaan 4-2390 Malle tel.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Cisplatine - pemetrexed

PATIËNTEN INFORMATIE. Cisplatine - pemetrexed PATIËNTEN INFORMATIE Cisplatine - pemetrexed Beste mevrouw, mijnheer In samenspraak met je arts is beslist om je te behandelen met chemotherapie. Cytostatica zijn middelen die gebruikt worden bij chemotherapie.

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW3 I6

AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Martine Van Gaver Verpleegkundig diensthoofd: Lut van de Vijver Mentoren: Samira, Mira en Marleen Specialismen:

Nadere informatie

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 Inhoud 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 1.1 Architectonisch 1.2 Multidisciplinair team 1.3 Patiëntenpopulatie 2. TAAKINHOUD

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Inwendige 4. Informatiebrochure studenten

Inwendige 4. Informatiebrochure studenten Inwendige 4 Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 5 2 Pathologieën en behandelingen 5 2.1 Bijzonderheden 6 3 Meest voorkomende verpleeg-activiteiten 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Specifiek voor

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Operatiekwartier algemeen Moorselbaan Aalst Tel. 053/

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Operatiekwartier algemeen Moorselbaan Aalst Tel. 053/ Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Operatiekwartier algemeen Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/721375 Pagina 1 Verwelkoming Gedurende jullie stageperiode hier bij ons op

Nadere informatie

abdominale heelkunde informatiebrochure Blindedarmoperatie (appendectomie)

abdominale heelkunde informatiebrochure Blindedarmoperatie (appendectomie) abdominale heelkunde informatiebrochure Blindedarmoperatie (appendectomie) Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Wat is een blindedarmoperatie of appendectomie 4 3. Voorbereiding 5 4. De operatie 5 5. Mogelijke

Nadere informatie

Selectieve Interne RadioTherapie (SIRT)

Selectieve Interne RadioTherapie (SIRT) Selectieve Interne RadioTherapie (SIRT) T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum

Nadere informatie

Therapie met ABVD (Celremmende therapie) PATIËNTENBROCHURE

Therapie met ABVD (Celremmende therapie) PATIËNTENBROCHURE PATIËNTENBROCHURE Therapie met ABVD (Celremmende therapie) Inleiding Deze brochure biedt u de nodige informatie over uw therapie ABVD. U leest hierin meer over de behandeling zelf, bijzondere richtlijnen

Nadere informatie

Verpleegeenheid C3. Orthopedie. Informatiebrochure patiënten

Verpleegeenheid C3. Orthopedie. Informatiebrochure patiënten Verpleegeenheid C3 Orthopedie Informatiebrochure patiënten 3 1. Welkom op C3...4 2. Het team...4 2.1 Verpleegkundigen...4 2.2 Artsen...6 2.3 Paramedici...6 2.4 Secretaresse...7 2.5 Anderen...7 3. Bezoekregeling...7

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Heelkunde 2 Verantwoordelijke: Hilde Schuybroek Telefoon: 03 650 50 62 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Inwendige 1. Infobrochure studenten

Inwendige 1. Infobrochure studenten Inwendige 1 Infobrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 3 2 Pathologieën en behandelingen 4 3 Meest voorkomende verpleegactiviteiten 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Specifiek voor de afdeling 5 4 Verwachtingen

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Ve Psychiatrie Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053 72 43 55

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Ve Psychiatrie Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053 72 43 55 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Ve Psychiatrie Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053 72 43 55 Versie 2012-2013 Pagina 1 Verwelkoming Welkom op de PAAZ Campus Aalst. Wij willen

Nadere informatie

Hygiënische voorzorgsmaatregelen

Hygiënische voorzorgsmaatregelen Hygiënische voorzorgsmaatregelen Strikte aseptische richtlijnen in overeenstemming met het gangbare protocol binnen uw instelling dienen opgevolgd te worden, voor elke manipulatie van een poortkatheter.

Nadere informatie