Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan Aalst Tel. 053/72. Versie Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72. Versie 2013-2014 Pagina 1"

Transcriptie

1 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan Aalst Tel. 053/72. Versie Pagina 1

2 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag welkom heten op de afdeling T6 Het geeft je een idee over wie wij zijn, wat wij doen en wat je allemaal kan inoefenen op stage. De hoofdverpleegkundige, stagementoren en het ganse team staan je graag bij met raad en daad. Stel gerust vragen. Wij wensen je een leerrijke en boeiende stage toe. Namens de ganse equipe Versie Pagina 2

3 Inhoudstabel Verwelkoming 1. Voorstelling afdeling 1.1 Voorstelling van de verpleegafdeling p. 1.2 Voorstelling personeel 1.3 Voorstelling patiëntenpopulatie 1.4 Hoe kan je de afdeling bereiken? 2. Stageverloop p. 2.1 Uurrooster/stage-uren 2.3 Evaluatiemomenten 2.4 Begeleiding 2.5 Dagtaken als student 2.6 Duidelijke afspraken 3. Dagindeling p. 4. Meest voorkomende onderzoeken p. 5. Meest voorkomende handelingen p. 6. Doelstellingen/verwachtingen van de student p. 7. Checklist van uit te voeren handelingen p. Bijlagen (indien gewenst) 1. Veel voorkomende medicatie p. 2 Verklaring van veel gebruikt vakjargon en afkortingen p. 3. Aandachtspunten op onze afdeling p. Versie Pagina 3

4 1. Voorstelling afdeling 1.1 Voorstelling van de verpleegafdeling Welkom op onze afdeling T6 oncologie-hematologie. Je vindt ons op de zesde verdieping blok T, tussen de liftenblokken, kamers 650 tem 677. Telfoonnummers van de afdeling: Oncologie 053/ Hematologie 053/ Hoofdverpleegkundige 053/ Voorstelling personeel Hoofdverpleegkundige: Lieve Van der Stockt Adjunct hoofdverpleegkundige hematologie: Griet Van de Velde Adjunct hoofdverpleegkundige oncologie: Greet Van Cauteren Stagementoren hematologie: Griet Van de Velde, Roelants Katleen, Christel De Rouck Stagementoren oncologie: Greet Van Cauteren, Patricia Van Der Stuyft, Mariska de Neve Verde staat de hele equipe van verpleegkundigen en zorgkundigen klaar om jullie te helpen waar nodig. Artsen: Medische oncologie: Dokter Vroman, Dokter Huygh Gastro-oncologie: Dokter De Man, Dokter Hendrickx, Dokter Dobbels pneumo-oncologie: Dokter Vercauter, Prof Tournoy Uro-oncologie: Dokter Carpentier, Dokter Schatteman Hematologie: Dokter Wouters, Dokter Huysmans Versie Pagina 4

5 1.3 Voorstelling patiëntenpopulatie Op onze afdeling verblijven patiënten met een oncologische en/of hematologische aandoening.. T6 is een acute oncologische afdeling waar patiënten opgenomen worden voor chemotherapeutische en radiotherapeutische behandelingen die niet ambulant kunnen verlopen. Tevens verblijven er ook patiënten die ten gevolge van hun behandeling of ziekte extra zorgen nodig hebben en patiënten die niet meer thuis kunnen verzorgd worden en wachten op een plaats in een palliatieve eenheid. Dat betekent ook dat we een mix hebben van patiënten die zelfredzaam zijn en patiënten die soms zwaar zorgbehoevend zijn. Meest voorkomende pathologieën: Hematologie: Acute myeloïde leukemie ( AML) Chronische myeloïde leukemie ( CML) Acute lymfatische leukemie (ALL) Chronische lymfatische leukemie ( CLL) Ziekte van Kahler of multiple myeloom (MM) Myelo dysplastisch syndroom ( MDS) Ideopatische trombocytopenie (ITP) Oncologie: Allerhande gezwellen voor curatieve of palliatieve behandelingen zowel met chemotherapie als met radiotherapie. Palliatieve zieken. staging: patiënten worden opgenomen voor onderzoeken die bijdragen tot het bepalen van het stadium waarin de ziekte zich heeft uitgebreid. 1.4 Hoe kan je de afdeling bereiken? T6 kan je vinden in het oude gedeelte van het ziekenhuis op de zesde verdieping. 2. Stageverloop 2.1 Uurrooster/stage-uren Bij de aanvang van je stage zal je voor een paar dagen gekoppeld worden aan een verpleegkundige. We streven ernaar dat je zoveel als mogelijk dezelfde shiften draait als deze verpleegkundige. Nadien laat je best je feedbackformulier invullen. Mogelijks shiften: V: 7u tot 15u met 30 min pauze G: 8u tot 16u30 met 1 u pauze A: 13u30 tot 21u30 met 30 min pauze N: 21u45 tot 7u15 Pauze neem je steeds in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige. Versie Pagina 5

6 2.3 Evaluatiemomenten We verwachten dat je op regelmatige tijdstippen je feedbackformulier laat invullen door de verpleegkundige met wie je samengewerkt hebt. De tussentijdse evaluatie gebeurt in samenspraak met de praktijklector, de stagementor en de hoofdverpleegkundige of adjuncte. Op het einde van je stage zal je de mogelijkheid krijgen om de stageplaats te evalueren via een formulier dat je zal worden aangeboden. Je kan dit anoniem doen indien je dit verkiest. We waarderen de feedback van de studenten en vinden jullie inbreng zeer waardevol zodat we op onze afdeling nog meer kunnen inspelen op de noden van de student en de opleiding. 2.4 Begeleiding Bij de aanvang van je stage wordt een kleine rondleiding voorzien. Er wordt al van in het begin geïnformeerd naar je leerdoelen. De mentoren zullen gedurende de stageperiode zoveel mogelijk leerkansen aanbieden. Spreek hen zeker aan als je vragen hebt of twijfels. De te lopen stage uren worden in samenspraak met de studenten genoteerd op het blad: uurregeling studenten. Er wordt verwacht dat deze planning gerespecteerd wordt en dat alle afwijkingen vooraf worden besproken met de verantwoordelijke. Bij mogelijke problemen neem je best contact op met de hoofdverpleegkundige of adjuncte. 2.5 Dagtaken als student Elke stagedag begint met een briefingmoment. Verzamel daarom steeds in het briefinglokaal achter de verpleegpost. Indien je shift om 8u begint, kan er eerst gevraagd worden om het ontbijt te helpen opdienen, de briefing volgt nadien. Elke student wordt gekoppeld aan een verpleegkundige. De werkverdeling wordt genoteerd in de agenda op de verpleegpost. Tijdens de ochtendverzorging sluit je aan bij je team. Nadien volgt de opruim en indien tijd, is er gelegenheid om iets te drinken. De beloproepen dienen wel beantwoord te worden. 2.6 Duidelijke afspraken Tweede en derde jaarsstudenten mogen vroegdiensten en avonddiensten meelopen. Vanaf het tweede jaar wordt de mogelijkheid geboden om ook stage te lopen op de afgesloten afdeling hematologie. Vanaf het derde jaar worden ook trajectstages oncologie aangeboden. In geval van ziekte wordt de afdeling tijdig verwittigd. Indien mogelijk wordt ook meegedeeld hoe lang de afwezigheid zal duren. Inhaalstages worden in samenspraak met de school en de hoofdverpleegkundige of adjuncte afgesproken. Middagpauze en pauze tijdens de avondshift wordt steeds in overleg afgesproken en kan van dag tot dag wijzigen. De studenten mogen niet lunchen in de afdelingskeuken. Versie Pagina 6

7 3. Dagindeling 7u: patiëntenoverdracht. 7u15: medicatieronde, parameters, wegen 8u: patiëntenoverdracht voor de zorgkundigen en studenten die later beginnen. 8u15: ochtendverzorging in zorgteams onder leiding van een verpleegkundige. 10u: koffiepauze indien er tijd is. 11u30: medicatieronde, capillair prikken, premedicatie chemo s 12u: opdienen van middagmaal, helpen met maaltijden, patiënten in bed helpen, afdienen 14u: koffieronde patiëntenbriefing voor de avonddienst. zorgronde: verfrissen van zwaar zieken, incontinente patiënten verzorgen, eventueel haarwassing, nagelverzorging parameter ronde kamers opruimen bij ontslag van patiënten en opnieuw klaarzetten voor de volgende opname. opstarten chemo s, vervangen infusen, afsluiten poortkatheters,.. 16u: medicatieronde, verder opvolgen chemo s, vervangen van infusen, vervoer naar onderzoeken. 16u30: capillair prikken en insuline toedienen 16u45: opdienen van avondmaal en helpen waar nodig, afdienen. 18u: opnames, overnames 19u: medicatieronde, patiënten installeren voor de nacht, 21u30: capillair prikken 21u45: patiënteoverdracht 22u, 24u, 02u,04u en 06u patiëntenrondes 06u30: capillair prikken glycemies 4. Meest voorkomende onderzoeken Bloedafnames perifeer, via poortkatheter of via centrale katheter. Ascitispunctie, pleurapunctie, lumbaal punctie.. Medische beedlvorming: RX-thorax, echo abdomen, CT scan, MR scan punctie onder echo geleide of CT geleide voor anatome-pathologisch onderzoek. isotopen: botscan, PETscan endoscopieën: gastroscopie, coloscopie, bronchoscopie zijn de meest voorkomende. Meest voorkomende ingrepen: plaatsen poortkatheter, plaatsen centraal veneuze drielumenkatheter aan bed, plaatsen PEG sonde, toedienen van intrahepatische chemo via arteriele katheter. Versie Pagina 7

8 5. Meest voorkomende handelingen Parameters: Bij alle patiënten wordt dagelijks RR, pols, temperatuur, nausea, stoelgang, mondstatus en voeding gecontroleerd en gerapporteerd op het volgblad aan bed. Pijn: De pijnscore wordt meermaals per dag gecontroleerd en geëvalueerd. We gebruiken hierbij de score van 0 tot 10 waarbij 0 staat voor geen pijn en 10 staat voor onuitstaanbare pijn. Bij hoge pijnscores of klachten van pijn dient de verpleging verwittigd te worden zodat de nodige pijnstilling kan gegeven worden. Wegen: Alle oncologische en hematologische patiënten worden gewogen bij elke opname en verder iedere maandag. Bij bepaalde cytostaticakuren is het nodig om de patiënt 2 x per dag te wegen. Het gewicht wordt eveneens op het volgbald aan bed genoteerd. Hematologische patiënten worden dagelijks gewogen, het gewicht wordt genoteerd in de verpleegfiche. Isolatiemaatregelen: patiënten die omwille van bronisolatie (bij infectie) of omwillen van omgekeerde isolatie (bij neutropenie) apart verpleegd worden, liggen steeds op een kamer alleen. De te nemen isolatiemaatregelen hangen steeds op een poster naast de kamerdeur van de patiënt en dienen strikt opgevolgd te worden! Op de hematologie gelden vaak strenger isoaltiemaatregelen. Informeer steeds bij de verpleging alvorens een kamer te betreden! Aanprikken poortkatheter: Op oncologie hebben veel patiënten een poortkatheter. De verzorging en de manipulatie van poortkatheters dient te gebeuren volgens een procedure die door de verpelging kan aangeleerd worden. Bij accidenteel verwijderen van de naald uit de poort of bij andere problemen dient steeds de verpleging verwittigd te worden. Andere handelingen die kunnen ingeoefend worden op de afdeling: Meten van bedside glycemie, bloedafname voor hemoculturen, plaatsen van perifeer infuus, allerhande wondzorg, zorg voor intraveneuze katheters, plaatsen van blaassonde, verzorgen van trachecanule, aspireren, O2 toediening, aërosoltoediening Versie Pagina 8

9 6. Doelstellingen/verwachtingen van de student Bij de aanvang van je stage zal gevraagd worden om je leerdoelen te formuleren en deze in te vullen op het daartoe voorziene formulier. Dit geeft aan de mentoren een overzicht van de leerdoelen van alle studenten die op dat moment op stage staan. Regelmatig zullen door de mentoren of door de hoofdverpleegkundige leerkansen aangeboden worden en er wordt van de studenten verwacht dat ze die kansen benutten zoveel als mogelijk. Laat ook ons weten wat jullie verwachtingen zijn zodat we hierop kunnen inspelen of duidelijkheid kunnen scheppen indien de verwachtingen niet beantwoorden aan de mogelijkheden. Wees open en eerlijk, praat over mogelijke problemen liefst zo snel mogelijk! We verwachten van jou dat je kwaliteit nastreeft in je werk en een vakbekwaamheid ontwikkelt. Inzet, initiatief en verantwoorelijkheidszin zullen altijd geäprecieerd worden! 7. Checklist van uit te voeren handelingen EERSTE JAARS Initiatie verpleegkunde Organisatie van de afdeling leren kennen. Bed- en kameropschik. Hygiënische zorgen en bijkomende zorgen: mondtoilet, haarwassingen, Pols, temperatuur, bloeddruk en ademhaling observeren. Herkennen van de symptomen van dyspnoe Zuurstof en äerosoltherapie. Orale en rectale medicatie toedienen. Lavement. Hulp bij voeding. Paiënt correct installeren. Gebruik incontinentiemateriaal, conveen Meatustoilet. Gebruik van tillift. Preventie van decubitus. Stomazorg. Preventie van flebitis. Verpleegkundige basiszorg Idem initiatie. Eenvoudige wondzorg : droog aseptisch verband Wondhechtingen verwijderen. IM, SC inspuiting. TWEEDE JAARS Oriëntatie algemene gezondheidszorg (OAGZ) + oriëntatie ouderen en geestelijke gezondheidszorg (OOGG) Versie Pagina 9

10 Idem eerste jaar. Alle toedieningen van insuline en soorten insuline kennen. Correctieschema kunnen toepassen. Glycemiebepalingen. Herkennen van hypo- en hyperglycemie. Complexe wondzorg: redon, drain, lamel. Sondevoeding. Medicatie toedienen SC,IM,IV,ID. Blaassondages, midstream, supra-pubische sonde, blaasspoeling. Maagsondes, microsondes. Plaatsen infuus, vernieuwen vakoliters, leidingen, controle IV perfusiesysteem wondzorg centraal infuus. Berekenen van de inloopsnelheid van het infuus, vochtbalans opstellen en afsluiten. Bloedafname. DERDE JAARS Toegepaste verpleegkunde algemene gezondheidszorg (TVAGZ) Toegepaste verpleegkunde ouderenzorg (TVOZ) Idem eerste en tweede jaar. Totaalzorg bij een oncologische, NKO of oftalmologische patiënt. TPN voeding Luchtwegaspiratie. Verzorging trachea (binnen- en buitencanule). Thoraxdrainage en pleurodese. Herkennen van de symptomen van longoedeem, shock. ECG opname. Gebruik van infuuspompen. Verzorging van een poortcatheter en aanprikken en centrale katheter. Helpen bij toediening van chemotherapie. Dienst hematologie: Meten van saturatie. CVD meting. Afname van bloed via catheter. Verzorging in omgekeerde isolatie. Hemoculturen afnemen. Bloedtransfusie. Versie Pagina 10

11 Bijlagen (indien gewenst) 1. Veel voorkomende medicatie Paracetamol IV of Dafalgan co: gewone pijnstiller Tradonal comprimés, drupplesof ampullen: zwaardere pijnstiller Transtec: kleefpatch met zwaardere pijnstilling oxycontin: zware pijnstiller met morfine Durogesic: kleefpatch met morfine Oxynorm: zuigtabelt met morfine Forlax: laxativum mucositiscocktail: magistraal bereid mondspoelmiddel oesofagitiscocktail: magistraal bereide siroop om door te slikken. Clexane spuit SC: bloedverdunner Medrol of solu-medrol IV: corticosteroïd ondanstron IV of co: anti braakmiddel 2. Verklaring van veel gebruikt vakjargon en afkortingen Carcinoom: kwaardaardig gezwel (ca), vb borstca, nierca, maagca meta s: uitzaaiingen van gezwellen. neutropenie: tekort aan witte bloedcellen anemie: tekort aan rode bloedcellen trombopenie: tekort aan bloedplaatjes Dyspnoe: kortademigheid Nausea: misselijkheid CVC: centraal veneuze catheter PAC: poortkatheter SV: sondevoeding RT: radiotherapie CHT: chemotherapie MS: maagsonde NSI: niet strikte isolatiemaatregelen PZ: palliatieve zorgen PE: palliatieve eenheid DAT: daling algemene toestand DNR code: de code geeft aan of de patiënt al dan dient dient gereanimeerd te worden bij mogelijkse acute problemen. TPN: Intraveneuze voeding HK: haemocultuur BSG: bedside glycemie M+: morfine MO: medische onco HE: hematologie GA: gastro enterologie Versie Pagina 11

12 UR: urologie PN: pneumologie 3. Aandachtspunten op onze afdeling Patiënten onder bestraling Bij patiënten die bestraling krijgen, wordt de bestralingszone gemarkeerd met lijnen die getrokken worden in inkt. Dit zijn de simulatielijnen en deze mogen niet verwijderd worden zolang de bestraling lopende is. Het bestralingsveld mag 1 x per week gewassen worden met water en Lactacyd derma. Het intiem toilet gebeurt met Lactacyd femina en de zone wordt goed nagedroogd. Patiënten met chemotherapie Bij patiënten die chemotherapie krijgen toegediend, vermijd je steeds het contact met de urine en andere excreta. Draag daarom steeds handschoenen, plaats bedpannen steeds onmiddellijk in de pannenwasser. Het vuile linnen van de chemopatiënten wordt in een gele zak gedeponneerd. Bij alle patiënten worden de lakens en het bedlinnen vervangen indien ze zichtbaar bevuild zijn en verder op ma, woe en vrij. Op hematologie gelden andere regels als patiënten in omgekeerd isolatie verblijven. Overleg steeds met de verpleegkundigen alvorens de zorg aan te vangen. Versie Pagina 12

13 OLV Ziekenhuis Dienst Campus Aalst Moorselbaan Aalst Contact Versie Pagina 13 T F

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Ziekenhuis Oost - Limburg Campus Sint Jan INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Abdominale en algemene heelkunde GV4 Versie Januari 2013 2 Inhoudstabel Voorwoord 1. Voorstelling van de verpleegeenheid 3 1.1

Nadere informatie

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten az groeninge Kortrijk Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten EPSI (Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie) Campus Vercruysselaan 5 Versie juli 2012 Inhoudstafel Welkom... 3 1. Voorstelling

Nadere informatie

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afdeling Orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van C2 afdeling Orthopedie heet u van harte welkom. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en professionaliteit. Duidelijke

Nadere informatie

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst 1-07-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Spoedgevallendienst 1 Beste student Het team van de spoedgevallendienst heet je van harte welkom.

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling:...4 Functies:...4 GRONDPLAN...5

Nadere informatie

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123 Infobrochure voor studenten Sp - Neurologie Straat 123 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN DE AFDELING 6 Medische pathologieën,

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Open partiële nefrectomie

Open partiële nefrectomie Open partiële nefrectomie www.urologischcentrum.be Geachte heer, geachte mevrouw, Onlangs heeft u van de arts vernomen dat er zich een letsel bevindt in één van uw nieren waarvoor een heelkundige behandeling

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Hoe ga je om met eten en drinken Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Inhoud Vooraf 3 Als de patiënt slecht eet of drinkt 4 Als ingrijpen of nalaten

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Uw familielid op intensieve zorg. Informatiebrochure patiënten

Uw familielid op intensieve zorg. Informatiebrochure patiënten Uw familielid op intensieve zorg Informatiebrochure patiënten 1. De dienst intensieve zorg...4 2. Bezoek...5 2.1 Bezoekuren...5 2.2 Aandachtspunten bij het bezoek...6 2.3 Verloop van een bezoek...7 2.4

Nadere informatie

Zo wordt uw hart onderzocht

Zo wordt uw hart onderzocht Infobrochure Coronarografie Zo wordt uw hart onderzocht Uw welzijn verdient onze beste zorg Deze brochure geeft een beknopte uitleg overde coronarografie of hartkatheterisatie, een gespecialiseerd onderzoek

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 inhoud Hoe kan u ons bereiken? 02 De werking van de nieren 03 Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 Hemodialyse 06 De toegangsweg 06 De hemodialyse procedure 10 De hemodialyseafdeling 12 Peritoneale

Nadere informatie

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Therapie Folfox

Patiënteninformatie. Therapie Folfox Patiënteninformatie Therapie Folfox 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenstelling van uw therapie Folfox... 4 Verloop van de therapie... 4 Waar wordt de therapie toegediend?... 5 Richtlijnen bij Folfox... 5 Mogelijke

Nadere informatie

Top in Zorg. Innovatief. Menselijk. Doelgericht.

Top in Zorg. Innovatief. Menselijk. Doelgericht. Top in Zorg. Innovatief. Menselijk. Doelgericht. Nieuws uit het OLV Ziekenhuis OKTOBER 2011 3 Nieuwe lineaire versneller bestraalt tot op de millimeter 6 Time-outsysteem garandeert veiligere chirurgie

Nadere informatie

patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw, mijnheer Van uw behandelende arts heeft u gehoord, dat uw nieren niet goed meer werken.

Nadere informatie

Zorg rond het levenseinde

Zorg rond het levenseinde Zorg rond het levenseinde voor mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie Een handreiking voor familie en naasten VU medisch centrum EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid

Nadere informatie